LUCASEVANGELIE , EERSTE HOOFDSTUK , LC 1
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Lc 1