COMMENTAAR OP HET LUCASEVANGELIE, TWAALFDE HOOFDSTUK , LC 12 -- Lc 12 - verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Overzicht van het lucasevangelie : Lc 1 - Lc 2 - Lc 3 - Lc 4 - Lc 5 - Lc 6 - Lc 7 - Lc 8 - Lc 9 - Lc 10 - Lc 11 - Lc 12 - Lc 13 - Lc 14 - Lc 15 - Lc 16 - Lc 17 - Lc 18 - Lc 19 - Lc 20 - Lc 21 - Lc 22 - Lc 23 - Lc 24 -
Tekstuitleg per perikope : - Lc 12,1 - Lc 12,2-7 - Lc 12,2-3 - Lc 12,4-5 - Lc 12,8-9 - Lc 12,10 - Lc 12,11-12 - Lc 12,13-15 - Lc 12,13b - Lc 12,16-21 - Lc 12,22-32 - Lc 12,33-34 - Lc 12,35-38 - Lc 12,39-40 - Lc 12,41-46 - Lc 12,47-48 - Lc 12,49-53 - Lc 12,54-56 - Lc 12,57-59 - Lc 12,2 -
Uitleg vers per vers : - Lc 12,1 - Lc 12,2 - Lc 12,3 - Lc 12,4 - Lc 12,5 - Lc 12,6 - Lc 12,7 - Lc 12,8 - Lc 12,9 - Lc 12,10 - Lc 12,11 - Lc 12,12 - Lc 12,13 - Lc 12,14 - Lc 12,15 - Lc 12,16 - Lc 12,17 - Lc 12,18 - Lc 12,19 - Lc 12,20 - Lc 12,21 - Lc 12,22 - Lc 12,23 - Lc 12,24 - Lc 12,25 - Lc 12,26 - Lc 12,27 - Lc 12,28 - Lc 12,29 - Lc 12,30 - Lc 12,31 - Lc 12,32 - Lc 12,33 - Lc 12,34 - Lc 12,35 - Lc 12,36 - Lc 12,37 - Lc 12,38 - Lc 12,39 - Lc 12,40 - Lc 12,41 - Lc 12,42 - Lc 12,43 - Lc 12,44 - Lc 12,45 - Lc 12,46 - Lc 12,47 - Lc 12,48 - Lc 12,49 - Lc 12,50 - Lc 12,51 - Lc 12,52 - Lc 12,53 - Lc 12,54 - Lc 12,55 - Lc 12,56 - Lc 12,57 - Lc 12,58 - Lc 12,59 -


Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS .
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
- prosechô (bijhebben, bijhouden), zie Lc 12,1 .
Bibliografie Lc 12,13-21
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het twaalfde hoofdstuk van het Lucasevangelie :
205. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Lc 12,1 // (Mt 16,6) // (Mc 8,15) - Lc 12,1 - Mt 16,5-12 - Mc 8,14-21 -
206. Belijden zonder vrees : Lc 12,2-7 // (Mt 10,26-31) - Lc 12,2-7 - Mt 10,26-31-
207. Belijdenis en verloochening : Lc 12,8-9 // (Mt 10,32-33) - Lc 12,8-9 -
208. Laster tegen de Mensenzoon en tegen de Geest : Lc 12,10 // (Mc 3,29) // Mt 12,32 - Lc 12,10 - Mc 3,28-30 - Mt 12,31-32 -
209. De Geest zorgt voor je verdediging : Lc 12,11-12 - Mt 10,17-23
210. Vermaning tegen hebzucht : Lc 12,13-15
211. Gelijkenis van de onverstandige rijke : Lc 12,16-21 - Lc 12,16-21 -
212. Aardse zorgen : Lc 12,22-32 // ( Mt 6,25-34 ) - Lc 12,22-32 - Mt 6,25-34 -
213. Een onuitputtelijke schat in de hemelen : Lc 12,33-34 // (Mt 6,19-21) - Lc 12,33-34 - Mt 6,19-21 -
214. De waakzame dienaren : Lc 12,35-38 - Lc 12,35-38 -
215. De waakzame huisheer : Lc 12,39-40 // (Mt 24,42-44) - Lc 12,39-40 - Mt 24,42-44 -
216. De trouwe en verstandige huishouder : Lc 12,41-46 //(Mt 24,45-51) - Lc 12,41-46 - Mt 24,45-51 -
217. De dienaar ter verantwoording geroepen : Lc 12,47-48 - Lc 12,47-48 -
218. Jezus'zending bron van verdeeldheid : Lc 12,49-53 - Mt 10,34-36
219. Tekenen des tijds : Lc 12,54-56 // (Mt 16,2-3) - Lc 12,54-56 - Mt 16,1-4 -
220. Verzoening en gerecht : Lc 12,57-59 // (Mt 5,25-26) - Lc 12,57-59 - Mt 5,25-26 -
 -
-

205. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Lc 12,1// (Mt 16,6) // (Mc 8,15) - Lc 12,1 - Mt 16,5-12 - Mc 8,14-21 - verwijzingen -

Lc 12,1 - Lc 12,1 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

episunagô : bijeendrijven (bij - een - drijven), opeenhopen (op - een), verzamelen (samen)
murias, -ados : 10.000 . Het is hier overdrachtelijk gebruikt: ontelbaar
Losse genitief : toen een ontelbare menigte zich opeenhoopte (zich verzamelde / te hoop liep) )
katapateô : neer-trappen , onder de voet lopen (zodat zij elkaar onder de voet liepen)
- prosechô (bijhebben, bijhouden). Zichzelf bijhouden , bij zich houden. Denk aan gauwdieven op straat : alert zijn voor, zich hoeden voor. Verwijzing : prosechô (bijhebben, bijhouden), zie Lc 12,1 . Hoed je voor het zuurdeeg: de allesdoordringende kracht, de energie die in het geheim werkt, de invloed die zich meester maakt van enz.
hupocrisis : hypcrisis = hypocrisie , huichelarij; onder het oordeel van , beoordeling, criterium,

206. Belijden zonder vrees : Lc 12,2-7 // (Mt 10,26-31) - Lc 12,2-7 - Mt 10,26-31 - verwijzingen -

1ste element 2de element 3de element 4de element 5de element 6de element 7de element 8ste element
Lc 12,2a - Lc 12,2-3 - Lc 12,2b Lc 12,2c Lc 12,2d Lc 12,3a Lc 12,3b Lc 12,3c Lc 12,3d
     kai (en)    anth'hôn (omwille van die dingen - daarom)    kai (en)  
ouden (niets) ho (wat)    ho (wat)  hosa (wat)    ho (wat)  
de (echter)              
         en tèi skotiai (in de duisternis)  en tôi fôti (in het licht)  pros to ous (in het oor)  
  ouk    ou (niet)        
sugkekalummenon estin (is helemaal bedekt) apokalufthèsetai (wat niet ontdekt zal worden)  krupton (verborgen) gnôsthèsetai (zal gekend / geweten worden) eipate (zegt)  akousthèsetai (zal gehoord worden)  elalèsate (fluistert)  kèruchthèsetai (zal verkondigd worden) epi tôn dômatôn (op de daken)
4 woorden; 11 lettergrepen 3 woorden; 9 lettergrepen 2 woorden; 3 lettergrepen 3 woorden, 6 lettergrepen 7 woorden; 12 lettergrepen 4 woorden; 9 lettergrepen 6 woorden; 10 lettergrepen 1 woord; 5 lettergrepen
206. Belijden zonder vrees : Lc 12,2-7 // (Mt 10,26-31)      Totaal : 12 woorden; 29 lettergrepen        18 woorden; 36 lettergrepen

tamieion : kamer ; doma (zie Latijnse domus) huis, dak van het huis
Lc 12,2-3 bestaat uit vier zinnen, telkens bestaande uit een hoofd- en een bijzin. Het bestaat dus uit acht onderdelen, elementen. Telkens is er een tegenstelling tussen de hoofdzin en de bijzin. In Lc 12,2 staat de hoofdzin voorop en volgt de bijzin. In Lc 12,3 staat de bijzin voorop en volgt de hoofdzin. In Lc 12,2 staat een dubbele ontkenning ouden... ou (niets... niet), dat een sterke positieve bevestiging geeft. De zin eindigt telkens met een futurum passief (toekomstige tijd passief).

Lc 12,2 - Lc 12,2 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 
Lc 12,3 - Lc 12,3 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 12,2 : ouden de sugkekalummenon estin ho ouk apokalufthèsetai (niets echter is (met iets) bedekt wat niet zal ontdekt worden)
kai krupton ho ou gnôsthèsetai (en verborgen wat niet zal geweten worden)
Bijna identiek is Mt 10,26 : Mt 10,26 -

Lc 12,2 bestaat uit twee nevenschikkende zinnen, die met elkaar verbonden zijn met het nevenschikkend voegwoord kai (en). De twee zinnen zijn mooi parallel opgebouwd : hoofdzin - bijzin ; onderwerp werkwoord, onderwerp werkwoord; ouden ... ho ouk (niets ... wat niet). sugkekalummenon ... apokalufthèsetai : gemeenschappelijk werkwoord is kaluptô (bedekken), telkens met een voorvoegsel sug- (met iets bedekken), apo- (ont-dekken). In de hoofdzin staat estin achter het perfectum deelwoord wellicht omdat anders de (echter) en estin (is) op elkaar zouden volgen. Bij de tweede nevenschikkende zin wordt ouden estin (niets is) verondersteld.

Lc 12,2 bestaat uit 7 + 5 = 12 woorden en 20 + 9 = 29 lettergrepen. Men vermoedt dat het partikel de (echter) en het voorvoegsel sug (van sun-) redactiewerk van Lucas is. Omdat ouden estin (niets is) in de tweede nevenschikkende zin verondersteld wordt, zou estin (is) vóór kekalummenon (verborgen) hebben gestaan. Zo zou het oorspronkelijke Q-woord zijn : ouden estin kekalummenon ho ouk apokalufthèsetai kai krupton ho ou gnôthèsetai : niets is bedekt wat niet ontdekt zal worden en verborgen wat niet geweten zal worden. M.a.w. alles komt uit en alles wordt gekend / geweten. Dan bestaat het gezegde uit 6 + 5 = 11 woorden en 18 (2 X 9) + 9 = 27 lettergrepen.
Zo'n gezegde is een algemene wijsheid en kan op verschillende situaties betrokken worden. In Lc 12,1 is de hypocrisie (de schijnheiligheid) van de Farizeeën de situatie. Het algemeen gezegde wordt aangehaald om de Farizeeën te ontmaskeren en geen vrees voor hen te hebben. Wie de Farizeeën in feite zijn, komt toch uit, zal toch geweten worden. Vandaar dat kleine partikeltje de (echter) , door mij weergegeven door 'toch'.

ouden (niets - oude hen = niet iets) komt in 10 verzen bij Matteüs voor. Als onderwerp met deze werkwoordvorm is het enig. Bij Lucas in 12 verzen. Als onderwerp met deze werkwoordvorm is het enig. Wel sterk gelijkend is Lc 18,34.
estin kekalummenon (is verborgen) hier in Mt 10,26 en 2X in 2 Cor 4,3. apokalèfthèsetai (zal geopenbaard worden) komt in 7 verzen in de bijbel voor; in 3 verzen bij Ezechiël, in 1 bij Hosea. In 3 verzen in het Nieuwe Testament: in 1 vers bij Matteüs, in 1 bij Lucas en in 1 in 2 Thes 2,8.
krupton (verborgen) komt in 6 verzen in de bijbel voor. In het O.T. in 2 vrezen, in het N.T. in Mt 10,26, in Mc 4,22, in Lc 8,17 en in Lc 12,2.
gnôsthèsetai (zal gekend worden) komt in 16 vrezen in de bijbel voor. In het O.T. in 12 verzen. In Mt 10,26, in Lc 12,2 en in 2 verzen in 1 Cor 14.

Lc 12,3 bestaat eveneens uit twee nevenschikkende zinnen, die elk bestaat uit een betrekkelijke bijzin en een hoofdzin. Na het algemene principe in Lc 12,2 volgt nu een concrete toepassing voor de leerlingen (tweede persoon meervoud in de bijzinnen; anth'hôn : daarom). De vier zinnen eindigen met het werkwoord, behalve in de laatste zin waar de bepaling het werkwoord nog versterkt. De werkwoorden in de hoofdzin staat in het futurum passief, zoals de werkwoorden van de bijzinnen in Lc 12,2. De twee zinnen komen als een algemene wijsheid over maar worden hier door Lucas op de leerlingen toegepast. De algemene wijsheid is : zeg aan iemand iets dat hij niet mag voortvertellen en hij zal het uitbazuinen; wat je onder vier ogen vertelt, zal uitgebazuind worden; wat je vertrouwelijk zegt, zal aan de grote klok gehangen worden. Zoals Jezus zullen de leerlingen wellicht in beperkte en besloten kring gebracht hebben. Maar die verkondiging krijgt wereldwijde weerklank. De toepassing van wat de leerlingen zeggen, vertellen, moet wellicht te maken hebben met de ontmaskering van de Farizeeën.
De verbinding van Lc 12,2 en Lc 12,3 stemt mooi met elkaar overeen: betrekkelijke bijzin - hoofdzin; futurum passief op het einde.

