INTERCULTURELE EN INTERRELIGIEUZE KALENDER

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)  - STARTPAGINA - AGENDA  - OVERZICHT ( A-J  - K-Z ) - NIEUW -

jaartal - nieuw - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z
allochtonen, armoede, bijbeluitleg, bijbel en koran, boeddhisme, christendom, extreemrechts, fundamentalisme, globalisering en antiglobalisering, interlevensbeschouwelijke dialoog, islam, jodendom , levensbeschouwing, levensbeschouwing / godsdienst en onderwijsmigratie, racisme, samenleving, sikhisme, tewerkstelling van allochtonen, vluchtelingen en asielzoekers, vrijzinnigheidwitte scholen, multiculturele scholen en concentratiescholen
,
Onder de aandacht : andersgelovigen en het katholiek onderwijsislamonderricht op katholieke scholenislamitische scholen , moskeeën ,
Meer info : Arseen De Kesel, Waterleliestraat 29 , 3500 Hasselt. Tel.: 011/72 06 67 , Email: arseen.de.kesel@pandora.be . Website : wederkerigheid (diversiteit) ,

Internationale decennia van de Verenigde Naties :
januari 2002

zondag 13 januari 2002 :

maandag 28 januari 2002 :
februari 2002

dinsdag 12 februari 2002 :

woensdag 27 februari 2002 :
maart 2002

donderdag 14 maart 2002 :

donderdag 28 maart 2002 :
april  2002


mei 2002


juni 2002


juli 2002


augustus 2002

zondag 4 augustus 2002 :

maandag 5 augustus 2002 : vrijdag 23 augustus 2002 : vrijdag 30 augustus 2002: zaterdag 31 augustus 2002 :
september 2002 
Terug naar het begin van de pagina
oktober 2002

november 2002

november 2002 - http://ourworld.compuserve.com/homepages/NLNewAge/kalender/November.html

Vrijdag 1 november 2002
Allerheiligen - Hoogfeest
Zaterdag 2 november 2002
Gedachtenis van alle overleden gelovigen
Zondag 3 november 2002
Eenendertigste zondag door het jaar
Maandag 4 november 2002
H. Carolus Borromeüs, bisschop - verplichte gedachtenis
Dinsdag 5 november 2002

Woensdag 6 november 2002
Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken - Feest
Donderdag 7 november 2002
H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie - Hoogfeest
Vrijdag 8 november 2002

Zaterdag 9 november 2002
Kerkwijding van de Basiliek van Sint Jan van Lateranen - Feest
Zondag 10 november 2002
Tweeëndertigste zondag door het jaar
Maandag 11 november 2002
H. Martinus (van Tours), bisschop - verplichte gedachtenis
Dinsdag 12 november 2002
H. Josafat, bisschop en martelaar - verplichte gedachtenis
Woensdag 13 november 2002

Donderdag 14 november 2002

Vrijdag 15 november 2002

Zaterdag 16 november 2002

Zondag 17 november 2002
Drieëndertigste zondag door het jaar
Maandag 18 november 2002

Dinsdag 19 november 2002

Woensdag 20 november 2002
Op 20 november 1989 werd het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) door de Verenigde Naties goedgekeurd. Later werd deze dag uitgeroepen tot Universele Dag van het Kind. Met een groepje kinderen vanaf 14 jaar, zou je op die dag het simulatiespel uit ons pakket "Kinderarbeid; willen werken, maar niet mogen?" kunnen spelen.

