COMMENTAAR OP HET LUCASEVANGELIE, TWINTIGSTE HOOFDSTUK , LC 20 - Lc 20 -- - verwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Tekstuitleg : - Lc 20,1-8 - Lc 20,9-19 - Lc 20,20-26 - Lc 20,27-38 - Lc 20,39-40 - Lc 20,41-44 - Lc 20,45-47 -
Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : Lc 1 - Lc 2 - Lc 3 - Lc 4 - Lc 5 - Lc 6 - Lc 7 - Lc 8 - Lc 9 - Lc 10 - Lc 11 - Lc 12 - Lc 13 - Lc 14 - Lc 15 - Lc 16 - Lc 17 - Lc 18 - Lc 19 - Lc 20 - Lc 21 - Lc 22 - Lc 23 - Lc 24 -
Uitleg vers per vers : - Lc 20,1 - Lc 20,2 - Lc 20,3 - Lc 20,4 - Lc 20,5 - Lc 20,6 - Lc 20,7 - Lc 20,8 - Lc 20,9 - Lc 20,10 - Lc 20,11 - Lc 20,12 - Lc 20,13 - Lc 20,14 - Lc 20,15 - Lc 20,16 - Lc 20,17 - Lc 20,18 - Lc 20,19 - Lc 20,20 - Lc 20,21 - Lc 20,22 - Lc 20,23 - Lc 20,24 - Lc 20,25 - Lc 20,26 - Lc 20,27 - Lc 20,28 - Lc 20,29 - Lc 20,30 - Lc 20,31 - Lc 20,32 - Lc 20,33 - Lc 20,34 - Lc 20,35 - Lc 20,36 - Lc 20,37 - Lc 20,38 - Lc 20,39 - Lc 20,40 - Lc 20,41 - Lc 20,42 - Lc 20,43 - Lc 20,44 - Lc 20,45 - Lc 20,46 - Lc 20,47 -Lc 20,10 - Lc 20,10 -Lc 20,11 - Lc 20,11 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het twintigste hoofdstuk van het Lucasevangelie :
287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 -
289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers : Mc 12,1-12 // Mt 21,33-46 // Lc 20,9-19 - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -
290. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer : Mc 12,13-17 // Mt 22,15-22 // Lc 20,20-26 - Mc 12,13-17 - Mt 22,15-22 - Lc 20,20-26 -
292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis : Mc 12,18-27 // Mt 22,23-33 // Lc 20,27-38 - Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -
293. Vraag naar het eerste gebod : Mc 12,28-34 // Mt 22,34-40 // Lc 20,39-40 - Mc 12,28-34 - Mt 22,34-40 - Lc 20,39-40 -
295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën : Mc 12,37b-40 // Mt 23,1-12 // Lc 20,45-47 - Mc 12,37b-40 - Mt 23,1-12 - Lc 20,45-47 -

287. Vraag naar Jezus'macht : Lc 20,1-8 - Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 -- Lc 20 -- verwijzingen -- Lc 20,1 - Lc 20,2 - Lc 20,3 - Lc 20,4 - Lc 20,5 - Lc 20,6 - Lc 20,7 - Lc 20,8 -

Voor het eerst geeft Jezus onderricht in de tempel . De tempelverantwoordelijken komen bij hem met de vraag naar zijn bevoegdheid of zijn vergunning (Lc 20,1 - Lc 20,2) . Zo gebeurt ook met de apostelen Petrus en Johannes . Bij het gaan naar de tempel genezen ze een lamme (Hnd 3,1-10) . Daarna houdt Petrus een redevoering in de tempel (Hnd 3,11-26) . Terwijl hij nog aan het woord is , staan de tempelverantwoordelijken bij hen (Hnd 4,1) eveneens met de vraag naar hun bevoegdheid of hun vergunning .
- Lc 20,1 : didaskontos autou ton laon en tô ierô kai euaggelizomenou epestèsan = terwijl hij het volk onderrichtte in de tempel en de goede boodschap bracht , stonden bij hem
- Hnd 4,1 : lalountôn de autôn pros ton laon epestèsan autois = terwijl echter zij spraken tot het volk , stonden bij hen .

