COMMENTAAR OP HET LUCASEVANGELIE, VEERTIENDE HOOFDSTUK , LC 14 -- Lc 14 -- verwijzingen -- Lc 14,25-33 -

Overzicht van het Lucasevangelie : Lc 1 , Lc 2 , Lc 3 , Lc 4 , Lc 5 , Lc 6 , Lc 7 , Lc 8 , Lc 9 , Lc 10 , Lc 11 , Lc 12 , Lc 13 , Lc 14 , Lc 15 , Lc 16 , Lc 17 , Lc 18 , Lc 19 , Lc 20 , Lc 21 , Lc 22 , Lc 23 , Lc 24 ,
Bijbeluitleg per pericope : - Lc 14,1-6 - Lc 14,1a - Lc 14,7-11 - Lc 14,12-14 - Lc 14,15-24 - Lc 14,25-26 - Lc 14,27 - Lc 14,28-33 - Lc 14,34-35 -
Bijbeluitleg vers per vers : - Lc 14,1 - Lc 14,2 - Lc 14,3 - Lc 14,4 - Lc 14,5 - Lc 14,6 - Lc 14,7 - Lc 14,8 - Lc 14,9 - Lc 14,10 - Lc 14,11 - Lc 14,12 - Lc 14,13 - Lc 14,14 - Lc 14,15 - Lc 14,16 - Lc 14,17 - Lc 14,18 - Lc 14,19 - Lc 14,20 - Lc 14,21 - Lc 14,22 - Lc 14,23 - Lc 14,24 - Lc 14,25 - Lc 14,26 - Lc 14,27 - Lc 14,28 - Lc 14,29 - Lc 14,30 - Lc 14,31 - Lc 14,32 - Lc 14,33 - Lc 14,34 - Lc 14,35 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Bibliografie
Literatuur
Overzicht van de bijbelboeken : OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)  

In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het veertiende hoofdstuk van het Lucasevangelie :
230. Genezing van een waterzuchtige op sabbat : Lc 14,1-6 - Lc 14,1-6 -
231. Gelijkenis over de keuze van de laatste plaats op een bruiloft : Lc 14,7-11 .
232. De keuze van de genodigden : Lc 14,12-14 . - Lc 14,12-14 -
233. Gelijkenis van het grote gastmaal : Lc 14,15-24 // (Mt 22,1-10) - Lc 14,15-24 - Mt 22,1-14 -
234. Alles verlaten om Jezus'leerling te zijn : Lc 14,25-26 :: (Mt 10,37) - Lc 14,25-26 - Mt 10,37 -
235. Zijn kruis dragen : Lc 14,27 // (Mt 10,38) - Lc 14,27 - Mt 10,38 -
236. De leerling moet goed weten wat hij aangaat : Lc 14,28-33 - Lc 14,28-33 -
237. Gelijkenis van het zout : Lc 14,34-35 // (Mc 9,50) // (Mt 5,13) - Lc 14,34-35 - Mc 9,49-50 - Mt 5,13 -

 -
-

230. Genezing van een waterzuchtige op sabbat : Lc 14,1-6

Lc 14,1-6 zou in 8 deeltjes kunnen ingedeeld worden. Per deeltje is een ander personage: 4X Jezus (1X alleen , 1X met de zieke en 2X tot de Farizeeën; 3X de Farizeeën (die geen woord zeggen); 1X de zieke. In 7 van de 8 deeltjes wordt het nevenschikkend voegwoord kai (en) gebruikt, slechts in 1 deeltje het partikel de (echter). We staan hier voor een kai (en) -tekst: en... en ... en... Messtal volgt op het nevenschikkend voegwoord kai (en) een werkwoordvorm.