Donderdag 21 november 2002
Opdracht van de heilige maagd Maria in de tempel - verplichte gedachtenis
Vrijdag 22 november 2002
H. Cecilia, maagd en martelares - verplichte gedachtenis
Zaterdag 23 november 2002

Zondag 24 november 2002
Christus, Koning van het heelal - Hoogfeest
Maandag 25 november 2002

Dinsdag 26 november 2002

Woensdag 27 november 2002

Donderdag 28 november 2002

Vrijdag 29 november 2002

Zaterdag 30 november 2002
H. Andreas, apostel - Feest


maandag 4 november 2002:


december 2002


donderdag 19 december om 20u. Tibetaans Instituut, Schoten (website : http://www.tibetaans-instituut.org/nederlands/ ) . Vollemaans-puja .Op donderdag 19 december is het volle maan en nodigen wij U uit om deel te nemen aan een vollemaanspuja of Offerande van Milarepa. Naar gewoonte brengt eenieder iets - koekjes, wierook, drank, ... - mee voor de offerande.Deze puja wordt gevolgd door een gezellig samenzijn. Iedereen is welkom.

2003 :
- een kalender met de maanstanden :
http://home-2.worldonline.nl/%7Enentjes/Maan/maan03.htm ,

januari  2003


donderdag 2 janauri 2003 :
- nieuwe maan

vrijdag 10 januari 2003 :
- eerste kwartier van de maan

zaterdag 18 januari 2003 :
- volle maan

zaterdag 25 janauri 2003 :
- laatste kwartier van de maan

februari 2003


maart 2003

Tibetaans Nieuwjaar 2003. Huy, zondag 9 maart 2003 . Op zondag 9 maart 2003 vieren we in het instituut Yeunten Ling in Huy, Losar 2003. Speciaal voor deze dag leggen we vanuit Schoten een bus in en voorzien we enkele bijkomende opstapplaatsen. (zie website :  http://www.tibetaans-instituut.org/nederlands/ )


april 2003


mei 2003


juni 2003


juli 2003


augustus 2003


september 2003
 • zondag 7 september 2003 :

 • oktober 2003


  november 2003


  december 2003


  januari 2004

  februari 2004

  maart 2004


  april  2004


  mei 2004


  juni 2004


  juli 2004


  augustus 2004  4 augustus   H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars

  Jean-Marie Vianney werd op 8 mei 1786 in Dardilly (in de omgeving van Lyon) geboren. Ten tijde van de Franse revolutie. Hij was de zoon van gelovige boerenouders. Door de politieke situatie en de bittere armoede was het toch zijn wens priester te worden. Door zijn werkzaamheden (hij was vooral herder en boerenknecht) leek dit ook onmogelijk. Vanwege de vervolging van de katholieken in die tijd was Jean-Marie nauwelijks in staat de studie te volgen. Hij moest in het geheim godsdienstles volgen. Verder kon hij in de klassieke talen niet mee komen en werd zijn studie tot priester een zware hindernis. De pastoor van Ecully zag in Johannes Maria echter de roeping tot priester en nam hem bij zich voor de primaire opleiding.

  In het jaar 1815 werd Johannes Maria in Grenoble tot priester gewijd. In het dorpje Ecully moest hij vier jaar de plaatselijke priester vervangen. Eerst na 4 jaar werd hij benoemd tot pastoor in het dorp Ars in het bisdom Belley. Dit dorp was geheel vervallen zowel in kerkelijk alsook in wereldlijk inzicht. Hier openbaarde zich de werkelijke grootte van deze eenvoudige priester. Vol enthousiasme en opofferingsgezind werkte hij onvermoeid voor het welzijn van de parochie. Na enkele jaren was het hele dorp veranderd in een geestelijk welvarende parochiegemeenschap.

  Velen beschouwden dit als een wonder en snel werd het dorp door bedevaarders bezocht en zochten pastoor van Ars op voor de viering van de sacramenten. Hij bezat de gave van profetie en kon zieken genezen. Zo geschiedde het wonder. Al snel werd het kleine dorpje een bedevaartsoord, waar grote volksmassa's heen trokken.

