LETTER I  

Webpagina's op deze website die beginnen met de letter I : I , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , de islam is modern (voorstelling van het boek van Daniël De Smet en Jan Van Reeth, , islamonderricht (leerplan islamitische godsdienst basisonderwijs), islamonderricht op katholieke basisscholen zie ook levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , islamitische scholen , verhalen uit de islam (Marhaban... Een boek van Baukje Offringa, verhalen voor de basisschool)

Thema's en websites die beginnen met de letter I : - Ibisschool - IBN = Islamitische bewustwording Nederland - ICO = Intercultureel Onderwijs Steunpunt - ICOR ( Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht ) - ICOR ( Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht ) - ICYE - IDP = Intercultureel Dialoog Platform - iDTV ( interactieve Digitale TV ) - IICT ( International Institute Canon Triest ) - identiteitsbegeleiders - Ieper - IKO = Instituut voor Katholiek Onderwijs - imam - India - innerned - Institutum Iudaicum - Instituut Orshof - integratiesector - interculturele dialoog - interculturele opleidingen - Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) - Interdiocesane Jeugddienst ( IJD ) - INTERFAITH DIALOGUE BASICS - integratie - Internationale Raad Christenen en Joden - internet - Interreligieus Beraad (IB) - interreligieus bidden - interreligieus leren - interreligieuze dialoog - interreligieuze meditatie - ISKCON - islam - islamitische organisaties België - islamitische scholen - IVBO Instituut voor Bedrijfskunde en Opleiding VZW -


Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ . http://levensbeschouwing.info/ . http://www.levensbeschouwing.info/ .
http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel)
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

IBN = Islamitische bewustwording Nederland . Website : http://www.monotheist.nl/ .

Abu Zayd Abd-Ar-Rahman Ibn Khaldun werd op 27 mei 1332 in Tunis geboren. Hij was een afstammeling van een elite-familie die al eeuwenlang hoge administratieve posten had bekleed in Spanje en Noord-Afrika. Deze familie had veel politieke invloed en hij werd erg gestimuleerd om te leren en te studeren. Zijn opvoeding werd gekenmerkt door de invloed van de Koran, de islamitische wet en de meesterstukken van de Arabische literatuur. In 1349 werd Tunis echter getroffen door de pest en verloor hij zijn vader en moeder, evenals veel van zijn leraren. Van 1352 tot 1375 bekleedde hij verschillende regeringsposten in Spanje en Afrika; hij werkte voor leiders in Tunis (TunesiŽ), Fez (Marokko), Granada (Spanje) en Biaja (Algerije). Hierna besloot hij zijn politieke leven enigzins af te sluiten en zich te gaan wijden aan het schrijven. Hij vestigde zich in Qalat Ibn Salama, een klein dorpje dichtbij Frenda in Algerije. Uiteindelijk ging hij naar Egypte, waar hij een gerespecteerd en befaamd man was en les gaf aan de universiteit. In 1400 bracht hij enkele maanden door in Tamerlane, waarna hij terugkeerde naar Cairo, waar hij op 17 maart 1406 overleed. IdeeŽn Ibn Khaldoun had revolutionaire ideeŽn voor zijn tijd. Hij had zijn eigen visie op verschillende zaken, met name de geschiedenis, het onderwijs, de religie, de staatsinvloed en de beschaving. Geschiedenis Naar zijn mening moest iedereen een kritische opstelling ten opzichte van de geschiedenis hebben, omdat je veel kunt leren door naar de geschiedenis te kijken en te vergelijken. Hij onderscheidde een aantal speciale aandachtspunten: * goed de oorzaak-gevolg-relatie in de gaten houden * letten op verleden-heden-relatie en aan de hand daarvan voorzichtige conclusies trekken * rekening houden met de toestand van het milieu in een bepaalde periode * rekening houden met de economische toestand in een bepaalde periode * de zaken ook in een politieke context plaatsen. * duidelijk onderscheid maken tussen feiten en meningen Onderwijs Hij vond dat een leraar les moest geven vanuit de leerling, dus rekening houden met de mogelijkheden maar toch prikkelen. Het dreigen met en het gebruik van kracht en geweld waren de vijanden van het leren, omdat dat alleen maar luiheid en demotivatie veroorzaakt. Religie Volgens Khaldoun is de religie van grote invloed op de toestand van de maatschappij. Religie brengt vooruitgang in de maatschappij, dus is het van belang dat alle mensen geloven en op dezelfde wijze denken. Oneerlijke en onzorgvuldige rechtspraak en overheersing zijn tekenen dat het slecht gaat met een staat en een maatschappij. Staatsinvloed Ibn Khaldoun was een voorstander van gelimiteerde staatsinvloed. Hij vond dat de taken van de staat moesten worden beperkt tot: * het beschermen van de maatschappij tegen oneerlijkheid en aggressie * het beschermen van privť-bezit * het voorkomen van fraude tussen burgers onderling * het toezien op verstandig gebruik van het politiek leiderschap Hij was een tegenstander van hoge belastingen en concurrentie tussen de staat en privť-ondernemingen, omdat dat demotivatie en lagere produktie zou veroorzaken, en zo een minder bloeiende economie. Beschaving Door intensieve observatie van de cultuur waarin Khaldoun leefde, had hij eigen ideeŽn over de menselijke beschaving gekregen. Hij had een bijna regelmatige herhaling geconstateerd in het stijgen en dalen van het niveau van de beschaving en had factoren die invloed hadden geanalyseerd. Werken Nadat hij zijn politieke carriŤre min of meer afgesloten, trok hij zich terug om zich op het schrijven te richten. Een aantal van zijn belangrijkste werken: * Muqaddimah (Introduktie), een overzicht van de geschiedenis van islamitisch Noord-Afrika, op zijn eigen manier geÔnterpreteerd. Het werd zijn meesterwerk, hierdoor werd hij in zijn tijd al beroemd. Het belangrijkste doel van dit werk was om een lijn te trekken tussen de geschiedenis en psychologische, economische, milieu- en sociale feiten die daar invloed op hebben. Daarnaast analyseerde hij verschillende vormen van groepsrelaties en de invloed daarvan op de beschaving en politieke macht. * Kitab ab-I'bar, een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van islamitische en Europese leiders en van de Arabieren, de Joden, de Grieken, de Romeinen, de Perzen, de Egyptenaren en de Berbers. * Al-Tasrif, een werk waarin de gebeurtenisssen in Khaldoun's eigen leven worden beschreven. Hij schreef dit werk autobiografisch, een revolutionaire manier van schrijven voor die tijd. Daarnaast nog een aantal werken waarover bij ons weinig bekend is: * Histoire des Berberes et des Dynasties Musulmanes de l'Afrique Septentrionale * Le Voyage d'Occident et d'Orient * Discours sur l'histoire universelle * Peuples et nations du monde * La voie et la loi, ou le maÓtre et le juriste (allen oorspronkelijk in het Arabisch) Invloed op maatschappij Ibn Khaldoun trok vaak van de ene plaats naar de andere, soms uit eigen wil, om andere culturen te leren kennen, maar veel vaker doordat hij door leiders verbannen was. Zo vertrok hij in 1375 als een verbitterd man naar het deel van Spanje dat toen islamitisch was, naar Granada, om de (negatieve) opwinding die rond zijn persoon was ontstaan te ontvluchten. Daar werd hij echter ook verbannen door de leider van Granada. Daarna trok hij zich, opgejaagd en onrustig, terug in Qalat Ibn Salama, waar hij zijn belangrijkste werken schreef. Verder had hij erg vaak meningsverschillen met anderen, omdat die zijn ideeŽn niet konden of wilden begrijpen. Toch leerde hij ook veel van zijn onenigheden en discussies met leiders, ambassadeurs, politici en leraren, die het vaak niet eens waren met zijn revolutionaire ideeŽn. Uiteindelijk bleef de onzekerheid van zijn leven ook in Egypte nog doorgaan, hoewel hij wel een leven als gerespecteerd en befaamd man had, werd hij niet minder dan vijf keer van zijn post op een hoog juridisch kantoor gezet en belandde hij twee keer in de gevangenis. De faam en het respect verwierf hij niet door zijn ideeŽn, maar door de manier waarop hij ze kon verwoorden. Tegenwoordig zijn de werken van Ibn Khaldoun wel overal geaccepteerd en gerespecteerd, en kunnen we concluderen dat de maatschappij nu wel klaar is voor zijn ideeŽn, in tegenstelling tot de gemeenschap in de 14e eeuw. Een verklaring hiervoor is moeilijk te vinden. Misschien was de opleiding van de mensen toen wel lager, zodat ze Khaldoun's ideeŽn niet konden begrijpen. Website : http://scholieren.samenvattingen.com/documenten/show/7442348/ .

i C A B =  informatiepunt Culturen Als Buren ,  Een systematisch overzicht van de belangrijkste publicaties over minderheden en interculturaliteit in de collectie van de de Bibliotheek van de Dienst Minderheden van de Provincie Oost-Vlaanderen. Dit informatiepunt, een initiatief van de Afrika-Vereniging van de Universiteit Gent, is slechts mogelijk dankzij de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Contact : AVRUG, Sint-Niklaasstraat 2, 9000 Gent , Telefoon: (09)269 .27.14 , Website : http://cas1.elis.rug.ac.be/avrug/icab/intro.htm . E-mail: contact@avrug.be Open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9u00 tot 12u00, en op dinsdag, woensdag en donderdag ook van 13u00 tot 16u00.

ICCM = Intercultureel Centrum voor Migranten, De bibliotheek is voor elke bezoeker vrij toegankelijk. Uitlening of raadpleging ter plaatse is mogelijk. Openingsuren: van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren (9.00-17.00), liefst na afspraak. 'Het Huis van Palmyra' informeert om de drie maanden over artistieke onderwerpen, en ontwikkelingen binnen en visies over het allochtoon sociaal-cultureel verenigingsleven. Gallaitstraat 78 (ingang nr. 86) , B-1030 Brussel , tel. 02/245.88.30 ,  fax 02/245.58.32 . E-mail : iccm@pi.be . Website : http://home.planetinternet.be/~vzwiccm/index.htm

IICT = International Institute Canon Triest = Internationaal Instituut Kanunnik Triest is een vormingsinstituut en een onderzoekscen IICTtrum van de Congregatie van de Broeders van Liefde, dat werd opgericht te Gent op 5 september 2000. Het Instituut werd genoemd naar de Stichter van de Congregatie van de Broeders van Liefde, Kanunnik Jozef Triest. Website : http://www.iictriest.org/main.cfm . Op 25 mei 2004 organiseerde het IICT de studiedag 'Religie, overheid en samenleving" . Beknopt verslag : http://www.iictriest.org/broeders/cms/emplibrary/BEKNOPT%20VERSLAG.pdf . De teksten van deze studiebundel worden gebundeld en uitgegeven in de reeks van Proceedings International Institute Canon Triest. Het verslagboek zal normaliter gepubliceerd worden voor de vakantieperiode 2004. OPLEIDING "Levensbeschouwing, overheid en samenleving" i.s.m. UCSIA 2004-2006 : http://ucsia.org/main.asp?c=*UCSIANL&n=17541&ct=012445 .

ICHTUS is een Grieks woord en betekent vis. Via het beeld ichtus (vis) werd Jezus Christus in de christelijke Oudheid afgebeeld. Een christelijke website met ontzaglijk veel informatie aangaande filosofie, theologie, christendom, jodendom en islam is er te vinden. Website : http://www.ichthustref.nl/ .

ICO = Intercultureel Onderwijs Steunpunt . Ons adres Steunpunt ICO Sint-Pietersnieuwstraat 49 B - 9000 Gent Telefoon 09/264.70.38 (administratie) 09/264.70.44 (coŲrdinatie) Fax 09/264.70.49 E-mail info@steunpuntico.be . Website : http://www.steunpuntico.be/default_nl.htm .

