LUCASEVANGELIE , EENENTWINTIGSTE HOOFDSTUK , LC 21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lc (Lucas) -- Lc 21 - Lc 21,25-28 - Lc 21,34-36 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Tekstuitleg - Lc 21,1-4 - Lc 21,5-7 - Lc 21,8-11 - Lc 21,12-19 - Lc 21,20-24 - Lc 21,25-28 - Lc 21,29-31 - Lc 21,32-33 - Lc 21,34-36 -
Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : Lc 1 - Lc 2 - Lc 3 - Lc 4 - Lc 5 - Lc 6 - Lc 7 - Lc 8 - Lc 9 - Lc 10 - Lc 11 - Lc 12 - Lc 13 - Lc 14 - Lc 15 - Lc 16 - Lc 17 - Lc 18 - Lc 19 - Lc 20 - Lc 21 - Lc 22 - Lc 23 - Lc 24 -
Uitleg vers per vers : -- Lc 21,1 - Lc 21,2 - Lc 21,3 - Lc 21,4 - Lc 21,5 - Lc 21,6 - Lc 21,7 - Lc 21,8 - Lc 21,9 - Lc 21,10 - Lc 21,11 - Lc 21,12 - Lc 21,13 - Lc 21,14 - Lc 21,15 - Lc 21,16 - Lc 21,17 - Lc 21,18 - Lc 21,19 - Lc 21,20 - Lc 21,21 - Lc 21,22 - Lc 21,23 - Lc 21,24 - Lc 21,25 - Lc 21,26 - Lc 21,27 - Lc 21,28 - Lc 21,29 - Lc 21,30 - Lc 21,31 - Lc 21,32 - Lc 21,33 - Lc 21,34 - Lc 21,35 - Lc 21,36 - Lc 21,37 - Lc 21,38 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het eenentwintigste hoofdstuk van het Lucasevangelie :
298. De penningen van de weduwe : Mc 12,41-44 - Lc 21,1-4 -
299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7 -
300. Het begin van het einde : Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -
301. Gedrag bij vervolgingen : Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19
302. De gruwel van de verwoesting van Judea : Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -
305. De komst van de Mensenzoon : Mc 13,24-27 - Mt 24,29-31 - Lc 21,25-28 -
306. Gelijkenis van de vijgeboom : Mc 13,28-29 - Mt 24,32-33 - Lc 21,29-31 -
307. De tijd van het einde : Mc 13,30-32 - Mt 24,34-36 - Lc 21,32-33 -
309. Slot van de eschatologische rede (Lc): Oproep tot waakzaamheid : Lc 21,34-36 - Mc 13,33-37 - Mt 25,1-13a -

298. De penningen van de weduwe : Lc 21,1-4 - Mc 12,41-44 - Lc 21,1-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lc (Lucas) -- Lc 21 -- Lc 21,1 - Lc 21,2 - Lc 21,3 - Lc 21,4 -

Lc 21,1 - Lc 21,1 : 298. De penningen van de weduwe - Mc 12,41-44 - Lc 21,1-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lc (Lucas) -- Lc 21 -- Lc 21,1 - Lc 21,2 - Lc 21,3 - Lc 21,4 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,2 - Lc 21,2 : 298. De penningen van de weduwe - Mc 12,41-44 - Lc 21,1-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lc (Lucas) -- Lc 21 -- Lc 21,1 - Lc 21,2 - Lc 21,3 - Lc 21,4 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,3 - Lc 21,3 : 298. De penningen van de weduwe - Mc 12,41-44 - Lc 21,1-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lc (Lucas) -- Lc 21 -- Lc 21,1 - Lc 21,2 - Lc 21,3 - Lc 21,4 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,4 - Lc 21,4 : 298. De penningen van de weduwe - Mc 12,41-44 - Lc 21,1-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lc (Lucas) -- Lc 21 -- Lc 21,1 - Lc 21,2 - Lc 21,3 - Lc 21,4 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 // Mt 24,1-3 // Lc 21,5-7 - Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7 -

Lc 21,5 - Lc 21,5 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,6 - Lc 21,6 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,7 - Lc 21,7 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