  Spoedig kwamen de mensen van overal naar hem toe om geestelijke bijstand en voor het sacrament van de biecht. (hij wordt afgebeeld met de duivel achter zijn rug). Ofschoon hij in groot aanzien bij de mensen leefde bleef hij eenvoudig en nederig van hart. Door zijn opofferend werk at de bejaarde priester nog maar weinig en sliep niet veel meer. Hij stierf, 73 jaar oud, in 1859. Op 31 mei 1925 werd hij door paus Pius XI (feb 1922 - nov 1939) heilig verklaard. Johannes Maria Vianney werd in 1929 verheven tot patroon van alle pastoors.

  Patroon van de priesters. Zie website : http://www.catholic-forum.com/saints/saintj18.htm ,  3 september : Remaclus

  website : http://www.catholic-forum.com/saints/saintr45.htm , patroon van de Sint-Remacluskring van Zepperen ,


  4 septemberBertinus

  In 648 kwamen drie monniken, Bertinus, Mommelinus en Ebertram de rivier de A in Frans Vlaanderen afgevaren om de streek te kerstenen. Het bootje, volgens de legende, zonder riemen of zeilen, strandde in Sithiu, nu Sint-Omer (Frankrijk). Die legende betekent: de drie monniken lieten zich
  leiden door Gods Voorzienigheid. Audomarus, bisschop van Terwaan wees de drie monniken een heuveltje aan op 4 km van Sithiu. Ze bouwden er een klooster. Hieruit ontstond de abdij Sint-Petrus en Paulus, waar Bertinus rond 660 abt werd. De monniken zorgden voor de ontwikkeling en de evangelisatie van de hele streek, Poperinge inbegrepen.
  Zie ook websites: ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( geschiedenis West-Vlaanderen Nieuwe tijd )  Wanneer begint de herfst

  (links/ wanneer beginnen de seizoenen in 2002) Op maandag 23 september 2002 om 6u55 MEZT begint volgens desterrenkundige kalender de herfst. De zon staat dan precies boven de evenaar waardoor dag en nacht dan overal opaarde even lang duren. De astronomische herfst begint meestal op 23 september! De andere seizoenen echter meestalop de 21e. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de baan van de aarde geen cirkel is. De verschillendedata zijn het gevolg van het feit dat we eens in de vier jaar een schrikkeljaar hebben dat een dag meer telt dan deandere jaren. In het begin van de 20e eeuw viel de eerste herfstdag enkele keren zelfs op 24 september, het laatst in1931. De wintertijd gaat pas in het laatste weekeinde van oktober in; dat sluit beter aan bij het weer omdat het dekomende weken nog prima nazomerweer kan zijn.

  De astronomische seizoensindeling is gebaseerd op de positie van de aarde ten opzichte van de zon. Deseizoensverschillen vinden hun oorzaak in de schuine stand van de as waar de aarde om draait. Hierdoor komt de zonop het noordelijk halfrond in de zomer hoger boven de horizon dan in de winter en schijnt daardoor in de zomer langerdan in andere jaargetijden.

  Om praktische redenen en volgens een internationale afspraak gebruiken weerkundigen voor het berekenen vanklimatologische gemiddelden een andere seizoensindeling en worden steeds drie opeenvolgende kalendermaanden alséén seizoen beschouwd. Volgens de klimatologische seizoensindeling is de herfst dus al begonnen op 1 september enduurt dit seizoen tot en met 30 november.

  Het weer stoort zich natuurlijk niet aan deze data en tot laat in de herfst kan het nog zomers zijn. Zelfs in oktoberzijn de laatste jaren in ons land nog regelmatig temperaturen gemeten tussen 20 en 25°C gemeten. Wel worden deverschillen in temperatuur tussen het noordelijk halfrond en de tropen steeds groter, waardoor zich diepere depressieskunnen vormen die veel wind veroorzaken. Een heel rustig en nevelig weertype is echter ook karakteristiek voor hetnajaar.

