LUCASEVANGELIE DERTIENDE HOOFDSTUK , LC 13 .
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR :
Lc 13 .