COMMENTAAR OP HET JOHANNESEVANGELIE , hoofdstuk 8 , Joh 8 -- verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van het Johannesevangelie : Joh 1 , Joh 2 , Joh 3 , Joh 4 , Joh 5 , Joh 6 , Joh 7 , Joh 8 , Joh 9 , Joh 10 , Joh 11 , Joh 12 , Joh 13 , Joh 14 , Joh 15 , Joh 16 , Joh 17 , Joh 18 , Joh 19 , Joh 20 , Joh 21 ,
Tekstuitleg - Joh 8,1-11 - Joh 8,12-20 - Joh 8,21-30 - Joh 8,31-59
Tekstuitleg vers per vers - Joh 8,1 - Joh 8,2 - Joh 8,3 - Joh 8,4 - Joh 8,5 - Joh 8,6 - Joh 8,7 - Joh 8,8 - Joh 8,9 - Joh 8,10 - Joh 8,11 - Joh 8,12 - Joh 8,13 - Joh 8,14 - Joh 8,15 - Joh 8,16 - Joh 8,17 - Joh 8,18 - Joh 8,19 - Joh 8,20 - Joh 8,21 - Joh 8,22 - Joh 8,23 - Joh 8,24 - Joh 8,25 - Joh 8,26 - Joh 8,27 - Joh 8,28 - Joh 8,29 - Joh 8,30 - Joh 8,31 - Joh 8,32 - Joh 8,33 - Joh 8,34 - Joh 8,35 - Joh 8,36 - Joh 8,37 - Joh 8,38 - Joh 8,39 - Joh 8,40 - Joh 8,41 - Joh 8,42 - Joh 8,43 - Joh 8,44 - Joh 8,45 - Joh 8,46 - Joh 8,47 - Joh 8,48 - Joh 8,49 - Joh 8,50 - Joh 8,51 - Joh 8,52 - Joh 8,53 - Joh 8,54 - Joh 8,55 - Joh 8,56 - Joh 8,57 - Joh 8,58 - Joh 8,59 -


ZOEKEN OP DE WEBSITES WEDERKERIGHEID EN INTERLEVENSBESCHOUWELIJK (meer dan 650 webpagina's)
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
ZOEKEN OP HET INTERNET

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

- akouei (hij luistert) 4X bij Johannes -
- grammateis (schriftgeleerden) , zie Joh 8,3 .
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

- Joh 8,1-11 : 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C .
Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Een overspelige vrouw : Joh 8,1-11 - Joh 8,1-11 -
Jezus : het licht van de wereld : Joh 8,12-20 - Joh 8,12-20 -
Waar Ik heen ga,kunt u niet komen : Joh 8,21-30 - Joh 8,21-30 -
Afstammelingen van Abraham : Joh 8,31-59 - Joh 8,31-59 -

Een overspelige vrouw : Joh 8,1-11 - Joh 8,1-11 -- verwijzingen -- Joh 8,1 - Joh 8,2 - Joh 8,3 - Joh 8,4 - Joh 8,5 - Joh 8,6 - Joh 8,7 - Joh 8,8 - Joh 8,9 - Joh 8,10 - Joh 8,11 -

Evangelie op de 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C : Joh 8,1-11 :
In die tijd begaf Jezus zich naar de olijfberg, en 's morgens vroeg verscheen Hij weer in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Toen brachten schriftgeleerden en Farizeeën Hem een vrouw die op overspel was betrapt. Zij plaatsten haar in het midden en zeiden tot Hem: "Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt terwijl ze overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons in de Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar Gij, wat zegt Gij ervan?" Dit bedoelden ze als een strikvraag in de hoop Hem ergens van te kunnen beschuldigen. Jezus echter boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond. Toen zij bij Hem aanhielden met vragen richtte Hij zich op en zei tot hen: "Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen." Weer boog Hij zich voorover en schreef op de grond. Toen zij dit hoorden dropen zij een voor een af, de oudsten het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw die daar was blijven staan. Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar: "Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld?" Zij antwoordde: "Niemand, Heer." Toen zei Jezus tot haar: "Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer."

