COMMENTAAR OP HET LUCASEVANGELIE , NEGENTIENDE HOOFDSTUK , LC 19

Overzicht van het Lucasevangelie : Lc 1 , Lc 2 , Lc 3 , Lc 4 , Lc 5 , Lc 6 , Lc 7 , Lc 8 , Lc 9 , Lc 10 , Lc 11 , Lc 12 , Lc 13 , Lc 14 , Lc 15 , Lc 16 , Lc 17 , Lc 18 , Lc 19 , Lc 20 , Lc 21 , Lc 22 , Lc 23 , Lc 24 ,
Tekstuitleg - Lc 19,1-10 - Lc 19,11-28 - Lc 19,29-40 - Lc 19,41-44 - Lc 19,45-46 - Lc 19,47-48 -
Tekstuitleg vers per vers : - Lc 19,1 - Lc 19,2 - Lc 19,3 - Lc 19,4 - Lc 19,5 - Lc 19,6 - Lc 19,7 - Lc 19,8 - Lc 19,9 - Lc 19,10 - Lc 19,11 - Lc 19,12 - Lc 19,13 - Lc 19,14 - Lc 19,15 - Lc 19,16 - Lc 19,17 - Lc 19,18 - Lc 19,19 - Lc 19,20 - Lc 19,21 - Lc 19,22 - Lc 19,23 - Lc 19,24 - Lc 19,25 - Lc 19,26 - Lc 19,27 - Lc 19,28 - Lc 19,29 - Lc 19,30 - Lc 19,31 - Lc 19,32 - Lc 19,33 - Lc 19,34 - Lc 19,35 - Lc 19,36 - Lc 19,37 - Lc 19,38 - Lc 19,39 - Lc 19,40 - Lc 19,41 - Lc 19,42 - Lc 19,43 - Lc 19,44 - Lc 19,45 - Lc 19,46 - Lc 19,47 - Lc 19,48 -

ZOEKEN OP DE WEBSITES WEDERKERIGHEID EN INTERLEVENSBESCHOUWELIJK (meer dan 650 webpagina's)
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
ZOEKEN OP HET INTERNET

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel)
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Bibliografie
Literatuur : Lc 19,1-10 literatuur -
OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk
bibliografie van het Oude Testament , bibliografie van het Johannesevangelie , bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het negentiende hoofdstuk van het Lucasevangelie :
277. Zacheüs : Lc 19,1-10 -
278. Gelijkenis van de minen : Lc 19,11-28 // (Mc 13,34) // (Mt 25,14-30) - Lc 19,11-28 -
279. Intocht in Jeruzalem : Mc 11,1-10 // Mt 21,1-9 // Lc 19,29-40 - Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -
280. Jezus weent over Jeruzalem : Lc 19,41-44 - Lc 19,41-44 -
283. Tempelreiniging : Mc 11,15-17 // Mt 21,12-13 // Lc 19,45-46 - Mc 11,15-17 - Mt 21,12-13 - Lc 19,45-46 -
284. Jezus in de tempel. Terugkeer naar Betanië : Mc 11,18-19 // Mt 21,14-17 // Lc 19,47-48 - Mc 11,18-19 - Mt 21,14-17 - Lc 19,47-48 -

277. Zacheüs : Lc 19,1-10

Lc 19,1 - Lc 19,1 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,2 - Lc 19,2 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,3 - Lc 19,3 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Lc 19,4 - Lc 19,4 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,5 - Lc 19,5 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,6 - Lc 19,6 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,7 - Lc 19,7 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
kai idontes pantes diegogguzon  legontes hoti para hamartôlôi andri eisèlthen katalusai              

 

De Israëlieten morden tegen Mozes en Aäron en zeiden tegen hen (Nu 14,2) . De Farizeeën en hun schriftgeleerden morden tegen zijn leerlingen zeggende (Lc 5,30). Het morren van de Israëlieten heeft hier te maken met alles wat ze meemaken in de woestijn. In Ex 17,3 heeft morren ook te maken met dorst: Het volk echter smachtte daar naar water en het volk morde daar tegen Mozes zeggend : Waarom... In de Petateuch heeft het morren vaak met eten of drinken te maken. Bij de synoptici heeft het morren te maken met wie je eet, wanneer je eet en hoe je eet.

