INFORMATIE OVER EN BESCHOUWINGEN BIJ : BAHÁ'Í

Op deze website vind je de uiterst interessante bibliotheek Karmel. Wil je weten of een boek aanwezig is, tik dan in ZOEKEN op de startpagina de naam van een auteur of een ander woord in. - LEVENSBESCHOUWELIJK LIMBURG DERDE AFLEVERING : DE BAHÁ’Í-GEMEENSCHAP IN LIMBURG- aanwinstenlijst 2004 - aanwinstenlijst 2002 - Kerk en Leven, 12 februari 2003 Federatiebladzijde Hasselt Noord-Oost - Christendom en bahá'í religie in dialoog . Cultureel Centrum Hasselt, 21 januari 2003 . Dialoogavond in het kader van de Werkgroep Interreligieuze Dialoog Limburg (WIDL) - CATALOGUS BIBLIOTHEEK KARMEL - TITELBESCHRIJVING BOEKEN
- TITELBESCHRIJVINGEN DOKUMENTATIE-MATERIAAL GODSDIENSTEN - TITELBESCHRIJVINGEN DOKUMENTATIEMATERIAAL ALGEMEEN ,
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , - Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

SISO 282 - UDC 297 - NUR (theologie algemeen) 700 -
- http://www.bahai.org : de officiële site van de Bahá'í Wereldgemeenschap . E-mail : www@bahai.org . Een overzicht van contacten van bahá'ís over de wereld : http://www.bahai.org/article-1-6-0-9.html . For further information contact: Office of Public Information , Bahá'í World Centre • P. O. Box 155 • 31001 Haïfa , Israël . Tel: 972 (4) 835-8394 • Fax: 972 (4) 831-3312 . Email: opi@bwc.org . Zie website http://www.bahaiworldnews.org/terraces/opening.en.html . De Bahá'íkalender kan je vinden op website http://www.bahai.nl/actueel/indexactueel.html .
- Nationaal Bahá'í Centrum , Troonstraat 205 1050 Brussel , Tel.: 02 / 648 53 60 , Fax: 02 / 646 21 77 . De website is reeds gedurende vele maanden in ontwikkeling. E-mail: centrebahai@brutele.be . Er is echter de webiste van de Nederlandse Bahá'ígemeenschap : http://www.bahai.nl/ . Adres : Riouwstraat 27 , 2585 CR Den Haag. Tel : 070 / 35 54 017 .Fax : 070 35 06 161 . E-mail : nsa@bahai.nl .
- Reeds meer dan tien jaar is de  Baha'igemeenschap van Hasselt actief met haar Centrum Karmel en de persoon van Guido Cooreman (Willekensmolenstraat 117, 3500 Hasselt. Contactadres: Guido Cooreman-Muller. Tel.: 011/22 66 55 E-mail: gcrmn@hotmail.com .) Website :  http://www.bahai-faith.org/nederlands.html . Emailadres van de webmaster: louis.franssens@pandora.be . Levensbeschouwelijk Limburg : - derde aflevering (de bahá'ígemeenschap in Limburg) - Website : http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/bahai.htm .
- http://www.bahaiworldnews.org ,
met een prachtige sectie, gewijd aan de Inwijding van de Terrassen op het Bahá'í Wereldcentrum in Haifa (Israël). Persmateriaal, hoge resolutie-foto's,...

- Levensbeschouwelijk Limburg : - derde aflevering (de bahá'ígemeenschap in Limburg) - Website : http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/bahai.htm .
- Aanwinstenlijst 2002
- Kerk en Leven, 12 februari 2003 Federatiebladzijde Hasselt Noord-Oost
- Christendom en bahá'í religie in dialoog . Cultureel Centrum Hasselt, 21 januari 2003 . Dialoogavond in het kader van de Werkgroep Interreligieuze Dialoog Limburg (WIDL)
- CATALOGUS BIBLIOTHEEK KARMEL - TITELBESCHRIJVING BOEKEN
- TITELBESCHRIJVINGEN DOKUMENTATIE-MATERIAAL GODSDIENSTEN
- TITELBESCHRIJVINGEN DOKUMENTATIEMATERIAAL ALGEMEEN ,


LEVENSBESCHOUWELIJK LIMBURG ( DERDE AFLEVERING )
DE BAHÁ’Í-GEMEENSCHAP IN LIMBURG . Zie Kerk & Leven, editie 31 maart 2004 , nr.14, bisdom Hasselt.

Aan de hemel schitteren ontelbaar vele sterren. Soms houdt een ster je aandacht vast omwille van haar flikkering en haar plaats in de hemelruimte. En al verblindt de zon bij dag het sterrenlicht, bij nacht sieren de sterrenlichtpuntjes het dak van onze aarde. In de veelheid van levensbeschouwingen, religies en godsdiensten duikt soms plots één op, waarvan we het bestaan niet eens vermoedden. Ik heb het over de bahá’-í-religie, een lichtpunt op aarde voor mensen die hun weg zoeken in de duisternis.

het Negentiendaags Feest

Op dinsdag 2 maart 2004 mag ik een viering van een Negentiendaags Feest van de Limburgse bahá’´s meemaken ten huize van het gezin Louis Franssens in Hasselt. In Limburg is het aantal bahá’ís slechts bijna twee handen vol. Bij de viering zijn aanwezig : Louis Franssens en zijn vrouw Delshad Najmi , Guido Cooreman en zijn vrouw Annemie Muller en Behzad Ebrahimi-Fard , een Iraniër die reeds 18 jaar in België woont.
De viering gaat door in de gebruikelijke zithoek. Ze begint met het beluisteren van een gezongen Perzisch gebed op cd. Ik versta er niets van maar ik voel aan dat deze stilte en dit luisteren verbondenheid schept met de gelovigen over de hele wereld. Want deze maand is een bijzondere maand. Het is de laatste maand van de negentien bahá’í-maanden in het jaar, een vastenmaand. Tijdens de dag wordt noch gegeten noch gedronken, negentien dagen lang. Daarna is het Naw-Rúz (nieuwjaar) op 21 maart, het begin van de lente.
Na het lied zegt ieder een gebed, de Iraniër in het Perzisch, Delshad in het Engels, de anderen in het Nederlands. Er is geen voorgeschreven volgorde of ritueel. Er is geen veelheid van woorden. Teksten uit alle godsdienstige tradities kunnen gelezen worden, als richtingwijzers van God voor de mens op aarde.
Na het meditatieve deel volgt het consultatieve. De leden informeren elkaar en lichten passages uit het maandblad toe. Daarna volgt een gezellig samenzijn, met thee en een koekje.
Zo verloopt elke bijeenkomst op de eerste dag van de maand van negentien dagen.

interreligieuze dialoog en inzet voor vrede

Voordat er sprake was van de Werkgroep voor Interreligieuze Dialoog Limburg (WIDL) die in april 2001 werd opgestart, organiseerde Guido Cooreman reeds in de eerste helft van de negentigerjaren informatie-avonden over de verschillende godsdiensten en verspreidde hij regelmatig allerlei interreligieus nieuws met o.a. de vermelding van de nieuwe aanwinsten van boeken over de verschillende religies. Hij beschikt over een interreligieuze bibliotheek , die enig in Limburg is. Hij geeft ze in bruikleen en de titels van de boeken kan je vinden op mijn website onder de webpagina over de bahá’ís (http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/ .
Guido Cooreman is actief in de WIDL, de interreligieuze meditatie, ontwikkelings- en vluchtelingenwerk. In de lijn van zijn godsdienstige overtuiging stimuleert hij de dialoog en de goede verstandhouding tussen de godsdiensten. Louis Franssens is als rolstoelgebruiker beperkt in zijn actiemogelijkheden. Hij ontwerpt verschillende websites en wil zo ten dienste staan van groeperingen en maatschappij.

het bahá’í-geloof

De stichter van het bahá'i-geloof is Mirzá Husayn 'Ali Nuri (1817-1892), bekend als Bahá'u'lláh (Heerlijkheid Gods). Zijn religieuze leer en gemeenschap ontstond rond het midden van de 19e eeuw in Perzië. Zijn volgelingen worden hahá'is genoemd. Hij werd verbannen naar Akka in Israël, waar hij in 1868 aankwam. Hij overleed in Bahjí, even ten noorden van `Akka en is daar begraven. Zijn graftombe is tegenwoordig het brandpunt van de wereldgemeenschap.
Bahá'u'lláh ziet zichzelf als een nieuwe profeet die van God een nieuwe openbaring ontvangt in de lijn van de vroegere profeten die God naar de mensen heeft gestuurd. Hij verklaart dat het grootste doel van de komende tijd is de eenheid van de mensheid en de wereldvrede tot stand te brengen. De leer van Bahá'u'lláh is veelomvattend en is door hem beschreven in ongeveer 100 boeken. Enkele belangrijke principes zijn: zelfstandig onderzoek naar de waarheid, eenheid van de mensheid, eenheid van godsdiensten, rassen en volkeren, het samengaan van godsdienst en wetenschap, de opheffing van vooroordeel en bijgeloof, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, verplichte opvoeding en onderwijs.
Het wereldbestuur van de bahá'i-gemeenschap zetelt op de berg Karmel in Haifa (Israël). De beweging telt circa vijf miljoen aanhangers in meer dan 150.000 plaatsen in alle delen van de wereld. De geschriften zijn in meer dan 700 talen beschikbaar. In België zijn er ongeveer 400 leden.

Meer informatie : Guido Cooreman, 011-22.66.55 g.crmn@busmail.net . Louis Franssens 011-72.04.64 l.franssens@pandora.be . Website : http://bci.org/bahaihasselt/ .

Arseen De Kesel


AANWINSTENLIJST 2013  BIBLIOTHEEK CENTRUM KARMEL, Guido Cooreman

1. BAHA’I
MES SOUVENIRS : esquisse historique des débuts de la foi bahá’íe en Belgique / Louis Henuzet. – Brx : MEB, 2012. – 302 p. : ill.
VROUWEN : een compilatie van aanhalingen uit de Geschriften …. – Den Haag : SBL, 2012. – 72 p.
BAHA’I DENKBEELDEN : beantwoord een aantal belangrijke vragen die vaak worden gesteld / Günter C. Vieten. – Groesbeek : De Poort, 2012. – 53 p. : ill.
ZING MEE, ZING MEE! : een bundel van honderd-en-één veel gezongen bahá’í-liedjes / inl. Hugo van Bolhuis. – Den Haag : SBL, 2002. – 152 p. : ill. + CD.

2. CHRISTENDOM
HASSELT IN MEMORIAM : een kerkhof vertelt / Jos Sterk. – Vertelpunt Uitg. – 161 p.
MUTATIONS DES RELIGIONS ET IDENTIéS RELIGIEUSES : dir. Jean-Pierre Delville. – Paris : Mame-Desclée, 2012. – 441 p. – Théologie.
BARLAAM AND JOASAPH / John Damascene; intr. David M.Lang. – London : Harvard UP, 1967. – XXXV, 640 p. – (Loeb classical library, 34).

3. JODENDOM
ZIENSWIJZE : beschouwingen over het leven en de wereld vanuit de Torahleer / Wolf Ollech, Chaïm Carolus. – Brussel : Centraal Israelitisch Consistorie van België, 2000. – 158 p.

4. ISLAM
ISLAMISCHES RECHT / Rüdiger Lohlker. – Wien : Facultas, 2012. – 263 p. – (UTB, 3562).
ISLAM EN RADICALISME BIJ MAROKKANEN IN BRUSSEL / Bilal Benyaich; m.m.v. Zibar Omar. – Kessel-Lo : Van Halewijck, 2013. – 206 p. : ill.
NEGOTIATING AUTONOMY AND AUTHORITY IN MUSLIM CONTEXTS / Monique Bernards, Marjo Buitelaar. – Peeters : Leuven, 2013. – 166 p. – (Groningen studies in cultural change, Volumr XLVI).
PERSPECTIVES ON ISLAMIC CULTURE : essays in honour of Emilio G.Platti / Bert Broeckaert, Stef van den Branden, Jean-jacques Pérennès. – Leuven : Peeters, 2013. – XXIII, 350 p. – (les cahiers du MIDEO, 6).

5.HINDOEISME - BOEDDHISME
LEVEN MET KRISHNA : kennismaking met de vedische cultuur / Rita Bouwman, Frederik Schrijnewerkers. – Antwerpen : ISKCON, 2012. – 292 p. : ill.
GOD IN INDIA : diversiteit en devotie in indische religies / Joris Gielen. – Leuven : Lannoo Campus, 2013. – 219 p.
NEOHINDOEïSTISCHE BEWEGINGEN IN NEDERLAND : een encyclopedisch overzicht / R.Kranenborg. – Kampen : Kok, 2002. – 240 p.

6. INTERRELIGIEUZE DIALOOG
INTERRELIGIOUS HERMENEUTICS / Catherine Cornille, Christopher Conway. – Eugene OR : Cascade Books (Wipf and Stock), 2010. – 254 p. – (interreligious dialogue series, 2).
VADEMECUM VOOR EEN GESPREK TUSSEN EEN CHRISTEN EN EEN MOSLIM / Jan van Eycken, Claude Hermans, Hugo Vangeel. – Brussel : IDkB, 2012. – 76 p

DE KUNST BUITEN HET ZELF TE TREDEN NAAR EEN SPIRITUEEL ATHEISME / Gily Coene. – Brussel : VUBPRESS, 2008. – 247 p. : 12 foto’s.
RELIGION IN PUBLIC SPACES : a european perspective / Silvio Ferrari, Sabrina Pastorelli. – Farnham (UK) : Ashgate, 2012. – XV, 391 p. : 1 ill.
THE QUESTION OF THEOLOGICAL TRUTH : philosophical and interreligious perspectives / Frederiek Depoortere, Magdalen Lambkin. – A’dam : Rodopi, 2010; - 319 p. – (Currents of encounter: studies on the contact between christianity and other religions, beliefs, and cultures. vol.46).
FLARDEN VAN LICHT : filosofische beschouwingen bij de openbaring en de rationaliteit van het westers monotheïsme. Jodendom, filosofisch monotheïsme, christendom en islam / Laurant Lambrecht; voorwoord Hubert Dethier. – Brussel : ASP, 2012. – 386 p.
RELIGIOUS PLURALISM AND THE MODERN WORLD : an ongoing engagement with John Hick / Sharada Sugirtharajah. – Basingstoke (UK) : Palgrave Macmillan, 2012. – XIV, 269 p.
INTERRELIGIOUS HERMENEUTICS IN PLURALISTIC EUROPE : between texts and people / David Cheetham, Ulrich Winkler, Oddbjorn Leirvik, Judith Gruber. – A’dam : Rodopi, 2011. – X, 449 p. – (Currents of encounter, studies on the contact between christianity and other religions, beliefs, and cultures. vol.40).
CHRISTIAN LIVES GIVEN TO THE STUDY OF ISLAM / Christian W.Troll, C.T.R.Hewer. – NY, Fordham UP, 2012. – 303 p.
ABRAHAM, one God three woves five religions / Frances Worthington. – Wilmette : Bahá’í publ., 2011. - XIII, 242 p.
TRIALOOG : gesprekken tussen rabbijn Aharon Malinsky, priester Hendrik Hoet en imam Jamal Maftouhi / Jan de Volder. – Tiels : Lannoo, 2013. – 174 p.
VERHALEN BIJ DE BRON : basisteksten Bijbel en Koran in gewoon Nederlands. Verschillen en overeenkomsten met uitleg en achtergrondinformatie / Lena Hofland. – Zoetermeer : Free Musketeers, 2010. – 243 p.
THE PROMISE OF SCRIPTURAL REASONING / David F.Ford, C.C.Pecknold. – Malden : Blackwell Publ., 2006. – XI, 216 p.
COMMON GROUND BETWEEN ISLAM AND BUDDHISM / Reza Shah-Kazemi; essay by Shaykh Hamza Yusuf; intr. H.H. 14th Dalai Lama, H.R.H.Prince Ghazi bin Muhammad, Moammad hashim Kamali. – Louisville : Fons Vitae, 2010. – XXII, 141 p.
MONOTHÉISME ET VIOLENCE : conférences de la fondation Sedes Sapientiae et de la faculté de théologie, ULC, fevrier-mars 2011 / Soheib Bencheikh, David Meyer, Paul Valadier, Walter Lesch. – Brussel : Lumen Vitae, 2012. – 133 p. – (collection trajectoires, N° 24).
BOOK OF COMFORT AND HEALING : prayers & inspiration from many faiths / Justice St.Rain, Lynnea Yancy. – Heltonvill IN : Interfaith Resiurces, 2011. – 58 p.
THE CATHOLIC CHURCH AND THE WORLD RELIGIONS : a theological and phenomenological account / Gavin D’Costa. – London : Continuum, T&T Clark international, 2011. – X, 220 p.

7. WERELD
DRIE MANDJES UIT RWANDA : een verhaal, nee een fabel / Koen Peeters, Jeroen Janssen. – Brussel : BRS, 2012. – 46 p. : ill.
VOOR EUROPA! een manifest / Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt. – Antwerpen: De Bezige Bij, 2012. – 155 p.
DUURZAME ONTWIKKELING : een multidisciplinaire visie / LONDO. – Leuven : Acco, 2013. – 245 p.

8. FILOSOFIE
VRIJE WIL EEN HERSENKRONKEL? wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag / Palmyre Oomen. – Zoetermeer : klement, 2013. – 253 p.AANWINSTENLIJST (24.05.2009) .

INTERRELIGIEUS

STUDIES IN MODERN RELIGIONS, RELIGIOUS MOVEMENTS AND THE BABI-BAHA’I FAITHS / ed. Moshe Sharon. – Leiden : Brill, 2004. – X, 329 p. – (Numen book series, 104). – ISBN 90 04 13904 4. – 09.04(3.5)

HET DUIVELS KUSSEN : wat als je partner een ander geloof heeft dan jij ? / Pauline Wesema,. – Baarn : Ten Have, 2008. – 173 p. : ill.

WANNEER ALTERITEIT REALITEIT WORDT : christendom en islam, bijbel en koran / red. Marianne Moyaert, Paul Kevers. – Leuven : Acco, 2008. – 303 p. – (Nikè-reeks, nr.55).

DIVINE EDUCATORS / Farnaz and Bijan Ma’súmián. – Oxford : GR, 2005. – XIV, 161 p.

MET EIGEN OGEN : commentaar op de bijbel vanuit het perspectief van vrouwen / Carol A.Newsom, Sharon H.Ringe. – Zoetermeer : Meinema, 1995. – 496 p. – ISBN 90 211 3612 0.

2. CHRISTENDOM

JEEZES, DA’S EEN GOEIE! : humor in het christendom / red. Annemie Dillen, Hans Geybels. – A’pen : Halewijn, 2009. – 131 p. : ill.

DE FILOSOFIE VAN CHRISTUS / Frédéric Lenoir. – Baarn : Ten Have, 2008. – 261 p.

DE MYSTIEKE AANRAKING : schets van de bestijging van de Berg Karmel / Kees Waaijman. – Baarn : Ten Have, 2008. – 224 p.

3. ISLAM

HAYY IBN YAQZAN : een filosofische allegorie uit Moors Spanje / Ibn Tufayl / A’dam : Bulaaq, 2008. – 149 p.

GELOOF EN WETENSCHAP IN DE ISLAM : het beslissende woord / Averroes (Ibn Rushd). – Kampen : Klement, 2006. – 72 p. – (Viator-reeks).

GESELECTEERDE GEZEGDEN VAN DE HEILIGE PROFEET MOHAMMAD. - Nederland : Ahmadiyya, 1991. - 36 p.

MOHAMMED : een biografie / Maxime Rodinson. – Adam : Bulaaq, 2008. – 365 p.

4. BAHA’I

LAWS OF THE KITAB-I-AQDAS : their evolution in religious history / Baharieh Rouhani Ma’ani, Sovaida Ma’ani Ewing. – Oxford : GR, 2004. – XIV, 338 p. – ISBN 0 85398 476 7.

THE GENESIS OF THE BABA-BAH’I FAITHS IN SHIRAZ AND FARS / Mírzá Habíbu’lláh Afnán; transl. and annotated by Ahang Rabbani. – Leiden : Brill, 2008. – XIX, 404 p. – (Numen book series, 122). - ISBN 978 90 04 17054 4.

GATE OD THE HEART : understanding the writings of the Báb / Nader Saiedi. – (s.l.) : Wilfrid Laurier UP, 2008. – VIII, 423 p. – (Bahá’í studies series). – ISBN 978 1 55458 035 4

6. SAMENLEVING

NAAR HET HART VAN COMMUNICATIE : NLP en spiritualiteit / Eric Schneider. – Deventer : Ankh-Hermes, 2004. – 210 p.

IRAN / Sharog Heshmat Manesh, Nies Medema. – Adam : KIT. – 130 p. : ill. – (landenreeks).

ENERGIESLANK LEVEN MET KLIMAATDUKATEN : stapsgewijs minder energieverbruik voor allemaal / David Fleming. – Utrecht : Jan van Arkel, 2009. – 159 p.

7. LITTERATUUR

TAHIRIH : a portrait in poetry, selected poems of Qurratu’l-‘Ayn / ed. Amin Banani; transl. Jascha Kessler, Anthony A.Lee. – Los Angeles : Kalimat, 2005. – VI, 145 p. – (Studies in the bábi and bahá’í religions, vol.17). – 09.12(1.3)

LA PORTE DU COTE DE L’ORIENT / Dominique Marchal. – Paris : L’Harmattan, 2008. – 303 p. – (roman historique)


AANWINSTENLIJST 2007 (08.38) BIBLIOTHEEK CENTRUM KARMEL, Guido Cooreman

1. INTERRELIGIEUS

LEVENSBESCHOUWELIJK LEREN SAMENLEVEN / red. Siebren Miedema, Gerdien Bertram-Troost. - Zoetermeer : Meinema, 2006. - 256 p.

MASKERS, MISSEN EN MEESTERS : rituelen in en uit de marge / Paul Courtois, Valeer Neckebrouck. - Kapellen : Pelckmans, 2005. - 182 p. - (Religie heen en terug).

HET GEBEURT IN BRUSSEL : interreligieuze belevingen / red. Jan van Eycken. - Brussel : LICAP, 2006. - 175 p. : ill.

DE DOOD / Denise Chaplin, Lynne Broadbent. - A’dam : KIT, 2004. - 32 p. : ill. - (ceremonies en feesten).

FEESTEN EN VASTEN / Kerena Marchant. - A’dam : KIT, 2005. - 32 p. : ill. - (ceremonies en feesten).

GEBOORTEN / Jacqueline Dineen. - A’dam : KIT, 2004. - 32 p. : ill. - (ceremonies en feesten).

HUWELIJKEN / Linda Sonntag. - A’dam : KIT, 2003. - 32 p. : ill. - (ceremonies en feesten).

OPGROEIEN / Susan Behar. - A’dam : KIT, 2005. - 32 p. : ill. - (ceremonies en feesten).

ONE COMMON FAITH. - Haifa : Bahá’í World Centre, 2005. - 60 p. + NL vertaling.

MOUVEMENTS RELIGIEUX CONTESTES : psychologie, droit et politiques de précaution / Vassilis Saroglou, Louis-Léon Christians, Coralie Buxant, Stefania Casalfiore. - Gent : Academia press, 2005. - 216 p.

GIDS VOOR LEVENSBESCHOUWELIJK ANTWERPEN. - Stad Antwerpen, 2007. - 32 p.

ACTA COMPARANDA. - A'pen : FVG. - ISSN 0779-9853
XVII. 2006. - 211 p.
XVIII 2007. - 250 p.

RELIGIONS VIEW RELIGIONS : explorations in pursuit of understanding / ed. Jerald D.Gort, Henry Jansen, Hendrik M.Vroom. - A’dam : Rodopi, 2006. - 372 p. - (Currents of encounter: studies on the contact between christianity and other religions, beliefs, and cultures; Vol.25).

FREEDOM TO BELIEVE : upholding the standard of the universal declaration of human rights / BIC. - NY : bahá’í, 2005. - 20 p.

RELIGIEUZE OVEREENSTEMMING in de godsdienstgeschiedenis / Rudolf Otto. - Amsterdam : Abraxas, 2005. - 175 p.

HOW TO CONQUER THE BARRIERS TO INTERCULTURAL DIALOGUE : christianity, islam and judaism / red. Christiane Timmerman, Barbara Segaert. - Brussel : PIE-Peter Lang, 2005. - 240 p. - (Gods, humans and religions; 5).

BIJBELSE FIGUREN IN DE ISLAMIETISCHE TRADITIE / red. Martha Frederiks. - Zoetermeer : Meinema, 2007. - 138 p.

BUDDHIST INCLUSIVISM : attitudes towards religious others / Kristin Beise Kiblinger. - Burlington : Ashgate, 2005. - 145 p. - (Ashgate world philosophies series).

ZEN & CHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT / Hugo M.Enomiya-Lasalle. - Den Haag : East-West publications, 1997. - 202 p.

BEING RELIGIOUS INTERRELIGIOUSLY : asian perspectives on interfaith dialogue / Peter C.Phan. - NY : Orbis Book, 2004. - XXVII, 283 p.

JODEN ROMANA REFORMATA ISLAM VERGELEKEN / C.Elli Kruithof. - Utrecht : Mijn Eigen Boek, 2007. - 120 p.

2. ISLAM

WOMEN EMBRACING ISLAM : gender and conversion in the west / ed. Karin van Nieuwkerk. - Austin : University of Texas Press, 2006. - XII, 294 p.

SOEFISME HART VAN DE ISLAM : de universele waarden van de islamietische mystiek en spiritualitieit / Sjeil Khaled Bentounès; Bruno en Romano Solt. - Haarlem : Altamira-Becht, 2006. - 238 p.

NAAR EEN OPLEIDING VOOR IMAMS IN BELGIE : referentiepunten in België en Europa / Jean-François Husson; Julie Dury. - Brussel : Koning Boudewijstichting, 2006. - 84 p.

ISLAM EN DE RECHTEN VAN VROUWEN : handboek voor empowerment van moslimvrouwen. Deel 1: BRONNEN VAN DE ISLAM / Abdulwahid van Bommel. - Utrecht : Forum, 2005. - 178 p.

MEKKA / Christiaan Snouck Hurgronje; inl. Jan Just Witkam. - Amsterdam : Atlas, 2007. - 608 p. : ill.

3. CHRISTENDOM

DOOR GOD GEZOCHT : brief aan een kloosterling / Simone Weil; commentaar Herman Berger. - Gent : Carmelitana, 2003. - 96 p. - (Mystieke teksten en themas; 20).

MARIA MAGDALENA EN HAAR EVANGELIE / Jacob Slavenburg. - Deventer : Ankh-Hermes, 2005. - 79 p.

DE LAATSTE ZUSTERS VAN VLAANDEREN ? 12 STERKE NONNEN / Bart Demyttenaere. - Leuven : Van Halewyck, 2007. - 232 p. : ill.

DE NIET-WESTERSE JEZUS : jezus als bodhisattva, avatara, goeroe, profeet, voorouder en genezer / Martien Brinkman. - Zoetermeer : Meinema, 2007. - 372 p.

DE WIJSHEID VAN JUSUS SIRACH / Panc Beentjes. - Budel / Damon, 2006. - 230 p.

DE APOCRIEFE JEZUS / red. Geert Van Oyen, Paul Kevers. - Leuven : Acco, 2006. - 218 p.

DE QUAKERS / Marianne Ijspeert. - Kampen : Kok, 2006. - 192 p. - (Wegwijs: kerken en groeperingen).

4. ANDERE RELIGIES

CONFUCIANISME : een inleiding in de leer van Confucius / Karel van der Leeuw. - Amsterdam : Ambo, 2006. - 195 p.

TAO TE TSJING / Lao Tse; ill. Kazuaki Tamabashi. - Hillegom : Samsara, 2005. - 141 p.

HYMNEN UIT DE RIG VEDA / inl. Alexandra Gabrielli. - Wassenaar : Mirananda, 1982. - 85 p.

PERIKOPEN VAN (DE) VADEREN / Ds. Jan Nijs sr. - 2007. - 574 p.

THE TABERNACLE OF UNITY : Bahá’u’lláh’s responses to Manikchi sahib and other writings. - Haifa : Baha’i World Centre, 2006. - 80 p. + revised introduction

GEMS OF DIVINE MYSTERIES : JAVAHIRU’L-ASRAR / Bahá’u’lláh. - (Australia) : Baha’i Publishing, 2002. - 82 p.

HET SIKHISME EN DE SIKHS / Lili Van Heers. - Alken, 2007. - XIV, 202 p.

5. PERSOONLIJKHEIDS-ONTWIKKELING, OPVOEDING

ADEMPAUZE : genezen en genieten kost tijd / Linda Kavelin Popov. - A’dam : De Boekerij, 2005. - 380 p.

HET GROTE DEUGDENBOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN : eenvoudige manieren om het beste in je kinderen naar boven te halen / Linda Kavelin Popov. - Groningen : De Zaak, 2005. - 348 p. : ill.

RELIGIE IN HET ONDERWIJS : zekerheden en onzekerheden van levensbeschouwelijke vorming / red. Siebren Miedema . - Zoetermeer : Meinema, 2006. - 208 p.

LIVING VALUES / Diane Tillman. - Antwerpen : BZN, 2006.
Activiteiten voor kinderen van 3 tot 7 jaar. - 239 p. : ill.
Activiteiten voor kinderen van 8 tot 14 jaar. - 307 p. : ill.
Activiteiten voor jongeren. - 335 p. : ill.

DE KOOPMAN EN DE PAPAGAAI : oosterse verhalen als hulpmiddel in de psychotherapie ter lering en zelfhulp / Nosrat Peseschkian. - Rotterdam : Ad Donker, 1990. - 160 p.

TOT WAAR DE BEIDE ZEEËN SAMENKOMEN : verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden / Marc Colpaert. - Leuven : LannooCampus, 2007. - 159 p. : ill.

6. SOCIAAL ECONOMISCH, POLITIEK

THE DEVELOPMENT OF RELIGION / THE RELIGION OF DEVELOPMENT / Oscar Salemink, Anton van Harskamp, Ananta Kumar Giri. - Delft : Eburon, 2004. - 196 p.

CULTURE AND CAPACITY IN THE ERADICATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS / BIC. - NY : bahá’í, 2005. - 15 p.

GELOVEN IN HET PUBLIEKE DOMEIN : verkenningen van een dubbele transformatie / W.B.H.J. van de Donk, A.P.Jonkers, G.J.Kronjee, R.J.J.M.Plum. - Amsterdam : University press, 2006. - 512 p. - (WRR verkenningen; 13).

DE JODEN EN ZIGEUNERS IN LIMBURG 1940-1944 / Mathieu Rutten. - Tongeren, 2007. - 260 p. : ill.

GOD IN NEDERLAND 1996-2006 / Ton Bernts, Gerard Dekker, Joep de Hart. - Kampen : Ten Have, 2007. - 220 p.

30 VISIES OP WERELDBURGERSCHAP : wereldburgers bekennen kleur. - Brussel : BTC, 2007. - 104 p.

EEN WERELDTAAL : de geschiedenis van het esperanto / Marc van Oostendorp. - Amsterdam : Athenaeum-Polak & van Gennep, 2004. - 214 p. : ill. - bevat ref; Lydia Zamenhof als bahá’í, p.89-91.

7. CULTUUR

CANADA DRIVE : een reis door 100 culturen langs de Trans-Canada Highway / Jan Lamers. - Tielt : Lannoo, 2003. - 204 p. : foto’s.

LIEFDE IS DE WEG : kwatrijnen / Roemi. - Den Haag : Synthese, 2007. - 128 p. : ill.

JUWELEN : bloemlezing uit de masnavi / Roemi. - Utrecht : Kosmos (Servire), 2001. - 224 p.


AANWINSTENLIJST 2004 BIBLIOTHEEK CENTRUM KARMEL, Guido Cooreman

1. Bahá’í religie

CHRISTIANITY RENEWED / Maxwell Alexander. - Fiji : Marc Vloeberghs, 1998. - ISBN 982-204-046-6.
Vol.I: 83 p. : ill.
Vol.II: 97 p. : ill.

DISCOVERING THE SUN / Jacqueline Mehrabi; ill. Susan Reed. - Leuven : Brillant Books, 2004. - 160 p. : ill.


2. Boeddhisme


3. Jodendom

DE KLASSIEKE KABBALAH : een introductie / Vera Box-Thijs. - Deventer : Ankh-Hermes, 2001. - 92 p. - ISBN 90-202-0139-5.

HET GEBED VAN ISRAEL / Carmine Di Sante. - Hilversum : Gooi en Sticht, 1989. - 264 p.


4. Christendom

WIJSHEID UIT DE WOESTIJN : levenslessen van de woestijnvaders / Yushi Nomura; inl. Henri Nouwen. - Baarn : Ten Have, 2003. - 110 p. : ill. - ISBN 90-259-5383-2.

WAKEND ALS EEN SCHADUW / Karel Staes. - Leuven : TGL, 1999. - 63 p. - (TGL, april 1999).

VADER, ZEG ME . . . / VIJFTIG VADERSPREUKEN IN VIERENTWINTIG VADERSPROKEN / Dirk Hanssens; ill. Anne van Herreweghen. - Leuven : P., 2004. - 157 p. : ill. + bijlage “boekvoorstelling”

5. Islam

WANKELE WAARDEN : levenskwesties van moslims belicht voor professionals / Abdulwahid van Bommel. - Utrecht : Forum, 2003.

SUFI EXPRESSIONS OF THE MYSTIC QUEST / Laleh Bakhtiar. - London : Thames and Hudson, 1976. - 120 p. : ill.

6. Religies sociaal-politiek

GEZOCHT LIEFDESRELATIE MET TOEKOMST : inspiratie voor de goede en kwade dagen / Ilse Cornu. - Antwerpen : Halewijn, 2003. - 159 p. - ISBN 90-73503-87-6.

ETHISCHE PERSPECTIEVEN. - Leuven : KUL, overlegcentrum voor ethiek, 2003. - 118 p. - (ethische perspectieven 13, 1-2). - themanummer duurzame ontwikkeling.

DE KLOOF EN DE UITWEG : een dwarse kijk op ontwikkelingssamenwerking / Marc Vandepitte; intr. Mieke Molemans. - Berchem : EPO, 2004. - 135 p.

2003 IN DE KIJKER. - A’pen : Tertio, 2004. - 51 p. : ill.

7. Interreligieus

ACTA COMPARANDA. - A'pen : FVG. - ISSN 0779-9853
XV. 2003. - 187 p. - Bevat: THE WORD OF GOD : healing through all ages - a bahá’í perspective / H.M.P.Kersten. DE DOORGEWINTERDE CALVINIST EN DE JONGE KATHOLIEK : Karl Barth - Hans Küng / Herman-Emiel Mertens. JOODS RECHT EN GENEESKUNDE / Henri Rosenberg. DE HERVORMING VAN DE MUDAWWANAH : correcte toepassing of contextualisering van de sharia? / Abied Alsulaiman. CLARIFYING PATANJALI’S RAJA-YOGA THROUGH INTERPRETING SUTRA 12 / E.Van Laerhoven. NON-VIOLENCE IN INDIAN THINKING / Jamnadas Gohil. DE BOEDDHA EN DE VROUWEN IN ASHVAGHOSHA’S SAUNDARANANDA / P.J.C.L.van der Velde.

DE WERELDGODSDIENSTEN : over schepping, verlossing en het leven na de dood / Catherine Cornille. - Berg en Dal : TGL, 1997. - 136 p. - (TGL, oktober 1997).

GELOVEN IN LEVEN : spirituele zorg voor stervenden en hun naasten / Myriam Steemers van Winkoop. - Assen : Koniklijke van Gorcum, 2003. - 276 p. : ill. - ISBN 90-232-3897-4.

UNDE MALUM : dualisme bij manicheeërs en katharen, een vergelijkend onderzoek / John van Schaik. - Baarn : Ten Have, 2004. - 203 p. - ISBN 90-259-5377-8.

DE VERBODEN ERVARING : van de ashram naar het klooster: relaas van een zoektocht naar God / Joseph-Marie Verlinde. - Tielt : Lannoo, 2004. - 183 p. - ISBN 90-209-5521-7.

IS GOD DOOD? : zoektocht naar de kern van de spiritualiteit / Ulrich Libbrecht. - Tielt : Lannoo, 2004. - 292 p. - ISBN 90-209-5713-9.

GUIDE PRATIQUE DES RELIGIONS ET DES CONVICTIONS. - Brx. : Communauté Française, 2003. - 52 p. : ill.

RECURRENT ¨PATTERS IN IRANIAN RELIGIONS : from mazdaism to sufism. - Paris : Ass. Pour l’avancement des études iraniennes. - 173 p. - (Studia Iranica; cah. 11). - bevat “The structure of existence in the Báb’s Tasfir and the perfect Man motif” / Todd Lawson (p.81-99).

HET MYSTIEKE HART : universele spiritualiteit in de wereldreligies / Wayne Teasdale; inl. 14de Dalaï Lama. - Deventer : Ankh hermes, 2001. - 307 p. - ISBN 90-202-8229-8.

EEN BRUG NAAR DE STERREN : 365 gebeden, zegenwensen en meditaties uit de hele wereld / Marcus Braybrooke; intr. Dalai Lama. - Baarn : Ten Have, 2002. - 224 p. : ill.

THE INTRA-RELIGIOUS DIALOGUE / Raimon Panikkar. - NY : Paulist press, 1999. - XX, 160 p.

WEGEN VAN HEIL / Catherine Cornille . - Averbode : Altiora, 2003. - 147 p. - (christenen in dialoog).

ATLAS VAN DE WERELD-RELIGIES / Karen Farrington. - Rijswijk : Elmar, 2003. - 192 p. : ill.


Kerk en Leven, 12 februari 2003 Federatiebladzijde Hasselt Noord-Oost . Religieus bewogen

God zij dank en dank zij de laatste vijf jaren (1993-1998) dat ik les gaf aan de normaalschool Kindsheid Jesu (nu Katholieke Hogeschool Limburg, departement Lerarenopleiding), waarin ik aan de laatstejaarsstudenten kleuteronderwijzers een cursus over de verschillende godsdiensten gaf, en dank zij Kerkwerk Multicultureel Samenleven, kwam ik in contact met een aantal andersgelovigen : bahá'í's, boeddhisten, moslims, sikhs. Ik leerde hen kennen als mensen die begiftigd zijn met een warme hartelijkheid en gastvrijheid, die begenadigd zijn met een diepe mystieke aanleg voor de ervaring van God in het gebed en het dagelijks leven, die bekommerd zijn om de vrede en zich engageren tot een interreligieuze dialoog en meditatie. Verschillende van deze personen  ontmoeten elkaar in de Interreligieuze Werkgroep Limburg, die in april 2001 werd opgericht, en in de Interreligieuze meditatie, die in december 2002 van start ging en in de vele activiteiten die worden georganiseerd om elkaar beter te leren kennen en elkaar te ontmoeten.

bahá'ís in Hasselt

Onder hen bevinden zich bahá'ís. Voor het ogenblik vormen ze in Hasselt een uiterst kleine groep van twee families : de familie van Guido Cooreman en de familie van Louis Franssens. Enkele jaren geleden waren ze met meer, maar wegens verhuizing is het aantal zo geslonken. Lange tijd kende ik Guido Cooreman slechts van naam. Begin de jaren negentig ontving ik regelmatig een tijdschriftje waarin hij telkens een opsomming gaf van de nieuwe aangeworven boeken van zijn persoonlijke bibliotheek. Ik vermoed dat er geen enkele zo rijke interreligieuze bibliotheek in Limburg bestaat en ik hoop dat ze door samenwerkingsverbanden met sommige bibliotheken kan ontsloten worden voor een ruimer publiek. Op een activiteit van KMS leerde ik Guido persoonlijk kennen en sindsdiens zien we elkaar regelmatig bij interreligieuze activiteiten. Met Louis Franssens kwam ik in contact via e-mails en de website tot ik hem persoonlijk ontmoette , eveneens op een activiteit van KMS.
Ofschoon ze slechts met weinigen zijn, is hun bijdrage tot de interreligieuze dialoog in Limburg niet onbelangrijk. Het maakt nog maar eens duidelijk dat klein zijn niet synoniem van onbelangrijk is. Neem nu eens de Verenigde Protestantse Kerk van België te Hasselt. Het is een kleine protestantse gemeente, maar oefent een bijzondere aantrekkingskracht op vluchtelingen en mensen zonder papieren uit, en laat ons opnieuw ontdekken dat een christen geen vaste verblijfplaats heeft maar een mens-onderweg is.
Nog op dinsdag 21 januari 2003 was er in het Cultureel Centrum van Hasselt een dialoogavond tussen christendom en de bahá'í-religie met o.a. een bijdrage over het christendom door Bernard Delhaise, die in 1990-1993 pastoor van Kiewit was..
Ik ging op bezoek bij Louis Franssens en had een gesprek met zijn familie en met Guido Cooreman. Ze vertelden me een stukje van hun leven, hun zoeken naar God, hun ontdekking van de profeet Bahá'u'lláh  en hun leven als bahá'í.

Louis Franssens

Louis Franssens herinnert zich 6 augustus 1973 alsof het gisteren was. Het was de dag waarop hij zich bij de bahá'ís aansloot. Hij is een geboren en getogen Alkenaar. Als jongere was hij bij de Partij van de Arbeid, toen Amada (Alle macht aan de arbeiders) genoemd. Hij was vakbondsman en organiseerde mee een staking in een veevoedersbedrijf , gelegen in een vroegere lijmfabriek. Hij kwam in het Volkstehuis van Hasselt in contact met een groep van 10 jonge bahá'ís, overwegend vrouwen, onder wie enkele Nederlanders, die op de conferentie van Padua Hasselt hadden uitgekozen voor een jongerenactiviteit en die dus gedurende een week in Hasselt hun geloof via pamfletten, gesprekken en bijeenkomsten kenbaar maakten. Hij raakte in de ban van hun geloof. Hun stichter, Bahá'u'lláh, die leefde in de 19e eeuw in Iran, erkent alle godsdiensten en ziet ze als openbaringen van God, aangepast aan plaats en tijd. Volgens Bahá'u'lláh heeft God zich aan hem geopenbaard met een openbaring die aangepast is aan onze tijd, waarin de eenheid van de mensheid en de gelijkheid van alle mensen en rassen centraal staan. Je bent bahá'í als je Bahá'u'lláh erkent als boodschapper van God en de instellingen van de bahá'ís aanvaard.
Louis is getrouwd en heeft drie kinderen, van wie er twee getrouwd zijn en één thuis is. Hij is een rolstoelgebruiker en verzorgt de website van de bahá'ís van Limburg. Hij is bijna 30 jaar bahá'í. Hij beseft heel sterk dat hij tot een wereldgemeenschap behoort. Zijn mondiaal bewustzijn wordt regelmatig gevoed door het contact met mensen van andere culturen door bezoek, bijeenkomsten, maar ook via e-mail en internet.

Guido Cooreman

Guido Cooreman werd in 1954 geboren in Schoten. Zijn moeder was Luthers-protestantse, zijn vader katholiek. Hij werd gedoopt en gevormd. Hij werd christelijk en in een oecumenische geest opgevoed. Hij leerde thuis de bijbel lezen. Hij ging als kind iedere week naar de mis. Vanaf zijn twaalfde liet zijn moeder hem vrij al dan niet te gaan. Zijn ouders gingen geregeld, maar niet iedere week, nu eens naar de katholieke kerk, dan eens naar een protestantse dienst. Als jongere wees hij het communisme af omdat ze onderling te verdeeld waren.
Hij studeerde chemie en ging werken in een chemisch bedrijf.
Op 21-jarige leeftijd ging hij in Antwerpen zelfstandig wonen. Op een dag, in februari 1976 zag hij in de bibliotheek van Antwerpen een groene affiche hangen over een openbare vergadering van de bahá'ís in het Archief en Musem voor Vlaamse Cultuur: AMVC. Hij ging ernaartoe en de ideeën spraken hem aan.
Op 21 juni 1976 's morgens was hij samen met enkele bahá'ís op het Dageraadsplein in Borgerhout. Bij het ochtendgebed las hij in de Verborgen Woorden: "Doe maar één stap en je zult de komende wereld bereiken." Deze woorden confronteerden hem met zijn innerlijke stem die hem zei: "waarom maak je geen keuze." En hij maakte een keuze en werd bahá'í.
Guido deed burgerdienst bij de protestantse jeugddienst en het Sociaal Protestants Centrum van Antwerpen. Hij werd ingeschakeld in Posthof, een buurtwerkingshuis in Berchem, waar hij met Turkse en Marokkaanse moslims in contact kwam. Hij verzorgde ook de verslaggeving voor een protestants weekblad. Hij bracht o.a.in 1978 een reportage over het aanbrengen van een gedenkplaat tot eerherstel van de joden bij het glasraam van de St.Michiels kathedraal van Brussel, waarin een voorstelling van de ontering van de hosties door joden wordt uitgebeeld. Hij was missionair ingesteld, verspreidde pamfletten en ging naar verschillende steden met een stand. Gedurende veertien dagen werkte hij mee aan een project in Brugge, waar gedurende een hele maand activiteiten werden georganiseerd. Daar leerde hij Annemie  van Hasselt, zijn toekomstige vrouw, kennen. In 1979 vroeg hij aan de Nationale Raad waar hij en Annemie  zouden gaan wonen. Deze Raad stelde hen voor naar Hasselt te gaan. Zo gebeurde het. Ze hebben twee kinderen; de oudste doctoreert in de fysica, de jongste is student aan de Genkse filmschool.
Na dertig jaar vindt Guido het Godsvertrouwen het allerbelangrijkste. Ook dit jaar is hij weer verkozen als lid van de Nationale Geestelijke Raad.

Heel veel hebben we in dit artikel over de bahá'í-religie niet verteld, maar wel over twee personen die bahá'í werden, religieus bewogen zijn, groot respect opbrengen voor andere levensovertuigingen, zich inzetten voor de interreligieuze dialoog en meditatie in Limburg, en ook voor sociale rechtvaardigheid en de derde wereld, en zo in grote bescheidenheid bijdragen tot een vredevol samenleven.

Meer informatie : Baha'i gemeenschap van Hasselt. Centrum Karmel, Willekensmolenstraat 117, 3500 Hasselt. Contactadres: Cooreman-Muller.Tel.: 011/22 66 55 E-mail: gcrmn@hotmail.com . Verder: Louis Franssens-Najmi. Tel.: 011/72.04.64 E-mail: louis.franssens@pandora.be .

Werkten mee bij het tot stand komen van dit artikel : Guido Cooreman, Arseen De Kesel, Louis Franssens.


Christendom en bahá'í religie in dialoog . Cultureel Centrum Hasselt, 21 januari 2003 . Dialoogavond in het kader van de Werkgroep Interreligieuze Dialoog Limburg (WIDL) . Secretariaat: Odette Storms. Kerkwerk Multicultureel Samenleven, Tulpinstraat 75, Hasselt.

Aankondigingen

WIDL, Werkgroep Interreligieuze Dialoog Limburg, bestaat 2 jaar en organiseert interrelgieuze aktiviteiten. Dit jaar zal tijdens de Hasseltse Virga Jesse feesten ook een interreligieuze ontmoeting plaatsvinden, op vrijdag 22 augustus. Op het programma een monoloog over Abraham, een hymne uit de Sikh-traditie en een bahá'í dans-groep.

Een werkgroep interreligieuze meditatie organiseert zijn derde meditatieavond, dinsdag 1 april om 19.30 u. De eerste interreligieuze meditatie ging door in het Islam-dialoog centrum in december vorig jaar, de tweede in februari in de protestantse kerk. Plaats voor derde avond is nog niet bekend.

VERLOOP DIALOOGAVOND

19.30 u. :    1. WELKOM

Doel van de dialoog-avond

- peilen naar de rol van religie vanuit het christendom en het bahá'í geloof
- doorheen de duidelijke verschillen in vorm en inhoud van beide godsdiensten de werkzaamheid van Gods kracht in deze wereld en met ons als mensen duidelijk maken. Hoe kunnen wij ons inschakelen in Gods kracht; hoe wordt in beide religies het ethisch impact op de samenleving verwoord.
- jullie als publiek aanzetten tot een open benadering van elke godsdienst en levensbeschouwing. Godsdienst is een levende kracht, als zij mensen verandert. Het is aan ons om deze kracht in ons leven werkzaam te maken, doorheen de godsdienst die wij kiezen.

Onze gesprekspartners voor deze avond zijn Bernard Delhaise en Matty Paquay.
Bernard is katholiek priester, jaren werkzaam voor Kerkwerk Multicultureel Samenleven, en nu gepensioneerd. Hij is alsnog in dienst als priester in het ziekenhuispastoraat in Genk en als vrijwilliger bij allerlei initiatieven die te maken hebben met onze multiculturele samenleving en rechtvaardigheid in de wereld én met interreligieuze dialoog en samenwerking.
Matty is ongeveer 8 jaar geleden toegetreden tot het bahá'í geloof. Zij is afkomstig uit een katholieke Limburgse familie, waartoe ook Valentinus Paquay, beter bekend als 'Heilig Paterke van Hasselt', behoort. Zij werkt samen met haar man als zelfstandige en woont in Vorselaar bij Herentals.

Onze twee gesprekspartners zullen een aantal themas behandelen die u ook achter op de folder vindt. Bij elk thema kunt u als publiek ook een inhoudelijke bijdrage leveren. Kritische vragen aan onze sprekers mogen natuurlijk ook, maar gelieve die te laten rijpen tot na de pauze.
 
19.35 u. :    2. BEZINNINGS-MOMENT

Aangezien we hier deze avond samenzijn voor een religieuze dialoog, willen we beginnen met een motief uit de zaligsprekingen, herhaald in een psalm van David en een gebed van Bahá'u'lláh:

Zalig  de reinen van hart, want zij zullen God zien.
(Mattheus, hfdst.5, vers 8)

Schep in mij een rein hart, o God
en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;
verwerp mij niet van uw aangezicht,
en neem uw Heilige Geest niet van mij;
hergeef mij de blijdschap over uw heil,
en laat een gewillige geest mij schragen.
(Psalm 51, vers 12-14)

Schep in mij een zuiver hart,
    o mijn God,
en vernieuw in mij een rustig geweten,
    o mijn Hoop!
Bekrachtig mij in uw zaak door de geest van macht,
    o mijn Meest-Geliefde,
en openbaar mij Uw weg door het licht van Uw heerlijkheid,
    o Gij, doel van mijn verlangen!
(uit bahá'í gebedenboek)

19.45 u.: VRAGEN VOOR DE DIALOOGAVOND

1. Zou de wereld niet beter af zijn zonder godsdienst ? en waarom niet.
Lezen we in de bahá'í schrift niet dat "als godsdienst leidt tot twist en onenigheid, het dan beter ware dat er geen godsdienst zou zijn". Kunnen godsdiensten concurrenten van elkaar zijn op de vrije markt ?
En zei Jezus niet: gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden ? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertreden te worden.

2. Hoe belangrijk zijn rituelen, en wat is hun rol en beperking in de gelovige gemeenschap.
Symbolen en rituelen worden als een belangrijk element in het bewaren en doorgeven van een godsdienst beschouwd. Sommige theologen menen zelfs dat rituelen essentieel zijn voor elke godsdienst-beleving. Is niet een groot deel van de mensen hier nog enkel met het christelijk geloof verbonden dank zij bepaalde rituelen ?

3. Wat betekenen voor u de vertikale en horizontale dimensie van uw geloof
Elke religie kent een vertikale en een horizontale dimensie, die we ook terugvinden in de symbolen van het christendom en de bahá'í religie, namelijk het kruis en het bahá'í symbool voor de gods naam Abhá (Meest Glorierijke). Wat is de betekenis van deze symbolen ?
 
4. Hoe verzoenen we onze godsdienst met de huidige wereld-situatie
Het fundament van de verhouding tussen alle mensen is naastenliefde en solidariteit. Welk is de ethische visie van beide godsdiensten op onze samenleving. Leert religie niet dat we zelfs onze vijand moeten liefhebben ? Is de huidige samenleving, waarin armen armer en rijken rijker worden, waarin 1/3 van onze broeders en zusters honger lijdt en 2/3 van de jongeren geen behoorlijke kansen heeft op een goed onderwijs en een goede opleiding, wel te verzoenen met onze godsdienst ?

5. Waarom kiezen voor één godsdienst - en wat is het doel van interreligieuze dialoog
Waarom moet een jood zich bekeren tot het christendom: is het niet voldoende dat hij Gods wetten bestudeert en naleeft, zoals deze zijn gegeven in de Thora ? Waarom moet een christen zich bekeren tot de bahá'í religie: is het niet voldoende dat hij Gods wetten bestudeert en naleeft zoals deze zijn gegeven in het evangelie ? En wat is dan het doel van de dialoog tussen de verschillende religies ?

6. De mensheid is bevrijdt door het lijden van Jezus Christus; daarenboven is Christus verrezen en heeft hij verzekert dat hij zal terugkomen. Bahá'u'lláh heeft gezegd dat hij lijden en verbanning op zich heeft genomen om de mensen te bevrijden. Wat betekent die bevrijding voor de mens? En wat is de rol van het lijden van de profeet ? En wat zal er bij zijn terugkomst dan gebeuren ?

7. Tenslotte een laatste vraag: Jullie hebben geregeld gesproken over God. Maar wie of wat is God ? Hoe ervaren jullie Hem ?

21 u.: PAUZE

21.15 u.: VRAGEN-TIJD

21.45 u.: AFSLUITENDE BEZINNING

Een meditatie-dialoog voorbereid door onze twee sprekers van vanavond
Enige verzen uit psalmen in combinatie met een baha’i gebed voor bijeenkomsten (geopenbaard door Baha’u’llah)

Heer, hoor mijn gebed
luister naar mijn smeken om ontferming
en antwoord mij ijlings in uw trouw
om uwer gerechtigheid wille. (ps. 143)

O mijn God! O mijn God!
Waarlijk, deze dienaren keren zich tot U,
 Uw koninkrijk van Barmhartigheid aanroepend.

De Heer schraagt die dreigen te vallen,
Hij richt de gebogenen op.
Gerecht is de Heer in al zijn wegen,
genadig in al wat Hij doet. (ps. 145)

Zij zijn waarlijk aangetrokken tot Uw heiligheid
en in gloed gezet met het vuur van Uw liefde,
en zoeken bekrachtiging uit Uw wonderbare koninkrijk
 en hopen Uw hemels rijk te bereiken. 

Hij die recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan wie hongerig zijn.
De Heer, die de geboeiden bevrijdt,
de Heer, die de blinden weer zien doet,
de Heer waakt over de vreemdeling,
de Heer heeft de rechtvaardige lief. (ps. 146)

Mogen zij voorwaarts treden in Uw dienst
en met U verbonden worden door de sterke banden van Uw liefde,
 vol verlangen naar het licht van Uw gunst.

Looft Hem met slaande cymbalen,
looft Hem met klinkende cimbels.
Alles wat adem heeft,
love de Heer. (ps. 150)

Waarlijk, Gij zijt de Edelmoedige!
Waarlijk, Gij zijt de Barmhartige!
Waarlijk, Gij zijt de Dierbare, de Geliefde.

22 u.: BEDANKING

sprekers
publiek

RESERVE-VRAGEN

8. Elke religie kent spirituele rangen toe aan bepaalde gelovigen. Daarbij denken we in de eerste plaats aan een geestelijk leiderschap van hen die de gelovige gemeenschap leiden, zoals priesters, bisschoppen, synodes en concillies, maar ook aan monniken, heiligen en aan profeten. Wat is de betekenis van geestelijk leiderschap en op welke manieren wordt het uitgeoefend, in uw geloofsgemeenschap en in de wereld ?

9. De juiste betekenis van de drie goddelijke personen (de Heilige Drievuldigheid) is binnen het christendom zelf steeds omstreden geweest, en bemoeilijkt ook de dialoog met het jodendom en de islam, die streng monotheistisch zijn.

ANTWOORDEN DIALOOG CHRISTENDOM BAHA'I RELIGIE - Bernard Delhaise

1. Zou de wereld niet beter af zijn zonder godsdienst? En waarom niet.

Als je naar de wereld en het samenleven van mensen kijkt, kan het lijken alsof veel mensen het inderdaad kunnen stellen zonder godsdienst.

Voor talrijke jonge gezinnen met twee buitenshuis werkende ouders en één of enige kinderen is het leven zodanig bezet dat er zelfs geen tijd overblijft voor deze probleemstelling. Laat staan om te werken aan de eigen relatie en te groeien in het inlevingsvermogen naar de partner. En toch komt op een bepaald moment die vraag naar boven: geeft godsdienst een meerwaarde aan het leven?

Ik denk dat er achter de ongodsdienstige façade van vrouwen en mannen van alle leeftijden veel godsdienstig gevoelen schuil gaat. Ook bij mensen voor wie beroepscarrière, sport, muziek, modern uitgaansleven de ware goden lijken te zijn.

Religie is zoiets als kunst. Als een negro-spirituel of een schilderij van Picasso je echt aanspreken … zegt dat iets over jezelf. Het roept een emotie bij je op waardoor je je bewust wordt van een dimensie in jezelf die je als … nieuw voorkomt. Het doet je deugd! Je leert je eigen binnenkant beter kennen.

Iets van die aard beleef je ook met religie. Als je onder de indruk bent van een mooi lied van bijv. Oosterhuis of een indringende tekst van Nelson Mandela, raak je beter thuis in je eigen binnenste. Die gevoelens van lofprijzing of van bekommernis om de lijdende medemens zijn blijkbaar ook in mij aanwezig. Ik geraak thuis bij mezelf. Je gaat op de duur ervaren dat het Mysterie niet iets is ver in het heelal, maar een onderdeel van jezelf. Of dat je zelf deel uitmaakt van het Mysterie dat we vaak met God aanduiden.

Godsdienst gaat de mens zo diep aan, dat hij in staat is er oorlog voor te voeren of op kruistocht te gaan. Dan is de mens fundamentalist of hysterisch geworden.
Dan kan je je inderdaad afvragen of de wereld niet beter af zou zijn zonder godsdienst. Voor die godsdienstige stuiptrekkingen moet de mens zich hoeden. Dan is het zout krachteloos geworden en deugd nergens meer voor.

Maar ware religie kan de mens slechts optillen, overeind zetten, bewust maken van de transcendente dimensie in zichzelf. Het eigen hart van de mens is de grote wereld in het klein. Vanuit het eigen hart kan je uitstralen naar het grote hart van de wereld.

Gelukkig … zijn er verschillende religies. Ik denk dat God zich verheugt
om het veelkleurige godsdienstige palet in onze samenleving. Wat een rijkdom!

2. Hoe belangrijk zijn rituelen, en wat is hun rol en beperking in de gelovige gemeenschap?

Rituelen maken deel uit van het leven. Vuurwerk op middernacht op 31 december is een ritueel. Iemand een hand of een kus geven, een cadootje mooi inpakken, een verjaardagskaart, het zijn rituelen, zinvolle rituelen. Het leven is doorspekt van rituelen als uitdrukking van innerlijke gesteltenissen van … genegenheid … liefde … saamhorigheid … vertrouwen.

Bovendien is een ritueel méér dan de uitdrukking van een diep beleefde gevoel. Het geeft er een maarwaarde aan. Door het ritueel, door de handdruk zal de genegenheid ook groeien. Het zingen van het lied ‘O happy burthday to you’ is de uitdrukking van een feestelijke gesteltenis en brengt tegelijkertijd het feest op kruissnelheid.

Er zijn ook negatieve rituelen. Ik ril gewoonweg van het ritueel van de Amerikaanse machtsontplooiing ter voorbereiding van een oorlog die een catastrofe zal zijn voor de hele mensheid. Het negatieve ritueel is ook de uitdrukking van een vijandelijke vooringenomenheid die hierdoor nog groter wordt.

Religieuze rituelen vervullen een belangrijke functie in iedere religie. Gezongen lied, sacrale dans, stiltemeditatie, fakkeltochten, eucharistieviering, bedevaarten op 1 mei naar Scherpenheuvel, het regelmatige gebed, … het zijn allemaal belangrijke rituelen. Omdat ze eigen zijn aan het leven ontsnappen ze niet aan het historisch perspectief. Ze kunnen … ontstaan … groeien …verouderen … verdwijnen en plaats maken voor nieuwe rituelen.

Het contact met andere religies en dus met andere rituelen doet me de waarde van christelijke rituelen herwaarderen. Als ik naar het ramadangebed ga in de moskee op het einde van de ramadan ben ik iedere keer opnieuw enorm onder de indruk van het ritueel dat ik meemaak. De eigen christelijke rituelen bezie ik dan met nieuwe ogen.

Latent is het gevaar aanwezig rituelen op een oppervlakkige manier te beleven. Of het nu gaat om een kus, een handdruk, een kruisteken of een misviering. Dat is de uitdaging om als mens of als gemeenschap de diepere waarde van het teken te herontdekken.

In een religieuze traditie kan het gebeuren dat iemand een ritueel begint dat door de volgelingen wordt hernomen. Dat deed de man van Nazareth, Jezus, die het brood brak en de beker doorgaf in een gebaar dat verwijst naar het breken en delen van zijn eigen leven. Voor de christenen de uitdaging om die gesteltenis niet alleen te vieren maar in het concrete leven ook uit te bouwen.

Ik denk dat onze generatie nieuwe rituelen uitvindt en nog zal uitvinden vanuit specifiek hedendaagse gevoeligheden: bekommernis om het milieu … verantwoordelijkheid voor vrede en sociale rechtvaardigheid … bewustzijn van het lichaam … ervaring van stilte. Het is evident dat dit ook een opdracht is voor de christelijke kerken. Religieuze creativiteit is hulde aan God!

3. Wat betekenen voor u de verticale en horizontale dimensie van uw geloof?

De verticale dimensie van mijn christelijk geloof, de balk van het kruis recht naar boven, symboliseert de band die de mens verbindt met de Godheid die traditioneel ‘boven’ wordt gesitueerd: mijn geloof in God die Schepper, Bezieler, Instandhouder is van mij, van de  hele mensheid en van het heelal. Mijn geloof druk ik uit en ervaar ik in momenten van stilte, stiltemeditatie, gebed, gebedsvieringen, eucharistievieringen. Vooral de psalmen in de bijbel verwoorden deze relatie van de mens tot zijn God op een indringende manier. De oerkreten  naar uitzicht en bevrijding van de lijdende en tobbende mens worden er in een sterk poëtische taal verwoord.

De horizontale dimensie van mijn geloof, de horizontale balk van het kruis, drukt de relatie uit van de gelovige christen tot de andere mensen kortbij en veraf, tot de samenleving van mensen, tot de natuur en de hele kosmos. De verticale dimensie begint bij je gezinsleden en eindigt waar de kosmos eindigt.
Je moet niet de hele wereld willen overzien, je zou gauw overspannen worden. Maar je kan er ook geen abstractie van maken.

Van welk geloof je ook bent, spontaan herken je jezelf of heb je een voorkeur voor de horizontale of de verticale dimensie van je gelovig zijn. Je voelt je goed in gebed en geestelijke studie ofwel … leef je pas echt als je je engageert in de samenleving. Je hebt geen tijd voor het ene … omdat het andere je opslorpt. Dit is een foutieve inschatting van de menselijke mogelijkheden. Mijn ervaring is de volgende. Hoe intenser je de verticale geloofsrelatie naar de Godheid beleeft, hoe méér je zelf mens wordt en hoe bewuster je wordt van je medeverantwoordelijkheid naar je medemensen en het milieu. Wie is het ook alweer die zei: Het eerste gebod is ‘Bemin je God’ en het tweede is daaraan gelijk ‘Houd van je medemens’. Je herkent de diepe gelovige in God ook aan zijn horizontale inzet voor de medemens. Maar hiermee is niet alles gezegd.
 
Jezus toont ons de weg naar de Vader. De kerk met de zeven sacramenten wil ons helpen die weg te begaan. Maar als je dieper graaft en dat deden de christelijke mystici in de Middeleeuwen, ontdek je dat die weg niet zozeer buiten jezelf, maar in jezelf aanwezig is. Hetgeen je op je beste momenten van binnenuit aanvoelt en ervaart … dát is jouw weg naar de Godheid in jezelf. Je komt op een niveau in jezelf waarop je geen leergezag meer nodig hebt want je bent er al, in de innerlijke éénheid met God. Ook zonder de kerk. Mystici zijn daarvoor levend verbrand in de Middeleeuwen, anderen heilig verklaard. Ik ervaar dat veel mensen onbewust vonkjes hiervan beleven en er daarom zo … gelukkig uitzien. En in de mate dat je iets van de godheid ervaart, is heel de wereld met al zijn noden in je hart aanwezig. Want je hebt iets van het hart van God geproefd.

Hoe heviger je Godsrelatie, hoe onstuimiger je wordt als wereldhervormer. Maar dit houdt de opdracht in een ernstige socio-politieke analyse te maken van de samenleving en een bijbels-ethische visie te ontwikkelen op de toekomst. Zoals Nelson Mandela.

Jezus zelf beleefde zijn relatie tot zijn Vader op een ontzettend intense wijze. Dit noem ik mystiek. Het maakte hem transparant naar de medemensen toe. Het kruis is daarvan het symbool.

4. Hoe verzoenen we onze godsdienst met de huidige wereldsituatie ?

Het christendom is niet te verzoenen met veel elementen in de huidige wereldsituatie. Maar een genuanceerd antwoord veronderstelt een grondige analyse van de wereldsituatie op sociaal en politiek vlak. En dan kom je uit bij prachtige verwezenlijkingen zoals bijv. de sociale zekerheid bij ons en ontdek je de ergste miskenning van mensenrechten.

Hoe ga je als gelovige christen om met het toenemend racisme, de toenemende dreiging van een wereldoorlog, die zal overkomen als een wereldoorlog tegen de islam als het die niet al is. Hoe verwerk je als gelovige in je gebed de groeiende kloof tussen hen die kennis en macht bezitten en de niet-bezitters hiervan?

Het sociale engagement van de kerk is overduidelijk. Sinds de encycliek Rerum Novarum in 1891 en de werking van de priesters Daems en Cardijn is er een sterk christen sociaal gedachtegoed op gang gekomen. De sociale wereldbrieven van de pausen hebben in de vorige eeuw baanbrekend werk verzet. Als je al deze boodschappen achter elkaar leest, kan je niet om de vooruitstrevendheid hiervan heen kijken. Maar dat is studiewerk voor specialisten.

Ik denk dat het nodig is dat gelovigen, christenen, bahá’ís, moslims, sikhs e.a. samen een ernstige analyse maken van de huidige samenleving én wereldgebeuren en dat niet overlaten aan hen die andere mensen en volken misbruiken. Dat vervolgens de religieuze leiders van de wereldgodsdiensten in functie van een gezamenlijke toekomstvisie hun stem verheffen om aan te klagen wat moet aangeklaagd worden en om nieuwe toekomstperspectieven te bieden. Dat was ook de visie van de wereldontmoeting van religieuze leiders in Assisi enige jaren geleden en de inhoud van de boodschap van de kardinaal in de nachtmis van Kerstmis.

De vraag blijft wat wijzelf kunnen doen.
In ons gebed, meditatie en vieringen delen in de droefheid van God om zoveel angst en lijden in onze wereld en dit ook verwoorden in ons bidden.
En tegelijkertijd delen in de kracht die God uitzendt (noem het zijn Geest!) om op eigen bodem te doen wat kan gedaan worden.
Delen in de Geest van God om de vrede in eigen hart te bewaren temidden van zoveel onvrede in de wereld.
De Geest van God in ons toelaten om niet toe te geven aan de bekoring tot racisme en vreemdelingenhaat.
Door gebed en meditatie kan je een fontein worden die in alle richtingen water van liefde en solidariteit spuit. Ieder die in de buurt van die fontein komt, wordt nat van solidariteit!
 
5. Waarom kiezen voor één godsdienst – en wat is het doel van de interreligieuze dialoog?

Ik zie niet in waarom een jood zich zou moeten bekeren tot het christendom en een christen tot het bahá’í geloof. Ik denk dat de verschillende religieuze wegen bij dezelfde éne Godheid uitkomen, die er zich – om het antropomorfisch uit te drukken – wel enorm om moet verheugen dat er zoveel verschillende wegen naar Hem toe bestaan. Contact met andere religies werkt enorm verrijkend … naar de eigen geloofsovertuiging toe. Ik leer deze avond veel van Matty.

Iedere religie is ingebed in een bepaalde cultuur en ontstaansgeschiedenis en hierdoor gekleurd. Maar ook inhoudelijk zijn er heel duidelijk verschillen. Mensen voelen die verschillen soms aan als een bedreiging van het eigen geloof. Ten onrechte. Verschillen kunnen ook een verrijking betekenen.

In sommige religies is het bijvoorbeeld verboden een afbeelding van de Almachtige te maken. Uit eerbied voor Hem of Haar die het grote Levensmysterie is en waarvan iedere afbeelding overkomt als een reductie. Voor het grote Levensmysterie die wij in onze cultuur als God aanspreken kan je je slechts buigen … in eerbied én … in erkenning dat Hij je draagt, omvat en je leven ten goede leidt. Dit alles zit in het woordje islam. Het is weliswaar goed dat christenen God proberen te leren kennen door studie, lectuur, conferenties en seminaries. Maar de uiteindelijke ‘kennis’ van God is gelegen in hetgeen mystieke auteurs noemen ‘De wolk van het niet-weten.’ Dan begint pas het eigenlijke geloven-zonder-alles-te-verstandelijk- te-analyseren. Met het ouder worden begin ik dat in te zien.

Op dat niveau is het niet meer zo belangrijk welke religieuze weg naar God toe je bewandelt. Je probeert je leven te situeren in zijn perspectief. In geloof en overgave. Dat leer ik van de islam en daardoor groeit mijn christelijk geloof in God binnen mijn historische katholieke traditie.

Anderzijds echter is ook vrij normaal te denken dat … de eigen religieuze traditie … de enig ware is. Subjectief is dat ook zo. Je kunt als boom moeilijk aarden op de wortels van een andere boom. Je bent jezelf als religieuze persoonlijkheid en dat wil je verdedigen en behouden. Het is je eigen strijd om religieus zelfbehoud. Dat siert je. Maar … de interreligieuze dialoog opent je ogen en verrijkt je.

In onze provincie (zoals ook elders) bestaat al sinds jaren een erg actieve interreligieuze dialoog, die zelfs gestructureerd is in de WIDL, Werkgroep Interreligieuze Dialoog Limburg: bahá’í, christenen, moslims, sikhs. Samen met deze vier religies zijn we nu ook gestart met interreligieuze meditatie. In een kring zittend rond een interreligieus symbool luisteren we naar een korte tekst vanuit iedere religie met ervoor en erna stiltetijd. Het is ongelofelijk wat een kracht daar van uitgaat!

6. Jezus Bevrijder

Door zijn lijden en sterven heeft Jezus de mensheid bevrijd van een vals Godsbeeld. In hem is God ontzettend zichtbaar! Hij voelt God het beste aan, ik denk beter dan wie ook. Zodanig zelfs, dat hij met God vereenzelvigd wordt. Een fantastische persoonlijkheid moet Jezus wel geweest zijn. Hij toont een God die van de mensen houdt ondanks en ook in hun dwaalwegen. Het religieus etablisment wordt door hem volledig onderuit gehaald. De God van de Farizeeën
is de God die de menselijke prestaties controleert en sanctioneert. Een caricatuur van God.

Aan zijn Godservaring blijft hij trouw ook al leidt die weg tot de gewelddadige dood.
Op het kruis bidt hij psalm 22 beginnend met het vers:
Mijn God, mijn God waarom hebt gij mij verlaten.
Maar verderop staat:
Dat mijn broeders uw naam ik mag melden,
uw lof zingen temidden der schare.
En de psalm eindigt met de woorden:
En dit komt zijn gerechtigheid melden
aan het volk dat geboren gaat worden.
Omdat het door hem is volbracht.
 
Ik denk dat Jezus op het kruis zijn sterkste Godservaring heeft beleefd; in naam van allen die in hem geloven en die hij daarin heeft betrokken. Sindsdien is alles anders. In hem zijn wij bevrijd.

Iedere tijd voegt daar eigen inhoud aan toe. Onze generatie heeft de geweldige eer begrepen te hebben dat het niet alleen om een spirituele bevrijding gaat. Maar dat God in Jezus heeft geopenbaard dat het ook gaat om een bevrijding op sociaal, economisch, politiek en cultureel vlak. Bevrijd zijn houdt de opdracht in te werken aan bevrijding. Dit kan vele vormen aannemen.
Door protestmarsen de wereld proberen te bevrijden van een nieuwe wereldoorlog is één van de vele toepassingen.

De verwachting van de terugkeer van Jezus is voor mij het perspectief van het ideaal van een perfecte wereld zonder vreselijke martelingen, oorlogen, honger en uitbuiting. Dat zal nooit gebeuren. Maar die visie moet ons recht houden. De Duitse theologe Dorothée Sölle schrijft: Als het ideaal verwatert, verwildert het volk.

7. Wie of wat is God? Hoe ervaren jullie Hem ?

Het zijn eigenlijk twee verschillende vragen: Wie God voor mij is en hoe ik Hem ervaar. Je gaat er dus van uit dat ik Hem kan ervaren.

Wie is God voor mij?
Ik kan zeggen: Schepper en Instandhouder van het leven, het heelal.
Bevrijder van de mensheid in en door Jezus.
Bezieler van de populatie van de hele wereld door zijn Geest die alles en allen doordringt.
Het gevaar van namen en beelden is God te reduceren tot dat begrip, terwijl Hij juist alle begrippen overstijgt.

Bovendien duikt telkens opnieuw het gevaar op God te projecteren als een figuur ergens in het heelal ver buiten en boven ons. Je vouwt spontaan de handen en kijkt naar boven. Hij is veel meer dan dat alles.
Soms benader ik Hem als het levensprincipe van alles wat leeft, het Al.
Echter niet als een onpersoonlijke instantie, maar als een, noem het, persoon die mij ziet, beluistert en koestert. Tot wie ik me richt in lofprijzing en smeekgebed.
In wie ik leef en die in mij aanwezig is.

De theoloog William Johnston schrijft:
God is de volheid van het zijn. Wij zijn beperkt zijn, zijn door deelname.

Hoe ik Hem ervaar ?
Als ik in de trappistenabdij van Zundert in de stilte verblijf en aan het psalmgebed participeer, gebeurt het dat ik Hem na enige dagen ervaar … niet zoals een mens die je kan lokaliseren en aanraken, maar als een aanwezigheid … waarin ik besta … die mij draagt … omvat … gelukkig maakt, maar niet bedwelmt of in slaap gewiegd.

Integendeel. Hij opent mijn geest voor zijn wereld en doet me als het ware de wereld zien vanuit zijn perspectief. Dan zie je de hele wereld ineens zonder gevoel van verdeeldheid of versnippering. Dan wordt je je bewust van verzoening … vergeving … solidariteit over de hele aardbol. Maar tegelijkertijd van vreselijke schendingen van mensenrechten … politieke en economische uitbuiting … racisme. Dan ben ik tegelijkertijd enorm verheugd én bedroefd.
Met de psalmist ga je dan schreeuwen om gerechtigheid.

William Johnston schrijft ook:
Het contemplatieve gebed schudt het heelal door elkaar!
 
ANTWOORDEN DIALOOG CHRISTENDOM BAHA'I RELIGIE - Matty Paquay

1. Zou de wereld niet beter af zijn zonder godsdienst? En waarom niet.

De verschillende godsdiensten zijn geen concurrenten en ze koppelen aan het fenomeen ' vrije markt ' is fout en doet niets ter zake. Laat mij toe heel positief te kijken naar het begrip 'verschillende godsdiensten'.  Als er al sprake zou moeten zijn van 'vrije markt' zie ik het begrip liever in de zin van 'ieder heeft de vrijheid en keuze om te groeien naar eigen vermogen. Het staat mij vrij om iedereen lief te hebben, of hij nu christen, moslim,  bahá'í of boedist is.

Religie is het belangrijkste werktuig voor de vestiging van orde in de wereld en voor vrede en geluk voor allemaal. Alle religies willen naar het voorbeeld van hun grote Figuren mensen er toe aan zetten om universele geestelijke beginselen aan te leren (die trouwens allemaal in onze kern sluimeren) zoals verdraagzaamheid, medeleven, liefde, gerechtigheid, nederigheid, opoffering, betrouwbaarheid enz.

Elke religie heeft zijn bezieling uit één hemelse Bron en zijn onderdanen van één God. De verschillen tussen de voorschriften waaronder zij leven moet toegeschreven worden aan de wisselende vereisten en behoeften van de tijd waarin deze werden geopenbaard. Ze zijn onderdeel van Gods Wil en Plan.

Religie heeft niets te maken met concurrentie, integendeel we zouden ons moeten vastklemmen aan hetgeen ons tot elkaar brengt, hetgeen ons verenigt.

2. Hoe belangrijk zijn rituelen, en wat is hun rol en beperking in de gelovige gemeenschap?

Er bestaan zo goed als geen rituelen in het bahá'í geloof. Men zou kunnen stellen dat de Verplichte Gebeden, de huwelijksceremonie en de wetten rond het begraven van bahá'ís rituelen zijn. Toch waarschuwt Bahá'u'lláh dat ze zich niet mogen ontwikkelen in rigide vormen en praktijken. Bijvoorbeeld: één bepaalde bahá'í  die met de tijd een soort van priester wordt die alle begrafenissen zou leiden . Integendeel er wordt aangedrongen om de vrijheid te benadrukken van iedereen  in hoe hij deze gebeurtenissen zal laten plaatsvinden. Men moet voor zichzelf uitmaken welk evenwicht er zal zijn tussen bijv. plaatselijke en persoonlijke familiale gebruiken en gewoonten en het bahá'í oogpunt.

Als bahá'í  is het veel belangrijker dat iedere aanwezige zich goed voelt met wat er gebeurt dan dat voorschriften moeten gevolgd worden.

Het is uiteraard zo dat, gezien de bahá'ígemeenschap bestaat uit zeer vele verschillende culturen en achtergronden, en de gemeenschap nog vrij jong is, er  bahá'ís zijn die herkenningspunten uit hun achtergrond zoeken bij bepaalde gebeurtenissen. Toch moet ik zeggen  dat bijv. in mijn geval , van christen naar bahá'í , de behoefte klein was en de overgang heel makkelijk is verlopen. 

Tenslotte denk ik dat in de bahá'ígemeenschap de 'zogenaamde' nood aan rituelen  zogoed als onbestaande is, of toch zeer klein is. De gemeenschap voelt zich hecht door andere zaken zoals bijv. 'de erkenning van Bahá'u'lláh , het sterke gevoel van een familie, de gemeenschap en de verbondenheid met het Universele Huis van Gerechtigheid, de Plannen en de activiteiten.
 
3. Wat betekenen voor u de verticale en horizontale dimensie van uw geloof?

Er zijn ook weinig symbolen in ons geloof. Eén van de symbolen is  'De Grootste Naam' of het Symbool van de Zaak van God. Het is de Naam van Bahá'u'lláh zelf (Bahá/Heerlijkheid, Glorie, Pracht ) en het is een duidelijk kenmerk en symbool van ons Geloof. Het betekent voor de bahá'ís  vooral de kracht van het Woord van God. Dit is de meest eenvoudige betekenis maar als men weet dat élke letter die Bahá'u'lláh neerschreef van grote betekenis is voor de mensheid en nog verder te onderzoeken valt weet men meteen dat van de kennis die we tot op de dag van vandaag bezitten, de betekenis van de Grootste Naam zo groot is dat men nu reeds met een avondvullend programma rond deze Naam te kort aan tijd zou hebben. Eén van die betekenissen is bijv. de drie niveau's van hemel/God- manifestatie/profeet- mensheid. De Grootste Naam wordt door bahá'ís  gedragen op ringen, men vindt Hem  in de huizen van bahá'ís, in de tempels van aanbidding, enz. Er zijn verschillende vormen.  Bijv. ook als Alláh'u'Abhá (God is Heerlijk of God de Alglorierijke), een groet van de bahá'ís , het kleinste gebed waar we voordurend kracht uit putten. Het is  de naam van troost, bescherming, geluk, verlichting, liefde en eenheid.

Een ander symbool is het getal negen, het symbool van eenheid, omdat alle andere enkelvoudige getallen besloten liggen in het cijfer negen. Dit symbool is te vinden op bijv. de 9 puntige ster of de tempels die 9 ingangen hebben, enz.

4. Hoe verzoenen we onze godsdienst met de huidige wereldsituatie ?

Ik hoor niet graag het woord 'vijand', als de meesten onder ons in het eigen hart kijken en eerlijk zijn dan denk ik dat er weinigen zullen zijn die 'de vijand' bij naam kunnen noemen. Wat wél bestaat is dat we bewust of onbewust de ander niet begrijpen, we zijn er niet mee vertrouwd, het geeft angstgevoelens voor het onbekende,  angst voor het verlies van meestal materiele zaken, angst voor het eigen lijf, enz.. Maar echte 'vijanden' daar geloof ik niet in. Ik denk ook dat iedereen het er mee eens is dat naastenliefde hét fundament is voor de verhouding tussen alle mensen. Het probleem is echter wat we verstaan onder die naastenliefde?  Hoe ver gaat die naastenliefde? Het is zoiets als :we gaan ermee akkoord zolang het ons maar niet raakt of zolang 'ik' het maar blijf goed hebben. 

Ik denk dat er zo goed als niemand is die de ander niet alle goeds toewenst zolang hijzelf het goed heeft. En  dat is nu juist de valstrik. We denken heel individueel, ons kleine wereldje en dit denken heeft ons onverschillig gemaakt voor de ander. En zolang die ander braaf en stil is blijven we onverschillig en mag hij het goed hebben, maar zodra die ander lawaai begint te maken over zijn rechten van bestaan enz gaat onze onverschilligheid over in jammer genoeg niét begrip en moeite doen om hem bij te staan, hem te helpen enz. maar integendeel in wat we nu zien : in 'vijandschap' als we dit woord willen gebruiken.

De rol van religie is hier heel belangrijk: ze moet ons leren afstand te doen van iedere tendens van puur eigenbelang of beperkt groepsbelang. Religie moet benadrukken dat persoonlijke geestelijke vervulling en welzijn nauw verbonden zijn met de gezamenlijke vooruitgang van de GEHELE wereldgemeenschap. Zij moet het vermogen aanleren om :
-anderen aan te moedigen en blij te maken
-de eigen gedachten en daden met liefde te bezielen
-de verantwoordelijkheid leren om burgerzin te ontwikkelen

We zijn allemaal broeders en zusters en als we dat werkelijk zo aanvoelen dan wordt het voor elk van ons belangrijk dat onze naasten het goed hebben. Op het moment dat dit onze prioriteit wordt dat verandert de wereld automatisch.

We worden dan écht betrokken partij die niet tolereren dat er nog bijv. uitersten tussen rijkdom en armoede bestaan. We zullen het niet meer dan normaal vinden, nee meer, we zullen er voor werken dat iedere jongere aangemoedigd word en ook kansen krijgt om een goede scholing te ondergaan. We zullen de ander zijn kinderen als onze eigen kinderen zien.
 
Het is eigenlijk zo simpel en het is niet alleen aan de regeringsleiders om dit te verwezenlijken, integendeel het is aan ons, alle eenvoudige mensen, om hier aan te werken en wij zullen daar in slagen daar ben ik heel zeker van .

5. Waarom kiezen voor één godsdienst – en wat is het doel van de interreligieuze dialoog?

Eerst en vooral is geloof een heel individuele zaak. Niemand moét… Iedereen moet wel zoeken naar 'zijn' waarheid wat die ook is. Elke mens is daar zelf verantwoordelijk voor. Hierbij mogen er geen vooroordelen  zijn, of het blind navolgen van bestaande tradities waarin men is grootgebracht. Nee, men moet onbevangen studeren, nederig en rechtvaardig zijn  en dat zal leiden naar die mens zijn waarheid. Voor bahá'ís is Bahá'u'lláh  de laatstgekomen Boodschapper van God op aarde. Hij bracht, zoals de Anderen voor Hem, een speciale Boodschap naar de mensen. Hij bracht leiding voor de volgende fase van geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Hij is noch de eerste, noch de laatste die Gods leringen aan de mensen heeft gebracht, maar Hij is voor de bahá'ís wél diegene die gekozen is om goddelijke leiding voor dit speciale tijdperk te geven.

Alle grote wereldreligies zijn wat betreft aard en oorsprong gelijkwaardig, daarenboven hebben zij de belangrijke taak om de mensheid naar zijn volgende stap van beschaving te leiden. Hun leden te helpen te leven naar de waarheden waarvan zijn overtuigd geraken en daarbij hen te leren de andere mensen die hetzelfde proberen te doen in hun geloofsovertuiging te respecteren. Het is aan de religies  om via hun organisatie, en contacten met hun leden, deze te begeleiden in de  ontwikkelingen van een steeds veranderende wereld. Het zieltjes winnen of de overstap van gelovigen naar een ander geloof is van ondergeschikt belang. Integendeel, weten dat de geschiedenis zich eindelijk heeft opengesteld voor degenen die zich bewust zijn van het bestaan van een wereld die dit aardse bestaan overstijgt en ook beseffen wat de verantwoordelijkheid die dit bewustzijn met zich meebrengt is veel belangrijker. Het samen hier aan werken garandeert een positief resultaat – zowel spiritueel, moreel als maatschappelijk en is gelegen in het onwrikbare geloof van de talloze niet geraadpleegde aardbewoners dat de wereld niet door menselijke wispelturigheid wordt geleid, maar door een liefhebbende en onfeilbare God.

Uiteraard is religieuze dialoog dus belangrijk, vriendschappen worden gekweekt, religies komen nader tot elkaar en denkt u niet dat dit uiteindelijk Gods Grote Plan is : dat we allen samen aan eenheid werken en ware broeders en zusters worden.. Of zoals Bahá'u'lláh zegt: Het welzijn van de mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar tenzij en totdat haar eenheid blijvend tot stand is gebracht.

7. Wie of wat is God? Hoe ervaren jullie Hem ?

Ik verkies om op deze vraag een zeer persoonlijke antwoord te geven.  Er zijn voor mij 2 zaken: Bestaat Hij? Ja zeker, Ken ik Hem? Een beetje, en alle dagen meer en meer maar het zal altijd een beetje blijven, Hem écht kennen, nee, dat zal nooit lukken.

In de tijd voor ik bahá'í was, was God een niet te begrijpen gegeven waar je maar moest in geloven. Dat lukte ook van tijd tot tijd. Vreemd genoeg is het woord 'God' me veel duidelijker geworden en dat groeit nog elke dag. Daar waar ik vroeger er af en toe in geloofde, wéét ik het nu zeker. Daarom hoor ik ook liever bahá'íreligie dan bahá'ígeloof. Uiteraard blijft God veraf maar… toch ook dichtbij, uiteraard zal ik God nooit kennen maar… toch weet ik voor mensenbegrippen al meer van Hem. Vroeger dacht ik af en toe aan God, vandaag denk ik meerdere keren per dag aan Hem, ik praat met Hem, vraag Hem raad, reken op Hem. Er is ook de liefde voor God die groeit maar … ook de angst. Niet de angst voor straf, eerder de angst voor de dingen die ik verkeerd doe, of de verkeerde beslissingen die ik neem en die niet passen in Zijn Grote Plan. Ik voel me verantwoordelijk. Ik voel dat ik een taak heb hoe klein die dan ook is maar die wel belangrijk is zoals wij allen een taak hebben die heel belangrijk is. Mijn angst heeft dan ook te maken met het Hem teleurstellen. Dit is ook een groeiproces: het vallen en opstaan, het bijna ruziemaken met een geliefde en nadien spijt hebben. Het elke dag weer voelen dat je meer en meer van Hem houdt en dat je zelf kleiner en kleiner wordt. Het is net het tegenovergestelde van studeren: je studeert een materie en na bepaalde tijd wordt je specialist. Met God is het anders: je studeert, je tracht, je werkt en hoe harder je je best doet hoe meer je leert dat je zo heel klein bent, dat je eigenlijk beter zwijgt. Toch geeft dit proces je nooit het gevoel van  'ik geef het op', integendeel, het geeft vrede en moed om verder te gaan.  Kortom: God is vreemd voor mij en toch ook weer niet.

Terug ,

AANWINSTENLIJST 2002, BIBLIOTHEEK CENTRUM KARMEL, Guido Cooreman

THE BAHA'I WORLD :2002 an international record. - Haifa : Baha'i World Centre.
2000-01. - 317 p. en 2001-02. : 158 BE.- 348 p.

A PHOENIX SCHEDULE FOR THE DEWEY 200s / Paul Gerard. - (Australia), 2002. - 305 p.

THE PROCLAMATION OF BAHA'U'LLAH. - Haifa : BWC, 1972. - XIV, 127 p.

THE POETRY OF TAHIRIH / John S.Hatcher, Amrollah Hemmat. - Oxford, 2002. - IX, 202, (50) p.

ROBE OF LIGHT : the persian years of the supreme prophet Bahá'u'lláh 1817-1853 / David S.Ruhe. - Oxford, 1997. - XX, 230 p. : ill.

BAHA'IS / P.Bakker. - Kampen, 2002. - 142 p. - (wegwijs wereldreligies).

DIEF IN DE NACHT : of de merkwaardige zaak van het ontbrekende duizendjarige rijk / William Sears; vert. Kees Poolman; revisie Barbara Ebrahimi-Liebens, Roel Verhagen. - Brussel, 2002. - 173 p. : 2 ill.

DE ZEVEN VALLEIEN / Bahá'u'lláh; inl. Rene Derkse. - Den Haag, 1986. - 72 p.

BUDDHISM / Christmas Humphreys. - Harmondsworth, 1981. - 256 p. : 16 p. of ill.

JOODSE FEESTEN EN VASTEN : een reis over de zee van de Talmoed naar de wereld van het Nieuwe Testament / G.H.Cohen Stuart. - Baarn, 2003. - 382 p. : ill.

ANTWERPEN EN DE JEZUIETEN 1562-2002 / Herman van Goethem. - Antwerpen, 2002. - 192 p. : ill.

JEZUS / David Flusser. - Haarlem, 1979. - 192 p. : ill. - (De Haan Monografieën)

THE JESUS SUTRAS : rediscovering the lost scrolls of taoist christianity / Martin Palmer. - NY, 2001. - 270 p. : ill.

KLUIZEN EN KLUIZENAARS IN LIMBURG / Rombout Nijssen. - Brussel, 2002. - 108 p. : ill.

LAAT HEB IK JE LIEFGEHAD : christelijke mystiek van Jezus tot nu / Boris Todoroff. - Leuven, 2002. - 476 p.

UITGELEZEN GEBEDEN : 150 manieren om bij God te komen. - Antw., 2003. - 176 p. : ill.

ISLAM / Jan Slomp. - Kampen, 1999. - 142 p. - (wegwijs wereldreligies).

L'ISLAM AUX MULTIPLES ASPECTS / Jacques Jomier. - Kinshasa, 1990. - 191 p.

MUHAMMAD AND THE COURSE OF ISLAM / H.M.Balyuzi. - Oxford, 1976. - XVIII, 457 p. : 12 ill.

POSITIE VAN DE VROUW IN DE ISLAM / Sajidah Abdus Sattar. - Den Haag, 1993. - 138 p.

DE SMARAGDEN VAN HET HART : basisconcepten van het sufisme / Muhammed Fethullah Gülen. - (Hasselt), 2002. - 189 p.

THE WISDOM OF THE ARABS / Suheil Bushrui. - Oxford, 2002. - XX, 254 p.

WOORDEN VAN JEZUS IN DE MOSLIMTRADITIE : verhalen en uitespraken in de islamitische literatuur / Tarif Khalidi. - Deventer, 2003. - 207 p.

VIEREND EN BEZINNEND VREDESWEEK 2003 : taal van vrede taal van oorlog / Pax Christi. - Antw., 2003. - 72 p. : ill.

BREEK DE STILTE : een burgerlijk standpunt van Belgische intellectuelen van Maghrebijnse afkomst over de gebeurtenissen sinds 11 september 2001 / red. Hassan Bousetta. - Brx, 2003. - 157 p.

EMILE SHOUAFANI : de pastoor van Nazareth / Hubert Prolongeau. - Antwerpen, 2000. - 207 p.

ROMPRE LE SILENCE / coörd. Hassan Boesetta. - Brx, 2002. - 161 p. - (collection La noria)

WOORDEN EN WAARDEN : overzicht van discussiethema's in Tertio 2002. - Antw., 2003. - 52 p. : ill.

GELOOF GEEFT JE VEERKRACHT / Ilse Kerremans. - Hasselt, 2003. - 13 p.

LEIDERSCHAP MET HART EN ZIEL : spiritualiteit als weg naar oorspronkelijkheid / Johan Verstreaeten. - Tielt, 2003. - 94 p.

LOVE, POWER AND JUSTICE : the dynamics of authentic morality / William S.Hatcher. - Wilmette, 2002. - XXII, 165 p.

HET UNIVERSUM / Stephen Hawking. - A'dam, 2000. - 223 p. : ill.

ACTA COMPARANDA. - A'pen. - ISSN 0779-9853
XIV. 2003. - 216 p. - Bevat: HUMANISTISCHE RELIGIOSITEIT EN ATHEISTISCHE SPIRITUALITEIT: gestalten en tendenties / Hubert Dethier. DE EERSTE, NIET CHRISTELIJKE GETUIGENISSEN OVER JUZUS EN DE CHRISTENEN / G.F.Willems. LE DIACRE DANS L’EGLISE ORTHODOXE / Athénagoras Peckstadt. DE POSITIE VAN DE VROUW IN DE ISLAM EN VAN DE ISLAMITISCHE VROUWEN IN BELGIE / A.Alsulaiman. DE ISLAM IN EUROPA, INVASIE VAN HET WESTEN? / Henri Rosenberg. HOE AZIATISCH IS HET NIEUWE VOERTUIG? : het boeddhisme in Azië en in het Westen / Paul van der Velde.

DE DHARMA VAN BENEDICTUS : boeddhisme, christendom en de spirituele zoektocht / red. Patrick Henry. - Schoten, 2002. - 254 p.

IACSSO = Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische organisaties : tweejaarlijks verslag. -Brussel, 2003. - 45 p.

INITIATION A L’ETUDE DES RELIGIONS DU LIVRE / Louis Hénuzet. - Brx., 2002. - 177 p.

LEREN VAN ANDERE GELOVEN / Red. Janet Martin Soskice // Concilium (2003-4). - Kampen, 2003. - 137 p. - met bijdragen van Gwen griffith-Dickson, Paul J.Griffiths, Ignace berten, Stefan Schreiner, Peter Ochs, Tarif Khalidi, Mustafa Abu Sway, Sivanandam Panneerselvam, Paul van der Velde, Thomas Michel, Erik Borgman.

MULTICULTUREEL: samen leven of samen beven? / Jan Claes, Geert Daenen, Bahattin Koçak. - Hasselt, 2003. - 15 p.

DE NIET CHRISTELIJKE GODSDIENSTEN / Helmuth von Glasenapp. - Utrecht, 1967.

PROBLEMES D’HISTOIRE DES RELGIONS : Eugene Goblet d’Alviella, historien et franc-maçon / éd. Alain Dierkens. - Brx, 1995. - 216 p. : ill.

RELIGIE VOOR DUMMIES / Marc Gellman, Thomas Hartman. - (Nijmegen), 2002. - XVII, 428 p.

SECTES ET HERESIES, DE L'ANTIQUITE A NOS JOURS / éd. Alain Dierkens, Anne Morelli. - Brx., 2002. - 237 p. - (Problèmes d'histoire des religions; Tome XII).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CATALOGUS BIBLIOTHEEK KARMEL - TITELBESCHRIJVING BOEKEN

INDELING BOEKEN

0. NASLAGWERKEN

1. BAHA'I

1.1 BAB, BAHA'U'LLAH, 'ABDU'L-BAHA (vreemdtalige werken)
1.2 SHOGHI EFFENDI, UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID EN COMPILATIES
    (vreemdtalige werken)
1.3 BAHA'I GESCHIEDENIS, THEOLOGIE (ook algemene introductieboeken)
1.4 NEDERLANDSTALIGE WERKEN (boeken, brochures)

2. GODSDIENSTEN

2.1 TERRITORIAAL (HISTORISCHE PERIODEN, VOLKEREN)
2.1.1 AFRIKA (Afrikaanse prekoloniale en stammengodsdiensten)
2.1.2 EUROPA (Kelten, Druïden)
2.1.3 INDIANEN (Noord- en Zuid-Amerika)
2.1.4 NABIJE OOSTEN (Egypte, Mesopotamie)

2.2 WERELDGODSDIENSTEN
2.2.1 VERRE OOSTEN (algemeen)
2.2.2A BOEDDHISME
2.2.2B HINDOEISME
2.2.2C SIKHS - JAINS
2.2.2D TAOISME - KONFUCIANISME - I TJING
2.2.2E ZOROASTRISME
2.2.2F SHINTO - NIEUWE RELIGIES
2.2.3A JODENDOM
2.2.3B CHRISTENDOM
2.2.4 ISLAM

3. GODSDIENST EN WETENSCHAP

3.1 DERDE WERELD - MILIEU - VREDE - RECHTVAARDIGHEID
3.2 FILOSOFIE
3.3 HOLISTISCHE LEVENSWIJZE - GEZONDHEID - OPVOEDING
3.4 KOSMOLOGIE - WETENSCHAP.
3.5 VERGELIJKENDE GODSDIENSTWETENSCHAP

4. KUNST EN CULTUUR

4.1 KUNST
4.2 POEZIE EN TONEEL
4.3 ROMANS

 
0. NASLAGWERKEN

ALTERNATIEVE GIDS VOOR VLAANDEREN 1997 / Wim Slegers. - Grobbendonk : W.S., 1997. - 200 p. - 97.12(0)

THE BAHA'I WORLD : an international record. - Haifa : Baha'i World Centre. - : ill.
1993-94 : 150 BE. - 346 p. - 95.56(0)
1994-95 : 151 BE. - 346 p. - 96.45(0)
1995-96 : 152 BE. - 346 p. - ISBN 0-85398-989-3. - 97.20(0)
1996-97 : 153 BE. - 346 p. - ISBN 0-85398-987-7. - 98.24(0)
1997-98 : 154 BE. - 312 p. - ISBN 0-85398-984-2. - 99.41(0)
1998-99 : 155 BE. - 352 p. - ISBN 0 85398 982 6. - 00.77(0)
1999-00 : 156 BE. - 348 p. - ISBN 0 85398 980 X. - 00.76(0)

BAHA'U'LLAH KAJ LA NOVA EPOKO / John Ebenezer Esslemont. - s.l. : Bahá'í, 1978. - 321 p. - met index, 92.6(0)

A BASIC BAHA'I DICTIONARY / Wendi Momen. - Oxford : GR, 1989. - 261 p. : ill. - 92.8(0)

DE BIJBEL EN HET CHRISTENDOM : kerngedachten uit 20 eeuwen christelijke traditie / red. G.Stemberger. - Bussum : Unieboek, 1979. - Ill. - Deel 1. HET VROEGSTE CHTRISTENDOM. - 260 p. - 92.9(0)
Deel 2. MIDDELEEUWEN EN REFORMATIE. - 264 p. - 92.10(0)
Deel 3. HET TIJDPERK VAN HET ABSOLUTISME, DE NEGENTIENDE EN TWINTIGSTE EEUW. - 268 p. - 92.11(0)
Deel 4. COMMENTAREN. - 312 p. - met namenregister, 92.12(0)

CLASSIFICATION FOR THE BAHA'I FAITH : developed for the bahá'í world centre library / William P.Collins. - Haifa : bahá'í, 1988. - 64 p. - 92.13(0)

CONCORDANTIE : op het Oude en Nieuwe Testament in de nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. - Baarn : Bosch en Keuning, s.a. - 406 p. - 92.14(0)

DICTIONNAIRE DES SYMBOLES : mythes, rèves, coûtumes, formes, figures, couleurs, nombres / Jean Chevalier. - s.l. : Laffont, 1969. - 844 p. : ill. - 92.15(0)

ENCYCLOPEDIE VAN HET OCCULTISME EN DE PARAPSYCHOLOGIE / Richard Cavendish. - A'dam : Elsevier, 1975. - 304 p. : ill. - 92.16(0)

GESCHIEDENIS VAN DE FILOSOFIE : een volledig overzicht van het wijsgerig denken van de oudste tijden af / Hans Joachim Störig. - Utrecht : Prisma, 1959.
Deel 1. - 276 p. - 99.13(0)
Deel 2. - 342 p. - 99.14(0)

GODSDIENSTEN IN DE WERELD : geïllustreerde gids over de oorsprongen, opvattingen, gebruiken en feesten. - A'dam : De Lantaarn, 1997. - 160 p. : ill. - ISBN 90-5426-551-5. - 98.10(0)

DE GROTE GODSDIENSTEN DER WERELD : de geest van het hindoeisme, het pad van het boeddhisme, de filosofie van China, de wereld van de islam, de joodse wet, het christelijk geloof. - Den Haag : Gaade, 1957. - 310 p. : ill. - 92.19(0)

HISTORISCHE WERELDATLAS VAN HET CHRISTENDOM / A.Freitag. - Hasselt : Heideland, 1959. - 213 p. : ill. - 92.20(0)

INDEX OF QUOTATIONS : from the bahá'í sacred writings / comp. James Heggie. - Oxford : GR, 1983. - 811 p. - 93.8(0)

LIGHTS OF GUIDANCE : a bahá'í reference file / comp. Helen Hornby. - New Delhi : bahá'í, 1983. - 547 p. - 93.9(0)

MYSTIEK : het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging / Bruno Borchert. - Haarlem : Gottmer, 1989. - 230 p. : ill. - 92.21(0)

MYTHEN VAN DE MENSHEID / Alexander Eliot. - A'dam : Kosmos, 1977. - 317 p. : ill. - 92.21(0)

NAMES AND NUMBERS : a bahá'í history reference guide / Elias Zohoori. - Jamaica : Bahá'í, 1990. - 271 p. : ill. - 92.22(0)

PRISMA VAN DE SYMBOLEN : historisch van A tot Z verklaard / Hans Biedermann. - Utrecht : Spectrum, 1991. - 469 P. : ill. - 93.3(0)

THE STATE OF THE WORLD'S CHILDREN / James P.Grant, UNICEF. - Oxford : University Press. - 1989 - 1995 + nederlandstalige samenvatting. - 95.24, 95.25, 93.12, 94.9, 95.11 (Archief)

A STUDY OF HISTORY / Arnold Toynbee. - New York : Dell, 1981. - 2 vol. - 701 p., 448 p. - 92.27(0)

THIRD WORLD GUIDE 89/90 : The world as seen by the Third World : Facts, figures opinions. - Montevideo : Third World Ed., 1988. - 625 p. : ill. - 92.28(0)

DE TOESTAND VAN DE KINDEREN IN DE WERELD 1992 / James P.Grant, UNICEF. - Oxford : University Press, 1992. - 100 p. : ill. - 92.26(archief)

UIT ABRAHAM GEBOREN : jodendom, christendom, islam en hun vertakkingen / Joseph Longton. - (Turnhout) : Brepols, 1990. - 275 p. : ill. + plan. - ISBN 90-72100-29-8. - 92.17(0)

DE WERELD VAN DE RELIGIES. - Tilburg : Zwijsen, 1993. - (De wereld op zak; extra). - 95.55(0)

EEN WERELD VAN RELIGIES / Joh, Bowker. - Tielt : Lannoo, 1999. - 200 p. : ill. - losbladige uitgave van 'De Morgen'. - 99.54(0)

WERELDATLAS VAN RELIGIES / Ninian Smart. - Keulen : Könemann, 2000. - 240 p. : ill. - ISBN 3 8290 2151 8. - 00.95(0)

DE WONDEREN DER WERELD : grote bezienswaardigheden van de oudheid tot heden / Roland Gööck. - De Meern : ECI, 1968. - 250 p. : ill. - 92.29(0)

THE WORLD : a third world guide 1995/96. - Montevideo : Instituto del tercer mundo, 1995. - 623 p. - 96.31(0)

ZO ZOEKT DE MENS ZIJN GOD / R.C.Zaehner. - R'dam : Ad.Donker, 1960. - 430 p. : ill. - 92.215(0)
 
1. BAHA'I

1.1 BAB - BAHA'U'LLAH - 'ABDU'L-BAHA (vreemdtalige werken)

L'ART DIVIN DE VIVRE / Mabel Hyde Paine; trad. Fernand Bronchain. - Brx. : MEB, 1970. - 228 p. - 92.30(1.1)

BAHA'I WORLD FAITH : selected writings of Bahá'u'lláh and 'Abdu'l-Bahá. - Wimette : Bahá'í, 1976. - 465 p. - met index. - 92.31(1.1)

BAYAN / Bàb, A.L.M.Nicolas. - I-XXXII, 1-16 p. - introduction. - 92.32(1.1)

BRIEF AN DEN SOHN DES WOLFES / Bahá'u'lláh. - Frankfurt : Bahá'í, 1966. - 178 p. - met glossary en index. - 92.33(1.1)

BOTSCHAFTEN AUS AKKA : offenbart nach dem Kitab-i-Aqdas / Bahá'u'lláh. - s.l. - Bahá'í. - s.a. - p.25-33. - LAWH-I-AQDAS = DIE HEILIGSTE TAFEL : sendbrief an die Christen. - 92.34(1.1)

BRIEF AN FOREL / 'Abdu'l-Bahá. - Hofheim : Bahá'í, 1975. - 56 p.

