INFORMATIE OVER EN BESCHOUWINGEN BIJ LEVENSBESCHOUWELIJK HASSELT
- Overzicht 2002.02.20 - adressenlijst - Ahmadiyya - bahá'í - vzw Guido Gezelle - Islamitisch Dialoog- en Informatiecentrum - MAROKKAANSE MOSKEE EL BADR - Zie ook levensbeschouwelijk Limburg


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel    

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

ABRAHAM (IBRAHIM), VADER VAN HET GELOOF, VOOR CHRISTENEN EN MOSLIMS - Parochieblad Kerk en Leven 20 februari 2002 Federatie Hasselt N-O - Arseen De Kesel

AANLEIDING

Zondag 24 februari 2002 is het de tweede zondag in de veertigdagentijd. De eerst lezing is Genesis 12,1-4: de roeping van Abraham. Op vrijdag  22 februari 2002 (de achtste dag van de twaalfde moslimmaand) vieren de moslims het offerfeest, hun grootste feest. Het is het hoogtepunt van de grote bedevaart (hadj) naar Mekka. Ze slachten een offerdier, meestal een schaap. Ze herdenken hiermee dat Ibrahim (Abraham) zijn zoon aan God zou offeren. Ze geloven dat  God via de engel Gabriël een schaap stuurde in de plaats van Abraham'zoon. Het vlees van het geslachte schaap wordt verdeeld over armen, familieleden en vrienden en een derde houdt men zelf.
Tijdens deze dagen staan christenen en moslims stil bij Abraham (Ibrahim), hun gemeenschappelijke vader van het geloof. Het is een gelegenheid om eens te peilen naar de aanwezigheid van moslims in Hasselt en te kijken naar het levensbeschouwelijk panorama van Hasselt.

TWEE MOSKEEËN EN ÉÉN GEBEDSHUIS

In Hasselt is er de 'Marokkaanse' moskee El Badr, de 'Turkse' moskee Aya Sofya en het Ahmadiyyagebedshuis Bait ur Raheem.
De Ahmadiyya, een islamitisch hervormingsbeweging, werd gesticht door Mirza Ghulam Ahmed, die rond 1900 in Voor-Indië leefde. Hij geeft een herinterpretatie van de koran, die sterk is afgestemd op de eisen van de moderne tijd.

DE 'MAROKKAANSE' MOSKEE EL BADR

Volgens de studiecel van de dienst Welzijn van de provincie Limburg zijn er op 1 januari 2001 in Hasselt 401 Marokkanen (niet-Belgen).
Even buiten de kleine ring van Hasselt, aan het Vrijwilligersplein waar rechts het  Koninklijk Lyceum en links de burelen van het bisdom zijn, ligt de Mouterijstraat. Daar bevindt zich sinds 1994 Café Anoniem en sinds januari 1997 de Marokkaanse moskee. De Marokkaans-Islamitische Gemeenschap kocht in de tweede helft van de negentiger jaren de oude gebouwen van de VDAB aan om er een gebedsruimte in te richten. De gebedsruimte op de Sint-Truidersteenweg 218 sinds 1983 was te klein.
Er is een goede verstandhouding tussen Café Anoniem en de Marokkanen. Deze bezoeken het Café en hebben er goed contact met de vrijwilligers en bezoekers-Belgen. Bij de ombouwing van de oude stadsschrijnwerkerij tot het Café Anoniem in 1993-1994 hielpen Marokkaanse jongeren uit de buurt. Vzw Vriendschap stelt in Café Anoniem twee Marokkanen te werk (zie het artikel van zuster Jeanne Deckers op de website http://users.pandora.be/vzw_vriendschap/projecten/getuigenis.html ). Op het kerstfeest 2000 zaten bisschop Paul Schruers en moskeevoorzitter Mohammed Oulhadj er naast elkaar aan tafel.    De moskee heeft geen officiële imam en telt 400 tot 450 leden: Marokkanen, enkele Afrikanen maar ook twee Belgen. Ze wonen in de H.Hartwijk, Runkst, Kiewit, Sint-Truiden. In Hasselt wonen vooral Marokkanen die in Noord-Marokko in steden woonden.
De moskee is bereikbaar op tel. (011)87 29 61, Mouterijstraat 1, 3500 Hasselt.