 structuur van Lc 14,1-6 - Lc 14,1-6 - 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.
personage Lc 14,1a (Jezus) Lc 14,1b (de Farizeeën) Lc 14,2 (een mens) Lc 14,3 (Jezus tot de Farizeeën Lc 14,4a (de Farizeeën) Lc 14,4b (Jezus en de zieke) Lc 14,5 (Jezus tot de Farizeeën) Lc 14,6 (de Farizeeën)
nevenschikkend voegwoord kai (en) kai (en) kai (en) kai (en) kai (en) hoi de (zij echter) kai (en) kai (en)... kai (en)
  egeneto en tôi elthein (het gebeurde in het binnengaan) autoi èsan ... (en zij waren...) idou (zie apokritheis (antwoordend) hèsuchèsan (zwegen) epilabomenos (bij zich genomen)   ouk ischusan (zij waren niet in staat)
  auton (hij)   anthrôpos tis (een zekere mens) ho Ièsous (Jezus)        
 95. Genezing van een verdorde hand op sabbat : - Mc 3,1-6 - Lc 6,6-11 - Lc 14,1-6 - Mt 12,9-14 -  230. Genezing van een waterzuchtige op sabbat : Lc 14,1-6 - Lc 14,1-6 -              

hèsuchazô : rust houden, zwijgen

Lc 14,1 - Lc 14,1 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,2 - Lc 14,2 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,3 - Lc 14,3 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

 

Lc 14,4 - Lc 14,4 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,5 - Lc 14,5 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,6 - Lc 14,6 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

230.1.1. Lc 14,1a : Jezus gaat naar het huis van een Farizeeër

Dit verhaal is een doublure van het verhaal van de genezing van een man met een verdorde hand (Lc 6,6-11). De plaats van het gebeuren verschilt. In Lc 6,6-11 speelt het gebeuren zich af in de synagoge, in Lc 14,1-6 in het huis van een Farizeeër. Het thema is hetzelfde : is het toegelaten om op sabbat iemand te genezen. We staan hier voor de tegenstelling tussen enerzijds allerlei menselijke tradities en gewoontes en anderzijds de grondvraag van het mens-zijn of anders geformuleerd : de tegenstelling tussen de voorschriften van mensen en het gebod van God.

Eenzelfde thema : mag je op sabbat genezen. In twee verschillende situaties in de synagoge  in het huis van één van de leiders van de Farizeeën
  Lc 6,6 - Lc 6,6-11 - Lc 14,1a - Lc 14,1-6 -
nevenschikkend voegwoord   Kai (en)
hoofdwerkwoord egeneto de (het gebeurde echter) egeneto (het gebeurde)
voorzetsel en (op) en (in)
lidwoord heterôi sabbatôi (een andere sabbat)  
werkwoord in de infinitief eiselthein auton (binnengaan hij) tôi elthein auton ( het binnengaan hij)
plaatsbepaling eis tèn sunagôgèn (in de synagoge) eis oikon tinos tôn archôntôn tôn Farisaiôn (in het huis van iemand van de leiders van de Farizeeën
    sabbatôi fagein arton (op sabbat om brood te eten)
   95. Genezing van een verdorde hand op sabbat : Mc 3,1-6 // Mt 12,9-14 // Lc 6,6-11 // (Lc 14,1-6) - Mc 3,1-6 - Lc 6,6-11 - Lc 14,1-6 - Mt 12,9-14 -   230. Genezing van een waterzuchtige op sabbat : Lc 14,1-6 - Mc 3,1-6 -Lc 6,6-11 - Lc 14,1-6 -Mt 12,9-14 -

De structuur van Lc 14,1a komt sterk overeen met Lc 6,6. Immers Lc 14,1-6 gelijkt sterk op Lc 6,6-11. Het thema van het gaan eten bij een Farizeeër is hetzelfde als in Lc 7,36 en Lc 11,37. Er is evenwel een verschil met Lc 7,36 en Lc 11,37. Op die plaatsen werd Jezus op een maaltijd gevraagd en Jezus ging erop in. In Lc 14,1a wordt verondersteld dat Jezus door een Farizeeër werd gevraagd. Evenals Lc 7,36 als Lc 11,37 bevat Lc 14,1a 32 lettergrepen. In de drie gevallen gaat het om het eten in een huis van een Farizeeër.

