WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT)
STARTPAGINA AGENDA OVERZICHT SAMENLEVING - armoede LEVENSBESCHOUWING
armoede: armoededeskundige, armoede, welzijn en welvaartarmoede en onderwijsBroederlijk Delen en Welzijnszorg, hoog- en laaggeschoolden, kansarmoede, onderwijs en maatschappelijk werk,

Louis MARIËN, Onderwijs helpt kansarme kinderen niet, in: Visie nr 14., 27-04-2001

Het onderwijs helpt kinderen uit arme gezinnen te weinig om over de muur der armoede te klauteren. Kansarme kinderen zijn minder taalvaardig, hebben dikwijls geen eigen plekje om te studeren, zijn meer ziek, en ga zo maar door. Op de lagere school raken ze al achterop. Ze missen daar vaak de broodnodige extra ondersteuning. Ondanks de inspanningen voor zorgverbredlng en een beleid van voorrang.

“Een ramp", zegt Ides Nicaise van het Hoger Instituut van de Arbeid (HIVA). “Het gewoon lager onder­wijs schuift die kinderen te gemak­kelijk door naar het buitengewoon onderwijs.” Ides Nicaise maakt zijn woorden hard met cijfers uit vers onderzoek.

Ides Nicaise In het eerste leerjaar hinken kansarme kinderen al ach­terop. Vooral kinderen met een werkloze vader hebben het enorm lastig om bij te blijven met leren. Ook kinderen, van wie de moeder het lager onderwijs niet afmaakte, kunnen moeilijk volgen. En een kind uit een gezin dat het met min­der dan 40.000 frank per maand moet stellen, zakt eveneens vlug naar de staart van de klas. Samen vormen zij het klavertje drie van af­vallers..

Visie: Maar misschien loopt het al vroeger mis, voor het eerste jaar lager?
IDES NICAISE: U bedoelt in het kleu­teronderwijs. Ja, dan bestaat daar weinig twijfel over. Veel kansarme kinderen stappen niet op de nor­male leeftijd in het klasje van het eerste leerjaar binnen. Maar ook dat eerste jaar dragen ze de rode lantaarn. En het houdt niet op, die kinderen blijven hun leerachter­stand meeslepen, hun hele school­tijd, ze stapelen achterstand op.

Visie: En worden tenslotte naar het Buitengewoon Onderwijs doorgesluisd.

lDES NICAISE: Waar ze zeker niet al­lemaal thuis horen. Het gewoon lager onderwijssysteem neemt geen verantwoordelijkheid op voor deze kinderen of kan ze niet opnemen omwille van gebrek aan mid­delen. Met een dramatisch gevolg: eenderde kansarme kinderen wordt onnodig doorverwezen naar het bijzonder onderwijs.

Visie: Ons onderwijs selecteert op basis van talent, van IQ. Dat lijkt toch rechtvaardig?

IDES NICAISE: In zo'n systeem geef je vanzelf meer kansen aan getalenteerde leerlingen. Dat is allesbehalve democratisch. Als je selecteert op basis van talent, dan selecteer je in feite sociaal. Want talent is ook sociaal bepaald! Het IQ van een leerling is geen puur natuurlijk gegeven, het IQ wordt im­mers beïnvloed door de omstan­digheden waarin een kind opgroeit. Kinderen van arme mensen hebben dikwijls geen eigen kamer­tje, hebben geen.kranten in huis, gaan minder vlug naar de dokter, hun ouders hadden ook al weinig kansen, enzovoort

Visie: Als het onderwijs die kansarme kinderen niet bijspringt, geraken ze nooit uit de armoede. Het lijkt een helse cirkel.

IDES NICAISE: We wentelen ons in de gedachte dat er toch niets aan te doen valt. Dat is fout. Er zijn ook in Vlaanderen scholenmet visie die resultaat boeken binnen het geldende systeem. Maar er is nog veel meer mogelijik. Het Ierse onderwijsproject Early Start en het Amerikaanse Sucess for All bijvoorbeeld bewijzen het tegendeel. Ook bij ons zou het onderwijs moeten dienen om armoede bij de wortel uit te rukken. De opvang van kinderen met ontwikkelingsproblemen in het lager onderwijs (zorgverbreding) moet meer geld krijgen. In plaats van 1 procent van het budget voor onderwijs vijf procent.

Visie: Vandaag de dag telt alleen nog 'brengt dat op'?

IDES NICAISE: Ongetwijfeld. Als het onderwijs die kansarme kinderen meer ondersteuning geeft, zullen er minder zittenblijven, en overzitten kost geld. Er zullen ook minder kinderen in het B.O. verzeilen. Ook een goede zaak, want dat kost toch 3,5 keer meer dan een kind in het gewoon onderwijs. Maar da's niet de kern van de zaak, de kern is: geef kansarme kinderen de kans om uit de armoede te ontsnappen.

HIVA: tel.: 016/32 33 70 www.kuleuven.ac.be/hiva

Terug naar het begin van de pagina
Religie.opzijnbest.nl - De beste links over religie voor u verzameld.