We komen dichterbij het einde. Het drama voltrekt zich. In Lc 20,20-26 komen gezanten (wellicht van de Farizeeën) met een vraag die in Jeruzalem wel gevoelig moet liggen : belasting betalen aan de keizer. En de vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis kondigt wel heel sterk het einde aan. Resultaat van dit alles is: de tegenstanders durven geen vragen meer stellen. De vraag in Lc 21,7 komt van de leerlingen en handelt precies over het einde. Heel wat uitleg kan je vinden onder - Lc 17,20-21 - . Het uiteindelijk antwoord op die vraag kennen we vanuit Mc 13,33-37. Maar Lukas laat dat weg.

Lc 17,20 Lc 21,7 Lc 20, 21  Lc 20,27-28
Eperôtètheis (ondervraagd) epèrôtèsan (Zij ondervroegen) kai epèrôtèsan (rn zij vroegen) Proselthontes de tines tôn Saddoukaiôn ... epèrôtèsan (Komende echter bij - hem - enige Sadduceeërs, vroegen  
de (echter) de (echter)    
hupo tôn Farisaiôn (door de Farizeeën)      
  auton (hem) auton (hem) auton (hem)
  legontes (zeggende) legontes (zeggende) legontes (zeggende)
  didaskale (meester) didaskale (meester) didaskale (meester)
pote (wanneer) ... pote (wanneer) ...    
 apekrithè autois kai eipen (hij antwoordde hen en zei) ho de eipen (hij echter zei)     
 254. Vraag naar de tijd van het Rijk Gods : Lc 17,20-21 - Lc 17,20-21 -  299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 // Mt 24,1-3 // Lc 21,5-7 - Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7 -  291. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer : Mc 12,13-17 // Mt 22,15-22 // Lc 20,20-26 - Mc 12,13-17 - Mt 22,15-22 - Lc 20,20-26 -  292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis : Mc 12,18-27 // Mt 22,23-33 // Lc 20,27-38 - Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 -

 

Lc 21,7                  
epèrôtèsan (Zij ondervroegen)   ho de eipen (hij echter zei)               
de (echter)                  
    blepete (kijk uit)              
auton (hem)   mè (dat jullie niet)       mè (dat jullie niet)      
legontes (zeggende)   planèthète (misleid worden)       poreuthète opisô autôn (achter hen aan zouden gaan)      
didaskale (meester)                  
  kai tí to sèmeion (en wat is het teken)                 
pote (wanneer) ... hotan (wanneer                
                   
ho kairos (de gunstige tijd - het moment) mellè tauta (dat zou kunnen)   egô eimi (ik ben het) ho kairos (de gunstige tijd - het moment) dei gar tauta (dat moet immers)        
estin (is) ginesthai (gebeuren)      èggiken (is nabij) genesthai prôton (eerst gebeuren)        
                   
                   
                   

De leerlingen spreken hun meester aan met didaskale (leermeester). Dan volgt een dubbelvoudige vraag. De eerste vraag bestaat uit vier woorden. De tweede vraag bestaat uit een hoofdzin en een bijzin. Beide bestaan uit vier woorden. De vraagstelling bestaat dus uit 12 woorden; met de aanspreektitel zijn het 13 woorden. Wat het aantal lettergrepen betreft : eerste vraag : 7 lettergrepen; tweede vraag, hoofdzin : 6 lettergrepen; bijzin : 9 lettergrepen. De aanspreektitel bestaat uit 4 lettergrepen. De vraagstelling bestaat dus uit 13 woorden en 26 lettergrepen. Wat de woorden betreft : inleidingsformule : 4. De vraag : 1 - 4 - 4 - 4.