Het gebeurt meer dat Jezus aan een maaltijd deelneemt. Bij de Farizeeën wordt Jezus gevraagd. Blijkbaar bestaat er een verschil tussen vragen en uitnodigen. Uitnodigen is iemand onbevangen onthalen, is ontvangen. Vragen heeft hier niet de bedoeling om te ontvangen, maar om te vangen. De Farizeeën zijn bevangen.

Jezus wordt door een Farizeeër op een maaltijd gevraagd en Jezus gaat op de vraag in    
Lc 7,36 - Lc 11,37 - Lc 14,1a -
  En de tôi lalèsai (tijdens het spreken echter)  
èrôta de (vroeg echter) erôtai (vraagt)  
tis (iemand) ... tôn farisaiôn (van de farizeeën) ... farizaios (een farizeeër) tinos tôn archôntôn tôn farisaiôn (van één van de leiders van de farizeeën)
auton (hem) auton (hem)  
hina (opdat) hopôs (opdat)  
fagèi (hij zou eten) aristèsèi ( aristaô : eten; de eerste maaltijd nemen (hij zou eten) sabbatôi fagein arton (op sabbat om brood te eten)
met'autou (met hem) par'autôi (bij hem)  
 kai (en)    
eiselthôn (binnengegaan) eiselthôn (binnengegaan) de (echter) kai egeneto en tôi elthein auton (en het gebeurde in het gaan )
eis ton oikon (in het huis)     eis oikon (naar het huis).... 
kateklithè (lag hij aan) (kataklinô : aanliggen) anepesen (lag hij aan) (anapiptô = )  
115. De boetvaardige zondares : Lc 7,36-50 - 204. Rede tegen de farizeeën en wetgeleerden : Lc 11,37-54 - 230. Genezing van een waterzuchtige op sabbat : Mc 3,1-6 - Lc 6,6-11 - Lc 14,1-6 - Mt 12,9-14 -

Het doel van het gaan van Jezus naar het huis van één van de Farizeeën is het gebruiken van een maaltijd. Dat blijkt duidelijk uit een vergelijking van Lc 14,1 met Lc 7,36 en Lc 11,37. De infinitiefzin sabbatôi fagein arton (om op sabbat een broodmaaltijd te gebruiken - om brood te eten) komt na de infinitiefzin elthein... (gaan naar). We zouden eerder sabbatôi (sabbat) na egeneto en (het gebeurde op) verwachten. Het is niet vanzelfsprekend dat twee infinitiefzinnen op elkaar volgen. We hadden ook eiselthein (binnengaan in) verwacht in plaats van elthein (gaan) . De bepaling bij eis oikon (naar het huis) nl. van één van de leiders van de Farizeeën, komt nogal langdradig over. Was het opzet van Lucas om tot 32 lettergrepen te komen? Zou dit alles kunnen wijzen op een redactie van Lucas die enerzijds zijn vertrouwde formule egeneto (het gebeurde) gebruikt en anderzijds recht wil doen aan zijn bron. Het geheel geeft een minder geslaagde indruk.

Eenzelfde thema : mag je op sabbat genezen. In twee verschillende situaties        genezing in de synagoge  genezing in een huis van de leiders van de Farizeeën
  Mc 2,23 // Lc 6,1 Lc 6,1 // Mc 2,23 Mc 3,1 // Lc 6,6 Lc 6,6 // Mc 3,1 - Lc 6,6-11 - Lc 14,1a - Lc 14,1-6 -
nevenschikkend voegwoord kai (en)   kai (en)   Kai (en)
hoofdwerkwoord egeneto (het gebeurde) egeneto de (het gebeurde echter)   egeneto de (het gebeurde echter) egeneto (het gebeurde)
voorzetsel auton en (dat hij op) en (op)   en (op) en (in)
lidwoord tois sabbasin (sabbat) sabbatôi ( sabbat)   heterôi sabbatôi (een andere sabbat)  
werkwoord in de infinitief paraporeuesthai (doortrok) diaporeuesthai auton (doortrekken hij) eisèlthen palin (hij ging opnieuw binnen) eiselthein auton (binnengaan hij) tôi elthein auton ( het binnengaan hij)
plaatsbepaling dia tôn sporimôn (door de korenvelden) dia sporimôn (door korenvelden) eis sunagôgèn (in een synagoge) eis tèn sunagôgèn (in de synagoge) eis oikon tinos tôn archôntôn tôn Farisaiôn (in het huis van iemand van de leiders van de Farizeeën
          sabbatôi fagein arton (op sabbat om brood te eten)
   94. Aren uittrekken op sabbat : - Mc 2,23-28 - Mt 12,1-8 - Lc 6,1-5 -      95. Genezing van een verdorde hand op sabbat : Mc 3,1-6 // Mt 12,9-14 // Lc 6,6-11 // (Lc 14,1-6) - Mc 3,1-6 - Lc 6,6-11 - Lc 14,1-6 - Mt 12,9-14 -   230. Genezing van een waterzuchtige op sabbat : Lc 14,1-6 - Mc 3,1-6 -Lc 6,6-11 - Lc 14,1-6 -Mt 12,9-14 -

