MARCUSEVANGELIE VIJFDE HOOFDSTUK , MC 5
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Mc 5 .