COMMENTAAR OP HET JOHANNESEVANGELIE , hoofdstuk 2 , Joh 2 -Joh 2 -- verwijzingen -- Joh 2,1-12 - Joh 2,13-22 - Joh 2,23-3,21 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van het Johannesevangelie : Joh 1 , Joh 2 , Joh 3 , Joh 4 , Joh 5 , Joh 6 , Joh 7 , Joh 8 , Joh 9 , Joh 10 , Joh 11 , Joh 12 , Joh 13 , Joh 14 , Joh 15 , Joh 16 , Joh 17 , Joh 18 , Joh 19 , Joh 20 , Joh 21 ,
Tekstuitleg per perikope : - Joh 2,1-12 - Joh 2,13-22 - Joh 2,23-3,21
Tekstuitleg vers per vers - Joh 2,1 - Joh 2,2 - Joh 2,3 - Joh 2,4 - Joh 2,5 - Joh 2,6 - Joh 2,7 - Joh 2,8 - Joh 2,9 - Joh 2,10 - Joh 2,11 - Joh 2,12 - Joh 2,13 - Joh 2,14 - Joh 2,15 - Joh 2,16 - Joh 2,17 - Joh 2,18 - Joh 2,19 - Joh 2,20 - Joh 2,21 - Joh 2,22 - Joh 2,23 - Joh 2,24 - Joh 2,25 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -


Woordenschat
- gar (want, immers) . In 61 verzen bij Johannes, zie Joh 2,25 : Joh 2,23-3,21
- hèmera (dag) , zie Joh 2,1-12 .
- houtôs (zo) . In 11 verzen bij Johannes, zie Joh 3,16 : Joh 2,23-3,21
- Kana (Kana). Plaatsnaam, zie Joh 2,11 .
- meta (na, met). In 24 verzen bij Johannes, zie Joh 2,12 : Joh 2,1-12
- houtôs (zo) . In 11 verzen bij Johannes, zie Joh 3,16 : Joh 2,23-3,21
- hösper (zoals), zie Joh 3,16 . Bij Johannes : (1) Joh 5,21 . (2) Joh 5,26 .
- pas (elk, ieder) . In 15 verzen bij Johannes, zie Joh 3,16 : (1) Joh 2,10 . (2) Joh 3,8 . (3) Joh 3,15. (4) Joh 3,16 . (5) Joh 3,20 . (6) Joh 4,13 . (7) Joh 6,40 . (8) Joh 6,45 . (9) Joh 8,2 . (10) Joh 8,34 . (11) Joh 11,26 . (12) Joh 12,46 . (13) Joh 16,2 . (14) Joh 18,37 . (15) Joh 19,12
- pisteuô (geloven, vertrouwen) bij Johannes, zie Joh 3,16 ; pisteuôn (wie gelooft) . In 14 verzen bij Johannes, zie Joh 3,16 : (1) Joh 3,15 . (2) Joh 3,16 . (3a) Joh 3,18a . (3b) Joh 3,18b . (4) Joh 3,36 . (5) Joh 5,24 . (6) Joh 6,35 . (7) Joh 6,40 . (8) Joh 6,47 . (9) Joh 7,38 . (10) Joh 11,25 . (11) Joh 11,26 . (12) Joh 12,44 . (13) Joh 12,46 . (14) Joh 14,12
- zôèn (leven) in 20 verzen bij Johannes, zie Joh 3,15 : (1) Joh 3,15 . (2) Joh 3,16 . (3) Joh 3,36 . (4) Joh 4,14 . (5) Joh 4,36 . (6) Joh 5,24 . (7) Joh 5,26 . (8) Joh 5,39 . (9) Joh 5,40 . (10) Joh 6,27 . (11) Joh 6,33 . (12) Joh 6,40 . (13) Joh 6,47 . (14) Joh 6,53 . (15) Joh 6,54 . (16) Joh 10,10 . (17) Joh 10,28 . (18) Joh 12,25 . (19) Joh 17,2 . (20) Joh 20,31
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Bruiloft te Kana : Joh 2,1-12
Afbraak van de tempel : Joh 2,13-22
Jezus en Nikodemus : Joh 2,23-3,21 -

