J  

WEBPAGINA'S VAN DEZE WEBSITE :

THEMA'S EN WEBPAGINA'S DIE BEGINNEN MET DE LETTER K : - Jakob - Jehovah - Jesaja - Jesaja - Jezuïeten - jodendom (webpagina) jodendom (J) - jogging - Johannieten of hospitaalridders - Jonastijdschrift - Joos Gustaaf - Jozua (bijbelboek) - Juda - judaïsme - Judas -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Jacobus
- Proto-evangelie
-- http://nl.wikipedia.org/wiki/Proto-Evangelie_van_Jacobus .
-- http://www.nieuweopenbaring.nl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135 .
-- http://web.mac.com/hortense1/iweb/Heilige%20Anna/Het%20trinubium%20en%20de%20Heilige%20Maagschap..html .

Jakob . Verwijzing : Jakob . Grieks : Iakôb . In 383 verzen in de bijbel . Samentrekking uit het Hebreeuwse Ja`äqobh . Het werkwoord `âqabh : bedriegen, de verzenen vasthouden ; het zelfstandig naamwoord `âqebh : hiel , hoef , voetspoor . Bij zijn geboorte hield Jakob de hiel van zijn broer Esau vast en daarom werd hij genoemd Ja`äqobh = hij hield de hiel vast . Ja`äqobh : in 252 verzen in de bijbel . Getalwaarde : jod = 10 ; ajin = 16 of 70 ; qoph = 19 of 100 ; beth = 2 . Totaal : 47 of 182 of 7 X 26 of 13 X 14 .

Jebron, Aalst: Als je Jebron splitst, krijg je Je-bron, de samentrekking van ‘Met Jeugd naar de BRON’, maar ook Jezus van Nazareth is de BRON’.  Voor alle duidelijkheid is er ook een ondertitel: ‘Open huis voor vorming en pastoraat’.

Jehovah - bijbel -
Oorspronkelijk werd de Hebreeuwse bijbel (Tenach) enkel met medeklinkers geschreven. Pas vele eeuwen later hebben geleerden de klinkers (die men vanuit de mondelinge overlevering kende) erbij geschreven. Deze geleerden worden massoreten genoemd. De eigennaam van God is JHWH. Dit vierletterwoord (tetragram) werd nooit als Jahweh gelezen. Men las dan Adonai - Heer / mijn Heer (in het Grieks kurios zie ons kyrie). De massoreten plaatsten de klinkers van het woord Adonai bij het woord JHWH . De a van adonai is zeer kort en is in feite een zwakke e. Getuigen van Jehovah lezen JHWH met zijn klinkers als J e H o W a H . Deze lezing vindt geen enkele grond in de bijbelse geschiedenis. Kurios werd ook de titel van de verrezen en verheerlijke Jezus. Ook koningen en kiezers werden kurios genoemd. Gevaar voor vergoddelijking door het gebruik van de term kurios was niet uit de lucht gegrepen.

(The) Jerusalem Post, - bijbel -

Jesaja . Bibliografie : - Jesaja -

Jet magazine , Herckenrodesingel 10, 3500 Hasselt , Tel.: 011/87 84 85, Fax: 011/87 82 04 . Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen . Tel.: 03/210.02.61, Fax: 03/219.63.68 . E-mail: jetinfo@rug.be . Reservaties: jetreservaties@rug.be  . De Nieuwe Limburger, het informatieblad van het Provinciebestuur Limburg werd in 2002 in een nieuw jasje gestoken. Het provinciale informatieblad verschijnt vanaf nu tweewekelijks in het reclameblad "JET". Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 , 3500 Hasselt . Tel. : +32 (0) 11/23 71 11 . Email : info@limburg.be , Website : http://www.limburg.be/denieuwelimburger/

jeugdherbergen :
-
Jeugdwerk in Limburg
In Limburg zijn diverse organisaties actief in het jeugdwerk.
Hieronder vind je een lijst van de verschillende organisaties. Ze zijn niet allemaal uitdrukkelijk erkend en gesubsidiëerd als jeugdwerk.
Deze lijst dateert van augustus í01. Wijzigingen kunnen steeds doorgegeven worden op jeugd@limburg.be, zodoende kunnen we deze lijst zo actueel mogelijk houden.