Een parallel van Lc 12,2 is te vinden in Lc 8,17
Lc 12,2a - Lc 12,2-3 - Lc 12,2b - Lc 12,2-3 - Lc 12,2c - Lc 12,2-3 - Lc 12,2d - Lc 12,2-3 - Lc 8,17a - Lc 8,16-17 - Lc 8,17b - Lc 8,16-17 - Lc 8,17c - Lc 8,16-17 - Lc 8,17d - Lc 8,16-17 -
     kai (en)          
ouden (niets) ho (wat)    ho (wat) ou (niet) ho (wat)  oude (noch)  ho (wat)
de (echter)       gar (immers)      
               
  ouk    ou (niet)   ou (niet)    ou mè (niet)
sugkekalummenon estin (is helemaal bedekt) apokalufthèsetai (wat niet ontdekt zal worden)  krupton (verborgen)  gnôsthèsetai (zal gekend worden) estin krupton (is verborgen) faneron genèsetai (openbaar zal worden)  apokrufon (verborgen)  gnôsthèi kai eis faneron elthèi (gekend wordt en in het openbaar komt)
206. Belijden zonder vrees : Lc 12,2-7 // (Mt 10,26-31)              

Een parallel van Lc 12,3 met Mt 10,26

Lc 12,3a - Lc 12,2-3 - Lc 12,3b - Lc 12,2-3 - Lc 12,3c - Lc 12,2-3 - Lc 12,3d - Lc 12,2-3 - Mt 10,26a - Mt 10,26-27 - Mt 10,26b - Mt 10,26-27 - Mt 10,26c - Mt 10,26-27 - Mt 10,20d - Mt 10,26-27 -  Ev. de Thomas, 33  
 anth'hôn (omwille van die dingen - daarom)    kai (en)       kai (en)   Ce que  
 hosa (wat)    ho (wat)   ho (wat)   ho (wat)      
                   
 en tèi skotiai (in de duisternis)  en tôi fôti (in het licht)  pros to ous (in het oor)       eis to ous (in het oor)      
                   
eipate (zegt)  akousthèsetai (zal gehoord worden)  elalèsate (fluistert)  kèruchthèsetai (zal verkondigd worden) epi tôn dômatôn (op de daken) legô (ik zeg) eipate (zegt - het) akouete (hoort)  kèruxate (verkondigt het) epi tôn dômatôn (op de daken) tu entends   dis-le (zeg het )  proclame-le (verkondig het)
        humin (jullie)          
        en tèi skotiai (in de duisternis) en tôi fôti (in het licht)     d'une oreille   a une autre oreille (aan een ander oor) (sur les toits (op de daken)
7 woorden; 12 lettergrepen 4 woorden; 9 lettergrepen 6 woorden; 10 lettergrepen 1 woord; 5 lettergrepen            
       18 woorden; 36 lettergrepen            

 

Lc 12,4 - Lc 12,4 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 12,5 - Lc 12,5 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

206.2. Lc 12,4-5

Lc 12,4a - Lc 12,4-5 - Lc 12,5a Lc 12,5c
    nai (ja)
legô (ik zeg) hupodeixô (ik zal aanwijzen) legô (ik zeg)
de (echter)    
humin tois filois mou (jullie, mijn vrienden) humin (jullie) humin (jullie)
   tina (wie)  touton (die)
  fobèthète (jullie moeten vrezen)  fobèthète (jullie moeten vrezen) 
  fobèthète (jullie moeten vrezen)   
mè fobèthète ... (vreest niet)    
 206. Belijden zonder vrees : Lc 12,2-7 // (Mt 10,26-31)    
Lc 12,6 - Lc 12,6 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 12,7 - Lc 12,7 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

207. Belijdenis en verloochening : Lc 12,8-9 // (Mt 10,32-33)

Lc 12,8 - Lc 12,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 12,9 - Lc 12,9 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 Mc 8,38a - Mc 8,36-38 - Mc 8,38b      Lc 12,8b  Lc 12,8c  Lc 12,9a Lc 12,9b     
  kai (ook)       kai (ook)        
hos gar ean (als iemand immers) ho huios tou anthrôpou (de mensenzoon)      pas hos an ho huios tou anthrôpou (de mensenzoon)  ho de      
epaischunthèi (zich zou schamen)  epaischunthèsatai (zal zich schamen)       homologèsèi  homologèsei  arnèsamenos  aparnèthèsetai    
me (over mij) kai tous emous logous(en over mijn woorden) auton (over hem)      en emoi  en autôi me       
en tèi geneai tautèi tèi moichalidi kai hamartôloi (in dit overspelig en zondig geslacht  hotan elthèi en tèi doxèi tou patros autou (wanneer hij komt in de heerlijkheid van de vader      emprosthen tôn anthrôpôn emprosthen tôn aggelôn tou theou   enôpion tôn anthrôpôn  enôpion tôn aggelôn tou theou     
  meta tôn aggelôn tôn hagiôn (met de heilige engelen)                  
                   
                   
                   

208. Laster tegen de Mensenzoon en tegen de Geest : Lc 12,10 // (Mc 3,29) // Mt 12,32

Lc 12,10 - Lc 12,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

209. De Geest zorgt voor je verdediging : Lc 12,11-12 - Lc 12,11-12 - Mt 10,17-23 -- Lc 12 - verwijzingen -- Lc 12,11 - Lc 12,12 -

Lc 12,11 - Lc 12,11 : 209. De Geest zorgt voor je verdediging : Lc 12,11-12 - Mt 10,17-23 -- Lc 12 - verwijzingen -- Lc 12,11 - Lc 12,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:11 otan de eisferôsin umas epi tas sunagôgas kai tas archas kai tas exousias mè merimnèsète pôs | [è ti] | è ti | apologèsèsthe è ti eipète  11 cum autem inducent vos in synagogas et ad magistratus et potestates nolite solliciti esse qualiter aut quid respondeatis aut quid dicatis   Wanneer ze jullie binnenbrengen voor de synagogen en de overheden en de autoriteiten, maak je geen zorgen hoe of met wat je je zult verdedigen .    [11] Als ze jullie voor synagogen, overheden en gezagsdragers leiden, maak je dan geen zorgen over hoe je je zult verdedigen of wat je zult zeggen;  [11] Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen,  11 maar wanneer ze u zullen binnenbrengen bij hun vergaderingen en de overheden en de gezagsdragers, weest niet bezorgd hoe of waarmee ge u zult verdedigen of wat ge moet zeggen;    

Lc 12,12 - Lc 12,12 : 209. De Geest zorgt voor je verdediging : Lc 12,11-12 - Mt 10,17-23 -- Lc 12 - verwijzingen -- Lc 12,11 - Lc 12,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:12 to gar agion pneuma didaxei umas en autè tè ôra a dei eipein 12 Spiritus enim Sanctus docebit vos in ipsa hora quae oporteat dicere   de heilige geest immers zal jullie leren op hetzelfde uur wat je moet zeggen .     12] want* de heilige Geest zal jullie op dat ogenblik leren wat je moet zeggen.’  [12] want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.’  12 want de heilige Geest zal u in dat uur leren wat ge moet zeggen!    

210. Vermaning tegen hebzucht : Lc 12,13-15 -- Lc 12,13-15 -- Lc 12 - verwijzingen -- Lc 12,13 - Lc 12,14 - Lc 12,15 -

  Lc 12,13a Lc 12,13b Lc 12,13 Lc 12,14a Lc 12,14b Lc 12,14 Lc 12,15a Lc 12,15b Lc 12,15
woorden 7 10 17 4 9 13 4 20 24
lettergrepen 10 24 34 6 18 24 6 43 49

Totaal aantal woorden : 54 . Totaal aantal lettergrepen: 107 (54 X 2 = 108) . De inleidingen (Lc 12,13a.14a.15a) bevatten 7 + 4 + 4 = 15 woorden of 10 + 6 + 6 = 22 lettergrepen. Het verzoek van de man bevat 10 woorden of 24 lettergrepen. De woorden van Jezus bevatten 29 woorden of 61 lettergrepen.

Deze korte pericope (Lc 12,13-15) onderbreekt de redevoering van Jezus (Lc 12,1-40) .

Lc 12,13a (iemand uit het volk ) Lc 12,14a (Jezus) Lc 12,15a (Jezus)
  ho (hij)  
  de (echter)  
eipen (hij zei) eipen (zei) eipen (hij zei)
de (echter)   de (echter)
tis ek tou ochlou (iemand uit het volk)    
autôi (hem) autôi (tot hem) pros autous (tot hen)
210. Vermaning tegen hebzucht : Lc 12,13-15 210. Vermaning tegen hebzucht : Lc 12,13-15 210. Vermaning tegen hebzucht : Lc 12,13-15  

Uit het bovenstaand overzichtje blijkt duidelijk dat de tekst uit drie delen bestaat , telkens ingeleid door een inleidingsformule . In Lc 12,13 doet iemand een verzoek aan Jezus om aan zijn broer te zeggen dat hij de erfenis zou delen . In Lc 12,14 ontwijkt Jezus een antwoord te geven , waarbij hij gebruik maakt van het bijbelcitaat Ex 2,14 : Wie heeft mij aangesteld tot beoordelaar en verdeler over jullie ? Het woord meritès (verdeler) is wellicht gekozen onder invloed van merisasthai : merizô : delen; mediaal : iets met iemand delen; meris : deel ; meritès : verdeler. Daarna richt Jezus zich tot een ruimer publiek. Hij waarschuwt voor hebzucht (pleonexia : pleon - echô : meer hebben, het meer willen hebben) . Want ook al heeft iemand overvloed , zijn leven is niet afhankelijk van zijn bezittingen . Deze laatste zin kan zowel slaan op degene die de erfenis niet wil delen als de broer die zijn deel opeist . Bij beide broers kan hun houding het gevolg van hebzucht zijn . Jezus overstijgt de situatie waarbij de verzoeker zich onrechtvaardig behandeld weet en waarbij Jezus de ander tot rechtvaardigheid had kunnen aanzetten . Jezus heeft wel andere zorgen dan een erfenisbemiddelaar te zijn . Hij is op weg naar Jeruzalem . Hij verlangt ernaar dat het koninkrijk van God kome . Hij pleit ervoor dat de erfgenamen zich niet door hebzucht laten leiden .
De verdeling van de erfenis is geregeld door de wetten van Mozes en betreffen de periode waarin men in het beloofde land woont . Mozes echter is nooit het beloofde land ingetrokken . Hij was wel de leider om het volk uit Egypte te verlossen en naar het beloofde land te leiden . Het beroep op een citaat uit Exodus maakt duidelijk dat Jezus de nieuwe Mozes is . Hij is de leider en verlosser van het nieuwe volk van God . Hij is op weg naar zijn ten-hemel-opneming ; hij beleeft zijn exodus . Bezit , vooral onroerend goed , kluistert de mens aan een bepaalde plaats . Hij kan dan niet op weg gaan . Bezit kan de mens ook kluisteren aan de aarde , aan het leven hier , waardoor geen plaats is voor een leven hierna . Het erfdeel dat Jezus aan zijn leerlingen zal geven , is het eeuwig leven , niet een bezit .
De indeling van de tekst in drie delen werd ingegeven door de inleidingsformule , gevolgd door een uitspraak . Het tweede woord is telkens het partikel de (echter) . In de inleiding van de eerste zin tis ek tou ochlou (iemand uit het volk) (Lc 12,13a) worden de bestemmelingen in Lc 12,14a : autôi (aan hem) en Lc 12,15a : pros autous (tot hen) nl. het volk, voorbereid .

Lc 12,13 - Lc 12,13 : 210. Vermaning tegen hebzucht - Lc 12,13-15 -- Lc 12 - verwijzingen -- Lc 12,13 - Lc 12,14 - Lc 12,15 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Hier gaat het om een geschil tussen twee broers en Jezus wordt als pleiter (advocatus) van de ene broer gevraagd . In het verhaal van Martha en Maria (Lc 10,38-42) gaat het om twee zussen bij de ontvangst van Jezus . In dit verhaal gaat het om verdelen en een verdeler . In het verhaal van Martha en Maria is er sprake van het betere deel . Dat heeft betrekking op Maria die naar Jezus luistert . In dit verhaal gaat het om bezittingen .

Lc 12,13b Lc 10,40 
didaskale (leermeester)  
eipe (zeg) eipon oun (zeg bijgevolg) 
tôi adelfôi mou (aan mijn broer) autèi (aan haar)  
+ infinitiefzin hina (zodat) ...  + doelzin
210. Vermaning tegen hebzucht : Lc 12,13-15   193. Maria en Marta : Lc 10,38-42

 

Lc 12,14 - Lc 12,14 : 210. Vermaning tegen hebzucht - Lc 12,13-15 -- Lc 12 - verwijzingen -- Lc 12,13 - Lc 12,14 - Lc 12,15 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

210.3. Lc 12,14b : het antwoord van Jezus

Ex 2,14 = Hnd 7,27 - Ex 2,11-22 - - Hnd 7,1-53 - Lc 12,14 - Lc 12,13-15 -
  anthrôpe (mens)
Tís (Wie) Tís (Wie)
se (u) me (mij)
katestèsen (heeft aangesteld) katestèsen (heeft aangesteld)
archonta (tot leider) kritèn (tot beoordeelaar)
kai (en) kai (en)
dikastèn (rechter) meristèn (verdeler)
ef'èmôn (over ons) ef'humôn (over u)
 Ex 2,11-22 : Mozesvlucht naar Midjan  210. Vermaning tegen hebzucht : Lc 12,13-15

.katestèsen : aorist van kathistèmi : aanstellen
De wijze waarop Jezus op het verzoek van de man reageert, vinden we terug in Lc 22,58.60 waar Petrus reageert op de aantijging dat hij tot de kring van Jezus behoort.
De reactie van Jezus gaat terug op Ex 2,14. In het verhaal van Ex 2,11-15 doodt Mozes een Egyptenaar nadat deze een Hebreeër had neergeslagen. 's Anderendaags wil Mozes tussenkomen tussen twee twistende Hebreeën. Degene die ongelijk heeft, roept Mozes ter verantwoording en zegt: "Wie heeft jou als heer en rechter over ons aangesteld?" Het gevolg ervan is dat Mozes de zaak onbeslecht laat. De situaties van het verhaal van Mozes en van het verhaal van het lucasevangelie zijn zeer verschillend. De gelijkenis bestaat erin dat er een dispuut bestaat tussen twee broers over de verdeling van de erfenis. Degene die zich onrechtvaardig behandeld weet, roept de hulp in van Jezus. Jezus echter citeert uit het Exodusverhaal om bij de erfeniszaak van de de twee twistende broers niet tussenbeide te komen.
- Cuvelier, Ferdinand . Titel: Jezus mysticus : naar het herontdekte Tomas-evangelie / vert. en toegel. door Ferdinand Cuvelier . Uitgave: Kapellen : DNB-Pelckmans . Haarlem : Gottmer . Jaar: cop. 1990 . Opbouw: 22 cm - 190 p. Illustraties: fig . Referentie: Met lit. opg . Classificatie: 227.7 (SISO) . 3 Godsdienst, godgeleerdheid (UNESCO) . 631 (NUGI) . Trefwoord: Thomasevangelie; verklaringen . Mystiek ; religie . Identificatie: (ISBN) 90 2891 543 5 - blz.141 : "Een man zei : Spreek tot mijn broers zodat zij de goederen van mijn vader met mij delen. Hij zei hem : Och mens, wie heeft van mij een verdeler gemaakt? Hij keerde zich naar zijn leerlingen . Hij zei hen : Ben ik een verdeler? "
Het Thomasevangelie werd in 1945 gevonden te Nag Hammadi (Zuid-Egypte) . Naar alle waarschijnlijkheid is dit Thomasevangelie ouder en Jezus-getrouwer dan alle andere evangelies.