  Wanneer beginnen de seizoenen in 2002?
  Seizoen Meteorologisch begin Astronomisch begin
  Lente 1 maart 20 maart 20u16 MET
  Zomer 1 juni 21 juni 15u24 MEZT
  Herfst 1 september 23 september 6u55 MEZT
  Winter 1 december  22 december 2u14 MET

    De Zomertijd duurt dit jaar tot en met zondag 26 oktober (3 uur 's nachts).


  Orthodoxen

  Het rooms-katholicisme, het protestantisme en het orthodoxe geloof zijn de belangrijkste stromingen in het christendom. Al deze stromingen hebben hun eigen feesten. De feesten die rooms-katholieken, protestanten en orthodoxen wel gezamenlijk vieren, vinden niet altijd op hetzelfde tijdstip plaats. Er worden drie verschillende hoofdkalenders gehanteerd om de data van de vieringen vast te stellen. • Rooms-katholieken en protestanten (het ‘Westen’) gebruiken de westerse (Gregoriaanse) kalender voor hun feestdagen. Deze worden onderverdeeld in a) feestdagen die gebonden zijn aan de paascyclus en b) feestdagen die op een vaste dag plaatsvinden. • Orthodoxen-oude-stijl gebruiken de oude, Juliaanse kalender. Deze loopt op dit moment 13 dagen achter bij de Gregoriaanse kalender. Als het op hun kalender 25 december (en dus Kerstmis) is, is het op de Gregoriaanse kalender ‘al’ 7 januari. Deze kalender wordt zowel gebruikt voor de feesten die gebonden zijn aan de paascyclus als voor de vaste feestdagen. De vaste feestdagen worden dus 13 dagen later gevierd en ‘oosters’ Pasen kan nooit voor ‘westers’ Pasen vallen. Tot de orthodoxen-oude-stijl behoren de koptische kerk en sommige oosters-orthodoxe kerken. Dit zijn de kerken van Jeruzalem, Rusland, Servië en de kloosters van de berg Athos. • Orthodoxen-nieuwe-stijlhanteren de westerse (Gregoriaanse) kalender voor hun feestdagen die op een vaste dag plaatsvinden, maar zij hanteren de Juliaanse kalender voor de feesten die gebonden zijn aan de paascyclus. Zij kennen dus dezelfde vaste feestdagen als het westen, maar wat de paascyclus betreft, volgen zij de orthodoxen-oude-stiji. Orthodox-nieuwe-stijl zijn de Grieks-en Cypriotisch-orthodoxe kerken. Dit zijn de kerken van Constantinopel (nu Istanboel), Alexandrië, Antiochië, Griekenland, Cyprus, Roemenië, Polen en Bulgarije.

  Terug naar het begin van de pagina  Rosj Hasjana wordt met Jom Kippoer tot de zg. Hoge Feestdagen gerekend. Het is een slechte vertaling van het Hebreeuwse Jamien Noraiem, de Ontzagwekkende dagen.

