COMMENTAAR OP HET LUCASEVANGELIE , , ELFDE HOOFDSTUK , LC 11, - verwijzingen -

Overzicht van het Lucasevangelie : Lc 1 , Lc 2 , Lc 3 , Lc 4 , Lc 5 , Lc 6 , Lc 7 , Lc 8 , Lc 9 , Lc 10 , Lc 11 , Lc 12 , Lc 13 , Lc 14 , Lc 15 , Lc 16 , Lc 17 , Lc 18 , Lc 19 , Lc 20 , Lc 21 , Lc 22 , Lc 23 , Lc 24 ,
Tekstuitleg per pericope - Lc 11,1-4 - Lc 11,5-8 - Lc 11,9-13 - Lc 11,14 - Lc 11,15-23 - Lc 11,24-26 - Lc 11,27-28 - Lc 11,29-32 - Lc 11,33 - Lc 11,34-36 - Lc 11,37-54 - Lc 11,37 - Lc 11,37a -
Tekstuitleg vers per vers : - Lc 11,1 - Lc 11,2 - Lc 11,3 - Lc 11,4 - Lc 11,5 - Lc 11,6 - Lc 11,7 - Lc 11,8 - Lc 11,9 - Lc 11,10 - Lc 11,11 - Lc 11,12 - Lc 11,13 - Lc 11,14 - Lc 11,15 - Lc 11,16 - Lc 11,17 - Lc 11,18 - Lc 11,19 - Lc 11,20 - Lc 11,21 - Lc 11,22 - Lc 11,23 - Lc 11,24 - Lc 11,25 - Lc 11,26 - Lc 11,27 - Lc 11,28 - Lc 11,29 - Lc 11,30 - Lc 11,31 - Lc 11,32 - Lc 11,33 - Lc 11,34 - Lc 11,35 - Lc 11,36 - Lc 11,37 - Lc 11,38 - Lc 11,39 - Lc 11,40 - Lc 11,41 - Lc 11,42 - Lc 11,43 - Lc 11,44 - Lc 11,45 - Lc 11,46 - Lc 11,47 - Lc 11,48 - Lc 11,49 - Lc 11,50 - Lc 11,51 - Lc 11,52 - Lc 11,53 - Lc 11,54 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel)
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
- hamartia (zonde), zie Lc 11,4 .
Bibliografie - bibliografie -
Literatuur - commentaar Martin OTTEN -
Overzicht van de bijbelboeken : OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)  

In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het elfde hoofdstuk van het Lucasevangelie :
194. Het Onze Vader : Lc 11,1-4 - Mt 6,7-13 -
195. Gelijkenis van de aandringende vriend : Lc 11,5-8 -
196. Gebedsverhoring : Lc 11,9-13 - Mt 7,7-11 -
197. Uitdrijving van een stomme demon : Lc 11,14 -
198. De Beëlzbubcontroverse : Lc 11,15-23 - Mc 3,22-27 - Mt 12,24-30 -
199. Terugkeer van de onreine geest : Lc 11,24-26 - Mt 12,43-45 -
200. Zaligprijzing van Jezus'moeder : Lc 11,27-28 -
201. Het teken van Jona : Lc 11,29-32 - Mt 12,38-42 -
202. De lamp op de standaard : Lc 11,33 - Mt 5,14-16 -
203. Het oog als het licht van het lichaam : Lc 11,34-36 - Mt 6,22-23 -
204. Rede tegen de farizeeën en wetgeleerden : Lc 11,37-54 -

Lc 11,
-

 

194. Het Onze Vader : Lc 11,1-4 -- Lc 11,1-4 - Mt 6,7-13 -- verwijzingen -- Lc 11,1 - Lc 11,2 - Lc 11,3 - Lc 11,4 -

Gij badt op enen berg alleen,
en... Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla;
en arm als ik en is er geen;
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
o Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!

Guido Gezelle
1830 - 1899

OTTEN M. Het Onze Vader (Lc.11,13 en Mt.6,9-13) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.92-97

HET ONZE VADER (Lc. 11,1-4 en Mt. 6,9-13) Het 'Onze Vader' is niet zomaar een formulegebed, dat ergens 'los' ontstaan is en 'los' verder werd geleerd. Het heeft zijn wortels in de evangeliën. We vinden het bij Lucas en Matteüs; de tekst van het Onze Vader is ingebed in hun hele evangelie. We drukken de twee versies hieronder naast elkaar af in een wat kunstmatige, letterlijke vertaling. Ook dit zé gekende gebed staat niet zonder verschillen in de twee evangeliën. Het is de langere versie van Matteüs, die wij bidden. Daarom laten we ons bij de bespreking leiden door de Matteüstekst.

De teksten

Mt 6,9-13b / Lc. 11,2c-4c

De context: waar staat het 'Onze Vader' bij Matteüs en Lucas?

Het 'Onze Vader' staat niet los, neen, het staat tweemaal middenin het verhaal van die man van Nazaret, die, anders dan velen hadden verwacht, God kwam verkondigen en gestalte geven. Eigenlijk kunnen we het 'Onze Vader' niet verstaan en niet bidden zonder weet te hebben van het bevrijdende Jezus-gebeuren. Alles wat Jezus in Gods Naam deed en zei, vormt uiteindelijk de brede context van het 'Onze Vader'. Maar er is in beide evangeliën ook een belangrijke onmiddellijke context. Bij Lucas is Jezus op weg naar Jeruzalem met zijn groep leerlingen. Nadat ze bij Maria en Marta te gast waren, waagt één van de leerlingen: "Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft." (Lc. 11,1). Daarop leert Jezus het 'Onze Vader' aan zijn leerlingen. Er volgen dan nog enkele algemene uitspraken over het bidden (Lc. 11,5-13) en daarna staan de Farizeeën weer klaar om te wagen met welk recht Jezus duivels uitdrijft (Lc. 11,15-23). De context van Matteüs is beter bekend: het 'Onze Vader' staat daar ongeveer in het midden van de 'bergrede', de eerste van de vijf redevoeringen in dat evangelie. Soms wordt die bergrede ook de 'programmaverklaring' van Jezus genoemd: als een nieuwe Mozes kondigt hij vanop de berg de nieuwe wet af. In het midden van deze heerlijke uiteenzetting over de nieuwe gerechtigheid en levenswijze, staat het 'Onze Vader' als de bezielende kracht waaruit alles moet voortkomen. Het wordt in de bergrede ook nog voorafgegaan door de vermaning om niet te bidden zoals de heidenen met een holle overvloed van woorden en om niet te bidden zoals de Farizeeën die alleen maar bidden voor het oog van de mensen. De context is dus vrij 'streng'. Het 'Onze Vader' bidden kan niet 'zomaar'.

De structuur van dit gebed

In beide versies (Mt en Lc.) vinden we zogenaamde 'Gij'-beden en 'wij'-beden: aanroepingen van God én het ter sprake brengen van onze eigen bestaanswijze. De Gij-beden (of Uw-beden) betreffen het heiligen van Gods Naam, het komen van Gods Rijk en het geschieden van Gods wil. De wij-beden (of ons-beden) gaan over het nodige brood, over de vergeving die we nodig hebben en over het aankunnen van onze levensweg zonder beproeving. We kunnen het 'Onze Vader' dus niet voor de helft bidden. Ook in het Joodse 'achttiengebed', waarin het 'Onze Vader' ongetwijfeld zijn wortels heeft, was er al die dubbele structuur. Maar wanneer het 'Onze Vader' het gebed wordt van Jezus en van al zijn volgelingen, wordt dat alles nog scherper. In Jezus zien we de dromen van het Oude Testament waar worden. Even duidelijk zien we hoe hij de beden van het 'Onze Vader' probeerde te realiseren. Hemel en aarde raken elkaar in dit gebed: het gaat om dingen van God die onze zaak worden, en om dingen van ons die Gods zaak worden. Zo kunnen we onze levensweg tot een goed einde brengen.

Onze Vader in de hemelen

In een ongehoorde intimiteitsbeleving noemt Jezus God 'Abba', lieve vader; het is een aanspreking met woorden uit de kindertaal, die thuishoren in de huiselijke kring. Nooit werd God zo genoemd. De aanhef van Jezus' gebed wijst dus op het toppunt van intimiteit. Van hieruit vertrekt Jezus' hele optreden; van daaruit moet ook het doen en laten van zijn leerlingen vertrekken. Daarom is God ook 'onze Vader'. Wanneer Jezus God zijn 'lieve Vader' noemt, volgt dikwijls de toevoeging 'die in de hemelen zijt'. 'Hemel' moet dan worden gezien als iets 'overkoepelends', als iets dat de wereld en het leven omvat en omgeeft. Hemel en aarde raken elkaar in deze aanroeping. 'In de hemelen' is tegelijk een correctie: onze God die wij 'Abba' mogen noemen blijft de hoogheilige God, die in de hemelen is.

Uw naam worde geheiligd

Het is een sterke smeekbede: de naam - bijbels gezien is dat de kern van iemand, hier dus van God - moet openbaar worden. Die Naam, 'Ik zal er zijn voor u', moet boven alles komen staan. Jezus heeft die Naam ten volle waar gemaakt in zijn optreden. Hij bad "Verheerlijk uw Naam!" (Joh. 12,28), maar die bede 'deed' hij ook. Wie dit bidt moet namens God ook zelf gaan bevrijden. Hij mag die naam zeker niet voor van alles en nog wat (bijvoorbeeld heilige oorlogen) gebruiken. Vooraleer Gods Naam overkoepelend aan de hemel staat, is er nog veel werk op de planken. De naam van God brengt 'heil', hij maakt mensen 'heel' en laat hen niet gebroken in het leven staan. Dat is de evangelische betekenis van 'heiligen'.

Uw Rijk kome

Deze bede heeft niets te maken met een louter passief wachten op de 'komst van God uit de wolken des hemels'. Datgene waarvan de profeten ooit hebben gedroomd, neemt in Jezus een aanvang. Aan hem kan men zien hoe dat Rijk gevestigd moet worden. Het vraagt een hele omkering; de bergrede, waarin het 'Onze Vader' centraal staat, maakt geregeld toespelingen op die omkering. Voor het komen van dat Rijk bidden en eraan meewerken, is de moeite waard. Eigenlijk is deze bede een verdere ontvouwing van de vorige bede over het geheiligd worden van Gods Naam. De volgende is dat ook.

Uw wil gesehiede, gelijk in de hemel zo ook op aarde

In tal van onontkoombare en dramatische omstandigheden werd dit ooit gebeden met gebogen hoofd, alsof het Gods wil zou zijn te straffen, ziekten over te zenden en onrechtvaardige situaties in stand te houden. Het is integendeel de wil van God dat er orde komt in de chaos, dat de wereld menselijk wordt en dat daaraan met alle mogelijke menselijke krachten wordt gewerkt. 'Geschiede uw wil' was ook Jezus' gebed in de tuin. Het ging daarbij niet om een fatalistisch 'laat maar gebeuren', maar om een aanvaarding van de uiterste gevolgen van zijn levenswijze in eenklank met Gods Geest. Die wil van God, dat iedereen gelukkig zou zijn, moet 'overkoepelend' worden waargemaakt, met andere woorden in de hemel en op aarde.