Lc 17,20b Lc 17,20c Mc 13,33 Mc 13,35 Lc 21,7 Lc 21,7 Lc 21,8 Lc 21,8 Lc 21,9
    Ouk oidate gar (jullie weten immers niet) Ouk oidate gar (jullie weten immers niet)          
         didaskale (leermeester)        
          kai tí to sèmeion (en wat is het teken)       
pote (wanneer)   pote (wanneer) pote (wanneer) pote oun (wanneer dan) hotan (wanneer      
    ho kairos (de gunstige tijd - het moment) ho kurios tès oikias (de heer van het huis) tauta (dat) mellè tauta (dat zou kunnen) egô eimi (ik ben het) ho kairos (de gunstige tijd - het moment) dei gar tauta (dat moet immers)
erchetai (komt) ouk erchetai (komt niet) estin (is) erchetai (komt) estai (zal zijn) ginesthai (gebeuren)    èggiken (is nabij) genesthai prôton (eerst gebeuren)
hè basileia tou theou (het koninkrijk van God) hè basileia tou theou (het koninkrijk van God)              
  meta paratèrèseôs (met waarneming)              
         1 woord; 4 woorden; . 4 lettergrepen; 7 lettergrepen  4 woorden; 4 woorden; 6 lettergrepen; 9 lettergrepen : totaal : 13 woorden; 26 lettergrepen      
254. Vraag naar de tijd van het Rijk Gods : Lc 17,20-21 - Lc 17,20-21 -    308. Slot van de eschatologische rede (Mc) : Waakzaamheid bij afwezigheid van de Heer : Mc 13,33-37 - Mc 13,33-37 -    299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 // Mt 24,1-3 // Lc 21,5-7 - Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7 -    300. Het begin van het einde : Mc 13,5-8 // Mt 24,4-8 // Lc 21,8-11 - Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -    

 

Lc 17,20b Lc 17,20c Lc 17,21a Lc 17,21b1 Lc 17,21b2 Lc 17,21c Lc 17,23a Lc 17,23b1 Lc 17,23b2 Mc 13,21a   Lc 21,8 // Mc 13,5
    oude erousin (noch zullen zij zeggen)       kai erousin humin (en zij zullen zeggen aan jullie)     Kai tote ean tis humin eipèi (en wanneer iemand dan aan jullie zou zeggen)   polloi gar eleusontai epi tôi onomoati mou legontes (velen immers zullen in mijn naam komen zeggende)
      idou (zie)   idou (zie)   idou (zie) idou (zie) ide (zie) ide (zie)  
          gar (immers)            
pote (wanneer)     hôde (daar) è ekei (of hier)     ekei (hier) hôde (daar) hôde ho christos (zie, daarr de messias) ekei (hier) egô eimi (ik ben het)
erchetai (komt) ouk erchetai (komt niet)                    
hè basileia tou theou (het koninkrijk van God) hè basileia tou theou (het koninkrijk van God)       hè basileia tou theou (het koninkrijk van God)            
  meta paratèrèseôs (met waarneming)                    
          entos humôn estin (binnenin jullie is)            
254. Vraag naar de tijd van het Rijk Gods : Lc 17,20-21 - Lc 17,20-21 -           255. Geen voorbarige verwachting van de dagen van de Mensenzoon : Lc 17,22-24 // (Mt 24,26-27) - Lc 17,22-24 -      303. Pseudochristussen en pseudoprofeten : Mc 13,21-23 // Mt 24,23-25 - Mc 13,21-23 - Mt 24,23-25 -    300. Het begin van het einde : Mc 13,5-8 // Mt 24,4-8 // Lc 21,8-11 - Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -

 

Lc 21,8b Lc 21,8f Lc 21,9              
                   
mè (dat jullie niet) mè (dat jullie niet) mè (dat jullie niet)              
planèthète (niet misleid worden) poreuthète opisô autôn (achter hen aan zouden gaan) ptoèthète (door angst bevangen zouden worden)              
...                  
gar (immers)                  
                   
                   
                   
                   

 

300. Het begin van het einde : Mc 13,5-8 // Mt 24,4-8 // Lc 21,8-11

Lc 21,8 - Lc 21,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,9 - Lc 21,9 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

Lc 21,8 - Lc 21,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,9 - Lc 21,9 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               


 

301. Gedrag bij vervolgingen : Lc 21,12-19 - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- Lc 21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lc (Lucas) -- Lc 21 -- Lc 21,12 - Lc 21,13 - Lc 21,14 - Lc 21,15 - Lc 21,16 - Lc 21,17 - Lc 21,18 - Lc 21,19 -