  Lc 5,21 Lc 5,30 Lc 15,2 Lc 19,7
voegwoord  kai (en) kai (en) kai (en) kai (en)
vervoegd werkwoord èrxanto dialogizesthai (en begonnen te discussiëren) 

egogguzon (morden)

diegogguzon (bromden onder elkaar)  idontes pantes diegogguzon (allen ziende bromden onder elkaar)
onderwerp hoi grammateis kai hoi Farisaioi (de schriftgeleerden en de Farizeeeën hoi Farizaioi kai hoi grammateis autôn (de Farizeeën en hun schriftgeleerden) hoi te Farizaioi kai hoi grammateis  (zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden)  
    pros tous mathètas autou (tot zijn leerlingen)    
inleiding om te citeren  legontes (zeggende) legontes (zeggende)  legontes (zeggende) legontes (zeggende) 
rechtstreekse of onrechtstreekse rede  tís estin houtos (wie is deze) hos lalaei blasfèmias; tís dunatai hamartias afienai ei mè monos ho theos; (die godslasteringen spreekt? wie kan zonden vergeven tenzij God alleen?)  dia tí meta tôn telônôn kai hamartôlôn esthiete kai pinete; (waarom eet en drinkt je met tollenaars en zondaars?) hoti houtos hamartôlous prosdechetai kai sunesthiei autois (dat deze zondaars ontvangt en met hen eet).   hoti para hamartôlôi andri eisèlthen katalusai (dat hij bij een zondig man is binnengegaan om te logeren)
bijbelplaats 67. Genezing van de lamme : Mc 2,1-12 - Lc 5,17-26 - Mt 9,1-8 - 69. Jezus eet met tollenaars en zondaars : Mc 2,15-17 - Mt 9,10-13 - Lc 5,29-32 - 238. Gelijkenis van het verloren schaap : Lc 15,1-7 - 277. Zacheüs : Lc 19,1-10 -

 

Lc 19,8 - Lc 19,8 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,9 - Lc 19,9 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,10 - Lc 19,10 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

De Israëlieten morden tegen Mozes en Aäron en zeiden tegen hen (Nu 14,2) . De Farizeeën en hun schriftgeleerden morden tegen zijn leerlingen zeggende (Lc 5,30). Het morren van de Israëlieten heeft hier te maken met alles wat ze meemaken in de woestijn. In Ex 17,3 heeft morren ook te maken met dorst: Het volk echter smachtte daar naar water en het volk morde daar tegen Mozes zeggend : Waarom... In de Petateuch heeft het morren vaak met eten of drinken te maken. Bij de synoptici heeft het morren te maken met wie je eet, wanneer je eet en hoe je eet.

 

1.     2.     3.     4.      5.  
Mc 2,8 // Lc 5;22 Lc 5,22 // Mc 2,8   Mc 2,17 // Lc 5,31 Lc 5,31 // Mc 2,17   Mc 2,19 // Lc 5,34 Lc 5,34 // Mc 2,19   Mc 2,25 // Lc 6,3 Lc 6,3 // Mc 2,25   Mc 3,4 // Lc 6,9 Lc 6,9 // Mc 3,4
kai euthus (en omiddellijk)     kai (en) kai (en)   kai (en)     kai (en) kai (en)   kai (en)  
epignous (wetend) epignous (wetend)   akousas (horend) apokritheis (ant<oordend)           apokritheis (ant<oordend)      eipen de (hij zei echter)
  de (echter)                        
ho Ièsous (Jezus) ho Ièsous (Jezus)   ho Ièsous (Jezus) ho Ièsous (Jezus)      ho de Ièsous (Jezus echter)            ho Ièsous (Jezus)
  apokritheis (antwoordend)                        
                           
legei (zegt) eipen (zei hij)   legei (hij zegt) eipen (zei hij)   eipen (zei) eipen (zei hij)   legei (hij zegt) pros autous eipen (zei hij tot hen)   legei (hij zegt)  
                           
autois (aan hen) pros autous (tot hen)   autois (aan hen) pros autous (tot hen)   autois (aanhen) pros autous (tot hen)   autois (aan hen)     autois (aan hen) pros autous (tot hen)
            hi Ièsous (Jezus)       ho Ièsous (Jezus)      
67. Genezing van de lamme : Mc 2,1-12 - Lc 5,17-26 - Mt 9,1-8 -  67. Genezing van de lamme : Mc 2,1-12 - Lc 5,17-26 - Mt 9,1-8 -   69. Jezus eet met tollenaars en zondaars : Mc 2,15-17 - Mt 9,10-13 - Lc 5,29-32 - 69. Jezus eet met tollenaars en zondaars : Lc 5,29-32 - Mc 2,15-17 - Mt 9,10-13 - Lc 5,29-32 -   70. Vraag over het vasten. Het oude en het nieuwe : Mc 2,18-22 - Mt 9,14-17 - Lc 5,33-39 - 70. Vraag over het vasten. Het oude en het nieuwe :Mc 2,18-22 - Mt 9,14-17 - Lc 5,33-39 -   94. Aren uittrekken op sabbat : Mc 2,23-28 - Mt 12,1-8 - Lc 6,1-5 - 94. Aren uittrekken op sabbat : Mc 2,23-28 - Mt 12,1-8 - Lc 6,1-5 -   95. Genezing van een verdorde hand op sabbat : Mc 3,1-6 - Lc 6,6-11 - Lc 14,1-6 - Mt 12,9-14 95. Genezing van een verdorde hand op sabbat : Mc 3,1-6 - Lc 6,6-11 - Lc 14,1-6 - Mt 12,9-14

 

Lc 15,3  Lc 19,9
eipen de (hij zei echter)   eipen de (hij zei echter)
pros autous (tot hen)  pros auton (tot hem)
tèn parabolèn tautèn legôn (deze parabel zeggende)  ho Ièsous (Jezus)
238. Gelijkenis van het verloren schaap : Lc 15,1-7 - Lc 15,1-7 -   277. Zacheüs : Lc 19,1-10 - Lc 19,1-10 -

 

Lc 5,31b Lc 5,31c Lc 5,32a Lc 5,32b Lc 15,7c Lc 15,7d Lc 15,7e Lc 15,10c Lc 15,32c Lc 19,10
ou chreian echousin (hebben geen nood) alla (maar) ouk elèlutha kalesai (ik ben niet gekomen om te roepen alla (maar   è (dan) hoitines ou chreian echousin (die geen nood hebben aan)     èlthen gar ho huios tou anthrôpou (want de mensenzoon is gekomen)
hoi hugiainontes (de gezonden) hoi kakôs echontes (die slecht eraan toe zijn dikaious (rechtvaardigen) hamartôlous (zondaars) epi heni hamartôlôi (over de ene zondaar) epi enenèkonta ennea dikaiois (over de 99 rechtvaardigen)   epi heni hamartôlôi (over de ene zondaar) kai apolôlôs kai heurethè (en verloren en hij werd gevonden) zètèsai kai sôsai to apolôlos (te zoeken en te redden het verlorene)
iatrous (aan een dokter)           metanoias (bekering)      
      eis metanoian (tot bekering) metanoounti (die zich bekeert)     metanoounti (die zich bekeert)    
 69. Jezus eet met tollenaars en zondaars : Mc 2,15-17 // Mt 9,10-13 // Lc 5,29-32 - Mc 2,15-17 - Mt 9,10-13 - Lc 5,29-32 -  69. Jezus eet met tollenaars en zondaars : Mc 2,15-17 // Mt 9,10-13 // Lc 5,29-32 - Mc 2,15-17 - Mt 9,10-13 - Lc 5,29-32 -  69. Jezus eet met tollenaars en zondaars : Mc 2,15-17 // Mt 9,10-13 // Lc 5,29-32 - Mc 2,15-17 - Mt 9,10-13 - Lc 5,29-32 -  69. Jezus eet met tollenaars en zondaars : Mc 2,15-17 // Mt 9,10-13 // Lc 5,29-32 - Mc 2,15-17 - Mt 9,10-13 - Lc 5,29-32 -  238. Gelijkenis van het verloren schaap : Lc 15,1-7 - Lc 15,1-7 -  238. Gelijkenis van het verloren schaap : Lc 15,1-7 - Lc 15,1-7 -  239. Gelijkenis van de verloren drachme : Lc 15,8-10 - Lc 15,8-10 -  239. Gelijkenis van de verloren drachme : Lc 15,8-10 - Lc 15,8-10 - 240. Gelijkenis van de verloren zijn : Lc 15,11-32 - Lc 15,11-32  277. Zacheüs : Lc 19,1-10 - Lc 19,1-10 -

 

278. Gelijkenis van de minen : Lc 19,11-28 // (Mc 13,34) // (Mt 25,14-30)

Lc 19,11 - Lc 19,11 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,12 - Lc 19,12 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,13 - Lc 19,13 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Lc 19,14 - Lc 19,14 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,15 - Lc 19,15 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,16 - Lc 19,16 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,17 - Lc 19,17 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,18 - Lc 19,18 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,19 - Lc 19,19 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,20 - Lc 19,20 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,21 - Lc 19,21 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,22 - Lc 19,22 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

 

Lc 19,23 - Lc 19,23 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,24 - Lc 19,24 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,25 - Lc 19,25 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

 

Lc 19,26 - Lc 19,26 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,27 - Lc 19,27 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,28 - Lc 19,28 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

279. Intocht in Jeruzalem : Lc 19,29-40 // Mc 11,1-10 // Mt 21,1-9 - Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -

Lc 19,29 - Lc 19,29 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,30 - Lc 19,30 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,31 - Lc 19,31 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,32 - Lc 19,32 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,33 - Lc 19,33 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,34 - Lc 19,34 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,35 - Lc 19,35 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,36 - Lc 19,36 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,37 - Lc 19,37 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,38 - Lc 19,38 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,39 - Lc 19,39 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,40 - Lc 19,40 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Vertrekpunt is het Marcusevangelie. We constateren dat Marcus vaak de tegenwoordige tijd gebruikt. Dat is het geval in een overgangsvers om de verandering van plaats aan te duiden. Hieronder vermelden we acht gevallen. In zes ervan staat het werkwoord erchomai (gaan). Viermaal in de 3de persoon meervoud, 2 maal in de 3de persoon enkelvoud. In de andere twee gevallen waar niet het werkwoord erchomai (gaan) wordt gebruikt, staat het werkwoord in de 3de persoon meervoud. De 3de persoon enkelvoud heeft betrekking op Jezus, de 3de persoon meervoud op Jezus en zijn leerlingen. In al deze gevallen is het onderwerp niet expliciet vermeld. Het kan evenwel vanuit de contekst achterhaald worden.
 Mc 1,21  Mc 6  Mc 8,22 Mc 10,1  Mc 10,46 Mc 11,1  Mc 11,15 Mc 11,27 
kai (en)  ... kai (en)  Kai (en)    Kai (en) Kai hote (en wanneer)  Kai (en)   Kai (en)
 eisporeuontai (zij gaan)  erchetai (hij gaat)  erchontai (zij gaan)  erchetai (hij gaat)  erchontai (zij gaan) eggizousin (zij naderen)  erchontai (zij gaan)  erchontai (zij gaan)
eis (naar)  eis (naar)  eis (naar) eis (naar)  eis (naar)  eis (naar)  eis (naar) palin (opnieuw) eis (naar)
Kafarnaoum (Kafarnaüm)   tijn patrida autou ( zijn vaderstad)   Bijthsaïda (Betsaïda) ta horia tijs Ioudaias kai peran tou Iordanou (de bergen van Judea en de overzijde van de Jordaan)  Ierichoo (Jericho)  Hierosoluma (Jeruzalem)  Hierosoluma (Jeruzalem)  Hierosoluma (Jeruzalem)
 24. Jezus leert en geneest : Mc 1,21 // Mt 4,23-25; 5,1-2 // Lc 4,31 145. Prediking te Nazaret en verwerping : Mc 6,1-6a // Mt 13,53-58 ( // Lc 4,16-30)   161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 264. Van Galilea naar Judea : Mc 10,1 // Mt 19,1-2  276. Genezing van de blinde Bartimeüs : Mc 10,46-52 // Mt 20,29-34 // Lc 18,35-43  279. Intocht in Jeruzalem : Mc 11,1-10 // Mt 21,1-9 // Lc 19,29-40  283. Tempelreiniging : Mc 11,15-17 // Mt 21,12-13 // Lc 19,45-46  287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 // Mt 21,23-27 // Lc 20,1-8


