U 

Webpagina's op deze website die beginnen met de letter U :

Onderwerpen die beginnen met de letter U : - Halewijn - UA: Universiteit Antwerpen - UM = universiteit Maastricht - uitgeverijen - uitgeprocedeerde asielzoekers - Uitgeverij Vanden Broele - Uitpers - Ulburghs Jef - UMIVEL = Unie van moskeeën en islamitische verenigingen van Limburg - UMIVOW = Unie van Moskeeën in Vlaanderen - universiteiten - Universiteit Utrecht - UNIZO - Utrecht -

Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ of http://levensbeschouwing.info/ of http://www.levensbeschouwing.info/ of http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel)
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

UA: Universiteit Antwerpen : Prinsstraat 13 2000 Antwerpen . E-mail : info@ua.ac.be . Website : http://www.ua.ac.be/ .

Ubbink G , PLEIDOOI VOOR HET CHRISTELIJK GELOOF . Bloemlezing met inleiding en commentaar. Ede, Zomer & Keuning .1984 . C.S. Lewis zie http://www.lewisiana.nl/cslnl/index.htm .

UDC = Universele Decimale Classificatie
Letterwoord uit de bibliotheekwereld voor Universele Decimale Classificatie, een decimaal systeem dat alle publicaties (bibliografie, documentatie) indeelt in tien hoofdklassen, iedere hoofdklasse in maximaal tien subklassen, elke subklasse weer in maximaal tien subsubklassen enz. De UDC is gebaseerd op de DDC, de Dewey Decimal Classification, in 1876 ontworpen door de Amerikaanse bibliothecaris Melvil Dewey. De transformatie van DDC naar UDC vond plaats in het Institut International de Bibliographie van Paul Otlet en Henri LaFontaine: Manuel du répertoire bibliographique universel (1907). In de periode 1927-1931 verscheen de tweede, complete, internationale uitgave onder de titel Classification décimale universelle die de basis is geworden voor alle latere uitgaven. Aanpassingen aan en wijzigingen in het systeem worden geregeld door de Centrale Classificatie Commissie (CCC) van de Fédération Internationale de Documentation (FID) in Den Haag. De UDC maakt het mogelijk door middel van hulpgetallen en interpunctie verschillende begrippen vergaand te detailleren en aan elkaar te koppelen. De hoofdindeling is als volgt: 0 algemene werken; 1 filosofie; 2 religie, theologie; 3 maatschappijwetenschappen, sociologie, recht, bestuur; 4 taalwetenschap, filologie; 5 zuivere wetenschappen, natuurwetenschappen; 6 toegepaste wetenschappen, geneeskunde, techniek; 7 recreatie, kunstnijverheid, muziek, spel, sport; 8 letterkunde, literatuur; 9 aardrijkskunde, biografie, geschiedenis. Door middel van symbolen kunnen hulptabellen betreffende taal (nl. het symbool =...), vorm ((0...)), plaats ((1...) (9...)), etnische groeperingen ((=...)) en tijd ("...") gespecificeerd worden. De 82/89-rubriek van de UDC betreft de letterkunde. Daarbinnen geeft 82-1 t/m 82-9 een genre-indeling (82-1 dichtkunst, 82-2 dramatische werken, 82-3 proza-fictie enz.). De werken van afzonderlijke auteurs worden aangegeven met hun beginletters na 82., bijv. 82.VON voor Vondel. Met 820 t/m 899 worden de afzonderlijke taalgebieden aangeduid: 839.31 is Nederlandse en 839.32 Vlaamse literatuur. In veel bibliotheken en documentatie-instituten wordt gebruik gemaakt van de UDC of een aangepaste versie daarvan. Het gebruik van UDC-bibliotheeksignaturen heeft als belangrijk voordeel boven een kast-plank-signatuur dat bij uitbreiding van de bibliotheek niet omgesigneerd hoeft te worden; het nadeel van UDC-signaturen voor de gebruiker is dat ze door hun lengte en interpunctie moeilijk te hanteren zijn. De UDC-code wordt vaak vermeld bij de bibliografische gegevens op de verso-zijde van het titelblad,

UDC - beknopte overzichtstabel (zie o.a. http://www.dar.csiro.au/library/databases/UDC_full.html . http://www.udcc.org/00CAN.TXT .0 Algemeen - 00 Algemene methodologie, afkortingen - 007 Communicatie - 008 Cultuur - 01 Bibliografie, catalogi, boekenlijsten - 011 Internationale bibliografieën - 012 Bibliografieën van een bepaalde auteur - 014.1 Anoniemen, pseudoniemen - 015 Nationale bibliografieën - 016 Vakbibliografieën - 017.1 Catalogi van bibliotheek - 017.4 Catalogi van uitgevers - 02 Bibliotheekwetenschap - 03 Encyclopedieën algemeen - 04 Essaybundels allerlei - 05 Tijdschriften - 058 Jaarboeken - 058.7 Adreslijsten - 06 Verenigingen, clubs, congressen, tentoonstellingen - 061.23 Organisaties - 061.3 Congressen - 07 Journalistiek - 08 Werken met diverse thema's - 09 Catalogi van handschriften, incunabelen..
1 Filosofie Psychologie - 13 Filosofie 133 Metaphysica, cultuurfilosofie - 14 Filosofische systemen - 159.9 Psychologie - 16 Logica. - epistemologie - kennisleer - 17 Ethiek
2 Godsdienst - theologie - 2:371.3 didactiek - 2(072) lesprojecten - 2(075) lesmethoden - 200 encyclopedie/naslag - 205 werkstukken - 210 godsdienstsociologie/wetenschap - 22 Bijbel - 220/221 bijbel/bijbelse geschiedenis/geografie - 222 oude testament - 225 nieuwe testament - 23 Dogmatiek - 230/232 christendom/christologie/marialogie - 235 heiligen - 237 reïncarnatie - 24 Moraaltheologie - 240 praktische theologie - 246/248 symboliek/mystiek - 25 Pastoraaltheologie - 253 pastoraal theologie - 26 Christelijke Kerk - 261/264 christelijke kerk/liturgie - 27 Kerkgeschiedenis - 270/271 kerkgeschiedenis/kloosterwezen - 273 hekserij/ketterij - 276 kerkvaders - 28 Rooms-katholieke kerk - 280 christelijke groeperingen - 282/284 katholicisme/protestantisme - 29 Niet-christelijke kerken - 291. Vergelijkende godsdienst - 292 griekse/romeinse godsdiensten - 293 germaanse godsdiensten - 294 Indische religies - 294.3 Boeddhisme - 294.35 jainisme 294.5 Hinduisme 294.553
Sikhisme - 295 Zoroastrianisme, Mithraisme - 296 jodendom - 297 islam - 298 Andere Europese godsdiensten - 299 Andere godsdiensten - 299 egyptische godsdiensten - 299.512 Confucianisme - 299.513 Taoisme - 299.52 Shintoisme
3 Maatschappijwetenschappen - 311 Statistiek - 314 Demografie - 316 Sociologie - 32 Politiek - 327 Internationale politiek - 303 Methoden in de maatschappijwetenschappen - 33. Economie - 34 Recht - wetgeving 341 Internationaal recht - 341.123 Internationale organisaties - 35 Openbare administratie en militaire wetenschappen - 36 Sociale bijstand - maatschappelijk werk - wonen - verzekeringswezen 367 Bewegingen voor sociale interrilaties - 369 Verscheidene sociale bewegingen - 369.4 Scoutisme - 37 Opvoeding, onderwijs, vrije tijd - 371 Organisatie van het onderwijssysteem - 379.8 Vrije tijd - 379.85 Toerisme - 38 Handel en verkeer - 381 Binnenlandse handel - 382 Internationale handel - 383 Post - 384 Communicatie - 385 Spoorwegen - 386 Scheepvaart algemeen en binnenvaart - 387 Zeescheepvaart - 389 Metrologie 39 Etnografie, zeden, folklore - 396 De rol van de vrouw in de samenleving
5 Mathematica en natuurwetenschappen - 50 Algemeenheden wetenschappen - 51 Mathematica - Wiskunde - 52 Astronomie - astrofysica 53 Fysica - natuurkunde - 54 Scheikunde - Chemie - kristallografie - mineralogie - 55 Aardwetenschappen - geologie - meteorologie - 56 Paleontologie - 57 Biologie , biochemie - 58 Plantkunde - 59 Dierkunde - Zoölogie
6 Toegepaste wetenschappen - geneeskunde - techniek - 61 Geneeskunde - Medische wetenschappen - 62 Ingenieurswetenschappen - 621.3 Elektrotechniek - 621.39 Telecommunicatie 629.1 Voertuigen - 63 Landbouw - veeteelt - 64 Huishoudkunde - 65 Management - communicatie - 651 Kantooradministratie - 651.93 Stenografie - 654.1 Massamedia - 655 Drukkunst, uitgeverij - 656.835 Filatelie - 659 Reclame, werving - 66 Scheikundige techniek en industrie - 68 Industrie - handel 681.3 Computers - 69 Bouwbedrijf
7 Kunst - sport - 71 Ruimtelijke ordening - 72 Architectuur - 73 Beeldhouwkunst - 737 Numismatiek - 74 Tekenkunst - 75 Schilderkunst - 76 Grafische kunsten - 77 Fotografie - 78 Muziek - 79 Amusement, spelen - spel - sport - ontspanning - 791.43 Filmkunst - 792 Theater - 796 Sport
8 Taal - literatuur - 80 Filologie - 800 Algemene taalkunde - 800.1 Taalfilosofie - 800.89 Interlinguïstiek - 800.891 Volapuk - 800.892 Esperanto - 800.892 (091) Geschiedenis van het Esperanto - 800.893 Ido - 800.894 Neo - 800.895 Unitario - 800.896 Occidental - 800.897 Interlingua - 801 Algemene Filologie (die geen betrekking heeft op één bepaalde taal) 801.1 Spelling - 801.2 Retorica - 801.3 Woordenboeken, etymologie (algemene beschouwingen) - 801.310.1 Uitdrukkingen - 801.310.2 Spreekwoorden - 801.311 Plaatsnamen - 801.314 Homoniemen, synoniemen - 801.316 Woordenboeken - 801.316.4 Vakwoordenboeken - 801.318 Dialectwoordenboeken - 801.323.19 Beeldwoordenboeken - 801.4 Fonetiek - 801.5 Grammatica - 801.54 Etymologie - 801.55 Morfologie - 801.54 Syntaxis - 802 - 803 Germaanse talen - 803.931 Nederlands - 804 Latijnse talen - Romaanse taalkunde - 805 Italiaanse taalkunde - 806 Spaanse taalkunde - 807 Klassieke talen - 808 Slavische en Baltische talen - 809 Oosterse talen - Indo-Europese talen - 82 Algemene literatuur - 820 Engelse literatuur - 830 Duitse literatuur - 839.31 Nederlandse literatuur - 839.32 Vlaamse literatuur - 839.5 Scandinavische literatuur - 840 Franse literatuur - 850 Italiaanse literatuur - 860 Spaanse literatuur - 87 KLassieke literatuur - 88 Slavische literatuur - 891 Indo-Europese literatuur - 889.2 Esperantoliteratuur - 92 Biografieën -

9 Geografie - biografie - geschiedenis
908 Area studies 930 Geschiedeniswetenschap
91 Historische geografie 940 Geschiedenis van Europa
929 Biografie 950 Geschiedenis van AziŽ
929.5 Genealogie 960 Geschiedenis van Afrika
929.6 Heraldiek 970 Geschiedenis van Noord Amerika
929.7 Adel - eretitels 980 Geschiedenis van Zuid Amerika

uitgeprocedeerde asielzoekers
- Prijs diaconie voor Noodopvang uitgeprocedeerde asielzoekers : http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/nieuws/nieuws_559901.html .

uitgeverijen
- een overzicht van uitgeverijen vind je op de website rubrieken.com : http://rubrieken.com/uitgeverij.htm .
- Abimo Uitgeverij , Beukenlaan 8 , 9250 Waasmunster - België . Tel: 0032-(0)52/46.24.07 . Fax: 0032-(0)52/46.19.62 . E-mail: info@abimo-uitgeverij.com . Websites : http://home.planetinternet.be/~kdavid/abimo/index3.htm . http://www.abimo-uitgeverij.com/ .
- Acco . Voor België: Uitgeverij Acco , Brusselsestraat 153 - 3000 Leuven . Telefoon: (00-32)-016 62 80 00 / Fax: (00-32)-016 62 80 01 . E-mail [via internet]: uitgeverij@acco.be /. Email (via Kuleuven) : uitgeverij@acco.kuleuven.ac.be . Website : http://www.acco.be/acco_publishing/publishing_main.php .
- Averbode, uitgeverij: website: http://www.averbode.com/fshome.asp .- Uitgeverij Averbode N.V., Abdijstraat 1 , PB 54 , 3271 Averbode , Tel.: 013/780 111 , Fax : 013/780 183 , mail : averbode.publ@verbode.be , Uitgeverij Altiora Averbode N.V., Abdijstraat 1 , PB 54 , 3271 Averbode , Tel.: 013/780 182 , Fax : 013/780 179 , mail : altiora@verbode.be ,  Verantwoordelijke uitgever van religieuze en levensbeschouwelijke boeken: Tel.: 013/780.172 . Fax:  013/780.179 . Email: rony.ceustermans@verbode.be
- Davidsfonds, Blijde Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven. Tel.: 016/310.600 . Fax: 016/310.608 . e-mail: algemeen informatie@davidsfonds.be  UItgever: Katrien de Vreese, pers en promotie: Griet Verhoeyen griet.vh@davidsfonds.be  . Website: http://www.davidsfonds.be/
- Uitgeverij De Boeck , Lamorinièrestraat 31- 37 , 2018 Antwerpen , tel. 03 200 45 00 , fax 03 200 45 99 , e-mail: uitgeverij@deboeck.be , Onze toonzaal in Antwerpen is elke werkdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 17 uur. Klantendienst en Besteldienst : Nijverheidsstraat 8 , 2390 Oostmalle , tel. besteldienst 03 312 86 36 , tel. klantendienst 03 312 86 38 , fax besteldienst 03 311 77 39 , e-mail: informatie@deboeck.be , website : http://www.uitgeverijdeboeck.be/educatief/home.asp?metnaam=standaardeducatief .
- Epo ,
- Geocart, Contacteer ons: Retail: Joep van Hoof , j.vanhoof@geocart.be . Tel: 03/7601460 . Fax: 03/7601528 . B to B: Zoran Ivanovic , z.ivanovic@geocart.be . Tel: 03/7601462 . Fax: 03/7601529 . Website : http://www.geocart.be/index.php .
- Halewijn nv . E-mail : halewijn.uitgaven@kerknet.be . Adresse/Adres : Halewijnlaan 92 2050 ANTWERPEN Tel. : 03-210 08 12 Fax : 03-210 08 15 E-Mail : publidoc@kerknet.be WEBSITE : http://www.kerknet.be . - LetterGreep -
- Lannoo Uitgeverij , Kasteelstraat 97 , B-8700 Tielt , tel.: 32 (0)51 42 42 11 , fax: 32 (0)51 40 11 52 , E-mail: lannoo@lannoo.be  . Website : http://www.lannoo.com/ .
- Maklu-Uitgevers n.v. Garant-Uitgevers n.v. In België: Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen . Tel: +32 (3) 231 29 00 . Fax: +32 (3) 233 26 59 . info@maklu.be . uitgeverij@garant.be . Website : http://www.maklu.be/MakluEnGarant/ . In Nederland: Koninginnelaan 96 , 7315 EB Apeldoorn . Tel: +31 (55) 522 06 25 . Fax: +31 (55) 522 56 94. info@maklu.nl .
- Pelckmans, Uitgeverij Pelckmans, Kapelsestraat 222 , 2950 Kapellen , tel.: 03 660 27 00 , fax: 03 660 27 01 , tel. klantendienst: 03 660 27 20 , uitgeverij@pelckmans.be  . Website : http://www.pelckmans.be/ .
- Uitgeverij Vanden Broele , Stationslaan 23 , B-8200 Brugge . Tel: 050/642 800 . Fax: 050/642 808 . E-mail: uitgeverij@vandenbroele.be . Website : http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/ .
-  Uitgeverij Van Halewyck, website : http://www.vanhalewijck.be/ . Uitgeverij Van Halewyck , Diestsesteenweg 71a, 3010 Leuven , 016/353306 (telefoon) , 016/353307 (fax) , 016/353308 (fax) , e-mail : info@vanhalewyck.be  ,

uitvaart :
- Nader tot u, Heer . Harry Gielen, Piet Thomas . Dit boek biedt een ruime keuze van teksten voor de christelijke uitvaartliturgie . Het bundelt gebeden, gedichten en meditatieve teksten die bruikbaar zijn voor de dodenwake, de uitvaartdienst, de begrafenis of crematie . Een onmisbaar boek, niet alleen voor de pastoraal, maar ook voor allen die zelf willen meewerken aan een verzorgde en meer geïnspireerde uitvaartliturgie . ISBN: 90-209-5849-6 . Aanbevolen verkoopprijs: 17,95 EUR . Aantal pagina's: 172
- Informatie-Centrum voor de uitvaart : website : http://www.gedenkboek.nl/ .
- Een familielid overlijdt. Praktische richtlijnen: http://www.euromut.be/nl/deces.htm#l1 .
- Varu, de Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen ,  website : http://www.varu.be/ . VARU secretariaat, G. Gezellelaan 77 , 9100 Sint-Niklaas , tel. (03) 777 37 34 , fax (03) 778 22 37 , Info: info@varu.be VOORZITTER Alfons De Clerck , Bleekmeerstraat 80-82 , 9160 Lokeren , tel. 09/349 21 79 , fax 09/348 88 20 , declerck@varu.be . Website : http://www.uitvaartraad.be/consument.asp .
- FBBV, Federatie Beroepsverenigingen Begrafenisondernemers Vlaanderen ,

Uitpers : Webzine voor internationale politiek . Rekening 850-8312768-60 voor Uitpers – Boekelbaan 73 – 9630 Zwalm . Redactieadres: redactie@uitpers.be Website : http://www.uitpers.be/ . Uitpers verschijnt maandelijks, enkel op het Internet, omdat dit meer en meer verspreid geraakt en zovele initiatieven in het verleden op de muur van de financiële haalbaarheid te pletter zijn geslagen . Abonneer u op het gratis Uitpers E-Zine : nieuwsbrief@uitpers.be . Nummer 48, 5de jg. , 6 december 2003 . Nr. 49, 5de jg., januari 2004 . Nr.54 : juni 2004 .

Ulburghs Jef . Jef Ulburghs belicht in boek Limburgs integratieproces . (Belga) Jef Ulburghs heeft een nieuw boek uit, het achtste inmiddels. In "Culturen zonder muren" belicht de 82-jarige priester-politicus het Limburgse integratieproces. Aan de hand van 90 gesprekken worden de maatschappelijk en sociale context van het mijngebeuren en de wisselwerking tussen politiek, godsdienst en integratie geschetst. Volgens insiders is het werk een uniek document, dat de "multimix" in Limburg voor het eerst volledig in kaart brengt. De auteur gaat in zijn boek onder meer in op het specifieke integratieproces in Limburg, dat haast op een natuurlijke manier groeide nadat mijnwerkers uit andere landen in de mijnen aan de slag gingen. Hij belicht de inzet van talrijke (vakbonds)organisaties, verenigingen en buurtwerken. Die zorgden er uiteindelijk voor dat autochtonen en allochtonen in Limburg op een respectvolle manier samenleven, meent Ulburghs. In het boek zitten behalve een aantal beklijvende verhalen ook een aantal unieke foto's van de woelige mijn- en andere stakingen in Limburg. "Culturen zonder muren" werd uitgegeven in samenwerking met Het Belang van Limburg en telt 211 pagina's. Het boek ligt in de boekhandel. Kostprijs: 17,50 euro
Website : http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=PS_17519&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM .

UM = universiteit Maastricht , Universiteit Maastricht . Postadres: Postbus 616 , 6200 MD Maastricht . Bestuursgebouw: Minderbroedersberg 4-6 , 6211 LK Maastricht . Tel: 043-3882222 . E-mail: communicatie@bu.unimaas.nl . Website : http://www.unimaas.nl/ .

UMIVA : UMIVA is de Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Antwerpen. 25 Marokkaanse moskeeën in Antwerpen zijn er lid van. Adres : Plantin en Moretuslei 202 bus 1 te 2018 Antwerpen. Telefoonnummer : 03-235 48 33 . Fax : 03-235 91 37 . E-mail : congresumiva@hotmail.com . Voorzitter : Said M'daouchi . DOELSTELLING : De Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Antwerpen (UMIVA) is een koepel van een 26-tal moskeeën, waarvan 18 in het Antwerpse. Email : umiva.vzw@antwerpen.be .

UMIVEL = Unie van moskeeŽn en islamitische verenigingen van Limburg Genk, 16 mei 2005 Geachte heer/mevrouw Moslims hebben gebedshuizen waar zij God (Allah swt) aanbidden. Deze gebedshuizen zijn sinds hun ontstaan niet alleen bedoeld voor het gebed maar ook voor allerhande maatschappelijke doeleinden. Het zijn ontmoetingshuizen, studiecentra's, overleghuizen en zelfs sociale opvangcentra's. Ook in Limburg hebben wij 13 Marokkaanse moskeeŽn (gebedshuizen ) . Die zijn verspreidt over verschillende gemeenten van onze provincie. Om onze medebewoners en onze beleidsmakers vertrouwd te maken met onze gebedshuizen, onze activiteiten, organiseert UMIVEL: Opendeurdag van de moskee op 18 juni 2005 . Programma: 14:00 u: Opening met reciteren van verzen van de Koran 14:10 u: Woord van de voorzitter van UMIVEL de heer Tahar Chahbi 14:25 u: Voorstelling van de moskeeŽn door de woordvoerder van UMIVEL, Abdelghafour ABIDALLAH. 15:00u: Start rondleidingen moskee en bezoek aan standjes van de verschillende MoskeeŽn. 18.00 u: Einde van de rondleidingen Er zal tijdens de volledige namiddag een theeceremonie verzorgd worden. ADRES: Moskee Hassan Ibn Thabet Noordlaan 133 3600 Genk, Winterslag. Wij hopen u, uw gezin en uw vrienden hier te mogen ontmoeten. Namens het bestuur, De algemene secretaris: Mouloud KALAAI

UMIVO , Regentieplein 8 , 9100 Sint-Niklaas . tel : 09/348 82 99 . E-mail : umivo_vzw@hotmail.com .

UMIVOW = Unie van Moskeeën in Vlaanderen, Contact: Mohamed Achaibi – 0486/31.76.93 E-mail : umivow_vzw@hotmail.com .

UNESCO : Het hoofdkwartier van de UNESCO ligt in Parijs. U kan de UNESCO bereiken op onderstaande coördinaten: UNESCO , Office of Public Information , 7, place de Fontenoy , F-75352 Paris 07 SP ( Frankrijk ) . Tel: +33 1 45 68 10 00 . E-mail: opi@unesco.org . Website : http://www.unesco.org . De UNESCO is de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie. Via internationale samenwerking op haar werkterreinen, wil de UNESCO een betere wederzijdse verstandhouding tussen de verschillende volkeren en culturen tot stand brengen en zo de vrede in de wereld bevorderen. De UNESCO werd op 16 november 1945 opgericht. Nadat 20 lidstaten de Constitutie ratificeerden, trad de UNESCO op 4 november 1946 in werking. Inmiddels is de Organisatie al meer dan 50 jaar actief en telt ze 188 lidstaten, maar de oerdoelstelling van het streven naar wereldvrede staat nog steeds centraal in alles wat de UNESCO onderneemt. Dat komt het sterkst tot uiting in het Vredescultuur Programma.
- UNESCO@vlaanderen vzw, Edg. Farasijnstr. 32, B-8670 Koksijde, tel/fax:+32(0)58/514479 . E-mail : unesco@online.be . Website : http://www.unesco-vlaanderen.be/ .

Unie van Turkse Verenigingen , Dendermondestraat 36 , 2018 Antwerpen . Tel. : 03/238 33 42 .

United Religions Initiative (URI) – opgericht in juni 2000 – is een groeiende wereldwijde gemeenschap, die als doel heeft het stimuleren van duurzame interreligieuze samenwerking; het beëindigen van religieus gemotiveerd geweld en het realiseren van culturen van vrede, gerechtigheid en heelwording voor de Aarde en alle levende wezens. Op zondagmiddag 27 april 2003 presenteerde URI Nederland zich. 21 juni 2003 is een inspiratie- en organisatiedag. Zie website http://www.interreligieus.nl/uri/index.html . URI GLOBAL OFFICE , P.O. Box 29242 , San Francisco, CA 94129, USA . Website : http://www.uri.org . E-mail : office@uri.org . URI NEDERLAND , voorzitter: Ari van Buuren , Maxwellstraat 42 , 1097 EW Amsterdam . Tel. : 020-6637155 . Website : http://www.interreligieus.nl/uri .

universiteiten :- K.U.Brussel - Universiteit Gent - K.U.Leuven - UA: Universiteit Antwerpen - UM = universiteit Maastricht - Universiteit Utrecht - V.U.B . Vrije Universiteit Brussel -

UNIZO = Unie van Zelfstandige Ondernemers , CONTACTADRESSEN UNIZO . Nationaal secretariaat , Spastraat 8 , 1000 Brussel . Tel: 02/238 05 11 . Fax: 02/230 93 54 . E-mail: info@unizo.be . Website : http://www.unizo.be/ .

Utrecht
- De Aboe Da’oedschool is een basisschool op Islamitische grondslag: de eerste Islamitische basisschool in Utrecht. De school is vernoemd naar de 9e eeuwse Islamitische geleerde Aboe Da’oed die een belangrijke bijdrage leverde aan de samenstelling van de overleveringen (hadith) van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). De school werd in 1993 opgericht door ouders die veel waarde hechten aan onderwijs en opvoeding op Islamitische grondslag. Aboe Da'oedschool School voor islamitisch basisonderwijs Marnixlaan 362 3552 HM Utrecht Tel. 030 - 2440720 Fax. 030 - 2442997 . Website : http://www.aboedaoedschool.nl/ .
- Universiteit Utrecht . Algemeen adres Universiteit Utrecht (UU) . Postadres: Universiteit Utrecht Bestuursgebouw , Postbus 80125 , 3508 TC Utrecht . Bezoekadres: Universiteit Utrecht Bestuursgebouw , Heidelberglaan 8 , 3584 CS Utrecht . Website : http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/ . Postadres Faculteit Godgeleerdheid , Universiteit Utrecht , Postbus 80105 , 3508 TC Utrecht . Bezoekadres W.C. van Unnikgebouw , kamer 1203 , Heidelberglaan 2 , 3584 CS Utrecht (de Uithof) . Telefoon +31 (0)30 253 1853 . Fax +31 (0)30 253 3241 . E-mail secretariaat@theo.uu.nl . Website : http://www.uu.nl/uupublish/defaculteit/ .
- in aanbouw zijnde moskee Abi bakr Assadih in Zuilen.Brand in Utrechtse moskee Uitgegeven: 5 november 2004 14:29 Laatst gewijzigd: 5 november 2004 15:14 UTRECHT - In een moskee in de Utrechtse wijk Zuilen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. Dat liet de politie vrijdagmiddag weten. Het vuur is vanzelf uitgegaan. Het in aanbouw zijnde gebedshuis liep behoorlijke rook- en roetschade op, aldus een politiewoordvoerder. Volgens de Unie van Marokkaanse MoskeeŽn is de brand aangestoken. Volgens woordvoerder A. Boujoufi van de Unie van Marokkaanse MoskeeŽn was er op verschillende plekken in de moskee brandbare vloeistof verspreid. Maar omdat het gloednieuwe gebouw nog niet ingericht is, kon het vuur zich op het kale beton niet uitbreiden. De daders waren binnengekomen nadat ze een ruit hadden ingeslagen. Boujoufi zegt dat de betrokkenen bij de moskee geschrokken maar kalm op de brandstichting hebben gereageerd. Omdat de daders niets achter hebben gelaten, is over hun motief niets bekend. De opening van de moskee, gepland over ongeveer twee maanden, loopt door de brand geen vertraging op. Website : http://www.nu.nl/

UVB = Ultra Violet Licht

UVV = Unie van vrijzinnige verenigingen : Brand Whitlocklaan 50, 1200 Brussel . Tel : 02 735 81 92 . Website : http://www.uvv.be/uvv5/situ/uvvn.html