Lc 21,12 - Lc 21,12 : 301. Gedrag bij vervolgingen : Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- Lc 21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lc (Lucas) -- Lc 21 -- Lc 21,12 - Lc 21,13 - Lc 21,14 - Lc 21,15 - Lc 21,16 - Lc 21,17 - Lc 21,18 - Lc 21,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:12 pro de toutôn pantôn epibalousin ef umas tas cheiras autôn kai diôxousin paradidontes eis tas sunagôgas kai fulakas apagomenous epi basileis kai ègemonas eneken tou onomatos mou  12 sed ante haec omnia inicient vobis manus suas et persequentur tradentes in synagogas et custodias trahentes ad reges et praesides propter nomen meum  Voor dat alles echter zullen ze hun handen aan jullie slaan en je vervolgen, overleverend aan de synagogen en gevangenissen, weggeleid voor koningen en landvoogden ter wille van mijn naam ;    [12] Maar* voordat dit allemaal gebeurt zal* men u oppakken en vervolgen, u uitleveren aan de synagogen en u gevangenzetten*. U wordt voorgeleid aan koningen* en gouverneurs omwille van mijn naam;  [12] Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam.   12 Maar vóór dat alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te geven aan de synagogen en de wachtposten, door u weg te voeren naar koningen en landvoogden omwille van mijn naam!  12. « Mais, avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon Nom, 

Tekstuitleg van Lc 21,12

5. - 10. epibalousin ef umas tas cheiras autôn = zij zullen hun hand aan jullie slaan . Verwijzing: ballô (werpen, gooien) , zie Mt 8,14 , vooral Hnd 4,3 . In de apokalyptische rede schrijft Lucas in Lc 21,12 : zij zullen de hand aan jullie slaan . Het is Jezus overkomen : Lc 20,19 : zij zochten de hand aan hem te slaan . Mc 14,46 : zij echter sloegen de hand aan hem . Mt 26,50 : en naderbijgekomen sloegen zij de hand aan Jezus . Het overkomt ook de apostelen (Hnd 5,18 ; Hnd 4,3 : Petrus en Johannes) en Paulus (Hnd 21,27) . De leerling gaat dezelfde weg op als zijn leraar.

19. In hetzelfde vers Lc 21,12 zegt Jezus dat ze zullen weggeleid worden voor koningen en landvoogden omwille van zijn naam . Ook Jezus werd weggeleid . Eenmaal dag geworden werd Jezus voor het Sanhedrin geleid (Lc 22,66) . Dat is ook het geval met de apostelen Petrus en Johannes (Hnd 4,5) . Deze apostelen werden gearresteerd en voorgeleid omdat zij onderrichtten in de naam van Jezus .

Nog vanuit hetzelfde vers Lc 21,12 wordt de roeping van Saulus geïnterpreteerd . Het weggeleid worden wordt een gezonden worden . Hnd 9,15 : Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. 

Lc 21,13 - Lc 21,13 : 301. Gedrag bij vervolgingen : Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- Lc 21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lc (Lucas) -- Lc 21 -- Lc 21,12 - Lc 21,13 - Lc 21,14 - Lc 21,15 - Lc 21,16 - Lc 21,17 - Lc 21,18 - Lc 21,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:13 apobèsetai umin eis marturion  13 continget autem vobis in testimonium  het zal voor je aankomen op getuigenis .    [13] dat geeft u de gelegenheid om te getuigen*.  [13] Dan zullen jullie moeten getuigen.  13 Het zal voor u uitlopen op getuigen.   13. et cela aboutira pour vous au témoignage.  

