MARCUSEVANGELIE : TIENDE HOOFDSTUK , MC 10 -
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Mc 10