LUCASEVANGELIE, NEGENDE HOOFDSTUK , LC 9
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Lc 9