B

Webpagina's op deze website die beginnen met de letter B : B , bahá'í , bezinningsteksten ,  bidden , bijbel , bijbel en koran , BIJ DE HAND , boeddhisme , weblog : BIJBELLEERHUIS

Thema's en websites die beginnen met de letter B : - B-cyclus - Bach - bahá'í - Bailey Alice - BAKKER, Nico T. - bakkerijen - Bal Mieke - Balen - Balli - banken - Banneux Notre Dame - Barbara - barmhartige Samaritaan - barmhartigheid - Beatles - beatus vir - Beek M.A - beeld - image - begraafplaatsen - BEGRIP (tijdschrift) - Bekker Ype - Belçika Islam Federasyonu - belastingen - Benedictijnen - Benedictinessen - Beringen - Bertinus - besnijdenis - Beth hamidrasj . Instituut voor Joodse Studies - BETHESDA - Bevernage - Bhagavad Gita - Biblische Zeitschrift - bidden - biecht - bijbel - bijbelleerhuis - bijbelsoftware - Bilzen - biografie - bisdom Gent - bisdom Hasselt - Blankenberge - blindenzorg - Bo Yin Ra - Boeckmans Jef - boedhisme (webpagina) boeddhisme (B) - Boeddhistische omroep Nederland - boeddhistisch woordenboek - boekbespreking(en) - boekenbeurs - boekenverkoop - BOEL Joost (Marcel) - boetepsalmen - Vipissana meditatie centrum (boeddhisme) - Bonhoeffer - Rudolf Boon - Borger Riekele - Borgloon - bos - Braaksma S. - Braambos - Brandt Corstius Hugo - Brankaer Johanna - BREUKELMAN Frans Hendrik - Bert Broeckaert - Bruckner Anton - Brugge - Brussel KAV Intercultureel - BSW = Biblical Studies on the web - Buber-Rosenzweig - Buccolini Renato - Bulhof - KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) -

Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . weblog : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

B-cyclus

Het tweede jaar van de driejarige cyclus van de evangelielezingen van de zondagse eucharistievieringen in de Rooms-katholieke kerk. Tijdens het B-jaar wordt het Marcusevangelie gelezen Mc 1 , Mc 2 , Mc 3 , Mc 4 , Mc 5 , Mc 6 , Mc 7 , Mc 8 , Mc 9 , Mc 10 , Mc 11 , Mc 12 , Mc 13 , Mc 14 , Mc 15 , Mc 16 ) . Verschillende websites geven uitleg, doen voorstellen, presenteren een preek of zelfs gebeden enz.

ADVIEZEN VOOR DE KEUZE VAN LITURGISCHE GEZANGEN VOOR HET B-JAAR 2005-2006 : http://www.katholieknederland.nl/documents/liedsuggesties/adviesgezangenkeuze_B-jaar_2005-2006_deel1.doc .

In het B-jaar wordt het marcusevangelie gelezen .
De eerste lezing is genomen uit het Oude Testament , behalve tijdens de paastijd , waarin de eerste lezing uit de Handelingen komt . In de kersttijd wordt de voorkeur gegeven aan Jesaja . De keuze van de eerste lezing wordt bepaald door de evangelielezing .
De tweede lezing wordt genomen uit Handelingen , brieven en Apokalyps . Buiten de zondagen door het jaar wordt de tweede lezing bepaald door het evangelie en het thema van de zondag (tijdens de sterke tijden van het jaar en de feestdagen) . Tijdens de paastijd wordt als tweede lezing de continue lezing van 1 Joh genomen . Tijdens de zondagen door het jaar worden een aantal brieven in continue lezing genomen :
1 Kor : 2de – 6de zondag door het jaa r.
2 Kor : 7de – 14de zondag door het jaar .
Ef : 15de – 21ste zondag door het jaa r.
Heb : 27ste – 33ste zondag door het jaar .
Jak : 22ste – 26ste zondag door het jaar .
De evangelielezing is bij voorkeur genomen uit het marcusevangelie . Naargelang van het feest wordt de evangelielezing genomen uit het matteüs- (b.v. Openbaring), lucas- (b.v. Kerstmis) en johannesevangelie , vermits uit het marcusevangelie geen teksten aansluiten bij het feest . Tijdens de veertigdagen- en paastijd komt de evangelielezing meestal uit het johannesevangelie . Joh 6 wordt als continue lezing aangewend voor de 17de – 21ste zondag door het jaar .
De belangrijkste liturgische tijd is de paaskring met Pasen als hoogtepunt . Op Pasen vieren de christenen de verrijzenis van Jezus , de overwinning van de dood . Het christelijke paasfeest gaat terug op het joodse paasfeest : het opstaan tegen slavernij en verdrukking , de uittocht (vlucht) uit Egypte . De klemtoon ligt op een nieuw leven (doop , wegdoen van gedesemd brood , ongedesemd brood) .
De paaskring wordt afgesloten met Pinksteren , het feest van het verbond , de gave van de 10 geboden , de gave van de geest , het feest van de diversiteit (toren van Babel , Gn 11 . Pinksteren , Hnd 2 ) .
De voorbereidingstijd op Pasen is de veertigdagentijd . Deze begint met aswoensdag met de klemtoon op inkeer , boete , gebed, vasten en solidariteit . (De betekenis van vasten in de wereldgodsdiensten).
De veertigdagentijd bevat 6 zondagen . Op de eerste zondag staat het evangelie van de beproeving van Jezus , op de tweede zondag zijn verheerlijking, op de berg , de vijfde zondag zijn intocht in Jeruzalem en het lijdensverhaal . De evangelies van de twee andere zondagen (derde en vierde zondag) zijn een catechese als voorbereiding op Pasen . De eerste lezing belicht het verbond van God met de mensen : Noach (1) , Abraham (2) , Mozes (3) de bevrijding uit de ballingschap (4) naar het nieuwe verbond , door Jeremia verwoord (5) . In de paastijd tussen Pasen en Onze Lieve Heer Hemelvaart is het evangelie een verschijningsverhaal of een verhaal van de verbondenheid van Jezus met zijn leerlingen ( de wijnstok en de ranken) .
De tweede belangrijkste tijd van het jaar vormt de kerstkring met Kerstmis als hoogtepunt . Een drievoudige komst wordt belicht : eertijds in Betlehem , nu bij wie zijn boodschap aanvaardt , de wederkomst in de toekomst . KrIbbe (voederbak) verwijst reeds naar het graf . Zijn komst in de wereld is ongewenst . Herders horen evenwel de boodschap .
De advent is de voorbereidingstijd. Er zijn vier adventszondagen. Iedere zondag heeft zijn eigen inhoud. - Eerste zondag: verwachting van de wederkomst van Jezus - Tweede en Derde zondag: de bekeringsoproep van Johannes de Doper en daarmee de verwachting van de komst van de Heer - Vierde zondag: Rol van Maria. Met haar uitzien naar de geboorte.
Advent is een tijd van wachten , verwachten , alert zijn , waken om te ontvangen , waken bij gevaar (zie hof van Olijven) , uitzien naar betere tijd (weg uit de ballingschap) . Waar woont God onder de mensen ( 2 S . Joh ) .
Tijdens de zondagen door het jaar wordt het marcusevangelie gelezen met een onderbreking voor de lezing van Joh 6 .
2de zondag door het jaar : 1 S 3,3b-10.19. Joh 1,35-42. – Joh 1,37 : De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden Jezus . 1 S 3,8 : Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep .
3de zondag door het jaar : Jon 3,1-5.10 . Mc 1,14-20 . Mc 1,14-15 : Maar…kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei : De tijd is rijp en het koninkrijk van God is op handen . Bekeer u… Jon 3,3 : En Jona stond op en ging naar Ninive… (5) trok boetekleren aan . (10) En God zag … dat zij terugkwamen van hun slechte wegen….
4de zondag door het jaar : Dt 18,15-20 . Mc 1,21-28 . Mc 1,27 : Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag ! Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen en ze luisteren naar Hem . Dt 18,15 : Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God een profeet laten opstaan zoals ik , naar wie u moet luisteren .
5de zondag door het jaar : Job 7,1-4.6-7 . Mc 1,29-39 . Mc 1 : genezing van de schoonmoeder van Petrus (op sabbat) en van vele zieken (‘s avonds) . Job 7,3-4 : Nachten vol getob zijn me toebedeeld . Wanneer ik lig zeg ik : Zal ik opstaan ? Maar de avond duurt lang .
6de zondag door het jaar : Lv 13,1-2.45-46. Mc 1,40-45. Mc 1,44 : Ga u aan de priester laten zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven. Lv 13,2 Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid, dan moet men hem bij de priester … brengen.
7de zondag door het jaar : Js 43,18-19.21-22.24b-25 . Mc 2,1-12 . Mc 2,5 : Vriend, uw zonden worden u vergeven . Js 43,25 : Ik zal uw zonden niet langer voor ogen houden .
8ste zondag door het jaar : Hos 2,16b-17b.21-22 . Mc 2,18-22 . Mc 2,19b : Zolang ze de bruidegom bij zich hebben , kunnen ze niet vasten . Hos 2,21 : Ik neem u als mijn bruid , voor altijd …
9de zondag door het jaar : Dt 5,12-15 . Mc 2,23-3,6 . Mc 2,27 : De sabbat is er voor de mens , en niet de mens voor de sabbat . Dt 5,12 : Onderhoud de sabbat .
10de zondag door het jaar : Gn 3,9-15 . Mc 3,20-35 . Verband??? Mc 3,29 : Maar wie de heilige Geest lastert , krijgt in eeuwigheid geen vergeving . Gn 3,13 : De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten .
11de zondag door het jaar : Ez 17,22-24 . Mc 4,26-34 . Mc 1,31 : zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen . Ez 17,23 : Daaronder zullen allerlei soorten vogels nestelen ; in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen .
12de zondag door het jaar : Job 38,1.8-11 . Mc 4,35-41 . Mc 4,37 : Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot , zodat die al volliep . Job 38, 1 : Toen begon de Heer in storm en wind tot Job te spreken .
13de zondag door het jaar : W 1,13-15; 2,23-24. Mc 5,21-43. Mc 5,35 : Uw dochter is gestorven. W 1,13 : Want God heeft de dood niet gemaakt… W 2,23: God heeft de mens immers geschapen voor een onvergankelijk leven…
14de zondag door het jaar : Ez 2,2-5. Mc 6,1-6 . Ez 2,3 : Ik zend u .. Mc 6,3 : En ze namen aanstoot aan hem . Ez 2,5 : En of ze luisteren of niet…
15de zondag door het jaar : Am 7,12-15 . Mc 6,7-13 . Mc 6,7 : en begon hen twee aan twee uit te zenden . Am 7,15 : De Heer heeft mij gezegd : Ga als profeet naar mijn volk Israël .
16de zondag door het jaar : Jr 23,1-6 . Mc 6,30-34 . Mc 6,34 : Omdat ze als schapen zonder herder waren . Jr 23,2 : Door uw schuld zijn mijn schapen verdwaald en uiteengedreven .
17de zondag door het jaar : 2 K 4,42-44 . Joh 6,1-15 . Joh 6,13 : Ze verzamelden ze dus : twaalf korven… 2 K 4,44 : Ze aten en ze hielden nog over .
18de zondag door het jaar : Ex 16,2-4.12-15 . Joh 6,24-35 . Joh 6,31 : Brood uit de hemel gaf Hij hen te eten . Ex 16,4 : Ik zal brood voor u uit de hemel laten regenen… Ex 16,15 : Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft .
19de zondag door het jaar : 1 K 19,4-8 . Joh 6,41-51 . Joh 6,48 : Ik ben het brood om van te leven . 1 K 19,8 : Toen stond hij op, at en dronk, en gesterkt door dat voedsel liep hij veertig dagen en veertig nachten tot hij de berg van God , de Horeb , bereikte .
20ste zondag door het jaar : Spr 9,1-6 . Joh 6,51-58 . Joh 6,58 : Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eewugheid . Spr 9,5-6 : Kom, eet mijn brood… en jij zult leven .
21ste zondag door het jaar : Js 24,1-2a.15-17.18b . Joh 6,60-69.
22ste zondag door het jaar : Dt 4,1-2.6-8 . Mc 7,1-8.14-15.21-23 . Mc 7,5 : Waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten . Dt 4,1 : Luister nu, Israël , naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer , en handel daarnaar .
23ste zondag door het jaar : Js 35,4-7a . Mc 7,31-37. Mc 7,31 : Meteen gingen zijn oren open, zijn tongriem ging los en hij sprak normaal. Js 35,5 : Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend .
24ste zondag door het jaar : Js 50,5-9a . Mc 8,27-35 . Mc 8,31 : De Mensenzoon moet veel lijden . Js 50,8 : Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen …
25ste zondag door het jaar : W 2,12.17-20 . Mc 9,30-37. Mc 9,31 : De Mensenzoon wordt overgeleverd… W 2,12: Laten we de rechtvaardige belagen…
26ste zondag door het jaar : Nu 11,25-29 . Mc 9,38-43.45.47-48 . Mc 9,39 : Houd hem niet tegen… Nu 11,29 : Waarom kom je voor mij op. Ik zou willen…
27ste zondag door het jaar : Gn 2,18-24 . Mc 10,2-16 . Mc 10,6 : Maar vanaf het begin van de schepping… + Gn 1,27 + Gn 2,24 .
28ste zondag door het jaar : W 7,7-11 . Mc 10,17-30 . Mc 10,21 : Ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen , en u zult een schat hebben in de hemel . W 7,8 : Ik beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar (wijsheid) .
29ste zondag door het jaar : Js 53,10-11 . Mc 10,35-45 . Mc 10,45 : en zijn leven te geven als losgeld voor velen . Js 53,11 : Hun zonden laadt hij op zich .
30ste zondag door het jaar : Jr 31,7-9 . Mc 10,46-52 . Jr 31,8 . Mc 10,52 : Meteen kon hij weer zien en hij volgde Hem op zijn weg. Ook de blinden en de lammen… keren… terug.
31ste zondag door het jaar : Dt 6,2-6 . Mc 12,28b-34 . Mc 12,29 citeert Dt 6,4-5 .
32ste zondag door het jaar : 1 K 17,10-16 . Mc 12,38-44 . Mc 12,42 : Er kwam een arme weduwe… heel haar levensonderhoud . 1 K 17,9 : Ik heb daar een weduwe bevolen voor u te zorgen .
33ste zondag door het jaar : Da 12,1-3 . Mc 13,24-32 . Mc 13,26 : Dan zal Hij de engelen uitzenden… Da 12,1 : In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan…
34ste zondag door het jaar : Da 7,13-14 . Apk 1,5-8 . Joh 18,33b-37 . Jezus’koningschap

Het tweede jaar van de driejarige cyclus van de evangelielezingen van de zondagse eucharistievieringen in de Rooms-katholieke kerk . Tijdens het B-jaar wordt het Marcusevangelie gelezen Mc 1 , Mc 2 , Mc 3 , Mc 4 , Mc 5 , Mc 6 , Mc 7 , Mc 8 , Mc 9 , Mc 10 , Mc 11 , Mc 12 , Mc 13 , Mc 14 , Mc 15 , Mc 16 ) . Verschillende websites geven uitleg , doen voorstellen , presenteren een preek of zelfs gebeden enz .

- leesrooster B-jaar : http://kindernevendienst.org/b/rooster.htm . Verder : http://www.virc.at/ .
- Internet pastoraal Romain Debbaut : http://debbaut.homily-service.net/index.html .
- Homily-service : website http://meynen.homily-service.net/#french
- Kerknet Vlaanderen : http://www.kerknet.be/kerkenleven/rubrieken.html# .
- preek van de week (paters Dominicanen) : http://www.preekvandeweek.be/preek.htm .
- vieringen Pastonet : http://users.pandora.be/pastonet/liturgia/vieringen/vierindex.html .