ABVV-Jongeren <
ACV Jongeren Limburg vzw <
AGORA/VCVL vzw <
ARKTOS regio Limburg vzw <
Centrum Informatieve Spelen Limburg - (CIS) <
Chiro Limburg <
Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn vzw - C.M.G.J. <
CREFI <
CD&V-jongeren Limburg <
De Regenboog vzw <
Dienst voor Speelruimte <
Hermes <
Interdiocesane Jeugddienst ‚ Afdeling Bisdom Hasselt <
Jeugd & Gezondheid Limburg <
Jeugd Rode Kruis ‚ JRK <
Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming Limburg vzw ‚ JNM <
Jong-KVG Limburg <
Jongsocialisten Limburg <
Jungle Tactics <
Kristelijke Arbeiders Jongeren ‚ KAJ
<
Kinder- en Jongerentelefoon - Vlaanderen afd. Limburg <
Katholieke Landelijke Jeugd ‚ KLJ <
KSJ-KSA-KSJ Limburg vzw <
Kunstencentrum Belgie vzw <
Limburgs Jeugdtheater vzw <
Limburgs Overleg Spelotheken <
Limburgs Overkoepelend Studenten Orgaan- LOSO <
Limburgs Steunpunt Straathoekwerk vzw ‚ LiSS <
MJA Limburg vzw <
Muziek-O-Droom vzw ‚ MOD <
Natuur en Wetenschap Limburg vzw ‚ NEW <
Pedagogisch Instituut J.L. Vivès Antenne Limburg vzw <
School Zonder Racisme Limburg vzw <
Telebouworde Limburg "De Sleutel" vzw <
Tügök vzw Türk Gençlik ve Ögrenci Kusagi : TSJV vzw Turkse studenten- en jongerenvereniging vzw <
Villa Basta <
Vlaamse Federatie Gehandicaptenjongeren ‚ Jongerendienst ‚ VFGJ; provinciale werking Limburg <
Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen en Jongerencentra vzw ‚ VFJ <
VVKSM Gouw Limburg


jeugd :

- jeugd en vrede , een pluralistische jeugddienst voor vredesopvoeding , Jeugd en Vrede, Van Elewijckstr. 35, 1050 Brussel. Tel. 02/640.19.98, fax 02/640.07.74. Email: jev@jeugdenvrede.be . Website: http://www.jeugdenvrede.be . Jeugd en vrede geeft gratis een elektronische nieuwsbrief uit.
- jeugdbewegingen : 23 oktober . Dag van de jeugdbeweging : http://www.dagvandejeugdbeweging.be/ .
    - links jeugdorganisaties ,
    - Geschiedenis van KSJ-KSA-VKSJ ,
     - De geschiedenis en voorgeschiedenis van de katholieke jeugdbewegingen in Vlaanderen, in het bijzonder van K.S.A.-V.K.S.J. Scheldeland
- jeugdhuizen :
    - links jeugdhuizen ,
- jeugdlokalen : Locomotief , Arenbergstraat 1-D , 1000 Brussel . Tel. (02) 551 13 67 . Fax (02) 551 13 85 . E-mail : info@locomotief.be . Website : http://www.locomotief.be . Locomotief, een samenwerkingsverband van 11 landelijke jeugdorganisaties dat ijvert voor een meer en beter jeugdlokalenbeleid.
- jeugdraad :
    -
Limburgse Raad voor het Jeugdbeleid ,
jeugdwerk :
- jeugdwerkbeleidsplan rapport 2001; Website : http://www.wvc.vlaanderen.be/minderheden/ICEM/jaarrapport2001/jeugdbeleid.pdf .

