GETALLEN

- http://www.vic.australis.com.au/hazz/StatisticsIntroduction.html - http://prolib.net/217.bible.htm . http://www.goddesschess.com/chessays/calvonumerology.html . http://bernard.betourne.free.fr/nombre13.htm .

- 13 - 31 - 70 - 281 - 323 -ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

1

- som van opeenvolgende getallen

1+2 = 3
1+2+3= 6
1+2+3+4= 10
1+2+3+4+5= 15
1+2+3+4+5+6= 21
1+2+3+4+5+6+7= 28
1+2+3+4+5+6+7+8= 36
1+2+3+4+5+6+7+8+9= 45
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= 55
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11= 66
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12= 78
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13= 91
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14= 105
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15= 120
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16= 136
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17= 153
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18= 171
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19= 190
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20= 210
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21= 231
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22= 253
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23= 276

- som van onpare getallen

1
1+3= 4 (= 2x2)
1+3+5= 9 (= 3x3)
1+3+5+7= 16 (= 4x4)
1+3+5+7+9= 25
1+3+4+7+9+11= 36
1+3+5+7+9+11+13= 49
Š1+3+5+7+9+11+13+15= 64
1+3+5+7+9+11+13+15+17= 81
1+3+5+7+9+11+13+15+17+19= 100
1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21= 121 (= 11X11)

- som van getallen waarvan het laatste getal de som van de twee laatste getallen is

1+2 = 3
1+2+3= 6
1+2+3+5= 11
1+2+3+5+7= 18
1+2+3+5+7+11= 29
1+2+3+5+7+11+13= 42
1+2+3+5+7+11+13+17= 59
1+2+3+5+7+11+13+17+19= 78
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23= 101
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29= 130
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31= 161
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37= 198
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41= 239
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43= 282
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47= 329
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53= 382
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59= 441
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61= 502
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67= 569
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67+71= 640
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67+71+73= 713
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67+71+73+79= 792
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67+71+73+79+83= 875
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67+71+73+79+83+89= 964
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67+71+73+79+83+89+97= 1061

- sommen en vermenigvuldigingen
1
1+3= 4 (= 2X2)
1+3+5= 9 (= 3 X 3)
1+3+5+7= 16
1+3+5+7+9= 25
1+3+4+7+9+11= 36
1+3+5+7+9+11+13= 49
Š1+3+5+7+9+11+13+15= 64
1+3+5+7+9+11+13+15+17= 81
1+3+5+7+9+11+13+15+17+19= 100
1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21= 121 (= 11 X 11)

De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is aan de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
(Leonardo van Pisa; 1170-1250) Italiaans geleerde (wiskundige) en koopman. Beijverde zich met zijn 'Liber abaci' (1202 n.C.) voor vervanging van het abacusrekenen door het Arabische cijferrekenen. Dit hield tevens een invoering in van het decimale positiestelsel zoals heden in gebruik, en het gebruik van cijfertekens die voorlopers zijn van de onze. Aanvankelijk stuitten zijn pogingen op veel weerstand. 1/0,618 = 0,618/0,382; 1,618 = 1,61780... Het grootste stuk a is “middelevenredig” tussen G en b of dat a het “meetkundig gemiddelde” is tussen G en b.

2

Veronderstel een vierkant : a is de horizontale zijde, b is de verticale zijde; a = b.
c en d zijn de diagonalen diagonaal is: vierkantswortel van 2: 1,414 213 562...
d x e = 1 m²
d = 1,414213 e
1,4142 e x e = 1 m²
1,4142 e² = 1 m²
e = vierkantswortel van 1,4142 = 1189 mm
d = 1000000 : 1189 =
841,042 mm

Verhouding: A0 : 841 x 1189 = 999 949 mm²
A1: 841 x (1189 : 2) = 841 x 594 = 449 554 mm²
A2: (841 : 2) x 594 = 420 x 594 = 249 480 mm²
A3: 420 x (594 : 2) = 420 x 297 = 124 740 mm²

841
2 = Zie Adam gemeenschappelijk getal.
Het gemeenschappelijk getal van Kenan.
Het gemeenschappelijk getal van Sem.
2+4= 6 (= 2x3)
2+4+6= 12 (= 3x4)
2+4+6+8= 20 (= 4x5)
2+4+6+8+10= 30 (= 5x6)
2+4+6+8+10+12= 42 (= 6x7)
2+4+6+8+10+12+14= 56 (= 7x8)
2+4+6+8+10+12+14+16= 72 (= 8x9)

132 (= 11X12)
133 = 19 x 7
143 = 13 x 11 = (13 x 10) + (13 x 1) of 130 + 13
153 = 17 x 9 = (17 x 10) - (17 x 1) of 170 - 17
In Joh 21,11 is er sprake van 153 vissen.
156 (= 12X13)
182 = 13 x 14
182 = 13 x 7 x 2 of twee trimesters of één semester of een halfjaar.
210 (= 14X15)
240 (= 15X16)
260 = 13 x 4 x 5 = 52 x 5 = 65 x 4 = 130 x 2 = 13 x 20

272 (= 16X17)
306 (= 17X18)
342 (= 18X19)

364

364 = 91 x 4; 364 is de tijd van vier seizoenen of trimesters (van 91 dagen); een jaar
364 = 13 x 7 x 4 = 91 x 4 = 13 x 28 = 52 x 7 = 13 x 7 x 2 x 2 = 26 x 7 x 2 = 26 x 14 = 182 x 2 = 13 x 28 = 13 x 14 x 2; 13 is het aantal weken in een trimester; 52 is het aantal weken in een jaar; 7 is het aantal dagen in een week; 91 is het aantal dagen in een trimester; 364 is het aantal dagen in een jaar; 182 is het aantal dagen van een halfjaar; 13 zou ook het aantal maanden van 28 dagen kunnen zijn.
364 = (13 x 20) + (13 x 8) = 260 + 104

380 (= 19X20)
420 (= 20X21)
462 (= 21x22)
506 (= 22X23)
552 (= 23X24)
600 (= 24X25)
650 (= 25X26)
702 (= 26X27)
756 (= 27X28)
812 (= 28X29)
870 (= 29X30)
930 (= 30X31)
992 (= 31X32)
1056 (= 32X33)

3

3 = 1 + 2.
3² = 9 = 4 + 5
Gemeenschappelijk getal van de leeftijden van Set

4

4 = 2 x 2


5

5: De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is an de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)


= 2+3 Zie Adam gemeenschappelijk getal.
Het gemeenschappelijk getal van Kenan.
Het gemeenschappelijk getal van Mahalalel.
Het gemeenschappelijk getal van Sem.
5(2) = 25=12+13
6 = 1+2+3
6+7 = 13

7
7 = 3 + 4 Het gemeenschappelijk getal van Kenan : 210 = 7 X 30 ; 70 = 7 X 10 ; 840 = 7 X 120 ; 910 = 7 X 130 .
Het gemeenschappelijk getal van Lamech.
17=7+1° ió het gemeenschappelijk grondgetal biê 
- 7 X 4 = 28 .
--- Elia . Getalwaarde ´elèjâh : aleph = 1 , lamed = 12 of 30 , jod = 10 , he = 5 ; totaal : 28 of 46 .
7X13 = 91 Metuselach.
7X17 = 119
147 = 3 X (7 X 7) . Het is de ouderdom van Jakob , zie http://www.timelessmyths.com/mirrors/patriarchs.php . http://members.optusnet.com.au/~astroqab/231astro_key.htm .

8

- De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is aan de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
- De acht zaligsprekingen (Mt 5,3-11) bestaat uit 8 volzinnen met telkens een hoofdzin en een ondergeschikte zin. In de eerste vier hoofdzinnen begint het onderwerp telkens met de letter p. In totaal tellen de acht zaligsprekingen 70 woorden en zo onderverdeeld; er zijn 7deelzinnen met 3 woorden, 7 deelzinnen met 5 woorden en 2 deelzinnen met 14 woorden. De negende zaligpreking (Mt 5,12) bestaat uit 35 woorden (de helft van 70).