  Een sjofar

  Rosj Hasjana valt op 1 Tisjrie en Jom Kippoer op 10 Tisjrie. Als benaming komt Rosj Hasjana in Tenach niet voor, pas later in de Talmoedische tijd komen we deze benaming tegen. In Ezechiël 40,1 wordt weliswaar over Rosj Hasjana gesproken, maar in een ander verband, nl. de vrijlating van de slaven in het Jobeljaar op 10 Tisjrie. In de joodse kalender komen we vier nieuwjaarsdagen tegen: 1 Nisan, begin van de lente, begin van de eerste maand, dit is eigenlijk een cyclisch nieuwjaar. 1 Elloel, begin van de zesde maand, voor de heffing van tienden op de dieren. 15 Sjewat,  (de elfde maand) (Toe Bisjwat), het nieuwjaarsfeest van de bomen. 1 Tisjrie, begin van de zevende maand, en dat is wat wij kennen als Rosj Hasjana, de schepping van de wereld, een historisch nieuwjaar. Oorspronkelijk was Rosj Hasjana de markering van kroningsfeesten die meestal in de herfst plaats vonden. Centraal motief in de liturgie wordt God als koning. In de Talmoed wordt gedebatteerd over de vraag of de wereld in de lente of in de herfst is geschapen en deze discussie zou ertoe geleid hebben dat 1 Nisan en 1 Tisjrie als data voor Rosj Hasjana zijn ontstaan. Wij kennen nu Rosj Hasjana onder vier benamingen: 1. Rosj Hasjana, begin van de schepping. Rosj is niet alleen hoofd, maar ook het belangrijkste. 2. Jom Teroea, dag van de sjofar. Deze betekenis stamt uit bijbelse tijden, de betekenis van de sjofar kan op verschillende manieren worden geinterpreteerd: a. Vaststelling van de nieuwe maan, dus een feestdag en eventueel een vastendag (Leviticus 23,24). " Op de eerste dag van de zevende maand zul je een rustdag hebben (sjabaton ) aangekondigd door de sjofar. b. Herinnering aan de matan tora (Exodus 19,19). c. Boetedoening, bekering (Amos 3,6). d. Bijzondere gebeurtenis, alarm, gevaar (denk aan het blazen van de sjofar in 1967 bij het bereiken van de Klaagmuur). e. Ontwaken uit een geestelijke slaap, bezin op wat je doet, verspil geen tijd met onbelangrijke dingen (Maimonides Hilchot Rambam Tesjoewa, hoofdstuk 3, halacha 4. Tekst te vinden in het machzor van Rosj Hasjana).

  De tonen van de sjofar zijn: 1 lange toon= tekia 3 korte tonen=sjewariem 1 staccato=teroea

  In totaal worden 30 tonen geblazen. Gedurende de maand Elloel wordt na sjachariet sjofar geblazen. Bij de orthodoxie wordt op sjabbat niet geblazen, waarschijnlijk heeft dit te maken met het verbod om te dragen. Het is goed om te weten dat de eigenlijke mitswa niet het blazen van de sjofar is, maar het horen ervan. Op de eerste dag Rosj Hasjana wordt uit de Tora Genesis 21, 1-34 gelezen, op de tweede dag wordt de Akedat Jitschak gelezen (Genesis 22, 1-24), wellicht symbolisch voor de sjofar, de hoorn van de ram, die wordt geofferd in plaats van Jitschak. 3. Jom hazikaron, herinnering aan de aanwezigheid van God. Dit komt in de liturgie van Rosj Hasjana sterk tot uitdrukking. Via de herinnering komen we aan 4. Jom hadien, dag van het oordeel, ook een centraal element in de liturgie. Ons handelen wordt beoordeeld in de hier-en- nu-situatie, het jodendom is een typische dieseits Religion en niet zoals het christendom een jenseits Religion.We lezen ook als parasjat hasjawoea Dewariem 30,15 : Zie, Ik houd je vandaag het leven en het goede voor, maar ook de dood en het slechte.

  De laatste dagen van de maand Elloel, vanaf de zondag voor Rosj Hasjana, worden voor het Sjachariet (Ochtendgebed) de Selichotgebeden ingelast, gebeden waarin om vergeving wordt gevraagd. Dit is niet het geval als Rosj Hasjana, zoals bijvoorbeeld dit jaar, op dinsdag en woensdag valt dan beginnen de Selichotgebeden al een week eerder op zondag. Centraal staat Exodus 34, 6-7 waar de dertien eigenschappen van God worden opgesomd. Bij de sefardische joden worden deze gebeden gedurende de hele maand Elloel gezegd. De tien dagen na Rosj Hasjana tot Jom Kippoer worden de aseret jemee tesjoewa genoemd.

  Op Rosj Hasjana staat de tesjoewa centraal, te vertalen met inkeer, omkeer. Het is het afwenden van het slechte, door begrip en kennis van de tora en inzicht in eigen handelen. Alleen door goed en kwaad van elkaar te nderscheiden kun je je naar het goede omkeren. Bij de strijd tussen goed en kwaad is de vrijheid van keuze primair.