27 november 2011 : 1ste (eerste) zondag van de advent B . Eerste lezing : Jes 63,16b-17.19b; 64,2b-7 . Tweede lezing : 1 Kor 1,3-9 . Evangelie : Mc 13,33-37 .
4 december 2011 : 2de (tweede) zondag van de advent B . Eerste lezing : Js 40,1-5.9-11 . Tweede lezing : 2 Pe 3,8-14 . Evangelie : Mc 1,1-8 .
11 december 2011 : 3de (derde) zondag van de advent B . Eerste lezing : Js 61,1-2a.10-11 . Tweede lezing : 1 Tes 5,16-24 . Evangelie : Joh 1,6-8.19-28 .
18 december 2011 : 4de (vierde) zondag van de advent B . Eerste lezing : 2 S 7,1-5.8b-12.14a-16 . Tweede lezing : Rom 16,25-27 . Evangelie : Lc 1,26-38 .
24-25 december 2008 : Kerstmis (B-cyclus) .
- Vooravond : Eerste lezing : Js 62,1-5 . Tweede lezing : Hnd 13,16-17.22-25 . Evangelie : Mt 1,1-25 .
- Nachtmis : Eerste lezing : Js 9,1-3.5-6 . Tweede lezing : Tit 2,11-14 . Evangelie : Lc 2,1-14 .
- Dageraadsmis : Eerste lezing : Js 62,11-12 . Tweede lezing : Tit 3,4-7 . Evangelie : Lc 2,15-20 .
- Dagmis : Eerste lezing : Js 52,7-10 . Tweede lezing : Heb 1,1-6 . Evangelie : Joh 1,1-18 of Joh 1,1-5.9-14 .
vrijdag 30 december 2011 : Feest van de h. Familie . Eerste lezing : Gn 15,1-6; 21,1-3 of Sir 3,2-6.12-14 . Tweede lezing : Heb 11,8.11-12.17-19 of Kol 3,12-21 . Evangelie : Lc 2,22-40 of Lc 2,39-40 .
1 januari 2012 . Moederschap van Maria .
8 januari 2012 : Openbaring van de Heer ABC . Eerste lezing : Js 60,1-6 . Tweede lezing : Ef 3,2-3a.5-6 . Evangelie : Mt 2,1-12 .
9 januari 2012 : Doopsel van Jezus . Eerste lezing : Js 42,1-4.6-7 . Tweede lezing : Hnd 10,34-38 . Evangelie : Mc 1,7-11 .
15 janauri 2012 : 2de (tweede) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : 1 S 3,3b-10.19 . Tweede lezing : 1 Kor 6,13c-15a.17-20 . Evangelie : Joh 1,35-42 .
22 januari 2012 : 3de (derde) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Jon 3,1-5.10 . Tweede lezing : 1 Kor 7,29-31 . Evangelie : Mc 1,14-20 .
29 januari 2012 : 4de (vierde) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Dt 18,15-20 . Tweede lezing : 1 Kor 7,32-35 . Evangelie : Mc 1,21-28 .
5 februari 2012 : 5de (vijfde) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Job 7,1-4.6-7 . Tweede lezing : 1 Kor 9,16-19.22-23 . Evangelie : Mc 1,29-39 .
12 februari 2012 : 6de (zesde) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Lv 13,1-2.45-46 . Tweede lezing : 1 Kor 10,31-11,1 . Evangelie : Mc 1,40-45 .
19 februari 2012 : 7de (zevende) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Js 43,18-19.21-22.24b-25 . Tweede lezing : 2 Kor 1,18-22 . Evangelie : Mc 2,1-12 .
- 8ste (achtste) zondag door het jaar . Eerste lezing : Hos 2,16b-17b.21-22 . Tweede lezing : 2 Kor 3,1b . Evangelie : Mc 2,18-22 .
22 februari 2012 : Aswoensdag . Eerste lezing : Jl 2,12–18 . Tweede lezing : 2 Cor 5,20–6,2 . Evangelie : Mt 6,1–6.16–21 .
26 februari 2012 : 1ste (eerste zondag in de veertigdagentijd B . Eerste lezing : Gn 9,8-15 . Tweede lezing : 1 Pe 3,18-22 . Evangelie : Mc 1,12-15 .
4 maart 2012 : 2de (tweede) zondag in de veertigdagentijd B . Eerste lezing : Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 . Tweede lezing : Rom 8,31b-34 . Evangelie : Mc 9,2-10 .
11 maart 2012 : 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd . Eerste lezing : Ex 20,1-17 . Tweede lezing : 1 Kor 1,22-25 . Evangelie : Joh 2,13-25 .
18 maart 2012 : 4de (vierde) zondag in de veertigdagentijd . Eerste lezing : 2 Kr 36,14-16.19-23 . Tweede lezing : Ef 2,4-10 . Evangelie : Joh 3,14-21 .
25 maart 2012 : 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd . Eerste lezing : Jr 31,31-34 . Tweede lezing : Heb 5,7-9 . Evangelie : Joh 12,20-33 .
1 april 2012 : Palmzondag . Mc 11,1-10 of Joh 12,12-16 . Eerste lezing : Js 50,4-7 . Tweede lezing : Fil 2,6-11 . Evangelie : Mc 14,1-15,47 .
8 april 2012 : Pasen . Nachtwake . Lezingen : Gn 1,1-2,4a - Ex 14,15-15,1 . Tweede lezing : Rom 6,3-11 . Evangelie : Mc 16,1-8 .
Dagmis . Eerste lezing : Hnd 10,34a.37-43 . Tweede lezing : Kol 3,1-4 of 1 Kor 5,6b-8 . Evangelie : Joh 20,1-9 of Mc 16,1-8 .
15 april 2012 : Beloken Pasen - 2de (tweede) paaszondag B . Eerste lezing : Hnd 4,32-35 . Tweede lezing : 1 Joh 5,1-6 . Evangelie : Joh 20,19-31 .
22 april 2012 : 3de (derde) paaszondag B . Eerste lezing : Hnd 3,13-15.17-19 . Tweede lezing : 1 Joh 2,1-5a 1 . Evangelie : Lc 24,35-48 .
29 april 2012 : 4de (vierde) paaszondag B . Eerste lezing : Hnd 4,8-12 . Tweede lezing : 1 Joh 3,1-2 . Evangelie : Joh 10,11-18 .
6 mei 2012 : 5de (vijfde) paaszondag B . Eerste lezing : Hnd 9,26-31 . Tweede lezing : 1 Joh 3,18-24 . Evangelie : Joh 15,1-8 .
13 mei 2012 : 6de (zesde) paaszondag B . Eerste lezing : Hnd 10,25-26.34-35.44-48 . Tweede lezing : 1 Joh 4,7-10 . Evangelie : Joh 15,9-17 .
17 mei 2012 : Hemelvaart ABC . Eerste lezing : Hnd 1,1-11 . Tweede lezing : Ef 1,17-23 . Evangelie : Mc 16,15-20 .
20 mei 2012 : 7de (zevende) paaszondag B . Eerste lezing : Hnd 1,15-17.20a.c-26 . Tweede lezing : 1 Joh 4,11-16 . Evangelie : Joh 17,11b-19 .
27 mei 2012 : Pinksteren ABC . Eerste lezing : Hnd 2,1-11 . Tweede lezing : 1 Kor 12,3b-7.12.-13 . Evangelie : Joh 20,19-23 .
3 juni 2012 : Drie-eenheid B . Eerste lezing : Dt 4,32-34.39-40 . Tweede lezing : Rom 8,14-17 . Evangelie : Mt 28,16-20 .
- 9de (negende) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Dt 5,12-15 . Tweede lezing : 2 Kor 4,6-11 . Evangelie : Mc 2,23-3,6 .
10. juni 2012 . H. Sacrament OF 10de zondag door het jaar .
17 juni 2012 : 11de (elfde) zondag door het jaar . Eerste lezing : Ez 17,22-24 . Tweede lezing : 2 Kor 5,6-10 . Evangelie : Mc 4,26-34 .
24 juni 2012 . Feest van Johannes de Doper .
- 12de (twaalfde) zondag door het jaar . Eerste lezing : Job 38,1.8-11 . Tweede lezing : 2 Kor 5,14-17 . Evangelie : Mc 4,35-41 .
1 juli 2012 : 13de (dertiende) zondag door het jaar . Eerste lezing : W 1,13-15; 2,23-24 . Tweede lezing : 2 Kor 8,7-9.13.15 . Evangelie : Mc 5,21-43 .
8 juli 2012 : 14de (veertiende) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Ez 2,2-5 . Tweede lezing : 2 Kor 12,7-10 . Evangelie : Mc 6,1-6a .
15 juli 2012 : 15de (vijftiende) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Am 7,12-15 . Tweede lezing : Ef 1,3-10 . Evangelie : Mc 6,7-13 .
22 juli 2012 : 16de (zestiende) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Jr 23,1-6 . Tweede lezing : zie Ef 2 . Evangelie : Mc 6,30-34 .
29 juli 2012 : 17de (zeventiende) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : 2 K 4,42-44 . Tweede lezing : Ef 4,1-6 . Evangelie : Joh 6,1-15 .
5 augustus 2012 : 18de (achttiende) zondag door het jaar B . Eerste lezing : Ex 16,2-4.12-15 . Tweede lezing : Ef 4,17.20-24 . Evangelie : Joh 6,24-35 .
12 augustus 2012 . 19de (negentiende) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : 1 K 19,4-8 . Tweede lezing : Ef 4,30-5,2 . Evangelie: Joh 6,41-51 .
19 augustus 2012 . 20ste (twintigste) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Spr 9,1-6 . Tweede lezing : Ef 5,15-20 . Evangelielezing : Joh 6,51-58 .
26 augustus 2012 . 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B . Eerste lezing : Js 24,1-2a.15-17.18b . Tweede lezing : Ef 5,21-32 . Evangelie : Joh 6,60-69.
2 september 2012 : 22ste (tweeëntwintigste) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Tweede lezing : Jak 1,17-18.21b-22.27 . Evangelie : Mc 7,1-8.14-15.21-23 .
9 september 2012 : 23ste (drieëntwintigste) zondag door het jaar B . Eerste lezing : Js 35,4-7a . Tweede lezing : Jak 2,1-5 . Evangelie : Mc 7,31-37 .
16 september 2012 : 24ste (vierentwintigste) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Js 50,5-9a . Tweede lezing : Jak 2,14-18 . Evangelie : Mc 8,27-35 .
23 september 2012 : 25ste (vijfentwintigste) zondag door het jaar B . Eerste lezing : W 2,12.17-20 . Tweede lezing : Jak 3,16-4,3 . Evangelie : Mc 9,30-37
30 september 2012 : 26ste (zesentwintigste) zondag door het jaar B . Eerste lezing : Nu 11,25-29 . Tweede lezing : Jak 5,1-6 . Evangelie : Mc 9,38-43.45.47-48
7 oktober 2012 : 27ste (zevenentwintigste) zondag door het jaar B . Eerste lezing : Gn 2,18-24 . Tweede lezing : Heb 2,9-11 . Evangelie : Mc 10,2-16 .
14 oktober 2012 : 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : W 7,7-11 . Tweede lezing : Heb 4,12-13 . Evangelie : Mc 10,17-30 .
21 oktober 2012 : 29ste (negenentwintigste) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Js 53,10-11 . Tweede lezing : Heb 4,14-16 . Evangelie : Mc 10,35-45 .
28 oktober 2012 : 30ste (dertigste) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Jr 31,7-9 . Tweede lezing : Heb 5,1-6 . Evangelie : Mc 10,46-52 .
1 november 2012 . Allerheiligen van de Heer ABC . Tweede lezing : 1 Joh 3,1-3 .
4 november 2012 : 31ste (éénendertigste) zondag door het jaar B . Eerste lezing : Dt 6,2-6 . Tweede lezing : Heb 7,23-28 . Evangelie : Mc 12,28b-34 .
11 november 2012 : 32ste (tweeendertigste) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : 1 K 17,10-16 . Tweede lezing : Heb 9,24-28 . Evangelie : Mc 12,41-44 .
18 november 2012 : 33ste (drieëndertigste) zondag door het jaar B . Eerste lezing : Da 12,1-3 . Tweede lezing : Heb 10,11-14.18 . Evangelie : Mc 13,24-32. 25 november 2012 :34ste (vierendertigste) zondag door het jaar B . Christus, koning van het heelal . Eerste lezing : Da 7,13-14 . Tweede lezing : Apk 1,5-8 . Evangelie : Joh 18,33b-37.

DATA ZONDAGEN LITURGISCH JAAR B
november 2011 - november 2012

2011
Advent- en Kersttijd
1 e zondag van de Advent                  27/11
2 e zondag van de Advent                  04/12
3 e zondag van de Advent (Gaudete)     11/12
4 e zondag van de Advent                  18/12
Kerstmis, zondag                               25/12
Feest H. Familie, vrijdag                   30/12

2012
Moederschap van Maria                    01/01
Openbaring van de Heer                    08/01
Doop van de Heer (maandag)              09/01

Tijd door het jaar
2 e zondag door het jaar                     15/01
3 e zondag door het jaar                     22/01
4 e zondag door het jaar                     29/01
5 e zondag door het jaar                     05/02
6 e zondag door het jaar                     12/02
7 e zondag door het jaar                     19/02

Veertigdagentijd
Aswoensdag                                       22/02
1 e zondag van de Veertigdagentijd   26/02
2 e zondag van de Veertigdagentijd   04/03
3 e zondag van de Veertigdagentijd   11/03
4 e zondag van de Veertigdagentijd   18/03
5 e zondag van de Veertigdagentijd   25/03
Palmzondag                                       01/04

Paastriduum
Witte Donderdag                               05/04
Goede Vrijdag                                   06/04
Paaszaterdag                                      07/04

Paastijd
Paaszondag                                        08/04
2 e zondag van Pasen                          15/04
3 e zondag van Pasen                          22/04
4 e zondag van Pasen                          29/04
5 e zondag van Pasen                          06/05
6 e zondag van Pasen                          13/05
Hemelvaart                                        17/05
7 e zondag van Pasen                          20/05
Pinksteren                                          27/05

Tijd door het jaar
Feest H. Drieëenheid                         03/06
Feest H. Sacrament                            10/06
11 e zondag door het jaar                  17/06
Feest Geboorte Johannes de Doper   24/06
13 e zondag door het jaar                   01/07
14 e zondag door het jaar                   08/07
15 e zondag door het jaar                   15/07
16 e zondag door het jaar                   22/07
17 e zondag door het jaar                   29/07
18 e zondag door het jaar                   05/08
19 e zondag door het jaar                   12/08
Maria Tenhemelopneming, woensdag 15/08
20 e zondag door het jaar                   19/08
21 e zondag door het jaar                   26/08
22 e zondag door het jaar                   02/09
23 e zondag door het jaar                   09/09
24 e zondag door het jaar                   16/09
25 e zondag door het jaar                   23/09
26 e zondag door het jaar                   30/09
27 e zondag door het jaar                   07/10
28 e zondag door het jaar                   14/10
29 e zondag door het jaar                   21/10
30 e zondag door het jaar                   28/10
Allerheiligen, donderdag                     01/11
31 e zondag door het jaar                  04/11
32 e zondag door het jaar                   11/11
33 e zondag door het jaar                   18/11
Feest Christus Koning                       25/11

bahá'í - SISO 282 - UDC 297 - NUR (theologie algemeen) 700 - Verwijzing : bahá'í .
- http://www.bahai.org : de officiële site van de Bahá'í Wereldgemeenschap . E-mail : www@bahai.org . Een overzicht van contacten van bahá'ís over de wereld : http://www.bahai.org/article-1-6-0-9.html . For further information contact: Office of Public Information , Bahá'í World Centre • P. O. Box 155 • 31001 Haïfa , Israël . Tel: 972 (4) 835-8394 • Fax: 972 (4) 831-3312 . Email: opi@bwc.org . Zie website http://www.bahaiworldnews.org/terraces/opening.en.html . De Bahá'íkalender kan je vinden op website http://www.bahai.nl/actueel/indexactueel.html .
- Nationaal Bahá'í Centrum , Troonstraat 205 1050 Brussel , Tel.: 02 / 648 53 60 , Fax: 02 / 646 21 77 . De website is reeds gedurende vele maanden in ontwikkeling. E-mail: centrebahai@brutele.be . Er is echter de webiste van de Nederlandse Bahá'ígemeenschap : http://www.bahai.nl/ . Adres : Riouwstraat 27 , 2585 CR Den Haag. Tel : 070 / 35 54 017 .Fax : 070 35 06 161 . E-mail : nsa@bahai.nl .
- Reeds meer dan tien jaar is de  Baha'igemeenschap van Hasselt actief met haar Centrum Karmel en de persoon van Guido Cooreman (Willekensmolenstraat 117, 3500 Hasselt. Contactadres: Guido Cooreman-Muller. Tel.: 011/22 66 55 E-mail: gcrmn@hotmail.com .) Website :  http://www.bahai-faith.org/nederlands.html . Emailadres van de webmaster: louis.franssens@pandora.be . Levensbeschouwelijk Limburg : - derde aflevering (de bahá'ígemeenschap in Limburg) - Website : http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/bahai.htm . Op deze website vind je de uiterst interessante bibliotheek Karmel. Wil je weten of een boek aanwezig is, tik dan in ZOEKEN op de startpagina de naam van een auteur of een ander woord in. - Aanwinstenlijst 2002 - Kerk en Leven, 12 februari 2003 Federatiebladzijde Hasselt Noord-Oost - Christendom en bahá'í religie in dialoog . Cultureel Centrum Hasselt, 21 januari 2003 . Dialoogavond in het kader van de Werkgroep Interreligieuze Dialoog Limburg (WIDL) - CATALOGUS BIBLIOTHEEK KARMEL - TITELBESCHRIJVING BOEKEN
- TITELBESCHRIJVINGEN DOKUMENTATIE-MATERIAAL GODSDIENSTEN - TITELBESCHRIJVINGEN DOKUMENTATIEMATERIAAL ALGEMEEN ,

Bach
- De Nederlandse Bachvereniging , Koningslaan 112 , Postbus 295, 3500 AG Utrecht . Tel 030-251 34 13 (bereikbaar van 10.00 tot 16.00 uur) . Fax 030-251 16 39 . E-mail : info@bachvereniging.nl . Website : http://www.bachvereniging.nl/ .

Baigent, Michael . Co-auteur: Leigh, Richard . Medewerker: Smit, Jan ; Michon, Yolande
Titel: De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid / Michael Baigent, Richard Leigh ; [vert. uit het Engels door Jan Smit ; eindred.: Yolande Michon] . De Dode Zeerollen en de verzwegen waarheid . Uitgave: Baarn : Tirion . Jaar: cop. 1992 . Opbouw: 22 cm - 256 p., [24] p. foto's. Illustraties: ill., krt . Relatie: Vert. van: The Dead Sea scrolls deception. - London : Cape, cop. 1991 . Referentie: Met lit. opg., reg . Classificatie: 220.4 (SISO) . 3 Godsdienst, godgeleerdheid (UNESCO) . 632 (NUGI) . Trefwoord: Dode-Zeerollen . Onderzoek . Misleiding . Identificatie: (ISBN) 90 5121 298 4 (geb.) . (ISBN2) 90 5121 458 8 (pbk.

Bailey Alice . Verwijzing : Bailey Alice . http://nl.wikipedia.org/wiki/Alice_Bailey . http://www.stelling.nl/simpos/alice_bailey.htm . http://home.wanadoo.nl/marisis/bailey.html .

BAKKER, Nico T. , Ranfar Kouwijzer, e.a., De verdwijnende mens?: Bij­dra­gen over de bijbelse antropologie (Om het levende woord, 12), Baarn, Ten Have, 2002; viii + 173 pp., € 17,90, ISBN 9025953379. Recensie : De verdwijnende mens? Verschenen in: NTT 58.2 (2004) 168.

bakkerijen . Website http://bakkers.2link.be/ . http://www.zeelandia.be/ned/omegaverkoop.asp .
- Herman Hermans, Luikersteenweg 86, 3500 Hasselt. Tel : 011/22 12 76 . Fax : 22 30 24 . E-mail : herman.hermans@proximedia.be . Website : http://www.bakkerij-hermans.be/ .
- Maes Bakkerij , Vrijwilligersplein 2 bus 4, 3500 Hasselt. E-mail : nv info@bakkerijmaes.be . Website : http://www.bakkerijmaes.be . Tel : 011/21 43 03 .

Bal Mieke . Verwijzing : Bal Mieke .
- Biografie zie website http://nl.wikipedia.org/wiki/Mieke_Bal . (14 maart 1946) is een bekende Nederlandse literatuurwetenschapster en kunsthistorica. Zij is sinds 1991 professor in literatuurtheorie aan de Universiteit van Amsterdam en richtte daar in 1993 het Amsterdams Instituut voor Cultuurwetenschap op (Amsterdam School for Cultural Analysis, Theory and Interpretation (ASCA)). Zij werd onder meer bekend door haar veelgeroemde trilogie over de Bijbel vanuit feministisch perspectief. In 1977 promoveerde Mieke Bal op Franse en vergelijkende literatuurwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Van 1987-91 was zij werkzaam aan het Institute for Foreign Languages van de University van Rochester (New York (staat)), waar zij van 1991 tot 1996 werkte als visiting professor voor visuele en culturele studies, maar sinds 1991 werkt zij voornamelijk als hoogleraar in de literatuurtheorie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2005 is Mieke Bal door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen geïnstalleerd als ‘Akademiehoogleraar’. Zij is de eerste vrouw, de eerste geesteswetenschapper én de eerste UvA-hoogleraar die Akademiehoogleraar wordt. De internationale beoordelingscommissie van de Akademie stelt: ‘Bal wordt in het veld van de cultural analysis internationaal in brede kring gerespecteerd en bewonderd.’ De benoeming houdt in dat Bal zich geheel kan wijden aan innovatief onderzoek en de begeleiding van jonge onderzoekers.
- Bibliografie zie website http://www.creamofscience.org/nl/page/keur.view/214.keur . BAL, Mieke, De theorie van vertellen en verhalen. Inleiding tot de narratologie, (Coutinho), Muiderberg, 1990/5. BAL,MIEKE Femmes imaginaires L'ancien testament au risque d'une narratologie critique Utrecht, HES Publishers. 1986. Paperback, 14X22,5cm. 282pp. bel exemplaire. EUR 10.00 = appr. US$ 12.40 . * 2000, 2002, Kulturanalyse (Duitse uitgave met een nawoord van Thomas Fechner-Smarsly en Sonja Neef) * 1999, Herausgeberin, The Practice of Cultural Analysis: Exposing Interdisciplinary Interpretation * 1999, Quoting Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous History * 1997, The Mottled Screen: Reading Proust Visually * 1996, Double Exposures: The Subject of Cultural Analysis * 1991, 1994, Reading 'Rembrandt': Beyond the Word-Image Opposition * 1987, Lethal Love: Feminist Literary Readings of Biblical Love Stories * 1987, Murder and difference: gender, genre, and scholarship on Sisera's death * 1986, Femmes au risque d'une narratologie critique * 1986, De theorie van vertellen en verhalen: inleiding in de narratologie * 1984, En Sara in haar tent lachte-- : patriarchaat en verzet in bijbelverhalen * 1981, Inleiding in de literatuurwetenschap. (met Jan van Luxemburg en Grietje van Ginneken) * 1981, Literaire genres en hun gebruik * 1980, De theorie van vertellen en verhalen o 1985, 1997, Narratology: introduction to the theory of narrative (Engels) * 1979, Mensen van papier: over personages in de literatuur * 1977, Narratologie: essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes * 1974, La Complexité d'un roman populaire: ambiguité dans "La Chatte"

Balen
- parochies : http://www.balen.be/Parochies/2294/default.aspx?id=2258 .

Balli Dr. BALLI Ibrahim . Adres: Belegstraat 19, 2018 Antwerpen . Tel.: 03 237 02 16 . E-mail: ibrahim.balli@busmail.net . Voorzitter van de Antwerpse overlegraad ( http://burgerzaken.antwerpen.be/integratie/overlegraad.htm#Wat%20en%20wie%20is%20de%20allochtone%20overlegraad?

banken
- Bank van De Post , Naamloze Vennotschap, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel. website http://bpo.post.be/site/nl/content/index.html , Postinfo : 022/012345, E-mail: postinfo@post.be . Postkantoor Hasselt Station, Bampslaan 42, 3500 Hasselt. Tel : 011/22 75 74.
- Citibank Klantendienst , Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel . Tel. : 02/626 51 11 . Fax : 02/774.55.50 . Website : http://www.citibank.be/ . Heeft U uw Citibank bankkaart verloren? * Contacteer CitiPhone (6 dagen op 7, 24/24 uur) 02/626.50.50 . * Contacteer Card Stop (zondag en verlofdagen) 070/344.344 maar vergeet niet de eerstvolgende werkdag CitiPhone te bellen om te bevestigen : 02/626.50.50 . http://www.citibank.be/contact/0.asp? . Zonhoven : Erik WAS Genkerbaan 9 3520 Zonhoven 011/82.57.65 011/82.57.71 .
- Dexia Bank N.V. , Pachecolaan 44 , 1000 Brussel . Tel.: +32 2 222 11 11 . Fax: +32 2 222 11 22 . Website : http://www.dexia.be/Home_nl/dexia.htm . Agentschappen Dexia Bank
. Agentschap : HASSELT NOORD Adres : BANNEUXSTRAAT 1 3500 HASSELT Telefoon : 011 771260 Fax : 011 771269 Openingsuren¹ : Elke dag van 09u00 tot 12u30. Maandag van 14u00 tot 18u00. Dinsdag, donderdag en vrijdag van 14u00 tot 16u30. eveneens na afspraak Gesloten op zaterdag Aanwezige toestellen : Self-Service Banking 7 dagen op 7 beschikbaar van 06:00 tot 24:00 uur. Wanneer het agentschap gesloten is, kunt u met behulp van uw bankkaart de deur naar de Self-Service Banking-zone openen.
- Fortis . Hoofdkantoren: Koningsstraat 20 , 1000 Brussel (België) , Telefoon 32 (0)2 510 52 11 . Fax 32 (0)2 510 56 26 . Website : http://www.fortis.be/ . Hasselt-Centrum Ridder Portmansstraat 1 3500 HASSELT . HASSELT-GROTE MARKT GROTE MARKT 6 3500 HASSELT . HASSELT-KIEWIT BANNEUXSTRAAT 17 3500 HASSELT. Adres Ridder Portmansstraat 1 , 3500 - Hasselt. Belgium . Telefon + 32 11 24 52 60 . Fax + 32 2 228 23 98
Email BC.Hasselt@fortisbank.com . Website http://www.fortisbank.com.pl/main/EuropeCentersPL-bel.html .
--- Fortis banking . Website : https://www.fortisbanking.be .
- KBC . Website : https://www.kbc.be/ .

Banneux Notre Dame . Hospitalité Banneux Notre-Dame Rue de l'Esplanade, 74 B-4141 BANNEUX N.D. (SPRIMONT) tél. : +32 (0)4 360 02 33 fax : +32 (0)4 360 02 26 . E-mail : sanctuaire@banneux-nd.be . Website http://www.banneux-nd.be/ .

Heilige Barbara . Maagd en martelares . Gestorven in 235 ( traditionele tijdsrekening) . GESCHIEDENIS . Het bestaan van de heilige Barbara is zeer betwijfelbaar. Ze zou in Nicodemië geboren zijn, aan de zee van Marmara. Om haar te onttrekken aan christelijke bekeringsijver (een ander relaas stelt dat het erop aan kwam haar aan de begeerte van mannen te onttrekken) werd ze door haar vader opgesloten in een toren met twee raamopeningen. Tijdens een afwezigheid van haar vader, bekeerde ze zich toch tot het christendom en liet ze op eigen beslissing een derde raamopening aanboren. Haar vader onderworp haar dan aan een hele reeks folteringen - dezelfde als die waaraan ook de heilige Vincentius onderworpen werd. Terwijl ze naakt in de straten rondgeduwd werd, kwam een engel haar lichaam met een sluier bedekken. Toen haar vader moest toezien hoe zijn pogingen om haar te doden mislukten, nam hij ze mee naar de top van een helling waar hij haar onthoofdde, waarna hijzelf neergebliksemd werd en stierf. Haar cultus dook eerst op in het Oosten , en verspreidde zich pas vanaf de vijftiende eeuw in het Westen, vooral in Duitsland. KENTEKENEN . · Een ciborie ( met een hostie erboven, in Duitsland en Vlaanderen, want de heilige Barbara geeft een zachte dood aan wie ze beschermt) . Martelaarskroon , · palm , een toren met drie raamopeningen . VOORSTELLINGEN . De oudst gekende voorstelling van de heilige Barbara kan men in Rome vinden . Het is een gebeeldhouwde steunpilaar in de Santa Maria Antica-kerk ( VIIde eeuw). De heilige Barbara staat er met een pauw afgebeeld . De pauw is een symbool van verrijzenis en onsterfelijkheid; en is ook een belangrijk zonnesymbool. De heilige wordt naderhand bijna altijd voorgesteld met een toren met drie raamopeningen, een symboliek die men kan terugvinden in sommige inwijdingsrituelen. COMMENTAAR . De heilige Barbara is een van de patroonheiligen van de alchimisten want zij beheerst het vuur ( tijdens haar veelvuldige folteringen , overwint ze het vuur). Ze is ook de patroonheilige van de brandweerlui en van de mijnwerkers. Haar standbeeld is steeds aanwezig in alle kerken die gebouwd zijn op een plek waar chtonische waterkrachten en uranische vuurkrachten in contact komen. De heilige Barbara wordt elk jaar gevierd op 4 december. Het gaat om een traditionele feestdag bij de brandweerlui en (ex)mijnwerkers.

- (barmhartige) Samaritaan : Lc 10,25-37 . Uitleg : - Lc 10,29-37 - . Bibliografie : - Lc 10,25-37 -

barmhartigheid . Websites : http://www.thijmgenootschap.nl/NieuweBestanden/Annelies_van_Heijst.doc . Bladerend in de oude catechismus komen we de werken van Barmhartigheid tegen met name: Dorstigen laven, zieken bezoeken, gevangenen verlossen, vreemdelingen herbergen, naakten kleden, de doden begraven, hongeren spijzigen. Zie ook - Mt 25,31-46 -

“Basisbeweging voor democratie in samenleving en kerken.” De maatschappelijke zetel is: Begijnhof 1, 93OO Aalst. Website : http://www.basisbeweging.be/ . E-mail : info@basisbeweging.be . Tel.: 053/70 21 83 . Fax : 053/77 51 16

basiseducatie . Er zijn 29 centra voor basiseducatie, verspreid over Vlaanderen en Brussel.  In Oost-Vlaanderen heten ze Leerpunt. Elk centrum biedt een waaier van cursussen aan, die specifiek zijn afgestemd op de behoefte aan kennis en vaardigheden van laaggeschoolden. In Limburg zijn er 6 centra . Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie (VOCB) is als ondersteunings- en coördinatiecentrum opgericht door de Vlaamse minister van Onderwijs op 27 september 1990. De decretale opdracht van het VOCB is geactualiseerd in het decreet van 2 maart 1999. VOCB vzw , Kardinaal Mercierplein 1 - 2800 Mechelen , Tel 015 44 65 00 ,  Fax 015 44 65 01 , e-mail info@vocb.be , website : http://www.vocb.be/ ,  
Leerpunt - centrum basiseducatie Gent, Hippoliet Lammensstraat 10 - 9000 Gent - Tel. 09/224.24.12 , info@cbegent.be ,
Limburg :
- CBE Genk , Hoogstraat 5 ,3600 Genk . Tel. 089/35.59.90 . Fax. 089/35.11.67 . E-mail CBE Genk
- CBE Hasselt , Manteliusstraat 23 , 3500 Hasselt , Tel. 011/22.61.60 . Fax. 011/24.12.25 . E-mail CBE Hasselt
- CBE Maasland , P. Nicoulaan 22 bus 4 , 3630 Maasmechelen . Tel. 089/77.32.62 . Fax. 089/77.66.59 . E-mail CBE Maasland
- CBE Noord-Limburg , Steenweg op Wijgmaal 66 , 3990 Peer . Tel. 011/63.46.31 . Fax. 011/63.64.49 . E-mail CBE Noord-Limburg
- CBE West-Limburg , Everselstraat 60 , 3580 Beringen . Tel. 011/42.02.02 . Fax. 011/45.38.07 . E-mail CBE West-Limburg
- CBE Zuid-Limburg , Ursulinenstraat 7 , 3800 Sint-Truiden . Tel. 011/69.10.69 . Fax. 011/69.44.64 . E-mail CBE Zuid-Limburg

basisonderwijs
-
ATD Vierde Wereld: HET  BASISONDERWIJS EN HET SECUNDAIR ONDERWIJS ZIJN NIET KOSTELOOS. IS HET RECHT OP OPVOEDING VOOR IEDER KIND VERZEKERD?  Werkgroep onderwijs in opdracht van ATD Vierde Wereld, Brussel, 1999
- Godsdienst. Tuin van heden : http://www.vanin.be/tuin-van-heden/ . E-mail : http://www.vanin.be/tuin-van-heden/index.html .

basisonderwijs: IdentiteitNet is een netwerk van identiteitsbegeleiders en een platform voor ieder die zich betrokken voelt bij vormgeving van de identiteit en het vakgebied levensbeschouwelijke vorming in het primair onderwijs (Nederland).

BBTK = Bond voor Bedienden, Technici en Kaders (ABVV) . Tijdschrift Etc... Ver. Uitgever: André Langenus, Hoogstraat 42 - 1000 Brussel. Tel.: 32-(0)2 -512.52.50 - alangenus@bbtk -abvv.be . Oktober 2003 Etc... Infoblad voor de werknemers van de Social-Profit sectoren : in dit extra ETC… nummer een korte samenvatting van de enquête rond agressie. Website http://www.bbtk.org/img/nl/db/Agressieonderzoeksresultaat.pdf . Indien je dit wenst, kan je de resultaten van het gehele onderzoek verkrijgen op een van de volgende kantoren BBTK Federaal - 1000 Brussel , André Langenus - Federaal Secretaris Social-Profit , alangenus@bbtk-abvv.be , Hoogstraat 42 , Tel: 02/545.69.00 - Fax: 02/511.05.08 . BBTK Hasselt – 3500 Hasselt . Danny Vanstraelen , bbtkhasselt@bbtk -abvv.be , De Schiervellaan 23 , Tel: 011/22.84.60 - Fax: 011/22.24.79 .

Beatles - The Streets Of London . Zie website http://www.seeklyrics.com/lyrics/Beatles/The-Streets-Of-London.html .

beatus vir . Verwijzing : beatus vir . Ps 1 en Ps 112 . Koormuziek : http://www.prelude-klassiekemuziek.nl/bolivia.html .

bedevaart (in de verschillende religies) :

bedrijven en instellingen van Limburg , e-mailadressen : website http://www.gomlimburg.be/emailinstell_e.htm , e-mail : info@gomlimburg.be , G.O.M.-Limburg , Kunstlaan 18 , 3500 Hasselt , België , Tel.: + 32 11 30 01 00 , Fax: + 32 11 30 01 02 .
- zondag 2 oktober 2005 : Open bedrijvendag zie http://www.openbedrijvendag.be/ .

Beek M.A. . Verwijzing : Beek M.A .
- biografie : bijbeldeskundige (Ambt-Ommen 25 juni 1909 -- Amsterdam 31 juli 1987) . Website : http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/mnl/levens/90-91/beek.htm . http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003199101_01/_jaa003199101_01_0006.htm .
- bibliografie . Zie verder : - INLEIDING OP HET OUDE TESTAMENT - JOZUA -

beeld - image
- The Image: Religious Anthropology in Judaism and Christianity Tikva Frymer-Kensky . Website http://www.icjs.org/what/njsp/theimage.html .

Beenakker J.J.A. . Laat de echte Jezus opstaan. De mythen voorbij. Verslag van een persoonlijke zoektocht naar de grondslagen van het christendom Uitgeverij Digitalis Utrecht 2005 ISBN 90 77713 093; €20,95 . J.J.A.Beenakker studeerde wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden en begon zijn carrière als wetenschappelijk medewerker aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Na zijn promotie werd hij hoogleraar aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda .

begraafplaatsen . Verwijzing : begraafplaatsen .
- voor moslims : http://www.flwi.ugent.be/cie/archief/docu3.htm .

begrafenis
- Op 19 juni 2003 organiseerde het Provinciebestuur Limburg en de Provinciale Integratiedienst van Limburg een infosessie over moslimsbegraafplaatsen . Op die dag sprak o.a. Edwin Lefebre van de Vlaamse Administratie van Binnenlandse Aangelegenheden ( Markiesgebouw - Markiesstraat 1 , 1000 BRUSSEL . Telefoon : 02-553 39 02 - Fax : 02-553 40 67 . E-mail : info@ewbl.vlaanderen.be ) , Katrien Desmedt van de Lokale Integratiedienst Maaseik ( Lokale Integratiedienst Maaseik . Stadsbestuur , Lekkerstraat 10 , 3680 Maaseik . Tel. (089) 56 05 57 . Fax (089) 56 05 61 . E-mail: katrien.desmedt@maaseik.be ) en Christiane Vroonen van de Provinciale Administratie . Dienst Politionele Aangelegenheden . Inrichter was het Provinciaal Integratiecentrum , Universiteitslaan 1 , 3500 Hasselt . Telefoon : 011/23.82.20 . Fax: 011/23.82.10 . E-mail : pric@limburg.be .Website : http://www.limburg.be/pric/ .

BEGRIP (tijdschrift)
: MOSLIMS en CHRISTENEN, - islam - Uitgever, redactie en administratie: Cura Migratorum , Luybenstraat 17, 5211 BR 's Hertogenbosch , Tel: (+31)  073-6145159 , Fax: (+31) 073-6131175 . Website : http://www.efa.nl/levonet/begrip_moslims_christenen/index.htm  .

beiaardvereniging (Vlaamse),

Bekker Ype . Verwijzing : Bekker Ype .
- Geboren in Amsterdam. Oud-klasgenoot en medeleerling van drs S. van Lienden op het Hervormd Lyceum te Amsterdam was Dr. K.A. Deurloo Verwijzing : - Deurloo Karel ).. Docent aan de Universitas Kristen Indonesia in Tomohon (Sulawesi Utara). studentenpastor Amsterdam, deelgenoot aan het 'Amstelpreekteam', gemeentepredikant samen met zijn vrouw Dussie Hofstra binnen de Federatieve Gemeente Oudega (W.) c.a. Docent aan de cursus Theologische Vorming van Gemeenteleden te Sneek.
- Gesprekken met Frans Breukelman, onder redactie van Ype Bekker, Dussie Hofstra, Chris Mataheru, Anette Melzer, 's Gravenhage, 1989*
- In 1997 promoveerde ds. Ype Bekker in Oudega op de structuur van het Johannesevangelie. Van daaruit schreef hij in het jaar 2000 een boekje voor het toerustingswerk met als titel: Licht en leven - De evangelist Johannes over Jezus en over ons. De figuur van Jezus blijft mensen boeien. Wat kun je op grond van Johannes over hem zeggen? Wat betekent Jezus voor mensen nu? (Licht en leven - ds. Ype Bekker, Landelijk Dienstencentrum, bestelnummer 579, ISBN 9023996062. Schriftelijk bestellen bij Toerusting, Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer. Telefonisch bestellen: 079- 3628282)
- Webpagina http://www.ve90.nl/achtergrond_ve90.htm . Al deze voortrekkers hebben het pastoraat onder studenten sterk gestimuleerd, ook bij hun kerkelijke achterban. Een gevolg daarvan was dat het aantal studentenpastores in de 60-er en 70-er jaren sterk uitgebreid werd. In het begin van de jaren 80, dus vlak na de aankoop van het bouw aan de van Eeghenstraat, telde men maar liefst 9 fulltime studentenpastores in Amsterdam (Henk de Volder, Ben de Bock, Piet Bijleveld, Sonny Hof, Ype Bekker, Aart Schippers, Lodewijk Ringnalda, Syb de Lange, Bernard Rootmensen). Deze werkten allen tot vlak daarvoor op verschillende locaties in de stad, ieder met zijn eigen 'toko'. Van werkelijke oecumenische samenwerking was in de praktijk nauwelijks iets zichtbaar. Toen vE90 beschikbaar kwam, kreeg die samenwerking in feite een enorme impuls: als studentenpastores kon men nu niet langer om elkaar heen in een individualistische ambtsopvatting. Zie verder : Algemene inleiding Johannesevangelie .

belastingen . Verwijzing : belastingen .
- 14 tips voor leraren bij het invullen van hun belastingen : http://www.leraren-belastingen.be/serve/file/leraren-belastingen.pdf .

Belçika Islam Federasyonu - Fédération Islamique de Belgique - Islamitische Federatie van België, Chée de Haecht,124 1030 Bruxelles Tel: 02 / 219 80 79 Mobil: 0475 / 524 564 Fax: 02 / 218 20 49 cenaze@fibif.be . Website : http://www.fibif.be/ .

België :

Belgische Federatie van Psychologen , website : http://www.bfp-fbp.be/ , Nederlandstalige website : http://www.bfp-fbp.be/BfpNL/index.html , Secretariaat BFP - Galerij Agora , Grasmarkt 105 / 18 , B - 1000 Brussel , telefoon +32 2 514 75 09 , fax +32 2 514 75 10 , Secretariaat: Virginie Van Der Gucht & Laurence Devreux , fax 02/514 75 10 , e-mail : bfp@skynet.be ,

Benedictijnen - Benedictinessen :
een overzicht : http://utopia.ision.nl/users/ikedl/chant/ike/churches/Benedictines_cho.htm . http://home.wanadoo.nl/~psd/isidorusweb/klooster/benedictijnen.html .
- Sint Andriesabdij , Zevenkerken 4 , B-8200 Brugge 2 ( België ) . Tel: +32 (050) 40 61 80 . Fax: +32 (050) 40 61 92 . Email: administratie@sint-andriesabdij.org . Website : http://www.sint-andriesabdij.org/ .
- Leuven, Abdij Keizersberg Mechelsestraat 202, B-3000 LEUVEN T +32 (016) 31 00 60 F +32 (016) 31 00 66 E abdij.keizersberg@monasteria.org . Website http://www.keizersberg.be/ . Dirk HANNSENS (1962) is prior van de benedictijnenabdij Keizersberg in Leuven. Hij studeerde theologie en is actief op het raakveld van geloof en kunst. Hij publiceerde o.a. Het huis van hogerhand (1999). Hij was tevens medesamensteller van Tot dit moment (2000) rond ouderenzorg.. Onlangs publiceerde hij een reeks hertalingen van Vaderspreuken "Vader, zeg me...Vijftig vaderspreuken in vierentwintig vaderspreuken." P & Tertio. 2004. 157 p. zie http://www.uitgeverij-p.be/poezie/5-spec/5046.htm . Tertio 261 - 9 februari 2005 - p. 8-9 . Dirk Hanssens,Patrick Lateur in de huid van de speelman van Galilea .De boodschap van het kruis. SCK - Studenten Concentratie Keizersberg : http://www.keizersberg.be/studenten.html#sck . Dirk Hanssens osb, tel.: 016/31.00.60.

Beringen
- Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 : http://tuttefrut.studentenweb.org/jpg/JWBP2002-2004%20.doc .
- Stedelijke Basisschool , P. Vanhoudtstraat 44, 3582 Koersel, 011/ 42 21 15 .
- Vrije Basisschool , Kerkplein 40 , 3582 Koersel .
- Vrije Basisschool , Koerselsesteenweg 25, 3580 Beringen, 011/42 27 86 .
- Heemkundige kring Beverlo . E-mail : robert.leyssens1@pandora.be . Website : http://users.pandora.be/gert.nijs/Heemkundigekring/index/ .
- Toerisme Beringen: MARKT 8 - B 3580 BERINGEN - TEL: +32 11 42 15 52 - toerisme@beringen.be . Website : http://www.toerismeberingen.be/ . OP deze website vind je een stratenplan : http://www.toerismeberingen.be/stratenplan/index2.htm .

Bernardus van Clairvaux :

Bertinus . In 648 kwamen drie monniken, Bertinus, Mommelinus en Ebertram de rivier de A in Frans Vlaanderen afgevaren om de streek te kerstenen. Het bootje, volgens de legende, zonder riemen of zeilen, strandde in Sithiu, nu Sint-Omer (Frankrijk). Die legende betekent: de drie monniken lieten zich leiden door Gods Voorzienigheid. Audomarus, bisschop van Terwaan wees de drie monniken een heuveltje aan op 4 km van Sithiu. Ze bouwden er een klooster. Hieruit ontstond de abdij Sint-Petrus en Paulus, waar Bertinus rond 660 abt werd. De monniken zorgden voor de ontwikkeling en de evangelisatie van de hele streek, Poperinge inbegrepen.
- Bertinus redivivus: jubileumuitgave naar aanleiding van het 1300-jarig overlijden van de heilige Bertinus (698-1998) / Godfried Billiet ; Kristof Papin. - Poperinge : Parochie Sint-Bertinus, 1998. - 64 p., ill.

besnijdenis . Verwijzing : besnijdenis .
-- meisjesbesnijdenis : literatuur zie website http://www.meisjesbesnijdenis.nl/literatuur.html .

Beth hamidrasj . Instituut voor Joodse Studies . Verwijzing : Beth hamidrasj . Instituut voor Joodse Studies . BethHamidrash is een online joods studiehuis met lezingen, artikelen en cursussen zoals Practisch Joods Recht, Kabbala & Chassidisme, Introductie tot de Talmoed, Zohar, Bereshiet/Genesis, Sefer Hamitswot van Rambam (Maimonides), De Zeven Noachidische Geboden, Mozes Maimonides, Joodse Feesdagen. Daarnaast brengt Beth HaMidrash de Parashat HaShavua, shabbatlezing van de week. Website : http://www.bethhamidrash.org/voorpagina/ .

BETHESDA vzw Centrum voor Levens- en Gezinsvragen . Verwijzing : BETHESDA . Bethesda vzw is een christelijk centrum voor levens- en gezinsvragen en staat open voor iedereen die advies of begeleiding nodig heeft rond volgende thema's . Onze hulpverlening gebeurt op afspraak. Je kan ons hiervoor best contacteren tijdens volgende uren: * Maandag, dinsdag en woensdag: tussen 9 en 18 uur * Donderdag en vrijdag: tussen 9 en 16 uur. BETHESDA vzw Dieplaan 29 / 17 3600 - GENK Telefoon: 089/36.32.69 E-mail: info@bethesda.be . Website : http://www.bethesda.be/ . Zeven avonden Marriage Course. WAAR, WANNEER EN WAT KOST HET? Plaats: Immanuelkerk, Brusselseweg 500 te Maastricht Nederland van 19.00 - 22.30 uur We starten met een eenvoudige maar uitstekend verzorgde maaltijd. Data: maandag 18 + 25 september, 8 + 16 + 23 oktober, 6 + 13 november 2006 Kosten: 150,- euro per koppel inclusief cursusmateriaal en maaltijd Opgave: Voor 1 september 2006 Organisatie: vzw Bethesda, Dieplaan 29 bus 17, 3600 Genk Tel.: 089/36.32.69 Email: info@bethesda.be .

Beuken W.A.M
- 'ABRAHAM WEET VAN ONS NIET' (Jesaja 63 : 16). De grond van Israëls vertrouwen tijdens de ballingschap . REDE UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN GEWOON HOOGLERAAR IN DE EXEGESE VAN HET OUDE TESTAMENT EN HET OUDTESTAMENTISCHE HEBREEUWS AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN OP VRIJDAG 19 SEPTEMBER 1986 . Website : http://www.theologienet.nl/documenten/Beuken_Jes63.pdf .

Bevernage Roos , Dienst Studentenzaken (Karel De Grote Hogeschool) , Van Schoonbekestraat 143 , 2018 Antwerpen . E-mail : roos.bevernage@kdg.be . Tel. 03 241 03 19 . Website : http://www.kdg.be . Motief . Een 16-tal allochtone studenten uit verschillende departementen die succesvol studeren aan de Karel de Grote-hogeschool engageren zich voor MOTIEF. Ze willen meewerken aan het beter informeren van allochtone kandidaat-studenten maar ook aan een betere doorstroom van eerstejaarsstudenten om vroegtijdig afhaken of niet slagen te helpen voorkomen. In sommige departementen van de hogeschool is de instroom van allochtone studenten al veel verbeterd, men kampt er eerder met een goede doorstroom. Motief wil ook eerstejaars- studenten steunen met hun ervaring zodat hun slaagkansen verbeteren. Het is de bedoeling om de groep Motief ook te betrekken bij het uittekenen van een diversiteitsbeleid in de hogeschool, zowel naar studenten als naar docenten. Het is de taak om een beleid voor te bereiden ten aanzien van bijzondere doelgroepen (onder andere gehandicapte studenten, studenten met leerstoornissen, cultuurbeoefenaars en studenten die participeren aan officiële medezeggenschapsorganen, kansarme studenten, werkende studenten). Uit de aanpak naar allochtone studenten leert men ook hoe men naar andere kansengroepen de instroom- en doorstroomkansen kan verbeteren. VOEM, het Minderhedencentrum en De Acht vzw organiseren debat : Het hoger onderwijs : stel je vragen en geef je mening . Op woensdagavond 12 mei 2004 om 19.00 u. in het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen . Met Said El Majdoub en Roos Bevernage.

bevolkingsgroepen : webpagina http://www.nizw.nl/thesaurus/00000780.htm onder de term Thesaurus http://www.nizw.nl/thesaurus/index_tt.htm , onderdeel van de website Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW : ( is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de kwaliteit en vernieuwing van de sector zorg en welzijn.) http://www.nizw.nl/ . Adres: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW , Bezoekadres: Catharijnesingel 47 , 3511 GC Utrecht . Postadres: Postbus 19 152 3501 DD Utrecht . Telefoon: 030 - 230 63 11 . Fax: 030 - 231 96 41 . Infolijn: 030 - 230 66 03 . E-mail: kennisplein@nizw.nl .

Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw . Partners tegen de Miserie vzw . Huis van de Mensenrechten , Nieuwebosstraat 3 , B-9000 GENT . Tel +32 (0)9 224 12 15 .Fax +32 (0)9 233 10 63 . E-mailadressen : algemeen: info@armenaanhetwoord.be . odc: odc@armenaanhetwoord.be . secretariaat: secretariaat@armenaanhetwoord.be . Jan Vanhee: jan.vanhee@armenaanhetwoord.be . Website : http://www.armenaanhetwoord.be/ . Het Onderzoeks- en DocumentatieCentrum (rond generatie-armoede en
armoedebestrijding) is open op: maandag van 14 tot 16 uur . woensdag van 19 tot 21 uur . vrijdag van 10 tot 12 uur
en op afspraak . Gesloten op feestdagen en tijdens schoolvakanties . Webpagina : http://www.armenaanhetwoord.be/pub/odc/index.htm . Een cataclogus van 4270 werken kan via de website geraadpleegd worden.

* Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen, en een onderwijsproject:  ‘Is een arme een rijke zonder geld?' is een project dat tot stand kwam in een samenwerking tussen ATD Vierde Wereld en Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen. Het project werd gefinancierd door Cera Foundation.

Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (BIVR), zie VMC,

Ilse Beyers (Titaantjes)

bezinning :

bezinning van één dag : website http://www.cuci.nl/~bollen/bezinning_van_een_dag.htm .

bezinningscentra
- Bezinningscentrum Abdij Averbode, Abdijstraat 1, 3271 Averbode. Telefoon: 013/78 04 40 Fax: 013/78 04 39 E-mail: bezinningscentrum@abdijaverbode.be . Website: http://www.abdijaverbode.be Contactpersoon Jan Vankeirsbilckl (Directeur); Jan Geerts; Christophe Monsieur
- Sint-Andriesabdij, Zevenkerken . Bezinningscentrum - de Koepel , Zevenkerken 4 , B-8200 Brugge 2 ( België ) . Tel: +32 (050) 40 61 80 . E-mail : gastenpater@sint-andriesabdij.org . Website : http://www.sint-andriesabdij.org/gastenhuis.htm/ . ++++
- Bezinningscentrum 'Godsheide' , Brugbemdenstraat 1 , B-3500 Hasselt , Telefoon: 011 27 84 20 , Fax: 011 23 33 04 . Email : secretariaat@bezinningscentrumgodsheide.be . Website : http://www.bezinningscentrumgodsheide.be/
- Bezinningscentrum Herkenrode : http://herkenrode-abdij-bezinningscentrum-voorstelling.skynetblogs.be/ . E-mail : herkenrode.abdij.bezinningscentrum@skynet.be . Francis Leyssens coördinator Bezinningscentrum.
- Het Rustpunt : Karmelitaans Centrum voor Verstilling en Verdieping, Burgstraat 46 9000 Gent Tel.: 09/225 95 71 Fax: 09/225 43 18 info@centrumbezinning-gent.be . christine.boucquillon@centrumbezinning-gent.be en bea.geysen@centrumbezinning-gent.be . Website : http://www.rustpunt.net/ .
- Onthaalcentrum De Pelgrim vzw, Isabellaplein 15 a, 3270 Scherpenheuvel. Tel. 013/35.56.40, e-mail onthaalcentrum@scherpenheuvel-info.be . Website : http://www.scherpenheuvel-info.be/pelgrim.htm .
- Zusters Ursulinen. Bezinningshuis Kiewitstr 247 - 3500 HASSELT. Tel : 011/23 50 92

Bhagavad Gita . Verwijzing : Bhagavad Gita . Website : http://www.bhagavad-gita.org/index-dutch.html . http://www.gita-society.com/language/dutch.htm . Zie ook : http://www.hindulife.nl/ . Web-links : http://www.hindulife.nl/tekst/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=2&min=20&orderby=titleA&show=10 .

- Biblica TV : http://www.biblica.tv/ . Ce site Internet est la propriété de BIBLICA Tél. : 06 41 78 21 90 Le Directeur de la publication du site Internet est Madame Valérie CRESEGUT TARTIERE Les mises à jour sont assurées par BIBLICA TV .

bibliografie:
- Koninklijke bibliotheek van België: website: http://www.kbr.be/start_nl.html . Centraal informatiepunt: Keizerslaan 4 , B-1000 Brussel . Centraal telefoonnummer: + 32 2 519 53 11
Centraal faxnummer: + 32 2 519 55 33 .

* Bibliografie van het Matteüsevangelie

* Bibliografie van het Nieuwe Testament

bibliotheek :
- Koninklijke bibliotheek Den Haag : http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_catalogi.html .
- Boekbalie.nl : http://www.boekbalie.nl/extendedsearch.jsp .
bibliotheek godsdienst (catalogi) ,

dbnl , Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren ,

Koninklijke bibliotheek van België: website: http://www.kbr.be/start_nl.html . Centraal informatiepunt: Keizerslaan 4 , B-1000 Brussel . Centraal telefoonnummer: + 32 2 519 53 11 . Centraal faxnummer: + 32 2 519 55 33 .

Biblische Zeitschrift (BZ) herausgegeben von: Prof. Dr. Ruth Scoralick (AT) Universität Luzern Prof. Dr. Martin Ebner (NT) Universität Münster Inhaltsverzeichnis BZ 50,1 (2006) Aufsätze Jan-Dirk Döhling, Die Herrschaft erträumen, die Träume beherrschen. Herrschaft, Traum und Wirklichkeit in den Josefsträumen (Gen 37,5–11) und der Israel-Josefsgeschichte 1 Thomas Hieke, „Er verschlingt den Tod für immer“ (Jes 25,8a). Eine unerfüllte Verheißung im Alten und Neuen Testament 31 Wolfgang Reinbold, Das Matthäusevangelium, die Pharisäer und die Tora 51 Laurie Brink, A General’s Exhortation to His Troops: Paul’s Military Rhetoric in 2 Cor 10:1-11 (Teil 2) 74 Kleinere Beiträge Pierre Auffret, A l`ombre de tes ailes je crie de joie. Nouvelle étude structurelle du psaume 63 90 Ingo Broer, Neues zur Pauluschronologie? 99 Umschau und Kritik Rezensionen AT D. Jerricke, Abraham in Mamre (I. Fischer) 105 R. P. Knierim/G. W. Coats, Numbers (FOTL 4) (U. Sals) 107 P. Höffken, Jesaja (H.-W. Jüngling) 110 E. Ballhorn, Zum Telos des Psalters (B. Janowski) 114 K. Liess, Der Weg des Lebens (Ps 16) (J. Schnocks) 116 A. Ohler, dtv-Atlas Bibel (I. Müllner) 118 T. Muraoka, A Greek-English Lexicon of the Septuagint (U. Rüsen-Weinhold) 122 Rezensionen NT M. Öhler, Barnabas (B. Kollmann) 125 P. Wick, Die urchristlichen Gottesdienste (C. Claußen) 126 W. Radl, Das Evangelium nach Lukas (H. Klein) 128 A. Weissenrieder, Images of Illness in the Gospel of Luke (R. von Bendemann) 131 S. Haar, Simon Magus: The First Gnostic? (M. Becker) 133 K. O. Sandnes, Belly and Body in the Pauline Epistles (S. Bieberstein) 136 Héctor Sánchez, Das lukanische Geschichtswerk im Spiegel heilsgeschichtlicher Übergänge (Manfred Lang) 138 B. Kuschnerus, Die Gemeinde als Brief Christi (T. Schmeller) 140 A. Dettwiler/J. Zumstein (Hrsg.), Kreuzestheologie im Neuen Testament (L. Wehr) 142 E. Sorensen, Possession und Exorcism in the New Testament and Early Christianity (D. Trunk) 144 P. Balla, The Child-Parent-Relationship in the New Testament and its Environment (P. Müller) 146 H.-J. Klauck, Religion und Gesellschaft im frühen Christentum (A. Fürst) 148 Apuleius, De Magia, hrsg. von J. Hammerstaedt u. a. (F. Graf) 150 Berichte und Mitteilungen AKN-Tagung in Fribourg/Schweiz (Christoph Gregor Müller) 152 SNTS-Tagung in Halle (Stefan Schreiber) 155 Die Stuttgarter elektronische Studienbibel (Wolfgang Baur) 158 Colloquium Biblicum Lovaniense 2006 159 Colloque International du PRENAB 2006 159 Inhaltsverzeichnis BZ 49,2 (2005) Laurie Brink, A General’s Exhortation to His Troops: Paul’s Military Rhetoric in 2 Cor 10:1-11 (Teil 1) 191 Norbert Baumgart, „JHWH … erschafft Unheil.“ Jes 45,7 in seinem unmittelbaren Kontext 202 Irmtraud Fischer, Gotteslehrerin. Ein Streifzug durch Spr 31,10-31 auf den Pfaden unterschiedlicher Methodik 237 kleinere Beiträge Gerhard Dautzenberg, Die Christusverehrung als Leitlinie einer Geschichte des Urchristentums 254 Stephen Llewelyn, Paul’s Letter to Philemon in the Light of the Documentary Papyri 262 Detlef Dieckmann, Gen 26 als Segenserzählung 264 Umschau und Kritik Rezensionen AT K. Engljähringer, Theologie im Streitgespräch (L. Schwienhorst-Schönberger) 301 J. Kügler (Hrsg.), Impuls oder Hindernis? (N. C. Baumgart) 303 A. Schenker, Älteste Textgeschichte der Königsbücher (H.-J. Stipp) 307 F. Siegert, Zwischen Hebräischer Bibel und Altem Testament. (J. Maier) 312 M. Rogland, Alleged Non-Past Uses of Qatal in Classical Hebrew (A. Michel) 314 Ch. Uehlinger (Hrsg.), Images as Media (M. Weigl) 317 Rezensionen NT P. J. Achtemeier/J. B. Green,/M. MeyeThompson, Introducing the New Testament (F. G. Untergaßmair) 275 F. Avemarie/H. Lichtenberger (Hrsg.), Auferstehung – Resurrection sowie R. Bieringer/V. Koperski/B. Lataire (Hrsg.), Resurrection in the New Testament (P.-G. Klumbies) 277 G. Theißen, Zur Bibel motivieren (D. Dormeyer) 282 B. Shellard, New Light on Luke (J. Jeska) 284 S. Hagene, Zeiten der Wiederherstellung (M. Neubrand) 286 Byung-Mo Kim, Die paulinische Kollekte (R. Börschel) 288 W. Eisele, Ein unerschütterliches Reich (M. Karrer) 290 H. Schmid, Gegner im 1. Johannesbrief? (J. Frey) 293 F. M. Colautti, Passover in the Works of Josephus (D. Rusam) 295 H. Cancik/K. Hitzl (Hrsg.), Die Praxis der Herrscherverehrung in Rom und seinen Provinzen (H.-J. Klauck) 297 Andy M. Reimer, Miracle and Magic (B. Kollmann) 298

bidden
- getijdengebed.
In samenwerking met de Trappisten van Zundert biedt het mediapastoraat gelegenheid tot het volgen van de getijden via internet. In de Abdij Maria Toevlucht worden 4 van de 5 getijden in het volgende ritme gebeden. (  http://www.katholieknederland.nl/mediapastoraat/index.html )
- gebedstijden voor de moslims (Brussel) zie http://www.salaam.be/ .
- themanummer van het tijdschrift De Heraut, jg. 134 (maart 2003), nr.3
- Op Adem komen: nieuw boek met 55 gebeden Geplaatst op 19/10 '05 om 16:01u Door Theo Borgermans GENT (RKnieuws.net) - In januari 2006 verschijnt het 150ste nummer van het tijdschrift Kerkplein. Het maandblad van het bisdom Gent is inderdaad aan een jubileumeditie toe. De redactie van Kerkplein wou deze gelegenheid niet zomaar voorbij laten gaan en brengt daarvoor een bijzonder gebedenboek uit. Tevens een inspirerende publicatie bij dit Jaar van het Gebed. Kerkplein staat elke maand boordevol informatie en inspiratie bij de pastoraal in het bisdom Gent. Een elfkoppige redactie zorgt voor een gevarieerd aanbod van artikels. Sinds het ontstaan in 1992 vindt de lezer midden in het blad een speciaal voor Kerkplein geschreven gebed. Deze vaste rubriek kreeg de naam "Adem’’ mee. En al jarenlang wordt er door de redactie over gewaakt dat de gebeden die erin verschijnen origineel zijn en te bidden zijn in vele omstandigheden. De teksten bieden bijvoorbeeld hulp bij een gebed aan het begin van een vergadering of bij een moment van stilte als je alleen bent. Wonder Het 150ste nummer van Kerkplein verschijnt in januari 2006. Bij zo’n jubileumeditie hoort een bijzondere uitgave, zo vond de redactieraad. Geert De Kerpel, hoofdredacteur van het blad, licht toe: "In dit Jaar van het Gebed leek het ons een boeiend idee de voorbije veertien jaargangen van Kerkplein naast elkaar te leggen en een selectie te maken van de mooiste gebeden die erin verschenen. Uiteindelijk zijn 55 gebeden uitgekozen voor een nieuw boek, getiteld: ‘U wil ik Ademen’. Uitgeverij Halewijn werd onze partner voor de publicatie. De lancering van het boek gebeurt nu al, met het oog op de Boekenbeurs in Antwerpen.’’ "De keuze ging uit naar drie types van gebeden,’’ vult vicaris Lode Aerts aan, auteur voor Kerkplein "van het eerste uur’’. "Allereerst enkele teksten die inspiratie aanreiken in de kring van het liturgische jaar. Altijd weer kijken we uit naar Gods komst en vieren we het wonder dat Hij in Jezus een van ons werd. Altijd weer danken we omdat Hij op Pasen het licht brengt in de duisternis en ons laat delen in de volheid van zijn pinkstergeest. Deze gebedsteksten worden elk jaar weer nieuw. Een tweede serie gebeden begeleidt op onze zoektocht naar God. Het zijn twaalf teksten over hoe we altijd opnieuw God proberen te zoeken om ons door Hem te laten vinden. Ten slotte mogen de vragen niet onuitgesproken blijven van de mensen rondom ons. Dat zijn gebeden om verzoening tussen de volkeren, om kracht bij examens, om steun voor jongeren, om uitzicht in de gevangenis, om rust voor gestresseerden, om Christus’ Geest voor ieder die zijn naam draagt.’’ Vrede De gebeden zijn verrassend actueel, ook al werden sommige al jaren geleden geschreven. "Bij de selectie hadden we er aandacht voor dat de teksten een erg breed publiek kunnen aanspreken. Vandaar de ruime waaier aan thema’s: advent, Kerstmis, veertigdagentijd, Pasen, Pinksteren, Allerheiligen, examentijd, mariamaand, Nieuwjaar, vakantie, vormsel, God zoeken en Hem vinden, liefde, oecumene, vergeving, verkondiging, vrede, verlossing, Afrika, vergeving… Ook nog na dit Jaar van het Gebed kan dit boek dienstig zijn,’’ weet Geert De Kerpel. Lode Aerts vult aan: "In al hun diversiteit hebben de 55 gebeden toch veel gemeenschappelijk. Ze cirkelen allen rond hetzelfde wonder van Gods Adem die ons bezielt. Ze willen het onnoembare van zijn aanwezigheid onder woorden brengen. En ze nodigen uit tot navolging in het leven van elke dag.’’ Auteurs Meer dan 35 auteurs verleenden hun medewerking aan "U wil ik Ademen’’. Geert De Kerpel: "Hun grote bereidwilligheid doet ons veel plezier. De auteurs van de gebeden zijn trouwens allemaal vrouwen en mannen die verantwoordelijkheid dragen en/of geëngageerd zijn in de Kerk.’’ Schreven een gebed: Kisito Aelvoet, Lode Aerts, Ann Beddeleem, Johan Boesman, Raf Buysse, Christina Ceulemans, Ilse Cornu, Anne De Decker-Dedeurwaerder, Luk De Geest, Tine De Leeuw, Leen den Blauwen, Mgr. Jozef De Kesel, Wim De Smet, Michel Ekonzo, Noëlla Ghijs, Nancy Lataire, Marc Loos, Mgr. Arthur Luysterman, Luc Maes, Peter Malfliet, Jaak Pauwels, Johan Reyntens, Luc Soens, Bellinda Staelens, Michel T’Joen, Dieter Van Belle, Manu Van Hecke, Guido Van Hoye, Mgr. Luc Van Looy, Paul Van Puyenbroeck, Hugo Van Royen, Wilfried Van Wilder, Pascal Veeckman, Katie Velghe, Marcel Verhelst, Manu Verhulst en Jean-Paul Vermassen. U wil ik Ademen telt 96 bladzijden en kost 9 euro. Het boek is onder andere te koop bij de liturgische boekhandel Pascali, Nederpolder 16 in Gent (telefoon 09/223.40.30, e-mail: pascali@kerknet.be). Wie geabonneerd is op Kerkplein, krijgt bij het boekje van november een cadeautje. Met name: een kortingsbon van 2 euro. Let wel, deze bon is enkel inwisselbaar bij aankoop bij Pascali (ook op de Boekenbeursstand van Pascali, van 1 tot 11 november in Antwerp Expo).
- Symposium 'ONDERSTROOM. Ruimte opent binnen.' donderdag 26 januari 2006 tot zaterdag 28 januari 2006 . Het Rustpunt, Karmelitaans Centrum voor verstilling en verdieping Burgstraat 46 9000 Gent Tel.: 09/225 95 71 Fax: 09/225 43 18 info@rustpunt.net . Website : http://www.rustpunt.net/ .
- Een brug naar de sterren 365 gebeden, zegenwensen en meditaties uit heel de wereld . Marcus Braybrooke - Bruikbaar kompas in allerlei levenssituaties, van geboorte tot afscheid van een geliefde - Prachtig gebeden- en meditatieboek om te geven, te ontvangen en vooral veel te gebruiken - Voor thuis, gebeds- en bijbelgroepen of individueel gebruik
- bidden voor en na de maaltijd : http://www.breviary.net/misc/grace/grace.htm .

biecht
- bepalingen volgens de Katechismus van de Katholieke Kerk : http://www.stvitus.nl/kkk/dnk_bladeren_main.asp?niveau=3&huidigepagina=Blok&vorigeBlokID=2219&volgendeBlokID=2268&BlokNo=2220-2267
- biechtstoel. Het is een kerkelijk meubel in de katholieke kerk. In het midden is er plaats voor de biechtvader, aan de zijkanten voor de biechtelingen. De biechtvader aanhoort de zondenbelijdenis van de biechteling en zijn vraag om vergeving. De biechtvader geeft de absolutie als teken van God dat Hij de zonden vergeeft en hij legt een bepaalde boetedoening of penitentie op.

Bijeen . BIJEEN is een onafhankelijk maandblad dat midden in de multiculturele samenleving staat. Iedere maand boordevol interviews, nieuws, achtergronden en (foto)reportages over wat er speelt in kleurrijk Nederland. Maak kennis met de mensen uit de vele culturen in ons land, hun waarden, normen en drijfveren. In BIJEEN staat altijd 'de mens' centraal. Adres: Nachtwachtlaan 444 , 1058 ER Amsterdam . Tel. 020 – 616 30 11 . Fax 020 – 427 24 44 . E-mail redactie : redactie@bijeen.nl . E-mail administratie: administratie@bijeen.nl . Website : http://www.bijeen.nl/ . Archief : http://www.bijeen.nl/subindex.phtml?type=actueel .

vzw Bij Ons - Chez Nous asbl , Contactpersoon Bart De Win , Adres Kartuizerstraat 60, 1000 Brussel , Telefoon 02/513.35.96 , 'Bij ons' is een eerstelijnsbegeleidingsdienst voor daklozen en mensen met een laag inkomen. Er is een ontmoetingsruimte. zie website http://digitaalbrussel.vgc.be/webpages/users/bwr/databank/SamengesteldResultaat.asp?ID=104 .

bijbel . Verwijzing : bijbel .
- bijbel startpagina : http://bijbel.startpagina.nl/ . bijbelcommentaar : http://83.247.49.84/Bible/index.html .
- Pseudepigrafen - OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
- Emmaüs - Jehovah - Jesaja - Jesaja - Jozua (bijbelboek) - liturgische lezing (KBS 1961) - Masoretische tekst (MT) , MT 2 - LXX (2) . http://12koerbe.de/ . http://www.levendwater.org/ . http://www.blueletterbible.org/ . http://www.spindleworks.com/septuagint/septuagint.htm , NT Griekse tekst 1 - NT Griekse tekst 2 - . - Naardense bijbel - Nabot - nieuwe bijbelvertaling = NBV - Peshitto (Syrische vertaling van de bijbel) - Statenvertaling - Targum (Aramese vertaling van Tenach) - Vulgata (Latijnse vertaling van de bijbel) - http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/public/bibles/vulgate.search.html - Willibrordvertaling (1995) - Zacharia en Zakarijja -
bijbel : SISO 220 Bijbel - 220.3 Encyclopedische werken enz. - Concordanties - 220.4 Ontstaan van de Bijbel - Bijbelhandschriften - 220.5 Bijbelse atlassen en kaarten - 220.6 Bijbelvertaling en -verspreiding - 221 Bijbeluitgaven - 222 Bijbelbewerkingen - 223 Inleiding tot de Bijbel - Bijbelverklaringen en -beschouwingen - 223.9 Bijzondere onderwerpen - 224 Bijbelse figuren; algemeen - 225 Bijbelse aardrijkskunde, geschiedenis en oudheidkunde - 226 Oude Testament - 226.1 Uitgaven en bewerkingen - 226.3 Verklaringen en beschouwingen - 226.4 Uitgaven, bewerkingen en verklaringen van één of enkele boeken en fragmenten - 226.6 Oudtestamentische figuren - Abraham - - 226.7 Uitgaven en verklaringen van deuterocanonieke boeken, apocriefe boeken en pseudepigrafen - 226.9 Overige onderwerpen- 227 Nieuwe Testament - 227.1 Uitgaven en bewerkingen - 227.3 Verklaringen en beschouwingen - 227.4 Uitgaven, bewerkingen en verklaringen van één of enkele boeken en fragmenten - 227.6 Nieuwtestamentische figuren - 227.7 Uitgaven en verklaringen van apocriefe boeken en pseudepigrafen - 227.9 Overige onderwerpen
- inleiding op het Oude Testament (SISO 226) : http://www.bible3.com/index.htm . http://www.ubs-translations.org/ .
- Kerkelijke documenten i.v.m. de bijbel : http://www.die-bibel-lebt.de/dokumente.htm .
Dean P. Bechard, S.J.; Foreword by Jospeh A. Fitzmyer, S.J., The Scripture Documents . An Anthology of Official Catholic Teaching , The Order of St. Benedict, Inc., Collegeville, Minnesota . Zie website : http://www.litpress.org/Store/excerpt.cfm?ID=2300 .
** 1893 Providentissimus Deus . In verschillende talen : http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18111893_providentissimus-deus_fr.html .
** 1920 Spiritus Paraclitus . In het Engels en het Spaans : http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xv/encyclicals/documents/hf_ben-xv_enc_15091920_spiritus-paraclitus_en.html .
** 1943 Divino afflante Spiritu . In verschillende talen : http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_30091943_divino-afflante-spiritu_fr.html .
** 1964 De historica Evangeliorum veritate . In het Engels : http://www.petersnet.net/browse/1352.htm . In verschillende
** 1965 Dei Verbum
** 1993 Die Interpretation der Bibel in der Kirche
** 2001 Das jüdische Volk und seine Heilige Schrift in der christlichen Bibel
- HISTOIRE DE LA BIBLE EN FRANCE , http://www.bibliquest.org/Lortsch/Lortsch-Histoire_Bible_France-7.htm .
- bijbelonderzoek - studiebijbel : CENTRUM VOOR BIJBELONDERZOEK , Postbus 503 , 3900 AM Veenendaal . Tel: 0318-503098 . Fax: 0318-503163 . E-mail: info@studiebijbel.nl . Internet : http://www.studiebijbel.nl .

bijbelleerhuis 1. Het begeleiden van bijbelgroepen 2. Het organiseren van sessies bijbelstudie 3. Het onderhouden van de website : http://www.bijbelleerhuis.be/ .

bijbelsoftware . Verwijzing : bijbelsoftware .
- Bijbels en commentaren voor PalmOS en Pocket PC . Website : http://www.olivetree.nl/ . Dit is een Importantia Publishing website Postbus 9187 3301 AD Dordrecht Nederland Tel: 0031 78 614 60 77 Fax: 0031 78 613 74 74 E-mail: info@importantia.com .

bijbeltekst en -vertalingen
- Nieuwe Testament Grieks en Codex Bezae : http://bezae.ifrance.com/ .
- Nederlands Bijbelgenootschap . Biblija.net . De bijbel op internet : http://www.biblija.net/biblija.cgi .
- Stap voor stap. Een kroniek bij 'Een vertaling om voor te lezen' (NBG / KBS). F.J. HOOGEWOUD, in : Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie 1, pp.102-126 .
Snel zoeken naar een bijbelvers of woord in een tiental Engelstalige bijbelversies.
Blader pagina per pagina door de King's copy van de Gutenbergbijbel (1455). Een initiatief van de British Library, de Keio University in Japan en NTT Inc. : http://www.bl.uk/treasures/gutenberg/homepage.html .

- Katholieke Bijbelstichting (KBS),  Postbus 1274 , 5200 BH 's-Hertogenbosch , Telefoon: +31 (0)73 613 32 20 , Fax: +31 (0)73 691 01 40 , E-mail: info@rkbijbel.nl . Website : http://www.willibrordbijbel.nl/ . Sinds 10 novenmeber 2002 is de Willibrord-bijbel. on line. 
---  Latijnse teksten
----- met onder andere de tekst van de Vulgaat : http://www.gopher://ftp.std.com/11/obi/book/Religion/Vulgate .
On Line Bible (Evangelische Omroep)
Toegang tot de Nederlandse Statenvertaling en andere versies van de Bijbel.
Parallel Latin/English Psalter
De psalmen in het Latijn (Vulgaat) met vertaling in het Engels (Douay-vertaling).
The Latin Vulgate and Other Bible Web Sites
Latijnse bijbelteksten op het net.
The WWW Bible Gateway
Zoeken naar bijbelverzen in de Latijnse Vulgaatvertaling.

Bijbel, Geschiedenis en Archeologie ( tijdschrift ) , Postbus 283, 8260 AG Kampen, Nederland, Telefoon: 0342-420238, Fax: 0342-420473 . Stichting Bijbel, Geschiedenis en Archeologie . Website http://www.bga.nl/nl/ .

- Vlaamse Bijbelstichting VBS-secretariaat, Sint-Michielsstraat 6 te 3000 Leuven, tel. 016/32 38 63, fax 016/32 38 58. Het secretariaat is open op maandag- en donderdagmiddag van 14 tot 17 uur. E-mail naar het secretariaat: info@vlaamsebijbelstichting.be  . Website :  http://www.vlaamsebijbelstichting.be .
Hulp bij het lezen van de Bijbel.

bijbelstudies : http://biblio.domuni.org/articlesbible/index.htm .

bijbel - koran
- http://www.islamic-awareness.org/Quran/Sources/ . http://www.islamic-awareness.org/ .

bijlage 35 : BS 232 . Publicatie : 2001-08-14 . MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN . 20 JULI 2001. - Omzendbrief betreffende de juridische draagwijdte van bijlage 35 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Afvoering van de registers. - Inschrijving . Webpagina http://www.poldoc.be/dailydoc/document/mbs/2001/010814bn.htm .

Bilzen
- Islamitische Meisjes Bilzen
- Moskee Al Mouhsinine, Hasseltsepoort 17 3740 Bilzen . Tel 089-41 60 75 .
- Mozaïek vzw

biografie
- Website http://www.amerigo.nl/biografie.html .

BIS = Begeleid Individueel Studeren . BIS Online is een dienst van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs, afdeling Volwassenenonderwijs. Adres : H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel . Fax : 02/553.96.15 . E-mail : info@bisonline.be . Website : http://www.bisonline.be/ .

bisdommen :
- over de hele wereld : http://www.katolsk.no/utenriks/liste_en.htm .

* bisdom Antwerpen:
- mandaat Rooms-katholieke godsdienst .
- - Bisdom Antwerpen : DE CLERCQ C., Het Bisdom Antwerpen 1559-1962, Antwerpen, De Vlijt 1962, 64pp.geïll..
MAERIËN, J., Album Pastorum - Lijsten van Dekens, Pastoors en Kapelanen (1801-1981) van het bisdom Antwerpen
1982 .

bisdommen :
- bisdom Brugge :
-- Het bisdom Brugge telt 1.127.091 inwoners (provincie West-Vlaanderen, de volkstelling van 1 januari 1999), 25 decanaten, 366 parochies en 918 priesters, 67 permanente diakens en 3.724 religieuzen (waarvan 3236 vrouwelijke religieuzen en 488 mannelijke religieuzen). Adres : Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge . Telefoon : 050/33.59.05 en fax 050/34.14.32 . E-mail: bisdom.brugge@kerknet.be . Website : http://www.kerknet.be/kerkvlaanderen/Bisdommen/Brugge/KVL_B_1.html
-- bisschop Mgr. Roger Vangheluwe , Heilige-Geeststraat 4 , Tel. 050/33.59.05, e-mail: mgr.vangheluwe@kerknet.be . Website : http://www.brugge.be/infogids/godsd.htm .
* Decanaat Avelgem (Achiel Roets), Scheldelaan 1, 8580 Avelgem, tel. 056/64.40.93 en e-mail dekenijavelgem@skynet.be. * Decanaat Blankenberge-Oostkust (Herman Delvoye), Onderwijsstraat 7, 8370 Blankenberge, tel. 050/41.13.23 en e-mail herman.delvoye@skynet.be * Decanaat Brugge Oost (Johan Goemaere), Baron Ruzettelaan 433A, 8310 Assebroek, tel. 050/37.76.65 en e-mail johan.goemaere2@telenet.be * Decanaat Brugge Stad (Stany van Outryve d’Ydewalle), Sint-Salvatorkoorstraat 8, 8000 Brugge, tel. 050/33.68.41 en e-mail decanaat.brugge.stad@belgacom.net * Decanaat Brugge Zuid (Luc Deschodt), Pastorieplein 1, 8020 Oostkamp, tel. 050/82.22.30 en e-mail stpieter.oostkamp@skynet.be * Decanaat Diksmuide (Roland Hemeryck), Sint-Niklaasstraat 9, 8600 Diksmuide, tel. 051/51.01.50 en e-mail 1060@kerknet.be * Decanaat Gistel (Edgard Duplacie), Bruidstraat 4, 8470 Gistel, tel. 059/27.64.44 en e-mail ed.duplacie@belgacom.net * Decanaat Harelbeke (Wilfried Aneca), Gentsestraat 20, 8530 Harelbeke, tel. 056/71.29.51 en e-mail wilfried.aneca@skynet.be * Decanaat Ieper (Jaak Houwen), Janseniusstraat 7, 8900 Ieper, tel. 057/20.05.96 en e-mail decanaat.ieper@parochies.kerknet.be * Decanaat Izegem (Herman Lecluyse), Kerkstraat 13, 8870 Izegem, tel. 051/30.08.47 en e-mail martine.maes.decanaat@skynet.be * Decanaat Kortrijk (Marc Gesquière), Marksesteenweg 50 A, 8500 Kortrijk, tel. 056/25.88.35 en e-mail dekenij.kortrijk@skynet.be * Decanaat Menen (Hendrik De Leersnijder), Kerkomtrek 13, 8930 Menen, tel. 056/51.14.32 en e-mail dekenaat.menen@skynet.be * Decanaat Oostende (Jozef Dessein), Dekenijstraat 10, 8400 Oostende, tel. 059/70.17.19 en e-mail dekenij@freegates.be * Decanaat Poperinge (Jozef Gheysens), Priesterstraat 18, 8970 Poperinge, tel. 057/33.97.67 en e-mail decanaal.secretariaat.MR@telenet.be * Decanaat Roeselare (René Delbeke), Vrouwenstraat 2, 8800 Roeselare, tel. 051/20.09.04 en e-mail dekenij.roeselare@pro.tiscali.be * Decanaat Tielt (Gabriël Buyse), Ieperstraat 15, 8700 Tielt, tel. 051/40.12.52 en e-mail st.pieter.tielt@parochies.kerknet.be * Decanaat Torhout (Frans Verhaeghen), Beerstraat 26, 8820 Torhout, tel. 050/21.10.01 en e-mail dekenij.torhout@euphonynet.be * Decanaat Veurne-Westkust (Paul Moré), Boterweegschaalstraat 5, 8630 Veurne, tel. 058/31.14.42 en e-mail dekenij.veurne@skynet.be * Decanaat Waregem (Frans Verhelst), Markt 32, 8790 Waregem, tel. 056/60.35.51 en e-mail dekenij.waregem@skynet.be
-- Grootseminarie (Priesteropleiding) , Potterierei 72, 8000 Brugge. Tel. 050/33.03.62 en fax 050/33.05.21 . E-mail : grootseminarie.brugge@kerknet.be . Website : http://www.kerknet.be/kerkvlaanderen/Bisdommen/Brugge/index3_10.html . Potterierei 72, Tel. 050/33.16.07 . * bisdom Brugge: mandaat Rooms-katholieke godsdienst,
bisdom Gent - Van Looy Luc -
- Dekenaat Ledeberg : deken Johan Goedefroot Prosper Vincentstraat 2 9050 Ledeberg tel. 09 230 37 00 E-mail dekenaat.ledeberg@parochies.kerknet.be . parochieassistente Marijke De Vogeleer E-mail marijkedevogeleer@gmail.com . Website : http://home.scarlet.be/~gentcent/Dk-Ledeberg.html .
--- mandaat Rooms-katholieke godsdienst bisdom Gent : http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/mandaat.htm#GENT
--- Dienst Parochiepastoraal , PASCALI , Nederpolder 16 , 9000 GENT . Tel. 09/223.40.30, Fax 09/234.08.20 . E-mail: pascali@kerknet.be .

bisdom Hasselt , Vrijwilligersplein 14, B-3500 Hasselt , Tel: 011/28.84.40 , Fax: 011/28.84.78 , E-mail: bisdom.hasselt@kerknet.be , website : http://www.kerknet.be/bisdommen/hasselt/hasselt01.html . Bisschop Patrick Hoogmartens : E-mail: mgr.hoogmartens.bisdom.hasselt@kerknet.be .
- interdiocesane Jeugddienst ‚ Afdeling Bisdom Hasselt , Adres: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. infohasselt@ijd.be of een telefoontje naar 011/24 90 30 of 0473/97 82 65. Nieuwsbrief, indien je op de hoogte wenst te blijven van de activiteiten van jongerenpastoraal stuur ons dan een mailtje: ijdhasselt@kerknet.be Website: http://www.ijd.be
- PERS- en INFORMATIEdienst , Vrijwilligersplein 14 , 3500 Hasselt , Tel. 011-28 84 58 , Fax 011-28 84 78 , E-mail : persdienst.bisdom.hasselt@kerknet.be , Ann Massoels, secretaresse; Clem Vande Broek, perschef , zie - Clem en Danni Vande Broek-Van Werde - ( Clem vande Broek )
- priesteropleiding, website :  Seminarie-secretariaat , Grootseminarie, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. Tel.: 011/21 24 32 . E-mail : Seminariehasselt@advalvas.be . President: Herman Moors. Geestelijk directeur: Bart Coenegrachts , e-mail : Bart.Coenegrachts@student.KULeuven.ac.be
- Samen, maandblad bisdom Hasselt. Leesgeld 2002: ¤ 18,60. Adres "Samen": Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt, tel. 011/28.84.58; fax. 011/28.84.78. Rek. nr. 735-1135620-29. Op dit adres kan men ook terecht voor een gratis proefnummer. Website : http://www.kerknet.be/bisdommen/hasselt/hasselt06.html .
- vicariaat onderwijs : http://www.diohasselt.be/indexvic.htm . HET VICARIAAT VOOR HET ONDERWIJS BISDOM HASSELT Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt, 011 28 84 40, fax 011 28 84 77. e-mail: vic.onderwijs.bisdom.hasselt@kerknet.be . Vicaris-generaal: Janssen Jaak, Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt, 011 28 84 51.

* bisdom Mechelen-Brussel: mandaat Rooms-katholieke godsdienst,

bisschoppen : (zie o.a.
http://users.pandora.be/pastonet/ecclesia/kerk/vlaanderene.html .) zie website : http://www.catholic-hierarchy.org/country/bbe.html .
- Belgische bisschoppenconferentie : Secretariaat van de Belgische Bisschoppenconferentie , Guimardstraat 1 - 1040 Brussel . Website http://www.kerknet.be/kerkvlaanderen/index.html .
     - Jean-Pierre DELVILLE, nieuwe Franstalige perschef van de Belgische Bisschoppenconferentie . De Belgische bisschoppen hebben de heer Jean-Pierre Delville, priester van het bisdom Luik, benoemd tot Franstalige perschef van de Bisschoppenconferentie. Hij volgt pater Hubert Pirlot op, die ontslagnemend was, en gedurende 24 jaar die taak vervulde. De heer J.P. Delville is geboren in Luik op 21 april 1951 en werd priester gewijd in 1980. Hij is licentiaat geschiedenis van de Universiteit Luik en licentiaat in de bijbelwetenschappen van het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome. Binnenkort verdedigt hij zijn doctoraatsthesis in bijbelse filologie aan de U.C.L. te Louvain-la-Neuve. Website Franstalig : http://www.catho.be/ , Nederlandstalig : http://www.kerknet.be/kerkvlaanderen/nationaal/KVL_11_1996.html.
- Verklaringen van de bisschoppen van België zie o.a. website : http://www.kerknet.be/kerkvlaanderen/Nationaal/KVL_8start.html . In het Frans vanaf februari 1994 : http://www.catho.be/confep/documents/documents.html .
    -  Op 25 juli 1968 verscheen de Encycliek Humanae Vitae. De Franstalige en de Nederlandstalige tekst verschenen in Saint-Luc Médical/ Sint-Lucasblad. Op 30 augustus 1968 publiceerden de Belgische bisschoppen een toelichting op de encycliek. "Zelden heeft een document van het kerkelijk leergezag zo levendige aandacht en, wat sommige punten betreft, zo uiteenlopende gevoelens opgewekt als de Encycliek Humanae Vitae en dit niet alleen bij de katholieken, maar over gans de wereld... Het brengt ons immers in contact met het huwelijks- en gezinsleven, een totaliteitsopvatting van de mens, waarin twee positieve en essentiële uitzichten naar voren komen: de echtelijke liefde en het verantwoord ouderschap." En verder: "Indien wij evenwel niet voor een onfeilbare, en dus onherroepelijke verklaring, staan - dit is in een wereldbrief meestal niet het geval en deze encycliek maakt er geen aanspraak op - dan zijn wij niet verplicht tot een onvoorwaardelijke en absolute instemming, zoals die vereist is voor een dogmatische definitie."
    -  Mensen begeleiden als de tijd van sterven nadert , nr.19
    - Nieuwe reeks nr. 20 - Migranten en vluchtelingen in ons midden, november 1995
    - Nieuwe reeks - nr. 23 God, onze Vader, Uw Rijk kom , oktober 1998 - Licap 
    - Nieuwe reeks - nr. 24 Kiezen voor het huwelijk, oktober 1998 - Licap
    - Nieuwe reeks - nr. 27 Gezonden om te dienen, september 2002 - Licap

- Kardinaal Leo-Jozef Suenens: website http://www.kerkgrimbergen.web-uno.org/suenens06.html .