Ons brood, geef het ons heden

De interpretatie van het Griekse woord dat op deze plaats wordt gebruikt voor brood, is erg uiteenlopend. Het is een bede om het noodzakelijke dat nodig is voor 'onderweg', zowel materieel als en geestelijk. Het is bidden dat de 'spirit' niet zou ontbreken en ook dat er solidariteit zou zijn tussen de mensen. Het is een bede om het brood - welk soort brood dan ook - te delen met anderen, in Gods Naam. Elke dag zouden er voldoende mogelijkheden moeten zijn om echt te leven, voor iedereen

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren

Hier wordt verwezen naar het 'zeventig maal zeven maal vergeven' (Mt. 18,22) en naar de eis om 'barmhartig te zijn zoals de Vader barmhartig is' (Lc. 6,36); het gaat daar telkens om een kernpunt van het christelijk leven. Nergens komt het nieuwe van God zo sterk naar voren als in het vergeven. Nergens wordt zijn Naam scherper en duidelijker waar gemaakt. Vergeven is uiteindelijk wat willen inleveren van ons recht, van ons gelijk, van onze eer, van onszelf Ook zelf hebben we vergeving nodig. Met schuld zitten we allen: individueel en collectief, zowel door actieve en bewuste fouten als door nalatigheid. Zelf telkens weer opnieuw mogen beginnen en in Gods Naam ook anderen telkens weer laten herbeginnen: het kon niet ontbreken in het gebed van de Heer.

En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade

De laatste zinsnede 'verlos ons van het kwade' moet wellicht gezien worden als een positieve aanvulling van de negatief geformuleerde uitdrukking 'leid ons niet in bekoring'. We worden getest op onze waarde. In de vorige gebeden hebben we ons tot veel geëngageerd; eigenlijk hebben we ons tot Gods bondgenoten verklaard. In het dagelijkse leven blijkt echter hoe moeilijk we ons als bondgenoten kunnen handhaven. Zoals Jezus moeten we worstelen met 'satanische' aanvallen en machten. Daarom bidden we tot slot van ons engagement, dat we het in de 'vuurproef van het leven' zouden kunnen uithouden.

Lc 11,1 - Lc 11,1 - 194. Het Onze Vader - Lc 11,1-4 - Mt 6,7-13 -- verwijzingen -- Lc 11,1 - Lc 11,2 - Lc 11,3 - Lc 11,4 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
11:1 kai egeneto en tô einai auton en topô tini proseuchomenon ôs epausato eipen tis tôn mathètôn autou pros auton kurie didaxon èmas proseuchesthai kathôs kai iôannès edidaxen tous mathètas autou  1 et factum est cum esset in loco quodam orans ut cessavit dixit unus ex discipulis eius ad eum Domine doce nos orare sicut et Iohannes docuit discipulos suos      [1] Eens was Hij ergens aan het bidden. Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’  [1] Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’   1 ¶ Het geschiedt: hij is op zomaar een plek aan het bidden. Als hij ophoudt zegt zomaar een van zijn leerlingen tot hem: heer, leer ons hoe te bidden, zoals ook Johannes aan zijn leerlingen geleerd heeft!   

Lc 11,2 - Lc 11,2 -- 194. Het Onze Vader - Lc 11,1-4 - Mt 6,7-13 -- verwijzingen -- Lc 11,1 - Lc 11,2 - Lc 11,3 - Lc 11,4 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
11:2 eipen de autois otan proseuchèsthe legete pater agiasthètô to onoma sou elthetô è basileia sou  2 et ait illis cum oratis dicite Pater sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum       [2] Hij zei tegen hen: ‘Wanneer je bidt, zeg dan: Vader*, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome;  [2] Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader,* laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.  2 Hij zegt tot hen: wanneer ge in gebed gaat, zegt dan: Vader, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome!–    

7. pater (vader) . Verwijzing : patèr (vader), zie Lc 15,12 . Vocatief . In elf verzen bij Lucas . In vijf verzen richt Jezus zich tot God als 'Vader' :
(1) Lc 10,21 (dankgebed van Jezus) .
(2) Lc 11,2 (het Onzevader) . .
(9) Lc 22,42 (Jezus in Getsemane) .
(10) Lc 23,34 (vergevingswoorden bij de kruisiging) .
(11) Lc 23,46 (Jezus' laatste woorden) .
Bij de conceptie zegt de engel tot Maria : Daarom zal het kind heilig genoemd worden , zoon van God (Lc 1,35) . Bij de doop (Lc 3,21-22) zegt een stem uit de hemel : Gij zijt mijn zoon, mijn welbeminde , in wie ik welbehagen heb . In het verhaal van de verheerlijking (Lc 9,28-36) zegt een stem uit de wolk : Deze is mijn zoon , de uitverkorene . Luistert naar hem (Lc 9,35) . Jezus beleeft zijn relatie tot God als een vader-zoon relatie . Allerlei tegenstanders vermelden het zoonschap van Jezus : de duivel , een onreine geest . Bij de ondervraging van Jezus door de raad was het doorslaggevend getuigenis het antwoord van Jezus op de vraag : "U bent dus de zoon van God" (Lc 22,70) .


Lc 11,3 - Lc 11,3 - 194. Het Onze Vader - Lc 11,1-4 - Mt 6,7-13 -- verwijzingen -- Lc 11,1 - Lc 11,2 - Lc 11,3 - Lc 11,4 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
11:3 ton arton èmôn ton epiousion didou èmin to kath èmeran  3 panem nostrum cotidianum da nobis cotidie      [3] geef ons elke dag het nodige* brood  [3] Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.  3 ons nodige brood, geef ons dat dagelijks;   

Lc 11,4 - Lc 11,4 - 194. Het Onze Vader - Lc 11,1-4 - Mt 6,7-13 -- verwijzingen -- Lc 11,1 - Lc 11,2 - Lc 11,3 - Lc 11,4 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
11:4 kai afes èmin tas amartias èmôn kai gar autoi afiomen panti ofeilonti èmin kai mè eisenegkès èmas eis peirasmon 4 et dimitte nobis peccata nostra siquidem et ipsi dimittimus omni debenti nobis et ne nos inducas in temptationem       [4] en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is, en breng ons niet in beproeving*.’   [4] Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”’  4 en vergeef ons onze zonden, want ook zelf vergeven we al wie in de schuld staat bij ons; en breng ons niet in beproeving!    

194.1. Lc 11,1-2

194.1.1. kai egeneto (en het gebeurde) : Lc 5,1-11 / Lc 5,1-11 ; Lc 5,12-16 / Lc 5,12-16 ; Lc 5,17-26 / Lc 5,17-26 ; Lc 6,1 / Lc 6,1-5 ; Lc 6,6 / Lc 6,6-11 ; Lc 6,12 / Lc 6,12-16 ; Lc 9,18 / Lc 9,18-21 ; Lc 9,28 / Lc 9,28-36 ; Lc 9,29 / Lc 9,28-36 ; Lc 9,33 / Lc 9,28-36 ; Lc 9,37/ Lc 9,37-43a ; Lc 9,51 / Lc 9,51-56 - egeneto ... kai autos (het gebeurde ... en hij zelf ) :  Lc 5,1 / Lc 5,1-11 ;  Lc5,17 / Lc 5,17-26 ; Lc 9,51 / Lc 9,51-56 ; Lc 17,11  - Lc 17,11-19

194.1.2. proseuchomai (bidden) : - Lc 9,28-36 -

- hamartia (zonde) . Verwijzing: hamartia (zonde) , zie Lc 11,4 .
--- hamartiôn (van de zonden). Genitief meervoud van het zelfstandig naamwoord hamartia (zonde) . Hamartiôn (van de zonden) komt in 85 verzen in de bijbel voor; in 52 verzen in het O.T., in 32 verzen in het N.T. In 2 verzen bij Matteüs, In 3 verzen bij Lucas.
--- hèmartèka (ik heb gezondigd) . Actief perfectum eerste persoon enkelvoud van het werkwoord hamartanô (falen, zondigen) . In negentien verzen in de bijbel . Enkel in het O.T. : (4) 1 S 15,24 .
- hamartèsèi (je zoudt zondigen) . Conjunctief aorist derde persoon enkelvoud van het werkwoord hamartanô (falen, zondigen) . In twee verzen in de bijbel : Mt 18,15 en Lc 17,4 .

195. Gelijkenis van de aandringende vriend : Lc 11,5-8 - verwijzingen -

Lc 11,5 - Lc 11,5 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,6 - Lc 11,6 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,7 - Lc 11,7 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,8 - Lc 11,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               


196. Gebedsverhoring : Lc 11,9-13 // ( Mt 7,7-11 ) - verwijzingen -

Lc 11,9 - Lc 11,9 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,10 - Lc 11,10 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,11 - Lc 11,11 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,12 - Lc 11,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,13 - Lc 11,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               


197. Uitdrijving van een stomme demon : Lc 11,14 - verwijzingen -

Lc 11,14 - Lc 11,14 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

198. De Beëlzbubcontroverse : Lc 11,15-23 // ( Mc 3,22-27 ) // ( Mt 12,24-30 ) - verwijzingen -

 

Lc 11,15 - Lc 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,16 - Lc 11,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,17 - Lc 11,17 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,18 - Lc 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,19 - Lc 11,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,20 - Lc 11,20 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,21 - Lc 11,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,22 - Lc 11,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,23 - Lc 11,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

199. Terugkeer van de onreine geest : Lc 11,24-26 // Mt 12,43-45 - verwijzingen -

Lc 11,24 - Lc 11,24 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,25 - Lc 11,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

 

Lc 11,26 - Lc 11,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               


200. Zaligprijzing van Jezus'moeder : Lc 11,27-28 - verwijzingen -

Lc 11,27 - Lc 11,27 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,28 - Lc 11,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               


201. Het teken van Jona : Lc 11,29-32 // ( Mt 12,38-40.42.41 - verwijzingen -

 

Lc 11,29 - Lc 11,29 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,30 - Lc 11,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,31 - Lc 11,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,32 - Lc 11,32 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               


202. De lamp op de standaard : Lc 11,33 // Mt 5,15 - verwijzingen -

Lc 11,33 - Lc 11,33 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               


203. Het oog als het licht van het lichaam : Lc 11,34-36 // Mt 6,22-23 - verwijzingen -

Lc 11,34 - Lc 11,34 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,35 - Lc 11,35 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,36 - Lc 11,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

204. Rede tegen de farizeeën en wetgeleerden : Lc 11,37-54 - verwijzingen -

Lc 11,37 - Lc 11,37 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,38 - Lc 11,38 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,39 - Lc 11,39 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,40 - Lc 11,40 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,41 - Lc 11,41 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,42 - Lc 11,42 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,43 - Lc 11,43 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,44 - Lc 11,44 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,45 - Lc 11,45 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,46 - Lc 11,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,47 - Lc 11,47 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,48 - Lc 11,48 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,49 - Lc 11,49 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,50 - Lc 11,50 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,51 - Lc 11,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,52 - Lc 11,52 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,53 - Lc 11,53 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 11,54 - Lc 11,54 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

204. 1. Lc 11,37 : uitnodiging van Jezus op de maaltijd en zijn ingaan erop

Vers 7,36 bestaat uit twee delen, aangegeven door twee nevenschikkende zinnen : de uitnodiging van Jezus op een maaltijd door een Farizeeër (Lc 7,36a) en het ingaan op de uitnodiging door Jezus (Lc 7,36b). Hetzelfde thema en dezelfde structuur treffen we ook aan in Lc 11,37. Het is opmerkelijk dat zowel Lc 7,36 als Lc 11,37 32 lettergrepen bevatten. In Lc 14,1a is hetzelfde thema maar de structuur is omgekeerd. Jezus gaat naar het huis van een Farizeeër wellicht na een uitnodiging. Ook Lc 14,1a bevat 32 lettergrepen.

Lc 7,36a - Lc 7,36 - Lc 11,37a - Lc 11,37 - Lc 14,1 - Lc 14,1a -
  En de tôi lalèsai (tijdens het spreken echter)  
èrôta de (vroeg echter) erôtai (vraagt)  
tis (iemand) ... tôn farisaiôn (van de farizeeën) ... farizaios (een farizeeër) tinos tôn archôntôn tôn farisaiôn (van één van de leiders van de farizeeën)
auton (hem) auton (hem)  
hina (opdat) hopôs (opdat)  
fagèi (hij zou eten) aristèsèi ( aristaô : eten; de eerste maaltijd nemen (hij zou eten) sabbatôi fagein arton (op sabbat om brood te eten)
met'autou (met hem) par'autôi (bij hem)  
 kai (en)    
eiselthôn (binnengegaan)  eiselthôn (binnengegaan) de (echter)  kai egeneto en tôi elthein auton (en het gebeurde in het gaan )
eis ton oikon (in het huis)     eis oikon (naar het huis).... 
 kateklithè (lag hij aan) (kataklinô : aanliggen)  anepesen (lag hij aan) (anapiptô = )  
 115. De boetvaardige zondares : Lc 7,36-50 // ( Mc 14,3 ) // ( Mt 26,6-7 )  204. Rede tegen de farizeeën en wetgeleerden : Lc 11,37-54  230. Genezing van een waterzuchtige op sabbat : Lc 14,1-6

204.1.1. Lc 11,37a : uitnodiging van Jezus op een maaltijd

  Lc 7,36a - Lc 7,36a - Lc 11,37a - Lc 11,37a -
    En de tôi lalèsai (tijdens het spreken echter)
werkwoord èrôta de (vroeg echter) erôtai (vraagt)
onderwerp tis (iemand) ... tôn farisaiôn (van de farizeeën) ... farizaios (een farizeeër)
lijdend voorwerp auton (hem) auton (hem)
voegwoord van doel hina (opdat) hopôs (opdat)
werkwoord fagèi (hij zou eten) aristèsèi ( aristaô : eten; de eerste maaltijd nemen (hij zou eten)
bijwoordelijke bepaling met'autou (met hem) par'autôi (bij hem)
   115. De boetvaardige zondares : Lc 7,36-50 // ( Mc 14,3 ) // ( Mt 26,6-7 )  204. Rede tegen de farizeeën en wetgeleerden : Lc 11,37-54

Tijdens het gesprek nodigt een Farizeeër Jezus uit om bij hem te eten.
Jezus is wel vaker bij iemand te gast: een tollenaar, een bepaalde Farizeeër, een wetgeleerde, Martha en Maria, Zacheüs, enz.

Het begin van deze pericope roept natuurlijk onmiddellijk herinneringen op aan Lc 7,36a .

Het is verwonderlijk dat de zin niet begint met egeneto de (het gebeurde echter) of kai egeneto (en het gebeurde) gevolgd door en töi ... (terwijl ...) . Het gebruik van de (echter) zwakt de band met voorgaande pericope wat af. En ... tôi lalèsai (tijdens het spreken) legt dan wel weer de band met voorgaande pericope (Lc 11,29-36) en de aard van de tussenkomst (het gesprek). Lalèsai (spreken) staat in de infinitief aorist (verleden tijd) ; de vraag maakt een einde aan het gesprek waardoor het gesprek verleden tijd wordt; het gesprek zal wellicht later worden voortgezet (Lc 11,39-54).

erôtai : indicatief presens (onvoltooid tegenwoordige tijd) : vraagt. Woordvolgorde : werkwoord, lijdend voorwerp (auton = hem) , onderwerp : (farisaios : een farizeeër).
De bijwoordelijke bijzin van doel wordt ingeleid door hopôs of hina (opdat). Het werkwoord staat hier in de conjunctief. Aristèsèi : conjunctief aorist van aristaô : "ontbijten", een twaalfuurtje nemen, maaltijd nemen. ariston : ontbijt, twaalfuurtje . Woordvolgorde van de bijwoordelijke bijzin van doel : voegwoord, werkwoord, bijwoordelijke bepaling .

204.1.2. Lc 11,37b : Jezus gaat op de uitnodiging in.

De tweede zin van vers 37 is uiterst kort : het participium als bijstelling bij het onderwerp; het onderschikkend partikel de (echter) en het hoofdwerkwoord. Eiselthôn : participium aorist van eiserchomai : binnengaan. Anepesen : indicatief aorist van anapiptô : neerleggen.