COMMENTAAR OP HET MARCUSEVANGELIE , ELFDE HOOFDSTUK ( MC 11 ) - verwijzingen -

Overzicht van het Marcusevangelie :   Mc 1 , Mc 2 , Mc 3 , Mc 4 , Mc 5 , Mc 6 , Mc 7 , Mc 8 , Mc 9 , Mc 10 , Mc 11 , Mc 12 , Mc 13 , Mc 14 , Mc 15 , Mc 16
Tekstuitleg per periccope - Mc 11,1-10 - Mc 11,11 - Mc 11,12-14 - Mc 11,15-17 - Mc 11,18-19 - Mc 11,20-25 - Mc 11,27-33
Tekstuitleg vers per vers - Mc 11,1 - Mc 11,2 - Mc 11,3 - Mc 11,4 - Mc 11,5 - Mc 11,6 - Mc 11,7 - Mc 11,8 - Mc 11,9 - Mc 11,10 - Mc 11,11 - Mc 11,12 - Mc 11,13 - Mc 11,14 - Mc 11,15 - Mc 11,16 - Mc 11,17 - Mc 11,18 - Mc 11,19 - Mc 11,20 - Mc 11,21 - Mc 11,22 - Mc 11,23 - Mc 11,24 - Mc 11,25 - Mc 11,26 - Mc 11,27 - Mc 11,28 - Mc 11,29 - Mc 11,30 - Mc 11,31 - Mc 11,32 - Mc 11,33 -

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ of http://levensbeschouwing.info/ of http://www.levensbeschouwing.info/ of http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . Zie ook : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
- erchomai (gaan, komen). Marcus: zie Mc 11,1 . Erchontai (zij gaan) . Erchetai (hij gaat / komt) In 16 verzen bij Marcus, zie Mc 11,1 . In 7 verzen is Jezus onderwerp : (1) Mc 3,20 . (2) Mc 6,1 . (3) Mc 6,48 . (4) Mc 10,1 . (5) Mc 14,17 . (6) Mc 14,37 . (7) Mc 14,41 . In Mc 1,40 gaat een zieke naar Jezus. In Mc 5,22 gaat een synagoge-overste om genezing vragen voor zijn dienaar. Slechts in 2 verzen wordt erchetai (hij gaat / komt) + voorzetsel pros (naar) gebruikt : (1) Mc 1,40 . (2) Mc 6,48 . De andere teksten : (10) Mc 1,7 (in een citaat) . (11) Mc 3,31 (de moeder van Jezus) . (12) Mc 4,15 (de satan) . (13) Mc 4,15 (de standaard) . (14) Mc 13,35 (de huisheer) . (15) Mc 14,66 (één van de dienstmeisjes) . (16) Mc 15,36 (een omstaander zegt).- èrcheto (hij ging / kwam) . èrchonto (zij gingen / kwamen) .
- exousia (macht) bij Marcus, zie Mc 11,27 .
Literatuur
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik
Overzicht bijbelboeken ::
- OT : Gn , Ex , Lv , Nu , Dt , Joz , Re , Rt , 1 S , 2 S , 1 K , 2 K , 1 Kr , 2 Kr , Ezr , Neh , Tob , Jdt , Est , 1 Mak , 2 Mak , Job , Ps , Spr , Pr , Hl , W , Sir , Js , Jr , Kl , Bar , Ez , Da , Hos , Jl , Am , Ob , Jon , Mi , Nah , Hab , Sef , Hag , Zach , Mal .
- NT : Mt - Mc - Lc - Joh -   Hnd , Rom , 1 Kor , 2 Kor , Gal , Ef , Fil , Kol , 1 Tes , 2 Tes , 1 Tim , 2 Tim , Tit , Film , Heb , Jak , 1 Pe , 2 Pe , 1 Joh , 2 Joh , 2 Joh , Jud , Apk
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie MatteŁsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het elfde hoofdstuk van het Marcusevangelie :
279. Intocht in Jeruzalem : Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -
281. Jezus gaat Jerzalem binnen : Mc 11,11 - Mt 21,10-11 -
282. Vervloeking van de vijgeboom : Mc 11,12-14 - Mt 21,18-19 -
283. Tempelreiniging : Mc 11,15-17 - Mt 21,12-13 - Lc 19,45-46 -
284. Jezus in de tempel. Terugkeer naar Betanië : Mc 11,18-19 - Mt 21,14-17 - Lc 19,47-48 -
286. De verdorde vijgeboom en de kracht van het geloof : Mc 11,20-25 - Mt 21,20-22 -
287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 -

