LUCASEVANGELIE
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR
Lc (Lucas)