 

8+9 = 17
Š9 = 4+5
= 3X3

9+10 = 19
9X¹ = 8± en 2X9=1¸ (1¸ - 81© Zie Enos 90½ 18X5» 815=163Xµ oæ 81+8² 
X5; 905=181X5 of 10X10 + 9X9 X5.
10 = 1+2+3+4
= 2.5 Zie Adam gemeenschappelijk getal.
Het gemeenschappelijk getal van Sem.

11

11 = 5 + 6
11 + 12 = 23

11 x 17 = 187. De leeftijd van Metuselach waarop hij Lamech verwekte.
11 x 19 = 209
11 x 96 = 1056


12 = 3+4+5

13 . Verwijzing : 13 .

Gn 5,1-32                    
1. Adam 130 130 + 105 = 235 235 + 90 = 325 325 + 70 = 395

395 + 65 = 460

460 + 162 = 622 622 + 65 = 687 687 + 187 = 874 874 + 182 = 1056 (+ 130 + 800 = 930) + 126  
2. Set   105 105 + 90 = 195 195 + 70 = 265 265 + 65 = 330 330 + 162 = 492 492 + 65 = 557 557 + 187 = 744 744 + 182 = 926 ( + 105 + 807 = 912)  
3. Enos     90 90 + 70 = 160 160 + 65 = 225 225 + 162 = 387 387 + 65 = 452 452 + 187 = 639 639 + 182 = 821 ( + 90 + 815 = 905) + 84
4. Kenan (57 of 210)       Gn 5,12 : 70 70 + 65 = 135 135 + 162 = 297 297 + 65 = 362 362 + 187 = 549 549 + 182 = 731 Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 ( + 70 + 840 = 910) + 179
5. Mahalalel         65 65 + 162 = 227 227 + 65 = 292 292 + 187 = 479 479 + 182 = 661 (+ 65 + 830 = 895) + 334
6. Jered           162 162 + 65 = 227 227 + 187 = 414 414 + 182 = 596 ( + 162 + 800 = 962) + 366
7. Henoch             65 65 + 187 = 252 252 + 182 = 434 (+ 65 + 300 = 365) + 113  
8. Metuselach               187 187 + 182 = 369 (187 + 782 = 969 ) 600
9. Lamech                 182 + 500 = 682 182 + 595 = 777) 105
10. Noach                   500
                     

13 is een stergetal (die de punten van de zespuntige ster vormen) . De structuur is : 1 - 4 - 3 - 4 - 1 . Hexagoon is 7 .
- 13 X 1 = 13 . Het is de getalwaarde van ´èchad (aleph = 1 , chet = 8 , daleth = 4) : één, éénheid . Verwijzing : ´èchâd (één) , zie Lc 4,6 . ´ahäbhâh (liefde) : aleph = 1 , he = 5 , beth = 2 , he = 5 ; totaal : 13 . Ps 113 geeft uit op 13 .
- 13 X 2 = 26 . JHWH . Jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , he = 5 ; totaal : 26 . JHWH is ´èchad (éénheid) en ´ahäbhâh (liefde) . Ps 113 : JHWH komt voor op de 26ste plaats , vertrekkend van het begin , en evenzo, vertrekkend van het einde (eenendertigste woord) .
- 13 X 3 = 39 . Het is een gelijkzijdige driehoek waarvan de zijde = 13 . ´èchad JHWH = 26 + 13 = 39 .
--- - De getalwaarde van Mozes is : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 39 of 345 .
- 13 X 4 = 52 . Het is een vierkant waarvan de zijde = 13 . Getalwaarde van ´asjëre (gelukkig, zalig) : aleph = 1, sjin = 21 of 300, resj = 20 of 200, jod = 10; totaal: 52 (2 X 26 of 4 X 13) of 511 . De getalwaarde van de schrijfwijze van de eerste letter van het woord en de getalwaarde van het gehele woord is 1 op 2 (26 / 52 of 2 X 13 / 4 X 13) . 52 is eveneens de getalwaarde van `âmîm (volken) : aijn = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , jod = 10 ; totaal 52 of 160 . Het aantal letters van Ps 13 (zonder titel) is 52 . Het aantal letters van Ps 67 is 208 of 52 ( 4 X 13) X 4 .
- 13 X 5 = 65 . · Mahalalel: grondgetal bij de verwekking van Jered door Mahalalel (65 = 13 x 5; Gn 5,15). (5) · Henoch: grondgetal bij de verwekking van Metuselach door Henoch. ( 65 = 13 x 5; Gn 5,21). (7)
13 x 7 = 91 of 13 weken; 13 weken komt overeen met een trimester, want 91 x 4 = 364 of ongeveer een jaar . 13 is een ster met 7 als zeshoek .
13 x 8 = 104
13 X 10 (of : 5 X 26) = 130 . Sinaï . samech = 60 , jod = 10 , nun = 50 , jod = 10 ; totaal : 130 . · (1) Adam : 13 grondgetal bij verwekking (130 = 13 x 10; Gn 5,3 (1) .
13 X 12 (of : 6 X 26) = 156 . Jôseph . Jod = 10 , waw = 6 , samekh = 60 , pe = 80 ; totaal : 156 .
13 X 13 = 169; cijferomkering: 31 x 31 = 961 .
13 X 14 (of : 7 X 26) = 182 . Ja`äqobh . Jod = 10 , ajin = 70 , qoph = 100 , beth = 2 ; totaal : 182 . Verwijzing : Jakob .
--- Lamech : grondgetal bij de verwekking van Noach door Lamech (Gn 5,28) (9)
--- Ps 40 telt 182 woorden (zonder titel) .
13 x 15 = 195 . De leeftijd van Set, waarop Enos zijn zoon Kenan verwekte.
13 X 16 (of : 8 X 26) = 208 . Jitschaq . Jod = 10 , chet = 8 , tsade = 90 , qoph = 100 ; totaal : 208 . Het aantal letters van Ps 67 is 208 of 52 ( 4 X 13) X 4 .
13 X 20 = 260
13 X 25 = 325 . Zie Adam, Kenan.
- 13 X 31 = 403 . Het aantal jaren van Arksapad na de verwekking van zijn zoon Selach. Ps 113 . De m (mem) heeft een getalwaarde van 13 en komt 31X (31 is het omgekeerde van 13) in Ps 113 voor. De m (mem) kan een participiumvorm aangeven, kan voortkomen uit het voorzetsel min (uit, vanaf) en met het volgende woord zijn samengetrokken; de eind-m kan de meervoudsvorm aanduiden. Hiernaast zijn er een aantal woorden die eindigen op -m : (1) sjem (naam) 3X : Ps 113,1b - Ps 113,2a - Ps 113,3b ; (2) `im (met) 2X : Ps 113,8 . (3) ´em (moeder) 1X : Ps 113,9 . (4) `am + suffix : ´ammô (zijn volk) 1X : Ps 113,8 . De verkorte vorm is van de godsnaam ´èlohîm is ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (elkaars omgekeerde) .
- 13 X 42 (of : 26 X 26) = 542 . Israël . Jod = 10 , shin = 300 , resj = 200 , aleph = 1 , lamed = 30 ; totaal : 541 . Iishrâh El : he = 5 ; totaal : 246 .
13 X 47 = 611 . Thorah . Taw = 400 , waw = 6 , resj = 200 , he = 5 ; totaal : 611.
13 X 70 (of : 35 X 26) = 910 . · (4) Kenan: grondgetal bij zijn totale leeftijd (910 = 13 x 70 ; Gn 5,14) .
- 13 X 86 (of : 13 X 2 X 43) = 1118 . Dit is de getalwaarde van Dt 6,4 (Sjëm`a)
De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is an de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 (de som van de twee voorgaande getallen, nl. 5 en 8 = 13 of 8 x 2,6180339 = 12,944271)

· Mahalalel: de leeftijd waarop Mahalalel zijn zoon Jered verwekte.
· Henoch: de leeftijd waarop Henoch zijn zoon Metuselach verwekte.
(13x8) + (13x20) = 364

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 01.11 14.11 27.11 10.12 23.12 05.01 18.01 31.01 13.02 26.02 11.03 24.03 06.04 19.04 03.05 17.05 30.05 12.06 25.06
2 02.11 15.11 28.11 11.12 24.12 06.01 19.01 01.02 14.02 27.02 12.03 25.03 07.04 20.04 04.05 18.05 31.05 13.06 26.06
3 03.11 16.11 29.11 12.12 25.12 07.01 20.01 02.02 15.02 28.02 13.03 26.03 08.04 21.04 06.05 19.05 01.06 14.06 27.06
4 04.11 17.11 30.11 13.12 26.12 08.01 21.01 03.02 16.02 01.03 14.03 27.03 09.04 22.04 07.05 20.05 02.06 15.06 28.06
5 05.11 18.11 01.12 14.12 27.12 09.01 22.01 04.02 17.02 02.03 15.03 28.03 10.04 23.04 08.05 21.05 03.06 16.06 29.06
6 06.11 19.11 02.12 15.12 28.12 10.01 23.01 05.02 18.02 03.03 16.03 29.03 11.04 25.04 09.05 22.05 04.06 17.06 30.06
7 07.11 20.11 03.12 16.12 29.12 11.01 24.01 06.02 19.02 04.03 17.03 30.03 12.04 26.04 10.05 23.05 05.06 18.06 01.07
8 08.11 21.11 04.12 17.12 30.12 12.01 25.01 07.02 20.02 05.03 18.03 31.03 13.04 27.04 11.05 24.05 06.06 19.06 02.07
9 09.11 22.11 05.12 18.12 31.12 13.01 26.01 08.02 21.02 06.03 19.03 01.04 14.04 28.04 12.05 25.05 07.06 20.06 03.07
10 10.11 23.11 06.12 19.12 01.01 14.01 27.01 09.02 22.02 07.03 20.03 02.04 15.04 29.04 13.05 26.05 08.06 21.06 04.07
11 11.11 24.11 07.12 20.12 02.01 15.01 28.01 10.02 23.02 08.03 21.03 03.04 16.04 30.04 14.05 27.05 09.06 22.06 05.07
12 12.11 25.11 08.12 21.12 03.01 16.01 29.01 11.02 24.02 09.03 22.03 04.04 17.04 01.05 15.05 28.05 10.06 23.06 06.07
13 13.11 26.11 09.12 22.12 04.01 17.01 30.01 12.02 25.02 10.03 23.03 05.04 18.04 02.05 16.05 29.05 11.06 24.06 07.07

20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 08.07 21.07 03.08 16.08 29.08 12.09 25.09 09.10 22.10
2 09.07 22.07 04.08 17.08 30.08 13.09 26.09 10.10 23.10
3 10.07 23.07 05.08 18.08 31.08 14.09 27.09 11.10 24.10
4 11.07 24.07 06.08 19.08 01.09 15.09 28.09 12.10 25.10
5 12.07 25.07 07.08 20.08 02.09 16.09 30.09 13.10 26.10
6 13.07 26.07 08.08 21.08 03.09 17.09 01.10 14.10 27.10
7 14.07 27.07 09.08 22.08 04.09 18.09 02.10 15.10 28.10
8 15.07 28.07 10.08 23.08 05.09 19.09 03.10 16.10 29.10
9 16.07 29.07 11.08 24.08 06.09 20.09 04.10 17.10 30.10
10 17.07 30.07 12.08 25.08 07.09 21.09 05.10 18.10
11 18.07 31.07 13.08 26.08 08.09 22.09 06.10 19.10
12 19.07 01.08 14.08 27.08 10.09 23.09 07.10 20.10
13 20.07 02.08 15.08 28.08 11.09 24.09 08.10 21.10

14

14 = 2 X 7


14+15= 29
15 = 1+2+3+4+5

17
17 = 8 + 9 = 7 + 10
17 : het gemeenschappelijk priemgetal bij de leeftijden van Metuselach (achtste in de reeks van de 10 generaties van Adam).
· De leeftijd waarop Metuselach Lamech verwekte: 187 = 17 x 11 . Gn 5,25
· De jaren van Metuselach na de verwekking van Lamech: 782 = 2 x 23 x 17 = 17 x 46 = 23 x 34 . Gn 5,26 .
· De totale leeftijd van Metuselach: 969 = 17 x 57 = 17 X 19 X 3 . Gn 5,27
17 x 2 = 34. De leeftijd waarop Eber Peleg verwekte (Gn 11,16).
17 x 11 =187. De leeftijd waarop Metuselach Lamech verwekte: 187 = 17 x 11; Gn 5,25.
17 x 35 = 595 = 17 x (17 + 18) = (17 x 17) + (17 + 18) = 289 + 306. Het aantal jaren van Lamech na de
verwekking van Noach (Gn 5, 30).
17 x 46 = 782. Het aantal jaren van Metuselach na de verwekking van Lamech (Gn 5,26).
17 x 57 = 969. (17 x 11) + (17 x 46). De totale leeftijd van Metuselach (Gn 5,27).
Reeks: 17 x 11 = 187 (zie Metuselach). 17 x 35 = 595 (zie Lamech); 17 x (35 + 11) = 782 (zie Metuselach);
17x (35 + 11 + 11) = 969 (zie Metuselach).

17+18= 35
17X2 + 18X2 =70

18
18 = 3 X 3 X 2 = 9 X 2 . Het omgekeerde van 18 is 81. De som van 18 of 81 is 9 Het kwadraat van 9 is 81. 2 X 9 (of 9 = 9) = 18
18 = Zie Enos (Gn 5,9-11). Toen Enos negentig jaar was, verwekte hij Kenan. 10. Enos leefde na de geboorte van Kenan nog achthonderdvijftien jaar, en hij kreeg zonen en dochters. 11. De levensduur van Enos bedroeg negenhonderdvijf jaar. Toen stierf hij.
Enos is de zoon van Set en de kleinzoon van Adam. Bij de geboorte van Enos was zijn vader Set 105 jaar en zijn Grootvader Adam (130 + 105) 235 jaar.
90 = 18 X 5 . 815 = 163 X 5 = (81 + 82) X 5 . 905 = 181 X 5 of (10 X 10) + (9 X 9) X 5
18 + 19 = 37


19 = 9+10 Grondgetal bij de totale leeftijd van Set.
Š Het grondgetal biê då dooä van Enoó ió 181=10X1° « 
9X9 (10+9=19).
Grondgetal bij de totale leeftijd van Metuselach.
Het grondgetal biê då leeftijä van Jereä en Lamecè 
ió 3· (37=18+19)® 7³ ió omkerinç van 37= biê då 
totale leeftijd van Henoch.
19X11= 209
20+21= 41

21: De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is an de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)


21 = 1+2+3+4+5+6
21+22= 43

22
- De getalwaarde van de letter thaw is 22 of 400. Het is de 22ste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Het is het symbool van volledigheid. Taw wordt vergeleken met het Egyptische "Tep" hemel. De taw vindt zijn analogie met de hieroglyfennaam en hieratische naam van de godin Hathor, gesymboliseerd door de heilige koe, voedster van Egypte, beeld van de volmaaktheid. Hathor bracht het goddelijke voedsel voort voor het Egyptische volk, voedselmelk dat de overvloed symboliseert. De getalwaarde van thaw is : th = 22 of 400; waw = 6 . Totaal : 28 of 406 .

23
- 23 = 11 + 12 of 11 + 1 + 11
- Het mannelijke of fysieke substantieritme duurt 23 dagen; 11,5 positieve; 11,5 negatieve; de helft van beide is 5,75.
- ´èth (aanduiding van de accusatief). Getalwaarde : aleph = 1, taw = 22; totaal : 23.
- khâl (al). kaph = 11 of 20, lamed = 12 of 30; totaal : 23 of 50
- Plaats je de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet op de spaken van een wiel, dan komen de eerste (aleph) en de laatste letter (taw) naast elkaar te liggen. De elfde (kaph) en de twaalfde (lamed) letter liggen diagonaal tegenover de aleph en de taw. De vier letters vormen een 8 als teken .
- De tekst van Ps 134 bestaat uit 23 woorden.

 

- hinneh (zie). Getalwaarde : he = 5, nun = 14; totaal : 24.

25

25: Het gemeenschappelijk getal van Sem.

26

26 = 13 x 2.. Het is de getalwaarde van JHWH . Jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , he = 5 ; totaal : 26 .
- De getalwaarde van Këna`an is (Kanaän) : kaph = 11 , nun =14 , ajin = 16 , nun = 11 of totaal 52 (2 X 26 of tweemaal de godsnaam JHWH) .
- Ps 113 . JHWH komt voor op de 26ste plaats, vertrekkend van het begin, en evenzo, vertrekkend van het einde .
-
26: het aantal weken van een half jaar

27

27 = 13 + 14
27 = 33
27 x 5 = 135 Bij cyclische verwisseling ontstaat een nieuw veelvoud van 27; 5 13 en 35 1: 513 = 27 x 19;
351 = 27 x 13
27 x 4 = 108; 81 = 27 x 3; 810 = 27 x 30
27 x 6 = 162; 216 = 27 x 8; 621 = 27 x 23
27 x 7 = 189; 918 = 27 x 34; 891 = 27 x 33
27 x 9 = 243; 324 = 27 x 12; 432 = 27 x 16
27 x 10 = 270; 27 = 27 x 1; 702 = 27 x 26
27 x 11 = 297; 729 = 27 x 27; 972 = 27 x 36
27 x 14 = 378; 837 = 27 x 31; 783 = 27 x 29
27 x 15 = 405; 540 = 27 x 20; 54 = 27 x 2
27 x 17 = 459; 945 = 27 x 35; 594 = 27 x 22
27 - 54 - 81 - 108 - 135 - 162 - 189 - 216 - 243 - 270 - 297 - 324 - 351 - 378 - enz.

28

- 28 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 4 X 7 (oneven aantal; het middelste getal vermenigvuldigen met het laatste getal)
--- Elia . Getalwaarde ´elèjâh : aleph = 1 , lamed = 12 of 30 , jod = 10 , he = 5 ; totaal : 28 of 46 .
- 28 x 13 = 364 of 4 x 7 x 13 = 4 X 91
- Het vrouwelijk of emotionele ritme (V - ritme) duurt 28 dagen.

29
29 = 14 +1 5
De leeftijd waarop Nachor Terach verwekte.
- hâlal (loven, prijzen). he = 5 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 5 + 12 + 12 of 5 + 30 + 30 = 29 of 65 .
- kebhôdô (zijn heerlijkheid). Kaf = 11 , beth = 2 , waw = 6 , daleth = 4 , waw = 6. Totaal : 11 + 2 + 6 + 4 + 6 = 29 . Ps 113 bestaat uit 58 woorden; het Hebreeuwse woord kebhôdô (zijn heerlijkheid) is het 29ste woord in de Psalm, precies in de helft.
- lamed. Getalwaarde : lamed = 12, mem = 13, daleth = 4; totaal : 29 . lâmad (leren, onderrichten, onderwijzen).

30

30 = 2 x 3 x 5 = 6 x 5 = 10 x 3 = 15 x 2


1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777


30 = 2x3x5 De leeftijd waarop Selach Eber verwekte
De leeftijd waarop Peleg Reü verwekte
De leeftijd waarop Serug Nachor verwekte
31

31 is de getalwaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30 . Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld) .
31 = 15 + 16. Adam : grondgetal bij de totale leeftijd (30 X 31 = 930)
31 X 8 = 248 . Het aantal geboden van de 613 (248 + 365) voorschriften . De getalwaarde van Abraham (´abhrëhâm) : aleph = 1 , beth = 2 , resj = 20 of 200 , h = 5 , mem = 13 of 40 . Totaal : 41 of 248 (31 X 8) .
31 X 13 = 403. (Een getal vermenigvuldigd met zijn omgekeerde). Het aantal jaren van Arksapad na de verwekking van zijn zoon Selach.
31 X 15 = 465 (Nu 1,21 . 46500 manschappen) .
Het aantal jaren van Selach na de verwekking van zijn zoon Eber. De verkorte vorm is van de godsnaam ´èlohîm is ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (elkaars omgekeerde) .
31 x 31 = 961; omgekeerde getallen: 13 x 13 = 169.
31 x 30 = 930; omgekeerde getallen: 13 x 03 = 039.
31 = 2 (5 )-1 =1 + 5 + 5 (2) = 1 + 2 + 4 + 8 + 16
= 2.3.5 +1
32 = 2(5) De leeftijd waarop Reu ” Serug verwekte.
32+33= 65

33

33 = 3 x 11
Het intelligentieritme duurt 33 dagen.
34: De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)


= De leeftijd waarop Eber Peleg verwekt

De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is an de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894


35

5 x 7 = 35

1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777

35 = 5 x 7 of de helft van 70. Het gemeenschappelijk getal van Kenan.
· Toen Kenan zijn zoon Mahalalel verwekte: 70 = 35 x 2 of 70 x 1 (Gn 5,12)
· De jaren van Kenan na de verwekking van Mahalalel: 840 = 35 x 24 of 70 x 12 (Gn 5,13)
· De totale leeftijd van Kenan: 910 = 35 x 26 of 70 x 13 (Gn 5,14)

70=² Då leeftijä van Arksapaä waaroð hiê Selacè 
35X² = 7° De leeftijä waaroð Kenan zijn zoon Mahalalel 
verwekte. verwekte.
35X3 = 105 De leeftijd waarop Set zijn zoon Enos verwekte.
35X24= 84° Då leeftijä van Kenan ná då verwekkinç van 
Mahalalel.
35X26= 910 De totale leeftijd van Kenan.
36+37= 73
37
37 is een stergetal met 19 als hexagoon ( 7 - 13 ; 37 - 19 ; 73 - 37).
37 = 18 + 19
- 37 X 1 = 37 .
--- Verwijzing : châkhmâh (wijsheid) , zie Ps 111,10 . Getalwaarde : chet = 8 , kaph = 11 of 20 , mem = 13 of 40 , he = 5 . Totaal 37 of 73 . Merkwaardige getallen !
--- Verwijzing : gâdal (groot worden, opgroeien) , zie Ps 34,4 . De getalwaarde van gdl is : gimmel = 3 , daleth = 4 , lamed = 12 of 30 ( 3 X 4 = 12 ; verhouding : 3 - 4 - 3'0') ; totale waarde : 19 of 37 . De verhouding 3 - 4 - 3 vinden we in de 3de letter , de gimmel : gimmel = 3 , mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 ; totale waarde : 28 of 73 . Wellicht is het van hieruit begrijpelijk dat in alfabetische Psalmen bij de derde letter gimmel het woord gdl wordt gebruikt. De getalwaarde van beide woorden is elkaars omgekeerde : 37 - 73 .
--- 73 is de omkering van 37 . Bij de totale leeftijd van Henoch (Gn 5,23) (73 X 5 = 365).
--- Grondgetal van de totale leeftijd van Nachor (Gn 11,24-25) (29 + 119 = 148 = 37 X 4)
- 37 x 3 = 111 .
--- ´aleph (alef). Verwijzing : ´aleph (alef) , zie Ps 111,10 . Getalwaarde : aleph = 1 , lamed = 12 of 30 , phe = 17 of 80 ; totaal : 30 of 111 . De schrijfwijze van aleph is een schuine waw (getalwaarde 6) met rechtsboven en linksonder een jod (2 X 10) , dus getalwaarde 26, dezelfde getalwaarde als die van JHWH. De zegen van Isaak aan Jakob (Gn 27,28 en Gn 27,29) bevat 26 woorden (de getalwaarde van JHWH) en 111 letters (de getalwaarde van aleph).
Ps 111,10 : re´sjîth châkhëmâh (chokma) = begin van wijsheid . Re´sjîth : resj = 20 , alef = 1 , sjin = 21 , jod = 10 , taw = 22 . Totaal : 74 (of : 37 X 2) . Châkhmâh : chet = 8 , kaph = 11 , mem = 13 , he = 5 . Totaal 37 . Beide samen : 74 + 37 = 111. Verhouding 2/3 - 1/3 .
37 x 6 = 222
37 x 7 = 259 (ABC); 925 (CAB) = 37 x 25; 592 (BCA) = 37 x 16
- 37 x 8 = 296 (ABC) ; 629 (CAB) = 37 x 17 ; 962 (BCA) = 37 x 26 .
37 x 9 = 333
37 x 11 = 407 (ABC); 740 (CAB) = 37 x 20 . 74 (BCA) = 37 x 2 .
37 x 12 = 444
37 x 13 = 481 (ABC) ; 148 (CAB) = 37 x 4; 814 (BCA) = 37 x 22
37 x 14 = 518 (ABC) ; 851 (CAB) = 37 x 23; 185 (BCA) = 37 x 5
37 x 21 = 777 (ABC) ; is een veelvoud van 111
--- Het priemgetal bij de leeftijd van Lamech (Gn 5,31) (777 = 111 x 7 = 3 x 37 x 7 = 37 x 21 of 37 x 3 x 7) .
- 37 x 26 = 962 (ABC) ; 296 (CAB) = 37 x 8 ; 629 (BCA) = 37 x 17 .
--- Het priemgetal bij de leeftijd van Jered (Gn 5,20) (962 = 37 x 26 of 37 x 2 x 13)
- 37 X 73 = 2701 . Verwijzing : châkhmâh (wijsheid) , zie Ps 111,10 . Getalwaarde : het = 8 , kaph = 11 of 20 , mem = 13 of 40 , he = 5 . Totaal 37 of 73 . Merkwaardige getallen ! De getalwaarde van Gn 1,1 is 2701 .

39
- De getalwaarde van Mozes is : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 39 of 345 .

40

- ´arëbâ`îm (veertig . 40) , zie Ex 24,18 .

41
- ´jl . Getalwaarde : aleph = 1 ; jod = 10 ; lamed = 12 of 30 . Totaal : 23 of 41 .
- ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 81 . Het is wel opmerkelijk dat de getalwaarde van het eerste (zonder de kaph) en het laatste woord van Ps 42,2 dezelfde is , nl. 41 .

43
43 = 21+22
46+47= 93
47 = 23+24
47+2 = 49; 47 X 2 = 94 Zie Adam

46

Plaats je de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet op de spaken van een wiel, dan komen de eerste (aleph) en de laatste letter (taw) naast elkaar te liggen. De elfde (kaph) en de twaalfde (lamed) letter liggen diagonaal tegenover de aleph en de taw. De vier letters vormen een 8 als teken .

46 : 2 X 23 .

48

52

52 = 13 x 4
52 = het aantal weken in een jaar (52 x 7 = 364)

53 = 26+27 Zie Set-Mahalalel.
= 70-17
= 52 + 1= 4X13 + 1

54
- Getalwaarde van sjâmar (behouden, bewaren) : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 54 of 540 . Verwijzing : sjâmar (behouden, bewaren) , zie Ps 145,20 . Ps 121 telt 54 woorden (zonder de 2 woorden van de titel). De Psalm telt 56 woorden (met de 2 woorden van de titel). Een werkwoordvorm van sjâmar nl. sjômer , is het 28 ste woord, juist in de helft van de Psalm.

55: De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is an de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)


55+56= 111
56+57= 113

64
- Ps 145,13 : malëkhûth khâl (khol) `olâmîm (een koninkrijk van alle eeuwen). De middelste woorden van Psalm 145 (77 + 3 + 77). In het midden staat het woord khâl (= 23) omgegeven door de woorden malëkhûth (mem = 13; lamed = 12; kaph = 11; waw = 6; taw = 22; totaal : 64) en `olâmîm (ayin = 16; lamed = 12; mem = 13; jod = 10; totaal : 64) . khâl wordt dus omgegeven door twee woorden met dezelfde getalwaarde.

 

65

· Mahalalel: grondgetal bij de verwekking van Jered door Mahalalel (65 = 13 x 5; Gn 5,15). (5)
· Henoch: grondgetal bij de verwekking van Metuselach door Henoch. ( 65 = 13 x 5; Gn 5,21). (7)

5 = 32 + 33.= (2 x 2 x 2 x 2 x 2) + (3 x 11) = 25 + 33
65 = 5 x 13 = 5 x (6 + 7) = (5 x 6) + (5 x 7) = 30 + 35
65 = 82 + 12 = 72 + 42 = 64 + 1 = 49 + 16


69

69+70 = 139

Het enige getal waarvan het kwadraat en de derde macht samen de getallen van 0 tot en met 9 precies één maal gebruiken: 692 = 4761 en 693 = 328509

70 . Verwijzing : 70 .
- getalwaarde van de hebreeuwse letter ajin .
- Nakomelingen van Adam (Gn 5,1-32). Gn 5,12 : Toen Kenan zeventig jaar was, verwekte hij Mahalalel. Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 : het is het gemeenschappelijk getal van de leeftijden van Kenan : 70 - 840 (= 12 x 70) - 910 (= 13 x 70) . De getalwaarde van Kenan is 57 of 210 (3 X 70) : qoph = 19 of 100 ; jod = 10 ; nun = 14 of 50 ; totaal : 19 + 10 + 14 = 14 = 57 of 100 + 10 + 50 + 50 = 210 .
- De volkenlijst (Gn 10,1-32) bestaat uit 70 volkeren.
- Gn 11,26 : Toen Terach zeventig jaar was, verwekte hij Abram.

70 = 2 x 5 x 7 = 10 x 7 = 14 x 5 = 2 x 35 = (2 x 7) + (3 x 7) + (5 x 7)
7 = 3 + 4
35 = 2 x (17+18)

72

JHWH : j = 10; h = 5; w = 6; h = 5; totaal 26.
j = 10 + j h = 15 + jhw = 21 + jhwh = 26 geeft het totaal 72

Ex 14 19, Ex 14, 20 en Ex 14, 21 hebben elk 72 letters. Als je nu de 72 letters van deze drie verzen onder elkaar schrijft maar dan zo: vers 19 beginnend van rechts naar links, vers 20 beginnend van links naar rechts en vers 21 van rechts naar links. De drie corresponderende letters vormen een godsnaam en zo bekomt men 72 namen van God. Shem Ha Maphoresch . The Shem Ha Maphoresch is the 72-syllable name of God, as outlined by the Kabbalists, using three consecutive passages of the Bible. This name can then be converted into a list of names of the names of the angels seen be Jacob. In Jacob's vision (Genesis 28:12) he saw a ladder which stretched from the Earth to the Heaven, "and behold, the angels of God were ascending and descending on it!" Although not stated in this passage, these angels are believed to number 72. The names of these angels are derived from the Biblical passages Exodus 14:19, 14:20, and 14:21. These are three consecutive passages, each containing 72 letters in the original language of the Bible. To gain the names of these angels, the passages are written as so: Ex 14:19 in the correct direction (Right to Left), Ex 14:20 in the opposite (Left to Right) and Ex 14:21 in the correct direction, directly below each other. When this is done, the following series of characters is made:

M K L I V L A R Sh I H N Ch M I N P L K L H H M I H L A H K A L M O S I V

N V H Ch Sh K V I A R A Th H L I L H V A Q R B Z H A L Z H K L H L I L H

D Q Ch V R B M I H Th A H V H I K L V I V M I H L O V D I Th A H Sh M T I V

M H I R Ch A M D M O I V M H I N P M N N O H D V M O O S I V M H I R Ch A V I B A B I N M Ch N H M Tz R I M V B I N M Ch N H I Sh R L V I H I H O N M I M H V O Q B I V H BR Ch L M I H Th A M Sh I V H L I L H L K H Z O M I

This will then give 72 three-letter names when read vertically. To form the angels' names, the suffix el or ih can be added, and all 72 names are made. These names, as they have been attributed, are given later.

Jacob's Ladder has been viewed by many Kabbalists as the over-laying of four Tree of Life diagrams, which together form a representation of the four worlds of Assiah, Beriah, Yetzirah, and Atziluth. It is here that the angels of the Shem Ha Maphoresch move from Heaven to Earth and back again. Thus, for Kabbalists who meditate on the Tree of Life Glyph, and traverse it's paths, these angels may be encountered and become useful. As far as I can find, no work has been done in assigning angels to paths and spheres in relation to the Shem HaMaphoresch. This seems almost pointless since the angels move freely across the Ladder, and it seems a little academic to try to push the 72 names on to the 61 paths and 25 spheres, neither of which can be tweaked to form a decent 72.

The full list of the 72 angel's names is given below:

1:Vehu
2:Yeli
3:Sit
4:Aulem
5:Mahash
6:Lelah

8:Kahath
9:Hezi
10:Elael
11:Lav
12:hahau
13:Yezel
14:Mebah
15:Heri
16:Haqem
17:Lau
18:Keli
19:Levo
20:Pahel
21:Nelak
22:Yiai
23:Melah
24:Chaho
25:Nethah
26:Haa
27:Yereth
28:Shaah
29:Riyi
30:Aum
31:Lekab
32:Vesher
33:Yecho
34:Lehach
35:Keveq
36:Menad
37:Ani
38:Chaum
39:Rehau
40:Yeiz
41:Hahah
42:Mik
43:Veval
44:Yelah
45:Sael
46:Auri
47:Aushal
48:Miah
49:Vaho
50:Doni
51:Hachash
52:Aumem
53:Nena
54:Neith
55:Mebeh
56:Poï
57:Nemem
58:Yeli
59:Harach
60:Metzer
61:Vamet
62:Yehah
63:Aunu
64:Mechi
65:Dameb
66:Menaq
67:Aiau
68:Chebo
69:Raah
70:Yebem
71:Haiai
72:Möum

chesed: ch = 8; s = 60; d = 4; totaal: 72.

73

36 + 37 Zie Henoch. Zie Mahalalel-Henoch.
Het grondgetal van de leeftijd van Jered en Lamech
73 is de omkering van 37 = bij de totale leeftijd van Henoch (Gn 5,23) (73 x 5 = 365).
Grondgetal bij de totale leeftijd van Arksapad.

77
- 77 = 7 X 11

78
- 78 = 3 X 26 (getalwaarde van JHWH)


79 = 39+40 Zie Adam - Mahalalel.
= 15X1(4) + 4X2(4)

80

De getalwaarde 80 wordt aangegeven door de Hebreeuwse letter pe (mond). Oorspronkelijke betekenis : mond, praten, eten, ademen . Afgeleide betekenis : losmaken, evacueren, inademen, opening, vertrek, spraak, inhoud, ademen, gat, spleet, vrouwelijk geslachtsorgaan, mondeling doorgegeven geheugen, mondelinge wet, boek als ding dat wordt gelezen, lezen, interpretatie, hermeneutiek . Geleerde betekenis in het Hebreeuws : mond, opening, mondelinge wet . Zie website http://home.planet.nl/~hacki008/alfabet/p.htm .
- Dt 34,7 : "Mozes was honderdtwintig jaar toen hij stierf." Mozes zwierf gedurende 40 jaar door de woestijn. De tijd tussen zijn geboorte en de uittocht is dus 80 jaar. De verhoudingen zijn dus : 120 - 80 - 40 of 3 - 2 - 1.

81

De getalwaarde van het Hebreeuwse woord pe ( pe - alef) is 81.
81 = 3 (4) = 3 X 3 X 3 X 3 = 3 X 27 = 9 X 9
81 is deelbaar door 1, 3, 9, 27, 81 . De som van deze vijf getallen is 121 of 11 (2): een kwadraat
Omkering van het getal is 18 = 9 + 9; 81 = 9 X 9.
81 is het enige getal waarvan de vierkantswortel gelijk is aan de som van de oneven getallen tot 17 : 1+3+5+7+9+11+13+15+17= 81
Zie Enos : 90 = 18 X 5; 815 = 163 X 5 of ( 81 + 82 ) X 5;
905 = 181 X 5 of ( 10 X 10 ) + ( 9 X 9 ) X 5.
Het getal 81 speelde ook een rol in de generatie van Jered (6de generatie) = 162 = 2 X 81.
De getalwaarde van het woord Bèthania (Betanië) = 2 + 8 + 9 + 1 + 50 + 10 + 1 = 81 (zie Joh 1,28 ).


81 + 82 = 163
-----------------------------------------

82
82 = 2 X 41
--- De getalwaarde van Sarephta : tsade = 18 of 90 , resj = 20 of 200 , pe = 17 of 80 , taw = 22 of 400 , he = 5 ; totaal : 82 of 775 . De omgekeerde getalwaarde, nl. 28 , is de getalwaarde van Elia .
83 = 41+42 Zie Mahalalel.
84 = 2 (2) X 3 X 7 = 2 X 42 = 4 X 21 = 12 X 7 = 28 X 3
89: De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is an de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)


90

90 = 2 x 3 x 3 x 5 = 2 x 45 = 3 x 30 = 6 x 15 = 18 x 5
= 6 + 12 + 18 + 24 + 30
De leeftijd waarop Enos Kenan verwekte. Hiê 
verwekt een zoon 1µ jaaò (3.5© jongeò dan zijn 
vadeò Set en 4° (2(3).5© jaaò dan zijn grootvadeò 
Adam®

91 .
91 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 (13 getallen; het middelste getal is 7 of het eindgetal (13 + 1) : 2 geeft het middelste getal; het produkt van het middelste getal met het eindgetal is gelijk aan de som van de reeks: 7 x 13 = 91.
91: Het aantal dagen in een kwartaal berekend als 13 weken van elk 7 dagen. Een jaar bestaat uit 52 weken;
een kwartaal uit 52 : 4 = 13
91 = 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 1
91 = 45 + 46
=

93 = 46 + 47
= 3 x 31
= (1 x 1) + (2 x 2) + (3 x 3) + (4 x 4) + (5 x 5) + (6 x 6) = 1 + 2 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36

94 = 2 X 47
100 = 10X10
2(2).5(2) De leeftijd waarop Sem Arksapad verwekte.
Š Het gemeenschappelijk getal van Sem.


104

104 = 2 x 52 = 2 x 13 x 2 x 2 = 13 x 8. De tijd van 2 jaar of 2x 52 weken.

105

105 = 1 x 3 x 5 x 7 = 21 x 5 = 15 x 7 = 35 x 3 (of de reeks 35 -70 - 105)
105 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 = 91 + 14
105: De leeftijd waarop Set Enos verwekte (Gn 5,6). Hij was 25 (5 x 5) jonger dan Adam (130 jaar) toen hij een kind verwekte.
105 x 8 = 840. Het aantal jaren van Kenan na de verwekking van Mahalalel.

 


25 (5.5) jaar eerder dan Adam een kind.
=
105X8½ 84° Het aantal jaren van Kenan ná då verwekkinç van 
Mahalalel.
106+107= 213 Zie Enos-Metuselach.

 


110
110 = 10 x 11 = 2 x 5 x 11 = 2 x 55

 

111--- Ps 111,10 : re´sjîth châkhëmâh (chokma) = begin van wijsheid. Re´sjîth: resj = 20, alef = 1, sjin = 21, jod = 10, taw = 22. Totaal : 74. Châkhmâh : het = 8, kaf = 11, mem = 13, he = 5. Totaal 37 . Beide samen : 74 + 37 = 111. Verhouding 2/3 - 1/3 .
--- Afgezien van het lidwoord van het tweede woord, beginnen de eerste drie woorden met een aleph, wat driemaal één of 111 betekent .

113

113 = 56+57
113+114= 227
114+115= 229
119 = 7.17

120

120 = 2 X 60 = 2 X 2 X 30 = 2 X 2 X 2 X 15 = 2 X 2 X 2 X 3 X 5 = 4 X 30 = 8 X 15 = 24 X 5 = 40 X 3
120 = 40 + 80 (verhouding : 3 = 1 + 2)

Dt 34,7 : "Mozes was honderdtwintig jaar toen hij stierf." Mozes zwierf gedurende 40 jaar door de woestijn. De tijd tussen zijn geboorte en de uittocht is dus 80 jaar. De verhoudingen zijn dus : 120 - 80 - 40 of 3 - 2 - 1.

130

· Adam: 13 grondgetal bij verwekking (130 = 13 x 10; Gn 5,3) (1).
· Kenan: grondgetal bij zijn totale leeftijd (910 = 13 x 7 x 2 x 5; Gn 5,14) (4)
· Mahalalel: grondgetal bij de verwekking van Jered door Mahalalel (65 = 13 x 5; Gn 5,15). (5)
· Henoch: grondgetal bij de verwekking van Metuselach door Henoch. ( 65 = 13 x 5; Gn 5,21). (7)

1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777


130 = 2.5.13 De leeftijd waarop Adam Set verwekte.
= 2.5. 6+7
2X 30+35 Ió een veelvouä van 65= verwekkinç van Jereä (6då 
generatie) en van Metuselach (8ste generatie).
13µ = 3(3).µ Då leeftijä van Kenan waaroð zijn zoon 
Mahalalel zijn zoon Jered verwekte.
Het aantal jaren van Teracè ná då verwekkinç van 
Abram.

136

136 = 2 X 68 = 4 X 34 = 8 X 17

139
139 = 69 + 70
10 X 10 + 3 X 13

144

144 = 12 x 12 = 2 x 2 x 3 x 2 x 2 = 16 x 9 = 2 x 72 = 36 x 4 = 18 x 8 = 48 x 3
144: De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is an de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). 144 is het twaalfde getal in de reeks (12 x 12 = 144)

151

In omgekeerde volgorde blijft het getal dezelfde waarde behouden.


153

153 = 17 x 9 = 17 x 3 x 3 = 51 x 3 .
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17= 153
1 - 3 - 5 : 153 + 513 = 666 . 135 + 531 = 666 . 315 + 351 = 666 .

157

- Het aantal woorden in Psalm 145, zie Ps 145 .

161

161 is de som van de getalwaarde van de Hebreeuwse letter pe ( = 80 ) en van het Hebreeuwse woord pe ( pe - alef : 81 ) .
Het is een getal dat bij omkering hetzelfde is.
161 = 80 + 81 . 161 = 23 X 7 .


Då leeftijä van Enoó toen zijn zoon Kenan zijn 
zoon Mahalalel verwekte.
162 = 2.3(4) De leeftijd waarop Jered zijn zoon Henoch verwekte
= 2. 9X9
= 10X10 + 2X31
163 = 81+82
= 2. 9X9 + 1
169 = 13X13 en 961=31X31

181

181 = 81 + 100 = (9 x 9) + (10 x 10)
181 x 2 = 362 (zie de leeftijd van Kenan toen zijn achterkleinzoon Henoch zijn zoon Metuselach verwekte.
181 x 5 = 905. De totale ouderdom van Enos was 905 jaar (Gn 5,11).

1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777

182

· Lamech: grondgetal bij de verwekking van Noach door Lamech (182 = 13 x 7 x 2; Gn 5,28). (9)

182 = 13 x 14 = 13 x 2 x 7 = 26 x 7 = 91 x 2. 13 weken komt overeen met één trimester (91 x 4 = 364); 182 is de tijd van twee trimesters of van een halfjaar.


1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777

187


187 = 11.1· Då leeftijä waaroð Metuselacè zijn zoon Lamecè 
verwekte.
195 = 3.5.13 of 13.15 (6+7 X 7+8)
Då leeftijä van Set toen zijn zoon Enoó zijn 
kleinzoon Kenan verwekte.

198

198 = 2 X 99 = 2 X 9 X 11 = 2 X 3 X 3 X 11 = 6 X 33 = 18 X 11 = 9 X 22


20° = 2(3).5(2© Het aantal jaren van Seruç ná då verwekkinç van 
Nachor.
205 = 5.41 De totale leeftijd van Terach.
20· = 3(2).2³ Het aantal jaren van Reu ¢ ná då verwekkinç van 
Serug.
20¹ = 11.1¹ Het aantal jaren van Peleç ná då verwekkinç van 
Reu ".

207

207 = 3 X 3 X 23 = 9 X 23 = 27 + 180
207 is de getalwaarde van ´or (alef = 1, waw = 6, resj = 200)

213 = 106+107
22µ = 3(2).5(2© Då leeftijä van Enoó toen zijn kleinzoon 
Mahalalel zijn zoon Jered verwekte.
22· = 3(2).5(2© « ² Då leeftijä van Mahalalel toen zijn zoon Jereä 

217
113+114 zijn zoon Henoch verwekte.
Då leeftijä van Jereä toen zijn zoon Henocè zijn 
zoon Metuselach verwekte.
229 = 114+115 Zie Adam-Metuselach. Zie Set-Metuselach.

230
230 = 2.5.23 De totale leeftijd van Serug.

233: De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)

23µ = 5.4· Då leeftijä van Adam toen zijn zoon Set Enoó Š 47=23+24 verwekte.
239 = De totale leeftijd van Peleg en Reu ”.

248

´abhrëhâm (Abraham) . aleph = 1 , beth = 2 , resj = 20 of 200 , h = 5 , mem = 13 of 40 . Totaal : 41 of 248 (31 X 8) .


252 = 2(2).3(2).7 De leeftijd van Henoch toen Lamech werd verwekt.

260

260 = 4 x 65 (65 = 3 x 15)
= 13 x 20
= (1 + 64) + (32+33) + (16 + 49) + (17 + 48); (64 : 2 = 32; 32 : 2 = 16; 64 + 1 = 65; 32 + 33 = 65; 65 -
16 = 49; (reeks: 1, 16, 17, 32, 33, 48, 49, 64)
= (2 + 63) + (31 + 34) + (15 + 50) + (18 + 47);
= (3 + 62) + (30 + 35) + (14 + 51) + (19 + 46)
= (4 + 61) + (29 + 36) + (13 + 52) + (20 + 45)
= (5 + 60) + (28 + 37) + (12 + 53) + (21 + 44)
= (6 + 59) + (27 + 38) + (11 + 54) + (22 + 43)
= (7 + 58) + (26 + 39) + (10 + 55) + (23 + 42)
= (8 + 57) + (25 + 40) + (9 + 56) + (24 + 41)
= 64 + 64 + 66 + 66; of: (65 - 1) x 2 + (65 + 1) x 2

265

265 = 5x53 De ouderdom van Set toen zijn kleinzoon Kenan zijn zoon Mahalalel verwekte (105 + 90 + 70).

269 = (10x10) + (13x13) = 100 + 169
= 134+135
= omgekeerd getal= 962= 2.13.37 of 961+1 of 31X31 +1

281 Verwijzing : 281
De getalwaarde van râph´â (genezen) , apher (stof, as) en phâ´âr (verheerlijken) . Eveneens de getalwaarde van astheneia (zwakte) .


29² = 2(2).7³ Då leeftijä van Mahalalel toen zijn kleinzoon
Henoch zijn zoon Metuselach verwekte.
29· = 148+14¹ Då leeftijä van Kenan toen zijn kleinzoon Jereä 
zijn zoon Henoch verwekte.
30° = 2(2).3.5(2© Het aantal jaren dat Henocè nogleefdå ná då 
verwekking van zijn zoon Metuselach.

308

308 = 2 X 154 = 4 X 77 = 4 X 11 X 7 = 44 X 7 = 28 X 11


311 = 155+156

323 . Verwijzing :
323 = 17 X 19
323 is de getalwaarde van ´arëbâ`îm (veertig . 40) : aleph = 1 ; resj = 20 of 200 ; beth = 2 ; ajin = 16 of 70 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 62 of 323 .


325 = 5(2).13
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25 (25 getallen; het 13de
getal is 13)
Då leeftijä van Adam toen zijn kleinzoon Enoó 
zijn achterkleinzoon Kenan verwekte.
33° = 2.3.5.1± Då leeftijä van Set toen Mahalalel Jereä 
11=5+6 verwekte.
377: De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)

38· = 193=19´ Då leeftijä van Enoó toen Jereä zijn zoon Henocè 
verwekte.
364 = (13x8) + (13x20)
= 13x7x4
39µ = 5.7¹ Då leeftijä van Adaí toen zijn achterkleinzoon 
Kenan zijn zoon Mahalalel verwekte.
79=39+40
45² = 2(2).11³ Då leeftijä van Enoó toen Henocè zijn zoon 
Metuselach verwekte.
351 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26

360

360 = 9 x 40 = 20 x 18 = 3 x 3 x 2 x 2 x 2 x 5 = 90 x 4 = 2 x 180 = 6 x 60 = 3 x 120 = 12 x 30 = 10 x 36 = 15 x 24
360: het aantal graden van een cirkel.
In de omloop van de aarde om de zon legt de aarde iets meer dan 1 graad af.

361

361 = 19 x 19

362

362 = 2 x 181
362: de leeftijd van Kenan toen zijn achterkleinzoon Henoch (Kenan - Mahalalel - Jered - Henoch) zijn zoon Metuselach verwekte.


1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777

364

364 = 13 x 7 x 4
Een jaar bestaat uit 52 (13 x 4) weken van 7 dagen of 4 trimesters van 91 dagen (13 x 7).

1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777

364 = (40 x 8) + (11 x 4) = 320 + 44
= (40 + 11 + 40) x 4 = 91 x 4


378 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27
403 = 13X31 Omgekeerde getallen
Het aantal jaren van Arksapaä ná då verwekkinç van 
zijn zoon Selach.
406 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28
414 = 2.207 De leeftijd van Jered toen Lamech werd verwekt.
43° = 2.5.4³ Het aantal jaren van Ebeò ná då verwekkinç van 
43=21+22 Peleg.
433 = De totale leeftijd van Selach.

434
434 is de getalwaarde van het Hebreeuwse woord daleth (d = 4, l = 30, t (taf) = 400; totaal : 434) Daleth betekent deur.
434 = 2 X 217 = 108 + 109
435 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29
438 = 2.3.73
437 = 218+219
46° = 2(2).5.2³ Då leeftijä van Adaí toen Mahalalel zijn zoon 
23=11+12 Jered verwekte.
464 = 2(3).53 De totale leeftijd van Eber.
465 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30
489 = De leftijd van Mahalalel toen Lamech werd verwekt.
49² = 2(2).12³ Då leeftijä van Set toen Jereä zijn zoon Henocè 
verwekte.
Š496 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31
50° = 5x10° oæ 5.2(2).5(2© Het aantal jaren dat Seí leefdå ná då 
verwekking van Arksapad.

510
510 is de getalwaarde van het Griekse woord thura (th = 9, u = 400, r = 100, a = 1. Totaal : 510)
528 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32
549 = De leeftijd van Kenan toen Lamech werd verwekt.
55· = 228+22¹ Då leeftijä van Set toen Henocè zijn zoon 
Metuselach verwekte.

561 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33
59µ = 5.7.1· Het aantal jaren van Lamecè ná då verwekkinç van 
Noach.
= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34
600 = 6X100
2(3).3.5(2)

591

591 = 3 X 197

610: De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)

62² = 2.31± Då leeftijä van Adaí toen Jereä zijn zoon Henocè 
verwekte.
630 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35
639 =
666 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36
68· = 343+34´ Då leeftijä van Adaí toen Henocè zijn zoon
3.229 Metuselach verwekte.
703 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37

741 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+38

74´ = 2(3).9³ Då leeftijä van Set toen Metuselacè zijn zoon 
Lamech verwekte.

775

775 = 5 X 151

 


777 = 7.111 Het totate aantal jaren van Lamech.
780 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+38+39
78² = 2.17.2³ Het aantal jaren van Metuselacè ná då verwekkinç 
van Lamech.

80° = 2(5).5(2© Då tijdsduur diå Adaí noç leefdå ná då verwekkinç 
van Set.
Het aantal jaren dat Jereä noç leefdå ná då 
verwekking van zijn zoon Henoch.
80· = 3.26¹ Het aantal jaren dat Set noç leefdå ná då 
269=10X10 + 13X13 verwekking van Enos.
81µ = 5.16³ Het aantal jaren dat Enoó noç leefdå ná då 
163=81+82 verwekking van Kenan.
820 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+38+39+40
83° = 2.5.8³ Het aantal jaren dat Mahalalel noç leefdå ná 
83=41+42 de verwekking van Jered.
84° = 2(3).3.5.· Het aantal jaren dat Kenan noç leefdå ná då 
verwekking van Mahalalel.
861 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+38+39+40+41
87´ = 2.43· Då leeftijä van Adaí toen Metuselacè zijn zoon 
Lmaech verwekte.

888

888 = 2 X 2 X 2 X 111 . 111 is de tweede repunit (een getal dat met louter enen wordt geschreven).
- Ièsous (Jezus) (i = 10, è = 8, s = 200, o = 70, u = 400, s = 200) 888


895 = 5.139 De totale leeftijd van Mahalalel
Š 139=69+70
903 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+38+39+40+41+42

905

181 = 81 + 100 = (9 x 9) + (10 x 10)
181 x 2 = 362 (zie de leeftijd van Kenan toen zijn achterkleinzoon Henoch zijn zoon Metuselach verwekte.
181 x 5 = 905. De totale ouderdom van Enos was 905 jaar (Gn 5,9-11).

1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777

910

910 = 2 X 5 X 7 X 13
912 = 2(4).3.19 De totale leeftijd van Set.

930

930 = 30 X 31 (het produkt van twee opeenvolgende getallen) = 2 X 3 X 5 X 31 De totale leeftijd van Adam.


1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777

946 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+38+39+40+41+42+43
962 = 2.13.37 De totale leeftijd van Jered.
37=18+19
969 = 3.17.19 De totale leeftijd van Metuselach.
= 3X17X (18+1)

987: De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)

1550

Ho christos (messias, gezalfde). o = 70 , ch = 600 , r = 100 , i = 10 , s = 200 , t = 300 , o = 70 , s = 200 . Totaal : 1550 . Met het lidwoord bestaat de constructie uit 8 letters.
1550 = 10 X 155 = 2 X 5 X 155 = 2 X 775 = 5 X 310 = 10 X 5 X 31