Lc 21,14 - Lc 21,14 : 301. Gedrag bij vervolgingen : Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- Lc 21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lc (Lucas) -- Lc 21 -- Lc 21,12 - Lc 21,13 - Lc 21,14 - Lc 21,15 - Lc 21,16 - Lc 21,17 - Lc 21,18 - Lc 21,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:14 thete oun en tais kardiais umôn mè promeletan apologèthènai   14 ponite ergo in cordibus vestris non praemeditari quemadmodum respondeatis  leg dan in jullie harten tevoren in te oefenen hoe je te verdedigen ;    [14] Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken hoe u zich zult verdedigen.  [14] Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden.  14 Welnu, neemt u van harte voor om niet van te voren al te piekeren hoe u te verdedigen;   14. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense :  

Lc 21,15 - Lc 21,15 : 301. Gedrag bij vervolgingen : Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- Lc 21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lc (Lucas) -- Lc 21 -- Lc 21,12 - Lc 21,13 - Lc 21,14 - Lc 21,15 - Lc 21,16 - Lc 21,17 - Lc 21,18 - Lc 21,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:15 egô gar dôsô umin stoma kai sofian è ou dunèsontai antistènai è anteipein apantes oi antikeimenoi umin 15 ego enim dabo vobis os et sapientiam cui non poterunt resistere et contradicere omnes adversarii vestri  ik immers zal je een taal geven en een wijsheid waaraan al die je tegenstand bieden niet zullen kunnen weerstaan of tegenspreken .    [15] Want Ik zal u wijze woorden in de mond leggen, zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken.  [15] Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. [  15 want ikzelf zal u een mond geven en een wijsheid die allen die tegen u in het geweer komen niet zullen kunnen weerstaan of weerspreken.  15. car moi je vous donnerai un langage et une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. 

Lc 21,16 - Lc 21,16 : 301. Gedrag bij vervolgingen : Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- Lc 21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lc (Lucas) -- Lc 21 -- Lc 21,12 - Lc 21,13 - Lc 21,14 - Lc 21,15 - Lc 21,16 - Lc 21,17 - Lc 21,18 - Lc 21,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:16 paradothèsesthe de kai upo goneôn kai adelfôn kai suggenôn kai filôn kai thanatôsousin ex umôn  16 trademini autem a parentibus et fratribus et cognatis et amicis et morte adficient ex vobis  Jullie zullen overgeleverd worden ook door ouders en broers en verwanten en vrienden, en ze zullen sommigen onder jullie ter dood brengen .    [16] U zult zelfs door uw ouders, uw broers* en zusters, uw familie en vrienden worden uitgeleverd en sommigen van u zal men ter dood brengen;   16] Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld,   16 Maar ge zult wel overgegeven worden, zelfs door ouders en broers, bloedverwanten en vrienden, en ze zullen ook mensen uit uw midden ter dood brengen;  16. Vous serez livrés même par vos père et mère, vos frères, vos proches et vos amis ; on fera mourir plusieurs d'entre vous, 

Lc 21,17 - Lc 21,17 : 301. Gedrag bij vervolgingen : Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- Lc 21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lc (Lucas) -- Lc 21 -- Lc 21,12 - Lc 21,13 - Lc 21,14 - Lc 21,15 - Lc 21,16 - Lc 21,17 - Lc 21,18 - Lc 21,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:17 kai esesthe misoumenoi upo pantôn dia to onoma mou  17 et eritis odio omnibus propter nomen meum  en je zult gehaat worden door allen ter wille van mijn naam.    [17] u zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam.   [17] en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam.   17 ge zult bij allen gehaat wezen vanwege mijn naam,  17. et vous serez haïs de tous à cause de mon nom.  

Lc 21,18 - Lc 21,18 : 301. Gedrag bij vervolgingen : Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- Lc 21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lc (Lucas) -- Lc 21 -- Lc 21,12 - Lc 21,13 - Lc 21,14 - Lc 21,15 - Lc 21,16 - Lc 21,17 - Lc 21,18 - Lc 21,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:18 kai thrix ek tès kefalès umôn ou mè apolètai   18 et capillus de capite vestro non peribit  Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan .    [18] Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden.  [18] Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan.   18 maar geen haar van uw hoofd gaat verloren;   18. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra.  