230.1.2. Lc 14,1b : zij hielden hem in het oog

  Mc 3,2 // Lc 6,7 Lc 6,7 // Mc 3,2 Lc 14,1 Lc 20,20
  kai (en)   kai (en) kai (en)
      autoi (zij) paratèrèsantes (in het oog houdend)
  paretèroun (zij hielden in het oog) paretèrounto de (zij hielden echter in het oog) èsan paratèroumenoi (waren in het oog aan het houden)  
  auton (hem) auton (hem) auton (hem)  
   95. Genezing van een verdorde hand op sabbat : Mc 3,1-6 // Mt 12,9-14 // Lc 6,6-11 // (Lc 14,1-6) - Mc 3,1-6 - Lc 6,6-11 - Lc 14,1-6 - Mt 12,9-14 -  95. Genezing van een verdorde hand op sabbat : Mc 3,1-6 // Mt 12,9-14 // Lc 6,6-11 // (Lc 14,1-6) - Mc 3,1-6 - Lc 6,6-11 - Lc 14,1-6 - Mt 12,9-14 -  95. Genezing van een verdorde hand op sabbat : Mc 3,1-6 // Mt 12,9-14 // Lc 6,6-11 // (Lc 14,1-6) - Mc 3,1-6 - Lc 6,6-11 - Lc 14,1-6 - Mt 12,9-14 -  

paratèreô : in het oog houden, nauwkeurig observeren

Mc 3,1-6 // Lc 6,6-11 Lc 6,6-11 // Mc 3,3-6 Lc 14,1-6 Lc 20,20-26
2. kai (en) paretèroun auton (zij hielden hem in het oog) 6. paretèrounto de auton (zij hielden hem echter in het oog) hoi grammateis kai hoi Farizaioi (de schriftgeleerden en de Farizeeën) 1. ... eis oikon tinos tôn archontôn tôn Farizaiôn (naar het huis van één van de leiders van de Farizeeën) kai autoi èsan paratèroumenoi auton (en zij waren hem in het oog aan het houden) 20. Kai paratèrèsantes (en zij - in het oog houdende)
hina kaègorèsôsin autou (opdat zij hem zouden aanklagen) hina heurôsin katègorein autou (opdat zij zouden vinden om hem aan te klagen)   hina epilabôntai autou logou hôste paradounai auton ... (opdat zij hem op zijn woord zouden pakken om hem over te leveren)
4. exestin ... è (is het toegelaten om ... of ...) 9. ei exestin ... è ... (of het toegelaten is ... of ... ) 3. exestin... è (is het toegelatern om... of... )  
hoi de esiôpôn (zij echter zwegen) - 4. hoi de èsuchasan (zij echter hielden zich stil)  
6. kai exelthontes hoi Farizaioi euthus meta tôn Hèrôidianôn sumboulion edidoun kat'autou, hopôs auton apolesôsin (en naar buiten gaande de Farizeeën samen met de Herodianen overlegden onmiddellijktegen hem om hem te doden 11. ... kai dielaloun pros allèlous t´an poièsaien tôi Ièsou (en zij praten onder elkaar, wat zij met Jezus zouden doen) 6. kai ouk ischusan antapokrithènai pros tauta (en zij waren niet in staat om daarop te antwoorden)  
       