BIVV = Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

BIVR =  Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (BIVR), zie VMC,

Blankenberge . Verwijzing : Blankenberge .
- Vakantiecentrum Duinse Polders , Ruzettelaan 195 , 8370 BLANKENBERGE . Tel. : 050.43.24.00 . Fax : 050.42.96.31 . E-mail : info@duinsepolders.be . Website : http://www.duinsepolders.be/nl/info/index.asp .

Bleeker C. J. Claas Jouco ( 1898- ) korte biografie en werken http://www.home.zonnet.nl/rudolfotto/Gerard%20van%20der%20Leeuw/Bleeker.html .

* blindgeborene (Joh 9): Geysels, L., De genezing van de blindgeborene (Joh. 9),   in:  DE GEEST D., BULCKENS J.  De verborgen rijkdom van bijbelverhalen. Theorie en praktijk  van  de  structurele  bijbellezing   Leuven/Amersfoort, Acco 1986,p.101-112

blindenzorg
- Blindsurfer . Website : http://www.blindsurfer.be/ . Jeroen Baldewijns, coördinator van het BlindSurfer project voor
Blindenzorg Licht en Liefde vzw . E-mail: blindsurfer@pandora.be . Telefoon: 016-73 52 40 .
- Licht en Liefde vzw , Kunstlaan 24, bus 21 - 1000 Brussel . Telefoon: 02-286 52 50 - Fax: 02-230 45 21 . E-mail: alg.dir@blindenzorglichtenliefde.be . Website : http://www.blindenzorglichtenliefde.be/ . Rekeningnummer : 001-2091805-76 . Reportage in De Standaard van het week-end 8-9 april 2006, blz.8-9. .
- Oeuvre Nationale des Aveugles = ONA . Avenue Dailly 90-92, B-1030 Bruxelles . Tél. : 02.241.65.68 - fax : 02.215.88.21 . Website : http://www.ona.be/ . E-mail : onaentreprise@ona.be .

* BMLIK = Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen  ,

bloemschikken :

website http://user.online.be/~ota198709/inhoud.htm ,

BLOMMAERT Jan,  Head, dept. of African languages and Cultures , Ghent University  , Rozier 44, B-9000 Ghent, Belgium , tel. #32-9-2643705 , fax #32-9-2644180 , http://africana.rug.ac.be/

Bo Yin Ra . Boeken van Bo Yin Ra : http://www.amerigo.nl/auteur2/boyinra.html .Titel Bo Yin Ra leven en werk / druk 2 Auteur Schott, R. Categorie Biografie filosofie Uitgever Aurora Productions V.O.F., Uit ISBN 9073007135 Verschijningsdatum 10/2000 Bindwijze Paperback Genre Filosofie: biografieën over filosofen Trefwoorden Bo Yin Ra Annotatie Vert. van: Bo Yin Ra : Leben und Werk. - Basel [etc.] : Kobersche Verlagsbuchhandlung, 1954. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Bo Yin Ra : meester van deze tij. - Den Haag : Servire, 1960. Nederlandse heruitgave van Duitse biografie van Bo Yin Ra, pseudoniem van de Zwitserse mysticus Joseph Anton Schneiderfranken (1876-1925). Omslag naar een schilderij van Bo Yin Ra; geïllustreerd met enkele zwart-witfoto's van Schneiderfranken. Bevat tevens een lijst van Bo Yin Ra-publicaties. Anders dan een biograaf in de gebruikelijke zin probeert de auteur niet het persoonlijke leven, maar het zielenleven van Bo Yin Ra inzichtelijk te maken. Hij slaagt hierin niet. De stijl is dweperig en breedsprakig en de inhoud vaag en abstract. Daarmee wordt zijn betoog zo ontoegankelijk, dat de lezer voor meer duidelijkheid en inzicht beter terecht kan bij de boeken van Bo Yin Ra zelf. Daarmee is deze biografie waarschijnlijk alleen voor het kleine publiek van toegewijde Bo Yin Ra-liefhebbers interessant.

Boeckmans Jef wist al op jonge leeftijd dat hij zijn leven aan het geestelijke wilde wijden. Als jongen trad hij toe tot de Trappistenorde en werd hij monnik in een abdij te Zundert. Zijn interesse ging toen al uit naar de mystieke ervaring. De langverwachte verdieping van zijn geestelijke zoektocht kwam pas veel later, toen de pater in het kader van een uitwisselingsprogramma van monniken enige tijd in een Japans zenklooster verbleef en daar een seshin (periode van meditatie) meemaakte. Hij volgde daarop een volledige meditatietraining. Inmiddels is hij vele jaren actief als zenleraar. Pater Boeckmans blijft ervan overtuigd dat zenmeditatie een verdieping kan geven aan het Christen-zijn. - boeddhisme - zen -

boeddhisme : - boeddhistisch woordenboek - Asoka - Bibliografie - Boeckmans Jef - Het leven van Boeddha - boedhisme (webpagina) boeddhisme (B) - Boeddhistische centra in Vlaanderen - boeken ivm boeddhisme - Boeddhistische omroep Nederland - De Waele Frank - Haemers Katharina - Lathouwers Ton - Losar - Maha Karuna Ch' an - metta - Soka Gakki International - Ternest Tine - Tibetaans Instituut (onder de letter T) - Vipissana meditatie centrum (boeddhisme) - zen -
- A-Z in Belgium : boeddhisme. Website : http://www.a-z.be/boeddhisme.html .
- Boeddhistische omroep Nederland : http://213.132.199.143/ . http://www.buddhistmedia.com/ .
- De Boeddhistische Unie Nederland = BUN is een samenwerkingsverband van de meeste grotere boeddhistische groeperingen en organisaties in Nederland. In de BUN zijn de verschillende boeddhistische tradities vertegenwoordigd: Theravada, Mahayana en Vajrayana. De BUN is niet aan één van deze tradities verbonden, maar wil een platform zijn voor alle stromingen. Website : http://www.boeddhisme.nl/home.html . BUN, postbus 17286, 1001 JG Amsterda . E-mail: info@boeddhisme.nl . Adres van de Boeddhistische Omroep , Wilhelminastraat 21 , 1211 RH Hilversum . Tel. 035 629 31 91. Fax 035 629 31 95. Email: bos@boeddhistischeomroep.nl .
- Pratique du Bouddhisme en Belgique . Website : http://members.tripod.com/Shakyamuni/accueil.html . Parmi les associations et groupes bouddhiques en Belgique, l'Union bouddhique belge est une asbl qui regroupe toutes les traditions majeures de la voie du Bouddha, représentées en Belgique par 11 associations bouddhiques des traditions Theravada Mahayana Tibétaine Zen. Adressen zie website http://members.tripod.com/Shakyamuni/sangha.htm .
- Schuurmans Marcel, Achel
- Vipassana meditatie centrum / Dhamma Pajjota, Driepaal 3, B - 3650 Dilsen-Stokkem. Tel [32] (0)89-51.82.30 . Fax [32] (0)89-51.82.39 . E-mail : info@pajjota.dhamma.org . Website : http://www.pajjota.dhamma.org/dutch/index.htm . Vipassana is een meditatietechniek die 2500 jaar geleden werd herontdekt en onderwezen door Gautama de Boeddha. Het woord Vipassana betekent: inzicht, de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Het is een eenvoudige, praktische techniek die een universele remedie voor universele problemen biedt.
- Goetghebuer Frans . Goetghebeur is nationaal voorzitter van de Boeddhistische Unie van België, stichtend lid van verscheidene interreligieuze organisaties en volgt van dichtbij de integratie van het Boeddhisme in België. Sinds meer dan twintig jaar verbonden aan de Tibetaanse instituten van Schoten, Brussel en Huy, verzorgt hij Nederlandse en Franse vertalingen van Tibetaanse boeken en onderrichtingen, o.a. van Lama Karta. Hij is directeur van de Uitgeverij Kunchab, redigeerde het boek De stem van Tibet en werkt mee aan verschillende publicaties over multiculturele opvoeding, de geweldloosheid en de boeddhistische filosofie. Als leraar Franse taal (romanist) staat hij ook in het secundair onderwijs. Frans Goetghebeur kent het Tibetaans Boeddhisme als geen ander en is een veelgevraagd spreker over de aspecten eigen aan de integratie van het Boeddhisme in de Westerse cultuur.
- Jikoji - Centrum voor ShIn-Boeddhisme v.z.w; , Pretoriastraat 68 , 2600 Antwerpen – Berchem . Tel. : 050/37 05 61 .
- Mortier Geert . Geert Mortier is al twintig jaar bezig met studie en praktijk van het Zen-Boeddhisme. Hij is een naaste medewerker van Prof. Ton Lathouwers (Nederland) met wie hij een aantal lezingen en het boek Meer dan een mens kan doen (Uitg. Asoka) redigeerde. Hij is geëngageerd in de interreligieuze dialoog. Tegen elk sectair denken in, is hij bvb. zeer geïnteresseerd in de relatie tussen Ch’an en Reine Land-boeddhisme, een onderwerp dat zeker aan bod zal komen in zijn verkenning van Zen als een praktijk van en voor mensen in het Westen.
- Tibetaans Instituut , Karma Sonam Gyamtso Ling, Kruispadstraat 33 , 2900 Schoten (België). Telefoon :  + 32 (0)3/685 09 19 .  Fax : 03/685 09 91 . Email : tibinst@skynet.be ,  website : http://www.tibetaans-instituut.org/aktueel_nl.php . In Antwerpen kunt u op het Rooseveltplein de bussen 60 en 61 op perron 9 en 10 nemen. U vraagt naar de halte dichtbij de Kruispadstraat. Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van het Tibetaans Instituut, werd op 6 september 1998 de nieuwe tempel ingehuldigd. Kunchab publikaties : over het boeddhisme , website : http://www.tibetaans-instituut.org/schoten-uitgeverij_nl.php . Zaterdag 29 mei 2004, 10.00 -17.00 u. : "Het vrouwelijk principe in het boeddhisme en in de islam." Een verrassend samenbrengen van twee religieuze tradities, een concrete aanzet tot actieve interculturele dialoog. Judith Simmer-Brown (professor Religious Studies, Boulder, Colorado) en Durre Sameen Ahmad (professor Psychology and Communication, Lahore, Pakistan) geven een uiteenzetting over de aanwezigheid en het belang van de vrouw in respectievelijk het boeddishme en de islam.
- Website Sleutel tot inzicht : http://www.sleuteltotinzicht.nl/ . De Site Map van Sleutel tot Inzicht is opgedeeld in drie hoofdgroepen: 1. Plattegrond Ti Pitaka; 2. Overige bestanden van het Theravada Archief; 3. Wado Ryu Karate Do. Personen in het boeddhisme : http://www.sleuteltotinzicht.nl/hlp004.htm .
- SERIE: DE BOEDDHA IN HET WESTEN (1) Knack 20 oktober 2004 . 'Hoop het beste, verwacht het ergste' Steeds meer Belgen, bekend en onbekend, voelen zich aangesproken door de raadgevingen van de Boeddha. Waarom? En kán een westerling boeddhist worden? Een verhaal over wetgeving, wetenschap en 'edele waarheden'. Plus een interview met Lama Karta, een Tibetaanse monnik die al jaren in België woont.

boeken
-  website boek.be
, Boek.be is de overkoepelende vereniging van de beroepsverenigingen van uitgevers (VUV)importeurs (VBI) en boekverkopers (VBB). Huis van het Boek , Hof ter Schriecklaan 17 , B-2600 Berchem (Antwerpen) ,  Telefoon 03/230 89 23 , Telefax 03/281 22 40 , e-mail : info@boek.be , website : http://www.boek.be/ .
- verzendboekhandel Colomba ,
- de boekenplank : http://www.deboekenplank.nl/index.htm  .
- religieuze boeken : http://www.xs4all.nl/~dap/Werkstukken/ .
- zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2005. Antwerpen, het andere boek , zie http://www.hetandereboek.com/ .
Iedereen Leest, maar wat lees jij? Op 29 oktober 2009 delen Stichting Lezen en NMBS leesdagboekjes uit in de stations. Daarin kunnen treinreizigers bijhouden welke boeken ze lezen. Freek Braeckman, Marie Vinck, Helmut Lotti, Marleen Merckx en Stany Crets vulden alvast elk een bladzijde in. En daar laten ze het niet bij: ze doen ook hun favoriete boekenplank cadeau aan vijf gelukkigen. http://www.stichtinglezen.be/ .

boekbespreking(en)
- Website : http://www.verslagen.com/verslagen/new/index.htm . Evenzo werkstukken, verslagen, biografieën enz.

boekenbeurs : website : http://www.boekenbeurs.be/ . Boek.be , Hof ter Schriecklaan 17 , 2600 Berchem . Tel. 03 230 89 23 . Fax 03 281 22 40 . E-mail info@boek.be . Website : http://www.boek.be . Tijdens de Boekenbeurs zijn onze medewerkers enkel te bereiken via tel. 03 248 84 32 , fax 03 248 76 38 , e-mail info@boek.be . Telefonische info verkrijgbaar via 0900 10 341 (kostprijs: €0,45/min.)
- 20e Internationale Beurs van het Oude Boek . vrijdag 24 - zondag 26 september 2004. 20ste editie. Info: Destrée Organisation, T 02-2-512 44 42, E info@destree.be ; www.bibliofair.com

boekenverkoop . Verwijzing : boekenverkoop .
- een lijst van geselecteerde boekhandels : website : http://www.iee.org/Publish/Ordering/PrefBSell/ ,
-
Boekverkopers (VBB) , Vlaamse Boekverkopersbond - VBB , Hof ter Schriecklaan 17 , 2600  Berchem , Contact: Luc Tessens , Tel.: 03 230 88 35 , Fax: 03 239 57 40 , e-mail: luc.tessens@boek.be , De Vlaamse Boekverkopersbond behartigt de belangen van de aangesloten boekhandels in Vlaanderen en Brussel. Zie website : http://www.boek.be/ .
- Antiquariaat Vanhove Tweedehands Boekhuis Muntstraat 16 B-3000 Leuven Belgium TEL & FAX: +32 (0)16/23.76.14 e-mail: antiq.vanhove@pandora.be . Website : http://www.antiquariaat-vanhove.com/ .
- Boekencentrum Uitgevers : Adres: Goudstraat 50 Postbus 29 2700 AA Zoetermeer Netherlands Telefoon: (079) 3615481 (centrale) (079) 3628282 (verkoop) Fax: (079) 3615489 E-mail: info@boekencentrum.nl Nummer Kamer van koophandel: 27023377 (Haaglanden). Website : http://www.boekencentrum.nl/ .
De Centrale Boekhandel B.V. , Adres: Boomsesteenweg 690, B-2610 Wilrijk , Tel.: +32 (0)3 820 72 58 , Fax: +32 (0)3 820 72 37 , E-mail: book@tip.nl .Website: http://www.boekenfestijn.com . De Centrale Boekhandel©, Postbus 411, 3430 AK Nieuwegein 
- Club , website: http://www.club.be/indexn.asp . Victor Allardstraat 7 , 1180 Brussel , België , 32-2/333.06.11.  ,   e.mail: info@club.be .
- Colibri . Website : http://www.colibro.be/root_vl/default.asp .
- De Groene Waterman , email : groenewaterman@groenewaterman.be  ,  website : http://www.groenewaterman.be/index.php , Wolstraat 7, 2000 Antwerpen, Tel 03/232 93 94.
- De Sleghte : Website : http://www.deslegte.nl/ . Hasselt : Havermarkt 14 , 3500 Hasselt . Tel. 011-22 74 00 . Fax 011-22 70 90 . België (0032) . Ons e-mail adres is: deslegte@deslegte.nl .
--- Antwerpen . Meir 40, 2000 Antwerpen . Tel. 03-233 29 14 . Fax 03-226 61 57
--- Antwerpen . Antiquariaat , Wapper 5 , 2000 Antwerpen . Tel. 03-231 66 27 . Fax 03-226 40 14
--- Brussel . Lievevrouwbroersstraat 17, 1000 Brussel . Tel. 02-511 61 40 . Fax 02-502 54 11
--- Brugge . Vlamingstraat 37-39, 8000 Brugge . Tel. 050-34 04 38 . Fax 050-34 43 46
--- Gent . Voldersstraat 7, 9000 Gent . Tel. 09-225 59 18 . Fax 09-225 67 26 .
--- Hasselt . Havermarkt 14, 3500 Hasselt . Tel. 011-22 74 00 . Fax 011-22 70 90
--- Kortrijk . Doorniksestraat 36, 8500 Kortrijk . Tel. 056-20 54 70 . Fax 056-20 54 71
--- Leuven . Bondgenotenlaan 47, 3000 Leuven . Tel. 016-22 68 81 . Fax 016-20 56 91
--- Mechelen . Korenmarkt 9, 2800 Mechelen . Tel. 015-43 61 77 . Fax 015-43 19 53
- Website : http://www.logos.be/index2.htm . Filiale Eupen: Buchhandlung LOGOS pGmbH Klosterstr. 8 B - 4700 Eupen Belgien MWST-Identifaktionsnr: BE 0422.411.838 Handelsregister: HRE 49980 Tel.: ++ <32> (0)87 / 56 04 58 Fax: ++ <32> (0)87 / 56 09 59 EMail: info@logos.be .
-- Filiale St. Vith: Buchhandlung Thiemann Hauptstr. 93 B - 4780 St. Vith Belgien MWST-Identifaktionsnr: BE 0755.021.175 Handelsregister: HRE 46584 Tel.: ++ <32> (0)80 / 28 11 30 Fax: ++ <32> (0)80 / 28 11 31 EMail: info@logos.be
- Gedetailleerde studie van Hnd 10,37 .
- EVASIONS , Zuidstraat 89 , 1000 Brussel . Website : http://goudengids.truvo.be/ms/ms/evasions+boekhandels+brussel+ms-38868+p-2.html .
- Noord Nederlandsche Boekhandel : 34 Hoek Koningsstraat 8911 JR Leeuwarden Fax: 058-2131855 E-mail: info@nnbh.com . Website : http://www.nnbh.com/index.htm .
- Passaporta . Don Quichote A. Dansaertstraat 46 1000 Brussel Tel : 02/502 94 60 fax : 02/502 94 61 info@passaportabookshop.be Openingstijden : Dinsdag-zaterdag: 11.00u - 19.00u zondag: 12.00u - 18.00u . Website : http://www.passaportabookshop.be/ .
- Snuffel, tweedehandsboeken, Frans Massystraat 13, 3500 Hasselt tel. 011-22 26 24 fax 011-23 22 97 . Open van maandag tot en met zaterdag van 12 tot 18 uur . E-mail: snuffel@skynet.be . Website : http://users.telenet.be/t954162/index.htm .
- Standaard boekhandel : Standaard Boekhandel Industriepark Noord 28A ,  B-9100 Sint Niklaas . Website : http://www.standaardboek.be/ . Standaard Boekhandel Hasselt Maastrichterstraat 19 3500 Hasselt Telefoon : 011/22.75.59 Fax : 011/22.84.53 Email : sb.hasselt@standaardboek.com Openingsuren : van 09:30 tot 18:00 VR tot 19:00 .
- U.O.P.C. : Avenue Gustave Demey, 14 - 16 1160 Bruxelles 02 648 96 89 info@uopc.be . http://www.uopc.eu/ .

