LEVENSBESCHOUWING / GODSDIENST EN ONDERWIJS  


Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel)
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs
Andersgelovigen en katholiek onderwijs , Stichting Echelon en levensbeschouwelijke communicatie ,  interculturele en interreligieuze communicatie op de basisscholen in Rotterdam , - interreligieus leren (van het net geplukt) , interreligieus leren in opvoeding en onderwijs (Bert Roebben) , interreligieus leren op de Brede School (Rotterdam) , interreligieuze school Ede,  islamitisch godsdienstonderricht (Aanzetten tot een leerplan  Islamitisch Godsdienstonderwijs in de basisschool) , islamitische scholen in Nederland, katholiek godsdienstonderricht , katholiek onderwijs , Wat ons bindt (Frank Siddiqui)

Islamonderricht op katholieke scholen,
dossier islamonderricht en moslims in het katholiek onderwijs, http://www.flwi.rug.ac.be/cie/dossierkatholiek.htm .
kerkelijke regelgeving, http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek3.htm
staatkundige regelgeving, http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek1.htm .
toestemming om islamonderricht op katholieke scholen te geven (1978),
concrete richtijnen (1986),
visietekst (1996):  http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek10.htm .
werknota (1998):  http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek11.htm .
uitvoeringsnota 6 (2000): http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek12.htm .
wet van 17 juni 1997 (personeelsformatie,
voorstellen van prof. Verstegen om het conflict in Heusden-Zolder ten gevolge van het uitdoofbeleid op te lossen (2000)


PCZ . 10 september 2007 . Meer godsdienst op openbare school door Carla van de Merbel

VLISSINGEN - Op de openbare basisscholen op Walcheren komt meer aandacht voor levensbeschouwing. Archipel Scholen, de overkoepeling van alle 22 openbare basisscholen op Walcheren, begint hier binnenkort mee op drie scholen. Welke dat zijn, is nog niet bekend.

Volgens voorzitter C. Kuyvenhoven van de raad van bestuur van Archipel Scholen is er twee jaar gewerkt aan een lespakket over levensbeschouwing. ,,Religie en spiritualiteit komen terug. Wij kunnen daar op school meer mee dan we nu doen. Op onze scholen zitten kinderen met allerlei achtergronden. Dat is een waardevol iets."

Op openbare basisscholen wordt nu al wel godsdienstonderwijs gegeven. Kinderen, of ouders, kunnen kiezen uit bijbelles verzorgd door IKOS (Inter Kerkelijk Overleg in Schoolzaken) of humanistische les door HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs). Wie dit alle twee niet wil, hoeft niet naar deze lessen.

Bedoeling is dat straks de leerkrachten zelf les gaan geven in levensbeschouwing en dat alle leerlingen deze lessen volgen. Thema's zullen breed worden behandeld, gezien vanuit verschillende religies. Kuyvenhoven: ,,Zo kan er met kerst aandacht zijn voor alle verhalen over de lichtfeesten. Bij een thema als 'Begin' kan er aandacht zijn voor verschillende scheppingsverhalen."

De komende twee jaar gaan de leerkrachten op cursus. ,,Ze moeten er vooral bewust van worden dat je het in deze tijd niet meer kunt maken om anti-religie te zijn. De meeste leerkrachten vinden dat trouwens ook."

Over zo'n twee jaar moet het nieuwe godsdienstonderwijs op alle Walcherse openbare scholen zijn ingevoerd.


Katholiek net hoeft geen zedenleer te blijven geven in overgenomen gemeenteschool . Alexandra De Laet . 12 december 2002 . De Standaard
BRUSSEL -- Een overgenomen gemeenteschool in het katholieke net die zedenleer en andere godsdiensten blijft aanbieden aan de leerlingen die ze mee overneemt: volgens de Raad van State kan het. De school verplichten dat vol te houden, kan niet. Met zijn advies geeft de Raad van State de oppositiepartij CD&V gelijk.
Volgens de Raad van State staat de grondwettelijke vrijheid van onderwijs een overgangsregeling voor het godsdienstpakket in overgenomen gemeentescholen niet in de weg. Dat betekent dat de -- dan katholieke -- school zedenleer of bijvoorbeeld islam blijft aanbieden aan de kinderen die dat vak al volgden voor de overname. Als de laatste leerling die dat vak volgde, vertrokken is, kan de school zich (weer) concentreren op katholieke godsdienst.

De bepalingen over de overname van een gemeenteschool zijn opgenomen in onderwijsdecreet XIV dat begin januari voort besproken wordt door de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. De christen-democraten hebben op het bewuste artikel een amendement ingediend.

In het advies daarover zegt de Raad van State dat een overgangsregeling, zoals de CD&V die voorstelt, mogelijk is. Volgens het advies raakt zo'n regeling wel aan de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, maar staat ze die niet in de weg ,,om tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de betrokkenen''. Ook zij kunnen zich beroepen op hun grondwettelijke vrijheid om het onderwijs te kiezen dat het meest met hun opvattingen strookt.

Over de verplichting om altijd zedenleer en andere godsdiensten te blijven geven, zoals opgenomen in het decreetontwerp van Marleen Vanderpoorten (VLD), zei de Raad van State al dat dat niet kan. Vanderpoorten wil de verplichting invoeren met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2002.

Concreet gaat het over vier basisscholen die dit schooljaar zijn overgegaan van het gemeentelijke naar het katholieke net. Eén van de scholen ligt in Berlare, de gemeente van VLD-voorzitter Karel De Gucht.

Volgens Vanderpoorten dateert het plan van de vorige regeerperiode. Ze benadrukt dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente(school) ligt, die het nodige respect moet opbrengen voor alle levensbeschouwelijke vakken. Als zij haar school wil zien opgaan in het katholieke net, moet ze zorgen voor langetermijngaranties voor de godsdienst- en zedenleerlessen.
Religie.opzijnbest.nl - De beste links over religie voor u verzameld.