231. Gelijkenis over de keuze van de laatste plaats op een bruiloft : Lc 14,7-11 - Lc 14,7-11- verwijzingen -- Lc 14,7 - Lc 14,8 - Lc 14,9 - Lc 14,10 - Lc 14,11 -

Jezus werd aan tafel gevraagd of uitgenodigd door schriftgeleerden en Farizeeën of door tollenaars . Blijkbaar heeft Jezus één en ander gezien bij feesten , aan tafel enz. Hier zien we hoe sommige mensen zich belangrijker wanen dan anderen en een plaatsje dichter bij degene die hen heeft uitgenodigd gaan zitten , want hoe dichter bij de gastheer , hoe belangrijker .

Lc 14,7 - Lc 14,7 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,8 - Lc 14,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,9 - Lc 14,9 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,10 - Lc 14,10 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,11 - Lc 14,11 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  quia omnis qui se exaltat humiliabitur et qui se humiliat exaltabitur             

Twee situaties waarin de wijsheid van toepassing is :

  bij een bruiloft in de tempel    
  Lc 14,11a Lc 18,14b - Lc 18,9-14 - Lc 14,11b Lc 18,14c - Lc 18,9-14 -
redengevend voegwoord hoti (omdat) hoti (omdat) kai (en)  
onderwerp (totaliteit) pas (ieder) ho hupsôn (de verheffende) pas (ieder) ho hupsôn (de verheffende) ho tapeinôn (wie klein maakt)  ho de tapeinôn (wie echter klein maakt)  
lijdend voorwerp bij het participium heauton (zichzelf) heauton (zichzelf) heauton (zichzelf) heauton (zichzelf)
  tapeinôthèsetai (zal vernederd worden) tapeinôthèsetai (zal vernederd worden) hupsôthèsetai (zal verheven worden) hupsôthèsetai (zal verheven worden)
  231. Gelijkenis over de keuze van de laatste plaats op een bruiloft : Lc 14,7-11 263. De Farizeeër en de tollenaar : Lc 18,9-14 - Lc 18,9-14 - 231. Gelijkenis over de keuze van de laatste plaats op een bruiloft : Lc 14,7-11 263. De Farizeeër en de tollenaar : Lc 18,9-14 - Lc 18,9-14 -

Het gaat hier om wijsheid : wie zich verheft , zal vernederd worden en wie zich klein maakt , zal verheven worden . Deze wijsheid kan in vele situaties van toepassing zijn . Lucas geeft twee concrete voorbeelden . Het ene gebeuren speelt zich af bij gelegenheid van een bruiloft , het andere in de tempel . Telkens schetst Lucas de tegenstelling . In Lc 18,9-14 verheft de Farizeeër zich (Lc 18,11-12) en vernedert de tollenaar zich (Lc 18,13) . Wie zichzelf opblaast / Wie bluft , komt er kleintjes uit . Wie zich opdringt , zal een stapje achteruit moeten doen . Het gaat om een bepaalde levenshouding .
Op een feest vertrouw je je toe aan de gastheer in de overtuiging dat hij zorg draagt voor zijn gast . Iemand uitnodigen is een uiting van vriendschap vanwege de gastheer . Hij bepaalt de plaatsen van de genodigden . Niet de genodigden leggen beslag op de plaatsen en hanteren het recht van de sterkste . De gastheer hanteert de gunst .

Lc 14,12 - Lc 14,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

1ste deel

Lc 14,8 - Lc 14,7-11 - Lc 14,10 - Lc 14,7-11 - Lc 14,12 - Lc 14,12-14 - Lc 14,13 - Lc 14,12-14
  all' (maar)   all' (maar)
hotan (wanneer) hotan (wanneer) hotan (wanneer) hotan (wanneer)
klèthèis (je werd uitgenodigd) klèthèis (je werd uitgenodigd)  poièis ariston è deipnon (je een middagmaal of een gastenmaal aanbiedt)  dochèn poièis (je een gastmaal aanbiedt...)
hupo tinos eis gamous (door iemand tot een gastmaal)      
  poreutheis (gekomen)    
mè kataklithèis (ga niet aanliggen) anapese (ga aan tafel) mè fônei tous filous... (nodig niet uit je vrienden...)  kalei (hij nodige...)
eis tèn prôtoklisian (op de eerste plaats) eis ton eschaton topon (op de laatste plaats)    
mèpote (misschien)   mèpote (misschien)  
 231. Gelijkenis over de keuze van de laatste plaats op een bruiloft : Lc 14,7-11 - Lc 14,7-11 -  231. Gelijkenis over de keuze van de laatste plaats op een bruiloft : Lc 14,7-11 - Lc 14,7-11 -  232. De keuze van de genodigden : Lc 14,12-14 - Lc 14,12-14  232. De keuze van de genodigden : Lc 14,12-14 - Lc 14,12-14

2de deel

Lc 14,9 - Lc 14,7-11 - Lc 14,10b - Lc 14,7-11 -
kai elthôn ho se kai auton kalesas (en gekomen hij die u en hem heeft uitgenodigd)  hina hotan elthèi ho keklèkôs se
erei soi (zal zeggen aan u)  erei soi (zal zeggen aan u)
dos toutôi topon (geef aan deze plaats) file (vriend) prosanabèthi anôteron (ga hogerop)
kai tote (en dan) tote (dan)
arxèi meta aischunès ton eschaton topon katechein (zult u innemen met schaamte de laatste plaats) estai soi doxa enôpion autôn tôn sunanakeimenôn soi (zal zijn voor jou eer ten overstaan van allen die met jou aanliggen)
- 231. Gelijkenis over de keuze van de laatste plaats op een bruiloft : Lc 14,7-11 - 231. Gelijkenis over de keuze van de laatste plaats op een bruiloft : Lc 14,7-11

232. De keuze van de genodigden : Lc 14,12-14

Lc 14,12 - Lc 14,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,13 - Lc 14,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

 

Lc 14,14 - Lc 14,14 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

233. Gelijkenis van het grote gastmaal : Lc 14,15-24 // (Mt 22,1-10)

Lc 14,15 (toehoorder) - Lc 14,15-24 - Lc 14,16 (Jezus) Lc 14,17 Lc 14,18b Lc 14,19 Lc 14,20 Lc 14,21c Lc 14,22 Lc 14,23  
  ho de (hij echter)     kai (en) kai (en)   kai (en) kai (en)  
      ho prôtos (de eerste) heteros (een ander) heteros (een ander)        
eipen (zei) eipen (zei) eipein (om te zeggen) eipen (zei) eipen (zei) eipen (zei) eipen (hij zei) eipen (zei) eipen (zei)  
              ho doulos (de dienaar) ho kurios (de heer)  
autôi (hem)     autôi (hem)     tôi doulôi autou (aan zijn dienaar)   pros ton doulon (tot de dienaar)  
 233. Gelijkenis van het grote gastmaal : Lc 14,15-24 // (Mt 22,1-10)                  
                   
                   
                   
                   
Lc 14,15 - Lc 14,15 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,16 - Lc 14,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,17 - Lc 14,17 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,18 - Lc 14,18 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,19 - Lc 14,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,20 - Lc 14,20 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,21 - Lc 14,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,22 - Lc 14,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,23 - Lc 14,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,24 - Lc 14,24 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Evangelielezing van de 23ste zondag door het jaar C : Lc 14,25-33 (Verwijzing : Lc 14,25-33) :
In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee; Hij keerde zich om en zei tot hen: "Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst er voor gaan zitten om een begroting te maken of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Anders zou het hem kunnen overkomen, – als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te voltooien – dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: Die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen. Of welke koning zal, – als hij tegen een andere koning ter oorlog wil trekken – niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man het hoofd te bieden aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.

234. Alles verlaten om Jezus'leerling te zijn : Lc 14,25-26 - Lc 14,25-26 - Mt 10,37 - verwijzingen - Lc 14,25 - Lc 14,26 -

Lc 14,25 - Lc 14,25 : 234. Alles verlaten om Jezus'leerling te zijn : Lc 14,25-26 - Mt 10,37 - verwijzingen - Lc 14,25 - Lc 14,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne 23ste zondag door het jaar C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14:25 suneporeuonto de autô ochloi polloi kai strafeis eipen pros autous 25 ibant autem turbae multae cum eo et conversus dixit ad illos    In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee; Hij keerde zich om en zei tot hen: "  [25] Grote drommen mensen trokken met Hem mee. Hij richtte zich tot hen en zei:  [25] Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei:  25 ¶ Hele scharen zijn met hem meegetrokken; hij keert zich om en zegt tot hen:   

 

Lc 14,26 - Lc 14,26 : 234. Alles verlaten om Jezus'leerling te zijn : Lc 14,25-26 - Mt 10,37 - verwijzingen - Lc 14,25 - Lc 14,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne 23ste zondag door het jaar C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
ei tis erchetai pros me kai ou misei ton patera eautou kai tèn mètera kai tèn gunaika kai ta tekna kai tous adelfous kai tas adelfas eti te kai tèn psuchèn eautou ou dunatai einai mou mathètès 26 si quis venit ad me et non odit patrem suum et matrem et uxorem et filios et fratres et sorores adhuc autem et animam suam non potest esse meus discipulus    Als iemand naar Mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn.   [26] ‘Wie naar Mij toe komt, moet zijn vader en moeder, zijn vrouw* en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien; anders kan hij geen leerling van Mij zijn.  [26] ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.   26 als iemand tot mij komt en niet zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers, zussen, ja, zelfs ook zijn eigen lijf–en–leven haat, kan hij geen leerling van mij wezen!–   

Persoonlijke vertaling : en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen verder nog ook zijn eigen leven

In Lc 14,26 is sprake van vader, moeder, vrouw, kinderen, broers, zussen, zijn eigen leven.
misei (hij haat) van het werkwoord miseô (haten, veronachtzamen, verwaarlozen) . In deze vorm in 6 verzen in de evangelies; in 1 vers in Lucas, nl. Lc 14,26 en in 5 verzen bij Johannes.

235. Zijn kruis dragen : Lc 14,27 // (Mt 10,38)

Lc 14,27 - Lc 14,27 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne 23ste zondag door het jaar C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14:27 ostis ou bastazei ton stauron eautou kai erchetai opisô mou ou dunatai einai mou mathètès  27 et qui non baiulat crucem suam et venit post me non potest esse meus discipulus    Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt kan hij mijn leerling niet zijn.   [27] Hij moet zijn kruis dragen en Mij volgen; anders kan hij geen leerling van Mij zijn.   [27] Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.  27 al wie niet zijn kruis draagt als hij mij achterna komt, kan geen leerling van mij wezen;   

236. De leerling moet goed weten wat hij aangaat : Lc 14,28-33

Lc 14,28 - Lc 14,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne 23ste zondag door het jaar C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14:28 tis gar ex umôn thelôn purgon oikodomèsai ouchi prôton kathisas psèfizei tèn dapanèn ei echei eis apartismon   28 quis enim ex vobis volens turrem aedificare non prius sedens conputat sumptus qui necessarii sunt si habet ad perficiendum   Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst er voor gaan zitten om een begroting te maken of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien?  [28] Als een van u een toren wil bouwen, gaat hij er toch eerst eens voor zitten om de kosten te begroten, om te zien of hij het werk kan voltooien.  
[28] Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? 
28 want wie van u die een toren wil bouwen zal niet eerst gaan zitten en de kosten berekenen,– of hij genoeg heeft om hem te voltooien?–    

 

Lc 14,29 - Lc 14,29 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne 23ste zondag door het jaar C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14:29 ina mèpote thentos autou themelion kai mè ischuontos ektelesai pantes oi theôrountes arxôntai autô empaizein  29 ne posteaquam posuerit fundamentum et non potuerit perficere omnes qui vident incipiant inludere ei    Anders zou het hem kunnen overkomen, – als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te voltooien – dat allen die het zien hem gaan bespotten  [29] Want anders, als hij wel het fundament legt maar de bouw niet kan afmaken, zal iedereen die het ziet hem uitlachen   [29] Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen  29 hij wil voorkomen dat, als hij wel het fundament legt maar niet in staat is het te voleindigen, allen die het aanschouwen zullen beginnen hem te bespotten   