Lc 20,1 - Lc 20,1 : 287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 -- Lc 20 -- verwijzingen -- Lc 20,1 - Lc 20,2 - Lc 20,3 - Lc 20,4 - Lc 20,5 - Lc 20,6 - Lc 20,7 - Lc 20,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
20:1 kai egeneto en mia tôn èmerôn didaskontos autou ton laon en tô ierô kai euaggelizomenou epestèsan oi archiereis kai oi grammateis sun tois presbuterois  1 et factum est in una dierum docente illo populum in templo et evangelizante convenerunt principes sacerdotum et scribae cum senioribus  En het gebeurde op een van de dagen toen hij het volk leerde in de tempel en de blijde boodschap bracht, dat plotseling de hogepriesters bij hem stonden en de schriftgeleerden met de oudsten,  [1] Op een van die dagen dat Hij in de tempel onderricht gaf aan het volk en de goede boodschap verkondigde, kwamen de hogepriesters en de schriftgeleerden samen met de oudsten op Hem af   [1] Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hogepriesters en de schriftgeleerden, samen met de oudsten, op hem af   1 ¶ Het geschiedt op een van de dagen waarop hij in het heiligdom de gemeenschap onderricht geeft en het goede nieuws aankondigt, dat de heiligdomsoversten en de schriftgeleerden samen met de oudsten erbij komen staan      

Tekstuitleg van Lc 20,1

16. epestèsan (zij stonden bij) . Verwijzing : histèmi (doen staan) , zie Lc 24,36 . Aorist derde persoon meervoud van het werkwoord epistèmi (staan bij) . In negen verzen in de bijbel . In vier verzen in het O.T. . In vijf verzen in het N.T. : (1) Lc 20,1 . (2) Lc 24,4 . (3) Hnd 4,1 . (4) Hnd 10,17 . (5) Hnd 11,11 .

Lc 20,2 - Lc 20,2 : 287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 -- Lc 20 -- verwijzingen -- Lc 20,1 - Lc 20,2 - Lc 20,3 - Lc 20,4 - Lc 20,5 - Lc 20,6 - Lc 20,7 - Lc 20,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
20:2 kai eipan legontes pros auton eipon èmin en poia exousia tauta poieis è tis estin o dous soi tèn exousian tautèn  2 et aiunt dicentes ad illum dic nobis in qua potestate haec facis aut quis est qui dedit tibi hanc potestatem  en ze zeiden, zeggend tegen hem : Zeg ons , door welke macht doet u deze dingen? Of wie is het die u deze macht gegeven heeft?   [2] en zeiden tegen Hem: ‘Vertel ons eens, met welke bevoegdheid doet U dit? Of wie heeft U deze bevoegdheid gegeven?’   [2] en vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens.’   2 en iets zeggen, zeggend tot hem: zeg ons in wat voor volmacht je dit doet, of wíe het is die je deze volmacht heeft gegeven!      

Lc 20,3 - Lc 20,3 : 287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 -- Lc 20 -- verwijzingen -- Lc 20,1 - Lc 20,2 - Lc 20,3 - Lc 20,4 - Lc 20,5 - Lc 20,6 - Lc 20,7 - Lc 20,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
20:3 apokritheis de eipen pros autous erôtèsô umas kagô logon kai eipate moi   3 respondens autem dixit ad illos interrogabo vos et ego verbum respondete mihi Hij echter antwoordde (en) zei tegen hen : Ook ik zal u één ding vragen, en zeg mij :  [3] Hij gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen. Vertel Me eens,   [3] Jezus antwoordde: ‘Ook ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet geven:   3 Ten antwoord zegt hij tot hen: ook ik ga u vragen een woord te zeggen!– wil mij zeggen:     

Lc 20,4 - Lc 20,4 : 287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 -- Lc 20 -- verwijzingen -- Lc 20,1 - Lc 20,2 - Lc 20,3 - Lc 20,4 - Lc 20,5 - Lc 20,6 - Lc 20,7 - Lc 20,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
20:4 to baptisma iôannou ex ouranou èn è ex anthrôpôn  3 respondens autem dixit ad illos interrogabo vos et ego verbum respondete mihi 4 baptismum Iohannis de caelo erat an ex hominibus  het doopsel van Johannes was het van de hemel of van de mensen?  [4] de doop van Johannes, kwam die van de hemel* of van de mensen?’  [4] Doopte Johannes in opdracht van de hemel of van mensen?’  4 de doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen?     