Lc 21,19 - Lc 21,19 : 301. Gedrag bij vervolgingen : Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- Lc 21 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Lc (Lucas) -- Lc 21 -- Lc 21,12 - Lc 21,13 - Lc 21,14 - Lc 21,15 - Lc 21,16 - Lc 21,17 - Lc 21,18 - Lc 21,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:19 en tè upomonè umôn | ktèsesthe | ktèsasthe* | tas psuchas umôn  19 in patientia vestra possidebitis animas vestras   door jullie volharding zul je je zielen winnen .     [19] Als u volhardt, zult u uw leven winnen.  [19] Red je leven door standvastigheid!  19 door uw volharding zult ge uw levens–en–zielen winnen!   19. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies !  

Mc 14,49 Lc 22,53 Lc 19,47 Lc 21, 37
    kai (en) èn de (hij was echter)
    èn didaskôn (hij was onderrichtende)  
kath'hèmeran (dagelijks) kath'hèmeran (dagelijks) to kath'hèmeran (dagelijks) tas hèmeras (dagelijks)
èmèn (was ik) ontos mou (ik zijnde)    
pros humas (bij u) meth'humôn (bij jullie)    
en tôi hierôi (in de tempel) en tôi hierôi (in de tempel) en tôi hierôi (in de tempel) en tôi hierôi (in de tempel)
didaskôn (onderrchtend)     didaskôn (onderrchtend)
330. Gevangenneming van Jezus : Mc 14,43-52 // Mt 26,47-56 // Lc 22,47-53 330. Gevangenneming van Jezus : Mc 14,43-52 // Mt 26,47-56 // Lc 22,47-53 284. Jezus in de tempel. Terugkeer naar Betanië : Mc 11,18-19 // Mt 21,14-17 // Lc 19,47-48  

302. De gruwel van de verwoesting van Judea : Mc 13,14-20 // Mt 24,15-22 // Lc 21,20-24

Lc 21,20 - Lc 21,20 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,21 - Lc 21,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,22 - Lc 21,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Tekstuitleg van Lc 21,22

8. - 10. panta ta gegrammena (al het geschrevene) . In drie verzen in het N.T. nl. bij Lucas : (1) Lc 18,31 : telesthèsetai ... : al het geschrevene zal voltooid worden (derde lijdensvoorspelling) . (2) Lc 21,22 : tou plèsthènai ... : opdat al het geschrevene zou vervuld worden (eschatologische rede) . (3) Lc 24,44 : hoti dei plèrôthènai ... : dat al het geschrevene moet vervuld worden (verschijning aan de elf en hun metgezellen) .Verwijzing : grafô (schrijven) , zie Mc 1,2 . Door deze drie teksten is de derde lijdensvoorspelling , de eschatologische rede en een verschijningsverhaal met elkaar verbonden .

Lc 21,23 - Lc 21,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,24 - Lc 21,24 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

Liturgische lezing van de 1ste (eerste) zondag van de advent C : Lc 21,25-28 (verwijzing : Lc 21,25-28) en Lc 21,34-36 (verwijzing : Lc 21,34-36) :
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken richt u dan op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing komt nabij. Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik; want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld. Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon."

305. De komst van de Mensenzoon : Mc 13,24-27 // Mt 24,29-31 // Lc 21,25-28

Lc 21,25 - Lc 21,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

 

Lc 21,26 - Lc 21,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,27 - Lc 21,27 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

Lc 21,28 - Lc 21,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

 

306. Gelijkenis van de vijgeboom : Mc 13,28-29 // Mt 24,32-33 // Lc 21,29-31

Lc 21,29 - Lc 21,29 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,30 - Lc 21,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,31 - Lc 21,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 

307. De tijd van het einde : Mc 13,30-32 // Mt 24,34-36 // Lc 21,32-33

Lc 21,32 - Lc 21,32 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,33 - Lc 21,33 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

309. Slot van de eschatologische rede (Lc): Oproep tot waakzaamheid : Lc 21,34-36 // (Mc 13,33) // (Mt 25,13)

Lc 21,34 - Lc 21,34 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,35 - Lc 21,35 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,36 - Lc 21,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

 


Lc 21,37 - Lc 21,37 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
               

Lc 21,38 - Lc 21,38 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel