BIBLIOGRAFIE VAN HET JOHANNESEVANGELIE

Tekstuitleg - Joh 1,1-18 - Joh 1,19-34 - Joh 1,35-42 - Joh 1,43-51 - Joh 2,1-12 - Joh 2,13-22 - Joh 2,23-3,21 - Joh 3,22-30 - Joh 3,31-36 - Joh 4,1-45 - Joh 4,46-54 - Joh 5,1-18 - Joh 5,19-47 - Joh 6,1-15 - Joh 6,16-21 - Joh 6,22-25 - Joh 6,26-59 - Joh 6,60-71 - Joh 7,1-13 - Joh 7,14-24 - Joh 7,25-31 - Joh 7,32-36 - Joh 7,37-39 - Joh 7,40-44 - Joh 7,45-52 - Joh 8,1-11 - Joh 8,12-20 - Joh 8,21-30 - Joh 8,31-59 - Joh 9,1-38 - Joh 9,39-10,21 - Joh 10,22-42 - Joh 11,1-16 - Joh 11,28-37 - Joh 11,38-44 - Joh 11,45-57 - Joh 12,1-8 - Joh 12,9-11 - Joh 12,12-19 - Joh 12,20-36 - Joh 12,37-43 - Joh 12,44-50 - Joh 13,1-20 - Joh 13,21-30 - Joh 13,31-38 - Joh 14,1-14 - Joh 14,15-31 - Joh 15,1-17 - Joh 15,18-27 - Joh 16,4-15 - Joh 16,16-28 - Joh 16,29-33 - Joh 17,1-26 - Joh 18,1-12 - Joh 18,13-27 - Joh 18,28-19,16a - Joh 19,31-37 - Joh 19,38-42 - Joh 20,1-18 - Joh 20,19-23 - Joh 20,19-23 - Joh 20,30-31 - Joh 21,1-14 - Joh 21,15-19 - Joh 21,20-25 -
Bibliografie - Algemene inleiding Johannesevangelie - johannesb - Joh 1,1-18 - Joh 6,1-15 - Joh 6,16-21 - Joh 6,22-25 - Joh 6,26-59 - Joh 6,60-71 - Joh 9,1-38b - Joh 11,1-16 - Joh 11,17-27 - Joh 11,28-37 - Joh 11,38-44 -
Literatuur -
Joh 1 , Joh 2 , Joh 3 , Joh 4 , Joh 5 , Joh 6 , Joh 7 , Joh 8 , Joh 9 , Joh 10 , Joh 11 , Joh 12 , Joh 13 , Joh 14 , Joh 15 , Joh 16 , Joh 17 , Joh 18 , Joh 19 , Joh 20 , Joh 21 ,
OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk
bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ . http://levensbeschouwing.info/ . http://www.levensbeschouwing.info/ .
http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel)
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

HET EVANGELIE VOLGENS JOHANNES . SISO 227

Algemene inleiding Johannesevangelie .Verwijzing : Algemene inleiding Johannesevangelie .

- Bekker, Ype, Licht en leven : de evangelist Johannes over Jezus en over ons , Toerusting 71 pagina's | Het Landelijk Dienstencentrum van de Samen op Weg-kerken | 2000 ISBN: 9023996062 . Verwijzing : Bekker Ype .
- *** BEKKER, Yves, Zoon van God, Messias, Mensenzoon. De structuur van het Evangelie naar Johannes. Een bijbels-theologische studie, Kampen, Kok, 1997 . Verwijzing : Bekker Ype .
- BEURMANJER, R.; DE GROOT, M., Twee emmers water halen; vrouwen lezen het Johannes-evangelie, Haarlem, Holland, 1982
- BOENDEMAKER,  J.P.;  MONSCHOUWER, D., Johannes, de evangelist van de feesten.  Het vierde evangelie als liturgische catechese,  Zoetermeer, Boekencentrum; Mechelen, Liprobo, 1993
- BROECKX,  P.M.,  Jezus; zijn verhaal herschreven, Antwerpen-Amsterdam, Patmos, 1983
- CLOETE,  G.D.,  Hemelse solidariteit.  'n Weg in die relasie  tussen christologie  en  soteriologie in die Vierde  Evangelie,  Kampen, Kok,
- CROMPHOUT,  F., De functie van de symbolische taal bij Johannes, in: VBS-Informatie, jg. (1988), nr.4, p.75-83
- DANNEELS, Godfried, Johannes aan het woord, Gebonden, 278 pagina's Verschenen: april 2003 Gewicht: 426 gram Formaat: 207 x 131 x 26 mm Uitg. Gooi en Sticht
- DE GROOT,  M., Vrouwen in het Johannes-Evangelie, in: XX, Vrouw zijn in het licht van het evangelie;  een bundel feministische-theologische studies, Baarn, Ten Have, 1982
- DE JONGE,  M.;  VAN DUYNE,  H.M.J., Taal en teken. Ontmoetingen met Jezus in het evangelie van Johannes, Nijkerk, Callenbach, 1978
- DEKKER, W. - Dekker W - , Hij is bij ons (Oefeningen in bijbelse spiritualiteit) .Toelichting . ISBN 9075535139 . IZB
- DEN HEYER,  C.J.,  Johannes. Hoofdstuk 1-4, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, z.d. (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- ELDERENBOSCH, P.A., Het onderricht van de Messias. Aantekeningen bij het evangelie naar Johannes, 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1976
- ENGELEN,  J.C.M.,  Johannes 1-6- 7-10, Kampen, Kok, 1983 (Verklaring van een bijbelboek)
- GEYSELS, L., Het evangelie volgens Johannes. Een inleiding, in: VBS- Informatie, jg. (1987), nr.3, p.61-68
-  GEYSELS,  L.,  Jezus en de 'feesten van de Joden' in het  Johannes- evangelie, in: Jota, jg. (1993), nr.17, p.53-60
-  GLASHOUWER,  W.,  Het  geheim van het Woord.  Kernwoorden  uit  het Johannesevangelie, Kampen, J.H. Kok, 1988
- KONINGS,  J.,  De heerlijke mens Jezus. Leesoefeningen bij Sint-Jan, Antwerpen/ Amsterdam, Patmos, 1977 . Verwijzing : Konings Johan .
- LORBER,  J., Het grote Johannes evangelie, Breda, De ster, 1991 (2), 6 delen
- MENKEN,  M., Het Johannesevangelie, in: Schrift, jg. (1985), nr.101, p.161-198
- *** MENKEN, M., Numerical literary techniques in John. The fourth Evangelist's Use of Numbers of Words and Syllables, 1985 . Verwijzing : Menken Maarten J.J .
- NAASTEPAD,  J.M.,  Pasen en Passie bij Johannes. 1. Hoofdstuk 12-17; 2. Hoofdstuk 18-21, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, 1986 (Verklaring van een bijbelgedeelte
- NEIRYNCK,  F.,  De Semeia-bron in het vierde evangelie.  Kritiek van een hypothese,  in:  Academiae Analecta (Letteren), jg. (1983), nr.1, p.1-28
-   NIEUWENHUIS,  J.,  Het  laatste evangelie;  een  goed  bericht  van Johannes voor de gemeente van nu, Kampen, Kok, 1995
- O'DAY,  G.R.,  Johannes,  in:  NEWSON,  C.A.; RINGE, S.H., Met eigen ogen. Commentaar op de bijbel vanuit het perspectieć van vrouwen, Zoetermeer, Meinema, 1995, p.371-385
- RICHARDS,  H.J.,  De wonderen van Jezus. Wat gebeurde er werkelijk?, Baarn, 1981
- RIDDERBOS, H.N., Het Woord is vlees geworden. Beschouwingen over het eigen karakter van het evangelie van Johannes, Kampen, 1979
-   ROSSEL,  W.,  New Age in het Johannesevangelie,  in:  Catechetische informatie, jg. 21 (1993), nr.3, p.26-33
- ROUILLER, G., Het leven in zijn Naam. Johannes en zijn theologie van de Naam, in: Communio, jg.18 (1993), p.39-47
- SCHILLEBEECKX,  E.,  Gerechtigheid en liefde.  Genade en bevrijding, Bloemendaal, H. Nelissen, 1977, p.277-394
- SCHMIDT,  P.,  Hoofdstuk 8.  Het evangelie van Johannes,  in:  IDEM, Woord van God - Boek van mensen.  Inleiding tot de evangeliën  en de Handelingen, Averbode, 1990, 1991 (2), p.181-215
-    SCHUERMANN,   H.,   De  Geest  maakt  levend.   Biddend  door   het Johannesevangelie, Brugge, Emmauës, 197? (Spiritualiteit, nr.13)
-   SERVOTTE,  H.,  Johannes  literair.  De geest van de letter in  het vierde evangelie, Averbode, Altiora; Boxtel, KBS, 1992
- SMELIK, E.L., Het Evangelie naar Johannes, Nijkerk, Callenbach, (5) (De prediking van het Nieuwe Testament)
-   SMIT,  J.,  Volgens  Johannes.  Bezinning op het  vierde  evangelie. Hilversum, Gooi & Sticht, 1977
- STANDAERT,  B.,  Het Johannesevangelie, in: Heiliging, jg.31 (1981), nr.2, p.3-60
- VAN BELLE,  G.,  De Semeia-bron in het vierde evangelie. Ontstaan en groei van een hypothese, Leuven, Universitaire Pers, 1975
- VAN BELLE, G., 18. Het evangelie volgens Johannes, in: XX, De bijbel verkennen. Deel II. Het Nieuwe Testament, Leuven, Acco, 1980
- VAN BELLE,  G.,  Het evangelie volgens  Johannes.  Vliebergh-Sencie- leergang, in: VBS-Informatie, jg. (1993), nr.4, p.75-89
- VAN BELLE,  G.,  Het Johannesevangelie en zijn voorgeschiedenis, in : VAN BELLE,  G.  e.a.,  Het Johannesevangelie.  Woorden om van  te leven, Leuven, Acco / VBS; Amersfoort, Acco, 1995, p.9-32 . Verwijzing : Van Belle Gilbert .
- VAN BELLE, G., Het Johannesevangelie. In: Streven : cultureel maatschappelijk maandblad, ISSN 0039-2324 vol. 63 (1996), afl. 4, pag. 372
- VAN HARTINGSVELD,  L., Jezus de Messias. Commentaar op het evangelie van Johannes, 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1980
- VAN  TILBORG,  S.,  De zelfpresentatie van Jezus in  het  Johannesevangelie,  in:  Tijdschrift voor theologie, jg.34 (1994), nr.2 , p.128- 144
- VAN TILBORG,  S.,  Efese en het Johannesevangelie,  in: Schrift, jg. (1992), nr.141, p.77-111
- VAN TILBORG,  S.,  Johannes,  Leuven, VBS; Brugge, Tabor, 198¸ (Be lichting van het bijbelboek)

-  VON  BALTHASAR,   O.,   De  afscheidsrede.   Overwegingen  bij  het Johannesevangelie hoofdstuk 13-17, Bonheiden, 1990
-  WALDSTEIN,  M.,  De  zending  van Jezus en van  de  leerlingen  bij Johannes, in: Communio, jg.15 (1990), p.191-202
- WERKGROEĐ SACERDOS,  Johanneïsche literatuur, Leuven, VBS; Mechelen, Sacerdos, 1983 (Dichtbij is uw woord)

:LIJDENSVERHAAL - PAASVERHAAL
-  DE LA POTTERIE,  I.,  Het passieverhaal volgens Johannes.  Tekst en geest, Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1983 (Schrift en liturgie)
- DE LA POTTERIE,  I.,  Wording en groei van het paasverhaal. Johannes 20, Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1984 (Schrift en liturgie)

Joh 1,1-18
Joh 1,1-18
: ABC-cyclus, dagmis van Kerstmis
Joh 1,6-8.19-28: B-cyclus, 3de zondag van de advent
- DEKKER,  W. - Dekker W - ,  Het licht overwint. Een meditatieve uitleg van Genesis 1:1-3  en Johannes  1:1-18,  's-Gravenhage,  Boekencentrum  B.V., 1985, p.22-81
- SERVOTTE,  H. - Servotte Herman - , Hij heeft onder ons gewoond, in: Bijbel en Bezinning, jg. (1993), nr.4, p.701-704

Joh 1,19-34: het getuigenis van Johannes de Doper
Joh 1,6-8.19-28: B-cyclus, 3de zondag van de advent
- BROECKX,  P.M.,  Jezus, lam en herder, in: IDEM, Jezus; zijn verhaal herschreven, Antwerpen- Amsterdam, Patmos, 1983, p.117-134 Š
-   MANIE,  H.,  Het getuigenis van Johannes De Doper en het begin  van Jezus' openbaar leven (Johannes 1,19-2,11),  in:  Schrift (1985), nr.101, p.181-185
- MENKEN,  M.J.J., Citaten uit het Oude Testament in het evangelie van Johannes (1,23;  2,17; 12,40; 19,36), in: VAN BELLE, G. e.a., Het Johannesevangelie.  Woorden  om van te leven,  Leuven,  Acco/VBS; Amersfoort, Acco, 1995, p.71-86
- MOLTMANN-WENDEL, E., Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen, Baarn, Ten Have, 1982, p.22-63
- VAN IERSEL M. F. , Tradition und Redaktion in Joh. I 19-36 , Novum Testamentum, Vol. 5, Fasc. 4 (Nov., 1962), pp. 245-267 . This article consists of 23 page(s).

Joh 1,35-42: de eerste leerlingen
Joh 1,35-42: B-cyclus, 2de zondag door het jaar
-   MANIE,  H.,  Het getuigenis van Johannes De Doper en het begin  van Jezus' openbaar leven (Johannes 1,19-2,11),  in:  Schrift (1985), nr.101, p.181-185

Joh 1,43-51: Jezus roept Filippus en Natanaeël
-   MANIE,  H.,  Het getuigenis van Johannes De Doper en het begin  van Jezus' openbaar leven (Johannes 1,19-2,11),  in:  Schrift (1985), nr.101, p.181-185

Joh 2,1-12: bruiloft te Kana
Joh 2,1-12: C-cyclus, 2de zondag door het jaar
- COUNE, M., Wijn voor de bruiloft, in: IDEM, Als een huis op de rots. Man en vrouw,  geschenk voor elkaar uit Gods hand, Tielt, Lannoo, 1986, p.77-85
- BROECKX,  P.M.,  II.  Jezus en het teken van de bruiloft en de wijn, in:  IDEM, Jezus; zijn verhaal herschreven, Antwerpen- Amsterdam, Patmos, 1983, p.31-45
- DELBEKE,  W.,  Kana,  in:  Bijbel en bezinning,  jg.6 (1987),  nr.3, p.303-306
- DREWERMANN,  E.,  De bruiloft in Kana,  in:  IDEM,  Hij legde hun de handen  op:  de wonderen van Jezus,  Zoetermeer,  Meinema,  1993, p.171-176
- GEYSELS,  L.,  Een bijbelse familiefoto,  in:  Schrift,  jg. (1987), nr.114, p.211-215
- GEYSELS,  L., Kana: openbaring van Jezus'glorie, in: VBS-informatie, jg.1· (1986), nr.4, p.74-80; jg.1¸ (1987), nr.1, p.2-8
- GOOSSENS,  A.,  Huwen voor de kerk,  in:  Bijbel en bezinning,  jg.1 (1990), nr.3, p.505-508
- HEMELSOET,  B.,  De goede wijn ten laatste.  Een wijze van lezen van Joh.2:1-12,  in:  DEURLOO,  K.A.  e.a.,  Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie 2, Kampen, Kok, 1981, p.86-93
- JANSSEN,  J.,  Bevrijd tot vreugde:  Joh.2,1-11,  in: De bron, jg.11 (1985-1986), nr.9, p.18-20
-  MANIE,  H.,  Het getuigenis van Johannes De Doper en het begin  van Jezus'  openbaar leven (Johannes  1,19-2,11),  in:  Schrift,  jg. (okt. 1985), nr.101, p.181-185
-   ROSSEL,  W.,  De  moeder  van  Jezus  in  Kana,  in:  Catechetische informatie, jg.16 (1987-1988), nr.1, p.8-21
- SERVOTTE,  H.,  Deel één.  4.  De bruiloft te Kana (Joh 2,1-11), in: IDEM,  Wegen naar het woord. Interpretaties van evangelieteksten, Averbode, Altiora, 1991, p.44-46
- SMIT, J., Van wonderen verhalen (7), in: School en godsdienst, jg.31 (1977), nr.1, p.10-11
- TIGCHELER,  J.,  7.  De moeder van Jezus in Kana en onder het kruis, in:  IDEM,  Vrouw en spiritualiteit in het Nieuwe Testament. Teksten om mee verder te gaan, Kampen, Kok, 1985, p.94-103
- VISSCHERS,  M.,,  Jezus' beproeving.  Structuralisme als methode van bijbelexegese, in: Schrift (1979), nr.61, p.15-20