  Bronnen :  8 september Geboorte van Maria
  Sinds de achtste eeuw gevierd feest, om onbekende reden vastgesteld op 8 september.
  Slechts bij twee heiligen wordt de aardse geboortedag gevierd. Bij Johannes de Doper en vandaag bij de Maagd Maria. Johannes werd voor zijn geboorte van de erfzonde bevrijd ("het kind sprong op in haar schoot"), Maria echter was vanaf haar Ontvangenis vrij van de erfzonde.

   Als Maria ter wereld komt breekt de dageraad van de verlossing aan en is de heilsbelofte, in het paradijs gedaan, haar vervulling nabij.Door de H.Joachim en de H.Anna, Maria' s ouders, is aan de wereld vreugde gebracht. Op 8 september is in Jeruzalem de kerk ingewijd die gebouwd is op de plaats waar Maria geboren is.  Festival van de hongerige geesten (Chinezen)

  15de dag van de 7de maand. Gedurende de zevende maan staat Yuen Lan, de beheerder van de wereld van de overledenen, toe dat de geesten van voorouders de aarde bezoeken. Op de vijftiende dag mogen ook de ongelukkige geesten rondzwerven. Dat zijn de geesten die wees zijn, die ver van huis zijn overleden, verdronken zijn, of die geen nageslacht hebben zodat er niemand is die ze als voorouder vereert. Ter gelegenheid hiervan wordt in de huizen wierook gebrand, wordt er gebeden en worden bundels papieren namaakgeld verbrand. Voor de zwervende geesten worden vuren langs de weg aangestoken. Daar kunnen ze zich aan warmen. Ook wordt er op straat voedsel en fruit aan hen geofferd en worden opera's opgevoerd. Zo hebben de geesten een vrolijke avond, voordat ze weer voor een heel jaar verdwijnen.

  Het Chinese Feest van het Middelste Principe, ook wel Hellefeest of Festival van de Hongerige Geesten, wordt gevierd op de vijftiende dag van de zevende maand; volgens de Chinese kalender begint het jaar op de tweede nieuwe maan na de zonnewende van 21 december: tussen 21 januari en 20 februari. Het is een van de belangrijkste traditionele Chinese feesten. Vanouds gelooft men dat op de eerste van de zevende maand (ook wel Geestenmaand) de poorten van de onderwereld worden opengezet en op de dertigste van die maand deze weer worden gesloten. Alle dolende geesten hebben dan een maand vakantie en komen naar de mensenwereld om eten te zoeken. Oorspronkelijk waren er elke dag van deze maand ceremonies om de zielen uit hun lijden te verlossen (p’u-tu), die door de dorpen om de beurt werden gehouden. Omdat de arme boerenfamilies zich dat later niet meer konden veroorloven, werden de verlossingsceremonies alleen geconcentreerd op de vijftiende van de zevende maand. Tijdens het Hellefeest worden grote hoeveelheden imitatie papiergeld verbrand en bereidt men rijke maaltijden als offer aan de eenzame zielen en dolende geesten. Er worden vuren langs de weg aangestoken waar de geesten zich aan  kunnen warmen en op straat wordt voedsel en fruit aan hen geofferd en worden opera’s opgevoerd. Zo hebben de geesten nog een vrolijke avond, voordat ze weer voor een heel jaar verdwijnen.

    Het Hellefeest omvat ook het ritueel van het ‘loslaten van lampen op de rivier’ (fang ho-teng), dat op de avond tevoren wordt gehouden en waarbij men lampjes ontsteekt en laat meedrijven met de stroom van een rivier. Volgens de overlevering kunnen de geesten in het water verlossing vinden door op de drijvende lampjes te klimmen. Bron: Traditionele Chinese feestdagen, Ch’ing-hsüan Lin

  Activiteiten Bij Ching Ming besteden nakomelingen aandacht aan hun voorouders. Bij het feest van de Hongerige Geesten wordt gedacht aan de overledenen aan wie anders nooit iemand denkt. In een kringgesprek kunnen vragen aan de orde komen als:

  Terug naar het begin van de pagina
  Pitri Poedja - Familieverering tijdens Vooroudersmaanhelft, Pitra Paksj - De donkere (Krisjna Paksja) helft van Asvina: 2-l7september 2001

  Hindoes hebben verplichtingen ten opzichte van de ouders en voorouders, de Pitri-rina. De schuld aan de ouders lost men af door hen in hun oude dag te voorzien en hen te eren tijdens erediensten, poedja's. Een restschuld lost men af met Pitri Poedja. De voorouders krijgen voedsel en bloemen als offergaven en er worden mantra’s opgezegd. De voorouders zullen dan in het komende jaar instaan voor het welzijn van hun nakomelingen. De offerplechtigheden worden sjhraadh genoemd, wat zoveel wil zeggen als ‘eerbied’. De religieuze voorschriften luiden dat de oudste zoon de offerplicht uitvoert. Daarom is het belangrijk voor hindoes om een zoon te hebben. De zoon wordt vaak door een pandit bijgestaan.

  Terug naar het begin van de pagina  1 oktober : Sint-Bavo ook Baaf (589-653?)
            Feestdag 1 oktober Bavo werd omstreeks het jaar 589 in Midden-België geboren en onder de naam
            Alwin (Allowin, Alewijn, Adlowin, Adelwin. Allovin) gedoopt. De uit een aanzienlijke Haspengouws
            geslacht stammende knaap werd Bavo genoemd, een  troetelnaam, verwant aan het Engelse
            'baby'.

            Bavo trouwde met de dochter van graaf Adilio. Uit dit huwelijk werd dochter Aggletrudis geboren.
            Bavo, eenmaal aangesteld als graaf van Haspengouw, voerde volgens de legende als wapen een
            gouden leeuw op een azuren veld. Bavo leefde een losbandig leven en was een tiran voor zijn
            onderdanen, of zoals zijn middeleeuwse biograaf het noemt: 'Hij volhardde in de zonde en brandde
            van wellust'.

            Door de plotselinge dood van zijn vrouw, 'die hij vurig beminde', kwam hij tot inkeer, mede onder
            invloed van zijn vrome dochter. Hij besloot niet te hertrouwen. In die tijd predikte Amandus aan
            de oevers van de Schelde in een zeer woeste en ruwe streek, bekend als het 'woud zonder
            genade'.

            Allowin bezocht hem en beleed zijn zonde. Amandus deed hem de ijdelheid van al het aardse
            inzien en ga hem hoop voor de toekomst. De boeteling keerde terug naar zijn landstreek, verzocht
            koning Dagobert hem te ontheffen van zijn ambt als graaf en Bavo verdeelde zijn bezit onder de
            armen. Vervolgens ging hij naar Gent, waar hij opgenomen wenste te worden in de
            Benediktijnenabdij van Sint Pieter.

            Bavo vergezelde de heilige Amandus op zijn missiereizen en deed veel werken van barmhartigheid.
            De laatste drie jaar van zijn leven trok hij zich terug als kluizenaar in een cel en leidde een leven
            van strenge boetvaardigheid. Waarschijnlijk stierf hij in het jaar 653, zeker vòòr het jaar 659. Bij
            zijn uitvaart gebeurde al gelijk een wonder. En al lange tijd door de duivel bezeten  vrouw raakte
            zijn lijk aan en werd onmiddellijk genezen.

            In 680 (volgens andere bronnen in 1010) wordt  Bavo heilig verklaard. De abdij Ganda, op de
            samenvoeging van de Leie en de Schelde (Gent), waar hij werd begraven, werd naar hem
            omgedoopt in Sint Baafsbdij. Bavo werd na patroonheilige van het  bisdom Gent ook de
            schutspatroon van Haarlem. Hij werd zelfs als redder van deze Hollandse stad beschouwd.

