MARCUSEVANGELIE , ACHTSTE HOOFDSTUK ( MC 8 )
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Mc 8