Joh 2,13-22: afbraak van de tempel
Joh 2,13-25: B-cyclus, 3de zondag in de veertigdagentijd C-cyclus, oktaafdag van Kerstmis (1 januari) feest van de kerkwijding
- BROECKX,  P.M.,  III. Jezus en de tempel, in: IDEM, Jezus; zijn ver haal herschreven, Antwerpen- Amsterdam, Patmos, 1983, p.47-66
-   FARLA,  P.,  Eëeën "evangelie",  vier evangelies,  in:  Schrift,  jg. (1978), nr.56, p.61-67
- GEYSELS,  L.,  Een bijbelse familiefoto,  in:  Schrift,  jg. (1987), nr.114, p.211-215
- JANSSEN, J., Joh. 2,13-22: de ijver voor de Heer, in: De bron, jg.11 (1994), nr.5, p.18-21
- KONINGS,  J.,  De heerlijke mens Jezus. Leesoefeningen bij Sint-Jan, Antwerpen/Amsterdam, Patmos, 1977, p.57-61
- MENKEN,  M.J.J., Citaten uit het Oude Testament in het evangelie van Johannes (1,23;  2,17; 12,40; 19,36), in: VAN BELLE, G. e.a., Het Johannesevangelie.  Woorden  om van te leven,  Leuven,  Acco/VBS; Amersfoort, Acco, 1995, p.71-86
- MENKEN, M.J.J., 'De ijver voor uw huis zal mij verteren.' Het citaat uit Psalm 69,1° in Johannes 2,17,  in: AKERBOOM, D. e.a., Broeder Jehosjoea“ (Fs B. Hemelsoet), Kampen, 1994, p.157-164
- ROSSEL,  W., De actie van Jezus in de voorhoć van Jeruzalems tempel, in: Catechetische informatie, jg.19 (1990), nr.1, p.20-30
- TIGCHELER,  J.,  Breek deze tempel af,  in:  Speling,  jg. (1988), nr.3, p.66-69
- VISSCHERS,  L.,  Vrijheid door verbondenheid.  Johannes 2,13-22, in: Schrift, jg. (1975), nr.37, p.21-27

Joh 2,23-3,21: Jezus en Nikodemus
Joh 2,13-25: B-cyclus, 3de zondag in de veertigdagentijd C-cyclus, oktaafdag van Kerstmis (1 januari) feest van de kerkwijding
Joh 3,16-18: A-cyclus, zondag van de heilige drievuldigheid B-cyclus, 4de zondag in de veertigdagentijd ABC-cyclus, feest van de kruisverheffing

-   BRAEKERS,  M.,  Nikodemus:  opnieuw geboren uit water en geest (Joh 2,23-3,21),  in:  IDEM,  Leven van het woord.  Verkondiging  voor vragende mensen, Averbode, Altiora; Baarn, Gooi en Sticht, 1995, p.60-61
- ROSSEL,  W.,  Jezus,  licht in de nacht van Nikodemus,  in: Catechetische Informatie, jg. (1989), nr.4, p.52-62
-   VAN  OYEN,  G.,  Nikodemus  ontmoet Jezus.  Misverstand  en  ironie (Johannes 3,1-15), in: VAN BELLE, G. e.a., Het Johannesevangelie. Woorden  om van te leven,  Leuven,  Acco/VBS;  Amersfoort,  Acco, 1995, p.104-121
-   VISSCHERS,  L.,  "Nooit  is  er iemand naar de  hemel  opgeklommen (Joh.3,13).  De gestalte van Mozes volgens het Johannesevangelie, jg (1985), nr.98, p.58-63

Joh 3,22-30: Jezus en Johannes
-   BRAEKERS,  M.,  Johannes de wegbereidder (Joh 3,27-30),  in:  IDEM, Leven van het woord. Verkondiging voor vragende mensen, Averbode, Altiora; Baarn, Gooé en Sticht, 1995, p.13-17

Joh 3,31-36: Hij die van de hemel komt

:Joh 4,1-45: Jezus en een Samaritaanse vrouw
Joh 4,5-42: A-cyclus, 3de zondag in de veertigdagentijd
- BOONEN,  J.,  Vader,  Zoon en Geest, in: Bijbel en bezinning, jg. · (1988), nr.2, p.347-350
-   CHATELION  COUNET,  P.,  Rehabilitatie van  een  Samaritaanse,  in: Schrift, jg. (1995), nr.158, p.61-62 * FRIEDRICH, G., Wie is Jezus? (Joh. 4,4-42), Antwerpen, Patmos, 1971
- KARSSEN,  G., De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw, Kampen, Kok, 1987, p.22-32
- KEVERS,  P.,  Vrouw en kerkopbouw,  in:  Bijbel en bezinning,  jg.1´ (1995), nr.3, p.813-816
- KONINGS,  J.,  De heerlijke mens Jezus. Leesoefeningen bij Sint-Jan, Antwerpen/Amsterdam, Patmos, 1977, p.63-69
- MAAS, J.; TROMP, N., Constructieć bijbellezen. Zelfstandig en actieć in de bijbel lezen;  een semiotische methode,  Hilversum,  Gooé ¦ Sticht, 1987; p.97-104
- MAAS,  R.,  De Samaritaanse vrouw, in: VAN SEGBROECK, F., Vrouwen in het Nieuwe Testament, Leuven, VBS- Acco, 1993, p.77-80
- OOSTERWIJK,  F.W., De Samaritaanse vrouw, in: SOER, M. e.a., Dertien persoonlijke ontmoetingen met vrouwen in de bijbel,  Kampen, Kok, 1988,  p.12-15 
- TIGCHELER,  J.,  De Samaritaanse vrouw,  in:  Speling, jg.3µ (1983), nr.3, p.90-99
- TIGCHELER, J., 2. De Samaritaanse vrouw bij de bron, in: IDEM, Vrouw en spiritualiteit in het Nieuwe Testament.  Teksten om mee verder te gaan, Kampen, Kok, 1985, p.29-46
- VAN DEN STICHELE,  C.,  Een bijbelconfrontatie. Spel rond de Samari taanse  vrouw (Joh.4,1-42),  in:  XX,  Werken met  bijbelgroepen. Theorie en praktijk, Leuven/Amersfoort, VBS/Acco, 1987; p.91-103
- VAN BELLE, G., Geloven volgens Johannes. Lezing van Johannes 4,1-54, in:  VAN BELLE, G. e.a., Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven, Leuven, Acco/VBS; Amersfoort, Acco, 1995, p.123-144
- XX,  Jezus en de Samaritaanse,  in VBS-Informatie, jg. (1993), nr.1, p.13-16

Joh 4,46-54: genezing van de zoon van een dienaar van de koning
- VAN BELLE, G., Geloven volgens Johannes. Lezing van Johannes 4,1-54, in:  VAN BELLE, G. e.a., Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven, Leuven, Acco/VBS; Amersfoort, Acco, 1995, p.123-144

:Joh 5,1-18: genezing van de lamme
-   DE  JONGHE,   M.;   VAN  DUYNE,   H.M.J.,  Van  tekst  tot  uitleg. Luisteroefeningen in het Nieuwe Testament, 's-Gravenhage, Boeken centrum, 1982, p.61-82 :Joh 5,19-47: de volmacht van de Zoon:
- MAENHAUT,  K., Wie luistert naar mijn woord, heeft eeuwig leven, in: VBS-Informatie,  jg.1· (1986), nr.2, p.38-40; jg.1· (1986), nr.3, p.65
- MENKEN, M., De genezing van de lamme en de omstreden christologie in Joh.5, in: Collationes, jg.1¸ (1988), nr.4, p.418-435
-   MENKEN,  M.,  Jezus en de Schriften volgens Johannes  5,37-47,  in: HENAU,  E.  e.a., Schrift in veelvoud. Bijdragen over het gebruik van de Schrift, Boxtel, 1980, p.41-61

Joh 6,1-15 : Jezus geeft vijfduizend mensen te eten . Verwijzing: Joh 6,1-15 .
Joh 6,1-71:  B-cyclus,  17de,  18de,  19de, 20ste en 21ste zondag door het jaar A-cyclus, feest van het heilig Sacrament
- BROECKX,  P.M.,  IX. Jezus en het feest van brood en wijn, in: IDEM, Jezus;  zijn verhaal herschreven,  Antwerpen- Amsterdam,  Patmos, 1983, p.153-164
- DREWERMANN,  E.,  De wonderbare spijziging van de  vijfduizend,  in: IDEM,  Hij legde hun de handen op: de wonderen van Jezus, Zoeter meer, Meinema, 1993, p.50-60
- JANSSEN,  J., Woord verwoord. Johannes 6, in: De bron, jg. (1994), nr.2, p.16-20
- KAMPHAUS,   F.,   III.  Het  verhaal  van  de  spijziging.  4.  Het spijzigingsverhaal bij Johannes (6,1-15), in: IDEM, De wonderver halen in de evangelies,  Boxtel,  KBS, 1971 (Van exegese tot ver kondiging), p.39-44
- KONINGS,  J.,  De heerlijke mens Jezus. Leesoefeningen bij Sint-Jan, Antwerpen/Amsterdam, Patmos, 1977, p.71-82
- *** LAMMERS, Jos, 1. IK BEN het levend brood. (Joh 6,1-15, 22-59) , in : Idem, De 'Ik ben - woorden' van Johannes. Voor meditatie van bijbelgroepen, Acco, Leuven, 1980, 98 blz. pp.7-19. Verwijzing : Lammers Jos .
- MENKEN,  M., Broodwonder en broodrede (Johannes 6), in: Schrift, jg. (1985), nr.101, p.186-189
- *** MENKEN, M. Chapter three. John 6 : The multiplication of the loaves. Jesus' walking on the sea, the discourse on the bread of life and the division among the disciples, in : Idem, Numerical literary techniques in John. The fourth Evangelist's Use of Numbers of Words and Syllables, 1985 , pp.138-188 . Verwijzing : Menken Maarten J.J .
- LAMMERS,  J.,  De 'Ik ben-'woorden van Johannes, Leuven, Acco, 1980, p.7-19
-   VAN  SEGBROECK,  F.,  Johannes  en de synoptici.  De  broodrede  in Johannes 6,  in: VAN BELLE, G. e.a., Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven,  Leuven,  VBS/Acco;  Amersfoort, Acco, 1995, p.33-53 . Verwijzing : Van Segbroeck Frans .

Joh 6,16-21 . Verwijzing : Joh 6,16-21 . wonderbare overtocht
Joh 6,1-71:  B-cyclus,  17de,  18de,  19de, 20ste en 21ste zondag door het jaar A-cyclus, feest van het heilig Sacrament
- *** MENKEN, M. Chapter three. John 6 : The multiplication of the loaves. Jesus' walking on the sea, the discourse on the bread of life and the division among the disciples, in : Idem, Numerical literary techniques in John. The fourth Evangelist's Use of Numbers of Words and Syllables, 1985 , pp.138-188 . Verwijzing : Menken Maarten J.J .
- ROSSEL,  W.,  Tegenwind,  in:  IDEM,  Gij zijt mij te sterk. Gelovig leven in het licht van de bijbel,  Antwerpen- Amsterdam,  Patmos, 1978, p.126-151
- VAN  SEGBROECK,  F.,  Johannes  en de synoptici.  De  broodrede  in Johannes 6,  in: VAN BELLE, G. e.a., Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven,  Leuven,  VBS/Acco;  Amersfoort, Acco, 1995, p.33-53 . Verwijzing : Van Segbroeck Frans .

Joh 6,22-25 . Verwijzing : Joh 6,22-25 . de menigte op zoek naar Jezus
Joh 6,1-71:  B-cyclus,  17de,  18de,  19de, 20ste en 21ste zondag door het jaar A-cyclus, feest van het heilig Sacrament
- *** LAMMERS, Jos, 1. IK BEN het levend brood. (Joh 6,1-15, 22-59) , in : Idem, De 'Ik ben - woorden' van Johannes. Voor meditatie van bijbelgroepen, Acco, Leuven, 1980, 98 blz. pp.7-19. Verwijzing : Lammers Jos .
- MENKEN,  M., Broodwonder en broodrede (Johannes 6), in: Schrift, jg. (1985), nr.101, p.186-189
- *** MENKEN, M. Chapter three. John 6 : The multiplication of the loaves. Jesus' walking on the sea, the discourse on the bread of life and the division among the disciples, in : Idem, Numerical literary techniques in John. The fourth Evangelist's Use of Numbers of Words and Syllables, 1985 , pp.138-188 . Verwijzing : Menken Maarten J.J .
-  VAN  SEGBROECK,  F.,  Johannes  en de synoptici.  De  broodrede  in Johannes 6,  in: VAN BELLE, G. e.a., Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven,  Leuven,  VBS/Acco;  Amersfoort, Acco, 1995, p.33-53 . Verwijzing : Van Segbroeck Frans .

Joh 6,26-59 . Verwijzing : Joh 6,26-59 . Jezus: het brood om van te leven
Joh 6,1-71:  B-cyclus,  17de,  18de,  19de, 20ste en 21ste zondag door het jaar A-cyclus, feest van het heilig Sacrament
- *** LAMMERS, Jos, 1. IK BEN het levend brood. (Joh 6,1-15, 22-59) , in : Idem, De 'Ik ben - woorden' van Johannes. Voor meditatie van bijbelgroepen, Acco, Leuven, 1980, 98 blz. pp.7-19. Verwijzing : Lammers Jos .
- MENKEN,  M., Broodwonder en broodrede (Johannes 6), in: Schrift, jg. (1985), nr.101, p.186-189 Š
- MENKEN, M., Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt..., in: Schrift, jg. (1992), nr.142, p.142-146
- *** MENKEN, M. Chapter three. John 6 : The multiplication of the loaves. Jesus' walking on the sea, the discourse on the bread of life and the division among the disciples, in : Idem, Numerical literary techniques in John. The fourth Evangelist's Use of Numbers of Words and Syllables, 1985 , pp.138-188 . Verwijzing : Menken Maarten J.J .
- VAN  SEGBROECK,  F.,  Johannes  en de synoptici.  De  broodrede  in Johannes 6,  in: VAN BELLE, G. e.a., Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven,  Leuven,  VBS/Acco;  Amersfoort, Acco, 1995, p.33-53 . Verwijzing : Van Segbroeck Frans .

Joh 6,60-71 . Verwijzing : Joh 6,60-71 . Woorden van eeuwig leven
Joh 6,1-71:  B-cyclus,  17de,  18de,  19de, 20ste en 21ste zondag door het jaar A-cyclus, feest van het heilig Sacrament
- MENKEN,  M., Broodwonder en broodrede (Johannes 6), in: Schrift, jg. (1985), nr.101, p.186-189
- *** MENKEN, M. Chapter three. John 6 : The multiplication of the loaves. Jesus' walking on the sea, the discourse on the bread of life and the division among the disciples, in : Idem, Numerical literary techniques in John. The fourth Evangelist's Use of Numbers of Words and Syllables, 1985 , pp.138-188 . Verwijzing : Menken Maarten J.J .
-  VAN  SEGBROECK,  F.,  Johannes  en de synoptici.  De  broodrede  in Johannes 6,  in: VAN BELLE, G. e.a., Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven,  Leuven,  VBS/Acco;  Amersfoort, Acco, 1995, p.33-53 . Verwijzing : Van Segbroeck Frans .

Joh 7,1-13: Jezus vermijdt de openbaarheid

Joh 7,14-24: Jezus'optreden in de tempel

Joh 7,25-31: reacties van het volk

Joh 7,32-36: de autoriteiten willen Jezus grijpen

Joh 7,37-39: stromen levend water
Joh 7,37-39: ABC-cyclus, pinkstervigilie :Joh 7,40-44:verdeeldheid onder de toehoorders:

Joh 7,45-52: ongeloof van de autoriteiten

Joh 7,53-8,11: een overspelige vrouw
Joh 8,1-11: C-cyclus, 5de zondag in de veertigdagentijd
- JANSSEN,  J.,  Joh.8,2-11: een waarheid zonder liefde is een leugen, in: De bron, jg.14 (1988-1989), nr.7, p.24-27
- KARSSEN,  G., De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw, Kampen, Kok, 1987, p.66-72
- MAAS,  J.;  TROMP,  N.,  14. Johannes 8,1-11, in: IDEM, Constructieć bijbellezen. Zelfstandig en actieć in de bijbel lezen: een semio tische methode, Hilversum, Gooé en Sticht, 1987, p.97-104
- MAENHAUT, K., De vrouw in het midden, in: VAN SEGBROECK, F., Vrouwen in het Nieuwe Testament, Leuven, VBS- Acco, 1993, p.81-85
- MICHIELS,  R.,  Jezus en de overspelige vrouw,  in:  Getuigenis, jg. (1979-1980), nr.2, p.84-88
- MOENS,  R.,  Die ene keer dat Jezus schrijft,  Maandbrieć van de ge zinsgroepen, jg.3˛ (1983), nr.4, p.8-9
- SMIT, J., 8. De overspelige vrouw. Johannes 8,1-11, in: Speelruimte. Een  structurele  lezing van het  evangelie,  Hilversum,  Gooé  ¦ Sticht, 1981, p.81-90
- TIGCHELER,  J.,  Jezus en de overspelige vrouw,  in:  Speling, jg.3µ (1983), nr.4, p.17-20
- TIGCHELER,  J., 6. Jezus en de overspelige vrouw, in: IDEM, Vrouw en spiritualiateit in het Nieuwe Testament. Teksten om mee verder te gaan, Kampen, Kok, 1985, p.87-93

Joh 8,12-20: Jezus: het licht van de wereld
- LOHFINK, G., Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de bijbel, Brugge, Emmauës; Boxtel, KBS, 1975, p.96-108
-   MENKEN,   M.J.J.,  Jezus  tegenover  de  Farizeeeën  in  het  vierde evangelie:  Joh. 8,12-20, in: BAARDA, T. e.a., Jodendom en vroeg- christendom: continuiëteit en discontinuiëteit. Opstellen van leden van  de  Studiosorum Nové  Testamenté  Conventus,  Kampen,  1991, p.103-117 :Joh 8,21-30: waar Ik heen ga, kunt u niet komen:
- LOHFINK, G., Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de bijbel, Brugge, Emmauës; Boxtel, KBS, 1975, p.96-108

Joh 8,31-59: afstammelingen van Abraham
-   DE LANGE,  T.,  Het dieptepunt in de controverse tussen Jezus en de joden (Johannes 8,31-59),  in: VAN BELLE, G. e.a., Het Johannese vangelie.  Woorden om van te leven, Leuven, Acco/VBS; Amersfoort, Acco, 1995, p.87-101
-   VISSCHERS,   L.,   Voorbestaan,   bestaan-voor.   Preeëxistentie  en proeëxistentie volgens Johannes 8,12-20,  in: Schrift, jg. (1982), nr.83, p.187-191
- VISSCHERS,  L.,  Vrijheid door verbondenheid.  Johannes 2,13-22, in: Schrift, jg. (1975), nr.37, p.21-27

Joh 9,1-38 : genezing van een blindgeborene
Joh 9,1-41: A-cyclus, 4de zondag in de veertigdagentijd
-   BRAEKERS,  M.,  Genezing van de blindgeborene:  Jezus als het licht (Joh 9), in: IDEM, Leven van het woord. Verkondiging voor vragende mensen, Averbode, Altiora; Baarn, Gooi en Sticht, 1995, p.86- 88
- GEYSELS,  L.,  De genezing van de blindgeborene,  in:  DE GEEST, D.; BULCKENS, J., De verborgen rijkdom van bijbelverhalen. Theorie en praktijk  van  de  structurele  bijbellezing,  Leuven/Amersfoort, Acco, 1986; p.101-112
- MENKEN,  M., De blindgeborene (Johannes 9), in: Schrift, jg. (1985), nr.101, p.191-194
- SMIT, J., Van wonderen verhalen (8), in: School en godsdienst, jg.31 (1977), nr.2, p.37-39
-  XX,  Ziende blind?,  in:  Bijbel en Bezinning,  jg. (1985),  nr.4, p.191-194

Joh 9,39-10,21: de herder en zijn schapen
Joh 9,1-41: A-cyclus, 4de zondag in de veertigdagentijd
Joh 10,1-10: A-cyclus, 4de paaszondag Joh 10,11-18: B-cyclus, 4de paaszondag
-   BIJBELS OPENLUCHTMUSEUM,  Het herdersleven,  in:  Land van melk  en honing, Heilig Land Stichting, Educatieve dienst, nr.3
- BROECKX,  P.M.,  Jezus, lam en herder, in: IDEM, Jezus; zijn verhaal herschreven, Antwerpen- Amsterdam, Patmos, 1983, p.117-134
- COVELIERS,  M.,  Herder zijn voor mensen zoals God,  in:  Bijbel  en bezinning, jg.1˛ (1993), nr.4, p.713-716
- DE MOOR, J.C., De goede herder. Oorsprong en vroege geschiedenis van de herdersmetafoor,  in:  XX,  Bewerken en bewaren,  Kampen, Kok, 1982, p.36-45
- JANSSEN,  J.,  Johannes 10,9-17a; leven in overvloed, De bron, jg.11 (1985-1986), nr.2, p.15.18-21
-   LAMBERIGTS,  S.,  Jezus,  de goede Herder,  zoekt herders voor zijn Š kudde, in: Mensen onderweg, jg.89 (1987), nr.10, p.22-25
- LAMMERS,  J., De 'Ik ben-'woorden van Johannes, Leuven, Acco, 1980, p.37-52
- LAMBERIGTS, S. Jezus de goede Herder, zoekt herders voor zijn kudde, Mensen onderweg, jg.81 (1987), nr.10, p.22-25
- ROSSEL,  W.,  7.  Herderszorg,  in: IDEM, Zonder parabels sprak hij niet.  Gelovig  leven in het licht van de evangelische  parabels, Antwerpen- Amsterdam, 1985, p.79-93
- SMIT, J., Het verloren schaap en de verloren drachme. Lucas 15,1-10, in:  IDEM,  Speelruimte.  (Een structurele lezing van het evangelie), Hilversum, Gooé ¦ Sticht, p.37-46
- TIGCHELER,  J., Ik ben er: de goede herder, in: Speling, jg. (1993), nr.2, p.80-87
- VAN OUTRYVE,  O., Herders en schapen, in: Bijbel en bezinning, jg. (1991), nr.1, p.525-528
- VERWIMP,  R., an schapen, huurlingen en herders. (Johannes 10,1-18), in: Jota, jg. (1991), nr.10, p.11-18

Joh 10,22-42: geloof en ongeloof
Joh 10,27-30: B-cyclus, 4de paaszondag:

Joh 11,1-16: de dood van Lazarus
Joh 11,1-45: A-cyclus, 5de zondag in de veertigdagentijd ABC-cyclus, Allerzielen
- GROSSOUW, W.K., De opwekking van Lazarus, in: MOURITS, H.A.A., e.a., Evangelie zonder masker.  Dertig bijdragen over een goed verstaan van de schrift, Tielt/Utrecht, Lannoo, 1971, p.101-110
- KEVERS,  P.,  Eeuwig leven,  in:  Bijbel en Bezinning,  jg.· (1988), nr.1, p.335-338
- LAMBERIGTS,  S.,  Jezus wekt doden op,  in:  Mensen onderweg,  jg.8¸ (1986), nr.9, p.17-19
- LAMBERIGTS,  S.,  Jezus wekt doden op,  in:  Mensen onderweg,  jg.9° (1988), nr.9, p.20-25
- LAMBERIGTS,  S., Verrijzenis en Leven. De opwekking van Lazarus, in: Info Mensen onderweg, nr.151
- MAAS,  J., De structuur van de geloofscommunicatie in Johannes 11:1- 46,  in:  BEENTJES,  P.  e.a., 'Gelukkig de mens'. Opstellen over Psalmen,  exegese en semiotiek aangeboden aan Nicď Tromp, Kampen, Kok, p.169-181
- MICHIELS,  R., De opwekking van Lazarus, in: Collationes, jg. 1975), nr.4, p.433-447
- MOLTMANN-WENDEL, E., Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen, Baarn, Ten Have, 1982, p.22-63
-   SERVOTTE,  H.,  Deel  e'e'n.  10.  De confrontatie met de  dood  (van Lazarus© (Joh 11,1-46), in: IDEM, Wegen naar het woord. Interpre taties van evangelieteksten, Averbode, Altiora, 1991, p.62-64
- SERVOTTE,  H.,  De opwekking van Lazarus (Johannes 11,1-44), in: VAN BELLE,  G.  e.a., Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven, Leuven, Acco/VBS; Amersfoort, Acco, 1995, p.145-155
- SMIT, J., Van wonderen verhalen (9), in: School en godsdienst, jg.31 (1977), nr.3, p.69)71
- TIGCHELER,  J.,  4. Martha, Mariá en Jezus bij het grać van Lazarus, in:  IDEM,  Vrouw en spiritualiteit in het Nieuwe Testament. Tek sten om mee verder te gaan, Kampen, Kok, 1985, p.55-71
-   WEREN,   W.,  De  lezer  als  leerling.  Tomas  en  Petrus  in  het Johannesevangelie, in: Getuigenis, jg.21 (1984-1985), nr.3, p.99- 105

