LUCASEVANGELIE, VIERDE HOOFDSTUK , LC 4
DEZE PÄGINA WERD VERPLAATST NAAR Lc 4