Jezus nadert Jeruzalem. Sinds Lc 9,51 is hij erheen op weg. Jeruzalem is de stad van David. Jezus is door Petrus beleden als de Messias, die uit het geslacht van David zou voortkomen. Jezus zal zijn intrede in Jeruzalem doen als koninklijke messias.
Er zijn oudtestamentische teksten voorhanden die inspiratie kunnen bieden. De inleiding van het verhaal roept al Zach 14,4 op : "Op die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg zetten die tegenover Jeruzalem ligt, aan de oostkant." Zo zijn we bij het boek Zacharia beland, waaruit nog teksten geciteerd worden (althans bij Matteüs).
Het boek Zacharia bestaat uit 14 hoofdstukken. Het bestaat uit twee (of meerdere) delen : 1-8, 9-14. Het boek staat op naam van Zacharia. Hij trad op in het tweede jaar van het bewind van de Perzische koning Darius. Dat moet in 520 v. Chr. zijn. In 538 v. Chr. had de Perzische koning Kores, na de verovering van Babel, de joden uit het Babylonische gevangenschap naar hun land laten terugkeren. Onder de stadhouder Zerubbabel en hogepriester Jozua waren er werken aan de tempel van Jeruzalem aangevat, maar daarna blijven stilliggen. Zacharia (evenals zijn tijdgenoot Haggai) pleiten voor de heropbouw van de tempel.
Het tweede deel is zo verschillend van het eerste dat geleerden van mening zijn dat het van latere datum is, sommigen denken aan het jaar 332 v. Chr. toen Alexander de Grote in 332 v. Chr. Libanon en de Gazastrook veroverde. In Zach 9-11 en 12-14 is het woord van de Heer tot Israël gericht. In het 14de hoofdstuk is er sprake van de komst van de Heer naar Jeruzalem. Wellicht heeft Jeruzalem wel vaak 'blijde intredes' van veroveraars meegemaakt. En wellicht ging dat vaak ook gepaard met veel machtsvertoon. Zach 9,9 geeft een beeld van een intrede van een vredevolle koning.
De droom van vele joden bestond er nochtans in om een machtige koning te hebben die zelfstandigheid, vrede, welvaart en welzijn zou brengen. Jezus komt echter als een nederige koning, zonder wereldse macht. In de eerste decennia van het christendom is de droom van aardse macht gesublimeerd naar spirituele macht. Wellicht heeft de bekering van vele heidenen uit het Romeinse rijk daar iets mee te maken. Er kon toch geen tegenstelling bestaan tussen beiden. Bovendien werd het bestaan van het Romeinse Rijk als een zegen Gods gezien vermits die overheersing het mogelijk maakte dat de verkondigers tot het uiteinde van de aarde konden gaan. Het aardse keizerrijk riep een equivalent voor een geestelijk rijk op, met een geestelijke macht als tegenpool. Messias en zoon van God werden in de Romeins-hellenistische wereld in geestelijke zin geïnterpreteerd en kreeg Jezus als zoon van God goddelijke allures zoals de keizer goddelijke allures had (hij was immers aangesteld als aardse heerser).
Waarom is er zoveel apocrief materiaal uit de eerste decennia en eeuwen verdwenen? Waarom werden de gnostische geschriften geweerd? We zien reeds in de evangeliën een beklemtoning van een geloofsbelijdenis (waarbij Petrus centraal staat). Blijkbaar is er reeds behoefte aan een eenheid in leer, aan een organisatie met een verantwoordelijke enz. In zo'n periode is er geen behoefte aan mensen met persoonlijke religieuze ervaringen. Ook wil men in zo'n periode zich legitimeren voor zijn leer, organisatie, riten enz. Het zou wel eens kunnen zijn dat de evangeliën geschreven zijn niet enkel en alleen om het bronnenmateriaal te verzamelen, maar ook om een bepaalde leer te bevestigen en te versterken waarbij de bronnen zorgvuldig geselecteerd werden; dan zouden de evangeliën wel eens in opdracht kunnen geschreven zijn. Dat is wel allemaal speculatie maar in de 1ste eeuw waren er vele en zeer verscheiden stromingen van joden- en christendom en vele zijn als 'ketters' verworpen.
Een verhaal van een intocht in Jeruzalem door de koninklijke messias Jezus heeft een belangrijke betekenis. Het is een intocht van een vredevolle vorst gezeten op een ezel. Op wereldlijk niveau vormt hij geen bedreiging. Het beeld van de messias zoals beschreven in de evangeliën worden in Jezus'mond gelegd. Want Jezus selecteert de passage uit het O.T. en vraagt aan twee van zijn leerlingen om de nodige voorbereidingen te treffen. Zo wordt deze visie als joods beschouwd en krijgt ze de goedkeuring van Jezus.
Mc 11,1  Mt 21,1  Lc 19,29  Mc 14,13 Lc 22,8   Mt 26,18        
  tote (dan)   kai (en) kai (en)          
   Ièsous (Jezus)                
apostellei (hij zendt)  apesteilen (zond) apesteilen (zond) apostellei (hij zendt) apesteilen (zond)          
duo tôn mathètôn autou (twee van de leerlingen van hem)  duo mathètas (twee leerlingen)  duo tôn mathètôn (twee van de leerlingen) duo tôn mathètôn autou (twee van de leerlingen van hem)  Petron kai Iöannèn (Petrus en Johannes)          
 kai (en)                  
legei (hij zegt)   legôn (zeggende)   legôn (zeggende)              
autois (aan hen)  autois (aan hen)                 
 hupagete (ga)  poreuesthe (trek)  hupagete (ga)   hupagete (ga)   poreuthentes (vertrokken zijnde)  hupagete (ga)         
                   
 6. kai (en) 6 hoi de (zij echter)                 
                   
 poièsantes (gedaan hebbende)  eipan (zeiden)                
  autois (aan hen)                 
 kathôs (zoals)  kathôs (zoals)   kathôs (zoals)              
sunetaksen (opdroeg)   eipen (zei)   eipen (zei)              
autois (aan hen)   autois (aan hen)              
ho Ièsous (Jezus) ho Ièsous (Jezus)                
                   

Mc 11,1 bestaat uit een ondergeschikte zin van tijd en een hoofdzin. De hoofdzin : apostellei (hij zendt)... Het werkwoord staat in de tegenwoordige tijd. Het onderwerp is niet uitdrukkelijk vermeld. Het lijdend voorwerp volgt onmiddellijk op het werkwoord. Marcus schrijft : duo tôn mathètôn autou (twee van zijn leerlingen); de lezer verstaat eronder: twee van zijn twaalf leerlingen. De bijzin van tijd staat eveneens in de tegenwoordige tijd. De bijzin van tijd wordt ingeleid door het voegwoord hote (wanneer). Het werkwoord staat in het meervoud; het veronderstelt dat Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem... naderen. Marcus vermeldt vier plaatsbepalingen: Jeruzalem, Betfage, Bethanië, olijfberg. "En waneer zij naderen bij Jeruzalem, bij Betfage en Bethanië bij de olijvenberg."
In Matteüs en Lucas is de woordorde van de hoofdzin dezelfde. In Matteüs worden bijzin en hoofdzin beter op elkaar afgestemd : hote... tote (wanneer... dan) . Matteüs plaatst het onderwerp vooraan en vermeldt het uitdrukkelijk : Ièsous (Jezus). Dan volgt het werkwoord van de hoofdzin in de aoristvorm (verleden tijd) en het lijdend voorwerp : duo mathètas (twee leerlingen) zonder gedachte aan de andere leerlingen. Van de bijzin maakt hij een dubbele zin, door het koppelwoord kai (en) verbonden. Daardoor voegt hij èlthon (zij kwamen) toe. Matteüs laat de plaatsbepaling Bèthanian (Bethanië) weg, waardoor eis to oros tôn elaiôn (bij de olijvenberg) bij de plaatsbepaling Bèthfagè (Betfage) komt te staan. Zo komen we in de dubbele bijzin driemaal het voorzetsel eis (naar, bij) tegen.
Lucas heeft het werkwoord van de hoofdzin in de aorist gezet zoals Matteüs. Daarna volgt het lijdend voorwerp zoals bij Marcus zonder evenwel het persoonlijk voornaamwoord autou (van hem, zijn).

Na een eerste hoofdzin volgt een tweede nevenschikkende zin waarvan het werkwoord eveneens in de tegenwoordige tijd staat. Matteüs en Lucas herleiden de tweede hoofdzin tot een deelwoordzin bij het onderwerp. Lucas laat het meewerkend voorwerp weg.
bijbelcitaat Mc 11,2 Mc 14,13b  Mc 14,27  Mc 14,30            
koppelwoord kai (en) kai (en) kai (en) kai (en)            
werkwoordvorm in de tegenwoordige tijd legei (hij zegt) legei (hij zegt) legei (hij zegt) legei (hij zegt)            
meewerkend voorwerp autois (aan hen) autois (aan hen) autois (aan hen) autois (aan hen)            
onderwerp      ho Ièsous (Jezus)  ho Ièsous (Jezus)            
                     
onderschikkende zin van vergelijking 6 kathôs (zoals) 16 kathôs (zoals) Mc 16,7 kathôs (zoals)  Mc 14,72            
werkwoordvorm in de aorist (verleden tijd) eipen (hij zei) eipen (hij zei) eipen (hij zei) eipen (hij zei)            
meewerkend voorwerp    autois (aan hen)  humin (aan u)  autôi (aan hem)            
onderwerp ho Ièsous (Jezus)     ho Ièsous (Jezus)            
                     
                     
                     
                     

280. Jezus weent over Jeruzalem : Lc 19,41-44

Lc 19,41 - Lc 19,41 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,42 - Lc 19,42 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,43 - Lc 19,43 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,44 - Lc 19,44 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

283. Tempelreiniging : Mc 11,15-17 // Mt 21,12-13 // Lc 19,45-46

Lc 19,45 - Lc 19,45 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,46 - Lc 19,46 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

284. Jezus in de tempel. Terugkeer naar Betanië : Mc 11,18-19 // Mt 21,14-17 // Lc 19,47-48

Lc 19,47 - Lc 19,47 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Lc 19,48 - Lc 19,48 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 Religie.opzijnbest.nl - De beste links over religie voor u verzameld.