MARCUSEVANGELIE , ZESDE HOOFDSTUK - MC 6
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Mc 6