Joh 8,1 - Joh 8,1 : Een overspelige vrouw : Joh 8,1-11 -- verwijzingen -- Joh 8,1 - Joh 8,2 - Joh 8,3 - Joh 8,4 - Joh 8,5 - Joh 8,6 - Joh 8,7 - Joh 8,8 - Joh 8,9 - Joh 8,10 - Joh 8,11 -
Griekse tekst Vulgaat   5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [1] terwijl Jezus naar de Olijfberg ging.  [1] Jezus ging naar de Olijfberg,     

Tekstuitleg van Joh 8,1

1. Ièsous (Jezus), zie Mt 1,1 . In 194 verzen bij Johannes In zeventien verzen in Joh 8 . In vier verzen in Joh 8,1-11 : (1) Joh 8,1 . (2) Joh 8,6 . (3) Joh 8,10 . (4) Joh 8,11 .
- Ièsous de (Jezus echter) . In vier verzen in het N.T. : (1) Lc 4,1 . (2) Joh 8,1 . (3) Joh 8,59 . (4) Joh 12,44 .

2. de (echter) , zie Joh 1,1 . In 203 verzen bij Johannes . Elfmaal in negen verzen in Joh 8,1-11 . In negen verzen staat het als tweede woord in de zin . Niet in Joh 8,4 en Joh 8,8 .

3. eporeuthè (hij begaf zich op weg) . Verwijzing : poreuomai (zich op weg begeven, op weg gaan) , zie Mt 2,9 . In elf verzen in het N.T. .
- eporeuthè eis (en hij begaf zich op weg naar) . In zes verzen in het N.T. : (1) Lc 1,39 . (2) Lc 4,42 . (3) Lc 19,12 . (4) Joh 8,1 . (5) Hnd 12,17 . (6) 2 Tim 4,10 .

5. 6. 7. 8. to oros tôn elaiôn (de Olijfberg) . In zeven verzen in het N.T. : (1) Mt 21,1 . (2) Mt 26,30 . (3) Mc 11,1 . (4) Mc 13,3 . (5) Mc 14,26 . (6) Lc 22,39 . (7) Joh 8,1 .

Betekenis van Joh 8,1

Er is een lichte tegenstelling tussen wat Jezus deed en wat de mensen uit Joh 7,53 deden . In Joh 7,53 begaf ieder zich op weg naar huis . In Joh 8,1 begaf Jezus zich naar de Olijfberg . Zowel Jezus als de mensen begaven zich op weg . De tegenstelling zit hem in de plaats waarnaar ze zich op weg begaven . Dit roept het verhaal van de twaalfjarige Jezus op . In Lc 2,41 begaven de ouders van Jezus zich naar Jeruzalem . Na drie dagen vinden zijn ouders hem in de tempel . Jezus beantwoordt hun bedenkingen met de woorden : "Wist je niet dat ik in de dingen van mijn vader moest zijn ." Door het naast elkaar plaatsen van Joh 7,53 en Joh 8,1 wordt de gedachte opgeroepen dat Jezus' thuis op de Olijfberg ligt .
In de bijbel is de berg bij uitstek de ontmoetingsplaats tussen God en de mens . Volgens Lucas gaat Jezus bidden op de berg . Mozes ontving op de berg de twee stenen tafelen , waarop de tien geboden waren gegrift . Op de berg gaf JHWH Mozes allerlei onderrichtingen . Mozes was wetgever en leraar . We lopen reeds op het verhaal vooruit , waarin de wet van Mozes ter sprake komt . Jezus zal die wet 'vervolledigen' , 'aanvullen' . Zo wordt Jezus de nieuwe Mozes met een 'nieuwe' wet . Via hem zal God een nieuw verbond sluiten tussen Hem en het nieuwe volk van God.

Joh 8,2 - Joh 8,2 : Een overspelige vrouw : Joh 8,1-11 -- verwijzingen -- Joh 8,1 - Joh 8,2 - Joh 8,3 - Joh 8,4 - Joh 8,5 - Joh 8,6 - Joh 8,7 - Joh 8,8 - Joh 8,9 - Joh 8,10 - Joh 8,11 -
Griekse tekst Vulgaat   5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [2] Maar in de vroegte was Hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar Hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen.  [2] en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht.     

Joh 8,3 - Joh 8,3 : Een overspelige vrouw : Joh 8,1-11 -- verwijzingen -- Joh 8,1 - Joh 8,2 - Joh 8,3 - Joh 8,4 - Joh 8,5 - Joh 8,6 - Joh 8,7 - Joh 8,8 - Joh 8,9 - Joh 8,10 - Joh 8,11 -

Griekse tekst Vulgaat   5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [3] Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor Hem  [3] Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en     

Tekstuitleg van Joh 8,3

4. grammateis (schriftgeleerden) . Verwijzing : grammateis (schriftgeleerden) , zie Joh 8,3 . In eenenzestig verzen in de bijbel . In tweeëntwintig verzen in het O.T. . In negenendertig verzen in het N.T. . In veertien verzen bij Matteüs . In elf verzen bij Marcus . In elf verzen bij Lucas . In één vers bij Johannes : Joh 8,3 .
--- hoi grammateis kai hoi Pharisaioi (de schriftgeleerden en de Farizeeën) . In zes verzen in de bijbel . Slechts in het N.T. : (1) Mt 23,2 . (2) Mc 2,16 . (3) Lc 5,21 . (4) Lc 6,7 . (5) Lc 11,53 . (6) Joh 8,3 . Verwijzing : Farisaioi (Farizeeën) , zie Mc 2,18 .
--- grammatôn (schrijvers / schriftgeleerden) . In zes verzen in het O.T.

Joh 8,4 - Joh 8,4 : Een overspelige vrouw : Joh 8,1-11 -- verwijzingen -- Joh 8,1 - Joh 8,2 - Joh 8,3 - Joh 8,4 - Joh 8,5 - Joh 8,6 - Joh 8,7 - Joh 8,8 - Joh 8,9 - Joh 8,10 - Joh 8,11 -
Griekse tekst Vulgaat   5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [4] en zeiden: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk.   [4] zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde.     

Joh 8,5 - Joh 8,5 : Een overspelige vrouw : Joh 8,1-11 -- verwijzingen -- Joh 8,1 - Joh 8,2 - Joh 8,3 - Joh 8,4 - Joh 8,5 - Joh 8,6 - Joh 8,7 - Joh 8,8 - Joh 8,9 - Joh 8,10 - Joh 8,11 -
Griekse tekst Vulgaat   5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [5] Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat U daar tegenover?’  [5] Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’      

Tekstuitleg van Joh 8,5

6. Vormen van Môsès of Môusès komt in het N.T. tachtigmaal voor . Twaalfmaal in elf verzen bij Johannes . Verwijzing : Mosjèh (Mozes) , zie Ex 24,18 .

7. eneteilato (hij droeg op) . Aorist derde persoon enkelvoud . In acht verzen in het N.T. : (1) Mt 17,9 . (2) Mt 19,7 . (3) Mc 10,3 . (4) Mc 13,34 . (5) Joh 8,5 . (6) Joh 14,31 . (7) Heb 9,20 . (8) Heb 11,22 .
- Joh 8,1 - Joh 8,2 - Joh 8,3 - Joh 8,4 - Joh 8,5 - Joh 8,6 - Joh 8,7 - Joh 8,8 - Joh 8,9 - Joh 8,10 - Joh 8,11 -

Betekenis van Joh 8,5

De Farizeeën en de schriftgeleerden kennen de wet van Mozes (zie Lv 20,10 : "Hij die overspel pleegt met de vrouw van een ander , met de vrouw van zijn naaste , moet ter dood worden gebracht : hijzelf en de vrouw met wie hij overspel heeft gepleegd . ") Ze plaatsen Jezus voor een dilemma .Volgt Jezus de wet van Mozes , dan wordt de vrouw gestenigd . Zegt hij dat de vrouw niet mag gestenigd worden , dan handelt hij tegen de wet van Mozes . Vergelijken we Lv 20,10 met de teksten uit ons verhaal , dan merken we het volgende . In Joh 8,4 wordt gezegd dat de vrouw op heterdaad betrapt werd . In dit geval is ook de man op heterdaad betrapt . Over de man wordt geen woord gezegd . Ook wordt geen woord gezegd over wie schuld heeft aan het overspel , want het zou wel eens kunnen dat de man de schuldige en de vrouw het slachtoffer is . Er loopt iets mank : zowel in de wetgeving als in de beoordeling van het gedrag van een overspelende man en een overspelende vrouw door de schriftgeleerden en Farizeeën .

Joh 8,6 - Joh 8,6 : Een overspelige vrouw : Joh 8,1-11 -- verwijzingen -- Joh 8,1 - Joh 8,2 - Joh 8,3 - Joh 8,4 - Joh 8,5 - Joh 8,6 - Joh 8,7 - Joh 8,8 - Joh 8,9 - Joh 8,10 - Joh 8,11 -
Griekse tekst Vulgaat   5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
touto de elegon         [6] Met deze vraag wilden ze Hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen Hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond* te schrijven.  [6] Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond.     

Tekstuitleg van Joh 8,6

1. touto (dit) . Aanwijzend voornaamwoord onzijdig enkelvoud . In vijftig verzen bij Johannes .
- touto de (dit echter) . In vijfendertig verzen in het N.T. . In negen verzen bij Johannes .
--- Slechts in één vers : touto de elegon (dit echter zeiden zij) : Joh 8,6
--- In twee verzen : touto de elegen (dit echter zei hij) : (1) Joh 6,6 . (2) Joh 12,33 .
--- In twee verzen : touto de eipen (dit echter zei hij) : (1) Joh 7,39 . (2) Joh 21,19 .

3. elegon (zij zeiden) . Verwijzing : legô (zeggen) , zie Joh 1,21 .

4. peirazontes (op de proef stellend) . Participium praesens nominatief mannelijk meervoud. Slechts in het N.T. . In zes verzen : (1) Mt 16,1 . (2) Mt 19,3 . (3) Mc 8,11 . (4) Mc 10,2 . (5) Lc 11,16 . (6) Joh 8,6 . Behalve in (1) Mt 16,1 en Lc 11,16 wordt peirazontes (op de proef stellend) gevolgd door auton (dat naar Jezus verwijst) . Behalve in (5) Lc 11,16 zijn het de Farizeeën die Jezus op de proef stellen . Verwijzing : peirazô (beproeven, op de proef stellen) , zie Lc 4,2 .

Betekenis van Joh 8,6

Jezus gaat niet in op hun strikvraag , noch op hun handelswijze . Jezus buigt zich en schrijft met de vinger op de grond . Jezus' handelwijze roept Ex 31,18 // Dt 9,10 op . In die teksten wordt verteld dat Mozes de twee stenen tafels , die God met zijn vinger had geschreven , ontving . Op die tafels staan de tien geboden , de grondwet van Israël . Door zo te handelen overstijgt Jezus de concrete wetten en verwijst hij naar de grondwet . In die grondwet staat o.a. U zult niet doden (Ex 20,13 // Dt 5,17) . Jezus houdt zich aan de wet van Mozes , nl. aan de grondwet . De concrete wetten bekijkt hij vanuit de grondwet . Jezus schrijft op de grond om aan te geven dat die wet van Mozes , door God gegeven , de grond , basis , fundament van beoordeling is .

Joh 8,7 - Joh 8,7 : Een overspelige vrouw : Joh 8,1-11 -- verwijzingen -- Joh 8,1 - Joh 8,2 - Joh 8,3 - Joh 8,4 - Joh 8,5 - Joh 8,6 - Joh 8,7 - Joh 8,8 - Joh 8,9 - Joh 8,10 - Joh 8,11 -

Griekse tekst Vulgaat   5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [7] Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek Hij op en zei: ‘Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.’  [7] Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’      

Betekenis van Joh 8,7

De schriftgeleerden en de Farizeeën snappen blijkbaar niet de betekenis . Jezus wijst hen op hun zwakke plek : "Wie zonder zonde is , werpe de eerste steen" . De schrijver van het bijbelverhaal is niet persé vooringenomen tegenover de schriftgeleerden en Farizeeën . Want hij vertelt dat zij afdropen , de oudsten het eerst . De schrijver erkent hun wijsheid en inzicht en ook hun positieve ingesteldheid om naar inzicht te handelen . De schriftgeleerden en Farizeeën hadden de indruk gegeven bij het rechte eind te hebben en interpreteerden Jezus' doen en laten als een afbreuk aan de wet van Mozes en dat moest bestraft worden . Jezus confronteert hen met hun eigen schuld terwijl zij de schuldvraag van de overspelige vrouw buiten beschouwing hadden gelaten .


Joh 8,8 - Joh 8,8 : Een overspelige vrouw : Joh 8,1-11 -- verwijzingen -- Joh 8,1 - Joh 8,2 - Joh 8,3 - Joh 8,4 - Joh 8,5 - Joh 8,6 - Joh 8,7 - Joh 8,8 - Joh 8,9 - Joh 8,10 - Joh 8,11 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [8] En weer bukte Hij zich om op de grond te schrijven.   [8] Hij bukte zich weer en schreef op de grond.     

Joh 8,9 - Joh 8,9 : Een overspelige vrouw : Joh 8,1-11 -- verwijzingen -- Joh 8,1 - Joh 8,2 - Joh 8,3 - Joh 8,4 - Joh 8,5 - Joh 8,6 - Joh 8,7 - Joh 8,8 - Joh 8,9 - Joh 8,10 - Joh 8,11 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [9] Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar vóór Hem.  [9] Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond.      

Joh 8,10 - Joh 8,10 : Een overspelige vrouw : Joh 8,1-11 -- verwijzingen -- Joh 8,1 - Joh 8,2 - Joh 8,3 - Joh 8,4 - Joh 8,5 - Joh 8,6 - Joh 8,7 - Joh 8,8 - Joh 8,9 - Joh 8,10 - Joh 8,11 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [10] Jezus keek op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?’  [10] Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’      

Joh 8,11 - Joh 8,11 : Een overspelige vrouw : Joh 8,1-11 -- verwijzingen -- Joh 8,1 - Joh 8,2 - Joh 8,3 - Joh 8,4 - Joh 8,5 - Joh 8,6 - Joh 8,7 - Joh 8,8 - Joh 8,9 - Joh 8,10 - Joh 8,11 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [11] ‘Nee Heer, niemand’, antwoordde ze. Waarop Jezus zei: ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.’  [11] ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’     

 


Jezus : het licht van de wereld : Joh 8,12-20


Waar Ik heen ga,kunt u niet komen : Joh 8,21-30

akouei (hij luistert) 4X bij Johannes  1.      2.    3. akouousin (zij luisteren)      4.
  Joh 8,47a Joh 8,47b Joh 8,47c Joh 9,31a   Joh 10,3 Joh 10,27     Joh 18,37
  ho ôn ek tou theou (de zijnde uit God)   hoti ek tou theou ouk este(omdat gij niet uit God zijt)             pas ho ôn ek alètheias (al wie uit de waarheid is)
  ta rèmata tou theou akouei (luistert naar de woorden van God dia touto humeis ouk akouete (daarom luistert gij niet)   oidamen hoti harmatôlôn ho theos ouk akouei (wij weten dat God neit luistert naar zondaaars) all' ean (maar indien ...) toutou akouei (naar hem luistert hij) kai ta probata tès fônès autou akouei (en de schapen luisteren naar zijn stem) ta probata ta ema tès fônès mou akouousin (mijn schapen luisteren naar mijn stem)     mou tès fônès akouei (luistert naar mijn stem)
                     

 


Afstammelingen van Abraham : Joh 8,31-59


Joh 8,12 - Joh 8,12 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,13 - Joh 8,13 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

Joh 8,14 - Joh 8,14 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,15 - Joh 8,15 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,16 - Joh 8,16 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,17 - Joh 8,17 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,18 - Joh 8,18 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,19 - Joh 8,19 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,20 - Joh 8,20 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,21 - Joh 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,22 - Joh 8,22 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,23 - Joh 8,23 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

Joh 8,24 - Joh 8,24 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,25 - Joh 8,25 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

 

Joh 8,26 - Joh 8,26 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,27 - Joh 8,27 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

Joh 8,28 - Joh 8,28 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

Joh 8,29 - Joh 8,29 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,30 - Joh 8,30 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,31 - Joh 8,31 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,32 - Joh 8,32 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,33 - Joh 8,33 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,34 - Joh 8,34 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,35 - Joh 8,35 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,36 - Joh 8,36 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,37 - Joh 8,37 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,38 - Joh 8,38 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,39 - Joh 8,39 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,40 - Joh 8,40 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,41 - Joh 8,41 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,42 - Joh 8,42 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,43 - Joh 8,43 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,44 - Joh 8,44 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,45 - Joh 8,45 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,46 - Joh 8,46 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,47 - Joh 8,47 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,48 - Joh 8,48 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,49 - Joh 8,49 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,50 - Joh 8,50 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,51 - Joh 8,51 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,52 - Joh 8,52 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,53 - Joh 8,53 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,54 - Joh 8,54 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,55 - Joh 8,55 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,56 - Joh 8,56 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,57 - Joh 8,57 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Joh 8,58 - Joh 8,58 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

------------------------------------------------------------------------------------------
Joh 8,59 - Joh 8,59 -
Griekse tekst Vulgaat   (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               Religie.opzijnbest.nl - De beste links over religie voor u verzameld.