Lc 20,5 - Lc 20,5 : 287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 -- Lc 20 -- verwijzingen -- Lc 20,1 - Lc 20,2 - Lc 20,3 - Lc 20,4 - Lc 20,5 - Lc 20,6 - Lc 20,7 - Lc 20,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
20:5 oi de sunelogisanto pros eautous legontes oti ean eipômen ex ouranou erei dia ti ouk episteusate autô 5 at illi cogitabant inter se dicentes quia si dixerimus de caelo dicet quare ergo non credidistis illi  Zij nu overlegden onder elkaar zeggend : Als we zeggen : Van de hemel , zal hij zeggen : Waarom hebt u hem niet geloofd?  [5] Zij overlegden met elkaar: ‘Antwoorden we: “Van de hemel”, dan zegt Hij: “Waarom hebt u hem dan geen geloof geschonken?”  [5] Ze overlegden met elkaar: ‘Als we antwoorden: “Van de hemel,” zal hij vragen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?”   5 Zij gaan in beraad; ze zeggen tot elkaar: als we zeggen ‘uit de hemel’, zal hij zeggen ‘waarom hebt ge hem dan niet geloofd?’     

Lc 20,6 - Lc 20,6 : 287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 -- Lc 20 -- verwijzingen -- Lc 20,1 - Lc 20,2 - Lc 20,3 - Lc 20,4 - Lc 20,5 - Lc 20,6 - Lc 20,7 - Lc 20,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
20:6 ean de eipômen ex anthrôpôn o laos apas katalithasei èmas pepeismenos gar estin iôannèn profètèn einai   6 si autem dixerimus ex hominibus plebs universa lapidabit nos certi sunt enim Iohannem prophetam esse  Als we echter zeggen : Van de mensen, zal het hele volk ons stenigen ; het is immers overtuigd dat Johannes een profeet is .  [6] Maar antwoorden we: “Van de mensen”, dan zal heel het volk ons stenigen, want ze zijn ervan overtuigd dat Johannes een profeet was.’  [6] Maar als we antwoorden: “Van mensen,” zal het volk ons willen stenigen, omdat iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een profeet was.’  6 en als we zeggen ‘uit de mensen’, dan zal heel de gemeenschap ons stenigen, want die is ervan overtuigd dat Johannes een profeet is!     

Lc 20,7 - Lc 20,7 : 287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 -- Lc 20 -- verwijzingen -- Lc 20,1 - Lc 20,2 - Lc 20,3 - Lc 20,4 - Lc 20,5 - Lc 20,6 - Lc 20,7 - Lc 20,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
20:7 kai apekrithèsan mè eidenai pothen  7 et responderunt se nescire unde esset  En ze antwoordden dat ze niet wisten waarvandaan .   [7] Ze antwoordden dus dat ze niet wisten waar die vandaan kwam.  [7] Dus antwoordden ze dat ze het niet wisten.   7 En ze antwoorden dat ze niet weten waarvandaan.     

Lc 20,8 - Lc 20,8 : 287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 -- Lc 20 -- verwijzingen -- Lc 20,1 - Lc 20,2 - Lc 20,3 - Lc 20,4 - Lc 20,5 - Lc 20,6 - Lc 20,7 - Lc 20,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
20:8 kai o ièsous eipen autois oude egô legô umin en poia exousia tauta poiô   8 et Iesus ait illis neque ego dico vobis in qua potestate haec facio   En Jezus zei hun : Ik zeg u evenmin door welke macht ik deze dingen doe .   [8] Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Dan zeg Ik u ook niet met welke bevoegdheid Ik dit doe.’  [8] Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.’  8 Jezus zegt tot hen: ík zeg u evenmin in welke volmacht ik dit doe!      

289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers : Mc 12,1-12 // Mt 21,33-46 // Lc 20,9-19

Lc 20,9 - Lc 20,9 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

Lc 20,12 - Lc 20,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,13 - Lc 20,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

Lc 20,14 - Lc 20,14 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,15 - Lc 20,15 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,16 - Lc 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,17 - Lc 20,17 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,18 - Lc 20,18 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,19 - Lc 20,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               


290. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer : Mc 12,13-17 // Mt 22,15-22 // Lc 20,20-26

Lc 20,20 - Lc 20,20 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,21 - Lc 20,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,22 - Lc 20,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,23 - Lc 20,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

Lc 20,24 - Lc 20,24 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,25 - Lc 20,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

 

Lc 20,26 - Lc 20,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Het werkwoord eperôteô (vragen) komt vaker voor. In Lc 20,20-26, Lc 20,27-38 en Lc 21,5-7 komt het als inleidingsformule bijna identiek voor. In Lc 20,20-26 zijn de vragenstellers afgevaardigden; in Lc 20,27-38 zijn het Sadduceeërs, in Lc 21,5-7 leerlingen van Jezus. Het gevolg ervan is dat de afgevaardigden zwijgen (Lc 20,26), de Sadduceeën niets meer durven vragen (Lc 20,40) en Jezus een lange rede houdt (Lc 21,6-37).

Lc 17,20 Lc 21,7 Lc 20, 21  Lc 20,27-28
Eperôtètheis (ondervraagd) epèrôtèsan (Zij ondervroegen) kai epèrôtèsan (rn zij vroegen) Proselthontes de tines tôn Saddoukaiôn ... epèrôtèsan (Komende echter bij - hem - enige Sadduceeërs, vroegen  
de (echter) de (echter)    
hupo tôn Farisaiôn (door de Farizeeën)      
  auton (hem) auton (hem) auton (hem)
  legontes (zeggende) legontes (zeggende) legontes (zeggende)
  didaskale (meester) didaskale (meester) didaskale (meester)
pote (wanneer) ... pote (wanneer) ...    
 apekrithè autois kai eipen (hij antwoordde hen en zei) ho de eipen (hij echter zei)     
 254. Vraag naar de tijd van het Rijk Gods : Lc 17,20-21 - Lc 17,20-21 -  299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 // Mt 24,1-3 // Lc 21,5-7 - Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7 -  291. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer : Mc 12,13-17 // Mt 22,15-22 // Lc 20,20-26 - Mc 12,13-17 - Mt 22,15-22 - Lc 20,20-26 -  292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis : Mc 12,18-27 // Mt 22,23-33 // Lc 20,27-38 - Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -

 


292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis : Mc 12,18-27 // Mt 22,23-33 // Lc 20,27-38

Lc 20,27 - Lc 20,27 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

Lc 20,28 - Lc 20,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

Lc 20,29 - Lc 20,29 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,30 - Lc 20,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,31 - Lc 20,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,32 - Lc 20,32 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,33 - Lc 20,33 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,34 - Lc 20,34 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,35 - Lc 20,35 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,36 - Lc 20,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,37 - Lc 20,37 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,38 - Lc 20,38 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Het werkwoord eperôteô (vragen) komt vaker voor. In Lc 20,20-26, Lc 20,27-38 en Lc 21,5-7 komt het als inleidingsformule bijna identiek voor. In Lc 20,20-26 zijn de vragenstellers afgevaardigden; in Lc 20,27-38 zijn het Sadduceeërs, in Lc 21,5-7 leerlingen van Jezus. Het gevolg ervan is dat de afgevaardigden zwijgen (Lc 20,26), de Sadduceeën niets meer durven vragen (Lc 20,40) en Jezus een lange rede houdt (Lc 21,6-37).

Lc 17,20 Lc 21,7 Lc 20, 21  Lc 20,27-28
Eperôtètheis (ondervraagd) epèrôtèsan (Zij ondervroegen) kai epèrôtèsan (rn zij vroegen) Proselthontes de tines tôn Saddoukaiôn ... epèrôtèsan (Komende echter bij - hem - enige Sadduceeërs, vroegen  
de (echter) de (echter)    
hupo tôn Farisaiôn (door de Farizeeën)      
  auton (hem) auton (hem) auton (hem)
  legontes (zeggende) legontes (zeggende) legontes (zeggende)
  didaskale (meester) didaskale (meester) didaskale (meester)
pote (wanneer) ... pote (wanneer) ...    
 apekrithè autois kai eipen (hij antwoordde hen en zei) ho de eipen (hij echter zei)     
 254. Vraag naar de tijd van het Rijk Gods : Lc 17,20-21 - Lc 17,20-21 -  299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 // Mt 24,1-3 // Lc 21,5-7 - Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7 -  291. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer : Mc 12,13-17 // Mt 22,15-22 // Lc 20,20-26 - Mc 12,13-17 - Mt 22,15-22 - Lc 20,20-26 -  292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis : Mc 12,18-27 // Mt 22,23-33 // Lc 20,27-38 - Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -

 


293. Vraag naar het eerste gebod : Mc 12,28-34 // Mt 22,34-40 // Lc 20,39-40

Lc 20,39 - Lc 20,39 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,40 - Lc 20,40 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               


294. Zoon en Heer van David : Mc 12,35-37a // Mt 22,41-46 // Lc 20,41-44

Lc 20,41 - Lc 20,41 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,42 - Lc 20,42 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,43 - Lc 20,43 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,44 - Lc 20,44 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               


295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën : Mc 12,37b-40 // Mt 23,1-12 // Lc 20,45-47

Lc 20,45 - Lc 20,45 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,46 - Lc 20,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,47 - Lc 20,47 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 20,45 : Akouontos de pantos tou laou eipen tois mathètais autou (Terwijl echter heel het volk luistert, zei hij aan zijn leerlingen)
- Lc 20,45 -