DAS BUCH DES BUNDES : WILLE UND TESTAMENT / Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá. - Oberkalbach : Bahá'í, 1973. - 39 p. - 92.35(1.1)

CAUSERIES D'ABDU'L-BAHA A PARIS : receuil des causeries données à Paris en 1911. - Brx. : MEB, 1971. - 235 p. - 92.36(1.1)

CHRIST ET BAHA'U'LLAH / George Townshend. - Brx. : MEB, 1969. - 152 p. - 95.62(1.1)

CHRISTUS UND BAHA'U'LLAH / George Townshend. - Frankfurt : Bahá'í, 1970. - 127 p. - 95.63(1.1)

DIVINE ART OF LIVING : selections from the writings of  Bahá'u'lláh and 'Abdu'l-Bahá / comp. Mabel Hyde Paine. - Wilmette : Bahá'í, 1974. - 130 p. - 92.37(1.1)

EPISTLE TO THE SON OF THE WOLF / Bahá'u'lláh ; vert. Shoghi Effendi. - Wilmette : Bahá'í, 1976. - 193 p. - met index. - 92.38(1.1)

EXTRAITS DES ECRITS / Bahá'u'lláh; trad. Shoghi Effendi. - Paris : Bahá'í, 1949. - 322 p. - 93.27(1.1)

FAITH FOR EVERY MAN : extracts from the Works of 'Abdu'l-Bahá. - London : Bahá'í, 1972. - 8O p. - 92.39(1.1)

FOI MONDIALE BAHA'IE : Le cycle prophétique est clos. L'Eternelle Vérité est maintenant apparue / Bahá'u'lláh. - Brx. : MEB, 1968. - 376 p. - voorwoord Shoghi Effendi. - 92.40(1.1)

GLEANINGS FROM THE WRITINGS OF BAHA'U'LLAH / vert. Shoghi Effendi. - Wilmette : Bahá'í, 1976. - 346 p. - met glossary en index. - 92.41(1.1)

THE KITAB-I-AQDAS : THE MOST HOLY BOOK / Bahá'u'lláh. - Haifa, Bahá'i, 1992. - 296 p. - 93.28(1.1)

LES LECONS DE SAINT-JEAN-D'ACRE / 'Abdu'l-Bahá. - Paris : PUF, 1970. - 349 p. - 92.42(1.1)

LOVE : jewels from the words of 'Abdu'l-Bahá / ill. Mark Sadan. - London : BPT, 1994. - 48 p. : 9 foto's. - 95.35(1.1)

PARIS TALKS : addresses given by 'Abdu'l-Bahá in Paris in 1911-1912. - New Delhi : Bahá'í, 1971. - 184 p. - 92.43(1.1)

LES PAROLES CACHEES / Bahá'u'lláh. - Brx. : MEB, 1973. - 51 p. - 92.44(1.1)

LES PAROLES CACHEES/ Bahá'u'lláh. - Brx. : MEB, 1977. - 50 p. - 92.45(1.1)

PRAYERS AND MEDITATIONS / Bahá'u'lláh; vert. Shoghi Effendi. - Wilmette : Bahá'í, 1974. - 347 p. - met index. - 92.46(1.1)

LA PROMESSE DE TOUS LES AGES / George Townshend. - Brx : MEB, 1971. - 214 p. - 95.64(1.1)

PROMULGATION OF UNIVERSAL PEACE : talks delivered during His visit to the United States and Canada in 1912 / 'Abdu'l-Bahá. - Wilmette : Bahá'í, 1982. - 513 p. - met index. - 92.47(1.1)

LE SECRET DE LA CIVILISATION DIVINE / 'Abdu'l-Bahá. - Brx. : MEB, 1973. - 145 p. - 92.48(1.1)

THE SECRET OF DIVINE CIVILIZATION / 'Abdu'l-Bahá. - Wimette : Bahá'í, 1975. - 126 p. - met index. - 92.49(1.1)

SELECTIONS FROM THE WRITINGS OF 'ABDU'L-BAHA. - Haifa : Bahá'í, 1978. - 325 p. ; + errata en index. - 92.50(1.1)

SELECTIONS FROM THE WRITINGS OF THE BAB. - Haifa : Bahá'í, 1976. - 223 p. ; + errata, index, Parolado de Bàb al la literoj de la vivanto (esperanto), Toespraak van de Bàb tot de Letters van de levende. - 92.51(1.1)

LES SEPT VALLEES / Bahá'u'lláh. - Brx. : MEB, 1970. - 52 p. - 92.52(1.1)

SIEBEN TALER : VIER TALER / Bahá'u'lláh. - Oberkalbach : Bahá'í, 1971. - 74 p. - voorwoord Die Wege des Suchers / R.L.Gulick jr. - 92.53(1.1)

SYNOPSIS AND CODIFICATION OF THE LAWS AND ORDINANCES OF THE KITAB-I-AQDAS. - Haifa : Bahá'í, 1973. - 66 p. - 92.54(1.1)

TABLA DE BAHA'U'LLAH A LOS CHRISTIANOS : extracto de la mas sagrada tabla revelada desde el santo reino por aquel que hava venido de la pre-existencia con su mas gran gloria. - Tarrasa : Bahá'í, 1974. - 11 p. - 92.55(1.1)

TABLETS OF BAHA'U'LLAH : revealed after the Kitàb-i-Aqdas. - Haifa : Bahá'í, 1978. - 276 p. - 92.56(1.1)

TESTAMENT /'Abdu'l-Baha. - Brx. : MEB, 1970. - 55 p. - 92.57(1.1)

DIE VERBORGE WOORDE / Bahá'u'lláh. - Johannesburg : NGR, 1996. - 63 p. - ISBN 1-874801-64-9. - 98.25(1.1)

WILL AND TESTAMENT OF 'ABDU'L-BAHA. - Wilmette : Bahá'í, 1971. - 26 p. - 92.58(1.1)

WORTE DER WEISHEIT : VERBORGENE WORTE / Bahá'u'lláh. - s.l. : Bahá'í, 1973. - 89 p.- met aanhangsel en verklaringen door 'Abdu'l-Bahá. - 92.59(1.1)
 
1.2 SHOGHI EFFENDI, UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID EN COMPILATIES (vreemdtalige werken)

APPEL AUX NATIONS : extraits des écrits de / Shoghi Effendi. - 61 p. - 92.60(1.2)

L'ASSEMBLEE SPIRITUELLE LOCALE. - Brx : MEB, 1978. - 25 p. - 92.61(1.2)

L'ASSEMBLEE SPIRITUELLE NATIONALE / Universele Huis van Gerechtigheid, Shoghi Effendi. - Brx : MEB, 1978. - 52 p. - 92.62(1.2)

BAHA'I COMMUNITY LIFE : star study program. - Wilmette : Bahá'í, 1976. - 18 p. - 92.63(1.2)

BAHA'I EDUCATION / Universele Huis van Gerechtigheid. - Oakham : Bahá'í, 1976. - 83 p. - (compilation ; 7). - 92.64(1.2)

BAHA'I LAW : a deepening course for bahà'is / Beatrice C.Rinde, John B.Cornell. - Honolulu : bahá'í, 1976. - 80 p. - 92.68(1.2)

BAHA'I WRITINGS ON MUSIC / Universele Huis van Gerechtigheid. - London : Bahá'í, 1983. - 13 p. - (compilation ; 4). - 92.69(1.2)

LE BUT D'UN NOUVEL ORDRE MONDIAL / Shoghi Effendi. - Brx : MEB, 1968. - 53 p. - 92.70(1.2)

CHALLENGE : messages to bahá'í youth = DEFI : messages aux jeunes bahà'is / Nationale Geestelijke Raad van de Bahà'is van Canada. - s.l. : bahá'í, 1975. - 20, 20 p. - 92.71(1.2)

CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL HOUSE OF JUSTICE. - Haifa : Bahá'í, 1972. - 16 p. - 92.72(1.2)

CONSULTATION BAHA'IE / Universele Huis van Gerechtigheid. - Brx : MEB, 1978. - 22 p. - 92.73(1.2)

DEATH THE MESSENGER OF JOY / Madeleine Hellaby. - London : Bahá'í, 1980. - 34 p. - 92.74(1.2)

DEEPENING : a compilation on the importance of deepening our understanding and knowledge of the faith / Universele Huis van Gerechtigheid. - Oakham : Bahá'í, 1983. - 44 p. - 92.75(1.2)

DIMENSIONS IN SPIRITUALITY : reflections on the meaning of spiritual life and transformation in light of the bahá'í faith / J.A.McLean. - Oxford : GR, 1994. - 323 p. - ISBN 0-85398-376-3. - 98.15(1.2)

LA DISPENSATION DE BAHA'U'LLAH / Shoghi Effendi. - Brx. : MEB, 1970. - 104 p. - 92.76(1.2)

DROPS FROM THE OCEAN : an inner meaning of words terms and phrases relating to man's spiritual needs with procedures for applying the information to everyday situations derived from a study of the bahá'í writings / Henry A.Weil. - New Delhi : BPT, 1989. - 106 p. - fotocopie. - ISBN 81-85091-07-2. - 98.17(1.2)

EDUCATION BAHA'IE / Universele Huis van Gerechtigheid. - Brx : MEB, 1978. - 65 p. - 92.77(1.2)

ENSEIGNEMENT EFFICACE : lier les coeurs à Bahá'u'lláh : cahier de travail. - Canada : Bahá'í, 1991. - 60 p. - fotocopie. - 93.43(1.2)

ENSEIGNEMENT ET CONSOLIDATION. - Brx : MEB, 1971. - 85 p. - 92.78(1.2)

ETERNAL COVENANT = EEUWIGE VERBOND / Counsellor Betty Reed, tek. Kullervo Huuskonen, Hadi Afsahi. - London : Bahá'í, 1973. - 8 p. + 9 ill. cards + HET VERBOND / Rinus Gramsma (?). - 6 p. : ill. - 92.79(1.2)

EXCELLENCE EN TOUTES CHOSES / Universele Huis van Gerechtigheid. - Brx : MEB, 1982. - 24 p. - 92.80(1.2)

FOLLOW THE INSTRUCTIONS / Jenabe E.Caldwell. - New Delhi : bahá'í, 1995. - 168 p. - ISBN 81-85091-84-6. - 96.55(1.2)

LE FONDS BAHA'I ET LES CONTRIBUTIONS AUX FONDS / Universele Huis van Gerechtigheid, Shoghi Effendi. - Brx : MEB, 1971. - 42 p. - 92.82(1.2)

GUIDE D'EDUCATION BAHA'IE. - Paris : Bahá'í, 1989. - 23 p. - trad. du Bahá'í Curriculum Guide. - 94.65(1.2)

GUIDE ET SUGGESTIONS POUR LES SECRETAIRES NATIONAUX / Universele Huis van Gerechtigheid, 1972. - Brx. : MEB, 1974. - 10 p. - 92.83(1.2)

HUQUQU'LLAH : the right of God / Universele Huis van Gerechtigheid. - Oakham : Bahá'í, 1986. - 33 p. - (compilation ; 19). - met index, 92.84(1.2)

L'IMPORTANCE DE LA PRIERE, DE LA MEDITATION ET L'ATTITUDE PIEUSE / Universele Huis van gerechtigheid. - brx : MEB, 1981. - 19 p. - 92.85(1.2)

THE INDIVIDUAL AND TEACHING : raising the divine call / Universele Huis van Gerechtigheid. - Wilmette : Bahá'í, 1977. - 40 p. - 92.86(1.2)

THE INSTITUTION OF THE COUNSELLORS / Universal House of Justice. - Haifa : BWC, 2001. - 47 p. - 01.01(1.2)

LEBEN ALS BAHA'I / Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi. - Oberkalbach : Bahá'í, 1973. - 76 p. - met index. - 92.89(1.2)

LOCAL SPIRITUAL ASSEMBLIES / Universele Huis van Gerechtigheid. - London : Bahá'í, 1970. - 20 p. - (compilation ; 1). - 92.90(1.2)

LOCAL SPIRITUAL ASSEMBLY : star study program. - Wilmette : Bahá'í, 1975. - 18 p. - 92.91(1.2)

MANUEL D'ENSEIGNEMENT / Universele Huis van Gerechtigheid. - Brx : MEB, 1978. - 33 p. - 92.92(1.2)

MESSAGES A LA JEUNESSE BAHA'IE. - Brx : MEB, 1985. - 28 p. - 92.93(1.2)

MESSAGES FROM THE UNIVERSAL HOUSE OF JUSTICE 1968-1973. - Wilmette : Bahá'í, 1976. - 139 p. - met index, 92.94(1.2)

PATTERN OF BAHA'I LIFE : a compilation from bahá'í scripture with some passages from the writings of the Guardian of the bahá'í faith. - London : Bahá'í, 1970. - 62 p. - met index. - 92.96(1.2)

LES PERSONNALITES : compilation préparé par la Maison Universelle de Justice. - Brx : MEB, 1991. - 30 p. - 92.97(1.2)

LE PLUS GRAND DON. - Brx : MEB, 1971. - 24 p. - 92.98(1.2)

LE POUVOIR DE L'ALLIENCE / Jane Faily, Peter Khan, M.Douglas Martin. - s.l. : Bahá'í, 1976-1977.
Deel 1.: L'ALLIENCE DE BAHA'U'LLAH AVEC L'HUMANITE. - 36 p. - 92.99(1.2)
Deel 2.: LE PROBLEME DU BRIS DE L'ALLIENCE. - 55 p. - 92.100(1.2)
Deel 3.: LE VISAGE DE L'OPPOSITION. - 67 p. - 92.101(1.2)

PRAYER : a bahá'í approach / William & Madeline Hellaby. - Oxford : GR, 1985. - 117 p. - ISBN 0-85398-213-9. - 98.9(1.2)

PRESENCE DES MEMBRES AUX REUNIONS D'UNE ASSEMBLEE SPIRITUELLE : réunions de l'Assemblée Spirituelle Nationale, l'importance de la présence de tous les membres / Universele Huis van Gerechtigheid. - Brx : MEB, 1981. - 11 p. - 92.102(1.2)

PRINCIPES DE L'ADMINISTRATION BAHA'IE. - Paris : Bahá'í, 1968. - 102 p. - 92.103(1.2)

PRINCIPLES OF BAHA'I ADMINISTRATION. - London : Bahá'í, 1976. - 116 p. - met index. - 92.104(1.2)

REVOLUTION SPIRITUELLE / Nationale Geestelijke Raad van de Bahà'is van Canada. - Montréal : Bahá'í, 1975. - 24 p. - 92.105(1.2)

SPIRITUAL FOUNDATIONS : prayer, meditation, and the devotional attitude / Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi. - Wilmette : Bahá'í, 1980. - 20 p. - 92.108(1.2)

SPIRITUAL TEACHINGS : star study program. - Wilmette : Bahá'í, 1976. - 15 p. - 92.109(1.2)

UNIVERSAL HOUSE OF JUSTICE : the establishment of the. - Oakham : Bahá'í, 1984. - 60 p. - (compilation; 16). - 92.110(1.2)

VERS L'APOGEE DE LA RACE HUMAINE : lettre aux bahà'is d'Occident / Shoghi Effendi. - Brx : MEB, 1969. - 60 p. - 92.111(1.2)

LA VIE FAMILIALE / Universele Huis van Gerechtigheid. - Brx : MEB, 1982. - 36 p. - 92.112(1.2)

VISION OF RACE UNITY : Americas most challenging issue / National Spiritual Assembly. - Wilmette : Bahá'i, 1991. - 14 p. - 93.5(1.2)

VIVRE LA VIE / Universele Huis van Gerechtigheid. - Brx : MEB, 1979. - 29 p. - 92.113(1.2)

WELLSPRING OF GUIDANCE : messages from the Universal House of Justice 1963-1986. - Wilmette : Bahá'í, 1970. - 159 p. - 92.114(1.2)

A WIDER HORIZON : selected messages of the Universal House of Justice 1993-1992. - Riviera Beach (USA) : Palabra, 1992. - 257 p. - 94.40(1.2)

THE WORLD ORDER OF BAHA'U'LLAH : selected letters / Shoghi Effendi; voorwoord Horace Holley. - Wilmette : Bahá'í, 1982. - 234 p. - met index. - 92.115(1.2)

YOUR TRUE BROTHER : messages to junior youth / Shoghi Effendi; voorwoord Robert Weinberg. - Oxford : GR, 1991. - 23 p. : ill. - 92.116(1.2)

ZUM WIRKLICHEN LEBEN / Shoghi Effendi, Universele Huis van Gerechtigheid. - Oberkalbach : Bahá'í, 1974. - 40 p. - met index. - 92.119(1.2)

 
1.3 BAHA'I GESCHIEDENIS

'ABDU'L-BAHA : the Centre of the Covenant of Bahá'u'lláh / H.M.Balyuzi. - 560 p. - met index. - 92.120(1.3)

ABOVE ALL BARRIERS : the story of Louis G.Gregory / Elsie Austin. - Wilmette : Bahá'í, 1976. - IV,18 p. - 94.6(1.3)

THE ASCENSION OF 'ABDU'L-BAHA : a compilation prepared in january 1922 / Lady Blomfield, Shoghi Effendi. - London : Bahá'í, s.a. - 30 p. - 92.121(1.3)

BABI AND BAHA'I RELIGIONS : from messianic Shi'ism to a world religion / Peter Smith. - Oxford : GR, 1987. - 243 p. - met index. - 92.123(1.3)

THE BABI QUESTION YOU MENTIONED . . . : the origins of the bahá'í community of the Netherlands 1844-1962 / Jelle de Vries. - Leuven : Peeters, 2002. - 361 p. : ill. - 02.27(1.3)

THE BAHA'I FAITH : an introduction / Gloria Faizi. - Libanon : ?, 1972. - 130 p. - 92.2(1.3)

THE BAHA'I FAITH 1844-1952  / Shoghi Effendi. - Wilmette : Bahá'í, 1953. - 74 p. - statistical and comparative information, including supplement Ten Year International Bahá'í Teaching Plan 1953-1963. - Duitse vert. 92.66(1.3). - 92.223(1.3)

THE BAHA'I FAITH : statistical information 1844-1968. Including the current status of the goals of the nine year international teaching plan 1964-1973 / Universele Huis van Gerechtigheid. - Haifa : Bahá'í, 1968. - 104 p. - 92.65(1.3)

HET BAHA'I GELOOF : beschreven voor jongeren rond de veertien / René Derkse. - 165 p. : ill. - 92.124(1.3)

DER BAHA'I GLAUBE 1844-1952 : statistische und vergleichende Angaben mit einem Anhang über den internationalen zehnjahres Bahá'í Lehr- und Festigungsplan 1953-1963 / Shoghi Effendi. - Frankfurt : Bahá'í, 1956. - 80 p. - 92.66(1.3)

BAHA'I HOLY PLACES AT THE WORLD CENTRE. - Haifa : Bahá'í, 1968. - 89 p. : ill. - 92.125(1.3)

BAHA'I HOUSE OF WORSHIP. - Wilmette : Bahá'í, 1965. - 20 p. : ill. - 92.67(1.3)

BAHA'I IN DER MODERNEN WELT : Strukturen eines neuen Glaubens / Udo Schaeffer. - Hofheim : Bahá'í, 1978. - 336 p. - met index. - 92.126(1.3)

THE BAHA'I QUESTION : Iran's secret blueprint for the destruction of a religious community, an examination of the persecution of the bahá'ís of Iran 1979-1993. - NY : BIC, 1993. - 55 p. : ill. - 93.76(1.3)

BAHA'I SHRINE AND GARDENS ON MOUNT CARMEL HAIFA -ISRAEL. - Haifa, B.Blustein, 1999. - (16) p. : ill. - 00.26(1.3)

BAHA'I SHRINE AND GARDENS ON MOUNT CARMEL HAIFA : a visual journey. - Haifa : Haifa Tourist Board, 2001. - 144 p. : ill. - 965 05 1105 9. - 01.09(1.3)

BAHA'I TALKS FOR ALL OCCASIONS / S.I.Dean. - Malaysia : Bahá'í, 1977. - 208 p. - 92.127(1.3)

THE BAHA'I UNITY PARADIGM IN ITS DIVERSITY / Christopher Buck. - Groesbeek : Tahirih Instituut, s.a. - 31 p. - extract from: 'Paradigm and Paradise' / C.Buck, Kalimat Press, 1999. - 00.42(1.3)

BAHA'IS : a profile or the bahá'í faith and its world community. - NY : BIC, 1992. - 80 p. : ill. - 94.39(1.3)

LES BAHA'IS PAR CHRISTIAN CANNUYER : le point de vue d'un bahá'í / Louis Hénuzet. - Brx. : MEB, 1990. - 90 p. - 92.128(1.3)

BAHA'IS : peuple de la triple unité / Christian Cannuyer. - Turnhout : Brepols, 1987. - 204 p. : ill. - 92.129(1.3)

BAHA'ISMO KAJ ESPERANTO : la rilatoj inter bahaismo kaj esperanto kaj la dosvolvigo de bahaa esperanto-ligo. - Frankfurt : BEL, 1997. - 57 p. : ill. - Festlibro okaze 25-jarigo BEL. - 97.63(1.3)

DER BAHA'ISMUS WELTRELIGION DER ZUKUNFT? : Geschichte, Lehre und Organisation in kritischer Anfrage / Francesco Ficicchia. - Stuttgart : Quell Verl., 1981. - (fotocopie) p.1-13, 251-431. - ISBN 3-7918-6009-7. - 97.63(1.3)

BAHA'U'LLAH AND THE NEW ERA / John Ebenezer Esslemont. - New Delhi : Bahá'í, 1978. - 269 p. - met index, 92.4(1.3)
BAHA'U'LLAH ET L'ERE NOUVELLE / John Ebenezer Esslemont. - Brx. : MEB, 1972. - 370 p. - met index, 92.5(1.3)

BAHA'U'LLAH UND DAS NEUE ZEITALTER / John Ebenezer Esslemont. - Hofheim : Bahá'í, 1976. - 319 p. - met index, 92.7(1.3)

BAHA'U'LLAH - KING OF GLORY : bahá'í hystory calendar 1992. - Honolulu : Bahá'í, 1992. - 24 p. : ill. - 94.62(1.3)

BAHA'U'LLAH : star study program. - Wilmette : Bahá'í, 1974. - 17 p. : ill. - 92.130(1.3)

BAHIYYIH KHANUM : the Greatest Holy Leaf / comp. by Research Department. - Haifa : Bahá'í World Centre, 1982. - 252 p. : 15 foto's. - 95.30(1.3)

THE BLESSED BEAUTY : Bahá'u'lláh / Mahnaz Afshin. - New Delhi : Rakesh, 1980. -108 p. : ill. - 92.131(1.3)

LE CHEIKHISME / A.M.Nicolas. - Paris : Ernest Leroux, 1911. - extrait de 'Revue du monde musulman'. - Fascicule III. LA DOCTRINE. - 69 p. - 93.32(1.3)

LA CHRONIQUE DE NABIL : ce livre relate les premiers temps de la révélation bahà'ie / Muhammad-i-Zarandi = Nabil-i-A'Zam. - Brx. : MEB, 1986. - 644 p. : ill. - met glossary en index. - 92.132(1.3)

LE CYCLE DE L'UNITE / Lucienne Migette. - Brx. : MEB, 1975. - 181 p. - 94.34(1.3)

DAWNING PLACE OF REMEMBRANCE OF GOD : the bahá'í house of worship of the Indian subcontinent, New Delhi. - New Delhi : Bahá'í, [s.a.]. - 51 p. : foto's + Een lotusbloem als tempel (Den Haag : Bahá'í bureau voorlichting, 1987. - 4 p.) - 92.133(1.3)

DECLARATION DE LA MISSION DE BAHA'U'LLAH DANS LE JARDIN DE RIDVAN. - Metz : ?, s.a. - 8 p. - 92.134(1.3)

DESINFORMATION ALS METHODE : die Baha'ismus-monographie des F.Ficicchia / Udo Schaeffer, Nicola Towfigh, Ulrich Gollmer. - Hildesheim : Georg Olms Verlag, 1995. - 685 p. - ISBN 3-487-10041-X. - 97.60(1.3)

DRIE JAREN PLAN 1993-1996 // Belgische Bahá'í Berichten, jan. 1993. - 25 p. + Driejarenplan Nederland (13 p). - 93.49(1.3)

ENDLOSUNG IN IRAN : zwartboek vervolging bahà'is 1844-1984 / G.Cooreman. - Brx. : Bahá'í, 1984. - 51 p. : ill. - 92.135(1.3)

EXPLANATION OF THE SYMBOL OF THE GREATEST NAME / A.Q.Faizi. - New Delhi : BPT, s.a. - 20 p. - 96.30(1.3)

FIVE YEAR PLAN 1974-1979 : statistical report ridvan 1978 / Universele Huis van Gerechtigheid. - Haifa : Bahá'í, 1978. - 60 p. + supplement (4 p.). - 92.81(1.3)

THE FLAME : the story of Lua / William Sears, Robert Quigley. - Oxford : GR, 1972. - 141 p. - 92.136(1.3)

FOR THE GOOD OF MANKIND : August Forel and the Bahá'í Faith / John Paul Vader. - Oxford : GR, 1984. - 114 p. : ill. - 92.137(1.3)

FOUR ON AN ISLAND / Bahiyyih Nakhjavani. - Oxford : GR, 1983. - 136 p. - 92.138(1.3)

THE FOUR YEAR PLAN : messages of the Universal House of Justice. - Florida : Palabra, 1996. - 104 p. - 97.26(1.3)

FROM BEHIND THE VEIL : a novel about Tahirih / Kathleen Jemison Demas. - Wilmette : Bahá'í, 1983. - 130 p. - met glossary. - 92.139(1.3)

GOD SCHRIJDT VOORBIJ / Shoghi Effendi. - Den Haag : Bahá'í, 1983. - 460 p. - met index. - 92.140(1.3)

GROSTE RELIGIOSE MINDERHEIT IM IRAN : die Bahá'í Religion, Dokumentation zur Verfolgung der Bahá'í im Iran. - Hofheim : Bahá'í, 1981. - 86 p. : ill. - 92.141(1.3)

HERDENKING VAN DE OPENBARING VAN HET HEILIGSTE BOEK VAN BAHA'U'LLAH 1873-1973. - 15 p. - 92.142(1.3)

IN IRAN / Peter Smith. - L.A. : Kalimat, 1986. - 242 p. - met index en bibliografieën. - (Studies in bàbi and bahá'í history ; 3). - Met bijdragen van: Stephen Lambden (Kinderjaren Bab). Peter Smith en Moojan Momen (Babi beweging). Denis MacEoin (Babi eschatologie). Christopher Buck (Bahá'u'lláh, messianisme en transculturele eindtijdverwachting). R.Jackson Armstrong-Ingram (1909-1934: Teheran, amerikaanse bahá'í vrouwen bij opvoeding meisjes). Mehri Samandari Jensen (Iran, godsdienst en gezinsplanning). - 92.143(1.3)

IRAN : zwartboek vervolging bahà'is 1979-1984 / G.Cooreman. - Hasselt : Bahá'í, 1984. - 53 p. : ill. - 92.144(1.3)

JAARVERSLAG / Nationale Geestelijke Raad van de Bahà'is van Nederland 1987-1988. - Den Haag : Bahá'í, 1988. - 34,5,3,4,6,5 p. - 92.87(1.3)

KAHLIL GIBRAN "LE MÉCONNU" : sa vie de peintre et ses liens avec la foi Bahá'íe / T.Hamy. - Toulon : T.H., 1996. - 73 p. : ill. + 'La tradition à 4 voix (16 p.). - 00.44(1.3)

KHANUM : the Greatest Holy Leaf / Marzieh Gail. - Oxford : GR, 1982. - 40 p. : met foto. - 92.145(1.3)

LEO TOLSTOY : and the bahá'í faith / Luigi Stendardo. - Oxford : GR, 1985. - 75 p. : ill. - met index. - 92.146(1.3)

LET ALL REJOICE. - Haifa : Bahá'í, 1983. - 16 p. : ill. - 92.147(1.3)

HET LEVEN VAN BAHA'U'LLAH : stichter van de bahá'í religie / René Derkse. - Den Haag : Mirananda, s.a. - 107 p. - 92.148(1.3)

LIDIA : the life of Lidia Zamenhof daughter of Esperanto / Wendy Heller. - Oxford : GR, 1985. - 260 p. : ill. - met index. - 92.149(1.3)

LIDJA ZAMENHOF : vivo kai agado / Isaj Dratwer. - Apen : Laguna, 1980. - 112 p. : ill. - 92.150(1.3)

THE MASTER IN AKKA : including the recollections of the Greatest Holy Leaf / Myron H.Phelps, voorwoord Marzieh Gail. - L.A. : Kalimat, 1985. - 161 p. : ill. - 92.151(1.3)

LE MAUSOLEE BAHA'I ET SES JARDINS SUR LE MONT CARMEL HAIFA ISRAEL. - Haifa, B.Blustein, 1999. - (16) p. : ill. - 00.25(1.3)

MEMORIALS OF THE FAITHFUL / 'Abdu'l-Bahá. - Wilmette : Bahá'í, 1975. - 208 p. - met glossary. - 92.152(1.3)

MOUNTAIN OF THE LORD : the terraces and the arc. - Haifa : Bahá'í, 1988. - 24 p. : ill. - 92.153(1.3)

NABIL : récits historiques abrégés / Zenab Sorabjee. - Abidjan : Bahá'í, 1985. - 153 p. : ill. - 92.154(1.3)

NATIONAAL PLAN NEDERLAND : kinderklassen 138-140. - Den Haag : Bahá'í, 1983. - 16 p. - 92.95(1.3)

THE NEW GARDEN  / Hooshmand Fathea'zam. - Taiwan : Bahá'í, s.a. - 129 p. : ill. - Mandarijn Chinees. - 92.23(1.3)

THE NEW HISTORY OF MIRZA ALI MUHAMMED, THE BAB : being an account of the origins and growth of the babi religion and its founder / Mirza Huseyn of Hamadan; intr. Edward Granville Browne. - Adam : Philo press, 1975. - LI,434,26 p. - bevat Subh-i-Ezel's narrative and Mirza Jani's history. - 93.30(1.3)

A NEW LOOK AT UNITY / Jeanne Janus. - fotokopies hfdst.15, 16 en 17. - 00.64(1.3)

A PRICELESS PEARL / Ruhiyyih Rabbani. - London : Bahá'í, 1969. - 482 p. : ill. - met index, 13.PP. - 92.155(1.3)

THE PURE IN HEART : the historical development of the bahá'i faith in China, Southeast Asia and Far East / Jimmy Ewe Huat Seow. - Mona Vale (Australia) : Bahá'i, 1991. - 86 p. : ill. - 92.207(1.3)

RELEASE THE SUN / William Sears. - Wilmette : Bahá'í, 1975. - 250 p. - 92.156(1.3)

RESURRECTION AND RENEWAL : the making of the Babi movement in Iran, 1844-1850 / Abbas Amanat. - Ithaca; London : Cornell University Press, 1989. - 461 p. - met bibliografie. - 92.157(1.3)

THE REVELATION OF BAHA'U'LLAH : Baghdad 1853-63 : Adrianople 1863-68 : 'Akka, the early years 1868-77 : Mazra'ih & Bahji 1877-92 / Adib Taherzadeh. - Oxford : GR, 1976-1977-1984-1987. - 363, 476, 483, 485 p. : ill. - 4 delen, met index. - 92.158(1.3)

SCRIPTURE & REVELATION / Moojan Momen. - Oxford : GR, 1997. - 369 p. - (Bahá'í Studies; vol.3) - ISBN 0-85398-419-0. - fotocopies onder 98.11(1.3)? - 00.32(1.3)

SEVEN YEAR PLAN 1979-1986 : statistical report ridvan 1983 / Universele Huis van Gerechtigheid. - Haifa : Bahá'í, 1983. - 110 p. - 92.106(1.3)

SEVEN YEAR PLAN 1979-1986 : statistical report ridvan 1986 / Universele Huis van Gerechtigheid. - Haifa : Bahá'í, 1986. - 159 p. + krt wereldkruistocht 1953-1958 + PLAN DE SEPT ANS POUR L'INDIVIDU = INDIVIDUEEL ZEVEN JAREN PLAN / Hulpraadsleden. - 92.107(1.3)

SIX YEAR PLAN 1986-1992 : summary of achievements / Universal House of Justice. - Haifa : Bahá'í, 1993. - 126 p. - 93.50(1.3)

SOME EARLY BAHA'IS OF THE WEST / O.Z.Whitehead. - Oxford : GR, 1977. - 227 p. - 92.160(1.3)

SPINNING THE CLAY INTO STARS : Bernard Leach and the Bahá'í Faith / Robert Weinberg. - Oxford : GR, 1999. - X, 134 p. : ill. - ISBN 0 85398 440 9. - 00.37(1.3)

STUDIES IN HONOR OF THE LATE HASAN M.BALYUZI / Moojan Momen. - L.A. : Kalimat, 1988. - 293 p. - (Studies in the bàbi and bahá'í religions ; 5). - met bijdragen van: B.Todd Lawson (Soera van Jozef: betekenis van dhikr = gedachtenis en Poort = Bab). Stephen N.Lambden (Mozes en Sinaï-motieven in babi en bahá'í geschriften). Moojan Momen (relativisme en bahá'í metafysika). Phillip R.Smith (Baha'is in Groot Brittanië 1900-1920). Loni Bramson-Lerche (Behoederschap). - 92.161(1.3)

A TRIBUTE TO SHOGHI EFFENDI / Amelia Collins. - Wilmette : Bahá'í, s.a. - 12 p. - 93.31(1.3)

DE TWEE HEILIGE FAMILIES VAN DE BAHA'I OPENBARING / Toos Verhagen, Toos ten Brink. - Brussel : bahá'í, s.a. - 73 p. : ill. + genealogie Bahá'u'lláh / A.Samii (3 p.). - 92.162(1.3)

DE VERHOUDING RELIGIE/WETENSCHAP, GEZIEN VANUIT HET BAHA'I GELOOF : met evolutiepsychologie en sociobiologie als concrete voorbeelden / Eric Fienieg. - (Breda) : E.F., (1998). - 30 p. - 00.41(1.3)

VERVOLGING VAN DE BAHA'IS IN IRAN : een overzicht. - Den Haag : Bahá'í, 1982. - 9 p. ; + gegevens per juli 1984. - 92.163(1.3)

VIGNETTES : from the life of 'Abdu'l-Bahá / Annemarie Honnold. - Oxford : GR, 1982. - 199 p. : ill. - 92.164(1.3)

ZES JAREN PLAN VOOR BELGIE 1986-1992 / Nationale Geestelijke Raad België. - Brx. : Bahá'í, 1986. - 10 p. + ZESJARENPLAN VOOR NEDERLAND (14 p.) + PLAN VOOR HET JAAR VAN DE LOKALE GEESTELIJKE RADEN 1986-1987 (7 p.) + EINDVERSLAG OVER HET ZESJARENPLAN BELGIE / Nationale Geestelijke Raad 1992 (4 p.) + Nationaal Onderrichts Komitee mededelingen (10 p.) + SIX YEAR PLAN PROGRESS REPORT 1988 / Universal House of Justice (8 p.) + Themas voor consultatie voorgesteld door de Nationale Geestelijke Raad 144: Jaar van het verbond en tweede fase van het zesjaren plan (9 p.) - 92.117(1.3)

ZEVEN JAREN PLAN = PLAN DE SEPT ANS. - Brx. : Bahá'í, 1979. - 62 p. - (Documenten en essays, 1). - 92.118(1.3)
 
1.4 NEDERLANDSTALIGE WERKEN (boeken, brochures)

'ABDU'L-BAHA. - Den Haag : Bahá'í, 1979. - 35 p. : ill. - 94.64(1.4)

ALGEMENE BEGINSELEN DER BAHA'I BEWEGING op sociaal-, economisch- en regeeringsbeleid [en bloemlezing uit de geschriften van Abdul Baha] / Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá. - A'dam : Theosofische uitg., 1914. - 79 p. - (Serie 17, nr.101/102). - 95.15(1.4)

BAHA'I BIJEENKOMSTEN : een compilatie uit de bahá'í geschriften. - Den Haag : Bahá'í, 1986. - 21 p. - (compilaties ; 4). - 92.165(1.4)

BAHA'I GEBEDEN. - Den Haag : Bahá'í, 197O. - 107 p. - 94.31(1.4)

BAHA'I GEBEDEN. - Den Haag : Bahá'í, 1978. - 167 p. - 94.30(1.4)

BAHA'I GEBEDEN. - Den Haag : Bahá'í, 1988. - 201 p. - 94.33(1.4)

HET BAHA'I GELOOF : een introductie / Gloria Faizi. - Den Haag : Bahá'í, 1973/1974. - 135 p. - 2 ex. - 92.166(1.4)

BAHA'I GELOOF : een keuze uit de geschriften en toespraken / 'Abdu'l-Bahá. - Den Haag : Bahá'í, 1974. - 61 p. - 2 ex. - 92.167(1.4)

BAHA'I GELOOF : een keuze uit de geschriften / Bahá'u'lláh. - Den Haag : Bahá'í, 1974. - 62 p. - met index, 2 ex. - 92.168(1.4)

BAHA'I GELOOF EEN WEG NAAR VREDE. - Den Haag : Bahá'í, s.a. - 31 p. : ill. -  92.169(1.4)

BAHA'I HEILIGE PLAATSEN IN HET WERELDCENTRUM. - Den Haag : Bahá'í, 1985. - 111 p. - 92.170(1.4)

BAHA'I JONGEREN : een compilatie uit de bahá'í geschriften. - Den Haag : Bahá'í, 1986. - 45 p. - (compilaties ; 8). - 92.171(1.4)

BAHA'I KINDERGEBEDEN : CHILDREN'S PRAYERS / ill. J.Wassen, S.van Kerkhoff. - Maastricht : Open Circle, 1995. - 21 p. : ill. - 95.27(1.4) Verloren, te vervangen.

BAHA'I KINDERGEBEDENBOEK / ill. Wieke van der Sluijs. - Den Haag : SBL, 1995. - 32 p. : 17 ill. - 95.32(1.4)

HET BAHA'I LEVEN : een compilatie / samenst. Afd.Onderzoek UHG. - Den Haag : SBL, 1995. - 100 p. - 95.36(4.1)

BAHA'I VERKIEZINGEN : een compilatie. - Den Haag : Bahá'í, 1993. - 32 p. - (compilaties; 19 ?). - 94.13(.1.4)

BAHA'I VERKLARING MET BETREKKING TOT DE NATUUR. - Den Haag : Bahá'í, 1988. - 5 p. - Bahá'í International Community BIC, 92.172(1.4)

BAHA'I VREDESPLAN. - Den Haag : Bahá'í, s.a. - 24 p. - 92.173(1.4)

HET BAHA'ISME : tussen universalisme en exclusivisme / Dries Lecluyse. - Leuven : Fac.Godgeleerdheid, 1997. - p. 55-91. - licentiaatsverhandeling. - 97.51(1.4)

BAHA'U'LLAH : een verklaring van de Bahá'í International Community. - Den Haag : Bahá'í, 1992. - 57 p. - 92.174(1.4)

BAHA'U'LLAH EN HET NIEUWE TIJDPERK : een inleiding in het Bahá'í Geloof/ J.E.Esslemont. - Den Haag : Bahá'í, 1978. - 287 p. - met index. - 92.175(1.4)

BAHAI-BEWEGING / Charles Mason Remey. - A'dam : Theosofische uitg., 1917. - 116 p. - 95.17(1.4)

BAHAI-BEWEGING : voor universeelen godsdienst broederschap en vrede : een schets van hare geschiedenis en hare leering / [Charles Mason Remey]. - A'dam : Theosofische uitg., s.a. - 95.16(1.4)

BEANTWOORDE VRAGEN / 'Abdu'l-Bahá. - Den Haag : Bahá'í, 1982. - 276 p. + inl. tot deel 2, door George Townsend, voormalig aartsdeken van Clonfert. - met index - 92.176(1.4)

BELOFTE VAN WERELDVREDE : een verklaring van het Universele Huis van Gerechtigheid. - Brussel : Bahá'í, 1986. - 26 p. - 92.177(1.4)

DE BELOFTE VAN WERELDVREDE : een verklaring van het Universele Huis van Gerechtigheid. - Den Haag : SBL, 1998. - 30 p. - 99.31(1.4)

DE BERG KARMEL : wat gebeurt daar toch? / Jacqueline Mehrabi. - Leuven : Brillant Books, 1995. - 16 p. : ill. - 95.74(1.4)

DE BESCHIKKING VAN BAHA'U'LLAH / Shoghi Effendi. - Den Haag : Bahá'í, 1981. - 64 p. - 92.178(1.4)

HET BEVORDEREN VAN TOETREDING IN GROEPEN / Universele Huis van Gerechtigheid. - 1993. - 11 (verklaring),28 (compilatie) p. + engels (21 p.) + frans (23 p.) + Guide pour l'étude de la compilation / R.McClelland. - Hawai, 1994 (11 p.) + Teaching the masses / Farzam Arbab. - Montreal, 1982 (6 p.) + Betreffende massa-onderricht / UHG (16 p.) + Brief aan de gelovigen van Ierland / Adib Taherzadeh, 1987 (9 p.). - 94.38(1.4)

BLOEMEN VAN EEN TUIN / Gloria Faizi. - Den Haag : Bahá'í, 1993. - 38 p. : ill. - 94.59(1.4)

BLOEMLEZING UIT DE GESCHRIFTEN / Bahá'u'lláh. - Brx. : Bahá'í, s.a. - 46 p. - with dedication from Peter and Anny Wise. - 94.19(1.4)

BLOEMLEZING UIT DE GESCHRIFTEN / Bahá'u'lláh. - Den Haag : Bahá'í, 1979. - 211 p. - met index. - 92.179(1.4)

HET BOEK VAN ZEKERHEID / Bahá'u'lláh. - Den Haag : Bahá'í, 1976. - 156 p. - met glossary. - 92.180(1.4)

BOODSCHAPPERS VAN GOD / David Hofman. - Nederland : Bahá'í kinderopvoedings komitee, 1982. - 66 p. : ill. - 92.181(1.4)

CHRISTUS EN BAHA'U'LLAH / George Townshend. - Den Haag : Bahá'í, 1973. - 140 p. - 92.182(1.4)

CONSULTATIE : een compilatie uit bahá'í geschriften. - Den Haag : Bahá'í, 1986. - 31 p. - (compilaties ; 5). - 92.183(1.4)

CRISIS EN OVERWINNING : een compilatie / Samenst. Afd.Onderzoek UHG. - Den Haag : SBL, 1994. - 66 p. - 95.37(1.4)

HET DERDE BEGINSEL : Huqúqu'lláh. De sociaal-economische en geestelijke wet van de Kitáb-i-Aqdas / 'Alí-Muhammad Varqá. - Den Haag : SBL, 1999. - 22 p.

EN MAAK MIJ EEN SCHITTERENDE STER : geschenk aan de jeugd. - Den Haag : Bahá'í, 1974. - 19 p. - 92.184(1.4)

GEBED / Adelbert en Ursula Mühlschlegel. - Den Haag : Bahá'í, 1987. - 15 p. - 92.185(1.4)

GEBED EN MEDITATIE : een compilatie uit de bahá'í geschriften : het belang van gebed, meditatie en de godvruchtige geesteshouding. - Den Haag : Bahá'í, 1986. - 32 p. - (compilaties ; 6). - 92.186(1.4)

GEBEDEN / samengesteld Ruhiyyih Rabbani. - Den haag : SBL, 1994. - 25 p. - 96.38(1.4)

GEBEDEN VOOR KINDEREN / ill. Anja Shanmugampillai. - Leuven : Brillant Books, 1996. - (16) p. - 96.23(1.4)

HET GESCHENK / Cynthia K.Walcott; ill. Lynn Hutchinson Reynolds. - Den Haag : Bahá'í, 1993. - 37 p. : ill. - 93.57(1.4)

GEZEGEND ZIJN DE PLEK ... (or.tit. "The greatest gift"). - Den Haag : Bahá'í, 1975. - 17 p. - met bibliografie. - 92.187(1.4)

HET GEZIN : een compilatie uit de bahá'í geschriften. - Den Haag : Bahá'í, 1986. - 52 p. - (compilaties ; 7). - 92.188(1.4)

HET HARTEBLOED VAN DE ZAAK : Bahá'í Fondsen en Bijdragen : een compilatie uit bahá'í geschriften. - Den Haag : Bahá'í, 1985. - 18 p. - (compilaties ; 2). - 92.189(1.4)

HET HEILIGSTE BOEK = DE KITAB-I-AQDAS / Bahá'u'lláh. - Den Haag : SBL, 1997. - 352 p. - Bijzondere eerste-dag afstempeling. - ISBN 90-70765-99-3. - 97.33(1.4)

DE HOEKSTEEN : een verhaal over 'Abdu'l-Bahá in Amerika / Anthony A.Lee; ill. Rex John Irvine. - [Den Haag] : bahá'í, 1983. - 27 p. : ill. - 93.38(1.4)

DE HOVENIERS VAN GOD : een ontmoeting met 5 miljoen bahá'ís / Colette Gouvion, Philippe Jouvion. - Nieuwegein : Equinox, 1995. - 238 p. : 3 foto's. - 95.70(1.4)

HUQUQU'LLAH : het recht van God / Ali Muhammad Varqa, Kamiab Samii, Ali Nakhjavani. - 26 p. - (doucumentatie), 92.205(1.4)

HUQUQU'LLAH : het recht van God. - Den Haag : Bahá'í, 1988. - 69 p. - (compilaties ; 13). - 92.190(1.4)

HUQUQU'LLAH : het recht van God. - (Paramaribo) : NGR Suriname, 1994. - 25 p. - 95.40(1.4)

HUQUQU'LLAH IN DE PRAKTIJK : een werkboek over de toepassing van de wet van de Huqúqu'lláh / Matthieu van Bragt. - Den Haag : SBL, 2001. - 81 p. + programma nationale dag 14 april 2002 + brief Universele Huis 25.10.1970. - 02.13(1.4)

KITAB-I-AQDAS : een plaatsbepaling in de Bahá'í literatuur / BIC. - Den Haag : Bahá'í, 1993. - 16 p. - 94.7(1.4)

DE KRACHT VAN DE GODDELIJKE BIJSTAND : een compilatie uit bahá'í geschriften. - Den Haag : Bahá'í, 1987. - 30 p. - (compilaties ; 11). - 92.191(1.4)

MARIANA EN DE BERG VAN GOD / Stacey Coverstone; ill. Mary Firman. - Leuven : Brillant books, 1998. - 23 p. - ISBN 90-70765-41-1. - 98.22(1.4)

MEER DAN ONTWAPENING / Samenst. NGR Verenigd Koninkrijk. - Den Haag : NGR NL, 1988. - 34 p. - 95.38(1.4)

MET MANDAAT VAN GOD / Adib Taherzadeh. - Den Haag : Bahá'í, 1983. - 59 p. - 92.192(1.4)

MILITAIRE DIENST : een bahá'í studie. - Den Haag : Bahá'í, 1983. - 27 p. - 92.193(1.4)

MUZIEK : een compilatie / Universele Huis van Gerechtigheid, afd. Onderzoek. - Den Haag : SBL, 1994. - 23 p. - 95.7(1.4)

NAW-RUZ 141 BE. - Bevat: Woorden van wijsheid : Asl-i-Kullu'l-Khayr / Bahá'u'lláh. De nieuwe dag / woorden van 'Abdu'l-Bahá. Naw-Ruz, 1912, Victoria hotel, Alexandrië, Egypte / toespraak van 'Abdu'l-Bahá. - 92.194(1.4)

NAW-RUZ 142 BE. - Bevat: Tafel van Naw-Ruz / Bahá'u'lláh. Tafel van wijsheid : Lawh-i-Hikmat / Bahá'u'lláh. - 92.195(1.4)

NEGEN HEILIGE DAGEN. - s.l. : s.n., s.a. - 67 p. : ill. - 94.63(1.4)

HET NEGENTIEN DAAGS FEEST : een compilatie uit de geschriften van Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá en Shoghi Effendi. - Den Haag : Bahá'í, 1986. - 28 p. - (compilaties ; 9). - 92.196(1.4)

EEN NIEUWE LEVENSWIJZE : de taak voor bahá'í jongeren / Nationale Geestelijke Raad van de Bahà'is van Nederland. - Den Haag : Bahá'í, 1968. - 29 p. - 92.197(1.4)

DE NIEUWE TUIN / Hooshmand Fathea'zam. - Paramaribo : Bahá'í, 1977. - 175 p. - 92.199(1.4)

ONDERRICHT : compilatie. - Den Haag : Bahá'í, 1991. - 44 p. - (compilaties; 17). - 94.11(1.4)

HET ONTRADEN VAN ECHTSCHEIDING : passages uit de bahá'í geschriften die echtscheding ontraden. - Den Haag : bahá'í, 1985. - 16 p. - (compilaties; 3). - 92.199(1.4)

DE ONVRIENDELIJKE GOUVERNEUR : een verhaal over 'Abdu'l-Bahá in het Heilige Land / Anthony A.Lee; ill. Rex John Irvine. - [Den Haag] : Bahá'í, 1981. - 25 p. : ill. - 93.39(1.4)

ONZE NATUURLIJKE BRONNEN : een compilatie / Universele Huis van Gerechtigheid, afd. Onderzoek. - Den Haag : SBL, 1994. - 48 p. - 95.6(1.4)

DE OPBOUW VAN DE BAHA'I GEMEENSCHAP : een cursus over het bahá'í bestuursstelsel. - Den Haag : Bahá'í, 1976. - 39 p. - (Cahier-reeks ; 3). - 92.200(1.4)

DE OPMARS VAN HET GELOOF : een compilatie uit bahá'í geschriften. - Den Haag : Bahá'í, 1981. - 20 p. - (compilaties ; 1). - 92.201(1.4)

OPROEP AAN DE VOLKEREN DER WERELD / Shoghi Effendi. - Den Haag : Bahá'í, 1985. - 61 p. - 92.202(1.4)

OPVOEDING : compilatie. - Den Haag : Bahá'í, 1991. - 89 p. - (compilaties; 18). - 94.12(1.4)

POLITIEK EN OVERHEID : waarom bahà'is zich niet mengen in partijpolitiek en loyaal zijn ten opzichte van de overheid. - Den Haag : Bahá'í, 1989. - 38 p. - (compilaties ; 14). - 92.203(1.4)

PROCLAMATIE VAN BAHA'U'LLAH : aan de koningen en leiders van de wereld. - Brussel, Bahá'í, s.a. - 88 p. - (1.4)

RACISME, EEN CONFRONTERENDE UITDAGING VOOR EEN MULTICULTURELE SAMENLEVING / Nationale Geestelijke Raad Verenigde Staten. - Wilmette : Bahá'í, 1991. - 8 p. + engelse tekst + Why our cities burn (Wilmette : BPT. - 23 p). - 95.1(1.4)

HET RECHT VAN GOD / Jacqueline Mehrabi; ill. Christine Krohg Plur. - (Ned.) : Board of Trustees of Huqúqu'lláh, 2000. - 29 p. : ill. + Nederlandse handleiding (2002), 4 p. - 02.14(1.4)

RIDVAN BOODSCHAP 150 : bewerking voor de jeugd. - Den Haag : Bahá'í, 1993. - 11 p. : ill. - 94.8(1.4)

DE ROOS DER LIEFDE : een keuze uit bahá'í gebeden. - Den Haag : Bahá'í, 1974. - 23 p. - 94.28(1.4)

DE SCHOTSE BEZOEKERS : een verhaal over 'Abdu'l-Bahá in Engeland / Anthony A.Lee; ill. Rex John Irvine. - [Den Haag] : Bahá'í, 1983. - 27 p. : ill. - 93.40(1.4)

EEN SIERLIJKE KROON : het Bahà'í geloof en het Heilige Land / Eunice Braun; Hugh E.Chance. - Den Haag : Bahá'í, 1983. - 103 p. : ill. - 92.159(1.4)

STATUTEN / REGLEMENT VAN ORDE : van de nationale geestelijke raad. - Den Haag : Bahá'í, 1973. - 26 p. - (1.4)

DE STRALENDE STER / Ill. Rita Beekhuizen. - Paramaribo : Bahá'í, 1987. - 95 p. - bew. van '36 Lessons and Worksheets for children' / National Child Education Unit of West Malaysia. - 94.70(1.4)

SYMBOOL VAN DE GROOTSTE NAAM / Abu'l-Qásim Faizí. - 18 p. - (Baha'i dokumentatie). - + The Greatest Name / Doris Lohse. - 17 p. : ill. - compilation. - 92.217(1.4)

SYNOPSIS EN CODIFICATIE VAN DE WETTEN EN VERORDENINGEN VAN DE KITAB-I-AQDAS : het Heiligste Boek van Bahá'u'lláh. - Den Haag : Bahá'í, s.a. - 96 p. - (1.4)

TAFELEN VAN HET GODDELIJK PLAN / 'Abdu'l-Bahá. - Den Haag : Bahá'í, 1981. - 63 p. - (1.4)

TESTAMENTEN VAN BAHA'U'LLAH EN 'ABDU'L-BAHA. - Den Haag : Bahá'í, 1976. - 26 p. - (Cahier-reeks ; 2). - (1.4)

TOESPRAAK VAN DE BAB TOT DE LETTERS VAN DE LEVENDE. - Den Haag : Bahá'í, 1969. - 5 p. - uit The Dawnbreakers / Nabil. t.g.v. 150e geboortedag van de Bàb. - (1.4)

TOESPRAKEN IN PARIJS : hfdst. 1 t/m 20 / 'Abdu'l-Bahá. - Den Haag : Bahá'í, 1964. - 44p. - (1.4)

TOESPRAKEN VAN 'ABDU'L-BAHA IN PARIJS. - Den Haag : Bahá'í, 1984. - 207 p. - 95.5(1.4)

VAN BERG TOT BERG : veertig verhalen over Bahá'u'lláh / Hiltjo Garst. - Den Haag : Bahá'í, 1983. - 136 p. : ill. - (1.4)

VERBOND. Bevat: studiegids in 4 delen. Uittreksels uit Geschriften. Materialen bijeengebracht door het Universele Huis van Gerechtigheid. - 59 p. - (documentatie: Nederlands, Frans, Engels), 92.206(1.4)

HET VERBOND: een compilatie [uit de bahá'i geschriften]. - Den haag : Bahá'i, 1992. - 38 p. - 93.15(1.4)

HET VERBOND : een compilatie van uittreksels uit de Bahá'í Heilige Geschriften en uit brieven en geschriften van de Behoeder. - 48 p. - (Cahier-reeks ; 1). - (1.4)

VERBORGEN WOORDEN / Bahá'u'lláh. - Den Haag : Bahá'í, 1975. - 63 p. - (1.4)

VERBORGEN WOORDEN / Bahá'u'lláh. - Den Haag : SBL, 1994. - 64 p. - 95.33(1.4)

VERHALEN VOOR KINDEREN / Jacqueline Mehrabi. - Den Haag : NGR NL., 1982. - 31 p. : ill. - 95.39(1.4)

EEN VESTING VOOR WELZIJN : bahá'í leringen over het huwelijk : met als addendum een brief van het Universele Gerechtigheid over huwelijk en bahá'í gezinsleven. - Den Haag : Bahá'í, 1988. - 69 p. - met index. - (1.4)

EEN VIOOLTJE IN DE TUIN / Anne Rowley Breneman; ill. Barabara Casterline. - Leuven : Brillant Books, 1996. - 32 p. : ill. - 96.24(1.4)

VOORBIJ DE REGENBOOG / Brenda Humphries; ill. Terry Eichler. - Leuven : Brillant Books, 1995. - 15 p. : ill. - 96.25(1.4)

VOORTREFFELIJKHEID IN ALLE OPZICHTEN : een compilatie uit bahá'í geschriften. - Den Haag : Bahá'í, 1987. - 24 p. - (compilaties ; 12). - (1.4)

HET VRAAGSTUK VAN UNIVERSELE VREDE : de Tafel aan Den Haag / door 'Abdu'l-Bahá. - Den Haag : SBL, 1999. - 20 p. + samenvatting (1 p.). - 99.29(1.4)

VREDE : een compilatie uit de bahá'í geschriften. - Den Haag : Bahá'í, 1986. - 80 p. - (compilaties ; 10). - met bibliografie. - (1.4)

VRIJHEID EN VRIJ ONDERZOEK / Uittreksels uit de geschriften van Bahá'u'lláh en 'Abdu'l-Bahá, brieven van Shoghi Effendi en boodschappen van het Universele Huis van Gerechtigheid 1979-1989; samenstelling G.Cooreman. - Hasselt, 1994. - 94.53(1.4)

VROUWEN : een compilatie uit bahá'í geschriften. - Den Haag : Bahá'í, 1989. - 71 p. + handleiding 'volledig partners zijn: een uitdaging voor de bahá'í gemeenschap' (trefwoordenregister: Nederlandse en Engelse versie) 7 p. - (compilaties ; 15). - (1.4)

VUURTAFEL + HET GROTE GENEZINGSGEBED / Bahá'u'lláh. - Den Haag : Bahá'í, 1982. - 37 p. + intr.(1 p.) + Long Healing Prayer (London, 1980. - 6 p.). - 94.32(1.4)

DE WELVAART VAN DE MENSHEID : een verklaring van de Internationale Bahá'í-Gemeenschap. - Den Haag : SBL, 1995. - 32 p. - 96.9(1.4)

WIE SCHRIJFT DE TOEKOMST? : bespiegelingen over de twintigste eeuw / BIC. - Den Haag : SBL, 1999. - 20 p.

DE WONDERLAMP / A.Q.Faizi. - [Den Haag] : Bahá'í, 1985. - 51 p. : ill. - 93.41(1.4)

WOORDEN VAN GOD : een compilatie van gebeden en tafelen uit de bahá'í geschriften. - Paramaribo : Bahá'í, 1985. - 38 p. - 94.29(1.4)

...YOUR TRUE BROTHER : boodschappen aan de Bahá'i jeugd / Shoghi Effendi; inl. Robert Weinberg. - Den Haag : SBL, 1993. - 23 p. : foto's. - 95.41(1.4)

DE ZEVEN VALLEIEN / Bahá'u'lláh. - Den Haag : Bahá'í, 1976. - 53 p. - 2 ex. - (1.4)

ZICHZELF WORDEN : hoe het bahá'í geloof de potentiële mogelijkheden van de mens tot ontplooiing brengt / Daniel C.Jordan. - Den Haag : Bahá'í, 1976. - 16 p. - (Cahier-reeks ; 4). - (1.4)

DE ZIEL / Adib Taherzadeh. - Nieuwegein : Equinox, 1997. - 36 p. + brief uitg. - ISBN 90-75525-02-8. - 97.48(1.4)

DE ZWARTE ROOS : een verhaal over 'Abdu'l-Bahá in Amerika / Anthony A.Lee; ill. Rex John Irvine. - [Den Haag] : Bahá'í, 1983. - 27 p. : ill. - 93.42(1.4)

 
2. GODSDIENSTEN

2.1 TERRITORIAAL (HISTORISCHE PERIODEN, VOLKEREN)

2.1.1 AFRIKA


A LA DECOUVERTE DU VAUDOU / Claude Planson; préf. Leonce Viaud. - Paris : De Vecchi, 1978. - 223 p. : ill. - 92.219(2.1.1)

AFRO-AMERIKAANSE GODSDIENSTEN EN CULTEN / A.Pollak-Eltz. - Roermond : Romen, 1970. - 221 p. : 30 ill. - (godsdiensten der mensheid / red. Gerben Bouritius). - met bibliografie. - (2.1.1)

DE GEHEIMEN VAN KAIDARA / Hyacinthe Vulliez; ill. Etienne Souppart. - Tilburg : Zwijsen, 1994. - 39 p. : ill. - (Tussen hemel en aarde; 2). - 95.58(2.1.1)

LES MYSTERES DU VAUDOU / Laënnec Hurbon. - [Paris] : Gallimard, 1993. - 176 p. : ill. - (Découvertes Gallimard, 190). - 94.5(2.1.1)

OUDE AFRIKAANSE KONINKRIJKEN. - A'dam : Parool. - 191 p. : ill. - (2.1.1)

PYGMEES : de la forêt équatoriale / R.P.Trilles, voorwoord R.P.Pinard de la Boullaye, inleiding R.P.Schmidt (dir. pauselijk museum Latheranen). - Parijs : Bloud & Gay, 1931. - 530 p. : ill. - met bibliografie. - (2.1.1)

WIJ MENSEN : religie en wereldbeschouwing bij schriftloze volken / Th.van Baaren. - Utrecht : Erven J.Bijleveld, 1960. - 263 p. - met index. - (2.1.1)

ZWARTE PARADIJS : Afrikaanse scheppingsmythen. - Maasbree : Corrie Zelen, 1980. - 198 p. : ill. - (2.1.1)


2.1.2 EUROPA (Kelten, Druïden)

CIVILISATION OF THE CELTS / Georges Dottin. - Genève : Minerva, 1980. - 175 p. : ill. - (2.1.2)

EDDA : Goden- en heldenliederen uit de Germaanse oudheid. - Deventer : Ankh Hermes, 1978. - 296 p. - (2.1.2)

DE MYSTERIEUZE WERELD DER KELTEN / Caitlin Matthews. - Alphen a/d Rijn : Atrium, 1998. - 112 p. : ill. - ISBN 90 6113 812 4. - 99.10(2.1.2)

2.1.3 INDIANEN (Noord- en Zuid-Amerika)

AMERICA ANTIQUA : Colombia. - Mechelen : Vlaams Instituut voor Amerikanistiek. - driemaandelijks TS, 1976-9. - 16 p. : ill. - (2.1.3)

AZTEKEN : kroniek van een verdwenen cultuur: over de retorica en de moraalfilosofie en de theologie van de Mexicanen, waarin zeer wetenswaardige dingen staan over de schoonheid van hun taal en over de verfijndheid van hun zedelijke deugden / Fray Bernardino De Shagun. - A'dam : Meulenhoff, 1991. - 285 p. - (2.1.3)

EERSTE AMERIKANEN. - A'dam : Elsevier, 1969. - 143 p. : ill. - (2.1.3)

FONDEMENTS SAGES ET GRANDIOSES DE L'INDIANITE. - Bolivie : Comunidad India Mundial ; Perou : Movimiento Indio. - 18 p. - (2.1.3)

DE HEILIGE PIJP : de zeven geheime rituelen van de Ogala-Sioux, geopenbaard door Zwarte Eland / Joseph Epes Brown. - Leuven : Halewyck, 1998. - 187 p. : ill. - (Bijleveld fonds, religie & levenswijsheid). - ISBN 90 5617 062 7. - 00.20(2.1.3)

HOE KUN JE DE LUCHT BEZITTEN? : Een indiaanse visie op het beheer van de aarde / Seattle. - Utrecht : Strohalm, 1980. - 36 p. : ill. - (2.1.3)

INDIAANSE SPIRITUALITEIT EN HET VOORTBESTAAN VAN MOEDER AARDE. - (2.1.3). - Bevat:
1. EEN SPIRITUEEL-ECOLOGISCHE INDIAANSE VISIE / Reymundo Tigre Perez. - Tongeren : De Spiraal, 1988. - 18 p.
2. NOORD-ZUID-AMERIKAANSE INFORMATIEDIENST BROCHURE. - 1976. - 77 p.
3. BRAZILIE : INDIAANSE GROEPEN EN CULTUURGEBIEDEN. - 3 p. : krt.
4. PAN-INDIAANS CONGRES VAN DE ZUID-AMERIKAANSE INDIANEN. - Asuncion, 1974. - 7 p.
5. DE KERK TEGENOVER DE INDIANEN // Boletim do Cimi, 1975. - 7 p.
6. CONCLUSIES VAN DE COMMISSIE VOOR INDIAANSE ZAKEN ANUC. - Bogota, 1974. - 8 p.
7. CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. - 11 p.

INDIENS D'AMERIQUE // Pensée Bahà'ie, maart 1980-71. - Nyon. - 34 p. : ill. - (2.1.3)

POPOL VUH : het heilige boek van de Maya's : het boek van de raad : mythe en geschiedenis van de Maya's. - Deventer : Ankh Hermes, 1977. - 226 p. : ill. - (2.1.3)

PURUHAES : de indianen van Chimborazo / Jan Scholiers, Magda Remans. - 75 p. : ill. + Ecuador landen-info / Unicef (4 p.)

SLAAF OF DOOD. - Werkgroep Indianen Zuid-Amerika. - 40 p. : ill. - (2.1.3)

TERUGKEER VAN DE GODEN : indiaans geloof als uitdaging / red. en inl. Mario Coolen. - Utrecht : Solidaridad, [1993]. - 68 p. : ill. - 93.59(2.1.3)

VOLKEN EN STAMMEN : Zuid-Amerika. - Amsterdam : Amsterdam Boek, 1976. - 153 p. : ill. - (2.1.3)

WANT DE AARDE IS ONZE MOEDER : Indianen van Noord-Amerika / T.C.McLuhan ; Edward S.Curtis. - Baarn : Hollandia, 1973. - 192 p. : ill. - (2.1.3)

WARRIORS OF THE RAINBOW : strange and prophetic dreams of the indian peoples. - California : Naturegraph, 1988. - 94 p. : ill. - (2.1.3)

HET WOORD HEEFT GEEN HONGER : over waardigheid en harmonie bij de Maya-q'eqchi' in Guatemala / Bernard Dumoulin. - Antwerpen : EPO, 1999. - 118 p. : ill. - (Monografieën over interculturaliteit; 5). - ISBN 90 6445 145 1. - 00.67(2.1.3)


2.1.4 NABIJE OOSTEN (Egypte, Mesopotamië)

ARCHAIC EGYPT. - Harmondsworth : Penguin, 1961. - 269 p. : ill. - (2.1.4)

BLINDE HARPENAAR . Oudegyptische poëzie / Bertus Aafjes. - A'dam : Meulenhof, 1974. - 167 p. - (2.1.4)

CORPUS HERMETICUM / (Hermes Trismegistos). - Adam : Bibliotheca Philosophica Hermetica, 1996. - 206 p. - (Pimander, texts and studies; 7). - 97.57(2.1.4)

GILGAMESJ EPOS. - Brussel : Manteau, 1958. - 192 p. - (2.1.4)

DE HERMETICA : de verloren wijsheid van de farao's opnieuw ontdekt / Timothy Freke, Peter Gandy. - Naarden : Element, 1999. - 159 p. - ISBN 90 5689 059 X. - 00.21(2.1.4)

NABATEEERS : Een vergeten volk aan de dode zee. - Tongeren : Provinciaal Gallo-Romeins Museum, 1971; - 55 p. : ill. - (2.1.4)

RELIGIONS DE L'ORIENT ANCIEN. - Paris : Fayard, 1957. - 143 p. - (2.1.4)
 
2.2 WERELDGODSDIENSTEN

2.2.1 VERRE OOSTEN - ALGEMEEN

GODSDIENSTEN VAN CHINA / Luigi Vannicelli; bew. M.Van Oss. - Roermond : J.J.Romen, 1957. - 330 p. : 15 foto's. - met bijdrage over christendom in China / Benno Biermann. - (De godsdiensten der mensheid). - (2.2.1)

INDIASE SUBCONTINENT : Mensen, mythen, machten / W.M.Callewaert. - Leuven : Peeters, 1986. - 343 p. : ill. - (2.2.1)

INDISCHE FESTE : Bilder von Göttern und Menschen / Gisela Bonn ; Jean-Louis Nou. - Köln : DuMont, 1982. - 125 p. : ill. - (2.2.1)

JAPANSE RELIGIE : een fenomenale godsdienst / Jacques H.Kamstra. - Hilversum : Gooi en Sticht, 1988. - 136 p. : ill. - 93.26(2.2.1)

KARMA AND THE FALLACY OF REINCARNATION / Jamshed Fozdar. - (Kuala Lumpur) : Bahá'í, 1977. - 115 p. - (2.2.1)

LOONSLAVEN / Marck Meul; studio Vandersteen. - Antw. : Standaard, s.a. - 38 p. : ill. - (Bessy natuurkommando, 15). - (2.2.1)

SOURCES OF CHINESE TRADITION / Wm. Theodore de Bary. - New York : Columbia University, 1959. - 870 p. - (2.2.1)

TROIS RELIGIONS DE LA CHINE : confucianisme - bouddhisme - taoisme / W.E.Soothill. - Paris : Payot, 1934. - 270 p. - (bibliothèque historique). - 98.29(2.2.1)

2.2.2A BOEDDHISME

BOEDDHA / Maurice Percheron. - Baarn : Wereldvenster, 1978. - 198 p. : ill. - (2.2.2A)

BOEDDHA. - A'dam : Geïllustreerde Pers, 1971. - 75 p. : ill. - (2.2.2A)

HET BOEDDHA-BOEK : boeddha's, godheden en rituele symbolen / Eva Rudy Jansen. - Diever : Binkey Kok, 1995. - 112 p. : ill. - ISBN 90-800594-1. - 97.13(2.2.2A)

BOEDDHA ZONDER GEHEIMEN : de leer voor het dagelijkse leven / Ayya Khema. - Heemstede : Altamira, 1993. - IX, 167 p. - ISBN 90-6963-243-8. - 96.47(2.2.2A)

BOEDDHISME / Edward Conze. - A'pen : Spectrum, 1970. - 251 p. - (2.2.2A)

BOEDDHISME. - (2.2.2A) - Bevat: DE KRACHT VAN DE MEDITATIE. - A'pen : Karma Sonam Gyamtso Ling, Kunchab 1986-2. - 3 p. - Nederlands, Frans, Engels. LUISTEREN EN MEDITEREN / Lama Orgyen. - A'pen : Karma Sonam Gyamtso Ling, Kunchab 1983. - 4p. - Nederlands, Frans, Engels. NEMBUTSU : ZELFKRACHT ANDER-KRACHT / Shitoku Adriaan Peel ; Zenmon Kosho, Ohtani. - A'pen : Jiko-Ji (Honolulu, Genève 1985)

CH'AN AND ZEN TEACHING / Lu K'uan Yü. - London : Rider, 1961. - 254 p. - (2.2.2A)

DALA'I LAMA. - Antwerpen : Karma Sonam Gyamtso Ling, Kunchab 1990-18. - 54 p. : ill. - (2.2.2A)

AN EXHORTATION : self-image or self-knowledge? / A.Khema. - Kandy (Sri Lanka) : Buddhist Publ.Soc., 1986. - 23 p. - (Bodhi Leaves; B 105). - 97.1(2.2.2A)

ENSEIGNEMENT DU BOUDDHA : D'après les textes les plus anciens : Etude suivie d'un choix de textes / Walpola Rahula. - Paris : du Seuil, 1961. - 188 p. - (2.2.2A)

FILOSOFIE EN MYSTIEK VAN DE JODO-SHINSHU / Shitoko Adriaan Peel. - A'pen : De simpele weg, 1996. - 191 p. - 02.3(2.2.2A)

THE GOD OF BUDDHA / Jamshed K.Fozdar. - Ariccia : Bahá'í, 1995. - 184 p. - ISBN 88-7214-031-5. - 96.54(2.2.2A)

HUMAN APPROACH TO WORLD PEACE / Dalai Lama Tenzin Gyatso. - London : Wisdom, 1984. - 24 p. : ill. - (2.2.2A)

IEDERE STAP IS VREDE / Thich Nhat Hanh; voorwoord Dalai Lama. - Deventer : Ankh-Hermes, 1994. - 133 p. - 95.46(2.2.2A)

INLEIDING TOT HET BOEDDHISME / Lama Karta. - Schoten : Kuchab, 1994. - 146 p. - 95.71(2.2.2A)

JODO-SHINSHU : korte presentatie van het Shinboeddhisme / Shitoku Adriaan Peel // Antwerpen : De Simpele Weg, 1990. - 28 p. - 92.218(2.2.2A)

LEER VAN DE BOEDDHA. - Tokyo : Bukkyo Dendo Kyokai, 1985. - 307 p. - (2.2.2A)

DE LEER VAN DE BOEDDHA : zoals hij werd verkondigd, zoals hij wordt gehoord / Katharina Haemers. - Antwerpen : De Simpele Weg, 1998. - 139 p. : 2 afbeeldingen. - ISBN 90 75299 11 7. - 00.50(2.2.2A)

DE LOTUS EN DE ROOS : boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek / Han F. de Wit. - Kampen : Kok Agora, 1998. -212 p. - ISBN 90 289 2543 0. - 00.63(2.2.2A)

MEER DAN EEN MENS KAN DOEN : zentoespraken / Ton Lathouwers. - Nieuwerkerk : Asoka, 2000. - 223 p. - ISBN 90 5670 023 5. - 00.70(3.5)

DE MYTHE VAN VRIJHEID : en het pad van meditatie / Chögyam Trungpa. - Katwijk : Servire, 1989. - 168 p. - 96.46(2.2.A)

OGYEN KUNZANG CHOLING : Tibetan Nyingma Meditation and Study Centers. - Brussel, 1976. - 96 p. : ill. - (2.2.2A)

PAREL IN DE LOTUSBLOEM / Willy Vandersteen; voorwoord Kalu Rinpoche. - Antw. : Standaard, 1987. - 56 p. : ill. - (Suske en Wiske). - (2.2.2A)

A SOLUTION FOR THE THIRD MILLENIUM : proposal for a UN spiritual forum for world peace / Lama Gangchen. - Milaan : Lama Ganchen Peace Foundation, 1999. - 57 p. : ill. - 99.46(2.2.2A)

SPEL ZONDER SNAREN : enige beschouwingen over Zen / F.Vos, E.Zücker. - Deventer : Kluwer, 1964. - 285 p. : ill. - met bibliografie en historisch overzicht. Bevat: 3 GEDICHTEN / Han-shan. INWIJDING ZESDE PATRIARCH. PI-YEN LU (fragment). WU-MEN-KUAN. TS'AI-KEN-T'AN. - (2.2.2A)

DE SYMBOLIEK VAN TIBETAANSE TEMPELS / Tcheuky Sèngué. - Schoten : Kunchab, 2000. - 189 p. : ill. - ISBN 90-74815-17-0. - 00.31(2.2.2A)

TALES OF A DALA'I LAMA. - Harmondsworth : Penguin, 1978. - 138 p. : ill. - (2.2.2A)

TEKSTBOEK VOOR BOEDDHISME : ten gebruike van de I.V.Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen Antwerpen. - Poederlee : Simpele Weg, 1981. - 66 p. - (2.2.2A)

TIBETAANS DODENBOEK (Bardo Thödol). - Deventer : Ankh Hermes, 1980. - 239 p. - (2.2.2A)

VISITE DE SA SAINTETE LE XIV DALAI LAMA : album souvenir Savoie 1997. - 57 p. : ill. - 99.56(2.2.2A)

VISITE DE SA SAINTETE LE DALAI LAMA : rencontre inter-traditions, unité dans la diversité // Dharma n° spécial avril 1997. - 60 p. : ill. - 99.57(2.2.2A)

VOLSTREKTE VERTROUWEN / Danielle Girardin (Shakuni Shishin). - A'pen : Simpele weg, 1993. - 43 p. - 93.19(2.2.2A)

DE VRAGEN VAN MILANDA = MILANDAPANHO : tweespraak tussen een Griekse koning en een boeddhistische monnik / inl. Tonny Kurpershoek-Scherft. - Nieuwerkerk : Asoka, 1998. - 134 p. : 1 ill. - (klassieke tekstbibliotheek; 1). - ISBN 90-5670-014-6. - 98.27(2.2.2A)

WEGEN NAAR ZEN / Edward Albertson. - Den Haag : Kruseman, 1972. - 140 p. - (2.2.2A)

WERELD VAN DE BOEDDHISTEN / Anne Bancroft. - Hasselt : Clavis, 1988. - 40 p. : ill. - (2.2.2A)

WOORDEN VAN BOEDDHA : met het volledige Dhammapada. - Deventer : Ankh Hermes, 1978. - 176 p. - (2.2.2A)


2.2.2B HINDOEISME

ADI DEV : the first man / Jagdish Chander. - Mount Abu : Brahma Kumaris, 1981. - 286 p. : ill. - (2.2.2B)

DE BEELDENTAAL VAN HET HINDOEISME : goden, verschijningsvormen en hun betekenis / Eva Rudy Jansen. - Diever : Binkey Kok, 1993. - 150 p. : ill. - 96.11(2.2.2B)

BHAGAVAD GITA / C.Keus. - Deventer : Kluwer, 1971. - 125 p. - (2.2.2B)

BHAGAVAD GITA : het heilige boek van de hindoes / vert. Gerda Staes, Winand M.Callewaert. - Leuven : Davidsfonds, 2001. - 158 p. - 01.07(2.2.2B)

BHAGAVAD-GITA : zoals ze is / A.C. Swami Prabhupada. - A'dam : Bhaktivedanta, 1981. - 1027 p. - (2.2.2B)

BHAGAVAD GITA IN HET DAGELIJKS LEVEN / Swami Krishnanand Saraswati; red. Sylvia Arnold. - A'dam : Driehoek, 1989. - 88 p. - 93.23(2.2.2B)

BRAHMA KUMARIS WORLD SPIRITUAL UNIVERSITY : Golden Jubilee Celebrations 1986-87. - 56 p. : ill. - (2.2.2B)

COOPERATION + TOLERANCE = PEACE : a universal law for the restoration of global society given by the divine world-teacher Ruchira Avatar Adi Da Love-Ananda Samraj. - Middletown : Dawn Horse, s.a. - 19 p. : ill. - brochure. - 99.45(2.2.2B)

ETERNAL DRAMA OF SOULS, MATTER AND GOD / Jagdish Chander. - Delhi : Brahma Kumaris, 1983. - 172 p. : ill. - (2.2.2B)

GODDELIJKE VERGEZICHTEN : mystiek uit India voor westerse lezers / Jan Peter Schouten. - Baarn : Ten Have, 1996. - 200 p. + Parole et silance selon les tradition de l'Inde / Jacques Scheuer (10 p.). - ISBN 90-259-4644-5. - 97.14(2.2.2B)

EEN GODIN WORDT EEN RIVIER / Vijay Singh. - Tilburg : Zwijsen, 1994. - 39 p. : ill. - (Tussen hemel en aarde; 3). - 95.59(2.2.2B)

HARE KRISHNA : een manier van leven / Rita Bouwman. - Apen: Nama Hatta, 1999. - 117 p. : ill. - ISBN 90 804896 1 1. - 00.4(2.2.2B)

HASTA : handhoudingen uit de klassieke indische tempeldans (Bharata Natyam) / Jetty Roels, Margriet Muylaert. - Gent : Emudo, 1992. - 26 p. : ill. - 93.40(2.2.2B)

HEENGAAN EN TERUGKOMEN : de wetenschap der reïnkarnatie / A.C. Swami Prabhupada. - A'dam : Bhaktivedanta, 1983. - 133 p. : ill. - (2.2.2B)

HINDOUISME / K.M.SEN. - Paris : Payot, 1962. - 184 p. - (2.2.2B)

HINDOUISME / Louis Renou. - Paris : Presses Universitaires, 1983. - 127 p. - (2.2.2B)

HINDU PLACES OF PILGRIMAGE IN INDIA / Surinder Mohan Bhardwaj. - Berkeley : University of California, 1983. - XVIII, 258 p. : ill. - ISBN 0-520-04951-9. - 96.48(2.2.B)

INDIA : goden als mensen / Winand Callewaert. - Leuven : Davidsfonds, 1991. - 190 p. : ill., krt. - 93.25(2.2.2B)

INDIAN PHILOSOPHY : a very short introduction / Sue Hamilton. - Oxford : UP, 2001. - 153 p. - 0 19 285374 0. - 01.05(2.2.2B)

INTRODUCTION TO BHAGAVAD GITA / Sri Ramakrishna. - England : Open University. - 112 p. - (2.2.2B)

KRSNA BOEK / A.C. Swami Prabhupada. - A'dam : Bhaktivedanta, 1981. - 831 p. - (2.2.2B)

LEER ZELF YOGA / James Hewitt. - Deventer : Ankh Hermes, 1974. - 176 p. : ill. - (2.2.2B)

LICHT OP HINDOEISME / Robert H.Swami Persaud. - Utrecht : Kosmos, 2001. - 191 p. - (Servire basisreeks). - 02.24(2.2.2B)

MAHABHARATA / Krishna Dvaipayana Vyasa. - Den Haag : Mirananda, 1991. - 173 p. : ill. - (2.2.2B)

MEDITATIONS = JEWELS OF KNOWLEDGE. - Australië : Raja Yoga Centres, s.a. - 94 p. : ill. - (2.2.2B)

MY QUEST FOR THE FULFILLMENT OF HINDUISM / S.P.Raman. - Wilmette : Bahá'í, 1974. - 21 p. - verscheen eerder in World Order 3, nr.3, spring 1969. - 92.213(2.2.2B)

NOTES SUR LA BHAGAVAD-GITA. - William Q. Judge, Robert Crosbie. - Paris : Compagnie Théosophie, 1947. - 290 p. - (2.2.2B)

OEPANISJADS / Ir.J.A.Blok. - Deventer : Kluwer, 1971. - 106 p. - (2.2.2B)

PHILOSOPHY OF THE UPANISHADS / Paul Deussen. - New York : Dover, 1966. - 429 p. - (2.2.2B)

RAJA YOGA MEDITATION : a general introduction. - Frankfurt : Spiritual University Press, 1983. - 115 p. : ill. - (2.2.2B)

REIZIGERS : het ware verhaal van een ras wezens veel intelligenter dan wij. - Kortrijk : Raja Yoga Centrum, s.a. - 12 p. : ill. - (2.2.2B)

RELIGION AND CULTURE / S.Radhakrishnan. - New Delhi : Vision Books, 1968. - 176 p. - (2.2.2B)

TIEN UPANISHADS / vert. School voor Filosofie, A'dam. - A'dam : Ars Floreat, 1994. - 144 p. - ISBN 90-72141-19-9. - 98.5(2.2.2B)

UPANISHADS / with an intr. by Juan Mascaro. - Harmondsworth : Penguin, 1971. - 143 p. - (2.2.2B)

WERELD VAN DE HINDOES / Patricia Bahree. - Hasselt : Clavis, 1988. - 40 p. : ill. - (2.2.2B)

WETENSCHAP DER ZELFREALISATIE / A.C. Swami Prabhupada. - A'dam : Bhaktivedanta, 1983. - 237 p. - (2.2.2B)


2.2.2C SIKH / JAIN GODSDIENST


DER DSCHAINISMUS IN INDIEN / Nicole Tiefen, Colette Caillat. - Genf : Weber, 1987. - 116 p. : ill. - ISBN 3-295-00342-4. - 97.16(2.2.2C)

GURU ARJAN DEV JI : the apostle of peace / G.S.Sidhu. - Southall : Sikh Missionary Society, 1989. - 44 p. : ill. - (publ. nr.5). - 99.59(2.2.2C)

DE RELIGIE VAN DE SIKHS. - 16 p. : ill. - 99.58(2.2.2c)

SIKH GURUS AND THE SIKH SOCIETY : a study in social analysis / Niharranjan Ray. - New Delhi : Munshiram Manoharlal, 1975. - 142 p. - (2.2.2C)

SIKHISME : kort overzicht van het godsdienstig stelsel der 10 goeroes / P.Quirinus. - Leuven : Xaveriana, 1933 . - 29 p. - (Xaveriana maandschrift; 112, 1Ode reeks nr.4). - 92.221(2.2.2C)

SIKHISM . - Bevat: THE SUPREME SACRIFICE OF GURU TEGH BAHADUR / Lakhinder Singh, Satinder Singh. - Southall : Sikh Missionary Society, 1985. - 42 p. - (nr.16). GLIMPSES OF SIKHISM. - idem, s.a. - 48 p. - (nr.14). THE LIFE AND TEACHINGS OF GURU AMARDAS JI. - idem, 1979. - 20 p. - (nr.19). THE SIKHS ON THE CROSSROADS : Kesri paper on sikh demands for right of selfdetermination / Chuhan Maluk Singh. - London : Nanak Darbar, 1984. - 22 p. + De vergeten oorlog / Int. Sikh Youth Fed. Belgium (4 p.). - 93.64(2.2.2C)

SIKHS / Michel Delahoutre. - Turnhout : Brepols, 1989. - 239 p. : ill. - (2.2.2C)

SIKHS AND THEIR WAY OF LIFE / Gurinder Singh Sacha. - Southall : Sikh miss. society, 1988. - 89 p. : ill. - 94.3(2.2.2C)

DE TRAP NAAR DE VERLOSSING : 2500 jaar kunst en religie van het jainisme / Jan van Alphen. - Antwerpen : Etnografisch Museum, 2000. - 188 p. : ill. - 00.62(2.2.2C)

2.2.2D TAOISME - KONFUCIANISME - I TJING

KLEINE I TJING / Richard Wilhelm ; A. van der Burg. - Deventer : Ankh Hermes, 1984. - 173 p. - (2.2.2D)

SPIEGEL DER CHINESE BESCHAVING / H.van Praag. - Zeist : W.de Haan, 1960. - 163 p. : ill. - (Phoenix pocket; 26). - (2.2.2D)

TAO : de Chinese filosofie van tijd en verandering / P.Rawson, L.Legeza. - De Haan : Unieboek, 1973. - 128 p. : ill. - (2.2.2D)

DE TAO VAN HET GESPREK : de kunst van het luisteren / Michael Kahn. - Den Haag : BZZTôH, 1997. - 160 p. - ISBN 90-5501-394-3. - 98.13(2.2.2D)

TAO-TEH-KING : Chinees spreukenboek / Lao-Tse. - Baarn : Ambo, s.a. - 127 p. - (2.2.2D)

WEG VAN ZHUANGZI / Thomas Merton. - Den Haag : Eas West publ., 1990. - 160 p. - (2.2.2D)

WORTE DES KONFUZIUS / Rudolf Wrede. - München : Goldmann, s.a. - 150 p. - (2.2.2D)

ZOUT EN IJZER : de kunst van het regeren : dispuut tussen politici, wijzen en geleerden 2000 jaar geleden in China / Yantie lun. - Deventer : Ankh Hermes, 1982. - 248 p. - (2.2.2D)


2.2.2E ZOROASTRISME

ALDUS SCHREEF ZARATHUSHTRA [DE BETERE BIJBEL] / Paul Moonen. - Kessel-Lo : P.Moonen, 1991. - 380 p. - 95.89(2.2.2E)

GATHA'S VAN ZARATHOESTRA / G.J.A. van Dantzig. - Deventer : Kluwer, 1967. - 115 p. - (2.2.2E)

ZARATHOESTRA : het transcendente zien / Phiroz Mehta. - Katwijk : Servire, 1989. - 168 p. - (2.2.2E)

ZARATHUSHTRA (Zarathoestra) : et la tradition mazdéenne / Jean Varenne. - Paris : Du Seuil s.a. - 189 p. : ill. - (2.2.2E)

ZARATHUSHTRA : le messager de la bonne religion / D.Schaubacher. PREMIERES CONVERSIONS DE ZOROASTRIENS A LA FOI BAHA'IE / S.Stiles  // La Pensée Bahá'íe, nr.97 (déc. 1986). - Nyon : ASN Suisse, 1986. - 34 p. : ill. - 94.49(2.2.2E)


2.2.2F SHINTO - NIEUWE RELIGIES

GOSEIGEN / Seio (Okada Kotama). - Brx. : Mahikari Shidobu, s.a. - 459 p. - (2.2.2F)

MAHIKARI. - Ansembourg : Sukyo Mahikari, 1990. - 94 p. - (Mahikari 1990; nr.10). - 00.51(2.2.2F)

YOKOSHI NORIGOTO SHU / Seio (Okada Kotama). - Brx. : Shidobu Europa-Afrika, 1986. - 249 p. - (2.2.2F)


2.2.3A JODENDOM

ABRAMISME : bijbelse beschouwingen over een moderne stroming in de oudheid / G.Hamming. - Wageningen : Veenman, 1967. - 208 p. - (2.2.3A)

CHASSIDISCHE VERTELLINGEN / Martin Buber. - Wassenaar : Servire, 1975. - 574 p. - (2.2.3A)

EN GOD SPRAK TOT NOACH EN ZIJN ZONEN : een joodse code voor niet-joden? / Willem Zuidema, Jos op 't Root. - Baarn : Ten Have, 1991. - 197 p. - (2.2.3A)

GENESIS / J.Sperna Weiland. - A'dam : Bezige Bij, 1964. - 157 p. - (2.2.3A)

GENESIS : transcriptie, verklaring, vertaling / M.Reisel. - Den Haag : Kruseman, 1972. - 272, XXVII p. - (2.2.3A)

GESCHICHTE DER JUDISCHEN KULTUR IN BILDERN / Bezalel Narkiss. - Birsfelden : Schibli-Doppler, 1973. - 241 p. : ill. - (2.2.3A)

GIJ ZULT ZIJN ALS GODEN : een radicaal humanistische interpretatie van het Oude Testament en zijn traditie / Erich Fromm. - Utrecht : Bijleveld, 1977. - 198 p. - (2.2.3A)

DE HAGGADA VAN PESACH. - (Holland) : Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap, s.a. - 64 p. : ill. - 02.6(2.2.3A)

HIRSCH SIDDUR : the order of prayers for the whole year / Samson Raphael Hirsch. - Jerusalem : Feldheim, 1969. - 136 p. - (2.2.3A)

HOE JODEN DE SCHRIFT LEZEN / A.C.Avril, P.Lenhardt. - Heeswijk-Dinther : Abdij van Berne, 1991. - 38 p. - (Wijzer door het leerhuis; 2). - 95.13(2.2.3A)

INLEIDING TOT DE KABBALA : het hart van de joodse mystiek / Daniel C.Matt. - Utrecht : Servire, 1997. - 254 p. - ISBN 90-6325-512-8. - 98.7(2.2.3A)

JEWISH WORLD : history and culture of the jewish people / Elie Kedourie. - A'pen : Mercator, 1979. - 328 p. : ill. - (2.2.3A)

JODEN VAN ANTWERPEN / Ludo Abicht. - A'pen : Hadewijch, 1993. - 120 p. : ill. - 93.22(2.2.3A)

JODEN VAN ROME / Sam Wagenaar. - Bussum : Van Holkema en Warendorf, 1974. - 331 p. : ill. - (2.2.3A)

JOODSE TRADITIE ALS PERMANENT LEREN / I.B.H.Abram. - Kampen : Kok, 1986. - 336 p. - (2.2.3A)

KABBALAH : achtergrond en essentie / Charles Poncé. - Deventer : Ankh Hermes, 1976. - 255 p. : ill. - (2.2.3A)

KABBALE DECHIFFREE / Rahamin Ben Isaac. - Paris : Atlantic, 1991. - 213 p. - (2.2.3A)

LEVEN VOL SCHITTERING, EEN LEVEN VOL REINHEID : de reinheid van het Joodse huwelijk, Taharath Hammisjpacha : een uiteenzetting over de achtergronden van het Joodse huwelijk en een opwekking tot herleving van het huwelijk volgens de Joodse traditionele opvatting / Zwi Zahler. - A'pen : Tseïreï Agudas Chabad, 1980. - 44 p. - (2.2.3A)

LITERATUUR VAN OUD-ISRAEL : nabloeiers en uitlopers : apocriefen, pseudoëpigrafen en dode-zeerollen / Th.C.Vriezen, A.S.van der Woude. - Wassenaar : Servire, 1976. - 100 p. - (2.2.3A)

LA MICHNA / trad. Ernest Gugenheim; préf. Jacob Kaplan. - Paris : Keren Hasefer. Tome 1: BERACHOT. - 1968. - 38 p. - 99.48(2.2.3A)

MINYAN : tien beginselen voor een integer leven / Rabbi Rami M.Shapiro. - Utrecht : Servire, 1998. - 224 p. - ISBN 90 6325 570 5. - 99.19(2.2.3A)

MIKVAH : het mysterie van de wateren van Eden : een onderzoek naar het begrip Mikvah : Vernieuwing en wedergeboorte / Aryeh Kaplan. - Katwijk : Servire, 1978. - 127 p. - (2.2.3A)

MOZES / Martin Buber. - Wassenaar : Servire, 1970. - 214 p. - (2.2.3A)

LES MYSTERES DE LA TRADITION JUIVE : d'Abraham à la fondation d'Israël / Jacob Duran. - Paris : De Vecchi, 1988. - 150 p. - 02.33(2.2.3A)

NIET IN DE HEMEL : verkenningen in de wereld van de joodse traditie / W.A.C.Whitlau. - Baarn : Ten Have, 1985. - 256 p. - (2.2.3A)

NIEUWE JOODSE SPROOKJES. - Rijswijk : Elmar, 1991. - 182 p. - 93.52(2.2.3A)

OPSTANDING : een joodse geloofservaring / Pinchas Lapide. - Kampen : Kok, 1983. - 93 p. - (2.2.3A)

PENSEE JUIVE / André Chouraqui. - Paris : PUF, 1983. - 128 p. - (2.2.3A)

SYMBOLIEK VAN DE JOODSE RELIGIE / J.Soetendorp. - Den Haag : BZZTöH, 1990. - 238 p. : ill. - (2.2.3A)

UIT DE WERELD DER JOODSE MYSTIEK / Louis Newman. - Wassenaar : Servire, 1976. - 144 p. - (2.2.3A)

UNIVERSAL MEANING OF THE KABBALAH / Leo Schaya. - London : Allen & Unwin, 1971. - 180 p. - 94.10(2.2.3A)

VEELKLEURIGE MANTEL : joodse legenden rondom het Oude Testament / R.Fuks-Mansfeld. - A'dam : Prometheus, 1991. - 213 p. - (2.2.3A)

VREUGDE OM DE TORA / H.Rodrigues Pereira, M.M.Poppers, R.C.Musaph-Andriesse, W.Whitlau, J.Kruis, P.W.van Boxel, J.S.Vos. - Kampen : Kok, 1984. - 95 p. - (OJEC-serie 2). - 95.44(2.2.3A)

WERELD VAN DE JODEN / Douglas Charing. - Hasselt : Clavis, 1988. - 40 p. : ill. - (2.2.3A)

ZIJ LACHTE TOEN GOD SPRAK / France Quéré; ill. Dorothée Duntze. - Tilburg : Zwijsen, 1994. - 39 p. : ill. - (Tussen hemel en aarde; 4). - 95.57(2.2.3A)

ZOHAR : kabbalistische fragmenten / Gershom Scholem. - A'dam : Schors, 1982. - 95 p. - (2.2.3A)


2.2.3B CHRISTENDOM

AARDEN IN GELOOF : winter van advent tot veertigdagentijd : werkboek voor bezinning, gebed, verbeelding en viering / eindred. Tini Brugge. - Bloemendaal : Franciskaanse uitg. Gottmer, 1997. - 216 p. : ill. - (Aarden in geloof). - ISBN 90 230 0963 0. - 99.3(2.2.3B)

AGENCE CHRETIENNE D'INFORMATION. - Montfavet : Messidor, okt. 1962. - 72 p. : ill. - (2.2.3B)

ALS DE KERK NIET DIENT, DIENT ZIJ TOT NIETS ... / Jaques Gaillot; in gesprek met Catherine Guigon. - Averbode : Altiora, 1993. - 160 p. - 95.9(2.2.3B)

BEKER KOUD WATER : katechese en liturgie voor kinderen. Nieuwe mogelijkheden gevonden in de praktijk / Herman Verbeek. - Bilthoven : Ambo, 1971. - 208 p. - (2.2.3B)

BELOFTE EN CATASTROFE : de code van het Oude Testament gebroken / Maartje van Tijn, Dick Nicolai. - Bloemendaal : Nelissen, 1977. - 471 p. - (2.2.3B)

BERGREDE : beelden van vervulling, toelichting op Mattheus 5,6 en 7 / Eugen Drewermann. - Zoetermeer : Meinema, 1992. - 296 p. - 92.208(72.2.3B)

BERGREDE : grondwet van het kristendom / Sylvester Lamberigts. - Leuven : Davidsfonds, 1977. - 96 p. - (2.2.3B)

BIJBEL EN ... - Hare Krishna beweging, 1985. - 30 p. - (2.2.3B)

BIJBEL VOOR DE KINDEREN : het Nieuwe Testament / J.L.Klink. - Baarn : Wereldvenster, 1972. - 276 p. : ill. - (2.2.3B)

BIJBEL VOOR DE KINDEREN : het Oude Testament / J.L.Klink. - Baarn :  Wereldvenster, 1973. - 279 p. : ill. - (2.2.3B)

BIJBEL. - A'dam : NBG, 1968. - 318 p. - (2.2.3B)

BOEK VAN MORMON : een door Mormon op platen geschreven verslag, overgenomen van de platen van Nephi / Joseph Smith. - Frankfurt : Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 1974. - 522 p. - (2.2.3B)

BRIEVEN UIT DE WOESTIJN : ERVARINGEN MET STILTE / Francis Leyssens. - Hasselt : F.L., 1996. - 24 p. : ill. - (WOMB; 2). - 97.5(2.2.3B)

BROEDER ZON, MOEDER AARDE (met het zonnelied van Franciscus van Assisi / Heinz Kaminski, Hans Walhof, Utrecht : Werkgroep K.750, 1982. - 25 p. : ill. - (2.2.3B)

CE QUE L'EVANGILE NE DIT PAS : la Bible, livre de Dieu, livre des hommes / Jacques Hervieux. - Paris : Fayard, 1958. - 157 p. - (2.2.3B)

CHRISTEN-ZIJN TUSSEN HOOP EN VERTWIJFELING / Kardinaal Godfried Danneels. - Hasselt : Christen Forum, 1997. - 14 p. - 99.8(2.2.3B)

CHRISTENDOM / Helmuth von Glassenapp. - Den Haag : Kruseman, 1972. - 152 p. - (2.2.3B)

HET CHRISTENDOM IN EVOLUTIE / Antony Fernando. - Heiloo : Stichting Teilhard de Chardin, 2000. - 170 p. - (extra-Gamma's, nr.4). - 02.25(2.2.3B)

CHRISTENEN VOOR HET SOCIALISME. WAAROM? WAARTOE? / Giulio Girardi. - Leuven : Kritak, 1977. - 212 p. - (2.2.3B)

CHRISTIANISME SYRIEN / Achille Geerts. - A'pen : FVG, 1992. - 123 p. : ill. - (2.2.3B)

CHRISTUSLEGENDEN / Selma Lagerlöf. - A'dam : Becht, s.a. - 2O8 p., ill. - (2.2.3B)

CISTERCIENZER HANDSCHRIFTEN : van de koninklijke bibliotheek van België : catalogus / Thérèse Glorieux-De Gand. - Brussel : KB Albert I, 1990. - 213 p. : ill. - (2.2.3B)

DAGSLUITINGEN / Paul Schruers. - A'pen : Patmos, 1975. - 212 p. - (2.2.3B)

DAHER BIN ICH : ein gang durch Lutherstätten / Georg Piltz. - Leipzig : Brockhaus, 1983. - 204 p. : ill. - (2.2.3B)

DON BOSCO : als opvoeder en psycholoog / Nikolaus Endres. - Tielt : Lannoo, 1962. - 231 p. - (2.2.3B)

EEUWIG LEVEN / Hans Küng. - Hilversum : Gooi en Sticht, 1983. - 288 p. - (2.2.3B)

ELKE MORGEN WEER NIEUW : de karmel in Vlaanderen nu / Piet Hoornaert. - Gent : Carmelitana, 1982. - 80 p. : ill. - (2.2.3B)

ENKELE RICHTLIJNEN NAAR MEDITATIE TOE / John Main. - Grimbergen : Centrum voor christelijke meditatie, s.a. - (12) p. - 97.28(2.2.3B)

ESSENTIEL DE LA FOI : amour et vérité se rencontrent / F.Max de Taizé. - Taizé : Presses de Taizé, 1972. - 245 p. - (2.2.3B)

EVANGELIEBEELDEN VOLGENS MATTEUS / Roland en Else Cypers. - Hasselt : Volle Evangelie Gemeente, s.a. - 23 p. : ill. - (2.2.3B)

EVOLUTIE IN DE ERFZONDELEER / S.Trooster. - Brugge : Desclée De Brouwer, 1965. - 159 p. - (2.2.3B)

GEBEDEN VAN VONDEL / Jac.J.Zeij. - Heiloo : Kinheim, 1938. - 49 p. - (De smalle boekjes, nr 55) (Vondel voor allen, II). - (2.2.3B)

GEESTELIJKE OEFENINGEN : de verschillende bewegingen die in de ziel veroorzaakt worden. eerste week, tweede week / Ignatius van Loyola. - s.l. : s.n., s.a. - (10)p. - 97.2(2.2.3B)

GEHEIME EVANGELIUM DER ESSENER / Edmond Bordeaux Székely. - s.l. : Bruno Martin, 1982. - 43 p. - (2.2.3B)

GESCHRIFTEN VAN ST.FRANCISCUS VAN ASSISI / Engelbertus. - Turnhout : Brepols, 1946. - 170 p. - (2.2.3B)

EEN GETUIGENVERSLAG 1933-1945. - Boulogne : Cercle européen des Témoins de Jéhova, (1995 ?). - 48 p. : ill. - tentoonstellingscatalogus. - 95.53(2.2.3B)

GEWIJDE KUNST / G.Bekaert, M.R.Capellades, P.M.Delany, K-N.Elno, P.Hammond, A.Henze, J.Plazaola, J.Popiel, G.Trebbi, E.Widder. - Brussel : Katholieke Jongeren-Gemeenschap, Nieuwe Stemmen aug. 1961. - 156 p. : ill. - (2.2.3B)

DE GNOSTISCH-OCCULTE VLOEDGOLF : van Simon de Tovenaar tot New Age een kritische beoordeling / S.van Wersch. - Kampen : Kok, 1990. - 246 p. - 00.7(2.2.3B)

GNOSTISCHE TEKSTEN UIT NAG HAMMADI. - (2.2.3B). - Bevat:
1. De taal van de gnosis / R.van den Broek. - Baarn : Ambo, 1986. - 44 p.
2. Het Eevangelie der Waarheid. - A'dam : Ten Have, 1964. - 16 p.

