LUCASEVANGELIE , VIJFDE HOOFDSTUK , LC 5
DIT HOOFDSTUK WERD VERPLAATST NAAR Lc 5