LUCASEVANGELIE , VIERENTWINTIGSTE HOOFDSTUK , LC 24
DIT HOOFDSTUK WERD VERPLAATST NAAR Lc 24