Jezuïeten
- Algemeen overzicht van info over Jezuïeten op Internet: http://www.sjweb.info/ . In Europa : http://www.jesuits-europe.info/ , in Nederland en Vlaanderen : http://www.jezuieten.org/ .Vlaamse provincie Provincialaat , Pater J. Koenot S.J.,  Koninginnelaan 141 ,  B 1030 Brussel , telefoon ++32 (0)2 205 01 50 . fax ++32(0)2 205 01 51 , e-mail jesuits.flanders@planetinternet.be .  
- 17 oktober tot 29 november 2002,  Historische tentoonstelling ("De laurier van dit bos (Antwerpen en de Jezuïeten 1562-2002, Herman Van Goethem)") en boek. Het gaat om een prestigieuze historische tentoonstelling rond de historiek van het 16de eeuwse Hof van Liere (hoofdgebouw UFSIA) en de bijdrage van de Jezuïeten aan het universitair onderwijs in Antwerpen. Aan deze tentoonstelling wordt een publicatie gekoppeld van de hand van rechtshistoricus prof. H. Van Goethem: "Antwerpen en de jezuïeten, 1562-2002"
- Bezinningscentrum 'Godsheide' , Brugbemdenstraat 1 , B-3500 Hasselt. Telefoon: 011 27 84 20. Fax: 011 23 33 04. E-mail: secretariaat@bezinningscentrumgodsheide.be . Website: http://www.bezinningscentrumgodsheide.be/ . Pater Pieter-Paul Lembrechts, pater Walter Fabri, pater Ignace Reynaert, pater Fons Swinnen.
- wereldwijd ,   Links naar andere Jezuïetensites op Internet . In de Benelux: Jezuïeten in Nederland en Vlaanderen , UFSIA (onderdeel van de Universiteit Antwerpen) , In de Europa: Jezuïeten in Duitstalige gebieden , Italië , Portugal . In de Verenigde Staten: Homepage van de Jezuïeten in de Verenigde Staten . The Chapel of St. Ignatius at Seattle University . Latijns Amerika: Asociación de Universidades confiadas a la compañía de Jesús en América Latina . Geschiedenis: Institutum Historicum Societatis Iesu : onderzoek naar de briefwisseling van Ignatius (engels) . Kort overzicht van de geschiedenis (universiteit van Scranton, Pennsylvania) . Uit the Catholic Ecyclopedia: het leven van Ignatius. Acties van en door Jezuïeten: Programma voor vluchtelingen: Jesuit refugee Service . ACJUNet: Association of Jesuit Colleges and Universities (alleen Amerikaanse onderwijsinstellingen) . ETC: Ensemble Together Concordes: Wereldcongres gehouden in Sidney. De Arrupe Dollar actie (1 dollar per oudleerling) . Alumni werking: Union Mondiale des Anciens Eleves/ees de la Compagnie de Jésus - World Union of Jesuit Alumni(ae) . Over bekende Jezuïeten: Pedro Arrupe s.j. . Overste van de Societeit van Jezus van 1965 tot 1991. Peter-Hans Kolvenbach s.j., Overste van de orde sinds 1991

- Jobanalyse . Diestersteenweg 55, 3850 Nieuwerkerken . Tel: 011768252 GSM: 0498245695 dumon.bart@telenet.be . Website : http://www.jobanalyse.be/XindexV.htm .