Mc 11,
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

279. Intocht in Jeruzalem : Mc 11,1-10 - Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -- verwijzingen -- Mc 11,1 - Mc 11,2 - Mc 11,3 - Mc 11,4 - Mc 11,5 - Mc 11,6 - Mc 11,7 - Mc 11,8 - Mc 11,9 - Mc 11,10 -

279. Intocht in Jeruzalem : Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -
1. Jezus 2. twee leerlingen 3. omstaanders 4. twee leerlingen 5. omstaanders 6. twee leerlingen 7. Jezus  8. velen  9. de voorlopers en de volgers  
  Mc 11,1 - Mc 11,2 - Mc 11,3 Mc 11,4 Mc 11,5 Mc 11,6a Mc 11,6b Mc 11,7a Mc 11,7b Mc 11,8 Mc 11,9
  kai (en) kai (en) kai (en) oi de (zij echter) kai (en) kai (en) kai (en)  kai (en) hoi de ochloi (de menigten echter)

Het verhaal bestaat uit vele personages : Jezus en zijn leerlingen, twee leerlingen, de omstaanders bij de ezel en het veulen, velen, voorlopers en volgers. Het verhaal bestaat uit 9 scènes. Bij iedere overgang van personage wordt kai (en) gebruikt behalve in Mc 11,6a en Mc 11,9 .

We constateren dat Marcus vaak de tegenwoordige tijd gebruikt. erchontai (zij gaan). De indicatief praesens 3de persoon meervoud wendt Marcus in 12 verzen aan; in 6 verzen is Jezus en zijn leerlingen onderwerp; in 5 gevallen gaan de personages die onderwerp zijn, naar Jezus; in 1 geval gaan de vrouwen naar het graf. In 11 van de 12 gevallen begint de zin met kai (en). Betekent dit dat er geen verandering van personage is? Komen deze zinnen bij het begin of in de loop van de pericope? In een aantal gevallen hebben we met over-gangs (gaan!)verzen te maken. En vermits de overgang naar een bepaalde plaats gebeurt, is het vanzelfsprekend dat de overgang van ergens elders gebeurt. Van het meer van Galilea (Mc 1,16 ) naar Kafarnaüm (Mc 1,21 - Mc 1,21 -).

Mc 11,1 - Mc 11,1 -- Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -- verwijzingen -- Mc 11,1 - Mc 11,2 - Mc 11,3 - Mc 11,4 - Mc 11,5 - Mc 11,6 - Mc 11,7 - Mc 11,8 - Mc 11,9 - Mc 11,10 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
Kai hote eggizousin eis Hierosoluma eis Bèthfagè kai Bèthanian pros to horos tôn Elaiôn apostellei duo tôn mathètôn autou et cum adpropinquarent Hierosolymae et Bethaniae ad montem Olivarum mittit duos ex discipulis suis En toen ze Jeruzalem naderden, in Betfage en Betanië, bij de berg van de Olijven, zond hij twee van zijn leerlingen: Toen zij Jerusalem naderden in de richting van Betfage en Betanië op de Olijfberg, zond Hij twee van zijn leerlingen uit        

- erchontai (zij gaan). Indicatief tegenwoordige tijd 3de persoon meervoud van het werkwoord erchomai (gaan, komen). In 12 verzen bij Marcus, zie Mc 11,1 . In 6 verzen : Jezus en zijn leerlingen + voorzetsel eis (naar) + plaatsbepaling : (1) Mc 5,38 (2) Mc 8,22 (3) Mc 10,46 (4) Mc 11,15 (5) Mc 11,27 (6) Mc 14,32 . Zie eveneens Mc 1,21 .

Erchomai (gaan, komen), zie Mc 2,1 en Mc 11,1
- Erchontai (zij gaan). Indicatief tegenwoordige tijd 3de persoon meervoud van het werkwoord erchomai (gaan, komen). In 65 verzen in de bijbel; in 47 verzen in het O.T., in 18 verzen in het N.T. In 2 verzen bij Matteüs, in 12 verzen bij Marcus, in 1 vers bij Lucas, in 1 vers bij Johannes enz. In 12 verzen bij Marcus : (1) Mc 2,3 . (2) Mc 2,18 . (3) Mc 5,15 . (4) Mc 5,35 . (5) Mc 5,38 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 10,46 . (8) Mc 11,15 . (9) Mc 11,27 . (10) Mc 12,18 . (11) Mc 14,32 . (12) . Mc 16,2 . In 6 verzen : erchontai (zij gaan) + eis (naar) voorzetsel van plaats + plaatsbepaling (4X een stad, 2X een bepaalde plaats). In al deze verzen is Jezus en zijn leerlingen onderwerp. (1) Mc 5,38 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 10,46 . (4) Mc 11,15 . (5) Mc 11,27 . (6) Mc 14,32 . In de volgende 6 gevallen volgt op het werkwoord een voorzetsel + persoon. In 4 gevallen gaan mensen naar Jezus toe (1) Mc 2,3 . (2) Mc 2,18 . (3) Mc 5,15 . (4) Mc 12,18 ; in 3 van de 4 gevallen volgt pros auton (naar hem). In 1 geval wordt het voorzetsel apo (vanwege) + genitief gebruikt, gevolgd door een persoon Mc 5,35 . In 1 vers : erchontai (zij gaan) + epi (naar, bij) voorzetsel van plaats + plaatsbepaling: Mc 16,2 . Slechts in 1 vers wordt erchontai (zij komen) gebruikt in verband met een zieke.


