LUCASEVANGELIE, ZESDE HOOFDSTUK , LC 6
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Lc 6