W. I. L. O. Werkgroepen voor intercultureel leren en ontmoeten

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) - websitenaam : http://levensbeschouwing.info/ of http://www.levensbeschouwing.info/
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

In onze tijd met zijn verhoogde mobiliteit en nieuwe communicatietechnologieën nemen de interculturele contacten sterk toe. Zij halen onze westerse samenleving uit haar zelfvoldane beslotenheid en geven haar een multiculturelere tint. Voor de kleinere niet-westerse samenlevingen is de uitdaging vaak veel prangender: ze worden almaar meer opgeslorpt in de dominante globaliserende consumptiecultuur, met dreigend verlies van eigen cultuurelementen.
W.I.L.O. wil hier positief op inspelen, en een steentje bijdragen tot onze verbondenheid met het lot en de cultuur van andere volkeren. Als Limburgers én Wereldburgers willen we actief aanwezig zijn in de prachtige en kleurrijke “global village” die op onze planeet vorm krijgt.
De doelstelling van de werkgroepen is meerledig: openstaan voor de schoonheid van minder bekende culturen, vriendschappelijke betrekkingen met hen onderhouden én hun culturele initiatieven ondersteunen.
______________________________________
WERKGROEP SINTI EN ROMA

Rond het jaar 1000 verlieten de stammen die we nu zigeuners noemen India voor een lange reis naar het westen. Sommigen trokken via de Bosporus naar Europa, anderen via Noord-Afrika en Spanje. In 1420 kwamen de eerste zwervers in de Lage Landen aan. Ondertussen hadden ze vele cultuurelementen uit de landen die ze passeerden geassimileerd, maar ook opvallend veel van hun oorspronkelijke beschaving behouden, o.a. hun taal (het Romanes, verwant aan Sanskriet). Het is verrassend met hoeveel liefde deze mensen de cultuur van hun voorouders koesteren en vormgeven.
Om deze culturen beter te leren kennen leggen we een oprichtingsvergadering vast voor een nieuwe werkgroep: wo. 3 november 2004 19.30u Cultuurcentrum Genk, zaal 2
Deze eerste bijeenkomst staat open voor ieders inbreng en ideeën. Twee concrete initiatieven worden voorgesteld: de verbroedering met de Sinti-gemeenschap uit Stein en Geleen, en meewerking aan het Gipsy Festival dat voorzien is voor woensdag 11 mei en plaatsvindt op een weide bij het Atheneum van Genk.
_______________________________
WERKGROEP INDIANEN

Deze werkgroep brengt sinds februari 2004 mensen samen met een hart voor de oorspronkelijke bewoners van Noord- en Zuid-Amerika. Sommigen leggen de nadruk op de mensenrechten, anderen op het cultuurbehoud, weer anderen op de zelfverrijking door elementen en waarden uit de indiaanse beschavingen in hun eigen leven te integreren.
Onze eerste drie bijeenkomsten maakten duidelijk dat onze werkgroep voor een prachtige vernetting kan zorgen tussen vertegenwoordigers van verschillende verenigingen en met diverse contacten.
De Werkgroep Indianen verbroedert met Nanish Shontie, een nieuwe indianengemeenschap in Oregon, in het gebied van de Western Shoshone. Daarnaast onderhoudt ze losse contacten met Andesindianen die in Vlaanderen verblijven.
De volgende bijeenkomst vindt plaats: do. 4 november 2004 19.30u Cultuurcentrum Genk, zaal 2

Deelname aan de werkgroepen is gratis.
Contact: Felix Bergers, Weg naar As 235, 3600 Genk, 089/35 64 20, felixbergers@hotmail.com .