BOEL Joost (Marcel) ° Geel 2.02.1919 Kleding: 15.09.1938 Professie: 15.09.1940 Priester: 25.07.1944 . Abt verkozen op 27.05.1953 en gezegend op 30.06.1953; ere-Abt sinds 23.09.1981. + 07/02/2006. Ere-abt Joost Boel van abdij Tongerlo overleden. Dinsdagmorgen is ere-abt Joost Boel van de abdij van Tongerlo overleden. De uitvaartplechtigheid is zaterdag 11 februari 2006 om 11 uur in de abdijkerk van Tongerlo. Ook buiten de abdij bekleedde prelaat Boel belangrijke functies. Hij is onder meer voorzitter geweest van de Kempense Kultuurkring, van Oostpriesterhulp, van de Vereniging voor Hogere Oversten en ondervoorzitter van het Nationaal Centrum voor Roepingenpastoraal. Boel maakte ook deel uit van het bestuur van het CKS (Centrum voor Kerkelijke Studies) in Leuven.

boetepsalmen . Verwijzing : boetepsalmen .
- informatie op webpagina http://www.psalmen.wursten.be/boetepsalmen.htm .
- ps. 6, 31, 37, 50, 101, 129,
--- Ps 142 / 143 . 7de boetepsalm . Domine exaudi orationem meam (Heer, verhoor mijn gebed) .

Bond zonder Naam , St Jacobsmarkt 39 , 2000 ANTWERPEN , Telefoon: 03/232.32.83 , Fax: 03/227.03.82 , e-mail: bzn@bzn.be . Website : http://www.bondzondernaam.be/ . PROMOTORENKORPS BOND ZONDER NAAM - PROVINCIE: LIMBURG

Bonhoeffer http://www.dbonhoeffer.nl/ .

Bonifatius : De in Engeland geboren Bonifatius komt in 716 als monnik naar Friesland. In 719 krijgt hij van paus Gregorius II de opdracht om het evangelie te verkondigen onder de Germaanse heidenen van Beieren, Thüringen, Hessen en Friesland. In 744 sticht hij een klooster in het Duitse Fulda. Op een missiereis in 754 vinden Bonifatius en 52 gezellen de marteldood bij Dokkum. Zijn lichaam wordt naar Fulda gebracht en daar bijgezet. In 2004 is het precies 1250 jaar geleden dat de H. Bonifatius bij Dokkum werd vermoord. Daarom zullen er in deze Friese stad in 2004 allerlei evenementen worden georganiseerd, die in het teken staan van deze bekende heilige.

- Rudolf Boon -

Borger Riekele . Verwijzing : Borger Riekele . e.a. Texte aus der Umwelt des Alten Textaments: Rechts- und Wirtschaftsurkunden. Historisch-chronologische Texte Historisch-chronologische Texte 1 Texte aus der Umwelt des Alten Testaments - TUAT 1/4 by Riekele Borger Gutersloher Verlaghaus, 1984 172 pages, German Paper ISBN: 3579000632 . Website http://de.wikipedia.org/wiki/Texte_aus_der_Umwelt_des_Alten_Testaments .

Borgerhout :
- basisscholen :
    - Ges. Vrije Basisschool (Gemengd), Somersstraat 23 , 2018 Antwerpen . Tel.en fax : 03/233 30 29 . Directie : Marthe Delpaire .
- website : http://www.turnhoutsebaan.net/ . E-mail : info@turnhoutsebaan.net . Deze site is onafhankelijk van elke politieke organisatie.  Het is een initiatief van het recent opgerichte Netwerk Recht.  Gestart op zondag 1 december, wil dit netwerk een tegengewicht vormen voor uitspraken van de voorgaande weken die de democratische rechten bedreigen, de paniekzaaierij en de berichtgeving over de gebeurtenissen om en rond de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Pers Overzicht Multicultureel : http://www.turnhoutsebaan.net/pom/ .

Borgloon
- DEKENAAT BORGLOON . Parochiefederatie Borgloon . Pastorale adressen in de federatie (adres, telefoon, fax, email) . Website : http://www.kerknet.be/parochies/b5/dekenaten/par/Borgloon/pfedbrglbrgl.html .

* Borry Pascal:  In Kerk en Leven van 31 oktober 2001 verscheen van de hand van Pascal Borry het artikel Via della conciliazione. Vaticaan stimuleert dialoog met moslims,

bos
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Bos & Groen. Graaf de Ferrarisgebouw , Koning Albert II-laan 20 Bus 8, 1000 BRUSSEL. Tel. (02)553 81 02 - Fax (02)553 81 05 . Website : http://www.mina.be/wiedoetwat/aminal/taken/bosengroen/indexpagina.htm  . Email :  Bos.Groen@lin.vlaanderen.be    .
- 2 - 9 oktober 2005 : week van het bos, zie http://www.vbv.be/weekvanhetbos/ .

bouwen : bouwsite
- BAM NBM Vastgoed bv Runnenburg 11, 3981 AZ Bunnik Postbus 50, 3980 CB Bunnik Telefoon 030 - 65 98 955 Fax 030 - 65 98 280 BAM NBM Vastgoed bv Vestiging Haarlem Waarderweg 45, 2031 BN Haarlem Postbus 971, 2003 RZ Haarlem Telefoon 023 - 5 187 350 Fax 023 - 5 187 387 . Website http://www.bam.nl/baminternet/baminternet/portalen/koninklijkebam_nl/index.jsp .

bouwkunst - architectuur : SISO 710-719 . NUGI : 923 . NUR : 648 .
- SISO 710 Bouwkunst
- 710.1 Encyclopedische werken enz. - 710.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - Verzamelde opstellen - 710.3 Monumentenzorg - Restauratie - 710.6 Esthetiek en kritiek - 710.7 Bouwkunst en maatschappij - 710.8 Beroep en opleiding - 710.9 Overige onderwerpen - 711 Algemene geschiedenis der bouwkunst - 712-717 Geschiedenis der bouwkunst; naar kunstperioden en landen - 712.1 Prehistorische kunst - 712.2 Buiten Europa; algemeen - 712.3 Primitieve volken - 712.4 Oudheid; algemeen - 712.5 Oud-Egypte - 712.6 Babylonië - Assyrië - 712.8 Oud-Perzië - 712.9 Oud-Amerikaanse bouwkunst (tot c. 1600) - 713.1 Oude Oosterse bouwkunst; algemeen - 713.2 Oud-Chinese bouwkunst (tot c. 900) - 713.3 Oud-Japanse bouwkunst (tot c. 800) - 713.4 Oud-Indische bouwkunst (tot c. 650) - 713.5 Oud-Indonesische bouwkunst (tot c. 950) - 713.6 Bouwkunst van de Islam - 713.9 Overige Oude Oosterse bouwkunst - 714.3 Egeïsche bouwkunst - 714.4 Griekse en Romeinse bouwkunst - 714.6 Byzantijnse bouwkunst - 715.1 Middeleeuwse bouwkunst; algemeen - 715.2 Romaanse bouwkunst - 715.3 Gotische bouwkunst - 715.4 Renaissance - 715.5 Barok en Rococo (17e en 18e eeuw) - 715.6 Klassicisme en Romantiek (c. 1750 - c. 1850) - 715.7 c. 1850 - c. 1914 - 715.8 20e eeuw - 716 Bouwkunst; Nederland - 717 Bouwkunst; overige landen - 717.7 eu-be België - 718 Geschiedenis volgens genres - Bouwwerken voor verschillende doeleinden - 718.1 Religieuze bouwkunst - 718.2 Burchten - Kastelen - Paleizen - 718.3 Poorten - Torens - Bruggen - Fonteinen - 718.4 Openbare gebouwen - 718.5 Scholen - 718.6 Gebouwen voor handel en bedrijf - 718.7 Historische woningbouw (tot c. 1945) - 718.8 Hedendaagse woningbouw - 718.9 Overige bouwwerken - 719 Planologie - 719.1 Planologie - Ruimtelijke ordening - 719.22 Nederland - 719.23 Overige landen - 719.12 Nederland - 719.13 Overige landen- 719.2 Stedenbouw - 719.3 Miniatuursteden - 719.4 Plattelandsarchitectuur - 719.6 Landschapsarchitectuur - Behoud van landschapsschoon - Landschapsparken - 719.7 Recreatiegebieden- Stedenbouw -

Bouworde :
2003-04-02 LEUVEN (RKnieuws.net) - Zondag 6 april 2003 viert de internationale Bouworde haar vijftigjarig bestaan met een grote reünie van alle bouwgezellen, om 10 uur ingezet met een (tv)mis vanuit de Sint-Pieterskerk in Leuven. De Bouworde is een jongerenorganisatie die met hulp van vrijwilligers armoede en bestaansonzekerheid probeert te bestrijden met betere huisvesting. Het internationale secretariaat van de organisatie is aan de Tiensesteenweg 157 in 3010 Leuven gevestigd. De Bouworde is een geesteskind van de onlangs overleden Spekpater Werenfried van Straaten. Tijdens de paasvakantie van 1953 gingen honderd leerlingen van Vlaamse jezui‰tencolleges in op de oproep van de norbertijn om in het verwoeste Duitsland huizen te bouwen voor ontheemden. Dat werkte blijkbaar erg aanstekelijk want het jaar daarop trokken zowaar tweeduizend vrijwilligers het bouwplunje aan. Het succes van de Bouworde was overdonderend. Jaar na jaar steeg het aantal bouwgezellen. De organisatie werd niet enkel internationaal
maar zelfs intercontinentaal.
Niet te overbruggen meningsverschillen met de Spekpater leidden in 1960 tot een breuk tussen Oostpriesterhulp en de Bouworde. Sinsdien opereert de Bouworde vanuit Leuven. Het succes bleef onaangetast, getuige waarvan de zevenduizend bouwgezellen die jaarlijks paraat stonden.
In de loop der jaren stelden meer dan 150.000 bouwgezellen zich in dienst van de Bouworde. Duizenden huizen en kerken, hospitalen en scholen stampten ze uit de grond of verfraaiden ze.

E-mail : s.braaksma2@chello.nl .
- Zeg ons,wanneer zal dat geschieden ? Christus' rede in Mattheüs 24 , Enschede, Boersma Boek b.v. 1980. 1e druk. 168 blz. Geb.

Braambos
- Nieuwe vormen van gemeenschap Lopend vuur is het boek van de gelijknamige Braambosreeks op Canvas. Elk hoofdstuk brengt het verhaal over de persoonlijke beleving van concrete spiritualiteit in een gemeenschap. Elke gemeenschap of beweging heeft een authentieke uitstraling die geloofwaardig, dynamisch en actief is. Haar specifieke spiritualiteit concretiseert zich in het dagelijks leven. Het authentieke en radicale van jonge congregaties zoals Tibériade en Servidoras staan in dit boek naast enthousiaste lekenbewegingen zoals de Emmanuelgemeenschap en Focolare. Sommige van de nieuwe bewegingen zijn meer contemplatief en catechetisch ingesteld, andere zijn meer op de maatschappij gericht, oecumenisch en zelfs economisch. Komen voorts aan bod: Casella en de augustinessen van Sint-Monica; Jean Vanier en de Ark; Life Teen; de missionarissen van Steyl; de Sint-Michielsbeweging in Kortrijk; Elim en de Fraters van Tilburg; de Witte Paters van Afrika. Het boek bevat ook een boeiend verslag over de bijeenkomst in Stuttgart van 175 bewegingen, gemeenschappen en groepen uit de katholieke, protestante, orthodoxe en Anglicaanse kerk. Hun vertegenwoordigers spraken op 8 mei 2004 over de geestelijke wortels, de eenheid, de roeping en de toekomst van Europa, het christelijk sociaal handelen en de noodzaak van een tegenbeweging tegen individualisering en secularisering. Ten slotte blikken Frans Wiertz, bisschop van Roermond, en Jos Schruers, voormalig bisschop van Hasselt, terug op hun pastorale leven en wijzen ze op hoopvolle veranderingen in het kerklandschap die het christendom en het geloof hun authenticiteit teruggeven. Lopend vuur is een boek over vaak gewone mensen die op het eerste gezicht niet opvallen, maar één zaak is zeker: het vuur van Jezus gaat verder, misschien anders en zeker op een nieuwe manier. Isbn 90 289 3621 1 Omvang: ca. 144 blz. Verschijnt eind april Verkoopprijs: 15,95 Euro + 2 Euro verzendingskosten. Voor meer informatie over de nieuwe Braambosreeks kan u terecht op http://www.braambos.be/ . Braambos : Abdij Vlierbeek 3 3010 Kessel-Lo Tel. 016/77.29.92 fax. 016/77.29.99 E-mail: braambos@kerknet.be Directeur: Ernest Henau .

Brailleliga - Tijdschrift De Witte Stok , Engelandstraat 57 , B-1060 Brussel - België . Tel : 02/533.28.11 .- Fax : 02/537.64.26 - E-mail : info@braille.be . Website : http://www.liguebraille.be/ . Elk jaar vindt op 15 oktober, tijdens de Veertiendaagse van het Glaucoom, de Internationale Dag van de Witte Stok plaats. De witte stok is het symbool van blindheid en slechtziendheid. Hij biedt blinden en slechtzienden de mogelijkheid om zich op straat te verplaatsen, en zo de automobilisten en voetgangers te wijzen op hun handicap. De witte stok is een recente uitvinding: de jonge Parisienne Guilly d'Herbemont kwam op het idee in 1930. Ze stelde vast dat op straat noch de automobilisten noch de voetgangers oog hadden voor de blinden. Ze inspireerde zich op de witte stok van de politieagenten en slaagde erin de politieprefectuur van Parijs te overtuigen om blinden en slechtzienden een witte stok te laten gebruiken.

Brankaer Johanna . 2 juni 2004 , 14u00 -VUB campus Etterbeek , Doctoraatsverdediging van Johanna Brankaer met het proefschrift "La réception de la philosophie en Egypte dans l'Antiquité tardive". Promotor(s): Wilfried VAN RENGEN, Jozef VAN BELLINGEN . Aratos' Phainomena, v. 1-320. Vertaling en commentaar . Starting year: - Promotion year: 1999 By: Johanna BRANKAER . Promotor(s): Cecilia SAERENS . Johanna.Brankaer@vub.ac.be .

Brandt Corstius Hugo : http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php3?id=bran023 .
Nederlands essayist en columnist (Eindhoven 29.8.1935). Zoon van de hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap J.C. Brandt Corstius. Schrijft in diverse periodieken (o.m. de Volkskrant, Vrij Nederland, Hollands Maandblad) onder verschillende pseudoniemen: Battus, Raoul Chapkis, Piet Grijs, Jan Eter en Stoker zijn daarvan de bekendste. Studeerde wiskunde en algemene taalwetenschap te Amsterdam, was redacteur van Propria Cures. Promoveerde in 1970 op Excersises in Computational Linguistics, was werkzaam bij het Mathematisch Centrum te Amsterdam en vervolgens aan het Instituut voor Neerlandistiek aldaar. In 1974 werd hij buitengewoon hoogleraar aan de Erasmus-Universiteit te Rotterdam. Door middel van een logische en heldere redeneertrant komt Brandt Corstius soms tot conclusies die de waarheid op zijn kop schijnen te zetten: Ik sta op mijn hoofd (1966, Raoul Chapkis). Samen met De reizen van Pater Key (1966, onder het pseudoniem Raoul Chapkis) kan deze bundel als zijn literair debuut gezien worden, in 1967 bekroond met de Anne Frankprijs. Zijn activiteiten op het terrein van linguïstiek en computers blijken behalve uit zijn dissertatie o.m. uit Algebraïsche taalkunde (1974) en Computer-taalkunde (1978), maar ook uit zijn satirisch en polemisch werk, zoals ‘Blijf met je fikken van de luizepoten af!’ (1972). Zijn onder het pseudoniem Battus geschreven Opperlandse taal- & letterkunde (1981), een vrolijke en inventieve vorm van taalkunde, werpt aan de hand van tal van formele taalspelletjes een verhelderend licht op wat taal op het gebied van de vormgeving vermag (in 2002 verscheen een grondige bewerking onder de titel Opperlans!). Zijn scherpe en sterk polemische bijdragen waarin hij vaak bekende Nederlanders tot het mikpunt van zijn satire maakt, leidden herhaaldelijk tot juridische stappen, echter zonder dat ooit tot strafvervolging kon worden overgegaan. Wel zag minister Brinkman hierin een aanleiding hem in 1985 de P.C. Hooftprijs te weigeren. In 1987 kreeg hij de prijs alsnog. Literatuur: BNTL; Kritisch lexicon; Oosthoek; WP-lexicon; J. Blokker, ‘Geen, of de enige’, in: Het eeuwige examen (1977) p. 36-38; M. van Amerongen e.a. De kroon op het kwetsen. De affaire Hugo Brandt Corstius/P.C. Hooftprijs 1984 (1985); C. Offermans, ‘Brandt Corstius en de satire’, in: Aarts letterkundige almanak voor het J. Slauerhoffjaar 1986 (1985), p. 119-132; C. Peeters, ‘De hydra van Opperland’, in: Hollandse pretenties (1988), p. 64-70. G.J. van Bork [aangevuld, februari 2002]

Breda: norbertinessenklooster Sint-Catharinadal,

Brede school : VAN OENEN, S., Welzijn in de brede school . Partners voor levensecht leren , juli 2003 , 164 pagina's . 16 x 24 cm . Prijs: €17,50 . ISBN: 9059570332 . Bestelnr.: E 23371

Bredene
- Ibisschool -

Jacques Brel . Le plat pays . Website : http://www.frmusique.ru/texts/b/brel_jacques/platpays.htm .

BREUKELMAN Frans Hendrik . Verwijzing : - BREUKELMAN Frans Hendrik -
- biografie webpagina : http://members.lycos.nl/Breukelm/biografie.htm .
- bibliografie webpagina : http://members.lycos.nl/Breukelm/bibliograf.htm . Zie verder : - Genesis -- Gn 6,1-8,22 -

Bert Broeckaert . Verwijzing : Bert Broeckaert . (°1964), Licentiaat Godsdienstwetenschappen en Doctor in de Godgeleerdheid, was van 1991 tot 1998 als assistent verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid. Hij promoveerde op een proefschrift over comparatieve religieuze ethiek (1998). Van oktober 1998 tot september 2001 was hij verbonden aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (Faculteit Geneeskunde) waar hij verantwoordelijk was voor het onderzoeksproject Medical Decisions Concerning the End of Life: A Foundatio Research. Hij was core group member van het Pallium-project (Palliative Care Ethics, E.U.), is lid van de werkgroep ethiek van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en lid van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van België. Aan de Faculteit Godgeleerdheid doceerde hij tussen 1998 en 2001 diverse vakken in het domein van de godsdienstwetenschap. Hij is redactielid van het Nederlands-Belgische oecumenische tijdschrift Wereld en Zending en publiceerde eerder over multiculturaliteit, discriminatie, gelijke kansen, comparatieve ethiek, palliatieve zorg en euthanasie. Sinds oktober 2001 is hij directeur van het Centrum voor Religiestudie.

Broederlijk Delen / Welzijnszorg : Website : http://www.broederlijkdelen.be . Nationaal secretariaat Broederlijk Delen . Voorzitter Daniël De Klerck .
Huidevettersstraat 165 , 1000 Brussel . T. 02/502.57.00 . F. 02/502.81.01 . E-mail : info@broederlijkdelen.be.
* 1990 : Ik trek het me aan. Hun toekomst, onze toekomst .
- Antwerpen , Pastorijstraat 37 , 2060 Antwerpen , T. 03/217.24.90 , F. 03/217.24.99 . E-mail : antwerpen@bdwzz.be .
- Limburg . Regionale dienst Broederlijk Delen - Welzijnszorg , Tulpinstraat 75 , 3500 Hasselt . Tel. 011/23.53.06 . Fax 011/21.41.16 . E-mail : hasselt@bdwzz.be . Website : http://www.broederlijkdelen.be . Openingsuren :
Maandagvoormiddag gesloten. Maandagnamiddag open van 13.30 tot 17.00. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag open van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 . Cleenders Ann . E-mail : ann.cleenders@bdwzz.be , secretariaat . Dehaes Frieda . E-mail : frie.dehaes@bdwzz.be , coördinator/ verantwoordelijke Welzijnsschakels . Haels Marjet . E-mail : marjet.haels@bdwzz.be , campagneverantwoordelijke Broederlijk Delen . Keunen Hugo . E-mail : hugo.keunen@bdwzz.be , verantwoordelijke onderwijs. Vanaudenaerde Els . E-mail : els.vanaudenaerde@bdwzz.be , campagneverantwoordelijke Welzijnszorg . Wijckmans Ann . E-mail : ann.wijckmans@bdwzz.be , secretariaat .
- Oost-Vlaanderen , Sint-Salvatorstraat 30 , 9000 Gent , T. 09/269.23.40 , F. 09/269.23.49 . E-mail : gent@bdwzz.be .
- Vlaams-Brabant - Brussel , Varkensstraat 6 , 2800 Mechelen , T. 015/29.84.58 , F. 015/29.84. 80 , mechelen@bdwzz.be , Huidevettersstraat 165 , 1000 Brussel , tel. 02/213.04.73 , fax. 02/502.81.01 , bdwzz.brussel@broederlijkdelen.be ,
- West-Vlaanderen , Oostnieuwkerksesteenweg 51 , 8800 Roeselare , T. 051/26.56.25 , F. 051/26.56.48 , E-mail : roeselare@bdwzz.be .

Brown Raymond , The Death of the Messiah , Doubleday, New York, Volume Two . An excerpt from the Book: Jesus’ Death Cry; Elijah; Offering of Vinegary Wine (Mark 15:34-36; Matt 27:46-49; Gpet 5: 19,16) : http://www.jknirp.com/brown7.htm .

Bruckner Anton . Mis in e. Linz 1866, waar hij kapelmeester en organist was. In Visioenen van zondag 9 oktober 2005. Koor o.l.v. Philippe Herreweghe. Zie http://www.klassiekemuziekgids.net/componisten/bruckner.htm .

Brugge
- abdij : S
int-Trudo-abdij ,
- Sint-Pietersabdij Steenbrugge, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek Brugge. Sint-Pietersabdij Steenbrugge krijgt nieuwe bestemming Geplaatst op http://www.rknieuws.net/ op 2006-03-22 04:26:22 BRUGGE (RKnieuws.net) - De Sint-Pietersabdij te Steenbrugge krijgt een nieuwe functie: de diocesane pedagogische begeleidingsdiensten van het bisdom Brugge zullen er zich vestigen. Het abdijgebouw wordt in erfpacht gegeven aan de vzw ‘Katholiek onderwijs bisdom Brugge’. Dat schrijft Doenja Van Belleghem, adjunct-perschef van het bisdom Brugge, vandaag/woensdag in Kerk + Leven. De abdijgemeenschap – twee vijftigers, twee zestigers en drie zeventigers - verlaat de abdijgebouwen en neemt haar intrek in een nieuw flatgebouw dat momenteel op de site opgetrokken wordt. “We stelden vast dat nieuwe roepingen uitbleven, dat onze reeds beperkte gemeenschap verouderde en dat het onderhoud van onze gebouwen geen evidentie was”, zegt prior Erik-Godfried Feys. “Na grondige consultatie hebben wij gekozen voor de bouw van een nieuw gemeenschapshuis dat zes volledig ingerichte appartementen zal omvatten. We hopen daar onze spiritualiteit verder te beleven.” De naam van het huis, ‘Huize Pax’, is een duidelijke verwijzing naar de benedictijnse spiritualiteit en naar de abdij. Voor de realisatie van het nieuwbouwproject werd besloten voormalige landbouwgronden, gelegen achter de abdij, te verkopen. Met de opbrengst bekostigt de abdijgemeenschap het gemeenschapshuis dat net naast de abdij, “in onze vroegere groententuin”, gebouwd wordt. Over de bibliotheek, het archief en het meubilair zijn de onderhandelingen volop aan de gang. “Zoals contractueel bepaald verhuist het belangrijkste gedeelte van de bibliotheek naar uitgeverij Brepols in Turnhout. De afspraak was namelijk dat, indien er iets met de abdij zou gebeuren, de uitgeverij het eerste aankooprecht genoot op alle boeken die betrekking hadden op het ‘Corpus Christianorum’ [de studie van de kerkvaders]. Momenteel is men bezig met de afbakening van dat immense bestand boeken en tijdschriften. Alles wordt overgebracht naar twee panden in het oude begijnhof van Turnhout waar Brepols een internationaal studiecentrum voor de studie van de kerkvaders hoopt op te richten.” Voor de boeken over kunst, geschiedenis en Vlaamse literatuur wordt nog een oplossing gezocht. Al wat enigszins te maken heeft met de Vlaamse Beweging wordt in bewaring gegeven aan het Archief en Documentatiecentrum van het Vlaams-nationalisme (ADVN) te Antwerpen dat instaat voor de ontsluiting. “De preciosa [kostbare stukken] blijven hier, samen met een beperkte bibliotheek rond theologie en spiritualiteit én ons abdijarchief.” Plaatsgebrek vormt de directe aanleiding voor de verhuis van de diocesane pedagogische begeleidingsdiensten die momenteel gehuisvest zijn aan de overkant van de Baron Ruzettelaan. “De ruimere werkomgeving zal toelaten de huidige taken te optimaliseren”, zegt Filip Debruyne, bisschoppelijk vicaris voor het onderwijs. Met het oog op de nieuwe functie van de abdij – er worden bureauruimtes, vergaderlokalen, een refter en een aula ingericht – moeten nog heel wat verbouwingswerken uitgevoerd worden. Op vraag van de nieuwe gebruikers zal de abdijgemeenschap ook gedeeltelijk participeren in deze verbouwingen. Meest ingrijpend is de omvorming van de huidige bibliotheek tot vergaderruimte. “Maar de meeste werkzaamheden betreffen het optimaliseren van de bureelfunctie van het gebouw en het in orde brengen van de vereisten rond brandveiligheid (brandvrije deuren, compartimentering…) en duurzaam energieverbruik (voorzetramen, isolatie…)”, zegt Filip Debruyne. Verder komen er doorgangen en verbindingen waar dat nodig is, de monnikenrefter wordt getransformeerd tot een aula die plaats biedt aan 120 personen, op de verdieping is een conciërgewoning voorzien en de kamers van het vroegere noviciaat worden – indien mogelijk – ingericht tot tijdelijk verblijf voor gastleerkrachten tijdens uitwisselingsprojecten.
- armoede : ATD Brugge, In Tertio, 14 november 2001 - Geert Delbeke - Erik Vanackere over Brugge 2002 voor kansarmen: ‘Ook de armsten genieten van cultuur . Webpagina : http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/organis.htm#VANACKERE ,
- “El Mundo” is een vrijdagavondcafé voor meer dan één cultuur. Locatie van “El Mundo” is het Rode Kruis-opvangcentrum voor asielzoekers; de medewerkers zijn Rode Kruis-vrijwilligers. El Mundo, Vlamingstraat 55, 8000 Brugge, tel. 050/33.55.73 . Website :  http://www.google.be/search?q=cache:JWUnxsD-fS8C:www.volkshogeschool.be/binnenkrant%2520archief/elmundo.htm+Patio+Brugge+opvangcentrum&hl=nl&ie=UTF-8
- (Stedelijke) Emancipatieraad, Els Dendooven, Braambergstraat 17, 8000 Brugge. E-mail: emancipatiedienst@brugge.be .
- godsdiensten :  Brugge: stedelijke infogids , Brugge 2002 , Vlamingstraat 35 - 8000 Brugge , tel. +32 (0)50 44 2002 - fax +32 (0)50 34 20 27, info@brugge2002.be - www.brugge2002.be ,  
- kerk O.L.Vrouwe : http://www.kerknet.be/toerisme/toeren/bolvrouw/bolvrouw.html .
- Moritoen , Brugse vormingsinstelling met meer dan regionale uitstraling! Secretariaatsadres : VZW MORITOEN  , LANGE VESTING 112 BRUGGE . TEL 050/45.40.00 FAX 050/45.40.01 . Email:  info@moritoen.be . Website : http://www.moritoen.be/ .
- Patio Rode Kruis-Opvangcentrum, Vlamingstraat 55, 8000 Brugge . Tel.: 050/33 55 73 
- Volkshogeschool - Brugge , Baliestraat 58, 8000 Brugge - tel: 050/33.01.12 - fax: 050/33.60.33 , e-mail: secretariaat@volkshogeschool.be , website : http://www.volkshogeschool.be/default.htm ,
- Wereldcentrum : In het stedelijk Wereldcentrum (Oostmeers 105, 8000 Brugge) kunt u terecht voor onder meer de mediatheek derde wereld, de animatie ontwikkelingssamenwerking en de secretariaten van het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking, de stedelijke Derde Wereldraad en het 11.11.11-Comité. Daarnaast is er plaats voor tentoonstellingen en mogelijkheden tot ontmoeting voor derde wereldorganisties en -geinteresseerden. Het Stedelijk Wereldcentrum is voor het publiek toegankelijk van maandag t/m vrijdag (9-12 u. & 14-17 u.) en op zaterdag (10-12.30 u.). Op zaterdagen tijdens de schoolvakanties blijft het Wereldcentrum gesloten. Website : http://www.brugge.be/infogids/wereldc.htm .
- YAMBO , Project voor het onthaal van nieuwkomers in Brugge . Yambo betekent "welkom" in het Sawhili. Swahili is een Oostafrikaanse mengtaal, ontstaan uit het Arabisch en Afrikaanse talen en heeft zelfs enkele leenwoorden uit het Engels en Frans. Yambo (Regionaal Onthaalbureau Brugge), Katelijnestraat 65c, 8000 Brugge, tel. 050/34.88.08, fax 050/34.88.07 . E-mail : yambo.onthaal@skynet.be . Website : http://www.google.be/search?q=cache:ms44KyVLPQIC:www.volkshogeschool.be/binnenkrant%2520archief/yambo.htm+Yambo+Brugge&hl=nl&ie=UTF-8

Brussel :
- Dominikanen . In het juni-nummer 2003 van het maandblad ‘De Vloer’ staat een gesprek met prior Mark Butaye en broeder Diethart Zils van de internationale dominicanengemeenschap in de schaduw van het Brusselse Jubelpark. “Onze handelingen kan je in drie pilaren verzamelen. Allereerst is daar ‘de kerk’, met gebeden, eucharistievieringen en vooral de prediking. Tweede forum is ‘renaissance’: een plaats voor conferenties, voordrachten en discussies. Vaak behandelt dat forum Europese problemen. Tot slot zijn er kunstactiviteiten. Muziek, beeldende kunst, enz.”, zegt Diethart Zils. Internationale Gemeenschap Sint Dominicus , Renaissancelaan 40 , B-1000 Brussel . Butaye, fr. Mark , Prior , Tel : 02 / 743.09.61 . E-mail : m.butaye@dominicains.be . Website : http://www.dominicains.be/Bruxelles/nederlands/index2.html .
- Fraternité monastique de Jérusalem , Eglise Saint-Gilles au Parvis, Rue de l'Eglise 67 , 1060 Bruxelles ( Belgique). Website : http://jerusalem.cef.fr/villes.htm#bruxelles . Zie ook Stadsabdij in Brussel : http://home.tiscali.nl/~htmdoorn/Biddenindestad/Waar%20nog%20meer%203.Brussel.htm .
- Interkerkelijke en interreligieuze dialoog Brussel : http://site.voila.fr/brusselonthaal/page6.html .
- Jubelparkmuseum , Jubelpark 10 te 1000 Brussel. Metro: Schuman / Merode . Info : (02) 741.72.11 of via mail: info@kmkg-mrah.be . Website: http://www.kmkg-mrah.be . 05/12.2003 - 25/04.2004. Expo: Kunst van de Islam . Voor de eerste maal worden meer dan 150 verborgen schatten van de islamkunst uit Belgische verzamelingen getoond. Wanneer ? De tentoonstelling is open van 5 december 2003 tot 25 april 2004, van dinsdag tot zondag telkens van 10 tot 17 uur. Gesloten op feestdagen. Prijs?: 2-5 Euro . Website : http://www.kmkg-mrah.be/nl/algemeen/tentoonstellingen_nu.html#ISLAM .
- Brussel KAV Intercultureel beweegt zich in een multiculturele samenleving en is zich daarvan bewust. Als vrouwenbeweging willen we een rol blijven spelen in het sensibiliseren van vrouwen met betrekking tot het leven in een multiculturele samenleving. Dit betekent onder meer dat we de integratie van vrouwen uit andere culturen in de beweging stimuleren en als partner in grotere samenwerkingsverbanden onze verantwoordelijkheid blijven opnemen. In het KAV-aanbod en in onze publicaties tonen we duidelijk dat we dit aspect van beweging zijn ter harte willen nemen. Concreet zijn in de regio Brussel interculturele KAV-groepen actief. Vanuit die ervaring is het duidelijk dat interculturaliteit geen evidentie is. Er moet permanent aan gewerkt worden. Met respect en waardering voor elke groep en cultuur moeten tegelijk bruggen naar elkaar toe worden gebouwd. Meer info? * Josée Van de Wiele (josee.vandewiele@kav.be) en Cathy Van Remoortere (cathy.vanremoortere@kav.be): tel. 02-508 88 47 * Sarah Avçi (sarah.avci@kav.be) en R'Himo Assecoum (rhimo.assecoum@kav.be): tel. 02-508 88 44 .
- Kloster-Eck (Brussel) , Contactpersoon Trees Castelein , Adres Begijnhofplein 7, 1000 Brussel . Telefoon 02/223.60.15. E-mail Trees Castelein : treescastelein@pi.be , Kloster-Eck heeft aandacht voor de zingevingvragen van onze tijd. Het elkaar leren begrijpen en waarderen is de noodzakelijke basis voor een samenleving waar ieder een rechtmatige plaats krijgt en in vrede kan leven. Men organiseert maandelijks interreligieuze / interlevens-beschouwelijke activiteiten. Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke Begijnhofgesprekken 2003 / 2004 : http://www.kms.be/regbr_gebeurtbrussel.htm . Het thema “Is de wereld maakbaar? Levensbeschouwing & engagement” wordt op maandag 10 NOVEMBER 2003 van 19u15 tot 21u15 -benaderd vanuit Islamitisch perspectief door de heer Youssef SOUISSI. Een New–Age visie wordt op 8 december van 19u15 tot 21u15 behandeld door de heer Karel HOET.- 9 februari 2004 Jodendom, met Julien Klener . - 8 maart 2004 Vrijzinnig Humanisme, met Paul Goossens . - 19 april 2004 Boeddhisme*, met Frans Goetghebeur . - 10 mei 2004 Sikhisme, met Louke Bamps, Mohinder Singh & Amarjit Kaur .
- Link=Brussel, Lokaal Steunpunt Brussel voor een Interculturele Samenlevingsopbouw , Adres: Grootgodhuisstraat 3 , Postcode: 1000 . Gemeente: Brussel . Telefoon 1: 02-502 11 40 . Fax 1: 02-502 58 08 . E-mail: linkbrussel@skynet.be . Verantwoordelijke: Dhr. Dimitri Thienpont, Coördinator : Telefoon Verantwoordelijke: 0486-92 41 27 . Contactpersoon: Dhr. Dimitri Thienpont, Coördinator : Telefoon Contactpersoon: 0486-92 41 27 . Connect on diversity . Maken van een website over een interreligieus project. Toegekende steun: 2 380 euro . Contactpersoon: Derom Silvia , vzw Link Brussel . Antwerpsesteenweg 332 , 1000 Brussel . Tel: +32-02-203 39 65 .
- Onthaal en Promotie Brussel  , Prinsenstraat 8, 1000 Brussel, T 02 227 18 18, F 02 227 18 19 . E-mail :info@opbrussel.be . Website :  http://www.opbrussel.be. Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.30.
- Vlaamse GemeenschapsCommissie (VGC) Samenlevingsinitiatieven Een belangrijk onderdeel van het VGC-minderhedenbeleid is de subsidiëring van “samenlevingsinitiatieven”; initiatieven waarbij de nadruk ligt op het harmonieus samenleven van autochtone en allochtone stadsbewoners. Jaarlijks wordt de oproep bekend gemaakt via een omzendbrief. Concreet gaat het over een 30-tal initiatieven met uiteenlopende werkingen en thematieken. Verenigingen die een subsidie van de VGC ontvangen in het kader van Samenlevingsinitiatieven zijn: * vzw A Place To Live, Stefaniastraat 137, 1020 Brussel (Laken) * vzw Art Basics for Children, A. Dansaertstraat 98, 1000 Brussel * vzw Afri-kans, Statieplein 1/1, 1082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem) * vzw Brug, Werkhuizenstraat 25, 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) * vzw Brussels Gekleurd, Stalingradlaan 24, 1000 Brussel * GC Essegem, Leopold l-straat 329, 1090 Brussel (Jette) * vzw Jongeren Tegen Racisme, Cellebroersstraat 39, 1000 Brussel * KAV-intercultureel, Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel * Kloster-Eck, Begijhofplein 7, 1000 Brussel * vzw Jeugdhuis Montana, Willemsplein 12, 1020 Brussel (Laken) * vzw Objectief, Cellebroersstraat 35, 1000 Brussel * GC Ten Noey, Gemeentestraat 25, 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node) * vzw Wijkpartenariaat Brabantwijk, Dupontstraat 27, 1030 Brussel (Schaarbeek) * KWB-intercultureel, Pletinkcxstraat 19, 1000 Brussel * vzw Walhalla, Otletstraat 28, 1070 Brussel (Anderlecht) * Extreem rechts, nee bedankt, Arenbergstraat 1D, 1000 Brussel * vzw Riso Brussel, Antwerpsesteenweg 295, 1000 Brussel * vzw Koerdisch Instituut, Bonneelstraat 16, 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node) * vzw Onder Ons, Scheldestraat 81, 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) * Link=Brussel, Grootgodhuisstraat 3, 1000 Brussel * vzw Vooruitgang, Gildenstraat 14, 1000 Brussel * vzw Hodari, Leopold II-laan 227, 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) * vzw Het Meervoud, Soldatenstraat 14, 1082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem) * GC De Platoo, Pantheonlaan 14, 1081 Brussel (Koekelberg) * GC De Pianofabriek, Fortstraat 35a, 1060 Brussel (Sint-Gillis) * vzw Beeldenstorm, Bergensesteenweg 145, 1070 Brussel (Anderlecht) * Familiehulp, Washingtonstraat 81, 1050 Brussel (Elsene) * vzw Inyange, Delaunoystraat 58, 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) * vzw De Krijtkring, Delaunoystraat 58, 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) Een belangrijke partner is het Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel (www.foyer.be). De Foyer coördineert het minderhedenbeleid in het Brussels hoofdstedelijk gewest en heeft vier lokale steunpunten (Link in Brussel-stad, Lokaal steunpunt Schaarbeek – Sint-Joost-ten-Node, De Pianofabriek in Sint-Gillis en Dar Al Amal in Molenbeek). Zie website : http://www.vgc.be/netwerk/allochtonen.asp .

Brussel Hoofdstedelijk Gewest
- De vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) is een dienstverlenende en coördinerende vereniging ten behoeve van de Nederlandstalige vrije kinderdagverblijven en katholieke scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tijdschrift Knooppunt. Onze coördinaten v.z.w. Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel Ninoofsesteenweg 339 1070 Brussel tel. 02 411 13 73 fax 02 410 65 95 e-mail: kocb@misc.irisnet.be website : http://www.kocb.be .

BSO: kloof ASO -TSO/BSO : U wil lezen over de waterval? Het nr. 2 van de jaargang 2001-2002 van het Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (TORB) is er integraal aan gewijd

BSW = Biblical Studies on the web . Verwijzing : BSW = Biblical Studies on the web .
- Website : http://www.bsw.org/ .

Buber-Rosenzweig . Verwijzing : - Buber-Rosenzweig - .
- Die Schrift. Aus dem Hebräischen verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. Zwischen 1954 und 1962 neubearbeiteter Text mit den letzten Änderungen Bubers in seinen Arbeitsexemplaren. Die Verdeutschung des Alten Testaments durch Martin Buber und Franz Rosenzweig ist eine sprachschöpferische Leistung, die das hebräische Original so genau wie möglich in der deutschen Sprache nachbildet.
- FOX, Everett, A Buber-Rosenzweig bible in English, in : Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie 2 (1981), pp.9-22 .
- DEURLOO, K.A., Bubers laatste correcties, in : Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie 2 (1981), pp.23-25. Verwijzing : - Deurloo Karel - .

Buccolini Renato . Verwijzing : Buccolini Renato . Zie verder : Gemeenschap Redemptor hominis .
- Geboren te Loro Piceno op 29 december 1945, priester gewijd te Tolentino op 5 september 1970 . In 1984 was hij onderpastoor in de parochie Sint-Lambertus Meulenberg .
- La parrocchia Sagrado Corazón de Jesús (Paraguay) fu affidata nel 2003 da S.E. mons. Martínez alla Comunità Redemptor hominis, all’interno del riconoscimento della nostra Comunità e del suo Statuto fatto con il decreto del 31 agosto 2001. Attuale parroco è Renato Buccolini già parroco in Belgio e, successivamente, a Tacuatí. I n accordo con le linee pastorali del nostro Vescovo, della Conferenza Episcopale del Paraguay e all'interno delle linee magisteriali del Consiglio Episcopale Latinoamericano (CELAM), la Comunità Redemptor hominis presente nella diocesi di San Lorenzo si sente chiamata “ad arricchire con le proprie caratteristiche la Chiesa in cui vive, secondo una particolare spiritualità e una missione specifica” (cfr. Mutuae relationes, 14). Zie verder : http://www.missionerh.it/asp/index.aspx?IDMenuAPP=21 . http://www.missionerh.it/asp/index.aspx?IDMenuAPP=174 .

- buikomtrek

Bulhof , I., M. Poorthuis & V. Bhagwandin (red.), Mijn plaats is geen plaats, Ontmoetingen tussen wereldbeschouwingen, 240 blz., € 21,95, ISBN 90 77070 3