Lc 12,15 - Lc 12,15 : 210. Vermaning tegen hebzucht - Lc 12,13-15 -- Lc 12 - verwijzingen -- Lc 12,13 - Lc 12,14 - Lc 12,15 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

211. Gelijkenis van de onverstandige rijke : Lc 12,16-21

Lc 12,16 - Lc 12,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 12,17 - Lc 12,17 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 12,18 - Lc 12,18 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 12,19 - Lc 12,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 12,20 - Lc 12,20 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 12,21 - Lc 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

Blijkbaar wordt iemand die welstand beleeft en ervoor de nodige maatregelen neemt, afgestraft. Het foutieve lijkt erin gelegen dat de man met aardse schatten bezig was.
De tegenstelling tussen Jezus en deze man is frappant. Volgens Lc 9,51 zijn Jezus'dagen geteld. Volgens Lc 12,16-21 lijkt het broodje van de rijke gebakken en zou hij op twee oren mogen slapen. In het licht van de komende eindtijd zouden alle gedachten en inspanningen moeten gericht zijn op die eindtijd. Dat doet de rijke man echter niet.
Wie bezittingen heeft, wordt aangeraden, ze te verkopen en de opbrengst ervan aan de armen te geven. Jezus en zijn leerlingen werden o.a. onderhouden door vrouwen die hem volgden vanaf Galilea. Het wordt de mensen aanbevolen schatten voor de hemel te verzamelen. Maar wat betekent dat? En is die hemel, dat eeuwig leven, dan door allerlei goede werken te verwerven?

Lc 12,16a Lc 12,17a Lc 12,18a Lc 12;19 Lc 12,20a
eipen (hij zei) kai dielogizeto (en hij overlegde) kai eipen (en hijzei) kai erô (en ik zal zeggen) eipen de (hij zei)
de (echter)       de (echter)
 parabolèn (een parabel)        
pros autous (tot hen) en heautôi (in zichzelf)   tèi psuchèi (tot mezelf) autôi (aan hem)
 legôn (zeggende) legôn (zeggende)     ho theos (God)
211. Gelijkenis van de onverstandige rijke : Lc 12,16-21 - Lc 12,16-21          

 

Lc 12,17 Lc 12,18
kai dielogizeto en heautôi legôn (en hij overlegde bij zichzelf zeggende) kai eipen (en hij zei)
tí poièsô (wat zal ik doen) touto poièsô (dit zal ik doen)
hoti ouk echô pou (omdat ik geen plaats heb waar) kathelô mou tas apothèkas kai meizonas oikodomèsô (afbreken zal ik mijn voorraadschuren en ik zal grotere bouwen)
sunaxô (ik zal vergaren) kai sunaxô ekei (en ikzal daar verzamelen)
tous karpous mou (mijn vruchten) panta ton siton kai ta agatha mou (geheel mijn oogst en al mijn goederen)
211. Gelijkenis van de onverstandige rijke : Lc 12,16-21 - Lc 12,16-21    

De vraag van een bepaalde wetgeleerde (Lc 10,25-37) - en van de rijke overste (Lc 18,18-23) - luidde : Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Het antwoord in het verhaal van de wetgeleerde is : God beminnen boven alles en je naaste helpen als jezelf. De rijke overste onderhoudt alle wettelijke verplichtingen. Jezus raadt hem aan alles te verkopen, het aan de armen te geven en hem te volgen.
De vraag van de onverstandige rijke "Wat zal ik doen?" laat de vraag van de wetgeleerde en van de rijke overste meetrillen. De man had alles kunnen verkopen, het aan de armen geven en Jezus kunnen volgen.

Lc 12,15a Lc 12,16a
eipen (hij zei) eipen (hij zei)
de (echter) de (echter)
   parabolèn (een parabel)
pros autous (tot hen) pros autous (tot hen)
   legôn (zeggende)
 210. Vermaning tegen hebzucht : Lc 12,13-15 - Lc 12,13-15 - 211. Gelijkenis van de onverstandige rijke : Lc 12,16-21 - Lc 12,16-21  

Het verhaal van de onverstandige rijke (Lc 12,16-21) gelijkt in opbouw op dat van de onrechtvaardige rentmeester. Wat doet de rentmeester met het bezit dat bij de anderen belegd is? Hij vermindert hun schuld. Daardoor worden de schuldenaars wat minder arm en de schuldeiser wat minder rijk en worden de bezittingen wat beter verdeeld. De onrechtvaardige rentmeester geeft op een onrechtvaardige wijze een deel van het bezit van zijn meester weg.

Lc 15,11 - Lc 15,11-32 - Lc 16,1 - Lc 16,1-9 - Lc 12,16 - Lc 12,16-21 -
eipen de (hij zei echter) elegen de kai pros tous mathètas (hij zei echter ook tot zijn leerlingen) eipen de parabolèn pros autous legôn (hij zei echter een parabel tot hen zeggende)
anthrôpos tis (een bepaalde mens) anthrôpos tis èn plousios (een bepaalde mens was rijk) anthrôpoutinos plousiou (van een bepaalde rijke mens)...
eichen duo huious (had twee zonen)... hos eichen oikonomon (die had de economie - huishouden - beheer)  
kai ekei dieskorpisen tèn ousian autou (en daar verkwiste hij zijn bezit) hôs diaskorpizôn ta huparchonta autou (als verkwistende zijn goederen)  
  3. eipen de en heautôi ho oikonomos (de beheerder echter zei bij zichzekf) kai dielogizeto en heautôi legôn (hij overlegde bij zichzelf zeggende)
  tí poièsô hoti (wat zal ik doen want...) tí poièsô hoti (wat zal ik doen want...)
   uitvoering  uitvoering
 240. Gelijkenis van de verloren zoon : Lc 15,11-32 241. Gelijkenis van de onrechtvaardige huishouder : Lc 16,1-9    211. Gelijkenis van de onverstandige rijke : Lc 12,16-21

euforeô : goed dragen, vruchtbaar zijn. Van een bepaalde rijke mens was het land vruchtbaar.
Wat moet ik doen ? vinden we terug bij de prediking van Johannes de Doper , Jezus, Petrus en Paulus.

Lc 3,8 - Mt 3,7-10 - Lc 3,7-9 - Lc 3,10-11 - Lc 3,10-14 - Lc 3,12-13 Lc 3,14

Mc 10,17 // Mt 19,16 // Lc 18,18 - Mc 10,17-22 - Mt 19,16 // Mc 10,17 // Lc 18,18 - Mt 19,16-22 - Lc 18,18 // Mc 10,17 // Mt 19,16 - Lc 18,18-23 - Lc 10,25 - Lc 10, 25-28 - Hnd 2,37 - Hnd 2,14-40 - Hnd 9,6 - Hnd 9,1-22 - Hnd 16,30  - Hnd 16,11-40 - Hnd 22,10 - Hnd 21,37-22,21

 

Lc 12,19

  Mc 10,17-22 - Mc 10,17-22 -

Lc 18,18-23 - Lc 18,18-23   Lc 12,33 - Lc 12,33-34 -
  21.  hen se usterei (één ding ontbreekt jou)...  eti hen soi leipei (nog één ontbreekt jou)    
   hupage, ... ga      
psuchè, echeis polla agatha keimena eis etè polla (man, je hebt vele goederen liggen voor vele jaren  hosa echeis pôlèson...(verkoop wat je bezit) panta hosa echeis... (verkoop alles wat je bezit)    pôlèsate ta huparchonta humôn (verkoopt jullie bezittingen)
   kai hekseis thèsauron en ouranôi (en jij zult hebben een schat in de hemel).  kai hekseis thèsauron en tois ouranois (en jij zult hebben een schat in de hemelen).    thèsauron anekleipton en tois ouranois (een onontbeerkbare schat in de hemelen)
211. Gelijkenis van de onverstandige rijke : Lc 12,16-21 - Lc 12,16-21     268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 // Mt 19,16-22 // Lc 18,18-23 - Mc 10,17-22 -- Mt 19,16-22 - Lc 18,18-23      213. Een onuitputtelijke schat in de hemelen : Lc 12,33-34 // (Mt 6,19-21)

 

Lc 3,11b1 - Lc 3,11b -  Lc 3,11b2 - Lc 3,11b -  Mc 10,21 - Mc 10,17-22 -  Mt 19,21 - Mt 19,16-22 -  Lc 18,22 - Lc 18,18-23 - Mc 10,22 + Mt 19,22 - Mc 10,17-22 - - Mt 19,16-22 - Lc 18,23 - Lc 18,18-23 - Lc 12,33 - Lc 12,33-34 - Lc 10,28  - Lc 10, 25-28 -  Lc 10,37 - Lc 10,29-37 -

212. Aardse zorgen : Lc 12,22-32 // ( Mt 6,25-34 )

 Lc 12,1 Lc 12,22                  
                     
 èrxato legein (hij begon te spreken) eipen (hij zei)                  
  de (echter)                  
 pros tous mathètas (autou) (tot zijn leerlingen) pros tous mathètas (autou) (tot zijn leerlingen)                  
                     
 205. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Lc 12,1 // (Mt 16,6) // (Mc 8,15) - Lc 12,1                    
                     
                     
                     
Lc 12,22 - Lc 12,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:22 eipen de pros tous mathètas [autou*] dia touto legô umin mè merimnate tè psuchè ti fagète mède tô sômati | [umôn] | | ti endusèsthe  22 dixitque ad discipulos suos ideo dico vobis nolite solliciti esse animae quid manducetis neque corpori quid vestiamini      [22] Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Daarom zeg Ik jullie: maak je niet bezorgd over wat je zult eten om in leven te blijven, of over de kleding voor je lichaam.   [22] Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Om deze reden zeg ik tegen jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken.  22 ¶ Hij zegt tot zijn leerlingen: daarom zeg ik u: weest niet bezorgd voor lijf–en–ziel wat ge zult eten, of voor het lichaam wat ge moet aantrekken;   

Lc 12,23 - Lc 12,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:23 è gar psuchè pleion estin tès trofès kai to sôma tou endumatos  23 anima plus est quam esca et corpus quam vestimentum     [23] Want het leven is meer dan het eten, en het lichaam meer dan de kleding.   [23] Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding.   23 want lijf–en–ziel is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleren;    

Lc 12,24 - Lc 12,24 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:24 katanoèsate tous korakas oti ou speirousin oude therizousin ois ouk estin tameion oude apothèkè kai o theos trefei autous posô mallon umeis diaferete tôn peteinôn  24 considerate corvos quia non seminant neque metunt quibus non est cellarium neque horreum et Deus pascit illos quanto magis vos pluris estis illis      [24] Kijk eens naar de kraaien: ze zaaien niet en ze oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer of schuur; God geeft ze te eten. En hoe groot is niet het verschil tussen jullie en deze vogels!   [24] Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels!   24 let op de raven, omdat ze niet zaaien en niet oogsten; voor hen is er geen binnenkamer of voorraadschuur, en God voedt ze wél!–    

Lc 12,25 - Lc 12,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:25 tis de ex umôn merimnôn dunatai epi tèn èlikian autou prostheinai pèchun 25 quis autem vestrum cogitando potest adicere ad staturam suam cubitum unum      [25] Wie van jullie kan met al zijn zorgen zijn leven ook maar een el verlengen?   [25] Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen?  25 hoeveel te meer gaat gij de vogels te boven!– wie van u kán het: door bezorgd zijn aan zijn lengte een el toevoegen?–    

 

Lc 12,26 - Lc 12,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:26 ei oun oude elachiston dunasthe ti peri tôn loipôn merimnate  26 si ergo neque quod minimum est potestis quid de ceteris solliciti estis      [26] Als jullie tot zoiets kleins niet in staat zijn, waarom maak je je dan bezorgd over de rest?  [26] Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest?  26 als ge dan het minste al niet kunt, wat maakt ge u dan zorgen over het overige?–   

Lc 12,27 - Lc 12,27 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:27 katanoèsate ta krina pôs auxanei ou kopia oude nèthei legô de umin oude solomôn en pasè tè doxè autou periebaleto ôs en toutôn  27 considerate lilia quomodo crescunt non laborant non nent dico autem vobis nec Salomon in omni gloria sua vestiebatur sicut unum ex istis      [27] Kijk eens hoe de bloemen groeien: ze werken niet en spinnen niet; toch, zeg Ik jullie, was zelfs Salomo met al zijn pracht en praal niet zo mooi gekleed als een van deze bloemen.  [27] Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.  27 let op de leliën, hoe ze niet spinnen en niet weven; ik zeg u: zelfs niet Salomo in al zijn glorie kreeg iets omgeworpen als de eerste de beste van hen;    

 

Lc 12,28 - Lc 12,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:28 ei de en agrô ton chorton onta sèmeron kai aurion eis klibanon ballomenon o theos outôs amfiezei posô mallon umas oligopistoi   28 si autem faenum quod hodie in agro est et cras in clibanum mittitur Deus sic vestit quanto magis vos pusillae fidei       [28] Als God dit veldgewas, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer zal Hij dan jullie kleden, jullie met je klein geloof.  [28] Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?  28 als God het gras dat vandaag op de akker staat en morgen in de oven wordt geworpen zó omkleedt, hoeveel te meer dan u, klein–gelovigen!–    

 

Lc 12,29 - Lc 12,29 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:29 kai humeis mè zèteite ti fagète kai ti piète kai mè meteôrizesthe   29 et vos nolite quaerere quid manducetis aut quid bibatis et nolite in sublime tolli       [29] Houd toch eens op te zoeken naar wat je zult eten en wat je zult drinken. Maak je niet langer ongerust.  [29] Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen.  29 gij, zoekt niet naar wat ge moet eten en wat ge moet drinken, en weest niet verontrust;    

Lc 12,30 - Lc 12,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:30 tauta gar panta ta ethnè tou kosmou epizètousin umôn de o patèr oiden oti chrèzete toutôn   30 haec enim omnia gentes mundi quaerunt Pater autem vester scit quoniam his indigetis      [30] Want naar zulke dingen zijn alle volken van de wereld op zoek, maar jullie Vader weet dat je dat nodig hebt.  [30] De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt.  30 want dat alles zoeken de volkeren der wereld; maar van u weet de Vader dat ge dat nodig hebt;    

Tekstuitleg van Lc 12,30

Jezus spoorde zijn leerlingen aan zich geen zorgen om het levensnoodzakelijke te maken . Want uw Vader weet dat gij die dingen nodig hebt. God weet dat die dingen allen nodig hebben . De enen zijn zich ervan bewust dat God de Vader voor deze dingen zal zorgen , en hoeven zich dus hieromtrent geen zorgen te mqken . De anderen zijn zich er niet van bewust dat God voor deze dingen zal zorgen . Ze moeten er dus zelf voor zorgen , want ze zijn levensnoodzakelijk . De volken streven geen verkeerde dingen na . Ze zijn van mening dat ze daar zelf wel kunnen voor zorgen . Ze zijn zich er niet van bewust dat God de hoofdrolspeler is . De leerlingen moeten zich niet gedragen alsof ze niet geloven in God .

Lc 12,31 - Lc 12,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:31 plèn zèteite tèn basileian autou kai tauta prostethèsetai umin   31 verumtamen quaerite regnum Dei et haec omnia adicientur vobis      [31] Nee, zoek zijn koninkrijk, dan krijg je die dingen erbij.  [31] Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.  31 zoekt liever zijn koninkrijk, en dat alles zal u erbij worden geschonken;   

Lc 12,32 - Lc 12,32 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:32 mè fobou to mikron poimnion oti eudokèsen o patèr umôn dounai umin tèn basileian   32 nolite timere pusillus grex quia conplacuit Patri vestro dare vobis regnum       [32] Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken.  [32] Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.  32 vrees niet, klein kuddeke; want het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te geven!–    

 

213. Een onuitputtelijke schat in de hemelen : Lc 12,33-34 // (Mt 6,19-21)

Lc 12,33 - Lc 12,33 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 12,34 - Lc 12,34 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

213.1. Lc 12,33a : bezitloosheid

Lc 3,11b1 - Lc 3,11b -  Lc 3,11b2 - Lc 3,11b -  Mc 10,21 - Mc 10,17-22 -  Mt 19,21 - Mt 19,16-22 -  Lc 18,22 - Lc 18,18-23 - Mc 10,22 + Mt 19,22 - Mc 10,17-22 - - Mt 19,16-22 - Lc 18,23 - Lc 18,18-23 - Lc 12,33 - Lc 12,33-34 - Lc 10,28  - Lc 10, 25-28 -  Lc 10,37 - Lc 10,29-37 -
    kai (en)                
ho echoon (wie heeft)  ho echoon (wie heeft) hosa echeis ( wat jij hebt)    panta hosa echeis ( al wat jij hebt)   èn gar echôn (hij was immers hebbende)  èn gar (hij was immers)      
duo chitônas (twee lijfrokken)  brômata (voedsel)        ktèmata polla (vele bezittingen)  plousios sfodra (geweldig rijk)      
    ) pôlèson (verkoop het)   pôlèson sou ta huparchonta (verkoop jouw bezittingen) pôlèson (verkoop het)       pôlèsate ta huparchonta humôn (verkoopt jullie bezittingen)    
metadotô (overhandige het)  homoiôs poieitô (doet evenzo) kai dos (en geef het)    kai dos (en geef het) kai diados (en verdeel het)        kai dote eleèmosunèn (en geeft aalmoes)  touto poiei (doet dit)  kai su poiei homoiôs (en doe jij evenzo)
tôi mè echonti (aan de niet hebbende)   tois ptôchois (aan de armen)    ptôchois (aan de armen) ptôchois (aan armen)            
     kai hexeis thèsauron en ouranôi (en je zult hebben een schat in de hemel) kai hexeis thèsauron en ouranois (en je zult hebben een schat in de hemelen   kai hexeis thèsauron en toisouranois (en je zult hebben een schat in de hemelen)      thèsauron anekleiton en tois ouranois (een onontbreekbare schat in de hemelen)  kai zèsèi (en jij zult leven)  
 15. Catechese van Johannes de Doper voor verschillende standen : Lc 3,10-14  15. Catechese van Johannes de Doper voor verschillende standen : Lc 3,10-14  268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 // Mt 19,16-22 // Lc 18,18-23  268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 // Mt 19,16-22 // Lc 18,18-23  268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 // Mt 19,16-22 // Lc 18,18-23  268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 // Mt 19,16-22 // Lc 18,18-23  268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 // Mt 19,16-22 // Lc 18,18-23  213. Een onuitputtelijke schat in de hemelen : Lc 12,33-34 // (Mt 6,19-21) 191. Vraag naar het grootste gebod : Lc 10,25-28 // (Mc 12,28-34) // (Mt 22,34-40)  192. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan : Lc 10,29-37

Opnieuw wordt gepleit voor het afstand doen van bezittingen . Wanneer je op weg bent naar Jeruzalem , waar de totale ommekeer zal gebeuren , is gebondenheid aan huis , grond , enz... een belemmering . In voorgaande verzen pleitte Jezus ervoor niet bekommerd te zijn om wat ze zouden eten of drinken . Jezus en zijn leerlingen konden rekenen op de ontvangst en de gastvrijheid van velen . Indien dat niet zo was geweest , hadden zij honger en dorst geleden . Aldus hoefde Jezus en zijn leerlingen zich niet te bekommeren om eten en drinken en kleding . Maar wat zou er gebeuren wanneer niemand zich hierom zou bekommeren ?
Zijn bezittingen verkopen en alles aan de armen geven betekent afstand doen van wat je aan een bepaalde plaats bindt . Het houdt in dat je voortaan van de gastvrijheid en liefdadigheid van de anderen zult moeten leven.

Wat aan de overste / rijke jongeling door Jezus werd voorgesteld , staat hier in het meervoud : verkoopt. en geeft .

213.3. Waar je schat is, is je hart

Het vers bestaat uit één zin. Deze bestaat uit een hoofdzin en een bijzin. De zin bestaat uit 12 woorden, 6 in hoofd- en bijzin en 22 lettergrepen, 11 in hoofd- en bijzin.

Lc 12,34a Lc 12,34b                
hopu (waar) ekei (daar)                
gar (immers) kai (ook)                
  hè kardia humôn (jullie hart)                
estin (is) estai (zal zijn)                
ho thèsauros humôn (jullie schat)                  
                   
                   
                   
                   

214. De waakzame dienaren : Lc 12,35-38

Lc 12,35 - Lc 12,35 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 12,36 - Lc 12,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 12,37 - Lc 12,37 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 12,38 - Lc 12,38 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

215. De waakzame huisheer : Lc 12,39-40 // (Mt 24,42-44)

Lc 12,39 - Lc 12,39 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 12,40 - Lc 12,40 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               


216. De trouwe en verstandige huishouder : Lc 12,41-46 //(Mt 24,45-51)

Lc 12,41 - Lc 12,41 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [41] ‘Heer, vertelt U deze gelijkenis met het oog op ons of voor iedereen?’ vroeg Petrus.        

Lc 12,42 - Lc 12,42 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [42] De Heer antwoordde: ‘Ja, wie zou die trouwe, verstandige beheerder zijn, die de heer zal aanstellen om zijn werkvolk op tijd hun eten te geven?        

Lc 12,43 - Lc 12,43 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
         [43] Gelukkig de knecht die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.      

Lc 12,44 - Lc 12,44 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [43] Gelukkig de knecht die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. [44] Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen.       

Lc 12,45 - Lc 12,45 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [45] Maar als die knecht bij zichzelf zegt: “Mijn heer komt nog lang niet”, en de slaven en slavinnen mishandelt, en zelf gaat zitten eten en drinken, en zich gaat zitten bezatten,       

Lc 12,46 - Lc 12,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [46] dan komt de heer van die knecht op een dag waarop deze hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent. Dan zal hij hem onthoofden en hem het lot van de trouwelozen laten delen.        


217. De dienaar ter verantwoording geroepen : Lc 12,47-48

Lc 12,47 - Lc 12,47 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [47] De knecht die weet wat zijn heer wil, maar niets heeft voorbereid of niet heeft gehandeld naar de wil van zijn heer, zal zwaar worden gestraft.      

Lc 12,48 - Lc 12,48 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [48] Maar wie die wil niet kent, en heeft gedaan wat slaag verdient, zal licht worden gestraft. Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden; als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen.       


218. Jezus'zending bron van verdeeldheid : Lc 12,49-53 - Lc 12,49-53 - Mt 10,34-36 - Lc 12 - verwijzingen -- Lc 12,49 - Lc 12,50 - Lc 12,51 - Lc 12,52 - Lc 12,53 -

Lc 12,49 - Lc 12,49 : 218. Jezus'zending bron van verdeeldheid - Lc 12,49-53 - Mt 10,34-36 - Lc 12 - verwijzingen -- Lc 12,49 - Lc 12,50 - Lc 12,51 - Lc 12,52 - Lc 12,53 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:49 pur èlthon balein epi tèn gèn kai ti thelô ei èdè anèfthè         [49] Ik kwam om vuur* op aarde te brengen en wat zou Ik graag willen dat het al brandde.  [49] Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!  49 vuur ben ik komen werpen op de aarde, en wat wil ik ánders dan dat het al ontstoken is!–    

Lc 12,50 - Lc 12,50 : 218. Jezus'zending bron van verdeeldheid - Lc 12,49-53 - Mt 10,34-36 - Lc 12 - verwijzingen -- Lc 12,49 - Lc 12,50 - Lc 12,51 - Lc 12,52 - Lc 12,53 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:50 baptisma de echô baptisthènai kai pôs sunechomai eôs otou telesthè        Verdeeldheid en geen vrede
[50] Ik moet een doop* ondergaan, en hoe houd Ik het uit tot die volbracht is? 
[50] Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is.   50 maar ik heb een doop waarmee ik gedoopt moet worden, en hoe houdt het mij bezig totdat die is volbracht!–    

Lc 12,51 - Lc 12,51 : 218. Jezus'zending bron van verdeeldheid - Lc 12,49-53 - Mt 10,34-36 - Lc 12 - verwijzingen -- Lc 12,49 - Lc 12,50 - Lc 12,51 - Lc 12,52 - Lc 12,53 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:51 dokeite oti eirènèn paregenomèn dounai en tè gè ouchi legô umin all è diamerismon         [51] Denken jullie dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op aarde? Nee, zeg Ik jullie, eerder verdeeldheid.   [51] Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen.  51 ge denkt dat ik ben gekomen om vrede op de aarde te geven; niet!, zeg ik u, eerder verdeeldheid!–    

Lc 12,52 - Lc 12,52 : 218. Jezus'zending bron van verdeeldheid - Lc 12,49-53 - Mt 10,34-36 - Lc 12 - verwijzingen -- Lc 12,49 - Lc 12,50 - Lc 12,51 - Lc 12,52 - Lc 12,53 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:52 esontai gar apo tou nun pente en eni oikô diamemerismenoi treis epi dusin kai duo epi trisin         [52] Vanaf nu zullen vijf mensen in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee, en twee tegen drie:  [52] Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie.  52 want als er van nu af vijf in één huis zijn, zijn ze verdeeld: drie tegen twee en twee tegen drie;   

Lc 12,53 - Lc 12,53 : 218. Jezus'zending bron van verdeeldheid - Lc 12,49-53 - Mt 10,34-36 - Lc 12 - verwijzingen -- Lc 12,49 - Lc 12,50 - Lc 12,51 - Lc 12,52 - Lc 12,53 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
12:53 diameristhèsontai patèr epi uiô kai uios epi patri mètèr epi | | tèn | thugatera kai thugatèr epi tèn mètera penthera epi tèn numfèn autès kai numfè epi tèn pentheran         [53] vader tegen zoon, en zoon tegen vader; moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder; schoonmoeder tegen schoondochter, en schoondochter tegen schoonmoeder.’  [53] De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’  53 verdeeld zullen zijn een vader tegen een zoon en een zoon tegen een vader; een moeder tegen een dochter en een dochter tegen de moeder; een schoonmoeder tegen haar schoondochter en een schoondochter tegen de schoonmoeder!    


219. Tekenen des tijds : Lc 12,54-56 // (Mt 16,2-3)

 

Lc 12,54 - Lc 12,54 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [54] Tegen de menigte zei Hij: ‘Wanneer u een wolk ziet opkomen uit het westen, zegt u terecht: Er komt regen, en zo gebeurt het.       

Lc 12,55 - Lc 12,55 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [55] En wanneer de zuidenwind waait, zegt u: Het zal heet worden, en het gebeurt.        

Lc 12,56 - Lc 12,56 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [56] Huichelaars! De verschijnselen van hemel en aarde kunt u beoordelen, waarom kunt u deze tijd dan niet beoordelen?      

 


220. Verzoening en gerecht : Lc 12,57-59 // (Mt 5,25-26)

 

 

Lc 12,57 - Lc 12,57 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [57] Waarom stelt u niet uit uzelf vast wat rechtvaardig is?        

Lc 12,58 - Lc 12,58 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [58] Als u met uw tegenpartij naar de rechtbank gaat, stel dan onderweg nog alles in het werk om van hem af te komen, voor hij u voor de rechter sleept, en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert, en de gerechtsdienaar u in de gevangenis gooit.       

 

------------------------------------------------------------------------------------------
Lc 12,59 - Lc 12,59 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [59] Ik zeg u, u zult daar niet uitkomen voordat u tot de laatste cent* betaald hebt.’