LUCASEVANGELIE , ZEVENDE HOOFDSTUK , LC 7
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Lc 7