Joh 11,17-27: Jezus en Marta
- KARSSEN,  G.,  1.  Hij biedt haar zijn vriendschap aan, in: IDEM, De man  die anders was.  Jezus en zijn unieke omgang met  de  vrouw, Kampen, Kok, 1987, p.11-15
- KARSSEN, G., Hij neemt het voor haar op, in: IDEM, De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw, Kampen, Kok, 1987, p.16-21
- MAAS,  J., De structuur van de geloofscommunicatie in Johannes 11:1- 46,  in:  BEENTJES,  P.  e.a., 'Gelukkig de mens'. Opstellen over Psalmen,  exegese en semiotiek aangeboden aan Nicď Tromp, Kampen, Kok, p.169-181
- MOLTMANN-WENDEL, E., Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen, Baarn, Ten Have, 1982, p.22-63
- SERVOTTE,  H.,  De opwekking van Lazarus (Johannes 11,1-44), in: VAN BELLE,  G.  e.a., Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven, Leuven, Acco/VBS; Amersfoort, Acco, 1995, p.145-155
- TIGCHELER,  J.,  4. Martha, Mariá en Jezus bij het grać van Lazarus, in:  IDEM,  Vrouw en spiritualiteit in het Nieuwe Testament. Tek sten om mee verder te gaan, Kampen, Kok, 1985, p.55-71

Joh 11,28-37: Jezus en Maria
- KARSSEN,  G.,  1.  Hij biedt haar zijn vriendschap aan, in: IDEM, De man  die anders was.  Jezus en zijn unieke omgang met  de  vrouw, Kampen, Kok, 1987, p.11-15
- KARSSEN, G., Hij neemt het voor haar op, in: IDEM, De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw, Kampen, Kok, 1987, p.16-21
- MAAS,  J., De structuur van de geloofscommunicatie in Johannes 11:1- 46,  in:  BEENTJES,  P.  e.a., 'Gelukkig de mens'. Opstellen over Psalmen,  exegese en semiotiek aangeboden aan Nicď Tromp, Kampen, Kok, p.169-181
- MOLTMANN-WENDEL, E., Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen, Baarn, Ten Have, 1982, p.22-63
- SERVOTTE,  H.,  De opwekking van Lazarus (Johannes 11,1-44), in: VAN BELLE,  G.  e.a., Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven, Leuven, Acco/VBS; Amersfoort, Acco, 1995, p.145-155
- TIGCHELER,  J.,  4. Martha, Mariá en Jezus bij het grać van Lazarus, in:  IDEM,  Vrouw en spiritualiteit in het Nieuwe Testament. Tek sten om mee verder te gaan, Kampen, Kok, 1985, p.55-71

Joh 11,38-44: Lazarus weer tot leven gewekt
Joh 11,1-45: A-cyclus, 5de zondag in de veertigdagentijd ABC-cyclus, Allerzielen
- MAAS,  J., De structuur van de geloofscommunicatie in Johannes 11:1- 46,  in:  BEENTJES,  P.  e.a., 'Gelukkig de mens'. Opstellen over Psalmen,  exegese en semiotiek aangeboden aan Nicď Tromp, Kampen, Kok, p.169-181
- MOLTMANN-WENDEL, E., Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen, Baarn, Ten Have, 1982, p.22-63
- SERVOTTE,  H.,  De opwekking van Lazarus (Johannes 11,1-44), in: VAN BELLE,  G.  e.a., Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven, Leuven, Acco/VBS; Amersfoort, Acco, 1995, p.145-155
- TIGCHELER,  J.,  4. Martha, Mariá en Jezus bij het grać van Lazarus, in:  IDEM,  Vrouw en spiritualiteit in het Nieuwe Testament. Tek sten om mee verder te gaan, Kampen, Kok, 1985, p.55-71 Š:Joh 11,45-57: komplot tegen Jezus: Joh 11,1-45: A-cyclus, 5de zondag in de veertigdagentijd ABC-cyclus, Allerzielen
- MAAS,  J., De structuur van de geloofscommunicatie in Johannes 11:1- 46,  in:  BEENTJES,  P.  e.a., 'Gelukkig de mens'. Opstellen over Psalmen,  exegese en semiotiek aangeboden aan Nicď Tromp, Kampen, Kok, p.169-181 :Joh 12,1-8: zalving in Betanië
- BROECKX,  P.M.,  IV. Jezus en de vrouw met het reukflesje, in: IDEM, Jezus;  zijn verhaal herschreven,  Antwerpen- Amsterdam,  Patmos, 1983, p.67-81
- KARSSEN,  G.,  6. Hij benadert haar zonder vooroordeel, in: IDEM, De man  die  anders was.  Jezus en zijn unieke omgang met de  vrouw, Kampen, Kok, 1987, p.39-44
- MANIE, H., Judas, in: Schrift, jg. (1993), nr.147, p.65-94
-  ROSSEL,  W.,  Het  vaasje brak zij.  (De zalving te  Betanieë),  in: Catechetische informatie, jg.19 (1990), nr.2, p.22-31
- STARBIRD,  M., De vrouw met de albasten kruik. Mariá Magdalená en de betekenis van de graal, Deventer, Ankh-Hermes, 1995
-   TIGCHELER,  J.,  Jezus en Mariá van  Betanieë,  in:  Speling,  jg.31 (1987), nr.4, p.76-82
- TIGCHELER,  J.,  5.  Mariá zalft Jezus vo'o'r zijn heengaan, in: IDEM, Vrouw en spiritualiateit in het Nieuwe Testament.  Teksten om mee verder te gaan, Kampen, Kok, 1985, p.72-86 :Joh 12,9-11: plannen om Lazarus te doden:
- TIGCHELER,  J.,  5.  Mariá zalft Jezus vóór zijn heengaan, in: IDEM, Vrouw en spiritualiateit in het Nieuwe Testament.  Teksten om mee verder te gaan, Kampen, Kok, 1985, p.72-86 :Joh 12,12-19: intocht in Jeruzalem:
- GEYSELS, L., Gisteren nog 'hosanna', vandaag 'kruisig Hem'?“ in: VBS- Informatie, jg.25 (1994), nr.2, p.33-45

Joh  12,20-36: Jezus' laatste openlijke optreden
Joh 12,20-33: B-cyclus, 5de zondag in de veertigdagentijd
-  BRAEKERS,  M.,  Het  beeld van de graankorrel en de  korenaar  (Joh 12,24,  in: IDEM, Leven van het woord. Verkondiging voor vragende mensen, Averbode, Altiora; Baarn, Gooé en Sticht, 1995, p.58-59
- KONINGS,  J.,  De heerlijke mens Jezus. Leesoefeningen bij Sint-Jan, Antwerpen/Amsterdam, Patmos, 1977, p.101-110
-  LAMBERIGTS,  S.,  De  kunst van het ouder  worden,  in:  Bijbel  en bezinning, jg.14 (1995), nr.3, p.817-820
- NIEUWENHUIS, J., Jezus'dood is zijn verheerlijking, in: Schrift, jg. (1995), nr.157, p.4-8
- ROSSEL,  W.,  Een steenworp verder, in: IDEM, Gij zijt mij te sterk. Gelovig leven in het licht van de bijbel,  Antwerpen-  Amsterdam, Patmos, 1978, p.152-175

Joh 12,37-43: het raadsel van het ongeloof
- MENKEN,  M.J.J., Citaten uit het Oude Testament in het evangelie van Johannes (1,23;  2,17; 12,40; 19,36), in: VAN BELLE, G. e.a., Het Johannesevangelie.  Woorden  om van te leven,  Leuven,  Acco/VBS; Amersfoort, Acco, 1995, p.71-86 :Joh 12,44-50: epiloog: redding en veroordeling: Š :Joh 13,1-20: voetwassing: Joh 13,1-15: ABC-cyclus, avondmis van Witte Donderdag
- KONINGS,  J.,  De heerlijke mens Jezus. Leesoefeningen bij Sint-Jan, Antwerpen/Amsterdam, Patmos, 1977
- MENKEN,  M.J.J.,  Schriftgebruik in het Vierde Evangelie: het citaat uit Psalm 41:10 in Johannes 13:18, Heerlen, UTP, 1989
- VAN WAELDEREN,  E., Voetwassing en eucharistie, in: Bijbel en bezin ning, jg.1° (1991), nr.3, p.557-560 :Joh 13,21-30: Een van jullie zal Mij overleveren:
- TIGCHELER,  J.,  De satan voer in hem,  in:  Speling,  jg.46 (1994), nr.2, p.79-83

Joh.13,31-38: Ik ga heen
Joh 13,31-33a.34-35: C-cyclus, 5de paaszondag

Joh 14,1-14: Jezus: de weg naar de Vader
Joh 14,1-12: A-cyclus, 5de paaszondag
- GERITS,  H., Jezus openbaart de Vader, in: Bijbel en bezinning, jg.µ (1986), nr.4, p.251-254
- JONCKHEERE,  W.,  Jezus:  portret van God?, in: Bijbel en bezinning, jg.1ł (1994), nr.1, p.725-728
-   WEREN,   W.,  De  lezer  als  leerling.  Tomas  en  Petrus  in  het Johannesevangelie, in: Getuigenis, jg.21 (1984-1985), nr.3, p.99- 105

Joh 14,15-31: Ik laat jullie niet verweesd achter
Joh 14,15-21: A-cyclus, 6de paaszondag Joh 14,23-29: C-cyclus, 6de paaszondag
- LAMBERIGTS,  S., Mijn vrede geeć Ik u, in: Bijbel en bezinning, jg.µ (1986), nr.2, p.219-222
- ROSSEL,  W.,  Een steenworp verder, in: IDEM, Gij zijt mij te sterk. Gelovig leven in het licht van de bijbel,  Antwerpen-  Amsterdam, Patmos, 1978, p.152-175

Joh 15,1-17: Jezus: de ware wijnstok
Joh 15,1-8: B-cyclus, 5de paaszondag Joh 15,9-17: B-cyclus, 6de paaszondag
- GEYSELS,  L.,  'Ik heb jullie gekozen' Joh.15,1-17,  in:  Jota,  jg. (1990), nr.5, p.22-35
-   Joh.15,1-8:  Jezus Christus bouwt een christelijke gemeenschap  op, in: De bron, jg.14 (1988-1989), nr.5, p.19-22
- JANSSEN,  J., Kerstmis: Ik heb je lief tot je eigen vreugde. (Johan nes 15,1-11), in: De bron, jg. (1991-1992), nr.4, p.16-19
- JANSEN,  W.,  Voor het preken de kerk uit, 's-Gravenhage, Boekencen trum, 1989
- LAMBERIGTS, S., Los van Mij kunt gij niets, in: Bijbel en bezinning, jg.¸ (1989), nr.3, p.427-430
- LAMBERIGTS,  S., Volledige inzet (Damiaan), in: Bijbel en bezinning, jg.¸ (1989), nr.1, p.395-398
- LAMMERS,  J.,  De 'Ik ben-'woorden van Johannes, Leuven, Acco, 1980, p.85-94 :Joh 15,18-16,3: de haat van de wereld

Joh 16,4-15: de taak van de Geest
Joh 16,12-15: C-cyclus, feest van de drie-éénheid
- BROECKX,  P.M.,  IV. Jezus en de vrouw met het reukflesje, in: IDEM, Jezus;  zijn verhaal herschreven,  Antwerpen- Amsterdam,  Patmos, 1983, p.67-81

Joh 16,16-28: afscheid en weerzien
- BROECKX,  P.M.,  IV. Jezus en de vrouw met het reukflesje, in: IDEM, Jezus;  zijn verhaal herschreven,  Antwerpen- Amsterdam,  Patmos, 1983, p.67-81

Joh 16,29-33: benauwenis en vrede

Joh 17,1-26: afscheidsgebed van Jezus
Joh 17,1-26: B-cyclus, 7de paaszondag
- KONINGS,  J.,  De heerlijke mens Jezus. Leesoefeningen bij Sint-Jan, Antwerpen/Amsterdam, Patmos, 1977, p.143-154
- TIGCHELER,  J.,  Al het mijne is van jou, in: Speling, jg.4˛ (1990), nr.2, p.73-80
- TIGCHELER, J., Johannes 17:1-11a: een mystiek gebed, in: Getuigenis, jg.25 (1980-1981), nr.4, p.149-154

Joh 18,1-12: Jezus laat zich arresteren
- LOHFINK, G., Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de bijbel, Boxtel, Katholieke Bijbelstichting, 1975; p.81-86
- MENKEN,  M.,  Twee scènes uit het passieverhaal, Schrift (okt. 1985© nr.101, p.195-198
- ROSSEL,  W.,  Een steenworp verder, in: IDEM, Gij zijt mij te sterk. Gelovig leven in het licht van de bijbel,  Antwerpen-  Amsterdam, Patmos, 1978, p.152-175
- ROSSEL, W., Het oor van Malchus, in: Catechetische informatie, jg.2˛ (1994), nr.4, p.31-43

Joh 18,13-27: Jezus voor de hogepriester - door Petrus verloochend

Joh 18,28-19,16a: voor Pilatus
Joh 18,33b-37: B-cyclus, feest van Christus Koning
- GEYSELS, L., Gisteren nog 'hosanna', vandaag 'kruisig Hem'?“ in: VBS- Informatie, jg.25 (1994), nr.2, p.33-45
- VAN TILBORG,  S.,  Jezus, koning in de naam van God. Johannes 18,28- 19,16, in: Schrift, jg. (1984), nr.94, p.143-147

Joh 19,16b-30: kruisiging en dood van Jezus
- KARSSEN,  G.,  7.  Hij aanvaardt haar in zijn team, in: IDEM, De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw, Kampen, Kok, 1987, p.45-52
- KARSSEN,  G., 14. Hij vertrouwt haar zijn opdracht toe, in: IDEM, De man  die anders was.  Jezus en zijn unieke omgang met  de  vrouw, Kampen, Kok, 1987, p.91-97
- MENKEN,  M.,  Twee sce`nes uit het passieverhaal, Schrift (okt. 1985© nr.101, p.195-198
- TIGCHELER,  J.,  7.  De moeder van Jezus in Kaná en onder het kruis, in:  IDEM,  Vrouw en spiritualiteit in het Nieuwe Testament. Tek sten om mee verder te gaan, Kampen, Kok, 1985, p.94-103
- VAN DIEMEN, A., Zie daar uw moeder. Johannes 19,26, in: Schrift, jg. (1975), nr.38, p.62-67

Joh 19,31-37: doorboring van Jezus'zijde
- MENKEN,  M.J.J., Citaten uit het Oude Testament in het evangelie van Johannes (1,23;  2,17; 12,40; 19,36), in: VAN BELLE, G. e.a., Het Johannesevangelie.  Woorden  om van te leven,  Leuven,  Acco/VBS; Amersfoort, Acco, 1995, p.71-86 :Joh 19,38-42: begrafenis van Jezus

Joh 20,1-18: Jezus'leerlingen bij het lege graf
Joh 20,1-9: ABC-cyclus, paaszondag
- BROECKX,  P.M.,  IV. Jezus en de vrouw met het reukflesje, in: IDEM, Jezus;  zijn verhaal herschreven,  Antwerpen- Amsterdam,  Patmos, 1983, p.67-81
- DE LÁ POTTERIE,  I.,  Wording en groeé van het paasgeloof.  Johannes 20, Bonheiden, Abdij Bethlehem, 198´ (Schrift en liturgie, 7)
- JANSSEN,  J.,  Het verhaal van Mariá Magdalena: Joh.20,11-18, in: De bron, jg.· (1981-1982), nr.3, p.18-21
- KEVERS,  P.,  Mariá Magdalena, in: Bijbel en bezinning, jg.1 (1990), nr.1, p.463-466
- KREMER,  J.,  5.1. Het grafverhaal bij Johannes (20,1-18), in: IDEM, De paasevangeliën.  Verhalen rond een gebeurtenis,  Boxtel,  KBS, 1979, p.145-162
-   LOGISTER,  W.,  De teneur van de  paasverhalen,  in:  Schrift,  jg. (1995), nr.157, p.10-14
- MAAS,  J.;  TROMP,  N., 15. Johannes 20,1-18, in: Idem, Constructieć bijbellezen. Zelfstandig en actieć in de bijbel lezen: een semio tische methode, Hilversum, Gooé en Sticht, 1987, p.105-114
- MAENHAUT, K., Mariá Magdalena, in: VAN SEGBROECK, F., Vrouwen in het Nieuwe Testament, Leuven, VBS- Acco, 1993, p.115-119
- MOLTMANN-WENDEL,  E.,  Maria Magdalena,  in:  IDEM, Bij Jezus tellen vrouwen  mee.  Evangelieverhalen doorbreken gevestigde  patronen, Baarn, Ten Have, 1982, p.64-92
- SCHOOTROFF, L., Maria Magdalena. Apostel onder de apostelen, Schrift (juné 1985© nr.99, p.108-109
- TIGCHELER,  J.,  Maria Rabboeni!... Klamp je niet vast aan mij, in: Speling, jg.33 (1981), nr.2, p.51-55
- TIGCHELER,  J.,  8.  Maria van Magdala bij het lege graf,  in: IDEM, Vrouw  en spiritualiteit in het Nieuwe Testament.  Teksten om mee verder te gaan, Kampen, Kok, 1985, p.104-114
-   VAN IERSEL,  B.M.F.,  De verschijningen  van  Jezus,  in:  MOURITS, H.A.A.,  e.a., Evangelie zonder masker. Dertig bijdragen over een goed verstaan van de schrift, Tielt/Utrecht, Lannoo, 1971, p.189- 197
- VAN IERSEL,  B.,  Slotvrouwen,  in:  Schrift,  jg.  (1992),  nr.140, p.70-75
- VAN IERSEL,  B., Vier evangelies, vier portretten, kloppen ze niet?, in: Schrift, jg. (1991), nr.135, p.98-104

Joh 20,19-23: verschijning aan de leerlingen
Joh 20,19-31: ABC-cyclus, Pinksteren ABC-cyclus, 2de paaszondag
- GERITS, H., Jezus verschijnt aan de leerlingen, in: Bijbel en bezin ning, jg.1 (1990), nr.1, p.467-470
- JANSSEN, J., De eerste dag (Joh.20,19-28), in: De bron, jg.1¸ (1992- 1993), nr.7, p.16-19
- JANSSEN,  J.,  Het ontstaan van het paasgelooć volgens Joh.20,19-21, in: De bron, jg.16 (1990-1991© nr.7, p.14-19
- KAHMANN,  J.,  De verschijningsverhalen,  in:  Schrift,  jg. (1970), Š nr.7, p.18-22
-   KREMER,  J.,  5.2.  Het dubbelverhaal van de verschijningen van  de verrezen  Heer  aan de leerlingen in  Jeruzalem  (20,19-29),  in: IDEM,  De paasevangeliën.  Verhalen rond een gebeurtenis, Boxtel, KBS, 1979, p.162-176
- LAMBERIGTS,  S.,  De verschijning van Jezus aan de leerlingen en aan Tomas (Jo.10,19-23), in: Sacerdos, jg.56 (1988-1989), p.227-233
- LAMBERIGTS,  S.,  Ontvang de heilige Geest, in: Bijbel en bezinning, jg.ł (1984), nr.2, p.121-124
-   TIGCHELER,  J.,  Vrede voor jullie - waag het ermee,  in:  Speling, jg.41 (1989), nr.3, p.43-48
-   WEREN,   W.,  De  lezer  als  leerling.  Tomas  en  Petrus  in  het Johannesevangelie, in: Getuigenis, jg.21 (1984-1985), nr.3, p.99- 105 :Joh 20,24-29: Jezus en Tomas: Joh 20,19-31: ABC-cyclus, Pinksteren ABC-cyclus, 2de paaszondag
- DEDECKER,  G.,  Geloven in de voorwaardelijke wijs..., in: IDEM, God heeft naar ons gelachen.  Berichten uit het beloofde land, Tielt, Lannoo, 1990, p.139-154
- GERITS, H., Jezus verschijnt aan de leerlingen, in: Bijbel en bezin ning, jg.1 (1990), nr.1, p.467-470
- GROSSOUW,  W.K.,  De ongelovige Thomas,  in:  MOURITS, H.A.A., e.a., Evangelie zonder masker.  Dertig bijdragen over een goed verstaan van de schrift, Tielt/Utrecht, Lannoo, 1971, p.235-240
- JANSSEN, J., De eerste dag (Joh.20,19-28), in: De bron, jg.1¸ (1992- 1993), nr.7, p.16-19
-   KREMER,  J.,  5.2.  Het dubbelverhaal van de verschijningen van  de verrezen  Heer  aan de leerlingen in  Jeruzalem  (20,19-29),  in: IDEM,  De paasevangeliën.  Verhalen rond een gebeurtenis, Boxtel, KBS, 1979, p.162-176
- LAMBERIGTS,  S.,  Ontvang de heilige Geest, in: Bijbel en bezinning, jg.ł (1984), nr.2, p.121-124
-   TIGCHELER,  J.,  Vrede voor jullie - waag het ermee,  in:  Speling, jg.41 (1989), nr.3, p.43-48
-   WEREN,   W.,  De  lezer  als  leerling.  Tomas  en  Petrus  in  het Johannesevangelie, in: Getuigenis, jg.21 (1984-1985), nr.3, p.99- 105 :

Joh 20,30-31: bedoeling van dit boek:

Joh 20,19-31: ABC-cyclus, Pinksteren ABC-cyclus, 2de paaszondag :

Joh 21,1-14:  Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias:

Joh 21,1-19: C-cyclus, 3de paaszondag ABC-cyclus:  vigilie van het feest van de heilige  Pe trus en Paulus
-   GEYSELS,  L.,  Bij het houtskoolvuur.  Een meditatie over  Johannes 21,1-14,  in:  De nieuwe boodschap,  jg.11 (1988), nr.10, p.305- 311
- KREMER,  J.,  5.3.  Het verhaal van de verschijning bij het meer van Tiberias (21,1-23),  in:  IDEM,  De paasevangeliën. Verhalen rond een gebeurtenis, Boxtel, KBS, 1979, p.177-203
- ROSSEL,  W., Het is de Heer, de Levende in ons midden, in: Bijbel en bezinning, jg.1° (1991), nr.3, p.569-572
- TIGCHELER,  J.,  Het mystieke tegenspel van Johannes,  in:  Speling, Š jg.40 (1988), nr.1, p.47-53
- VAN SEGBROECK, F., De beminde leerling (Johannes 21), in: VAN BELLE, G.  e.a., Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven, Leuven, Acco/VBS; Amersfoort, Acco, 1995, p.55-69 :

Joh 21,15-25: Petrus, de herder van Jezus'kudde: Joh 21,1-19: C-cyclus, 3de paaszondag ABC-cyclus:  vigilie van het feest van de heilige  Petrus en Paulus
- JANSSEN,  J.,  De bekering van Petrus (Lc.5,4-10; Joh.21,15-19), in: De bron, jg.17 (1991-1992), nr.6, p.22-25
- JANSSEN,  J.,  Joh.21,15-19:  Hou je van mij?,  in:  De bron,  jg.11 (1985-1986), nr.5, p.20.22-25
- KREMER,  J.,  5.3.  Het verhaal van de verschijning bij het meer van Tiberias (21,1-23),  in:  IDEM,  De paasevangeliën. Verhalen rond een gebeurtenis, Boxtel, KBS, 1979, p.177-203
-   LAMBERIGTS,  S.,  Jezus,  de goede Herder,  zoekt herders voor zijn kudde, in: Mensen onderweg, jg.89 (1987), nr.10, p.22-25
- TIGCHELER,  J.,  Het mystieke tegenspel van Johannes,  in:  Speling, jg.40 (1988), nr.1, p.47-53
- VAN SEGBROECK, F., De beminde leerling (Johannes 21), in: VAN BELLE, G.  e.a., Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven, Leuven, Acco/VBS; Amersfoort, Acco, 1995, p.55-69Religie.opzijnbest.nl - De beste links over religie voor u verzameld.