joden(dom) . Verwijzing : jodendom (J) . Zie ook webpagina : http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/jodendom.htm : SISO 213 Joodse godsdienst - 213.1 Geschiedenis - 213.4 Feesten en gebruiken - 213.5 Stromingen - 213.6 Rabbijnse literatuur - 213.9 Overige onderwerpen . NUGI 631-639 : godsdienst . NUR 716 : jodendom .
- gematria - Hebreeuws - judaïsme - Pirke avot - Rasji - Sepher Yetsirah - Talmud - TeNaCH -
Joods Antwerpen, http://www.jewishantwerp.com/
Joodse gemeenten in Nederland: Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (N.I.K.); het is de overkoepelende organisatie van Joodse Gemeenten in Nederland website joods.nl , Juan Rafael de la Cuadra Blanco, Dr. arch. Kaits . Kaits is een nieuwe vereniging, opgericht door Israelische jongeren voor Israelische jongeren en eenieder die zich jong voelt en graag in contact komt met (andere) Israeli's. Het maakt niet uit of je lang in Neder land bent of kort: houd de website van Kaits. Kaits (Kwoetsa Israelit Tseira).
- kerk en Israël : http://www.kerkenisrael.nl/ .
- Levend joods geloof , tweemaandelijks tijdschrift , zie website : http://www.xs4all.nl/~ljg/jaarg49.html .
- W.O.II en hedendaags jodendom Antwerpen : http://users.pandora.be/amarcord/selys/index.html . Zie de pagina's op webpagina en volgende : http://users.pandora.be/amarcord/selys/Ajoden01.html .
- SOMA = Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij : http://www.cegesoma.be/index_nl.htm .
- Stichting "Lechaim" . Dit is een informatiepunt over Messias Belijdend-Jodendom en algemeen Jodendom. Website : http://www.lechaim.centerall.com/index.php .
- BethHamidrash is een online joods studiehuis met lezingen, nieuwsartikelen en cursussen zoals Practisch Joods Recht, Kabbala & Chassidisme, Introductie tot de Talmoed en de Parashat HaShavua, shabbat lezing van de week . http://www.bethhamidrash.org/ .
- Heilige teksten van het jodendom. o.a. Tenach of de Hebreeuwse bijbel : http://www.sacred-texts.com/bib/tan/index.htm . http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0101.htm .
- http://nl.msnusers.com/Jodendom/ .
- jodendom . http://www.kuleuven.ac.be/icrs/religies/wr_nl_jodendom.htm . Zie COÍRDINATEN EN OPDRACHT VAN HET ICRS ADRES Interdisciplinair Centrum voor Religiestudie Sint-Michielsstraat 6 B-3000 Leuven ALGEMENE INFORMATIE Secretariaat Faculteit Godgeleerdheid Tel.: ++32 / (0)16 / 32.38.28 Fax: ++32 / (0)16 / 32.38.58 E-mail: info@theo.kuleuven.be DIRECTEUR Prof. dr. Bert Broeckaert Tel.: ++32 / (0)16 / 32.37.99 E -mail: bert.broeckaert@theo.kuleuven.be
- Website met uitleg over de parasjat en de haftara : http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Ropo/parasja . http://www.faq-online.nl/ . http://www.hoor-israel.org/ . http://www.stichtinglev.nl/ .
- joodse gemeenschappen. Gelderland : http://www.ljggelderland.nl/index.html .

jogging
- Website http://www.joggings.be/ .

* Joh 20,19-31: KREMER, Jacob, De paasverhalen. Verhalen rond een gebeurtenis, Boxtel, Katholieke Bijbelstichting, 1979, p.162-176; 5.2. Het dubbelverhaal van de verschijningen van de verrezen Heer aan de leerlingen in Jeruzalem,

Johannes de Doper
- http://www.searchspaniel.com/index.php/John_the_Baptist .

Johannieten of hospitaalridders . Verwijzing : Johannieten of hospitaalridders . Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannieter_Orde . http://www.pitzemburg.be/geschied.html . De Duitse Ridderorde is de jongste van de drie grote militaire kloosterorden, die hun ontstaan te danken hebben aan de kruistochten. De eersten waren de Hospitaalridders van Sint Jan (later de Orde van Malta genoemd), en de tweeden de Tempelridders of de Orde van de Tempeliers. Jonge edellieden trokken mee met de kruisvaarders en de pelgrims met het doel de gekwetsten en de zieken te verzorgen. Wegens de gevaarlijke strijdsituatie waarin ze zich vaak bevonden, waren ze doorgaans geharnast en meestal gewapend.

Joka vzw - Vanderlindenstraat 17 - 1030 Brussel , Tel 02 248 10 43 - Fax 02 248 10 44 - jokavzw@pi.be . Joka is een landelijke jongerenorganisatie die sinds 1992 jongerenkampen organiseert in ouderenvoorzieningen, psychiatrische centra en instellingen voor personen met een handicap (fysiek en mentaal).
Limburg: Els Haenraets , Sprinkelestraat 7 bus 32 , 3690 Zutendaal , 089/79.13.99 ,

Jona
- Jonastijdschrift . Verwijzing : Jonastijdschrift . Jonas is hèt tijdschrift voor zingeving en verdieping voor Nederland en België. Redactioneel Jonas redactie Postbus 5126 2000 GC Haarlem telefoon: 023-5313111 e-mail: jonasmagazine@hotmail.com Advertenties Bureau Sjoerdsma Bleijenbeekhof 5 6845 GV Arnhem telefoon: 026-3817658 fax: 026-3817204 e-mail: info@bureau-sjoerdsma.nl Abonnementen Jonas abonnementenservice Postbus 2238 5600 CE Eindhoven telefoon: 088-2266643 e-mail: info@mijntijdschrift.com . Website : http://www.jonasmagazine.nl/ .

Jonge Kerk , tijdschrift voor jongeren,  maandelijks tijdschrift , e-mail : apost.vh.gebed@antenna.nl , website : http://www.antenna.nl/jongekerk/begin.htm ,

jongeren :

Joos Gustaaf . Kardinaal Joos werd geboren in Sint-Niklaas op 5 juli 1923 en in Gent tot priester gewijd op 28 april 1946. Daarna studeerde hij verder in Rome waar hij het doctoraat in het kerkelijke recht behaalde. Uit die tijd stamt zijn vriendschap met paus Johannes-Paulus II. Beiden verbleven als student aan het Belgische College in Rome. Daarna was hij eerst onderpastoor in Beveren-Waas (13 december 1949). Vervolgens werd hij benoemd tot professor aan het opleidingscentrum voor miliciens-priesterkandidaten en -religieuzen (CIBI) in Aalst (5 september 1951). Tegelijkertijd werd hij vanaf 9 augustus 1958 ook diocesaan proost van V.K.S.J. Op 3 juli 1959 werd hij benoemd tot professor aan het Grootseminarie van Gent. Kerkelijke rechtbank Daarnaast ging hij vanaf dan aan de slag bij de kerkelijke rechtbank van het bisdom Gent. Hij oefende er verschillende functies uit om ten slotte op 5 november 1984 officiaal (gerechtsvicaris) te worden van het bisdom Gent. Hij bleef dit tien jaar lang totdat hij op 1 februari 1994 benoemd werd tot rechter aan de Interdiocesane Rechtbank van Tweede Instantie. Kardinaal Joos was daarnaast vanaf 11 augustus 1970 en tot op heden pastoor van de Sint-Agathaparochie van Landskouter (dekenaat Oosterzele). Sinds 29 september 1961 was hij ook kanunnik van het Sint-Baafskapittel van Gent. Kardinaal Op 28 september 2003 benoemde paus Johannes-Paulus II Gustaaf Joos tot kardinaal. Een historische gebeurtenis aangezien nooit eerder een priester van het bisdom Gent deze allerhoogste kerkelijke eer te beurt viel. Op 11 oktober 2003 werd hij in de kapel van het bisschopshuis in Gent tot bisschop gewijd (titulair aartsbisschop van Ieper). Op 21 oktober 2003 werd hij in Rome door paus Johannes-Paulus II tot kardinaal gecreerd. Hij kreeg als titelkerk San Piero Damiani ai Monti di San Paolo toegewezen, gelegen even buiten Rome in de nabijheid van Ostia. Hij overleed onverwachts op 2 november 2004.