DE 'TURKSE' MOSKEE AYA SOFYA

Volgens de studiecel van de dienst Welzijn van de provincie Limburg zijn er op 1 januari 2001 in Hasselt 238 Turken (niet-Belgen).
Buiten de grote ring, op de Sint-Truidersteenweg 361, bij het begin van de steenweg naar Sint-Lambrechts-Herk, ligt onopvallend de Aya Sofya moskee. Aya Sofya is een transcriptie van het griekse hagia sofia 'heilige wijsheid' en verwijst naar de Aya Sofya van Istanbul, die in de zesde eeuw door keizer Justinianus als kerk was gebouwd maar na de verovering van Byzantium door Fatih Sultan Mehmet in 1453 tot moskee werd omgevormd, zonder onder de eigenlijke structuur van het gebouw te veranderen.
In 1993 werd de woning aan de Sint-Truidersteenweg aangekocht en werd het oudere huis, een alleenstaande woning die tot moskee was omgebouwd, aan de Genkersteenweg, waar ze sinds 1981 gevestigd waren, verkocht. De moslimgemeenschap groeide van 30 à 40 gezinnen in 1981 tot 180 à 200 nu.
Bij een bezoek aan het centrum werd ik hartelijk onthaald. De imam, de voorzitter, een tolk en enkele leden waren aanwezig bij het gesprek. Ze beklemtoonden de openheid van de moskee voor alle moslims, de zeer nauwe contacten met de Marokkaanse moskee en de verrijkende ontmoetingen tussen moslims en christenen.
De imam is afhankelijk van de Diyanet (ministerie van religieuze zaken) van Turkije en is voor een periode van drie jaar aan deze moskee verbonden. Momenteel behoort de moskee tot één van de erkende moskeeën van België.
De tolk volgde secundair onderwijs op de Kindsheid Jesu school aan de Kempischesteenweg.
De moskee is bereikbaar op tel.: (011)27 24 64, Sint-Truidersteenweg 361, 3500 Hasselt.

HET AHMADIYYAGEBEDSHUIS BAIT UR RAHEEM

Op de Grote Baan, dicht bij het kruispunt van de Diepstraat en de Grote Baan, ligt het Ahmadiyyagebedshuis.
Bait ur raheem betekent 'huis van barmhartigheid,', 'huis van goedheid'. Op 28 oktober 2001 werd het gebedshuis officieel geopend en stelden vijf godsdiensten in dertig minuten het leven en het werk van hun stichter voor. Het was een intens interreligieus gebeuren waarin vele leden van de verschillende godsdiensten elkaar ontmoetten.
Zr Gerda Lenders van de zustergemeenschap Galilea te Runkst heeft zeer nauw contact met de Ahmadiyyagemeenschap. De naam Galilea verwijst naar het bijbelvers: "Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u Hem zien" (Mc 16,7), waarin de verrezen Jezus zijn apostelen naar de dagdagelijkse realiteit. zendt. De zustergemeenschap is een open gemeenschap met een bijzondere aandacht voor armen en vluchtelingen.
In het eerste nummer van Spaanders (september 2001), het tijdschrift  van  vzw Vriendschap en het atelier voor solidariteit kan je een artikel over de twee oudste dochters van het Pakistaans vluchtelingengezin Ahmad lezen. (Een gratis nummer kan je bekomen op volgende adressen: Café Anoniem, Mouterijstraat 6-8, 3500 Hasselt. Tel.: 011/235429. Klavertjevier, Fonteinstraat 69-71, 3500 Hasselt. tel. 011/285510. Je kunt het ook lezen op de website: http://users.pandora.be/spaanders/september_2001/index_september_2001.html . De vader, apotheker, en zijn vrouw, vroedvrouw, gingen met hun zes jonge kinderen op de vlucht omdat ze vervolgd werden om  hun Ahmadiyyageloofsovertuiging, die afweek van het in Pakinstan gangbare islamgeloof. In een gesprek getuigt Gerda: "Nooit eerder heb ik zo intens gesproken over mijn geloof, leven na de dood en bidden, als met die man en nooit zo sterk het bidden van een gezin." De opvang van het gezin betekende het eerste contact met de Ahmadiyyagemeenschap in Hasselt. Ze zijn nu met ongeveer 100 personen.
Gerda bezoekt regelmatig ongeveer 40 vluchtelingengezinnen van allerlei origine. Ze zijn ook welkom in de Galilea-gemeenschap. Deze is bereikbaar op tel.: 011/77 30 16. Gaarveldstraat 74, 3500 Hasselt. Verdere informatie kan je lezen op de website: http://www.geocities.com/galilea_hasselt/
De  Ahmadiyyagemeenschap is bereikbaar op tel.: 011/35 29 20. Grote Baan 95, 3511 Kuringen (Hasselt).

In 1993 startte Bahattin Koçak het studententehuis vzw Guido Gezelle, waar vooral Turkse studenten verblijven. Martelarenlaan 46, 3500 Hasselt. Tel.: 011/26 23 11.


AHMADIYYA (Kerk en Leven, Hasselt Noord-Oost, woensdag 5 oktober 2005) Arseen De Kesel

Het echoot nog in mijn oren: “met dergelijke onderwerpen in het parochieblad verlies je abonnementen”. Ik blijf niet doof voor dergelijke reacties. Niemand delft graag zelf zijn eigen graf. Ik word heel droef als hierom lezers zouden afhaken. Ik wil schrijven over bewoners van Hasselt, die gevlucht zijn, asiel bij ons hebben gevonden en een religieuze gemeenschap vormen. Ik nodig je uit om met een open hart met deze mensen kennis te maken.

Evenals christenen beschouwen moslims Abraham (Ibrahim) als de vader van hun geloof. Ze erkennen Jezus als een profeet. Er zijn dus heel wat gelijkenissen – en natuurlijk ook verschillen – tussen christenen en moslims. Vaticanum II spoort de christenen aan om een positieve houding aan te nemen tegenover andersgelovigen.

Op dinsdag 4 oktober 2005 begint de ramadan, de 30-daagse vasten van de moslims. Naar jaarlijkse gewoonte brengen we bij gelegenheid van het begin van de ramadan een artikel over moslims in Hasselt. Dit jaar is een kennismaking met de Ahmadiyya gepland. Op vrijdagnamiddag 23 september 2005 interview ik in de moskee Bait ur Raheem (het huis van barmhartigheid), op de Grotebaan in Kuringen voorzitter M.H. Maksud A. en missionaris Naseer Ahmed Shahid, die speciaal voor dit interview uit Brussel is overgekomen, en tenslotte Hassan Bin Saad, de boekhouder van de vereniging.
De algemene inleiding op de Ahmadiyya is uiterst summier. Ze is zo kort omwille van de beperkte ruimte in dit blad. Ook omdat we ons focussen op de gemeenschap in Hasselt.

Wereld

Ahmadiyya betekent gemeenschap van Ahmed. Het is een grote moslimgemeenschap van 200 miljoen personen die zich noemen naar Ahmed, de tweede naam van Mohammed. Ahmadis geloven dat de messias, die Mohammed beloofde, reeds gekomen is in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908). Hij ontving openbaringen van God in verschillende talen. Hij werd door God als messias gezonden om aan alle mensen vrijheid en vrede te brengen. Hij schreef 85 boeken, in het Arabisch, Engels, Hebreeuws, Perzisch, Punjabi en Urdu. Hij bracht een hervorming tegen de slechte leer en praktijken. Zo gebeurt volgens hem de openbaring van God nog steeds. In 1889 stichtte hij in India de eerste gemeenschap. Na zijn dood wordt het khilafaat verder gezet. Op dit ogenblik is Hadrat Mirza Masroor Ahmad de vijfde kalief van Ahmadiyya.
Ahmadis zijn aanwezig in alle continenten en in 180 landen. Website http://www.alislam.org/ .

België

In België zijn er bij benadering 900-1000 ahmadis. Er zijn 12 plaatsen: Antwerpen, Beringen, Brugge, Brussel, Eupen, Hasselt, Lier, Luik, Menen, Oostende, Sint-Truiden, Turnhout, Zaventem. In rangorde bestaan er drie centra : Sint-Ulriks-Kapelle, Antwerpen, Hasselt. Ahmadis zijn hoofdzakelijk asielzoekers. Sinds 1982 komen ze naar België. Jaarlijks vindt er een religieuze leerrijke dag plaats, een interreligieuze ontmoeting. In 2002 was dat in Hasselt. Op zo’n dag worden naast ahmadis van België ook buren en vrienden uitgenodigd en leveren vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten een bijdrage. Deze jaarlijkse dag zal dit jaar in Antwerpen plaats vinden.

Limburg en Hasselt

In Limburg zijn er ongeveer 325-350 gelovigen, in Hasselt ongeveer 175 personen. Sinds 2000 is Maksud voorzitter van de moskeevereniging in Kuringen (Hasselt). Via Lanaken (1991) kwam hij naar Hasselt (1992). Om de 3 jaar worden de leden van het bestuur van de vereniging gekozen met de mogelijkheid herkozen te worden. In 2000 kocht het bestuur het huis aan de Grotebaan, een ruim huis met drie verdiepingen. Voordien werd het gebed verricht in een garage aan de Kuringersteenweg.
Het huis bestaat uit een kelder, gelijkvloers en twee verdiepingen. Achter het huis ligt een tuin. Op het gelijkvloers is de inkomhal, een sobere gebedsruimte voor de mannen en een keukentje. Op de eerste verdieping bevindt zich het kantoor van de voorzitter en de boekhouder. Verder zijn er lokalen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Tussen de haakjes staat het aantal personen, die tot de bepaalde leeftijdsgroep behoren. De mannen zijn ingedeeld in drie groepen: 0-13 jaar (29) , 14 – 40 jaar (45), vanaf 40 jaar 19). De vrouwen zijn ingedeeld in twee groepen : - 18 (37) en + 18 jaar (41). In totaal : 171. Verder bevindt zich op de eerste verdieping een leesruimte met een overvloed aan literatuur. Op de tweede verdieping bevindt zich de gebedsruimte voor de vrouwen die via de geluidsinstallatie met de gebedsruimte van de mannen verbonden is.
Naar het vrijdaggebed komen ongeveer 40-60 mannen en 25 vrouwen.
De ahmadis uit Limburg en Hasselt zijn afkomstig uit Bangladesj, India, Pakistan. Ook een Belgische familie en een Portugese vrouw behoort tot de gemeenschap. Vele leden zijn hooggeschoolden. Zo heeft Maksud een batchelor-diploma van handel en was eigenaar van o.a. een drukkerij en 2 boekenwinkels en een pharmacuticals (medicamentenfabriek). Hassan bin Saad was apotheker. Nu zijn vele van deze hooggeschoolden gedwongen handenarbeid te verrichten. Ze plukken fruit of werken als zelfstandige in een textielzaak. Vaak worden ze tewerkgesteld via interimbureau’s.
Vanuit hun godsdienstige overtuiging leren ze de taal en de cultuur van het land waarin ze wonen.

Nadere kennismaking

Gasten zijn welkom op zaterdag en zondag tijdens de ramadanmaand bij het verbreken van de vasten na zonsondergang. Ook is er het jaarlijkse Suikerfeest, dat we samen met andere gelovigen, buren en kennissen vieren. Dit feest vindt plaats binnen de week na het Suikerfeest, het einde van de ramadan. Dit jaar is dat op 12 november 2005 om 15.00 uur. Er is ook een toespraak over het “belang van het vasten”. Daarna bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. En er is de maaltijd. Iedereen is van harte welkom. Vergeet echter niet om contact op te nemen, zodat het avondmaal kan klaargemaakt worden.

Voor verdere informatie : Bait ur Raheem, Grotebaan 95, 3011 Kuringen (Hasselt). Tel. en fax: 011/35 29 20. Contactpersoon: Humayun Maksud, E-mail: maksud@yahoo.co.uk . Tel 0475/98 46 47


LEVENSBESCHOUWELIJK HASSELT - adressenlijst

Bij de christenen kunnen we verschillende gemeenschappen onderscheiden. De grootste christelijke gemeenschap in Hasselt is de katholieke. Ongeveer 65.000 Hasselaars maken krachtens hun  doopsel deel uit van het dekenaat Hasselt. Ze leven  verspreid over 20 parochies, die in een zestal federaties gegroepeerd zijn. Zie website: http://www.kerknet.be/parochies/b5/dekenaten/overzichten/dekhasselt.html .   Emailadres van deken Lambert Vanherk: lambert.vanherk@kerknet.be . Lambert Vanherk, pastoor-deken, Vismarkt 15/4 3500 Hasselt. Tel. 011/26.05.50, GSM 075/73.53.62, fax 011/23.14.01.
De Verenigde Protestantse Kerk van België te Hasselt vind je op Kuringersteenweg, 81, 3500 Hasselt. Ze telt een honderdtal leden. Website: http://www.vpkb.be/index.html . . Dominee Lianne De Oude, Hasseltse Beverzakstr 240, 3500 Hasselt. Tel.: 011/81 23 81  E-mail: lianne.deoude@vpkb.be .
Evangelische Gemeente Hasselt (VEG), Runkerssteenweg 303 - 3500 Hasselt. Tel.: 011-28 35 52.  Samenkomst: zondag om 10 uur. Voorganger: Henk Monsuur, Prinsenstraat 55 - 3500 Hasselt. Tel. 011/25.36.00 . hmonsuur.DeZaaier@yucom.be .
In Hasselt is een adventskerk. Ze telt een tachtig leden. Adres: Hubert Jeurissen, Genkersteenweg 26, 3500 Hasselt. Tel : 011/87 34 19. E-mail : hubert.jeurissen@pandora.be Website: http://www.adventist.be/ .
Getuigen van Jehovah, Johan Dewith, Disselstraat 18, 3500 Sint-Lambrechts-Herk. Tel : 011/72 54 78 . E-mail : dewith.johan@tiscali.be

- Ahmadiyya-moskee. Ahmadiyya Muslim Association, Bait ur Raheem, Grotebaan 95, 3011 Kuringen (Hasselt). Tel. en fax: 011/35 29 20 . Contactpersoon: Humayun Maksud, E-mail: maksud@yahoo.co.uk . Tel 0475/98 46 47
- Marokkanse moskee El Badr, Mouterijstraat 1, 3500 Hasselt. Tel.: (011)87 29 61 . E-mail : jongerenvanbadr@hotmail.com
- Turkse moskee Aya Sofya, Sint-Truidersteenweg 361, 3500 Hasselt. Tel.: (011)27 24 64 .
- ISLAMITISCH DIALOOG- EN INFORMATIECENTRUM Islamitisch centrum voor relaties met andersgelovigen en levensovertuigingen Koçak Bahattin 0477/420.896 - E-mail: islamdialoog@hotmail.com Website : http://www.islam-info.be/ Thonissenlaan 10/1 3500 Hasselt
- Vzw Guido Gezelle, Martelarenlaan 46, 3500 Hasselt. Tel: 0477/42 08 96 . Afdeling Beringen: Randstraat 14, 3582 Beringen. Tel: 0477/94 47 52

Het humanistisch vrijzinnig verbond Limburg is gevestigd op de A. Rodenbachstraat 18/3, 3500 Hasselt. Tel.: 011/21 40 04. http://www.vrijzinnighasselt.be/cmd.htm . E-mails : voc@pandora.be en vch@vrijzinnighasselt.be .
In Vlaanderen zijn vijfentwintig loges binnen het Grootoosten actief. Hiertoe behoort Tijl Uilenspiegel, Crutzenstraat 18, 3500 Hasselt. Einde de jaren zeventig waren er rond de veertig leden.


Kennismaking met vzw Guido Gezelle

Kerk & Leven (22 oktober 2003) nr.4, federatiebladzijde Hasselt Noord-Oost, blz.1.

Bij gelegenheid van de ramadan, de vastenmaand van de moslims, schenken we ieder jaar aandacht aan een of andere organisatie van moslims in Hasselt. Dit jaar begint de ramadan op 27 oktober. Naar aanleiding daarvan ging ik op bezoek bij de vzw Guido Gezelle

De vzw Guido Gezelle is een studentenhuis. Het is gelegen op de Martelarenlaan , op de kleine buitenring van Hasselt, tegenover de provinciale bibliotheek. Daar verblijven 10 allochtone studenten van secundair onderwijs.

Ik had een vraaggesprek met Bahattin, administrator en mede-oprichter, Özkan en Yavuz, studiebegeleiders, Omer, Fathi en Senel, studenten. Het gesprek vond plaats in de grote mooie ontmoetingsruimte op de 3de verdieping van het centrum. Na het gesprek werden alle studenten opgeroepen voor een groepsfoto.

Ik word het stilaan gewoon om mijn schoenen uit te doen bij het binnenkomen van een huis van moslims. Kou aan je voeten krijg je niet, want overal is de vloer met tapijt bedekt. Er is veel ruimte in dit huis. Er is een pingponglokaal. Er zijn verschillende studeervertrekken, een eetplaats, keuken en kamers waar 3 à 4 studenten per kamer slapen.

Sinds 1 januari 1998 is de vzw op dit adres gevestigd. Voordien, tussen 1994-1997, was ze gehuisvest in de Paalsteenstraat, 2de huis rechts over de spoorweg, grondgebied Kiewit. In het begin stonden de buren argwanig tegenover dit Turkse studentenhuis, maar na een opendeurdag en gesprekken ebde de argwaan weg.
Het studentenhuis werd vzw Guido Gezelle genoemd. Mede-oprichter Bahattin leerde in het 6de leerjaar gedichten van Guido Gezelle uit het geheugen. Guido Gezelle als leraar en sociaal bewogen mens maakte diepe indruk op hem. Bahattin was een leergierig kind en bezocht de plaatselijke bibliotheek van Beringen-Mijn die de naam Guido Gezelle droeg. Dit gebouw werd later door de Turkse Unie aangekocht. Met de keuze voor de naam vzw Guido Gezelle willen de stichters hun wil tot integratie benadrukken.

In dit studentenhuis ligt de klemtoon op studeren. Daarom wordt er voor hen gekookt en gepoetst. De studenten staan op om 7.30 u. Na het gemeenschappelijk ontbijt vertrekt ieder naar zijn eigen school. Rond 16.00 komen de studenten van school terug. Ze ontspannen zich, grotendeels gemeenschappelijk. Om 18.00 u. gebruiken ze het avondmaal. Ze studeren van 19.00 u. tot 21.00 u. Dan nemen ze nog wat ontspanning en om 23.00 u. is het compleet stil in het huis. Wie wil, kan het gebed tijdens de dag verrichten, maar is hiertoe niet verplicht.

Studenten van dit huis boeken goede resultaten. Hier wordt studie gestimuleerd. “We worden minder afgeleid. We voelen niet de behoefte om buitenshuis vrienden op te zoeken omdat we in dit huis onze vrienden hebben. We krijgen kansen en voldoende ruimte om te studeren. En eventueel krijgen we bijles.” Deze studenten zijn extra gemotiveerd en zijn van plan om hogere studies te doen. Ook de ouders zijn gelukkig dat hun kinderen slagen in hun studies en waarderen dit studentenhuis.

Özkan Yilmaz, laatstejaars universiteitsstudent informatica, en Atac Yavuz, een Franstalige allochtoon uit Luik, begeleiden de studenten.

Voor de meisjes moest de studiebegeleiding van internen worden stopgezet omdat een vrouwelijke begeleidster trouwde en niet meer beschikbaar was voor deze taak.

Na hun secundair onderwijs verhuizen de studenten die hoger onderwijs volgen, naar een appartement in de buurt. Daar verblijven momenteel 4 studenten.

Begeleiding van externen

De vzw Guido Gezelle is echter meer dan een studentenhuis. Het is een studiebegeleidingsproject voor allochtone kinderen en jongeren en ouderondersteuning. Een onderdeel van dit project is de studiebegeleiding van ongeveer 100 externen van het secundair onderwijs in Beringen, Diest, Hasselt, Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Mol. In Genk en Maasmechelen heeft een nieuwe organisatie deze taak overgenomen.

Drie volwassen begeleiders, zelf student in het hoger onderwijs, komen regelmatig met een groep allochtone jongeren samen.

In 2003 werd het project Lucerna, een studiebegeleidingsdienst voor kinderen van het lager onderwijs opgestart in Beringen. Het bestaat uit een naschoolse werking van 3 x 2 u. per week. Allochtone studenten begeleiden deze kinderen in groepjes van 3-5 kinderen.

Zomerschool

De zomerschool werd in 2000 gestart in Heusden-Zolder. Dit jaar ging de zomerschool voor de 3de maal door, in Heusden-Zolder en Beringen.
Deze zomerschool bestaat erin dat kinderen van het lager onderwijs tijdens de weekdagen van de maand juli van 9.00-13.30 u. een programma van educatieve en ontspannende activiteiten worden aangeboden, zoals uitstapjes, taallessen, wiskunde, Turks en zoveel meer. Het is de bedoeling om schoolachterstand te voorkomen en om de kinderen die niet op vakantie kunnen gaan, een zinvolle vakantie te bezorgen.
In Beringen kwamen 40 en in Heusden-Zolder 30 kinderen naar de zomerschool.

Ouderondersteuning

De vzw Guido Gezelle beseft dat studies van kinderen en jongeren slechts kan slagen wanneer de ouders zelf hun dochters en zonen stimuleren en ze hen aanzetten tot goede resultaten. Daarom richt de vzw activiteiten voor ouders in, b.v. over studiebegeleiding, en zorgt ze voor begeleiding van de ouders naar het schoolcontact.

Besluit

Ik bewonder dit project. Het gaat uit van de gedachte dat grote broer of zus verantwoordelijkheid en zorg draagt voor de jongere en helpt in de opvoeding en studie. Dit project wil de slaagkansen van allochtone kinderen en jongeren vergroten en zo hun integratie in de maatschappij van de toekomst bevorderen.
De oprichters van dit project zijn sterk sociaal bewogen. Ze zijn tevens moslimgelovigen met een open kijk op onze samenleving.

Voor meer informatie: Vzw Guido Gezelle, Martelarenlaan 46, 3500 Hasselt. Tel: 0477/42 08 96 .
Afdeling Beringen: Randstraat 14, 3582 Beringen. Tel: 0477/94 47 52

Arseen De Kesel


DE MAROKKAANSE MOSKEE EL BADR VAN HASSELT IN DE KIJKER . Kerk & Leven (6 oktober 2004) nr.41. Federatie Hasselt-Noord-Oost, blz.1.

Dit jaar willen wij naar aanleiding van de ramadan nader kennis maken met de Marokkaanse moskee in de Mouterijstraat van de H.Hartwijk te Hasselt.

Op vrijdag 15 oktober 2004, bij het begin van de nieuwe maan, begint de ramadan, de islamitische vastenmaand. Voor sommige moslims betekent dit dat ze tijdens de dag van zonsopgang tot zonsondergang eten noch drinken. Daarenboven leggen ze zich tijdens deze maand toe op gebed, innerlijke verdieping en solidariteit met medemoslims en medemensen.
Alevieten, een belangrijke tak van de kleine minderheidsgroep sji’ieten, vasten niet.

De ramadan brengt een grotere activiteit in de moskeeën en islamitische gebedshuizen mee. Dat zal ook het geval zijn voor de Marokkaanse moskee El Badr, gelegen aan de Mouterijstraat (H.Hartwijk), de Turkse moskee aan de Sint-Truidersteenweg (Runkst, even buiten de Grote Ring) en het ahmaddiyyagebedshuis Bait Ur Raheem aan de Grote Baan (Kuringen).

Het tarawih-gebed : het extra gebed tijdens de ramadan

Tarawih betekent letterlijk "uitrusten". Het is de naam van het gebed dat tussen de isja (nachtgebed) en de fadjr (ochtendgebed) wordt verricht in overeenstemming met een uitspraak van de profeet Mohammed: "Wanneer iemand het tarawih-gebed verricht vanwege zijn geloof in God en in de hoop op het welbehagen van God, zal God de zonden die hij in het verleden heeft gedaan, vergeven". Het tarawih-gebed begint op de avond voor de eerste vastendag, en eindigt de avond voor de laatste vastendag.

DE 'MAROKKAANSE' MOSKEE EL BADR

Volgens de studiecel van de dienst Welzijn van de provincie Limburg zijn er op 1 januari 2001 in Hasselt 401 Marokkanen (niet-Belgen).
Even buiten de kleine ring van Hasselt, aan het Vrijwilligersplein waar rechts het Koninklijk Lyceum en links de burelen van het bisdom zijn, ligt de Mouterijstraat. Daar bevindt zich sinds 1994 Café Anoniem en sinds januari 1997 de Marokkaanse moskee. De moskee draagt de naam El Badr, wat de volle maan betekent. De Marokkaans-Islamitische gemeenschap kocht in de tweede helft van de negentiger jaren de oude gebouwen van de VDAB (Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling) aan om er een gebedsruimte in te richten. De gebedsruimte op de Sint-Truidersteenweg 218 sinds 1983 was te klein.
Er is een goede verstandhouding tussen Café Anoniem en de Marokkanen. Deze bezoeken het Café en hebben er goed contact met de vrijwilligers en de Belgische bezoekers. Bij het ombouwen van de oude stadsschrijnwerkerij tot het Café Anoniem in 1993-1994 hielpen Marokkaanse jongeren uit de buurt. Vzw Vriendschap stelt in Café Anoniem twee Marokkanen te werk (zie het artikel van zuster Jeanne Deckers op de website http://users.pandora.be/vzw_vriendschap/projecten/getuigenis.html ). Op het kerstfeest 2000 zaten bisschop Paul Schruers en moskeevoorzitter Mohammed Oulhadj er naast elkaar aan tafel. De moskee heeft geen officiële imam en telt 400 tot 450 leden: mensen van Marokkaanse origine, enkele Afrikanen maar ook twee personen van Belgische origine. Ze wonen in de H.Hartwijk, Runkst, Kiewit, Sint-Truiden. In Hasselt wonen vooral Marokkanen die in Noord-Marokkaanse steden woonden.

Het openingshoofdstuk van de koran : Al Fatiha

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
(Alle) Lof komt Allah toe, de Heer der Werelden,
De Barmhartige, de Genadevolle,
Meester van de Dag der vergelding.
U dienen wij en U smeken wij om hulp.
Leid ons op het rechte pad :
Het pad van degenen aan wie Gij gunsten hebt geschonken,
Niet (dat) van degenen, over wie toorn wordt uitgestort,
noch (dat) van degenen die dwalen.

Een bezoek

Op vrijdagnamiddag 24 september 2004 ging ik op bezoek en woonde het vrijdagnamiddaggebed bij. Dit gebed heeft iets bijzonders, omdat een preek van de imam erin verweven is en vele moslims een extra inspanning leveren om naar de moskee te gaan.
Ik werd hartelijk verwelkomd door de Heer Moussa Dohri, die dagelijks het reilen en zeilen van de moskee volgt. Ongeschoeid ging ik de moskee binnen. Ik was een half uurtje te vroeg en zag druppelsgewijze de mensen – ook jongeren en zelfs enkele kinderen met hun vader – binnenkomen. De meeste begonnen hun persoonlijk gebed en gingen dan zitten, ter plaatse of aan de zijkant. Ik zat achteraan de moskee en hoorde de vrouwen achter de afsluiting praten. Ook vrouwen woonden dus het vrijdaggebed bij. Deze namiddag waren er een 200-tal mannen en een 20-tal vrouwen tijdens het gebed aanwezig.
De imam ging op een zetel op de preekstoel zitten. Hij reciteerde op een plechtige wijze verzen uit de koran. Soms gaf hij met gewone stem enig commentaar. Ik begreep er niets van. Alhoewel. Ofschoon alles in het Arabisch verliep, beaamden de aanwezigen de woorden van de imam met het woordje amien wat hetzelfde is als ons gekende woord amen (het zij zo).
Na de preek werden de gelovigen opgeroepen tot het gemeenschappelijke gebed. Sommige klanken werden zo uitgerokken dat het wel als een roepen overkomt. De zang klonk oosters, vooral de keelklanken deden me wat bevreemdend aan. Na de gebedsoproep ging de imam aan de gebedsnis staan, die de richting naar Mekka aanduidt. De aanwezigen gingen in gesloten rijen naast en achter elkaar staan voor het gemeenschappelijk gebed dat geleid werd door de imam. De gelovigen baden zeer geconcentreerd. Bijna tegelijkertijd bogen ze voorover, knielden of stonden rechtop. Dit ritueel versterkt wellicht het gemeenschapsgevoel.
Na het gebed praatten nog groepjes mannen met elkaar. Blijkbaar heeft het moskeebezoek ook een sociale functie.

Het dagelijks gebed : salat

Het gebed wordt vijfmaal daags op vastgestelde tijdstippen vervuld. Het gebed bestaat uit een aantal rakât (eenheden). Elke eenheid begint met het zeggen van ‘Allâhu Akbar’ (Allah is de grootste) en eindigt met salâm (vrede). En elk gebed bestaat uit het openingshoofdstuk van de koran (al Fâtiha), het prijzen en verheerlijken van Allah en het afsmeken van zijn zegeningen voor de profeet Mohammed en zijn rechtgeleide dienaren in vastgestelde bewoordingen, terwijl in de 1e en de 2e gebedseenheid na de Fâtiha nog een hoofdstuk (sûra) of enkele verzen uit de koran worden toegevoegd.

Een kort gesprek

Na het gebed had ik een kort gesprek met de Heer Moussa Dohri, die me ontving en me tijdens het bezoek begeleidde, en de Heer Amayou, die ik reeds tijdens de vergaderingen van de integratiedienst van Hasselt had leren kennen.
Beiden beklemtoonden de gastvrijheid van de moskee. Bezoekers zijn steeds welkom en tijdens de ramadan kunnen ze er na het avondgebed een lekkere kop soep eten.
Het bestuur regelt de gang van zaken van de moskee. De imam zorgt voor het leiden van het gebed, de wekelijkse preek en het godsdienstonderricht aan kinderen en jongeren. De gemeenschap zelf betaalt de imam.

De Marokkaanse moskee kan je bereiken op tel. (011)87 29 61, Mouterijstraat 1, 3500 Hasselt. E-mail : jongerenvanbadr@hotmail.com

Arseen De Kesel
Religie.opzijnbest.nl - De beste links over religie voor u verzameld.