ICOR = Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht - De v.z.w. Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) is een gemeenschappelijk platform voor wetenschappelijke expertise in de Vlaamse universiteiten. Wij zijn bereikbaar via post op ons kantooradres: Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht , Arthur Goemaerelei 52 , 2018 Antwerpen , via telefoon: + 32 3 238.44.23.  via telefax: + 32 3 238.58.56.via mail: info@Onderwijsrecht.be  ,  website : http://www.onderwijsrecht.be/  . De ICOR-bibliotheek staat open voor ieder die geïnteresseerd is in het onderwijsrecht en onderwijsbeleid in België en in andere landen. Een bezoek aan de bibliotheek is enkel mogelijk mits u vooraf een afspraak maakt. Dit kan door een eenvoudig telefoontje (03/238.44.23), fax (03/238.58.56) of een mail aan bib@onderwijsrecht.be. Openingstijden zijn van 10 tot 17 uur op werkdagen. 9/06/2004 Studinamiddag : Flexibilisering van het onderwijs . 2/06/2004 . Studienamiddag : Hoofddoek en Fundamentele Rechten en Vrijheden In het Onderwijs. 26/05/2004 . Studienamiddag : Het gelijkekansendecreet: een eerste evalutatie . Deze discussienamiddagen vinden plaats op de woensdagen 26 mei, 2 juni, 9 juni 2004 telkens van 14 uur tot 17 uur in het Hadewych - Auditorium van het departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

ICYE : the International Cultural Youth Exchange is an international non-profit youth exchange organisation promoting youth mobility, intercultural learning and international voluntary service. ICYE originated in 1949 as the International Christian Youth Exchange, a post-World War II reconciliation exchange programme between Germany and the United States of America. ICYE International Office , Große Hamburger Str. 30 , D - 10115 Berlin ( GERMANY ). Tel.: +49 30 28390550 . Fax: +49 30 28390552 . E-mail: icye@icye.org . Website : http://www.icye.org/ . ICYE, de internationale uitwisselingsorganisatie International Cultural Youth Exchange, waar VIA de Vlaamse tak van is

identiteit, basisonderwijs: IdentiteitNet is een netwerk van identiteitsbegeleiders en een platform voor ieder die zich betrokken voelt bij vormgeving van de identiteit en het vakgebied levensbeschouwelijke vorming in het primair onderwijs (Nederland).

Identiteitsbegeleiders . Identiteit.net
Een netwerk van en voor schoolbegeleiders voor identiteit en godsdienst/ levensbeschouwing voor het katholiek en interconfessioneel primair onderwijs. Wijziging in email-adres, aan- en afmelden, evenals tips, nieuwtjes, agenda en personalia voor deze Nieuwsbrief zenden aan: mailto:identiteit.net@planet.nl . Een discussie-groep voor identiteitsbegeleiders is geopend via mailto:IdentiteitNet@yahoogroups.com .Wel eerst aanmelden bij Yahoo, zie ook http://groups.yahoo.com/group/IdentiteitNet . De Nieuwsbrief IDENTITEIT.NET is een onregelmatig verschijnend e-mail-
krantje voor identiteitsbegeleiders, docenten levensbeschouwing aan Pabo's en allen die betrokken zijn bij levensbeschouwelijke vorming van kinderen in het Primair Onderwijs.
- IDENTITEIT.NET - nr.123 - Jaargang 7 - 16 mei 2004 .

- idolâtrie
-- Alvarez-Pereyre Frank ; Eliacheff Aaron , L'idolâtrie ou la question de la part , 2011 .

iDTV = interactieve Digitale TV. Website : http://www.digitale-televisie.be/ .

IDP = Intercultureel Dialoog Platform , Thonissenlaan 10/1, 3500 Hasselt . Doornzelestraat, 9000 Gent. Website : http://www.dialoogplatform.be/html/ . Hieraan is gelinkt : Hoofdzetel Thonissenlaan 10/1 3500 Hasselt Tel: 0477/420.896 Afdeling Gent Doornzelestraat 7 9000 Gent Afdeling Antwerpen Algemene E-mail: info@islam-info.be . Website http://www.islam-info.be . Niet verwarren met http://www.islam.info/ of http://islam.info/ .

Ieper . Verwijzing : Ieper .
- Gasthof 't Zweerd ( P. Hullak), Grote Markt 2, 8900 Ieper. Tel 057/20 04 75.
- Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman . hppt://www.yperman.net . Webmaster e-mail : info@yperman.net . Katholieke eredienst. Pastoraal werker : Dhr. Dennis Jacques Dennis. E-mail : Jacques@yperman.net . Tel 057/22.38.97 0477.62.59.02 .

Ierland (overheid): linken,

IIMO , Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica , Adres : Transitorium II, Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht . Informatie : Secretariaat: kamer 825b, tel. 030 2532079 . Website : http://www.universiteitsgids.leidenuniv.nl/index.php3?m=13&c=166 . Het IIMO is een Nederlands samenwerkingsverband voor missiologische en oecumenische studies, dat medio 1969 werd opgericht, nu ingepast als onderzoekinstituut volgens art. 9.54 WHW 1993. Op beide terreinen wordt fundamenteel onderzoek gedaan. Het IIMO heeft een eigen serie publicaties (IIMO Research Publications, tot nu toe 50 delen) en geeft in samenwerking met uitgeverij E.J. Brill te Leiden, een eigen internationaal tijdschrift uit (Exchange - Journal of Missiological and Ecumenical Research).
Desgewenst geeft het IIMO aanvullend onderwijs volgens aanwijzingen van het bestuur. Het IIMO verzorgt voor beide onderzoeksterreinen ook een wetenschappelijke documentatie, stimuleert en coördineert de wetenschappelijke arbeid die in Nederland op beide terreinen wordt verricht en onderhoudt contacten met buitenlandse instellingen voor de wetenschappelijke beoefening van missiologie en oecumenica.
Er is een gespecialiseerde instituutsbibliotheek, die open staat voor onderzoekers, studenten en docenten (openingstijden 9.00-12.30 - 13.00-17.00 uur).
Deelnemende instanties zijn alle Nederlandse universiteiten met een theologische faculteit, de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen, de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en de Theologische Faculteit Tilburg.
Deelnemende instanties zijn bovendien de Raad van Kerken in Nederland, de Nederlandse Zendingsraad, de Nederlandse Missieraad, de Sint Willibrordvereniging en de Stichting Nederlands Protestants Convent.

IKO = Instituut voor Katholiek Onderwijs . Het instituut voor katholiek onderwijs (IKO) is een kennis- en innovatiecentrum dat zich richt op onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning met betrekking tot de identiteit en de religieuze vorming van katholieke scholen voor primair onderwijs. De kennisontwikkeling op het terrein van de identiteit kreeg de naam ‘participatieve schoolvisie’. Het onderzoek en de ontwikkeling in verband met het vak ‘religieuze vorming’ duiden we aan met de term ‘participerend leren’. Het IKO wil identiteitsbegeleiders, pabodocenten, methodemakers en leerkrachten ook ondersteunen door het uitbrengen van publicaties (IKO-reeks), door het oprichten van een interactieve website en door de organisatie van studiedagen. Adres: Erasmusplein 1 , Postbus 9103 6500 HD Nijmegen . Erasmusgebouw, 15de verdieping . Telefoon: 0031 (0)24 361 11 47 . E-mail: info@iko.kun.nl . Website : http://www.iko.kun.nl/ . Op 10 november 2004 vindt de volgende Identiteitsdag van de Bond KBO plaats, wederom in Ede. Het thema van deze dag is: ‘KINDEREN ONTMOETEN KINDEREN - Interreligieus leren op katholieke basisscholen’Meer informatie is verkrijgbaar bij Maria Venhuizen op het IKO (m.venhuizen@iko.kun.nl of 024 3611147) . Website http://www.iko.kun.nl/ .

IKON : http://213.132.202.58/site/indexKerknieuws.asp .

Ikoubaän Moham(m)ed is jurist van opleiding. Hij behoort tot de Marokkaanse Federatie en is woordvoerder van het in november 2002 opgerichte Forum voor islamitische organisaties. Email :  ikoubaan@hotmail.com .

imam . 15 juni 2006 : Naar een opleiding voor imams in België. Referentiepunten in België en Europa . In het kader van haar denkwerk over de islam en de moslims had de Koning Boudewijnstichting ook aandacht voor de opleiding tot imam. Imams hebben immers een grote invloed op de moslimgemeenschap in België. In 2004 publiceerde de Stichting reeds een eerste verkennend rapport dat een beeld schetste van de moskeeën en de imams. Dit rapport wil verder zoeken naar mogelijke scenario’s aan de hand van twee vragen: Hoe verloopt de opleiding van een eredienstbeoefenaar of van een vertegenwoordiger van de vrijzinnigheid bij de andere erkende erediensten of bij de vrijzinnigheid in België? Hoe verloopt de opleiding tot imam in enkele andere Europese landen? Dit rapport werd gerealiseerd door Jean-François Husson, coördinator van ORACLE (Observatoire des Relations Administratives entre les Cultes, la Laïcité organisée et l’Etat). Praktische informatie over de publicatie Beschikbaarheid : verkrijgbaar (vanaf 15/06/2006) Technische gegevens : Rapport; 2006; 84 p; 21 x 29.7 cm; gratis Bestelnummer : 1579 ISBN : 90-5130-522-2 . Heeft u zeer specifieke vragen over deze publicatie, contacteer dan
Contactcentrum - Koning Boudewijnstichting +32-70-233 728. Gratis downloaden : http://www.kbs-frb.be/files/db/NL/PUB%5F1579%5FVorming%5Fimams.pdf .

IMEC (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum) is het grootste onafhankelijke Europese onderzoekscentrum op het gebied van micro-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-systemen. Adres: IMEC , Kapeldreef 75 , B-3001 Leuven . België . Tel: +32 (0)16 28.12.11 . Fax: +32 (0)16 22.94.00 . E-mail: info@imec.be . Website : http://www.imec.be/ . Algemeen directeur : Gilbert Declerck. In 2004 zal IMEC 20 jaar bestaan. IMEC werd gesticht in 1984 als een VZW, geleid door Prof. Roger Van Overstraeten en onder supervisie van een Raad van Bestuur, met leden uit de industrie, de Vlaamse universiteiten en de Vlaamse Regering. In juni 1999, werd Professor Gilbert Declerck door de Raad van Bestuur verkozen tot nieuwe Algemeen Directeur, in navolging van Professor Roger Van Overstraeten, die overleed op 29 April 1999.

immobiliën
- Westerlo : http://www.immoweb.be/nl/immo/huis-te-koop/Westerlo_2260.htm .

Impact vzw , SENIORENVORMING VLAANDEREN , Maastrichtersteenweg 254 , 3500 Hasselt. Tel.: 011/23 68 28 , Fax: 011/23 67 80 ,  e-mail: info@impact-svv.com ,

inclusie Vlaanderen (vroeger Vlaamse Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten = VVHVG) , Albert Giraudlaan 24 , 1030 Brussel . Tel. 02.219 88 00 . Tel. 02.247.60.10 . Fax 02.219 90 61 . E-mail: secretariaat@vvhvg.be  . Website :  http://users.skynet.be/anahm.nvhvg/vvhvg.htm .
Afdeling Limburg : Lut Vaes-Colemont, Toekomststraat 46, 3500 Hasselt. Tel.: 011/72 05 31 . Het Rijgsnoer : Blad voor bestuursleden Inclusie Vlaanderen (VVHVG)
Inclusion International is een organisatie die in meer dan 115 landen over de hele wereld personen met een verstandelijke handicap vertegenwoordigt.

inclusief onderwijs
- ouders voor inclusie : Leden van de stuurgroep: Algemene coördinatie: Contactpunten Oost-Vlaanderen: Rita Stevens , Eekbulk 28 , 9840 De Pinte . Tel. : 09/ 220 52 59 . E-mail : rita.stevens@club.worldonline.be . Hilde Herssens , Arthur Verhaegenstraat 42 , 9000 Gent . Tel : 09/ 330 05 62 . GSM : 0486/ 837 631 . E-mail : hilde.herssens.ovi@pandora.be .
Regionale contactpunten: West-Vlaanderen: Patrick Vandelanotte , F. Wielantstraat 6 , 8310 Assebroek . Tel : 050/ 37 43 57 . Website : http://www.oudersvoorinclusie.be/ .

India Studie Centrum werd in 1995 door de Universiteit Antwerpen opgericht in samenwerking met de Antwerp Indian Association. Dit centrum wil de kennis van de Indiase cultuur op een academisch niveau bevorderen. Ieder jaar worden er cursussen ingericht die open staan voor studenten, leden van de Indiase gemeenschap en een algemeen geïnteresseerd publiek.Nog vragen? Neem dan contact op met Suzanne Wouters tel 03 - 820 21 17 fax 03 - 820 21 33 . Coördinator India Studie Centrum . Universiteit Antwerpen - India Studie Centrum , Campus Drie Eiken - Gebouw G , Universiteitsplein 1 (gebouw G) . 2610 Antwerpen-Wilrijk . E-mail : suzanne.wouters@ua.ac.be . Website : http://www.uia.ac.be/avc/D4India/ .
sprekers en lesgevers :
- Jan Van Alphen (indoloog, conservator en verantwoordelijke Azië-afdeling van het Etnografisch Museum te Antwerpen. Suikerrui 19 , B-2000 Antwerpen . Tel. 03 220 86 00 (algemene inlichtingen) . Fax. 03 227 08 71 . E-mail: etnografisch.museum@stad.antwerpen.be . E-mail : Jan.vanalphen@cs.antwerpen.be . Tel. : 03 220 86 73) . Hij is de echtgenoot van Chris De Lauwer . Een boeiend interview met beiden : http://www.clb-net.be/caleidoscoop/inhouden/inhouden13/art13_4 .
- indologe Chris De Lauwer , Naam Etnografisch museum . Contactpersoon Mevrouw Chris De Lauwer . Adres Suikerrui 19 , 2000 Antwerpen . Telefoon 03/220.86.93 - 03/220.86.00 . Fax 03/227.08.71 . E-mail chris.delauwer@cs.antwerpen.be . Chris De Lauwer is de echtgenote van Jan Van Alphen.
- heer Jamnadas Gohil , Tel. : 03/288 55 76 . Jan Van Rijswijcklaan 73 A7 - 2000 ANTWERPEN. .
- Boeken over India : http://www.kiran.nl/Boeken/index.php .

Informatica :
- Acces : http://users.pandora.be/frank.vandenbussche/ .
- Excel : http://users.pandora.be/frank.vandenbussche/ .
- Programmeren : http://users.pandora.be/frank.vandenbussche/ .
- Word : http://users.pandora.be/frank.vandenbussche/ .

Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, telefoon 02/504.91.68, fax 02/513.83.94, e-mail: IIACSSO@just.fgov.be Voor de Interdiocesane Werkgroep Sekten en Nieuwe Religiositeit moet u bij het secretariaat van de Belgische bisschoppenconferentie aankloppen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, e-mail: ce.belgi ca@catho.kerknet.be

innerned : http://www.innerned.org/menu.html .

inschrijvingsrecht .
- is niet ongrondwettelijk zie het Arrest nr. 131/2003 van 8 oktober 2003 : ftp://ftp.arbitrage.be/pub/n/2003/2003-131n.pdf .

inspectie levensbeschouwelijke vakken (onderwijs) ,

Institutum Iudaicum Interuniversitair centrum voor de studie van het Jodendom . http://noster.theo.uu.nl/ .  Colloquium januari 2006: Het Nieuwe Testament en de Rabbijnse literatuur (The New Testament and Rabbinic Litterature) . Organisatoren: prof. dr. Reimund Bieringer (K.U.Leuven), prof. dr. Florentino GarcŪa MartŪnez (K.U.Leuven), prof. dr. Maarten Menken (KUUtrecht / NOSTER), prof. dr. Didier Pollefeyt (K.U.Leuven) en prof. dr. Peter Tomson (UFPG Bruxelles). Leuven, Conferentiezaal Paus Adrianus VI-college, 16 en 17 januari 2006.

Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie = IWT . IWT-Vlaanderen is gevestigd in het Orion Center, Bischoffsheimlaan 25, 1000 Brussel, gelegen tussen de Kruidtuin (Botanique) en het Madouplein (Place Madou)
Tel : 02 / 209.09.00, Fax : 02 / 223.11.81 . Internet : http://www.iwt.be . E-mail algemeen : info@iwt.be . De Vlaamse Regering heeft op 3 oktober 2003 beslist om FWO, IWT en het VITO in het kader van "Beter bestuurlijk Beleid" om te vormen tot een 'Intern Verzelfstandigd Agentschap' (IVA).

Instituut voor Islamitische Studies en Publicaties (I.V.I.S.E.P.) : Telefoon: (597)422876 / 0881-1010 , Fax: (597)550244 , E-mail: ivisep@hotmail.com .Internet : http://moeslim.8m.net . De Dageraad is een uitgave van het Instituut voor Islamitische Studies en Publicaties (I.V.I.S.E.P.).

(Stichting) Instituut voor Katholieke Informatie = IKI : In Nieuwsbrief maart 2003 (nr.29) van de Stichting Instituut voor Katholieke Informatie bieden we u twee artikelen over de ontwikkeling zowel van de Westerse als van de islamitische cultuur. In beide artikelen wordt gewezen op de enorme culturele en morele verschillen en de grote gevaren die een vreedzame coëxistentie bedreigen. Het eerste artikel met als titel 'De Dubbele Snijkant van de Islam tegen Kerk en Samenleving' is een tekst uitgesproken voor de St.-Nicolaas Academie in Amsterdam op 21 december 2002. Het tweede artikel met als titel 'Koran en Moraal' begint op pagina 6. Het verscheen eerder in het tijdschrift Nucleus, oktober 2002.

Instituut Orshof . Verwijzing : Instituut Orshof . Energetisch leven en werken . Het instituut is gevestigd op de Orsmolen, Voerenstraat 230, 3790 Moelingen, BelgiŽ tel: ++32 (0)43.81.21.06 fax: ++32 (0)43.81.21.07 email : info@instituutorshof.be . Website :  http://www.instituutorshof.be/nl-BE/Default.aspx .

integratie
- Bob Van den Broeck en Marie-Claire Foblets (red.) 'Het failliet van de integratie'. Het multiculturalismedebat in Vlaanderen. Leuven, Acco, 2002.

- Integratierapport Nederland : http://www.tweedekamer.nl/organisatie/voorlichting/commissies/eindrapport_integratiebeleid.jsp .

integratiesector
- Vlaams Minderhedencentrum : - VMC - - Yildirim Söhret -
- Provinciaal Integratiecentrum Limburg (PRIC) - PRIC -

intercultureel :
- BINT – Bureau Interculturele Communicatie is in 2001 opgericht door Dorry de Beijer (theologe) en Mariette Bogaers (communicatieadviseur). Een bint is een houten dwarsbalk die dakdelen of spoorrails met elkaar verbindt. BINT richt zich op de werkvelden waar mensen in toenemende mate interculturele/ interreligieuze contacten hebben. Met name binnen de gezondheidszorg is BINT werkzaam. Andere werkvelden zijn: onderwijs en dienstverlening. Ook levert BINT een bijdrage aan interreligieuze ontmoetingen. Molenweg 165 , 6543 VB Nijmegen , 024 3790 535 // 06 48 27 64 52 . E-mail : info@bureaubint.nl. Website : http://www.bureaubint.nl/ .

Intercultureel Centrum voor Migranten (ICCM),

intercultureel onderwijs SISO 454.7

* interculturele en interreligieuze communicatie op de basisischolen in Rotterdam

interculturele dialoog . Verwijzing : interculturele dialoog .
- Interculturele dialoog . Eindverslag en getuigenissen . 251 blz. Website : http://www.diversiteit.be/NR/rdonlyres/07E79A16-2822-4F0F-AEFC-BC3E02345234/0/Intercultureledialoog.pdf . Commissie voor Interculturele Dialoog. In mei 2005 publiceerde de Commissie voor Interculturele Dialoog een eindverslag van haar werkzaamheden. Deze Commissie werd door de federale regering in februari 2004 opgericht. Bedoeling? Een stand van zaken maken van de problematiek van de multiculturele samenleving zoals die zich in België en overal in Europa ontwikkelt. Dit gebeurt zonder taboes te vermijden, maar ook zonder zich te laten verblinden door elementen die in de media goed liggen (hoofddoek, terrorisme, internationale context, …). Uiteraard zijn deze elementen ook belangrijk, maar soms verhullen ze de dagelijkse realiteit van het 'samenleven'. Website Interculturele dialoog : http://www.diversiteit.be/CNTR/NL/about_the_center/publications/studies/cntr-eql_dialoog.htm .

interculturele opleidingen (in België)
- Jaklien Moriau , Opleidingscoördinator Voortgezette Lerarenopleiding Intercultureel Onderwijs , Europese Hogeschool Brussel (EHSAL) Campus Nieuwland, Nieuwland 198, 1000 Brussel Tel.: 02-512 32 59 Fax: 02-512 80 14 e-mail: nieuwland@ehsal.be . Website : http://www.ehsal.be/inhoud.asp?MenuID=629 . Thuis bereikbaar via tel/fax: 016/46.31.55. E-mail: Jacqueline.moriau@ehsal.be . Interlevensbeschouwelijke communicatie : ProjectcoŲrdinatie Jean Agten (016 46 31 55 - jeanagten@telenet.be ) . Webpagina : http://ond.vsko.be/portal/page?_pageid=416,1&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_portal_id=5&p_folder_id=1011438&p_url=http%3A%2F%2Fkoine.vsko.be%2Fdbs%2Fplsql%2Fpck%24ota_print.project_fiche%3Fp_activity_id%3D512
- Katholieke Hogeschool Limburg, Voortgezette opleiding: INTERCULTUREEL ONDERWIJS (1 JAAR) - VICO . Email: informatie@ad.khlim.be ,
- Katholieke Hogeschool Mechelen, Voortgezette opleiding: Intercultureel management , (in samenwerking met CIMIC) , Zandpoortvest 13 2800 Mechelen. Algemene infolijn : tel 015/28.71.51 fax 015/28.18.73 . e-mail info@khm.be .

interculturele opvoeding :
- de website vredesopvoeding (Pax Christi Vlaanderen) vermeldt een aantal interessante links naar websites over inculturaliteit of interculturele opvoeding : http://www.vredesopvoeding.be/interculturele_opvoeding-info&links.htm .

Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (I.C.L.Z.) : Liturgische kalender voor de Eucharistieviering. Bij LICAP is zopas de “Liturgische kalender voor de Eucharistieviering” van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (I.C.L.Z.) verschenen. De kalender is bestemd voor de pastowidth="965"><table width="100%" border="2" cellspacing="1" cellpadding="-1">raal verantwoordelijken binnen de Vlaamse kerkgemeenschap. Het boekje bevat ook een heiligenkalender en een inleiding over de sacramenten.

Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) : Guimardstraat 1 , 1040 BRUSSEL ,  Tel :  02-509 96 87 . Fax :  02-509 96 09 . E-mail : IPB@interdio.be . http://www.ipbsite.be/ . Tijdschrift : IPB-Transparant : http://www.ipbsite.be/tijdschrift.php . Zo werd in 1968 een commissie opgericht om "de kerkelijke dialoogstructuren voor het geheel van de Vlaamse Kerkgemeenschap te bestuderen". In 1969 besloot de Bisschoppenconferentie (de vergadering van onze bisschoppen) tot de oprichting voor het Nederlandstalige gedeelte van ons land van een permanent Interdiocesaan Pastoraal Beraad. Een jaar later startte het IPB zijn werkzaamheden.
Jan Steyaert, stichtend voorzitter van het IPB (vermelding op website : http://www.cepina.be/body_newsletter_19.html ). Jan Kerkhofs, medeoprichter.
Trees Dehaene , 1995-2002
- Oktober 2002. Hubert Schepers is gehuwd en vader van drie kinderen. Hij heeft een carrière achter de rug als leraar Frans. De laatste tien jaar van zijn leraarsloopbaan was hij actief als pedagogisch begeleider voor de schoolpastoraal in het secundair onderwijs. Ook nu nog werkt hij daar, op vrijwillige basis, aan mee. Schepers was van bij het begin betrokken bij het IPB. Hij wil dat het IPB een vrijplaats blijft voor de uitwisseling van ideeën over de kerk. „Als voorzitter wil ik daarvoor de nodige ruimte creëren. Maar ik wil ook steven naar een eenheid in de diversiteit. van visies.”
- Okotober 2005. Het IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad), het hoogste adviesorgaan van de Vlaamse Kerkprovincie, heeft Guido Vos tot nieuwe voorzitter verkozen ter vervanging van de Limburger Hubert Schepers. Vos is de zesde voorzitter van het IPB sinds de oprichting ervan in 1969. Guido Vos is 57 jaar en afkomstig uit een Mechels gezin met negen kinderen. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en werd onlangs grootvader van een eerste kleinkind. Hij studeerde pedagogie in Leuven, was werkzaam in de vormingsdienst van de LBC (Landelijke bediendencentrale) en het ACW (de christelijke werknemersorganisaties). Vos is er diensthoofd van het vormingscentrum Ter Munk In zijn woonplaats Kessel-Lo (Leuven) is hij actief in de parochiale werking als lid van de studiegroep en de werkgroep voor liturgie.
Interdiocesaan Pastoraal Beraad, Dossier ‘Niet-gewijde pastorale bedieningen in enkele lokale kerken. Een case study over leken als pastorale beroepskrachten’, in: Kerkelijke documentatie 2 (1990).
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid
Gezocht: Gelovige

Interdiocesane Jeugddienst ( IJD ) , Nederpolder 24 -9000 Gent . 09 235 78 54 (telefoon) 09 235 78 59 (fax) . E-mail : ijd@ijd.be . Website : http://www.jongerenpastoraal.be/ . IJD lanceert het project Samuël : levenskeuzes vanuit het gebed. Meer informatie over het Samuëlproject bij Dirk Boone, Oude Abdij, tel. 09 226 52 26 . E-mail : abdij.drongen@skynet.be of bij Joris Polfliet, Seminariehuis, Gent . tel. 09 266 10 65 . E-mail : joris.polfliet@kerknet.be .

Interelectra , hoofdkantoor : Trichterheideweg 8 , 3500 Hasselt . Website : http://www.interelectra.be/interelectra/website.nsf/wpage_index_1ns . Hebt u toch nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren, via e-mail ( info@interelectra.be ) of op onze infolijn 011-72 20 20 (elke werkdag van 8 tot 20 uur, op zaterdag van 9 tot 13 uur). Voor Hasselt : Gouverneur Verwilghensingel 32 , 3500 Hasselt , tel.: (011) 72 20 20 , fax: (011) 72 27 05 , openingstijden : van 8 tot 12.00 uur en van 13 tot 16.30 uur , - storingsmeldingen (24/24 uur) : (011) 72 20 40 , 

- INTERFAITH DIALOGUE BASICS
15 juli 2006 My Dear Friends in the Interfaith Dialogue Movement (IDM), Civilization of love on earth is built on the spiritual foundation of the world religions. ĎWe visualize a nation with the universal family spirit of Hinduism and Bahaíi faith; the discipline and fellowship of Islam; the courage of Sikhism; the compassion of Buddhism; the non-violence of Jainism; the creativity of Parsi religion; the indomitability of Judaism; the cosmic solidarity of Tribal religion; the self-sacrifice and forgiveness of Christianity.í (Universal Solidarity Movement of Value Education for Peace, Indore, India) The text of this e-mail has and/or will be sent by e-mail or by post to about 300 of my worldwide correspondents. For your information and eventual study, I take pleasure in informing you about: 1. Some changes in my website: ∑ New texts on main page : Main Interfaith Dialogue Magazines, Two discussable religious Subjects (Monotheism, Unique Savior), Tao Ė The Way, A Better Method of Teaching Religion. ∑ New additives have been inserted in following texts :International Interfaith Conferences since 1983, Main Interfaith Dialogue Organisations in the World, Our World Problems (p.1), Onze Wereld Problemen (p.1), Great Dates in World History. 2. The Interfaith Dialogue Movement (IDM) : the interest in and the attendance of meetings in almost all countries have expanded in recent years in such a way that it can now be called a world global movement The time is getting gradually ripe for the idea of the creation of a global forum of the faith communities (involving religions as well as all other interested social and spiritual convictions and their representative organizations). Next to the in the past 60 years established ten and more world organizations (see my text World Forum of the Faith Communities), this project of primary importance should become THE historical event of the 21st century, creating a driving Ďforceí as a discussion partner to the UNO. 3. United Faith Communities Organisation (UFCO) :. you probably know about the recent creations of Councils of Religious Leaders such as the World Council of Religious Leaders, created in 2001 after the Millennium World Peace Summit in New York, the European Council of Religious Leaders created by the WCRP in 2002 and the Board of World Religious Leaders supported by the Eliyah Interfaith Institute of Israel in 2003. These three organizations may be proud of an impressive memberlist of religious personalities belonging to the main religions of the world. Could these three councils not become the stepstones towards the creation of a United Faith Communities Organisation (UFCO), which in my humble opinion would be the most appropriate denomination for such a Ďcombined forceí of the faith communities of the world? 4. The transformation of the above three councils into a UFCO looks like a possibility which of course will take time to realize. Thereto there is moist probably need of a coordinating organ or a coordinator, whose activities should be worked out in close collaboration and consultation with the main interfaith organizations. A first step could be the organization of a symposium/seminar of the members of the 3 above mentioned councils of religious leaders to study together the feasibility of such a project. In my opinion, the university buildings of the Catholic University of Louvain in Belgium would be a most appropriate and neutral location, also because of the language problem as most college graduates of the Flanders region are rather fluent in Dutch, French, English and German. May I look forward to your comments with eventual proposals and remarks on the UFCO project, which comments will be forwarded to the three above mentioned councils for further study and evaluation. With sincere and warm regards to you all, INTERFAITH DIALOGUE BASICS : Lucien F. Cosijns , Pr. Poppestr. 44, 2640 MORTSEL, BELGIUM . Tel. +32 3 455.6880 lucien.cosijns@gmail.com . Website : http://www.interfaithdialoguebasics.be .

* interlevensbeschouwelijke dialoog, - WIDA = Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Antwerpen -

Trees ANDREE en Cok BAKKER: Religie, geweld en opvoeding tot vrede,

Fomini Maurizio:  Op weg naar het derde millenium. GRONDGEDACHTEN VOOR EEN DIALOOG MET DE ISLAM

interculturele en interreligieuze kalender,

International Helsinki Federation for Human Rights , Wickenburggasse 14, 1080 Vienna, Austria . Tel. +43-1-408 88 22, Fax: +43-1-408 88 22-50 . E-mail: office@ihf-hr.org . Website : http://www.ihf-hr.org/welcome.php . De Internationale Federatie van de Mensenrechten van Helsinki : Interdire les symboles religieux violerait les instruments internationaux de protection de la liberté de religion et de croyance .

interreligieuze levensdialoog,

Islamitisch Dialoog-en Informatiecentrum,

Mehmet Aydin: biografie - conferentie in het Engels en in Nederlandse vertaling - verslag,

Turkse Unie van België (TUB v.z.w.) Unie der Turks Islamitische Culturele Verenigingen van België,

interlevensbeschouwelijke ( interreligieuze ) dialoog in Nederland :
- Er is in een kort tijdsbestek een inventariserend onderzoek gedaan naar de verschillende lokale interreligieuze activiteiten in Nederland. U treft een verslag van dit in de bijlage aan. Duurzame ontwikkeling en de geestelijke dimensie . Website : http://www.bahai.nl/actueel/Verklaringen/ncdofinale4-3-02.doc .
- Haagse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies (HRLR) : Het secretariaat van de HRLR berust bij drs.J.Buikema , p/a Stek, Parkstraat 32 , Postbus 371 , 2501 CJ Den Haag . Tel. 070 - 318 16 47 . E-mail: jbuikema@steknet.nl . Voorstelling op de website van Interreligieus Beraad : http://www.interreligieus.nl/ . Op 22 maart 1995 is hij bij notariële akte opgericht.
- Op 1 november 1997 is het Interreligieus Beraad (IB) ontstaan als initiatief van The International Association for Religious Freedom (IARF), Interreligio, Spiritueel Café Nederland (SCN) en World Conference on Religion and Peace (WCRP). Dit Beraad komt twee keer per jaar bij elkaar. Website : http://www.interreligieus.nl/ .
- Rotterdamse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies ( RORAVOLERE ) : Nadere Info: 010 425 01 02 of 010 484 40 61 . E-mail : postmaster@roravolere.nl . Website : http://roravolere.nl/ .
- United Religions Initiative (URI) – opgericht in juni 2000 – is een groeiende wereldwijde gemeenschap, die als doel heeft het stimuleren van duurzame interreligieuze samenwerking; het beëindigen van religieus gemotiveerd geweld en het realiseren van culturen van vrede, gerechtigheid en heelwording voor de Aarde en alle levende wezens. Op zondagmiddag 27 april 2003 presenteerde URI Nederland zich. 21 juni 2003 is een inspiratie- en organisatiedag. Zie website http://www.interreligieus.nl/uri/index.html . URI GLOBAL OFFICE , P.O. Box 29242 , San Francisco, CA 94129, USA . Website : http:// www.uri.org . E-mail : office@uri.org . URI NEDERLAND , voorzitter: Ari van Buuren , Maxwellstraat 42 , 1097 EW Amsterdam . Tel. : 020-6637155 . Website : http://www.interreligieus.nl/uri .

Intermediair : http://www.intermediair.nl/ . Ceylonpoort 5-25 , 2037 AA Haarlem . Postbus 1902 , 2003 BA Haarlem . Sales exposure : Tel. (023) 546 5655 . Fax. (023) 546 5545 . Service center : Tel. (023) 546 3586 . Fax. (023) 546 5545 . Email: marketing@intermediair.nl  .

internaat
- Onduidelijkheid rond Turkse internaten (Nederland) ,
- Ook Turks internaat voor jongens in Almelo : http://www.smo-ov.nl/nieuws/laatste/berichten/210203.internaat.htm .

Internationaal Atoomagentschap ( IAEA ) . De chef van het IAEA, de Egyptenaar Mohammed al-Baradei .

Internationaal Centrum , bd M. Lemonnierlaan 171 - 1000 Bruxelles/Brussel . Tel : 02/504.01.61 - fax: 02/504.01.62 . email: centrinter@wol.be - site: www.internationale.be .

Internationaal Comité : Het Internationaal Comité ijvert samen met de aangesloten organisaties en de christelijke arbeidersbewegingvoor een rechtvaardige en harmonieuze samenleving. Wij brengen noden, wensen en eisen van allochtonen en hun organisaties in verschillende programma's aan bod.Wij verdedigen hun belangen omdat zij in onze samenleving vaak een zwakke en kwetsbare groep vormen. Mgr. Broekxplein 6 , 3500 Hasselt . Tel.: 011 29 09 12 Fax : 011 29 09 25 . Mail ons: intcomit@yucom.be . Website : http://www.acwlimburg.be/vrienden_ic.htm .

Internationale Raad Christenen en Joden . Verwijzing : Internationale Raad Christenen en Joden . Zie http://www.jcrelations.net/ .
- De tien punten van Seelisberg : http://www.jcrelations.net/en/?id=983 .
- Katholieke raad voor Israël : http://www.kri-web.nl/documenten.html .

- internet - allerlei hulpmiddelen , http://www.dedigitalerevolutie.nl/index.html .
- Demon, internet voor professionals. Algemeen Postbus adres Demon Postbus 15829 1001 NH Amsterdam Nederland Voor algemene informatie over Demon Telefoon Fax E-mail 020 - 422 20 00 *** 020 - 422 20 01 demon@demon.nl . Website : http://www.demon.nl/ .

interreligieus :

Interreligieus Beraad (IB) Het Interreligieus Beraad (IB) is een landelijk netwerk van organisaties die gericht zijn op de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog. Lid van dit netwerk zijn 17 landelijke (inter)religieuze of levensbeschouwelijke organisaties, 14 plaatselijke raden voor levensbeschouwing en religie en ťťn provinciaal platform, namelijk Kleurrijk Frysl‚n. Doel is niet naast elkaar, maar met elkaar te werken. Het Interreligieus Beraad is op 1 november 1997 opgericht op initiatief van de The International Association for Religious Freedom (IARF), Interreligio, Spiritueel Cafe Nederland (SCN) en de World Conference on Religion and Peace (WCRP). Website http://www.interreligieus.nl/ .

interreligieus bidden
- Chrétiens et Musulmans : Prier ensemble ? Réflexions et Textes Document de travail du Comité « Islam en Europe » du Conseil des Conférences Episcopales Européennes (CCEE) et de Conférence des Eglises européennes (KEK) Avril 2003 . Zie website : http://www.ccee.ch/francais/domaines/PrierFin_corr_fr.rtf .
- Nederlandse Raad van Kerken komt met een brochure over interreligieuze vieringen : Samen vieren met mensen van andere religies) (suggesties) Mooie en zeer inhoudrijke uitgave.
- Zie ook de uitgave van Kerkwerk Multicultureel Samenleven : Aan één tafel. Samen toekomst vieren (5 eucharistievieringen en 1 gebedsdienst)(april 2000)

interreligieus leren
- Centrum voor Interreligieus Leren
(C.I.L.), Faculteit Godgeleerdheid / Universiteit Utrecht , Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht, tel. 030 - 2535739, fax 030 - 2533241, E-mail : CIL@ggl.ruu.nl . CENTRUM VOOR INTERRELIGIEUS LEREN, Coördinator : Mr. Cok BAKKER , Postbus 80105 , 3508 TC UTRECHT . NL . Telephone: +31/30/253.18.41 . Telefax: +31/30/253.32.41 . E-mail: cbakker@theo.uu.nl . Project : De religieuze dimensie van intercultureel onderwijs .
The objective of the project
'De religieuze dimensie van intercultureel onderwijs' or 'The religious dimension of intercultural education' is to stimulate dialogue between and the tolerance towards the religious traditions of ethnic or religious minorities in the primary schools involved in the Netherlands, Italy, Norway, Germany and in Europe in general.
The first year of the project will be the setting up of a comparative study in relation with the status of the religious traditions and religious backgrounds of the ethnical and religious minorities in the primary schools in the participating countries. The results of this comparative study will be published in several specialised journals and newspaper. The second part of the project consists of making an inventory and of testing, assessing and describing the didactic methods which are used when teaching religion in intercultural education and this within the context of the participating countries. The activities of the second phase will result in a brochure with didactic guidelines concerning the religious dimension of intercultural education; the same brochure will aslo give examples of good practice in which these creative and innovative didactic approaches have been applied in intercultural eduction. The final overall objective thus being a renewal of the didactical approaches in intercultural education.
- Katholieke Universiteit Leuven, project Interreligieus leren. Professor Didier Pollefeyt . Faculteit Godgeleerdheid . Prof. dr. D. Pollefeyt , Sint-Michielsstraat 6 , B 3000 Leuven . tel: +32 (0) 16 / 323882 . fax.: +32 (0) 016 / 323798 . e-mail: Didier.Pollefeyt@theo.kuleuven.ac.be Website http://www.theo.kuleuven.ac.be/php/projectfiche.php3?projectID=121 . Het doel van dit project is aan te tonen hoe wetenschappelijke resultaten over intercultureel onderwijs in Vlaanderen ook vruchtbaar moet worden gemaakt voor het levensbeschouwelijk onderwijs. Deze inzichten zullen ook een nieuw licht werpen op de vraagstelling naar de levensbeschouwelijke identiteit van een school. Het is vooral de samenhang tussen 'intercultureel leren' en 'interreligieus leren' die in dit project wordt onderzocht. De onderzoekshypothese hierbij luidt dat intercultureel leren, als basishouding van een school, van leerkrachten en van leerlingen, ook 'interreligieus leren' veronderstelt. Terwijl omgekeerd ook interreligieus leren bij intercultureel leren dient aan te sluiten. De aandacht zal hierbij zowel uitgaan naar het interreligieuze leren, zowel in de lagere als in de secundaire school.
Naast de aandacht voor pedagogische en theologische legitimaties en problemen van IRL, zal ook onderzocht worden welke consequenties interreligieus leren heeft voor de theologie als zodanig. Traditionele schema's over interreligieuze dialoog, zoals 'exclusivisme, inclusivisme, pluralisme', moeten vanuit de context van het interreligieus leren opnieuw bevraagd worden. Aan de ene kant zal de theologische studie naar interreligieuze dialoog het godsdienstpedagogisch onderzoek bepalen, aan de andere kant zullen de resultaten ook teruggekoppeld worden naar het breder, theologisch onderzoek.
- Theologische Faculteit, Universiteit Tilburg . Bert Roebben , Universitair hoofddocent , Theologische Faculteit , Praktische theologie , Kamer T 48 , Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg . Tel. +31 13 466 2590 . Fax (013) 466 3134 . E-mail: H.H.M.Roebben@uvt.nl . - hroebben@uvt.nl . Website : http://www.kub.nl/faculteiten/tft/onderwijs/ . Bert en Mieke Roebben-Van Iseghem , Martelarenlaan (Kessel-Lo) 215 , 3010 Kessel-Lo . Tel.: 016/ 25 14 06
- Kloster-Eck (Brussel) , Contactpersoon Trees Castelein , Adres Begijnhofplein 7, 1000 Brussel . Telefoon 02/223.60.15. E-mail Trees Castelein : treescastelein@pi.be , Kloster-Eck heeft aandacht voor de zingevingvragen van onze tijd. Het elkaar leren begrijpen en waarderen is de noodzakelijke basis voor een samenleving waar ieder een rechtmatige plaats krijgt en in vrede kan leven. Men organiseert maandelijks interreligieuze / interlevens-beschouwelijke activiteiten.
 interreligieus leren op de Brede School (Rotterdam)

* interreligieuze en  interculturele communicatie op de basisischolen in Rotterdam

interreligieuze dialoog
- Website : http://www.interreligieuzedialoog.nl/ . Colofon Deze website is gebouwd in opdracht van Stichting Interreligieuze Dialoog te Nijmegen. Contact: Stichting Interreligieuze Dialoog Dhr. Greco Idema, coŲrdinator Postbus 9103 6500 HD Nijmegen E.: info@interreligieuzedialoog.nl T.: 058 2890466 Rekeningnummer (ABN AMRO): 4424.51.539 KvK nr: februari 2006 bekend Bestuur: Mevr. Janneke Teunissen (secretaris) E.: adsl678985@tiscali.nl .
- Wim's homepage . E-mail : wmt@wxs.nl . Website : http://home.planet.nl/~wmt/nedland.htm .
* Bijbels Openluchtmuseum
* Initiatives of Change
* Interreligieus Beraad
* Kleurrijk Fryslân
* Nederland8
* Pax Christi
* Roravolere (Rotterdamse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies)
* Spiritueel Café Nederland
* Stichting Levensbeschouwingen in Dialoog
* vE90 - Studentenpastoraat Amsterdam

Interreligieuze Dialoog - Internationaal

* A Community for Dialog on Religion
* Council for a Parliament of the World's Religions (CPWR)
* Fethullah Gülen
* Global Dialogue Institute
* Institut für Information über Islam und Dialog (INID)
* International Association for Religious Freedom (IARF)
* International Interfaith Centre
* Multi Faith Net
* Play for Peace
* Religions in Renewal: Global Dialogue
* Stiftung Weltethos
* Temple of Understanding
* The Interfaith Alliance
* The Reconciliation Walk
* The Religion Forum
* United Church of Canada Interfaith Dialogue
* United Communities of Spirit
* World Congress of Faiths
* World Interfaith Education Association
- COMMISSIONS POUR LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX MONASTIQUE ,   Commissions internationales des moines et moniales bénédictins et cisterciens pour promouvoir le dialogue entre moines de différentes religions et plus spécifiquement, au niveau de l'expérience spirituelle.  GENERAL SECRETARIAT : Belgium , Pierre-François de Béthune, Monastère de Clerlande B-1340 Ottignies Belgium , Tél.: 32 010 42 18 33 Fax 32 010 41 80 27 , e-mail : dimmid@dti.be . EUROPEAN REGIONAL COMMITTEESBelgium (french) , Bernard-Joseph Samain , Abbaye Notre-Dame d'Orval B-6823 Villers-devant-Orval , Tél.: 32 061 31 10 60 Fax 32 061 31 55 95 , e-mail : librairie@orval.be . Voies de l'Orient : http://wwweuronet.be/voiesorient . The Order of Saint Benedict : http://www.osb.org .
Monastic Interreligious Dialogue (MID) , General Information : Sr. Mary Margaret Funk,  MID Executive Secretary : Toddy Daly, Secretary , Monastic Interreligious Dialogue OfficeOur Lady of Grace Monastery , 402 Southern Avenue , Beech Grove, IN 46107-1197 , Phone 317-787-3287; fax 317-782-3142 . Website : http://www.monasticdialog.org/ .
- Nederland 8 : antwoorden en verwijzingen op vragen binnen levensbeschouwing en religie. 8 publieke omroepen bieden beeld en geluid uit hun programma's.
Die 8 zijn: IKON, Humanististen HOS, Moslims NMO, Hindoes OHM, Joden NIK, Boeddhisten BOS, Zendtijd voor kerken ZVK en de katholieke RKK.
Website : http://213.132.199.172/nederland8/index2.htm . Sitemap: http://213.132.199.172/nederland8/forum/index.asp?oId=14 .Een boeiende  website in verband met interreligieuze dialoog.
- * interreligieuze dialoog van het Vaticaan, Vatican : http://www.vatican.va
World Concil of Churches interreligious Publications : http://www.wcc.coe.org/wcc/interreligious
Concil of Societies for the study of Religions : http://www.cssr.org
Christian Meditation : http://www.wccm.org
North America Committees of Mid\Dim: http://www.monasticdialog.com
Alliance for an International Monasticism (AIM) : http://www.aimintl.org
* interreligieuze dialoog: 17 oktober 2001, gespreksavond in: 'Moslims en christenen voor de vrede' in het Pastoraal Centrum/Seminarie te Hasselt,
* interreligieuze dialoog en katholieke gemeenschappen,
interreligieuze dialoog en samenwerking (Hasselt):Duruelo,
* interreligieuze dialoog met moslims:  In Kerk en Leven van 31 oktober 2001 verscheen van de hand van Pascal Borry het artikel Via della conciliazione. Vaticaan stimuleert dialoog met moslims
* interreligieuze dialoog: Vaticaans handboek over
interreligieuze dialoog, een element van de Focolare-beweging : http://home2.planetinternet.be/pin85564/pin85564/nl/dialoog.htm .
* interreligieuze dialoog: verenigingen en personen van de provincie Limburg die zich inzetten voor de religieuze dialoog,

interreligieuze dialoog christenen - moslims
- 4th Muslim-Christian Colloquium (29.11-02.12.2003) .