Lc 14,30 - Lc 14,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne 23ste zondag door het jaar C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14:30 legontes oti outos o anthrôpos èrxato oikodomein kai ouk ischusen ektelesai  30 dicentes quia hic homo coepit aedificare et non potuit consummare    en zeggen: Die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen.  [30] en zeggen: “Hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.”  [30] en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.”  30 en zeggen: deze mens begon te bouwen en was niet in staat het te voleindigen!–   

Lc 14,31 - Lc 14,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne 23ste zondag door het jaar C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14:31 è tis basileus poreuomenos eterô basilei sumbalein eis polemon ouchi kathisas prôton bouleusetai ei dunatos estin en deka chiliasin upantèsai tô meta eikosi chiliadôn erchomenô ep auton  31 aut qui rex iturus committere bellum adversus alium regem non sedens prius cogitat si possit cum decem milibus occurrere ei qui cum viginti milibus venit ad se    Of welke koning zal, – als hij tegen een andere koning ter oorlog wil trekken – niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man het hoofd te bieden aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt?  [31] Of als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning, dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten om te beraadslagen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man op te trekken tegen de ander, die met twintigduizend man op hem afkomt.  [31] En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt?  31 of welke koning gaat op reis om in een oorlog met een andere koning slag te leveren, zonder eerst te gaan zitten en zich te beraden of hij bij machte is met tien duizendtallen hem tegemoet te treden die met twintig duizendtallen op hem afkomt?–   

Lc 14,32 - Lc 14,32 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne 23ste zondag door het jaar C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14:32 ei de mè ge eti autou porrô ontos presbeian aposteilas erôta | | ta | pros eirènèn  32 alioquin adhuc illo longe agente legationem mittens rogat ea quae pacis sunt     Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden.   [32] Als dat niet zo is stuurt hij, terwijl de ander nog ver weg is, een gezantschap naar hem toe om naar de vredesvoorwaarden te vragen.  [32] Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen.  32 zo niet, dan zal hij als hij nog ver weg is een afvaardiging uitzenden en vragen naar wat tot vrede leidt;    

Lc 14,33 - Lc 14,33 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne 23ste zondag door het jaar C Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14:33 outôs oun pas ex umôn os ouk apotassetai pasin tois eautou uparchousin ou dunatai einai mou mathètès   33 sic ergo omnis ex vobis qui non renuntiat omnibus quae possidet non potest meus esse discipulus     Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.   [33] Zo moet ieder van u afstand doen van alles wat hij bezit; anders kan hij geen leerling van Mij zijn.  [33] Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. 33 welnu, zo geldt voor een ieder van u: wie niet afscheid neemt van al wat hij bezit kan onmogelijk mijn leerling wezen!–    


237. Gelijkenis van het zout : Lc 14,34-35 // (Mc 9,50) // (Mt 5,13)

Lc 14,34 - Lc 14,34 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

Lc 14,35 - Lc 14,35 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               


25 ibant autem turbae multae cum eo et conversus dixit ad illos 26 si quis venit ad me et non odit patrem suum et matrem et uxorem et filios et fratres et sorores adhuc autem et animam suam non potest esse meus discipulus 27 et qui non baiulat crucem suam et venit post me non potest esse meus discipulus 28 quis enim ex vobis volens turrem aedificare non prius sedens conputat sumptus qui necessarii sunt si habet ad perficiendum 29 ne posteaquam posuerit fundamentum et non potuerit perficere omnes qui vident incipiant inludere ei 30 dicentes quia hic homo coepit aedificare et non potuit consummare 31 aut qui rex iturus committere bellum adversus alium regem non sedens prius cogitat si possit cum decem milibus occurrere ei qui cum viginti milibus venit ad se 32 alioquin adhuc illo longe agente legationem mittens rogat ea quae pacis sunt 33 sic ergo omnis ex vobis qui non renuntiat omnibus quae possidet non potest meus esse discipulus