Jezus en zijn leerlingen 1. Jezus en 3 leerlingen 2. Jezus en de leerlingen 3. Jezus en de leerlingen Jezus en de leerlingen 4. Jezus en de leerlingen 5. Jezus en de leerlingen 6. Jezus en zijn leerlingen
Mc 1,21 Mc 5,38 Mc 8,22 Mc 10,46 Mc 11,1 Mc 11,15 Mc 11,27   Mc 14,32  
kai (en) kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai hote (en wanneer) Kai (en) Kai (en) Kai (en)
eisporeuontai (zij begeven zich op weg) erchontai (zij gaan) erchontai (zij gaan) erchontai (zij gaan) eggizousin (zij naderen)

erchontai (zij gaan)

erchontai (zij gaan) erchontai (zij gaan)
eis (naar)  eis (naar) eis (naar) eis (naar) eis (naar)

eis (naar)

palin (opnieuw) eis (naar) eis (naar)
Kafarnaoum (Kafarnaüm) ton oikon tou archisunagôgou (het huis van de synagogeoverste) Bèthsaïdan (Betsaïda) Ierichô (Jericho) Hierosoluma (Jeruzalem) Hierosoluma (Jeruzalem) Hierosoluma (Jeruzalem) chôrion hou to onoma Gethsèmani (naar de plaats waarvan de naam Getsemani)
24. Jezus leert en geneest : Mc 1,21 - Mt 4,23-25 ; 5,1-2 - Lc 4,31 - 144. Genezing van een vrouw met bloedvloeiïng. Opwekking van Jaïrus'dochter : Mc 5,21-43 - Mt 9,18-26 - Lc 8,40-56 - 161. Genezing van een blinde te Betsaïda Mc 8,22-26 - 276. Genezing van de blinde Bartimeüs : Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 - 279. Intocht in Jeruzalem : Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 - 283. Tempelreiniging : Mc 11,15-17 - Mt 21,12-13 - Lc 19,45-46 - 287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 - 329. Jezus in Getsemane : Mc 14,32-42 - Mt 26,36-46 - Lc 22,40-46 -

 
7. de dragers van de lamme 8. de leerlingen van Johannes en de Farizeeën 9. de landlui 10. huisgenoten van synagogeoverste) 11. Sadduceeën 12. de vrouwen
Mc 2,3 Mc 2,18 Mc 5,15 Mc 5,35 Mc 12,18 Mc 16,2  
kai (en) kai (en) kai (en)   kai (en) kai (en)....
erchontai (zij gaan) ferontes (dragende) erchontai (zij gaan) kai legousin autôi (zij gaan hem zeggen) + vraag erchontai (zij gaan) erchontai (zij komen) erchontai (zij gaan) Saddukaioi (Sadduceeën) erchontai (zij gaan)
pros auton (naar hem) de vraag is tot Jezus gericht  pros ton Ièsoun (naar Jezus) apo tou archisunagôgou (van de synageopverste) pros auton (naar hem) epi (naar)  to mnèmeion (het graf)
67. Genezing van de lamme : Mc 2,1-12 - Lc 5,17-26 - Mt 9,1-8 - Vraag over het vasten. Het oude en het nieuwe : Mc 2,18-22 - Mt 9,14-17 - Lc 5,33-39 - 143. Twee bezetenen van Gadara van de demonen bevrijd : Mt 8,28-34 - Mc 5,1-20 - 144. Genezing van een vrouw met bloedvloeiïng. Opwekking van Jaïrus'dochter : Mc 5,21-43 - Mt 9,18-26 - Lc 8,40-56 - 292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis : Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 - 351. Vrouwen als getuigen van Jezus'verrijzenis : Mc 16,1-8 - Mt 28,1-10 - