R

- radio MNM : http://www.mnm.be/ .
- radio http://www.radiomaria.nl/ .
- radio spes : http://www.radiospes.be/ .

webpagina's op deze website die beginnen met de letter R : - racisme - ramadan - reflecties op de actualiteit, mijmeringen, impressies - rituelen : Hoe denkt de Islam over: geboorte, ziekte en dood door Abid Samira
onderwerpen die beginnen met de letter R - RAAD VAN KERKEN in Nederland - racismebestrijding - ramadan - Rasji - rechtbank - Gemeenschap Redemptor hominis - regering - reïncarnatie - reizen - religie - religies - Religion for peace - Renckens Han - retorica - RIMPELROCK - rituelen - Rode Kruis - Bert Roebben - Roelandts Raymond - Roeselare - Roma's - Romeinen - Roosen Erwin - RORATE - Rorate caeli - Rossel Wilfried - Maria Rosseels - Rotterdam - rouwzorg Vlaanderen - rozenkrans - Rozenkruisers - Rulof Jozef - Rumi - Rushdie Salman -

Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

RAAD VAN KERKEN in Nederland : Koningin Wilhelminalaan 5 , 3818 HN Amersfoort . Tel. 033 46 33 844 . E-mail: rvk@raadvankerken.nl . Website : http://www.raadvankerken.nl/ . Oecumenisch bulletin mei 2003: http://www.raadvankerken.nl/oecbulmei.html .
De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 kerken in Nederland. Elke maand ontmoeten de vertegenwoordigers van deze kerken elkaar en geven samen leiding aan het werk van de Raad. Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken de samenwerking en het streven naar eenheid tussen de kerken alsmede de dienst van de kerken gezamenlijk aan de samenleving. Zowel theologische als maatschappelijke vragen staan op zijn agenda. De Raad onderhoudt relaties met zijn lidkerken en de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties. De Raad werd in 1968 opgericht. De huidige voorzitter is dr. A.H.C. van Eijk en de algemeen secretaris drs. H.J. Bakker.: voorzitter van de Raad, Ton van Eijk .

RAAD VAN RELIGIE EN LEVENSBESCHOUWING (RRL) in Nederland
Een Raad van Religies bestaat al vanaf 1979. Hij heeft de eerste jaren gesprekken geëntameerd, maar later een slapend bestaan geleid; in de jaren 2001-2002 werd door de Raad een drietal bijeenkomsten georganiseerd. Bij de herstructurering van de Raad van Kerken, die per 1 januari 2001 haar beslag kreeg, werd als tweede taak van de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting geformuleerd ‘de mogelijkheden [te onderzoeken] voor de oprichting van een Platform voor Religies en Levensbeschouwingen op nationaal niveau, rekening houdend met reeds bestaande overlegstructuren’. De context is twintig jaar na de oprichting van Raad van Religies sterk veranderd, onder meer door de vorming van koepels en overlegorganen in islamitische, hindoeïstische en boeddhistische kring. Dit was voor de Raad van Kerken een belangrijk punt. Bovendien toonde ook het Humanistisch Verbond zich zeer geïnteresseerd in een lidmaatschap, zodat deze nu de naam Raad van Religie en Levensbeschouwing (RRL) draagt. Op voorstel van de beraadsgroep heeft het moderamen van de Raad van Kerken besloten te streven naar een Raad van Religie en Levensbeschouwing waarin de koepels van de diverse religieuze groeperingen vertegenwoordigd zijn. De Raad heeft thans bij de RRL de status van waarnemer.

http://www.raadvankerken.nl/ . Beraadsgroep Interreligieuze ontmoeting: bevordert de interreligieuze dialoog en belegt consultaties met aanhangers van andere religies, zowel op theologisch als op maatschappelijk terrein; zij onderzoekt de mogelijkheden voor de oprichting van een Platform voor Religies en Levensbeschouwing op nationaal niveau; zij doordenkt de consequenties van de interreligieuze dialoog voor de identiteit van christenen.
Secretaris: drs. L.F.M. van Oers, Luybenstraat 17, 5211 BR 's-Hertogenbosch; tel. 073 6145159.

racismebestrijding SISO 313.1. Website : http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/centrum/2004/word/2003_verslag_01b.doc .
- School Zonder Racisme (SZR) Nationaal :  School Zonder Racisme - École Sans Racisme, Cellebroersstraat 37 rue des Alexiens, 1000 Brussel - Bruxelles. (+32 2 511.16.36. Fax: +32 2 503.37.40) , e-mail : info@schoolzonderracisme.be , website : http://www.schoolzonderracisme.be/
- School Zonder Racisme provincie Limburg : Rietstraat 62, 3500 Hasselt, tel. : 011/21 01 89 ,  e-mail : szr_limburg@hotmail.com , website : http://www.szr-limburg.be/ ,
racisme: antiracisme in Nederland - linken,
racisme : School Zonder Racisme Limburg,
racisme : School Zonder Racisme Nationaal,

- Concilium . Internationaal tijdschrift voor theologie . 1982 – 18e jaargang nummer 1 . Kerk en racisme . Het racisme van blanken roept om vastberaden actie van de kerken . Website : http://www.concilium.org/index.htm .
- Pauselijke Commissie Justitia et Pax, De Kerk en het racisme: naar een meer broederlijke samenleving . (herdruk van de uitgave uit 1988; gepubliceerd in ‘Kerkelijke documentatie’, jrg. 17, nr. 4, april 1989) . Website : http://www.katholieknederland.nl/archief/rkkerk/media/kerkelijke-documentatie/index_archief_1993-2002_7275.html .
- Referentie: VERHELST Marcel, Besnedenen en onbesnedenen, in De Vijgeboom (1993) juli. . Aard van het materiaal: tijdschriftartikel . Trefwoord(en): Besnijdenis - Bijbel - Racisme . Website : http://www.kuleuven.ac.be/thomas/lesgebeuren/obed/mediatheek/zoek.php?rubriek=17 .

radio en televisie: Katholieke Televisie- en Radio-Omroep = KTRO , Teleac Nederland , RVU educatieve omroep Nederland , De Nederlandse omroepen , radio- en televisiegids (relevant voor levensbeschouwing),

ramadan . Verwijzing : ramadan . http://www.islam4u.nl/ISLAM/inf/inf25.php .
- 18 april 1988 (1 ramadan 1408) Zie : http://atschool.eduweb.co.uk/sbs777/saccal/calbook/part2-5.html .
- De nieuwe website http://www.ramadan.nl wil niet-moslims over de gelijknamige vastenmaand informeren. De ramadan begon in de nacht van 5 op 6 november 2002. De website is het werk van moslims van Turkse, Surinaamse en Marokkaanse afkomst. Op de site kunnen bezoekers informatie aantreffen over het begin van de vastenmaand, het vasten en het Suikerfeest (Id-Al-Fitr), waarmee de ramadan wordt afgesloten. Verder kunnen ze berichten uit de Nederlandse media over de ramadan raadplegen en vrienden of kennissen een ramadankaart sturen.
- Iftar: mogelijkheid tot kennismaking verschillende culturen - door Köksal Gör (http://www.zeeburgnieuws.nl/integratie/ramadan01.html .
- LAYLATUL QADR (http://www.walidin.com/laylatul-qadr.htm.) .
* ramadan: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, jg. 50 (1994), nr.1, blz.77-82  De spiritualiteit van de ramadan, een kennismaking, zie http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/ramadan.htm
* ramadan: Pauselijke raad voor de interreligieuze dialoog bij gelegenheid van het einde van de ramadan 2001(16/17 december 2001), zie http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/ramadan.htm
- Uit de bijdrage van Sajidah Abdus Sattar in Begrip, nr. 123 - Vasten in de islam , zie http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/ramadan.htm
- woensdag 5 oktober 2005 : begin van de ramadan zie http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/R.htm#ramadan en http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/ramadan.htm . Naar aanleiding van het begin van de ramadan een artikel over de Ahmadiyya .
- ramadan (Meditatie en maatschappij-betrokkenheid - 4 - 26.09.06)

* Ramadan Tariq,

Ramaekers Mieke , 11e opvolger Vlaams Parlement (Limburg) 2004, CD&V. Mijn politiek engagement vertrekt bij mijn maatschappelijke interesse. Er was de jeugdbeweging, een job als onderwijzeres in onze wijk met veel allochtonen, kernlid van KAV, betogen tegen kernraketten en voor werk, iedere zomer een ander land verkennen, een eenvoudig huisje kopen, een zoon (° 1979) en een dochter (° 1977) laten opgroeien... ja, dat zijn zo de dingen van mijn leven. Mieke RAMAEKERS , Jozef Smeetslaan 251 , 3630 Maasmechelen . Telefoon: 089 76 16 20 . Fax: 089 76 16 20 . ° Leut - 07/11/1953 . Beroep: onderwijzeres . E-mail: M.Ramaekers@pro.tiscali.be . Webstek: http://www.miekeramaekers.be .

Rasji - jodendom (webpagina) jodendom (J) -
- De Franse rabbijn Salomo ben Isaak (bekend onder de naam Rasji) heeft in de tweede helft van de 12e eeuw Tora, Tenach en Talmoed van exegetisch commentaar te voorzien. In de wereld van de joodse exegese is zijn naam een begrip geworden. Talloze malen kom je in de literatuur de uitdrukking 'Rasji zegt …' tegen. In zijn commentaar streefde hij eenvoud en duidelijkheid na en concentreerde hij zich vooral op de direct uit de tekst af te leiden betekenis. Pas daarna wendde hij zich tot de methode van de midrasj. In 1895 heeft de Amsterdamse rabbijn A.S. Onderwijzer Rasji's commentaar op de Tora in het Nederlands vertaald.
- ANTIQUARIAAT RASHI Judaica & Hebraica Rapenburgerstraat 109 1011 VL Amsterdam The Netherlands Tel. 00-31-20-6230090 Fax 00-31-20-4288163 E-mail: rashi@xs4all.nl . Website : http://www.rashi.nl/ .

rechtbank . Verwijzing : - rechtbank - .
- Orde van Vlaamse balies. OVB zoek een advocaat Koningsstraat 148 B - 1000 Brussel tel + 32 2 227 54 70 fax +32 2 227 54 79 e-mail : ovb@advocaat.be . Website : http://www.advocaat.be/ .

rechtspraak,

* Reesink Piet: Schrift, jg. (dec.1994), nr.156, p.188-193 - Zacharias en Zakarijja,

regering
- Eerste Minister, de heer Yves Leterme . Website : http://www.premier.be/ . Adres : Eerste minister Wetstraat 16 1000 Brussel Tel. +32 (0) 2 501 02 11 Fax +32 (0) 2 217 33 28 E-mail : info@premier.belgium.be .

Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk (RIMO) Limburg, zie ook Riso's,

Reiki is een zachte energetische manier om Jezelf weer te 'ontmoeten', te helen en om je verbinding met De Bron van alle leven weer te herstellen.
- vzw Anastasia . Tel. : 011/72 54 52 . E-mail : vzwanastasia@pandora.be . Website : http://www.vzwanastasia.centerall.com .

reïncarnatie
REÏNCARNATIE, KOSMISCHE WET VAN OORZAAK EN GEVOLG . "Het geloof van reïncarnatie is hoofdzakelijk gebaseerd op traditie, godsdienst, filosofie en mystiek. In veel ‘primitieve’ (preliterate) culturen en ook eenvoudige agrarische analfabete gemeenschappen wordt reïncarnatie als een godsdienstige leer aangehangen. De literatuur van Indische en daardoor beïnvloede godsdiensten geeft tal van voorbeelden over reïncarnatie." Woorden van Jnan Adhin die donderdag op uitnodiging van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst een presentatie hield over reïncarnatie. De lezing verzorgde hij in het Gemeenschapscentrum voor Gepensioneerden. Adhin gaf een beknopte filosofische uitleg van het onderwerp zonder in te gaan op religie en godsdienst. De vedanta (oosterse filosofie) en de daardoor beïnvloede filosofieën geven een beredeneerd geheel van kennis over leven en wereld en mens en natuur, waarbij het bestaande als één geheel wordt gezien. Adhin benadrukt dat filosofie tot aan de grenzen van het rationele zoekt naar de waarheid van dingen door wetenschappelijk onderzoek, bekende ervaringen en belevenissen. Met mystiek bedoelt hij de belevenis van de eenheid van het bestaande door een incidentele ervaring of door verruimd bewustzijn. Hij merkt op dat de ‘georganiseerde’ semitische godsdiensten zoals het christendom, het jodendom en de islam op dogmatisch-theologische gronden fel gekant zijn tegen de reïncarnatieleer. Terwijl in de Indische cultuur het geloof van reïncarnatie een niet weg te denken onderdeel is van filosofie en godsdienst, is in de westerse cultuur sprake van gespletenheid tussen beide. Adhin geeft voorbeelden van het oude Griekse denken waarbij filosofen weinig aandacht schonken aan een spirituele wereld en reïncarnatie (Pythagoras, Plato en Plotinis). Het christendom hechtte in het begin wel geloof in reïncarnatie. Als voorbeeld haalt hij aan de Essenen (joodse sekte die rond het begin van de christelijke jaartelling bij de Dode Zee leefde). Tijdens een concilie (algemene kerkvergadering van katholieke kerken) werd het geloof in reïncarnatie van de hand gewezen. In het moderne westen wordt reïncarnatie aangehangen door verschillende beroemde Europese en Amerikaanse filosofen en literatoren zoals Schopenhauer, Goethe, Durant en Emerson. Acteurs en andere artiesten geloven er ook sterk in. Geschat wordt dat de helft van de autochtone bevolking van Nederland in reïncarnatie gelooft. Adhin belichtte tijdens de presentatie een fundamenteel verschil tussen de westerse en oosterse filosofie. Hij stelt dat de westerse filosofie in veel gevallen theoretisch, oppervlakkig, statisch en onderverdeeld is. Er wordt gespeculeerd over waarheid en werkelijkheid, beperkt tot ratio en zintuiglijke waarneming. Er bestaat een scherpe onderscheid – zelfs vijandschap – tussen godsdienst, filosofie, mystiek, wetenschap en kunst. De oosterse filosofie daarentegen is gericht op verruiming van het bewustzijn en verwerkelijking van het zelf op basis van pragmatische aanpak. Adhin geeft aan dat reïncarnatie op drie niet-normatieve gronden en een normatieve (ethische) overweging wijsgerig en (wetenschappelijk) aanvaardbaar is: * empirisch, aan de hand van ervaringen van alledag met betrekking tot onbegrijpelijke en onverklaarbare verschijnselen zoals talent, ziekte en ongelijkheid in het algemeen; * metafysisch (ontologisch), waarbij wordt geloofd in één aldoordringende spirituele energie; * logisch-methodologisch, uitgaande van een streng logisch samenhangend en begrijpelijk geheel (denk aan de grafische voorstelling die lineair, maar eigenlijk cyclisch is) en normatief (ethisch) op grond van rechtvaardigheid (communicatief en distributief), geen willekeur, meerdere kansen en overbevolking van hemel en hel. Adhin zegt ook dat er veel literatuur is over kinderen die zich hun vorige leven kunnen herinneren (spontane gevallen) waarin ze vertellen over situaties en feiten die ze door eigen ervaring of van anderen onmogelijk kunnen weten. Er is een beter inzicht verkregen doordat de empirische wetenschap zich is gaan bemoeien met een studie van dergelijke niet in het aanvaardbare wetenschappelijke raamwerk passende verschijnselen (paranormale en reïncarnatiegevallen). Wetenschappelijk verantwoord onderzoek van talrijke spontane gevallen kan tot nu toe geen wetenschappelijke verklaring geven over de niet-zintuiglijke ervaringen. Door bepaalde psychologische methoden (bewust gecreëerde regressies) zijn ervaringen aan het licht gekomen, waar niet alleen gebeurtenissen van dit leven worden verteld, maar ook ervaringen van vorige levens, soms duizenden jaren terug. Volgens Adhin kan reïncarnatie noch wetenschappelijk noch strikt filosofisch worden ‘bewezen’. In plaats van dogmatisch geloof moet het wijsgerig geloof op gang komen. Hij stelt dat een ieder vrij moet zijn om al dan niet in reïncarnatie te geloven. "Een ieder heeft het recht om te zeggen dat hij iets niet gelooft of aanneemt, maar niemand heeft het recht te zeggen dat het niet waar is of niet bestaat." Bron: De Ware Tijd, 25 januari 2001

reizen
- Alk-reizen, Steenweg 170 B-3570 Alken Tel.: +32-11-31.36.20 Fax: +32-11-31.59.37 . Website : http://www.alkreizen.be/ . E-mail : info@alkreizen.be .
- CONNECTIONS Shops Adres Ridderstraat 20 3500 HASSELT Tel.: 011/23.45.45 Fax: 011.23.16.89 E-mail: HAS@connections.be Open ma-vr: 10u - 18u. wo: 10u30 - 18u. za: 10u - 16u. Website : http://www.connections.be/shops/nshhasselt.htm .
- HANSA INCOMING is een jonge, dynamische incoming touroperator . HANSA INCOMING , Laconiastraat 8 , B-8000 Brugge / Belgium . Tel : ++32 50 39 56 94 . Fax : ++32 50 39 55 83 . E-mail : michel.deswaene@escape-hansa.be . Website : http://www.incoming.be/index.asp?lang=nl .
- Porto do mundo . Reisinformatiecentrum. E-mail : info@portodomundo.be . Website : http://www.portodomundo.be/ . Hasselt .
- Reis Wijs - België. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het buitenlandse beleid van België als actieterrein. Het netwerk van Buitenlandse Zaken omvat een 130-tal Ambassades, Consulaten en Vertegenwoordigingen in het buitenland en in België, die vanuit het Hoofdbestuur in Brussel worden aangestuurd. E-mail : info@diplobel.org . Adres : Karmelietenstraat 15 - 1000 Brussel
Telefoon : + (32) 02 501 81 11 . Website : http://www.diplomatie.be/nl/default.asp .
- Wijs op reis, Nederland . Website : http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=MBZ458731 . Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag . Postadres: Postbus 20061, 2500 EB Den Haag . Telefoon: 070 - 3 486 486 . (in noodgevallen ook buiten kantooruren) Fax: 070 - 3 48 48 48 .

religie : Relitest (Test le levensbeschouwing) : http://www.trouw.nl/religie-filosofie/relitest/?utm_campaign=relitest .
- verzamelgids : http://religie.verzamelgids.nl/ . links : http://religie.2link.be/ . Religieuze links in Vlaanderen : http://users.pandora.be/godsdienstlinks/Rubrieken/i_spiritualiteit.htm . Lesmateriaal : http://www.sip.be/godsdienst/links/rubrieken/School-lesmateriaal.htm .

religies - boedhisme (webpagina) boeddhisme (B) - christendom (webpagina) christen(dom) (C) - hindoeïsme - islam - jodendom (webpagina) jodendom (J) - sikhisme (S) sikhisme (webpagina) -
- heilige teksten -
- Op de website Familie Federatie voor de Wereldvrede (website : http://www.fwu.nl/ ) is een 'pagina' gewijd aan de wereldgodsdiensten : http://www.fwu.nl/paginaf/Religies_frames.html .
- website De grote wereldgodsdiensten : http://home.hccnet.nl/am.siebers/reli-index.html .
- verhalen uit verschillende religies : http://www.beleven.org/verhalen/lijsten/religie.php .

religiestudie :
- Faculteit Godgeleerdheid, K.U.Leuven , Sint-Michielsstraat 6 , B-3000 Leuven . Tel.: ++32 (0) 16 32 37 99 . Contactpersoon: Annemie Dumoulin, 016/32 38 73 . E-mail : info@theo.kuleuven.ac.be . Website : http://www.kuleuven.ac.be/icrs/ .

- Religieuze links in Vlaanderen : http://users.pandora.be/godsdienstlinks/Rubrieken/i_spiritualiteit.htm . Lesmateriaal : http://www.sip.be/godsdienst/links/rubrieken/School-lesmateriaal.htm .

religieuze ordes en congregaties:
- paters van het H. Sacrament ( Sleihage ),

religieuze websites ,

religieuzen:

religieuzen: lijst van mannenkloosters in België, religieuzen: repertorium van mannencongregaties, religieuzen (vrouwen), Riemst :
- officiële website : http://www.riemst.be . Maastrichtersteenweg  2 b- 3770 Riemst - Tel. 012-45 29 21 - Fax. 012-45 12 34 - E-Mail - gemeentebestuur@riemst.be  .
- Enkele decennia geleden waren er in Riemst 15 parochiegeestelijken, nu nog vijf. Daardoor staan verscheidene pastorijen leeg. Sommige pastorijen zijn eigendom van het plaatselijke kerkbestuur, anderen behoren tot het patrimonium van de gemeente.

Religion for peace : Working on an international, regional, and national basis, Religions for Peace creates multi-religious partnerships that mobilize the moral and social resources of religious people to address their shared problems. Religions for Peace is active in more than 51 countries, working with national affiliates and regional organizations to find and implement local solutions to local challenges. In the world's great capitals and in remote rural villages, Religions for Peace affiliates empower religious communities to improve lives and promote peace. Religions for Peace Belgium Website: http://www.wcrp.be President Yolande Iliano Rue Engeland 332 B-1180 Bruxelles Belgium Tel. [32](23) 74-77-33 Fax: [32](23) 74-77-33 Email: Religions for Peacebelgium@wol.be .

Renckens Han .Verwijzing : Renckens Han .
- ° 2 maart 1908 . + 13.12.2001 .
- Han Renckens, ambachtelijk exegeet van indertijd de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam, vatte exodus graag samen met de titel van het standaardwerk van Georges Auzou: De la servitude au service (1961), van herendienst naar eredienst.
- Publicaties van en over H.E.J. Renckens, S.J. / Met dank aan N. Appel, F.J. van Beeck, P.J. Begheyn, W.A.M. Beuken e.a.; samensteller B.A.J. Henkus 2001
- Titel: De godsdienst van Israël / H. Renckens Auteur: Han E.J. Renckens S.J. (1908-) Jaar van uitgave: 1962 Uitgave: Roermond [etc.] : Romen Reeks: Godsdiensten der mensheid ; 14 Annotatie: Met lit. opg., index Omvang: 286 p Formaat: 25 cm
- "Israëls visie op het verleden" (H. Renckens s.j., 1960) .
- In 1983 schreef de jezuïet Han Renckens het boekje 'Je eigen Schrift schrijven - meegroeien met de Bijbel', waarin hij centraal stelt dat de gehele Heilige Schrift door God is geïnspireerd en door het weergeven van de canon voltooid. Maar Renckens houdt een pleidooi, om geheel in de geest van de joodse traditie en de traditie van de kerkvaders de verhalen vérder te ontwikkelen, om mee te groeien met de Schrift; je moet een 'eigen verhaal' bij de verhalen van de Bijbel krijgen.
- Han Renckens, De bijbel meemaken, Kampen 1988 .
- Han Renckens, Geertrui Charpentier, Type: Uitgever: Stichting Leerhuis en Liturgie Amsterdam Publicatie jaar: 1988 Taal: Ned Opbouw: 26 p. , 21 cm Genre(s): liturgie . Uitg . ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Han Renckens , 2 maart 1988 .
- Fischer, Georg: Darum ..., in: Jesuiten Heft 3, 1992, 4-6. Ins Niederländische übersetzt von Gerard Adriaansen: "Daarom...". Bericht van de Nederlandse Jesuieten. In: 23 (1992) 264 - 265 (zur Erinnerung an Han Renckens SJ).
- 50 Psalmen Oosterhuis, Huub & Michel van der Plas Proeve van een nieuwe vertaling door Huub Oosterhuis en Michel van der Plas in samenwerking met Pius Drijvers en Han Renckens. 14e dr. ISBN 9025952585, 2000, 87 blz., gebonden, 1e druk, Ten Have

Rent-a-priest . Bethune Norbert . Tel 051/656150 - Fax 051/697931 - Gsm 0499/201262 . Mail : norbert.bethune@yucom.be . Werbsite : http://www.rentapriest.be/ . · Huwelijksvieringen · Geboorte- of doopvieringen · Overgangsvieringen, groeifeesten (in de volksmond : eerste en plechtige communie · Jubilea en herdenkingsvieringen · Rouw- en afscheidsrituelen · Vieringen aan het ziekbed · Voordrachten

retorica . Verwijzing : retorica . Het is de studie gewijd aan effectief spreken en schrijven. En de kunst van overtuigen. Website : http://users.raketnet.nl/m.van.elburg/ .