Jozua ( bijbelboek + figuur) . Verwijzing : - Jozua (bijbelboek + figuur) - .
- bibliografie : Jozua - uitleg : uitleg . Jozua was de opvolger van Mozes. Hij trok het land Kanaän binnen.

judaïsme - jodendom (webpagina) jodendom (J) - judaïca
- Oude bron, levend water . Spiritualiteit van de joodse geloofstraditie . Albert Guigui . Albert Guigui, opperrabbijn van Brussel, gaat in dit boek in op de spiritualiteit, de waarden en tradities van het Judaïsme, de Joodse godsdienst die de moeder van het katholicisme, het protestantisme en zelfs van de islam genoemd mag worden, en toch zo onbekend is gebleven . Een schitterend essay over de joodse geest, van binnenuit beleefd en beschreven . ISBN: 90-209-5851-8 . Aanbevolen verkoopprijs: 19,95 EUR . Aantal pagina's: 240
- Stichting Judaica Zwolle : http://www.judaica-zwolle.nl/pagina.php?id=1 . E-mail : judaica@hetnet.nl .
- Antiquariaat Spinoza Den Texstraat 26 1017 ZB Amsterdam Eigenaar: W.J. Burgers Tel. 020-6242373 Fax 020-6257540 E-mail: spinoza@euronet.nl Internet: http://www.nvva.nl/spinoza Omschrijving: Verzendantiquariaat, geopend op afspraak Specialisatie: Wetenschappelijke boeken theologie, filosofie, Judaica Catalogi: 4x per jaar
- Beth Hamidrash. Instituut voor joodse studies : http://www.bethhamidrash.org/ .

Juda . Verwijzing : Juda . Grieks : Iouda (samentrekking uit het Hebreeuwse Jehûdah) . In 628 verzen in de bijbel . In 615 verzen in het O.T. . In dertien verzen in het N.T. . Het Hebreeuwse jëhûdâh (Jehudah - Juda) . In 633 verzen in de bijbel . In Gn 29,35 wordt verteld dat Lea haar vierde en laatste zoon baarde . Ze noemde hem Jehouda . De naam werd gezien als een combinatie van Jâh (JHWH) en ´ôdèh ( = ik zal loven) : JHWH zal ik loven , zie Gn 29,35 . Juda - Jehouda kan de naam zijn van de stamvader , van de stam , van het grondgebied , van het koninkrijk , enz.
- het koninkrijk Juda : http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Juda .
- (hè) Ioudaia (gè of chôra) : het joodse land of de joodse streek = Judea . In tweeënveertig verzen in de bijbel . In dertig verzen in het O.T. . In twaalf verzen in het N.T. .
- Ioudaios = inwoner van Judea , judeeër , jood . Bijvoeglijk naamwoord : joods . In achttien verzen in de bijbel . In vijf verzen in het O.T. . In dertien verzen in het N.T. .

Judas . Verwijzing : Judas .
- B. Aalbers, Judas, één van de twaalf. Een exegetisch-hermeneutische studie over Judas Iskariot in het Nieuwe Testament met speciale aandacht voor het fenomeen beeldvorming, Kampen 2001, xviii + 454 pp.; supplement vi + 135 pp. Promotie op 14 december. Promotor: prof. dr. H. Baarlink; copromotor: prof. dr. C. Houtman; referent: prof. dr. W.J.C. Weren. Zie http://www.theologischeuniversiteitkampen.nl/generalInfo.asp?lIntEntityId=282
- VAN OORT Hans , Het evangelie van Judas . Inleiding, vertaling, toelichting, 191 blz. +National Geographic illustraties van manuscript, gebonden met stofomslag, Ten Have 2006, Euro 19.90. Websites : http://www.ru.nl/theologie/actueel/evangelie_van_judas/ . http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_naar_Judas . Van Oort : http://www.ru.nl/onderzoek/onderzoekers/kennisbank/persoonpagina/theologie/oort_j_van/
- boeken op website http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store

justitie :