interreligieuze dialoog : christendom in dialoog met verschillende godsdiensten Siso 238.9 .
- Bezoek de website http://www.interreligieuzedialoog.nl/ . Boeiende informatie!
- donderdag 13 oktober 2005. Abrahamische theologie van de interreligieuze dialoog. Karl-Josef Kuschel . UA-STADSCAMPUS Faculteit Letteren en Wijsbegeerte lokaal r-007 Rodestraat 14 2000 Antwerpen. Website http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIA2 .
- (Concilium 2005/5) Heeft het concept ‘Abrahamitische religies’ toekomst? Pim Valkenberg, Radboud Universiteit Nijmegen . Zie http://www.interreligieuzedialoog.nl/ .

interreligieuze gebedsontmoeting :

Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) - Antwerpen,

interreligieuze vieringen
TIJDSCHRIFT VOOR LITURGIE OVER INTERRELIGIEUZE VIERINGEN (25-08-05) Het nieuwste nummer van Tijdschrift voor Liturgie is volledig gewijd aan interreligieuze vieringen. Met bijdragen van o.a. Frans Jespers, Pim Valkenberg, pastor Simon Lambregs en Josien Folbert.
Belangstellenden kunnen dit nummer bestellen via dit adres: Administratie Tijdschrift voor Liturgie, Abdij Affligem, Abdijstraat 6 in 1790 Affligem, e-mail: abdij.affligem@skynet.be. De verkoopprijs bedraagt 12 euro (excl. portokosten).

interreligieuze meditatie - meditatie - christelijke meditatie - interreligieuze meditatie -Vipissana meditatie centrum (boeddhisme) - http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/kmsbhim.htm -
- Antwerpen : website : http://users.telenet.be/avanchem/irm/ . E-mail : irelimed1hart@hotmail.com . Tel: 03/899.47.42 GSM: 0497/16.28.32 Informatie : Van NISPEN, Walter, Huybrechtsstraat 36, 2140 Borgerhout . Tel. 03.235.81.89 - GSM 0497-16.28.32 . waltervannispen@hotmail.com . SCHAEP, Carine , De Robianostraat 124, 2150 Borsbeek . Tel. 03.322.64.33 .
- Hasselt : Bernard Delhaise, Weg naar As 117 b23, 3600 Genk. Tel.:089/24 43 02 E-mail: bernard.delhaise@pandora.be . Op de federatiebladzijde van het parochieblad Kerk en Leven nr.10 (5 maart 2003) verscheen het artikel met als titel : INTERRELIGIEUZE MEDITATIE . Zie webpagina : http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/irm.htm en http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/kmsbhim.htm .

interreligieuze opvoeding :

intertestamentaire literatuur
- When Did the Exile End? Perspectives from the Intertestamental Period By Stephen F. Noll . A lecture delivered to the IBR Intertestamental Literature (November 1989) by Stephen F. Noll . http://www.tesm.edu/pubs/writings/wrape811 .

I.O.M. Internationale Organisatie voor Migratie (I.O.M.) . De I.O.M. werd opgericht in 1951 en heeft zijn hoofdzetel in Genève. De organisatie heeft tot doel het transport van migranten, vluchtelingen en ontheemde personen te organiseren naar landen die deze personen een nieuwe thuis willen bieden. De I.O.M. ijvert ook voor de overdracht van technologie naar ontwikkelingslanden. Bureau in België , Montoyerstraat 40 ,1000 Brussel .Tel: (+32.2)230.60.55 - 282.45.60 . Website: http://www.iom.int/

Irak : (zie ook onze webpagina http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/irak.htm )
- Irak, Europese nieuwssite . De Europese Commissie heeft zopas een website geopend rond de Irak-crisis. Op deze website vindt u steeds geactualiseerde informatie over het conflict, toespraken, achtergrondinformatie en materiaal voor iedereen die geïnteresseerd is in deze kwestie. De artikels zijn afkomstig van
verschillende Europese kranten en worden in alle Europese talen aangeboden. http://europa.eu.int/comm/world/iraqsit/
- Rechtstreekse en ongecensureerde info over de oorlog . 2 Belgische dokters Collette Moulaert en Geert Vanmoorter verblijven in Bagdad om oorlogspropaganda te weerleggen en voor medische ondersteuning. Ze sturen elke dag informatie door. Je kan hun dagboek lezen op http://www.irak.be . Een bron van informatie over het werkelijke gelaat van de oorlog om in je klas te gebruiken.
- Getuigenis uit Irak.  Lesley en Mohamed namen deel aan de vredesloop in Irak tussen 15 en 22 februari 2003. Ze getuigen over het dagelijkse leven en de situatie van het land na 12 jaar embargo. Inleiding met video "10 jaar embargo. Het woord aan Irak." Zie : School Zonder Racisme - École Sans Racisme, Cellebroersstraat 37 rue des Alexiens, 1000 Brussel - Bruxelles. (+32 2 511.16.36. Fax: +32 2 503.37.40) , e-mail : info@schoolzonderracisme.be , website : http://www.schoolzonderracisme.be/ ,
- Iraaks-Belmgische Vriendenvereniging . Website : http://www.bivv.org/ned/index.htm .
- Vanwege Mother Earth : website : http://www.motherearth.org/nowar/nl/home_nl.php . (For) Mother Earth, International , Maria Hendrikaplein 5 , 9000 Gent Belgium . tel. +32-9-242 87 52 . fax. +32-9-242 87 51 . E-mail : international@motherearth.org , website : http://www.motherearth.org . Voor Moeder Aarde werd opgericht in 1991. De vereniging is actief rond mensenrechten, ontwapening en milieudefensie en is lid van de Vlaamse milieukoepel Bond Beter Leefmilieu. Het internationaal netwerk is aangesloten bij het International Peace Bureau en Abolition 2000, het internationale netwerk tot afschaffing van alle kernwapens. Bulletin Voor Moeder Aarde: driemaandelijks tijdschrift , website : http://www.motherearth.org/bulletin .
- petitie : website : http://www.moveon.org/emergency/ .
- SOS Kinderen Irak . Website : http://www.irak.be/ned/index.htm . Dirk Adriaensens , e-mail : sos.irak@skynet.be .
- Stop de oorlog tegen Irak door de Verenigde Staten . Tel.: GSM: 0499/409.317 . E-mail : info@stopusa.be . Website : http://www.stopusa.be/  . STOP USA
Jo Cottenier. Tel.: 0479/30.62.17 .

Iran
De Perzische dynastie van de ACHAEMENIDEN . Hoofdsteden zijn Pasargadae en Persepolis .
ACHAEMENES (ca 700-675) - TEISPES (ca 675-640) - CYRUS I (ca 640-600) / ARIARAMNES (ca 640- 615) -
CAMBYSES I (ca 600-559) / ARSAMES (615-?) - CYRUS II DE GROTE (550-529) HYSTASPES - CAMBYSES (530-522) / SMERDIS / ATOSSA X DARIUS I (522-485) - PARMYS / XERXES I (485-465) / MASISTES X AMESTRIS - ARTAXERXES (464-425) - DARIUS II (425-404) HYSTASPES ARTAYNTE X ARTYANTE - XERXES II (425-424) - SECYNDIANUS (425-424) - DARIUS II (424-404) X PARYSATIS - STATEIRA X ARTAXERXES II (404-358) - ARTAXERXES III (358-337) - ARSES (338-336) - DARIUS III (335-330) (achterneef) - PARTHEN : Artabanus V (-224) . SASSANIEDEN (224-637), een vorstenhuis dat zijn naam ontleende aan Ardasjirs grootvader Sassan. Het Sassanidische regeringscentrum ligt niet op de hoogvlakte van Iran maar was gevestigd in Ctesiphon in het vruchtbare en dichtbevolkte Midden-Irak, dat wordt doorsneden door de wateren van de Eufraat en de Tigris. Ardasjir I (224-241), een onbeduidend heerser over de kleine provincie Parsis. In 208 na Chr. volgde hij zijn vader op. De vader van Ardasjir, Papak, was koning van Persis en lid van een priesterlijke familie geweest en stond aan het hoofd van een schamel hof in de stad Istakhr. In de tempel van die stad werd Anahita vereerd, een godin van de liefde en de vruchtbaarheid. Hij was trouw verschuldigd aan de grote koning van het Parthische Rijk. In 224 maakte Ardasjir daaraan een einde, door de Parthische Koning Artabanus V te verslaan.
Sapor I (241-272), zoon van Ardasjir
Hormizd I (272-273)
Bahram I (273-276)
Bahram II (276-293)
Bahram III (293-294)
Narse (294-302)
Hormizd II (303-309)
Sapor II (310-379)
Ardasjir II (379-383)
Sjapur III (383-388)
Bahram IV (388-399)
Jezdegerd I (399-420)
Kava I
Chosroe I (531-579)
Chosroe II (591-628)
Kadvadh II (628)
Yazdijird III (632-651), zoon van Chosroes II
Pirus
BOEYIDEN (BOEWAYHIDEN) (932-1062)
SELDSJOEKEN ? SELTSJOEKEN ? Seldsjoeken ? Selesjoeken
De geschiedenis van de Seldsjoeken begint in de steppen van Azië. Zij waren een van de 24 stammen van de Oghusiërs. In de 7e eeuw scheidden zij zich aan de grens van Afghanistan af en drongen zij door tot Samarkand in Transoxanië. In de 10e eeuw namen zij de islam aan. SELDSJOEKENDYNASTIE (1038-1194), een Turkse dynastie, die op een Turks leger steunde en de beginselen van de soennitische islam aanhing. Zij vestigden zich in 1055 in Bagdad als feitelijke heersers over de souvereiniteit van de Abbasiden, zwaaiden de scepter over Irak, Iran en het grootste deel van Syrië en veroverden delen van Anatolië op de Byzantijnse keizer (1038-1194). Zij maakten geen aanspraak op het kalifaat. Van de titels die zijn gebruikt om deze en latere dynastieën aan te duiden, is die van 'sultan', wat ongeveer 'drager van macht' betekent, het bruikbaarst.
Onder hun leider Tughril veroverden zij in de 11e eeuw Bagdad; daar stelden zij zich ter beschikking van de kalief. Na de dood van Tughril nam Alp Arslan de leiding over.
Tughril
Alp Arslan
Soliman
Kilic Arslan, zoon van Soliman
Masut I (1116-1156)
Izzeddin Kaykaus I (1211-1219)
Alaeddin Kaykobad (1219-1236)
Giyaseddin Kayhusrau II (1236-1246)
Kilic Arslan IV (1246-1264)
In 1243 versloegen de Mongolen het leger van de Seldsjoeken. De Seldsjoekse sultans regeerden in naam nog tot ngeveer 1300; toen viel het rijk uiteen.
ILCHANIDEN (1256-1336)
SAFAVIDEN (1501-1732)
- Ali Chamenei : http://nl.wikipedia.org/wiki/Ali_Khamenei .

ISBN = Internationaal Standaard Boek Nummer . Website http://www.isbn.nl/isbnhandleiding.html . International Standard Book Number System for Books, Software, Mixed Media etc. : website : http://www.isbn-international.org/ .
in Publishing, Distribution and Library PracticesHet Internationaal Standaard Boeknummer (ISBN) is een unieke titel-identificatie die wereldwijd wordt gebruikt om gegevens van boeken en aanverwante producten op te slaan in computers van bibliotheken, grossiers, importeurs, distributeurs en boekhandels. Het doel van het ISBN is dat elke titel snel en eenvoudig is terug te vinden in databestanden. ISBN van 10 naar 13 karakters . Op 1 januari 2007 zal er een nieuw ISBN worden ingevoerd in het boekenvak. Het ISBN wordt op dat moment 13 in plaats van 10 karakters. De reden voor deze wijziging is dat de ISBN’s van 10 karakters, die nu gebruikt worden, opraken bij verschillende landen in de wereld. De nieuwe ISBN’s met 13 karakters zullen het tot ver in de toekomst mogelijk maken om als boekenvak de voordelen van het gebruik van ISBN’s te kunnen blijven benutten. De invoering van het nieuwe ISBN is gepland op 1 januari 2007 en kan voor u belangrijke gevolgen hebben. Op dit moment is er een werkgroep binnen de internationale ISBN organisatie bezig met het opstellen van een nieuwe norm voor een ISBN, definitieve goedkeuring van de nieuwe norm wordt in begin 2005 verwacht. Opbouw van het ISBN . Een ISBN is een 10-cijferige code, opgebouwd uit een viertal componenten: 1 De groepsaanduiding of landencode . Deze code identificeert het taalgebied waarbinnen de nummering wordt verzorgd door één of meerdere nationale ISBN-bureau's. De groepsaanduiding wordt vastgesteld door het International ISBN Agency in Berlijn op basis van de te verwachten titelproductie van de gezamenlijke uitgevers in het betreffende gebied. De groepsaanduiding voor het Nederlandse taalgebied is 90. 2 Uitgeversaanduiding of -prefix . Deze code identificeert een bepaalde uitgever of producent en wordt toegekend door het Bureau ISBN. De titelproductie van de uitgever is bepalend voor de lengte van de uitgeversaanduiding. Voor het Nederlands taalgebied geldt de volgende indeling van de uitgeversaanduidingen: uitgeversaanduiding beschikbaar aantal posities voor ISBN's titelaanduiding : 00-19 100.000 5 : 200-499 10.000 4 ; 5000-6999 1.000 3 ; 8500-8999 1.000 3 ; 70000-79999 100 2 ; 800000-849999 10 1 ; 9000000-9999999 1 1 ; 3 Titelaanduiding . De grootte van de uitgeversaanduiding bepaalt het aantal beschikbare titelvolgnummers ( zie bovenstaand schema). Bureau ISBN is ervoor verantwoordelijk dat iedere uitgever zo goed mogelijk wordt ingedeeld, afgestemd op de titelproductie en dus de behoefte aan ISBN's. Tevens is Bureau ISBN ervoor verantwoordelijk dat in iedere categorie voldoende uitgeversaanduidingen beschikbaar blijven. 4. Controlecijfer . Het controlecijfer beslaat de laatste positie van het ISBN en is noodzakelijk om de rekenkundige juistheid van het ISBN te waarborgen. Het controlecijfer voorkomt daarmee fouten bij het geautomatiseerd verwerken van ISBN's in computersystemen. Overeenkomstig de reeds genoemde ISO Recommendation no. 2108 wordt het controlecijfer bepaald aan de hand van een rekenkundige bewerking van de eerste 9 cijfers van het ISBN. Elk ISBN-cijfer wordt vermenigvuldigd met een getal van 10 (eerste ISBN-cijfer) aflopend tot 2 (negende ISBN-cijfer). De som van de producten plus het controlecijfer moet deelbaar zijn door 11 zonder dat er een rest overblijft. Wanneer deze bewerking leidt tot het getal 10 als controlecijfers wordt daarvoor de Romeinse X gebruikt. Voorbeeld: ISBN 90-270-1165-6 . 9 x 10 = 90 / 0 x 9 = 0 / 2 x 8 = 16 / 7 x 7 = 49 / 0 x 6 = 0 / 1 x 5 = 5 / 1 x 4 = 4 / 6 x 3 = 18 / 5 x 2 = 10 / Opgeteld: 192 . Na 192 is het eerst hogere getal dat deelbaar is door 11 198. Hiervoor moet het getal 6 bij 192 worden opgeteld ; derhalve is bij dit ISBN het controlecijfer 6. 5 Groepering van het ISBN . De 4 elementen van het ISBN worden van elkaar onderscheiden door spaties of liggende streepjes. Aan het laatste wordt echter de voorkeur gegeven.

ISSN . Voor seriële publicaties bestaat een apart nummeringssysteem, het Internationaal Standaard Serie Nummer (ISSN). Hieronder vallen bijvoorbeeld tijdschriften, jaarboeken, monografieënreeksen. Er bestaat verschil tussen een serie en een meerdelig werk. Een meerdelig werk valt onder het ISBN, omdat vooraf bepaald is dat de uitgave na een aantal delen compleet is. Een serie valt onder ISSN, omdat het aantal afleveringen bedoeld is om vervolgd te worden, d.w.z. er is vooraf geen einde bepaald. In sommige gevallen kunnen publicaties zowel een ISBN als een ISSN krijgen, omdat zij behalve als onderdeel van een serie ook als zelfstandige publicatie te beschouwen zijn. Bijvoorbeeld afleveringen van een jaarboekenreeks of themanummers van tijdschriften. Het ISSN identificeert het geheel, en blijft bij iedere aflevering hetzelfde, terwijl het ISBN een bepaalde aflevering definieert. Het ISSN-systeem kent een met het ISBN-systeem vergelijkbare organisatie. Het hoofdbureau, het ISSN International Centre, is gevestigd bij de Unesco in Parijs. Het ISSN Centrum Nederland resp. ISSN Centrum België is gevestigd bij de nationale Koninklijke Bibliotheek. De adressen zijn:
- ISSN Centrum Nederland , Koninklijke Bibliotheek , Postbus 570 , 2501 CN 's-Gravenhage . Tel. 070-314 04 10 / 314 04 11 . Fax 070-314 06 54 . Website : http://www.kb.nl/issn . - ISSN Centrum België , Koninklijke Bibliotheek , Keizerslaan 4 , 1000 Brussel .Ttel. 02-519 53 11 . Website : http://www.kbr.be . Evenals bij ISBN en ISMN is er een overkoepelend contract gesloten tussen de overkoepelende organisatie van ISSN en de overkoepelende EAN-organisatie. Daarbij is de prefix 977 beschikbaar gesteld aan de EAN-organisatie, waardoor het mogelijk is geworden een ISSN om te zetten in een 13-cijferige streepjescode.

* Isci Ayse: In Terzake, jg. (2001), nr.5, blz. 51.53, Ayse Isci (Pedagogische Begeleidingsdienst Gent): MOCEF levert opvoedingsondersteuning in Gent

ISIM = The International Institute for the Study of Islam in the Modern World promotes interdisciplinary research on contemporary social and intellectual trends and movements in Muslim societies and communities. The ISIM was inaugurated in 1998 and is based in Leiden, The Netherlands. P.O. Box 11089 , Rapenburg 71 , 2301 EB Leiden ( The Netherlands ) . Tel:+ 31 71 527 79 05 . Fax:+ 31 71 527 79 06 . E-mail: info@isim.nl . Website : http://www.isim.nl/ . The International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) presents: Human Rights, Women and Islam . Lecture by Nobel Prize Laureate Shirin Ebadi . Friday, 16 April 2004, 15:30 hrs . Shirin Ebadi is Iran's first Nobel Peace Prize winner. The Nobel award committee honoured Ebadi because of her strong efforts to promote human rights and democracy. ‘As a lawyer, judge, lecturer, writer and activist, she has spoken out clearly and strongly in her country, Iran, and far beyond.’

ISIS :
Vzw ISIS (Integratie van Senioren In de Samenleving) richt zich tot senioren van 50+ in de provincie Limburg . Zij bieden aanvullende thuiszorgdiensten aan zoals oppas, huishoudbegeleiding, poetsen, klusjesdienst, enz ISIS vzw  Provinciale hoofdzetel , Kerkstraat 10 , 3545 Halen , tel:  013 462 399 . fax:  013 462 745 . Website : http://www.buurtdienst-isis.be/nl/main.asp?taal=nl . ISIS (Integratie Senioren in de Samenleving), een buurtdienst uit Berchem, is de trotse Nederlandstalige winnaar van de eerste editie van de federale prijs van sociale economie. ISIS creëert zinvolle, duurzame tewerkstelling voor moeilijk inzetbare werkzoekenden. De 162 werknemers (hoofdzakelijk vrouwen) bieden senioren aanvullende thuiszorgdiensten aan zoals oppas, huishoudbegeleiding, poetsdiensten,… en dit 24 uur op 24 uur, zeven dagen op zeven. ISIS, opererend in heel Limburg vanuit vier regionale zetels, besteedt veel aandacht om de doelgroepwerknemers een job op maat te bieden. Zo wordt onder meer voorzien in een aangepaste taakinhoud voor allochtone helpsters, die uit godsdienstoverweging bepaalde diensten niet kunnen uitvoeren. Ze worden vrijgesteld van taken als het bereiden van varkensvlees, of het oppassen bij alleenstaande mannen thuis. Na een jaar van interne werkervaring stromen de doelgroepwerknemers door naar een job voor onbepaalde duur binnen ISIS.

ISKCON . Verwijzing : ISKCON . International Society for Krishna Consciousness"; de "Internationale Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn", later in de wereld gekend als de hare Krishna Gemeenschap. http://www.iskcon.net/benelux/info.html . Website : http://www.harekrishna.net/ . E-mail : support@harekrishna.net .

islam
- islambijlagen
in De Standaard : 5 - 23 maart 2007 . Zie http://www.standaard.be/Info.aspx?topic=info.islambijlagen
- De islam nu 5 maart 2007 .
- De islam historisch 6 maart 2007 .
- De koran 7 maart 2007 .
- Soennieten en sjiieten 8 maart 2007 .
- Islam en christendom 9 maart 2007 .
- Islam en het westen 12 maart 2007 .
- Islam in BelgiŽ 13 maart 2007 .
- Moslims over de islam 14 maart 2007 .
- Fundamentalisme en islamisme 15 maart 2007 .
- Moslimterrorisme 16 maart 2007 .
- Islam en de vrouw 19 maart 2007 .
- Islam en de economie 20 maart 2007 .
- Het rijke culturele verleden 21 maart 2007 .
- Moslimcultuur vandaag 22 maart 2007 .
- De toekomst van de islam 23 maart 2007 .
- Acta Academia - Embnet ( Executieve van de Moslims van België ) - :
http://www.maghrebonline.nl/nl/helpdesk.php . - Ahmadiyya - BEGRIP (tijdschrift) - Rumi - soefisme - Publicatieoverzicht J.G.J. ter Haar : http://www.letmetis.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=212 . - Trialoog - Publications of prof. Jan Just Witkam : http://ub.leidenuniv.nl/bc/olg/mens/publications_witkam.html .
- Er zijn websites die gal spuien over de islam : DemoCrates.net
- Drs Ajouaou Mohamed is theoloog en consulent bij PRISMA Brabant (Tilburg, NL). Tel: 013 544 14 40 - E-mail : majouaou@hotmail.com . Website : http://www.flwi.ugent.be/cie/majouaou/ajou.htm
- islam: Centrum voor Islam in Europa (CIE)
- een boeiende en inhoudrijke website http://stehly.chez.tiscali.fr/index.html .
- http://www.islamvision.org/.
- islamverzamelgids : http://islam.verzamelgids.nl/ . http://islam.start.nu/ . A-Z België over islam : http://www.a-z.be/islam.html .
- boeken over de islam : http://www.amerigo.nl/ow/islam/islam.html . http://www.ibooks.nl/dutch/index.php . http://islam-boek.nl/index.html?lmd=38763.437419 : Dilara Boekhandel Adres: Bos en Lommerplein 146 1055 EK Amsterdam / Nederland Telefoon: 0031 641 766 719 Fax: 0031 20 488 97 66 E-mailadres: info@islam-boek.nl Filial : Dilara Boekhandel Oosterse Markt Hal 31 No 204 Beverwijk . http://groups.msn.com/IslamenMeer/ . http://www.islam-boeken.nl/ .
- Educatieve site over de islam : http://nieuw.samsam.net/webexpeditie/expo/ . http://www.leerkracht.nl/show?id=73589 . http://www.antiracisme.be/NL/educatie/teksten/resp-txt-islam_1.htm . http://www.kuleuven.ac.be/thomas/actualiteit/indekijker_lo/2/Klaspraktijk.doc .