RIMO Limburg,  Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk , Demerstraat 73 bus 3 , 3500 Hasselt  . tel.: 011/22.21.96 . fax: 011/22.94.31 .e-mail: rimo@pi.be .zie ook Riso's,

RIMPELROCK 2006 . Verwijzing : RIMPELROCK . Alle info: Tel (011) 23 94 10 e-mail: Rimpelrock@hasselt.be ZATERDAG 12 AUGUSTUS 2006 Tickets kosten 9 euro per stuk in voorverkoop en 10 euro aan de kassa van het festivalterrein. Website : http://www.rimpelrock.be/ . Pukkelpop : http://www.pukkelpop.be/ : 17-19 augustus 2006.

rituelen . Verwijzing : rituelen .
- Bruggen Bouwen, een multiculturele Schooltv-serie over rituelen bij de levensmomenten: geboorte, volwassen worden, huwelijk en dood. Op deze site is te ontdekken hoe hindoeïsme, jodendom, christendom, islam en humanisme stilstaan bij deze belangrijke levensmomenten. Website : http://www.teleacnot.nl/sites/bruggen_bouwen/ .
- Bij het bidden, bij de geboorte, de besnijdenis, de begrafenis enz. verrichten moslims bepaalde rituelen.
Antenne is een vakblad gericht naar de hulpverlenings-, de psycho-sociale en counseling sector dat vier maal per jaar verschijnt. Oorspronkelijk werd Antenne opgevat als tijdschrift van en voor moreel consulenten. Later evolueerde het naar een thematisch tijdschrift waarbij per nummer één onderwerp wordt behandeld vanuit verschillende invalshoeken. Antenne 18/1 Rituelen. Over het gebruik van rituelen in de Islam spreekt Nebahat Oglangörmez. Rituelen in de Islam. blz. 23 . Website : http://www.uvv.be/uvv5/pub/cante/ritueel/pdf/Rituelen.pdf en http://www.uvv.be/uvv5/pub/cante/ritueel/ritueel.html .

RKK.nl : 2003-04-17 UTRECHT (SRKK) – Het blad Een-twee-een van de R.-K. Kerk in Nederland heet voortaan rkkerk.nl. Voor deze naam is gekozen omdat hierin zowel de link met de Kerk als met internet tot uitdrukking komt.De Kerk wil actiever inhaken op internet en heeft daartoe met het adres www.rkkerk.nl een onderdeel van de website http://www.katholieknederland.nl bestemd. Aan de verdere ontwikkeling hiervan wordt de komende tijd gewerkt. Deze maand (april 2003) is het precies dertig jaar geleden dat het eerste nummer verscheen van het informatiebulletin Biltstraat 121, genoemd naar het Utrechtse adres van het Secretariaat van de R.-K. Kerk in Nederland. Een geschikt moment om over te stappen op een nieuwe naam, zo vond de redactie. Webpagina : http://www.katholieknederland.nl/kerkprovincie/index.html .

RKnieuws.net (RK = Rooms-Katholiek) is een website die dagelijks het actuele kerkelijke nieuws uit Nederland, Vlaanderen en de wereldkerk op een rij zet.

Rode Kruis
- Rode Kruis Zele. Lydia Aerts, verantwoordelijke waterratjes adres: Mespeleir 6, 9240 Zele tel: 052/ 47 24 48 email: - . De waterratjes van Zele zijn mindervalide mensen die een afdeling vormen binnen het Rode Kruis Zele. Deze mindervaliden gaan onder begeleiding van ouders en vrijwilligers om de 14 dagen zwemmen in het zwembad Olympos te Dendermonde. Deze groep wordt opgehaald door een autocar. In het voor en het najaar wordt er op woensdag namiddag naar de kermis gegaan, daar worden de attractie’s open gesteld voor hen. Op het einde van het jaar is er het kerstfeest met een speciale act. Website : http://www.rodekruiszele.be/afdeelingen.htm .

Roebben Dr. Bert H. M. , (Hasselt, °1962) . Website : http://www.uvt.nl/webwijs/show.html?anr=386359 .
- ROEBBEN, Bert, e.a., Religieus leren in een multiculturele samenleving, Leuven, Davidsfonds, 195 blz., 795 BEF . - Tertio, 9 mei 2001, blz.14 . INTERRELIGIEUS LEREN IN OPVOEDING EN ONDERWIJS - Tussen goeroe en gids Welke invloed heeft de multiculturele en multireligieuze samenleving op opvoeding, vorming en onderwijs? Op die vraag proberen in Religieus opvoeden in een multiculturele samenleving tien auteurs een antwoord te geven. Peter Malfliet : http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/20010509.htm .
- Roebben, Bert , Bewogenheid in beweging : een visie op de spiritualiteit van een christelijke school / Bert_ Roebben. - Brussel : Licap, 2003. - 100 p. ; 21 cm . ISBN 90-6858-338-7: 12,50 EUR .
- LOMBAERTS Herman, ROEBBEN, Bert, Gods website: mediacultuur en godsdienstige vorming, Niké-reeks, Acco, Leuven, 1998.
- LOMBAERTS Herman, ROEBBEN, Bert, Godsdienst op school in de branding, een tussentijdse balans, Cahiers voor Didactiek, Wolters Plantyn, Leuven, 2000.

Vlaming Bert Roebben voorzitter International Association for the Study of Youth Ministry Geplaatst door Theo Borgermans op donderdag 8 januari 2009 om 08:05u (Bron: RKnieuws.net) LONDEN (RKnieuws.net) - Tijdens de tweejaarlijkse conferentie van de International Association for the Study of Youth Ministry die van 3 tot 6 januari 2009 plaatsvond in Cambridge, is de Vlaming Bert Roebben tot voorzitter verkozen. Deze oecumenische associatie legt zich toe op de studie van jongerenpastoraat wereldwijd, op het onderzoek omtrent de relatie jongeren, cultuur en theologie en op het academisch theologisch onderwijs aan professionals in jeugdwerk. Het genootschap werd in 1995 in Oxford in het leven geroepen door Pete Ward, de toenmalige jongerenadviseur van de aartsbisschop van Canterbury en momenteel professor voor jongerenpastoraat aan Kings College in Londen. Het wordt bestuurd door een internationale raad (met leden uit Duitsland, Engeland, Nederland, Noorwegen, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika) en beschikt over een eigen wetenschappelijk tijdschrift (‘Journal of Youth and Theology’) en website (www.iasym.org).  

Roelandts Raymond. Op de 12de december 1995, het feest van de heilige Lucia, het vroegere midwinter, stierf in de H. Familiekliniek te Reet, gemeente Rumst, kanunnik Raymond ROELANDTS, veertien dagen voor zijn 83ste verjaardag.
Geboren te Boom op de 27ste december 1912, feest van Sint-Jan, de lievelingsleerling van de Heer, was hij nog geen twee jaar oud, toen de Eerste-Wereldoorlog uitbrak. Hij liep, zoals de meesten in de Rupelstreek, tot zijn veertiende school en ging dan uit werken. Maar, '"de sociale ellende, van zijn geboortestreek deed hem als jonge klerk in een financiële instelling kiezen voor de Kajottersbeweging van mgr. Cardijn. Zijn priesterroeping is in niet geringe mate te danken aan de bezieling van deze eerste lichting kajotters", schreef terecht de standaard van de 15de december 1995 in zijn in memoriam. Op zijn twintigste leerde hij Latijn en werd in 1937 priester gewijd. Kanunnik ROELANDTS heeft als priester een rijk gevulde loop- baan gekend, hoewel hij nooit tot pastoor is benoemd geweest. Als leraar in het college te Vilvoorde en proost van de Jong- KAJ van het verbond Brussel, als onderpastoor van de H.-Familieparochie te Borgerhout en aalmoezenier van het VVKS, als proost der christelijke sociale werken, als directeur van "Kerk en Leven", het interdiocesane parochieblad en als titulair Kanunnik van het Kathedraal-kapittel van Antwerpen, heeft hij steeds het beste van zichzelf gegeven.

Roemenië
- De onderlinge verhouding van de verschillende kerken in Roemenië is geenszins ontspannen. De Orthodoxe Kerk is met 70% veruit het grootste, maar ook de Rooms-katholieke Kerk is met 6% gelovigen aanwezig, de Protestantse Kerken met 6% en de Grieks-katholieke Kerk met 3%. In enkele landen die toetreden is het merendeel van de bevolking orthodox. Volgens Romano Prodi, voorzitter van de Europese Commissie, zullen de orthodoxe kerken een belangrijke rol spelen bij de toetreding van de Oost-Europese landen. Volgens de Katholieke Vereniging voor Oecumene is het dan ook de hoogste tijd om zich te verdiepen in deze kerken en de maatschappelijke rol die zij spelen. De vereniging richtte het vizier op één van de kandidaat-toetreders voor 2007 en riep 2003 daarop uit tot Roemeniëjaar

Roeselare
- Website : http://www.roeselare.be/ .
- Jonge Kerk : http://home.tiscali.be/jongekerk.roeselare/ .
- Centrum Geestelijke Gezondheidszorg J. Lagaelaan 21, Roeselare, tel. 051 25 99 30 cgg.roeselare@skynet.be Consultatiebureau voor iedereen die te maken heeft met psychische, psychosociale of gezinsproblemen (kinderen, jongeren, volwassenen, bejaarden en gezinnen). Preventie alcohol en andere drugs Pleeggezinnen West-Vlaamse Pleeggezinnendienst, Dienst voor Pleegzorg, Moorseelsesteenweg 133, Roeselare, tel. 051 22 42 24 wpd.roeselare@pleegzorg.com Begeleiding van kinderen en jongeren (0/18 jaar) in pleeggezinnen in het kader van Bijzondere Jeugdbijstand (Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of Jeugdrechtbank) Open Thuis, Mandellaan 101, Roeselare, tel. 051 24 38 62 openthuis@village.uunet.be Dienst voor pleegzorg voor kinderen en volwassenen met een handicap West-Vlaamse Dienst voor Sociale Integratie, Hammestraat 67, Roeselare, tel. 051 24 48 23 wdsi@pleegzorg.com Dienst voor pleegzorg voor personen met een handicap CAW Midden West-Vlaanderen, Ambulante deelwerking Roeselare Iepersestraat 96, Roeselare, Tel. 051 22 59 44 - 22 59 92 roeselare@caw-middenwvl.be Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Midden West-Vlaanderen richt zich tot alle inwoners van de regio, met specifieke aandacht voor jongeren (JAC-werking), mensen in crisis, gezinnen met relatie-, seksuele, opvoedings- en/of scheidingsproblemen, kansarmen. Het aanbod bestaat uit een bereikbaar algemeen en eerste onthaal met een toegankelijke informatie- en adviesverstrekking. Er is een aanbod tot psycho-sociale begeleiding. Binnen de organisatie wordt veel belang gehecht aan vormende activiteiten en het preventieve aspect van de hulpverlening, samen met de probleemsignalisatie. Vluchtelingen steunpunt regio Roeselare Huis Elim, Rijselstraat 6, Roeselare , tel 051 21 27 90 elim.steunpunt@edpnet.be . Permanentie : maandag en dinsdagnamiddag 14u00 tot 17u00 en op woensdag van 10u00 tot 12u00 ontmoetingscentrum, vorming en ondersteuning voor vluchtelingen Vluchthuis (voor vrouwen). p/a Koornstraat 4, Roeselare, tel. 051 22 97 47 Het vluchthuis werkt met een anoniem adres. Biedt onderdak aan mishandelde en/of bedreigde vrouwen en kinderen. Ze zijn 24 uur op 24 u bereikbaar. Vrouwenhuis Koornstraat 4, Roeselare, tel. 051 22 11 90 Openingstijden: dinsdag en donderdag van 14u00 tot 17u00 Op woensdag verleent een juriste gratis juridisch advies en dit tussen 17u00 en 18u00

ROGO = Raad voor Ouders van het  GemeenschapsOnderwijs, Marc Laquière (Tel.09/242.02.68), GSM 0495/25 09 81, rogo@rago.be . Marc Laquière ,  Directeur ROGO , Schoonmeersstraat 26 , 9000 GENT Fax: 09 / 242.01.69. Website : http://www.argo.be/rogo/ . Van de ca. 750 scholen in het Gemeenschapsonderwijs zijn er een 550 met een oudervereniging, meestal een per schoolraad.

Rome :

keizer Augustus : Augustus, boodschap en medium , geschiedenis van Rome, vooral van keizer Augustus , Rome (Belgische Academie),

Romeinen - geschiedenis -
- Romeinen en latijn http://www.romans-latin.net/ . http://www.romansonline.com/ .

Roma's
- De nieuwe campagnebrief van VAKA/Hand in Hand, Vereniging voor Vrede en Verdraagzaamheid is uit en gaat ditmaal over 'Roma & Asiel'. Greet Mariën geeft een zeer overzichtelijk en helder beeld van de situatie van de Roma in Europa en Vlaanderen, zowel geschiedenis als cultuur en maatschappelijke positie komen aan bod. Uiteraard wordt de discriminatie en het racisme waarvan de Roma het slachtoffer zijn haarfijn beschreven. Een aanrader voor wie interesse heeft in de Roma. In een tweede luik komt het Forum Asiel & Migratie (FAM) aan bod." Het themanummer kost 5 euro (+ port). Bestellen kan via onze website
- Staatsracisme en nazigeweld tegen Roma in Oost-Europa , Liefke Dolmans : http://www.xs4all.nl/~afa/alert/2_7/roma.html .
- Paul Schobben . Daarom hadden we Paul Schobben uitgenodigd om ons over het project
van de Roma-zigeuners uitvoerig te komen vertellen. Website : http://www.edugo.be/brug/activiteiten/brug2002-03/juni2003/vasten/vasten.htm . Paul Schobben, directeur van de Gentse vzw De Tinten . http://www.kifkif.be/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1972 . De Tinten vzw. De vrijwilligers van onze sociale dienst bieden hulp aan vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf, die omwille van hun ras overtuiging of godsdienst in hun thuisland achtervolgd worden of op één of andere wijze gediscrimineerd worden. E-mail : detinten@yahoo.com . Adres : Rerum Novarumplein 186 , 9000 Gent . Tel : 09 244 57 42 . Romathan, Romano theatro Kosice in Slovakije in Gent (maart 2004)
- Roma opstand in Slowakije . redactie - 03.04.2004 . Webpagina : http://www.indymedia.nl/nl/2004/04/17965.shtml .
- De stad Gent heeft een tolk- en vertaalservice, zie Inlichtingen : Gasmeterlaan 107 9000 Gent . tel: 09 235 29 50 . fax: 09 233 37 80 . E-mail : TgV@TgVgent.be . Website : http://www.gent.be/integratiedienst/ .

Roosen Erwin.  Erwin werd geboren in het Limburgse Opglabbeek in 17 september 1967 en er in 1992 priester gewijd.Hij studeerde achtereenvolgens aan het Seminarie van Hasselt, de K.U. Leuven en de Universiteit van Benediktbeuern (Duitsland) waar hij een licentie behaalde in de pastoraal theologie. Hij was kapelaan in Beringen, Sint-Pietersbanden van 1993 tot 1995. Sedert 1995 is hij schoolpastor en leerkracht aan het H. Hartcollege te Heusden-Zolder en meewerkend priester in Boxbergheide, Sint-Jan Baptist de la Salle. In juni 1998 werd hij nationaal proost van de Chiro tot het najaar 2000. Op dit moment is hij leerkracht en schoolpastor aan het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder. Erwin woont in Houthalen en werkt daar in het weekend mee in de zondagsvieringen en in de plaatselijke chirogroep. Tevens is hij mede-inspirator van ‘De oever’, een basisgroep voor mensen die zoeken naar een levensnabije liturgie en willen nadenken over de actualiteit van het evangelie. Website : http://www.erwinroosen.be/ . Erwin Roosen , Kleine Hellekensstraat 7 3520 Zonhoven . Tel : 011/81 24 08 . E-mail : mail@erwinroosen.be .
Boeken : zie website
- Roosen Erwin, Dialoog met God, 1e druk, Pastoraal Informatiecentrum, Hasselt, 1994, 72 blz.
- Roosen Erwin, Op Gods verhaal komen, P.I.C., 1995, € 2,48. Oudtestamentische verhalen belicht voor jongeren. Voor eigen spiritueel-bijbelse vorming. Vanaf 14 jaar.
- Roosen Erwin, Enkele reflecties op het verhaal: Jezus en de Samaritaanse vrouw, in Schoolpastoraal Concreet (1996) januari
- Roosen Erwin, Een knipoog van God. Dag- en gebedenboek, 1e druk, Altiora, Averbode, 1998, 200 blz.
- Roosen Erwin, God of een ferrari. Dromen van en gebeden voor jonge tieners, PIC, 2000, 74 blz., € 7,31. Een mooi en fris uitgegeven brochure, met foto’s geïllustreerd, die dromen en gebeden bevat voor jonge tieners over allerhande onderwerpen. Telkens over een dubbele bladzijde komen aan bod o.m geluk, vriendschap, rijkdom, succes, eerlijkheid, eeuwig leven, geborgenheid, hoop... M.a.w. allerlei menselijke en christelijke werkelijkheden uit het leven van 13-16-jarigen. Aanbevolen!
- Roosen Erwin, Liefde maakt je mooi. Overwegingen bij de zondagsevangelies van de A-cyclus, 1e druk, Halewijn, Antwerpen, 2001, 180 blz.
- Roosen Erwin, Hoop maakt je mooi: overwegingen bij de zondagsevangelies van de B-cyclus, Antwerpen, Halewijn, 2002. 180 p. ISBN 90-73503-59-0
- Roosen Erwin, Claes Stijn, Dag God. Dag- en gebedenboek voor jongeren, 1e druk, Altiora, Averbode, 2002, 230 blz. ingebonden, €14,95. Voor elke dag van het kalenderjaar een korte bijbeltekst én een aansluitend gebed. Een hedendaags gebedenboek voor oudere kinderen en tieners
- Roosen, Erwin, Geloof maakt je mooi : overwegingen bij de zondagsevangelies van de c-cyclus, - Antwerpen : Halewijn, 2003. - 180 p. : ill. ; 24 cm . ISBN 90-73503-84-1.
- Roosen Erwin - Claes Stijn (ill.) , Mijn grote vriend , 72 blz., ingebonden. Een kindvriendelijk mooi geïllustreerd boekje voor de geloofsvorming van (jonge) kinderen om zelf te lezen of om te gebruiken in het gezin. Robbe en Jolijn vertellen in dit boek over hun vriend Jezus. Het verhaal volgt een heel jaar lang het leven van kinderen. Laagdrempelig. Zeker ook als eerste communiegeschenk te geven.
- Roosen Erwin, Ik heb je lief . Teksten en gebeden voor in goede en kwade dagen. Wie zijn of haar relatie wil verdiepen en bevestigen, vindt in dit boekje zeker heel wat bruikbaar materiaal. Maar de inspirerende gedachten en bemoedigende woorden geven ongetwijfeld ook ademruimte aan wie het moeilijk heeft in zijn relatie. Een aanrader dus voor in elke huiskamer of als geschenkje bij een huwelijk of een huwelijksjubileum. 12,5 x 20 cm, 72 blz. ISBN 90 85280 052 Prijs: € 5
- Roosen Erwin, Evangeliepeilingen . Kruisweg van de hoop. Het sterven van Jezus neemt alle twijfel weg: God houdt van ons op een unieke en persoonlijke manier. Deze ‘kruisweg van de hoop’ wil je daarom uitnodigen de genade van het kruis te laten doordringen tot in het diepste van je hart. Dan kan het een bron van hoop zijn, ook wanneer het leven tegenzit. Want in de schaduw van het kruis wordt Gods hart zichtbaar. 10 x 16 cm, 38 blz. ISBN 90 85280 036 Prijs: € 1,50 euro
- Roosen Erwin, Geloof maakt je mooi. Na ‘Liefde maakt je mooi’ en ‘Hoop maakt je mooi’, vormt dit boek het sluitstuk van een trilogie rond de zondagsevangelies van de drie liturgische cycli. In een beeldijrke en eenvoudige taal biedt de auteur de lezer bij elk evangelie uit de C-cyclus enkele overwegingen aan, die aan de eeuwenoude verhalen een bijzonder actuele invulling geven. In die zin nodigt dit boek de lezer uit op zoek te gaan naar de diepste waarheid van zijn of haar leven: dat God er is en op een unieke manier van hem of haar houdt. 14,5 x 23,5 cm; 180 blz. 13,50 euro

Roozenboom Siebe Maarten , NAAR EEN BESTAAN VOLKOMEN . Dogmatische motieven in de fundering en verdediging van de dienst der genezing door theologen van de charismatische vernieuwing in Nederland en de omgang met deze motieven in de Nederlandse hervormde en gereformeerde theologie van de laatste honderdvijftig jaar© 2007 . Druk: Koninklijke Drukkerij C.C. Callenbach B.V., Nijkerk .

RORATE - ROMAN CATHOLIC RADIO, TELEVISION & INTERNET . Website : http://www.rorate.com/rorate/scripts/overons.php .

Rorate caeli (Dauwt hemelen) : hymne tijdens de advent

Latijnse tekst Nederlandse vertaling bijbelcitaten Vulgata
Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum. Dauwt, hemelen, uit den hoge, en laat de wolken gerechtigheid regenen. Js 45,8  
Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis :
ecce civitas Sancti facta est deserta :
Sion deserta facta est :
Jerusalem desolata est :
domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,
ubi laudaverunt te patres nostri.
Wees niet boos, Heer, herinner u niet langer de zonden.
Zie de Heilige Steden zijn een woestenij geworden,
Sion is een woestenij geworden,
Jeruzalem is verlaten,
Uw heilig en Uw heerlijk huis
waarin onze vaders U hebben geprezen.
Js 64,9-11 9 ne irascaris Domine satis et ne ultra memineris iniquitatis ecce respice populus tuus omnes nos
10 civitas sancti tui facta est deserta Sion deserta facta est Hierusalem desolata
11 domus sanctificationis
nostrae et gloriae nostrae ubi laudaverunt te patres nostri
Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos,
et cecidimus quasi folium universi :
et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos :
abscondisti faciem tuam a nobis,
et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae.
Wij hebben gezondigd, en wij zijn geworden als vuil
en wij allen vallen af als een blad
en onze zonden voeren ons weg als de wind.
U heeft Uw aangezicht voor ons verborgen
en U heeft ons te gronde gericht door onze zonden.
Js 64,5b-7 et peccavimus in ipsis fuimus semper et salvabimur
6 et facti sumus ut inmundus omnes nos quasi pannus menstruatae universae iustitiae nostrae et cecidimus quasi folium universi et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos 7 non est qui invocet nomen tuum qui consurgat et teneat te abscondisti faciem tuam a nobis et adlisisti nos in manu iniquitatis nostrae
Vide Domine afflictionem populi tui,
et mitte quem missurus es :
emitte Agnum dominatorem terrae,
de petra deserti ad montem filiae Sion :
ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.
Zie, Heer, naar Uw gekweld volk
en zendt die U voornemens bent te zenden,
zendt het Lam van de heerser der wereld,
vanuit Petra, door de woestijn naar de berg van de dochter van Sion,
opdat Hij zelf wegdrage het juk van onze gevangenschap.
Js 16,1 emitte agnum dominatorem terrae de Petra deserti ad montem filiae Sion
Consolamini, consolamini, popule meus :
cito veniet salus tua :
quare moerore consumeris,
quia innovavit te dolor?
Salvabo te, noli timere,
ego enim sum Dominus Deus tuus,
Sanctus Israel, redemptor tuus.
Jullie zullen getroost worden, jullie zullen getroost worden, mijn volk,
jouw redding zal snel komen,
Waarom ben je verteerd van droefheid,
omdat de smart teruggekeerd is naar jou?
Ik zal je redden, wees niet bang,
ik ben waarlijk de Heer, jouw God,
de Heilige van Israël, jouw verlosser.
Js 40,1. Js 41,14. Mi 4,9

Js 40,1 consolamini consolamini populus meus dicit Deus vester

Js 41,14 Noli timere, vermis Iacob,
homines ex Israel.
Ego auxiliabor tibi ", dicit Dominus
et redemptor tuus, Sanctus Israel.
Mi 4,9 nunc quare maerore contraheris... quia comprehendit te dolor ...


RoSA , rol en samenleving vzw, Documentatiecentrum RoSa is sinds 1978 hét adres voor informatie en documentatie over de maatschappelijke positie van vrouwen.voor gelijke kansen, feminisme en vrouwenstudies , Koningsstraat 136, 1000 Brussel. Tel : (02) 209 34 10 . E-mail : info@rosadoc.be , Website : http://www.rosadoc.be/site/ .

Rossel Wilfried . ROSSEL, W. In de schaduw van hoop: gelovig leven in het licht van de bijbel. Antwerpen, Patmos, 1979. 21 cm 154 p. ROSSEL, W. Gij zijt mij te sterk: gelovig zijn in het licht van de Bijbel. Antwerpen, Patmos, 1977. 20 cm 174 p. Een Vader als geen ander, Wilfried Rossel, Halewijn, 72 blz., 6,20 EUR, ISBN 90 735 0322 1. Tien hoofdstukken gespreks- en gebedsstof voor wie op zoek is naar een diepere beleving van God als merkwaardige Vader. - ROSSEL W., Mt 21,1-9 -

Rossels Maria. Vrijdag 18 maart 2005 . De Vlaamse journaliste, schrijfster en filmcritica Maria Rosseels (88) is overleden. Zij schreef bijna dertig jaar voor de Vlaamse kwaliteitskrant De Standaard. Ook als filmcritica genoot zij hoog aanzien. Als schrijfster oogstte zij onder meer succes met haar in 1961 verschenen boek ’De dood van een non’. Belangrijke thema’s in haar werk waren het zoeken naar God en de problemen van de gelovige christen in de moderne wereld. Maria Rosseels was afkomstig uit Borgerhout (Antwerpenà waar zij op 23 oktober 1916 werd geboren.
Rosseels, Maria Ps. E. van Dijck en E.M. Verliet, Vlaamse schrijfster en journaliste (Borgerhout 23.10.1916). Verwierf ruime bekendheid als filmcriticus bij De Standaard en door haar journalistieke en literaire werk. Haar debuut was de roman Sterren in de poolnacht (1947), geschreven voor jeugdige lezers. Verder schreef zij versch. boeken voor meisjes, gewoonlijk in dagboekvorm, en twee scherpzinnige, licht ironiserende essays tegen de discriminatie van de vrouw. Van een reis naar het Verre Oosten bracht zij de sprankelende reportage Oosters cocktail (1960) mee. Intussen had zij Kunst van schaduwen en dromen (1954) uitgegeven, een essay over de geschiedenis en betekenis van de film, waarin ook wordt uitgeweid over de Nederlandse en Belgische filmproduktie en de voorwaarden tot het scheppen van een volwaardige filmkunst. Een uitgebreid publiek bereikte zij met een bundel Gesprekken met gelovigen en ongelovigen (1967) en vooral met haar romans, met name de trilogie Elisabeth (1953), Ic segh adieu (1954) en Het derde land (1954), de geschiedenis van een intellectuele vrouw in haar strijd om een geestelijk houvast. Het belangrijkst zijn echter haar uitvoerige ideeënromans, waarin de problemen van de gelovige christen in de moderne wereld met grote eerlijkheid en existentiële waarachtigheid worden benaderd. Merkwaardig is dat de schrijfster deze problematiek situeert in het leven van historische figuren, als het ware om het blijvende karakter ervan te doen uitkomen. Haar roman Wacht niet op de morgen (1969) werd in 1970 bekroond met de prijs van de Scriptores Catholici. Voor haar hele oeuvre ontving ze in 1979 de Interprovinciale prijs van België. In 1975 werd haar roman De dood van een non (1961) verfilmd. Werken: Het woord te voeren past de man (1957), essay; Ik was een christen (1957), r.; Liefde is een zeldzaam kruid. Onze tijd in de spiegel van de film (1966); Het oordeel of Vrijdag zingt de nachtegaal (1975). Uitgave: Verzameld scheppend proza, 3 dln. (1981). Literatuur: F. Bonneure, `M.R.', in Toortsen, 9 (1961); A.P. Cornet, `M.R.', in Uitgelezen (1974); J. Smeyers, M.R. De dood van een non. Van roman tot film (1975); J. van Gool, `Interview', in Boekengids, 54 (1976); M. Janssens, `Het werk van M.R. in de kontekst van het religieuze leven in Vlaanderen', in Ons Erfdeel, 22 (1979); G. Durnez, M.R. (1981); W. Wylin, in Teken, 56 (1983-1984), interview; A. Demedts, in Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad. Ned. Taal- en letterk., 3 (1983). [A. Demedts] In : De Nederlandse en Vlaamse auteurs. G.J. van Bork & P.J. Verkruijsse (red.). Website :http://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01/index.htm .

Rotterdam
. Verwijzing : Rotterdam . - gemeenten (Nederland) -
- De Thermometer is een samenwerkingsverband van het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR), de Stedelijke Adviescommissie Multiculturele Stad (SAMS), Studium Generale Erasmus Universiteit en de Rotterdamse Kunststichting (RKS). Website : http://www.dethermometer.nl/ .
- interculturele en interreligieuze communicatie op de basisischolen in Rotterdam
- interreligieus leren op de Brede School : http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/BREDESCH.htm .
- Islamitische basisschool ibn i s Zegenstraat 120 3082 XZ Rotterdam Telefoon: 010-4282590
- Islamitische basisschool al-ghaza V lennepstraat 17 3027 SP Rotterdam Telefoon: 010-4152167
- Islamitische Basisschool Feyenoord
- I.S.G. Ibn Ghaldoun. Voortgezet onderwijs. E-mail : info@ibnghaldoun.nl . Website : http://www.ibnghaldoun.nl/ . Locaties : Hoofdlocatie Directeur: dhr. Hassan Bofarid Adres: Schere 47 Postcode: 3085 DT Plaats: Rotterdam Telefoon: 010-481 69 35 Fax: 010-481 12 24 Postbus: 53044 / 3008 HA . Elzendaal Directeur: dhr. Alaadin Durmus Adres: Elzendaal 27 Postcode: 3075 LC Plaats: Rotterdam Telefoon: 010-419 88 17 Fax: 010-432 80 65 Postbus: 53044 / 3008 HA . Enk Directrice: Mevr. Sefika Alan Adres: Enk 130 Postcode: 3075 VC Plaats: Rotterdam Telefoon: 010-291 93 99 Fax: 010-419 38 21 Postbus: 53044 / 3008 HA .Kastanjedaal Directeur: dhr. Alaadin Durmus Adres: Kastanjedaal 1 Postcode: 3075 LT Plaats: Rotterdam Telefoon: 010-291 99 97 Fax: 010-432 80 65 Postbus: 53044 / 3008 HA . E-mail : info@ibnghaldon.nl .
- Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) : Aelbrechtskade 100, 3023 JC Rotterdam, Nederland (The Netherlands).   Tel: +31 (10) 4854721   Fax: +31 (10) 4843147   E-mail: info@islamicuniversity.nl . Website :  http://www.islamicuniversity.nl/ . De Islamitische Universiteit Rotterdam is in 1997 opgericht door Nederlandse moslims met diverse achtergronden; Turkse, Marokkaanse, Egyptische, Palestijnse, Surinaamse en Somalische. Deze verscheidenheid in afkomst en eenheid in geloof weerspiegelt het universele karakter van de islam, die een inspiratiebron vormt voor moslims.
- Moskee aan de Boezemdwarsstraat in Rotterdam-Oost
- In Rotterdam-West : de Mevlana-moskee.
- Rotterdamse moskee met leuzen beplakt . Uitgegeven op 07 november 2004 om 16:14 uur, bijgewerkt om 16:36 . De Rotterdamse Otmaan-moskee is in de nacht van zaterdag op zondag beplakt. Op affiches stonden varkenskoppen en discriminerende leuzen.
* Pauluskerk : opvangkerk voor o.m. vluchtelingen en drugsverslaafden. - De roemruchte Pauluskerk in Rotterdam, waar jarenlang dak- en thuislozen en verslaafden zijn opgevangen, moet binnenkort zijn deuren sluiten. Spreekbuis van de kerk dominee Hans Visser wil dit afscheid niet onopgemerkt voorbij laten gaan en heeft de Nacht van het Heimwee georganiseerd. Op vrijdag 23 juni 2006 kunnen vaste bezoekers en anderen er terecht voor een laatste nacht op de kerkvloer. ’Kom tot ons, de wereld wacht’ Lied van Luther sluit laatste dienst Pauluskerk af Geplaatst door Theo Borgermans op ma 2 jul '07 om 00:02u ROTTERDAM (RKnieuws.net) - Met het lied ’Kom tot ons, de wereld wacht’ van Maarten Luther is zondag 1 juli 2007 de laatste dienst in de Pauluskerk in Rotterdam afgesloten, meldt het ANP. Het gebouw in het centrum van de Maasstad wordt binnenkort gesloopt en vervangen door nieuwbouw, die over drie tot vier jaar klaar moet zijn. Twee leden van de kerkenraad droegen de paaskaars en de Bijbel, die voor het nieuwe gebouw bestemd zijn, de kerk uit, ongeveer honderd kerkgangers volgden. Dominee Hans Visser, die jaren met de kerk verbonden is geweest en eerder dit jaar met emeritaat ging, leidde de dienst. De kerk heeft vooral bekendheid gekregen als ’herberg’ voor drugsverslaafden, ontheemden en illegalen. Tot de nieuwe kerk klaar is, kerken de leden van de Pauluskerkgemeente in een gebouw aan de Westersingel, aan de overkant van de huidige kerk.
- Rotterdamse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies ( RORAVOLERE ) : Nadere Info: 010 425 01 02. E-mail : postmaster@roravolere.nl . Website : http://roravolere.nl/ .
- Scholen in Rotterdam : http://www.oudeschoolvrienden.nl/find2.php?province=Zuid%20Holland&subprovince=Rotterdam&schtype=any .
- Stedelijke Adviescommissie Multiculturele Stad ( SAMS ). Postadres : Postbus 21372, 3001 AJ Rotterdam . Bezoekadres : Westblaak 73, 3012 KE Rotterdam . Telefoon : 010 - 213 30 81 . Fax : 010 - 413 22 48 . Het bureau is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

rouwzorg Vlaanderen . Verwijzing : rouwzorg Vlaanderen . "Rouwzorg Vlaanderen vzw " is een organisatie rond 'zorg om mensen in rouw' . Het eigen werkterrein ligt in en rond Antwerpen. Deze website van "Rouwzorg Vlaanderen vzw" bundelt naast informatie over de eigen werking ook doorverwijsadressen van organisaties en rouwbegeleiders waar we nauw mee samenwerken. De oorsprong van de werking ligt in de Werkgroep Rouwen Hoboken, een vrijwilligersorganisatie, ontstaan begin de jaren tachtig. Bogend op twintig jaar praktijkervaring wordt de evolutie gevolgd van wat reilt en zeilt rond de thematiek 'rouwen' in de sector van de hulpverlening, zowel op vrijwillig als op professioneel vlak. Algemene info Voor alles wat te maken heeft met jongeren: Kathleen Roskams e-mail: kathleen.roskams@ijd.be Voor alles wat te maken heeft met volwassenen: Monique Dujardin e-mail: info@rouwzorgvlaanderen.be Maatschappelijke zetel: Paul Vekemanslaan 5 2660 Antwerpen . Website : http://www.rouwzorgvlaanderen.be/ .

rozenkrans
- http://www.katholieknederland.nl/abc/rozenkrans.html . http://home.kabelfoon.nl/~uncle/religion/rosmainnl.html .

Rozenkruisers :
- Het Lectorium Rosicrucianum of de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, tracht zoekers naar Waarheid te wijzen op, en hen te verbinden met, de gouden draad die uit het labyrint van onze gebroken realiteit tot de Waarheid voert. België : Lindenlei 12 , 9000 GENT . Tel: 09-2 25 43 16 . Fax: 09-2 33 78 60 . E-mail : info@rozenkruis.nl . Website : http://www.lectoriumrosicrucianum.org/nederlands/belgie/index.htm . ROSE+CROSS ONLINE Wereldwijd Centrale hoofdzetel E-mail : rosecrossonline@rosecrossonlineorg . Website : http://www.rosecrossonline.org + + + Hoofdzetel ROZEKRUISERS ONLINE voor de Nederlandssprekende Gebieden België (Vlaanderen), Nederland, Aruba, Nederlandse Antillen en Suriname E-mail : rozekruisersonline@pandora.be België Voor de Provincie West-Vlaanderen Viviane Dely vivianedely@hotmail.com .

rusthuis: Nijns Silvia: A. Allochtone ouderen. B. Omgaan met de dood,

RUCA = De wet van april 1965 leidde tot de oprichting van het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA). De voormalige Rijkshandelshogeschool werd omgebouwd tot een volledige faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen (inclusief doctoraat) en in het nieuwe Centrum opgenomen. Verder omvat het RUCA een faculteit Wetenschappen (kandidaturen) en een faculteit Geneeskunde (kandidaturen). Algemeen telefoonnummer: 03-218 02 11 . E-mail : ipr@ruca.ua.ac.be . Website : http://www.ruca.ua.ac.be/nl/algemeen/index.html .

Rulof Jozef
- Websites : http://www.wayti.com/en/portal.php . http://fran.sneeknet.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=55026 .

Rumi - Roemi - soefisme - - islam -
- Website : Roemi is een werkwoord . http://www.studentenunie.nl/index.php3?template=http%3A//www.google.be/search%3Fq%3Dcache%3Aufg9WvFClMYJ%3Awww.studentenunie.nl/main.php3%253FMenuID%253D56%2526MyArtikelID%253D56+Schimmel+Mystische%26hl%3Dnl%26lr%3Dlang_nl - Soefisme : De derwisjen van Konya draaien, draaien en blijven tollen : http://users.pandora.be/wvaerewijck/wtrko.html .

Rushdie Salman. De laatste zucht van de Moor, ‘een grote roman die zich in stilistische brille en thematische complexiteit kan meten met Rushdies beste werk', aldus de recensent van deze krant, is een half jaar geleden in de ramsj gedaan: van f 49,50 nu voor slechts f 14,95. Niet echt een uitgeefsucces dat je van een bestsellerauteur mag verwachten. 'De laatste zucht van de Moor' getuigt van een nog briljanter verbeeldingskracht dan 'Middernachtskinderen' en 'De Duivelsverzen' en is een ongelooflijk ambitieus, grappig, satirisch en gevoelig boek. Het is een liefdeslied voor een verdwijnende wereld, maar ook haar laatste lofzang... (shortlisted voor de Bookerprize 1995). De laatste zucht van de moor - Salman Rushdie Uitgeverij Contact, 2001. ISBN 90 254 1881 3

RYD = Responsible Young Drivers . Kort gezegd is RYD actief op het vlak van de verkeersveiligheid en bestaat ze uit jongeren die andere jongeren proberen aan te zetten tot een verantwoord rijgedrag. Hun doel is daarbij het aantal jonge verkeersslachtoffers zowel in de week als in het weekend terug te dringen. Adres : Barricadenplein 9, B - 1000 Brussel. Tel. : +032 (0)2 513 39 94 . Fax : +032 (0)2 502 43 50 . E-mail : info@ryd.be . Website : http://www.ryd.be/ .