MARCUSEVANGELIE : TWEEDE HOOFDSTUK , MC 2
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Mc 2