LUCASEVANGELIE , DERDE HOOFDSTUK , LC 3
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Lc 3