GOD MAG IK UW BUURMAN ZIJN : een boek om te bidden / Manu Verhulst. - Tielt : Lannoo, 1982. - 104 p. - (2.2.3B)

GODS WOORD IN DE NIEUWE TIJD : bijbelse oergeschiedenis / Alfred Läpple. - Kasterlee : De Vroente, 1967. - 159 p. - (2.2.3B)

GODS WOORD IN DE NIEUWE TIJD : het volk van Israel / Alfred Läpple. - Kasterlee : De Vroente, 1968. - 235 p. - (2.2.3B)

HADEWIJCH D'ANVERS : une partenaire dans le dialogue avec les religions orientales / Odette Baumer-Despaigne. - Brx. : Voies de l'Orient, jan. 1988. - 32 p. - (2.2.3B)

HEILIGE LAND : in woord en beeld / Sami Awwad. - Lisse : Orchidee, s.a. - 112 p. : ill. - (2.2.3B)

HERVORMING IN LIMBURG (2 dln). - Hasselt : Provinciaal Archief en Documentatiecentrum, 1984. - 43 p., 21 p. : ill. - (2.2.3B)

HET BEGON IN JERUZALEM : joodse achtergronden in de boeken van Lucas / J.Dijk. - Ede : Zomer en Keuning, 1980. - 144 p. - (2.2.3B)

HIJ LEERDE IN HUN SYNAGOGEN : een joodse uitleg van de evangeliën / Pinchas Lapide. - Baarn : Ten Have, 1983. - 96 p. - (2.2.3B)

HONDERD JAAR NORMAALSCHOOL KINDSHEID JESU TE HASSELT : een poging om een eeuw van rustig, doch intens werk van zusters, personeel en duizend jonge mensen te vereeuwigen . - 375 p. : ill. - (2.2.3B)

IMMORTALITY IN THE WEST. - (2.2.3B). - Bevat:
1. IMMORTALITY IN THE BIBLE : IMMORTALITY IN THE CHRISTIAN TRADITION / Wim A. de Pater. - Leuven : Acco, 1984. - 64 p.
2. LA REINCARNATION, REVE OU REALITE : TEXTES CHRETIENS CONCERNANT L'AME HUMAINE / Edmond Robillard. - Montréal : Paulines, 1981. - 3 p.

IN HET LICHT DER WAARHEID : keuze uit de voordrachten van de graalboodschap / Abd-Ru-Shin. - Nederland : Graalbeweging, 1955. - 65 p. - (2.2.3B)

IN HET VOETSPOOR VAN DE BIJBEL : atlas van het Heilige Land, vroeger en nu. - A'dam ; Readers Digest, 1983. - 304 p. : ill. - (2.2.3B)

INTERPRETATIE VAN DE WONDEREN VAN JEZUS / R.H.Fuller. - A'pen : Patmos, 1971. - 124 p. - (2.2.3B)

DE INTIEMSTE AANRAKING : een ontmoeting met de westerse mystiek / Hugo Vandekerkhof. - Hasselt : Christen Forum, 2000. - 13 p. - 02.16(2.2.3B)

JAN BOSCO VERTELT ZIJN LEVEN. - Brx : Don Bosco centrale, 1989. - 272 p. : ill. - (2.2.3B)

JESAJA'S DROOM : naar aanleiding van kerk en homoseksualiteit. - Leuven : Kultuurleven, 1984-2. - 72 p. - (2.2.3B)

JEZUS DE JOOD : thesen van een jood, antwoorden van een christen / Pinchas Lapide, Ulrich Luz. - Kampen : Kok, A'pen : Patmos, 1985. - 184 p. - 2.2.3B)

JEZUS : een joodse visie / David Flusser. - Hiversum : Folkertsma, 2001. - 249 p. - ISBN 90-239-0401-X. - 02.35(2.2.3B)

JEZUS EN SATAN : het drama der eeuwen / Alfred de Ligne. - Brussel : Tekenen des Tijds, s.a. - 127 p. - (2.2.3B)

JONGEREN : RELIGIEUS HEDEN? RELIGIEUZE TOEKOMST?. - Leuven : Kultuurleven, 1980-2. - 42 p. - (2.2.3B)

JOSEPH BEN DAVID : Bijbelse roman door Henriette Brey. - Den Haag : Govers, 1934. - 158 p. - (2.2.3B)

KAROLINGISCHE VERLUCHTE EVANGELIEBOEKEN / Anton von Euw. - Maarssen : Gary Schwartz SDU. Den Haag : Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1989. - 75 p. : ill. - (2.2.3B)

KERK EN KERKEN IN ROMEINS-BYZANTIJNS PALESTINA : archeologie en geschiedenis / R.van den Broek, J.J.V.M.Derksen, G.Mussies, K.J.H.Vriezen. - Kampen : Kok, 1988. - 232 p. : ill. - ISBN 90-242-4889-2. - 97.19(2.2.3B)

KERK EN SAMENLEVING : de bijzonderste sociale dokumenten van de pausen Leo XIII(Rerum Novarum), Pius XI (Quadragesimo Anno), Pius XII (drie radioboodschappen) en Johannes XXIII (Mater et Magistra en Pacem in Terris) / C. van Gestel. - Brussel : D.A.P., 1954. - 32O p. - (2.2.3B)

KIRCHEN IN LEIPZIG / Matthias Gretzschel, Hartmut Mai. - Beucha : Sax, 1993. - 112 p. : ill. - (Schriften Leipziger Geschichtsvereins; N.F., Bd.2). - 94.44(2.2.3B)

LAAT DE BESLISSING NIET AAN DE SLANG / Harvey Cox. - Utrecht : Ambo, 1967. - 237 p. - (2.2.3B)

LAATSTE DICTATUUR : pleidooi voor een parochie zonder paus / Rik DevilléLeuven : Kritak, 1992. - 224 p. - (2.2.3B)

LEER EN VERBONDEN : van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen = PAREL VAN GROTE WAARDE : een keuze uit de openbaringen, vertalingen en geschriften van Joseph Smith. - Frankfurt, 1975. - 465, 88 p. - (2.2.3B)

LEVEN VAN DE H.FRANCISCUS VAN ASSISI / Omer Englebert. - Mechelen : St.Franciscus drukkerij, 1950. - 595 p. : ill. - (2.2.3B)

LIFE OF CHRIST / by Chinese artists. - Westminster : society for propagation of Gospel, 1943. - 53 p. : ill. - (2.2.3B)

LITURGIAE CATHOLICAE ORIENTALES : collectio imaginum "album" / N.Liesel. - Kaldenkirchen : Steyler, 1962. - 78 p. : ill. + Collectionis imaginum commentarium - appendix ad album (22 p.). - (2.2.3B)

LUTHER : brieven uit de beslissende jaren van zijn leven / J.P.Boendermaker. - Baarn : Ten Have, 1982. - 199 p. - (2.2.3B)

MANIFESTEN DER ROZENKRUISERS : kritisch onderzochte tekst met alle varianten benevens de nederlandsche vertaling dezer geschriften volgens de uitgave van 1617 : opnieuw uitgegeven en van een inleiding voorzien / Adolf Santing. - 260 p. : ill. - (2.2.3B)

MARTIN LUTHER. - (2.2.3B). - bevat: MARTIN LUTHER 1483/1983 / Hanns Lilje. - Bonn : Inter Nationes, 1983. - 112 p. : ill. MAARTEN LUTHER 1483-1983. - St.Truiden : St.Lambertuskring, 1983-11. - 20 p. : ill. MAARTEN LUTHER 1483-1546 : ENKELE KROONBLAADJES VAN DE ROOS. - Genk : Karl Barth Centrum, 1983. - 46 p. : ill. MARTIN LUTHER. - Brussel : kerkbrief Guido De Bres, 1983-7. - 20 p. : ill. MAARTEN LUTHER (1483-1546) / R.Boudens. - A'pen : Kerk en Leven, 23 jan. 1986. - 2 p. : ill. DE OPSTANDIGE MONNIK / H.Hiddens. - Malle : De Sikkel, Historische Verhalen 1983-5. - 30 p. : ill. MARTIN LUTHER UND DIE BILDUNG DER DEUTSCHEN / T.Nipperdey, H.Wolf, O.Söhngen. - Bonn : Inter Nationes, 1983. - 52 p. : ill.

MARTYRS DU MEXIQUE : sous l'ombre d'Obregon / Andrés Barquin & Giovanni Hoyois. - Leuven : Rex, [1929?]. - 277 p. : ill. + brief Mgr. Manriquez y Zarate, bisschop van Huejutla. - met bibliografie. - (2.2.3B)

MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN IN ONS MIDDEN. - Brx. : Licap, 1995. - 23 p. + 'Toetssteen voor christenen' in KL, 29:11:95 (1 p.). - (Verklaringen van de bisschoppen van België, nieuwe reeks nr.20). - 96.12(2.2.3B)

MYSTERIE VAN DE GRAAL : een verborgen stroming in het christendom / Rudolf Meyer. - R'dam : Christofoor, 1980. - 198 p. - (2.2.3B)

NAG HAMMADI GESCHRIFTEN I : een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi-vondst en de Berlijnse Codex. Deel 1. Jezus van Nazareth en Hermes Trismegistos / Jacob Slavenburg, Willem Glaudemans. - Deventer : Ankh-Hermes, 1994. - 459 p. : 2 foto's. - 94.73(2.2.3B)

NAG HAMMADI LIBRARY IN ENGLISH / dir. James M.Robinson. - Leiden : E.J.Brill, 1984. - 493 p. - 94.76(2.2.3B)

NATUURLIJKE GEMEENTE-ONTWIKKELING : volgens de principes die God in de schepping heeft gelegd / Christian A.Schwarz. - Hoornaar : Gideon, 1996. - 128 p. : ill. - ISBN 90 6067 652 1. - 00.54(2.2.3B)

NAVOLGING VAN CHRISTUS / Thomas a Kempis; inl. door Bernard Naaijkens. - Baarn : Ambo, 1973. - 221 p. - (2.2.3B)

NEW AGE ... EN ... OF CHRISTELIJKE HERBRONNING / Francis Leyssens. - Hasselt : WOMB, 1997. - 23 p. - 97.37(2.2.3B)

NIEUWE KIJK OP HET OUDE BOEK : een verkenning van de moderne bijbeluitleg / Luc.H.Grollenberg. - A'dam : Elsevier, 1977. - 367 p. - (2.2.3B)

NOEL! NOEL! / Henri Théon. - s.l. : Ernest Flammarion, 1935. - 64 p. : ill. - (voir et savoir). - (2.2.3B)

OECUMENISCH DIRECTORIUM : richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen inzake de oecumenische beweging / Kard. Edward Idris Cassidy // Kerkelijke Dokumentatie jrg.21 nr.7, 10:93. - p.3-26,35-49,60-63. - 93.70(2.2.3)

OEKRAIENS-KATHOLIEKE KERK VAN OOSTERSE RITUS / ROGER VANHOPPLINUS // Shanti Vrede, JRG.XX, XXI, mei-dec. 1990, jan.-mei 1991. - 52 p. : Ill. - met bibliografie en verklarende woordenlijst. - (2.2.3B)

OPVOEDING VAN DE MENSHEID / Gotthold Efraim Lessing. - Baarn : Wereldvenster, 1979. - 117 p. - geannoteerd J.Sperna Weiland. - (2.2.3B)

ORTHODOXIE / G.K.Chesterton. - Adam : Fidelitas, s.a. - 271 p. - (2.2.3B)

OUD-CHRISTELIJKE LITERATUUR : voornaamste geschriften en belangrijkste auteurs uit de eerste zeven eeuwen van het christendom / A.M.Malingrey, J.Fontaine. - A'pen : Spectrum, 1972. - 244 p. - (2.2.3B)

OUDE TESTAMENT : de deuterocanonieke of apocriefe boeken. - Boxtel : KBS, 1981. - 256 p. - (2.2.3B)

OVER DE DIEPTE VAN HET ZWIJGEN : DIONYSIUS DE AEROPAGIET / Francis Leyssens. - Hasselt : WOMB, 1997. - 22 p. - 97.36(2.2.3B)

OVER DE DOOD HEEN : reïncarnatie en verrijzenis / kardinaal Godfried Danneels. - Mechelen : persdienst aartsbisdom, 1991. - 48 p. : ill. - (een woord bij ...; 20). - (2.2.3B)

PELGRIM NAAR DE BRONNEN : hoogtepunten uit de spiritualiteit. - Tielt : Lannoo, 1976. - 312 p. - (2.2.3B)

PRINCIPES CHRETIENS ET COLONISATION / Albert Muller. - Brx : Cité Chrétienne, 1927? - 30 p. - 92.211(2.2.3B)

PRAKTISCHE GIDS VOOR DE PATROLOGIE / Adelbert Hamman. - Parijs : Desclée De Brouwer, 1971. - 330 p. : ill. - 94.46(2.2.3B)

PROCES LUTHER / Daniel Olivier. - Bilthoven : Ambo, 1973. - 223 p. - (2.2.3B)

SCHEPPING OF EVOLUTIE? : argumenten voor en tegen de evolutietheorie / J.A.van Delden. - Goes : Oosterbaan en Le Cointre, 1977. - 174 p. : ill. - (2.2.3B)

SEKTEN EN CHRISTENDOM IN LATIJNS AMERIKA. - Bevat: Latijns-Amerika: sekten breken verder door / Zr.Bianchi // WB, 11:85. Latijns-Amerika / Frans Damen // WB, 03:86. Verschijnsel van sekten of nieuwe religieuze bewegingen / Vaticaan, 05:86. Uitdaging Sekten / F.Damen // WB, 05:88. Sectes au Brézil // ARM, 07-08:91. Sects Latin-America / F.Rodé // Catholic Int., 06:93. - 94.37(2.2.3B)

SINT TRUDO'S LEVEN EN VERERING / Alfons en Jan Paquay. - Tongeren : Michiels broeders, 1933. - 113 p. : ill. - Donatus. - (2.2.3B)

DE SLUIERS VAN GOD : gesprekken over het beeld van de verborgene / Catharina Visser. - Amstelveen : Luyten, 1985. - 182 p. - 02.28(2.2.3B)

SOCIALE STUDIE EN SOCIALE ACTIE : handleiding voor jonge geestelijken / G.C.Rutten; aanb. Kard. Van Roey; inl. Min. H.Heyman. - Brugge : Excelsior, 1932. - 287 p. - met bibliografie, (2.2.3B)

STEM UIT DE ZWIJGENDE WERELD / Helder Câmara. - Zürich : Pendo, 1971. - 144 p. : ill. - (2.2.3B)

SYRIAC FATHERS ON PRAYER AND THE SPIRITUAL LIFE / Intr. Sebastian Brock. - Kalamazoo : Cistercian Publ., 1987. - 363 p. - (Sistercian studies series; 101). - Selected pages. - 95.4(2.2.3B)

THOMAS EVANGELIE. - A'dam : Karnak, 1980. - 64 p. - (2.2.3B)

TOV : een geloofsboek voor jongeren / Marcel Verhelst. - Kapellen : Patmos, 1989. - 248 p. ill. - (2.2.3B)

TROUWEN : stukjes uit de Schrift voor wie trouwen / John Rademakers. - Boxtel : KBS, 1976. - 76 p. - (2.2.3B)

TUSSEN OORSPRONG EN SCHISMA : artikelen over Jezus, het jodendom en het vroege christendom / David Flusser. - Hilversum : Folkertsma, 1984. - 360 p. - (2.2.3B)

TUSSEN TWAALF EN ZEVENTIEN : berichten van jonge gelovigen / Jan Nieuwenhuis. - Baarn : Ambo, 1978. - 199 p. - (2.2.3B)

VADERSPREUKEN / vert. Christofoor Wagenaar. - Bonheiden : Abdij Betlehem. - (Monastieke cahiers)
ANONYMA. - 1990. - 281 p. - (12-13). - 00.80(2.2.3b)
AANVULLENDE SPREUKEN. - 269 p. - (14). - 00.81(2.2.3b)
GERONTIKON. - 1987. - 295 p. - (10-11). - 00.93(2.2.3b)

VAN DROOM TOT KATHEDRAAL. - Genk : Oekraiense kerk, 1996. - 48 p. : ill.

VAN HUIS TOT KATHEDRAAL : de kerkbouw in de Late Oudheid en de Middeleeuwen / Robert Hermans, Arnold Provoost. - Leuven : KUL, 1993. - 100 p. : ill. - 94.47(2.2.3B)

VERHAAL VAN DE GETALLEN IN DE BIJBEL / L.A.Snijders. - Baarn : Ten Have, 1984. - 110 p. - (2.2.3B)

VERKLARING OVER DE CHRISTELIJKE OPVOEDING : constituties en decreten van het tweede Vaticaans oecumenisch concilie. - Amersfoort : Horstink (1965). - 37 p. - (2.2.3B)

VOORBIJ DE WOORDEN ... : kennismaking met Jan van Ruusbroec / Ruth Zegerius. - Averbode : Altiora, 1981. - 127 p. : ill. - (2.2.3B)

VROUWELIJKE PRIESTERS IN DE KERK / samenstelling G.Cooreman. - krante- en tijdschriftartikels, 1980 - ... . - 94.55(2.2.3B)

WAAROM GELOVEN IN GOD / Herwig Arts. - Leuven : Davidsfonds, 1996. - 112 p. - (Essayreeks, nr.9). - ISBN 90-6162-932-8. - 96.53(2.2.3B)

DE WEG NAAR EENHEID : mystiek in West-Europa / Boris Todoroff. - Hasselt : Limb.Volkshogeschool, 1999. - 141 p. - 02.12(2.2.3B)

DE WEG VAN EEN PELGRIM. - Den Haag : Servire, s.a. - 137 p. - 95.29(2.2.3B)

WIJSHEID UIT DE WOESTIJN : uitspraken van woestijnvaders uit de vierde eeuw / Thomas Merton. - Averbode : Altiora, 1979. - 75 p. - 95.82(2.2.3B)

WISSELKOERSEN : bezinningsteksten voor de veertigdagentijd / PJZ. - s.l. : chiro, (1999). - 00.9(2.2.3B)

WOEKERAAR EN DE HEL : economie en religie in de middeleeuwen / Jacques Le Goff. - Adam : Wereldbibliotheek, 1987. - 119 p. - (2.2.3B)

DE WOESTIJNVADERS / Guido Cooreman. - Hasselt : GC, 1997. - 19 p. : 7 transparanten. - 97.24(2.2.3B)

WOESTIJN WIJSHEID : gezegden van de woestijnvaders / Yushi Nomura. - Hasselt : Concentra, 1986. - XV,106 p. : ill. - fotocopie. - 00.6(2.2.3B)

WONDER DER VERGEVING / Spencer W.Kimball. - Frankfurt : Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen, 1974. - 392 p. - (2.2.3B)

WONDER? : wat de Bijbel onder wonderen verstaat / Alfons Weiser. - Boxtel : KBS, 1979. - 156 p. : ill. - (2.2.3B)

WONDERBAAR WERK EN EEN WONDER / Legrand Richards. - Utah : Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen, s.a. - 350 p. - (2.2.3B)

ZOEKEND GELOVEN : een dertigtal thema's uit de nieuwe katechismus / Harry A.A. Mourits, J.C.Dekkers. - Tielt :  Lannoo, 1968. -183 p. - (2.2.3B)

2.2.4 ISLAM

DE 99 SCHONE NAMEN VAN ALLAH / Zahurul Hassan Sharib. - Den Haag : Het Laatste Kwartier, s.a. - 128 p. : ill. - ISBN 90-70825-05-8. - 98.26(2.2.4)

ALGEMENE INFO OVER DE ISLAM : infopakket jongeren tegen racisme. - Gent, Multikultukolor, 1992. - 45 p. - 93.48(2.2.4)

BELIEF AND ISLAM / Mawlânâ Diyâ'ad'dîn Khâlid al-Baghdâdî; ann. I'Tiqâd-Nâma. - Istanbul : Hakikat Kitabevi, 1993. - 112 p. - (Waqf Ikhlas; 8). - 95.49(2.2.4)

BLOEMENTUIN VAN INAYAT KHAN. - Den Haag : East-West, 1979. - 47 p. : ill.

BOODSCHAP VAN INAYAT KHAN / Louis Hoyack. - Deventer : Kluwer, s.a. - 275 p.

COMPRENDRE L'ISLAM / Frithjof Schuon. - Paris : Du Seuil, 1976. - 184 p.

CONFERENCE OF THE BIRDS : a sufi fable. - Farid ud-din Attar. - Berkeley : Shambhala, 1971. - 147 p.

CONNAITRE L'ISLAM / Louis Gardet. - Paris : Fayard, 1958. - 159 p.

CORAN / Armand Abel. - Lausanne : Payot, 1951. - 107 p.

DAGLICHT : een dagboek van spirituele leiding / Roemi. - Utrecht : Kosmos, 2000. - 223 p. - ISBN 90 215 8710 6. - 00.82(2.2.4)

EGYPTE : derwisjen heiligen kermissen / Niek Biegman. - Maarssen : Gary Schwarts ; Den Haag : SDU, 1990. - 175 p. : ill. - ISBN 90-6179-075-1. - 98.1(2.2.4)

THE ELEMENTS OF ISLAM / Shaykh Fadhlalla Haeri. - Longmead (UK) : Eelement, 1993. - 168 p. - 95.50(2.2.4)

THE FAITH AND PRACTICE OF AL-GHAZALI / transl. W.Montgomery Watt. - Oxford : Oneworld, 1994. - 176 p. - 96.3(2.2.4)

GENESIS REVISED : the drama of creation / Shabaz Britten Best. - Farnham : Sufi, 1970. - 96 p.

GESELECTEERDE VERZEN UIT DE HEILIGE QOR'AAN. - Nederland : Ahmadiyya, 1988. - 124 p. - 96.16(2.2.4)

GESLUIERDE EVA : vrouwen in de Arabische wereld / Nawal El Sadaawi. - A'dam : Maarten Muntinga, s.a. - 379 p.

GODSDIENSTEN IN VERANDERING : islam (en boeddhisme) / ed. F.Vandamme ... [e.a.]. - Gent : communication and cognition, 1984. - 178 p. - (studies in culture). - enkel p.5-95. - Bevat: HET ONVERANDERLIJKE IN DE ISLAM. DE SPIRITUELE REGENERERINGSMETHODE IN DE ISLAM / H.Zaoui. - DE ISLAM ALS FACTOR VAN HERNIEUWING / Temsamani Chebagouda.

GRONDBEGINSELEN VAN DE ISLAM / Alhaadj Maulana Mohammad Abdul Aleem Sidiqui. - A'dam : (Goelam Rasoel Alladien), 1979. - 90 p. : ill. - 93.68(2.2.4)

HEILIGE QOR'AAN / Bashir-ud-din Mahmud Ahmad. - Rabwah : Oriental and Religious publ., 1953. - 638 p.

HEMELVAART VAN MOHAMMED / Marie-Rose Séguy. - A'pen : Spectrum, 1978. - 157 p. : ill.

IDEALS AND REALITIES OF ISLAM / Seyyed Hossein Nasr. - Boston : Beacon, 1975. - 188 p.

IN DE NAAM VAN GOD,  DE ERBARMER, DE BARMHARTIGE : een inleiding in de islam / Annemarie Schimmel. - Zoetermeer : Meinema, 1997. - 210 p. : ill. - Bahá'í p.52. - ISBN 90 211 3681 3. - 99.11(2.2.4)

INSPIRATIE EN KRITIEK : moslimse intellectuelen over de islam / red. Ruud Peeters, Roel Meijer. - Muiderberg : Coutinho, 1992. - 124 p. - (Nederlandse Vereniging Studie Midden Oosten en Islam MOI; nieuwe reeks, nr.11). - 93.16(2.2.4)

INTEGRATIE VAN DE ISLAM IN BELGIE ANNO 1993 / red. Johan Leman // Cultuur en Migratie, 1992-2. - fotokop. 2 art. - 93.65(2.2.4)

INTRODUCTION TO SHI'I ISLAM : the history and doctrines of twelver Shi'ism / Moojan Momen. - Oxford : GR, 1985. - 397 p. : ill.

ISLAM EN ARCHITECTUUR / Leen Belis. - Antwerpen : Henry van de Velde-Instituut, 1999. - 76 p. : ill. - 00.27(2.2.4)

IRAN IN PYJAMA / Jacques Dewaele. - Hasselt : Heideland, 1964. - 144 p. : ill.

ISLAM ... EEN UITDAGING ? / Emilio Platti. - Hasselt : Christen Forum, 1999. - 21 p. - 00.61(2.2.4)

ISLAM ... VREEMD ? / Emilio Platti. - Averbode : Gooi en Sticht, 1996. - 271 p. - 96.14(2.2.4)

ISLAM : 15e siècle de l'Hégire // Le Courier. - Paris : UNESCO, 08-09:81 (34e année). - 78 p. : ill. +  Hoogtepunten Arabische cultuur // UNESCO Koerier, 01:78 (48 p.). - 93.46(2.2.4)

ISLAM : achtergronden van een wereldreligie / Chris Horrie, Peter Chippindale. - Utrecht : Kosmos, 1992. - 294 p.

ISLAM : de onbegrepen religie / René Derkse. - Den Haag : Mirananda, 1988. - 114 p.

ISLAM : norm, ideaal en werkelijkheid / Jacques Waardenburg. - A'pen : Standaard, 1984. - 545 p. : krt.

ISLAM & WORLD PEACE : explanations of a sufi / M.R.Bawa Muhaiyaddeen. - Philadelphia : B.M.Fellowship, 1987. - (16) p. - 99.40(2.2.4)

ISLAM AND THE CHALLENGES OF PLURALISM = ISLAM EN DE UITDAGINGEN VAN HET PLURALISME / Mehmet S.Aydin. - Hasselt : Islamietisch dialoog- en informatiecentrum, 2001. - 12 p. - 00.74(2.2.4)

ISLAM EN CHINE // Eglise d'Asie, dossiers et documents 8/93, suppl. EDA nr.163, 10:93. - 26 p. + OPLEVING VAN DE ISLAM IN CHINA // Het Beste, 1985 (7 p. : ill.) + LES HUIS RELEVENT LA TETE / F.Aubin // Voies de l'Orient nr.44, 07:92 (3 p.). - 93.69(2.2.4)

ISLAM EN HET WESTEN : beschouwingen omtrent fundamentalisme, aanbiddingspraktijken, gemeenschap, seculiere organisatie en soefisme / Omar van den Broeck. - Zoetermeer : Oase, 1995. - 187 p. - 95.88(2.2.4)

ISLAM EN HUMANISME : de wereld van Mohammed Arkoun / R.Haleber, P.S.van Koningsveld. - Adam : VU, 1992. - 304 p. - 93.53(2.2.4)

DE ISLAM IN BELGIE : bedreiging of verrijking? / Omar Luc Van den Broeck. - A'pen : Standaard, 2002. - 240 p. - ISBN 90-223-1730-7. - 02.31(2.2.4)

ISLAM IN HET WESTEN ? : een nieuw perspektief / Luc Van den Broeck. - Gent : Communicatie & Cognitie, s.n., s.a. - p.8-115. - fotokopie. - 93.10(2.2.4)

ISLAM IN NEDERLAND. - Den Haag : Ahmadiyya Muslim Missie, 1960. - 7 p. : ill.

ISLAM VERHALENDERWIJS / Anton Wessels. - A'dam : Nieuwezijds, 2001. - 286 p. - 90 5712 015 1. - 01.02(2.2.4) 

ISLAM VOOR ONGELOVIGEN / Lucas Catherine. - Berchem : EPO, 1997. - 320 p. : ill. - Bahá'í p.191. - ISBN 90 6445 017 X. - 99.12(2.2.4)

ISLAMITISCHE FILOSOFIE : een geschiedenis / Michiel Leezenberg. - A'dam : Bulaaq, 2001. - 287 p. - 90 5460 046 2. - 01.13(2.2.4)

ISLAMITISCHE STROMINGEN IN NEDERLAND / red. R.Kranenborg. - A'dam : V.U., 1985. - 94 p. - ISBN 90-6256-307-4. - 97.41(2.2.4)

KOM TOT HET GEBED : een korte inleiding tot de praktijk van de islam / Abdulwahid van Bommel. - Den Haag : Het Laatste Kwartier, s.a. - 136 p. + geluidscassette. - ISBN 90 70825 01 5. - 00.40(2.2.4)

KORAN / J.H.Kramers. - A'dam : Agon Elsevier, 1974. - 728 p.

KRITIEK OP GODSDIENST EN WETENSCHAP : vijf essays over islamietische cultuur / Sadik Al-Azm. - A'dam : El Hizjra, 1996. - 287 p. - ISBN 90-73697-09-3. - 96.51(2.2.4)

LEIDRAAD VOOR HET LEVEN : de tradities van de profeet Mohammed / Wim Raven. - A'dam, Leuven : Bulaaq, Kritak, 1995. - 256 p. - 95.10(2.2.4)

LOKALE ISLAM : geloof en ritueel in Noord-Afrika en Iran / Willy Jansen (red.). - Muiderberg : Coutinho, 1984. - p.7-109. - Met bijdragen over: Antropologie van de Islam / Willy Jansen. Heiligen en Maraboets / Henk Driesen. Over baden = hammam en bidden in Marokko / Marjo Buitelaar. Besnijdenis in Marokko / Feneke Reysoo. Jonge moeders en bezetenheid door geesten in Tunesië / Edien Bartels. Zohra, een jonge fundamentaliste / Ruud Strijp. Religieuze ervaring in het iraanse shi'isme / Nico Kielstra.

MACHT, MOBILISATIE EN MOSKEE : de diversiteit van de islam / Thijl Sunier, Arend Termeulen. - Baarn : Ambo, 1991. - 166 p. - Met bijdragen over: Afghanistan, Algerije, de Balkan, Centraal-Azië en de Kaukasus, Egypte, Hoorn van Afrika, Indonesië, Irak, Iran, Jemen, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Oman, Pakistan, India en Bangladesh, Saoedi-Arabië, Soedan, Syrië, Tunesië, Turkije, West-Afrika, Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, Zuid-Afrika, Zuid-Oost Azië. - met bibliografie. i.s.m. NCOS.

EEN MAN WIL GOD ONTMOETEN / Slimane Zéghidour; ill. Dominique Thibault. - Tilburg : Zwijsen, 1994. - 39 p. - (Tussen hemel en aarde; 1). - 95.80(2.2.4)

MECQUE ET MEDINE AUJOURD'HUI / Hamza Kaïdi. - Paris : ed. J.A., 1980. - 224 p. : ill.

MENSEN, RECHTEN EN ISLAM : beschouwingen over grondrechten / Mohammed Arkoun, Riffat Hassan, Ruud Peeters, Katja Noordam, Roemer van Oordt, Renske van Ekdom, Susan Rutten, Rachid Bal, Ismail Taspinar, Abdulwahid van Bommel. - A'dam : Bulaaq, 1998. - 221 p. - ISBN 90-5460-033-0. - 99.53(2.2.4)

EEN MISVERSTAND WEGGENOMEN / Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. - Den Haag : Moslim missie, 1980. - 17 p. - 01.08(2.2.4)

MOHAMMED / Gabriele Mandel Sugana. - A'dam : Geïllustreerde Pers, 1970. - 75 p. : ill.

MOHAMMED : het leven van Mohammed Allah's profeet / E.Dinet en el Hadj Sliman Bin Ibrahim. - A'dam : Meulenhoff, 1940. - 335 p. : ill.

MOSKEE : als kunstwerk en als huis van gebed / F.De Miranda. - Wassenaar : Mirananda, 1977. - 92 p. : ill.

MOSLIMS HOEVEN NIET VREEMD TE BLIJVEN . - Antwerpen : Pax Christi Vlaanderen, 1991. - 32 p. - Info- en actiebrochure vredesweek '91.

MOSLIMS IN BELGIE. - Den Bosch : Begrip, jrg.18, feb. 1992. - 29 p. - MOSLIMS IN VLAANDEREN / Berry van Oers. MOSLIMS IN BRUSSEL / Guy Luyten.

MOSLIMS IN DE LEKENSTAAT : het recht van moslims mee vorm te geven aan de Europese samenleving / Heiner Bielefeldt. - Gent : Centrum voor Islam in Europa, 2000. - 42 p. - (C.I.E.-cahier ; nr.6). - 00.75(2.2.4)

MOSLIMS ONDER ONS. - Averbode : Goede Pers, Korrel driemaandelijks catechetisch tijdschrift 1986-2. - 192 p. : ill. - Met bijdragen van: Jurgen Bee (Oecumene); Lud Ruttens (moslims); Marc van Mol (islam); Emilio Platti (spiritualisteit); Karl Rahner (secularisatie); Johan Leman (onderwijs); Vic Vingerhoedt (islam en katholiek onderwijs); Marc van Mol (islam in secundair onderwijs); Marc van Mol (moslims in Vlaanderen); Joris Baers (Jezus in Koran, moslimtheologie en God); Moammed Talbi (gebed).

MUSLIM PERCEPTIONS OF OTHER RELIGIONS : medieval period / ed. Jacques Waardenberg. - NY : Oxford U.P., 1999. - p.18-69, p.195-212. - (fotocopies). - 02.8(2.2.4)

MUSLIM PERCEPTIONS OF OTHER RELIGIONS : 1800-modern times / ed. Jacques Waardenburg. - NY : Oxford U.P., 1999. - p.75-84, 227-239, 270-279, 297-307. - (fotocopies). - 02.9(2.2.4)

MYSTIEK : het andere gezicht van de islam / red. Marjo Buitelaar, Johan ter Haar. - Bussum : Coutinho, 1999. - 134 p. : ill. - ISBN 90 6283 122 1. - 99.39(2.2.4)

NAVOLGING VAN MOEHAMMAD / Zahurul Hassan Sharib. - Krimpen a/d Ijssel : Halka, 1989. - 142 p. - met bibliografie

ONBEKENDE KORAN / Louis Hoyack. - Deventer : Kluwer, s.a. - 209 p.

ORDRES MYSTIQUES DANS L'ISLAM : cheminements et situation actuelle. - A.Popovic, G.Veinstein. - Paris : Ecole des Hautes Etudes et Sciences Sociales, 1986. - 325 p.

PEN EN HET ZWAARD : literatuurpolitiek in het Midden-Oosten / Geert-Jan Van Gelder, Ed De Moor. - Muiderberg : Coutinho, 1988. - 214 p. - (Vereniging Studie Midden-Oosten en Islam MOI; nieuwe reeks, nr.6). - 93.17(2.2.4)

POLITIEKE HAREM : vrouwen en de profeet / Fatima Mernessi. - Breda : De Geus, 1991. - 284 p.

POSITIE VAN DE VROUW IN DE ISLAM / Sajidah Abdus Sattar. - s.l. : Stichting Nederlandse Moslimvrouwen, 1987. - p.10-127. - fotokopies. - 93.11(2.2.4)

RABI'A : the life and work of Rabi'a and other women mystics in Islam / Margaret Smith. - Oxford : Oneworld, 1994. - 250 p. - ISBN 1-85168-058-6. - 99.42(2.2.4)

RELIGION AND THE WORLD / Morteza Mutahari. - Teheran : Béthat foudation, 1982. - 43 p. - 02.19(2.2.4)

REVELATION, RATIONALITY, KNOWLEDGE AND TRUTH / Mirza Tahir Ahmad. - Tilford : Islam Int. Publ. - 1998. - 756 p. : ill. - 01.04(2.2.4)

ROVERS, CHRISTENHONDEN, VROUWENSCHENNERS :  de kruistochten in Arabische kronieken / Amin Maalouf. - Utrecht : Kosmos, 1991. - 391 p. : krt. - (Rainbow pocket; 108).

DE SAMENSPREKING DER VOGELS / Farid-ud-din Attar. - Den Haag : Mirananda, 1977. - 96 p. - 95.48(2.2.4)

SCHRIFTGELEERDEN IN DE MODERNE ISLAM / red. J.G.J.Ter Haar, P.S.Van Koningsveld. - Muiderberg : Coutinho, 1990. - 157 p. - (Vereniging Studie Midden-Oosten en Islam MOI; nieuwe reeks, nr.8). - 93.18(2.2.4)

SECTES SECRETES DE L'ISLAM : de l'ordre des Assassins aux Frères Musulmans / Philippe Aziz. - Paris : Laffont, 1983. - 359 p.

SOEFISME // Islamietische nieuwsbrief, speciaal nummer, 1991. - Bijdragen van: Omar Van den Broeck (geschiedenis); Ahmad Rafiq Fris (Qadiri orde, 'Haqa'iq Attasawoeff); Sjeikj Demircioglu (Naqsjabandi, Dzikr); Omar Van den Broeck (Chisti orde); Marc Celis (Soehrawadi, oecumene); Muhammad Iqbal; Boumedienne Giannini; Hoessein Rousseau (Nimatoellah orde); Ibn Arabi (Jezus).

SOEFISME : de traditionele geestelijke leer en het mystieke pad / William Stoddart. - Den Haag : East-West, 1982. - 99 p. : ill.

STATUS OF WOMEN IN ISLAM / M.T.Mesbah, M.J.Bahonar, L.Lamya al-Faruqi. - Tehran : Islamic propagation, 1984. - 63 p. - 00.88(2.2.4)

SYMBOLEN VAN DE islam / Tanja al Hariri-Wendel. - Hoevelaken : Verba, 2002. - 298 p. : ill. - 02.30(2.2.4)

UW RIJK KOME : gebeden uit de wereld van de Islam / A.Schimmel. - Boxtel : KBS, 1981. - 74 p. - ISBN 90-6137-282-4. - 02.1(2.2.4)

VEERTIEN PORTRETTEN VAN NIEUWE NEDERLANDSE EN VLAAMSE MOSLIMS / Ton Crijnen. - A'dam : Bulaaq, 1999. - 155 p. - ISBN 90-5460-057-8. - 00.33(2.2.4)

VERNIEUWING IN HET ISLAMITISCH DENKEN / Nasr Hamid Aboe Zaid. - A'dam : Bulaaq, (1996). - 175 p. - ISBN 90 5460 017 9. - 00.66(2.2.4)

VROUW IN DE ISLAM / Jongeren Tegen Racisme. - Gent : Scholen Zonder Racisme, 1992. - 15 p. - 93.47(2.2.4)

VUILE ARABIEREN : bedlectuur voor Vlaamse Blokkers / Lucas Catherine. - A'pen : Hadewijch, 1993. - 99 p. - 94.18(2.2.4)

WERELD VAN DE ISLAM / Bernard Lewis. - A'pen : Mercator, 1976. - 362 p. : ill.

WERELD VAN DE MOSLIMS / Richard Tames. - Hasselt : Clavis, 1988. - 40 p. : ill.

WOMEN AND ISLAM IN MUSLIM SOCIETIES / Clingendael Instituut. - Den Haag : Min. Buitenlandse Zaken, 1994. - 138 p. : ill. - (Poverty and development : analysis & policy; 7). - 95.19(2.2.4)
 

3. GODSDIENST EN WETENSCHAP


3.1 DERDE WERELD - MILIEU - VREDE - RECHTVAARDIGHEID

50 JAAR UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS : een feestbijdrage van de bahá'ís. - Den Haag : Tahirih Instituut, 1998. - + lesbrief. - 99.33(3.1)

A 18 ANS SUR LES CHEMINS DE L'INDE : de l'Inde au Kazakhstan, à la découverte d'un espoir / Alice Anbergen. - Brx. : MEB, 1997. - 121 p. : ill. - ISBN 2-87203-039-5. - signé par l'auteur. - 97.47(3.1)

ACTUELE DOCUMENTATIE-MAPPEN IN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK / Cooreman Guido. - Genk : HHTI, 1992. - 92 p. + 2 diskettes. - 94.60(3.1)

AFRICA NOW : people, policies & institutions / ed. Stephen Ellis; inl. Jan Pronk. - London : James Currey, 1995. - 293 p. - 95.69(3.1)

EEN AGENDA VOOR ONTWIKKELING / Boutros Boutros-Ghali. - Brx. : ABOS, 1996. - (68) p. - 97.52(3.1)

HET ALGEMENE BELANG : lof van de solidariteit / Riccardo Petrella. - Brx. : VUB, 1998. - 127 p. - (Maatschappij en technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen; 4). - 90-5487-158-X. - 98.30(3.1)

ALLE KINDEREN HEBBEN RECHTEN. - Leuven : infodok, 1990. - 125 p.

ALLE RECHTEN VAN DE MENS VOOR ALLEN. - Brx. : VN-informatiecentrum, 1997. - 38 p. - 99.37(3.1)

ALLES OVER HET NCOS. - Brx. : NCOS, 1994. - 80 p. : ill. - 94.56(3.1)

Amnesty International JAARBOEK 1993. - A'dam : AI, 1993. - 519 p. - 93.38(3.1)

ANDERE BERICHTEN UIT TEHERAN : Iraanse identiteit na het fundamentalisme / red. Farhad Golyardi; Abdolkarim Soroush, Janet Afary, Hooshang Amirahmadi. - A'dam : De Balie, 2000. - 64 p. - ISBN 90 6617 237 1. - 00.46(3.1)

ANDERE WERELD / Marten Toonder. - Utrecht, CPNB, 1982. - 92 p. : ill.

ANDERHALF MILJARD KINDEREN. - Den Haag : Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking, s.a. - 55 p. : ill. - in archiefdoos.

APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE DES PROCESSUS DE PAIX : receuil des conférences. - Suisse : Association Européenne Francophone pour les études bahá'íes, 1986. - 101 p. - 95.28(3.1)

ARMOEDE IN BELGIE. - A'pen : Ned.Boekhandel, 1975. - 56 p.

ASSISI DECLARATIONS. - [Genève] : WWF, 1986. - 31 p. - 94.16(3.1)

AWARE / Marlies van Bouwel. - Brx. : NCOS, 1992. - 37,34 p. : ill. - bevat: 1. Op eigen kracht : het sneeuwbaleffekt van geïntegreerde ontwikkeling. 2. Vrouwelijke leiders in de maak. - 93.54(3.1)

BAHA'I FAITH AND MARXISM : proceedings of a conference held jan. 1986. - Ottawa : Bahá'í, 1988. - 52 p. - Bijdragen van: Laurie E.Adkin (marxisme); Farzam Arbab (sociale transformatie); Howard Buchbinder (sociale veranderingsprocessen); William S.Hatcher (menselijke natuur); John Huddleston (rechtvaardige regering en wereldvrede); Colin Leys (marxisme).

BASIC FACTS ABOUT THE UNITED NATIONS. - NY : UN, 1998. - 348 p. - ISBN 92 1 100793 3. - 99.7(3.1)

BEREKENDE WERELD : over bevolking en ontwikkeling / Marlies van Bouwel, Ilse Uyttenhove. - Brx. : NCOS, 1994. - 94.48(3.1)

BEZORGDHEID OM HET MILIEU : een didactische map voor leerkrachten en jeugdbegeleiders in het kader van 'de boodschap van de jeugd - Vlaamse Gemeenschap' / Luc De Meersman, Henri Van Daele, Koen Verschoore, Thérèse Coens. - Brussel : Boodschap van de jeugd, 1990. - 127 p. : ill. t.g.v. de 60ste verjaardag van Z.M. de koning en van de 40ste verjaardag van zijn koningschap.

BIOLOGISCHE ASPECTEN VAN DE INSECTEN-BESTRIJDING / Guido Cooreman. - Schoten : HRTI, 1975. - 117 p.

BIRTH OF A WORLD PEOPLE : provisional constitution of the commonwealth of world citizens / intr. Hugh J.Schonfield. - London : Dennis Dobson, 1956. - 97.35(3.1)

BUILDING A SUSTAINABLE ECONOMY, THE CASE OF AGRICULTURE : a bahá'í approach / Marc Vanrusselt. - Landegg : World Order Studies, 1993. - 79 p. - Eindwerk. - 95.20(3.1)

CASE FOR A UNITED NATIONS PARLIAMENTARY ASSEMBLY / Dieter Heinrich. - A'dam, New York : World Federalist Movement, 1992. - 26 p. - 93.34(3.1)

CHINA / Michel Korzec. - Den Haag : NOVIB, 1988. - 68 p. : ill.

City of Sanford DR.MARTIN LUTHER KING JR. CELEBRATION 1991, 1992. - Sanford : Civic Centre, 1991, 1992. - 12, 32 p. : ill. + interfaith religious service 1991 (6 p.). - 97.17(3.1)

COMMON DESTINY, NEW RESOLVE : annual report / Kofi A.Annan. - NY : VN, 2000. - 127 p. - 00.83(3.1)

COMMUNAL HARMONY : India's Greatest Challenge. - New Delhi : NSA India, (1993). - 6 p. - 97.9(3.1)

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT. - NY : VN, 1993. -
53 p. - 00.84(3.1)

DAG VAN DE VERENIGDE NATIES 24 OKTOBER 1991 / Salah Cherit. - Brx : Verenigde Naties, 1991. - 111 p. - Brijdragen van: R.von Arnim (vluchtelingen); J.D.Kop (vrede en veiligheidsbeleid); D.A.Leurdijk (regionale conflicten); Nico Schrijver (golfcrisis); D.A.Leurdijk (democratisering VN); G.Ringnalda (versterking VN); E.Verhellen (kind); P.Galand (solidariteit); B.Cools (Antwerpen, Europese culturele hoofdstad); A.van der Zijl en G-J.Rietveld (jongeren en UNESCO).

DECLARATION DES DEVOIRS ET DES RESPONSABILITES DE L'HOMME. - Valencia : Fundacion Valencia Tercer Milenio, 1999. - 111 p. - 99.47(3.1)

DHARMA GAIA : a harvest of essays in buddhism and ecology / ed. Allan Hunt Badiner; voorw. Dalai Lama; Yhich Nhat Hanh, Joanna Macy, Joan Halifax, Gary Snyder, John Seed, Deena Metzger, Rick Fields, Robert Aitken e.a. - Berkeley : Parallax, 1990. - 265 p. : ill. - 93.36(3.1)

DISCRIMINATIE VAN DE VROUW : HET VERDRAG EN HET COMITE. - Brussel : UNIC, 1998. - 76 p. - (De rechten van de mens, informatiebulletin; nr.22). - 00.48(3.1)

DOMINICAANSE REPUBLIEK HAITI / Meindert Fennema. - Den Haag, Brx. : NOVIB, NCOS, 1992. - 75 p. : ill., krt. - (Landenreeks).

DRAAIBOEK LOKALE AGENDA 21 / C.Beernaerts, R.Daems, E.Paredis, P.Vanhoutte. - Brx. : VODO, 1997. - p. 74, XVIII, 75-80, XV, 81-88, XXXIV, 89-92, XXIV, 93-96, XVIII, 97-104, XV, 105-114, XXXIV, 115 + deel 2 (p. 115-122, XXI, 123-131, XX, 132). - ISBN 90-71665-58-5. - 97.30(3.1)

EARTH AND FAITH : a book of reflection for action / Libby Basset. - New York : UNEP, s.a. - 79 p. : ill. - ISBN 92 807 1915 7. - 00.71(3.1)

ECONOMIE ET SOCIETE : quelles perspectives au-delà des crises actuelles. - Lausanne : Ass.Eur.Franc. des Etudes Bahá'íes, 1989. - 115 p. - 5ième conf. annuelle, receuil des conférences. - 94.25(3.1)

EFFICACITE DES MOYENS PAUVRES DANS L'AIDE AU TIERS-MONDE / Pierre Parodi. - Ceilhes (Hérault) : l'Arche, [1966 ?]. - 32 p. - avec annexe: Données sur l'alimentation et la lutte contre la faim dans le monde. - 93.55(3.1)

EMERGING VALUES FOR A GLOBAL ECONOMY : a statement of the European Bahá'í Business Forum. - Paris : EBBF, 1993. - 11 p. - 94.50(3.1)

ETHICS AFTER SOCIALISM : now or ever? / Dorothy Marcic, George Starcher. - Paris : EBBF, 1995. - 14 p. - 95.76(3.1)

ETHICS AND THIRD WORLD DEVELOPMENT : the role of multinational corporations / Michel P.Zahrai. - Paris : EBBF, 1993. - 28 p. - 94.51(3.1)

FAIR TRADE JAARBOEK 1995. - Maastricht : European Fair Trade Association, 1995. - 127 p. - 96.26(3.1)

GAIA : een nieuwe visie op de aarde / James Lovelock; voorwoord Midas Dekkers. - A'pen : Kosmos, 1992. - 176 p. - (Kosmos New Age Pockets voor de niewe tijd). - 95.68(3.1)

THE GAIA PEACE ATLAS : survival into the third millennium / Frank Barnaby, Javier Pérez de Cuéllar. - NY : Doubleday, 1988. - 271 p. : ill. - 95.60(3.1)

GLOBAL ENVIRONMENT OUTLOOK / UNEP. - London : Earthscan, 1999. - 398 p. : ill. - ISBN 1 85383 588 9. - 00.72(3.1)

GRENZELOOS : 69 citaten en 77 foto's over één wereld. - Brx : NCOS, 1989. - 142 p. : ill.

GRENZEN AAN DE CONCURRENTIE / Groep van Lissabon; Riccardo Petrella. - Brx : VUB, 1994. - 198 p. - (Maatschappij en technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen; 1). - 94.72(3.1)

GRENZEN VOORBIJ : een wereldwijde catastrofe of een duurzame wereld / Donella H.Meadows, Dennis L.Meadows, Jorgen Randers. - Utrecht : Spectrum, 1992. - 308 p. - (Aula; 250).

HAITI : onderwijs, hefboom tot ontwikkeling. - Brx. : Unicef, 1998. - 77 p. : ill. - 98.21(3.1)

HANDBOEK VOOR DE VERENIGDE NATIES. - (NY) : VN, 1995. - 334 p. - ISBN 92-1-100570-1. - 97.62(3.1)

HANDBOEK VOOR EEN RECHTVAARDIGE WERELD / O.degreef, J.drumel. - Brx : Unicef, s.a. - 136 p. : ill.

HEMELSE VREDE : de lente van Peking. - Adam : Balans, 1989. - 148 p. : ill. - met bijdragen van: J.G.Gaarlandt, Vincent Mentzel, Frénk van der Linden, Irene Slegt, Frank Niming, W.L.Chong, Tony Saich, Frank Niming, Stefan R.Landsberger.

HOE IS DE WERELD ERAAN TOE? 1990 : een rapport van het worldwatch institute over de vooruitgang naar een duurzame samenleving toe. - Keerbergen : Pauli Publ., 1990. - 320 p.

HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1994 / UNDP. - NY : UP, 1994. - 226 p. : ill + press releases (28 p.). - 94.42(3.1)

HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1997 / UNDP. - NY : Oxford UP, 1997. - XI, 244 p. - ISBN 0-19-511997-5. - 97.59(3.1)

HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1999 / UNDP. - NY : Oxford UP, 1999. - XIV, 262 p. - ISBN 0 19 521562 1. - 00.15(3.1)

HUMAN RIGHTS TODAY : a United Nations priority. - NY : UN, 1998. - 74 p. : ill. - ISBN 92 1 100797 6. - 99.17(3.1)

HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AGAINST THE INDIGENOUS PEOPLES OF THE AMERICAS / Amnesty International. - London : AI, 1992. - 114 p. : ill.

INITIATION A LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT : lignes directrices. - Genève : Groupe d'ONG, 1995. - 15 p. - 95.23(3.1)

INLEIDING TOT GEWELDLOOSHEID : voorstel van een denkschema / Pat Patfoort. - Brx : IOT, 1984. - 51 p. + Sociale verdediging / Staf Geeraerts ( 14 p. // bijlage Protest, IOT) + Praktijk van geweldloos burgerverzet en sociale verdediging / Staf Geeraerts (16 p.)

INLEIDING TOT HET MARXISME : van de sociale ongelijkheid naar een klassenloze maatschappij / Ernest Mandel. - Gent : Léon Lesoil, 1974. - 99 p.

INTERNATIONAAL JAAR VAN DE INHEEMSE VOLKEREN IN DE WERELD. - NY : VN, 1993. - 18 p. - 94.23(3.1)

INTERNATIONAAL STATUUT VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. - Brussel : UNIC, (1996). - 68 p. - (De rechten van de mens, informatiebulletin; nr.2). - 00.48(3.1)

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND / Kris Vanderhaegen. - Brussel : Centrum UNO-recht, 1992. - 78 p. - (VVN-berichten jrg.16 nr.73, 1992-4). - 93.20(3.1)

IRAN / Leyla Hamidi. - Adam : Koninklijk Instituut voor de Tropen. Brx. : NCOS. - (Landenreeks). - met bibliografie.
1ste druk, 1991. - 69 p. : ill. - Bahá'ís p. 48.
2de geactualiseerde druk, 1998. - 78 p. : ill. - Bahá'ís p. 49. - ISBN 90 6832 364 4. - 99.1(3.1)

IS DE DERDE WERELDOORLOG BEGONNEN / Paul van de Meerssche. - Leuven : Davidsfonds, 1975. - 182 p. - (keurreeks; 129). - 95.51(3.1)

JACHT IS OPEN ... OP VOOROORDELEN : tien vooroordelen en hun weerlegging. - Gent : Jongeren tegen racisme, 1992. - 45 p. - 92.210(3.1)

KEERPUNT VOOR ALLE NATIES : een verklaring van de Bahá'í International Community ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Verenigde Naties. - Den Haag : SBL, 1997. - 32 p. - ISBN 90-70765-39-X. - 98.9(3.1)

KINDEREN HEBBEN RECHTEN : tentoonstelling georganiseerd door de Generale Bankmaatschappij mmv Unicef tgv het Internationaal Jaar van het Kind. - Brx : F.Poot, 1979. - 64 p. : ill. - in archiefdoos.

KINDEREN VAN DEZE WERELD : 4de wereldtentoonstelling van de fotografie. - Berlijn : Tempelhof, 1977. - 206 p. : ill. - in archiefdoos.

DE KLOOF TUSSEN ARM EN RIJK. - Brussel : 11.11.11, 1999/2001. - 22/23 p. : ill. - 02.17(3.1)

EEN MAAND EN EEN DAG : notities uit de gevangenis / Ken Saro-Wiwa. - Brussel : NCOS, 1995. - 269 P.96.32(3.1)

MAN OF THE TREES : selected writings of / Richard St.Barbe Baker; ed. by Karen Gridley. - Willits : Ecology Action, 1989. - 127 p. : ill.

MENSENRECHTEN KRONIEK VAN DE DERDE WERELD : vrede moet je durven / ATD Vierde Wereld. - Paris : Quart Monde, 1992. - 139 p. : ill. - 95.54(3.1)

MENSHEID OP EEN KEERPUNT : tweede rapport aan de club van Rome / Mihailo Mesarovic, Eduard Pestel. - A'dam : Agon, 1974. - 198 p.

MICHAIL GORBATSJOV : de biografie / Gerd Ruge. - Baarn : Tirion, 1990. - 318 p. : ill.

MIGRANTEN EN INTEGRATIE / Ingrid Bosmans, Johan Cooreman, Sara Vanhoyland. - Hasselt : Humaniora KJ, 1997. - 49 p. : ill. - 97.40(3.1)

MILIEU EN ONTWIKKELING. - A'pen : Wereldwijd, 1992. - 125 p. - (Noord-Zuid-Cahier, jrg.17 nr.3). - met bijdragen van: T.Heyse, H.David, P.Dhondt (NGO's en UNCED), Wendel Trio, B.Pallemaerts, H.Bruyninckx, R.Van Erman, M.Khor (trans nationale ondernemingen MNO's), T.De La Court. - 93.71(3.1)

MILLENNIUM SUMMIT MULTILATERAL TREATY FRAMEWORK : an invitation to universal participation. - NY : VN, 2000. - XII, 111 p. + texte français, XII, 111 p. - 00.86(3.1)

MILLENNIUM VERKLARING VAN DE VN. - NY : VN, 2000. - 12 p. + documenten seminar. - 00.78(3.1)

MISHANDELD? : de derde wereld in de wereldhandel / Rudy de Meyer. - Brx : NCOS, 1988. - 112 p.

MODEL VOOR DE MENSHEID : verslag aan de club van Rome over de ontwikkeling van de wereldgemeenschap en de doelstelling van landen en volkeren met betrekking tot bevolking, milieu, grondstoffen en economie / Ervin Laszlo. - Utrecht : Bruna, 1978. - 463 p.

MONDIALE VERANTWOORDELIJKHEID : aanzetten voor een verbindende ethiek / Hans Küng. - Kampen : Kok, 1992. - 177 p. - 92.212(3.1)

MULTICULTURALISME / Jaap Gruppelaar, Jean-Pierre Wils. - (Nijmeghen) : CEKUN, (1999). - p.85-219. - fotokopies van 3 bijdragen: VREUGDE AAN DE VERSCHEIDENHEID / P.Valkenburg. DE UNIVERSALISEERBAARHEID VAN DE MENSENRECHTEN / G.Steunebrink. MULTICULTURALITEIT, IDENTITEIT EN TOLERANTIE / Paul van Tongeren. - 00.56(3.1)

NAAR EEN MILIEUBELEID VOOR ONZE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING / Rik Rammeloo. - Brx. : UCOS-VUB, 1992. - VIII, 92, IX-XV p. - (Perspectief, sept. 1992). - 93.72(3.1)

NCOS STELT ZICH VOOR. - Brx : NCOS, 1986. - 69 p. : ill.

OCEANIE + MAORIS / samenstelling Guido Cooreman. - Hasselt : Karmel, 1995. - artikels uit De Wereld Morgen, Conscience et Liberté, Dimensie 3, Belang van Limburg, Wereldwijd, Vergeten Volkeren, Tribaal Nieuws, 1981-1994. - 95.3(3.1)

ONDERWIJS : plattelandsontwikkeling : bevolking. - Den Haag : Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking, 1984. - 48,7,7 p. : ill.

ONE WORLD OF REASON : one hundred world citizens and world federalist authors. - Paris : Club Humaniste s.a. (1977). - 150 p. - (Mundialist Summa; vol.1)

ONZE WERELD GODS WERELD : zorg voor het leefmilieu / Barbara Schumacher. - Averbode : Altiora, 1989. - 150 p.

OPVOEDEN TOT WERELDBURGER. - Mechelen : Bakermat (UNICEF, NCOS), 1996. - 142 p. : ill. - 1.Handboek basisschool. - 97.11(3.1)

ORKEST VAN DE TITANIC : werken aan andere Noord-Zuid verhoudingen / Hans Achterhuis, Dirk Barrez, Yash Tandon, Melanie Schellens (NCOS), Antonio Elizalde, Alan Fowler, Jean Bossuyt. - Brx. : VUB, 1993. - 216 p. - 93.7 (3.1)

OVER DE HOOGTE ALS RICHTING VAN GROEI : christenen en ecologie / Gerard Bodifée. - Hasselt : Christenforum, 1996. - 5 p. - 97.23(3.1)

OUR COMMON FUTURE : the world commission on environment and development / Gro Harlem Brundtland. - Oxford : Oxford Univ., 1987. - 383 p.

PARTICIPATIE VERSUS SPEKTAKEL : derde wereldsolidariteit geconfronteerd met wantrouwen / Mark Elchardus, Ignace Glorieux, Dominique Van Ryckeghem. - Brussel : VUB, 1992. - 31 p. - (TOR; 1992/17). - 94.60(3.1)

PARTNERS VOOR ONTWIKKELING. - Brx : ABOS, 1995. - 52 p. : ill. - 95.75(3.1)

PARTNERSHIPS FOR GLOBAL COMMUNITY : annual report on the work of the organisation 1998 / Kofi A.Annan. - NY : UN, 1998. - 89 p. - ISBN 92 1 100798 4. - 99.5(3.1)

PLAATS EN DE ROL VAN DE VROUW IN DE DERDE WERELD / ABOS. - Brx : Abos, 1994. - 60 p. : ill. + EEN LEKKER STUK / Coopibo (12 p.) - 95.18(3.1)

POWERS OF NATURE (the) : and how we can help re-create a new and peaceful world. - Mount Abu : Brahma Kumaris World Spiritual University, 1994(?). - 20 p. : 10 foto's. - 95.25(3.1)

THE PROGRESS OF NATIONS 1993. - NY : UNICEF, 1993. - 54 p. : ill. - 93.58(3.1)

PROMOTING POSITIVE MESSAGES THROUGH THE MEDIA : happy hippo show. - Paris : BIC, (1998). - 99.30(3.1)

RAPPORT MONDIAL SUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN 2000 / UNDP. - Paris : De Boeck, 2000. - 290 p. : ill. - ISBN 2 8041 3472 5.  - 00.85(3.1)

RAPPORT VAN DE CLUB VAN ROME : de grenzen aan de groei / Dennis Meadows. - Utrecht : Spectrum, 1972. - 215 p.

RAPPORT VAN DE SECRETARIS-GENERAAL OVER DE ACTIVITEITEN VAN DE ORGANISATIE 1991 / Javier Pérez De Cuéllar. - Brx : Verenigde Naties, 1991. - 27 p.

RECHT ANDERS TE ZIJN : naar nieuwe vormen van solidariteit met de derde wereld / Thierry Verhelst. - A'pen : Unistad, 1986. - 295 p.

DE RECHTEN VAN DE MENS / Paul Morren, intr. Marc Bossuyt. - Leuven : Garant, 1999. - 270 p. - ISBN 90 5350 815 5. - mmv VVN. - 00.22(3.1)

REFUGEES / Nele Roggeman. - Overpelt : Instituut Mater Dei, 1996. - 23 P. - 96.42(3.1)

RIGOBERTA MENCHU : een bericht uit Guatemala / Elisabeth Burgos. - Breda : De Geus, 1993. - 287 p. - (Geuzenpocket; 15). - 93.35(3.1)

RURAL DEVELOPMENT AND THE DEVELOPPING COUNTRIES / Iraj Poostchi. - bevat: RURAL DEVELOPMENT AND RELIGION. - 20 p. - ch.14 of Rural development and the developping countries. AGRICULTURE BEYOND 2000 : a bahá'í perspective. - Henley-on-Thames : I.Poostchi, 1992. - p.130-175. - ch.8-10. - 94.21(3.1)

SAMEN EEN WERELD : België in de Verenigde Naties. - Brussel : Min. Buitenlandse Zaken, 1993. - 15 p. : ill. - 94.14(3.1)

SAMEN LEVEN IN APARTE WERELDEN, MANNEN EN VROUWEN IN EEN TIJD VAN VERANDERING : wereldbevolkingsrapport 2000 / NY : UNDP, 90 p. - 00.87(3.1)

SAMEN OP WEG NAAR VREDE : verder gaan in de geest van Assisi '86 / Rik Hoet; Godfried kardinaal Danneels; Jo Hanssens. - A'pen : Unistad, 1992. - 112 p. - Pax Christi Vlaanderen; St.Egidius-gemeenschap.

SCHULD DES NORDENS : der 50-Billionen-Coup (Schuld van het Noorden: de 50 biljoen slag) / Hafez Sabet. - Frankfurt : Horizonte, 1992. - 119 p.

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT : a bahá'í aproach / Holly Hanson Vick. - Oxford : GR, 1989. - 147 p.

SOCIETES MULTINATIONALES : origines, développement, influence, firmes, histoire, stratégies, grands secteurs. - Paris : Livre de Poche, 1975. - 253 p.

SOCIOLOGISCH ONDERZOEK NAAR 11.11.11-COMITES EN 11.11.11-MEDEWERKERS / Bart Cambré, Joeri Vancoillie; o.l.v. Jaak Billiet en Geert Loosveldt. - Leuven : KUL, 1993. - voorlopig rapport. - 94.43(3.1)
Deel 1. DE COMITES. - 62 p. Deel 2. DE MEDEWERKERS. - 135 p.

SPIRITUAL FOUNDATIONS OF THE NEW MANAGEMENT PARADIGM / Dorothy Marcic. - Landegg : EBBF, 1994. - 18 p. - 95.77(3.1)

THE STATE OF WORLD POPULATION. - NY : UNFPA
1999: 6 BILLION : a time for choices / Nafis Sadik. - 1999. - 76 p. : ill. - 00.58(3.1)

THE STATE OF THE WORLD'S CHILDREN 1997. - Oxford : UP, 1997. - 107 p. : ill. + DE TOESTAND VAN DE KINDEREN IN DE WERELD 1997 : samenvatting / Carol Bellamy (38 p.). - ISBN 0-19-262871-2. - 97.53(3.1)

THE STATE OF THE WORLD'S CHILDREN 2000 / Carol Bellamy. - NY : UNICEF, 2000. - 120 p. : ill. + DE TOESTAND VAN DE KINDEREN IN DE WERELD 2000 : samenvatting (11 p.). - ISBN 92-806-3532-8. - 00.59(3.1)

THE STATE OF THE WORLD'S REFUGEES 1993 : the challenge of protection / UNHCR. - NY : Penguin, 1993. - 191 p. : ill. + Vluchtelingen, een kennismaking / OCIV 1994 (19 p.) - 94.41(3.1)

STILLE ZUIDZEE / Ad Borsboom, Anton Ploeg. - Adam : NCOS, 1992. - 74 p. : ill., krt. - 93.2(3.1)

STOP DE BOM : twee jaar aktie tegen de kernbewapening / Dirk Barrez, Jan Rutgeers. - Brx : IOT, 1982. - 108 p. : ill. - in archiefdoos.

DE TIJD DRINGT : pleidooi voor een vredesconcilie van alle christenen in de wereld over gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping / Carl Friedrich von Weizsäcker. - Baarn : Ten Have, 1988. - 110 p.

TO THE PEOPLES OF THE WORLD : a bahá'í statement on peace by the Universal House of Justice. - Ottawa : Bahá'í, 1986. - 91 p.

TOCHT NAAR HET GELUK / Bernard Benson. - Leuven : Kritak, 1982. - 148 p. : ill.

DE TOEKOMST VAN AFRIKA / Global Coalition for Africa. - Maastricht : GCA, 1995. - 54 p. + Afrika's toekomst en de wereld (IS 11-95), 11.11.11-bijlage (Nieuwsblad 4/11/95). - 95.66(3.1)

DE TOEKOMST VAN AFRIKA / Global Coalition for Africa. - Maastricht : GCA, 1996. - 87 p. - Eindverslag. - 96.44(3.1)

TOEN ZE ME OVER MARTELEN VERTELDEN. - s.l. : Amnesty International, Raad van Kerken, Humanistisch Verbond, 1984. - 56 p. : ill.

DE TOESTAND VAN DE KINDEREN IN DE WERELD 1997. - Brx : UNICEF, (1996). - 38 p. - samenvatting. - 97.10(3.1)

TOMORROW BELONGS TO THE CHILDREN : contribution to earth summit '92. - (Brazil) : BIC, 1992. - 78 p. : ill. - with UNICEF support and Asma sponsorship. - 93.45(3.1)

TOWARDS AN EVER-ADVANCING CIVILIZATION. - Ottawa : Bahá'í, 1984. - 128 p.

TRANSITION TO A GLOBAL SOCIETY / ed. Suheil Bushrui, Iraj Ayman, Ervin Laszlo; intr. Frederico Mayor. - Oxford : Oneworld, 1993. - 176 p. - 93.67(3.1)

TURNING POINT FOR ALL NATIONS / Bahá'í Inteernational Community. - New York : BIC, 1995. - 31 p. - + spec. foto-copie exemplaar, Den Haag 99. - 95.67(3.1)

UIT VREES VOOR VERVOLGING. - Brx. : OCIV, NCOS, 1992. - 96 p. : ill. - (FUGA jrg.1992 nr.5). - 93.1(3.1)

UITGEBAAT, UITGEBUIT, UITGEPUT : grondproblemen in de derde wereld / Rudy de Meyer. - Brx : NCOS, 1986. - 96 p.

UNILEVER 2. - Odijk : Sjaloom, s.a. - 112 p.

UOMO IN AFRICA / Vito Magliocco. - Milano : Nuove Edizioni, 1959. - 247 p. : 8 tek., 76 foto's. - 95.72(3.1)

VAANDEL MET HET RODE KRUIS / P.Van Herck en C.Vanloy. - Apen : Sikkel, 1963. - 32 p. - (Historische verhalen)

VAN HULP TOT INTERNATIONALE SAMENWERKING : het NCOS van 1966 tot 1990 / Bert Peeters, Bert Cleymans. - Brx. : NCOS, 1990. - 125 p. : ill. - ISBN 90-71665-11-9. - 97.15(3.1)

VAN NAIROBI 1985 TOT PEKING 1995 : rapport over de situatie van vrouwen in België / Steunpunt Womens Studies. - Brx : Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid, 1994. - (106) p. - Miet Smet. - 95.84(3.1)

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. - Brussel : UNIC, 1998. - 47 p. - 00.84(3.1)

VERENIGDE NATIES : ideaal en werkelijkheid / P.R.Baehr. - Utrecht : Spectrum, 1976. - 332 p.

VERENIGDE NATIES HERVORMEN / hoofdred. Bob Hendrickx. - A'pen : Wereldwijd, 1993. - 127 p. - (Noord-Zuid cahier; jrg.18, nr.3). - 94.2(3.1)

VERHAAL AARDE : inheemse volken aan het woord over milieu en ontwikkeling. - A'dam : Bridges books, Knipscheer, 1992. - 239 p.

VERS UNE HUMANITE PROSPERE / BIC. - Paris : Bahá'í, 1995. - 27 p. + letter NSA Ireland, 'Prosperity of Humankind' in simplified English (4 p.) + The prosperity of humankind (4 p.) in American Bahá'í News. - 96.10(3.1)

VERSNELDE OMMEKEER : de waarden van Vlamingen, Walen en Brusselaars un de jaren negentig / Jan Kerkhofs, Karel Dobbelaere, Liliane Voyé, Bernadette Bawin-Legros. - Tielt : Lannoo, 1992. - 286 p. - European Value Study (Europese Waarden Studie). - Koning Boudewijn Stichting.

VIERDE WERELDCONFERENTIE OVER VROUWEN : actie voor gelijkheid, ontwikkeling en vrede : Peking 1995 / Belgisch coördinatie-comité. - Brussel : Min. Buitenlandse Zaken, 1994. - 73 p. + IVde wereldconferentie van de VN over de vrouw : actie voor gelijkheid, ontwikkeling en vrede / Miet Smet (18 p.). - 95.24(3.1)

VOEDSELBOEK. - Gent : Nat. Kom. voor gezonde en rechtvaardige voeding, s.a. - 140 p. : ill.

VOLUNTARY SHARING / Peter Mühlschlegel. - Jouy-en-Josas (Fr.) : EBBF, 1992. - 8 p. - 95.78(3.1)

VREDE EN GERECHTIGHEID VOOR DE GEHELE SCHEPPING : slotverklaring van de Europese oecumenische conferentie Vrede en Gerechtigheid 15-21 mei 1989, Bazel (Zwitserland) / Raad van Kerken in Europa, Raad van de Europese Bisschoppenconferenties. - Amersfoort : De Horstink, 1989. - 44 p. + Boodschap van de Europese oecumenische bijeenkomst, Bazel 17-21 mei, 3 p. in "Oecumenisch Nieuws" 1989.3.

VREDES-BOEK / Bernard Benson. - Leuven : Kritak, 1981. - 223 p. : ill.

VREDESWETENSCHAP : inleiding tot de polemologie / B.V.A.Röling. - Utrecht : Spectrum, 1981. - 336 p.

VREEMDE STOFFEN IN ONZE VOEDING : soorten, effeceten, normen : hormonen, pesticiden, kleurstoffen, zware metalen, e.a. / Desire L.Massart, Hendrik Deelstra, Guido Hoogewijs. - A'pen : Ned.Boekhandel, 1980. - 273 p. - (Monografieën leefmilieu nu, 16)

VREEMDELINGEN: HAAT OF LIEFDE? : over vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten / Bert de Craene. - A'pen : Standaard, 1993. - 48 p. - 93.51(3.1)

VRIJ VAN ANGST / Aung San Suu Kyi; voorwoord Vaclav Havel. - Houten: Wereldvenster, Amnesty International, 1991. - 266 p. : ill.

WAGING PEACE : selections from the bahá'í writings on universal peace. - LA : Kalimat, 1985. - 96 p.

WE THE PEOPLES : the role of the UN in the 21st century / Kofi A.Annan. - NY : UN, 2000. - 80 p. : ill. - ISBN 92 1 100844 1. - 00.79(3.1)

WEG VAN GOD ? : Iran twintig jaar na de revolutie / Jan Keulen. - A'dam : Bulaaq, 1999. - 199 p. : ill. - bahá'ís p. 133-135. - ISBN 90-5460-039-X. - 99.50(3.1)

WEG VAN RIO : aktiegids milieu en ontwikkeling / Michael McCoy, Patrick McCully. - Utrecht : Van Arkel, 1994. - 128 p. - 94.69(3.1)

WELZIJNSMANIFEST : naar een kommunautair demokratische wereldorde / Rik Claes. - Diepenbeek : Wetenschappelijk Onderwijs Limburg, 1976. - 36 p.

WERELD BEVOLKINGSRAPPORT
1997 : het recht om te kiezen: reproductieve rechten en reproductieve gezondheid / Nafis Sadik. - Hilversum : WPF, (1997). - 78 p. : ill. - ISBN 0-89714-409-0. - 97.54(3.1)
1998 : nieuwe generaties / Nafis Sadik. - 84 p. : ill. - 99.9(3.1)

HET WERELD KERN-CURRICULUM / De Robert Muller School. - Den Haag : East-West Publ., 1993. - 94 p. : ill. - 95.83(3.1)

WERELDBEVOLKINGSCONFERENTIE CAIRO 1994 : een conferentie over normen en waarden. - Den Haag : Min. Buitenlandse Zaken, 1995. - 53 p. - 95.26(3.1)

WERELDBANK EN IMF: 'T IS GENOEG / KODEWESS, OXFAM-Wereldwinkels, Stichting Grenzeloze Solidariteit. - Brussel : KODEWESS, 1994. - 122 p. : ill. - (KODEWESS; 4.1994, nr.13). - 94.61(3.1)

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN DUURZAME ONTWIKKELING. - Mol; Namur : VITO; FTU, 1996. - 123 p. - 96.35(3.1)

WHO IS WRITING THE FUTURE : reflections on the twentieth century. - NY : BIC, 1999. - 10 p. - 2 ex.: grijze + gele uitgave. - 99.32(3.1)

WIR BEREICHERN EUCH - WENN IHR WOLLT : Menschen aller Kulturen, Integration als Herausforderung und Chance, eine Initiative der Baha'i / NGR . - Hofheim : Bahá'í Verlag, 1998. - 62 p. - ISBN 3 87037 350 4. - 00.23(3.1)

WOMEN : attaining their birthright / Constance Conrader. - Wilmette : bahá'í, 1972. - 36 p. - brochure // World Order 6, nr.4 (1972). - 93.14(3.1)

THE WORLD BANK : annual report 1997. - Washington : World Bank, (1997). - ISBN 0-8213-3760-2. - 97.58(3.1)

WORLD DEVELOPMENT INDICATORS, 1960-1975. - Washington : World Bank, 1978. - 120 p. - in archiefdoos.

 
3.2 FILOSOFIE

ALDUS SPRAK ZARATHOESTRA : een boek voor allen en voor niemand / Friedrich Nietzsche. - A'dam : Wereld-Bibliotheek, 1974. - 252 p.

AMBRUNETIE : het avondland in de morgen / Mark Eyskens. - A'pen : Nederlandsche Boekhandel, 1974. - 144 p.

ANARCHIE IN ACTIE : de welvaartsstaat stort in elkaar / Colin Ward. - A'pen : Nederlandsche Boekhandel, 1975. - 176 p.

ANTWOORD OP VRAGEN / J. Krishnamurti. - Wassenaar : Mirananda, 1982. - 150 p.

HET ARGUMENT VAN SOLIMON : opstellen over het gevaarlijke boek / W.A.C.Whitlau en H.van Praag. - s.l. : Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1968. - 128 p. : ill.

BASES SPIRITUELLES DE L'EDUCATION / Rudolf Steiner. - Paris : Centre Triades, 1976. - 151 p.

BEPALINGEN VAN DE GEWELDLOOSHEID / Lanza del Vasto. - Mortsel/Sevapur : Lea Provo, 1965. - 52 p. - met bibliografie. - 96.22(3.2)

BLOKKERENDE GEWOONTEN : pleidooi voor een wereldstaat / Arnold J.Toynbee. - Utrecht : Spectrum, 1970. - 266 p.

COMMUNISTISCH MANIFEST / Karl Marx, Friedrich Engels. - s.l. : Frans Masereel Fonds, 1972. - 72 p.

DESIRE TO BE HUMAN : a global reconnaissance of human perspectives in an age of transformation written in honour of Pierre Teilhard de Chardin / Leo Zonneveld, Robert Muller. - Wassenaar: Mirananda, 1983. - 348 p. : ill. + THE CHRISTIAN AND CREATION  : the approach of Theilhard de Chardin / Robert Faricy // Bulletin Pontificium Consilium pro Dialogo inter Religiones. - 1992.1 (p.48-57)

DROOM VAN MARTIN LUTHER KING / Gil vander Heyden. - Apen : Sikkel, 1980. - 30 p. - (Historische verhalen)

EMILIE : ou de l'éducation / Jean-Jacques Rousseau. 636 p.

ENIGE REVOLUTIE / J.Krishnamurti. - Wassenaar : Servire, 1974. - 175 p.

ETHIQUE ET INFINI / Emmanuel Lévinas. - Fayard : s.l., 1982. - 123 p. - (Le livre de poche, biblio essais nr.4018). - 02.4(3.2)

FYSICA IN PERSPECTIEF / Werner Heisenberg. - A'pen : Spectrum, 1974. - 160 p.

GANDHI : zijn leven en zijn boodschap / Louis Fischer. - Wassenaar : Mirananda, 1983. - 210 p. : ill.

GANDHI, PELERIN DE LA NON-VIOLENCE // Le Courier. - Paris : UNESCO, 10:69 (XXIIe année). - 34 p. : ill. - 93.41(3.1)

GANDHI, PROFEET VAN INDIA / Raymond Clement. - Apen : Sikkel, 1981. - 30 p. - (Historische verhalen)

GANDHI VANDAAG / Herman Wauters. - Apen : IPIS, 1991. - 40 p. - (IPIS-brochure 42)

GEBROKEN ORDE : de vergeten toekomst van de filosofie / Leo Apostel. - Leuven : Kritak, 1992. - 248 p. - 93.4(3.2)

GIDS VOOR DE VERDOOLDEN : uitgangspunten voor mensen die vragen 'wat is de zin van alles?' of 'waarvoor leef ik eigenlijk?' / E.F.Schumacher. - Baarn : Ambo, 1977. - 159 p.

GITANJALI : Bengaalse wij-zangen / Rabindranath Tagore. - Genk : Jan Gysen, 1991 - 217 p. : ill. - met inl. over het leven van Tagore.

GOD OF DE MAMMON ? : de strijd van de eeuw / Roger Garaudy. - Averbode : Altiora, 1996. - 168 p. - ISBN 90-259-4664-X. - 97.18(3.2)

GRONDSTEENMEDITATIE / Rudolf Steiner. - Zeist : Vrij Geestesleven, 1979. - 73 p.

HET GROTE MEDEDOGEN VAN HET NIETS : over Krishnamurti / Renaat Winnen. - Hasselt : WOMB, 1998. - 24 p. - (brochure nr.9). - 99.25(3.2)

LA HOMARANISMO DE D-RO L.L.ZAMENHOF : historia enketo pri la naskigo kaj la evoluo de la Zamenhofa Homaranismo / C.Van Kleef; trad. C.Ribot. - Marmande : Esperantaj Francaj Eldonoj, 1965. - 34 p. - (Zamenhof en sia tempo; 2). - vermelding 'Abdu'l-Bahá op p.21. - 97.42(3.2)

HOU HET KLEIN : een economische studie waarbij de mens weer meetelt / E.F.Schumacher. - Bilthoven : Ambo, 1973. - 287 p.

HUMANISMEN EN HUMANISME / Leo Apostel. - A'pen : Humanistisch Verbond, 1963. - 70 p.

IN BEGINSEL : elementen van een christelijk geloof / Gerard Bodifée. - Kapellen : Pelckmans, 1994. - 78 p. - ISBN 90 289 1936 8. - 99.18(3.2)

INCLUSIEF DENKEN : een andere tijd vraagt een ander denken / Feitse Boerwinkel. - Bussum : Unieboek, 1975. - 96 p.

IS ER DAN NIETS MEER HEILIG / Salman Rushdie. - tekst Herbert Read Memorial lecture, 1990. - 92.214(3.2)

KAPITAAL : een kritische beschouwing over de economie / Karl Marx. - Bussum : Unieboek, 1972. - 604 p.

KERNPUNTEN VAN HET SOCIALE VRAAGSTUK : de drieledige maatschappijstructuur / Rudolf Steiner. - Zeist : Vrij Geestesleven, 1977. - 95 p.

KORTE VERTELLING VAN DE ANTICHRIST / Wladimir Solowjov. - R'dam : Christofoor, s.a. - 40 p.

LEO TOLSTOJ / A.M.Lathouwers. - s.l. : Desclée De Brouwer, 1964. - 71 p. - (Ontmoetingen, literaire monografieën). - Mens op zoek naar waarheid.

LEREN IN VRIJHEID / Carl R.Rogers. - Haarlem : Toorts, 1973. - 304 p.

LOF DER ZOTHEID / Erasmus. - A'pen Spectrum, 1969. - 191 p.

MENS ALS KLANKHARMONIE VAN HET SCHEPPENDE WERELDWOORD : over het organisch functioneren van de mens met de wereldwezens en de kosmische verschijnselen / Rudolf Steiner. - Zeist : Vrij Geestesleven, 1976. - 222 p. : ill.

MENS EN ZIJN SYMBOLEN / C.G.Jung. - R'dam : Lemniscaat, 1992. - 293 p.

MERKSTENEN / Dag Hammarskjöld. - Helmond : Gottmer, 1989. - 158 p. - (Spiritualiteit; 19)

MIRRORS OF THE SOUL / Kahlil Gibran; vert. en biogr. J.Sheban. - NY : Philosophical Library, 1965. - 101 p. - 94.17(3.2)

MYTHE VAN DE ASTROLOGIE : met een door 192 wetenschapsmensen, van wie 19 nobelprijswinnaars, ondertekende verklaring tegen de astrologie / Bart J.Bok, L.E.Jerome. - Baarn : Wereldvenster, 1976. - 51 p.

ONDERGANG EN DAGERAAD : bijdrage tot een nieuw bewustzijn / Karel Jonckheere, Erik van Ruysbeek. - Brussel : Manteau, 1966. - 124 p. - (Maerlantpocket; 2). - 93.39(3.2)

ONTSCHOLING VAN DE MAATSCHAPPIJ : het einde van een illusie? / Ivan Illich. - Baarn : Wereldvenster, 1972. - 164 p.

OPSTAND DER HORDEN / José Ortega Y Gasset. - Den Haag : Leopold, 1975. - 236 p.

OVER AGRESSIE BIJ MENS EN DIER / Konrad Lorenz. - A'dam : Ploegsma, 1974. - 286 p.

PEDAGOGIE VAN DE ONDERDRUKTEN : dit is waarlijk revolutionaire pedagogie / Ivan Illich. - Baarn : in den Toren, 1976. - 176 p.

PERSESTROJKA : een nieuwe visie voor mijn land en de wereld / Michail Gorbatsjov. - Utrecht : Spectrum, 1987. - 299 p.

POLITEA / Plato. - A'dam : Polak en Van Gennep, 1975. - 302 p.

POUR RUSHDIE : cent intellectuels arabes et musulmans pour la liberté d'expression. - Paris : La Découverte, 1993. - 307 p. - 94.24(3.2)

PRAKTISCHE ONTWIKKELING VAN HET DENKEN / Rudolf Steiner. - Zeist : Vrij Geestesleven, 1977. - 40 p.

PROFEET / Kahlil Gibran. - Wassenaar : Mirananda, 1977. - 119 p. : ill.

PROFETIEEN VAN NOSTRADAMUS. - A'dam : Schors, s.a. (1941). - 205 p.

PROJET ESPERANCE / Roger Garaudy. - Paris : Laffont, 1976. - 218 p.

DE RELIGIES UITGELEGD AAN MIJN DOCHTER / Roger-Pol Droit. - A'dam : Atlas, 2001. - 63 p. - ISBN 90-450-0614-6. - 02.5(3.2)

STAATLICHKEIT UND ANARCHIE : und andere Schriften / Michail Bakunin. - Frankfurt : Ullstein, 1972. - 887 p.

STORY OF GANDHI / Rajkumari Shanker. - New Delhi : Childrens Book Trust, 1984. - 125 p. : ill.

SUMMERHILL SCHOOL : een onderwijzer bezocht A.S.Neill's beroemde school met zijn anti-autoritaire leer- en opvoedingsmethoden / Bjarne Segefjord. - Baarn : Wereldvenster, 1971. - 131 p.

TOEVAL EN ONVERMIJDELIJKHEID : proeve van een natuurfilosofie van de moderne biologie / Jacques Monod. - Utrecht : Bruna, 1971. - 183 p.

TOUS LES HOMMES SONT FRERES : vie et pensées du Mahatma Gandhi d'après ses oeuvres. - Paris : Gallimard, 1969. - 816 p.

TRAGIEK EN TRIOMF VAN ZAMENHOF : auteur van de wereldhulptaal Esperanto / Edmond Privat. - Den Haag : Van Stockum, 1947. - 130 p.

UNIVERSELE VERKLARING EN DE INTERNATIONALE VERDRAGEN DER VERENIGDE NATIES VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS. - A'pen : Keesing, 1973. - 71 p.

UNU AU NUL : la mondo aû estos tutmondista aû ne plu estos / Guy Marchand. - Laroque Timbaut : Brosurservo de S.A.T., 1983. - 103 p.

UTOPIA / Thomas More. - Harmondsworth : Penguin, 1975

WAAR WIJSHEID WOONT / Raimon Pannikar. - Deventer : Ankh-Hermes, 1997. - 195 p. - ISBN 90 202 8131 3. - 00.91(3.2)

WACHTEN OP GOD / Simone Weil. - Utrecht : Bijleveld, 1997. - 190 p. - ISBN 90-6131-647-2. - 02.26(3.2)

WALDEN AND OTHER WRITINGS / HENRY DAVID THOREAU. - New York : Bantam, 1982. - 436 p.

DE ZONNESTAD / Tommaso Campanella; inl. Paul van Herck. - Baarn : Ambo, 1989. - 120 p. - 96.13(3.2)


3.3 HOLISTISCHE LEVENSWIJZE - GEZONDHEID - OPVOEDING

ARS MEDICA : a collection of medical prints presented to the Philadelphia museum of art / Carl Zigrosser. - Philadelphia : Museum of Art, 1976. - 90 p. : ill.

BEWUST SLAPEN : het vergeten aanwezige / Nico Thelman. - A'pen, 1984. - 75 p. : ill.

BIO-ETHICA IN DE JAREN '90 : verslag van de werkgroepen, nationaal wetenschappelijk denkcolloquium, A'pen mei 1987. - Gent : Omega. - 284-304, 372-381, 409-421 p. - 94.36(3.3)

BIORITMIEK : barometer van onze energie / Hanns Kurth. - A'dam : Driehoek, s.a. - 103 p.

BRILLIANT STARS : the bahá'í faith and the education of children / H.T.D.Rost. - Oxford : GR, 1979. - 182 p.

BUSINESS-ETHIEK MEER DAN EEN MODEVERSCHIJNSEL : zaken zijn meer dan zaken / Johan Verstraeten. - Hasselt : Christenforum, 1993. - 13 p. - 94.57(3.3)

CHALICE OF IMMORTALITY : selections from the Bahá'í Writings on the reality and immortality of the human soul / Hushidar Motlagh. - New Delhi : Bahá'í, 1978. - 118 p.

CHAKRA HANDBOEK / Shalila Sharamon, Bodo J.Baginski. - Adam : Schors, 1990. - 201 p. : ill. - met bibliografie. - 93.74(3.3)

CONSULTATION : a universal lamp of guidance / John E.Kolstoe. - Oxford : GR, 1985. - 199 p.

COUNSELS OF PERFECTION : a bahá'í guide to mature living / Geneviève Coy. - Oxford : GR, 1979. - 186 p. - met bibliografie.

CYCLE DE L'UNITE / Lucienne Migette. - Brx : MEB, 1975. - 181 p.

DICTIONARY OF DRUGS / Richard B.Fisher, George A.Christie. - London : Granada, 1979. - 256 p.

DEUX AILES D'UN OISEAU : ou une introduction à la conception Bahá'ie de la santé / Farhan Yazdani. - Lyon : (université), 1976. - p.31-35, 43-49, 68-70, 72-108. - 92.209(3.3)

DE DODELIJKE KLOOF : gezondheid en ontwikkeling / Geert van Moorter. - Brx : NCOS, 1995. - 78 p. : ill. - 96.4(3.3)

DOKTERS : larie leugens en legenden..! / R.S.Mendelsohn. - A'pen : Merlijn, 1980. - 240 p.

DROOMFABRIEKJE / Ruud Tegelaar. - Den Haag : Bert Bakker, 1971. - 55 p.

DYNAMICS OF TEAM-BUILDING IN BAHA'I INSTITUTIONS : a training manual for Bahá'í Administrators. - Lucknow : Foundation for Advancement of Science, 1999. - 143 p. : ill. - 00.57(3.3)

HET EDEL STENEN BOEK / S. en G. van Daele; J.M.Visser. - Kapellen : Nieuwe-Tijdse uitg., 1984. - 428 p. : ill. - 96.43(3.3)

EUTHANASIE / Paul Schotsmans. - Hasselt : Christenforum, 1994. - 21 p. - 94.75(3.3)

THE FAMILY VIRTUES GUIDE : simple ways to bring out the best in our children and ourselves / Linda Kavelin Popov. - NY : Penguin, 1997. - 319 p. : ill. - ISBN 0-452-27810-4. - 99.55(3.3)

FASTING : a bahá'í handbook / Duane L.Herrmann. - Oxford : G.R., s.a. - 121 p. - 96.18(3.3)

FRIEDEN MIT DEM PARTNER : Erfüllung durch Einheit und individuelle Freiheit / Erik Blumenthal. - Genève : Horizonte, 1986. - 126 p.

GALENUS : arts en wijsgeer. - A'pen : A.Courtois, GLT I,7 1988. - 14 p.

GELOOF EN HULPVERLENING / J.De Vlieger. - Hasselt : Christenforum, 1994. - 12 p. - 96.49(3.3)

GELOOF EN VERBEELDING : essays over levensbeschouwing en geestelijke gezondheid / Paul W.Pruyser. - Baarn : Ambo, 1992. - 133 p. - 00.94(3.3)

GUERRE OU PAIX : comment conduire une vie harmonieuse dans un couple / Erik Blumenthal. - Paris : Tacor int., 1989. - 141 p. - 93.66(3.3)

HANDBOEK VOOR GESPREKSTRAINING : programmeren, werkwijzen, hulpmiddelen, procedures en oefeningen / Frank R.Oomkes. - Meppel : Boom, 1976. - 315 p.

IN SEARCH OF NIRVANA : a new perspective on alcohol and drug dependency / A.M.Ghadirian. - Oxford : GR, 1985. - 77 p.

INNER BEAUTY. - London : Brahma Kumaris, 1995. - 96 p. : ill. - ISBN 0 9637396 3 8. - 00.14(3.3)

INNERLIJKE RUST : hoe kom ik in harmonie met mezelf / Anselm Grün. - Tielt : Lannoo, 1999. - 130 p. - 02.23(3.3)

JE RIJPT JE ROT : ervaringen met trainingen in persoonlijke groei, bio-energetics, gestalt, encounter, geleide droomfantasie, zelfbezinning, transactionele analyse, transcendente meditatie, sensitivity training / Jan Lievens, Johanna van de Wetering de Rooij. - A'dam : Contact, 1976. - 128 p.

JEUGD ONDER DRUGS : een verzameling feiten, meningen en citaten / De Granaat, Theo J.van der Wal. - A'dam : G.Kolff, 1971. - 200 p. : ill.

LEVENSWIJZE IN HET TIJDPERK VAN DE MENSHEID : de orde van het universum / Michio Kushi. - Gent : Makrobiotiek Vlaanderen, s.a. - 72 p. : ill.

LIEFDE IS EEN WERKWOORD : spelregels voor het huwelijk / Alfons Vansteenwegen. - Tielt : Lannoo, 1988. - 223 p. - 96.28(3.3)

MAKROBIOTISCHE GENEESKUNDE / Michio Kushi, Marc van Cauwenberghe, Edward Esko, Robert S.Mendelsohn. - A'pen : Merlijn, 1982. - VII-XXII, 187 p. : ill.

MARKT VAN WELZIJN EN GELUK : een kritiek van de andragogie / Hans Achterhuis. - Baarn : Ambo, 1981. - 271 p.

MEDICIJNENSTRIP : de meest voorkomende aandoeningen, kwalen en ziekten : het gebruik en vooral het niet gebruiken van zo'n 450 geneesmiddelen : de bijwerkingen van die medicijnen / Ivan Wolffers. - Baarn : Ambo, s.a. - 119 p. : ill.

MEDISCHE ETHIEK : revolutie in de genetica : Ethique et médecine : Le dynamisme évolutif du concept Hippocratique en éthique analytique contemporaine (veranderings-dynamiek van het concept van Hippocrates in de hedendaagse analytische ethiek) / Herman van den Berghe, S.Rouhani, A.Ghaznavi, A.Mesbah, M.Rassekh, K.Samii, F.Vahdat, Pierre Daoust. - 23, 19, 22 p.

MOTHERS, FATHERS AND CHILDREN : practical advice to parents / A.Furutan. - Oxford : GR, 1980. - 270 p.

NEW FRAMEWORK FOR MORAL EDUCATION / ed. Iraj Ayman. - Wienacht : Landegg Academy, 1993. - 65 p. - 94.26(3.3)

OEFENINGEN VOOR DE ENDOCRIENE KLIEREN / C.Sypkens. - A'dam : Mazdaznan, 1982. - 24 p. : ill.

PORTALS TO FREEDOM / Howard Colby Ives. - Oxford : GR, 1976. - 253 p.

THE PSYCHOLOGY OF SPIRITUALITY : from divided self to integrated self / H.B.Danesh. - Landegg : Landegg Academy, 1997. - 270 p. - ISBN 3-906726-02-9. - 98.8(3.3)

RELATION MALADE-SOIGNANT. - [Paris] : Kelk, 1989. - 94 p. - Association Medicale Bahá'íe: Actes de la 2ième journée d'études, 22/10/1988. - 94.15(3.3)

RE-LIGIE ALS ANTWOORD OP DE-LINQUENTIE: een nieuwe basisfilosofie voor kinderen in het lager onderwijs? / Anouk Depuydt. - Leuven : KUL, 1991. - 85,13 p. + VERBONDENHEID MET : fundamentele preventie van geweld op school / Anouk Depuydt, 1996 (10 p.). - 00.6(3.3)

RELIGIEUZE OPVOEDING. - Ilpendam : U.O., 1986. - 35 p. - (Universele Opvoeding: tijdschrift voor holistische opvoeding en onderwijs; themanummer jrg.4 nr.4). - bevat gedicht Saskia van Baarda. - 97.50(3.3)

RELIGION, SANTE ET MEDECINE : PLACE DE LA FOI BAHA'I / Guita Baghdadi. - Grenoble : Univ.Scientifique et Médicale, 1977. - 85 p.

SCIENCE EN QUETE D'ETHIQUE : la réponse bahà'ie / Farhan Yazdani. - (1987). - 31 p. - 97.31(3.3)

SELECTED PROCEEDINGS FROM BAHA'I INTERNATIONAL HEALTH AGENCY CONFERENCES 1982-1984. - Ottawa : Bahá'í, Vol.IV,1 1985. - 71 p.

SPECIAL ISSUE ON HEALTH. - Ottawa : Bahá'í, Vol.II,1 1981. - 250 p. - met bijdragen over: Gezondheid en genezing; Verandering van levenswijze; Sexualiteit; Muziek therapie; Druggebruik; Homosexualiteit; Geestelijke dimensies; Muziek; Voeding; Een globale vizie; Godsdienst, gezondheid en geneeskunde, plaats van het bahá'í geloof / Hossain B.Danesh, David R.Smith, Agnes Ghaznavi, 'Abdu'l Missagh Asghar Ghadirian, Alanna Robertson, S.Pattabi Raman, Victor de Araujo, Guita Baghdadi.

STRALEN VAN VREUGDE / Patrick Brusselaers. - (Limburg, 1998). - 295 p. : ill. - 99.6(3.3)

DE TAAL VAN HET HART : de verrijkende kracht van tijdloze wijsheden / Wayne Dyer. - Utrecht : Bruna, 1999. - 335 p. - 90 229 8552 0. - 01.10(3.3)

THRONE OF THE INNER TEMPLE : a compilation / Elias Zohoori. - Kingston :Univ. of the West Indies, 1985. - 97 p.

TOWARDS THE WHOLE PERSON : integrating eastern & western approaches to body-mind skills / ed. Mark Blows. - Kenthurst NSW (Australia) : Linking, 1993. - 98 p. - Proceedings workshop transnational network study of physical, psychological & spiritual wellbeing, 1992. - 94.45(3.3)

VASTEN, DIEET EN GEZONDE VOEDING / Charles Hamburger. - Deventer : Ankh Hermes, 1983. - 82 p.

DE VERBORGEN BLOEI : over de psychologische achtergronden van spiritualiteit / Han F. de Wit. - Kampen : Kok Agora, 1994. - 204 p. - (interacties). - 96.27(3.3)

VERHOOGDE BLOEDDRUK / J.van Gool. - A'dam : Wet.Uitg., 1971. - 118 p.

VIER CULTUREN VAN EDUCATIE: EXPERT, INGENIEUR, PROFEET, COMMUNICATOR / Walter Leirman. - Leuven : Garant, 1993. - p.9-148, 157-160. - 94.52(3.3)

VIOLENCE-FREE SOCIETY : a gift for our children / Hossain B.Danesh. - (Canada) : Ass. Bahá'í Studies, 1979. - 40 p. - 94.35(3.3)

WETTEN VAN DENKEN EN GELOVEN / Joseph Murphy. - Haarlem : Gottmer, 1986. - 154 p. - 95.61(3.3)

WHEN WE GROW UP / Bahiyyih Nakhjavàni. - Oxford : GR, 1979. - 112 p.

ZUR ACHTUNG VOR DEM LEBEN. MASSSTABE FUR GENTECHNIK UND FORTPFLANZUNGSMEDIZIN : Kundgebung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland : Von der Würde werdenden Lebens. Eine Handreichung der Evangelischen Kirche in Deutschland zur ethischen Urteilsbildung. - Hannover : EKD, 1987 (20). - 16 p.

 
3.4 KOSMOLOGIE - WETENSCHAP

AARDE VANUIT DE RUIMTE / J.Bodechtel, H.G.Gierloff-Emden, J.T.Bremer, Chriet Titulaer. - Bussum : Unieboek, 1975. - 218 p. : ill.