 • *islam (dialoog met...) - 1996 - Houthalen-Helchteren (Meulenberg) - Maurizio Fomini, Op weg naar het derde millenium. GRONDGEDACHTEN VOOR EEN DIALOOG MET DE ISLAM
 • * islam: links,
 • * islam: literatuur over...
 • * islam: Tertio, jg. 2 (31 oktober 2001), nr.90, blz.1,3-4. Islamkenner Urbain Vermeulen: 'Islam is wars van zelfkritiek' - Bert Claerhout
 • * islam binnen katholieke godsdienstlessen: 2002.04: Ontmoeting. De islam binnen de katholieke godsdienstlessen in het basisonderwijs. door Frans Hitchinson. Afzonderlijk cahier uitgegeven door het tijdschrift De Katholieke Schoolgids april 2002, 128 p
 • islam en burgerschap :
  - Islam en Burgerschap . Bestellingen : Islam en Burgerschap , Lange Voorhout 86 , 2514 EJ Den Haag . Tel. (070) 330 60 62Het algemene E-mail adres van Islam & Burgerschap is info@islamenburgerschap.nl . Wilt u een publicatie bestellen of meer informatie aanvragen, stuur dan een mailtje naar  secretariaat@islamenburgerschap.nl . Website : http://www.islamenburgerschap.nl/ . Postadres: Ministerie van Justitie, WODC , Stichting Islam en Burgerschap , Kamers 0219 / 0220 , Postbus 20301 , 2500 EH Den Haag . Bezoekadres: Stichting Islam en Burgerschap , Ministerie van Justitie, WODC , Kamers 0219 / 0220 , Koninginnegracht 19 , 2514 AB Den Haag . Tel: 070-370 75 03 en 070-370 70 31.

  * islam en verrijzenis van Jezus: VERKUYL, J., Met moslims in gesprek over het evangelie, Kampen, Kok, 1994 (2), p.84-89
  islam in Nederland ,

  (Stichting) islam en dialoog : E-mail : info@islamendialoog.nl . Website : http://www.islamendialoog.com/ . In het kader van de dialoog organiseren wij als landelijke stichting Islam en Dialoog, jaarlijks een "Ramadan eten". Vanaf dit jaar willen we deze traditie ook in Nijmegen en Arnhem introduceren. Zie ook website http://www.nijmegenonline.nl/zpress/Islam-en-dialoog.htm .

  Islamitisch Dialoog- en Informatiecentrum : Islamitisch centrum voor relaties met andersgelovigen en levensovertuigingen, Koçak Bahattin 0477/420.896 -  E-mail: islamdialoog@hotmail.com , Thonissenlaan 10/1 3500 Hasselt , Openingsuren: maandag - vrijdag: 11.00 - 15.00 u. en op afspraak. Website : http://www.islam-info.be/nl/contact.html .
  Webpagina: http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/isladial.htm
      - ontstaan, doelstellingen, werking en dialoog van het Centrum,
     :-  2001.04.25 ( http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/isladial.htm#organiseerde ) : verslag van Jan Geypens van de conferentie van Mehmet Aydin,

  Wie-is-wie wijst de weg in islamitisch Nederland

  islamitische feestdagen :

  islamitische organisaties België . Verwijzing : islamitische organisaties België .
  - Kif Kif - 17/02/2006 - 16:17 Persbericht 27 november 2005 Islamitische organisaties steunen acties tegen Vlaams Belang Verschillende islamitische organisaties scharen zich achter het initiatief van Kif Kif en M.R.A.X tegen de uitspraken van Filip Dewinter in het tijdschrift Jewish Week. Abdelhay Ben Abdellah (Executief van de Moslims van BelgiŽ): ĎDe islamofobie van Filip Dewinter is een doorzichtige poging om moslims en Joden tegen elkaar op te zetten en stemmen uit de Joodse gemeenschap aan te trekken. Wij moslims willen een boodschap van vrede brengen'. Het interculturele platform Kif Kif en de antiracistische organisatie M.R.A.X. dienden vorige week een klacht in tegen Filip Dewinter en roepen de politici ook op om de dotaties van het Vlaams Belang in te trekken. Volgens beide organisaties overtreedt Filip Dewinter met zijn islamofobe uitspraken de discriminatiewet. Vertegenwoordigers van het Executief van de Moslims van BelgiŽ (EMB), de Unie van MoskeeŽn en Islamitische Verenigingen van Oost-Vlaanderen (UMIVO vzw), de Unie van MoskeeŽn en Islamitische Verenigingen van Antwerpen (UMIVA vzw), de Unie van MoskeeŽn en Islamitische Verenigingen van Limburg (UMIVEL vzw) en de Union des mosquťes de Bruxelles (UMB) verlenen hun unanieme steun aan dit initiatief. Mohamed Achaibi (UMIVO): ĎWij verwachten van verkozen politici dat ze elke geloofsovertuiging met respect behandelen. Via zijn uitspraken doet Filip Dewinter niets anders dan de wereldproblemen naar Vlaanderen importeren. Wij willen benadrukken dat Moslims en Joden perfect op een vreedzame manier met elkaar kunnen samenleven. Het Vlaams Belang viseert al vele jaren de voltallige islamitische gemeenschap met haar haatboodschap en wij willen dit een halte toeroepení. Ook twee grote Joodse koepels (De Morgen, 25/11/2005) - het Forum der Joodse Organisaties en het CCOJB (persconferentie KifKif /MRAX , 23/11/2005) Ė zegden reeds publiekelijk hun steun toe. De islamitische organisaties roepen ook de andere geloofsgemeenschappen op om hun afkeuring over de uitspraken van Filip Dewinter uit te spreken. Mohamed Achaibi: ĎWij zouden graag komen tot een soort charter van de geloofsgemeenschappen (en vrijzinnigen) in Vlaanderen waarin we verklaren elkaar met respect te willen behandelen. We moeten absoluut verhinderen dat het Vlaams Belang ons met belastinggeld tegen elkaar opzet. Wij hopen dan ook dat politieke vertegenwoordigers hun verantwoordelijkheid zullen nemen om op te treden tegen de pesterijen van het Vlaams Belang aan het adres van de moslimgemeenschap. Platform Islamitische organisaties: Abdelhay Ben Abdellah (Executief van de Moslims van BelgiŽ): 0486/52.61.69 Míhamed El Massoudi (Executief van de Moslims van BelgiŽ): 0478/39.52.53 Said Mdaouchi (UMIVA): 0475/31.69.68 Tahar Chahbi (UMIVEL): 0479/54.60.23 Mohamed Errouggi (UMB): 0484/61.44.54 Jamal Maftouhi (Imam): 0486/07.06.72 Mohamed Achaibi (UMIVO): 0486/31.76.93 Overige berichten uit deze categorie:

  islamitische scholen zie ook http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/islsch.htm
  - in Nederland : http://www.onderwijsinspectie.nl/publicaties/9703 . Rapport van de onderwijsinspectie http://www.onderwijsinspectie.nl/documents/pdf/Islamitische_scholen_2002 .
  - NCR Handelsblad , dossier moslimscholen
  - Vrijheid van onderwijs / Kamer debatteert niet voluit over islamscholen - door Paul-Kleis Jager - 2002-12-13
  - D66: Onderwijsinspectie toegang tot godsdienstles
  - Nut en noodzaak van islamitisch onderwijs?! - Verslag van een discussiebijeenkomst voor jongeren, vrijdag 15 juni 2001
  - zaterdag 9 juni 2001 - Islamitisch onderwijs in Nederland - in Utrecht ,
  - Islamitisch onderwijs: emancipatie of desintegratie? Door Peter Schong
  - NOORDMAN, Katja, e.a., Mensen, rechten en islam. Beschouwingen over grondrechten, Amsterdam, Bulaaq, 1998 Rachid Bal en Ismail Taspinar - De islam voor de klas: vrijheid van onderwijs in de praktijk
  - Islamitische Basisscholen in Nederland Inspectierapport , nr. 1999-2
  - Lachen op school is lichtzinnig  - Frederiek Weeda  - Uit ???

  islamonderricht in het Vlaams onderwijs :
  - Meer ruimte voor islamonderricht in het Vlaams onderwijs : http://www.agalev.be/code/nl/page.cfm?id_page=2303 .
  - Vlaams parlement , voorstel van resolutie 18 maart 2003 : http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2002-2003/g1619-1.pdf . Een resolutie werd goedgekeurd in oktober 2003.

  islamonderricht op katholieke basisscholen :
  - dossier :
  http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/islamond.htm .
  - Knack,  In Vlaanderen wordt er veel over gepraat, in Nederland bestaan ze: islamitische scholen. Patrick Martens
  - In nr.142 van het weekblad Tertio (30 oktober 2002) schreef Frans Hitchinson het artikel "Islam en Katholiek onderwijs".
  - PRO & CONTRA : Moslimscholen oprichten?, in Knack, Woensdag 23 oktober 2002, p. 15. auteur(s): M'hamd El Massoudi & Marleen Vanderpoorten
  - HET VOLK,  16 oktober 2002 . "In onze scholen leren ze onze cultuur kennen."
  - Ludo Sannen , Fractievoorzitter Agalev , in het Vlaams Parlement  - Uittreksel tussenkomst Septemberverklaring : 25 september 2002 - over de Islam
  - BRONNEN EN DOCUMENTEN ,
  -
  ISLAMONDERRICHT OP KATHOLIEKE SCHOLEN - beknopte en bijgewerkte versie
  - Standpunt ,

 • Cours de la religion islamique... (1978)
 • http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/19780120.htm
 • Kerkelijke regelgeving: islamonderricht op kat. scholen
 • http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek3.htm dossier... tekst 2
 • Moslimkinderen in katholieke scholen 
 • http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek11.htm
 • Persmededeling van minster Vanderpoorten
 • http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek5.htm dossier... tekst 5 
 • Richtlijnen... in scholen met moslimleerlingen
 • http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/1986isl.htm
 • Staatkundige regelgeving
 • http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek1.htm dossier... tekst 1
 • Uitvoeringsnota 6: ... met een hoog percentage...
 • http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek12.htm dossier... tekst 14.
 • Visietekst (1996)
 • http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek10.htm dossier... tekst 12
 • Voorstellen van R. Verstegen in Heusden-Zolder
 • http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/20000918.htm
 • Werknota: Moslims en Rooms-katholieke godsdienst...
 • http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek11.htm dossier... tekst 13.
 • Wet van 17 juni 1997 (personeelsformatie)
 • http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/19970617.htm
 • - Isolatie , De IsolatieHAL is gelegen te: Kempischesteenweg 178, (langs het kanaal) 3500 Hasselt, 011 22 29 06. Website : http://www.isolatiehal.be/ .

  De IsolatieHAL is gelegen te: Kempischesteenweg 178, (langs het kanaal) 3500
  Hasselt, 011 22 29 06.

  ITECO ,  Vormingscentrum voor Ontwikkelingssamenwerking. Paleizenstraat 90 1030 Brussel . tel: 02/241.18.98 - fax: 02/245.65.36 info@iteco.ngonet.be . http://www.iteco.be .

  IVBO Instituut voor Bedrijfskunde en Opleiding VZW . Verwijzing : IVBO Instituut voor Bedrijfskunde en Opleiding VZW . 0871.076.232 . Welvaartstraat 54a 2000 Antwerpen Tel: 03/237/71/15 . Opleidingen Schoonheidszorg . Erkend opleidingsverstrekker van de Vlaamse Overheid .

  Ivoorkust :
  - Afrika Info : http://www.africa-info.com/pages/ci/som.htm .
  - ontwikkelingssamenwerking: http://www.dgic.be/nl/txt/pays/coteivoire/samenw.htm  .

  Izegem :