LUCASEVANGELIE , ACHTSTE HOOFDSTUK - LC 8
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Lc 8