HET KLEINE OF GROTE ONGENOEGEN

Algemeen : 17 juni 2004 . Elektricteit - gas : 22 juni 2004 - fiets- en voetpaden (Kiewit-Hasselt) - 22 februari 2006 : nogmaals fiets- en voetpaden - 12 maart 2007 : Een bestelling in het buitenland - 27 mei 2008 : een renteloze lening aan de Staat -


Hasselt schijnt een voortrekkersrol te spelen . De gebruiker betaalt , de vervuiler betaalt . Wie binnen de Grote Ring van Hasselt woont , kan bijna geen gratis parking meer vinden . De open ruimte wordt ingepalmd door bouwpromotoren die ondergrondse parkings (betalende) voorzien met daarop hun bouwprojecten . Die open ruimte behoort niet meer toe aan de gemeenschap , maar aan geldontvangers en betalenden . Ik kan me indenken dat zo'n ondergrondse parking meer opbrengt dan het gebouw dat erboven staat .
In Hasselt zullen we meer moeten betalen voor de huisvuilophaling en de containerparken . De leuze luidt : de vervuiler betaalt . Waarmee vervuilt de gewone burger ? Toch slechts met het materiaal dat hij eerst heeft aangekocht . Veronderstel dat we niets meer kopen en dus geen afval meer hebben , wat zou de stad Hasselt dan zeggen , de stad die zo sterk de consumptie promoot . Het is toch niet de gewone burger die vervuuilt , maar degene die de producten produceert en verkoopt . Of moeten we terug naar af : toen de mensen in hun blootje op jacht en visvangst gingen .
Gedaan met het gratis ! Voortaan betaalt de gebruiker . Wie in Hasselt voortaan de bus neemt , zal moeten betalen . We zijn met onze technische snufjes toch voldoende ver gevorderd dat de meters of kilometers die we rijden , meerijden , met de fiets of te voet afleggen , kunnen registeren . Naar verhouding tot de afgelegde meters zou een voetganger (als hij het voetpad gebruikt als er al een voetpad is) moeten betalen , zo zou ook de fietser (voor het fietspad , en als er geen fietspad is , maar slechts een baan voor auto's) moeten betalen . Zo ook de auto . En wat zal een vliegtuigreiziger moeten betalen ? Hij legt immers vele kilometers af .
Het kan toch niet dat we voor alle diensten moeten betalen en daarenboven nog hoge belastingen moeten betalen . Als alles privé moet worden , waartoe dient de overheid dan nog ? Afslanken ! In het ambtenarenapparaat , maar waarom wordt er dan niet afgeslankt in het aantal verkozenen (want waartoe dienen ze nog?) .
Gisteren zaterdagavond kwam ik met de trein uit Brussel in het treinstation van Hasselt aan . Voor de zoveelste keer kreeg ik het gevoel in een 'middeleeuws station' aan te komen . Slecht verlichte perrons , geen lichtpanelen met aanduiding van trein en uur , geen panelen op de perrons met een overzicht van de vertrekkende treinen . Een provinciestad onwaardig . Vergelijk eens de stations van de andere Vlaamse provinciesteden : Brugge , Gent , Antwerpen , Leuven ; dat is iets helemaal anders !
Hasselt heeft de neiging om zich als een grootstad te gaan voordoen . Wie de stad wil bezoeken en zijn auto ergens wil parkeren , vindt bijna geen enkele gratis parking , tenzij aan de rand van deze 'grootstad' . Komen daar nog bussen om 22.00 en 23.00 en 24.00 u 's avonds ? Onder aan het Gerechtsgebouw val je over de betonnen blokken die de afgrenzing van de weg moeten markeren . Schoon is het niet .


een renteloze lening aan de Staat

Onlangs ontving ik van de Federale Overheidsdienst Financiën de betalingsfiche van mei 2008 . Wegens de indexaanpassing ontvang ik 67,40 bruto meer . Na aftrek van allerlei sociale bijdragen blijft nog 63,32 euro belastbaar bedrag over . Op dit bedrag van 63,32 euro betaal ik 45,71 euro of 72,19 % . Op een brutoloonsverhoging van 67,40 euro ontvang ik 17,61 euro of 26,13 % . Wellicht zal de Staat me binnen twee jaar de te veel aangerekende voorheffing terugbetalen . Ondertussen is dit wel een mooie renteloze lening die de Staat zich toeëigent van haar burgers .


Een bestelling in het buitenland
Ik doe een bestelling in de Verenigde Staten voor 29,95 dollar of 22,66 euro . Voor verzending via de USPS Global Priority mail wordt me 10,1 dollar of 7,57 euro aangerekend. Samen maakt dit een bestelling van 39,96 dollar of 30,23 euro. De bestelling wordt me door de post aangeboden met de vraag om 10 euro douanekosten te betalen. Mijn bestelling komt uit op 40,23 euro of bijna het dubbele van de aangekochte waarde. Doe dan eens een bestelling in het buitenland met betaling met kredietkaart via internet.


woensdag 22 februari 2006. Het 7-uur nieuws meldt ons dat een dronken chauffeur zonder rijbewijs, die in Gent een fietser doodreed, zwaar werd gestraft. Aansluitend erbij wil de SP.A de fietsers en de voetgangers in de stad voorrang geven op de auto's.
Ik had vandaag de trein van Hasselt naar Zolder genomen. Ik stap in het station van Zolder uit. Het is de eerste maal dat ik te voet bij dit station kom. Ik zou richting Houthalen moeten, maar ik weet niet welke kant ik opmoet. Ik loop enkele malen over en weer. Een dame weet me de goede richting te wijzen. Ik moet in de wijk De Standaard zijn, een wijk die ligt aan de grens van Zolder en Houthalen. Ik heb een heel eind te wandelen, dat weet ik pas achteraf. Ik loop de Staionsstraat van Zolder door naar het rond punt. Ik loop in de tegenrichting. Het fietspad is met een witte lijn van de autoweg afgelijnd. Ik zie de personenwagens en de vrachtwagens aankomen. Ik zie dat sommige voertuigen dicht bij de witte streep rijden; ik merk dat de meeste auto's, en zeker niet de vrachtwagens iets uitwijken. Ze begrijpen blijkbaar niet dat een voertuig met een afstand van 20 40 cm je voorbijsoeft, je angst aanjaagt. Enkele keren verkies ik de berm naast het fietspad, omdat het aankomende voertuig me te dicht komt. Op de Scheperslaan (de weg naar Houthalen) is het iets minder druk, maar toch nog steeds gevaarlijk. Gelukkig regende het niet. Anders was ik helemaal ondergespat. Ik moet in de Hoolveenstraat zijn. Veel straatbordjes bespeur ik niet. Ik meen dat ik aan het goede adres ben aangekomen, maar ik zit in de verkeerde straat.
Tot slot denk ik: doe alle verkeersborden weg en geef iedere automobilist, fietser of voerganger een GPS. Duid op de GPS aan hoe je als fietser of voetganger een bepaalde plaats veilig kunt bereiken. Openbaar vervoer wordt gepromoot. Soms vergeet men dat men ook nog veilig naar de bushalte moet en dat je de weg veilig kunt oversteken. Soms gebeurt het dat je gewoonweg de weg niet overgeraakt.
Wat me een aantal keren wel geholpen heeft: neem je regenscherm, steek hem voor je uit en de automobilist laat je voorgaan, want hij is om zijn auto bekommerd en heeft niet graag een paar krassen op zijn auto. Of een vrachtwagen daar gevoelig voor is, is nog de vraag.


Fiets- en voetpaden (Kiewit - Hasselt)

Reeds maanden loop ik met het idee een stukje te schrijven over fiets- en voetpaden. Ik wil dat heel concreet doen.
Onlangs werd aan de rechterkant van de Vijversstraat (Hasselt) een stukje voetpad verlengd (van het begin van de Waterleliestraat tot het huis van de kinderopvang). Daar houdt het voetpad dan op. Aan de linkerkant is er een voetpad tot en met het huis van Mr. Spitz, vroeger het laatste huis van de aaneengesloten bewoning van de linkerkant van de Vijversstraat. Ondertussen is de Vijversstraat langs beide kanten bijna volledig vol gebouwd. Maar het voetpad wordt niet doorgetrokkken. De Vijverstraat is evenwel een drukke straat. Heel wat autobestuurders in de omgeving van Kuringen verkiezen de ring van Hasselt te vermijden en rijden via Kuringen en de Langvennestraat en de Vijversstraat de weg Hasselt-Eindhoven op. Als voetganger voel ik me niet veilig.

Tussen de Vijversstraat en de Paalsteenstraat ligt een wegje langs de spoorweg met uitwijkstroken voor auto's die van de Paalsteenstraat komen. De weg is smal. Kom je als fietser van de Vijversstraat, dan fiets je tegen de draad van de spoorwegafsluiting aan en let je op de putten en de randen van het betonbaantje. Kom je van de Paalsteenstraat, dan kan je in de open rioolgracht terechtkomen. Welke ouder vind het verantwoord om zijn kinderen alleen langs die weg te laten rijden? Het is gevaarlijk. Een strookje van de weide over de gracht zou een prachtig en veilig fietspad opleveren dat mooi zou aansluiten bij de fietspaden in de Paalsteenstraat. Dat stukje weg is onverlicht. Als fietser kan je het niet bij donker gebruiken.

Wie zal de Beringersteenweg willen oprijden met de fiets. Een wit streepje verf scheid de fietser en de voetganger van de auto's en de vrachtwagens.

Dit zijn enkele voorbeelden uit mijn naaste omgeving. Ik heb het dan nog niet gehad over de losliggende plaveien in mijn straat (Waterleliestraat) en aan mijn huis. In het zijstraatje hebben de bewoners (en ik gun het hen van harte) een nieuw en mooi voetpad gekregen. Het lijkt erop dat je eerst moet klagen vooraleer er iets gedaan wordt.

Er moet nog enorm veel gedaan worden voor een veilig fiets- en voetgangersverkeer. Ik spoor het schepencollege aan om de straten van de stad onder elkaar te verdelen en iedere dag één straat te voet en per fiets in beide richtingen te doen, bij zon- en regenweer. Ik hoop dat ze het er heelhuids vanaf brengen.


ALGEMEEN

donderdag 17 juni 2004 . Het lijkt me nogal een maand te worden. 3 rekeningen van Luminus, rekening personenbelasting, rekening onroerende voorheffing, rekening autobelasting. Ik vraag me af hoe mensen met een bescheiden inkomen het allemaal kunnen betalen. Je inkomen moet al heel bescheiden zijn; dan moet je weinig personenbelasting betalen; dan heb je wellicht geen eigen huis, maar huur je het; dan heb je wellicht geen auto en krijg je gas en elektriciteit aan een sociale tarief.


ELEKTRICITEIT - GAS 22 juni 2004

Het is juni 2004 . Luminus stuurt me reeds een derde rekening met het verzoek om deze binnen de maand juni 2004 te betalen. De eerste rekening betreft de afrekening elektriciteit van het jaar 2003. De tweede rekening betreft de maandelijkse voorschotfactuur voor de elektriciteit. De derde rekening betreft de maandelijkse voorschotfactuur gas en elektriciteit.

Eventjes de rekeningen op een rijtje.
In het jaar 2003 kwamen de voorschotfacturen voor elektriciteit en gas samen. Er werd wel een afzonderlijk bedrag berekend zonder BTW. Op het gezamelijk bedrag van elektriciteit en gas werd de BTW berekend. Daardoor had je geen zicht op wat je voor elektriciteit en voor gas betaalde.
Einde februari ontving ik de afrekening voor de gas. Einde mei voor de elektriciteit.
Kom me nu niet vertellen over kortingen. Dat bedrag ligt nog beduidend lager dan de energietaksen en de federale bijdragen. En waarom moet nog altijd dat afzonderlijk vast recht??? Waarop staat dat?

In de voorbije maanden kwam maandelijks een voorschotfactuur voor gas. Einde mei kwam een voorschotfactuur (voorschot 1 van 8) voor elektriciteit en op 15 juni kwam dan de voorschotfactuur voor elektriciteit en gas.

Ik vermoed dat we bij de middelmaat zitten wat het verbruik van gas en elektriciteit betreft. Deze maand kost ons dat een 350 euro of rond de 14.500 BEF . Toch niet weinig!

En alsof het nog niet genoeg was, kreeg ik op maandag 22 juni 2004 een aanmaning om een factuur die op 27 mei 2004 had moeten betaald zijn, binnen de 8 dagen, dus voor einde juni te betalen.

De afrekening elektriciteit kwam pas einde mei. Voorschotfacturen voor elektriciteit kwamen er niet tot mei en dan kwamen ze in een versneld tempo. Het stoort me dat een bedrijf zo aanstuurt op correctheid van betaling, op zeer korte tijd herinnering en aanmaning stuurt, maar zelf ongestoord haar facturen kan versturen zoals het haar uitkomt.

Later zullen we de prijs trachten door te lichten. Nu kunnern we alvast zeggen. Gas en elektriciteit behoren tot de basisbehoeften. Waarom moet daarop 21 % BTW met daarbovenop nog allerlei taksen en bijdragen. En waarvoor dient het vastrecht? En in de kranten lezen we ondertussen over een Elia-taks, over transparantie van de prijzen, over de liberalisering van de energiemarkt die een lagere prijs tot gevolg zou moeten hebben enz. Veel larie. Dat noemt men dan modernerisering van het land.
Nu enkele cijfertjes:
- De prijs 1 kiloWatt bedraagt voor de eerste helft van 2003 : 0,129243 ; voor de tweede helft van 2004 : 0,128192. Neem ik nu de reële prijs : de totale prijs gedeeld door het gebruikte kilowatt dan kom ik op 0,17952 of 40 % duurder.
- Op de rekening moet ik allerlei taksen en bijdragen betalen : in mijn geval bedraagt het 8,71 euro . Hierop wordt nog eens 21 % BTW geheven. In totaal maakt dat 10,5391 euro.
- Tel ik nu de 21 % BTW op de elektriciteit en het totale bedrag van taksen... (taksen, bijdragen + 21 % BTW) dan betaal ik 22,740 % (in plaats van 21%) op mijn elektriciteitsrekening.
Religie.opzijnbest.nl - De beste links over religie voor u verzameld.