COMMENTAAR OP HET JOHANNESEVANGELIE , hoofdstuk 11 , Joh 11

Tekstuitleg - Joh 11,1-16 - Joh 11,17-27 - Joh 11,28-37 - Joh 11,38-44 - Joh 11,45-57 -
Tekstuitleg vers per vers - Joh 11,1 - Joh 11,2 - Joh 11,3 - Joh 11,4 - Joh 11,5 - Joh 11,6 - Joh 11,7 - Joh 11,8 - Joh 11,9 - Joh 11,10 - Joh 11,11 - Joh 11,12 - Joh 11,13 - Joh 11,14 - Joh 11,15 - Joh 11,16 - Joh 11,17 - Joh 11,18 - Joh 11,19 - Joh 11,20 - Joh 11,21 - Joh 11,22 - Joh 11,23 - Joh 11,24 - Joh 11,25 - Joh 11,26 - Joh 11,27 - Joh 11,28 - Joh 11,29 - Joh 11,30 - Joh 11,31 - Joh 11,32 - Joh 11,33 - Joh 11,34 - Joh 11,35 - Joh 11,36 - Joh 11,37 - Joh 11,38 - Joh 11,39 - Joh 11,40 - Joh 11,41 - Joh 11,42 - Joh 11,43 - Joh 11,44 - Joh 11,45 - Joh 11,46 - Joh 11,47 - Joh 11,48 - Joh 11,49 - Joh 11,50 - Joh 11,51 - Joh 11,52 - Joh 11,53 - Joh 11,54 - Joh 11,55 - Joh 11,56 - Joh 11,57 -
Bibliografie - johannesb - Joh 11,1-16 - Joh 11,17-27 - Joh 11,28-37 - Joh 11,38-44 -
Literatuur -
Joh 1 , Joh 2 , Joh 3 , Joh 4 , Joh 5 , Joh 6 , Joh 7 , Joh 8 , Joh 9 , Joh 10 , Joh 11 , Joh 12 , Joh 13 , Joh 14 , Joh 15 , Joh 16 , Joh 17 , Joh 18 , Joh 19 , Joh 20 , Joh 21 ,
OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk
bibliografie van het Oude Testament - bibliografie MatteŁsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) - STARTPAGINA - AGENDA - OVERZICHT - NIEUW -  TIJDSCHRIFTEN -
JAARTAL - NIEUW - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z
allochtonen , armoede , bahá'íbijbeluitleg , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,

De dood van Lazarus : Joh 11,1-16 - Joh 11,1-16 -
Jezus en Marta : Joh 11,17-27 - Joh 11,17-27 -
Jezus en Maria : Joh 11,28-37 - Joh 11,28-37 -
Lazarus weer tot leven gewekt : Joh 11,38-44 - Joh 11,38-44 -
Komplot tegen Jezus : Joh 11,45-57 - Joh 11,45-57 -

De dood van Lazarus : Joh 11,1-16


Jezus en Marta : Joh 11,17-27


Jezus en Maria : Joh 11,28-37


Lazarus weer tot leven gewekt : Joh 11,38-44

dedemenos tous podas kai tas cheiras keirias (gebonden aan voeten en handen met dodenwindsels) kai hè opsis autou soudariôi periededeto (en zijn gelaat werd met een zweetdoek omwonden) zie Joh 19,40 : kai edèsan auto othoniois (en zij bonden het met windsels).
keiria : dodenwindsel
Het woord van Jezus is dan : lusate auton kai afete auton hupagein: maken jullie hem los en laat hem eronderuit gaan.
Jezus verwoordt de boodschap : neem de staan van het graf weg, ont-wikkel de dode en laat hem leven.


Komplot tegen Jezus : Joh 11,45-57Religie.opzijnbest.nl - De beste links over religie voor u verzameld.