MARCUSEVANGELIE , ZEVENDE HOOFDSTUK , MC 7
DEZE PAGINA IS VERPLAATST NAAR Mc 7