Bruiloft te Kana : Joh 2,1-12 - Joh 2,1-12 -- verwijzingen -- Joh 2,1 - Joh 2,2 - Joh 2,3 - Joh 2,4 - Joh 2,5 - Joh 2,6 - Joh 2,7 - Joh 2,8 - Joh 2,9 - Joh 2,10 - Joh 2,11 - Joh 2,12 -

Evangelielezing van de 2de (tweede) zondag door het jaar C : Joh 2,1-12 :
In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte zei de moeder van Jezus tot Hem: "Ze hebben geen wijn meer." Jezus zei tot haar: "Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen." Zijn moeder sprak tot de bedienden: "Doet maar wat Hij u zeggen zal." Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer honderd liter. Jezus zei hun: "Doet die kruiken vol water." Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: "Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester." Dat deden ze. De tafelmeester proefde van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel. Zodra hij geproefd had riep hij de bruidegom en zei hem: "Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard." Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm, Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen.

De Kana-pericope van Joh 2,1-11 vormt het sluitstuk van zijn eerste verblijf in Galilea. Zo is dat ook in Joh 4,46-54. Daarna gaat Jezus telkens naar Jeruzalem bij gelegenheid van een feest van de joden.

Joh 2,3 Joh 2,4  Joh 2,5  Joh 2,7  Joh 2,7  Joh 2,9 
kai (en) kai (en) kai (en)
legei (zegt) legei (zegt) legei (zegt) legei (zegt) legei (zegt) legei (zegt)
autèi (aan haar) autois (aan hen) autois (aan hen) autôi (aan hem)
hè mètèr tou Ièsou (de moeder van Jezus)   ho Ièsous (Jezus) hè mètèr autou (zijn moeder) ho Ièsous (Jezus)
tois diakonois (aan de dienaars)

en Kana tès Galilaias (in Kana van Galilea) komt bij het begin (Joh 2,1) en het einde (Joh 2,11) voor.

Joh 2,1 - Joh 2,1 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel
2:1 kai tè èmera tè tritè gamos egeneto en kana tès galilaias kai èn è mètèr tou ièsou ekei  1 et die tertio nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae et erat mater Iesu ibi  In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.   [1] Op de derde* dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.  [1] Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er,  1 ¶ Op de derde dag geschiedt er een bruiloft te Kana in Galilea; Jezus’ moeder is daarbij. 

Joh 2,1 bestaat uit twee nevenschikkende zinnen die door het nevenschikkend voegwoord kai (en) met elkaar verbonden zijn. In de eerste nevenschikkende zin staat het nevenschikkend voegwoord aan het begin van de zin; hierop volgt dan een tijdsbepaling, dan komt onderwerp + werkwoord, en de zin wordt besloten met een plaatsbepaling.

Joh 2,2 - Joh 2,2 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel
2:2 eklèthè de kai o ièsous kai oi mathètai autou eis ton gamon   2 vocatus est autem ibi et Iesus et discipuli eius ad nuptias  Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd.  [2] Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.  [2] en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.   2 Ter bruiloft genodigd is ook Jezus met zijn leerlingen.  

 

Joh 2,3 - Joh 2,3 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel
2:3 kai usterèsantos oinou legei è mètèr tou ièsou pros auton oinon ouk echousin  3 et deficiente vino dicit mater Iesu ad eum vinum non habent  Toen de wijn opraakte zei de moeder van Jezus tot Hem: "Ze hebben geen wijn meer."   [3] Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: ‘Ze* zitten zonder wijn.’  [3] Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’  3 Als er een tekort aan wijn komt zegt Jezus’ moeder tot hem: ze hebben geen wijn! 

Joh 2,4 - Joh 2,4 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel
2:4 | kai | [kai] | legei autè o ièsous ti emoi kai soi gunai oupô èkei è ôra mou   4 et dicit ei Iesus quid mihi et tibi est mulier nondum venit hora mea   Jezus zei tot haar: "Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen."  [4] Jezus antwoordde: ‘Wat* hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe? Mijn uur is nog niet gekomen.’  [4] ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’  4 Jezus zegt tot haar: ‘betekent dat iets tussen mij en u, vrouwe?’– mijn uur is nog niet gekomen! 