ALBERT EINSTEIN : schepper en rebel / Banesh Hoffmann. - A'dam : Kosmos, 1975. - 279 p. : ill.

EINSTEIN EN HET HEELAL / Nigel Calder. - Baarn : Bosch & Keuning, 1980. - 177 p. : ill.

EXOBIOLOGIE : en het bestaan van buitenaardse beschavingen / Carl Sagan. - Baarn : Hollandia, 1975. - 286 p. : ill.

FORMELE LOGIKA : klassieke systemen / Leo Apostel, F.Vandamme. - Kapellen : Sikkel, 1975. - 224 p.

GODEL, ESCHER, BACH : ein endloses geflochtenes Band / Douglas R.Hofstadter. - Stuttgart : Ernst Klett, 1985. - 844 p. : ill.

LOGICA EN MODEL : het modelbegrip in de wetenschappen. - A'dam : Wet.Uitg., 1974. - 288 p.

MODERNE KOSMOLOGIE / D.W.Sciama. - Utrecht : Spectrum, 1974. - 212 p. : ill.

PSI : parapsychologisch onderzoek naar fantastische verschijnselen / Peter Andreas, Caspar Kilian. - Deventer : Ankh Hermes, 1974. - 247 p. : ill.

SEARCH FOR EXTRATERRESTRIAL INTELLIGENCE / NASA, Philip Morrison, John Billingham, John Wolfe. - NY : Dover, 1979. - 176 p.

SPRONG ZONDER EINDE : ruimtevaart eergisteren en overmorgen / A.Huguenot van der Linden. - Bussum : Teleboek, 1969. - 168 p. : ill.

TAO OF PHYSICS / Fritjof Capra. - NY : Bantam, 1975. - 332 p.

TERUG NAAR DE STERREN : mogelijkheden van het onwaarschijnlijke / Erich von Däniken / Deventer : Kluwer, 1970. - 199 p. : ill.

UFO FOTOBOEK : dokumentatie over vliegende schotels / Adolf Schneider, Hubert Malthaner. - Deventer : Ankh Hermes, 1979. - 271 p. : ill.

UFO'S IN OOST EN WEST : een nieuwe visie op vliegende schotels / Ion Hobana, Julien Weverbergh. - Deventer : Kluwer, 1971. - 268 p. : ill.

DE VERBORGEN MECHANISMEN VAN ONS BESTAAN : van oerknal tot volkerenmoord / Mathieu Snykers. - A'pen : Hadewych, 1995. - 210 p. - 95.87(3.4)

VOLMAAKTE SYMMETRIE : speurtocht naar de oorsprong van ruimte en tijd / Heinz R.Pagels. - A'dam : Contact, 1988. - 432 p. : ill.

WAARHEID OVER UFO'S / Edgar Allan. - Arnhem : Kwarts, (1979). - 76 p. : ill.

WAREN DE GODEN KOSMONAUTEN : onopgeloste raadsels uit het verleden / Erich von Däniken. - Deventer : Ankh Hermes, 1974. - 224 p. : ill.

WERELDEN IN BOTSING / Immanuel Velikovsky. - Deventer : Kluwer, 1971. - 464 p.
 
3.5 VERGELIJKENDE GODSDIENSTWETENSCHAP

1844 A.D. : pinpoint target of all faiths / H.M.Munje. - New Delhi : Bahá'í, 1987. - 17 p. - 97.3(3.5)

A L'ECOLE DE LA SAGESSE : onze itinéraires spirituels / Mariane Kohler. - Paris : La Table Ronde, 1961. - 234 p.

ACHT POORTEN DER ZALIGHEID : wegen en vormen der mystiek / Henri van Praag. - 182 p. : ill.

ACTA COMPARANDA. - A'pen : FVG. - ISSN 0779-9853
(I). 1984. - 32 p. - Bevat: HEDENDAAGSE RELIGIEUZE COMMUNICATIE / Rudolph Boeke. WERELDGODSDIENST EEN BEGRIP / Sh.Adriaan Peel. ISLAM AND PEACE / Syed Hasan Askari. - 96.20(3.5)
II. 1987. - 48 p. - Bevat: MENSELIJKE RELATIES VOLGENS HET JODENDOM / A.Malinsky. THE UNIFICATION CHURCH IN THE CONTEXT OF EAST-ASIAN RELIGIOUS TRADITIONS / Rainer Flasche. - 96.21(3.5)
VI.1995. - 115 p. - Bevat: ASPECTEN VAN INTERRELIGIEUZE DIALOOG: BOEDDHISME/CHRISTENDOM / Sh.A.Peel. HOOP IN RELIGIE EN FILOSOFIE BIJ PAUL RICOEUR EN MOHAMMED ARKOUN / J.Van Otten. GOTT OHNE DAS SEIN / A.Braun. DE WAARHEID VAN DE VREDE / I.Bocken. - 96.19(3.5)
VIII. 1997. - 123 p. - Bevat: GODSDIENSTEN OP DE PADEN VAN DE SCHOONHEID / H-E.Mertens. DE BIJBEL EN DE DRIE MONOTHEISTISCHE GODSDIENSTEN / A.Alsulaiman. PTOLEMEUS, BRIEF AAN FLORA / D.Van Damme. HALACHA AKTUELL / A.Daum. SPIRITUAL KNOWLEDGE FOR A SECULAR SOCIETY / A.E.Beeshligaii. - 98.12(3.5)
IX. 1998. - 104 p. - bevat: BESCHOUWINGEN OVER HET DISCOURS VAN DE ZUID-FRANSE KATHAREN / Th.Venckeleer. PHILO OF ALEXANDRIA / J.Rosen. DE BEELDVORMING BIJ DE RELIGIES VAN DE BIJBEL / A.De Roose. RECHTSPRAAK OVER DE HOOFDDOEK / L.De Martelaere. KIERKEGAARD EN HEGEL / M.Van Roey. - 98.32(3.5)
X. 1999. - 150 p. - bevat: SIKH PHILOSOPHY TODAY / S.S.Kapoor. DE SCHOONHEID VAN DUIZENDEN CUPIDO'S / P.J.C.L. van der Velde. MUZIKALE LEVENSKUNST / E.Kuypers. WERE THE RABBIS OF THE TALMUD MISOGYNISTS ? / J.Rosen. DE MENS EN ZIJN UMWELT / C.Vonck. - 00.28(3.5)
XI. 2000. - 125 p. - bevat: WAT WETEN WIJ VAN DE OORSPRONG DER GODSDIENSTEN / Jan Knappert. POLYTHEISME EN IDENTITEIT / Inigo Bocken. ISLAM IN ANTWERPEN / Abied Alsuleiman. KERKDEMOCRATISERING IS MEER DAN DRINGEND / Herman-Emiel Mertens. LEVEN EN DOOD IN JOODSE CONTEXT / Abraham Malinsky. MOSES AND MONOTHEISM : Freud's contribution to an understanding of religion / Jeremy Rosen. - 00.53(3.5)
XII. 2001. - 168 p. - bevat: EVOLUTION OF JAIN ICONOGRAPHY / Natubhai Shah. DE GROTE ALLIANTIE VAN ESTHETIEK, ETHIEK EN RELIGIE BIJ KIERKEGAARD / Paul Cruysberghs. UIT DE MYSTIEKE POEZIE VAN DE ISLAM / Abied Alsulaiman. PALESTINA : EEN ERFENISGESCHIL / Henri Rosenberg. RELIGIOSITY AND HEALTH & ILLNESS BEHAVIOUR OF AUTOCHTHONOUS AND MIGRANT PATIENTS IN BELGIUM / Aimé De Muynck. THE CRADLE OF THE CHRISTIAN FAITH : the gulf area / Chris Vonck. BIJ GOD IS ER GEEN 'BUITEN DE DEUR' / Herman-Emiel Mertens. - 01.06(3.5)
XIII. 2002. - 138 p. - Bevat: DE TALMUD: leesbril voor de bijbel en katalysator van de joodse wet / Henri Rosenberg. THE GODS ARE THE GODS, MEN ARE JUST MEN : Krishna's dharma and us / Paul van der Velde. JAINISM AND ISLAM / Natubhai Shah. FUNDAMENTALISM / Jeremy Rosen. KIERKEGAARD ON THE BEACH / Leslie Versweyveld. - 02.2(3.5)

ALLEEN GOD IS GOD : zoektocht van een tijdgenoot / Pater Benoît Standaert. - Hasselt : Christen Forum, 2000. - 18 p. - 00.60(3.5)

ANECDOTES ET PROVERBES / Shoghi Ghadimi. - 172 p.

ANTHROPOSOFIE IN HET LICHT VAN DE BIJBEL / J.J.Van Baaren. - A'dam : Stichting  Moria, 1978. - 39 p. - ISBN 90-7000-543-3. - 97.28(3.5)

ANTWOORD : gestalten van geloof in de wereld van nu / J.SPERNA WEILAND. - Adam : Meulenhof, 1982. - 264 p. - 93.13(3.5)

APOCALYPSE UNSEALED : based in part upon the Writings of the Bàb, Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi / Robert F.Riggs. - NY : Philosophical Libr., 1981. - 312 p. : tek. + De sleutel tot het boek openbaring / Ambassador College. Het getal negen waar men het niet verwacht / Diederik // in Exit Manas, dec. 1982.

ARABISME, ISLAM EN CHRISTENDOM : conflicten en overeenkomsten / Wilhelm Maas. - Zeist : Christophoor, 1993. - 166 p. - ISBN 90 6238 518 4. - 00.49(3.5)

ASKING QUESTIONS : a challenge to fundamentalism / Bahíyyih Nakhjavání. - Oxford : GR, 1990. - 182 p. - 94.20(3.5)

ATHEISTISCHE RELIGIOSITEIT? / L.Apostel, R.Pinxten, R.Thibau, F.Vandamme. - Gent : Communication and Cognition, 1982. - 189 p.

AURA EUROPA : ontmoetingsplatform voor religies en levensbeschouwingen. - Nossegem : G.Cartrysse, 1994. - 176 p. - werkingsverslag 1989-1994. - 94.27(3.5)

BAHA'I FAITH AND ISLAM : Proceedings of a symposium McGill university, 23-25 maart, 1984 / Heshmat Moayyad. - Ottawa : Bahá'í studies, 1990. - 144 p. - met bijdragen van:  Alessandro Bausani, Johann Christoph Bürgel, Michael M.J.Fischer (baha'is van Yazd), J.Douglas Martin, Heshmat Moayyad, Vahid Rafati, Annemarie Schimmel (Iqbal), Marvin Zonis en Daniel Brumberg (Iran).

BAHA'I GELOOF : de kenmerken van een godsdienst / Günter C.Vieten. - Den Haag : Bahá'í, 1979. - 30 p.

BAHA'I GELOOF : zoals beschreven in de Encyclopaedia Brittannica / Firuz Kazemzadeh. - Den Haag : Bahá'í, 1980. - 12 p.

BAHA'I GELOOF : zoals beschreven in de Theologische Realenzyklopädie / Fereydun Vahman. - Den Haag : Bahá'í, 1982. - 42 p.

BAHA'I GELOOF IN HET LICHT VAN DE BIJBEL / J.I.van Baaren. - A'dam : Moria, 1979. - 31 p.

THE BAHA'I PRINCIPLE OF RELIGIOUS UNITY and the challenge of radical pluralism / Dann J.May. - Texas : Denton, 1993. - 52 p. + RELATIVISM : a basis for baha'i metaphisics / Moojan Momen. - 20 p. - 02.7(3.5)

BAHA'U'LLAH : the Great Announcement of the Qur'án / Muhammad Mustafá. - Dhaka : BPT, (1993). - XIII, 115 p. - 00.38(3.5)

THE BELGIAN STATE AND THE SECTS // European Magazine of Human Rights, Vol.10 issue 2-3, 1998. - Brussel : Human Rights Without Frontiers, 1998. - 31 p. : ill. - ISSN 0776 0256. - 99.4(3.5)

LA BELGIQUE ET SES DIEUX : églises, mouvements religieux et laiques / L.Voye, K.Dobbelaere, J.Remy, J.Billiet. - Louvain-la-Neuve : UCL, 1985. - 430 p. - Foi Bahá'íe p.362. - (Recherches sociologiques; Vol.XVI, n°3). - ISSN 0771-677x. - 00.34(3.5)

BERGREDE IN HET LICHT VAN DE VEDANTA-LEER / Swami Prabhavananda. - A'dam : Driehoek, s.a. 1987 ?. - 131 p. - Zaligsprekingen. Zout der aarde. weerstaat de Boze. Weest volmaakt. Onze Vader. God en Mammon. Rechte weg.

BEST OF GLORY. - Panchgani : Bahá'í, Glory vol.X,6 1982. - 48 p. : ill. + Glory : special 9th anniversary issue, vol.IX,1 1977 (52 p. : ill.)

BEWIJZEN VOOR GODS BESTAAN : systematisch-historische studie / H.De Vos. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1971. - 242 p.

LE BIEN COMMUN : dialogue entre les religions / Jean Claude Lavigne. - Brx : Espaces, 1997. - 61 p. - contributions de C.Papathanassiou, A.Guigui, A.Guiderdoni, D.Hardy. - 00.8(3.5)

BIJBEL OVER DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS / H.De Baar. - Roermond : J.J.Romen, 1961. -116 p.

BOEDDHA, KRISHNA EN MOHAMMED TREKKEN WESTWAARTS / H.van Straelen. - Tilburg : Stichting Behoud R.K. Leven, 1981. - 84 p.

HET BOEK DAT DE WAARHEID ZEGT : de boodschap gegeven door de buitenaardsen / Claude Vorilhon Rael. - Waduz : Raeliaanse stichting, 1985. - 158 p. : ill. - ISBN 90 289 0966 4. - 99.2(3.5)

BUDDHA MAITRYA-AMITABHA HAS APPEARED / Jamshed Fozdar. - New Delhi : BPT, 1976. - 592 p. - 02.22(3.5)

BUDDHISM AND THE BAHA'I FAITH / Moojan Momen. - Oxford : GR, 1995. - 114 p. - 95.31(3.5)

BUDDHISTS AND CHRISTIANS FOR JUSTICE, PEACE AND THE INTEGRITY OF THE EARTH : a report on the conference. - Bad Schönbrunn : Lassalle-Haus, 1994. - 93 p. - 95.85(3.5)

CALENDARS OF THE WORLD : a look at calendars & the way we celebrate / Margo Westrheim. - Oxford : Oneworld, 1993. - VIII, 119 p. : ill. - ISBN 1-85168-051-9. - 94.47(3.5)

A CALL TO OUR GUIDING INSTITUTIONS / Council for a Parliament of the World's Religions. - Chicago : Council for ..., 1999. - 70 p. - 00.55(3.5)

CHANTS COSMIQUES : convergences et rencontres oecumeniques / Jean-Pierre Nivelles. - Brx : Centre International d'Action Culturelle, Alternatives sept. 1985. - 18 p. : ill.

THE CHINESE RELIGION AND THE BAHA'I FAITH / Phyllis Ghim Lian Chew. - Oxford : GR, 1993. - 244 p. - 02.29(3.5)

COMMENT REALISER L'UNIVERSALISME RELIGIEUX / Henri Regnault. - Brx. : Conseil Spirituel Mondial, 1951. - (10) p. : ill. - 97.34(3.5)

CONSCIENCE ET LIBERTE / Gianfranco Rossi. - Berne : Association internationale pour la défense de la liberté religieuse, 1995. - 127 p. - 96.8(3.5)

CHRISTENDOM EN ISLAM : de strijd om de mens / Rudolf Frieling. - R'dam : Christofoor, 1978. - 119 p.

CHRISTIANITY OF JESUS / Richard H.Backwell. - Hythe : Volturna, 1977. - 128 p.

CHRISTUS OF DE WATERMAN / Kardinaal Godfried Danneels. - Mechelen : persdienst aartsbisdom. - 48 p. : ill.

DECLARATION TOWARD A GLOBAL ETHIC / Parlement of the world religions. - Tübingen : Foundation Global Ethic, 1993. - 15 p. - 97.22(3.5)

LA DERIVE SECTAIRE / Anne Fournier, Michel Monroy. - Paris : PUF, 1999. - 234 p. - (le sociologue). - ISBN 2 13 049770 5. - 00.65(3.5)

DIE DIALOGISCHE KRAFT DES MYSTISCHEN / Red. Reinhard Kirste, Paul Schwarzenau, Udo Tworuschka. - Balve : Zimmermann, 1998. - 666 p. : ill. - (Religionen im Gespräch, 5). -  Interreligiöse Arbeitsstelle INTR°A. - ISBN 3 89053 070 2. - 00.24(3.5)

DIEU DE BAHA'U'LLAH / Jacques Chouleur. - Paris : Journal Jeunesse, 1992. - 23 p. - (Sais-tu? nr.2). - 93.29(3.5)

DIEU DES SAVANTS : dieu de l'expérience / Remy Chauvin. - Tours : Mame, 1958. - 277 p. - (eeuw en katholocisme). - met bibliografie.

DOOD : het laatste stadium van innerlijke groei / Elisabeth Kübler-Ross. - Baarn : Ambo, 1975. - 235 p.

DE DOOD : pluralistisch/gelovige benadering / red. Bart Lauvrijs. - Leuven : Garant, 1997. - 87 p. - met bijdragen van Shitoku A.Peel, Jakob Friedrich, Marc Desmet, Ignace Peckstadt, Taki Addarkaoui, Chris Van Maele. - ISBN 90-5350-683-7. - 98.28(3.5)

DU PAGANISME AU CHRISTIANISME / Lin Yu Tang. - Paris : Denoël, 1961.

DU'A : on wings of prayer / Ruth J.Moffet. - s.l. : Naturegraph, 1984. - 94 p.

EARTHLY PARADISE : bahá'í houses of worship around the world / Julie Badiee. - Oxford : GR, 1992. - 144 p. : ill. - 93.62(3.5)

ENGEL-ELEMENTE-ENERGIEN / Red. Reinhard Kirste, Paul Schwarzenau, Udo Tworuschka. - Balve : Zimmermann, 1992. - 716 p. : ill. - (Religionen im Gespräch, 2). - jaarboek Interreligiöse Arbeitsstelle INTR°A. - 93.73(3.5)

ESOTERIE & ARCHITECTUUR : speurtocht naar het ontstaan van vormen / Job van Splunter. - Rijswijk : Elmar, 1994. - 112 p. : ill. - ISBN 90389-02018. - 99.49(3.5)

ETHIEK VAN DE WERELDRELIGIES : in hoeverre hebben de grote wereldreligies de rechten van de mens bevorderd en verhinderd? / Hans Küng en Jürgen Moltmann // Concilium,  jrg.26, 1990-2. - Hilversum : Gooi en sticht. - met bijdragen van: Leonard Swidler, Eugene B.Borowitz (Tora), Knut Walf (evangelie en kerk), Roger Garaudy (islam), Abdullahi Ahmed An-Na'im (koran, sharia), Bithika Mukerji (hindoeïsme), Sulak Sivaraksa (boeddhisme), Karl-Josef Kuschel (wereldgodsdiensten).

ETHISCHE RELIGIE / M.K.Gandhi. - Wassenaar : Mirananda, 1978. - 78 p. : ill.

EUROPA, DE GODSDIENSTEN EN DE VREDE : internationale ontmoetingen Mensen en Godsdiensten, St.Egidiusgemeenschap / P.Rossano; F.Macharski; R.Etchegaray; Al Mokhtar Sellami; Shlomo Goren; Boutros Ghali; G.Danneels. - Rome : St.Egidius, 1992. - 55 p. : ill.

FACE AU NOUVEAU MILLENAIRE : la liberté religieuse dans une société pluraliste // Conscience et liberté nr.55, 1998. - Berne : AIDLR, 1998. - 158 p. : ill. - 98.23(3.5)

FRANCISCUS EN DE ISLAM / J.Hoeberichts. - Assen : Van Gorcum, 1994. - 202 p. - 94.68(3.5)

FREEDOM OF RELIGION: A PRECIOUS HUMAN RIGHT :a survey of advantages and drawbacks / Jonneke M.M.Naber. - Assen : Van Gorcum, 2000. - VIII, 213 p. - bevat ook art. van Bahia G.Tahzib-Lie. - ISBN 90 232 3583 5. - 00.68(3.5)

FREEDOM OF RELIGION OR BELIEF : ensuring effective international legal protection / Bahiyyih G.Tahzib. - Den Haag : Martinus Nijhoff, 1996. - 600 p. - (International studies in human rights; vol.44). - 96.37(3.5)

FUNDAMENTALISME : ethisch fundamentalisme in wereldgodsdiensten / red. H.L.Beck, K-W.Merks. - Baarn : Ambo, 1994. - 128 p. - (Annalen van het Thijmgenootschap; jrg.82, afl.3). - 95.12(3.5)

GEBED IN DE HOEK : 100 teksten / Jan van Laarhoven. - Bilthoven : Ambo, 1974. - 215 p.

GEBEDEN VOOR VREDE : een bloemlezing van teksten en gebeden / Aartsbisschop Robert Runcie, primaat van de Anglicaanse Kerk en Kardinaal Basil Hume. - Antw. : Unistad, 1988. - 128 p. - voorwoord bisschop Jan van Cauwelaert.

GEEN ANDERE GODEN : christelijk geloof in gesprek met boeddhisme, hindoeïsme en Islam / H.M.Vroom. - Kampen : Kok, 1993. - 156 p. - 95.8(3.5)

DE GELAAGDE RELIGIE : over mythische verhalen en kritische atheïsten / Lucas Catherine. - A'pen : Hadewijch, 1996. - 157 p. - ISBN 90-5240-351-1. - 96.56(3.5)

GELOOF EN WIJSBEGEERTE / red. Julian Huxley. - Utrecht : Spectrum, 1972. - 160 p. : ill. - (Inforama; nr.9)

GELOOF, ONGELOOF EN BIJGELOOF : een godsdienstpsychologisch onderzoek naar de voorsocratische theorieën over de oorsprong van de godsdienst / P.Lauwers. - A'pen : Standaard, 1974. - 231 p.

GELOVEN IN DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG. - Zwolle : Waanders, 2002. - 124 p. - (Praktische theologie, 2202.1). - 02.34(3.5)

GESPALTENE HIMMEL / Huschmand Sabet. - Stuttgart : Verbum, 1967. - 180 p.

GEWETEN EN VRIJHEID. - Bern : Int. Ver. ter bevordering van de gewetens- en godsdienstvrijheid, 1976-1978. - 2 dln. - 127, 126 p. : ill.

GOD : een bloemlezing. - Utrecht : Servire, 1997. - 127 p. - (jubileupocket; 9). - ISBN 90-6325-529-2. - 97.61(3.5)

GOD EN GODSDIENST : gesprekken op Capri / Jacques Derrida, Gianni Vattimo, Hans-Georg Gadamer. - Kampen : Kok Agora; Kapellen : Pelckmans, 1997. - 142 p. - ISBN 90-391-0715-7. - 98.6(3.5)

GODDELIJKE FANTASIE : over religie, leren en identiteit / Rik Pinxten. - A'pen : Houtekiet, 2000. - 288 p. - ISBN 90-5240-564-6. - 00.30(3.5)

GODSBEELDEN : in verschillende religieuze tradities. - A'dam : VU, 1985. - 100 p.

GODSDIENST EN GESCHIEDENIS / Arnold J.Toynbee. - Bussum : Kroonder, s.a. - 300 p.

GODSDIENSTEN UIT OOST-AZIE : DE ISLAM / L. Gathy. - 15p., 16 p.

GODSDIENSTVRIJHEID : naar een beter begrip van de verklaring "Dignitatis Humanae". - Tielt : Lannoo, 1967. - 404 p.

HET GOEDE HART : het nieuwe testament vanuit een boeddhistische visie / Dalai Lama; inl. Laurence Freeman. - Tielt : Lannoo, 1997. - 198 p. - ISBN 90 209 3214 4. - 00.36(3.5)

GOLDEN RULE : a universal ethic / H.T.D.Rost. - Oxford : GR, 1986. - 196 p.

GOUROU GARE A TOI, J'AI MA LIBERTE DE PENSER ... : les jeunes et les sectes nuisibles. - Brx. : Gouv.Comm.Française, adm.Générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, 1999. - 38 p. : ill. - 99.28(3.5)

LE GRAND APPEL / Zekrullah Kazemi. - Abidjan : Nur, 1995. - 88 p. - 97.56(5.3)

GRONDLEGGERS VAN HET GELOOF / H.L.Beck, M. de Jonge, P.S. van Koningsveld, K. van der Toorn, T.E.Vetter. - A'dam : Prometheus, 1997. - 284 p. : ill. - 97.29(3.5)

DE GROTE WERELDGODSDIENSTEN OVER TIJDLOZE THEMA'S / O.P.Ghai. - A'dam : Driehoek, 1997. - 144 p. - ISBN 90-6030-576-0. - 97.46(3.5)

GROTE RELIGIES : vergelijking en waardering / A.C.Bouquet. - Utrecht : Aula, 1967. - 328 p.

GURU IN INDIAN CATHOLICISM : ambiguity or opportunity of inculturation? / Catherine Cornille. - Leuven : Peeters, 1991. - 214 p. - (Theologische en Pastorale Monografieën, 6). - met register en bibliografie over katholieke ashrams. - 97.45(3.5)

HARMONY : the cultural heritage of India. - Bangalore : Ashirvad, 1993. - 32 p. - 93.63(3.5)

HEILIGE PLAATSEN / Sarah Ann Osmen. - Rijswijk : Elmar, 1990. - 224 p. : ill. - met bibliografie.

HET BIDT IN MIJ : gebeden zonder 'Heer' / Luc Vankrunkelsven. - Aalsmeer : Dabar, 1994. - 48 p. - 95.14(3.5)

HINDUISM & THE BAHA'I FAITH / Moojan Momen. - Oxford : GR, 1990. - 84 p.

HOE (IN)TOLERANT ZIJN LEVENSBESCHOUWINGEN? / Johan De Tavernier (red.). - Leuven : Acco, 1992. - 174 p. - met bijdragen van: B.G.Houdart, Leo Apostel, Jef van Gerwen, Z.M.A.Badawi, Awrahim Soetendorp, L.Anckaert, R.Burggraeve. - 92.216(3.5)

HUMANISME EN BOEDDHISME : een paradoxale vergelijking / Fons Elders. - Brussel : VUB, 2000. - 314 p. - ISBN 90 5487 257 8. - 00.69(3.5)

I BELIEVE : the place of faith in world religions. - London : Christian Education Movement, 1980. - 54 p.

ILLUMINATA : gedachten en bespiegelingen / Marianne Williamson. - A'dam : Forum, 1995. - 272 p. - 96.2(3.5)

IMMORTALITE ET EVOLUTION DE L'AME : comparaison historique et spirituelle des croyances religieuses sur la vie après la mort // La pensée bahá'íe, hiver 1997. - 46 p. - 00.45(3.5)

IN EEN KRANS VAN BROEDERLIJKHEID : gebeden uit de derde wereld. - Breda : persdienst bisdom, 1977. - 32 p.

IN HET TEKEN VAN DE DIALOOG : levensbeschouwing en onderwijs // Nova et Vetera, jg.LXXIII nr.1-2, 1995-96. - 176 p. - 96.52(3.5)

INSTINCT DER ONSTERFELIJKHEID : een verzameling van ook nog tot ons sprekende getuigenissen in proza en poëzie omtrent de onsterfelijkheid van de ziel, van af de prehistorische mensen, de Chinezen, Babyloniërs, Parzen, Egyptenaren, Grieken, Romeinen, Kelten, Peruanen, enz. tot op onze tijd toe / H.Bakels. - A'dam : Goede en Goedkope Lectuur, 1920. - 364 p.

INTEGRATIE VAN JODEN EN MOSLIMS IN DE HAVENSTAD ANTWERPEN / FVG. - Apen : FVG, 1998. - 61 p. - 00.5(3.5)

INTERFAITH CO-OPERATION: ACHIEVEMENTS AND POSSIBILITIES : a study for 1993, a year of inter-religious understanding and co-operation / Marcus Braybrooke. - Corsham : MP (WCF), 1992. - 20 p. - ISBN 0-9516883-1-6. - 97.21(3.5)

DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG : de aziatische kerken toonaangevend / O.Degryse. - Leuven : missiehuis van Scheut, 1999. - 210 p. - 00.3(3.5)

INTERRELIGIEUZE DIALOOG : mogelijkheden en grenzen / Catherine Cornille. - Hasselt : Christen Forum, 2002. - 9 p. - 02.15(3.5)

INTERRELIGIOUS PRAYER // Current dialogue = pro dialogo, 1998,2. - Roma : Pontificium Consilium, 1998. - 265 p. - 98.31(3.5)

ISLAM AND CHRISTIANITY : mutual perceptions since the mid-20th century / ed. Jacques Waardenburg. - Leuven : Peeters, s.a. - p.19-73. - fotocopie of: CHANGING CATHOLIC VIEWS OF ISLAM / Christan W.Troll. - 02.10(3.5)

ISLAM AND CHRISTIANITY : mutual perceptions since the mid-20th century / ed. Jacques Waardenburg. - Leuven : Peeters, s.a. - p.159-252. - fotocopies of: LE CHRISTIANISME ET LES CHRETIENS VUS PAR DEUX AUTEURS ARABES MUSULMANS / Waheed Hassab Alla. CHRISTIANITY FROM THE MUSLIM PERSPECTIVE : varieties and changes / Hugh Goddard. - 02.11(3.5)

ISLAM IN HET LICHT VAN DE BIJBEL / J.I.Van Baaren. - Adam : Moria, 1979. - 40 p.

JEUGDSEKTEN IN NEDERLAND / Kai Köllen. - A'dam : Allert de Lange, 1981. - 192 p. - 95.52(3.5)

JEZUS, BOEDDHA, MOHAMMED ... : figuren uit de grote godsdiensten / red. C.Leterme, E.Van Waelderen. - Averbode : Altiora, 1993. - 112 p. - 94.74(3.5)

JEZUS IN DE KORAN / Geoffrey Parrinder. - Baarn : Ten Have, 1978. - 150 p.

DE KABBALA IN HET LICHT VAN DE BIJBEL / J.I.Van Baaren. - Adam : Moria, 1980. - 30 p. - ISBN 90-7000-574-3. - 97.38(3.5)

KERKBEZOEK MET MOSLIMS : handleiding voor het rondleiden van moslims in een christelijk kerkgebouw. - Brussel : KMS, 2001. - 35 p. : ill. - 02.20(3.5)

EEN KORF KRUIMELS : tekstbundel voor vieringen of bezinningen ivm godsdienstvrijheid. - (Antwerpen) : (Beroepsgroep christelijke kerken, A.I.), (1996). - 21 p. - 97.4(3.5)

LEBEN JENSEITS DES GRABES : von einem Geist geschildert / Robert Friese, Leipzig : Oswald Mutze, 1911. - 281 p.

LEVEN NA DIT LEVEN : het onderzoek van een verschijnsel voortbestaan na lichamelijke dood / Raymond A.Moody Jr.; voorwoord Elisabeth Kubler-Ross. - Naarden : Strengholt, 1977. - 141 p.

LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN IN HET ONDERWIJS : een pleidooi voor het onderling begrip en respect. - Hasselt : ACOD, 1999. - 43 p. - 02.21(3.5)

LIVRE D'OR DE LA PRIERE : de tous les peuples et de tous les temps / Alfonso M.di Nola. - Paris : Seghers, s.a. - 379 p. : ill. - (Marabout université, 37). - 94.58(3.5)

LORD BUDDHA & MAITREIYA AMITABHA / Shirin Fozdar. - New Delhi : Bahá'í-Arcee press, s.a. - 34 p.

MAZDAZNAN : in het licht van de bijbel / J.I.van Baaren . - A'dam : Moria, s.a. - 34 p. - 92.220(3.5)

MEDITATION / Wendi Momen. - Oxford : GR, (1997 ?). - VI, 138 p. - ISBN 0-85398-407-7. - 98.16(3.5)

MENSCH UND RELIGION : Beiträge zum Vaduzer Symposium 1978 und 1979. - Bern : Bahá'í, s.a. - 34 p. : ill.

MESSIAANSE BEWEGINGEN : een kritisch onderzoek naar de rol van de messias in de joodse en de christelijke traditie en in moderne stromingen / Wim Beuken, Seán Freyne, Anton Weiler, Richard Horsley, Jacob Neusner, Marcel Poorthuis, M.van Loopik, Helga Robinson-Hammerstein, Alistair Kee, Jon Sobrino, Rosemary Radford Ruether, J.Moltmann // Concilium, internationaal tijdschrift voor theologie (1993-1). - Baarn : Gooi en Sticht, 1993. - 144 p. - 93.33(3.5)

DE MESSIAS / Nathan Peter Levinson. - Baarn : Ten Have, 1996. - 200 p. - isbn 90 259 4611 9. - 00.17(3.5)

MESSIAS IN TALMOED EN MIDRASJ : een inleiding in de messiaanse uitleggingen en verwachtingen in de rabbijnse literatuur / Gerbern S.Oegema. - Baarn : Ten Have, 1993. - 213 p. - 93.56(3.5)

MESSIAS-INTERPRETATIES IN DE TARGUMIM / A.Landman. - Kampen : Kok, 1986. - 118 p.

MISSVERSTANDENE RELIGION : das Abendland und die nachbiblischen Religionen / Udo Schaeffer. - Frankfurt : Bahá'í, 1968. - 115 p.

DIE MITTE DER RELIGIONEN : Idee und Praxis universalreligiöser Bewegungen / Johann Figl. - Darmstadt : Wiss. Buchges., 1993. - XII, 212 p. - 96.34(3.5)

MOHAMMED ONDER DE PROFETEN ?. - Leuven : TGL, 1993. - 112 p. - 97.55(3.5)

MORGEN IS HET ZONDAG : verkenningen in het hedendaags scheppingsdenken / C.E.M.Struyker Boudier. - Kampen : Kok Agora, 1990. - 322 p. - met bibliografie

MYSTIEKE THEOLOGIE : de wetenschap van de liefde / William Johnston. - Gent : Carmelitana, s.a. (1997 ?). - 345 p. - ISBN 90-70092-76-X. - 98.18(3.5)

DIE MYSTISCHE EINHEIT DER RELIGIONEN : zum interreligiösen Dialog über ein Weltethos / Udo Schaefer. - Hofheim : Bahá'í-Verl., 1997. - 63 p. - ISBN 3-87037-332-6. - 97.44(3.5)

NEW AGE : uitdaging of bondgenoot / A.R.Van De Walle. - Hasselt : Christenforum, 1991. - 10 p. + New Age en Christelijk geloven // Collationes jrg.20, 1990 nr.2 (p.171-192)

NEW AGE EN CHRISTENDOM. - bevat: NEW AGE : dé kans / Ignace D'Hert // Tijdschrift voor Geestelijk Leven 1992-2. - 17 p. WIE IS BANG VOOR DE WATERMAN / Roger Lenaers // Streven, jan. en feb. 1994. - 26 p. - 94.22(3.5)

NEW KEYS TO THE BOOK OF REVELATION : God speaks again / Ruth J.Moffett. - New Delhi : Bahá'í, 1980. - 199 p. - opgedragen aan 'Abdu'l-Bahá.

NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE / J.van Genderen. - Kampen : KOK, 1994. - 69 p. - 94.66(3.5)

NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE : messianistische en eschatologische bewegingen en voorstellingen bij primitieve volken / Fokke Sierksma. - Groningen : Konstapel, 1978. - 314 p.

NIEUWE SEKTEN / Alain Woodrow. - A'pen : Nieuwe Stad, 1981. - 221 p.

NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX : problèmes juridiques // Conscience et Liberté, nr.37, 1989. - p.8-113 : ill. + nr.39 (p.36-52).

L'OFFENSIVE DES RELIGIONS // Manière de voir 48. - Paris : Le monde diplomatique, 1999. - 98 p. : ill. - met artikel over bahá'í: LA FOI BAHA'IE CONTRE LES FANATISMES / William S.Hatcher. - 00.1(3.5)

OM DE HEELHEID VAN HET BESTAAN / G.M.Speelman, R.Kranenborg, C.J.G.Van der Burg, G.J.F.Bouritius. - Kampen : Kok, 1989. - 152 p. - 95.45(3.5)

ONTMOETING VAN HINDOES EN CHRISTENEN : grensverleggende verkenningen / Jan van Lin (red.); Corstiaan van der Burg, Joop Gerritsen, Jan Peter Schouten. - Hilversum : Gooi en Sticht, 1990. - 159 p.

EEN ONVERWACHTE NIEUWE TIJD : momenten uit het gesprek tussen de kerk en new age (nieuwe-tijdsdenken) / Frederik de Jong. - Baarn : Ten Have, 1998. - 64 p. - ISBN 90 259 4796 4. - 00.47(3.5)

OORSPRONG VAN DE GODSDIENST : resultaten van het prehistorisch en volkenkundig onderzoek / Paul Schebesta. - Tielt : Lannoo, 1962. - 325 p. : ill.

OOSTERSE RENAISSANCE : kritische reflecties op de cultuur van nu / Han Fortmann. - Bilthoven : Ambo, 1970. - 67 p. - 95.43(3.5)

OP WEG NAAR EEN NIEUWE WERELD : de Bahá'í visie op de bestemming van de mens / Charles Hamburger. - Nijmegen : Karmel, 1991. - 588 p. : ill. - met index

OVER LEVEN EN DOOD / samengesteld door Fons Elders. - Brussel : VUB, 1997. - 206 p. - ISBN 90-5487-065-6. - 98.2(3.5)

OVNI DE L'APOCALYPSE : les armées du ciel / Dalila et Gérard Lemaire. - Brx. : Archers, 1976. - (160 p.) : ill.

PARANORMAAL BEWUSTZIJN : hypnose, trance, extase, samadhi, satori / Henri van Praag. - A'dam : Meulenhoff, 1979. - 152 p.

PREPARING FOR A BAHA'I CHRISTIAN DIALOGUE / Michael Sours. - Oxford : Oneworld
Vol.1: UNDERSTANDING BIBLICAL EVIDENCE. - 1990. - 199 p.
Vol.2: UNDERSTANDING CHRISTIAN BELIEFS. - 1991. - 191 p.
Vol.3: UNDERSTANDING BIBLICAL PROPHECY. - 1997. - 238 p. - ISBN 1-85168-111-6. - 97.49(3.5)

PROOFS FROM THE HOLY QUR'AN (regarding the advent of Bahá'u'lláh) / Sabir Afaqi. - New Delhi : Mir'at, 1993. - XVII? 158 p. - 97.25(3.5)

PROPHETIES ACCOMPLIES. - Brx : MEB, 1978. - 32 p.

DE RAAD VOOR LEVENSBESCHOUWINGEN EN RELIGIES TE AMSTERDAM / red. J.B.Weenink. - Delft : Eburon, 1998. - 47 p. : ill. - ISBN 90-5166-655-1. - 99.43(3.5)

RAPPORT / Duquesne, Willems. - Brx. : Commission Parlementaire, 1997. - p.1-3, 42-229. - Uittreksel uit deel 2 van de enquete voor het ontwerpen van een politiek in de strijd tegen onwettige praktijken van sekten en hun gevaar voor de samenleving en voor individuen, in het bijzonder minderjarigen. - 97.32(3.5)

REDE EN RELIGIE IN HET HUMANISME / J.P.Van Praag e.a. - A'dam : De Brug, 1962. - p.10-30, 31-48, 93-101, 141-156, 203-215. - Bevat: IDEE EN REDE / H.J.Blackham. RATIONEEL HUMANISME / T.T.Ten Have. VERDRAAGZAAMHEID EN REDE / H.Bonger. REDE EN RELIGIE / P.Schut. OOSTERS HUMANISME / Kwee Swan Liat. - met bibliografieën.

RELIGIE EN TOPERVARING : menselijke mogelijkheden / Abraham H.Maslow. - R'dam : Lemniscaat, 1974. - 111 p.

RELIGIES ANTWOORDEN : op eenendertig vragen van / Gerhard Szczesny; K.Wilhelm, J.B.Metz, K.Rahner, E.Wolf, M.Asad, B.H.Bon, A.Govinda. - Adam : Moussault, 1966. - 323 p.

RELIGIES EN (ON)GELIJKHEID IN EEN PLURALE SAMENLEVING / Red. Reender Kranenborg, Wessel Stoker. - Leuven : Garant, 1995. - 256 p. - ISBN 90-5350-391-9. - 96.41(3.5)

RELIGIEUS OPVOEDEN IN EEN MULTICULTURELE SAMENLEVING / red. Bert Roebben; bijdragen van Marc Colpaert, Frans Goetghebeur, Hanan Alexander, Catherine Cornille, Cok BakkerJan van Wiele, Ronald Sledsens, Henk Vroom, Wiel Logister.  - Leuven : Davidsfonds, 2000. - 195 p. - 01.12(3.5)

RELIGIEUZE BEWEGINGEN IN BELGIE / red. R.Kranenborg. - A'dam : VU, 1990. - 121 p. - (religieuze bewegingen in Nederland; 21). - 93.45(3.5)

RELIGIEUZE BEWEGINGEN IN NEDERLAND / red. R.Kranenborg. - A'dam : VU, 1989. - 135 p. - (Religieuze bewegingen in Nederland; 19). - 93.61(3.5)

RELIGIEUZE FUNDAMENTALISMEN / Bob Hendickx. - A'pen : Wereldwijd, 1995. - 119 p. - (Noord-Zuid-Cahier jrg.20 nr.4). - 95.21(3.5)

RELIGION AND WOMEN / Arvind Sharma; intr. Katherine K.Young. - Albany : SUNY, 1994. - 291 p. - (McGill Studies in the history of religions; 2). - 95.81(3.5)

RELIGIONS FACE A LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE : églises et éthiques après Prométhée / Marc Luyckx. - Brx : Comm. European Comm. Science, Research and development, 1991. - 208 p. - 93.37(3.5)

REVANCHE DE DIEU : chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde / Gilles Kepel. - Paris : Du Seuil, 1991. - 282 p.

REVELATIONS DU QU'RAN / Shoghi Ghadimi. - Brx : MEB, 1979. - 29 p.

REVISIONING THE SACRED : NEW PERSPECTIVES ON A BAHA'I THEOLOGY / Ed. Jack McLean. - Los Angeles : Kalimat, 1997. - XIX, 231 p. - (studies in the Bábi and Bahá'í religion; vol.8). - bevat bijdragen van J.A.McLean, D.J.May (religious unity), S.N.Lambden, J.R.I.Cole (liberation theology), A.Khursheed (science), S.Fazel (interreligious dialogue), K.Brown (Hermes Trismegistus and Apollonius of Tyana). - ISBN 0-933770-96-0. - 97.27(3.5)

ROI ARTUR : figure prophétique et le graal universel / Christiane Roy. - Châteaulin, 1986. - 20 p.

RUUSBROEC IN GESPREK MET HET OOSTEN : mystiek in boeddhisme en christendom / Paul Mommaers, Jan Van Bragt. - Averbode : Altiora, 1995. - 438 p. - 95.86(3.5)

SACRED ACTS, SACRED SPACE, SACRED TIME / John Walbridge. - Oxford : GR, 1996. - 322 p. - (Bahá'í studies; vol.I). - ISBN 0-85398-406-9. - 96.57(3.5)

SACRED ARCHITECTURE / Caroline Humphrey, Piers Vitebsky. - Boston : Little, Brown & Co, 1997. - 184 p. : ill. - (living wisdom). - ISBN 0 316 38122 5. - 00.18(3.5)

SACRED BOOKS OF THE WORLD : an anthology, with full commentary, illustrating the development from formulas and invocations of primitive magic to the hymns and revelations of the twenthieth century / A.C.Bouquet. - London : Penguin, 1954. - 343 p.

SATAN, A PORTRAIT : a study of the character of Satan through all the ages / Edward Langton. - Folcroft : Library ed., 1974. - 128 p. : ill.

SCIENCE OF RELIGION / William S.Hatcher. - Ottawa : Bahá'í, 1980. - 45 p.

SEKTE OF OPENBARINGSRELIGIE : een plaatsbepaling van het Bahá'í geloof binnen de godsdienstwetenschap / Udo Schaeffer. - Den Haag : Bahá'í, 1984. - 28 p. - ISBN 90-70765-21-7. - 97.23(3.5)

SEKTEN : informatiepakket voor onderwijs en vorming / VVPG. - Brasschaat : VVPG, 1992. - 78 p. - 94.54(3.5)

SEKTEN IN BELGIE EN LUXEMBURG / Alain Lallemand. - Berchem : EPO, 1994. - 259 p. - 94.71(3.5)

SOCIOLOGY AND RELIGIONS : an ambiguous relationship = SOCIOLOGIE ET RELIGIONS : des relations ambiguës / ed. Liliane Voyé, Jaak Billiet. - Leuven : KADOC, 1999. - 263 p. - ISBN 90 6186 967 6. - 00.12(3.5)

SOCRATES, BOEDDHA, CONFUCIUS, JEZUS / Karl Jaspers. - Utrecht : Bijleveld, 1960. - 174 p.

THE STORY AS TOLD / Jalil Mahmoudi. - L.A. : Kalimat, 1979. - 80 p. : ill.

STORY OF STORIES : world religions for children, with an additional chapter on the bahá'í religion / C.M.Kay. - Hythe : Volturna, 1985. - 145 p. : ill.

DE STRIJD OM GOD : een geschiedenis van het fundamentalisme / Karen Armstrong. - A'dam : De Bezige Bij, 2000. - 493 p. - Bahá'í p.155. - ISBN 90-234-3904-x. - 00.35(3.5)

SURINAAMSE RELIGIES IN NEDERLAND : winti, hindoeisme, hindostaanse islam / red. C.J.G.van der Burg. - A'dam : VU, 1986. - 155 p. - (Religieuze bewegingen in Nederland; 12). - 93.60(3.5)

TESTING THE GLOBAL ETHIC : voices from the religions on moral values / Peggy Morgan, Marcus Braybrooke. - Oxford : IIC; WCF, 1998. - 165 p. : ill. - 99.38(3.5)

THIEF IN THE NIGHT : the strange case of the missing millennium / William Sears. - Oxford : GR, 1977. - 304 p. - 95.65(1.1)

THOUGHTS : education for peace and one world : a study book for moral education : quotations from the worlds sacred scriptures, instructive and entertaining stories, and questions to stimulate teachers and students / Irene Taafaki. -  Oxford : GR, 1986. - 326 p. : ill.

DE TIEN GEBODEN ANNO NU : tien woorden om de mens met het menselijke te verzoenen / André Chouraqui. - A'dam : Meulenhof, 2000. - 255 p. - ISBN 90 290 6804 3. - 00.89(3.5)

TOLERANTIE GETOLEREERD? : islamietische en westerse opvattingen / ed. Ruddy Doom. - Gent : Mys & Breesch, 1996. - 190 p. - (Tegenspraak; cah.16). - 96.29(3.5)

TOT HET AANBREKEN VAN DE DAGERAAD : gevecht op leven en dood / A.R.van de Walle. - Averbode : Altiora, 1981. - 317 p.

TOTEM EN TABOE : enige parallellen tussen het zieleleven der wilden en der neurotici / Sigmund Freud. - A'dam : Wereld Bibl., s.a. - 155 p.

TOWARD A CHRISTIAN THEOLOGY OF RELIGIOUS PLURALISM / Jacques Dupuis. - NY : Maryknoll, 1999. - 433 p. - 1 57075 264 8. - 01.03(3.5)

TREFWOORD BAHA'I : kanttekeningen bij vermeldingen in nederlandse naslagwerken / Günter C.Vieten. - Den Haag : Bahá'í, 1980. - 61 p. + BESPRECHUNG zur Darstellung der Bahá'í-Religion in neueren theologischen Lexika / Ulrich Gollmer // Bahá'í Briefe 47, april 1984. - p.29-32

UNITE RELIGIEUSE / Louis Hénuzet. - Paris : Bahá'í, [1993]. - 33 p. - (SETU, nr.5). - 93.75(3.5)

UNITY IN DIVERSITY : ethics and spirituality. - Paris : UNESCO, 2000. - 76 p. : ill. - 02.18(3.5)

VASTENSPIRITUALITEIT : een veertig-dagen leven-lang / Vastenaktie NL, Broederlijk Delen. - Leuven : TGL, 1994. - 120 p. : ill. - (TGL, 1994,1). - 94.4(3.5)

VEDANTA & CHRISTIAN FAITH / Bede Griffiths. - L.A. : Dawn Horse Press, 1973. - 89 p.

VERBAZENDE GELIJKENIS TUSSEN ZEN EN WESTERSE MYSTIEK : JUAN DE LA CRUZ IN GESPREK MET HET BOEDDHISME / Francis Leyssens. - Hasselt : F.L., 2000. - 47 p. - 00.43(3.5)

DE VERENIGDE NATIES HET RIJK GODS ? / Emmanuel Michielszoon. - Turnhout : Libri Mundi, 1995. - 135 p. - Gesigneerd. - 96.17(3.5)

EEN VERGELIJKING TUSSEN MEESTER ECKHART EN SHEIKH AL-AKBAR IBN ARABI : in verband met het godsbeeld en de levenshouding die eruit voortvloeit / Vilvoye Françoise. - A'pen : FVG, 1997. - 86 p. - Thesis. - 98.14(3.5)

VERKLARING OVER DE HOUDING VAN DE KERK TEN OPZICHTE VAN DE NIET-CHRISTELIJKE GODSDIENSTEN : constituties en decreten van het tweede Vaticaans oecumenisch concilie. - Amersfoort : Horstink (1965). - 22 p.

VERKLARING OVER GODSDIENSTVRIJHEID : constituties en decreten van het tweede Vaticaans oecumenisch concilie. - Amersfoort : Horstink (1965). - 39 p.

VERLOSSERS : visioenen en voorspellingen van de tweede komst van de messias / John Hogue. - Baarn : Trion, 2001. - 256 p. : ill. - ISBN 90 4390 093 1. - 00.90(3.5)

VERSCHIJNSEL VAN DE SEKTEN : een verkenning / A.Denaux, L.Vinken. - p.145-176 , 312-328.

VINGER DIE NAAR DE MAAN WIJST : inleiding tot het oosters filosofisch denken / Ulrich Libbrecht. - Leuven : Davidsfonds, 1979. - 75 p. + Mens, schepsel van God's zevende dag / U.Libbrecht (3 p.). - (Horizon; 41). - met bibliografie

VOLEUR DANS LA NUIT : ou l'étrange cas du millenium manquant / William Sears. - Brx : MEB, 1973. - 454 p. - 94.59(3.5)

VON DER ANTIKE BIS ZUM MITTELALTER : Grossen religionen der Welt / Edmond Rochedieu. - Genève : Edito Service, 1972. - 378 p. : ill.

VOORBIJ HET ZWIJGEN : omgaan met de leegte / J.Kerkhofs. - Hasselt, Christen Forum: 1991. - 10 p.

VRIJ OF VOGELVRIJ : christenen en godsdienstvrijheid. - St.Andries (Brugge) : Beroepsgroep Christelijke Kerken Amnesty International Vlaanderen, 1995. - 43 p. - 96.40(3.5)

DE VRIJMETSELARIJ / F.De Backer. - Apen : De Sikkel, 1972. - 32 p : ill. - ISBN 90 260 4365 1. - 99.20(3.5)

VROUWELIJKE MYSTICI VAN DE TWINTIGSTE EEUW / Anne Bancroft. - Den Haag : Mirananda, 1991. - 200 p. - 95.47(3.5)

VROUWEN IN DE WERELDGODSDIENSTEN : teksten, tradities en recente ontwikkelingen / Catherine Cornille. - R'dam : Lemniscaat, 1994. - 183 p. - 94.67(3.5)

WAARDEN EN AFFECTIEVE DOELEN IN WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS / Guido Cooreman. - 35 p.

WARE VREDE EN ZEKERHEID : uit welke bron. - NY : Getuigen van Jehova, 1973. - 190 p.

WAT IS THEOSOFIE? / Charles J.Ryan. - Wassenaar : Servire, 1976.  - 106 p.

WAT ONS BINDT...: over samenwerking tussen religies en levensbeschouwingen in Nederland / Frank Siddiqui. - Utrecht : Forum, 2000. - 103 p. - 01.11(3.5)

WELCHER RING IST DER ECHTE : oder die Rolle der Bahá'í-Religion / Susanne Schaup, Hushmand Sabet. - Stuttgart : Horizonte, 1994. - ISBN 3 89483 029 8. - 00.16(3.5)

WELTRELIGIONEN IN BERLIN : Einheit in der Vielheit / Gabriele Yonan. - Berlin : Ausländerbeauftragte des Senats, 1993. - 110 p. : ill. -
95.42(3.5)

WERELDRELIGIEDAG, IN HET TEKEN VAN HET GEBED : met bijdragen van 6 verschillende religies en vanuit wetenschappelijk perspectief. - Eindhoven : T.H., 1985. - 57 p. : ill.

DE WETENSCHAP VAN MEDITATIE. - Genève : Arcane school, s.a. - 32 p. - 97.39(3.5)

WIJ EN DE ISLAM / Carlo Maria Martini // Collationes 25 (1995) juni (p. 115-128). - overdruk. - 98.4(3.5)

WIJSHEID DER VOLKEN / Henri Van Praag. - Deventer : Ankh Hermes, Prana dec. 1983, 34. - 100 p. : ill.

WORLD RELIGIONS : Handbook for teachers / W.Owen Cole. - London : Comm. Racial Equality, 1982. - 1-64, 114-117, 170-183 p.

WORLD RELIGIONS IN EDUCATION : the Shap handbook on / London : Comm. Racial equality, 1987. - 176 p.

ZONDER OPHOUDEN : bidden in beweging : mensen spreken over hun gebedsgebruiken / red. Thom Breukel, Arno Fafié. - Baarn : Ten Have, 1994. - 171 p. : ill. - 95.2(3.5)

ZONEN VAN GOD : inspirerende teksten uit de wereldgodsdiensten : een bloemlezing uit de geschriften van de openbaringsreligies / René Derkse. - Katwijk : Servire, 1987. - 159 p.
 
4. KUNST EN CULTUUR

4.1 KUNST

BOROBUDUR : kunst en religie in het oude Java. - Brx : Paleis voor Schone Kunsten, 1977. - 194 p. : ill. - 99.36(4.1)

HULDE AAN MARC CHAGALL : de Bijbel van Chagall en zijn wereld. - Brx. : Acte-expo, 1995. - 116 p. - catalogus tentoonstelling Joods Museum België 1995. - 96.7(4.1)

IM RING DER ERLOSUNG : Meisterwerke der mittelrheinische Kunst aus dem 14. und 15. Jahrhundert / Heinrich Geszeny. - Stuttgart : Emil Fink, 1928. - 117 p. : ill. - 99.34(4.1)

LETTERS OF THE LIVING = LETTERS VAN DE LEVENDE / Sonja van Kerkhoff. - Den Haag : SvK, 1998. - 48 p. : ill. - 99.44(4.1)

PANAMARENKO. - s.l. : SOFAM, 2001. - 48 p. : ill. - 00.75(4.1)

TIBET / Giles Beguin. - Brx. : Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, s.a. - 196 p. : 62 foto's. - 99.35(4.1)
 
4.2 POEZIE EN TONEEL

AARDEN IN VERBORGEN DIEPTE / Annemie Muller. - (24) p. - 98.19(4.2)

GENESIS / Rik Monard. - Hasselt : 't Kandelaartje, 1996. - 31 p. - 96.39(4.2)

GEVECHT IN DE GEEST : keerspreuk voor de 21ste eeuw / Ben Okri. - A'dam : Van Gennep, 1999. - 70 p. - 00.39(4.2)

HERBOREN / René Coomans. - Hasselt : 't Kanddelaartje.
I. 1995. - (32) p. : ill. - 99.22(4.2)
II. 1996. - (37) p. : ill. - 99.23(4.2)
III. 1997. - (40) p. : ill. - 99.24(4.2)

LUCHT IN LUCHT / Stefan Hertmans; ill. Panamarenko. - Landgraaf : Herik, 1990. - 8 p. : ill. als omslag. - nr.69, gesigneerd door auteur. - 95.79(4.2)

DE KLOOF DICHTEN. - Brx : NCOS, 1999. - 62 p. - 00.10(4.2)

DE MYSTIEKE ROOS / René Coomans. - Hasselt : 't Kandelaartje, 1998. - (39) p. : ill. - (reeksnr.49). - 99.21(4.2)

NARCIS VAN SARON : een beschouwing over de liefde ... de menselijke en de transcendente / Francis Leyssens. - Hasselt : WOMB, 1999. - 00.13(4.2)

OVER LIEFDE, OVER LIEFDE, OVER LIEFDE TOUT COURT / Francis Leyssens. - Hasselt : F.L., 1996. - 24 p. : ill. - (WOMB; 1). - 97.8(4.2)

RONDOM 2000 : gedichten uit de tijd rondom de millenniumwende / Francis Leyssens. - Hasselt : Womb, 2000. - (42) p. - 00.29(4.2)

UIT STILTE GEBOREN / Francis Leyssens. - Hasselt : WOMB, 1998. - (16) p. - (brochure nr.8). - 99.26(4.2)

VERSLAG OVER HET BIJWONEN VAN EEN ZELFVERZONNEN TONEELSPEL : toneelspel in drie bedrijven / Francis Leyssens. - Hasselt : F.L., 1997. - 25 p. - (WOMB; 3). - 97.7(4.2)

DE VRIEND IN MIJ ONTMOETEND... / René Derkse. - 1992. - 26 p. - aforismen. - 95.34(4.2)

WIJ DICHTEN DE KLOOF : poeziewedstrijd 1999. - Diepenbeek : gem. werking n-z, 1999. - 62 p. : ill. - 00.11(4.2)
 
4.3 ROMANS

DE ADELAARS : verhalen / Kader Abdolah. - Breda : De Geus, 1996. - 137 p. - (Geuzenpocket; 72). - ISBN 90-5226-355-8. - 96.38(4.3)

ASTONISHING THE GODS / Ben Okri. - London : Phoenix, 1996. - 159 p. - 96.33(4.3)

EEN BED VAN BETON / Detty Verreydt. - Mechelen : Bakermat, 1995. - 156 p. - ISBN 90-5461-088-3. - 96.50(4.3)

HET BOEK VAN BOD PA / Anton Quintana. - Adam : Querido, 1996. - 291 p. - ISBN 90 214 7875 7. - 99.15(4.3)

BRANDEND BRAZILIE : een dag uit het leven van Rosmari Schoendooskind / Jan Vanhaelen; ill. Anne Westerduin. - Pellenberg : Komkom, 1994. - 60 p. : ill. - ISBN 90-5388-010-0. - 98.3(4.3)

DROMEN, INVALLEN, ERVARINGEN UIT DE JAREN 1984 TOT 1992 / Francis Leyssens. - Hasselt : FL, 1997. - (WOMB; 4). - 97.6(4.3)

GRENZEN GENEZEN / Herman Portocarero. - Antwerpen : Manteau, 1990. - 143 p. - ISBN 90 223 1197 X. - 00.73(4.3)

ILLUSIES : de avonturen van een onwillige messias / Richard Bach; ill. Piers Hayman. - Naarden : Strengholt, 1993. - 152 p. - 96.15(4.3)

JOURNEY TO MOUNT ETERNITY / Cindy Savage; ill. Maureen Dailey. - Oxford : Oneworld, 1995. - 174 p. - ISBN 1-85168-091-8. - 97.43(4.3)

DE KOLIBRIE FLUISTERT / Karel Jonckheere; ill. Ida Moors. - Hasselt : Heideland, 1972. - 53 p. - 96.6(4.3)

DE KONING, DE WIJZE EN DE NAR / Shafique Keshavjee. - Averbode : Altiora, 1998. - 285 p. - bahá'í p. 283. - ISBN 90-317-1375-9. - 99.52(4.3)

NAAR DE ANDERE OEVER : een bewust beleven van de onzichtbare wereld / Francis Leyssens. - Hasselt : Womb, 1999. - 140 p. - (b.u. nr.10). - 99.27(4.3)

ONDER DE GELOVIGEN : een reis door de islam / V.S.Naipaul. - Adam : Arbeiderspers, 1982. - 547 p. - synopsis. - baha'i op p. 30. - ISBN 90 295 3240 8. - 00.19(4.3)

HET ONEINDIGE PLAN / Isabel Allende. - A'dam : Wereldbibliotheek, 1997. - 418 p. - ISBN 90-284-1627-7. - 99.51(4.3)

HET PLANTENOFFENSIEF / Paul Koeck. - A'pen : Standaard, 1969. - 259 p. - 96.5(4.3)

VUUR / Bart Kouba. - A'dam : Querido, 2002. - 165 p. - 02.32(4.3)

WIE HOORT MIJN TRANEN / Fauziya Kassindja and Layli Miller Bashir. - Baarn : De Kern, 1999. - 512 p. - ISBN 90 325 0578 5. - 00.52(4.3)

DE ZADELTAS / Bahiyyih Nakhjavani. - A'pen : BMP, 2000. - 303 p. - ISBN 90 5720 110 0. - 00.92(4.3)
 
UITGELEEND

DO THEY HEAR YOU WHEN YOU CRY / Fauziya Kassindja and Layli Miller Bashir. - NY : Delacorte Press, 1998. - 518 p. - ISBN 0 385 31832 4. - 99.16(4.3). - Bahà'ì Bibliotheek Brussel, 2000.

Korrelboekje over lijden (nog niet ingeschreven): Mutti

GESELECTEERDE VERZEN UIT DE HEILIGE QOR'AAN. - Nederland : Ahmadiyya, 1988. - 124 p. - 96.16(2.2.4)
Alain Goossens

VOLEUR DANS LA NUIT : ou l'étrange cas du millenium manquant / William Sears. - Brx : MEB, 1973. - 454 p. - 94.59(3.5)
Romain: De Kleine Wolk, Kuringersteenweg HASSELT

WILL AND TESTAMENT OF 'ABDU'L-BAHA. - Wilmette : Bahá'í, 1971. - 26 p. - 92.58(1.1)
Caroline Hétu


GFF25A: LA HOMARANISMO D-RO L.L.ZAMENHOF : HISTORIA ENKETO PRI LA NASKIGO KAJ LA EVOLUO LA ZAMENHOFA HOMARANISMO  / C.VAN KLEEF. - MARMANDE : ESPERANTAJ FRANCAJ ELDONOJ, 1965. - 34 P. + SUPPL. DOGMOJ HILLELISMO. HOMARANISMO. DEKLARACIO PRI HOMARANISMO. / L.ZAMENHOF. - (KOLEKTO: ZAMENHOF EN SIA TEMPO, 2). - JODENDOM, ZIONISME, HILLELISME, ESPERANTO. uitgeleend aan Louis Franssens

HET BOEK VAN ZEKERHEID / Bahá'u'lláh. - Den Haag : Bahá'í, 1976. - 156 p. - (ex. Annemie Muller, niet ingeschreven)
Baudry Misotten

Religions de Lausanne (eigendom Brussel): Jean-Pierre Laperches (à travers Pierre Léonard)

THE FAMILY VIRTUES GUIDE : simple ways to bring out the best in our children and ourselves / Linda Kavelin Popov. - NY : Penguin, 1997. - 319 p. : ill. - ISBN 0-452-27810-4. - 99.55(3.3)
Lydia Rameshfar

NEW FRAMEWORK FOR MORAL EDUCATION / ed. Iraj Ayman. - Wienacht : Landegg Academy, 1993. - 65 p. - 94.26(3.3)
Lydia Rameshfar

- - - - - - - - - - - -

LAATSTE INVOER
______________

01.13(2.2.4)
99.26(4.2)  laatst opgenomen in "Eenheid"

AANWINSTENLIJST 2002,  BIBLIOTHEEK CENTRUM KARMEL, Guido Cooreman

THE BABI QUESTION YOU MENTIONED . . . : the origins of the bahá'í community of the Netherlands 1844-1962 / Jelle de Vries. - Leuven, 2002. - 361 p. : ill.

HUQUQU'LLAH IN DE PRAKTIJK : een werkboek over de toepassing van de wet van de Huqúqu'lláh / Matthieu van Bragt. - Den Haag, 2001. - 81 p. + programma nationale dag 14 april 2002 + brief Universele Huis 25.10.1970.

HET RECHT VAN GOD / Jacqueline Mehrabi; ill. Christine Krohg Plur. - (Ned.) : Board of Trustees of Huqúqu'lláh, 2000. - 29 p. : ill. + Nederlandse handleiding (2002), 4 p.

FILOSOFIE EN MYSTIEK VAN DE JODO-SHINSHU / Shitoko Adriaan Peel. - A'pen, 1996. - 191 p.

LICHT OP HINDOEISME / Robert H.Swami Persaud. - Utrecht, 2001. - 191 p.

DE HAGGADA VAN PESACH. -  Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap. - 64 p. : ill.

LES MYSTERES DE LA TRADITION JUIVE : Abraham à la fondation d'Israël / J.Duran. - Paris, 1988. - 150 p.

HET CHRISTENDOM IN EVOLUTIE / Antony Fernando. - Stichting Teilhard de Chardin, 2000. - 170 p.

DE INTIEMSTE AANRAKING : ontmoeting met de westerse mystiek / H.Vandekerkhof. - Hasselt, 2000. - 13 p.

JEZUS : een joodse visie / David Flusser. - Folkertsma, 2001. - 249 p.

DE SLUIERS VAN GOD : gesprekken over het beeld van verborgene / Catharina Visser. - Luyten, 1985. - 182 p.

DE WEG NAAR EENHEID : mystiek in West-Europa / Boris Todoroff. - Hasselt, 1999. - 141 p.

DE ISLAM IN BELGIE : bedreiging of verrijking? / Omar Luc Van den Broeck. - A'pen, 2002. - 240 p.

MUSLIM PERCEPTIONS OF OTHER RELIGIONS : medieval period / ed. Jacques Waardenberg. - NY : Oxford U.P., 1999. - p.18-69, p.195-212. - (fotocopies).
MUSLIM PERCEPTIONS OF OTHER RELIGIONS : 1800-modern times / ed. Jacques Waardenburg. - NY : Oxford U.P., 1999. - p.75-84, 227-239, 270-279, 297-307. - (fotocopies).

RELIGION AND THE WORLD / Morteza Mutahari. - Teheran, 1982. - 43 p.

SYMBOLEN VAN DE ISLAM / Tanja al Hariri-Wendel. - Hoevelaken, 2002. - 298 p. : ill.

UW RIJK KOME : gebeden uit de wereld van de Islam / A.Schimmel. - Boxtel : KBS, 1981. - 74 p.

DE KLOOF TUSSEN ARM EN RIJK. - Brussel : 11.11.11, 1999/2001. - 22/23 p. : ill.

ETHIQUE ET INFINI / Emmanuel Lévinas. - Fayard, 1982. - 123 p.

DE RELIGIES UITGELEGD AAN MIJN DOCHTER / Roger-Pol Droit. - A'dam, 2001. - 63 p.

WACHTEN OP GOD / Simone Weil. - Utrecht, 1997. - 190 p.

INNERLIJKE RUST : hoe kom ik in harmonie met mezelf / Anselm Grün. - Tielt, 1999. - 130 p.

ACTA COMPARANDA. - A'pen. - XIII. 2002. - 138 p. - Bevat: De talmud: leesbril voor de bijbel en katalysator van de joodse wet / Henri Rosenberg. The Gods are the Gods, men are just men : Krishna's dharma and us / Paul van der Velde. Jainism and islam / Natubhai Shah. Fundamentalism / Jeremy Rosen. Kierkegaard on the beach / Leslie Versweyveld.

THE BAHA'I PRINCIPLE OF RELIGIOUS UNITY and the challenge of radical pluralism / Dann J.May. - Texas, 1993. - 52 p. + RELATIVISM : a basis for baha'i metaphisics / Moojan Momen. - 20 p.

BUDDHA MAITRYA-AMITABHA HAS APPEARED / Jamshed Fozdar. - New Delhi, 1976. - 592 p.

THE CHINESE RELIGION AND THE BAHA'I FAITH / Phyllis Ghim Lian Chew. - Oxford, 1993. - 244 p.

GELOVEN IN DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG. - Zwolle. - 124 p. - (Praktische theologie, 2002.1).

INTERRELIGIEUZE DIALOOG : mogelijkheden en grenzen / Catherine Cornille. - Hasselt, 2002. - 9 p.

ISLAM AND CHRISTIANITY : mutual perceptions since the mid-20th century / ed. Jacques Waardenburg. - Leuven. - p.19-73. - fotocopie of: Changing catholic views of islam / Christan W.Troll.
ISLAM AND CHRISTIANITY : mutual perceptions since the mid-20th century / ed. Jacques Waardenburg. - Leuven. - p.159-252. - fotocopies of: Le christianisme et les chrétiens vus par deux auteurs arabes musulmans / Waheed Hassab Alla. Christianity from the muslim perspective : varieties and changes / Hugh Goddard.

KERKBEZOEK MET MOSLIMS : handleiding voor het rondleiden van moslims in een christelijk kerkgebouw. - Brussel : KMS, 2001. - 35 p. : ill.

LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN IN HET ONDERWIJS : een pleidooi voor het onderling begrip en respect. - Hasselt : ACOD, 1999. - 43 p.

UNITY IN DIVERSITY : ethics and spirituality. - Paris : UNESCO, 2000. - 76 p. : ill.


TITELBESCHRIJVINGEN DOKUMENTATIE-MATERIAAL GODSDIENSTEN

GODSDIENST - BOEDDHISME - BEWEGINGEN

GBB1: OGYEN KUNZANG CHOLING : GEBIED HELDER LICHT. - BRX : OM DORJE, 1977. - 35 P. : ILL. - NYANGMAPA, ALTERNATIEVE LEVENSSTIJL, GEMEENSCHAP.
GBB2: SHIN-BOEDDHISME / ADRIAAN PEEL. - 30 P. - VIER EDELE WAARHEDEN, SHINRAN-SHONIN, OVERGAVE, NAMU AMIDA BUTSU, AMIDA BOEDDHA, ANDER-KRACHT, NEMBUTSU, LIJDEN, LEEGHEID, VERLICHTING, REINE LAND.
GBB3: JAPAN OP ZOEK NAAR GOD / F.DALLE // KL, 11 EN 18:11:82. - REYUKAI SHAKADEN, KAKUTARO KUBO, BOEDDHISME, RISSHO KOSEI KAI, LEKEN.
GBB4: LEVENDE BOEDDHA TIBET / PICO YVER // TIME, 11:O4:88. - DALAI LAMA.
GBB5: GODSDIENSTEN KOREA // UNESCO KOERIER, 01:79. - ILL. - TAOISME, BOEDDHISME, CONFUCIANISME, BOEKDRUKKUNST, CHRISTENDOM.
GBB6: ORGANISATORISCHE EVOLUTIE EN HEDENDAAGSE OPBOUW  NISHI-HONGANJI / A.PEEL. - JODO-SHINSHU.
GBB7: KALMUKKIE EUROPA'S EERSTE BOEDDHISTISCHE STAAT // BVL, 23:08:93. - RUSSISCHE FEDERATIE, TIBET.
GBB8: BOEDDHISME IN BERTOLUCCI, TIBET IN BELGIE // DS-MAGAZINE NR.45, 3:12:93. - UGYEN THINLEY DORJE, ROODKAPPEN, GEELKAPPEN, FRANS GOETGHEBEUR, HUY, CATHERINE CORNILLE.
GBB10: ACHTER DE THAISE GLIMLACH // DWM, 12:99. - THERAVADA, VROUWEN.
GBB11: Transmission: bodhidharma, sekito et rinzai // Voies de l'Orient, 01:00. - Zen, transmissie, overdracht, patriarchen, arhat, afstamming, sekten.
GBB12: Boeddhisme in de lage landen // Onkruid, 01:01. - 16 p. - Maitreya, zen, jezuieten, bodhisattva, geweldloosheid, Dalai Lama, Business Care, Jean-Karel Hylkema.
GBB13: Na de politieke, nu de religieuze ontzuiling / Frans Goetghebeur // DS, 09:00. - erkenning, europees boeddhisme, universele ethiek, waarden, katholieke kerk, Boeddhistische Unie van België, onderwijs.
GBB14: De inspiratie van de Boeddha // Tertio, 09:00. - Pierre de Béthune, zen, Tibetaans boeddhisme, theosofie, Thich Nhat Hanh, Dalai Lama, Lama Karta, Frans Goetghebeur, Boeddhistische Unie van België, Kardinaal Danneels, Els Witte, Kunchab, erkenning, monikken,
onderwijs.

GODSDIENST - BOEDDHISME - CULTUUR

GBC2: BOEDDHISTISCHE KUNSTSCHATTEN IN CHINA // EL POPOLA CINIO, 02:83 EN 07:85. - 15 P. : ILL. - BEVAT: PAGODES IN CHINA / LAN SAN. DATONG, ANTIEKE CHINESE STAD / XUE SHENG. HERLEVEN OUDE SUTRA'S / ZHANG GHONGFA. FOTO'S PEKING.
GBC3: TIBETO HIERAU KAJ HODIAU / LANG GJE // EL POPOLO CINIO, 09:85. - TIBETAANS BOEDDHISME.
GBC4: THAILAND : BOEDDHISTEN ZONDER PAGODE / JOS BEEL // KL, 14:04:83. - ILL. - FUNDAMENTALISME, PHUTAT PIKU, WERELDGODSDIENST.
GBC6: THAILANDSE KUNST IS BOEDDHISTISCHE KUNST / ADOEL WITSJIENTSJAROEN. BURMA. SOKKOER'AM : BOEDDHATEMPEL EINDELOOS LICHT (KOREA) / HWANG SU-JONG. MUURSCHILDERINGEN PAGAN : PRENTENBOEK BOEDDHA'S VELE LEVENS / KLAUS WENK // UNESCO KOERIER, 01:80. - ILL.

GODSDIENST - BOEDDHISME - THEOLOGIE

GBT1: DELIVRANCE BOUDDHIQUE / ETIENNE CORNELIS // VO - LA VIE SPIRITUELLE 01-02:92. - BOEDDHISME, BEVRIJDING, VERLICHTING, NIRVANA, HINDOEISME.
GBT2: VIE ET MORT SELON ZEN / A.M.A. SAMY GEN-UN-KEN ROSHI // VO, 04:94. - DOOD, EGO, KOAN, STERVEN.
GBT3: SAINTETE DANS BOUDDHISME / PIERRE-FRANCOIS DE BETHUNE // VO, 01:87. - HEILIGHEID, MENSELIJKHEID, MEDEDOGEN, BEVRIJDING.
GBT4: HISTORISCHE CONTEKST ONTSTAAN WERELDRELIGIES / KATARINA HAEMERS. - CURSUS ZIN VAN RELIGIE, 02:95. - BESCHAVING, INDIVIDUALISME, GEMEENSCHAP. - 10 P.
GBT5: SYMBOLISCHE BETEKENIS. - TIBETAANS INSTITUUT. - STOEPA.

GODSDIENST CHRISTELIJKE BEWEGINGEN ALGEMEEN

GCBALG1: GIJ ZULT GEEN AANSTOOT GEVEN // KNACK, 13:10:99. - DOBBELAERE, SOCIOLOGIE, BORREMANS, HOMOSEXUALITEIT, HET WERK.

GODSDIENST CHRISTELIJKE BEWEGINGEN

GCB1A: ERKENNING VATICAAN GEEN GARANTIE SEKTARISCHE PRAKTIJKEN / J.TROUSLARD // DS, 3:03:97. - OPUS DEI, SOISSONS, SAINTE-ERME, MINDERJARIGEN, PROSELYTISME, SEKTE.
GCB1B: OPUS DEI SCHENDT PRIVACY / LOUIS VAN DEN WYNGAERT // DS, 6:03:97. - VERENIGING VERDEDIGING PERSOON EN GEZIN (VVPG), INDOCTRINATIE, ETHISCHE CODE.
GCB1C: OPUS DEI GEEN SEKTE // DS, 12:03:97. - FUNDAMENTALISME.
GCB2A: SWEDENBORGIANA. - BREDA, 06:93. - 12 P. - NIEUWE CHRISTELIJKE KERK.
GCB2B: SWEDENBORGIANA. - BREDA, 12:95. - 16 P. - ENGELEN, EREDIENST, RITUEEL, SOEFISME, INAYAT KHAN.
GCB3A: GEMEENSCHAP ARK : PROEVE GEWELDLOZE MAATSCHAPPIJ / JO PYRONNET. - S.L., S.A. - 3 P.
GCB3B: ARK : ELEMENTEN GEWELDLOZE WERELD. TRIBALE, GEWELDLOZE, OECUMENISCHE ORDE. GEWELDLOOSHEID OP ALLE LEVENSNIVEAUS. ECONOMIE. GEZAG. RECHTSPRAAK. FEESTEN. RELIGIEUZE TOENADERING. POLITIEKE VERZOENING. - 7 P.
GCB3C: L'ORDE DE L'ARCHE / BERNARD STEVENS // VOIES DE L'ORIENT, 04:95. - WERK, GEWELDLOOSHEID, OOSTERSE SPIRITUALITEIT, TANABE.
GCB4A: DE DERTIENDE APOSTEL // KNACK, 30:04:97. - HEILIG HART, COR UNUM, ANDRE PESTIAUX.
GCB4B: RIJKSWACHT ONDERVRAAGT SEKTELEIDER COR UNUM // DS, 8:04:97. - KINDERMISHANDELING.
GCB5B: WERELD GOEDE WIL INTRODUCTIEBROCHURE. 2 P.
GCB5D: DRIEHOEKENWERK. - INTRODUCTIEBROCHURE. - 2 P.
GCB5E: WESAK : GEESTELIJK FEEST UIT OOSTEN KOMT NAAR WESTEN / ALICE BAILEY; LEADBEATER. - BOEDDHA EN CHRISTUS VERENIGD. VIJFPUNTIGE STER. - 6 P.
GCB5F: Drie geestelijke feesten. - Genève : Lucis trust, 2001. - twaalf feesten, paasfeest, wesakfeest, feest van goede wil, krachten, Christus, grote aanroep.
GCB6A: GRAALBOODSCHAP / HERBERT VOLLMANN. INTRODUCTIEBROCHURE. 3 P.
GCB6B: ABD-RU-SHIN : SCHRIJVER GRAALBOODSCHAP, IN HET LICHT DER WAARHEID / HERBERT VOLLMANN. - STUTTGART : STIFTUNG GRALBOTSCHAFT, 1972. - BIOGRAFIE. - 3 P.
GCB8: LEGIO BONA VOLO NASKIGIS POR AMI KAJ ESTI AMATA (LBV ONTSTOND OM LIEF TE HEBBEN EN IS GELIEFD). PROKLAMATIE BASISTEKST. GELOOFSPUNTEN. - 1986. - 4 P.
GCB8B: LEGIAO DA BOA VONTADE / ANDRE TIAGO. - SAN-PAULO, 1988. - SOLIDARITEIT, OECUMENE, ESPERANTO, BRAZILIE.
GCB9I: LAATSTE OPROEP HEILIGE MAAGD // DE MORGEN, 15:09:93. - LEDE.
GCB9J: MARIALEGIOEN, LEGIOEN KLEINE ZIELEN, MARIALE PRIESTERBEWEGING // ST.LAMBERTUSKRING, JRG.18 NR.5, 05:96. - PRIVATE OPENBARING.
GCB9L: Geen rampspoed maar vrede, herdertjes Fatima zalig verklaard; het derde geheim // KL, 05:00 + berichtje Tertio. - zuster Lucia, wereldoorlog, Rusland, Johannes-Paulus II.
GCB10A: KATHAREN / J.ROUILLARD // GEWETEN EN VRIJHEID, 02:78. - SCHEPPING, DOOPSEL, DUALISME, GEWELDLOOSHEID.
GCB11: POUDRIERE, ECONOMISCH ONAFHANKELIJKE COMMUNE RUMMEN: GELOOF BETERE WERELD // BVL, 23:02:94. - EMMAUS, GEMEENSCHAP GOEDEREN.
GCB12A: HOE TE VERANDEREN : HOE TE LUISTEREN / BREMER HOFMEYR // CARITATE, 1974. - 8 P. - MORELE HERBEWAPENING.
GCB12B: IDEE WAARVOOR TIJD GEKOMEN IS : WAT IS EN WIL MORELE HERBEWAPENING? / P. HINTZEN. - DEN HAAG : MORELE HERBEWAPENING, 1972. - GESCHIEDENIS. MORELE MAATSTAVEN. STANDPUNT CHRISTELIJKE KERKEN EN ANDERE GODSDIENSTEN. GODSDIENST, KERK, SEKTE. - 42 P. : MET INDEX.
GCB13A: WER IST SUN MYUNG MOON? (WIE IS ...) // DIE FAMILIE 5:85.
GCB13B: UNIFIED FAMILY. 1 P.
GCB13C: Moonsekte koopt Paraguayaans dorp met 6500 inwoners // DWM, 06:01. - Atenil NV, Puerto Casado.
GCB14A: MOORD EN DOODSLAG ONDER MORMONEN : ONTHULLINGEN ZETTEN HEILIGE BOEK OP LOSSE SCHROEVEN / ROBERT LINDSAY // ELSEVIERS MAGAZINE, 17:05:86. - EZRA TAFT BENSON, NEDERLAND, GESCHIEDENISVERVALSING.
GCB14B: HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN IN HEDENDAAGSE WERELD // ONTWAAKT, 22:04:80. - ONTWIKKELING MORMONEN. AANTREKKELIJKE KANTEN. THEOLOGIE. GETUIGEN VAN JEHOVAH.
GCB14D: GETUIGENIS PROFEET JOSEPH SMITH. - BRX. : MORMOONSE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN, 1988. - 27 P. : ILL.
GCB14E: STEUN VOOR JEUGD : LEEFREGELS HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN. KLEDING. HAARDRACHT. WELVOEGLIJKHEID. AFSPRAAKJES. DANSEN. LITERATUUR. TV. ONTSPANNING. REIN LEVEN. - FRANKFORT : MORMOONSE KERK, 1973. - 14 P.
GCB14F: RAADSEL VAN MORMONISME : BESTUUR KERK / R.MACCONKIE; N.ELDON TANNER. IN STER : KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN, 1980. - 21 P. : ILL.
GCB14G: AVONDJE MET RUEL A.ALLRED / L.STERKEN. - MORMONEN. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN. POLYGAMIE. MONOTHEISME. DOOPSEL. ZENDING // BVL, 17-18:11:79.
GCB14H: VLAANDEREN MOEILIJKSTE ZENDINGSGEBIED TER WERELD // BVL, 9-10:05:92. - (ANDERS GELOVEN LIMBURG). - MORMONEN.
GCB14J: VOORZITTER KERK MORMONEN OVERLEDEN // DS, 01:06:94. - EZRA TAFT BENSON.
GCB14K: Bahá'í FAITH AND MORMONISM / WILLIAM P.COLLINS // WORLD ORDER 04:80. - GESCHIEDENIS, PROFEETSCHAP EN MANIFESTATIE, RACISME, VROUWEN.
GCB15: NIEUWE WERELD GEMEENSCHAPPEN. INTRODUCTIEBROCHURE. - 5 P.
GCB16A: PINKSTERGEMEENTE : HEILIGE GEEST HELPT IN STRIJD TEGEN DUIVEL / GUY GOEWIE // BVL, 08-09:08:92. - (ANDERS GELOVEN IN LIMBURG).
GCB17: ROZENKRUISERS GENOOTSCHAP // ONKRUID, 07-08:86. - KATHAREN. TEMPEL. GEHEIMHOUDING.
GCB18: THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP : GESTICHT DOOR MAX HEINDEL : HAAR DOEL, HAAR WEZEN, HAAR METHODEN, HAAR LERINGEN. INTRODUCTIEBROCHURE. - 2 P.
GCB19A: LE HAUT SAINT-ERME : SEKTE TEGEN GEZIN // RONDOM GEZIN, 01:84.
GCB19B: GROEP SAINT-ERME : WETENSCHAPPELIJKE SEKTE : VOORWAAR IK ZEG U ... SATAN IS IN HET SPEL / VERENIGING TER VERDEDIGING PERSOON EN GEZIN // GRIMBURGER, 01:84.
GCB20B: WAT IS HET DAT GENEEST? : MACHT DIE ACHTER KERK STAAT : HOE VINDEN WE ONZE PLAATS : GETUIGENISSEN GENEZING // HERAUT VAN CHRISTELIJKE WETENSCHAP, 01-02-03:77. - 23 P.
GCB20C: GROTE CONCERNS TESTEN MET SCIENTOLOGY-PROEF // PAROOL, 20:04:91. - PERSOONLIJKHEIDSTEST, OCA, TRAINING, BEDRIJFSLEVEN, ONDERWIJS.
GCB20D: CHRISTIAN SCIENCE-KERK DOEKT TV-NIEUWSNET OP : EXPERIMENT VOORTBESTAAN KERK IN GEDRANG // FET, 14:04:92. - MESSIAS
GCB20E: DUITSE ANGST VOOR PSYCO-MULTINATIONAL / JAAP DE BERG // EVANGELISCHE KOMMENTAAR,DE BRUG, 07-08:92. - SCIENTOLOGY, DUITSLAND, BADEN-WURTENBERG.
GCB20F: SCIENTOLOGY IN TONGERSE KINDERRAAD // BVL, 16:03:94. - DRUGS.
GCB20G: SCIENTOLOGY, WAT WILLEN ZE // ONKRUID 103, 05:95. - 11 p. - OPERATING THETAN, GALACTISCHE CONFEDERATIE, SF.
GCB20H: SEKTE ADVISEERT NEDERLANDSE REGERING INZAKE JEUGDZORG EN FAMILIERECHT // KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 01:96.
GCB20I: GREEP NAAR DE MACHT: PSYCHO SEKTEN IN RUSLAND / MARK VAN DE VOORDE // KL, 01:96. - SCIENTOLOGY.
GCB20J: HUMAN RIGHTS OFFICE CHURCH OF SCIENTOLOGY REPORT. - BRUSSEL : COUNCIL FOR HUMAN RIGHTS AND RELIGIOUS FREEDOM, 20:04:96. - 32 p. - GODSDIENSTVRIJHEID, DUITSLAND, ECONOMIE, ONDERWIJS, REGERING.
GCB20K: DUITSE OVERHEID PAKT SCIENTOLOGY-KERK AAN // DS, 14:08:96. - URSULA CABERTA.
GCB20L: SCIENTOLOGY INFILTRATIE IN BEDRIJFSLEVEN / J.GAVEL, G.MUELENAER // TRENDS, 27:03:97. - CONSULTANCY, BUSINESS EFFICIENCY.
GCB20M: U-TEST VAN U-MAN // TRENDS, 10:04:97. - PERSOONLIJKHEID, PERSONEELS-SELECTIE.
GCB20N: DUITSE EX-SCIENTOLOOG WAARSCHUWT / G.TRAGER // DS, 03:07:97.
GCB20O: SCIENTOLOGY CONTROVERSE TUSSEN VS EN DUISLAND // DS, 10-11:12:97. - COMMERCIELE ONDERNEMING.
GCB20P: VERDWIJNING DOSSIERS SCIENTOLOGY WEKT IN FRANKRIJK ACHTERDOCHT // DS, 09:09:99.
GCB20Q: PROCES MARSEILLE SCIENTOLOGY // DS, 21:09:99.
GCB20R: SEKTE VERDACHT VAN OPLICHTING // DS, 01:10:99. - SCIENTOLOGY, BELGIE, U-MAN, PR-CONSULT, IMPACT CONSULTING, DELTA GROUP, VALGO I9NTERNATIONAL, BERLINER.
GCB20S: WAT IS SCIENTOLOGY // COSMOS, 09:99. - DIANETICS, RELIGIE, RON HUBBARD, REACTIEF VERSTAND, ENGRAMMEN, CLEAR, THETAN, REINCARNATIE, DRUGS, NARCONON.
GCB20T: PARKET FRAUDE SCIENTOLOGY / PETER-JAN BOGAERT // DE MORGEN, 13:03:2000. - SEKTE, ZWEDEN.
GCB20U: Scientology dient klacht in tegen Belgische staat // DS, 11:01. - auditing, therapie, sekte rapport.
GCB20V: Scientology infiltreert zachte sector; dokters kregen les van scientology voorman // DM, 11:01. - staatsveiligheid, Mieke Vogels, informatica, Marc de Turck, ziekenhuizen.
GCB20W: Wij zijn geen sekte / Marc De Turck // BVL, 09:00. - vrijheid.
GCB20X: Academische cursus scientology in Antwerpen / Jan De Zutter // De Morgen, 04:00. - Adriaan Peel, Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschap FVG, Bromberg, Chris Vonck.
GCB21A: GEBONDENHEID EN VRIJHEID / J.E.VAN DEN BRINK. - KENNIS ONZIENLIJKE WERELD. KWADE. NIET TEGEN ZICHZELF STRIJDEN. ZONDE. BOZE. ONZE KINDEREN ZIJN HEILIG. HET IK KRUISIGEN. - S.L. : KRACHT VAN OMHOOG, S.A. - 23 P.
GCB21B: VOLLE EVANGELIE IN VOGELVLUCHT / F.JACKSON. - BAARN : VEBA, S.A. - BEKERING VAN DODE WERKEN. GELOOF IN GOD. WATERDOOPSEL. DOOP IN HEILIGE GEEST. HANDOPLEGGING. OPSTANDING DER DODEN. EEUWIG OORDEEL. HEMEL. ZENDING EN EVANGELISATIE. - 39 P.
GCB21C: ONBEKEND MAAKT ONBEMIND. INTRODUCTIEBROCHURE VOLLE EVANGELIE GEMEENTE HASSELT. - 11 P.
GCB22A: PRINCIPES BASE L'EGLISE CATHOLIQUE LIBRE (BASISPRINCIPES VRIJE KATHOLIEKE KERK). INTRODUCTIEBROCHURE. 1 P.
GCB23A: HET WERK: OPRECHT OF SCHONE SCHIJN // BVL, 30:08:96. - LIMBURG, PAULUSHEEM, KATHOLIEK.
GCB23B: BISDOM LIMBURG VERDEDIGT HET WERK // BVL, 11:09:96. - SCHRUERS, KATHOLIEK, DEVILLE, SEKTE, PRIESTER.
GCB23C: KERKELIJKE BEROERING AANKLACHT DEVILLE // DS, 12:09:96. - HET WERK, SEKTE, BISDOM HASSELT, KATHOLIEK, BOODSCHAPPEN GOD.
GCB23D: HET WERK PRIESTER RONSELDE LYCEUM // BVL, 17:09:96. - CORSTJENS, VANHEESWIJCK, GENK.
GCB23E: OUDERCOMITE LYCEUM ONDERZOEK HET WERK // BVL, 09:96. - CORSTJENS, BISDOM, GENK.
GCB23F: FELICITATIEBRIEF VANHEESWIJCK WERK-INTREDE // BVL, 19:09:96. - KARDINAAL RATZINGER, CONGREGATIE GELOOFSLEER, RIK DEVILEE.
GCB23G: HET WERK // ST.LAMBERTUSKRING, 11:96. - PAUL SCHRUERS, BISDOM HASSELT, RATZINGER, E.H.CORSTJENS, GENK, DEVILLE, MEDIA, KLOOSTERGELOFTEN, ARMOEDE, GEHOORZAAMHEID.
GCB23H: CRITERIA TER ONDERSCHEIDING // ST.LAMBERTUSKRING, 12:96. - SEKTEN, HET WERK, ABSOLUUT GEZAG, KATHOLIEKE KERK, ISOLERING, UITBUITING.
GCB23I: ONDERZOEK HET WERK GEKLASSEERD // KL, 23:09:98.
GCB24B: SEKS EN RELIGIE IN SATANSKERK ETERSHEIM // ZAANLANDER, 30:08:91. - LAMERS.
GCB24C: SATANISME // THEMANUMMER ST.LAMBERTUSKRING, JRG.14 NR.1, O1:92. - ERVARING, EXORCISME, DUIVELUITDRIJVING, ANNELIESE MICHEL, KERK, SCHRIFTVERLOOCHENING.
GCB24G: GEVAAR RITUELE MOORDEN: POLITIEDIENSTEN INVLOED DUIVELSE SEKTEN. FRANCIS NIET ENIGE ANUBIS // NIEUWSBLAD, 26:12:96. - ABRASAX, HEKSEN.
GCB24H: POLITIEMANNEN LID STANISCHE SEKTE ABRASAX // DS, 08:01:97.
GCB24I: SPEUREN NAAR RITUEEL MISBRUIK // DS, 09:01:97. - AMERIKA, OUDE PEKELA.
GCB26A: WIJ HEBBEN NOG NOOIT VOET TUSSEB DEUR GEZET // BVL, 25:04:92. - (ANDERS GELOVEN LIMBURG). - GETUIGEN VAN JEHOVA.
GCB26B: PREDIKERS VAN DEUR TOT DEUR / PIERRE KONINGS // DS, 31:12:97. - DOSSIER SEKTEN, WATCHTOWER, EINDE DER TIJDEN.
GCB26C: De werktuigen van Brooklyn: over de getuigen van jehova / H.Van Peteghem // Info Mensen Onderweg, 12:88. - C.T.Russel, Wachttoren, Internationale Vereniging Ernstige Bijbelonderzoekers, J.F.Rutherford, W.F.Franz, teokratische school, velddienst, organisatie, verkondiging, macht, sociale kontrole.
GCB26D: Bloedtransfusies // Tertio, 06:00.
GCB27A: DIANGENDA KUNTIMA // DS, 10:07:92. - KIMBANGISME, ZAIRE.
GCB27B: God heeft een gezicht: kimbanguïsten / Lieve Wouters // KL, 10:01. - België, Simon Kimbangu, baptisten, nederigheid, verdraagzaamheid, solidariteit, doopsel
GCB28A: KATHOLIEKE GEMEENSCHAP ST.EGIDIUS 25 JAAR HUISWERKKLAS VREDESMISSIES // KATH.NIEUWSBLAD, 19:03:93. - MOZAMBIQUE.
GCB29A: FRANSE POLITIE PAKT 50 MENSEN OP IN SEKTE-SCHANDAAL // DS, 11:06:93. - KINDEREN VAN GOD, SEKSUEEL MISBRUIK.
GCB29B: KINDEREN VAN GOD // PANORAMA, 25:11:93. - THE FAMILY, BELGIE, HUGO VICTOR, LEEFGEMEENSCHAPPEN, HOMES, DAVID BERG.
GCB29C: LA FAMILLE / LARRY LILLISTON, UNIVERSITE D'OKLAND DEP.PSYCHOLOGIE; SUSAN PALMER, DAWSON COLLEGE. - 30:07:93, 13:09:93. - CALIFORNIE, SEKSUEEL MISBRUIK KINDEREN. - 4 P. + ARGENTINIE, GODSDIENSTVRIJHEID, 04:94.
GCB31: PEOPLE CALLED QUAKERS / DUNCAN WOOD. - BROCHURE, 16 P. - VRIENDEN, VREDE.
GCB32: VATICAAN WAARSCHUWT VOOR VALSE MYSTICA / B.CLAERHOUT // DS 06:12:96. - VASSULA RYDEN, OPENBARING.
GCB33A: CHARISMATISCHE VERNIEUWING VLAANDEREN // KL, 28:05:97. - KATHOLIEK, GEBEDSGROEPEN, GENEZING.
GCB33B: BASISINFORMATIE KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING. - 1996. - 15 p. - ISBN 90-75190-05-0. - GEMEENSCHAPPEN, OECUMENE, ORGANISATIE, BISSCHOPPEN.
GCB34: BIJBEL LEIDRAAD BETER LEVEN / B.CLAERHOUT // DS, 29:12:97. - EGLISE DU CHRIST, BOSTON CHURCH OF CHRIST, DOSSIER SEKTEN, S.COURBET, MENTALE MANIPULATIE.
GCB35: WIE TIENDEN BETAALT ZAL LEVEN IN OVERVLOED / B.CLAERHOUT // DS, 03:01:98. - UNIVERSELE KERK VAN HET RIJK VAN GOD, GENEZING, SATAN, HEILIGE GEEST, BRAZILIE (ZIE: SEKTEN EN CHRISTENDOM IN LATIJNS AMERIKA)
GCB36: België wijst zendelingen uit // EO-Visie, 03:02. - Assemblies of God, Brussel, charismatische beweging, pinkstergemeenten, Assemblées de Dieu, sektelijst, arbeidsvergunning
GCB37A: LEER DER NICOLAIETEN / WILLIAM MARRION BRANHAM . - JEFFERSONVILLE : VOICE OF GOD, S.A. - EENHEID GOD, OPENBARING. - 16 P. + GODS WOORD KWAM TOT DE PROFEET.

GODSDIENST - CHRISTENDOM - FIGUREN

GCF1: KARDINAAL SUENENS / J.CORNILLE. - IN DIENST KERK EN WERELD. LEVENSLOOP. MISSIE. NATIONAAL AFSCHEID. // KL, 1979. - ILL.
GCF1B: SUENENS VOORLAATSTE WOORD : HERINNERINGEN VAN EEN KARDINAAL / JAN GROOTAERS // DS, 20-21:07:91. - ILL. - VATICAANS CONCILIE.
GCF1C: KARDINAAL SUENENS // HUMO, 16:01:92. - PAUSKEUZE, CONCILIE, HUMANAE VITAE, VROUWELIJKE PRIESTERS, CHARISMA, HEILIGE GEEST, EXORCISME, ABORTUS, SECULARISATIE, HUIS AAN HUIS PREDIKING.
GCF1D: KARDINAAL L.J.SUENENS : TOEVAL IS EEN ATTENTIE VAN GOD // KL, 03:09:92. - CHARISMATISCHE VERNIEUWING.
GCF2A: IK DENK NIET KERK TE VERLATEN / GAILLOT. - DS, 23:01:95. - VATIKAAN, PAUS.
GCF2B: GETUIGE VAN KRISTUS / J.GAILLOT, G.DANNEELS. - KNACK, 25:01:95.
GCF2C: MGR.GAILLOT GEEN BISSCHOP BUITENGESLOTENEN. - KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 5/01/96.
GCF2D: KEUZE WAARVOOR WIJ STAAN / J.GAILLOT. - SOBER VOOR ANDEREN, 01:96. - TOESPRAAK GENT?
GCF3: ARMEN ZIJN GEKRUISIGDE VOLK : ARMEN LEREN ONS WAT LIEFDE MOET ZIJN / OSCAR ARNULFO ROMERO. - KERK IN DIENST VAN WERELD. WERELD ARMEN. BINNENTREDEN IN WERELD ARMEN. AAN ARMEN GOEDE BOODSCHAP BRENGEN. ARMEN VERDEDIGEN. VERVOLGD WORDEN OMWILLE ARMEN. KLAARDER BEWUSTZIJN ZONDE. MEER KLAARHEID OVER INKARNATIE EN VERLOSSING. DIEPER GELOOF IN GOD EN IN ZIJN KRISTUS. OPTIE VOOR ARMEN LEIDT ONS GELOOF TEMIDDEN POLITIEK. STREVEN NAAR VREDE, MAAR VALS PACIFISME ONTMASKEREN. TESTAMENT VERMOORDE BISSCHOP. // BVL, 3:04:90. - ILL.
GCF4: PAUS PIUS IX ZALIG // Tertio, 08:00. - onfeilbaarheid, ultramontanisme., Quanta Cura, economisme.
GCF9: DOROTHEE SOLLE : MEER PROFETES DAN TEOLOGE / ERIC VANDEN BERGHE. - DENKEN OVER GOD. INLEIDING IN TEOLOGIE. THEOLOGIE, PARADIGMA'S // DS, 30:03:91. - ILL.
GCF10: Grensoverschrijdend denken: Peter Schmidt opgenomen in Europese Academie // Tertio, 01:01. - Theologie, wereldgodsdiensten, kunst, world-views, Gent.
GCF12A: BIJBEL IS BEELDVERHAAL / EUGEN DREWERMANN // WB, 05:92. - GENEZING, WOORD, ZOON GOD, VERRIJZENIS, NEW AGE.
GCF12B: GOED RECHT EUGEN DREWERMANN // DE BRUG, 09:92.
GCF12C: EUGEN DREWERMANN : TUSSEN GRIEKSE MYTHE EN JOODSE HALACHA / IGNACE LOTTMAN // STREVEN, 02:93. - P.128-136.
GCF12D: ZIELIGE ZIELEZORGERS / DREWERMAN // DS, 19:02:95. - PRIESTERROEPING.
GCF12E: DREWERMANS DROOMKASTEEL // DS, 20:04:95. - VRIJHEID, PSYCHOLOGIE, RELIGIE.
GCF12F: VERTROUWEN ABSURDE WEG / EUGEN DREWERMAN // WW, 04:97. - ANGST, EVANGELISATIE, GENADE, THEOLOGIE, ETHIEK.
GCF13: WE KREGEN NIET DE MENS DIE WE VERWACHTTEN : GODFRIED DANNEELS OVER WAT HEM INNERLIJK BEROERT / ANTOINE BODAR // DS, 26-27:12:92. - VREUGDE, GELOOFSTWIJFEL, SPIRITUALITEIT, ONDERWIJS, PRIESTERS.
GCF13B: MAAK VAN LIEFDE GEEN RECHTBANK : DANNEELS, 10 JAAR KARDINAAL, OVER MENSENRECHTEN, ABORTUS, VROUWELIJKE PRIESTERS EN JOEGOESLAVIE / BERT CLAERHOUT // DS, 6-7:02:93.
GCF14A: HANS KUNG WERELDOMVATTEND ETOS // DS, 27-28:03:93. - VREDE, GODSDDIENST, ETHIEK.
GCF14B: NIEUWE WERELDORDE, NIEUW WERELDETOS : HANS KUNG, BELANG INTERRELIGIEUZE DIALOOG // DS, 10-11:11:93. - MENS, GODSDIENST, ETHIEK.
GCF14C: HANS KUNG. - 20 P. - BIOGRAFIE, BIBLIOGRAFIE, CHRISTENDOM, ETHIEK, INTERRELIGIEUZE DIALOOG, WERELDORDE, VREDE, BEWUSTZIJN.
GCF15: BEDE GRIFFITHS : PROFEET TUSSEN OOST EN WEST. - KL, 16:06:93. - INDIA.
GCF15B: LA NOUVELLE CONSCIENCE (NIEUW BEWUSTZIJN) / BEDE GRIFFITHS (1906-1993) // VO, O7:93 + BIOGRAFIE. - NEDERLANDSE TEKST // EENHEID, 09:93.
GCF17: GERMAIN DUFOUR, SANDALENSENATOR ECOLO / S.DE JONGE // HUMO, 19:08:93. - 5 P. - AGALEV.
GCF18: HILDEGARD VON BINGEN : INSPIRATIE VOOR NEW AGE EN CHRISTENDOM // COLLATIONES, 06:97. - GENEESKUNST, KATHAREN, MYSTIEK, VISIOENEN.
GCF19: HILDEGARD VON BINGEN // ONKRUID, 04:98. - VISIOENEN, GENEESKUNDE.
GCF20: Geen geloof zonder twijfel / Amin Maalouf // Tertio, 05:01. - Libanon, identiteit, mentale manipulatie, rampen, jeune-afrique, Afrika.

GODSDIENST - CHRISTENDOM - GESCHIEDENIS

GCG1: CHRISTENDOM. - TURNHOUT : INTERNATIONAL SCHOOL, S.A. - 11 P. - (GODSDIENSTIGE EN GEESTELIJKE STROMINGEN, LES10). - MITHRAS, CYBELE, APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS, OOSTERS SCHISMA, REFORMATIE, GODSDIENSTFILOSOFIE, NATUURLIJKE THEOLOGIE, GNOSTISCHE OPVATTING, ATHEISTISCHE OPVATTING, FILOSOFIE EN OPENBARING, RICHTINGEN IN HEDENDAAGS CHRISTENDOM, PLATO, SOCRATES, ARISTOTELES.
GCG3: EUCHARISTIEVIERINGEN IN JONGE KERK. LEEK IN EERSTE EEUWEN CHRISTENDOM. HEIDENSE INTELLECTUELEN BESTRIJDEN CHRISTENDOM / R.BOUDENS. - LITURGISCHE LUISTER. LITURGISCHE GEWADEN. LEKEN ALS GETUIGEN EN VERKONDIGERS GELOOF. CELSUS. PORPHYRIUS. JULIANUS. ORIGENES // KL, 21:06, 13:09, 18:10:84.
GCG4: L'EGLISE COPTE (KOPTISCHE KERK) / J.M.J.ALKEMADE, A.BAAN, A.VAN BEEKVELT, J.A.SCHOENMAKERS, T.SMITS, J.VAN LIN. - EGYPTE, GESCHENK NIJL. KOPTISCHE GEMEENSCHAP. KOPTISCH MONACHISME (KLOOSTERWEZEN). KOPTISCH-KATHOLIEKE KERK. KOPTISCHE VROOMHEID. STRIJD OM ONTWIKKELING. PAROCHIEGEMEENSCHAP. MALAISE BIJ MINDERHEID. OECUMENISME. MOSLIMS EN CHRISTENEN ONDER HETZELFDE DAK. // OEUVRE L'ORIENT, 06:83. - 20 P. : ILL. - BROCHURE
GCG6: GESCHIEDENIS KATHOLICISME IN INDIA. INDIASE KERK VANDAAG / L.CLARYSSE, OMER DEGRYSE. - THOMAS-CHRISTENEN. PORTUGESE PADROADO. INDIER MET INDIERS. RANCHI. CONSTANT LIEVENS-MISSIE. KERK IN STATISTIEKEN // HET TEKEN, 05:85. - ILL. - UITG. PATERS PASSIONISTEN
GCG7: WEINIG BEKENDE WERELD KOPTEN / FRATER FRANCESCO. - OORSPRONG, KOPTISCHE KERK, VERVOLGING, ROMEINSE KEIZERS, KETTERIJEN, CONCILIES, BYZANTIJNSE ORTHODOXEN, ISLAM, JOHANNES CASSIANUS, EGYPTE, BOHARISCH, LITURGIE H.BASILIUS, GNOSTICISME, DIDASCALE, ORIGENES, PACOMIUS, BENEDICTUS, KLOOSTERWEZEN, DIOCLETIANUS, ARIUS, ATHANASIUS, CONSTANTINOPEL, NESTORIUS, CONCILIE EFESE, THEO-TOKOS, CYRILLUS, CHALCEDON, MONOPHYSIETEN, KYRILLOS V EN VI, MOSLIMBROEDERSCHAP, ANWAR SADAT, PATRIARCH SJENOEDA II, BISSCHOPPEN, VENETIE, BRUSSEL, VERGODDELIJKING, INWENDIGE RUST, EENHEID  ALLE CHRISTENEN, PAASEIEREN, LIJDEN EN VERVOLGING. // OEKUMENISCH NIEUWS, 03 EN 06:87. - MET BIBLIOGRAFIE
GCG8: ARMEENSE CHRISTENEN / FRATER FRANCESCO. - LAND VAN VELE KRUISEN. OORSPRONG VOLK URARTU, ARMENIE, HAYASTAN. KERSTENING ARMENIE. NIEUW-PERZEN EN AFSCHEURING. ISLAM EN CILICISCHE BALLINGSCHAP. STREVEN NAAR CHRISTELIJKE EENHEID. ONDER OSMANEN EN RUSSEN. VERNIETIGING. HUIDIGE TOESTAND. // OECUMENISCH NIEUWS, 1988. - MET BIBLIOGRAFIE
GCG9: SYRISCHE CHRISTENEN / FRATER FRANCESCO PAYMANS. - KERKEN ANTIOCHIE. JACOBIETEN. ASSYRISCHE EN CHALDEEUWSE KERK. MARONIETEN. ARAMEES ONZE VADER. TURKSE CHRISTENEN. // OECUMENISCH NIEUWS, 03-04:88.
GCG15: LICHT UIT BYZANTIUM : TWEE HOOGTEPUNTEN UIT BYZANTIJNSE LITERATUUR / PATRICK LATEU*. - AKATHISTOSHYMNE. ROMANOS MELODOS. HYMNE OP MENSWORDING. VERBALE ICOON. HYMNEN VAN SYMEON. WEG NAAR LICHT. // HET TEKEN, 09:89. - ILL.
GCG18: CHALDESE CHRISTENEN IN IRAK, IRAN, TURKIJE // SHANTI-VREDE 03-04:91. - CHALDEEEN, NESTORIANEN, RAPHAEL I BIDAWID, ARMEENSE KERK, SYRISCHE KERK, KATHOLIEKEN, ORTHODOXEN, VERVOLGING, ISLAM.
GCG20: NIET LEVEN ZONDER DAG DES HEREN TE VIEREN : ZONDAG VIEREN / LEON LEMMENS // TIJDSCHRIFT LITURGIE NR.76 (1992). - SABBAT, EUCHARISTIE, DIDACHE, VERZOENING, EENHEID, KOINONIA, MAALTIJD, PAASVERSCHIJNINGEN, ZONDAGSRUST, POSTCHRISTELIJK.
GCG21: FORMATION DU DOGME DE LA TRINITE / LOUIS HENUZET // PENSEE BAHA'IE 120, 01:94. - P.6-28. - DRIEVULDIGHEID, Bahá'í.
GCG23: MYSTIEK IN HET VROUWELIJK / BORIS TODOROFF // KULTUURLEVEN, JRG.63 NR.8, 12:96. - MIDDELEEUWEN, HILDEGARD VAN BINGEN, FRANCISCUS, KETTERS, BEGIJNEN, MARGUERITE PORETE.
GCG24: TEKST BIJBEL / Jan Nys sr // DE BRUG, 01-03:99. - 12 p. - Teksten, vertalingen, fouten, kritiek.
GCG25: Qumran, laveren tussen fictie en feit: dode zee rollen integraal gepubliceerd / Sylvester Lamberigts // Tertio 01:02. - essenen, Johannes de Doper.

GODSDIENST - CHRISTENDOM - KERKEN

GCK1: GRIEKS-ORTHODOXE KERK GENK BOUWT NIEUW HEILIGDOM : TEMPEL WORDT ZONDAG 20 NOVEMBER INGEWIJD / LUC COPS. - SPIROS APOSTOLAIKIS // BVL, 18:11:83. - ILL.
GCK4: GENK OEKRAIENS-KATHOLIEKE KERK : KERK BOUWEN IS THUIS KOMEN... / J.F. - BYZANTIJNSE RITUS, METROPOLIET MIROSLAW IWAN LUBATSJIVSKYI. // KL NR.25, 22:06:89. - ILL.
GCK8: VOLGELINGEN CORNELIS STEVENS // [BVL]?, 18:05:78. - PETITES EGLISES.
GCK10: GETUIGEN BOUWEN TEMPEL IN TWEE DAGEN // BVL, 25:03:91. - ILL. - EKSEL, GETUIGEN VAN JEHOVA, KONINKRIJKSZAAL.
GCK18: ARMENIE // SHANTI, 06:88. HISTORISCHE SCHETS ARMENIE EN KERK. KONFLIKT TUSSEN ARMENIE EN AZERBAIDJAN (AZERBEIDJAN) OVER ENCLAVE NAGORNO KARABACH.
GCK21: LIMBURGSE EX-PRIESTER VOERT ACTIE TEGEN KERKELIJKE DOGMA'S // BVL, 09:92. - TOON VANHUYSSE, RECHTE STRAAT, PRIESTERUITTREDING, MARIAVERERING.
GCK22: GEMENGDE REAKTIES ANGLIKAANSE BESLISSING // DS, 13:11:92. - VROUWEN, PRIESTER.
GCK23: TRADITIONELE ANGLICANEN DREIGEN MET MASSA-EXODUS // BVL, 16:11:92. - KATHOLIEKE KERK, VROUWEN, PRIESTER.
GCK25: VATICAAN TELEURGESTELD OVER TOELATING VROUW TOT AMBT : OBSTAKEL VOOR DIALOOG MET ROOMS KATHOLIEKE KERK // KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 13:11:92. - ANGLICANAN, PRIESTERS, NEDERLAND.
GCK28: KATHOLIEKEN LATIJNSE RITUS FED.REP.RUSLAND // SHANTI-VREDE, 03:94. - P.5-21.
GCK29: KOPTISCH CHRISTENDOM: INCULTURATIE EN KOPTISCHE IDENTITEIT / MAURICE ASSAD // CONCILIUM 1994.1, 02:94. - GESCHIEDENIS, EGYPTE.
GCK36: ASSYRISCHE GEMEENSCHAP IN BELGIE // PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM, 1998. - BROCHURE.
GCK37: Kardinalen pleiten voor opener debat in kerk : consistorie vooral verkenningsronde / Kardinaal G.Danneels // DS, 25:05:01. - interreligieuze dialoog, gezin, huwelijk, gezag, bisschoppensynode.
GCK38: Karmel in de bloesems : nieuwe gemeenschap in Zepperen // KL, 05:01.
GCK39: Twintig jaar Medjugorje, verhaal van onenigheid en ongehoorzaamheid // KL, 08:01. - Maria, franciscanen, bisschop, bedevaart, winst, geld.
GCK40: Oud-katholieken // Tertio, 03:00. - Aartsbisschop Vercammen, Unie van Utrecht, onfeilbaarheid, dogma.
GCK41: Bisschoppen tegen synodale katholieken en rent-a-priest // KL, 06:00. - dialoog, inspraak, democratie, communio.
GCK42: Ik wil de strijd voor gerechtigheid en vrede een gezicht geven : Ina Koeman // Tertio, 05:00. - protestants sociaal centrum, Heilige Geest, vrouwen, God, stadspredikante.
GCK43: Jaarlijks congres Getuigen van Jehova in Flanders Expo lokt 7.000 mensen // De Morgen, 07:00. - kleding, gezin.
GCK44: Onze kerk herinnert aan het belang van het mystieke / Archimandriet Athenagoras Peckstadt // Tertio, 10:00. - Orthodoxe kerk, belgië, onthechting, oecumenisch patriarchaat, metropoliet Panteleimon.
GCK45: Oekraiens Grieks-katholieke kerk / Theo van den Hout // KL, 01:01. - Leuven.
GCK46: Vergeet ons niet: melkitische kerk in het Midden-Oosten en België // KL, 01:01. - monofysiten, jakobitische kerk, katholieken, orthodoxen, Libanon.

GODSDIENST - CHRISTENDOM - OECUMENE

GCOE2: KARDINAAL SUENENS / AND.J.PIETERS, F.DALLE, JEAN VAN DER VEKEN. - MEDIA, DIACONAAT, OECUMENE, CONCILIE, CHARISMATISCHE VERNIEUWING. // KL 1979. - ILL.
GCOE11: LUTHER : TEKSTEN UITGEGEVEN TER GELEGENHEID 500STE VERJAARDAG GEBOORTE MAARTEN LUTHER // ARCHIEF DER KERKEN, 01:84. - BEVAT: GEMENGDE ROOMS-KATHOLIEKE/EVANGELISCH-LUTHERSE COMMISSIE. - VAN STRIJD TOT VERZOENING, GETUIGE VAN EVANGELIE, CONFLICT EN KERKSCHEURING, VERWERKING REFORMATORISCHE BENADERINGSWIJZE, NALATENSCHAP EN OPDRACHT. ROOMS KATHOLIEKE BISSCHOPPEN DDR. HISTORISCHE WAARHEID OVER LUTHER VOEDT DIALOOG VOOR EENHEID / JOHANNES PAULUS II AAN KARD. J.WILLEBRANDS.
GCOE20: GERECHTIGHEID VREDE EN ZORG VOOR GEHELE SCHEPPING / DRIES FRANSEN. - WERELDRAAD VAN KERKEN, VOORGESCHIEDENIS, OVERLEG, GELOOF EN GETUIGENIS, GERECHTIGHEID EN DIENST, VORMING EN VERNIEUWING, ZEVENJAARLIJKS CONCILIE, KERKEN OVER VREDE, GEWELD EN GEWELDLOOSHEID, AFSCHRIKKING, TWEEDE VATICAANS CONCILIE, SODEPAX, JUSTITIA ET PAX, ARK (ANTWERPSE RAAD VAN KERKEN), VOOC. // WW, 12:87. - ILL.
GCOE21: WERELDRAAD VAN KERKEN : CONCILIAIR PROCES / RONALD JEURISSEN. - CP, GERECHTIGHEID, VREDE EN HEELHEID VAN SCHEPPING. OPROEP. CONVOCATIE. VERPLICHTING EN VERBOND. ROOMS-KATHOLIEKE KERK. STRIJD EN DIALOOG. // WB, 01:88.
GCOE23: CONCILIAIR PROCES IN BAZEL / JOS BEEL. - CP, VROUWENBOOT, INTERNATIONALE VREDESBRIGADES, OOST-EUROPEANEN, ATOOMSCHUILKELDER, VIJAND BEMINNEN, SCHULDEN NIET ZOMAAR KWIJTSCHELDEN, UNO VAN LEEFMILIEU, BOODSCHAP AAN VOLK // KL NR.23 EN 25, 8:06 EN 22:06:89. - ILL.
GCOE25: SEOUL // MUTATIONS, 03:90. - SLOTDOCUMENT CP
GCOE28: KONCILIAIR PROCES ROND GERECHTIGHEID, VREDE EN BEHOUD VAN SCHEPPING / HECTOR RYCKEWAERT. - KONVOKATIE, CP, VERBONDSLUITING, GOD ZAG DAT HET GOED WAS, EIRENE, SJALOM, OOG OM OOG?, VREDE ZOALS JEZUS DIE GEEFT, AHIMSA, ZALIG ZUIVEREN VAN HART, WAARHEID, SATYAGRAHA, GANDHI, DIEREN, INDUSTRIELE LANDBOUW. - 8 P. - BROCHURE
GCOE29: ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHEPPING / INTERDIOCESAAN PASTORAAL BERAAD. - AARDE ALS ECOSYSTEEM. WETENSCHAP EN POLITIEK. GELOOF EN ETHIEK. SCHEPPINGSSPIRITUALITEIT, MILIEU-ETHISCHE VORMING, ANDERE LEVENSSTIJL, POLITIEKE BESLISSINGEN, MILIEUBELEID, CONCILIAIR PROCES ROND GERECHTIGHEID, VREDE EN HEELHEID VAN SCHEPPING, CP. - 22 P. - BEVAT REFERATEN R.TIJSKENS EN J.VAN GERWEN.
GCOE30: GERECHTIGHEID VREDE HEELHEID VAN SCHEPPING : INLEIDENDE BROCHURE TOT VERNIEUWDE GEZAMENLIJKE BEZINNING EN INZET / CONTACT EN WERKGROEP CONCILIAIR PROCES VLAANDEREN. - 24 P. - BEVAT: TIJD DRINGT VOOR WERELDWIJD CONCILIAIR PROCES. DRIEVOUDIGE OPROEP WERELDRAAD VAN KERKEN, WRK. HOE HET GROEIDE / PIETER M.BOUMAN. BIBLIOGRAFIE. GELOOFSBRIEF NEDERLANDSE RAAD VAN KERKEN. ZESTIEN STELLINGEN UIT BOEK TIJD DRINGT, CP.
GCOE31: CONCILIAIR PROCES : WAAROVER HET EIGENLIJK GAAT / TOON VAN BIJNEN. - CP, UITDAGINGEN, TOESTAND WERELD. VREDE IN GEVAAR. NATUUR BEDREIGD. GELOOF DAT WIJ BELIJDEN. MOEIZAME SCHULDBEKENTENIS. // HET TEKEN, 09:89.
GCOE32: TIJD DRINGT / ST.LAMBERTUSKRING. - CARL FRIEDRICH VON WEIZSÄCKER, VREDESCONCILIE, IDEOLOGIE, WIE ZIJN CHRISTENEN, VERTEKEND INZICHT IN GESCHIEDENIS, VERTEKENDE SCHRIFTLEZING, WAT IS WAARHEID? // ST.LAMBERTUSKRING, JRG.12 NR.3, 03:90.
GCOE33: SEOEL MEER TEST DAN BEKRONING : WERELDKONVOKATIE LEVERT WEINIG NIEUWE IMPULSEN OP / BCL. - OOST-EUROPA // DS, 13:03:90.
GCOE34A: CONCILIAIR PROCES GIST IN LIMBURG, 01:90 / STUURGROEP CP LIMBURG. - OECUMENISCHE VIERING IN GENK. +13 CATECHESE. CHRISTELIJKE ARBEIDERSBEWEGING. BESPREKING EINDDOKUMENT BAZEL. BIBLIOGRAFIE.
GCOE34B: CONCILIAIR PROCES GIST IN LIMBURG, 02:90 / STUURGROEP CP LIMBURG. - VREDESWEEK VOOR VLAANDEREN. GEZINSDAG ZUTENDAAL. SILOAM. BIBLIOGRAFIE.
GCOE35: GERECHTIGHEID, VREDE EN BEHOUD VAN SCHEPPING / J.F.SIEBRECHT. - Bahá'í VIZIE OP CONCILIAIR PROCES, PROFETEN, VOOROORDELEN WEGNEMEN, ONAFHANKELIJK NAAR WAARHEID ZOEKEN, GELIJKWAARDIGHEID MAN EN VROUW, GODSDIENST EN WETENSCHAP, RIJK EN ARM. - 14 P. + OPWEKKING EN AANMOEDIGING VOOR CP (4 P.)
GCOE36: GELOOFSBELIJDENIS OEKUMENISCH CONGRES IN ZUID-KOREA OVER RECHTVAARDIGHEID, VREDE EN HEELHEID VAN SCHEPPING // WB, 12:90. - CP
GCOE39: TOESPRAKEN GEHOUDEN OP COLLOQUIUM INSTITUTUM IUDAICUM, 11:89, BETREFFENDE CONCILIAIR PROCES WERELDVERGADEERING WERELDRAAD VAN KERKEN IN SEOUL,1990 // TER HERKENNING, NR.18, 04:90. - CP, BEVAT: GOD VAN SCHEPPING, GOD VAN GERECHTIGHEID / CLAUDE SELIS. - VAN GNOSIS NAAR SYRISCH-CHRISTELIJKE GESCHRIFTEN. OORSPRONG GNOSTICISME. GOD DEMIURG. GOD RECHTER. OVERLEVING IN SYRISCH MILIEU. SCHEPPER, ENGELEN, GOED EN KWAAD. OP ZOEK NAAR GEMEENSCHAPPELIJKE ETHISCHE GRONDSLAGEN TEN DIENSTE GERECHTIGHEID, VREDE EN HEELHEID VAN SCHEPPING / J.A.SELLING. - CP. OECUMENISCHE AGENDA. DIEPERE WORTELS VAN UITDAGINGEN AAN MENSHEID. GELOOF DAT WE BELIJDEN. PERSPECTIEVEN VOOR TOEKOMST. OP ZOEK NAAR ETHISCHE GRONDSLAGEN. METHODE. GRONDSLAG. VERWOORDING.
GCOE40: WAT NA BASEL? / JO HANSSENS // PAX CHRISTI KOERIER, JRG.32 NR.5, 09-10:89. - CP, VREDE EN GERECHTIGHEID VOOR GEHELE SCHEPPING, BIJBELSE OPDRACHT, VERBOND VOOR VREDE.
GCOE41: CHEVETOGNE TOT ABDIJ BEVORDERD : IN DE TOCHT TUSSEN KERKEN // DS, 18-20:05:91. - MICHEL VAN PARYS, DOM LAMBERT BEAUDOUIN, ORTODOXE KERK, KARDINAAL MERCIER, MECHELSE GESPREKKEN.
GCOE42: RAAD VAN KERKEN BEPLEIT MULTIKULTUREEL SAMENLEVEN // [GAZET VAN ANTWERPEN ?] 06:90. - MIGRANTEN, ISLAM, CP.
GCOE44: LEVENSWIND / CHUNG HYUNG KYUNG // WB, 07:91. - WRK-ALGEMENE VERGADERING, CANBERRA, HEILIGE RUACH, BARMHARTIGE GOD, LEVEN, BOETE, POLITIEK, EKONOMIE, VERENIGING, DOOD.
GCOE46: OECUMENISCHE DYNAMIEK 'GERECHTIGHEID, VREDE, BEHOUD VAN SCHEPPING' / RENE COSTE // CONCILIUM JRG.27, NR.4, 08:91. - CP, BAZEL MEI 1989, SEOUL MAART 1990, WRK, KATHOLIEKE KERK.
GCOE47: CONCILIAIR PROCES CP : ANALYSE VAN TERM / ANTON VAN HARSKAMP // CONCILIUM JRG.27 NR.4, 08:91. - WRK, KATHOLIEKE KERK, WERELD.
GCOE54: PROCES GERECHTIGHEID, VREDE EN HEELHEID VAN SCHEPPING / JAN GROOTAERS // DS, 4:10:91. - WRK, THEOLOGIE.
GCOE60: BLIJVENDE, VEELEISENDE, OECUMENISCHE UITDAGING ... CONCILIAIR PROCES CP / DOM ERIK-GODFRIED FEYS // OECUMENISCH NIEUWS, O6:92. - SEOUL, WRK CANBERRA, PAX CHRISTI, KOSMOS, THEOLOGIE, ECOLOGIE.
GCOE65: AARTSBISSCHOP CAREY : KERK MISKENDE RIJKDOM VROUWEN / BERT CLAERHOUT // DS, 8:02:93. - MECHELEN, ANGLIKANEN.
GCOE66: OECUMENE OP MOEILIJK PUNT // KL, 20:01:93. - GEBEDSWEEK EENHEID CHRISTENEN, RAAD VAN KERKEN ANTWERPEN, OECUMENISCHE KAPEL BRUGGE, WOMEN'S AGLOW, CHARISMATISCHE VROUWEN, PINKSTERBEWEGING.
GCOE68 : ACTUALITE NOUVEAU CATECHISME : LECTURE ORTHODOXE / PHOTIOS // REVUE DES DEUX MONDES, 04:93. - PAUS, FILIOQUE, AUGUSTINUS, ERFZONDE, HEMEL, HEL.
GCOE69: KATHOLIEKE KERK EN WRK / JOS VERCRUYSSE // COLLATIONES, 06:93. - P.169-204. - CP, RECHTVAARDIGHEID, VREDE, BEHOUD SCHEPPING, SODEPAX.
GCOE73: OECUMENE // TIJDSCHRIFT VOOR GEESTELIJK LEVEN, 05:93. - P.448-481. - BEVAT: WAARDERING VERSCHEIDENHEID, TOEKOMST OECUMENE / ROBRECHT MICHIELS. OECUMENISCH PERSPECTIEF / PIETER M.BOUMAN. OECUMENISCHE SENSATIE / PIET HOOGEVEEN. - HANS KUNG, ROOMS-KATHOLIEK DIRECTORIUM, CP.
GCOE74: VREDE DOOR EENHEID : SCHAARBEEKSE KERK // KL, 01:94.
GCOE79: PATRIARCH BARTHOLOMEOS // 12-13:11:94. - ORTHODOXE KERK, BELGIE, METROPOLIET PANTELEIMON.
GCOE80: GESPREK ROME CONSTANTINOPEL // KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 18:11:94. - BARTHOLOMEOS I, JOHANNES PAULUS II, EUCHARISTIE.
GCOE81: SPONTANE OECUMENE / CHRIS VONCK // KL, 18:01:95.
GCOE82: OECUMENE VOOR KATHOLIEKE KERK PASTORALE PRIORITEIT : ENCYCLIEK UT UNUM SINT / PAUS JOHANNES PAULUS II // KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 9:06:95. - EENHEID, GEBED, PRIMAATSCHAP.
GCOE83: KERKEN OOST EN WEST WILLEN EENHEID PRAKTIJK // KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 7:07:95. - KATHOLIEK, ORTHODOX, PATRIARCH BATHOLOMEUS I, PAUS JOHANNES PAULUS II.
GCOE85: RUSSISCH ORTHODOXE KERK BREEKT MET KONSTANTINOPEL // DS, 02:96. - ALEKSEJ, BARTHOLOMEOS.
GCOE86: OECUMENSICHE BIJEENKOMST GRAZ STAP VOORUIT BASISBEWEGING // DS, 01:07:97. - RIK HOET.
GCOE87: GRAZ IS MEER DAN OECUMENE / PAUL VAN DEN BERGHE // KL, 03:09:97. - VERZOENING, RECHTVAARDIGHEID, VREDE EN HEELHEID VAN DE SCHEPPING.
GCOE90: EENWORDING WANKELT : WERELDRAAD VAN KERKEN 50 JAAR // KL, 16:09:98. - ORTHODOXE KERKEN.
GCOE91: ZICHTBARE EENHEID NODIG : PAUSBEZOEK ROEMENIE + ANGLICANEN // KL, 09:06:99. - ORTHODOXE KERK, GRIEKS-KATHOLIEKEN, ANGLICAANS-ROOMS-KATHOLIEKE INTERNATIONALE COMMISSIE, ARCIC.
GCOE92: Oecumenisch handvest zet bakens uit voor kerken in Europa : uitdaging en opdracht / Jo Hanssens // Tertio, 05:01. - Pax Christi, Conferentie europese kerken, europese bisschoppenconferentie, evangelisatie, leven, verzoening.
GCOE93: Oecumenisch handvest ondertekend // KL, 05:01. - evangelizatie, russisch-orthodoxe kerk, vrede gerechtigheid en behoud van de schepping, conciliair proces, Amédée Grab. (zie map conciliair proces)
GCOE94: The Holy Corner brengt oecumene in de praktijk // Tertio, 06:00. - interkerkelijk beraad Gent.
GCOE95: Een ziel voor Europa: oecumenisch handvest onder vuur // KL, 09:00. - Konferentie Europese Kerken KEK, Europese Bisschoppen Conferenties CCEE, gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, charta oecumenica, orthodoxe kerken, metropoliet Kyrill.
GCOE96: Moeder en dochter // KL, 01:01. - Dominus Iesus, zusterkerken, Ratzinger, pluralisme, India. (zie ook: GDCW27, 28, 31)

GODSDIENST - CHRISTENDOM - THEOLOGIE - GEBED - VERGEVING

GCTG1: WEINIG OPENHEID VOOR HET NIEUWE : SYNODE EN PERS / JOS BEEL, KARD. GODFRIED DANNEELS // KL, 10:11:83. - BIECHT.
GCTG2: VERZOENING DOOR BEKERING // KL, 9-16:01:86. - BOODSCHAP PAUS JOHANNES PAULUS II, OVER VERZOENING EN BOETE, IN ZENDING KERK IN DEZE TIJD. - VERZOEND DOOR GOD, ZELFKENNIS, ZONDEBESEF, EENHEID, VERZOENING.
GCTG3: LA METHODE D'ORAISON HESYCHASTE : SELON L'ENSEIGNEMENT DU PERE SERAPHIN DU MONT ATHOS / JEAN-YVES LELOUP // VO, 07:88. - MEDITATIE, HESYCHASTISCH GEBED, JEZUS, ABRAHAM.
GCTG4: IN JEZUSGEBED HEM IN JEZELF ONTMOETEN EN WIL VADER VOLBRENGEN / MONIQUE VAN EECKHOVEN // KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 30:09:94.
GCTG5: BIDDEN IN GEZIN IN REFORMATIE / LIANNE DE OUDE. - 11:94. - HUISLITURGIE, KINDERGEBED, ERVARING. - 7 P.
GCTG6: RICHTLIJNEN DUIVELUITDRIJVING // KL, 10:02:99. - EXORCISME.
GCTG7: Bidden // De Brug, 12:00. - gezondheid, genezing, geneeskunde,

GODSDIENST - CHRISTENDOM - THEOLOGIE - JEZUS

GCTJ3: THE COINCIDENCE OF PHYSICAL AND SPIRITUAL CONCEPTION / JOHN BUTTLER. - LEZING ZOMERSCHOOL WEGIMONT, 1983 - Bahá'í VIZIE. RELATIE TUSSEN GOD, JEZUS EN MOZES. EERSTE CHRISTENEN. - 3 P. - MENSENZOON, MESSIAS, ZOON VAN GOD.
GCTJ5: SINT JAN, PROFEET VAN OMMEKEER / LIEN GEYSKENS. - JAARFEESTEN, ANTHROPOSOFIE. // VRIENDEN VAN ARK, 07:84.
GCTJ7: GROT MAAKT HIER PLAATS VOOR STAL : GEBOORTE CHRISTUS GELIEFD THEMA VOOR KUNSTENAARS / MADELON KIELICH. - KERSTVERHAAL, GEBOORTEVERHALEN JEZUS. VERHAAL OVER HERBERG / G.H.COHEN STUART. - RELATIE JODEN CHRISTENEN.  // DE BRUG, 12:90.
GCTJ8: JEZUS EN ANDERE GODSDIENSTEN : TWEE CHRISTOLOGISCHE MODELLEN / ROBRECHT MICHIELS // COLLATIONES, 12:92. - PNEUMA, HEILIGE GEEST, DRIEVULDIGHEID, GOD.
GCTJ9: KERK WANKELT NIET DOOR QUMRAN / JAN NIJS SR. // DE BRUG, 01:96.
GCTJ10: NIEUW EVANGELIE WERPT GEEN LICHT OP FIGUUR JEZUS // DS, 18:03:97. - GNOSTICI.
GCTJ11: VROEGE TRADITIES OVER JEZUS IN NIET-CANONIEKE BRON / GERARD LUTTIKHUIZEN // TIJDSCHRIFT VOOR THEOLOGIE :98. - APOCRIEF, THOMAS-EVANGELIE, SYNOPTISCHE EVANGELIEN, PARABELS, EENLING.

GODSDIENST - CHRISTENDOM - THEOLOGIE - SEKTEN

GCTS2: WIE IS BANG VAN SEKTEN ... / J.CORNILLE. BEKERINGSSEKTEN. INTROVERTE. MANIPULERENDE. WONDERDOENERS. GETUIGEN VAN JEHOVAH. THEOLOGISCHE REFLEXIE. LUISTEREN // KL, 14-21:12:78.
GCTS11: LES SECTES AU BRESIL : UNE VALEUR REFUGE (SEKTEN IN BRAZILIE : GEVESTIGDE WAARDE) // ARM NR.15, 07-08:91. - ELEKTRONISCHE KERK, PROTESTANTSE, EVANGELISCHE KERKEN, TRADITIE, GEZIN, EIGENDOM, DIALOOG, OECUMENE.
GCTS12: NEW AGE EN CHRISTENDOM IS DAT VLOEKEN IN KERK / J.VERKUYL, // ONKRUID, 09:89. - HOLISME, MYSTIEK, INDIA, SPIRITUALITEIT.
GCTS17: LEUVEN VIERT SOCIALE WETENSCHAPPERS : EREDOCTORAAT GODSDIENSTSOCIOLOOG BRIAN WILSON // DS, 11:12:92. - TYPOLOGIE SEKTEN.
GCTS18: NIEUWE CHRISTELIJKE BEWEGINGEN AFRIKA EN MADAGASCAR // WB, 01:93. - PINKSTERKERKEN.
GCTS19: CHRISTELIJK FUNDAMENTALISME ALS UITDAGING // TIJDSCHRIFT VOOR THEOLOGIE, 01:93. - BEVAT: BOZE DROOM CHRISTENDOM : VERKENNINGEN FUNDAMENTALISME ALS IDEE EN VERSCHIJNSEL / ANTON VAN HARSKAMP. DRESSUUR VAN RELIGIE : FUNDAMENTALISME EN SECULARISATIE / BERT HOEDEMAKER. COMMUNICATIE MET FUNDAMENTALISTEN / TJEU VAN  KNIPPENBERG. - POSTMODERNISME, PASTORAAL, PERSOONLIJKHEID.
GCTS20: SEKTEN // WW, 07:95. - HET WERK, KATHOLIEKEN, ISLAM, BERINGEN, GETUIGEN VAN JEHOVA.
GCTS21: ACHT MEI BEWEGING 1995 // ST.LAMBERTUSKRING, 11:95. - NEW AGE.
GCTS22: SEKTEN EN SEKTARISCHE BEWEGINGEN : CRITERIA TER ONDERSCHEIDING / ADELBERT DENAUX // EMMAUS JRG.27, 07-08:96. - KENMERKEN, PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE, SEKTELEDEN.
GCTS23: SPIRITUALITEIT : MAG GEEST WEER IN KERK / CORIEN UNGER // ONKRUID 01:99. - DOGMAS, EMOTIE, EXORCISME, ENERGIE, CHARISMATISCHE VERNIEUWING, WAARZEGGEN, DODEN, PINKSTERGEMEENTE, SAMEN OP WEG KERKEN, PARANORMAAL, NEW AGE.
GCTS24: Angst van het fundamentalisme / Bisdom Gent // Tertio, 04:01. - twijfel, secularisatie, moderniteit, zekerheid, overgave, Etty Hillesum, waarheid, pluralisme.
GCTS25: Zaak Milingo afgelopen . gered uit klauwen dominee Moon // KL, 09:01 + Clementie voor gehuwde bisschop // KL, 08:01 + Aartsbisschop is baan kwijt na Moon-huwelijk // DS, 05:01. - Emmanuel Milingo, Zambia, gebedsgenezing, duiveluitdrijving, Italië, Verenigingskerk, Ratzinger, afrikaanse liturgie, charismatische beweging, celibaat.

GODSDIENST - CHRISTENDOM - THEOLOGIE - VROUW

GCTV1: MARIAVERERING / GETUIGEN VAN JEHOVA. - ONBEVLEKTE ONTVANGENIS. ONBEKEND IN VROEGE GESCHIEDENIS KERK. GROTE CONTROVERSE. UITVLOEISEL LEERSTUK DER DRIEEENHEID. ANDERE REDENEN. BIJBEL. // ONTWAAKT, 8:12:84.
GCTV12: GOD ALS MOEDER KAN DAT WEL / KUNE BIEZEVELD, SALLIE MCFAGUE // DE BRUG, 10:91. - MODELLEN, FEMINISTISCHE THEOLOGIE, BEVRIJDING, LEVEN, VRUCHTBAARHEIDSRELIGIE.
GCTV21: VROUWEN AFRIKA : CULTUURVESCHILLEN BEPALEN KARAKTER EMANCIPATIE / LAURENTI MAGESA // WB 04:93.
GCTV25: IK KEN HAAR LIJDEN : VROUWEN IN KERK // WB, 11:94. - BEVAT: VROUWEN AAN TAFEL / V.BALABANSKI. CREATIEF VERZET TEGEN PATRIARCHAAT / V.NARCISO-APUAN. GOD VOOR MIJ ALS VADER / A.SISULU. BEVRIJDING VAN VROUWEN / L.MAGESI. - EUCHARISTIE, FEODALE STRUCTUUR, MOEDERSCHAP.
GCTV26: SCHEPPING VAN MENS ALS MAN EN VROUW : REFLECTIES OVER SEKSUELE VERSCHIL IN KADER VAN DISCUSSIE OVER VROUW EN AMBT / ROGER BURGGRAEVE // COLLATIONES, JRG.27(1997) NR.3, 10:97. - CULTURALISME, SCHEPPING, ETHIEK, GELIJKHEID, PRIESTERAMBT. (ZIE: VROUWEN IN DE KERK)
GCTV27: Priesterwijding van de vrouw gewogen / Gisbert Greshake // Tertio, 05:02. - orthodoxen, lutheranen, symbiose, alteriteit, transcendentie, vruchtbaarheidsreligies, bisschop, ambt, kardinaal, curie, sacrament, ordinatio sacerdotalis. (zie: Vrouwen in de kerk)
GCTV28: Eindelijk thuis: katholieke priesters uit de anglicaanse kerk // KL, 01:01. - Bisschop Graham Leonard, Rome, celibaat, gezag.

GODSDIENST - DIALOOG - DIVERSEN

GD4: UNIVERSAL WORSHIP (UNIVERSELE EREDIENST) / HAZRAT INAYAT KHAN; ILL. AIDAN MEEHAN, FINDHORN. - NEW LEBANON : SOEFI, 1979. - CEREMONIEBROCHURE. - 2 P.
GD6: L'INVOCATION DU NOM DANS TROIS GRANDES TRADITIONS SPIRITUELLES L'HUMANITE (AANROEPING VAN NAAM IN DRIE GROTE SPIRITUELE TRADITIES MENSHEID) / JEAN-YVES LELOUP. - FUNDAMENTELE THEORIEEN HINDOEISME. LOGOS, NAAM EN KLANK IN YOGA-PRAKTIJK. BELANG WOORD IN HINDOE TRADITIE. MANTRA AUM (OM). PRAKTIJK VAN JAPA. BHAKTI YOGA EN AANROEPEN VAN NAAM. BOEDDHISME VAN REINE LAND EN GELOFTE VAN AMIDA. NEMBUTSU EN ZIJN PRAKTIJK. HESYCHASME. // VO, 01:91.
GD7: ESPLORADO RELIGIO OOMOTO (VERKENNING VAN OOMOTO) / TADAO UMESAO. - PARLEMENT VAN GOD. UNIVERSELE MENSLIEVENDHEID. DEZLFDE OORSPRONG. BAHA'IS IN IRAN. WITTE VAANDEL IN DUITSLAND. WITTE BROEDERSCHAP IN BULGARIJE. BOEK VAN GEESTEN IN BRAZILIE. BRAZILIAANS SPIRITISME. BOVENNATUURLIJKE IN ENGELAND. KAODAISME IN VIETNAM. TAOJUAN IN CHINA. MONGOLIE, OOMOTO KONINKRIJK. WERELDLIGA GODSDIENSTEN. UNIVERSEEL KONGRES DER GODSDIENSTEN. NIEUWE RELIGIES. JAPANSE QAKERS. ONISABURO DEGUCI, FINCH, MARTHA ROOT, 'ABDU'L-BAHA, NISIMURA, V.SCHWEITZER, PETER DANOV, ALLAN KARDEC, WORCESTER, AIZENKAI (= UNIVERSALA HOMAMA ASOCIO UHA) // OOMOTO, 07-12:89 - 01-06:90. - ILL.
GD9: FORUM VAN WERELDGEMEENSCHAP / HARRY HAMERSMA. - COMENIUS, LICHTRAAD, VERENIGDE NATIES, WILLIAM JAMES, KARL JASPERS, A.HUXLEY, UNIVERSELE ARGUMENTATIEGEMEENSCHAP, KARL-OTTO APEL // STREVEN, 02:91.
GD10: REINCARNATIE, SPIRITISME EN UMBANDA / R.VAN ROSSUM // CONCILIUM, 05:93. - P.62-71. - KARDEC, ORIXAS, NIEUWE RELIGIES.
GD11: BEGRIP EN SAMENWERKING TUSSEN GODSDIENSTEN // WERELD GOEDE WIL, 10:93. - EENHEID, PLURALISME, A.BAILEY.
GD13: EENZAAMHEID EN ONTDEKKING VAN ANDER / EDGAR PISANI // WB, 07:94.
GD14: RELIGIE, OORLOG EN VREDE / RONALD JEURISSEN // STREVEN, 09:94. - INTOLERANTIE.
GD15: REINCARNATIE // ONKRUID, 04:98. - HINDOEISME, BOEDDHISME, THEOSOFIE, ANTROPOSOFIE, ROZENKRUISERS, SAI BABA, OSHO = BHAGWAN SHREE RAJNEESH.
GD16: MODERNE BEDEVAARTEN / JAN DE ZUTTER // DE MORGEN, 13-20:08:99. - GRENS, PELGRIM, GLASTONBURY, NEW AGE, CHRISTENDOM, AVALON, ASSISI, Bahá'í, WETENSCHAP, SPIRITUALITEIT, FARIBUZ SABHA, HAIFA, BRAHMA, KATHMANDU, HINDOEISME, SHIVA, ZWARTE MADONNA, CZESTOCHOWA.
GD17: MILDE HARTEN, HETE CURRY // DWM, 09:99. - INDIA, BELGIE, CULTUUR, DJAINISME, SIKHS, LIMBURG.
GD18: CULTES ET LAICITE EN BELGIQUE / CAROLINE SÄGESSER. - CRISP, 2000. - 36 P. - GRONDWET, ERKENNING, ANGLIKANEN, ISLAM, ORTHODOXEN, VRIJZINNIGEN, KATHOLIEKEN, JODEN, PROTESTANTEN, FINANCIERING, BELASTINGEN.
GD19: Towards a non-discriminatory method of financing religions and laicism // HRWF, 04:99. - erkenning, registratie, staat, vrijzinnigheid, kerkbelasting, financiering.
GD20: L'impôt, les cultes et la laïcité; le PS propose de consulter la population // Le Soir, 03:00. - CRISP, financiering, katholieke kerk,  kerkbeslasting, gemeentebudgetten, kerkfabrieken.
GD21:

GODSDIENST - DIALOOG - BAHA'I

GDBAHA1: PAUS JOHANNES PAULUS II ONTMOET VERTEGENWOORDIGER NATIONALE GEESTELIJKE RAAD BURUNDI TIJDENS RECEPTIE VOOR LEIDERS RELIGIEUZE GROEPEN IN LAND // NEW DAY, VOL.93 NR.1, 02:91. - VOORPAGINA : ILL.
GDBAHA2: CONCILIAIR PROCES / BUREAU VOORLICHTING. - NEDERLANDSE KERKENDAG, SAMENWERKING MET RAAD VAN KERKEN // Bahá'í BERICHTEN, 16 09:89. - WINSUM EN CP / CORRIE JOUBERT. - Bahá'í BERICHTEN, ?06:89. - KORT BERICHT.
GDBAHA3: BUDDHISTS AND BAHA'IS EXPLORE POINTS FOR COLLABORATION IN MONGOLIA (BOEDDHISTEN EN BAHA'IS ONDERZOEKEN PUNTEN VOOR SAMENWERKING IN MONGOLIE) / WYTZE BOS // ONE COUNTRY, 10-12:90. - ILL. - MILIEU, BAIKAL MEER, BIC Bahá'í.
GDBAHA4: BAHA'IS EN CHRISTENEN / STEPHEN LAMBDEN, MOOJAN MOMEN. - ONDERRICHT, BIJBEL, FUNDAMENTALISTEN, PROFETIEEN, 'ABDU'L-BAHA. // Bahá'í JOURNAL, 05:89.
GDBAHA5: WAT DOEN WE MET KERSTMIS. - BAHA'IS EN CHRISTENEN // Bahá'í CANADA, DEC. 1987. Bahá'í JOURNAL 12:87 EN 06:88.
GDBAHA6: VISIT OF POPE TO BELGIUM (BEZOEK PAUS AAN BELGIE) / BRIEF UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID, 23:04:85, AAN NATIONALE GEESTELIJKE RAAD BAHA'IS BELGIE.
GDBAHA7: Bahá'í GEMEENSCHAP EN WCRP // Bahá'í BERICHTEN NL ? 07:88.
GDBAHA8: VERSLAG SEMINARIE WCRP // BELGISCHE Bahá'í BERICHTEN, 12:88.
GDBAHA9: PARLEMENT OF THE WORLD RELIGIONS // THE AMERICAN Bahá'í, 16:10:93. - WERELD PARLEMENT GODSDIENSTEN CHICAGO. - ZIE OOK GDW20.
GDBAHA10: Bahá'í WORLD CENTRE // BINS, 15:04:94. - DALA'I LAMA.
GDBAHA11: WCRP / BIC, 26:08:90.
GDBAHA12: OOMOTO / UHG, 18:04:91.
GDBAHA13: JEZUS, FILS DE DIEU OU DIEU LE FILS? / LOUIS HENUZET. - Brx., 30:06:95. - 11 P. - ZOON VAN GOD, CHRISTOLOGIE, CONCILIE NICEA, HEILIGE DRIEVULDIGHEID.
GDBAHA14: INAYAT KHAN EN 'ABDU'L-BAHA / PAUL AHMED TILLIE. - A'PEN, 10:08:87. - SOEFISME.
GDBAHA15: ON THE SAI BABA MOVEMENT / UHG // UP TO DATE NEWSLETTER, 01-02:97. - SOCIALE PROJEKTEN.
GDBAHA16: BAHA'ISMUS / FEREYDUN VAHMAN // THEOLOGISCHE REALENZYKLOPADIE.
GDBAHA17: REMARKS PERSECUTION BAHA'IS IRAN / ELIE WIESEL, BEN LEVY. - MAITLAND (ORLANDO, USA) : HOLOCAUST RESOURCE AND EDUCATION CENTRE, 1985.
GDBAHA18: INTERFAITH DIALOGUE / LEA NYS. - BRX., 05:80 + tekst toespraak MONDSCHEIN. - WEDELL.
GDBAHA19: VRIENDEN VAN KRSNA / M.SCHREUDER, P.SCHMID // KRSNA BULLETIN :85.
GDBAHA20: TRADITIONAL NAVAJO RELIGION AND Bahá'í FAITH / JOSEPH O.WEIXELMAN // WORLD ORDER, 03:85. - PROFETIEEN.
GDBAHA21: HRWF. - Haifa : Universal House of Justice, 1998. - sekte, België.
GDBAHA22: Bahá'ís in multi-religious prayers at samadhi of Mahatma Gandhi // Indian Bahá'í News, 11:99.
GDBAHA23: The Spirit Path / Winona Lineberger. - Samoa, 2000. - Mohawk indianen, Lakota, katholieken, salesianen, Marc Vogel.

GODSDIENST - DIALOOG - BOEDDHISME - CHRISTENDOM

GDBC1: GELOOF? EVEN RECHTZETTEN / SHITOKO ADRIAAN PEEL. - RELIGIEUZE DIALOOG, Bahá'í, SHIN BOEDDHISME, GELOFTE-KRACHT, GELOOF. - EKO (JAAR ONBEKEND). - ILL.
GDBC2: RESPECT IS MOEDER VAN ALLE HANDELEN / SULAK SIVARAKSA // WW, 03:92. - THAILAND, LIEFDE, POLITIEK, FUNDAMENTALISME, ONTWIKKELINGSHULP.
GDBC3: JESUS ET CHRISTIANISME VUS PAR BOUDDHISME / MOHAN WIJAYARATNA // VO, 04:94.

GODSDIENST - DIALOOG - CHRISTENDOM - BOEDDHISME

GDCB5: REINCARNATIE IN BOEDDHISME : CHRISTELIJKE BENADERING / ALOYSIUS PIERIS // CONCILIUM O5:93. - P.23-29. - HINDOEISME, KOSMISCH.
GDCB7: BOEDDHISTEN SRI LANKA PROTESTEREN PAUS. PAUS VRIENDSCHAP // DS, 20 EN 21:01:95.

GODSDIENST - DIALOOG - CHRISTENDOM - HINDOEISME

GDCH3: YOGA ET PRIERE (YOGA EN GEBED) / BERNADETTE ABADIE. - WERKEN AAN MENTALE. TOEGANG TOT DIEPERE LAGEN VAN BEWUSTZIJN. GROTE VERTROUWEN VAN PELGRIM // VO, 1989. - PRIERE CHRETIENNE ET MEDITATION ORIENTALE : LE YOGA A-T-IL UN SENS POUR L'OCCIDENT (CHRISTELIJK GEBED EN OOSTERSE MEDITATIE : HEEFT YOGA ZIN VOOR WESTEN) / ANAND NAYAK. - SAMENHANG. VER VAN ASSISI. - WERELDBESCHOUWING, WEG VAN STILTE, BHAKTI, MANTRA, HATHA, CONTEMPLATIE, JEZUS VADER BEWUSTZIJN, GEESTELIJKE AKTIVITEIT, OM, SHIVA, NIYAMA, SAMADHI // VO, 01:90.
GDCH4: LA DIVINITE MERE (GOD MOEDER) / URSULA KING. - VROUWELIJKHEID VAN GOD IN HINDOEISME. GANGES // VO NR.36, 07:90.
GDCH5: SAGESSE HINDOUE, MYSTIQUE CHRETIENNE (HINDOE WIJSHEID, CHRISTELIJKE MYSTIEK) / ODETTE BAUMER-DESPEIGNE, HENRI LE SAUX=SWAMI ABHISHIKTANANDA // VO, 10:91. - ADVAITA, EENHEID, ZELFKENNIS, GODSKENNIS, BEWUSTWORDING, INTELLECT.
GDCH7: YOGA VAN GETUIGENIS / VANDANA MATAJI // WB, 01:94. - HARMONIE, VREEMDELINGEN, KLEINE GEMEENSCHAPPEN, LEVENSSTIJL.
GDCH7: DALITS LUTTE LIBERATION DANS SOCIETE ET EGLISE / FELIX WILFRED // EGLISES D'ASIE, 06:94. - INDIA, ONAANRAAKBAREN, KERK, BEKERING, BHAKTI, BOEDDHISME.
GDCH9: CHRISTENEN EN HINDOES / WINAND CALLEWAERT // ONZE ALMA MATER, LEUVENSE PERSPECTIEVEN, 04:95. - GOD, MENS, MONOTHEISME, GEBED, MEDITATIE, ZELF, INCARNATIE, INCULTURATIE.
GDCH10: MOEDER TERESA IN OPSPRAAK OVER DALIT-CHRISTENEN // KATHOLIEK NIEUWSBLAD 01:96.
GDCH11: DIALOGUE WITH ISKCON: ROMAN CATHOLIC PERSPECTIVE / JOHN A.SALIBA. HAS ISKCON ANYTHING TO OFFER CHRISTIANITY THEOLOGICALLY? / KENNETH ROSE // ISKCON COMMUNICATIONS JOURNAL, VOL.4 NR.2. - HINDOEISME, GOD, ESCHATOLOGIE.

GODSDIENST - DIALOOG - CHRISTENDOM - ISLAM

GDCI2: WERELDRELIGIES EN GEESTELIJKE STROMINGEN : KORAN EN BIJBEL VERWANTE BOEKEN (DEEL III) / J.R.T.M.PETERS. - HEILSGESCHIEDENIS. BELEVING // INTERMEDIAIR, 30:06:87. Bahá'í VIZIER, 1979. - ILL.
GDCI7: OECUMENE : RELATIEOPBOUW TUSSEN MOSLIMS EN CHRISTENEN / PAUS JOHANNES PAULUS II (TOESPRAAK VOOR MOSLIM-JONGEREN IN CASABLANCA, MAROKKO) // WB, 11:89. - DIENSTBAARHEID, GOD, OECUMENE, GETUIGEN, VERANTWOORDELIJKHEID, PLURALISME EN SOLIDARITEIT.
GDCI14: MOSLIMS EN CHRISTENEN : POLARISATIE OF DIALOOG / PROF. E.PLATTI O.P. - HASSELT : CHRISTEN FORUM, 1990. - MASSIGNON, GESCHIEDENIS, ARABISCH NATIONALISME, RECHTSBESTEL, ROGER GARAUDY, FUNDAMENTALISME.
GDCI16: BAHIRA / MARTINE VERSCHOOTE // INFORIENT, 03:91. - POLEMIEK, APOLOGIE, SERGIUS.
GDCI18: CHRISTENEN EN MOSLIMS AANWEZIG BIJ ELKAARS GEBED OM VREDE OP SINT-FRANCISCUSDAG / SIMON LAMBREGS // KL NR.45, 11:91. - KOLDERBOS-LANGEERLO GENK.
GDCI19: AUFGEZAUMTER ISLAM - ASPEKTE DER TOLERANZ (OPEN ISLAM: ASPEKTEN VAN VERDRAAGZAAMHEID) / W.SCHIFFERS // DAS BAND, 24:9:91. - 9 P. + BRIEF
GDCI22: ISLAM ALS GODSDIENST / G.LUYTEN E.A. // DE OPEN POORT, 01:92. - ILL. - PROTESTANTEN, ABRAHAM, KERK, VROUWEN, WETTEN, BEDREIGING, FUNDAMENTALISME.
GDCI26: VATICAAN EN ISLAMITISCHE WERELD / JOHAN GEZELS // WERK VOOR HET OOSTEN NR.187-88, 03-04:93. - P.22-28. - PAUS JOHANNES-PAULUS II.
GDCI28: KOPTEN. BEVAT: MISKENDE BROEDERS / CHRISTIAN CANNUYER.  // WERK VOOR HET OOSTEN NR.185, 01:93. - P.14-21. KOPTISCHE KRISTENEN EGYPTE / JOHAN GEZELS // IDEM, NR.187-88, 03-04:93. - P.11-18. - CHRISTUS-MYSTERIE, STATISTIEKEN, SHENOUDA III, FUNDAMENTALISME, WETTELIJK STATUUT, DHIMMI.
GDCI30: KOPTISCHE CHRISTENEN EN MILITANTE ISLAMIETEN. INTEGRALISTEN : AKTIEVE MINDERHEID. ZIJNE HEILIGHEID AMBA STEPHANOS II GHATTAS C.M., PATRIARCH ALEXANDRIE // FLASH, 05:94. - KERK IN NOOD OOSTPRIESTERHULP, FUNDAMENTALISME, EGYPTE, KOPTEN, GAMAAT ISLAMIYA, EL DJIHAD, KOPTISCH-ORTHODOXE KERK. - 12 P.
GDCI33: MOSLIMS CHRISTENEN / A.PERICOLI // NIEUWE STAD, 11:94. - FOCOLARE.
GDCI37: MOSLIMLANDEN CHRISTELIJKE MISSIONERING / PAUL VANDEN BAVIERE // DS, 4:09:95. - KOPTEN, ISRAEL.
GDCI38: ABRAHAMHUIS // KL, 11:95, BVL EN LIMBURGS MOZAIEK, 10:95. - GENK, WINTERSLAG.
GDCI40: KARDINAAL ARINZE: DIALOOG MOSLIMS NOODZAKELIJK // KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 14:06:96. - VERKONDIGING, JUBILEUMJAAR 2000.
GDCI42: DEZELFDE ENE GOD: CHRISTENEN EN GODS OPENBARING AAN MOHAMMED / R.LEUZE // TS VOOR THOLOGIE JRG.37 NR.1, 01-03:97. - ESCHATOLOGIE, JODENDOM, GODSBEELD.
GDCI43: DIALOOG ORTHODOXE KERK MET ISLAM // HET CHRISTELIJKE OOSTEN : 03-04:97. - JORDANIE, ONDERWIJS, VOOROORDELEN, TOLERANTIE.
GDCI45: NEGENDE INTERRELIGIEUZE VREDESWAKE VAN CHRISTENEN EN MOSLIMS IN GENK / S.LAMBREGS. - GENK : DIALOOGGROEP CHRISTENEN EN MOSLIMS, 1999. - MEVLANA RUMI, YUNUS EMRE.
GDCI46: KUL ONDERZOEK TEGEN ISLAMOLOOG // DS, 22/04/00. - URBAIN VERMEULEN.
GDCI47: Dialoog moet blijven: topontmoeting moslims en christenen in Rome // KL, 01:01. - vrede, godsdienstoorlog, Andrea Riccardi, Y.Al Quaradawi, Nasser Farid Wasel, Carlo Martini.
Dialoog tussen christenen en moslims is enoge oplossing // Bisschop Hartford // Tertio, 05:00. - Filippijnen, Mindanao, Moro Islamic Liberation Front, zending, ontwikkeling.
GDCI48: Geen islamitische godsdienst meer in katholieke scholen // Limburgs Mozaiek, 09:00.

GODSDIENST - DIALOOG - CHRISTENDOM - JODENDOM

GDCJ1: DOCUMENTATIEMAP, SAMENGESTELD TER GELEGENHEID INHULDIGING GEDENKPLAAT, IN ST.MICHIELS KATHEDRAAL, VOOR JOODSE SLACHTOFFERS KATHOLIEK FANATISME IN 14DE EEUW / BRUSSEL : ZUSTERS VAN SION, DOCUMENTATIEDIENST VOOR BETREKKINGEN TUSSEN CHRISTENEN EN JODEN, 1977. - 17 P. - SECRETARIAAT VOOR EENHEID DER CHRISTENEN, COMMISSIE VOOR GODSDIENST-RELATIES MET JODENDOM, KARD. JAN WILLEBRANDS, MGR. CHARLES MÖLLER, TEKST BRONZEN PLAAT, JOODS-CHRISTELIJKE BETREKKINGEN, EERHERSTEL BRUSSELSE JODEN, DIOCESANE COMMISSIE VOOR OECUMENE, BELGIE, INTERCONFESSIONEEL CONTACT, NOSTRA AETATE, ANTISEMITISME, PROFANATIE HEILIG SACRAMENT, SEELISBURG 1947, WERELDRAAD VAN KERKEN, TWEEDE VATICAANS CONCILIE.
GDCJ3: JODEN ONZE BUREN ONZE BROEDERS // VIJGEBOOM, JRG.12 NR.68, 04:87. - ILL. - BEVAT: JOODSE BEZINNINGSTEKSTEN. WIE IS NU EIGENLIJK JOOD / LUDO ABICHT. JODEN MAKEN DEEL UIT VAN VLAAMSE VOLK / LOUIS DAVIDSE. HEER DER HEERSCHAREN IN STADSWIJK / LIONEL BLUE. JODENDOM EN CHRISTENDOM GELOOF? / TH.C.MADDER. HOE JODENDOM ZICHZELF VERSTAAT / RABIJN A.J.MALINSKY. JODEN/CHRISTENEN NA AUSCHWITZ / TOON VAN BIJNEN. BUBER EN ZIONISME / IGNACE KESEL. WELKE VREDE VOOR PALESTIJNEN IN GODS NAAM? / JEF FELIX. JODENDOM EN FILM / WILLY VERBESTEL. ELIE WIESEL / IGNACE KESEL. KANANESE VROUW : LESSCHETS 1-4DE LEERJAAR / MARIJKE VAN DUIJN. BOEKBESPREKINGEN: PINCHAS LAPIDE EN ULRICH LUZ: JEZUS IS DOOD. LUDO ABICHT: JODEN VAN ANTWERPEN. INTERCONFESSIONEEL CONTACT: CHRISTENEN EN JODEN IN BELGIE.
GDCJ7: BASISOVEREENKOMST TUSSEN DE HEILIGE STOEL EN STAAT ISRAEL // BERICHTEN ANTWERPSE CONTACTGROEP, 03:94. - 7 P. - EVANGELISATIE, GODSDIENSTVRIJHEID.
GDCJ10: ABRAHAMS KINDEREN / BERT CLAERHOUT // DS, IN BIW, 24:04:99. - SHOAH, PAUS JOHANNES PAULUS II, SCHULD, VERGEVING.
GDCJ11: PASSAGES VATICAANS DOCUMENT + JOODSE GEMEENSCHAP ONTHAALT VATICAANS DOCUMENT HOLOCAUST // BIW, 27:03:98. - ANTISEMITISME, PIUS XII, GEORGES SCHNEK, ALBERT GUIGUI, RIK HOET, ELI RINGER, LODY VAN DE KAMP, JOSEPH SITRUK, ISRAEL LAU.

GODSDIENST - DIALOOG - CHRISTENDOM - JODENDOM - ISLAM

GDCJI4: VREEDZAME SAMENLEVING. - JODEN, CHRISTENEN, PROTESTANTEN, ISLAMIETEN, GOLFOORLOG, MULTICULTURELE SAMENLEVING, RABBIJN ALBERT GUIGUI, IMAM SAMEER J.A.RADHI, DOMINEE MARTIN BEUKENHORST, KARDINAAL GODFRIED DANNEELS // BIW, 15:03:91.
GDCJ16: CHRISTENEN EN JODEN BELGIE // BIW, 10:11:95. - OVERLEGORGAAN (OCJB).
GDCJ17: BESNIJDENIS TOT DOOPSEL : JOODSE EN CHRISTELIJKE INITIATIERITUS / GERARD WILLEMS // CULTUURLEVEN, 11:97.
GDCJ18: KRACHTLIJNEN HOLOCAUSTDOCUMENT / RIK HOET. - ANTI-SEMITISME, ANTI-JUDAISME.
GDCJ19: TIEN STELLINGEN VAN SEELISBERG // BERICHTEN ACBJC, 09:97.

GODSDIENST - DIALOOG - CHRISTENDOM - WERELDGODSDIENSTEN

GDCW5: VERMENGING KATHOLICISME EN VODOU : WAT VINDT U ERVAN? // ONTWAAKT, 22:12:83. -  BRAZILIE, VOODOO, PAUS JOHANNES PAULUS II, HAITI. Zie dokumentatie sekten in Latijns Amerika.
GDCW7: MISSIE ONTMOETING MET GODSDIENSTEN / JOSEPH MOINGT // WB, 05:87. - DIALOOG, OECUMENE, KERK, HEIL, UNIVERSALISME, EVANGELIE.
GDCW9: IFOR AND INTERFAITH : NEED TO LISTEN (NOODZAAK LUISTEREN) / J.D'SOUZA // RECONCILIATION INTERNATIONAL, 07:92.
GDCW11: WAARHEID ANDERSGELOVIGEN / PAUL KNITTER // WB, 03:93. - BOEDDHISME, BEKEREN, DIALOOG, RIJK GODS.
GDCW12: CHRISTUS PLAATS IN AZIE / ALOYSIUS PIERIS // CONCILIUM, 04:93. - P.39-53 + CHRISTELIJKE INCARNATIE EN HINDOEISTISCHE AVATARA / FRANCIS X.D'SA (IDEM, P.82-91). - INDIA, DALIT-THEOLOGIE, KOREA, HAN, MINJUNG-THEOLOGIE, VROUW, MENSELIJKE BASISGEMEENSCHAPPEN.
GDCW13: GODSDIENSTVRIJHEID // KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 11:11:94. - PAUS JOHANNES PAULUS II, 6DE WERELDCONFERENTIE GODSDIENSTEN VREDE WCRP.
GDCW14:OVER DE DREMPEL VAN DE HOOP / PAUS JOHANNES PAULUS II. - A'DAM, 1994. - p.85-99. - BOEDDHISME, ISLAM.
GDCW15: INTERRELIGIE DIALOOG HANDVEST / LUCIEN F.COSIJNS // OECUMANISCH NIEUWS, 02:95. - KENNIS, WAARDERING, VOORTSCHRIJDENDE BESCHAVING, UNIVERSELE MORAAL, RELATIEF, KULTUUR, MISSIE, BEKERING.
GDCW16: EGIDIUSGEMEENSCHAP BEZINT OVER RELIGIEUZE DIALOOG // DS, 29:10:96. - ASSISI.
GDCW18: TWIJFEL EN ARGWAAN VOORBIJ : INTRA-RELIGIEUZE DIALOOG TOEKOMST / RAIMON PANIKKAR // WB, 04:95. - HINDOEISME, CHRISTUS.
GDCW19: LEVEN IS DANS / RAYMOND PANIKKAR, HEIN STUFKENS // DABAR-BERICHT, 01:98. - PRIESTER, MELCHISEDEK, HINDOEISME, INTRA-RELIGIEUZE DIALOOG.
GDCW20: WESTERSE KERK LUISTERT NIET / MICHAEL AMALADOSS // WW, 03:98. - HINDOEISME, THEOLOGIE.
GDCW21: SPECIALE BISSCHOPPENSYNODE // KL, 03:07:98. - AZIE, VOOROUDERVERERING, STAMMENRELIGIES, INHEEMSE GODSDIENSTEN, HEILIGE GEEST, VREUGDE, INCULTURATIE, THEOLOGIE.
GDCW22: MISSIONEREN IS DIALOGEREN / OMER DEGRYSE // KL, 03:11:99. - NOSTRE AETATE, JOHANNES-PAULUS II, PAUSELIJKE RAAD INTERRELIGIEUZE DIALOOG, GANDHI, EUROPA, AZIE.
GDCW23: KWALITEITSZORG IN KERK / POL HAUSPIE // KL, 10:11:99. - FLANDERS LANGUAGE VALLEY, OECUMENISCHE RUIMTE.
GDCW25: WERELDGODSDIENSTEN ONTMOETEN ELKAAR // KL, 17:11:99. - FRANCIS ARINZE, ROME, ASSISI.
GDCW26: Alleen vrede is heilig, godsdiensten bidden in Assisi voor vrede. Vier geboden gemeen, godsdiensten bouwen wereldethiek / E.De Smet, P.Borry, M.Van de Voorde // KL, 02:02. - Arinze, Bartholomeus I, patriarch Constantinopel, metropoliet Pitirim, Focolari, St.Egidius, Brussel, H.Küng, hulpbisschop Luc De Hovre, solidariteit, islam, hindoeisme.
GDCW27: Wereldreligies dagen christelijk denken uit: crisis in katholieke theologie van godsdiensten / Terrence Merrigan // Tertio, 07:01. - dogmatiek, christus, dialoog, Jacques Dupuis, pluralisme, notificatie, Dominus Iesus, sacrament, heil, Heilige Geest, drievuldigheid. (zie ook GCOE96)
GDCW28: Godsdiensten in dialoog // Tertio, 01:02. - Assisi, dialoog, syncretisme, missionering, Edmund Chia, Dominus Iesus, Federatie aziatische bisschoppen. (zie ook GCOE96)
GDCW29: Religieuze leiders nemen vredesstrein naar Assisi / R.de Gendt // DS, 01:02. - Brussel.
GDCW30: Passie voor mens verenigt vrijzinnigen en gelovigen / Lieve Wouters // KL, 03:00. - Bisschop Schruers, Willy Claes, kloof, armoede, rijkdom, globalisering, dialoog.
GDCW31: De Dominus Iesus-verklaring van de congregatie van de geloofsleer: is er heil buiten de kerk // Tertio, 09:00 + De ene godsdienst is de andere niet // Tertio 09:00 + Vaticaan tegen godsdienstpluralisme // KL, 09:00. - interreligieuze dialoog, relativisme, oecumene. (zie ook GCOE96)
GDCW32: Concept tot een interreligieuze dialoog / Ds Jan Rigtering. - 01:01. - identiteit, spiritualiteit, solidariteit, ziel, hart, verstand, emotionele, transcendente, scheppende, God, eenheid.
GDCW33: Bidden voor vrede: geest van Assisi waait over Lissabon // KL, 10:00. - Mensen en Godsdiensten, wereldleiders, opperrabbijn Shear-Yasuv Cohen (Haifa).

GODSDIENST - DIALOOG - HIDNOEISME - ISLAM

GDHI1: POGINGEN TOT AFBRAAK MOSKEE WEKKEN PASSIES OP IN INDIAAS SUBKONTINENT : AYODHYA ZOU POLITIEKE KOP PREMIER SINGH KUNNEN KOSTEN // DS, 4-5:11:90. - + VRIJE TRIBUNE: AYODHYA EN WIJ / KOEN ELST. FUNDAMENTALISME.
GDHI2: TEST VOOR DEMOKRATIE? / CHRIS VERSCHOOTEN. - RECHTVAARDIGHEID EN VRIJHEID VOOR ALLEN. GROOT ONRECHT. INDIA. - WIE HEEFT ER SCHRIK VAN HINDOE-FUNDAMENTALISME? / KOENRAAD ELST. - KOMPROMISLOOS TERUG NAAR BRONNEN. KOMMUNALISME. EENHEID // DWM, 12:90.
GDHI4: RAMA VERSUS BABAR / KOEN ELST // INFORIENT, 11:90.
GDHI5: BJP SLAAT POLITIEKE MUNT UIT AYODHYA: NIEUWE AFLEVERING INDIASE TEMPELKWESTIE // DE MORGEN, 15:07:92. - HINDOEFUNDAMENTALISME, INDIA.
GDHI6: BELEG INDIASE MOSKEE AFGELOPEN, GEWELD NIET // DS, 9:12:92. - BJP, VHP = HINDOE WERELDRAAD, PAKISTAN, BANGLADESH, AYODHYA.
GDHI8: RADIKALE HINDOES BREKEN MOSKEE AF OM PLAATS TE MAKEN VOOR TEMPEL // DS, 7:12:92. - AYODHYA.
GDHI9: INDIASE PREMIER RAO STEUN LINKSE PARTIJEN // DS, 11:12:92. - HINDOE FUNDAMENTALISME, AYODHYA.
GDHI11: RELLEN BARSTEN NOOIT LOS ALS DONDERSLAG UIT HELDERE HEMEL : INDIASE EX-POLITIEKOMMISSARIS OVER MEKANISMEN RELIGIEUS GEWELD // DE MORGEN, 15:12:92.
GDHI12: IN NAAM RAMA : STRIJD TEMPEL AYODHYA HONDERDEN LEVENS GEKOST EN MULTIRELIGIEUZE INDIA IN MOEILIJKHEDEN / P.V.OOST // KNACK, 3:02:93. - + KRT. - NATIONALISME, BJP.
GDHI14: NEW DELHI HINDOE-BETOGING // DS, 26:02:93. - BJP
GDHI16: INDIA EN HINDOEISME VANDAAG / ROMILA THAPAR // WB, 06:93. - ISLAM, KASTE, AYODHYA.
GDHI17: INDIA HINDOE-FANATICI // DS, 20-21:11:93. - AYODHYA, DEMOKRATIE, BJP.
GDHI18: GEVECHT VOOR ZIEL INDIA / SHASHI THAROOR // WB, 01:94. - SECULARISATIE, IDENTITEIT.
GDHI19: INDIA'S HINDOEPARTIJ EIST TEMPEL // DS 5:02:98. - AYODHYA, BHARATIYA JANATA PARTIJ BJP, HINDUTVA.
GDHI21: Moordend religieus fundamentalisme / Mikaël Bauer // Tertio, 05:02. - Bharatiya Janata Partij BJP, Gandhi, Gujarat, Ayodhya, Hindutva, Winand Callewaert.
GDHI22: Zuid-India, spelen met heilig vuur // DWM, 04:99. - Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, RSS, BJP, fundamentalisme, communalisme, VHP, wereldhindoeraad, Ayodhya, nationalisme, christenen, fascisme, democratie, communisme.
GDHI23: Ayodhya // DS, 02:02 + 03:02. - VHP, wereld hindoe raad, Gujarat, christenen.
GDHI24: Hindoe-extremisme heeft vrij spel in Gujarat // De Morgen, 05:02. - VHP, Vajpayee, BJP.

GODSDIENST - DIALOOG - ISLAM - CHRISTENDOM

GDIC1: ONS GEZIN IS TROUW AAN ISLAM, MAAR VERDER LEVEN WE BELGISCH / NICOLE BOUMAAZA, TILLY STUCKENS. - BELGISCH-MAROKKAANSE JEUGDSCHRIJFSTER, WAARDEN // DS, 22-23:04:88. - ILL.
GDIC2: BETREKKINGEN TUSSEN ISLAM EN CHRISTENDOM IN VERANDERENDE WERELD / MAULANA KAUSAR NIAZI. - OVEREENKOMSTEN TUSSEN CHRISTENDOM EN ISLAM MAKEN KLOOF SMALLER. ANGST EN WANTROUWEN GROEIDEN. ISLAMITISCH REVEIL GEEN BEDREIGING VOOR WESTEN. IRAANSE VOORBEELD NIET NAGEVOLGD. GEEN SPOOKBEELDEN. GEDEELDE DROOM // WB, 09:90.
GDIC3: MOSLIMS IN EUROPA / F.DALLE. - OUDE MOHAMMEDAANSE GEMEENSCHAPPEN. MARE NOSTRUM VAN MOSLIMS. NIEUWE MOSLIMGROEPEN IN EUROPA. OPDRACHT VOOR CHRISTENEN. OECUMENE IN PRAKTIJK // KL, 2:02:84.
GDIC4: ISLAM EN CHRISTENDOM / ABDOELLAH // ISLAMITISCHE NIEUWSBRIEF JRG.3 NR.10, 04:91. - Bahá'í VIZIE, DIALOOG, VATIKAANS KONCILIE, KERK, TOLERANTIE, HANS KUNG.
GDIC5: REFLEXIONS D'UN MUSELMAN SUR NOUVEAU CATECHISME / MOHAMMED ARKOUN // REVUE DES DEUX MONDES, 04:93. - ISLAM, NIEUWE CATECHISMUS, HUMANISME, CHRISTENDOM, HISTORISCH BESEF.
GDIC6: DIALOOG MOSLIMS CHRISTENEN MIDDEN-OOSTEN / GABRIEL HABIB // WB, 12:94. - SHARIA, DHIMMI-SYSTEEM.

GODSDIENST - DIALOOG - ISLAM - JODENDOM - CHRISTENDOM

GDIJC1: MUHAMMAD IN BIJBEL, JEZUS IN QURAN (VREDE ZIJ MET HEN). - IETS OVER DIALOOG. NIET WOORD MAAR GEEST. MARYAM. WOORDEN VAN JEZUS IN EVANGELIE, DIE GELOOF IN DRIEEENHEID TENIET DOEN. DRIE ASPECTEN VAN JEZUS' BOODSCHAP IN QURAN. MUHAMMED, TROOSTER? 'IEMAND ZOALS HIJ'. OVEREENKOMSTEN TUSSEN MOZES EN MUHAMMED (VREDE ZIJ MET HEN). QURAN IS WOORD VAN ALLAH. DOORBRAAK IN KERKELIJK SPREKEN OVER MUHAMMED. MESSIAS, GHULAM AHMAD VAN QADIAN, KANO, KORAN, MOHAMMED // QIBLAH, 07:90.

GODSDIENST - DIALOOG - ISLAM - WERELDGODSDIENSTEN

GDIW: SAJIDAH ABDUS SATTAR // DE BRUG, 03:97 (UIT TROUW).

GODSDIENST - DIALOOG - JODENDOM - CHRISTENDOM

GDJC5: NOSTRA AETATE MAAKTE EINDE AAN VIJANDSCHAP / GERHARD RIEGNER. - KARDINAAL BEA, WILLEBRANDS, PAUS PAULUS VI, GOLDA MEIR, STERNBERG, GERIDDERD DOOR PAUS // BIW, 24:01:86. - ILL.
GDJC10: BRITSE OPPERRABBIJN JAKOBOVITS IS TEGEN INTERRELIGIEUZE DIENSTEN. SIR IMMANUEL JAKOBOVITS: HOUDING ULTRA-ORTHODOXIE TEGENOVER NIET-JOODSE CULTUUR ZAL VERANDEREN / TAMARAH BENIMA. - EIGEN TRADITIE. GODSDIENSTEN LEREN. OPENHEID. STAPPEN TERUG. ANGST. CHASSIDIEM. ZELFVERTROUWEN. EIGEN ONTWIKKELINGEN // BIW, 5:12:86. - ILL.
GDJC12: ONTMOETING JODEN CHRISTENEN / MARION TH.KUNSTENAAR. KRISTELIJKE AMBASSADE DRINGT AAN OP JOODS BEWUSTZIJN / CARL ALPERT. - NES AMMIM BLIJFT ONVOORWAARDELIJK PRINCIPES TROUW. CHRISTIAN EMBASSY, BEKERING // BIW, 15-22:07:88.
GDJC14: 25 JAAR NA VATIKAANSE VERKLARING OVER JODEN / ALBERT GUIGUI. - ISRAELITISCH CONSISTORIE BELGIE, ANTIZIONISME, STAAT ISRAEL, OOST EUROPA // BIW, 15:03:91. - ILL.
GDJC16: GROOTSE JOODS-CHRISTELIJKE MANIFESTATIE GEPLAND / IN RAAM VAN ANTWERPEN CULTURELE HOOFDSTAD EUROPA // BIW, 13:12:91. - ICCJ, J.SCHONEVELD, ISLAM.
GDJC18: ORTHODOXE JODEN BERADEN ZICH OP AANPAK MISSIE / RABBIJN R.EVERS // BIW, 28:02:92. - EVANGELISATIE, JODEN VOOR JEZUS, MESSIAS-BELEIJDENDE GEMEENSCHAPPEN ISRAEL.
GDJC20: CHRISTELIJKE GELDSCHIETERS ISRAELITISCHE SCHOOL BEKEREN JOODSE KINDEREN OOST-EUROPA // BIW, 03:09:93. - BEKERING, ZENDING, POLEN, DORENBOS.
GDJC21: OPPERRABBIJN ISRAEL BIJ PAUS // BIW, 24:09:93. - JOHANNES PAULUS II, MEIR LAU.
GDJC22: ISRAELISCH-VATIKAANSE OVEREENKOMST : REAKTIES KATHOLIEKE EN JOODSE VOORAANSTAANDEN // BIW, 14:01:94. - GUIGUI, BISSCHOP VAN DEN BERGHE, RIK HOET, DANY ROUGES.
GDJC23: ONAANVAARDBARE PRAKTIJKEN / M.KLAFTER // BIW, 26:05:95. - MORMONEN, SHOA.
GDJC24: OOK JODEN MOETEN DIALOOG WILLEN VOEREN / DAVID ROSEN // BIW, 7:03:97. - ORTHODOXIE, THEOLOGIE.
GDJC25: Protest tegen missionarissen // BIW, 10:00. - Joden voor Jezus, Haifa.
GDJC26: Dabru emet, een joodse verklaring over christenen en christendom // Berichten Antwerpse Contactgroep, 12:00. - Amerika.

GODSDIENST - DIALOOG - JODENDOM - ISLAM

GDJI3: WESTEN BRACHT JODENHAAT NAAR ISLAMITISCHE LANDEN / LEONTINE VEERMAN, HANS JANSEN // BIW, 6:09:91. - ANTISEMITISME, CHRISTENDOM.

GODSDIENST - DIALOOG - JODENDOM - ISLAM - CHRISTENDOM

GDJIC3: INTERFAITH-DIRECTEUR VETERAAN INTERRELIGIEUZE DIALOOG / SHMUEL TOLEDANO. - ISLAM, ICCJ, INTERNATIONAL COUNCIL OF CHRISTIANS AND JEWS, SJECHENIEM, CULTUREN ALS BUREN // BIW, 30:06:89.
GDJIC5: VREDE, JODENDOM, INTERRELIGIEUZE VERHOUDINGEN EN ST.EGIDIUSGEMEENSCHAP / DAVID ROSEN. - A'PEN, 27:10:93. - NOACH, MAIMONIDES, GODSDIENST MINDERHEID SAMENLEVING.

GODSDIENST - DIALOOG - JODENDOM - WERELDGODSDIENSTEN

GODSDIENST - DIALOOG - WERELDGODSDIENSTEN

GDW1: JOINT STATEMENT OF SPIRITUAL LEADERS ATTENDING SPIRITUAL SUMMIT CONFERENCE 'ONE IS THE HUMAN SPIRIT', 24:10:75 // WORLD FAITHS, 1975. - TEMPLE OF UNDERSTANDING, RABIA, U THANT, KURT WALDHEIM, ARNOLD TOYNBEE, VN, GEESTELIJKE LEIDERS, EENHEID, MENSELIJKE GEEST.
GDW5: VEELHEID RELIGIES : HUN HUIDIGE INVLOED // ONTWAAKT, 8:05:84. - VRUCHTEN, ONAFHANKELIJK, BRON, ONDERZOEK FEITEN, MORAAL, OORLOG, ONGELOOF, KEUZE.
GDW6: SRI LANKA : WORLD RELIGION DAY (WERELD RELIGIE DAG). - A.T.ARIYARATNE // Bahá'í NEWS, 06:83. WERELDDAG DER GODSDIENSTEN IN OOSTEN : SRI LANKA // BELGISCHE Bahá'í BERICHTEN, 02:84. 4TH. ANNUAL OBSERVANCE OF WORLD RELIGION DAY IN SRI LANKA : SOCIETY'S CHALLENGE TO RELIGION (4DE JAARLIJKSE HERDENKING WERELDDAG DER GODSDIENSTEN IN SRI LANKA : UITDAGING SAMENLEVING). - MET BOODSCHAP PRESIDENT J.R.JAYEWARDENE EN EERSTE MINISTER // Bahá'í NEWS, 05:84. - ILL.
GDW7: REFLEXIONS JOURNEE MONDIALE PRIERE ASSISI / PIERRE DE BETHUNE // VO, 01:87. - INTERRELIGIEUZE DIALOOG.
GDW8: TABLEAU COMPARATIF DES RELIGIONS ET LA PENSEE HUMANISTE : PRINCIPALES CONVERGENCES ET POINTS COMMUNS ESSENTIELS DES GRANDS COURANTS RELIGIEUX ET HUMANISTES CONTEMPORAINS / PIERRE HOUART. - JUDAISME, CHRISTENDOM, ISLAM, HUMANISME, HINDOEISME, BOEDDHISME, TAOISME, GOD, WOORD VAN GOD, MANIFESTATIE, HEILIGE GEEST, LIEFDE EN VREDE, Bahá'í, KOSMISCH WIEL. - 1986. - ILL.
GDW9: ENKELE BESCHOUWINGEN BIJ GEBEDSDAG IN ASSISI, 10:86 / G.COOREMAN. - Bahá'í, UNIVERSITEIT VOOR VREDE // EENHEID, 1986. 1986, HISTORISCHE DATUM WERELDGODSDIENSTEN / F.DALLE. - SERGIO GORETTI, BISSCHOP VAN ASSISI. WAAROM IN ASSISI? GEEN GEMEENSCHAPPELIJK GEBED. SIMPEL GEBED VAN ST.FRANCISCUS. PLAATSEN WAAR WIE BIDT. SCHETS PROGRAMMA. WAT IS WERELDGODSDIENST? VELE RELIGIES. CHRISTENDOM. BOEDDHISME. HINDOEISME. JUDAISME. ISLAM. SHINTOISME. SIKHS. Bahá'í. TRADITIONELE RELIGIES. CHRISTELIJK OECUMENISME. CHRISTENDOM EN WERELDGODSDIENSTEN. 1986 JAAR VAN VREDE. GEBED // KL, 23 EN 30:10:86. - 4 P. : ILL.
GDW10: UNIVERSELE GEBEDSDIENSTEN EN MEDITATIE IN NATIONAAL CENTRUM /NATIONAAL ONDERRICHTS KOMITEE // Bahá'í BERICHTEN, 12:87. - 1 P.
GDW11: WORLD CONFERENCE OF RELIGIONS ON PEACE (WERELDCONFERENTIE GODSDIENSTEN VOOR VREDE, WCRP) / UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID, 17:08:87, AAN NATIONALE GEESTELIJKE RAAD BAHA'IS BELGIE.
GDW12: FALOS CIUJ MUROJ INTER RELIGIOJ : LA KVINA KOMUNA ADORO OKAZIS KUN PARTOPRENO 29 REPREZENTANTOJ 12 RELIGIOJ EN OOMOTO-CENTRO, KAMEOKA (DE MUREN VALLEN TUSSEN GODSDIENSTEN : VIJFDE GEMEENSCHAPPELIJKE GEBEDSDAG HAD PLAATS MET DEELNAME 29 VERTEGENWOORDIGERS 12 GODSDIENSTEN IN OOMOTO-CENTRUM KAMEOKA) / EIZO ITOO. - VREDE EN GELOOF. RITUEEL UTA-FEEST. WIJ STAAN HIER IN VRIENDSCHAP EN HARMONIE, GRENZEN ONGELIJKHEID TUSSEN GODSDIENSTEN OVERSCHRIJDEND. MUREN TUSSEN GODSDIENSTEN, MENSEN EN VOLKEREN VALLEN. LIJST DEELNEMENDE GODSDIENSTEN // OOMOTO, 01-06:84. - P.3-9 : ILL.
GDW15: MALTA: ZEE VAN VREDE / PETER GORDTS // KL NR.45, 21:11:91. - ASSISI, WERELDGODSDIENSTEN, VREDE.
GDW17: DIALOGUE INTERRELIGIEUX JAPON : HISTOIRE RECENTE ET PERSPECTIVES D'AVENIR (INTERRELIGIEUZE DIALOOG JAPAN : RECENTE GESCHIEDENIS EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN) / JAN SWYNGEDOUW // VO, 04:92, 10:92. - P.21-35, 15-24. - PLURALISME, GODSDIENSTVRIJHEID, WCRP, WOREC, BOEDDHISME, KATHOLICISME, SOKA GAKKAI, SEKTEN.
GDW18: FUNDAMENTALISME IN WERELDGODSDIENSTEN // CONCILIUM, 03:92. - P.10-19, 49-67, 82-96. - BEVAT: FUNDAMENTALISME ALS OECUMENISCHE UITDAGING / J.MOLTMANN, H.KUNG. WAT IS FUNDAMENTALISME? THEOLOGISCHE PERSPECTIEVEN / M.MARTY. - HERMENEUTIEK, APOCALYPTISCH MILLENIARISME. ANTWOORD OP HEDENDAAGS JOODS FUNDAMENTALISME? / S.KARFF. UITDAGING ISLAMITISCH FUNDAMENTALISME / E.ELSHAHED. ANTWOORD OP HEDENDAAGS ISLAMITISCH FUNDAMENTALISME / M.ABDULLAH. UITDAGING PROTESTANTS FUNDAMENTALISME / M.VOLF. FUNDAMENTALISME EN MODERNE TIJD / J.MOLTMANN.
GDW19: BIDDEN IN ASSISI // KL, 27:01:93. - ISLAM, ORTHODOXEN, BALKAN.
GDW20: 1993 PARLIAMENT WORLD RELIGIONS // AMERICAN Bahá'í, 07:02:93 + 27:09:93. - WERELDPARLEMENT GODSDIENSTEN CHICAGO, ROBERT MULLER. - ZIE OOK GDBAHA9.
GDW21: WCRP-PUBLIKATIES: VERKLARING NAIROBI 1984. VERANTWOORDELIJKHEID GODSDIENSTEN NATUUR.
GDW22: PARLEMENT DES RELIGIONS MONDE // VO, 01:94. - WERELDETHIEK.
GDW23: ALOMVATTENDE RELIGIEUSE GEEST // WERELD GOEDE WIL, 01:94. - ROBERT MULLER, ONDERWIJS, WERELDETHIEK, A.T.ARIYATNE.
GDW24: TOWARD A GLOBAL ETHIC / SARVA-DHARMA-SAMMELANA. - BANGALORE, 1993. - 7 P. - ETHIEK, OORLOG, TRADITIES.
GDW25: ASSISI, STAD GOD VREDE // KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 29:07:94. - + FOTO'S BRUSSEL 1992.
GDW26: WERELDGEBEDSDAG VREDE ASSISI // CIP-WB, 21:09:94. - EGIDIUS, WCRP.
GDW27: VAN ETHIEK NAAR GELOOF / H.ERNST VAN BREDA // KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 26:05:95. - WERELDETHIEK, HANS KUNG, LEVINAS.
GDW28: VERANDERENDE WERELD, VERANDEREND GELOOF / MATHAI ZACHARIAH // WB, 03:95. - DIALOOG, EENHEID, WERELDRELIGIE.
GDW29: INTERRELIGIE DIALOOG RICHTLIJNEN / LUCIEN COSIJNS. - 1997. - ZIE OOK GDCW15
GDW30: PELGRIMSTOCHTEN // UNESCO KOERIER 08:95. - 27 P. : ILL. - ABBE PIERRE, EMMAUS, WERELDREGERING, HEILIGE PLAATS, JERUZALEM, VERLICHTING, JAPAN, COMPOSTELA, CHINA, BOEDDHISME, INDIA, FA-SIEN, SIUAN-TSANG, I-TJING, JODENDOM, KLAAGMUUR, PROFETEN, HINDOEISME, GANGES, KUMBHA MELA.
GDW31: NEGATIEVE THEOLOGIE ALS POST-MODERN SPREKEN OVER GOD / E.BORGMAN + HET GODDELIJKE IN EEN GODDELOZE MAATSCHAPPIJ / J.FIGL // CONCILIUM, 06:95. - ATHEISME, NEGATIEVE THEOLOGIE, LEVINAS, PERSOONLIJKE GOD, THEISME, BOEDDHISME, VERVREEMDING.
GDW32: GOED EN KWAAD VOOR IEDEREEN : BASISPAKKET VAN NORMEN EN WAARDEN // IS, 10:96. - WERELDCOMMISSIE CULTUUR EN ONTWIKKELING, UNESCO, BEDRIJFSCODES, ETHIEK, AZIE.
GDW33: OORDEN VAN BEZINNING : SIKHS, ARMEENSE KRISTENEN, PROTESTANTEN, JODEN, KATOLIEKEN, ISLAMIETEN, GRIEKS-ORTHODOXEN, VRIJMETSELAARS, ANGLIKANEN, BOEDDHISTEN / GRIET SCHRAUWEN, FOTO'S JAN CAUDRON // WE-KNACK, 21-27:12:94.
GDW35: GEEN WERELDVREDE ZONDER GODSDIENSTVREDE / WIDA // KL, 11:06:97. - ANTWERPEN.
GDW37: INTENTIEVERKLARING VAN DE WERKGROEP INTERRELIGIEUZE DIALOOG ANTWERPEN (WIDA). - 1997
GDW38: VERENIGDE RELIGIES // KL, 08:04:98. - URI, BELGIE.
GDW39: MANIFEST VREDE EN VERZOENING // DON BOSCO, 07:98
GDW40: UNITED RELIGIONS // JOURNAL, ISSUE 5. - URI,  HINDOEISME, ZOROASTRISME.
GDW41: SHARED ACT REFLECTION COMMITMENT YEAR 2000. - WESTMINSTER, 1999. - GODSDIENSTEN, UK.
GDW42: Heilig Land heeft dromen nodig: wat politiek niet kan moeten godsdiensten kunnen // KL, 09:01. - VN, Durban, racisme, zionisme, Israël Meir Lau, Mensen en godsdiensten, St.Egidius, vrede.
GDW43: Europese raad van religieuze leiders met kardinaal Danneels // KL, 03:02. - Gunnar Stälsett, René-Samuel Sirat, Mustafa Ceric, Metropoliet Kirill, Jehangir Sarosh, WCRP, Wereld Conferentie van Godsdiensten voor de Vrede.
GDW44: Principes directeurs pour la propagation responsable d'une religion ou d'une conviction // Conscience et liberté, 01:00. - International Association Religious Liberty, evangelisatie, missionering, ethiek, proselytisme, AIDRL.

GODSDIENST - FILOSOFIE - FIGUREN

GFF1: INTERVIEW MET FRITJOF CAPRA: IK PROPAGEER KOMMUNIE MET KOSMOS. - HALLAAR : ALTERNATUUR // DING TIJDSCHRIFT VOOR NIEUWE TIJD KULTUURKREATIE, JRG.13, 121. - 30 P. : ILL. UIT DECORATIVE ART OF THE SOUTHWESTERN INDIANS - 290 COPYRIGHT-FREE DESIGN MOTIFS FOR ARTISTS AND CRAFTSMEN (DEKORATIEVE KUNST ZUIDWESTELIJKE INDIANEN).
GFF2: PRESIDENT NAAST ROCKEFELLER: INAUGURALE REDE JIMMY CARTER, 39STE PRESIDENT VERENIGDE STATEN. - KNACK, 9:02:77. - 6 P. : ILL. - MET GELUIDSOPNAME; ENGELSE EN NEDERLANDSE TEKST.
GFF3: DANIEL COHN-BENDIT: GROENEN IN ANTWERPS STADHUIS // DS, 22-23:11:94. - FRANKFURT, HOOFDDOEK, ISLAM, VLAAMS BLOK.
GFF4: KENNIS AZIE / ROGER AMES // DS, 17-18:09:94. - VERGELIJKENDE FILOSOFIE.
GFF5: AUGUSTE FOREL: HOMME SCIENCE (MAN VAN WETENSCHAP). LE PROF. A.FOREL / STANWOOD COBB. AUGUSTE FOREL ET LA RELIGION BAHA'IE (Bahá'í GODSDIENST) / H.RABBANI. REPONSE SHOGHI EFFENDI. LE PROF. FOREL ET L'ENSEIGNEMENT Bahá'í (Bahá'í LEER) / H.GROSSMANN. EXTRAITS LA LETTRE D'ABDU'L-BAHA AU PROFESSEUR AUGUSTE FOREL. FOREL / F.GIGON. PRIERE BAHA'ISTE POUR OCTOBRE 1927 (Bahá'í GEBED) / AUGUSTE FOREL. LE BEHAISME / A.FOREL. LES ASPECTS SCIENTIFIQUES DES ENSEIGNEMENTS BAHA'IS (WETENSCHAPPELIJKE ASPEKTEN Bahá'í LEER) / A.FOREL. TOUT ALCOOL EST UN POISON SOCIAL (ALCOHOL IS SOCIAAL VERGIF) / A.FOREL. MES PROVERBES (MIJN GEZEGDEN) / A.FOREL. AUGUSTE FOREL ET L'AVENIR (TOEKOMST). - 30 P.
GFF6: GANDHI'S BEVRIJDENDE THEOLOGIE / T.K.JOHN // WB, 12:94. - WAARHEID, EENHEID, DIENSTBAARHEID.
GFF7A: BEIAARD ALS BOODSCHAP : IN GESPREK MET STADSBEIAARDIER JO HAAZEN. ESPERANTO. VOOROORDELEN. OOST WEST RELATIES. MISVERSTANDEN. KUNSTENAAR BOODSCHAPPER. PROFEET. HERSENEN OPENEN. HARTEN OPENEN. PUBLIEK NODIG. POSITIEF DENKEN. JAPAN. IN MECHELSE WEEK, 20:09:84. - 4 P.
GFF7B: SPIRITO LA UNIVERSALA BLANKO FRATARO EN JAPANIO (GEEST UNIVERSELE WITTE BROEDERSCHAP IN JAPAN) / JO HAAZEN // OOMOTO, 12:84. - 1 P.
GFF8A: DOCUMENT: ZEVEN HOOFDZONDEN ONZE TIJD / DOM HELDER CAMARA (AARTSBISSCHOP VAN OLINDA EN RECIFE). REDE UITGESPROKEN TIJDENS ZIJN REIS DOOR EUROPA, 1974, OM VOLKSNOBELPRIJS IN ONTVANGST TE NEMEN, VOOR AANTAL JONGEREN IN MANCHESTER. RACISME. KOLONIALISME. OORLOG. PATERNALISME. FARIZEISME. VLUCHT. ANGST. POSITIEVE OPGAVE // ? VIERKRANT. - 4 P.
GFF8B: DOM HELDER CAMARA TE ANTWERPEN : TEKST TOESPRAAK. ABRAHAMITISCHE MINDERHEDEN. RECHTVAARDIGHEID. GEWELDLOOS. BRAZILIE. JAPAN, WERELDCONGRES DER GODSDIENSTEN. DROOM RECHTVAARDIGHEID. CHRISTENDOM EN SOCIALISME. VERDRUKKINGSSTRUCTUREN. - 8 P.
GFF8C: DOM HELDER CAMARA OVERLEDEN // KL, 08:09:99. - BRAZILIE.
GFF9: ISRAEL NEEMT AFSCHEID PROFETEN / SALOMON BOUMAN // DS, 19:08:94. - LEIBOWITZ.
GFF10: RIJKDOM / HAZRAT INAYAT KHAN. - KORAN. COMMUNISME. GODSDIENST. ARMOEDE. SCHOONHEID // WENDING, 11:86. - 5 P.
GFF11: PAUL SCHRUERS : WAT ARMEN KUNNEN DOEN IS GROOTS // KL, 31:05:95. - HEELHEIDSPASTORAAL, SECULARISATIE, GEMEENSCHAP, RATIONALISME, MATERIALISME.
GFF12: PROF. JAN KERKHOFS : BEFAAMD HASSELAAR / STUURGROEP KEFA. - TEKEN DES TIJDS. KERK EN ROME ONDER BESCHULDIGING. LEVEN, VERSCHEIDENHEID. SUPERSTRUCTUUR. IN HANDEN VAN LEKEN. KERK MORGEN. GOD IN LIMBURG. PASEN. - HASSELT: 05:83. - 22 P.
GFF13A: IN MEMORIAM KRISHNAMURTI / MARY NOOTHOVEN VAN GOOR // JONAS NR. 14, 7:03:86. - FOTO
GFF13B: VERANDERING ALS UITDAGING : TEKST BIJ BIOGRAFISCHE VIDEO OVER LEVEN KRISHNAMURTI. THEOSOFISCHE VERENIGING. HELENA BLAVATSKY. TERUGKOMST CHRISTUS. ORDE VAN STER. OJAI. - 12 P. + AFSCHEID KRISHNAMURTI // KOORDDANSER, 04:86.
GFF14: PROFIEL ELISABETH KUBLER-ROSS : MOOIE INGEWIKKELDE WEEFSEL VAN HET LEVEN. STERVENSBEGELEIDING. AIDS. DOOD // HET TEKEN, 01-02:87. - 5 P. : FOTO
GFF15: A UN PLANNER LOOKS TOWARD THE FUTURE (EEN VN-BELEIDSMAN KIJKT NAAR TOEKOMST); TEKST TOESPRAAK DOOR ERVIN LASZLO, DIRECTEUR PROGRAMMA VOOR REGIONALE EN INTERREGIONALE SAMENWERKING BIJ INSTITUUT VOOR OPLEIDING EN ONDERZOEK VERENIGDE NATIES (UNITAR), TER GELEGENHEID JAARLIJKSE CONFERENTIE VERENIGING VOOR Bahá'í STUDIES ONDER TITEL KOMENDE VERANDERINGEN IN GLOBALE SAMENLEVING EN DWINGEND KARAKTER HUIDIGE AKTIES. - CHICAGO : PALMER HOUSE, 4-7:11:83 // Bahá'í NEWS, 4:03:84. - 6 P.
GFF16A: WAT IS MET MENS GEBEURD / TON LATHOUWERS // WW, 02:89. - ZEN, DOSTOJEWSKI, MEDITATIE.
GFF16B: LE KOAN FUNDAMENTAL ET PREMIER VOEU DU BODDHISATTVA / TON LATHOUWERS // VO, 10:96. - ZEN, GELOFTEN.
GFF17A: RESPECT MAAR GEEN BEGRIP BIJ MIDDELEEUWSE CHRISTENEN / L.M.DE RIJK. - THOMAS VAN AQUINO. // BIW, 13:09:85. - 13 P. : ILL.
GFF17B: MAIMONIDES (1153-1204) / LUC DEQUEKER // INFORIENT-DOSSIER, 01:87. - ASSIMILATIE, ISLAM, BRIEF JODEN VAN YEMEN, MISNEH TORAH, GIDS DER VERDOOLDEN, RASJ-SCHOOL.
GFF18: JULIANA, ONZE SPIRITUELE VORSTIN / H.Frank Flippo // ONKRUID, 05/06:96. - GREET HOFMANS, BO YIN RA, PACIFISME, ADAMSKI. - 14 p. : ill.
GFF19: PRIGOGINE : UITDAGING GEORDENDE COMPLEXITEIT // LUC-NIEUWS, 1984. - ILL. - MECHANISTISCH MODEL, WET GROTE GETALLEN, RELATIVITEITSTHEORIE, INVARIANTIE, GENETISCHE MANIPULATIE, BEHOUDSWET, ZELFORGANISATIE, DISSIPATIEF SYSTEEM, BIFURCATIES, NOBELPRIJS.
GFF20: RUMI // INFORIENT-DOSSIER, 10:85. - DJALAL AD-DIN.
GFF21: RUDOLF BAHRO : ECOLOGISCHE SPIRITUALITEIT IS INNERLIJKE UITTOCHT // WW, 12:96. - LIEFDE, WAARHEID, ECOLOGIE, MEDITATIE, POLITIEK, ULLRICH MELLE (ZIE GFF 33B).
GFF22: SPIRITUELE EKOLOGIE GARY SNYDER / PHILIP LIEVENS. INDIANEN. (BRON EN DATUM ONBEKEND). - 4 P.
GFF23: VREDESBOODSCHAP IN BLOED GEDRENKT. WE ARE DESTINED TO LIVE TOGETHER IN THE SAME LAND / YITZAK RABIN // VVN-BERICHTEN 11-12:95 EN DE BRUG, 1:95.
GFF24A: GEEN BIER, MAAR NIEUWE LEVENSMOED : BROUWERIJ IN VIERSEL / JOS BEEL. - LUC VERSTEYLEN. MODERN KLOOSTER. BEZINNING. - IN KL, 27:05:82.
GFF24B: PARTIJ VOOR STIL GELUK ZAL WINNEN // DS, 22:01:93. - HELABA, GEVOELENS, ASIELRECHT, AGALEV.
GFF24C: EENZAAMHEID GROOTSTE MILIEUPROBLEEM VANDAAG : LUC VERSTEYLEN WIL NIEUWE THEMA'S IN POLITIEK BRENGEN // DS, 21:02:92. - AGALEV, HELABA, ONDERWIJS, WAARDEN.
GFF24D: KERKEN ZIJN PLAATSEN BEKOMEN VAN WERELD / LUC VERSTEYLEN // DS, 15-16:05:93. - HELABA, ONDERWIJS, SOBERHEID.
GFF25A: LA HOMARANISMO D-RO L.L.ZAMENHOF : HISTORIA ENKETO PRI LA NASKIGO KAJ LA EVOLUO LA ZAMENHOFA HOMARANISMO  / C.VAN KLEEF. - MARMANDE : ESPERANTAJ FRANCAJ ELDONOJ, 1965. - 34 P. + SUPPL. DOGMOJ HILLELISMO. HOMARANISMO. DEKLARACIO PRI HOMARANISMO. / L.ZAMENHOF. - (KOLEKTO: ZAMENHOF EN SIA TEMPO, 2). - JODENDOM, ZIONISME, HILLELISME, ESPERANTO. uitgeleend aan Louis Franssens
GFF25B: THE WORLD ESPERANTO MOVEMENT P.90 TOT 107: IDEOLOGICAL CONFLICT IN FRANCE (WERELD-ESPERANTOBEWEGING : IDEOLOGISCHE SPANNING IN FRANKRIJK) / P.G.FOSTER. - WERELDRELIGIE. HILLELISME. HOMARANISME. GODSDIENSTEN. Bahá'í. - S.L. : MOLITON, 1982. - 27 P.
GFF25C: MARBURGO MANIFESTO PRI ROLOJ KAJ TASKOJ LA ESPERANTO-MOVADO, ESPERANTISMO KAJ HOMARANISMO (VERKLARING VAN MARBURG OVER ROL ESPERANTO BEWEGING, ESPERANTISME EN HOMARANISME). - IN MONATO, 02:85. - 3 P.
GFF25D: EXCLUSIVE INTERVIEW WITH MISS LIDIA ZAMENHOF / CARL ALPERT. - 23:09:38. - HULPTAAL, PALESTINA, JODEN, DUITSLAND
GFF26: BEZOEKER HAD WARM HART : DALAI LAMA // KNACK, 12:05:99.
GFF27: MIJN JAREN MET TOLSTOJ : UITTREKSELS UIT ONUITGEGEVEN DAGBOEK / DOESJAN MAKOWITSKI // UNESCO KOERIER, S.A. - P.14-23 : ILL.
GFF28: LUBAVITCHER VERDEELD OVER REBBE : IS OVERLEDEN MENACHEM MENDEL SCHNEERSOHN MESSIAS ? // BIW, 12:06:98. - CHASSIDIM, CHABAD, NEDERLAND, S.EVERS, REINCARNATIE.
GFF29: GONGSLAG VAN ONGROND / ERIK VAN RUYSBEEK // DABAR-BERICHTEN. - MYSTIEK, GEDICHTEN, NATUUR, ECKHART.
GFF30: GUNTER WALRAFF, NAR DIE CONFRONTATIE ZOEKT : GESPREK OVER DUITSERS, ISRAELI EN PALESTIJNEN / TAMARAH BENIMA // BIW, 11:12:92.
GFF31A: SALMAN RUSHDIE // DS MAGAZINE, 17:02:93. - P.1-5. + BELGIE EG-STEUN // DS, 5:03:93. - IRAN.
GFF31B: SALMAN RUSHDIE : VERDEDIG TEKST DUIVELSVERZEN // MARKANT JRG.2 NR.10, 5:03:93. - P.4-6. - IRAN, ONTHEEMDING, POLITIEK, EG.
GFF31C: MOSLIMS VOOR RUSHDIE : INTELLEKTUELEN ARABISCHE WERELD // DS, 6-7:11:93.
GFF31D: VERDOKEN VALENTIJN SALMAN RUSHDIE // DS, 11:02:94. - STAATSPRIJS OOSTENRIJK.
GFF31E: SALMAN RUSHDIE DEFENCE COMMITTEE // NBLC-BERICHTEN, 03:94.
GFF31F: SCHRIJVER EN KLUB VAN GOD // KNACK, 9:12:94. - EUROPA, BELGIE, DEHAENE.
GFF31G: GROOTSJEIK TANTAWI // KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 06:96.
GFF32A: MIEKE VOGELS NIET WERKEN OM WEGWERPPRODUKTEN TE KOPEN : ANTWERPS STADSBESTUUR VERGELIJKEN MET OOSTBLOK // DS, 23-24:01:93. - P.11 : ILL. - FEMINISME, MILIEU, EKOTAKS.
GFF33A: MENS KONSUMEREND EN PRODUCEREND BEEST / ULLRICH MELLE // BLADGROEN, 11:12:92. - P.6-7. - EKONOMIE, MILIEUBEWEGING.
GFF33B: NIET ALLEEN STEDEN, OOK GEESTEN GEASFALTEERD / ULLRICH MELLE // DS, 31:03:93. - P.14 : ILL. - RUDOLF BAHRO.
GFF34A: ONTMOETING MET RIGOBERTA MENCHU : NOBELPRIJS VREDE 1992. - ANTW. : KOORDINATIE SOLIDARITEIT VOLKEREN AMERIKA, 19:06:93. - 13 P.
GFF34B: RIGOBERTA MENCHU : VOOR INDIANEN OP WERELDTOURNEE : VECHT VOOR LAND VADER : STEM OVERWONNENEN // DS-MAGAZINE, 18:06:93. - P.11-14 : ILL.
GFF34C: RIGOBERTA MENCU : INHEEMSE BEWEGING GUATEMALA // VERGETEN VOLKEREN, 06:93. - P.3-4. - CUC, BOEREN, MAYA'S.
GFF35: AL-BIRUNI : PETITE ANTHOLOGIE.
GFF36: RAVI SHANKAR : DOE EEN DING GOED // DS-MAGAZINE, 12:11:93. - MUZIEK, INDIA, RAGA, SITAR, GURU, STILTE.
GFF37: CORRUPTIE GEHEUGEN / EDUARDO GALEANO // WB, 12:93. - P.15-18. - COMMUNICATIEMEDIA, ONTWIKKELING.
GFF38: GEWELD, GODSDIENST, WAARHEID / MOHAMMED ARKOUN // WW, 10:93. - P.8-10. - ISLAM
GFF39: ZWANGER NIEUWE WERELD / MARIANNE WILLIAMSON // ONKRUID NR.100, 1994.
GFF40: ISRAEL ZAL LEIBOWITZ MISSEN // BIW, 02:09:94.
GFF41: Ulrich Libbrecht // Tertio, 10:00. - karma, ego, Godsgeloof, vrijheid.

GODSDIENST - HINDOEISME - BEWEGINGEN

GHB2: VEDANTA ALS WETENSCHAP VAN MENSELIJKE MOGELIJKHEDEN / SWAMI RANGANATHANANDA // RONDE TAFEL NR.9, 05-06:85. - P.38-42. - REDE, WESTEN OOSTEN, KENNIS, NAAM GOD, VADER, MOEDER, DOGMA, CHRISTENDOM, WETENSCHAP, RAMAKRISHNA.
GHB3A: GEVANGENE VAN HARE KRISNA : ZE HEBBEN MIJN KINDEREN, DUS HEBBEN ZE MIJ / LUCY EERDEKENS // DE MORGEN 13:12:79. - KRISHNA SEKTE.
GHB3B: BHAKTI : HOOGSTE VORM LIEFDE / A.C.BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA. - A'DAM : KRSNA-BEWUSTZIJN, 1976. - 18 P. : ILL. - FILOSOFIE, CHANTEN HARE KRSNA MANTRA, IK, ACHT GEBEDEN VAN SRI CAITANYA MAHAPRABHU, HARE KRISHNA BEWEGING, GOPI'S, KRSNA'S FLUIT.
GHB3C: HARE KRSNA GEMEENSCHAP IS OUDSTE RELIGIE TER WERELD. - A'DAM : KRSNA-BEWUSTZIJN, 1979. - GURU, ERFOPVOLGING, LIEFDE VOOR GOD, BHAKTI, SEKTEN, HARE KRISHNA.
GHB3D: VELEN KUNNEN RADICALE ENGAGEMENT NIET AAN : VOLGELINGEN KRISHNA KASTEELHEER IN ARDENNEN // BVL, 30-31:05:92. - (ANDERS GELOVEN LIMBURG).
GHB3E: IS KRSNA BEWUSTZIJN HINDOEISTISCH? // KRISHNA BHAKTI MAGAZINE, 11-12:92. - P.19-21. - KASTEN.
GHB3F: BRUG TUSSEN VEDISCHE CULTUUR EN WESTEN / B.Claerhout // DS, 02:01:98. - VAISHNAVISME, HERMAN JANSSENS = HRIDAY CHAITANYA, WETENSCHAP EN GODSDIENST, NIEUW TIJDPERK, DOSSIER SEKTEN.
GHB4: HINDOE-FUNDAMENTALISME // INFORIENT-DOSSIER 03:87 + 04:87. - RSS, BJS, SIV SENA, AYODHYA, ISLAM, COMMUNALISME, MINDERHEDEN, TRIBALEN.
GHB7: MAHATMA GANDHI : LIFE AS YOGA. - OPEN UNIVERSITY COURSE UK. - P.7-28. - ZENDING, DHARMA, MOKSHA, KARMA, BHAGAVAD-GITA, ZOUT, SATYAGRAHA, POLITIEK, ASHRAM, KUISHEID, BEZIT, AUROBINDO, MODERN HINDOEISME.
GHB8A: AUROVILLE STAD MENSELIJKE EENHEID // WERELD GOEDE WIL NIEUWSBRIEF, 02:96. - MATRIMANDIR.
GHB8B: SRI AUROBINDO MISSION. - 06:76. - BEVAT: IDEAAL EENHEID DER MENSHEID. KARMA EN VRIJHEID / SRI AUROBINDO. MUZIEK, WISKUNDE EN METAFYSIKA / VASANT MERCHANT. EVOLUTIE BEWUSTZIJN EN TRANSFORMATIE SAMENLEVING / DUANE ELGIN. AUROVILLE EN DORPEN / RUUD LOHMAN. POEZIE EN VERLOSSING / JESSE ROARKE. GEDICHTEN, HAIKU / PETER HEEHS, GORDON, KEVIN. BETEKENIS INDIA / SANAT K.BANERJI.
GHB9A: ATHEIST CENTRE INDIA / MARK LINDLEY // BINDTEKEN, 12:95. - VOLKSONTWIKKELING, WETENSCHAP, VROUWEN, KASTESYSTEEM, GANDHI.
GHB9B: KRUISTOCHT TEGEN 'GOD-MANNEN' / PREMANAN // IS, 07:93. - WETENSCHAP, BIJGELOOF, BABA'S.
GHB11B: SERVICE REPORT 1984. - MT.ABU (INDIA) : BRAHMA KUMARIS, 1985. - 24 P : ILL. - UNIVERSITEIT, JEUGD EN KINDER PROGRAMMAS, INDIA, AFRIKA, MIDDEN-OOSTEN, INDISCHE OCEAAN, AMERIKA, AZIE, AUSTRALIE, EUROPA, LITERATUUR.
GHB11C: PROFIEL. - BRAHMA KUMARIS, HISTORISCH, STUDIE EN ONDERRICHT, AKTUELE INTERNATIONALE ROL.
GHB11D: BRAHMA KUMARIS WORLD SPIRITUAL UNIVERSITY / HAIFA : Bahá'í BIC, 1986.
GHB12: MAHANT VAN SANKATMOCAN / KOEN ELST // INFORIENT, 08:89. - MILIEU, HINDOEISME, FUNDAMENTALISME.
GHB16A: NOOIT MEER REDELIJK, MAAR WEL GELUKKIG : OP BEZOEK BIJ BAGHWAN SHREE RAJNEESH / MA ANAND DIANE // KNACK, 30:01:80. - P.155,157,161,163,164 : ILL. - POONA, INDIA.
GHB16B: BHAGWAN : LEVENDE GOD IS STERVENDE / MILAN // JET, S.A. - P.27.
GHB16C: BOM OF BHAGWAAN / WILFRIED HENDRICKX // HUMO, 27:06:84. - P.62-64,66,68,70,156,161 : ILL. - JAN FOUDRAINE, SWAMI AMRITO.
GHB16D: VAARWEL BIG BAGWAN // WINNERS MAGAZINE, 12-01:86. - 2P : ILL. - BUSINESS, SEKTE.
GHB16E: BHAGWAN BESCHULDIGT VOLGELINGEN // BVL, 20:09:85.
GHB16F: MACHT EN RELIGIE / SELMA LEYDESDORFF // BIW, 11:10:85. - BHAGWAN, SEKTE.
GHB16G: SHREE BHAGWAN BABAJI MAHARAJI'S TEACHINGS. - 4P. : ILL. - MANIFESTATIE, SHIVA, AVATAR, GEBED, WERK, EENHEID.
GHB16H: BHAGWAN : MANIFEST 'GOLDEN WONDERBOY' / JELLE VAN DER MEULEN, JAN FOUDRAINE // JONAS, 28:10:91. - P.20-22. - BHAGWAN SHREE RAJNEESH, GOUDEN TOEKOMST, WERELDREGERING, GENENMANIPULATIE, ONTWIKKELING ZIEL.
GHB16I: GODDELIJKE BEZOEKER // ELSEVIER, 24:03:90. - BHAGWAN SHREE RAJNEESH, OSHO, LIEFDESGOEROE.
GHB16J: MA ANANDO: GROTE OMWENTELING // HUMO, 13:04:95. - BHAGWAN SHREE RAJNEESH, POONA ASHRAM.
GHB16K: PRESS RELEASE RAJNEESHDHAM. - POONA, 27:12:88. - BHAGWAN, GAUTAMA BOEDDHA.
GHB16L: YES OSHO. - 20:01:90. - OVERLIJDEN EN BEGRAFENISRITUEEL
GHB33A: VERSCHIJNING SAI BABA // HERVORMD NEDERLAND, 22:05:93. - KODAIKANNAL.
GHB33B: SINTERKLAAS IN INDIA // VOLKSKRANT, 5:12:92. - SAI BABA, ASHRAM PUTTAPARTI, VISHNU, HEILIGE ASSE, REGERINGSSUBSIDIES.
GHB33C: SRI SATHYA SAI BABA LEVEN IS BOODSCHAP. - UTRECHT : STICHTING SAI BABA, 1998. - AVATAR.
GHB33D: SATHYA SAI BABA NIEUWS, 04:97. - 35 P. + 2 VOUWBLADEN + BESLUITEN ZESDE WERELDCONFERENTIE 1995. - SPIRITUEEL ONDERWIJS, DIENSTVERLENING, EENHEID GODSDIENSTEN, MENSELIJKE WAARDEN, DEUGDEN.
GHB35A: TM, TRANSCENDENTE MEDITATIE ZOALS GELEERD DOOR MAHARISHI MAHESH YOGI. INTRODUCTIEBROCHURE. 7 P.
GHB35B: MAHARISHI BASISSCHOOL // EDUCARE, 2/3:87. - TM, LELYSTAD.
GHB35C: RESULTATEN TM.. FYSIOLOGISCHE, PSYCHOLOGISCHE, SOCIOLOGISCHE, EKOLOGISCHE STABILITEIT // DNW, HERFST 1978.
GHB35D: TRANSCENDENTE MEDITATIE: SPIRITUEEL BIJTANKEN VOOR MODERNE KADERLID // BVL, 20-21:06:92. - (ANDERS GELOVEN LIMBURG).
GHB35E: MILIEUWETPARTIJ // DS, 13:05:94. - TM-SHIDI, MEDITATIE.
GHB35F: RUST ZWEVENDE NATUURWETPARTIJ // DS, 4-5:06:94.
GHB35G: NATUURWETPARTIJ ZOEKT POLITIEKE OPLOSSING IN MEDITATIE // BVL, 13-14:05:95.
GHB35H: TM // HUMO, 23:03:95. - SCHOOL VOOR FILOSOFIE, GURU DEV BRAHMANANDA SARASWATI, KUNDALINI, SIDDHI, POLITIEK, FASCISME.

GODSDIENST - HINDOEISME - THEOLOGIE

GHT2: HINDOEISME / MARC COLPAERT // WW, 03:86. - P.18-32 : ILL. - ARMOEDE, BRAHMANEN, SHRAMANEN, KASTEN, FUNDAMENTALISME, BEKERINGEN, BEDE GRIFFITHS, OOST WEST, GODSDIENSTEN, CHRISTENDOM.
GHT3: HINDOEISME / DOK.VAN NUFFEL // [?]. - 7 P. - AHSRAM, VROUWEN.
GHT6: IMAGES OF GOD IN VAISHNAVISM (BEELDEN GOD VAISHNAVISME) / HENK KEILMAN = HARI KRISHNA DAS. - 11 P. - 1984. - PERSONALISME, PERSOONLIJKHEID, VORM, EIGENSCHAPPEN.
GHT7: MAHABHARATA EN BHAGAVAD GITA // EENHEID, 09-10:87 = PURITY [1986]. - NAMEN GOD, ATTRIBUTEN, EIGENSCHAPPEN, SHIVAN VISHNU, KRISHNA, BAHA'U'LLAH, Bahá'í.
GHT8: BEDEVAART NAAR BENARES EN VRINDABAN. - + KRT. - TIRTHA-YATRA.
GHT9: REINCARNATIE HINDOEISME / WENDY DONIGER // CONCILIUM, 05:93. - P.10-21. - RIGVEDA, UPANISJAD, PURANA'S, NIET-HINDOES.
GHT10: BENARES / WINAND CALLEWAERT // INFORIENT, 11:87. - VARANASI, VEDAS.
GHT11: GOD VROUW / WINAND CALLEWAERT // INFORIENT, 03:91. - MOEDERGODIN, HERMAFRODIET, KRISHNA.
GHT12: AYURVEDA / KRIS BRUGHMANS // INFORIENT, 04:91. - EVENWICHT.
GHT13: SECULARISME, HINDOE-NATIONALISME / ASHIS NANDY // CONCILIUM, 06:95. - INDIA.
GHT14: INDIASE MUZIEK / KRIS BRUGMANS // INFORIENT, VOL.7 NR.1-2, 11-12:87. - NARADA, AMIR KHUSRAU, MIAN TAN SEN, WESTEN, ALLAUDIN KHAN, TEMPOERA, SITAR, SARASVATI VINA, SAROD, OVERLEVERING, SARANGI, RUDRA VINA, SANTOOR, SANGITA, RAGA, TALA, TABLA, BAYAN, MRIDANGA, SPIRITUALITEIT, FLUIT, RAVANAHASTA, EKTAR, KHYAL, DHRUPAD, PAKHAVAJ, SHEHNAI.
GHT15: VEDIC IN THE TERMINOLOGY OF PRABHUPADA AND HIS FOLLOWERS / RAHUL PETER DAS // ISKCON COMMUNICATIONS JOURNAL, VOL.4 NR.2. - VEDA'S, MAHABHARATA, BHAGAVADGITA, OEPANISJADS.

GODSDIENST - ISLAM - BELGIE

GIB4: BELGEN MOETEN INTEGRISME NIET VREZEN / ABDULLAH AL-AHDAL. - 1986. - ISLAMITISCHE WERELDLIGA, RABITA, RAAD DERTIEN, ISLAMITISCH CULTUREEL CENTRUM.
GIB8: IK BEN MOSLIM EN DAAR BEN IK FIER OP : WESTVLAAMSE KRISTIEN VOLGT VOORTAAN ALLAH EN ZIJN PROFEET // BVL, 19:02:91. - P.9 : ILL. - MOSLIMVROUW. REINIGING. KLEDING. POLYGAMIE
GIB18: ONTMOETINGEN OP TERREIN MET MOSLIMS BELGIE / J.LEMAN // LEUVENSE PERSPECTIEVEN, ONZE ALMA MATER 02:92. - P.129-151. - ISLAMITISCH CULTUREEL CENTRUM, TURKIJE, MAROKKO, VOORLOPIGE RAAD WIJZEN, EERSTE TWEEDE DERDE GENERATIE, MOSKEELEVEN, IMAM, NAQSEBENDI, NURCU-BEWEGING, ALEVIS, TABLIGHI, BROEDERSCHAPPEN, DERKAWA, ALLAOUYA, FUNDAMENTALISME, VROUW.
GIB29: OVER ISLAM BEN IK NOGAL DUIDELIJK: IK MOET HEM NIET: BLOK KANALISEERT RACISME OP DEMOKRATISCHE MANIER / GEROLF ANNEMANS // DS, 1-2:08:92. - P.8. - VLAAMS BLOK, MIGRANTEN.
GIB31: GEMEENSCHAPSSCHOOL RUNKST VERBIEDT HOOFDDOEK IN KLAS // BVL, 30:09:92 EN 01:10:92. - ILL. - HASSELT.
GIB32: LERAARS ISLAM-GODSDIENST EISEN WETTELIJKE ERKENNING / BVL, 29:10:92.
GIB34: PSEUDO-DEBAT : GELIJKENISSEN D'HONDT EN DEWINTER / JEF VERSCHUEREN, JAN BLOMMAERT // MARKANT JRG.2 NR.6, 5:02:93. - P.18-21. - VLAAMS BLOK, INTEGRATIE, UITSLUITING, RACISME, ARMOEDE.
GIB39: SCHOOL HOOFDDOEK VERBIEDEN // DS, 1:04:94. - GENT.
GIB40: MOSLIMS ONTZAG GOD / ARGO PUELINCKX // BVL, 7-8:05:94. - BEKERING, KATHOLIEK, ISLAM.
GIB43: OPROEP AKADEMISCHE GEMEENSCHAP + MOSLIMS BELGIE EXECUTIEVE // DS, 9:11:94. - ERKENNING ISLAM.
GIB44: MOSKEE BERINGEN // LIMBURGSE MOZAIEK, 12:94.
GIB45: PASFOTO HOOFDDOEK: BERINGEN // BVL, 25:01:95.
GIB47: MOETEN HEET MOGEN : LIMBURGSE ALEVIETEN VOOR VERDRAAGZAAMHEID EN DIALOOG / NECATI YURDUKAL // BVL, 4:04:95. - TURKIJE.
GIB48: INAYAT KHAN TOONT WEG ZUIVERING EN VREDE / K. NIJSSEN // BVL, 25-26:06:94. - KATWIJK AAN ZEE, VLAANDEREN, SOEFISME.
GIB50: ALEVITISME ONDER DE TURKEN : HERLEVING EN TRANSFORMATIE / NICO LANDMAN // BEGRIP, jrg.21 nr.124, ?:95. - LITURGIE, CEM, VROUW.
GIB52: HOOFDDOEK INZET MACHTSSTRIJD / M.FANNES // DE VOLKSWIL, 12:07:96.
GIB54: LIMBURGSE ALEVIETEN // LIMBURGS MOZAIEK, 09:96. - NECATI YURDAKUL.
GIB55: GEMEENTE KAN GEEN EIGEN PASPOORTBELEID VOEREN // LIMBURGS MOZAIEK, 09:96. - BERINGEN, HOOFDDOEK, INTEGRATIE, VROUWENEMANCIPATIE.
GIB57: AHMADIYYA-MOSLIMS MOSKEE ST.TRUIDEN // BVL, 7-8:05:97.- SHAMIN AHMED, VERDRAAGZAAMHEID.
GIB58: ISLAMITISCHE BEGRAAFPLAATSEN // LIMBURGS MOZAIEK, 04:97. - BERINGEN, HOUTHALEN, ISLAMITISCH CULTUREEL CENTRUM, EEUWIGE CONCESSIE, MOSLIMEXECUTIEVE.
GIB60: VERBIEDEN HOOFDDOEK IS VERSPILLING TALENT // DE MORGEN, 24:12:98. - ANDERLECHT, ECOLE OUVRIERE SUPERIEURE, VRIJZINNIGHEID, ONDERWIJS, RACISME.
GIB61: GEEN IDENTITEITSKAART MET HOOFDDOEK IN BERINGEN // BVL, 15:12:97. - SLUIER.
GIB62: BELGISCHE MOSLIMS KIEZEN RAAD / G.FONTEYN // DS, 20:02:98.
GIB63: BELGISCHE MOSLIMS VERDEELD NAAR VERKIEZINGEN / DIDIER BEYENS // DS, 16:10:98. - FUNDAMENTALISTEN, VOLMACHT, VROUWEN, MAROKKANEN? TURKEN, MOSKEEEN.
GIB64: MOSLIMRAAD EN EXECUTIEVE: VRAAG EN ANTWOORD // LIMBURGS MOZAIEK, 10:98. - MOSKEEEN, STATISTIEKEN.
GIB68: MOSLIMVERKIEZINGEN EENHEID IN DIVERSITEIT // DS, 14:12:98. - VROUWEN.
GIB69: EXECUTIEVE COOPTEERT VROUW IN MOSLIMRAAD // DE MORGEN, 08:01:99
GIB72: MOSLIMS NAAR STEMBUS // LIMBURGS MOZAIEK, 01:99.
GIB73: STAD MAASEIK EERSTE MOSLIM-BEGRAAFPLAATS // LIMBURGS MOZAIEK, 01:99.
GIB74: GEVANGENISSEN KRIJGEN TWAALF ISLAMCONSULENTEN // DE MORGEN, 16:10:99. - EXECUTIEVE, AALMOEZENIERS, LEERKRACHTEN.
GIB75: GELOVEN IN VLAANDEREN : VLAAMSE ISLAM KAMPT MET GENERATIEKLOOF // DS, 23:12:99. - ONDERRICHT, ABDULLAH HUSSAIN AL-BISHI, WAHID VAN BOMMEL, DIYANET, MILLI GÖRUS, SAUDI-ARABIE.
GIB76: HOOFDDOEKEN OP SCHOOL // LIMBURGS MOZAIEK, 11:99. - HASSELT, SEMA EN HATICE OZKAN.
GIB77: PETITIE MOSKEEEN TEGEN GELIJKBERECHTIGING : VROUWEN PLAN VOOR INTEGRATIE // DS, 09:03:00. - MAROKKO, VROUWENRECHTEN.
GIB78: MOSKEES TWEE JAAR ZONDER IMAM // LIMBURGS MOZAIEK, 03:00. - TURKIJE, SADAN YILMAZ, OPLEIDING, ERKENNING, MAROKKO.
GIB79: Tien Limburgse moskees erkend // Limburgs mozaïek, 09:01. - Murat Caliskan, moslim executieve, godsdienstleerkrachten, Imam, theologie, begraafplaats, financiering.
GIB80: Islam is wars van zelfkritiek / Urbain Vermeulen // Tertio, 10:01. - fundamentalisme, staat, koran, openbaring, Nasr Hamid Abu Zaïd, moderniteit.
GIB81: Conférence de presse de l'Assemblée Générale des Muselmans de Belgique, 29:04:02. - Mohammed Boulif, Nordinne Maloujahmoune, Centrum voor gelijkheid van kansen, ministerie van justitie.
GIB82: Islam vormt geen bedreiging voor Vlaanderen / Meryem Kanmaz // Tertio, 06:00. - moskeeën, erkenning, leerkrachten, moslim-executieve.
GIB83: Ik droom van een Cordoba aan de Schelde / Said Madouchi // Tertio, 11:00. - Unie van moskeeën en Islamitische verenigingen UMIVA, Werkgroep Interreligieuze Dialoog Antwerpen WIDA

GODSDIENST - ISLAM - THEOLOGIE

GIT2: VROUW IN QUR'AN / SHAHIN GULFAM, NURA EL.DIN LOK. - POSITIE VROUW VOOR ISLAM. HOUDING PROFEET TEGENOVER VROUWEN. VIER VROUWEN. PROFEET THUIS // QIBLAH, 07:80 (RAMADAN 1400). - P.14-16 : ILL.
GIT3: DANSENDE DERWISJEN TURKIJE / FERGUS M.BORDEWICH // HET BESTE, S.A. + DANSEN TOT GOD VERSCHIJNT / JULIEN JALLAL EDINNE WEISS // WW, 07:95. - DRAAIENDE DERWISJEN, MYSTIEK, KUNST.
GIT5: KULTUUR : ISLAM // DWM, 02 EN 03:83. - P.57-61 EN 72-75 : ILL. - BEVAT: IN SPOOR PROFEET ... OP ZOEK NAAR UTOPIA. - ONTWIKKELING, GELOOF EN STAAT, HIDJRA, DAR-EL-ARAAB WORDT DAR-EL-ISLAAM, ARABISCHE WERELD EN EUROPA, SOENNIETEN EN SJI'IETEN, FEESTEN, RELATIES, GEBOORTE-DOOD, ARABISCHE RENAISSANCE TOT ISLAMITISCHE REVEIL, OLIE, OPEC, OAREC, OIC, MARXISME EN KAPITALISME, ISLAMITISCHE WEG, ISLAMITISCHE STAAT, KHOMEINY (02:79), KONFLIKT MODERNE STAAT, ONBEGRIP.
GIT6: IDEOLOGIE DROEZEN / U.VERMEULEN // INFORIENT-DOSSIER, 12:83. - EGYPTE, FATIMIDEN, AD-DARAZI, HAMZA, AL-HAKIM, THEOLOGIE, LIBANON.
GIT7: BEITRAGE ZUR RELIGIONSTHEOLOGIE 2 (BEIDRAGEN TOT GODSDIENST-THEOLOGIE). - MÖDLING (WENEN) : ST.GABRIEL, 1978. - P.69-82 EN 107-117. - BEVAT O.M. DER GOTT DES KORANS / FATHALLA KHOLEIF. DER BEGRIFF GOTT IM ISLAM / IBRAHIM MADKOUR. - GOD, EENHEID, TRANSCENDENTIE, ATTRIBUTEN, AANSCHOUWEN, ALWETENDE, KENNIS.
GIT8: ISLAM // EENHEID, 02:85. - BEVAT: PLEIDOOI VOOR JUISTER BEGRIP / NOSRATH THAZIB. - EENHEID GOD EN ZIJN PROFETEN. BEELD MOHAMMED EN ISLAM. POLYGAMIE MOHAMMED. TEKEN VAN GROOTHEID. PLAATS ISLAM IN PROFETISCHE CYCLUS / REIN GRAMSMA. - VERBOND GOD. BESCHIKKING MOHAMMED. BESLUIT, Bahá'í VIZIE.
GIT9: MIDDELEEUWSE ISLAMITISCHE WIJSBEGEERTE : TRAKTATEN VAN ZUIVERE BROEDERS / DANIEL DE SMET // INFORIENT, 01:88. - WETENSCHAP, KOSMOLOGIE, MENS, ETHIEK.
GIT11: EERBIED EN UNIVERSALITEIT ISLAM / ROGER LUYTEN. - KORAN, FUNDAMENT, ABSOLUTE EENHEID GOD, GEMEENSCHAP OF OEMMA, SLUIER, VROUW // SHANTI-VREDE, 11:89. - P.14-21 : ILL.
GIT12: ISLAM 1981 : TRAGEDIE? / EMILIO PLATTI // KULTUURLEVEN JRG.48 NR.10:81. - P.919-929. - ISLAMITISCH RECHT, UNIVERSELE ISLAMITISCHE VERKLARING RECHTEN MENS, STRAFRECHT, APOSTASIE, HUWELIJK, SHARIA.
GIT14: DJALAL AD-DIN RUMI EN DANSENDE DERWISJEN / PHILIPPE CIETERS // INFORIENT, 06:88. - TARIQA, TURKIJE, SEMA, MUZIEK.
GIT15: POLITIEK, GODSDIENST EN RECHT IN ARABISCHE WERELD / BAUDOUIN DUPRET // NIEUW TS VOOR POLITIEK, 01-02:96. - SHARIAH, GODSDIENSTWETENSCHAP, EGYPTE, GRONDWET.
GIT16: KORTE GESCHIEDENIS SOEFISME / HOESSAYN ROUSSEAUX // DE SIMURGH, 05:93. - THEOLOGIE, EENHEID, ORTHODOXE RECHTSSCHOLEN, KOSMOGONIE, MYSTIEK, POEZIE, HIKAYAT.
GIT17: ABOE-L-QAASIM JOENAYD / HOESAYN ROUSSEAUX // DE SIMURGH, 11:95 en 01:96. - SOEFISME.
GIT18: RITEN ALS AANBIDDINGSPRAKTIJKEN IN DE ISLAM / OMAR VAN DEN BROECK // KULTUURLEVEN, 11:97. - RITUELE GEBED, OVERGANGSRITEN, OFFERFEEST.
GIT19: HART VAN ISLAM / OMAR VAN DEN BROECK // KULTUURLEVEN, 01:97. - SOEFISME, MYSTIEK, POEZIE, ORTHODOXIE.
GIT20: L'ISLAM ET LA TOLERANCE RELIGIEUSE / AHMED KAFTARO // CONSCIENCE ET LIBERTE N°41, 01:91. - VERDRAAGZAAMHEID, BELASTING, ONGELOVIGEN, DHIMMI.
GIT21: Islam en spiritualiteit // Onkruid, 01:02. - Ahmed el Helu, Abdus Sattar, vrede.

GODSDIENST - ISLAM - WERELD

GIW8: LA LAICITE EN PAYS D'ISLAM (LEKEN IN ISLAM-STAAT) / REDA FALAKI. - ANGST. RIJKE UREN VAN LEKENBEWEGING. LANGE NACHT ... EN DAN OPNIEUW DAGERAAD. ONBEKENDE: ISLAMITISCHE VROUW. LEKENBEWEGING EN ONTWIKKELING  // MORALE LAIQUE NR.50, 12:80. - P.9-17 : ILL.
GIW11: STROMINGEN BINNEN HEDENDAAGSE ISLAM. MAHDISME IN ZWART AFRIKA / PIETER MICHIELSEN  // TIJDSCHRIFT VOOR ONTWIKKELINGS-SAMENWERKING, JRG.9 NR.3, 09:84. - P.10-23. - AFRIKA, MAHDI, SOEDAN (1881-1899), SOMALILAND, NIGERIA, USUMAN DAN FODIO, AL HADJ OMAR, MABA, MEHEMET-ALI, MOHAMMED ACHMED, ABDULLAH, ABD-AR-RACHMAN AL-MAHDI, AHMADOU BAMBA, SADIQ-AL-MAHDI, MOHAMMED ABDULLAH HASSAN, SALEHIYA, MUHAMMAD MARWA MAITATSINE, IJTIHAD, WAHHABIETEN SAOUDI-ARABIE, SENOESSI'S LIBIE TSJAAD, REFORM-BEWEGING, LAICIZERING, VERWESTERSING, ARABISME (NATIONALISME), MENSENRECHTEN, MOSLIMBROEDERS EGYPTE. JAMA'AT-I-ISLAMI, MAWDUDI, PAKISTAN, INTERNATIONALE ISLAMITISCHE ORGANISATIES EN ONTWIKKELINGSHULP.
GIW 23: ISLAM ZAIRE, OOST-AFRIKA / FRANK ARNAUTS, LUCAS CATHERINE // INFORIENT, 03:89, 05:90 EN 03:91 . - BROEDERSCHAPPEN, ZAIRISERING, MOBUTU, SWAHILI, BANTOE, SOEFISME, BELGIE.
GIW45: HOE STAAN MOSLIMS TEGENOVER WESTEN? / EMILIO PLATTI // NIEUW TIJDSCHRIFT VOOR POLITIEK (CEPESS) NR.4, 07-08:92. - P.23-35. - ISLAM, IDENTITEIT, FUNDAMENTALISME.
GIW46: MOSLIMS IN EUROPA EIND TWINTIGSTE EEUW / JORGEN NIELSEN // NIEUW TIJDSCHRIFT VOOR POLITIEK (CEPESS) NR.4, 07-08:92. - P.7-23. - HISTORIEK, IMMIGRATIE, VESTIGING, ISLAMITISCHE INSTELLINGEN, DUITSLAND, GROOT-BRITTANIE, EUROPA, ONDERWIJS, SOEFI-ORDEN.
GIW47: RACISME OF INTEGRATIE / M.SMEKENS // DS, 9:03:92. - EUROPESE ISLAM, FUNDAMENTALISME.
GIW53: KOERDEN / KAMAL AMAIN, NICO KIELSTRA. - SPINHUIS, 1992. - P.9-15, 30-33. YEZIDI, ALEVI, AHL-E HAQQ, SOEFISME, TURKIJE, BEKTASHI.
GIW56: ERKENNING INSTITUTIONALISERING ISLAM BELGIE, GROOT-BRITTANIE, NEDERLAND / JAN RATH, KEES GROENENDIJK, RINUS PENNINX // TIJDSCHRIFT VOOR SOCIOLOGIE VOL.14 NR.3, 01:93. - P.53-73.
GIW58: MOSLIMS ZIJN ONZE BUREN : VERSTATELIJKING ISLAM // MOHAMMED ARKOUN // DS, 07:07:93. - ONDERWIJS, ISLAM, GESCHIEDENIS, VERLICHTING, FUNDAMENTALISLME.
GIW67: HOOFDDOEK MEER DAN KLEDINGSTUK // KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 09:94. - NEDERLAND.
GIW74: BEDREIGING EUROPA / SAID AL ASHMAWAY // WB, 05:95. - EGYPTE, FUNDAMENTALISME.
GIW78: TUSSEN FUNDAMENTALISTEN EGYPTE / NAZIHA MAHER // WW, 09:95. - PERSVRIJHEID, BESNIJDENIS.
GIW79: ISLAMITISCH MILITANTISME / EMILIO PLATTI // uit: BRUG OF BREUK : DIALOOG TUSSEN CHRISTENEN EN MOSLIMS. - LEUVEN : DF, 1995. - 186 p. - i.s.m. PAX CHRISTI VLAANDEREN. - ISLAMISME, MAWDUDI, QUTB, EGYPTE, SOCIALE RECHTVAARDIGHEID.
GIW84: L'ISLAM ET LA LAICITE / MOHAMMED ARKOUN // CONSCIENCE ET LIBERTE N°41, 01:1991. - RECHT, RATIONALITEIT, SHARIA.
GIW86: Van integratie tot intercreatie, nederlandse moslims bezinnen zich over plaats in samenleving // Tertio, 06:00. - Burgerschap, lekenstaat, multiculturele samenleving, plichten.

GODSDIENST - JODENDOM - BEWEGINGEN

GJB1: INLEIDING TOT "SUBSTANTIE VAN SAMARITAANSE GELOOF" / CHRIS J.G.VONCK.
GJB2: SAMARITANEN ZIEN UIT NAAR GOEDE SAMARITAAN / CARL ALPERT. AGRESSIEVE KOPPELKAMPAGNE VOOR ALLEENSTAANDE SAMARITANEN. - ZONDER PARTNER. GEBOD VAN NIDA. BRITSE MANDAAT // BIW, 17:04-28:03:86.
GJB3: KARAIETEN VOLGEN NOG STEEDS HUN GEBRUIKEN / CARL ALPERT // BELGISCH ISRAELIETISCH WEEKBLAD, 6:09:85. - 1 P.
GJB4: AFRIKAANS VOLK LEMBA'S VOELT ZICH JOODSE STAM // BIW, 1:08:86. - 1 P.
GJB5: CHASSIDISME VAN RANDGEBEUREN NAAR MIDDEN / ALBERT VAN DER HEIDE. - ORTHODOXIE // BIW, 15:05:87. - P.6 : ILL.
GJB7: MESSIAANSE JODEN EISEN ERKENNING BIJ HOOGGERECHTSHOF. GERECHTSHOF ISRAEL WIJST MESSIASBELIJDENDE JODEN AF // BIW, 26:06:87, 19:01:90. - 2 P.
GJB12: DEMOCRATIE VERSUS THEOCRATIE / HENRI ROSENBERG // BIW, 5:04:91. - P.8. - SCHEIDING KERK EN STAAT. MAXIMALISTISCHE OPSTELLING DER RELIGIEUZE PARTIJEN. TWEE ONOVERBRUGBARE WAARDENSYSTEMEN: WESTERSE VERSUS JOODSE. PIJNLIJK UUR DER WAARHEID. ORTHODOXEN, AGOEDAT ISRAEL, CHASS, VRIJZINNIGEN, GODSDIENSTVRIJHEID.
GJB15: OVER TOEN EN NU / H.ROSENBERG // BIW, 17, 24, 31:05:91. - RELIGIEUZE TOLERANTIE, ANALFABETISME, ORTHODOXIE, VIDEO, TV, CHASSIDISME, REBBES, RABBIJNEN, KOSJER, VROOMHEID, SPIJSWETTEN, BELASTINGSONTDUIKING, FUNDAMENTALISME, ISLAM, MAIMONIDES, RAMBAM.
GJB19: CONSISTORIE IN ZAK EN AS / P.KORNFELD // BIW, 12:95. - LIBERALE JODEN, ISRAELIETISCHE RELIGIE.
GJB20: LAATSTEN DER SAMARITANEN / ROBERT CAPIOT // BVL, 01:96. - HOGEPRIESTER YOSSEF, HEILIGE BERG GERIZIM, PALESTINA.
GJB21: EEN LAND, EEN WET, EEN VOLK, JOODS FUNDAMENTALISME // DE GIDS JRG.87, 01:96. - MEIR KAHANE, GUSH EMUNIM, HAREDIM, CHASIDIM, MISNAGDIM, ZIONISME, SEFARDIM, KNESSET.
GJB22: COMPUTERANALYSE GODDELIJKHEID TORA / R.EVERS // BIW, 13:10:95. - KABBALA, NUMEROLOGIE.
GJB23: MENINGSVERSCHILLEN TUSSEN RELIGIEUZE STROMINGEN // BIW, 30:08:97. - ORTHODOXEN, LIBERALEN, BEGRAAFPLAATSEN, HUWELIJK, VROUWEN.
GJB25: AAN DE OVERKANT VAN DE RIVIER // BIW, 16:10:98. - ABAJOEDAJA, OEGANDA, KULANU, TWAALF STAMMEN.
GJB26: HALVE EEUW HEROPLEVING CHASSIDISME / J.GUTWIRTH // BIW, 23:10:98. - SZATMAR, BOBOWER, LUBAVITCHER, GERRER, ISRAEL.
GJB27: Chassidisme, joodse levensstijl / Ephraim Meir // BIW, 05:01. - Kabbalah, Luriaanse leer, Baäl Shem Tov, mitnagdiem, Loubavitcher, Martin Buber, Arnold Mandel.

GODSDIENST - JODENDOM - GESCHIEDENIS - GEBRUIKEN

GJG2: JOODSE FEESTDAGEN. - SJABBAT, ROSJ HA'SJANA, TSOM GEDALJA, JOM KIPPOER, SOEKOT, SIMCHAT TORA, CHANOEKA, ASARA BETEWEET, TOE BISJ'WAT, TA'ANIET ESTER, POERIM, PESACH, JOM HA'ATSMA'OET, LAG BA'OMER, JOM JERUZALEM, SJAWOE'OT, SJIV'A ASAR BETAMMOEZ, TISJ'A BE'AV, KASJROET, B'RIET MILA, BAR-MITSWA, BAT-MITSWA, CHOEPA, TALLIET, TEFILIEN, SIDDOER, MEZOEZA, KIDDOESJ. - 4 P. : ILL.
GJG3: JODENDOM / SYLVAIN BRACHVELD. - ARK, SYNAGOGE, TORA, HUWELIJK. - 5 P. - TEKST BIJ DIAREEKS
GJG5: RELIGIEUZE PARTIJEN HEBBEN GEEN BEHOEFTE AAN GRONDWET / GABRIELLE VAN GELDEREN. - RECHTEN VAN MENS // BIW, 12:89. - P.6
GJG6: CHANOEKA CONFRONTEERT MET SPIRITUELE ASSIMILATIE / RAPH EVERS. MENORA SYMBOOL BIJ UITSTEK VOOR GEESTELIJKE WEDERGEBOORTE ISRAEL : MENORA STAAT OP VOETSTUK ALS BESCHERMER TEGEN KWAAD / RICHARD STERN - GEBREK AAN DURF. JONGSTE FEEST. FALSIFICATIE. DECORATIE. MESSIAS. GOLDA MEIR. TITUSBOOG. REVOLUTIONAIR. DRACHMEN. TEMPELFAÇADE. THEOCENTRISCH, ASSIMILATIE. PSYCHOPATHOLOGIE. BETH HAMIDRASJ.
GJG9: RUSTDAG BIJ VERSCHILLENDE RELIGIES / A.GUIGUI // BIW, 25:12:92. - SJABBAT, TEKST LECHA DOODIE.
GJG11: snoepen uit buurmans boomgaard: waarom land Israël dit jaar braak moet liggen // BIW, 10:00. - smijeta, zeven.
GJG12: Hoe overleef ik een sjoeldienst? // BIW, 06:00. - gebed, tefilla, adam, offer,

GODSDIENST - JODENDOM - THEOLOGIE - ALGEMEEN

GJTA1: 30 MAAL DRIE WOORDEN / R.A.LEVISSON // TER HERKENNING 18, 4:90. - P.226-230. - EXODUS, EHJEH ASJER EHJEH, NAAM GOD, IK BEN DIE IK BEN.
GJTA2: ROEPING ABRAHAM ZOALS GELEZEN DOOR JODEN EN CHRISTENEN / ALBERT VAN DER HEIDE // CONCILIUM, 01:91. - P.24-33. - EENHEID GOD, LIJDEN, PROFEET.
GJTA3: ESSENTIE VAN DE SCHEPPING EN DE MENS IN VERHOUDING TOT TESJOEWA / JUDA GROENTEMAN. - 1997. - 15 P. - ROSJ HASJANA, TESJOEWA = BEROUW, TEFILLA = BIDDEN, TSEDAKA = LIEFDADIGHEID, JOM KIPPOER.
GJTA4: Hoe zien wij leven in hiernamaals? / R.Evers // BIW, 05:01. - straf, beloning, onrecht, hel, lijden, messias, verrijzenis, crematie, onsterfelijkheid.

GODSDIENST - JODENDOM - THEOLOGIE - SEX - GENDER - VROUWEN

GJTS1: CONSERVATIVES VERDEELD OVER ROL VROUWELIJKE RABBIJNEN // BIW, 25:10:85. - 1 P.
GJTS2: SHAKDIEL SLAAT MIJLPAAL IN GESCHIEDENIS VROUWENBEWEGING / GREER FAY CASHMAN. - RELIGIEUZE RAAD // BIW, 26:08:88. - P.6 : ILL. + JAKOBOVITS WEIGERT VROUWEN MEER INSPRAAK // BIW, 5:12:86. VROUW IN RELIGIEUZE RAAD // BIW, 3:06:88.
GJTS3: TRAANGAS BIJ TEMPELMUUR SCHEIDT MANNEN VAN VROUWEN. - RABBINAAT JERUZALEM WEERT BIDDENDE VROUWEN // BIW 7:04, 15:12:89. - KLAAGMUUR.
GJTS4: GOREN VERFOEIT HOMO-BESLUIT AMERIKAANSE LIBERALE RABBIJNEN // BIW, 20-27:07:90. - 1 P.
GJTS5: LIBERALEN, ORTHODOXEN EN TRADITIONALISTEN DEBATTEREN OVER GEMENGD HUWELIJK // BIW, 6:12:91.
GJTS6: MANNEN KWETSBAAR BEHOEVEN BESCHERMING / BLOEME EVERS-EMDEN // BIW, 16:08:85. - FEMINISME, GOD.
GJTS7: VROUWEN VAN KOTEL // BIW, 21:03:97. - KLAAGMUUR.
GJTS8: GEBED VROUWEN KLAAGMUUR LEIDT TOT PROTEST // BIW, 09:06:00.

GODSDIENST - MESSIANISME

GM1: DIE ERFULLUNG DER MORMONEN-PROPHEZEIUNGEN (DE VERVULLING VAN MORMOONSE PROFETIEEN) / ARTEMUS LAMB, DEUTSCH VON ETTY GRAEFFE // Bahá'í BRIEFE P.245-248 (CA. 1966).
GM2: GROTE STRIJD / ELLEN G.WHITE. -  UITG. VERITAS, 1975. P.366 - 403. ZEVENDE DAG ADVENTISTEN; PROFETIEEN VERVULD; WAT IS HET HEILIGDOM? IN HEILIGE DER HEILIGEN.
GM3: INZICHT IN KOMENDE WERELDRELIGIE / J.I.VAN BAAREN. - UITG. MORIA, EVANGELISCHE WERELDPERS, 1980, 43 P. WERELDGODSDIENST. WERELDREGERING. KABBALA EN GNOSIS.
GM4: PROPHECIES OF THE BIBLE (PROFETIEEN BIJBEL) / JOHN BUTTLER, CURSUS BELGISCHE ZOMERSCHOOL 1983, 34P. - PARALLELLEN IN ZOROASTRISME, HINDOEISME, BOEDDHISME. BIJBEL-PROFETIEEN VOOR ISLAM, BAB EN Bahá'í.
GM5: NIEUWE WERELDGODSDIENST // WERELD GOEDE WIL, 1982, 12 P. - PRINCIPES GODSDIENST. PROGRESSIEVE OPENBARING.
GM6: VERSCHILLENDE ARTIKELS BETR. BENJAMIN CREME EN TERUGKEER CHRISTUS - MAITREYA // SHARE INTERN, DE WEDERVERSCHIJNING, 09:81-04:95 + Bahá'í STANDPUNT (GM6F). - MEESTERS.
GM7: PROPHETIC FAILURE AND CHILIASTIC IDENTITY: THE CASE OF JEHOVA'S WITNESSES (HET FALEN VAN PROFETIEEN EN CHILIASTISCHE IDENTITEIT: GEVAL GETUIGEN VAN JEHOVA) / JOSEPH F.ZYGMUNT. - IN RELIGIEUZE BEWEGINGEN, UITG. NIJHOFF, 1981, P.195-220. GELOOFS-SYSTEEM. COLLECTIEVE IDENTITEIT. TIJDS-PERSPECTIEF. ANTWOORDEN OP FALENDE PROFETIEEN.
GM8: MESSIAS, ZEGEN VOOR ALLE NATIEN // ONTWAAKT, 22:07:83, 8 P. - JEZUS, LIJDEN, STERVEN, JOODSE VERWACHTINGEN.
GM9: GOUDEN AVATARA, BIOGRAFIE SRI CHAITANYA MAHAPRABHU.
GM10: PROFETIEEN OVER TERUGKOMST CHRISTUS (1000, 1260, 1844) EN UITLEG TERM ZOON VAN GOD.
GM11: SOCIAAL PROTEST IN HEDEN EN VERLEDEN / J.W.BECKER. WERELDVERZAKING, WERELDKRITIEK, WERELDHERVORMING, CHILIASME, MIDDELEEUWEN, BEGIJNEN, GELIJKHEID, ANABAPTISTEN, ANARCHISTEN // KEESING REFLECTOR. - DEURNE : KEESING, 02:74. - P. 178-184 : ILL.
GM12: MEHER BABA. KARMA EN VRIJE WIL, VLIEGENDE SCHOTELS, MEESTERS DER HIERARCHIE // SCARABEE. - BRX. : M.NANNAN, ?2:86.
GM13: TISJA BE'AV : GEBOORTEDAG MASJIE'ACH / RAPH EVERS // BIW, 19-26:07:91. - P.1-2 : ILL. - MESSIAS, JODENDOM, JAKOBOVITS
GM14: BESTAANSRECHT STAAT ISRAEL BINNEN MESSIANISTISCHE DENKEN / TAMARAH BENIMA, AVIEZER RAVITSKY // BIW, 6:09:91. - P.44 : ILL. - ORTHODOXE JODEN, CHASSIDISME, ZIONISME.
GM15: GOD WOONT IN FRANKRIJK : TWEE VLAMINGEN WONEN BIJ TERUGGEKEERDE MESSIAS // BVL, 18:12:91. - P.24 : ILL. - AUMISME, HAMSAH MANARAH = GILBERT BORDAINE, CASTELLANE, MANDAROME (GOUDEN LOTUS)-KLOOSTER, OM, EENHEID GODSDIENSTEN, CHRISTUS.
GM16: HEILIG LAND BEREIDT ZICH VOOR KOMST MESSIAS // DS, 07:04:92. - ORTHODOX JODENDOM, M.SCHNEERSON, LUBAVITSJER REBBE.
GM17: LUBAVITCHER KIJKEN UIT NAAR HUN MESSIAS / LEONTINE VEERMAN // DE BRUG, 06:92. - M.SCHNEERSON.
GM18: WAT IS AHMADIYYAT. COURTE INTRODUCTION AU MOUVEMENT AHMADIYYA EN ISLAM. DELIVERANCE OF JESUS CHRIST FROM THE CROSS (VERLOSSING JEZUS CHRISTUS VAN KRUIS). AHMAD THE PROMISED MESSIAH (BELOOFDE MESSIAS). WHAT IS ISLAM? - 5 P. - MAHDI.
GM19: NOACHIDISCHE WETTEN EN MESSIAANSE TIJD // CHABAD MOBILE CENTERS ISRAEL VOUWBLAD. - JODENDOM.
GM20: ESCHATOLOGIE KORAN / RAYMOND DETREZ // INFORIENT O7:89. - LAATSTE OORDEEL, OPSTANDING, HEL, HEMEL.
GM21: MAHDI IN ISLAM / DANIEL DE SMET // INFORIENT-DOSSIER 15:01:85. - VERBORGEN IMAM, SJI'ISME, GHAYBA.
GM22: WEDERVERSCHIJNING. - A'DAM : SHARE, 03:96. - ENGELEN, MEESTERS, MAITREYA, BENJAMIN CREME, HONGER, TRANSMISSIE MEDITATIE.
GM23: HIJ ZAL KOMEN IN MACHT EN MAJESTEIT : CHRISTELIJKE PAROUSIEVERWACHTING / WIEL LOGISTER // TS VOOR THEOLOGIE, JRG.35, 04:95. - APOCALYPS, MARANATHA, LITHURGIE, VATICAANS CONCILIE II, EINDTIJD.
GM24: JAAR 2000 STAP NAAR NIEUWE GOUDEN TIJD ? // SPIEGELBEELD (NL), 01:97. - KERK, BEWUSTZIJN, NIEUWE RELIGIE, WERELDDIENST.
GM25: EINDE WERELD ALS BRANDENDE KERK // DS, 20:01:00. - SEKTE, HERSTEL TIEN GEBODEN, VERZETSLEGER VAN DE HEER, UGANDA.

GODSDIENSTEN - OOSTEN

GO1: GILGAMESJ / DIEDERIK // MANAS, 06:82. - 4 P. + SOEMERISCH GEDICHT.
GO2: ORFEISME / JANKO TODOROV. - SOFIA : BIBLIOTEKO BALKANA KONKORDO, 1931. - 15 P.

GODSDIENSTEN - OOSTEN - CHINA

GOC1: TAO = GOD? : PEILINGEN IN ZIJN EN ZIN VAN TAO / KNUT WALF // TS VOOR THEOLOGIE NR.26, 1986. - P.145-156. - KOSMOS, SCHEPPING, VROUW, PERSOON, NIETS.
GOC2: SJAMANEN IN EURAZIE / A.V.T. // INFORIENT-DOSSIER 11:82 + 01:83. - 10 P. : ILL.+ KRT - SELKOEPEN, TUVINIERS, ALTAI, MONGUOR.
GOC3: CINA ANTIKVA FILOZOFIO (ANTIEKE CHINESE FILOSOFIE) / REN JIANLIN // EL POPOLO CINIO, 10 EN 11:83. - P.28-31, 27-31 : ILL + FOTO'S. - CHINA, LAO TSE, CONFUCIUS, MENGSI, ZHUANZI, XUNZI, BOEDDHISME, WANG CHONG, ZHU XI, WANG FUZHI.
GOC4: CONFUCIUS / TAIPEI : KWANG HWA, 09:82. - BROCHURE (CHINA AND CHINESE 1).
GOC5: CONFUCIUS ET SON ENSEIGNEMENT / M.ZHENDUO // VO, 01:92. - P.1-13. - HUMANISME, LI-YUE.
GOC6: LE TRONE VIDE SYMBOLIQUE COEUR DANS PENSEE CHINOISE // VO 02:92. - P.1-14. - DAO, CHINA, MIDDEN, HART, LEEGTE.
GOC7: SAGESSE COSMIQUE: LA CHINOISE / P.PYTHON // VO, 10:93. - KOSMOS, HEMEL, ETHIEK, GEVOEL, OPRECHTHEID, LIEFDE.
GOC8: THE ONE WORLD PHILOSOPHY OF K'ANG YU-WEI / LAURENCE C.THOMPSON. - LONDON, 1958. - P.26-57, 90-99, 130-133. - TA T'UNG SHU, TAO, CONFUCIUS, NATIONALISME, WERELDREGERING.
GOC9: CONFUCIANISME EN ECONOMIE IN OOST-AZIE / NOBORU YOSHIYAMA // WB, 12:95. - CHRISTENDOM.

GODSDIENSTEN - OOSTEN - JAINISME

GOJ1: JAINISME / PAUL MARETT. - LEICESTER : JAIN SAMAJ, 1980. - 4 P. + FOTO - MAHAVIRA, BOEDDHISME, KARMA, MOKSHA, AHIMSA.
GOJ2: GUJARAT EN JAINS / WINAND CALLEWAERT // INFORIENT, 01:88 + KAARTEN.
GOJ3: KUNST EN EEUWIGHEID. - NCOS, 1997. - 3DE WERELD KALENDER. - JAIN-TEMPEL, RANAKPUR.

GODSDIENSTEN - OOSTEN - JAPAN

GOJA1: CONFUCIUS ONBEKEND MAAR NIET DOOD / F.DALLE // KL, 10:82. - P.12-13. - JAPAN, CONFUCIANISME, RELATIES.
GOJA2: NIEUWE GODSDIENSTEN IN JAPAN // KL, 11 EN 18:11:82. - KONKOKYO, SHINTO, TENRIKYO, SEICHO NO IE, SE SOKA GAKKAI.
GOJA3: WABI : ART DE VIVRE JAPONAIS OU PAUVRETE LUMINEUSE (JAPANSE LEVENSKUNST OF LICHT VAN ARMOEDE) / PIERRE FRANCOIS DE BETHUNE // VO NR.37, 10:90. - 23 P. : ILL. - HEIAN, KAMAKURA, ZEAMI, RIKYU, THEE CEREMONIE, CHRISTENDOM.
GOJA4: KERSEBLOESEMS IN KEIHARDE KONSUMPTIEMAATSCHAPPIJ : JAPANSE SFEREN / WIM VAN ROOY, FRANS BOENDERS // INTERMEDIAIR NR.18, 7:05:91. - BOEKBESPREKING VAN "SUBLIEM EN BIJNA NIETS". EENZAAMHEID, INDIVIDUALISME, KOLLEKTIEVE, MATERIALISME, KULTUUR.
GOJA5: JAPAN : MEER CHRISTENEN DAN GEDOOPTEN / MARK VAN DE VOORDE // KL NR.39, 10:10:91. - KATHOLIEKE KERK, ONDERWIJS, MISSIE.
GOJA6: OPEENVOLGENDE MONOTHEISMEN : OVER GODSDIENSTIGHEID VANDAAG IN JAPAN / JAN SWYNGEDOUW // KULTUURLEVEN, 06:91. - P.33-39. - PERSOONLIJKE RITUELEN, HARMONIE IN VERSCHEIDENHEID, TRADITIE, CHRISTENDOM.
GOJA7: SUKYO MAHIKARI : IEDEREEN KAN LICHT GEVEN //BVL, 11:04:92. - HOUTHALEN, SEKAI KYUUSEI KYO.
GOJA8: SUKYO MAHIKARI. - 2 P. - BROCHURE.
GOJA9: MAHIKARI / UYTTENDAEL. - HISTORIEK, GOD, LICHT.
GOJA10: RELIGIEUZE SEKTEN IN JAPANSE SAMENLEVING // DS, 23:05:95. - HOOGSTE WAARHEID, SHOKO ASAHARA, SOKA GAKKAI.
GOJA11: QU'EST-CE QU'UNE RELIGION MONDIALE? / JAN VAN BRAGT // VO, 04:95. - 20 P. - SOKA GAKKAI, WERELDGODSDIENST, GEESTELIJKHEID, PRIESTER, MONNIK, BOEDDHISME, POLITIEK.
GOJA12: SHOKO ASAHARA // HUMO, 26:05:95. - HOOGSTE WAARHEID.
GOJA13: JAPANSE OPPOSITIE UITEEN // DS, 27:12:97. - SOKO GAKKAI, KOMEI, KANO.
GOJA14: OORSPRONKELIJK ONDERRICHT OVER WARE LICHT / D.LEFEBRE, ROGER HUSSON // DS, 27:12:97. - RAPPORT SEKTECOMMISSIE, SUKYO MAHIKARI, GENEESKUNDE, GEEST, OMITAMA.
GOJA15: SUKYO MAHIKARI // BROCHURE :98. - GEZONDHEID, GEESTELIJKE ZUIVERING, WETENSCHAP.
GOJA16: SOKA GAKKAI INTERNATIONAL. - Tokyo, 1998. - 28 P. - GESCHIEDENIS, DAISAKU IKEDA, BOEDDHISME, HUMANISME, KERNWAPENS, VREDE, ONDERWIJS, VICTOR HUGO HOUSE, BOSTON RESEARCH CENTRE, MIN-ON CONCERT, TOKYO FUJI ART MUSEUM, TODA INSTITUTE GLOBAL PEACE AND POLICY, INST. OF ORIENTAL PHILOSOPHY.
GOJA17: INITIATIVES FOR PEACE / SOKA GAKKAI INTERNATIONAL (14 P.). - ONDERWIJS, MENSENRECHTEN, HUMANITAIRE HULP.

GODSDIENSTEN - OOSTEN - MAZDEISME

GOM1: MAZDAZNAN. - 7 P. - ZOROASTER, VOEDINGSLEER, ADEMHALING.
GOM3: MAZDAZNAN  // A'DAM, 05-06:83. - 16 P. - SYPKENS, HARMONIE, VRIJHEID, GEZONDHEID, ZIEL, BEGRIP.
GOM4: MAZDAZNAN // A'DAM, 01-02:85. - 16 P. - AINYAHITA, OERRELIGIE, JEZUS CHRISTUS, ORAKEL.

GODSDIENSTEN - OOSTEN - OOMOTO

GOO2: SANKTA LOKO DE OOMOTO (HEILIGE PLAATSEN) TEN'ONKJO // OOMOTO, 01-12:83. - P.18-28 : ILL. - ESPERANTO.
GOO3: OOMOTO // OOMOTO, 07-12:82. - P.66-84 : ILL. - BEVAT: HUIS VAN MENSHEID (HOMAMO). - ESPERANTO. CUKINAMISAI : RUSTDAG AVN SHINTO / MASAMICI TANAKA. GESCHIEDENIS / WILLIAM GILKEY. - SEICO NO IE. BEZOEK DEKAAN MORTON. - OECUMENE.
GOO4: OOMOTO. - KAMEOKA, 1982. - 22 P. : ILL. - EENHEID, GOD, MENSHEID, TAAL, VERVOLGING, GESCHIEDENIS, TEN'ONKJO, HEILIGE PLAATSEN, KUNST, SEIZOENFEESTEN.
GOO5: KIO ESTAS AIZENKAI? //OOMOTO, 01-06:87. - P.17-22 : ILL. + GRONDBEGINSELEN OOMOTO, GEBED. - UNIVERSALE HOMAMA ASOCIO, HOMARANISME.

GODSDIENSTEN - OOSTEN - SIKHS

GOS5: WAAROM SIKH-OPSTAND : VERLOSSINGSRELIGIE TOT MILITANT RADICALISME / DICK PLUKKER // ONZE WERELD, 07:84. - P.30-32. - FUNDAMENTALISME, GESCHIEDENIS, HINDOEISME.
GOS6: PROBLEMEN SIKHS, PUNJAB, INDIA / MARK VANDOMMELE // DWM, 07:84. - P.201-202. - GESCHIEDENIS, ISLAM, HINDOEISME.
GOS11: LIMBURGSE OCMW'S WETEN MET SIKHS GEEN BLIJF MEER // BVL, 12:10:90. - KRT. - FRUITSTREEK, ALKEN.
GOS12: SIKHS HELPEN LIMBURGSE FRUITTEELT UIT IMPASSE // FUGA, 11-12:91. - P.18-22. - ALKEN, OCMW, TRANSITHUIS.
GOS13: SIKHS WORDEN IN PLANTAGES OPGEJAAGD ALS GROOT WILD // BVL, 22:06:92. - KONGRES ST.TRUIDEN, MENSENRECHTEN INDIA.
GOS14: TEVREDEN DAT WE LEGAAL KUNNEN WERKEN : SIKHS WERKEN EVEN GOED ALS BELGEN IN FRUITTEELT.
GOS15: IN HALMAAL KOMT GEBEDS- EN TOEVLUCHTSOORD VOOR SIKHS // BVL, 12:01:93. - LIMBURG, SIKHTEMPEL.
GOS16: EERSTE GURDWARA TEMPEL ST.TRUIDEN // BVL, 13:12:93. - OPVANG ASIELZOEKERS SAFFRAANBERG.
GOS17: BABBAR KHALSA INTERNATIONAL. - 7 P. - INDIA, KHALISTAN, BELGIE, ZELFBESCHIKKINGSRECHT, GESCHIEDENIS.
GOS18: SIKHS HERBERGEN ZWANGERE ROEMEENSE // DS, 24-26:12:93. - GURDWARA, ST.TRUIDEN.
GOS19: SIKHISME: EGALITE ET TOLERANCE / JOGINDAR SINGH KANWAL // CONSCIENCE ET LIBERTE NR.47, 01:94. - GELIJKHEID, VERDRAAGZAAMHEID, NANAK, GESCHRIFTEN, FIDJI EILANDEN.
GOS20: VOLK OP ZOEK NAAR ECHT VADERLAND // BVL, 17:08:94.
GOS21: SIKHTEMPEL MISBRUIKT // DS, 1:10:98. - MENSENHANDEL.

GODSDIENST - SEKTEN - BAHA'I

GSBAHA1: EXTRACTS FROM GUARDIANS LETTERS ON SPIRITUALISM, REINCARNATION AND RELATED SUBJECTS (BRIEVEN BEHOEDER SPIRITISME, REINKARNATIE). - 02:70. - 10 P. - PSYCHISCHE FENOMENEN, GEBEDSGENEZING.
GSBAHA2: SPIRITISME EN PSYCHISCHE FENOMENEN (SUPPLEMENT). - 4 P. - KWAAD, BOZE GEESTEN.
GSBAHA3: BRIEF UNIVERSELE HUIS GERECHTIGHEID. - 03:04:74. - ROZEKRUISERS.
GSBAHA4: INSTRUCTIONS GARDIEN ET MUJ MEMBRES EGLISES ET ORGANISATIONS (LIDMAATSCHAP KERKEN ORGANISATIES). - P.1,3-5.
GSBAHA5: WAARSCHUWING // FEUILLE D'INFORMATION 3, 03:93. - RAELIAANSE BEWEGING, UFO'S, INTERNATIONALE FEDERATIE VAN RELIGIEUZE EN FILOSOFISCHE MINDERHEDEN.
GSBAHA6: BRIEF UNADFI OVER Bahá'í. - 21:02:94. - NATIONALE VERENIGING VERDEDIGING GEZIN EN INDIVIDU FRANKRIJK.
GSBAHA7: PERSTOESPRAAK / JEAN-PIERRE LAPERCHES. - BRUSSEL : HUMAN RIGHTS WITHOUT FRONTIERS HRWF, 20:05:98. - W.FAUTRE, DAVID HALLAM.
GSBAHA8: BERICHT ENQUETE-KOMMISSION DEUTSCHEN BUNDESTAG, SEKTEN UND PSYCHOGRUPPEN / NGR DUISLAND, 1998. - 25 p.

GODSDIENST - SEKTEN - ALGEMEEN

GSALG3: GEVAARLIJKE SEKTEN LIMBURG / BART VAN LIJSEBETH // BVL, 02:96. - STAATSVEILIGHEID, FINANCIEEN.
GSALG6: SEKTEN OP DE KORREL / A.DENAUX // KL, 17:07:96
GSALG7: PARLEMAENTAIRE COMMISDSIE GAAT HET WERK ONDERZOEKEN // BVL, 19:09:96. - SEKTE, DEVILLE, BISDOM HASSELT.
GSALG8: SEKTECOMMISSIE VRAAGT ONDERZOEK HET WERK // BVL, 9-11:11:96. - LIMBURG, MOEDER VERHAEGE, CORSTJENS, GENK.
GSALG9: ONDERZOEKSCOMMISSIE SEKTEN : MEMORANDUM HARE KRISHNA GEMEENSCHAP BELGIE // NIEUWSBRIEF NAMA HATTA, 11-12:96. - ISKCON, GEZIN, DIENEN, LIEFDE, BHAKTI, EENHEID GODSDIENSTEN, VAISHNAVISME, SOCIAAL.
GSALG11: Sectes mêres + filiales + Témons de Jehova // Paris, 1998. - sektelijst Frankrijk.
GSALG12: INVENTARIS SEKTEN BOZE REAKTIES. LIJST MISBRUIKT OM CONCLUSIES TE BOYCOTTEN // DE MORGEN, 2:05:97. - SCIENTOLOGY, WICCA.
GSALG13: NIET TORNEN AAN GODSDIENSTVRIJHEID // DS, 30:05:97.
GSALG14: NIET ALLE CVP'ERS GELUKKIG MET RAPPORT COMMISSIE-SEKTEN // DS, 2:05:97. - VLAAMS BLOK, OPUS DEI, KAREL DOBBELAERE.
GSALG15: SEKTELIJST PROPAGANDA VOOR ONVERDRAAGZAAMHEID // DS, 3:05:97. - SCIENTOLOGY, WICCA, HEKSEN.
GSALG16: SECTES: ALERTE A JODOIGNE POUR SUICIDE COLLECTIF // LE SOIR, 30:04:97. - MEDITATION GABRIEL, SEKTEN-LIJST, AUM (HOOGSTE WAARHEID), Bahá'í, HET WERK, OPUS DEI.
GSALG17: SECTES: LA COMMISSION POUREAUX LEVE LA VOILE // LE SOIR, 2:05:97. - POLITIE, GENEESHEREN, INFORMATIECENTRUM, OPUS DEI.
GSALG18: COMMISSIERAPPORT LEGT LIMBURGSE SEKTEN BLOOT // BVL, 3-4:05:97. - HET WERK, INTERNATIONALE RAELLIAANSE BEWEGING, WICCA, VAN ORSHOVEN, DE FAMILIE, SUKYO MAHIKARI, SATHYA SAI BABA, SAHAJA YOGA.
GSALG19: VAN ORSHOVEN OMSTREDEN THERAPIEEN // BVL, 6:05:97. - WEERBAARHEID, STEINERSCHOLEN, ANTHROPOSOFIE, BOEDDHISTEN. MORMONEN.
GSALG20: GETUIGEN BESCHULDIGEN VAN ORSHOVEN : BEEST IN MENS // BVL, 7-8:05:97. - MEEUWEN-GRUITRODE, ORSHOF, SCIENTOLOGY.
GSALG21: CVP LIJST SEKTEN : GENEZENDE EDELSTENEN // DS, 6:05:97. - PERE SAMUEL, VAN ORSHOVEN, WAARDEOORDEEL.
GSALG22: VRIJMETSELAARS : COMMISSIE SEKTEN ONDER VUUR // BVL, 5:05:97. - LOGES, GROOTOSTEN, GROOTLOGE, POLITIEK.
GSALG23: LIJST SNEUVELT IN KAMERDEBAT // NIEUWSBLAD, 9:05:97. - SEKTE-OBSERVATORIUM, VRIJHEID.
GSALG24: SEKTENLIJST // KL, 14:05:97. - BISSCHOPPEN.
GSALG25: ALS DE MENS HONGER HEEFT / M.V.D.VOORDE. GEWETENSOORDEEL / ADELBERT DENAUX // KL, 28:05:97 + ST.EGIDIUS / HILDE KIEBOOM. - SEKTENCOMMISSIE, VRIJHEID GODSDIENST, GEZAG, VREDE.
GSALG26: LEVEN IN SEKTEN // REFLECTOR, 05:97. - opus dei, SCIENTOLOGY.
GSALG27: Verwilghen belooft actieplan sekten / Peter-Jan Bogaert // De Morgen, 10:99.  + Bedrijfseconomisch netwerk van Scientology. - manipulatie, U-man, parlementaire commissie.
GSALG28: Dansen op het slappe koord tussen onverschilligheid en onverdraagzaamheid / Luc De Droogh // Antenne, 09:98. - zonnetempel, zelfmoord, criminologische visie, bahá'í, openheid, schadelijke sekten, rechten, wetten, legitimering, godsdienstvrijheid, financiering, kinderen, onderwijs, democratie, neutraliteit, keuze, twijfel, ethische code, bekering, proselitisme.
GSALG29: SEKTEN / D.VANESCOTE, K.DOBBELAERE // DE OPEN POORT, 02:98. - OUDERS, VALSE PROFETEN, NIEUWE RELIGIEUZE BEWEGINGEN, OBSERVATORIUM, VPKB, CHRISTENDOM, VVPG.
GSALG30: BISSCHOPPEN RICHTEN WERKGROEP SEKTEN OP // DS, 4:06:98.
GSALG31: SEKTEN-RAPPORT / RAAD VAN EUROPA // HRWF, 17:06:98. - 12 P. - ADRIAN NASTASE, ROEMENIE, SEKTE, GODSDIENST, ONDERWIJS, SCIENTOLOGY, DUITSLAND, FRANKRIJK, EUROPEES HOF RECHTEN VAN DE MENS, OBSERVATORIUM, VERDRAAGZAAMHEID, INFORMATIECENTRA, KINDEREN, OOST-EUROPA.
GSALG32: PARLEMENT EUROPEEN // HRWF, 16:07:98. - BERGER, SCIENTOLOGY.
GSALG33: REACTIE OP VERSLAG PARLEMENTAIR ONDERZOEK SEKTEN / FEDERATIE RUDOLF STEINERSCHOLEN VLAANDEREN. - (28:04:97). - ANTROPOSOFIE.
GSALG34: RELIGIOUS INTOLERANCE. - GENEVE : BRAHMA KUMARIS, 1999. - ONDERWIJS, ZELFKENNIS, WAARDEN, DEUGDEN, SEKTE-LIJST, EUROPA.
GSALG35: AU SERVICE DES CROYANTS ET CITOYENS / ADELBERT DENAUX // DIMANCHE, 03:10:99. - INTERDIOCESANE WERKGROEP SEKTEN, PARLEMENTAIR ONDERZOEKS EN INFORMATIECENTRUM, KERK.
GSALG37: SEKTEN ZIJN ZICH OPENER GAAN OPENSTELLEN / PETER-JAN BOGAERT // DS, 29:04:00. - SEKTERAPPORT, INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM VOOR SCHADELIJKE SEKTARISCHE ORGANISATIES IACSSO, ADELBERT DENAUX, VERENIGING VOOR DE VERDEDIGING VAN PERSOON EN GEZIN VVPG, VAN DEN WYNGAERT, STAATSVEILIGHEID, SCIENTOLOGY, SAHAJA YOGA, UNIVERSAL CHURCH OF GOD, SATANISTEN, ANTHROPOSOFIE.
GSALG38: Geen lijst, wel info: sekte-informatiecentrum België; en elders in Europa; Franse sektewet: rechter kan kerk ontbinden / Mark Van de Voorde // KL, 06:01, - IACSSO, Anne Fournier, Duitsland, scientology, Zweden, Groot-Brittanië, Frankrijk, Abdelfattah Amor, godsdienstvrijheid, bisschoppen, katholieke kerk.
GSALG39: Franse sektewet ook inzetbaar tegen kerken // Tertio, 06:01. - Frankrijk, godsdienstvrijheid, Jean Vernette.
GSALG40: IACSSO, informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties, tweejaarlijks verslag (1999-2000). - 01:01. - wettelijk kader, criteria, Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme FECRIS.
GSALG41: Observeren van sektarische organisaties // Just News (Ministerie van Justitie), 07:01. - Eric Brasseur.
GSALG42: Mag het bahá'í feestje ? Info en adviescentrum sektes krijgt vooral vragen over Getuigen van Jehova // BVL, 31:01:02. - IACSSO, Eric Brasseur, Mormonen, Scientology, evangelische kerken, bahá'í.

GODSDIENST - SEKTEN

GS2B: EDGAR CAYCE AND THE A.R.E. 2 P.
GS4A: BUFOI-IGAP BELGIE / R.FRANKEN. - ADAMSKI
GS5A: BRIEF / ALAIN + ANTWOORDEN BENJAMIN CREME (19 P.). - AVATAR, MEESTERS, MAITREYA.
GS5C: GEESTELIJKE HIERARCHIE : MEESTERS WIJSHEID // SHARE INT. 1986.
GS5D: WEDERVERSCHIJNING, 04:99. - SHARE, BENJAMIN CREME, MAITREYA, TRANSMISSIE MEDITATIE.
GS5E: MAITREYA WERELDLERAAR NIEUWE TIJD. - FOLDER.
GS5F: De wederverschijning nr.22, 01:01. - wonderen, klimaatverandering, Sai Baba, Maitreya, Benjamin Creme, transmissie-meditatie.
GS6A: WIJSHEID DER DRUIDEN / E.COARER KALONDAN. - ANKH-HERMES 1974. UITTREKSEL UIT GALLISCHE BARDDAS. FILOSOFISCHE TRIADEN. 8 P.
GS7A: FINDHORN: A PLACE OF VISION, BASED ON THE WRITINGS OF DAVID SPANGLER. BROCHURE 1976. 11 P.
GS7B: FINDHORN AND FINANCE, BROCHURE 1977. 12 P.
GS7C: SANCTUARY. HEILIGDOM. BROCHURE 1976. 8 P.
GS7D: FINDHORN, VILLAGE PLANETAIRE DANS LE NORD L'ECOSSE // RESEAU LUMIERE, 12:81. - WAARDEN.
GS8: THE FOUNDATION, NEWSLETTER OF THE FOUNDATION OF UNIVERSAL UNITY, 05:83. 8 P.
GS9: HEKS ONDER HEKSEN, N.A.V. OVERLIJDEN TIA NEIVA, BRAZILIE // PANORAMA, 22:07:86. 2 P.
GS11: POLITIE BEVRIJDT 300 KINDEREN UIT SEKTE // DS, 3:09:93. - KINDEREN VAN GOD, ARGENTINIE, DAVID BERG.
GS14: SEKTELEIDER GEZOCHT VOOR MOORD : JAPANSE POLITIE DOET INVAL : HOGE SEKTELEIDER ONTKENT METROAANSLAG // DS, 21-22/03/95 + 04:04:95. - AUM SHINRI KYO (HOOGSTE WAARHEID), RUSLAND, SARIN, SOKA GAKKAI. - ZIE OOK GOJA
GS14B: KOPSTUK JAPANSE SEKTE AANGEHOUDEN // DS, 06:12:96. - AUM SHINRIKYO, HAYASHI.
GS14C: AUM SHINRIKYO SEKTE SPRINGLEVEND // DE MORGEN, 15:01:99
GS16: INITIATIVE PLANETAIRE ET LE DEVELOPPEMENT D'UN RESEAU COOPERATION GLOBALE (PLANETAIR INITIATIEF EN ONTWIKKELING WERELDNETWERK) + LA THERAPEUTIQUE LA VIE EN COMMUNAUTE (THERAPEUTISCHE ASPEKTEN VAN LEVEN IN GEMEENSCHAP) // RESAUX, 03:82. 4 P.
GS18A: WAT A.M.O.R.C. IN WERKELIJKHEID IS. ROZEKRUISERS INTRODUCTIEBROCHURE. 19 P.
GS18B: MEESTERSCHAP OVER LEVEN ROZEKRUISERS INTRODUCTIEBROCHURE. 1974. 32 P.
GS19A: THE SUMMIT LIGHTHOUSE. LEER VAN ASCENDED MASTERS. UNIVERSELE EN ZEGEVIERENDE KERK. 2 P.
GS19B: ALS HET AAN KINDEREN LAG, WAREN ZE IN SEKTE GEBLEVEN. TWEE KINDEREN UIT CHURCH UNIVERSAL TRIUMPHANT, MONTANA USA, TERUGGEHAALD NAAR BELGIE // BVL, 6:04:90. 2 P.
GS21A: GEUNIEERDE LOGE VAN THEOSOFEN. GESCHIEDENIS. BLAVATSKY. WERKWIJZE. INTRODUCTIEBROCHURE. 4 P.
GS22B: MYSTICISME ET MAGIE / RONALD CLERISME // VIVANT UNIVERS, 01:87. - GASTVRIJHEID, VOODOO, ONDERDRUKKING, HAITI.
GS22C: VOODOO OF POLITIEK / FRANK NEERVOET // ONZE WERELD, 03:93. - HAITI.
GS23B: GROOTOOSTEN VAN BELGIE IS OUDSTE OBEDIENTIE OF FEDERATIE VAN VRIJMETSELAARSLOGES IN BELGIE // ALTERNATIEF, 06:84. 9 P. - OORSPRONG EN EVOLUTIE VRIJMETSELARIJ, GROOTOOSTEN BELGIE, DOELSTELLINGEN, RITUALEN EN SYMBOLEN, INWIJDING, MAÇONNIEKE GEHEIM, BROEDERSCHAP, VERDRAAGZAAMHEID.
GS24: FRONT HUMAIN / WASSILI CHARANDAK. - FILOSOFISCHE, MORELE EN POLITIEKE BEDENKINGEN BIJ BEVORDEREN VAN SOCIO-ECONOMISCHE EN CULTURELE INTERNATIONALE BEWEGING OP VLAK VAN GELOOF EN VOOR OVERKOEPELENDE SOCIALE ETHIEK OP WERELDVLAK // WERELD GOEDE WIL. COMMUNAUTE ROUBIGNAC. 14 P.
GS25: DIVINE LIFE SOCIETY. LOTUS-TEMPEL INHULDIGING 1986. SWAMI SATCHIDANANDA. - 1 P.
GS26C: BRANCH DAVIDIAN // TIME, 03:05:93. - P.28-41. - VERSLAG BESTORMING WACO. SEKTELEDEN.
GS27A: RAELIAANSE BEWEGING. - BROCHURE 1993. - UFO'S, C.VORILHON, BOODSCHAPPER.
GS27B: OOK WIJ KUNNEN SCHEPPEN : JAARLIJKSE VIERING RAELIAANSE DOOPSEL // BVL, 15:12:97. - BUITENAARDSEN.
GS27C: AMBASSADE POUR EXTRA-TERRESTRES. - BROCHURE RAELIAANSE BEWEGING, 07:94. - BUITENAARDSEN.
GS27D: Onze vader die uit de hemelen komt: Raël zag onze Scheppers in de ruimte zielen klonen // Teek, 01:01 + Baby volgende maand gekloond // Het Laatste Nieuws, 02:01. - Clonaid, Claude Vorilhon, Elohim, laatste profeet, messias, Jeruzalem.
GS28A: SEKTELEIDER MET MILIOENEN NAAR BAHAMA'S? // BVL, 7:10:94. - ZONNETEMPEL, LUC JOURET, MASSAMOORD, ZELFMOORD, EXTREEM RECHTS.
GS28B: SEKTE MET GEVOUWEN HANDEN DE DOOD IN. ZWITSERSE POLITIE ZOEKT TWEETAL VOOR SEKTEDODEN: VERMOEDT KOLLEKTIEVE ZELFMOORD // DS, 6:10:94 + DS 7:10:94, 9:10:94 EN 14:10:94. - KRUIS EN DE ROOS, ZONNETEMPEL, LUC JOURET, BELGIE, CANADA.
GS28C: ORDE ZONNETEMPEL LEEFT VOORT // DS, 12:95. - ZWITSERLAND, CANADA, JEAN-PIERRE VINET, STER.
GS28D: LEIDERS ZONNETEMPEL LEVEN? // BVL, 7-8:12:96. - JOURET, ONDERZOEKSCOMMISSIE SEKTEN.
GS28E: SECTE ZONNETEMPEL: ZWITSERSE DIRIGENT VERDACHT // DE MORGEN, 23:12:97. - M.TABACHNIK.
GS28F: LIJST VAN LAKENHANDELAAR. BELGISCH LUIK ORDE VAN DE ZONNETEMPEL // KNACK, 30:04:97. - DENIS GUILLAUME, LUC JOURET, MICHEL TABACHNIK, ARLON.
GS28G: VIJF LIJKEN CANADESE ZONNETEMPEL. ZONNETEMPEL IN BELGIE // DS, 24:03 en 28:03:97. -
GS30: OUD-COMMUNISTE OEKRAIENE ZELFMOORD-SEKTE // KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 2:11:93. - MARIA DEVI CHRISTOS.
GS31: GENEZERS ENGELEN DALEN NEER IN CULTUREEL CENTRUM / A.BULTÉ // DE MORGEN, 24:04:96. - DEVA LIGHT, CANADA, ST.PIETERS WOLUWE.
GS32A: GOUDEN LOTUS-SEKTE KLOOSTER CASTELLANE // BVL, 2:06:97. - AUMISME, GILBERT BOURDIN, MANDAROME.
GS32B: OP WEG NAAR GOUDEN TIJD / M.WITDOECKT // DS, 30:12:97. - RIDDERS VAN DE GOUDEN LOTUS, AUMISME, GILBERT BOURDIN = HAMSANANDA, MANDAROM SHAMBHASALEM = CASTELLANE, SYNCRETISME, MESSIAS, UNIVERSELE EENHEIDSGODSDIENST, ASTRALE WERELD, BUITENAARDS LEVEN, RONCAGLIA, SEXUEEL MISBRUIK, GELD.
GS32C: MANDAROM STEREOTYPE VAN SEKTE / TILLO BOURGOIS // DS, 09:03:98. - AUMISME, GODSDIENSTVRIJHEID.
GS32D: FRANSE SEKTELEIDER NIET BEGRAVEN // DS, 04:04:98. - HAMSAH MANARAH, AUMISME.
GS33: ACSMENDIS, MOSLIMSEKTE OPSCHUDDING TURKIJE // DS, 09:01:97.
GS34: WINTI // WW, 10:95. - SURINAME, AFRIKAANS, GOD = ANANA, VOOROUDERS, ENGEL, CHRISTENDOM, GENEZING.
GS35A: GERECHT VEGETARISCHE SEKTE // BVL, 31:05:97. - OGYEN KUNZANG CHÖLING OKC, ROBERT SPÄTZ.
GS35B: SEKTELEIDER OGYEN KUNZANG CHÖLING // BVL, 2:06:97. - ROBERT SPÄTZ, CASTELLANE.
GS36: ONDERZOEK THERAPEUT ZELFMOORD ORSHOF // DS, 20:06:97 en BVL, 31:06:97. - VAN ORSHOVEN, LIMBURG.
GS37: 39 DODEN BIJ BIZARRE SEKTE CALIFORNIE // DS, 28:03:97. - UFO, HALE BOPP.
GS38: MOEDER MEERA BRENGT LICHT // ONKRUID NR 117, 1997. - AVATAR, SAI BABA.
GS39: CHILI ONDERZOEKT POLITIEKE VERDWIJNINGEN IN SEKTE BOLWERK // DS, 12:08:97. - COLONIA DIGNIDAD, PAUL SCHAFER, KINDERMISHANDELING.
GS40A: KLEUTER GERED UIT KLAUWEN SEKTE : SAHAJA YOGA // HET VOLK, 3:06:98. - SHRI MATAJI NIRMALA DEVI.
GS40B: SAHAJA YOGA ONE OF MOST DANGEROUS CULTS // HRWF, 11:09:98. - BERT CLAERHOUT, SHRI MATAJI, VAN ROY.
GS41: SEKTE COR UNUM // HET VOLK, 7:05:97. - A.PESTIAUX, D.LE MAIRE, BON-SECOURS.
GS42A: SEKTEMOORD ZAAK BRICHET // DE MORGEN, 24:03:99. - UNIVERSELE WITTE BROEDERSCHAP, MIKHAEL AIVANHOV.
GS42B: ECHTGENOOT HELPT SEKTE BIJ DODEN VROUW /BART BIJNENS // BVL, 23:03:99. - UNIVERSELE WITTE BROEDERSCHAP, OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV, SPANJE, CASTELFORD.
GS43A: HEIDENEN VAN VLAAMS BLOK // DE MORGEN, 25:05 - 28:05:99. - WIM VERREYCKEN, GERMANEN, ODINISME, ASATRU, NATUUR, RACISME, KELTEN.
GS44A: BOEKEN FALUN GONG VERBRAND // DS, 29:07:99. - CHINA, LI HONGZHI.
GS44B: GEEN REVOLUTIONAIREN : BELGISCHE FALUN-GONG AANHANGERS WILLEN VAN SEKTE-IMAGO AF // BVL, 31:07:99. - FALUN-DAFA, LI HONGZHI, CHINA, BELGIE.
GS44C: FALUN GONG-BEWEGING // VERBIEST KOERIER, 03:00. - ANTI-WETENSCHAPPELIJK, ETHIEK, GEZONDHEID, CHINA, JIANG ZEMIN, LI HONGZHI, PATRIOTTISCHE VERENIGINGEN.
GS44D: Pijlsnelle opmars Falung Gong beweging in China: opgetild door duizend handen van Boeddha // Tertio, 03:01. - Li Hongzhi, geneeskunde, materie, geest, wetenschap, God, normen, waarden, Confucius.
GS44F: Waarom is China bang voor new-age achtige Falun gong? // Onkruid, 09:01. - Qigong, meditatie, sekte, falun dafa, energie, ethiek, genezing, gezondheid, paranormale kracht, Li Hongzhi biografie, VN.
GS44G: Falun Gong ongrijpbaar / Beatrice Leung // Verbiest koerier, 03:02. - normen en waarden, organisatie, qi gong, Communistische partij.
GS45A: RISICO'S VAN LEVEN VAN LICHT // ONKRUID, 01:00. - JASMUHEEN, LICHTVOEDING.
GS46A: Valse predikers jagen honderden Ugandezen de dood in // Tertio, 03:00. - Herstel van de tien geboden van God, J.Kibwetere, vereniging van de Heilige Geest, zelfmoord.
GS47A: Hotel Pex in Dilsen wordt meditatiecentrum / Liliana Casagrande // BVL, 08:00. - Vipassana.
GS47B: De weg naar gelijkmoedigheid: tiendaagse cursus vipassana meditatie // Tertio, 03:01. - lichaam, geest.

GODSDIENSTEN - STATISTIEKEN

GSTAT12: LIJST VERKIESBARE LEDEN 1979, 1981, 1982 / NATIONALE GEESTELIJKE RAAD DER BAHA'IS VAN BELGIE.
GSTAT17: Bahá'í LEDENADMINISTRATIE NEDERLAND + BELGIE 01:86
GSTAT37: WERELD GODSDIENSTEN STATISTIEKEN, JAARBOEK 1988, ENCYCLOPAEDIA BRITTANICA.
GSTAT40: KERK IN WERELD : KATHOLIEKEN IN WERELD / JOS BEEL. - WERELDGODSDIENSTEN, BROEDERS, ZUSTERS, CATECHISTEN, SEMINARISTEN, BISDOM, RELIGIEUZE CONGREGATIE // KL 46, 29:11:90. - 1 P.
GSTAT45: OVER GODSDIENST EN KERK IN VLAANDEREN IN 2000 / K.DOBBELAERE // ONZE ALMA MATER, LEUVENSE PERSPECTIEVEN 91/3, 08:91. - P.205-229. - KERKELIJKHEID, OVERGANGSRITUELEN, GELOOF, ETHIEK, LAICIZERING, VROUWEN, JONGEREN, POSTMODERNITEIT, RATIONALISERING.
GSTAT48: BELGEN IN KERK : VLAMINGEN TROUWEN MINDER VOOR GOD EN ALTAAR / GUIDO CLOOSTERMANS // BVL, 03:03:92. - KERKBEZOEK, DOOPSEL, HUWELIJK, BEGRAFENIS 79-89.
GSTAT49: Bahá'í WERELDGEMEENSCHAP 04:85 + GROEI 53-85, 06:87, 27:06:91 + GROEI 63-89 + JAARBOEK ENCYCLOPEDIA BRITTANICA WERELDGODSDIENSTEN 1987.
GSTAT50: Bahá'í LEDENADMINISTRATIE NEDERLAND 01:02:89, 05:02:90, 04:02:91, 07:01:92.
GSTAT51: HOE GODSDIENSTIG IS EUROPA? / JAN KERKHOFS // CONCILIUM 192/2, 04:92. - P.69-75. - RELIGIOSITEIT, GEBED / MEDITATIE, ZIEL, ZONDE, HEMEL, HEL, DUIVEL, GOD, KERK, POLITIEK, DOOP, HUWELIJK, BEGRAFENIS, KERKBEZOEK, 1990.
GSTAT54: Bahá'í LEDENADMINISTRATIE NEDERLAND 21:02:93.
GSTAT57: Bahá'í LEDENADMINISTRATIE BELGIE, 1992 + 1993.
GSTAT58: Bahá'í SCHOLEN, ONTWIKKELINGSPROJEKTEN, 1991-1992.
GSTAT59: Bahá'í LEDENADMINISTRATIE NEDERLAND 03:01:94.
GSTAT61: Bahá'í LEDENADMINISTRATIE BELGIE, 1994.
GSTAT63: ANNUAL STATISTICAL REPORT Bahá'í BELGIE, 05:94. - LEDENADMINISTRATIE, LOKALE GEESTELIJKE RADEN.
GSTAT66: NATIONALE AKTIVITEITEN, PIONIERS, TRAVEL TEACHERS Bahá'í BELGIE, 1984-1987.
GSTAT67: LEDEN REGIONALE BENELUX-RAAD EN NATIONALE GEESTELIJKE RAAD BELGIE, 1957-1994.
GSTAT68: AKTIVITEITEN LOKALE GEESTELIJKE RADEN BELGIE, 1987.
GSTAT69: Bahá'í LEDENADMINISTRATIE BELGIE, 16:01:95.
GSTAT70: Bahá'í LEDENADMINISTRATIE NEDERLAND, 03:01:95.
GSTAT71: BELGISCHE Bahá'í GEMEENSCHAP, 21:03:95. - LEDEN, LOKALE RADEN.
GSTAT72: GELOOFSENQUETE : GOD IN VLAANDEREN // HUMO, 8:06:95. - KATHOLIEK, PAUS, WAARDEN, KARDINAAL DANNEELS.
GSTAT74: Bahá'í LEDENADMINISTRATIE NEDERLAND, 04:01:96.
GSTAT75: Bahá'í LEDENADMINISTRATIE BELGIE, 10:04:96.
GSTAT76: WERELD GODSDIENSTEN STATISTIEKEN, JAARBOEK 1988, ENCYCLOPAEDIA BRITTANICA.
GSTAT78: Bahá'í WERELDGEMEENSCHAP, 1998. - 25:05:98
GSTAT79: Bahá'í LEDENADMINISTRATIE BELGIE, 27:02:98
GSTAT80: Bahá'í LEDENADMINISTRATIE NEDERLAND 03:02:98
GSTAT81: WACHTEN OP GOD / JAN DE ZUTTER // DE MORGEN, 23:10:98. - KERKHOFS, FVG, CHRIS VONCK, DEISME, ATHEISME, CHRISTENDOM, KERK, SECULARISATIE, ADRIAAN PEEL, ZINGEVING, REINCARNATIE, ZOEKEN, THERAPIE.
GSTAT82: Bahá'í LEDENADMINISTRATIE NEDERLAND, 04:01:99
GSTAT83: GELOVEN IN VLAANDEREN // DS, 20:12:99. - ONTKERKELIJKING, GELOOFSCRISIS, PROTESTANTEN, ORTHODOXEN, I.PECKSTADT, F.MARIVOET, PRIESTERS.
GSTAT84: Bahá'í LEDENADMINISTRATIE NEDERLAND, 04:01:00
GSTAT85: Bahá'í wereldgemeenschap, 2000. - 07:00
GSTAT86: Bahá'í ledenadministratie Nederland, 20:12:00
GSTAT87: Bahá'í ledenadministratie Nederland, 19:12:01
GSTAT88: Statistical report bahá'í gemeenschap België, 20:04:01
GSTAT89: Statistical report bahá'í gemeenschap België, 02:05:98
GSTAT90: Statistical report bahá'í gemeenschap België, 02:05:99
GSTAT91: Europees waardenonderzoek godsdienstbeleving: katholiek Vlaanderen komt geruisloos aan zijn einde // DS, 10:00. - overgangsrituelen.
GSTAT92: Meer dan 1 miljard katholieken // KL, 05:00. - orthodoxen, anglikanen, wereld.
GSTAT93: Belgische kerk in cijfers // KL, 01:01. - priesters, huwelijken, begrafenissen, kerkgangers.

GODSDIENST - WERELD EN WETENSCHAP - BAHA'I

GWBAHA1: KIJK OP UNIVERSUM / GUNTER C.VIETEN. - 12 P. - KOSMOS, WETENSCHAP, MONOD, VON WEIZSÄCKER, DOEL SCHEPPING, EVOLUTIE.
GWBAHA2: KIJK OP AARDE / GUNTER C.VIETEN. - 10 P. - MAATSCHAPPIJBEELD, ANGST, EENHEID, WERELDORDE.
GWBAHA3: FOI MONDIALE BAHA'IE : RELIGION PLANETAIRE DE L'AVENIR? = Bahá'í-GLAUBE : WELTRELIGION DER ZUKUNFT? (Bahá'í WERELDGELOOF : PLANETAIRE GODSDIENST TOEKOMST) / JACQUES CHOULEUR // ANNALES UNIVERSITAIRES, JRG.1 NR.2:75 (AVIGNON). - 6P., 12P.
GWBAHA4: CONCERNING AI / NSA UK, 06:77. - AMNESTY INTERNATIONAL.
GWBAHA5: NECESSITE D'UNE UTOPIE (NOODZAAK UTOPIE) / GERALD B.PARKS // Bahá'í INFORMATIE, IZZAT 1978. - P.1-8. - WERELDORDE.
GWBAHA6: CONCEPT DE L'UNITE (BEGRIP EENHEID) / JEANNE JANUS // PENSEE BAHA'IE, 1979. - NATTUR, MENSHEID, GOD.
GWBAHA7: EENHEID, DOEL GODSDIENST, MENSHEID / G.COOREMAN. - GENT, 1979. - 3P. - LIEFDE, GOD, PROFETEN, SCHEPPING.
GWBAHA8: Bahá'í GEMEENSCHAP EN AMNESTY INTERNATIONAL // Bahá'í BERICHTEN NL, 11:82. - AI, IRAN.
GWBAHA9: SPIRITUALITE DANS LE MONDE D'AUJOURD'HUI (SPIRITUALITEIT IN WERELD VANDAAG) / S.RASSEKH. - WEGIMONT : Bahá'í ZOMERSCHOOL, 07:83. - 15 P. - CULTUUR, OOSTEN, WESTEN, KRISIS GODSDIENSTEN.
GWBAHA10: MARXISME EN Bahá'í GELOOF = MARXISME ET FOI BAHA'IE / JEANNE JANUS // Bahá'í BERICHTEN, 08:83. EENHEID, 1985 = PENSEE BAHA'IE, 1983. - 4P., P.5-8.
GWBAHA11: AMNESTY INTERNATIONAL / NGR NL, 06:86. - AI, POLITIEK.
GWBAHA12: MACHT EN ONTWIKKELING : BESCHOUWINGEN BIJ JAARTHEME 11.11.11 AKTIE / G.COOREMAN // EENHEID, 11-12:84. - P.1-6. - TEGENMACHT, GOD, WOORD, WIL, LIEFDE, BASISGEMEENSCHAPPEN.
GWBAHA13: HOUSE OF JUSTICE OFFERS GUIDANCE ON Bahá'í SUPPORT OF POLITICAL CANDIDATES // AMERICAN Bahá'í, 08:92. - STEUN POLITIEKE KANDIDATEN, PARTIJEN.
GWBAHA14: GUIDANCE FROM HOUSE JUSTICE JOINING ACTIVIST GROUPS // AMERICAN Bahá'í, 4:11:93. - INDIVIDU, INSTELLING, PARTIJPOLITIEK.
GWBAHA15: NATIONALE GEESTELIJKE RAAD VAN DE BAHA'IS VAN NEDERLAND : BRIEF AAN INDIVIDU. - DEN HAAG, 27:12:84. - AMNESTY INTERNATIONAL AI.
GWBAHA16: POLITIEK / UNIVERSELE HUIS GERECHTIGHEID. - 7:O7:76. - (TWEE VERTALINGEN). - WERELDORDE, ONRECHTVAARDIGHEID.
GWBAHA17: OPEN BRIEF : AAN LEDEN PARLEMENT EN SENAAT, NATIONALE EN GEWESTREGERINGEN BELGIE. - 1980. - WERELDORDE, VREDE, GRONDSTOFFEN, GODSDIENST, WERELDBURGER, BEWUSTZIJN, EENHEID MENSHEID.
GWBAHA18: Bahá'í WORLD CENTRE. - 09:06:87. - RELATIE STAAT ISRAEL (30:04:87).
GWBAHA19: BAHA'IS FACE A LA CONFUSION DU MONDE / MAISON UNIVERSELLE DE JUSTICE.
GWBAHA20: INTERNATIONAAL JAAR VAN DE VREDE: NIET-BETROKKEN ZIJN BIJ POLITIEK // BELGISCHE Bahá'í BERICHTEN, :85. - BELOFTE WERELDVREDE.
GWBAHA21: LES MONDIALISTES / UNIVERSAL HOUSE OF WORSHIP, 9:09:80. - BEWEGING VOOR WERELDREGERING, WERELDFEDERALISTEN.
GWBAHA22: VISIT ISRAEL EMBASSY BRUSSELS / J-P.LAPERCHES, 26:10:98 + ARTIKEL JERUSALEM REPORT, 26/10/98. - KARMEL BOUWWERKEN, BELASTINGEN, FINANCIERING.

GODSDIENST - WERELD EN WETENSCHAP - CHRISTENDOM

GWC1: KERK EN ARBEIDERSWERELD / CESAR LECOMPTE // 21:05:72. - 14 P. - KOMMUNISME, PRIESTER, SOCIALISME, PAUS PAULUS VI, MARXISME.
GWC10: GESECULARISEERDE EUROPA EVANGELISEREN / LEO MOULIN, KARDINAAL GODFRIED DANNEELS // COLLATIONES, 1985. - P.386-418. - WETENSCHAPPELIJK, HUMANISTISCH ATHEISME, CHRISTENDOM, WAARDEN, INDIVIDUALISME, GODSDIENST, SEKTEN, CULTUUR, VOLKSVROOMHEID, PAROCHIE, KATHOLIEK, CATECHESE, KERUGMA, HEILIGE GEEST.
GWC16: KERK DER ARMEN IN JAREN '90 / PABLO RICHARDS // WB, 05:91. - P.1-13. - BEVRIJDINGSTHEOLOGIE, BASISGEMEENSCHAPPEN, VOLKSRELIGIE, LATIJNS-AMERIKA, OECUMENE, SEKTEN, SPIRITUALITEIT. zie dokumentatie sekten in latijns-amerika.
GWC19: GOD ZOEKEN IN DAGELIJKS LEVEN : OPUS DEI: APOSTOLAAT, VOOROORDELEN EN BESCHULDIGINGEN / BCL // DS, 20-21:07:91. - PERSONELE PRELATUUR, JOHANNES-PAULUS II, KARD. SUENENS, JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER.
GWC21: CHRISTEN-ZIJN IN MULTICULTURELE SAMENLEVING / AMBROOS-REMI VAN DE WALLE // TGL, 02:92. - P.129-139. - GEVAAR, FUNDAMENTALISME, RELATIVISME, ONVERSCHILLIGHEID, DIALOOG.
GWC29: Mystieke zijweg : Vaticaan voert onderzoek naar Duitse zen-meester /  KL, 12:06:02. - Willigis Jäger, boeddhisme, benedictijnen, God, mystieke vereniging, Ratzinger, Jaques Dupuis.

GODSDIENSTEN - WERELD - DIVERSEN - MYSTIEK

GWD1: GODSDIENST EN KWALITEIT VAN LEVEN / AARTSBISSCHOP ANGELO FERNANDES // STREVEN, 12:74. - P.215-229. - WERELDCONFERENTIE VOOR GODSDIENST EN VREDE, LEUVEN, VN, ONTWIKKELING, BEWAPENING, MILIEU, HARMONIE, VERANTWOORDELIJKHEID, EENHEID, TECHNOLOGIE, WETENSCHAP.
GWD2: HOE WEER EEN WORDEN IN VERSCHEURDE WERELD : AANHANGERS WERELDBEWEGING MORELE HERBEWAPENING ZIEN ZICH ALS BESCHEIDEN BOUWERS BETERE MAATSCHAPPIJORDENING / LODE RAMAEKERS, THEO MOUREAU, FERNAND MATON // BVL, 4:05:79. - EUROPA.
GWD5: MYSTIEK EN POLITIEK / BRUNO PAUL DE ROECK // CHRISTENEN VOOR SOCIALISME, 1981. - P.I-XII. - ERVARING, GOD.
GWD6: OVER WETENSCHAP EN SCHRIJVERSCHAP, OVER LITERATUUR EN RELIGIE, OVER VERLOSSING, CHRISTENDOM EN SOCIALISME // WIM M.J.VAN BINSBERGEN, HUGO SAEYS // WW, 01-02:85. - P.34-37. - DOOD, AFRIKA, MILINGO, HEKSEN, KOMMUNISME.
GWD8: GELD IS NIET GOED OF KWAAD, MAAR EEN KRACHTIGE VORM VAN ENERGIE : ROL ETHICA IN EEN WERELD VAN WAARDENKRISIS // FORUM WERELD GOEDE WIL, 17:11:90. - INTREST, RIJK, ARM, MORAAL.
GWD11: SPIRITUALITEIT EN GROENE EN ALTERNATIEVE BEWEGING / FREDERIK JANSSENS // NETWERK MAGAZINE, 04:91. - P.5-7. - GODSDIENSTKRITIEK MARX, REDE, MEDITATIE.
GWD12: KRUISTOCHT TEGEN GOD-MANNEN / D.VAN DIJK // IS, 07-08:92. - P.8-10. - HINDOEISME, WONDEREN, PREMANAN, BABA, KERALA, WETENSCHAPSSCHRIJVERS.
GWD13: KERK EN GELD KERKBELASTING NIET ONBESPREEKBAAR IN WETSTRAAT // DE MORGEN, 3:11:98. - ROOMS-KATHOLIEKEN, VRIJZINNIGEN, PROTESTANTEN, PHILIPPE MAYSTADT, RIK TORFS.
GWD14: TOT AARDE ZULT GIJ WEDERKEREN / CHRISTINE ALBERS // KNACK, 28:10:98. - DOOD, STERVEN, ISLAM, JODENDOM, CHRISTENDOM, BEGRAAFPLAATSEN, MALINSKY.
GWD15: Wetsvoorstel oprichting van een waardenoverleg- en adviescentrum / Mark Eyskens // Ethische perspectieven 09:98 + Overtuigde mensen zijn tolerant / Michel Magits // DS, 09:98. - vrijzinnigheid, universele ethiek.
GWD16: Millennium peace summit New York: Verenigde Naties maken plaats voor religies // Tertio, 08:00, 09:00 + Religieuze leiders ondertekenen vredesverklaring // DS, 09:00 + Millenniumontmoeting: religieuze leiders werken aan vrede // KL, 08:00. - vaticaan, interreligieuze dialoog, verscheidenheid, syncretisme, United Religions Initiative. wereldparlement voor godsdiensten, new age, politiek, vrouwen. (zie ook VV45, VV46)

GODSDIENST - WERELD - FILOSOFIE

GWF1: INLEIDING TOT FILOSOFIE / G.C. - OVERZICHT FUNDAMENTELE RICHTINGEN, LOGICA, PLATO, ARISTOTELES. - 14 P.
GWF2: THE UNITY OF RELIGION AND SCIENCE (EENHEID GODSDIENST EN WETENSCHAP) / WILLIAM S.HATCHER // WORLD ORDER, LENTE 1975. - P.22-32. - HINDERPALEN, WETENSCHAPPELIJK MATERIALISME, ATHEISME, RELIGIEUZE ONENIGHEID, Bahá'í.
GWF6: NAAR DERDE WERELDOORLOG IN BEGIN VOLGENDE EEUW? : MOCHT MEN DEZE KUNNEN VOORKOMEN DOOR WELVAART IN HELE WERELD OMHOOG TE TREKKEN, DAN GAAT MENSHEID ROOSKLEURIGE TOEKOMST TEGEMOET // BVL, 18:08:79.
GWF7: WETENSCHAP EN VERVAL / MACDUCK // INTERNATIONALISME, 08:79. - P.6-7. - BLOEIPERIODE KAPITALISME, OORLOG.
GWF9: TAO VAN VRIJZINNIGHEID / FONS VAN DEN HEUVEL // VRIJE WOORD, 02:84. - WETENSCHAP, GODSDIENST.
GWF14: ZOEKTOCHT NAAR KULTURELE IDENTITEIT ALS REAKTIE OP EKONOMISCHE SCHAALVERGROTING / LOUIS BAECK // DS, 27:04:92. - P.7 : ILL. - ISLAM, CONSUMPTIE, SOKRATES.
GWF15: NAGIEB MAHFOUZ, EEN VAN LAATSTE WIJZEN UIT ARABISCHE WERELD / DJENANE KAREH TAGER // WERELDBRIEF, 05:92. - P.1-5. - EENHEID GODSDIENSTEN, VROUW, ECONOMIE, EGYPTE, ISLAM.
GWF16: POLITIEK EN MORAAL // MORES, 03-04:92. - P.63-74. - BELGIE, POLITIEKE PARTIJEN.
GWF17: GERUSTSTELLENDE ZEKERHEDEN / FLORA LEWIS, ADAM MICHNIK, TAHAR BEN JELLOEN, E.A. // UNESCO-KOERIER, 02:95. - GODSDIENST, POLITIEK, DEMOCRATIE, ISLAM, GELOOF, REDE, REVOLUTIE, FUNDAMENTALISME, COMMUNALISME, HINDOEISME, PSYCHOLOGIE.
GWF18: UNIVERSELE ETHIEK // WERELD GOEDE WIL NIEUWSBRIEF, 04:96. - SHRIDATH RAMPHAL, GLOBAL GOVERNANCE, ZORGZAAMHEID, LEIDERSCHAP, GLOBAL NEIGHBOURHOOD, BIO-ETHIEK, ECONOMIE, UNIVERSELE ETHIEK PROJEKT, ALICE BAILEY, DALAI LAMA, PETER SINGER, HANS KUNG, MANEKA GANDHI, MICHAEL GORBATSJOV.
GWF19: MINDERHEID AMERIKAANSE WETENSCHAPPERS GELOOFT IN GOD // DS, 3:04:97. - HIERNAMAALS.
GWF20: VRIJZINNIGE AFSCHEIDSPLECHTIGHEDEN / LUC CELIS // KULTUURLEVEN, 11:97. - RELIGIOSITEIT.
GWF20bis: AFRIKAANSE INITIATIERITEN / KOEN STROEKEN // KULTUURLEVEN, 11:97. - GEMEENSCHAP, MAN, VROUW, GENEZING, RITUEEL, SAMENLEVEN.
GWF21: EUROPEES NETWERK ETHIEK // KL, 06:01:99. - EUROPEAN ETHICS NETWORK, JOHAN VERSTRAETEN.
GWF22: ROSA MARTINEZ CHOQUEERT SANTA FE // DS, 20:08:99. - KUNST, RELIGIE, PUEBLO-INDIANEN.


TITELBESCHRIJVINGEN DOKUMENTATIEMATERIAAL ALGEMEEN

INDIANEN

IND7: MAYA'S. HUICHOLS : OEROUDE INDIAANSE CULTUUR IN HUIDIGE MEXICO // UNESCO-KOERIER NR.72, O3:79. - P.10-27. - MAYA'S, SCHRIFT, ASTRONOMIE, HUICHOL-INDIANEN, GODEN, SCHEPPING, MOEDER, REGENBOODSCHAPPER, RITME, HAITI, SCHILDERKUNST.
IND19: GEEST VAN TUPAC KATARI : BOLIVIAANSE INDIANEN STREVEN NAAR NIEUW INCA-RIJK : TWEE INDIAANSE VISIES OP GROTE KWAAL // BVL, 9:O4:80. - P.4 . - MITKA, BASISGEMEENSCHAP, AYLLU, AYMARA.
IND25: INDIAANSE KULTUUR EN RELIGIE ALS LEVENSHOUDING. - ASHOEKSTR. LUMMEN // BVL, 17:12:80.
IND26: 7 GEDAANTEN VAN MEDICIJNMAN / ARCHIE FIRE LAME DEER, MEDICIJNMAN MINNECOUJOU-LAKOTA. - DEINZE, 04:81. - KRUIDENGENEZER, SPIRITISME, TOVENAAR, PROFEET, PARAGNOST, CLOWN, TRAVESTIET, HEILIGE MAN // DE SPIRAAL, 1981. - P.7-14.
IND29: GARAGE VOOR PERUHA-INDIANEN : LIMBURGERS HELPEN IN ECUADOR INDIAANSE BOEREN ZICH TE ONTWORSTELEN AAN ARMOEDE EN UITBUITING. - JAN SCHOLIERS, UNASAC // BVL, 11:82.
IND38: KANTO AL PUEBLO V / REYMUNDO TIGRE PEREZ. - TRIBUNAAL // HOKA HEY EXTRA, JRG.1 NR.1:82 HERFST 82. - P.1-4
IND43: GUATEMALA : BOODSCHAP INDIAANSE DELEGATIE / 6DE ZITTING VN-COMMISSIE INDIAANSE VOLKEREN, 1988. - VIJF EEUWEN ONRECHT EN VERZET. HUIDIGE VOLKERENMOORD. VIJFDE EEUWFEEST KOMST SPANJAARDEN // WB, 03:89. - P.14-15 + UITTREKSEL UIT RAPPORT MENSENRECHTEN GUATEMALA / COMMISSIE RECHTVAARDIGHEID EN VREDE GUATEMALA (10:88, 1 P.)
IND44: BRIEF AAN GOD VAN LEVEN. BISSCHOPPEN MIDDEN-AMERIKA OVER INDIAANSE PASTORAAL. VERKLARING VAN YPACARAI // WB, 03:91. - P.20-24. - GOD, VADER EN MOEDER, DIALOOG, INDIAANSE CULTUUR, GROND, CELAM, EVANGELISERING.
IND49: NOORD-AMERIKA : MOUNT GRAHAM NIET HEILIG, ZEGT VATIKAAN // VERGETEN VOLKEREN, 05:92. - APACHES.
IND50: SONGS OF THE SIOUX. - 10:92. - 12 P. - LIEDTEKSTEN PROGRAMMA Bahá'í CENTRUM.
IND51: RIGOBERTA MENCHU : VREDE KENT ZIJN PRIJS // KL, 11:92. - NOBELPRIJS, GUATEMALA.
IND52: IROQUOIS CONTRIBUTION TO CONSTITUTION (IROKEZEN GRONDWET) // RETHINKING SCHOOLS, 1991. - + KRT. INDIAANSE VOLKEREN N-AMERIKA.
IND53: INDIAANS CONGRES COLON (PANAMA) // WB, 05:94. - SLOTVERKLARING. THEOLOGEN. BISSCHOPPEN. LEVEN, GEEST.
IND55: ONZE VOOROUDERS BLIJVEN BIJ ONS // IS, 03:96. - MAYA'S, GUATEMALA, QUICHE.
IND56: Mens van Maïs : Maya-Q'eqchi indianen in Vlaanderen / Koenraad De Wolf // Tertio, 09:08:00. - Guatemala, Quiché, Bernard Dumoulin, grondbezit.


INHEEMSE VOLKEREN, ZIGEUNERS, VIERDE WERELD

INH2: STUDY OF THE PROBLEM OF DISCRIMINATION AGAINST INDIGENOUS POPULATIONS (STUDIE OVER PROBLEEM DISKRIMINATIE TEGENOVER INHEEMSE INDIANEN-VOLKEREN) / Bahá'í BIC, VERKLARING VOOR SUB-COMMISSIE TER VOORKOMING DISKRIMINATIE EN BESCHERMING MINDERHEDEN, 1985. - ONDERWIJS // VN, ECOSOC, E/CN.4, SUB.2, 1985 : 3 P.
INH4: LES FILS DU VENT (ZONEN VAN WIND) / ISABELLE DE WAZIERES. - ZIGEUNERS, GEZANG, MUZIEK, VIERING, BEDEVAART, LEGENDE, GESCHIEDENIS, PAUS JOHANNES-PAULUS II, AALMOEZENIER // [?] . - 4 P. : ILL. + SPAIN : ROMANI CONCLAVE IN LIRIA : Bahá'í DELEGATION AT FIRST WORLD ROMANI CONGRESS (SPANJE, ROMANISCH KONKLAAF IN LIRIA : Bahá'í AFVAARDIGING OP EERSTE ROMANI WERELD CONGRES) // Bahá'í INTERNATIONAL NEWS SERVICE, 06:87. - 1 P.
INH7: LES ABORIGENES DE TAIWAN SONT ILS CONDAMNES A DISPARAITRE? (ZIJN ABORIGINALS TAIWAN GEDOEMD TE VERDWIJNEN) / THIERRY VERHELST. - ETNOCENTRISME, ASSIMILATIE, BEDREIGDE IDENTITEIT, INHEEMSE ELITE, MODERNE INHEEMSE CULTUUR, SOLIDARITEIT, INHEEMSE VOLKEREN, KAVALANEN, AMIS, TAYALS, PAIWANEN, BUNUNS // VOIES DE L'ORIENT, 10:89. - P.6-21
INH13: ONDERRICHT ZIGEUNERRAS / COLLEGE RAADGEVERS + BRIEF UHG, 17:11:82. - Bahá'í. - + VERSION FRANCAISE.
INH15: GASTVRIJHEID // UNESCO-KOERIER, NR.200, 04:90. - 34 P. : ILL. - WOESTIJNBEWONERS, ZOUTRECHT, VISSEN, DEUGD, TRADITIE, DENE, BAOELE IVOORKUST, VREEMDELING, GAST, HOMERUS, ATHENE, CONSTANTINOPEL, GASTVRIJHEID EN VRIJHEID, IRAN, ASIELRECHT.
INH16: STANDARD-SETTING ACTIVITIES : EVOLUTION OF STANDARDS CONCERNING THE RIGHTS OF INDIGENOUS POPULATIONS (WEG-BEREIDENDE AKTIVITEITEN : EVOLUTIE MAATSTAVEN T.O.V. RECHTEN INHEEMSE VOLKEREN / VERKLARING Bahá'í BIC, 40STE ZITTING VN-SUBCOMMISSIE VOOR PREVENTIE DISKRIMINATIE EN BESCHERMING MINDERHEDEN, ZESDE ZITTING WERKGROEP INHEEMSE VOLKEREN, 1-5:08:88. - ONTWIKKELING KULTUUR, LEVENSWIJZE, BESTUUR, REGERINGEN. - 4 P.
INH18: WEL ZEER EIGENTIJDS PROBLEEM: DAT VAN NIET-VERTEGENWOORDIGDE VOLKEREN / NERI SYBESMA-KNOL // VVN-BERICHTEN JRG.15 NR.67, 09:91. - P.6-10. - VERENIGDE NATIES VN, UNPO UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLES ORGANISATION = ORGANISATIE VAN NIET-VERTEGENWOORDIGDE NATIES EN VOLKEREN.
INH25: INHEEMSE VOLKEREN EN HUN GROEPSRECHTEN / WENDEL TRIO // NOORD-ZUID CAHIER-TOS JRG.16 NR.4, 12:91. - P.41-45. - VN, ZELFBESCHIKKING, MINDERHEDEN, MENSENRECHTEN, BELGIE, ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.
INH34: CIRKEL BEVRIJDING ROND : AMERIKAANS-INDIAANSE THEOLOGIE VAN RUIMTE / GEORGE TINKER // WB, 03:93. - P.19-22. - GUITIERREZ, CULTUUR.
INH35: CHARTER VAN INHEEMSE EN TRIBALE VOLKEREN UIT TROPISCHE REGENWOUDEN // WB, 03:92. - P.10-14. - GRONDGEBIED.
INH38: ABORIGINALS : DROOMTIJD-MENSEN WILLEN WEG UIT NACHTMERRIE // WW, 10:93. - P.IV-XVI. - AUSTRALIE, LANDRECHTEN, WILUNA, ALCOHOL, KUNST.
INH40: Vierde wereld in India / Janardhan Rao // DWM, 11:00. - Tribale volkeren, grondrechten, adivasi.


MEDISCHE ONDERWERPEN ALGEMEEN

MEDA1: LA MEDECINE NOUVELLE (NIEUWE GENEESKUNDE) / ANDRE MOTTE FALISE. - NATUURLIJKE LICHAAMSVERDEDIGING, INTERFERON, GEESTESZIEKEN, ENDORPHINES, EVENWICHT, HARMONIE TUSSEN LICHAAM EN ZIEL, INTEGRALE GENEESKUNDE. - IN CONSCIENCE NOUVELLE, 02:82. - 1 P.
MEDA2: PSYCHOTHERAPY AND RELIGIOUS VALUES (PSYCHOTHERAPIE EN RELIGIEUZE WAARDEN) / ALLEN E.BERGIN. - INSTITUUT VOOR WAARDEN EN MENSELIJK GEDRAG, BRIGHAM YOUNG UNIVERSITEIT, MORMONEN. - IN JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY, VOL.48 NR.1:80, P. 95-105
MEDA3: FILOSOFIE VAN GENEESKUNDE MAJA'S EN AZTEKEN / GENE D.MATLOCK. - MAIS, POPOL VUH, INDIANEN. - IN LIMA-NIEUWS, JRG.2 NR.6, 05-06-07:84. - 3 P.
MEDA4: L'APPEL DU PRINCE CHARLES AUX MEDECINS (OPROEP PRINS CHARLES TOT GENEESHEREN). - GENEZING, INTEGRALE GENEESKUNDE, NATUUR GENEEST, GENEESHEER VERZORGT. - IN NEW AGE NEWS, 01-02:85. - 2 P. - DEEL REDE UITGESPROKEN DOOR PRINS CHARLES T.G.V. 150STE VERJAARDAG BRITISH MEDICAL ASSOCIATION
MEDA5: MAIMONIDES EN GENEESKUNDE / JOSHUA LEIBOWITZ. - TWIJFEL, VERLICHTING, REGIMEN SANITAS = REGELING GEZONDHEID, BOEK OVER ASTMA, OVER VERGIFTEN. - IN BIW, 19-26:07:85
MEDA6: PACIFIQUE : SANTE, GUERISON, INTEGRALITE (OCEANIE: GEZONDHEID, GENEZING, INTEGRALITEIT) / ERIC RAM. - TRADITIONELE GENEESKUNDE, KERK EN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID, EERSTE LIJN GENEESKUNDE, PRIMAIRE ZORGEN, GEMEENSCHAP. - IN JUSTICE ET SERVICE, CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES, 01:82. - 1 P.
MEDA7: LA RELATION PERSONELLE, TROISIEME DIMENSION DE LA MEDECINE (PERSOONLIJKE RELATIE, DERDE DIMENSIE GENEESKUNDE) / PAUL TOURNIER. - INTEGRALE GENEESKUNDE, SPIRITUELE DIMENSIE, ZINGEVING, RELATIE MET GOD, MENSELIJKE WAARDIGHEID PATIENT, DOOD, STERVENSBEGELEIDING, GEZIN. - VERKLARING ALMA ATA : GEZONDHEID VOOR IEDEREEN IN JAAR 2000. 6-12:09:78. - PRIMAIRE GEZONDHEIDSZORG. - IN CONTACT NR.38, 11:78. - 14 P.
MEDA8: GEHEIM DER MILDE GENEESHEREN : GERY HELDERENBERG HERLEZEN // DS, 12-13:10:91. - ILL. - DOKTERSHONORARIUM, ERELOON, COSMAS, DAMIANUS, SAKRAMENT, HEILIGE.
MEDA9: ONS GENOOM ONZE DROOM / HERMAN VAN DEN BERGHE // ONZE ALMA MATER NR.4, 11:94. - MENS, ERFELIJKHEID, ETHIEK.
MEDA10: GENEESHEER AAN EGYPTISCH HOF / J.Z.BARUCH // BIW, 13:09:97. - MAIMONIDES, ASTMA, TOTALE PATIENT.
MEDA11: TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE / ELS BOSSIER // VERBIEST-KOERIER, 09:97. - YIN, YANG.


MEDISCHE ETHIEK

MEDAE1: ETHISCHE VRAGEN ONTWIKKELING GENETICA / H.VANDENBERGHE. - VRIJHEID, PRENATALE DIAGNOSE, GENETISCHE MANIPULATIE.
MEDAE2: PLEIDOOI VOOR WAARDEN SPREKEN / PAUL SCHOTSMANS // DE VIJGEBOOM, 12:96. - RELATIE, EMBRYO, PRENATALE DIAGNOSE.
MEDAE3: MEDISCHE ETHIEK EN GODSDIENST. - 1986. - KATHOLIEK, PROTESTANTS, ISLAM.
MEDAE4: NIEUWE VOORTPLANTINGSTECHNIEKEN / AGALEV // BLADGROEN, 08:88. - EMBRYOS, DIAGNOSE, LEENMOEDER.
MEDAE5: BIO-ETHISCHE DIALOOG / H.VAN DEN ENDEN, J.GERRIS, LUC DE DROOGH // HUMANISTISCH VERBOND, 05:91.
MEDAE6: BIO-ETHIEK / H.VAN DEN ENDEN. - 1990.
MEDAE7: VERDRAG MENSENRECHTEN EN BIOGENEESKUNDE RAAD VAN EUROPA / COMITE VOOR BIO-ETHIEK, P.SCHOTSMANS // ETHISCHE PERSPECTIEVEN, 03-04:97. - 9 P. + EUTHANASIEDEBAT / J.VERMYLEN. - BRX : SENAAT, 9:12:97. - PATIENT, EMBRYO'S, RECHT OP WETEN, VRIJHEID VAN ONDERZOEK, NOODTOESTAND, ONMACHT, ZIN, PALLIATIEVE ZORG.
MEDAE8: VERBOD KLONEN MENSEN // DS, 18:06:99. - BIO-ETHIEK.


MEDISCHE ONDERWERPEN, Bahá'í

MEDBAHA1: DE L'IMPORTANCE POUR UN MEDECIN DE SE TOURNER VERS DIEU (BELANG VOOR GENEESHEER OM ZICH NAAR GOD TE RICHTEN) / AGNES GHAZNAVI // LA PENSEE BAHA'IE, 06:81. - P. 20-23 . - RELATIE PATIENT GENEESHEER, VERTROUWEN, VERLANGEN TE GENEZEN, DOOD, OPVOEDER.
MEDBAHA2: SANTE ET GUERISON / HOSSAIN B.DANESH // LA PENSEE BAHA'IE, O6:81. - P. 3-19 . - Bahá'í GESCHRIFTEN GEZONDHEID, GENEESKUNT, VERANTWOORDELIJKHEID, GENEZING EN GEHOORZAAMHEID AAN GODDELIJKE WETTEN, ROL GENEESHEER, SOORTEN ZIEKTEN, VORMEN BEHANDELING, GENEESWIJZEN, GEESTESZIEKEN, MENSELIJK EGO, PREVENTIE.
MEDBAHA3: ABORTION (ABORTUS). BRIEF UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID. - Bahá'í.
MEDBAHA4: Bahá'í GELOOF EN GENEESKUNDE / CHARLES HAMBURGER // Bahá'í VIZIER, 1979. - 4 P. - SOORTEN GENEZING, ALTERNATIEVE GENEESKUNDE, GEBED VOOR VASTEN, NATUURGENEESKUNDE.
MEDBAHA5: UITTREKSELS UIT BRIEVEN SHOGHI EFFENDI EN UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID OVER GENEESKUNDE, VACCINATIE, INENTINGEN, ALCOHOL, HOMEOPATHIE, VOEDINGSLEER, DIEET, GEBEDSGENEZING, ZIEL. - 3 P.
MEDBAHA6: TABLET OF BAHA'U'LLAH TO A DOCTOR (TAFEL AAN GENEESHEER / BAHA'U'LLAH). TABLETS OF 'ABDU'L-BAHA (TAFELS 'ABDU'L-BAHA). SPIRITUAL HEALING BY SPIRITUAL MEANS / ZIA M.BAGDADI (IN THE Bahá'í MAGAZINE, 1975). UITTREKSELS UIT BRIEVEN SHOGHI EFFENDI EN UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID. - VOEDING, TEVREDENHEID, GEESTELIJKE GENEZING, HEILIGE GEEST, ZIEKENBEZOEK, STEEN DER WIJZEN, LUA GETSINGER, ETHEL ROSENBERG, VREUGDE, VEGETARISME. - 12 P.
MEDBAHA7: TAFEL OVER REINHEID / 'ABDU'L-BAHA. - TABAK, ROKEN. - 2 P. + TOELICHTING CONTINENTAAL COLLEGE VAN RAADGEVERS IN EUROPA, 05:76. - ROOKVERBOD Bahá'í BIJEENKOMSTEN.
MEDBAHA8: HOMEOPATHIC MEDECINE : THE PATH TO EQUILIBRUM (HOMEOPATHISCHE GENEESKUNDE : PAD NAAR EVENWICHT) / KEITH MUNRO // ELIXIR, HERFST 1974. - 2 P. - HOMEOPATHIE.
MEDBAHA9: BRIEF VAN CHEYENNE MEDICIJNMAN. - INDIANEN. - 1 P.
MEDBAHA10: ORGAANTRANSPLANTATIE / NATIONALE GEESTELIJKE RAAD // BELGISCHE Bahá'í BERICHTEN, 08:87. - P.1
MEDBAHA11: BAHA'IS COMING TO TERMS WITH AIDS (HOUDING TEGENOVER AIDS) / EDWARD E.BARTLETT // WORLD ORDER, HERFST-WINTER 1988-1989. - P.19-25. - POLITIEK, ETHIEK, KATHOLICISME


MEDISCHE ONDERWERPEN, CHRISTENDOM

MEDC1: VERKLARING BISSCHOPPEN BELGIE OVER ABORTUS // KL, NR.34, 7:09:89. - P.17. - KERK, MENSWAARDIGE BESCHAVING, RECHTEN VAN DE MENS, DEPENALISERING, BESTAANSZEKERHEID, PLURALISME, POLITIEK, LEVEN, MENS BEELD VAN GOD.
MEDC2: EUTHANASIE? VRAAG VERVALT ALS ZIEKE BEGELEID WORDT // KL, 13:02:92. - PIJN, ZELFBESCHIKKINGSRECHT.
MEDC3: GENETISCHE MANIPULATIE / W.J.EIJK // KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 11:95. - GOD, SCHEPPING, OCTROOI.
MEDC4: NIET ALLE HULP IS THERAPIE: RELIGIE EN HULPVERLENING / ERIC VANDEN BERGHE // KL, 12:11:97. - GELOOF, ZIN.
MEDC5: ABORTUS IN DUITSLAND NA BRIEF PAUS // KL, 20:05:98.
MEDC6: Katholieke arts moet geweten volgen // KL, 07:01. - abortus, IVF, stamcellen.


MEDISCHE ONDERWERPEN, ISLAM

MEDI1: ISLAM STRIJD TEGEN AIDS: TABOE HOMOSEKSUALITEIT BEMOEILIJKT CAMPAGE // TROUW, 05:03:88. - KOEWEIT, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN, WHO, MANN.
MEDI2: ZIEKTES TONEN OPDRACHT DIE MEMS HEEFT / WYBE HAKIM VIETOR // ONKRUID NR.117, 1997. - ISLAMIETISCH PSYCHOLOOG.


MEDISCHE ONDERWERPEN, JODENDOM

MEDJ1: ONVOORWAARDELIJK VERZET TEGEN ACTIEVE EUTHANASIE / RABBIJN L.B.VAN DE KAMP // BIW, 21:03:86. - 2 P. - JOODSE WET, WAARDE VAN LEVEN, LIJDEN, ENGELEN DES DOODS.
MEDJ2: TALMOED GEEFT RICHTLIJN BIJ KIEZEN PATIENT / RABBIJN R.EVERS. - HARTTRANSPLANTATIES, LEVENSVERWACHTING, JOODSE WET. - IN BIW, 30:03:90. - 1 P.
MEDJ3: HALACHA BEPAALT TOESTAAN ORGAANTRANSPLANTATIES / R.J.HENE, L.KATER. - HERSENDOOD, HARTTRANSPLANTATIE, JOODSE WET. - IN BIW, 4:05:90. - 2 P.
MEDJ4: JODENDOM NIET AFWIJZEND TEGENOVER VEGETARISME / MAGIED R.EVERS. - SJABBAT, VLEES, WIJN, DIEREN, BIO-INDUSTRIE, RITUELE SLACHTERS, KASJROET, ANALFABETEN. - IN BIW, 4:05:90. - 2 P.
MEDJ5: MANIPULATIE ERFELIJKHEID MAG VOORZICHTIG / R.EVERS // BIW, 30:07:93. - GENETISCH, GESLACHTSKEUZE.
MEDJ6; ARTS, PATIENT EN JODENDOM // BIW, 17:09:93.
MEDJ7: ERFGENAMEN EINSTEIN EN MAIMONIDES / R.EVERS // BIW, 30:09:94. - JODENDOM, ETHISCHE VERANTWOORDELIJKHEID, DIERENBESCHERMING.
MEDJ9: OPPERRABBIJN VOOR PASSIEVE EUTHANASIE // BIW, 2:08:96. - CHAIM HALEVY, DRAAGMOEDERSCHAP, DONOR-ORGANEN.
MEDJ10: VLEES TUSSEN TANDEN // BIW, 13:09:97. - VEGETARISME, OFFERS, FEESTEN.
MEDJ11: JOODSE GEDACHTEN OVER HET KLONEN VAN MENSEN / HENRI JAKUBOWICZ // BIW, 18:09:98. - GOLEM, EUGENETICA, GENETISCHE MANIPULATIE.
MEDJ12: KLONEN : ANGST EN VERWACHTING / R.EVERS // BIW, 12:07:97.
MEDJ13: Jodendom tegen euthanasie / Rabbijn Evers // BIW, 17:11:00.


MEDISCHE ONDERWERPEN, BESNIJDENIS

MEDOB1: INFIBULATIE : BESNIJDENIS // ARTSEN ZONDER GRENZEN, JRG.10 NR.39, 12:90. - P.12-16 : ILL. - BEVAT: VROUWEN, WAAROM HUILEN JULLIE? / VEERLE WAUTERS. HOE DENKEN BESNEDEN VROUWEN ER ZELF OVER? TOL VAN TRADITIE / HORTENSE CHABRIER. - CIRCUMCISIE, VERWIKKELINGEN, BESNIJDENIS IN WERELD, ALGEMENE VERDOVING, EROTISCHE INVALIDEN, GEZONDHEID, EER, ANGST, FRIGIDITEIT.
MEDOB2: VROUWENBESNIJDENIS BESPREEKBAAR / ANDREA NEDERLOF // IS, 12:92. - FUNDAMENTALISME, INFIBULATIE.
MEDOB3: EGYPTISCHE REGERING WET VROUWENBESNIJDENIS // DS, 28:09:94.
MEDOB4: NAFISA, SLACHTOFFER TRADITIE / SARA MANSAVAGE // UNICEF-NIEUWS, 09-10:95. - VROUWENBESNIJDENIS, SOEDAN.
MEDOB5: EGYPTISCHE REGERING WIL VROUWENBESNIJDENIS TEGENGAAN // DS, 19:07: 96. - CLITORIDECTOMIE.
MEDOB6: VERMINKTE VROUWELIJKHEID // ARTSEN ZONDER GRENZEN, 05:98.
MEDOB7: Vrouwenbesnijdenis is lange martelgang / Veerle Beel // DS, 08:03:01. - Afrika, AI, Sudan, Gams, Somalie, Khadia Diallo.
MEDOB8: Beweging tegen vrouwenverminking voorhoede verandering / Emma Bonino. - DWM, 09:01 + Khadia Diallo : versneden verleden. - cultuur, shariah, initiatie, traditie, Gamss


MEDISCHE ONDERWERPEN, GEESTELIJKE GENEZING

MEDOGG1: STRIJD VAN MILINGO / HUGO SAEYS // WW, NR.155, 06:85. - P. 18-32 : ILL. - EMMANUEL MILINGO, AARTS-NGANGA, KERK VAN GEESTEN, DUIVEL, HEKSEN, TOVENAAR, MAGIE, FETISJ, HANDOPLEGGING, MEDICIJNMANNEN.
MEDOGG2: AARDSE MIDDELAARS : INTERVIEW MET JAN MATHIJS SCHOFFELEERS / HUGO SAEYS // WW, 04:86. - P. 18-32 : ILL. - TOVENAAR, MEDICIJNMAN, MEDICIJNVROUW, MASKERS, GEHEIME GENOOTSCHAPPEN, DUIVEL, TRADITIONELE RELIGIE, GENEZINGSKERKEN, NGANGA, INTEGRALE ZIELZORG, MICROKOSMOS MAKROKOSMOS, PASTORAAL, ZWARTE KRISTUS, MBONA, BWITI.
MEDOGG3: GEBEDSGENEZING / WERKGROEP PARAPSYCHOLOGIE, DAVIDSFONDS. - BIDDEN, AFSLUITING, ENGELEN. - 1983. - 4 P.
MEDOGG5: GENEZING IN AFRIKA / MEINRAD HEBGA // CONCILIUM 2:91. - P.58-65 + VROUWEN, GENEZINGSRITUELEN EN POPULAIRE GENEESWIJZEN IN MEXICO / SYLVIA MARCOS // CONCILIUM 2:91, P.102-105. - ZIEKTE, GEMEENSCHAP, INTEGRAAL, LITURGISCH, CHRISTENDOM, INCULTURATIE, ONAFHANKELIJKE KERKEN, SPIRITUALISME, CURANDERO.
MEDOGG6: DREWERMAN IN LEVENDE LIJVE : GODSDIENST MOET GENEZEN / MARK VAN DE VOORDE // KL, NR.43, 7:11:91. - P.6.
MEDOGG7: VRIENDEN VAN BRUNO GRONING: GENEZINGEN OF BIJGELOOF // BVL, 02:05:92. - GEBED.
MEDOGG8: VAN GEESTEN BEZETEN / GERRIE TER HAAR // STREVEN, 10:92. - P.1117-1123. - AARTSBISSCHOP MILINGO, AFRIKA, RELIGIEUZE GENEZING.
MEDOGG11: KERK VERSNELT EXORCISME // DS, 03:03:98. - DUIVELUITDRIJVING, BELGIE.


MILIEU EN EKONOMIE

MIEK5: MENS EN LANDSCHAP : UITERWAARDEN. BEROEP BIJ RAAD VAN STATE. GRINDBELEID, ZO LANG TE WATER. STUKJE GEOLOGIE. MAAS : VROEGER EN NU / MAASLANDSE MILIEU AKTIE (MAMA) // NATUUR AKTIE LIMBURG, 1983. - 9 P. : ILL. - ONTGRINDING, GRINDWINNING, MAASVALLEI.
MIEK6: ZWARE METALEN IN NOORD-LIMBURG. - RAPPORT AAN GOUVERNEUR, HUMUS, HOE GIFTIG ZIJN CADMIUM, LOOD EN ZINK? // LUC-NIEUWS, 03:83. - P.3-6 : ILL.
MIEK7: ZINKPOLLUTIE EN FOTOSYNTHESE / FRANK VAN ASSCHE // LUC-NIEUWS, 1984. - P.8-9
MIEK11: ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DIOXINE / STEVEN PEETERS, VERANTWOORDELIJKE WERKGROEP AFVALSTOFFEN. - GREENPEACE, 4:83. - 4 P.
MIEK14: BUSINESS COMPONENT OF GLOBAL ECOLOGY / WILLIS W.HARMAN // SHANTI DARSHAN VOL.27, 01:97. - GESCHEIDENHEID, GAIA, ECONOMISCHE GROEI, ETHIEK.


MILIEU EN GODSDIENST, ETHIEK

MIG1: BEGINSELVERKLARING VN-CONFERENTIE LEEFMILIEU, STOCKHOLM 1972. - OPRICHTING UNEP. - VVN-KONTAKTBLAD. - 3 P.
MIG2: MILIEU-EDUCATIE : NOODZAKELIJK ELEMENT GEESTELIJKE BESCHAVING / RUTH VUYIYA, BONAVENTURE WAFULA; BEWERKING HANS NAGTEGAAL. - BIC, VN-CONFERENTIE VAN NGO'S OVER MILIEU, NAIROBI, KENIA, 13-16:04:75, WERELDEENHEID // Bahá'í VIZIER, JRG.18 NR.2:79. - P.21-25 + THE ENVIRONMENT AND HUMAN VALUES : A Bahá'í VIEW (MILIEU EN MENSELIJKE WAARDEN : Bahá'í VIZIE) / BIC. - WILMETTE : Bahá'í, 1977. - 6 P. - BROCHURE.
MIG4: IS WATERTEKORT NOG TE VERMIJDEN? // UNESCO-KOERIER NR. 61, 03:78. - 34 P. : ILL. - WATERCONFERENTIE VERENIGDE NATIES, DROOGTEKAART, STAD, VERVUILING, IJSBERGEN, WOESTIJN, POOLIJS, WATERLOPEN VERLEGGEN, HYDROLOGIE, WATERKRINGLOOP, MILIEUBEHEER, INDONESIE, BOEGINEZEN.
MIG9: MENS EN AARDE : WERELDSTRATEGIE VOOR ONMIDDELIJKE ACTIE // UNESCO-KOERIER NR.86, 07:80. - 38 P. : ILL. - NATUURBEHOUD, ZELFBEHOUD, BIOSFEER, CULTUUR, DAGELIJKS BROOD, GRAANAKKERS, LANDBOUW, LEVEN BEHEREN, BIODIVERSITEIT, STUWDAM, STEKELBAARSJE, PREHISTORIE, TIBETAANS DAMBORD, MILIEU-OPVOEDING, VERANTWOORDELIJKHEID MENS, EVOLUTIE, PLANTENGENETICA, CULTUURGEWASSEN, OVERBEVISSING, UITSTERVEN, OCEANEN, ANTARCTICA, ZEE, LUCHTVERVUILING, KLIMAAT. WERELD-NATUURBESCHERMINGS-BELEID, IUCN, UNEP.
MIG13: WORLD CHARTER FOR NATURE (WERELDHANDVEST VOOR NATUUR) : RESOLUTIES EN BESLUITEN ALGEMENE VERGADERING VN, 37STE ZITTING, 21:09-21:12:82. - 4 P.
MIG15: ENVIRONMENTAL ACTION AT THE GRASSROOTS : ACTION DE BASE POUR L'ENVIRONNEMENT (NATUURBESCHERMING AAN BASIS) / BIC. - NAIROBI : Bahá'í, 12DE ZITTING BESTUURSRAAD UNEP, MEI 1984. - LOKALE GEESTELIJKE RADEN. - 3 P. - ENGELS EN FRANS. BIC STATEMENT TO THE WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (VERKLARING VOOR WERELDCOMMISSIE VOOR MILIEU EN ONTWIKKELING). - VIZIE OP TOEKOMST, EENHEID, VOORWAARDE VOOR VOORUITGANG, KWALITEITEN INDIVIDUEN EN SOCIALE GROEPEN, STRATEGIE EN WERKPLAN. - NEW YORK : Bahá'í, 06:85. - 7 P.
MIG16: A Bahá'í PERSPECTIVE ON NATURE AND THE ENVIRONMENT : LES PERSPECTIVES BAHA'IES SUR LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT (Bahá'í PERSPECTIEVEN OVER NATUUR EN MILIEU) / ARTHUR LYON DAHL. - Bahá'í WERELDVISIE, STEEDS VOORTSCHRIJDENDE BESCHAVING, HOUDING TEGENOVER NATUUR, STRATEGIE VOOR BEHOUD BIOSFEER, WORLD CONSERVATION STRATEGY. - VERKLARING BIC TGV. 25STE VERJAARDAG WWF (WERELD NATUUR FONDS), 09:86. - 9 P. - ENGELSE EN FRANSE TEKST.
MIG17: Bahá'í VERKLARING MET BETREKKING TOT NATUUR / BIC. - NEW YORK : Bahá'í, 1987. - ENGELSE EN NEDERLANDSE TEKST. THE RAINBOW COVENANT (HET REGENBOOG VERBOND) /DONNA ADAMSON. - WERELD NETWERK VOOR GODSDIENST EN NATUURBEHOUD, WWF. - BRITISH Bahá'í NEWS, 10:87. -  P.18 EN 11:87. - P.3-4 : ILL. BAHA'IS SET TO PRODUCE SIXTH DECLARATION ON NATURE AND FAITH (BAHA'IS KLAAR VOOR ZESDE VERKLARING OVER NATUUR EN GODSDIENST). - THE NEW ROAD, NR.2:87, LENTE 1987. - 1 P. + UIT BELGISCHE Bahá'í BERICHTEN: STICHTING INTERNATIONAAL NETWERK VOOR BEHOUD NATUUR IN OVEREENSTEMMING MET RELIGIEUZE PRINCIPES GROTE WERELDGODSDIENSTEN, HISTORISCHE ONTWIKKELING. VANAF ASSISI 1986.
MIG21: CONSERVATION OF THE EARTHS RECOURCES (BEHOUD NATUURLIJKE RIJKDOMMEN AARDE) : COMPILATIE UIT BOODSCHAPPEN EN BRIEVEN BAHA'U'LLAH, 'ABDU'L-BAHA, SHOGHI EFFENDI EN UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID / AFDELING ONDERZOEK UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID. - HAIFA : Bahá'í, 10:89. - GRONDBEGINSELEN, NATUUR IS WEERSPIEGELING GODDELIJKE, AARDE IS LAND, RANG EN VERANTWOORDELIJKHEID MENS, BENADERING FYSISCHE WERELD, WISSELWERKING TUSSEN GEESTELIJKE EN MATERIELE, VERHOUDING TUSSEN MENS EN NATUUR, KENMERKEN NATUUR, SAMENHANGEND SYSTEEM, ONDERWORPEN AAN WETTEN EN ORGANISATIE, VERANDERING EN BEWEGING, VERSCHEIDENHEID, DIENSTBAAR AAN MENS, ONVOLMAAKTHEID NATUUR, HOUDINGEN EN WAARDEN, BEWONDERING, MATIGHEID, VRIENDELIJKHEID VOOR DIEREN, ONTWIKKELING NATUUR, BELANG LANDBOUW, GEBRUIK WETENSCHAP, BESCHERMING NATUUR, KONTROLE OP NATUURLIJKE HULPBRONNEN, MANIEREN VOOR BESCHERMING MILIEU, VOORUITZICHTEN VOOR TOEKOMST. - 18 P.
MIG24: VREDE MET GOD SCHEPPER : VREDE MET GEHELE SCHEPPING : BOODSCHAP PAUS JOHANNES PAULUS II BIJ VIERING WERELDVREDESDAG, 1:01:90. - EN GOD ZAG DAT GOED WAS, ECOLOGISCHE CRISIS, MOREEL PROBLEEM, OP ZOEK NAAR OPLOSSING, URGENTIE NIEUWE SOLIDARITEIT, ECOLOGISCH PROBLEEM: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ALLEN. - VATICAAN, 8:12:89. KERKELIJKE DOCUMENTATIE 1990, P.110-117.
MIG25: RELIGIONS ORIENTALES ET CHRISTIANISME : UNE NOUVELLE SPIRITUALITE DE LA TERRE (OOSTERSE GODSDIENSTEN EN CHRISTENDOM : NAAR NIEUWE SPIRITUALITEIT AARDE) / EDMOND TANG // VOIES DE L'ORIENT NR.36, 07:90. - P.3-15. - ALTERNATIEVE COSMOLOGIEEN, SPIRITUELE TRADITIES AZIE, VEELHEID, HINDOE-COSMOS, DYNAMISCH UNIVERSUM TAOISME, KOSMISCH HUMANISME CONFUCIANISME, BOEDDHISTISCHE ECONOMIE, ANTHROPOCENTRISCH, TRANSCENDENT, ASCETISCH, EENHEID, HARMONIE, EVENWICHT, RECHTVAARDIGHEID, WINST, ETHIEK, SPIRITUALITEIT AARDE, LEVENSVREUGDE, VRIJHEID, CREATIVITEIT, OPLOSSINGEN BESTAAN.
MIG26: RIGHT LIVELIHOOD AWARD // WERELD GOEDE WIL NEDERLAND NR.1:91. - P.3-6. - JAKOB VON UEXKULL, PRIJS VOOR JUIST GEBRUIK AARDE, ETHIOPISCHE WETENSCHAPPERS, AKLILU LEMMA, LEGESSE WOLDE-YOHANNES, BILHARZIA, SCHISTOSOMIASIS, ETHIOPIE, ZEEPBES.
MIG28: MILIEUMINISTERS BIJEEN IN PRAAG : OOST-WEST-OVERLEG MAAT VOOR NIETS / WALTER DE TAEYE // VOLK, 24:06:91. - EUROPA
MIG29: SOEVEREINITEIT NATUUR GAAT VOOR NATIONALE BELANGEN / SADRUDDIN AGA KHAN // DS, 6:08:91. - P.7. - WERELDMILIEUKONFERENTIE, VERENIGDE NATIES VN, BRAZILIE 1992, CHARTER AARDE, KONVENTIE, BESCHERMDE ZONES, HERBEBOSSING, INDUSTRIE, KONFLIKTBEHEERSING, ONTWAPENING.
MIG30: EARTH CHARTER (HANDVEST VAN DE AARDE) : ELEMENTS FOR INCLUSION PRESENTED TO PREPARATORY COMMITTEE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT UNCED (ELEMENTEN AANGEBODEN VOOR OPNAME AAN HET VOORBEREIDINGS KOMITEE VOOR DE CONFERENTIE VERENIGDE NATIES VN OVER MILIEU EN ONTWIKKELING) / Bahá'í BIC. - GENEVE : BIC, 5:04:91. - 2P. - EENHEID, NATUURLIJKE RIJKDOMMEN, ROL GODSDIENSTEN, CONSULTATIE, VROUWEN, ONDERWIJS.
MIG31: INTERNATIONAL LEGISLATION FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (INTERNATIONALE WETGEVING VOOR MILIEU EN ONTWIKKELING) : VERKLARING VOOR WERKGROEP III, 3DE ZITTING VOORBEREIDINGSKOMITEE VOOR DE CONFERENTIE VERENIGDE NATIES VN OVER MILIEU EN ONTWIKKELING UNCED / Bahá'í BIC. - GENEVE : BIC, 08:91. - 2P. - WERELDORDE.
MIG32: ZUIDEN EIST MEER GELD IN STRIJD TEGEN MILIEUDEGRADATIE / NANKE KRAMER // IS, 11:91. - P.38-40 : ILL. - UNCED, DUURZAME ONTWIKKELING, NGO'S, ONTBOSSING.
MIG34: EARTH FLOP // DWM 11:91. - UNCED, GENENBANKEN
MIG35: UNIEKE GELEGENHEID HERSENDE TRAAGHEID TE DOORBREKEN / MAURICE STRONG. AARDE CHARTER EN VERKLARING PLAN / ANGELA HARKAVY. AARDE TOP ADRESSEN // WERELD GOEDE WIL NR.4, 10-11-12:91. - P.4-8. - UNCED, VN, WAARDEN, MILIEU, NGO'S.
MIG36: AGENDA YA WANANCHI // DWM, 02:92. - UNCED, NGO'S, ZONEN EN DOCHTERS AARDE, MILIEU, SCHULDEN, HANDEL, MILIEU (KORT IPS-BERICHT).
MIG37: DOSSIER GODSDIENSTEN MILIEU // BULLETIN PONTIFICIUM CONSILIUM PRO DIALOGO INTER RELIGIONES, 01:92. - P.40-98. - BEVAT: CATHOLIC CHURCH AND ECOLOGICAL CONCERN (KATHOLIEKE KERK ECOLOGISCHE BEZORGDHEID) / B.PRZEWOZNY. - 8 P. BUDDHISM AND ECOLOGY (BOEDDHISME ECOLOGIE) / R.AITKEN. - MEDEDOGEN, ACHTVOUDIG PAD. - 8 P. RENEWING EARTH: RELIGION AND ECOLOGY IN WINTER DANCE OF KETTLE FALLS PEOPLE (AARDE HERNIEUWEN: RELIGIE ECOLOGIE WINTERDANS KETELWATERVALLEN VOLKEREN) / J.GRIM, SNPAKCIN. - 24 P. - INDIANEN, SJAMAAN, KOSMOGONIE, OFFER, SUMIX-KRACHT, GEESTEN. TEACHING OF QUR'AN ABOUT NATURE (LEER KORAN NATUUR) / T.MICHEL. - 7 P. BRIEF SHINTO VIEW ON GLOBAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION (SHINTO VIZIE OP DUURZAME ONTWIKKELING EN NATUURBEHOUD). - 2 P. - JAPAN.
MIG38: WORLD CITIZENSHIP: GLOBAL ETHIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT (MAP MILIEU) : CITOYENNETE MONDIALE : ETHIQUE UNIVERSELLE DEVELOPPEMENT DURABLE (WERELDBURGERSCHAP : UNIVERSELE ETHIEK DUURZAME ONTWIKKELING). - NEW YORK : BIC, 1993. - 8,10 P. - Bahá'í, BEWUSTMAKING, VN.
MIG40: WAARDEN, INSTELLINGEN EN LEIDERSCHAP VOOR DUURZAME TOEKOMST : STRUCTUUR ONTWIKKELING MOREEL LEIDERSCHAP / ELOY ANELLO. - RIO DE JANEIRO : BIC, 1992. - NGO.
MIG41: MILIEU EN ONTWIKKELING : UITDAGING ONZE LEVENSSTIJL  KERKELIJKE DOCUMENTATIE, 05:96. - CONFERENTIE EUROPESE KERKEN (KEK) EN RAAD VAN EUROPESE BISSCHOPPENCONFERENTIES (CCEE) I.S.M. EUROPESE OECUMENISCHE COMMISSIE ONTWIKKELING (EECOD), DUURZAAMHEID, SCHEPPING, LEVENSSTIJL, VERANTWOORDELIJKHEID.
MIG42: EENHEID EN CONSULTATIE. Bahá'í BIJDRAGE LOKALE AGENDA 21 / PAUL VERHEY // NIEUWSBRIEF 6 (NL), 1996. - ETHIEK, COMMUNICATIE, BESLUITVORMING.
MIG43: MILIEU : APOCALYPS NABIJ // DWM, 07:99. - ENERGIETAKS, KLIMAATVERANDERING, CO2 EMISSIERECHTEN, VOETAFDRUK, OERBOSSEN, WATER, VIS, NEMESIS, WAARDEN, BELGIE, ANIL AGARWAL, ZONNE-ENERGIE, BP AMOCO.
MIG44: STATEMENT BRAHMA KUMARIS TO UNCED. - RIO, 1992.
MIG45: Local Agenda 21 and world citizenship // Bahá'í Community, Isle of Wight. - 4 p. + publicatie-lijst. - Wereldburgerschap, BIC.
MIG46: Ons milieu / Christine Savat // KL, 13:12:00. - Broeikaseffect, water, kyoto, klimaatverandering, Bernard Sorel, Commissie behoud van Schepping, Bisschoppenconferentie.
MIG47: Den Haag stopt broeikaseffect // Tertio, 13:12:00


MILIEU EN LANDBOUW

MIL4: INSEKTENBESTRIJDING MET SCHIMMELS / R.A.SAMSON. - ECTOPARASIETEN, BIOLOGISCHE BESTRIJDING // NATUUR EN TECHNIEK, 1979. - 16 P. : ILL.
MIL10: INDIA : BOOM IS ALS 10 ZONEN. - DWM, 12:79. - KORT ARTIKELTJE
MIL15: BIOLOGISCH-DYNAMISCHE TUINBOUW VOOR DERDE WERELD / BAS TIMMERS. - KLEINSCHALIG, GEZONDHEID EN VOEDING, AANGEPASTE TECHNOLOGIE, ONTWIKKELINGSLANDEN. - DWM NR.16, 10:81. - 2 P.
MIL18: GEWASBESCHERMING 1983 / A.F.H.BESEMER. PYRETHROIDEN : NIEUWE INSEKTENBESTRIJDERS / JAN BLOM. - SELECTIEVE WERKING, BREED WERKINGSSPECTRUM, PERSISTENTIE, ACCUMULATIE, VOEDSELKETEN, RESISTENTIE, PYRETHRUM, PYRETHROIDEN, BESTRIJDINGSMIDDELEN, SYSTEMISCH. - CHEMISCH MAGAZINE, 04:83. - P.169-185
MIL20: RICHARD ST.BARBE BAKER : 1889-1982 . - SASKETCHEWAN, MAN VAN BOMEN. - Bahá'í NEWS, 10:82. - 1 P. : ILL.
MIL30: THE CHEMICAL DEFENSES OF HIGHER PLANTS : SOME PLANT-PRODUCED CHEMICALS POISON HERBIVORES OR REPEL THEM; OTHERS REDUCE PLANTS' NUTRITIVE VALUE OR IMPEDE AN INSECT'S GROWTH. HERBIVORES IN TURN HAVE WAYS OF EXPLOITING THESE NATURAL PRODUCTS (CHEMISCHE VERDEDIGING BIJ HOGERE PLANTEN : PLANTENVERGIFTEN OF REPELLANTS VOOR PLANTENETERS; STOFFEN DIE VOEDINGSWAARDE VERMINDEREN OF INSEKTGROEI REMMEN; PLANTENETERS MAKEN OP HUN BEURT GEBRUIK VAN DEZE STOFFEN) / GERALD A.ROSENTHAL. - SCIENTIFIC AMERICAN, 11-12:85. - P. 76-81 : ILL.
MIL31: FRUITZIEKTEN TE LIJF MET STERIELE MANNETJES / J.A.SAMSON. - CITRUSTEELT, VIRUSZIEKTEN, INSEKTEN, BIOLOGISCH EVENWICHT, FRUITVLIEG. - BIW, 10:04:87. - 2 P.
MIL32: VOORAL KINDEREN DUPE VAN PESTICIDEN // IS, 02:90. - UNEP, MOSTAFA TOLBA, BIOTECHNOLOGIE.
MIL33: PESTICIDEN IN DERDE WERELD : 220.000 MOORDEN PER JAAR : GIFTIGE TENTAKELS VAN IMPERIALISME. - DODELIJKE PLANTENBESCHERMING, WINSTGEVENDE MULTINATIONALE ZAAK, MONSANTO, PESTICIDEN: GIFDOOD VOOR WERELD, DERDE WERELD: EERSTE SLACHTOFFER, MISLEIDENDE EN DODELIJKE REKLAME, WEERWERK IN DERDE WERELD. - INTERNATIONALE SOLIDARITEIT (AIB), 04:90. - 3 P.
MIL34: WORLD FORESTRY CHARTER GATHERING : REPORT ON THE SITUATION OF WORLD'S FORESTS (WERELD BOS HANDVEST : RAPPORT SITUATIE WOUDEN WERELD, 12:89) / CHARLES J.LANKESTER // ONE COUNTRY, 01-03:90. - P.1-9 + RICHARD ST.BARBE BAKER : MAN OF THE TREES (3P.). - Bahá'í BIC.
MIL35: AFRIKA : PRIJS MECHANISATIE : DURE TRACTOREN EN OSSEN VERNIELEN BODEM / ANKE REUVEKAMP // IS, 07:91. - P.20-22 : ILL. - AANGEPASTE TECHNOLOGIE, EROSIE, TREKDIEREN, GROND.
MIL36: BOLIVIAN ENVIRONMENTAL RESEARCH CENTER FOCUSES ON PROBLEMS OF ALTIPLANO (ONDERZOEKSCENTRUM BOLIVIA RICHT ZICH OP PROBLEMEN HOOGVLAKTE) // ONE COUNTRY, 01-03:91. - P.1,8-11 : ILL. - AANGEPASTE TECHNOLOGIE, Bahá'í PROJEKT, OPVOEDING, ZONNEENERGIE, SERRE, DOROTHY BAKER.
MIL42: BESTRIJDINGSMIDDELEN : MONSTERS ZONDER WAARDE. - GREENPEACE, 1992. - 14 P. : ILL. - BELGIE, PESTICIDEN, VERKOOP, KRINGLOOP.
MIL45: INDRINGERS VEROVEREN VICTORIAMEER / HERBERT BLANKESTIJN // IS, 02:98. - P.32-37. - WATERHYACINT, NIJLBAARS, CICHLIDEN, FURU, HOUTKAP.
MIL46: Dood van een monarch / Benny Härling // Greenpeace, 04:99. - 2 p. - Genetische manipulatie, Bt-mais, Monarch-vlinder, resistentie.
MIL47: Biopesticide doet sprinkhaan das om // IS, 01:01. - Nigeria, schimmel.


ONTWIKKELING, ECONOMIE EN HANDEL

OEH2: MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN MNO'S / PHILIPPE LAURENT. - LONDON, 7:04:75. - 12 P. - NIEUWE INTERNATIONALE EKONOMISCHE ORDE, INVESTERINGSVERMOGEN, KAPITAAL, BETALINGSBALANS, VERBRUIKERS, WERELDMARKT, TECHNOLOGIEOVERDRACHT, ONTWIKKELINGSLANDEN, POLITIEK.
OEH3: HANDEL TUSSEN CENTRUM EN PERIFERIE / STEFAAN MARIJSE. - BRX : ITECO, 1973. - 14 P. - NIEUWE INTERNATIONALE ARBEIDSVERDELING, RECHTVAARDIGE INTERNATIONALE HANDELSSTRUKTUUR, ONGELIJKE RUIL. - MET BIBLIOGRAFIE.
OEH7: Bahá'í BIC AND UNCTAD VI / NY : BIC, 1983. - 2 P.
OEH9: WERELDPLAN VOOR ALLE MENSEN / PIETER KOOISTRA. - ADAM : UNO-INKOMEN VOOR ALLE MENSEN, [1983]. - 13 P. - BROCHURE
OEH10: ON THE REALISATION OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (OVER VERWERVEN ECONOMISCHE, SOCIALE EN KULTURELE RECHTEN) / VERKLARING Bahá'í BIC. - 3 P. - NATUURLIJKE HULPBRONNEN, GRONDSTOFFEN, NIEUWE INTERNATIONALE ORDE, ETHIEK, WAARDEN.
OEH16: VOEDSELMARKT / R.DE MEYER // NOORD-ZUID CAHIER, 06:93. - P.49-62. - MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN MNO'S, ZAADHANDEL, UNILEVER.
OEH18: BREKEN MET INTERNATIONALE GELDIMPERIALISME / ALOISO LORSCHEIDER // WB, 03:92. - BRAZILIE, RECHTVAARDIGHEID, SOLIDARITEIT, GEMEENSCHAP.
OEH20: VERHOUDINGEN KAPITAAL EN ARBEID AANVANG XXISTE EEUW / ALAIN LIPIETZ // OIKOS, 02:97. - SOCIALISME, INDIVIDUALISME, MONDIALISERING, CONCURRENTIE, INDUSTRIE, MILIEU.
OEH21: BEDENKINGEN BIJ LESSIUS' INTRESTLEER / T.VAN HOUDT. INTRESTDEBAT IN HET WESTEN / L.VAN LIEDEKERKE. RIBA IS VERBODEN / B.CAPEAU // ETHISCHE PERSPECTIEVEN 01:93 EN 05:95. - KREDIET, WOEKER.
OEH22: MICROCREDIT SUMMIT: NGO'S // ONE COUNTRY 01-03:97. - Bahá'í BUSINESS FORUM.
OEH23: GELIJKHEID VAN WAT ? / KURT DEVOOGHT. LA SOCIALITE DE L'ARGENT : ETHISCHE VISIE OVER ECONOMIE, ONDERNEMEN EN GELD / ROGER BURGGRAEVE. SOCIALE ROL VAN ONDERNEMER / LUK BOUCKAERT // ETHISCHE PERSPECTIEVEN, 3-4:97. - LEVINAS, GELD, BARMHARTIGHEID, VERANTWOORDELIJKHEID, RECHTVAARDIGHEID, MARKTECONOMIE, COMPETITIE, EIGENBELANG.
OEH24: BELOFTE VAN GANDHI EN TAGORE: NOBELPRIJSWINNAAR AMARTYA SEN OVER ECONOMIE INDIA // FILOSOFIE MAGAZINE, 01:01:99.
OEH25: PROTEST TEGEN IMF EN WERELDBANK // DS, 18:04:00. - + VRIJSPRAAK IMF EN WERELDBANK / RUDY DE MEYER. - AANDEELHOUDERS, MINISTERS VAN FINANCIEEN, STRUCTURELE AANPASSING SAP, MICHEL CAMDESSUS, LIBERALISERING, ARMOEDEBESTRIJDING.
OEH26: Westers banksysteem strookt niet met Islam / Farha, Bokhari // DS, 05:09:00. - Pakistan, riba, rente.
OEH27: Wie controleert wereldbank / Evert Nieuwenhuis // IS, 01:01. - IMF, democratie, parlementarians against poverty.
OEH28: IMF aan schandpaal / T.Peeters // Tertio, 01:01. - Wereldbank, schuldenlast, armoede.
OEH29: Wereldbank heeft imagoprobleem / Ismail Serageldin // IS, 02:01. - Wolfensohn, water, steden, cultuur, fundamentalisme.
OEH30: Wereldbank neemt een bochtje // DWM, 10:99.- Wolfensohn, sociale ontwikkeling, IMF.


ONTWIKKELING, ENERGIE


OEN27: SUBMISSION TO INTERFAITH PROGRAM FOR PUBLIC AWARENESS OF NUCLEAR ISSUES (VERKLARING AAN INTERRELIGIEUS PROGRAMMA VAN PUBLIEKE BEWUSTMAKING VOOR NUCLEAIRE AANGELEGENHEDEN) / WILLIAM S.HATCHER, DJAMSHID KHATAMIAN. - S.L. : Bahá'í CANADA, 1984. - 41 P. + BAHA'IS CANADA BEMIDDELEN IN DISCUSSIE OVER KERNENERGIE // Bahá'í BERICHTEN NEDERLAND, 09:86 - HISTORISCHE KWESTIE, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING, VREEDZAAM GEBRUIK KERNENERGIE, ROL REGERING, NIEUWE MANIER VAN CONSULTATIE BINNEN WETTELIJK KADER, MORELE UITDAGING, EENHEID, ETHIEK, BESLUITVORMING, DEMOCRATIE, VERTEGENWOORDIGING, OMBUDSMAN, RAADGEVEND LICHAAM.
OEN29: DECLARATION LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE BAHA'IE A LA VINGT-SIXIEME CONFERENCE DU PACIFIQUE SUD (VERKLARING BIC OP 26STE CONFERENTIE STILLE ZUIDZEE EILANDEN), PAPEETE, FRANS-POLYNESIE, 3-5:11:86. - NY : BIC, 1986. - 1 P. - HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN.
OEN30: Bahá'í BIC STATEMENT TO THE UNITED NATIONS CONFERENCE FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE PEACEFUL USES OF NUCLEAR ENERGY (BIC VERKLARING OP VN CONFERENTIE VOOR BEVORDERING INTERNATIONALE SAMENWERKING VOOR VREEDZAAM GEBRUIK KERNENERGIE) GENEVE, 23:03-10:04:87. - NY : BIC, 1987. - 2 P. - GEESTELIJKE PRINCIPES, POLITIEKE EENHEID.
OEN35: DOORBRAAK ZONNEENERGIE / INGE PRANGER // IS, 10:95. - ZONNECELLEN, STROOMWERK, OOST-AFRIKA.
OEN36: ZONNE-ENERGIE UIT RUIMTE // DS, 28:10:97. - NASA.


ONTWIKKELING, GODSDIENSTEN EN ETHIEK

OG1: ARUSHA VERKLARING / JULIUS NYERERE // KOSMODOK, JRG. 5 NR.3:72. - 10 P. - CREDO VAN TANU, SOCIALISTISCHE POLITIEK, UITBUITING, KONTROLE PRODUKTIEMIDDELEN, BOEREN EN ARBEIDERS, DEMOKRATIE, MAATSCHAPPELIJKE ZELFSTANDIGHEID, BUITENLANDSE HULP, GIFTEN, LENINGEN, PARTIKULIERE INVESTERINGEN, ONTWIKKELING, GELD, INDUSTRIALISATIE, LANDBOUW, LEIDING. REGERING EN ANDERE INSTELLINGEN. LIDMAATSCHAP.
OG13: BRIEF UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID, 13:12:83, I.V.M. DIENSTEN DIE Bahá'í JONGEREN KUNNEN VERLENEN IN BUITENLAND IN SAMENWERKING MET VRIJWILLIGERSORGANISATIES. ONDERRICHT, PIONIERSWERK. - BELGISCHE Bahá'í BERICHTEN, 1983 - 1 P.
OG13B: BRIEF UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID, 20:10:83, I.V.M. DEELNAME Bahá'í WERELDGEMEENSCHAP AAN PROJEKTEN VOOR SOCIAAL-EKONOMISCHE ONTWIKKELING. // BELGISCHE Bahá'í BERICHTEN, 1983. - 3 P.
OG15: NIEUWS VERENIGDE NATIES // EENHEID, [1984]?. - NIEUWE BENADERINGEN ONTWIKKELING: RECHTVAARDIGE WERELD BOUWEN: NGO'S, A.T.ARIYARATNE (PRESIDENT SRI LANKA), KONING BOUDEWIJNPRIJS. GEESTELIJKE BOODSCHAP OP RELIGIEUZE DIENST NGO'S: DADI PRAKASHMANI, BRAHMA KUMARIS. - 1 P.
OG15B: SOCIAAL EKONOMISCHE ONTWIKKELING : BIJDRAGE BAHA'IS / BIC DOCUMENT T.G.V. JAARLIJKSE NGO CONFERENTIE "NIEUWE BENADERINGEN VAN ONTWIKKELING", 5-7:09:84. - PRINCIPES VOOR ONTWIKKELING, DESKUNDIGHEID EN ORIENTATIE, ERVARING, SAMENWERKING MET VERENIGDE NATIES. - 5 P.
OG18: ASSEMBLEE SPIRITUELLE NATIONALE DES BAHA'IS BELGIQUE, REUNION EXTRAORDINAIRE DU 3:08:84 : CONSULTATION WITH THE NATIONAL ASSEMBLY AND MR. OJERMARK (NATIONALE GEESTELIJKE RAAD BAHA'IS BELGIE, BUITENGEWONE VERGADERING : KONSULTATIE MET PAUL OJERMARK). SOCIAAL EKONOMISCHE ONTWIKKELING. - 1 P.
OG19: THE WORKING GROUP Bahá'í DEVELOPMENT WORK THE NETHERLANDS (WERKGROEP Bahá'í ONTWIKKELINGSWERK NEDERLAND) / BRIEF UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID, 10:04:85. - 2 P.
OG22: KONSULTATIE MET PAUL ÖJERMARK, DEN HAAG, 07:85 / GUIDO COOREMAN, SASKIA BOSMAN. - MASHRIQU'L ADHKAR (HUIS VAN AANBIDDING) ALS MODEL. BIC EN SOCIALE EN EKONOMISCHE ONTWIKKELING. Bahá'í ONTWIKKELING SOCIAAL EN EKONOMISCH VLAK. PRAKTIJKVOORBEELDEN. WESTERSE WERELD. SOCIAAL EKONOMISCHE EN GEESTELIJKE ONTWIKKELING GEHEEL. VRAGEN. - 7 P.
OG23: HINDOUISME, SPIRITUALITES HINDOUES ET DEVELOPPEMENT (HINDOEISME, HINDOE SPIRITUALITEIT EN ONTWIKKELING) / THIERRY VERHELST. - VEDANTA, BALARAM REDDIA, RAMANA MAHARSHI, MAHATMA GANDHI, M.BASKARAN RAMDAS, M.SHANKAR, ASHRAM AUROBINDO, BEDE GRIFFITHS, BHAKTI, M.JEYARAJ, RAMAKRISHNA, VIVEKANANDA, M.NAGARAJ, ICRA (INSTITUUT VOOR CULTUREEL ONDERZOEK EN AKTIE), PIPAL TREE, SOCIO-POLITIEK ENGAGEMENT, PLURALISME, MME. SHANTA, CHINMAYA ZENDING, DANIEL EN HANSA MAZGAONKAR, SARVODAYA, VREDESHUIS, RAM-RAJ (DORPS-MACHT), MARXISME, VINOBA BHAVE, GEWELDLOOSHEID, VASANT NAGULKAR, INLANDSE VOLKEREN, SIDDHARTA, CULTUUR. // VOIES L'ORIENT, 07-12:85. - P.3-41
OG29: UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID : SOCIAAL EKONOMISCHE ONTWIKKELING, 16:06:87 (ENGELS). - Bahá'í BENADERING, GROEPSBESLUITVORMING, GEMEENSCHAPSONTWIKKELING, KINDEROPVOEDING, AANMOEDIGING VROUWEN, LAGERE SCHOLEN, LANDBOUW, GEZONDHEIDSZORG, RADIO, INTERNATIONALE SAMENWERKING, RADIO ECUADOR, LANDBOUWPROJEKTEN WALUNGU DISTRIKT, KIVU, ZAIRE. - 13 P.
OG31: DECLARATION LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE BAHA'IE A LA 40IEME SESSION LA COMMISSION DES DROITS L'HOMME, GENEVE, 02:84 (VERKLARING BIC OP 40STE ZITTING COMMISSIE VOOR RECHTEN VAN MENS). - RECHT OP BESTAANSMINIMUM, RECHT OP ONTWIKKELING, INTERNATIONALE SAMENWERKING, DEELNAME BEVOLKING, LOKALE RADEN. - 4 P.
OG33: Bahá'í BIC STATEMENT TO THE 41ST SESSION OF THE COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, GENEVE 02:85 (VERKLARING BIC OP 41STE ZITTING COMMISSIE VOOR RECHTEN VAN MENS). - PROBLEMEN I.V.M. RECHT OP BESTAANSMINIMUM, ONTWIKKELING, NATIONALE SOUVEREINITEIT, GRONDSTOFFEN, ONDERWIJS, EENHEID MENSHEID. - 2 P.
OG42: A SURVEY OF BASIC EDUCATION ACTIVITIES IN SELECTED Bahá'í COMMUNITIES 10:88 (OVERZICHT AKTIVITEITEN OP VLAK BASIS-EDUKATIE IN UITGEKOZEN Bahá'í GEMEENSCHAPPEN) / UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID, DEP. SOCIAAL EKONOMISCHE ONTWIKKELING. BRIEF 12:89. - BEVORDERING OPVOEDING DOOR LOKALE Bahá'í GEMEENSCHAP, LEZEN, ALFABETISATIE, MORELE EN GEESTELIJKE OPVOEDING KINDEREN, GEMEENSCHAPS SCHOLINGS-CENTRA, FORMELE SCHOLEN, REGIONALE EN NATIONALE INSTITUTEN, PROGRAMMA'S. Bahá'í SCHOLEN EN RADIOZENDERS, GEMEENSCHAPSOPVOEDING, BASIS-EDUCATIE, RUHI-INSTITUUT, FAIZI BEROEPSSCHOOL PLATTELANDSVROUWEN, REGIONAAL KOMITEE VOOR SOCIAAL EKONOMISCHE ONTWIKKELING IN KIVU (CREDESE), GUAYMI CULTUREEL CENTRUM, RADIO Bahá'í ECUADOR. - 20 P.
OG43: ECONOMIC MODELING OF LAW OF HUQUQU'LLAH/ KEITH CHRISTIAN JENSEN // INSTITUTION OF HUQUQU'LLAH NEWSLETTER, 09,11:94. - Bahá'í.
OG45: STATEMENT 33 ZITTING VN-COMMISSIE RANG VROUW / Bahá'í BIC. - 29 MAART-7:04:89. - 2P. - ONTWIKKELING, ONDERWIJS, ALFABETISATIE, TEWERKSTELLING, GEZONDHEIDSZORG, BEVOLKINGSVRAAGSTUK, KINDEREN. INDIA: FAIZI INSTITUUT.
OG47: UN PRINCIPE FONDAMENTAL : L'AGRICULTURE ET LA PROMESSE DE LA PAIX MONDIALE (FUNDAMENTEEL PRINCIPE: LANDBOUW EN BELOFTE WERELDVREDE) / PAUL HANLEY // PENSEE BAHA'IE NR.113:91, LENTE 1991. - P.5-31 + CODE UNIVERSEL DE COMPORTEMENT ECOLOGIQUE / NGO-SYMPOSIUM, BANGKOK, 10-16:10:90 (UNIVERSELE ECOLOGISCHE GEDRAGSCODE). - PLATTELANDSONTWIKKELING, MILIEU, LANDBOUW EN NIEUWE WERELDORDE, AARDE.
OG49: ONTWIKKELING, CULTUUR EN DEMOCRATIE / J.P.PRONK. - DEN HAAG : VOORLICHTINGSDIENST ONTWIKKELINGSSAMENWERKING MINISTERIE BUITENLANDSE ZAKEN, 1991. - 6 P. - TOESPRAAK WERELDDAG VOOR CULTURELE ONTWIKKELING, VN, 31:05:91, TECHNOLOGIE, NATUUR, NATIONALE STATEN, WERELDORDE.
OG52: NIEUWE WERELDORDE SCHEPPEN // NIEUWBRIEF WERELD GOEDE WIL NR.3, 09:91. - 14 P. - BEVAT: VISIE VAN VRIJHEID, DEMOCRATIE, EENHEID EN EERLIJK DELEN. ZWAARDEN OMSMEDEN TOT PLOEGSCHAREN. NIEUWE INTERNATIONALE ECONOMISCHE ORDE. WERELD MILIEU ORDE. VERENIGDE NATIES VN EN NIEUWE ORDE VAN WERELD REGERING. ALICE BAILEY OVER NIEUWE WERELDORDE. - DUURZAME ONTWIKKELING, VREDE, F.MAYOR ZARAGOZA, JOHN KENNETH GALBRAITH, F.SAGASTI, INDIRA GANDHI.
OG53: THAISE BOEREN LEREN MEDITEREN : WAT ONTWIKKELING HEET IS ILLUSIE / JAN LANDMAN // WW NR.217, 09:91. - P.17-19. - BOEDDHISME, HEBZUCHT, BEVRIJDING, NATUUR, NIRWANA, VOEDSEL.
OG54: DUURZAME ONTWIKKELING VOOR IEDEREEN / ANIL AGARWAL // DWM 01:92. - UNCED, MILIEU, BOSBEHEER, RECHT INFORMATIE
OG57: NIEUWE WERELDORDE // DE OPEN POORT, 02:92. - P.2-17. - NIEO, VLUCHTELINGEN, DERDE WERELD, GODS WERELDORDE, PROTESTANTEN.
OG58: ROL VAN DE BIKKHU IN SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELING / R.KLOPPENBORG // GODSDIENSTEN IN VERANDERING . - GENT : COMMUNICATION AND COGNITION, 1984. - P.154-166. - BOEDDHISME, MONNIK, SARVODAYA SHRAMADANA, DORPSONTWIKKELING, SRI LANKA, THAILAND.
OG61: WAT REST VAN VOORKEURSOPTIE VOOR ARMEN? / JOSE MARIA VIGIL // WB, 06:93. - P.13-19. - LATIJNS AMERIKA, BEVRIJDINGSTHEOLOGIE, KAPITALISME.
OG62: DEMOKRATISERING EN MENSENRECHTEN / ERIK DEREYCKE. - D3, 04-05:93. - P.2-3. - BELGIE.
OG64: DIMENSION SPIRITUELLE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (GEESTELIJKE DIMENSIE SOCIAAL ECONOMISCHE ONTWIKKELING) / HOLLY VICK // PENSEE BAHA'IE 119, 07:93. - P.5-17. - TEMPEL, WERELDORDE, EENHEID, MATERIELE VOORUITGANG.
OG65: SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECTS BY Bahá'í COMMUNITIES (DUURZAME ONTWIKKELINGSPROJEKTEN) / HAN JU KIM-FARLEY. - GENEVE : BIC, 21:06:93. - 3 P. - MILIEU, LANDBOUW, VROUWEN, INTEGRALE GEMEENSCHAPS ONTWIKKELING, GEZONDHEIDSZORG, SCHOLEN.
OG66: MODERNE ECONOMIE GEFAALD : SCHAARSTE EN BARBARIJ / RUDOLF BOEHM // MARKANT, 29:10:93. - KLASSEN, KAPITALISME, UITBUITING, WILSKRACHT.
OG69: NEW AGE EN LOUTERING ELLENDE / M.BROERE // ONZE WERELD, 02:94. - ARMOEDEBESTRIJDING, SPIRITUELE GROEI.
OG70: GLOBAL STRATEGY ACTION PLAN SOCIAL DEVELOPMENT / BIC. - NY : Bahá'í, PREPCOM 11:02:94. - SOCIALE ONTWIKKELING, EENHEID MENSHEID.
OG71: CONFERENCE SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT / R.BAUMGARTNER // ALASKA Bahá'í NEWS, 03:94. - MOTTAHEDEH, SOCIAAL ECONOMISCHE ONTWIKKELING.
OG72: ASSOCIATION INDIGENOUS SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT ASOCIACION BAYAN. - PALACIOS (HONDURAS), 1994. - INHEEMSEN, GEZONDHEIDSZORG, Bahá'í, ONTWIKKELING.
OG74: GLOBAL VISIONS STATEMENT // PURITY, 06:94. - BRAHMA KUMARIS.
OG76: KONINKRIJK EN MARKT IN NIEUWE WERELDORDE / MICHEL CAMDESSUS // WB, 07:94. - IMF, NATIONALISME, MONDIALISERING, CHRISTENDOM.
OG78: MOUNT ABU DECLARATION VALUES FOR BETTER WORLD // PURITY, 03:95. - MORELE WAARDEN, ETHIEK, BRAHMA KUMARIS.
OG79: Bahá'í WERELDGEMEENSCHAP EN SOCIALE ONTWIKKELING / BIC, 10:94. - 6 P. + PROSPERITY OF HUMANKIND + ROL ONDERWIJS, MEDIA, KUNSTEN BIJ SOCIALE ONTWIKKELING (5 P.). - VN.
OG80: L'EXPERIENCE D'UNE RHETORICIENNE EN INDE / ALICE ANBERGEN. - NAMUR, 1996. - 16 P. - CALCUTTA, INDORE, Bahá'í, PLATTELANDSVROUWEN.
OG81: GELOVEN IN ONTWIKKELING : RELIGIE MOTOR EN HINDERNIS VOOR ONTWIKKELING / DIDIER SEROO // IS, 02:97. - AFRIKA, HAITI, ISLAM, CHRISTENDOM, WAARDEN.
OG82: GOD MET ONS : RELIGIE EN GEWELD IN NIEUWE WERELDORDE / HENK TIELEMAN // WW, 12:96.
OG83: BOEDDHISME EN SOCIAAL ENGAGEMENT // KUNCHAB 11:96. - DALAI LAMA, THICH NATH HANH, AUNG SAN SUU KYI.
OG84: SRI LANKA: ANTWOORD VAN DE BOEDDHA / J.LANDMAN // WW, 03:96. - MADULUWAWE SOBITHO, KATHOLIEKEN, TAMILS, NGO'S, BALASURIYA, PINKSTERKERKEN, MADIHE PANNASIHA, MORELE WAARDEN.
OG85: VALUING SPIRITUALITY IN DEVELOPMENT = PLACE ET IMPORTANCE DE SPIRITUALITE DANS DEVELOPPEMENT / BIC. - LONDON : WORLD DIALOGUE ON RELIGION AND DEVELOPMENT, 1998. - 23 P. + RAPPORT BIC. - WERELDBANK, SPIRITUELE ONTWIKKELINGSINDIKATOREN, EENHEID IN VERSCHEIDENHEID, RECHTVAARDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID, MORELE AUTORITEIT, WAARDEN, ONAFHANKELIJK ONDERZOEK NAAR WAARHEID, EKONOMISCHE ONTWIKKELING, ONDERWIJS, MILIEUBEHEER, FUNDAMENTELE BEHOEFTEN, BESTUUR EN PARTICIPATIE.
OG86: UNUSUAL MEETING BANKERS AND BELIEVERS // ONE COUNTRY, 01-03:98. - WERELDBANK, WOLFENSOHN, SPIRITUALITEIT, ONTWIKKELINGSINDIKATOR, GEORGE CAREY.
OG87: WORLD FAITHS AND DEVELOPMENT DIALOGUE CLOSING STATEMENT / G.CAREY, J.WOLFENSOHN. - LONDON, LAMBETH PALACE, 18-19:02:98.
OG88: CONGOLESE RELIGIOUS LEADERS' POSITION ON THE WAR. - BRUSSEL, 2000. - KATHOLIEKEN, KERK VAN CHRISTUS, PROTESTANTEN, KIMBANGUISTEN, ORTHODOXEN, ISLAM, GERECHTIGHEID, VREDE, EENHEID, VERZOENING, DEMOCRATIE, VOLK.
OG89: Overschrijding van grenzen : gedachten over activiteiten wereldbank / Gregory Baum // Concilium, 02:99. - IMF, wereldleiding, staten, NGO's, ethiek, godsdiensten, Lambeth, Wolfensohn.
OG90: Globalisering. - Brussel : VN-bureau, 2001. - ondernemingen, verantwoordelijkheid, vrijhandel, schuldvermindering, HIV, geneesmiddelenindustrie.


ONTWIKKELING, GEZONDHEIDSZORG

OGZ22: HEROPKOMST GENEESPLANTEN // UNESCO KOERIER NR.77, 09:79. - P.4-42 : ILL. - BEVAT: AVICENNA: BLOEMEN VOOR GEKWELDE HARTEN / HAKIM MOHAMMED SAID. - VERHANDELING OVER KRUIDEN VOOR HARTKWALEN. VEEL GEBRUIKTE GRONDSTOF / MICHEL A.ATTISSO. HERONTDEKKING DER GENEESPLANTEN / JEAN-MARIE PELT. - GENEZING DOOR OVEREENSTEMMING, ASPIRINE. AFRIKA: GENEESPLANTEN ONDER MICROSCOOP / DONALD E.U.EKONG. UNESCO EN SCHEIKUNDE DER NATUURPRODUKTEN. TIBET: MEDISCHE ENCYCLOPEDIE / LYDIA L.CHOENDANOVA. CHINA: DUIZENDJARIGE TRADITIE EN MODERN ONDERZOEK / WEI WEN. KRUIDENAPOTHEKER, NEPAL. NEPTUNUS' MEDICIJNENVOORRAAD / MARIO PIATELLI. - ZEEEN, OCEANEN, ALGEN. MEXICO: WILDE PLANTEN EN VRUCHTBAARHEID MENS / PIERRE CRABBE. - PIL, ANTICONCEPTIVA, PROGESTERON. BRAZILIE: PREVENTIEF TE GEBRUIKEN PLANTEN / OTTO R.GOTTLIEB, WALTER R.MORS. - GENEESPLANTEN MAYA'S. PLANTEN ALS DRUGBESTRIJDERS. BULGARIJE: VOLKSGENEESKUNDE DOORSTAAT TOETS DER TIJDEN / VESSELIN PETKOV.
OGZ34: AIDS STEEDS MEER ARMOEDEZIEKTE / HANS SPRUIJT, INTERNATIONALE AIDS-CONFERENTIE, A'DAM, 19-24:07:92 // IS, 08:92. - P.20-33. - BEVAT: AIDS UIT SFEER GEHEIMZINNIGHEID, TANERA PROJECT TANZANIA / FRANS VAN DER HOUDT. ZIMBABWE: ZIEKTE LEGE HUIZEN / INGER BIERMAN. - VOLKSTONEEL ZIMBABWE GEVAAR AIDS / ANNEKE JANSEN. TRAUMATISCHE ERVARING INDIA / JOS VAN BEURDEN. NIET ALLES HOPELOOS : NGO'S TEGEN STIGMATISERING.
OGZ35: WETENSCHAPPERS VERONTRUST UITSTERVEN MEDICINALE PLANTEN / JAC NIESSEN // IS, 10:92. - P.17. - BIODIVERSITEIT, GENEESKRUIDEN, TRADITIONELE KENNIS.
OGZ39: STRIJD AIDS MORELE MAATSCHAPPIJ : UITDAGING KERK AFRIKA / BERT CLAERHOUT // DS, 7:04:93. - OEGANDA, CONDOOMS, GEDRAG.
OGZ40: DOSSIER AIDS // D3, 09-10:93. - 19 P. + VLOEK RAKAI // DWM, 11:93. - RUANDA, BURUNDI, KENIA, SOCIAAL-EKONOMISCH, ZUIDOOST-AZIE, LATIJNS-AMERIKA, OEGANDA, VROUWEN.
OGZ41: HOE GEZOND WERELDBEVOLKING / WHO // D3, 10-11:93. - TROPISCHE ZIEKTEN.
OGZ42: ESSENTIELE GENEESMIDDELEN : HOE ARMER LAND DES TE MEER HET BETAALT VOOR MEDICIJNEN // IS, 12:93. - AFRIKA, NEDERLAND, BANGLADESH, ERITREA, BOLIVIA.
OGZ43: GENEESMIDDELENVOORZIENING DERDE WERELD GOEDKOPER / GRAHAM DUKES // IS,  03:97. - GENERISCHE MIDDELEN.


ONTWIKKELING, LANDBOUW

OL2: WORLD FOOD CONFERENCE : STRENGTHENED INTERNATIONAL COOPERATION DISCUSSED IN ROME (WERELD VOEDSEL CONFERNTIE: VERSTERKING INTERNATIONALE SAMENWERKING ROME) // Bahá'í NEWS, 01:75. - P.14-15. - VN, FAO, MOSTAFA TOLBA, KURT WALDHEIM, BIC.
OL3: RURAL DEVELOPMENT IN INDIA : A TEAM OF Bahá'í EXPERTS PLANTS THE SEEDS OF CHANGE (PLATTELANDSONTWIKKELING INDIA: GROEP Bahá'í EXPERTEN PLANT ZADEN VAN VERANDERING) // Bahá'í NEWS, 11:77. - P.2-7 : ILL. - NEW ERA, GEZONDHEIDSZORG.
OL5: PLATTELANDSONTWIKKELING // VIERKRANT ITECO, JRG.5 NR.2:80. - P.3-22. - BEVAT: WAARBIJ MENS WEER MEETELT / MICHEL VAN DEN BOGAERT. - VOLK, INTEGRALE STRATEGIE, MENSELIJKE BENADERING, INDUSTRIELE, BEWUSTWORDING. PROJECT PLATTELANDSONTWIKKELING "ALLEMAN" / JEF GELDHOF. - JAAR VAN DORP, VORMING, BOEREN, VLAANDEREN, BELGIE. PLATTELANDSONTWIKKELING : KWESTIE VAN INVESTERING, TECHNOLOGIE EN STRATEGIE / JULIUS NYERERE, ROME 06:79 (// IS, NR.12:79). - POLITIEK, OVERSCHOTTEN, HULPBRONNEN, NATIONALE ONTWIKKELING, MACHT AAN VOLK.
OL9: GHANA GEITENPROJEKT : MAARTENTUIN / DIRK VAN HAREN NOMAN // SOBER VOOR ANDEREN, 1984-1985. - 20 P. - ECOLOGISCHE LANDBOUW.
OL11: AGRICULTURAL AND FORESTRY DEVELOPMENT PROJECTS (LAND- EN BOSBOUW ONTWIKKELINGSPROJEKTEN) // Bahá'í INTERNATIONAL NEWS SERVICE, 02:86, P.19. - STATISTIEKEN.
OL13: DECLARATION LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE BAHA'IE, 11 SESSION MINISTERIELLE DU CONSEIL ALIMENTAIRE MONDIAL (VERKLARING BIC, WERELD VOEDSEL RAAD, PARIJS 10-13:06:85). - NY : Bahá'í, 1985. - 4P. - HONGER, ONTWIKKELING, PRODUKTIE, DISTRIBUTIE, ARMOEDE, RIJKDOM, LANDBOUW, HERWAARDERING BOER.
OL16: DECLARATION LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE BAHA'IE 20IEME SESSION LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (VERKLARING BIC ZITTING ECONOMISCHE COMMISSIE VOOR AFRIKA), ADDIS-ABEBA, 25-29:04:85. - NY : BIC, 1985. - 4P. - LANDBOUW, HERWAARDERING BOER, ONTWIKKELING.
OL17: HONGER HOEFT NIET // WB, 01:87. - P.1-24. - BEVAT: LANDBOUWTECHNOLOGIE EN HONGERVRAAGSTUK / TIMS, ZEEUW. - HONGERBESTRIJDING. VOEDSELPRODUKTIE EN TECHNOLOGIE. NATIONAAL BELEID. DONORBELEID INTERNATIONALE ORGANISATIES NGO'S. HONGER MOETEN WE SAMEN BESTRIJDEN / SUSAN GEORGE. - WERELD VOEDSEL RAAD, FAO, NGO'S, REGERINGEN, BIOTECHNOLOGIE. VOEDSEL VOOR ALLES / FRANCIS MOORE, JOSEPH COLLINS. - ZELFVOORZIENING, BASISINITIATIEF. GROENE VALLEIEN IN WOESTIJN / ANDY CRUMP. - SAOEDI ARABIE, KOEWEIT. HONGER TEMIDDEN OVERVLOED / DAVID MOLINEAUX. - KOLONIALISME, LATIJNS-AMERIKA.
OL25: TRADITIONELE GRAANSCHUURTJES IN AFRIKA // DWM, 1990. - FOTO'S.
OL35: VOEDSELVEILIGHEID : BIOTECHNOLOGIE BEDREIGING OF ZEGEN? / HENK HOBBELINK // NOORD-ZUID CAHIER, 06:93. - P.73-81. - BACILLUS THURINGIENSIS, RESISTENTIE.
OL36: FIRST LADIES INZET PLATTELANDSVROUWEN / V.JANSSENS // DS, 26-27:02:94. - GRAMEEN-BANK BANGLA-DESH.
OL39: EUROPEES NEE PATENTEN GOED DERDE WERELD / J.DE BRUYN // DS, 7:03:95. - GENETISCHE MANIPULATIE, BIODIVESITEIT, BROEDERLIJK DELEN.
OL41: PIRATEN WILLEN PLANTEN / VAN DAMME // KNACK, 26:05:99. - SHUAR INDIANEN, ECUADOR, PHILIPIJNEN, BIODIVERSITEIT.
OL42: WATER IN WOESTIJN : TERRA COTTEM IN SAHELLANDEN // KL, 16:02:00. - VAN COTTHEM, TC-DIALOGUE, VROUWEN, AFRIKA.
OL43: Meer mais? Stop wieden // IS, 03:01. - biologisch, duurzaam, compost.
OL44: Biologische bestrijding stengelboorder succes // IS, 06:01. - sorghum, mais, sluipwesp.

ONTWIKKELING, LANDEN

OLN1B: NICARAGUA : SANDINISTEN EN INDIANEN. VRAAGGESPREK MET ARMSTRONG WIGGINS. PRINCIEPSVERKLARING SANDINISTISCHE VOLKSREVOLUTIE OVER INHEEMSE GEMEENSCHAPPEN VAN ATLANTISCHE KUST. // HOKA HEY, 3DE JRG. NR.10:83. - 10 P.
OLN1: NICARAGUA MISKITOS. - BEVOLKING NICARAGUA. INDIAANSE GEWOONTEN. GESCHIEDENIS VAN LA COSTA. // SHANTI-VREDE, 10:83. - 9 P. : ILL.
OLN2: NICARAGUA MISKITOS : MISURASATA EN STEADMAN FAGOTH MÜLLER. - INFONAC. ALPROMISU. SOMOZA. MISURASATA. VERTEGENWOORDIGING IN STAATSRAAD. GRONDPROBLEEM EN OPRICHTING INNICA. INDIAANSE LEIDERS IN GEVANGENIS. // SHANTI-VREDE, 11:83. - 12 P; : ILL.
OLN3: MGR. SCHLAEFER : VERKLARING OP 31:12:83. // SHANTI-VREDE, 02-03:84. - 2 P.
OLN4: NICARAGUA MISKITOS. - INDIANEN, GEOFFERD OP ALTAAR NATIONALE EN INTERNATIONALE BELANGEN? STEADMAN VERZET ZICH TEGEN SANDINISTEN. INDIAANSE BEVRIJDINGSPROCES. THOMAS BORGE: WIJ MAAKTEN FOUTEN TEGEN MISKITO'S. RODE KERSTDAG. LEIMUS, MOORD OP 10 MIJNWERKERS. VRIJ LAND - TASBA PRI. // SHANTI-VREDE, 04-05:84. - 7 P. : ILL.
OLN5: NICARAGUA MISKITOS. - GODSDIENST VAN MISKITOS. WIE WAREN MORAVISCHE BROEDERS? NIKOLAUS LUDWIG GRAAF VON ZINZENDORF. HERNHUTTERSE ZENDING. // SHANTI-VREDE, 07:84. - 6 P. : ILL.
OLN7: NICARAGUA. - VERHAAL VOORAF. OP BEDEVAART. HOOP DOET LEVEN. HOOP DOET BEVEN. // WW, 03:85, NR.152. - 15 P. : ILL.
OLN11: VERDEELD MISKITO-LAND OPNIEUW ONDER SPANNING / FRANS WELMAN // IS, 09:92. - P.12-15 : ILL.

OLS1: SRI LANKA: SARVODAYA SHRAMADANA : LAAT DUIZEND DORPEN BLOEIEN. GEWELDLOZE WEERBAARHEID. // [KL, S.A.?] 3P. : ILL.
OLS2: SARVODAYA SHRAMADANABEWEGING IN SRI LANKA, OF GEWELDLOZE VERANDERING NAAR RECHTVAARDIGER MAATSCHAPPIJ. - ONTSTAAN. FILOSOFISCHE BASIS. GANDHI. ORGANISATIE-BASIS. ONTWIKKELING EN METHODE VAN BEWEGING. GOEDE VERSTEVIGEN EN AANMOEDIGEN. FOUTEN VERMIJDEN. DORP OPEN VOOR WERELD PROGRAMMA. // [DWM ?], 3 P.
OLS3: SARVODAYA SHRAMADANA SANGAMAYA. SRI LANKA : BRUG NAAR VERBETERING / JAN VELTEROP. - GANDHI, VINOBA BHAVE, METTA, KARUNA, MUDITHA, UPEKKHA, GEMEENSCHAPSONTWIKKELING, GEWELDLOZE DIREKTE AKTIES, REVOLUTIE, DORPSONTWIKKELING. // MORATUWA (SRI LANKA) : BULLETIN BHOEDAN, S.A.. - 6 P.
OLS5: J.P. NARAYAN OVERLEDEN : POLITIEKE GEWETEN INDIA // BVL, 9:10:79. - 1 P. : ILL.
OLS6: INTERVIEW / A.T.ARIARATNE // WERELD GOEDE WIL, WINTER 85. - 3 P.
OLS7: SARVODAYA BOUWT BRUGGEN VAN VERTROUWEN / ELS DE TEMMERMAN // WW NR.218, 10:91. - VREDESBRIGADE, SRI LANKA, TAMIL.
OLS8: INTEGRATED APPROACH COMMUNITY HEALTH AND ENVIRONMENT: SARVODAYA SRI LANKA / VINYA S.ARIYARATNE. - ANTWERP, FIRST GLOBAL EUROPEAN CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH, 25-30:10:93. - DORPSONTWIKKELING.

OLT1: DONOREN STAREN ZICH BLIND OP MISLUKTE PROJECTEN / BRIGITTE ARS // IS, 01:95. - CORRUPTIE, WATERPUTTEN, AIDS, ZWANGERSCHAP.
OLT2: BELGISCH OVERLEVINGSFONDS IN TANZANIA // DIMENSIE 3, 01:97. - P.1-12 : ILL.


ONTWIKKELING EN WETENSCHAP

OW4: BOUWEN MET AARDE // D3, 07-08:85. - 20 P. : ILL. + BOUWEN MET AARDE : AFRIKA // DWM, 12:86 (P.16-17) + BOUWEN MET AARDE, VERSLAG INTERNATIONAAL COLLOQUIUM ABOS // D3, 11-12:84, 4 BLZ. - BEVAT: BOUWEN MET AARDE : WAAROM. - EKONOMISCHE EN INSTITUTIONELE ASPEKTEN. HOE BOUWEN MET AARDE. - VERBETERING, BASISTECHNIEKEN, IVOORKUST, MEXICO, THAILAND, VS, EUROPA. BELGISCH POTENTIEEL. - RWANDA, ABOS.
OW5: ON HUMAN RIGHTS AND SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS (OVER RECHTEN VAN MENS EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN) / VERKLARING Bahá'í BIC OP 11DE BIJEENKOMST, 12:08:85. - 2 P.
OW14: NAAR NIEUWE GENETISCHE WERELDORDE // DWM, 12:96. - P.4-10 : ILL. - CORIELL CELL REPOSITORIES, MENSELIJKE GENEN, INDIANEN, PATENTEN, MENSELIJK GENOOM DIVERSITEITSPROJEKT, BIODIVERSITEIT.


UNICEF, ONDERWIJS-SYSTEMEN

UNICEFM1: STEINERPEDAGOGIE. - 6 P. - RITME, ANTHROPOSOFIE.
UNICEFM1B: LICHTEN VAN DE VREDE = LIGHTS OF THE WORLD / DEBORAH H.CHRISTENSEN // Bahá'í VIZIER, 18DE JRG. NR.2 = Bahá'í NEWS 12:78, 01-02:79. - P.8-20,8-11,6-9,6-8. - INT. JAAR KIND, LEREN, ONTWIKKELING, MENS, VOORBEELD, GEWOONTES, TV, COMMUNICATIE, SPEL, WERK.
UNICEFM2: ONDERWIJS / GIE LUYTEN // DE NATUURLIJKE WEG, HERFST 1978. - P.6-13. - STEINER, ANTHROPOSOFIE, INTELLEKTUEEL, KREATIEF, ELITE, ALTERNATIEVE SCHOOL.
UNICEFM5: WIE JEUGD HEEFT : NIEUWE UNIVERSITEIT LEOPOLD SENGHOR EN ROGER GARAUDY // BVL, 14:12:79. - KULTUUR.
UNICEFM6: STEINERPEDAGOGIE / G.VAN KERCKHOVEN, A.HENNY, LUK VANDECASTEELE, H.KRAAMWINKEL, AAD VAN MAANEN, J.SEGERS, G.HELZEN // VERENIGING VLAAMSE LEERKRACHTEN, 01-02:82. - P.1-10. - WALDORFSCHOLEN, VRIJHEID ONDERWIJS, GELIJKE KANSEN, MENSBEELD, LEERSTOF, OPVOEDING, KUNSTZINNIG-DIDACTISCH, BESTUUR, OUDERS, VRIJE SCHOLEN, LEVEN, ADRESSEN.
UNICEFM10: NIEUWE TIJDPERK SCHOLEN / BARBARA KLEIJNE. WHOLE BRAIN LEARNING / MAARTEN KLEIJNE. - UNIVERSELE OPVOEDING, :88. - DANIEL JORDAN SCHOLEN.
UNICEFM11: EDUCATION NEW WORLD ORDER / A.STRANO. INTEGRATED EDUCATION FOR PERSONALITY DEVELOPMENT / SISTER WENDY // WORLD RENEWAL, 02:84. - RAJA YOGA.
UNICEFM12: IK PLAS IN MIJN INKTPOT ALS IK WIL : EERSTE STEINERKLAS IN LIMBURG / JOS DE WIT, MIEKE BERBEN, TRUDO LAMBREGS // DE GRIMBURGER, 01:84. - P.42-44 : ILL.
UNICEFM13: WIE ZIJN KINDEREN MINT SPAART ROEDE NIET / GEERT RUEBENS // KL, 10:84. - 1 P. - UNIVERSEEL, WAARDIGHEID, GEWELD, EMOTIE, OVERLEG.
UNICEFM14: GEZINSRAAD. - 3 P. - CONSULTATIE
UNICEFM15: METHODE PAULO FREIRE IN VOLKSOPVOEDINGS- EN VOLKSHOGESCHOOLWERK / P.BOUMAN. - BEWUSTMAKING, POLITIEK, ALFABETISATIE. - MET BIOGRAFIE.
UNICEFM16: ECOLOGISCHE OPVOEDING / MAARTEN KLEIJNE // UNIVERSELE OPVOEDING ?:85. - ADAM, GEESTELIJKE WERELDEN, ZINTUIGEN, ZIJN, WORDEN.
UNICEFM17: WORLD CORE CURRICULUM (WERELD BASIS CURRICULUM) / ROBERT MULLER // NEW ERA, 01:82. - 19 P. - VN, PLANEET AARDE, MENSHEID, RUIMTE, TIJD, WONDER INDIVIDU, BASISSCHOOL, TEXAS, AMERIKA, OPVOEDING VOOR ALLEN, UNESCO.
UNICEFM19: EDUCATION : ANISA MODEL (OPVOEDING) / S.P.RAMAN. - Bahá'í
UNICEFM20: ECOLE ET NON-VIOLENCE : QUELQUES POSTULATS (SCHOOL EN GEWELDLOOSHEID: VOORWAARDEN) / JEAN-BAPTISTE LIBOUBAN. - 1990. - 8P. - ONAFHANKELIJKHEID LEREN, GANDHI, SEVAGRAM, ONTPLOOIEN, FREINET, SECUNDAIR ONDERWIJS, VRIENDEN ARK, FRANKRIJK.
UNICEFM21: L'AGRESSIVITE: INNEE OU ACQUISE? (AGRESSIVITEIT: AANGEBOREN OF VERWORVEN) // ONE COUNTRY, NR.7:91. - P.18-19. - OPVOEDING TEGEN HAAT, 2-5:06:90, ISRAEL, GODSDIENST, ROL MEDIA, ELIE WIESEL, ROBERT HENDERSON.
UNICEFM22: VERSCHIL MET ANDERE KINDEREN? MISSCHIEN MANIER WAAROP WE MET CONFLICTEN OMGAAN // DE BOND, 8:11:91. - PAT PATFOORT, GEWELDLOZE OPVOEDING, VERANTWOORDELIJKHEID.
UNICEFM23: OPVOEDEN TOT MILTICULTURELE EUROPA 2000 / J.KERKHOFS. EUROPESE VORMING EN OPVOEDING / MGR. DAELEMANS // EUROPESE OPVOEDERS JRG.33, 01:1990, JAN-FEB. - P.4-12. - OPENHEID, EIGENHEID, DIALOOG, ERVARING, CHRISTENEN.
UNICEFM24: VORMING: EENHEID IN VERSNIPPERING / P.COURTOIS, M.DOORNAERT, J.LEMAN, R.MEEUWISSEN, G.VANHEESWIJCK // NOVA ET VETERA 01-02:94-95. - ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR, WAARDEN, ETHIEK, MULTICULTURELE SAMENLEVING, ECONOMIE, ARBEID.
UNICEFM25: LEER STEINER NIET RACISTISCH / STEVEN DE FOER // DS, 5:02:98. - ANTHROPOSOFIE, RACISME.
UNICEFM26: HUMAN RIGHTS EDUCATION : INDIVIDUAL AND COMMUNITY AWARENESS / EBYC : STRASSBOURG, 1998. - ONDERWIJS, MENSENRECHTEN.
UNICEFM27: EDUCATION FOR PEACE CURRICULUM FRAMEWORD / INTERNATIONAL SCHOOLS ASSOCIATION. - VREDESONDERWIJS, WAARDEN.
UNICEFM28: CURRICULUM FOR GOBAL EDUCATION / NSA FINLAND, 1995. - WAARDEN, ETHIEK, KENNIS, SOCIALE VORMING, VIZIE, SEMENWERKING.


UNICEF, PROJEKTEN

UNICEFP1: NEW ERA INTERNATIONALE Bahá'í SCHOOL, INDIA. - BROCHURE
UNICEFP2: LET MY CHILDREN LIVE (LAAT KINDEREN LEVEN) // DEVELLOPMENT AND COOPERATION, 4:78. - 1979 INT. JAAR KIND, STATISTIEKEN, KINDERSTERFTE, ARBEID, GEBOORTECIJFER, LEVENSVERWACHTING.
UNICEFP3: BEZOEK DANIEL JORDAN SCHOOL HILVERSUM / H.ZUIDERGEEST // EDUCARE, 04:90. - Bahá'í.
UNICEFP5: EN EQUATEUR, CONCOURS DE DESSINS Bahá'í RAPPROCHE FOI ET POPULATION (EQUATORIAAL AFRIKA: TEKENWEDSTRIJD BRENGT BEVOLKING EN GELOOF DICHTER BIJEEN). - 1979. - 4 P.
UNICEFP7: KINDERTONEEL : LES VOOR HELE DORP : UNIEK ONDERWIJSPROJEKT GHANA // BVL, 5:07:79. - 1 P. - KULTUUR, HYGIENE.
UNICEFP8: ECOLE BAHA'IE DE NUR / REED CHANDLER // Bahá'í NEWS, [1980]?. - 2 P. - CHILI, SCHOOL.
UNICEFP9: RABBANI Bahá'í SCHOOL = ECOLE BAHA'IE DE GWALIOR / STEPHEN WAITE // Bahá'í NEWS, 05:81. - P.1-9 : ILL. - INDIA, GWALIOR, PLATTELANDSONTWIKKELING, SELF-RELIANCE, MAQUETTE STRUKTUURPLAN.
UNICEFP10: ECOLES BAHA'IES DE VILLAGE : EXEMPLE (DORPSSCHOLEN). - 3P. - OPVOEDING, ALFABETISERING, PROGRAMMA, RESULTATEN, VOORSTELLEN.
UNICEFP11: INDIA // Bahá'í NEWS, 07:81. - P.17. - NEW ERA INSTITUUT PLATTELANDSTECHNOLOGIE, DORPSONTWIKKELING.
UNICEFP14: INDIA // Bahá'í INT.NEWS SERVICE, 11:83. - 1 P. - SCHOLEN, KASTEVOOROORDEEL.
UNICEFP15: INDIA, SIKKIM, BHUTAN // Bahá'í INT.NEWS SERVICE, 12:83. - 1 P. - SCHOLEN.
UNICEFP16: CONTRIBUTION OF Bahá'í FAITH TO SOCIAL AWAKENING INDIA (BIJDRAGE Bahá'í GELOOF AAN SOCIALE BEWUSTWORDING) / ZENA SORABJEE. - HAIFA : UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID, 1984. - 8 P. - ONTWIKKELING, BASISONDERWIJS, KASTEVOOROORDEEL, PLATTELAND, GEZONDHEIDSZORG, LANDBOUW, VROUWEN, FAIZI INSTITUUT.
UNICEFP18: ANDER GEVECHT IN EL SALVADOR // KL, 20:06:85. - 1 P. - VACCINATIE KINDEREN.
UNICEFP22: HULPVERLENERS VAAK ZELF SCHULDIG AAN VOORTDUREN AFRIKAANSE KRISIS / POL VAN MOSSEVELDE // NIEUWSBLAD 26-27:04:86.
UNICEFP23: EARLY Bahá'í SCHOOLS IN IRAN (EERSTE Bahá'í SCHOLEN IRAN) / WILL.C.VAN DEN HOONAARD // Bahá'í CANADA, 01-02:90. - P.9-10.
UNICEFP24: RABBANI SCHOOL : OFFERING QUALITY EDUCATIONAL OPPORTUNITIES FOR RURAL YOUTH (KWALITEITSOPVOEDING VOOR PLATTELANDSJONGEREN) // ONE COUNTRY, 01-03:91. - P.4-7,12-13 : ILL. - PLATTELANDSONTWIKKELING, ALFABETISERING, Bahá'í OPVOEDINGSPROJEKTEN, STATISTIEKEN.
UNICEFP25: L'UNIVERSITE NUR: UN PROJET NOVATEUR EN MATIERE DE PEDAGOGIE DONNE DES RESULTATS INESPERES EN BOLIVIE (UNIVERSITEIT NUR: PEDAGOGISCH VERNIEUWINGS PROJEKT GEEFT ONVERHOOPTE RESULTATEN IN BOLIVIA) // ONE COUNTRY, NR.7:91. - P.12-15 : ILL. - DIENST, GEMEENSCHAP, ETHIEK, FUNDESIB, INTEGRALE ONTWIKKELING, Bahá'í.
UNICEFP26: NEW ERA EDUCATIONAL COMPLEX. - PANCHGANI, 1993. - 8 P. : ILL. - Bahá'í SCHOOL, GEMEENSCHAPS-ONTWIKKELING INSTITUUT.


UNICEF, VERKLARINGEN

UNICEFV1: IYC REPORT // Bahá'í NEWS, 07:80. - P.2-8. - WW VERSLAG Bahá'í AKTIVITEITEN INTERNATIONAAL JAAR KIND, OPVOEDING, LERARENOPLEIDING.
UNICEFV3: ON THE RIGHTS OF THE CHILD (RECHTEN VAN HET KIND) / Bahá'í BIC, 1983. - 6 P. - GEESTELIJKE OPVOEDING.
UNICEFV4: PROJET CONVENTION SUR LES DROITS DE L'ENFANT (PROJEKT CONVENTIE RECHTEN VAN HET KIND) / CONSULTATIES NGO'S, 12:84. - 7P. - NIET GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES, GEZONDHEID, LEVENSNIVEAU, VERPLICHT ONDERWIJS, GEZIN, ONTSPANNING, OORLOG, GERECHT, STRAFRECHT.
UNICEFV5: ON THE RIGHTS OF THE CHILD (RECHTEN VAN KIND) / Bahá'í BIC, VN WERKGROEP MENSENRECHTEN, 41STE ZITTING, 02-03:85. - 4 P. - GEESTELIJKE OPVOEDING.
UNICEFV6: RELATION BETWEEN Bahá'í BIC AND UNICEF / BIC, 1988. - 6 P. - NGO FORUM, NIET GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES.
UNICEFV7: RESPONSE TO WOMEN'S CONCERN (VROUWEN) / Bahá'í BIC AAN UNICEF-BEHEERRAAD, 1985. - 2 P. - ONTWIKKELING, CONSULTATIE, PARTICIPATIE.
UNICEFV8: RECHT OP LEZEN / PETER DHONDT, RAF CUSTERS // DWM, 11:12:89. - P.6-12. - ONTWIKKELING, ALFABETISERING, BEWUSTWORDING.
UNICEFV9: INTERNATIONAAL JAAR ALFABETISERING // Bahá'í BERICHTEN, 12:89. - P.5 + BOODSCHAP UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID. - HEILIGE WOORD.
UNICEFV10: INTERNATIONAAL JAAR ALFABETISERING // D3, S.A. - P.4-8. - UNESCO, VROUWEN, ONDERWIJS VOOR ALLEN, JOMTIEN 1990, AFRIKA.
UNICEFV11: ONDERWIJS VOOR ALLEN, JOMTIEN (THAILAND) // UNICEF NIEUWS, 09-10:90. - P.3-6. - ONTWIKKELING.
UNICEFV12: LEARNING IN A WHOLE WORLD : Bahá'í APPROACH TO EDUCATION (LEREN IN EENGEMAAKTE WERELD : BENADERING OPVOEDING) / Bahá'í WORLD CENTRE // Bahá'í CANADA, 01-02:90. - P.4-7. - VERPLICHT ONDERWIJS, BELANG GEZIN, EENHEID MENSHEID, VRIJHEID RELIGIEUS BIJGELOOF, VOOROORDELEN, BASISORGANISATIE.
UNICEFV13: THE FAMILY - Bahá'í PERSPECTIVE (GEZIN) / NY : Bahá'í BIC VERKLARING TOT NGO WERKGROEP "GEZIN ALS EERSTE GEMEENSCHAP", 01:87. - 4 P. - EENHEID EN WELZIJN GEZIN, HUWELIJK, GELIJKWAARDIGHEID DER SEXEN, OPVOEDING KINDEREN, GEZIN ALS MICROKOSMOS.
UNICEFV14: EDUCATION POUR TOUS (ONDERWIJS VOOR ALLEN) / JOMTIEN (THAILAND) : VERKLARING NGO CONFERENTIE, 5-9:03:90. - NY : UNICEF, 1990. - P.1-9,1-5. - GELIJKHEID, INTERNATIONALE SOLIDARITEIT, AKTIEPLAN.
UNICEFV15: BIC ACTIVITIES CONTRIBUTING GOALS WORLD SUMMIT CHILDREN. - Bahá'í, 05:94. - VN
UNICEFV16: WORLD CONFERENCE EDUCATION FOR ALL, Bahá'í INTERNATIONAL COMMUNITY BIC VERKLARINGEN. - JOMTIEN, 5-9:03:90. - TEACHERS SITUATION (POSITIE ONDERWIJZER). NGO'S AND LITERACY (ANALFABETISME). EDUCATION OF GIRLS (ONDERWIJS MEISJES). BASIC EDUCATION (BASISEDUKATIE). - 8 P.
UNICEFV17: Bahá'í POSITION STATEMENT EDUCATION FOR ALL / TASK FORCE EDUCATION. - 07:03:89. - 9 P. - MORELE ONTWIKKELING, SOCIALE RECHTVAARDIGHEID, CONSULTATIE. - + POSITION STATEMENT ON EDUCATION, VERSION 9:01:89.
UNICEFV18: TEACHER'S SITUATION / BIC. - NY : UN, 9:03:90. - ROL LEERKRACHT, WORLD CONFERENCE ON EDUCATION FOR ALL, JOMTIEN.


VREDE, ALGEMEEN

VA59: Bahá'í COURANT : Bahá'í AKTIVITEITEN IN INTERNATIONALE JAAR VAN VREDE. - DEN HAAG : Bahá'í, 1987. 4 P. : ILL. - BEVAT: BELOFTE VAN WERELDVREDE. - PEREZ CUELLAR, RUHIYYIH KHANUM. NATIONALE GEESTELIJKE RAAD GASTHEER VREDESRECEPTIE. VREDESCONFERENTIE IN FLEVOLAND. VREDE OP SCHOOL. VREDESVLAM IN SNEEK. APELDOORNS WANDKLEED IN AUSTRALISCH VREDESLINT. RADIO RIJNLAND FORUM OVER VREDE EN GODSDIENST. VREDESFORUM OEGSTGEEST. WERELDVREDESDAG EINDHOVEN. LOTUS VAN MARMER EN GLAS. VREDESMANIFESTATIE ALKMAAR.
VA60: ONDERSCHEIDING VN-VREDESBOODSCHAPPER TOEGEKEND AAN Bahá'í GEMEENSCHAP BELGIE. - 7 P. : ILL.
VA61: GODSDIENSTEN VOOR VREDE : ER MOET NU IETS GEBEUREN / CHRIS VONCK. - WCRP 5DE ALGEMENE CONFERENTIE, AUSTRALIE. DALAI LAMA. VERTROUWEN // KL NR.14, 6:04:89. - 1 P.
VA69: DIALOOG VOOR VREDE : JOODS PERSPECTIEF, ISLAMITISCHE WERELDLIGA, SOEDANESE BISSCHOPPEN // WB, 09:93.
VA73: GEWELDLOZE DOCHTER VAN BIRMA WINT NOBELPRIJS VOOR VREDE // BVL, 15:10:91 : ILL. - AUNG SAN SUU KYI, NATIONALE LIGA VOOR DEMOCRATIE.
VA74: RADICALITEIT CHRISTELIJKE VREDESETHIEK IN WERELD VAN KWAAD EN ONRECHT / R.BURGGRAEVE // LEUVENSE PERSPECTIEVEN IN ONZE ALMA MATER, 1993 ?. - P.5-20. - RECHTVAARDIGHEID, OORLOG.
VA75: WAY TO WORLD PEACE AS INDIAN SEES IT / VANDANA MATAJI // VIDYAJYOTI JOURNAL OF THEOLOGICAL REFLECTION, 07:92. - P.337-346. - VREDE, HINDOE, CHRISTENDOM.
VA78: SARAJEVO MON AMOUR / R.REHNICER // WB, 02:94. - 7 P. - ISLAM, NATIONALISME, PLATTELAND.
VA80: KWAAD BLOED VOOR WERELDVREDE / MARTIN HENDRICKX // MORES, 03-04:94. - 9 P. - VN, PREVENTIE, BEMIDDELING, EMBARGO, SOCIAAL-PSYCHOLOGISCH.
VA81: SOCIOCRATIE: EXPERIMENT GEWELDVRIJHEID EN DEMOCRATISERING / MARTIN HENDRICKX. - 6 P. - OPVOEDEN TVREDE / JAN HOUDIJK. - 17 P. - GELIJKWAARDIGHEID, BESLUITVORMING, CONSENSUS, EDENBURG ELEKTROTECHNIEK.
VA82: ZORGEN DEMOCRATIE / PAULA D'HONDT, RUDOLF BOEHM, ERIC CORIJN, WIM DE TEMMERMANLODE FREDERIX, CHRISTIAN VAN KERCKHOVE, DANIEL VAN PARYS //HET VRIJE WOORD, 11-12:92. - 8 P. - MACHT, UTOPIE, VRIJE MARKT, NATIONALISME, COUDENBERG.
VA83: CONFLICTEN, GEBASEERD OP RELIGIEUZE VERSCHILLEN, ZIJN DOM / DALAI LAMA. - WB, 09:95. - AHIMSA, GEWELDLOOSHEID, MEDEDOGEN, MEDELIJDEN.
VA84: PAIX, EXPERIENCE ET PRATIQUE / ROBERT AITKEN // VOIES DE l'ORIENT, :94. - ZENBOEDDHISME, ECONOMIE, MACHT.
VA85: Religie en conflict / Didier Pollefeyt // Ethische perspectieven. - Leuven : KUL, 02:00. - p.130-135. - Hans Küng, mondiale verantwoordelijkheid, exclusiviteit, personalisme, field diplomats.


VREDE, DIVERSE AKTIES

VD3: IERSE NOBELPRIJSWINNARES MAIREAD CORRIGAN TE HASSELT OP 30:01:79 / PERSMEDEDELING GODSHEIDE CONFERENTIES. - NOORD-IERLAND, VREDESBEWEGING. - 3 P.
VD9: SCHILDEREN OM TE OVERLEVEN, NIET VOOR EEUWIGHEID / LIEVE GELDERS // NIEUWSGIERIGE HASSELAAR, 02:84. - P.8-9 : ILL.
VD10: KUNSTENAARS VOOR VREDE / PAUL SCHATS, LIEVE GELDERS // KOERIER, 02:84. - 1 P. : ILL.
VD11: UNITED KINGDOM : PEACE TOUR REV. MERFYN TEMPLE (VREDESTOCHT) // Bahá'í JOURNAL, 04-05-08:84. - 3 P.
VD14: Kunst kent maar één wereld // Limburgs mozaïek, 09:00. - One world, Aida Avelar, Rita Vanelderen, John Gulandia, Martin Oluwadiran, Hasselt.


VERENIGDE NATIES, ALGEMEEN

VNA3: VN, VISIOEN VAN MAN // ONTWAAKT, 10:85. - ALGEMENE VIZIE GETUIGEN VAN JEHOVA. MET OVERZICHT SEKRETARISSEN®GENERAAL VN.
VNA6: HERVORMING VN ESSENTIEEL VOOR NIEUWE WERELDORDE / INGVAR CARLSON, JULIUS NYERERE, WILLY BRANDT // DE STANDAARD, 05:91. - P.9. - VEILIGHEIDSRAAD, MILITAIR, EKONOMISCH, EKOLOGISCH, GOLFKRISIS, INITIATIEF STOCKHOLM, SEKRETARIS GENERAAL, INTERNATIONAAL RECHT, VREDESMACHT, WAPENHANDEL, INTERNATIONALE SAMENWERKING, ARMOEDE, HANDEL, MILIEU.
VNA7: VERENIGDE NATIES / SANDRA PELLEGROM // IS, 12:92. - P.20-29 : ILL. + HERVORMINGEN VN DRUISEN IN TEGEN BELANGEN ZUIDEN / MARTIN KHOR // IS, 11:92 (2 P.). - DERDE WERELD, HULPORGANISATIES, JONGEREN, DEMOCRATISERING.
VNA10: TOEKOMST VAN DE VERENIGDE NATIES / ERIC SUY // VIJGEBOOM, 02:93. - VEILIGHEIDSRAAD, INTERNATIONAAL GERECHTSHOF.
VNA11: AGENDA VOOR NIEUWE WERELDORDE / UNICEF, 12:91. - 5 P. - KINDEREN, BEVOLKINGSGROEI, GEZONDHEID, VOEDING, ECONOMIE, BASISBEHOEFTEN, ONTWIKKELINGSHULP, SCHULDENLAST, HANDEL, INKOMEN, ONTWAPENING, RACISME, VROUW, GEZINSPLANNING.
VNA15: HERVORMDE VN LEIDING MONDIAAL BEHEER // IS, 02:95. - COMMISSIE CARLSON.
VNA22: UITBREIDING VEILIGHEIDSRAAD // DS, 09:95. - PERMANENTE LEDEN, VETORECHT.
VNA28: VN MOET FAMILIE VAN VOLKEN ZIJN // KATHOLIEK NIEUWSBLAD, 10:95. - PAUS JOHANNES PAULUS II, VRIJHEID, NATIONALISME.
VNA30: BOLD NEW STEPS TO STRENGTHEN UN / BIC // AMERICAN Bahá'í, 12:95. - GLOBAL GOVERNANCE.
VNA31: WIJ DE VOLKEREN ... BELGIE EN 50 JAAR VN. - ROESSELARE : ROULARTA, 1995. - p.97-119. - TIJDBREUK - WERELD, VN EN BELGIE IN 21STE EEUW / RIK COOLSAET. - NIEUWE WERELDORDE.
VNA34: DERYCKE SCHAART ZICH ACHTER ECONOMISCHE VEILIGHEIDSRAAD // DS, 24:09:98. - KINDEREN.
VNA38: Millennium Summit : statement NGO millennium forum / Techeste Ahderom. - NY, 08:09:00. - globalisering, democratie, vredesmacht (NL + Engelse tekst).
VNA39: China wil meer derde wereld in Veiligheidsraad // De Morgen, 06:09:00.
VNA40: VN moeten spiritueler worden // De Morgen, 31:07:00. - Robert Muller, vrouwen, godsdiensten.
VNA41: Veranderende rol van de VN // De Wederverschijning, 09:99. - honger, hulpbronnen, ideologie, armoede, egoïsme, goede wil, Benjamin Creme, Share.


VERENIGDE NATIES, Bahá'í INTERNATIONAL COMMUNITY

VNBIC1: THE Bahá'í FAITH AND THE UNITED NATIONS (HET Bahá'í GELOOF EN VN). - IN Bahá'í WORLD 1954-1963. MET Bahá'í VOORSTELLEN VOOR HERZIENING HANDVEST VERENIGDE NATIES, 11 BLZ.
VNBIC2: THE BIC, A GROWING PRESENCE AT THE UNITED NATIONS (GROEIENDE AANWEZIGHEID BINNEN VN) . BIC 1977, FOR BAHA'IS ONLY, 9 BLZ.
VNBIC3: BIC // Bahá'í NIEUWS NEDERLAND 1977, 10 BLZ.
VNBIC4: ARTIKELS OVER VN, GESCHREVEN IN 1979. THEMAS: BELANG Bahá'í VERTEGENWOORDIGING IN VN 5 BLZ., NIEUW HANDVEST VOOR VN 6 BLZ.
VNBIC5: OFFICIELE VERKLARING VAN VN OFFICE OF PUBLIC INFORMATION DAT BIC ERKENDE NGO IS SINDS 03:48.- 01:08:69.
VNBIC8: UITTREKSEL UIT STATISTISCH VERSLAG RIDVAN 1983, 1 BLZ.
VNBIC9: IMPRESSIE VAN DEELNAME BIC AAN VERGADERINGEN VERENIGDE NATIES IN Bahá'í BERICHTEN NEDERLAND, 1983, 4 BLZ.
VNBIC10: Bahá'í BIC 1987. ALGEMEEN DOEL EN FUNCTIES BIC. 5 BLZ.
VNBIC11: Bahá'í BIC AND THE U.N. - VERSLAG RIDVAN 1986 TOT 11:87. 5 P. - VN.
VNBIC12: 9 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN BIC. IN Bahá'í BERICHTEN NEDERLAND, 1 BLZ.
VNBIC13: BIC, IN BELGISCHE Bahá'í BERICHTEN, 08:89. OVERZICHT 3 BIC-AFDELINGEN. INTERVIEW I.V.M. OPENING BUREAU VOOR PUBLIEKE INFORMATIE IN PARIJS. 4 BLZ.
VNBIC14: REPORT TO THE UN-DIVISION FOR THE ADVANCEMENT OF WOMEN. - WENEN, OOSTENRIJK, 05:90. - 5P. - VROUWEN
VNBIC15: BIC // Bahá'í BERICHTEN NL, ?09:89. - P.1-3. - INTERNATIONAAL JAAR ALFABETISERING, WERELD GEZONDHEIDS ORGANISATIE WHO.
VNBIC16: UNITED NATIONS DAYS AND EVENTS : Bahá'í-UN COOPERATION (VN-DAGEN : SAMENWERKING VN-Bahá'í) / BIC. - NY, 30:07:92 + WERELDVOEDSELDAG. - FAO.
VNBIC17: Bahá'í GELOOF, CONCREET IN DE WERELD / ERIC FIENIG // Bahá'í VIZIER, 1992. - ONTWIKKELINGSPROJEKTEN, ONDERWIJS, GEZONDHEIDSZORG, WERELDORDE.
VNBIC: Bahá'í INTERNATIONAL COMMUNITY. - 1995. - VN, GESCHIEDENIS, DOELEN, ADRESSEN.


VERENIGDE NATIES, DRUGS EN ALCOHOL

VND2: BAHA'IS AND THE FIGHT AGAINST DRUG ABUSE (BAHA'IS EN STRIJD TEGEN DRUGGEBRUIK), BIC 1978-79 // AMERICAN Bahá'í NEWS, 4 BLZ.
VND3: DRUGS EN SPIRITUALITEIT - ALCOHOLISME EN AA // EENHEID 1984. GEESTELIJKE PRINCIPES AA-BEWEGING.
VND6: DOKUMENTEN AA-BEWEGING. AA, GEESTELIJK LEVENSPROGRAMMA.
VND7: Bahá'í BIC-VERKLARING, SOUTH PACIFIC REGIONAL CONFERENCE 1985.THEMAS: GEZIN, RISIKOGROEPEN, REGERINGSMAATREGELEN, ONDERWIJS.
VND8: BIC-VERKLARING. 5 REFERENTIES UIT Bahá'í GESCHRIFTEN.
VND9: PREVENTION SYMPOSIUM ALASKA 1987 MET GROTE INDIAANSE INBRENG. THEMAS: VERANTWOORDELIJKHEID, VIZIE, LEVENSWAARDEN,LEVENSWIEL, BAD MEDECINES (VERKEERD DENKEN, VERKEERD HANDELEN, VERKEERD KIJKEN, VERKEERD SPREKEN). 1 BLZ.
VND10: PREVENTION OF DRUG ABUSE, A Bahá'í PERSPECTIVE (HET VOORKOMEN VAN DRUGGEBRUIK, Bahá'í VIZIE) / A.M.GHADIRIAN, M.D. - 11 BLZ., N/F
VND11: BAHA'IS IN RECOVERY FELLOWSHIP. - Bahá'í ZELFHULPPROGRAMMA VOOR VERSLAAFDEN (ALCOHOL, DRUGS, E.A.) IN VS EN ANGELSAKSISCHE LANDEN, GEBASEERD OP 12 STAPPEN VAN AA. 1990, 18 BLZ.
VND14: GEBRUIK ALKOHOLVRIJE BIEREN EN WIJNEN / UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID. - HAIFA : Bahá'í, S.A.
VND15: ANDRA PRADESH EEN JAAR DROOG : RESULTAAT VROUWENSTRIJD TEGEN ALCOHOL ZUIDINDIA / H.Boon // IS 01:96. - REGERING, WET.


VERENIGDE NATIES, GODSDIENSTVRIJHEID

VNG1: TEKST VERKLARING INZAKE UITBANNING ALLE VORMEN ONVERDRAAGZAAMHEID, EN DISCRIMINATIE OP GROND GODSDIENST OF OVERTUIGING. - 25:11:81. - VN-VERKLARING OVER GODSDIENSTVRIJHEID. - NL/F/E + APERCU HISTORIQUE // CONSCIENCE ET LIBERTE N°42, 02:91. - GESCHIEDENIS.
VNG4: Bahá'í BIC-VERKLARING OP 36STE ZITTING SUB-COMMISSIE VOORKOMEN DISKRIMINATIE EN BESCHERMING MINDERHEDEN. GENEVE, 24:08:83.
VNG6: ECOSOC, SUBCOMMISSIE VOOR VOORKOMEN DISCRIMINATIE EN BESCHERMING MINDERHEDEN, 29:08:84. Bahá'í BIC-VERKLARING MET AKTIEVOORSTELLEN: AANPASSING NATIONALE WETGEVINGEN, MAATREGELEN IN ONDERWIJS DOOR STAAT EN NGO'S. 4 P.
VNG7: OVERZICHT WERKZAAMHEDEN VN ORGANEN I.V.M. VERKLARING OVER GODSDIENSTVRIJHEID, 1981-1984.
VNG8: Bahá'í BIC VERKLARING, SUBCOMMISSIE VOOR VOORKOMEN DISCRIMINATIE EN BESCHERMING MINDERHEDEN, 08:84., MET VOORSTELLEN, VOORAL OP GEBIED ONDERWIJS, VOOR SPECIALE RAPPORTEUR, MEVR. ODIO BENITO. 7 P.
VNG9: ON THE ELIMINATION OF RELIGIOUS INTOLERANCE (UITBANNEN RELIGIEUZE ONVERDRAAGZAAMHEID) / 3 Bahá'í BIC VERKLARINGEN IN SUBCOMMISSIE VOORKOMEN DISCRIMINATIE EN BESCHERMING MINDERHEDEN, 13:03:85 EN 19:06:85. ECOSOC, OPVOEDING, INTERNATIONALE WETGEVING. 11 P.
VNG13: THE PRACTICAL MEANING OF THE 1981 DECLARATION ON RELIGIOUS INTOLERANCE (PRAKTISCHE BETEKENIS VAN VERKLARING OVER RELIGIEUZE ONVERDRAAGZAAMHEID 1981) : OVERZICHT VAN KWESTIES NAAR VOOR GEBRACHT DOOR KOMITEE MENSENRECHTEN IN ZIJN DIALOOG MET STATEN DIE PARTIJ ZIJN VAN INTERNATIONAAL VERDRAG OVER POLITIEKE EN BURGER RECHTEN MET BETREKKING TOT MAATREGELEN DIE ZE HEBBEN GENOMEN OM GODSDIENST-VRIJHEID TE BESCHERMEN 1977-1985 / Bahá'í BIC. - MINNEAPOLIS, KONFERENTIE OVER VERDRAAGZAAMHEID EN VERSCHEIDENHEID VAN GODSDIENST EN MENING, 19-22:10:86. - 25 P.
VNG14: PROJECT RELIGIEUZE VERDRAAGZAAMHEID, Bahá'í NATIONALE GEESTELIJKE RAAD NEDERLAND // Bahá'í BERICHTEN NL :87 + GELOOFSVERVOLGING EN DE VN-VERKLARING OVER GELOOFSVRIJHEID / GERT VOOGT. 5 P.
VNG15: Bahá'í BIC VERKLARING, COMMISSIE VOOR RECHTEN VAN MENS, 02-0387. ALGEMEEN, RELIGIEUS FANATISME. 3 P.
VNG17: UN DOCUMENT MALAIS CONTRE LA DISCRIMINATION RELIGIEUSE. VERKLARING RAAD VOOR BOEDDHISME, CHRISTENDOM,HINDOEISME EN SIKHISME VAN MALEISIE, MAART 1989. VOLLEDIG GEINSPIREERD OP TEKST VN-VERKLARING OVER GODSDIENSTVRIJHEID.
VNG20: ZEDENLEER MAG NIET OPGELEGD WORDEN AAN KIND GELOVIGE : ARREST GEEFT GETUIGE JEHOVA GELIJK / G.TEG[ELAAR] // DS, 30:07:90. - + BRIEF Bahá'í NATIONALE GEESTELIJKE RAAD BELGIE, 16:07:91. - SCHOOLPAKTWET, RAAD VAN STATE, EUROPEES VERDRAG RECHTEN MENS.
VNG21: GODSDIENSTONDERWIJS IN OFFICIELE SCHOOL / GERY GEVAERT // COLLATIONES JRG.21 NR.2, O6:91. - P.184-189. - WETTELIJK KADER, GRONDWET, SCHOOLPAKT, ERKENDE GODSDIENSTEN, VRIJSTELLINGEN, RAAD VAN STATE, OMZENDBRIEF MINISTER COENS, 25:07:90 EN 30:01:91.
VNG22: WAARHEEN MET DE NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER? / JAN BUELENS, MYRIAM BEYS // MORES 03-04:92. - P.50-62. - HISTORISCHE EVOLUTIE, ARREST SLUIJS, VERMEERSCH, NEUTRALITEIT, VRIJZINNIGHEID, ORGANISATIE EN BEHEER, UNIE VRIJZINNIGE VERENIGINGEN.
VNG23: NIET VAN BROOD ALLEEN / JOS GROBBEN // KNACK, 23:09:92. - P.16-19. - FINANCIERING ERKENDE GODSDIENSTEN, KERKBELASTING.
VNG27: COUNCIL FOR HUMAN RIGHTS AND RELIGIOUS FREEDOM / REPORT BY J.P.LAPERCHES. - BRUSSEL, 20:04:96. - SCIENTOLOGY,Bahá'í.
VNG30: RELIGIEUZE MINDERHEDEN : HEKSENJACHT // ANNEMIE VERLINDEN // AMNESTY NIEUWS, 02:93. - TSJAAD, PAKISTAN, IRAN, Bahá'í, TIBET, ZAIRE, GETUIGEN JEHOVE, VROUWEN, AI.
VNG34: DECLARATION DES NU SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES D'INTOLERANCE.
VNG35: PROMOTING RELIGIOUS TOLERANCE / BIC. - GENEVE : 51ST SESSION UN COMMISSION HUMAN RIGHTS, 1995.
VNG36: Droit à la liberté de diffuser sa religion / Guanfranco Rossi // Conscience et Liberté, 01:00. - p. 121-129. - bekering, verspreiding, Pakistan, Soedan, Orthodoxe kerk, Bhutan, Nepal, Soheib Bencheikh, islam, charia, hadith.
VNG37: OSCE statement on religious pluralism. Religious dialogue and conflict prevention // HRWF, 24:03:99. - pluralisme, wetgeving, opvoeding, OVSE, Europa.
VNG38: Freedom of religion in OSCE space / Willy Fautré // HRWF, 22:03:99. - OVSE, wettelijke erkenning, financiering, sekten.
VNG39: Defamation of religions / Commission on Human rights, res. 2000/84. Implementation of declaration on elimination of intolerance based on religious belief, res. 2000/33. - 04:00. - islam, commissie rechten van de mens, Speciale rapporteur over vrijheid van godsdienst en overtuiging.
VNG40: Vervolgd om hun geloof : godsdienstvrijheid geschonden / amerikaanse commissie voor internationale godsdienstvrijheid (jaarrapport 2001) // KL, 06:02. - Sudan, christenen, Afghanistan, Noord-Korea, Turkmenistan, Georgië, getuigen van Jehova, Oezbekistan, Iran, Saudi-Arabië, Egypte, kopten, bahá'í, India, Indonesië, moslims, sharia, Vietnam, Nguyen van Ly, Laos, Myanmar, China, België (zie ook: VNGLBEL5).
VNG41: Elimination de toutes les formes d'intolérance religieuse / Abdelfattah Amor. - NY : VN, 2001. - 66 p. - Afghanistan, China, Cuba, Egypte, Unie Arabische Emiraten, Georgië, India, Indonesië, Iran, Kenia, Libanon, Maleisië, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Korea, Saint Lucia, Soedan, Sri Lanka, Turkmenistan, Turkije, Oekraïne, Vietnam, baha'is, getuigen van Jehova, ahmadiyya, inheemse volkeren, scientology, onderwijs, UNESCO, interreligieuze dialoog, commissie rechten van de mens, racisme, vrouwen, Azerbeidjan, Belarus = Wit Rusland, Butan, Falun Gong, Ivoorkust, Russische federatie, Hongarije, Italië, Oezbekistan, Laos, Verenigd Koninkrijk van Groot Brittanië en Noord Ierland.
VNG42: Commission des droits de l'homme: rapport Abdelfattah Amor et intervention Maurice Verfaille de l'AIDLR // Conscience et Liberté, 04:00. - extremisme, sekte-wetgeving, vrouwen, onderwijs, vrijheid van godsdienst en overtuiging.

VERENIGDE NATIES, GODSDIENSTVRIJHEID Bahá'í

VNGBAHA1: GODSDIENST IN SOWJET UNIE / WALTER KOLARZ. - 1961. - P.415-418, HFDST.15: VERSPREIDE GROEPEN, 1. BAHA'ISME EN KOMMUNISME.
VNGBAHA2: UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID, RAPPORT OVER SITUATIE Bahá'í GELOOF IN INDONESIE, 1984. 7 P. + KLEIN ARTIKEL OVER 5 BEGINSELEN PANCASILA.
VNGBAHA9: VERDRAAGZAAMHEID : Bahá'í GEZICHTSPUNT / LOUIS HENUZET, 23:05:90. - 6 P. - GEDRAG, GEZAG VERORDENINGEN, HOUDING TEGENOVER ELKAAR, HOUDING INSTELLINGEN, KENNIS OPENBARING, AUTORITEIT, INTERPRETATIE, HOUDING T.O.V. NIET-BAHA'IS.
VNGBAHA10: LIBERTE DE RELIGION AU MAROC: L'AFFAIRE DU PROCES DE NADOR, 01:63 / Bahá'í INFORMATION CENTRE BIC. - 19 P. - MAROCCO.
VNGBAHA12: // Brief wereldcentrum, 14:05:00. - Indonesië, nationale geestelijke raad, 2000.
VNGBAHA13: // Brief  Universele Huis van Gerechtigheid + briefing paper situation of the bahá'ís of Egypt. - 11:00. - Egypte


VERENIGDE NATIES, GODSDIENSTVRIJHEID CHRISTENDOM

VNGC2: VRIJ OF VOGELVRIJ // KL, ?:95. - A.I., KERKEN.

VNGCB1: STOP INQUISITIE IN ARGENTINIE // ONTWAAKT 22:1:80. OVER VERVOLGING GETUIGEN VAN JEHOVA IN ARGENTINIE, 1976-1979.
VNGCB2: TURKSE RECHTBANKEN VERDEDIGEN ... JEHOVA'S GETUIGEN // ONTWAAKT 22:1O:81. SITUATIE GETUIGEN VAN JEHOVA IN TURKIJE, 1972-1980.


VERENIGDE NATIES, GODSDIENSTVRIJHEID HINDOEISME

VNGH1: TROISIEME CONGRES MONDIAL LA LIBERTE RELIGIEUSE : LONDON 23-26:07:89 (DERDE WERELDCONGRES OVER GODSDIENSTVRIJHEID) // CONSCIENCE ET LIBERTE NR.39:90. - P.70-80. - L'EXPERIENCE INDIENNE (INDISCHE ERVARING) / MURLIDHAR C.BHANDARE. - INDIA, LAND VAN SAMENLEVEN GODSDIENSTEN. GEHEILIGDE KARAKTER VAN VRIJHEID VAN MENING IN OUDE INDIE. GEWETENSVRIJHEID: FILOSOFISCHE EN TRADITIONELE CULTURELE BASIS. HINDOE-OPLEVING. NIEUWE HINDOE-BEWEGINGEN IN MODERNE INDIA. WET. SCHEIDING GODSDIENST EN STAAT. AFSCHAFFING ONAANRAAKBAARHEID.
VNGH3: SECULIER INDIA BEDREIGD / AMARTYA SEN // STREVEN, 09:93. - P.675-690. - PLURALISME, ISLAM, RAMAYANA, NATIONALISME, GESCHIEDENIS, KASTEN, COMMUNALISME, FASCISME.


VERENIGDE NATIES, GODSDIENSTVRIJHEID ISLAM

VNGI3: TROISIEME CONGRES MONDIAL LA LIBERTE RELIGIEUSE : LONDON 23-26:07:89 (DERDE WERELDCONGRES OVER GODSDIENSTVRIJHEID) // CONSCIENCE ET LIBERTE NR.39:90. - P.88-97. - UNE MAJORITE MUSULMANE ET DES MINORITES RELIGIEUSES DANS UN ETAT LAIQUE : L'EXPERIENCE SENEGALAISE (ISLAMIETISCHE MEERDERHEID EN RELIGIEUZE MINDERHEDEN IN LEKENSTAAT: SENEGALESE ERVARING) / DJIBRIL SAMB. - STATISTIEKEN GODSDIENSTEN EN ISLAMIETISCHE BROEDERSCHAPPEN.
VNGI4: TURQIE (TURKIJE) // DROITS DE L'HOMME SANS FRONTIERES, 01-02:91. - 3 P. - KERKEN, VRIJHEID EREDIENST, ISLAMISTISCHE VLOEDGOLF UNIVERSITEITEN, SLUIER.
VNGI5: INZICHTEN EN PRAKTIJK BIJ CHRISTENEN EN MOSLIMS / MAHMOUD AYOUB // CURRENT DIALOGUE NR.22, 06:92. - P.9-12. - VLUCHTELINGEN, MIGRATIE, GOED NABUURSCHAP, JIWAAR, HIJRAH.
VNGI6: CHRISTELIJKE MINDERHEDEN IN NABIJE MOSLIMWERELD / JOHAN GEZELS. - BRUG OF BREUK : DIALOOG TUSSEN CHRISTENEN EN MOSLIMS. - LEUVEN : DAVIDSFONDS, 1995. - P.67-84. - TURKIJE, CHALDEEEN, SYRIE, GRIEKS-ORTHODOXEN, ALGERIJE, SAOUDI ARABIE, MAROKKO, TUNESIE, EGYPTE, SUDAN, LIBANON, PALESTINA.
VNGI7: Etats islamiques et déclaration universelle des droits de l'homme / Mohammed Amin Al-Midani // Conscience et Liberté, 01:00. - islamietische staat, universele verklaring van de rechten van de mens, natuur, huwelijk, bekering, godsdienst.


VERENIGDE NATIES, GODSDIENSTVRIJHEID LANDEN

VNGLALB4: BIBLE-BASHING ALBANIA (BIJBELSLAG ALBANIE) // THE EUROPEAN, 08:93. - GETUIGEN JEHOVA, MORMONEN, BAHA'IS.
VNGLALB5: ALBANIE / A.PAQUET // BELGISCHE Bahá'í BERICHTEN, 10:93 EN 1:94. - + BRIEF NGR ALBANIE, 18:09:93. - MORELE OPVOEDING, IEDI, Bahá'í.
VNGLBEL1: RELIGIOUS DISCRIMINATION IN BELGIUM / HUMAN RIGHTS WITHOUT FRONTIERS HRWF, 1998. - 8 P. - SUBSIDIES, ERKENNING, GODSDIENSTLESSEN, ONDERWIJS, MEDIA, LAGERE SCHOOL, GRONDWET.
VNGLBEL2: BELGIAN CITIZENS'FORUM AGAINST RELIGIOUS INTOLERANCE, DISCRIMINATION AND INEQUALITIES / HRWF, 20:05:98. - DAVID HALLAM, CHASSIDISCHE JODEN, EVANGELISCHE KERK, ADVENTISTEN, BAHA'IS, PINKSTERKERKEN, ABRAHAM MALINSKY, JEAN-PIERRE LAPERCHES, IACSSO, sekte, hersenspoeling, religieuze verdraagzaamheid, dicriminatie, ongelijkheid.
VNGLBEL3: BELGIAN CITIZENS'FORUM AGAINST RELIGIOUS INTOLERANCE, DISCRIMINATION AND INEQUALITIES / HRWF, 05:98. - PETITIE, OBSERVATORIUM, GEDRAGSCODE.
VNGLBEL4: Report religious freedom, Belgium / Bureau of democracy, USA state dep., 09:00. - 5 p. - parlement, sekte-commissie, Scientology, Mormonen.
VNGLBEL5: Report religious freedom, Belgium / Bureau of democracy, USA state dep., 10:01. - 6 p. - sekte-lijst, getuigen van Jehova, moslim-executieve, scientology, Mormonen.
VNGLCHI13: // CHRISTENEN EN CHINA, 09:96. - GODSDIENSTVRIJHEID CHINA BEPERKT/ R.DE GENDT. - KATHOLIEKEN. DAOISME / TOON VAN BIJNEN. BESCHAVING EN GODSDIENST / NESTOR PYCKE. - SOCIALISME, PARTIJ, WAARDEN. CHINESE KERK ACTUEEL : OPDRACHT JONGE KERKLEIDERS //JEROOM HEYNDRICKX. - MATERIALISME, ROME.
VNGLCHI17: China maakt katholieke priesters opnieuw leven zuur // Tertio, 18:10:00. - heiligverklaringen, patriottische kerk.
VNGLCHI18: Actievoerders Falun Gong stellen vervolgingen aan de kaak // DS, 07:01. - Jiang Zemin.
VNGLDUI1: GERMANY : APPEALS COURT RULES GOVERNMENT DECREE AGAINST SCIENTOLOGISTS ILLEGAL // HRWF, 25:06:99. - SCIENTOLOGY, N.BLUEM, CLAUDIA ENGEL, ARBEIDSVERGUNNING.
VNGLEGY1: Egypt detains 16 followers banned bahá'í sect // Reuters, 15:01:01, Sohag.
VNGLFRA4: MISSION INTERMINISTERIELLE DE LUTTE CONTRE SECTES // HRWF, 22:10:98.
VNGLFRA5: POLITIQUE CONTRE LES SECTES // HRWF, 25:11:98. - MISSION INTERMINISTERIELLE DE LUTTE CONTRE LES SECTES.
VNGLFRA6: Interministerial Mission to Battle Against Cults (Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes). Highest administrative court rules that Jehova's Witnesses are a religion // HRWF, 26:06:00. - 3 p. - Scientology, International Helsinki Federation, Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa (OVSE), Getuigen van Jehova.
VNGLGRI1: Kerkelijk conflict in Griekenland // KL, 21:06:01.
VNGLIND2: Geweld op christenen in India / Christine Savat // KL, 17:01:01. - BJP, Sangh Parivar.
VNGLIND3: Indische hindoe-nationalisten geven nieuwe lesjes // DS, 04:01:01. - Onderwijs, BJP, Kasjmir, Gujarat.
VNGLLIT1: Nouvelles religions en Lettonie en 1997-1998 / Solveiga Krumina-Konkova // Conscience et liberté, 01:99. - Charismatische bewegingen, Mormonen, Getuigen van Jehova, Verenigingskerk, Moonsekte, Hare Krishna, bahá'í.
VNGLOOS1: SERVICE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION SUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX SECTES // HRWF, 17:12:98. -
VNGLRUS7: HUMAN RIGHTS AND JEHOVA WITNESSES // HRWF, 17,19,30:11:98. - GETUIGEN VAN JEHOVA
VNGLRUS9: Deadline Ruslands minderheden // KL, 17:01:01. - godsdienstregistratie.
VNGLSAOE2: ETRE CHRETIEN EN ARABIE SAOUDITE // HRWF, 06:08:98. - GASTARBEIDERS, CHRISTENEN.
VNGLTIB2: TIBET TUSSEN HEMEL EN AARDE / L.VAN DER AALSVOORT // WW, 02:93. - P.IV-XVI. - CHINA, LABRANG, DALAI LAMA, ONTBOSSING, KLOOSTER AMDO, DHARAMSALA, ONDERWIJS, DICRIMINATIE, RACISME.
VNGLTIB4: SATYAGRAHA / SAMDHONG LOSANG TENZIN RINPOCHE // KUNCHAB, 01:96. - 23 p.GEWELDLOOSHEID, TIBETAANS PARLEMENT, BEVRIJDINGSSTRIJD.
VNGLVIE8: HANOI WAARSCHUWT BOEDDHISTISCHE KERK // DS, 14:01:97.


VERENIGDE NATIES, HABITAT, RECHT OP WONEN, VLUCHTELINGEN

VNH2: BUILDING A UNIFIED COMMUNITY (BOUWEN AAN VERENIGDE GEMEENSCHAP) / Bahá'í BIC VERKLARING 1976. - EENHEID MENSHEID, OPVOEDING.
VNH5: Bahá'í BIC®VERKLARING, HABITAT-CONFERENTIE KINGSTON 1985. - BESLISSINGSMACHT, CULTUUR, RUIMTELIJKE ORDENING, CONSULTATIE, VRIJHEID.
VNH6: Bahá'í BIC-VERKLARING, HABITAT-CONFERENTIE ISTAMBOEL 1986. NEGEN VOORSTELLEN VOOR GEMEENSCHAPSONTWIKKELING.
VNH7: Bahá'í BIC-VERKLARING, HABITAT-CONFERENTIE NAIROBI 1987. - VREDE.
VNH9: TEGEN 2050 DREIGT OVERBEVOLKING : VN-RAPPORT VERONTRUST OVER NIET TE STUITEN STROOM VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS // DS, 29:04:92 + DRIE OP VIER ZWANGERE VROUWEN IN ROEMENIE ABORTUS. - UNFPA, GEZIN, VROUW.
VNH10: ONZICHTBARE TEGENWOORDIGHEID / MARC COLPAERT, HUGO SAEYS. - DERDE WERELD EN HAAR VIERDE WERELD, ARMOEDE, ATD. BUURTHUIS KIEMCEL, TOEKOMST, LEVEN, DOOD, WEGWERPARBEIDERS. MILIEU, SCHOOL, WELZIJN // WW, S.A. - 17 P. : ILL. - MET BIBLIOGRAFIE.
VNH15: DOSSIER POLITIEKE VLUCHTELINGEN // HUMANISTISCH VERBOND, ?:92. - P.4-11. - AANTAL VLUCHTELINGEN STIJGT NIET, WEL ASIELZOEKERS DIE GEEN VLUCHTELINGEN ZIJN / MARC BOSSUYT. GROENE VISIE: GASTVRIJ VLAANDEREN / MIEKE VOGELS.
VNH19: DAKLOZEN : Bahá'í VIZIE / JAN LAGAS. - 30:01:87.
VNH30: CHANDIGARH - HALMAAL, ENKELE REIS // DS MAGAZINE, 27:08:93. - SIKH, ST.TRUIDEN. Uitgeleend.
VNH34: VOOR MIJ IS VRAAG WANNEER BEGINNEN ILLEGALEN BUITENZETTEN / MARC BOSSUYT // HUMO 2751, 05:93. - P.68-72. - COMMISARIS-GENERAAL VLUCHTELINGEN, ASIELPROCEDURE, SIKHS, BOBBY SINGH; ADVOCATEN.
VNH37: UNHCR BRUSSEL / R.VON ARNIM // D3, 12:91. - P.2-9. - VLUCHTELINGEN, WERELDKAART, AFRIKA, BELGIE, GESCHIEDENIS, BRAIN DRAIN.
VNH48: GEZIN IN WERELDGEMEENSCHAP / Bahá'í INTERNATIONAL COMMUNITY BIC, MALTA 1993. - GELIJKWAARDIGHEID MAN VROUW, OPVOEDING.
VNH49: OORSPRONG VREDE MENSHEID BINNEN GEZIN / JOHANNES PAULUS II, 8:12:93 // KERKELIJKE DOCUMENTATIE 1994. - P.119-123. - BOODSCHAP INTERNATIONALE DAG VREDE, 1:01:94. - LIEFDE, KINDEREN
VNH50: ARM EN TOCH GEZIN / VIERDE WERELD BEWEGING, 1994. - KINDEREN.
VNH60: UN IYF / BIC, 10:02:94. - 13 P. - MALTA, GEZIN, Bahá'í, NGO'S, HUWELIJK, RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN, OPVOEDING, CONSULTATIE.
VNH62: GEZINSPLANNING ETHISCHE GRENZEN / JOKE VAN KAMPEN, ANDREA NEDERLOF // IS, 07-08:94. - BEVOLKING, WERELDRELIGIES, VOORTPLANTING, KATHOLIEK, PROTESTANT, ISLAM, JODEN, BOEDDHISME, HINDOEISME, MEISJES, CHINA, ONDERWIJS.
VNH63: LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE BAHA'IE ET LES ETABLISSEMENTS HUMAINS / BIC, 1996. - HABITAT II, GEMEENSCHAPS-PROJEKTEN, Bahá'í.


VERENIGDE NATIES, JONGEREN

VNJ1: INTERNATIONAAL JAAR VAN JEUGD 1985, Bahá'í VERKLARINGEN NATIONALE GEESTELIJKE RAAD BELGIE, UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID AAN JONGERENCONFERENTIE INNSBRUCK, IDEM AAN JONGEREN VAN WERELD, RAADGEVERS VOOR EUROPA. 6 BLZ.
VNJ3: CONTRIBUTION OF YOUTH TO WORLD PEACE (BIJDRAGE JONGEREN WERELDVREDE) / Bahá'í BIC. - KINGSTON (JAMAICA) INT.YOUTH CONF., 6-9:04:85
VNJ2: INTERNATIONALE OPVOEDING / PAUL MORREN // UNESCO-KOERIER ?:80. - VN, RECHTEN MENS, CULTUUR.
VNJ4: Bahá'í BIC EN IJJ; ALGEMENE DOELSTELLINGEN IJJ.  5 BLZ.
VNJ5: FEL ALS PROFETEN / TEKST BISSCHOP HELDER CAMARA.
VNJ6: DOCUMENT Bahá'í JONGEREN BELGIE NAAR AANLEIDING IJJ.
VNJ7: THE ROLE OF YOUTH IN THE PROMOTION OF HUMAN RIGHTS (ROL JEUGD BIJ BEVORDEREN MENSENRECHTEN) / VERKLARING Bahá'í BIC 1985, 2 BLZ., F/E


VERENIGDE NATIES, RECHTEN VAN DE MENS

VNM3: UNITED NATIONS DECLARATION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (VERKLARING OVER UITBANNEN ALLE VORMEN RASSENDISCRIMINATIE) / VN, 20:11:63. - NY : UN OPI, 1964. - 5 P.
VNM4: CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE (KONVENTIE TEGEN ALLE VORMEN VAN RASSENDISCRIMINATIE). - VN, 1967. - INTEGRALE TEKST.
VNM8: DECLARATION ON THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (VERKLARING OVER BESCHERMING ALLE PERSONEN TEGEN MARTELING EN ANDERE WREDE, ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE BEHANDELING OF STRAF) / VN, 12:75. - NY : VN OPI, 1976. - 3 P.
VNM48: VERKLARING RECHTEN VAN MENS, 40 JAAR / ANK BÜCH. - Bahá'í VIZIE. GESCHIEDENIS. UNIVERSELE VERKLARING. PROCLAMATIE VAN TEHERAN. PERIODE NA VERKLARING. - 4 P. + BOODSCHAP BISSCHOPPEN BELGIE BIJ VEERTIGSTE VERJAARDAG UNIVERSELE VERKLARING RECHTEN VAN MENS. - 4 P.
VNM49: ANNEX TO REPORT ON RACISM AND XENOFOBIA / FORD; B.COOLS. - EUROPEES PARLEMENT, 1990. - ANTWERPEN, EXTREEM RECHTS, INTEGRATIE, GETTO, VEILIGHEID, INTEGRISME, SECULARISATIE, EUROPA, PERSVRIJHEID, DEMOCRATIE.
VNM59: MENSENRECHTEN AZIE : STRIJD MENSELIJKE WAARDIGHEID // WB, 04:93. - NGO'S, HERVORMING VN-VEILIGHEIDSRAAD.
VNM60: VN-WERELDCONFERENTIE MENSENRECHTEN WENEN, 14-15:06:93 / AI. - 4 P.
VNM62: NIEUWE GRONDSLAG MENSENRECHTEN / CHANDRA MUZAFFAR // WB, 06:93. - P.15-18. - WENEN, POLITIEK, VOEDSEL, NOORD-ZUID VERHOUDING, INFORMATIE-ORDE.
VNM63: RASSENVERHOUDINGEN IN AFHANKELIJKE WERELD // WERELD GOEDE WIL. - GENEVE, 1983 ?. - 24 P. - WETENSCHAP, M.L.KING, OPVOEDING, VN.
VNM66: TIJD VOOR UNIVERSELE VERKLARING VAN PLICHTEN VAN DE MENS / CARLA M.ZOETHOUT CLITEUR // CIVIS MUNDI, JRG.37 07:98. - HELMUT SCHMIDT, COMMUNITARISME, ETHISCHE PRINCIPES.
VNM66: KINDERRECHTENHUIS LIMBURG. - ALKEN : CEMUVO NOSOTROS, 1999. - ECPAT, MULTICULTUREEL, WAARDEN, SAI BABA, VERBONDENHEID
VNM67: Tijd voor Universele Verklaring van de plichten van de mens / Carla M.Zoethout Cliteur // Civis Mundi; jrg.37, 07:98. - p.116-122. - H.Schmidt, communitarisme, normen en waarden, wetten, zingeving.
VNM68: Jaarlijks verslag Europese Unie over mensenrechten. - 1999. - 21 p. (selectie). - Iran, doodstraf, Royaumont proces, verkiezingen, VN, religieuze intolerantie, OVSE, Raad van Europa, vrijheid van godsdienst, internationaal strafhof, inheemse volkeren, vrouwen.
VNM69: Vragen voor betere wereld / Mary Robinson // DWM, 01:01. - migratie, mensenhandel, spiritualiteit.
VNM70: World conference against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance : declaration. - Durban, 09:01. - 6 p. - diversity, religion, religious leaders.


VERENIGDE NATIES, RECHTEN VAN DE MENS Bahá'í

VNMBAHA1: A Bahá'í DECLARATION OF HUMAN OBLIGATIONS AND RIGHTS (Bahá'í VERKLARING OVER RECHTEN EN PLICHTEN VAN MENS) / DOOR NATIONALE GEESTELIJKE RAAD VERENIGDE STATEN. - WILMETTE : Bahá'í, S.A. - 6 P. - AANGEBODEN AAN VN-COMMISSIE VOOR RECHTEN VAN MENS, 02:47.
VNMBAHA10: DIVINE LAW : SOURCE OF HUMAN RIGHTS (GODDELIJKE WETTEN : BRON VOOR MENSENRECHTEN). - WILMETTE : Bahá'í, 1976. - UIT Bahá'í GESCHRIFTEN. OPVOEDING TOT MENSELIJK GELUK, GERECHTIGHEID, EENHEID, Bahá'í GEMEENSCHAP EN VERENIGDE NATIES. - 2 P. - VOUWBLAD.
VNMBAHA13: CONFERENCE MONDIALE POUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE : GENEVE, SUISSE 14-25:08:78 : DECLARATION SOUMISE PAR LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE BAHA'IE : BIC STATEMENT TO THE WORLD CONFERENCE TO COMBAT RACISM AND RACIAL DISCRIMINATION (// Bahá'í NEWS, 03:79) (WERELDKONFERENTIE VOOR STRIJD TEGEN RACISME EN RASSENDISKRIMINATIE : BIC. - 5 P.
VNMBAHA19: AN ORAL STATEMENT ON COMBATTING RACISM (MONDELINGE VERKLARING OVER STRIJD TEGEN RACISME) / BIC VOOR VN-COMMISSIE VOOR RECHTEN VAN MENS, 37STE ZITTING, GENEVE 1981 // Bahá'í NEWS, 01:82. - P.10-11
VNMBAHA20: DEUXIEME CONFERENCE MONDIALE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE : NATIONS UNIES, GENEVE 1-12:08:83 : DECLARATION SOUMISE PAR LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE BAHA'IE (TWEEDE WERELDKONFERENTIE VOOR STRIJD TEGEN RACISME EN RASSENDISKRIMINATIE : BIC). -  EENHEID TUSSEN RASSEN, BELANG GEESTELIJKE OPVOEDING, MODEL ONDERWIJSPROGRAMMA OVER EENHEID MENSHEID. - 4 P.
VNMBAHA24: BIC-ACTIVITEITEN BINNEN VERENIGDE NATIES / ERIC FIENIG. - INTERNATIONAAL JAAR JEUGD 1985. 39STE ZITTING COMMISSIE RECHTEN VAN MENS. RECHTEN VAN KIND. STRIJD TEGEN RACISME. RECHT OP ONTWIKKELING. RELIGIEUZE ONVERDRAAGZAAMHEID. RECHTEN INHEEMSE VOLKEREN. // Bahá'í BERICHTEN, 10-11:83. - 2 P.
VNMBAHA27: APPLICATION DU PROGRAMME D'ACTION POUR LA DECENNIE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE (TOEPASSING AKTIEPROGRAMMA VOOR STRIJD TEGEN RACISME EN RASSENDISCRIMINATIE) / VERKLARING Bahá'í BIC OP 40STE ZITTING COMMISSIE VOOR RECHTEN VAN MENS, GENEVE, 02:84. - UNESCO. - 3 P.
VNMBAHA32: ELIMINATION LA DISCRIMINATION RACIALE : MESURES VISANT A COMBATTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE ET ROLE LA SOUS-COMMISSION (UITBANNEN RASSENDISKRIMINATIE : MAATREGELEN IN  STRIJD TEGEN RACISME EN RASSENDISKRIMINATIE EN ROL SUB-COMMISSIE) / VERKLARING Bahá'í BIC VOOR SUB-COMMISSIE VOOR STRIJD TEGEN DISKRIMINERENDE MAATREGELEN EN BESCHERMING MINDERHEDEN, 37STE ZITTING, GENEVE 1984. - UNESCO. - 6 P.
VNMBAHA41: RACISM IS STILL VERY MUCH A FACTOR IN US WAY OF LIFE : KINGS CHILDREN LOOK AT DREAM // TEHERAN TIMES, 13:06:86. - 1 P. + I HAVE A DREAM (IK HEB DROOM) VOLLEDIGE TEKST TOESPRAAK MARTIN LUTHER KING JR., MARS OP WASHINGTON, 1963. - 2 P. + BRIEF UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID, 5:08:85. - 2 P.
VNMBAHA44: APARTHEID : Bahá'í STANDPUNT. - HAIFA : Bahá'í, 1986. - 3 P. + HERZIENE TEKST UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID (2 P.). - in Bahá'í Berichten, 1 aug. 1986.
VNMBAHA46: ON THE ELIMINATION OF RACISM AND RACIAL DISCRIMINATION (OVER ELIMINATIE RACISME EN RASSENDISKRIMINATIE) / VERKLARING Bahá'í BIC, 1985. - AKTIEPROGRAMMA TWEEDE DECENNIUM STRIJD TEGEN RACISME EN RASSENDISKRIMINATIE, MAATREGELEN EN ROL SUB-COMMISSIE. - 4 P.
VNMBAHA47: HUMAN RIGHTS AND DISABILITY (MENSENRECHTEN EN GEHANDIKAPTEN) / VERKLARING Bahá'í BIC AAN SUB-COMMISSIE TER VOORKOMING DISKRIMINATIE EN BESCHERMING MINDERHEDEN, 38STE ZITTING, 1985. - 5 P. HUMAN RIGHTS AND SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS (MENSENRECHTEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN) / VERKLARING BIC AAN SUB-COMMISSIE TER VOORKOMING DISKRIMINATIE EN BESCHERMING MINDERHEDEN, 38STE ZITTING, WERKGROEP OVER GEDETINEERDEN OP GROND GEESTESZIEKTE OF GEESTELIJK GESTOORD GEDRAG, 1985. - 3 P.
VNMBAHA51: PROMOTION PROTECTION AND RESTORATION OF HUMAN RIGHTS AT THE NATIONAL, REGIONAL AND INTERNATIONAL LEVELS : THE STATUS OF THE INDIVIDUAL AND CONTEMPORARY LAW (BEVORDERING BESCHERMING VAN RECHTEN VAN MENS OP NATIONAAL, REGIONAAL EN INTERNATIONAAL VLAK : STATUS INDIVIDU IN INTERNATIONAAL RECHT) / VERKLARING Bahá'í BIC AAN SUB-COMMISSIE TER VOORKOMING DISKRIMINATIE EN BESCHERMING MINDERHEDEN, 31STE ZITTING, 1985. - 3 P.
VNMBAHA52: HUMAN RIGHTS : A Bahá'í DEFINITION (MENSENRECHTEN : Bahá'í DEFINITIE). - GROTE SCHENKER, VERANTWOORDELIJKHEID GAAT VOORAF AAN RECHTEN, GEBED, MEDITATIE, WERK, NIEUW MENSENRAS, WERELDBESCHAVING, WARE IDENTITEIT, GLORIE, GROOTHEID. - 1990. - 4 P.
VNMBAHA53: APPLICATION DU PROGRAMME D'ACTION POUR LA DEUXIEME DECENNIE DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE (TOEPASSING AKTIEPROGRAMMA VOOR TWEEDE DECENNIUM VAN STRIJD TEGEN RACISME EN RASSENDISCRIMINATIE) / VERKLARING Bahá'í BIC AAN 46STE ZITTING COMMISSIE VOOR RECHTEN VAN MENS, GENEVE, 1990. - 3 P.
VNMBAHA57: CALL ELIMINATE RACISM (OPROEP UITROEIING RACISME) / NGR USA // ALASKA Bahá'í NEWS, 06:92.
VNMBAHA58: VISION OF RACE UNITY : AMERICAS MOST CHALLENGING ISSUE / WILMETTE : Bahá'í, 1991. - RACISME, EENHEID MENSHEID.
VNMBAHA59: INDIVISIBILITY HUMAN RIGHTS. OBSTACLES TO HUMAN RIGHTS. PROTECTION OF WOMENS'S RIGHTS / BIC. - WENEN, VN CONFERENTIE MENSENRECHTEN, 14-25:06:93. - 6 P. - ONAFHANKELIJK ONDERZOEK WAARHEID, RECHTEN VROUW, NATIONALISME, BEWUSTWORDING.
VNMBAHA60: WORLD CONFERENCE HUMAN RIGHTS AFFIRMS UNIVERSAL AND INTERDEPENDENT NATURE // ONE COUNTRY, 07-09:93. - WENEN, VN CONFERENTIE MENSENRECHTEN, BIC, NGO'S, IRAN.
VNMBAHA61: BAHA'IS HELP KING'S DREAM ALIVE // AMERICAN Bahá'í, 16:10:93.
VNMBAHA62: ANNEE POUR TOLERANCE / NGR BELGIE. - VN-JAAR VERDRAAGZAAMHEID, 1995.
VNMBAHA63: UNITED NATIONS DECADE FOR HUMAN RIGHTS. - GENEVE : BIC, 1996. MORELE DEUGDEN, RECHTEN, VERANTWOORDEELIJKHEID, GODSDIENST.
VNMBAHA64: RIGHTS OF PERSONS BELONGING TO NATIONAL OR ETHNIC, RELIGIOUS AND LINGUISTIC MINORITIES / BIC. - GENEVE : COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, 1998. - MINDERHEDEN, DISCRIMINATIE, WETTEN, MORAAL.
VNMBAHA65: Rechten en plichten van de mens. - NGR Nederland, 1998. - individu, gezin, ras, werk, welvaart, opvoeding, aanbidding, sociale orde.


VERENIGDE NATIES, RECHTEN VAN DE MENS CHRISTENDOM

VNMC1: HUMAN RIGHTS AND PEOPLES' RIGHTS (RECHTEN VAN MENS EN RECHTEN VOLKEREN) // YOUTH (WRK), 1981. - P.18-19
VNMC2: BRAZILIE : RACISME BINNEN KERK / J.M.PIRES, R.GIACOMELLI // WB, 06:89. - P.12-13
VNMC3: EUROPESE CONFERENTIE VOOR MENSENRECHTEN IN KERK / ESCHBORN, 1991. - BEEINDIGEN DISCRIMINATIE. BENOEMING BISSCHOPPEN. MAATREGELEN TEGEN THEOLOGEN. BEDIENINGEN. KERKBELASTING // WB, 03:91. - P.16-17
VNMC4: LIEFDE ALLEEN HOUDT GEEN RECHTVAARDIGHEID IN : WERKGROEP MENSENRECHTEN IN KERK // DS, 18:06:93.


VERENIGDE NATIES, RECHTEN VAN DE MENS ISLAM

VNMI1: ISLAM EN MENSENRECHTEN. // WORDT VERVOLGD 01:86. - 16 P. : ILL. - STAATSINRICHTING, LEEFREGELS, GODS OPENBARING? JAN NIEUWENHUIS, SAOUDI ARABIE, GRONDWET, CENTRUM VAN ISLAM, EGYPTE, TRADITIE, MODERNE TIJD, VOLK, INTELLECTUELEN, TURKIJE, POLITIEKE GEVANGENE, Bahá'í, IRAN, WERK, INKOMEN, PENSIOEN, VROUWEN, KORAN, ECONOMISCHE VEILIGHEID, ONGELIJKHEID, HUWELIJK, VERLICHTING, ATATURK, RELIGIEUZE MINDERHEID, AHMADIYYA, PAKISTAN, AMNESTY-GROEPEN, ARABISCHE WERELD, DOODSTRAF-STANDPUNT, VLUCHTELINGE, REPRESAILLES, FAMILIE, EUROPA, ZUILEN, SHARI'A, ZELFVERTROUWEN, FUNDAMENTALISTEN, MOHAMMED, KORAN EN HADITH, HOBBY, UMMAH, OPENBARE ORDE, DIEFSTAL, FOETUS, MOSKEE, KONING FAHD, NOSTALGIE, AISHA, ONTMAAGD, ZAR, EXECUTIES, SPIONNEN, IDENTITEITSBEWIJS, MANNENBEROEP, OVEREENKOMSTEN, STAAT VAN BELEG, ARRESTATIES, MOHAMMED YOUSSAF, ZIA UL HAQ, KOLONIALISME, ANGST, VERNIEUWING, HEROPVOEDING, DROOM.
VNMI5: ISLAM EN MENSENRECHTEN: VERSCHILLENDE STANDPUNTEN : SHARIA WEER IN OPMARS / CHRISTIANE VERZSCHOOTEN // AMNESTY NIEUWS, 03:93. - VN-VERKLARING, DHAKA-VERKLARING.
VNMI6: SOUTIEN MUSULMANS DROITS DE L'HOMME / ROBERT TRAER // CONSCIENCE ET LIBERTE, 01:95. - GODSDIENSTVRIJHEID.
VNMI7: RECHTEN VAN DE MENS IN EEN ISLAMIETISCH REFERENTIEKADER / FAUZAYA TALHAOUI. - BRUG OF BREUK : DIALOOG TUSSEN MOSLIMS EN CHRISTENEN. - LEUVEN, DAVIDSFONDS, 1995. - P.31-43, 179-186. - SHARIA, KORAN, IJMA, SOENNA, QIYYAS, STAAT, INDIVIDU, GODSDIENSTVRIJHEID, ISLAMIETISCHE VERKLARING VAN DE UNIVERSELE RECHTEN VAN DE MENS.
VNMI8: MENSENRECHTEN IN KORAN / SALEH AL-ASHAIKH // DS, 09:09:99. - SAUDI ARABIE.
VNMI9: Convergences et divergences entre la déclaration universelle des droits de l'homme et les récentes déclarations des droits de l'homme dans l'Islam / Maurice Borrmans // Conscience et Liberté, 01:01. - Wereld Moslim Conferentie, Arabische liga, sharia, godsdienstvrijheid, Mutazilieten, Asharieten.


VERENIGDE NATIES, UNESCO


VERENIGDE NATIES, VROUWEN

VNV57: THE INTEGRATION OF WOMEN IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT : THE CASE OF GHANA (INTEGRATIE VROUWEN IN SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELING : GAVAL GHANA) / E.BOON. - GESCHIEDENIS, TWEELEDIGE SAMENLEVING, TRADITIONELE GEMEENSCHAP, MODERNE SAMENLEVING, BELEMMERINGEN, STRATEGIE. LANDBOUW, HANDEL, KLEINSCHALIGE INDUSTRIE // UCOS PERSPEKTIEF, JRG.10 NR.1:90. - 16 P.
VNV68: ONZE STEM VERHEFFEN : AAN VOORAVOND LEEFMILIEUTOP GEEFT VOORAANSTAAND FEMINISTE HAAR MENING / JOAN MARTIN-BROWN // UNESCO-KOERIER, 05:92. - P.30-31 + VROUWENCONGRES VOOR GEZONDE PLANEET (GLOBAL ASSEMBLY WOMEN ENVIRONMENT, MIAMI 11:91). - UNEP.
VNV72: GEWELD TEGEN VROUWEN BEGINT VOOR GEBOORTE : ONDERBELICHT ASPECT MENSENRECHTEN // IS, 06:93. - P.36-43 : ILL. - VERKRACHTING, HUWELIJK, KENIA, INDIA, NEDERLAND.
VNV73: LITERACY AND DEVELOPMENT IN THIRD WORLD : COULD LIBRARIANSHIP MAKE DIFFERENCE? (ALFABETISATIE EN ONTWIKKELING DERDE WERELD: KAN BIBLIOTHEEKBEHEER VERSCHIL MAKEN) / ROSARIO GASSOL DE HOROWITZ // IFLA JOURNAL 19, 02:93. - P.170-180. - INFORMATIE, TECHNOLOGIE, ONDERWIJS, BEVRIJDING.
VNV75: MARY ROBINSON. - TOESPRAAK VN-COMMISSIE STATUS VROUW, 8:03:94. FORUM VROUWELIJK LEIDERSCHAP, 8:03:94. - 12,6 P. - IERLAND.
VNV76: HOE VERDER NA VIERDE VN-WERELDVROUWENCONFERENTIE / F.VAN DER VEEN // IS, 12:95. - GEWELD.
VNV76: Lange weg naar Peking / Christine Savat // Tertio, 31:05:00. - Mexico 1975, Nairobi 1985.
VNV77: VN wil vrouwen voor vrede / Barbara Coolen // IS, 02:01. - Veiligheidsraad.


VERENIGDE NATIES, VROUWEN Bahá'í

VNVBAHA0: VOLDONGEN EMANCIPATIE : IN Bahá'í WERELD ZIJN MAN EN VROUW PARTNERS / DEN HAAG : Bahá'í, 1975. - 2 P. - EMANCIPATIE, ZONDER GEWELD, TAHIRIH, ACHTERSTAND, VOORAANSTAANDE ROL.
VNVBAHA1: WOMEN : STRIKING THE BALANCE (VROUWEN BRENGEN BALANS IN EVENWICHT) / S.L. : Bahá'í, 1974. - 1 P.
VNVBAHA3: THE STATUS OF WOMEN (STATUS VROUW) // Bahá'í NEWS, 05 EN 06:74. - P.9-15 EN 12-13 : ILL. - BIC, GELIJKWAARDIGHEID MAN EN VROUW, FUNCTIES, NATUUR, VREDE, INTERNATIONAAL JAAR VOOR VROUW, ONDERWIJS, VERKLARINGEN BIC AAN VERENIGDE NATIES, ZITTING OVER STATUS VROUWEN.
VNVBAHA4: Bahá'í COMMUNITIES OBSERVE INTERNATIONAL WOMEN'S YEAR (Bahá'í GEMEENSCHAPPEN INTERNATIONAAL JAAR VROUW), 1975 // Bahá'í NEWS, 02:75. - P.10-11 : ILL. - GEBED, STUDIEBIJEENKOMSTEN. - MET BIBLIOGRAFIE.
VNVBAHA5: CONCERNING THE RIGHTS OF WOMEN : DOCUMENTS BY THE Bahá'í BIC (BETREFFENDE RECHTEN VROUW) // WORLD ORDER, LENTE 1975. - P.7-20 + ENQUETE PRELIMINAIRE SUR LE STATUT LA FEMME DANS LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE BAHA'IE (ONDERZOEK STATUS VROUW Bahá'í GEMEENSCHAP) // BULLETIN Bahá'í BELGE, 07-08:84. - P.2-6. - WERELDPROGRAMMA, COMMISSIE VOOR RANG VROUW, 1973 EN 1974, INTERNATIONAAL JAAR VAN VROUW, INTERNATIONALE INSTRUMENTEN EN NATIONALE STANDAARDEN VOOR STATUUT VROUW, VERKIEZINGEN, VERKOZEN VROUWEN IN BESTUURSORGANEN, CONSULTATIE, BERAADSLAGING, ONDERWIJS, KINDEREN GELIJKWAARDIGHEID MAN EN VROUW LEREN.
VNVBAHA6: EQUALITY OF MEN AND WOMEN : A NEW REALITY (GELIJKWAARDIGHEID MAN EN VROUW : NIEUWE REALITEIT). - WILMETTE : Bahá'í, 1975 (2 P) + L'EGALITE L'HOMME ET LA FEMME : UNE REALITE NOUVELLE . - BRX : MEB, 1975 (2 P.). - EENHEID, GELIJKWAARDIGHEID, GEZIN, OPVOEDING, ONDRWIJS, VREDE, BIC EN VERENIGDE NATIES.
VNVBAHA7: INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CONCERNANT LA CONDITION LA FEMME : APPLICATION LA DECLARATION SUR L'ELIMINATION LA DISCRIMINATION A L'EGARD DES FEMMES (INTERNATIONALE INSTRUMENTEN BETREFFENDE RANG VROUW : TOEPASSING VERKLARING OVER UITBANNEN DISKRIMINATIE VROUWEN) / VERKLARING BIC AAN COMMISSIE VOOR STATUS VAN VROUW, 1976. - 2 P. + IDEM // BULLETIN Bahá'í BELGE, 10:76, P.6-9
VNVBAHA8: INTERNATIONAL WOMENS YEAR : Bahá'í IMPACT // Bahá'í NEWS, 09:75. - P.2-7 : ILL. - WERELDVROUWENCONFERENTIE MEXICO, BIC.
VNVBAHA9: ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE BAHA'IE PENDANT L'ANNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME / BIC, 1976. - + ENQUETE PRELIMINAIRE SUR STATUT FEMME 1974 (8 P.) + VALEURS UNIVERSELLES POUR L'AVANCEMENT DES FEMMES. - ONDERWIJS, VERKIEZING, CONSULTATIE, CONFERENTIES, MEDIA, INSTITUTEN.
VNVBAHA13: HISTORIC GATHERING AT NEW DELHI (HISTORISCHE BIJEENKOMST IN NEW DELHI). - AZIATISCHE Bahá'í VROUWEN CONFERENTIE 1977, RUHIYYIH KHANUM // Bahá'í NEWS, O2:78. - P.6-9 : ILL.
VNVBAHA16: PARTICIPATION LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE BAHA'IE A LA CONFERENCE LA DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LA FEMME : KOPENHAGEN 1980 / FATIO. - 3 P. + EXTRAITS DECLARATION + STATEMENT BIC. - ONDERWIJS, SPIRITUEEL
VNVBAHA19: A STATEMENT : BIC OUTLINES FAITH'S POSITION ON EQUALITY OF WOMEN (VERKLARING : BIC OVER GELIJKWAARDIGHEID VROUWEN). - WERELDCONFERENTIE I.V.M. DECENNIUM VOOR VROUW, KOPENHAGEN 1980. WOMEN : PRINCIPLE OF EQUALITY OF SEXES IS PRACTICED IN Bahá'í COMMUNITIES ALL OVER THE WORLD (VROUWEN: PRINCIPE GELIJKWAARDIGHEID SEKSEN TOEGEPAST IN Bahá'í GEMEENSCHAPPEN OVER HELE WERELD). - RAPPORT BIC // Bahá'í NEWS, 04:81. - P.8-11 : ILL.
VNVBAHA21: STATEMENT / BIC. - HAVANA : REGIONALE ECONOMISCHE COMMISSIE LATIJNS AMERIKA EN CARAIBEN + ARUSHA : ECONOMISCHE COMMISSIE VN VOOR AFRIKA, 1984. - GEZIN, ONDERWIJS
VNVBAHA31: EXTRAITS CHOISIS DES ECRITS BAHA'IS SUR L'EGALITE L'HOMME ET LA FEMME  / 'ABDU'L-BAHA, SHOGHI EFFENDI. - NY : BIC, 1984. - 8 P. - (GEDEELTELIJK OVERGENOMEN IN BULLETIN Bahá'í BELGE, 02:85. - P.15)
VNVBAHA32: KEUZE UIT Bahá'í GESCHRIFTEN OVER GELIJKWAARDIGHEID MAN EN VROUW / 'ABDU'L-BAHA. - DEN HAAG : Bahá'í, S.A. - 4 P. - (Bahá'í DOCUMENTATIE)
VNVBAHA33: SPIRITUAL BASIS OF EQUALITY / BIC. - NAIROBI 1985. - + REPORT ON ACTIVITIES TO IMPROVE STATUS WOMEN DURING UN DECADE FOR WOMEN. - AFRIKA, AMERIKA, AUSTRALIE, AZIE, EUROPA (14 p.).
VNVBAHA34: PARTICIPATION OF WOMEN IN Bahá'í INSTITUTIONS (AANWEZIGHEID VROUWEN IN Bahá'í INSTELLINGEN). - NATIONALE GEESTELIJKE RADEN. RAADGEVERS. HULPRAADSLEDEN // Bahá'í INTERNATIONAL NEWS SERVICE NR.147, S.A. - P.14
VNVBAHA53: VROUW IN Bahá'í GELOOF : ROL VROUW IN SAMENLEVING / TOOS VERHAGEN. - SLUIER, TAHIRIH, GELIJKWAARDIGHEID MAN EN VROUW, ONTWIKKELING, WERELDVREDE, VERSPREIDING Bahá'í GELOOF, BESTUUR Bahá'í GEMEENSCHAP, ONTWIKKELINGSPROJEKTEN, CONSULTATIE // NATIONALE VROUWEN RAAD, S.A.
VNVBAHA58: DEVELOPPEMENT : LES FEMMES ET L'EDUCATION, ELIMINATION L'ANALPHABETISME, EMPLOI, SANTE ET SERVICES SOCIAUX, Y COMPRIS LES QUESTIONS POPULATION ET SOINS AUX ENFANTS (ONTWIKKELING : VROUWEN EN ONDERWIJS, ELIMINATIE ANALFABETISME, TEWERKSTELLING, GEZONDHEIDSZORG EN SOCIALE DIENSTEN, MET DAARBIJ BEVOLKINGSVRAAGSTUK EN ZORG VOOR KINDEREN) / VERKLARING Bahá'í BIC AAN COMMISSIE VERENIGDE NATIES VOOR SITUATIE VROUW, 33STE ZITTING, WENEN OOSTENRIJK, 1989. - FAIZI INSTITUUT, INDIA. - 3 P.
VNVBAHA61: EUROPA, LAND WAAR VROUWEN WILLEN WONEN? : GEDACHTEN, IDEEEN, OVERWEGINGEN EN SUGGESTIES. BIJDRAGE AAN 8STE BREDE VROUWENCONFERENTIE Bahá'í VROUWEN UIT EUROPA / DEN HAAG : Bahá'í, 1990. - 19 P. - BELGIE, TOOS VERHAGEN, FRANKRIJK, ITALIE, LUXEMBURG, NEDERLAND, NOORWEGEN, OOSTENRIJK, PORTUGAL, ROEMENIE, ZWITSERLAND, BIC. - BEVAT OOK TEKSTEN UIT Bahá'í GESCHRIFTEN.
VNVBAHA62: EQUALITY IN POLITICAL PARTICIPATION AND DECISION-MAKING (GELIJKHEID IN POLITIEKE DEELNAME EN BESLUITVORMING) / BIC-VERKLARING 34STE ZITTING VN KOMMISSIE STATUUT VROUW, 26:02-9:03:90, WENEN. - 3 P. - Bahá'í, CONSULTATIE.
VNVBAHA63: REPORT TO UN-DIVISION FOR ADVANCEMENT OF WOMEN (VERSLAG Bahá'í BIC AAN VN-AFDELING VOOR VOORUITGANG VROUW) / BIC. - WENEN, OOSTENRIJK. - 05:90. VROUWEN IN Bahá'í INSTELLINGEN, ALFABETISATIE, KENIA, INDIA, FAIZI INSTITUUT, NEW ERA SCHOOL, ZAIRE, BAYANDA, PANAMA, GUAYMI, HAITI.
VNVBAHA64: FEMME ET HOMME : COLLABORATION PLANETE SAINE / BIC, 1992. - 4 P. - VROUWEN, BESCHERMING PLANEET, UNCED, VREDE.
VNVBAHA65: PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS (BESCHERMING RECHTEN VROUW) / BIC. - WENEN : VN CONFERENTIE RECHTEN MENS, 14-25:06:93. - 2 P. - GEWELD, GEZIN, UNIFEM.
VNVBAHA66: INELIGIBILITY WOMEN FOR MEMBERSHIP UNIVERSAL HOUSE OF JUSTICE / UHG, 05:88. - VROUWEN, UNIVERSELE HUIS GERECHTIGHEID.
VNVBAHA67: ROLE RELIGION IN PROMOTING ADVANCEMENT WOMEN / BIC. - PEKING, 1995. - GODSDIENST, VROUWENRECHTEN.
VNVBAHA68: WOMEN'S SERVICE ON THE UNIVERSAL HOUSE OF JUSTICE / JUAN R.I.COLE. - Michigan : jrcole@umich.edu, 12:07:96. - HUIZEN VAN GERECHTIGHEID, UNIVERSELE HUIS VAN GERSCHTIGHEID UHG, GEESTELIJKE RAAD, VROUWELIJKE SPIRITUALITEIT, CHICAGO, INTERPRETATIE, WETGEVING, SHOGHI EFFENDI.
CNCBAHA69: To mainstream or not to mainstream: the challenge of the gender agenda / Zarin Hainsworth Fadaei. - UK : Office for the advancement of women, Association of bahá'í women, 2000. - Commission on the Status of Women CSW, man, NGO's, AIDS.


VERENIGDE NATIES, VROUWEN EN GODSDIENSTEN

VNVG1: VROUW ZIJN EN GELOVIG ZIJN! // EENHEID, JRG.III NR.4, 07-08:84. - P.6
VNVG2: BRAHMA KUMARIS AND UNITED NATIONS : TRANSFORMATION IN THE POSITION OF WOMAN IN HER RELATIONS WITH MAN (TRANSFORMATIE VAN POSITIE VROUW IN HAAR RELATIES MET MAN) / BK.ASHA, AAN NGO FORUM '85, NAIROBI KENIA // PURITY, 09:85. - P.9. - VREDE, RAJA YOGA, ONDERLINGE AFHANKELIJKHEID, WETENSCHAPPELIJKE BEWIJZEN, GEESTELIJK STANDPUNT.
VNVG3: ENELEN OP AARDE / H.SPENCER LEWIS // ROOS, 01-02:84. - P.21. - DUALITEIT, DRIEEENHEID, GOD ALS VADER-MOEDER SCHEPPER, ADAM EN EVA, MYSTIEK, WERELD ZONDER VROUW, ROZENKRUISERS.
VNVG4: WOMEN WORKING FOR GOLDEN ERA (VROUWEN WERKEN VOOR GOUDEN TIJDPERK) / VERKLARING BRAHMA KUMARIS AAN VN CONFERENTIE VOOR DECENNIUM VROUW // PURITY, 02:86. - P.9
VNVG6: DIEU EST IL MISOGYNE // LE VIF L'EXPRESS, 10:03:00. - GODIN, KATHOLIEKE KERK, MAAGDELIJKHEID, KLOOSTERS, ISLAM, SLUIER, IRAN, JODENDOM.
VNVG7: Verslag 2de interreligieuze vrouwenconferentie / Susan Zarayski // Berichten Antwerpse contactgroep, 12:00. - Bosnië-Hercegovina, Sarajevo.


VERENIGDE NATIES, VROUWEN EN ISLAM

VNVI1: MOHAMMEDAANSE VROUW / LILY BOEYKENS // VVN-BERICHTEN, 03:82. - P.37-41. - VERENIGDE NATIES, PATRIARCHAAT, BESNIJDENIS, HUWELIJK, SLUIER.
VNVI2: VROUW IN ISLAM EN IN HET WESTEN. KONFRONTATIE? / IVO WAUTERS // ISLAMIETISCHE NIEUWSBRIEF, JRG.3 NR.11, 09:91. - P.17-23. - FAMILIE, SOLIDARITEIT, INDIVIDUALISME, SEXUALITEIT, GEZINSPLANNING, ECHTSCHEIDING, POLYGAMIE, INTEGRATIE, MAATSCHAPPIJ.
VNVI5: GELIJKE RECHTEN BASIS ISLAM / TOUJAN AL-FAISAL // DS, 24-25:09:94. - JORDANIE, FUNDAMENTALISME, DEMOKRATIE.
VNVI8: ACCEPTEREN VAN ISLAM VOORWAARDE VROUWENEMANCIPATIE / AZZA MUSTAFA KARAM // IS, 09:97. - EGYPTE, SLUIER, BESNIJDENIS.
VNVI9: Marokkaanse vrouwen gelijkheid / Myriam De Winter // D3, 02:00. - Democratische liga voor de rechten van de vrouw, Fouzia Assouli, moudawana, gezinsrecht, vrouwenhuizen.


VERENIGDE NATIES, ZEERECHT


VREDE, VERKLARINGEN

VV1: WERELD OF GEEN WERELD. - HOVE : REGISTER VOOR WERELDBURGERS, S.A. - 4 P. - VREDE EN ONTWAPENING. WERELDFEDERALISME. VOEDSEL EN GEZONDHEIDSZORG. DEMOGRAFISCH EVENWICHT. ENERGIE EN GRONDSTOFFEN. LEEFMILIEU. GEWELDLOZE STRIJD. ZELFBESCHIKKINGSRECHT. WERELDFEDERATIE, UTOPIE? NEEN AAN KOLLEKTIEVE ZELFMOORD.
VV3: ALL MEN ARE BROTHERS : UNESCO'S TRIBUTE TO MAHATMA GANDHI (ALLE MENSEN ZIJN BROEDERS : EERBEWIJS UNESCO VOOR M.GANDHI). - WERELD IS ZIEK VAN HAAT // UNESCO KOERIER, 1959?. - 5 P. : ILL.
VV4: JOINT STATEMENT OF AGREED PRINCIPLES AS A BASIS FOR MULTILATERAL NEGOTIATIONS ON DISARMEMENT, ISSUED JOINTLY BY THE SOVIET UNION AND THE UNITED STATES 20:09:61 : ZORIN/MACLOY AGREEMENT (GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN OVEREENGEKOMEN PRINCIPES ALS BASIS VOOR MULTILATERALE ONTWAPENINGSONDERHANDELINGEN, TEGELIJK BEKENDGEMAAKT DOOR USA EN RUSLAND : ZORIN/MACLOY OVEREENKOMST). - 3 P.
VV5A: PACEM IN TERRIS : BAHA'U'LLAH A JEAN XXIII, 1863-1963 (VREDE OP AARDE : BAHA'U'LLAH TOT PAUS JOHANNES XXIII) / UGO R.GIACHERY. - BESCHOUWINGEN BIJ ENCYCLIEK. VERZWAKKING CHRISTENDOM. BESCHAVING ZONDER GOD. GODDELIJK PLAN. WERELDGEMEENSCHAP. ONDERZOEK NAAR WAARHEID. UNIVERSELE OPVOEDING. GELIJKWAARDIGHEID SEKSEN. EENHEID MENSHEID. EENHEID GOD. GODSDIENST EN WETENSCHAP. ONTWAPENING. ATOOMENERGIE. GEESTELIJKE OPLOSSING VOOR EKONOMISCHE PROBLEMEN. TROUW AAN REGERING. GEMEENSCHAPPELIJK GOED. // LA PENSEE BAHA'IE NR.14, 08:65. - 18 P.
VV7: PROPOSITION LOI POUR LE DESARMEMENT UNILATERAL LA FRANCE (WETSVOORSTEL VOOR EENZIJDIGE ONTWAPENING FRANKRIJK) / COMITE POUR LE DESARMEMENT UNILATERAL. - UNION PACIFISTE. - 13 P.
VV8: FINAL ACT OF THE CONFERENCE ON SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE (SLOTVERKLARING CONFERENTIE OVER VEILIGHEID EN SAMENWERKING IN EUROPA) / AANGENOMEN DOOR ALLE LANDEN VAN EUROPA EN DOOR USA EN CANADA IN HELSINKI OP 1:08:75. - MENSENRECHTEN. INTERNATIONAAL RECHT. MENSELIJKE KONTAKTEN. KULTUUR. INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITIKAL RIGHTS (INTERNATIONALE CONVENTIE OVER BURGERLIJKE EN POLITIEKE RECHTEN) / VERKLARING VERENIGDE NATIES, 12:66. CHARTER OF THE UNITED NATIONS : SIGNED ON 26:06:45 (HANDVEST VAN VN : GETEKEND).UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UNIVERSELE VERKLARING RECHTEN VAN MENS). - 3 P.
VV11: BIC STATEMENT TO THE SPECIAL SESSION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY DEVOTED TO DISARMEMENT : LA PROMESSE DU DESARMEMENT ET LA PAIX. - ONTWAPENING, VREDE, WARE BESCHAVING, EENHEID MENSHEID, WERELD SUPERSTAAT (FRANSE TEKST ZIE VV16) // Bahá'í NEWS, 03:79. - P.9-11
VV13: ONTWIKKELING IN BEWAPENINGSWEDLOOP / TOESPRAAK DOOR ROBERT S.MACNAMARA, 22:05:79. - WERELDBANK // WERELD GOEDE WIL, 01-02-03:80. - 5 P.
VV15: PAUS JOHANNES-PAULUS II OVER OORLOG EN VREDE, GEWELD EN GEWELDLOOSHEID, MENSENRECHTEN EN WERELDGEMEENSCHAP // KOMMENTAAR 02:80, 02:81. - P.1-12, 1-28. - WERELDVREDESDAG 1:01:80 EN 1:01:81. DE WAARHEID, KRACHT TOT VREDE. CHRISTENDOM.
VV17: VREDE HEEFT VROUWEN NODIG / DOROTHEE SÖLLE. - AMORETTA VAN PENTAGON. KAIN EN ABEL. MENS = MAN. OORLOG TREFT VROUWEN HARDER. ANGST EN EENZAAMHEID. EMANCIPATIE EN VREDE. OUDE DAME EN BOM // MILITIA CHRISTI (KERK EN VREDE NEDERLAND), 09:82. - P.9-12 : ILL.
VV18: RESOLUTIONS RELATING TO LEGAL (SIXTH COMMITTEE) MATTERS (RESOLUTIES BETREFFENDE WETTELIJKE REGELINGEN) / VERENIGDE NATIES, BUITENGEWONE ZITTING OVER ONTWAPENING 1982. - P.512-518. - BEVAT: PEACEFUL SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN STATES (VREDELIEVENDE REGELING KONFLIKTEN TUSSEN STATEN). MANILA DECLARATION.
VV20: BOODSCHAP VOOR 2DE BIJZONDERE ZITTING OVER ONTWAPENING VAN VERENIGDE NATIES VAN OPRICHTER BRAHMA KUMARIS ORGANISATIE. - 2 P.
VV24: HANDVEST VOOR UNIVERSELE VREDE / AANGENOMEN OP UNIVERSELE VREDESCONFERENTIE, 1983. - MOUNT ABU RAJASTHAN INDIA : BRAHMA KUMARIS WERELD UNIVERSITEIT. - 4 P. LA CONFERENCE UNIVERSELLE LA PAIX / ROGER RAZIEL // LE MONDE INCONNU, 04-05:83. - P.36-45 : ILL. - VREDE IN PERSOONLIJKE LEVEN. GRONDBEGINSELEN VOOR ETHISCHE CODE VOOR BEROEPSBEOEFENAARS. VREDE IN INTERNATIONALE BETREKKINGEN.
VV25: NAAR RECHTVAARDIGER WERELD / DOM HELDER CAMARA. - ANTWERPEN : SYMFONIE DER TWEE WERELDEN, 1983. - 2 P. // SHANTI-VREDE, 11:83
VV26: KARMA EN KERNBOM : FABELTJE VAN ONSCHULDIGE BURGER / ISKCON (HARE KRISHNA GEMEENSCHAP). - 1 P. - VOUWBLAD
VV27: DECLARATION ON THE WORLD WE CHOOSE (VERKLARING OVER WERELD DIE WIJ KIEZEN) / KONKLUSIES PLANETAIR INITIATIEF CONGRES, CANADA 1983. - VIZIE OP TOEKOMST, ZELFVERWEZENLIJKING, MENSELIJKE GEMEENSCHAP, VERENIGDE WERELD, UITDAGINGEN, MEGA-CRISIS, PSYCHOLOGISCHE CONDITIONERING, GEESTELIJKE ONDERVOEDING, ANGST, ONZEKERHEID, GEBREK AAN VERTROUWEN, LEVEN, MACHTSMISBRUIK, INSTELLINGEN, INDIVIDU, MISVERSTAND, COMMUNICATIE, ONAANGEPASTE OPVOEDING, MATERIALISME, SOCIALE EN ECONOMISCHE PRIORITEITEN, KERNOORLOG, WAARDEN, WETENSCHAP, VREDESONDERZOEK, EKOLOGIE, MILIEU, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN, ALTERNATIEVE TECHNOLOGIE, BEVOLKING, VOEDSEL, LANDBOUW, MENSENRECHTEN, VERANTWOORDELIJKHEID. - 8 P.
VV29: VAN KERNONTWAPENING TOT KULTURELE ONTWAPENING / ROBERT VACHON. - 2DE NATIONAAL CONGRES WERELDKONFERENTIE VAN GODSDIENSTEN VOOR VREDE, CANADA 1983 // EENHEID NR.3/4:84. - 1 P. + NUCLEAR GAME (SONGS FOR PEACE, LIEDEREN VOOR VREDE) / ELISABETH MACCOMMON.
VV30: 4DE WERELDCONFERENTIE VAN GODSDIENSTEN VOOR VREDE WCRP NAIROBI 1984. - VERZOENING IN REGIONALE KONFLIKTEN. ONTWAPENING, ONTWIKKELING, RECHTEN VAN MENS, OPVOEDING TOT VREDE // EENHEID NR.1:85. - P.8-9 + VOLLEDIGE TEKST NAIROBI-VERKLARING (5 P.)
VV31: STATEMENT ON PREPARATION FOR LIFE IN PEACE / BIC. - NY, 1985. - 'ABDU'L-BAHA, ZEVEN KAARSEN EENHEID, INTERNATIONAAL JAAR VREDE, LATIJNS AMERIKA, CARRAIBEN.
VV32: STATEMENT ON VIOLENCE (VERKLARING OVER GEWELD) : SEVILLA 1986 / UNESCO, DAVID ADAMS, BARNETT, BECHTEREVE, BONNIE FRANK CARTER, JOSE RODRIGUEZ DELGADO, JOSE LUIS DIAZ, ANDREZEJ ELIASZ, SANTIAGO GENOVES, BENSON GINSBURG, JO GROEBEL, SAMIR-KUMAR GHOSH, ROBERT HINDE, RICHARD LEAKEY, TAHA MALASI, MARTIN RAMIREZ, FREDERICO MAYOR ZARAGOZA, DIANA MENDOZA, ASHIS NANDY, JOHN PAUL SCOTT, RIITTA WAHLSTRÖM. - AGRESSIVITEIT, GEWELD, PSYCHOLOGIE, ETHIOLOGIE, SOCIOLOGIE, ERFELIJK, AANGEBOREN, INSTINCT. - 2 P. + BRIEF UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID, 29:09:88  MET UITTREKSELS UIT BELOFTE VOOR WERELDVREDE (1 P.)
VV34: WERELDEENHEID / ALICE BAILEY. - ECONOMISCH PROBLEEM. GEESTELIJK WELZIJN. ONTWAKEN DER MENSHEID. VERDELING DER HULPBRONNEN // WERELD GOEDE WIL, 1985. - 9 P.
VV39: PEACE AND DEVELOPMENT (VREDE EN ONTWIKKELING) / BIC. - INTERNATIONAAL JAAR VREDE SEMINARIE, AZIE EN STILLE OCEAAN, BANGKOK THAILAND, 20-24:05:85. - Bahá'í
VV42: RESOLUTION PRESENTED TO THE WELSH CENTRE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS / VIV BARTLET. - S.L. : Bahá'í, 1986. - 2 P. - EENHEID MENSHEID, WERELD SUPERSTAAT, BELOFTE VAN WERELDVREDE.
VV43: L'AGRESSIVITE: INNEE OU ACQUISE? (AGRESSIVITEIT: AANGEBOREN OF VERWORVEN) // ONE COUNTRY, NR.7:91. - P.18-19. - OPVOEDING TEGEN HAAT, 2-5:06:90, ISRAEL, GODSDIENST, ROL MEDIA, ELIE WIESEL, ROBERT HENDERSON.
VV44: WIE VREDE ZOEKT KOMT ARMEN TEGEMOET / PAUS JOHANNES PAULUS II // KERKELIJKE DOKUMENTATIE, 02:93. - P.41-45. - ARMOEDE.
VV45: Verklaring Millennium wereld vredes conferentie, New York / BIC, 09:00. - Kinderen, godsdienst, internationale adviesraad van religieuze leiders, onderwijs, VN, millennium peace summit. (NL + Engelse tekst)
VV46: Vredestop New York // KL, 13:09:00. - Dalai Lama, China, Francis Arinze, Joannes-Paulus II. (zie ook GWD15)
VV47: Macedonië: godsdiensten bepleiten vrede / Lieve Wouters // KL, 07:01. - orthodoxen, katholieken, methodisten, islam, joden, Albanië.
VV48: Godsdiensten maken van vrede prioriteit; interreligieuze top 'De vrede van God in de wereld'; kinderen van Abraham rond de tafel // Tertio, 01:02. - Patriarch Bartholomeos I, Danneels, orthodoxen, joden, islam, Romano Prodi, Europa, F.Arinze, Israël, Palestina, Emmanuel Sirat, Andrea Riccardi.
VV49: Geest van Assisi verder zetten // KL, 03:02. - decaloog voor vrede.