            Toen de stad in 1268 door de Kennemers werd belegerd, hiertoe aangezet door Gijsbrecht van
            Amstel, verscheen Bavo als ridder in krijgsgewaad met opgeheven zwaard in de rechter- en valk in
            de linkerhand. Zijn verschijning op de wolken bracht ontsteltenis onder de belegeraars, die op de
            vlucht  sloegen. Uit dankbaarheid maakten de bewoners van Haarlem sint Bavo tot hun
            schutspatroon en gaven hun hoofdkerk op de Grote Markt, tot dan toe aan Maria Hemelvaart
            gewijd, zijn naam. Het beeld van sint Bavo, hoog aan de buitenkant van het zuidertrancept,
            ontkomt de vernieling der beeldenstorm.

            Volgens de legende sneed het zwaard van Bavo zelf de touwen door, waarmee drie
            beeldenstormers hem van zijn plaats wilden rukken. Hierdoor stortte de ladder waarop zij stonden
            neer en vielen deze  Hervormden te pletter op de keien van de Oude Groenmarkt. Bavo's beeld zou
            tot 1982 zijn plaats aan de gevel van door de Hervormden geconfisceerde kerk ouden. In mei van
            het daaropvolgende jaar  werd het dankzij de BKR (Beeldende Kunstenaars Regeling) vervangen
            door een nieuw exemplaar van  beeldhouwer Anne Hofte. Het oude beeld tegenwoordig in de zg.
            Kerstkapel van de kerk staat                   opgesteld.

            Aangezien de Hervormden de Oude Sint Baaf (door hen de Grote Kerk genoemd) hadden ingepikt,
            bouwden de katholieken aan het einde van de vorige eeuw een nieuwe Sint Bavo, de  majestueuze
            kathedraal-basiliek met het gigantische groen-koperen ´paasei´ aan de Leidsevaart.    Litt. J. van
            Brabant, Sint Bavo, edelman, boeteling en monnik (1968); Thomas A. Delleman, Een rondleiding
            door de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem (1985);/Met de heiligen het jaar rond deel II p 287
            /*61 Appendix Misboek Dominikanen/1473/1475 Missale Romanum Ned. editie (1955);/57 ;
            Donald
                                     Attwater, Dictionary of Saints (1983).
   

  Maria, Moeder van God -  1 januari

    Een heel inhoudrijke website over Maria is : http://www.marypages.com/indexnl.html.  Een webpagina met Mariagebeden: http://www.amsterdam.vredeskerk.nl/gebeden/.

     Het gebed weesgegroet: Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U; Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bidt voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

     Tijdens het Concilie van Efeze (431) werd door paus Coelestinus (+27 juli 432) vastgelegd dat de allerheiligste Maagd Maria, uit wie Jezus werd geboren, waarachtig moeder van God is (Theotokos).  Hij trad hier op tegen Nestorius (382-451), beschermheer van Pelagius. (Tijdens het Concilie van  Dad-Isjoe (genoemd naar de patriarch) werd het Nestoriaans schisma een feit (424)).Wij herdenken vandaag op feestelijke wijze de taak die Maria heeft vervuld in het heilsmysterie en de  enige waarheid loven wij die daaruit voortkwam door de "heilige Moeder", de Messias.Op de eerste zondag in het octaaf van Kerstmis vieren we per traditie het feest van "De Heilige Familie".  Het gezinsleven van Nazareth staat model voor het christelijk gezin in deze tijd. Zo ook op deze dag mag  het moederschap van alle moeders gestalte krijgen naar het voorbeeld van de Maagd Maria, die ook  veel heeft moeten lijden, maar zeker ook veel vreugde gekend zal hebben.Is Maria de moeder van God?  Bron: RKK / KRO ( http://www.katholieknederland.nl/kerk/leren/4765.html.)