 

Joh 2,5 - Joh 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel
2:5 legei è mètèr autou tois diakonois o ti an legè umin poièsate 5 dicit mater eius ministris quodcumque dixerit vobis facite  Zijn moeder sprak tot de bedienden: "Doet maar wat Hij u zeggen zal."   [5] Zijn moeder zei tegen de dienaren: ‘Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.’  [5] Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’  5 Zijn moeder zegt tot de bedienden: wat hij u ook zegt, doet het! 

 

Joh 2,6 - Joh 2,6 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel
2:6 èsan de ekei lithinai udriai ex kata ton katharismon tôn ioudaiôn keimenai chôrousai ana metrètas duo è treis  6 erant autem ibi lapideae hydriae sex positae secundum purificationem Iudaeorum capientes singulae metretas binas vel ternas  Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer honderd liter. Jezus zei hun:   [6] Nu stonden daar zes stenen waterbakken ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik, elk met een inhoud van twee tot drie metreten*.  [6] Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete.   6 Er zijn daar zes stenen watervaten opgesteld geweest, naar het reinigingsgebruik van de Judeeërs, elk met een inhoud van twee tot drie metreten.  

 

Joh 2,7 - Joh 2,7 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel
2:7 legei autois o ièsous gemisate tas udrias udatos kai egemisan autas eôs anô  7 dicit eis Iesus implete hydrias aqua et impleverunt eas usque ad summum   "Doet die kruiken vol water." Zij vulden ze tot bovenaan toe.   [7] ‘Doe die bakken vol water,’ beval Jezus hun. Ze deden ze vol water, tot de rand toe.  [7] Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand.  7 Jezus zegt tot hen: giet die watervaten vol met water! Zij gieten ze vol tot bovenaan. 

 

Joh 2,8 - Joh 2,8 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel
2:8 kai legei autois antlèsate nun kai ferete tô architriklinô oi de ènegkan  8 et dicit eis Iesus haurite nunc et ferte architriclino et tulerunt  Daarop zei Hij hun: "Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester." Dat deden ze.  [8] Vervolgens zei Hij: ‘Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’ En ze deden het.  [8] Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.  8 Hij zegt tot hen: schept er nu wat uit en brengt dat naar de tafelmeester! Zij brengen het. 

 

Joh 2,9 - Joh 2,9 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel
2:9 ôs de egeusato o architriklinos to udôr oinon gegenèmenon kai ouk èdei pothen estin oi de diakonoi èdeisan oi èntlèkotes to udôr fônei ton numfion o architriklinos   9 ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam et non sciebat unde esset ministri autem sciebant qui haurierant aquam vocat sponsum architriclinus  De tafelmeester proefde van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel. Zodra hij geproefd had riep hij de bruidegom  [9] De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden, maar wist niet waar die vandaan kwam; de dienaren die het water geschept hadden wisten het wél. De tafelmeester riep dus de bruidegom  [9] En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom  9 Zodra de tafelmeester het water proeft dat wijn geworden is, –en hij heeft niet geweten vanwaar die was, alleen de dienaars wisten het, die het water hadden geschept– roept de tafelmeester de bruidegom  

 

Joh 2,10 - Joh 2,10 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel
2:10 kai legei autô pas anthrôpos prôton ton kalon oinon tithèsin kai otan methusthôsin ton elassô su tetèrèkas ton kalon oinon eôs arti  10 et dicit ei omnis homo primum bonum vinum ponit et cum inebriati fuerint tunc id quod deterius est tu servasti bonum vinum usque adhuc  en zei hem: "Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard."   [10] en zei: ‘Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn, en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!’  [10] en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’  10 en zegt hij tot hem: iedere mens zet de goede wijn éérst voor, en wanneer ze flink gedronken hebben de mindere; maar jij hebt de goede wijn bewaard tot daarnet!  

 

Joh 2,11 - Joh 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel
2:11 tautèn epoièsen archèn tôn sèmeiôn o ièsous en kana tès galilaias kai efanerôsen tèn doxan autou kai episteusan eis auton oi mathètai autou  11 hoc fecit initium signorum Iesus in Cana Galilaeae et manifestavit gloriam suam et crediderunt in eum discipuli eius   Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.   [11] Dat was het begin* van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea. Hij* openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.  [11] Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem  11 Dit is het begin dat Jezus maakt met de tekenen te Kana in Galilea; zo laat hij zijn glorie verschijnen en komen zijn leerlingen tot geloof in hem. 

- en Kana tès Galilaias omsluit het verhaal : Joh 2,1 en Joh 2,11 . Zie ook Joh 4,46 en Joh 21,2

- Kana tès Galilaias (Kana van Galilea) komt bij Johannes in 4 verzen voor; in Joh 2,1 en Joh 2,11; in Joh 4,46 (waar palin (opnieuw) en andere termen naar Joh 2,1-12 verwijzen; eis tèn Kana tès Galilaias:: naar Kana in Galilea); in Joh 21,2 waar Natanaël genoemd wordt met de vermelding dat hij uit Kana in Galilea afkomstig is; apo Kana tès Galilaias : uit Kana in Galilea. . We zouden de gemeentenaam Kana met een lidwoord kunnen vertalen omwille van de bijgevoegde provincienaam. We veronderstellen dat er naast een Kana in Galilea ook nog een ander Kana bestaat. De provincienaam vertalen we telkens zonder lidwoord.
- efanerôsen (hij openbaarde zich). In deze vorm komt het in 4 verzen in de bijbel voor : (1) Joh 2,11 (2) Joh 21,1 enz.

Joh 2,12 - Joh 2,12 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel
Meta touto katebè eis Kafarnaoum autos kai hè mètèr autou kai hoi adelfoi autou kai hoi mathètai autou   12 post hoc descendit Capharnaum ipse et mater eius et fratres eius et discipuli eius et ibi manserunt non multis diebus   Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm, Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen. 
[12] Daarna vertrok Hij met zijn moeder, zijn broers* en zijn leerlingen naar Kafarnaüm, waar ze enkele dagen bleven.
 
12 ¶ Daarna daalt hij af naar Kafarnaoem, hijzelf, zijn moeder, de broers en zijn leerlingen, maar véle dagen duurt hun verblijf daar niet.   Daarna daalden af naar KafarnaÏm : hijzelf en zijn moeder en zijn broers en zijn leerlingen 

Tekstuitleg Joh 2,12 . Joh 2,12 bestaat uit 2 nevenschikkende zinnen, die door het nevenschikkend voegwoord kai (en) met elkaar verbonden zijn .

1. 2. meta (na, met) . In 24 verzen bij Johannes, zie Joh 1,43 ; meta touto (dit : onzijdig enkelvoud). In 4 verzen . (1 - 1) Joh 2,12 . (13 - 2) Joh 11,7 . (14 - 3) Joh 11,11 . (20 - 4) Joh 19,28 .

- meta (na, met). In 24 verzen bij Johannes, zie Joh 1,43 ; meta touto (dit : onzijdig enkelvoud). In 4 verzen . (1 - 1) Joh 2,12 . (13 - 2) Joh 11,7 . (14 - 3) Joh 11,11 . (20 - 4) Joh 19,28 .

- Joh 2,12 bestaat uit 2 nevenschikkende zinnen, die door het nevenschikkend voegwoord kai (en) met elkaar verbonden zijn .
- katebè (hij daalde af). Actief aorist 3de persoon enkelvoud. In deze vorm enig in Joh 2,12 . Katabas (neergedaald) komt in 4 verzen bij Johannes voor.

                   
Joh 3,13                  
ho ek tou ouranou katabas (uit de hemel neergedaald)  
ho huios tou anthrôpou (de mensenzoon)

 

 Joh 2,12 : (Daarna daalden af naar KafarnaÏm : hijzelf en zijn moeder en zijn broers en zijn leerlingen
- meta (na, met). In 24 verzen bij Johannes, zie Joh 2,12 : Joh 2,1-12 -

Meta touto (hierna) verwijst naar het voorgaande verhaal nl. de bruiloft te Kana in Galilea (Joh 2,1-11). Touto (dit) is enkelvoud. Het slaat slechts op één voorafgaand verhaal. Daarna daalt Jezus af naar Kafarnaüm. Hiermee wordt een link gelegd tussen Kana en Kafarnaüm in Galilea. Joh 2,13 lijkt een soort overgangsvers. Hierna is er een feest van de joden nl. het paasfeest, en gaat Jezus op naar Jeruzalem. Een gelijkaardig iets zien we gebeuren in Joh 5,1. Een tweede wondergebeuren in Kana had plaats in Joh 4,46-54. Er is opnieuw een feest van de joden, en Jezus gaat opnieuw op naar Jeruzalem.

meta (na, met). In 24 verzen bij Johannes, zie Joh 2,12 : Joh 2,1-12 -

 

 

 

hèmera (dag) . Nominatief of datief (hèmerai) enkelvoud. Het komt in 854 verzen in de bijbel voor; in 750 verzen in het O.T., in 104 verzen in het N.T. In 13 verzen bij Matteüs, in 3 verzen bij Marcus, in 27 verzen bij Lucas, in 17 verzen bij Johannes, in 12 verzen in Hnd, enz.
--- hèmera bij Johannes :
(1) Joh 2,1 : Kai tèi hèmerai tèi tritèi gamos egeneto (en op de derde dag was een huwelijk)
(2) Joh 5,9 : èn de sabbaton en tèi ekeinèi hèmerai (het was echter sabbat op die dag)
(3) Joh 6,39 : en tèi eschatèi hèmerai (op de laatste dag)
(4) Joh 6,40 : en tèi eschatèi hèmerai (op de laatste dag)
(5) Joh 6,44 : en tèi eschatèi hèmerai (op de laatste dag)
(6) Joh 6,54 : tèi eschatèi hèmerai (op de laatste dag)
(7) Joh 7,37 : en de tèi eschatèi hèmerai tèi megalèi tès heortès (op de laatste grote dag van het feest)
(8) Joh 9,14 : èn de sabbaton en hèi hèmerai (het was echter sabbat op welke dag)
(9) Joh 11,9 : en tèi hèmerai (op de dag - overdag)
(10) Joh 11,24 : en tèi eschatèi hèmerai (op de laatste dag)
(11) Joh 12,48 : en tèi eschatèi hèmerai (op de laatste dag)
(12) Joh 14,20 : en ekeinèi tèi hèmerai ... (op die dag ...)
(13) Joh 16,23 : en ekeinèi tèi hèmerai ... (op die dag ...)
(14) Joh 16,26 : en ekeinèi tèi hèmerai ... (op die dag ...)
(15) Joh 20,19 : tèi hèmerai ekeinèi tèi miai sabbatôn (op die dag op de eerste dag van de week)
--- hèmeran . In 266 verzen in de bijbel; in 210 verzen in het O.T., in 56 verzen in het N.T. kath' hèmeran : (1) Mt 26,55 . (2) Mc 14,49 . (3) Lc 9,23 . (4) Lc 11,3 . (5) Lc 16,19 . (6) Lc 19,47 . (7) Lc 22,53 . (8) Hnd 2,46 . (9) Hnd 2,47 . (10) Hnd 3,2 . (11) Hnd 16,5 . (12) Hnd 17,11 . (13) Hnd 17,17 (kata pasan hèmeras = gedurende elke dag) . (14) Hnd 19,9 .
--- hèmeras (dagen). (van de dag / dagen) genitief enkelvoud of accusatief meervoud. Het komt in 799 verzen in de bijbel voor. In 8 verzen bij Johannes. In 6 verzen is het een accusatief meervoud. In 2 verzen is het een genitief enkelvoud.
(1) Joh 2,12 : kai ekei emeinan ou pollas hèmeras (en zij verbleven daar niet vele dagen)
(2) Joh 4,40 : kai emeinen ekei duo hèmeras (en hij verbleef daar twee dagen)
(3) Joh 4,43 : Meta de tas duo hèmeras exèlthen ekeithen eis tèn Galilaian (Na de twee dagen echter ging hij vandaar weg naar Galilea)
(4) Joh 11,6 : tote men emeinen en hôè èn topôi duo hèmeras (dan bleef hij echter op de plaats waar hij was twee dagen)
(5) Joh 11,17 : heuren auton tessaras èdè hèmeras (hij vond hem reeds 4 dagen)
(6) Joh 20,26 : Kai kath'hèmeras oktô (En na 8 dagen...)

--- hèmerais. Datief meervoud. In 228 verzen in de bijbel; in 180 verzen in het O.T., in 48 verzen in het N.T. In 6 verzen bij Matteüs, in 5 verzen bij Marcus, in 18 verzen bij Lucas, in 2 verzen bij Johannes, in 10 verzen in Hnd.

Afbraak van de tempel : Joh 2,13-22 - Joh 2,13-22- verwijzingen -- Joh 2,13 - Joh 2,14 - Joh 2,15 - Joh 2,16 - Joh 2,17 - Joh 2,18 - Joh 2,19 - Joh 2,20 - Joh 2,21 - Joh 2,22 -

Joh 2,13 - Joh 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel

Joh 2,14 - Joh 2,14 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel

 

Joh 2,15 - Joh 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel
 

 

Joh 2,16 - Joh 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel

 

Joh 2,17 - Joh 2,17 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel
             

 

Joh 2,18 - Joh 2,18 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel

 

Joh 2,19 - Joh 2,19 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel

 

Joh 2,20 - Joh 2,20 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel

 

Joh 2,21 - Joh 2,21 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel

 

Joh 2,22 - Joh 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel


Jezus en Nikodemus : Joh 2,23-3,21 - Joh 2,23-3,21 - verwijzingen -- Joh 2,23 - Joh 2,24 - Joh 2,25 - Joh 3,1 - Joh 3,2 - Joh 3,3 - Joh 3,4 - Joh 3,5 - Joh 3,6 - Joh 3,7 - Joh 3,8 - Joh 3,9 - Joh 3,10 - Joh 3,11 - Joh 3,12 - Joh 3,13 - Joh 3,14 - Joh 3,15 - Joh 3,16 - Joh 3,17 - Joh 3,16 - Joh 3,19 - Joh 3,20 - Joh 3,21 -

Joh 3,2 Joh 3,3 Joh 3,4 Joh 3,5 Joh 3,9 Joh 3,10
kai (en)
apekrithè (hij = Jezus antwoordde)) apekrithè (hij = Jezus antwoordde)) apekrithè (hij = Jezus antwoordde)) apekrithè (hij = Jezus antwoordde))
Ièsous (Jezus) Ièsous (Jezus) Nikodèmos (Nikodemus) Ièsous (Jezus)
kai (en) kai (en) kai (en)
eipen (hij zei) eipen (hij zei) legei (hij zegt) eipen (hij zei) eipen (hij zei)
autôi (aan hem) autôi (aan hem) pros auton (tot hem) autôi (aan hem) autôi (aan hem)
ho Nikodèmos (Nikodemus)

 

gar (want) . In 61 verzen bij Johannes, zie Joh 2,25 : Joh 2,23-3,21 -

 

Joh 2,23 - Joh 2,23 - Jezus en Nikodemus : Joh 2,23-3,21 - verwijzingen -- Joh 2,23 - Joh 2,24 - Joh 2,25 - Joh 3,1 - Joh 3,2 - Joh 3,3 - Joh 3,4 - Joh 3,5 - Joh 3,6 - Joh 3,7 - Joh 3,8 - Joh 3,9 - Joh 3,10 - Joh 3,11 - Joh 3,12 - Joh 3,13 - Joh 3,14 - Joh 3,15 - Joh 3,16 - Joh 3,17 - Joh 3,16 - Joh 3,19 - Joh 3,20 - Joh 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel

Joh 2,24 - Joh 2,24 - Jezus en Nikodemus : Joh 2,23-3,21 - verwijzingen -- Joh 2,23 - Joh 2,24 - Joh 2,25 - Joh 3,1 - Joh 3,2 - Joh 3,3 - Joh 3,4 - Joh 3,5 - Joh 3,6 - Joh 3,7 - Joh 3,8 - Joh 3,9 - Joh 3,10 - Joh 3,11 - Joh 3,12 - Joh 3,13 - Joh 3,14 - Joh 3,15 - Joh 3,16 - Joh 3,17 - Joh 3,16 - Joh 3,19 - Joh 3,20 - Joh 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel

 

Joh 2,25 - Joh 2,25 - Jezus en Nikodemus : Joh 2,23-3,21 - verwijzingen -- Joh 2,23 - Joh 2,24 - Joh 2,25 - Joh 3,1 - Joh 3,2 - Joh 3,3 - Joh 3,4 - Joh 3,5 - Joh 3,6 - Joh 3,7 - Joh 3,8 - Joh 3,9 - Joh 3,10 - Joh 3,11 - Joh 3,12 - Joh 3,13 - Joh 3,14 - Joh 3,15 - Joh 3,16 - Joh 3,17 - Joh 3,16 - Joh 3,19 - Joh 3,20 - Joh 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel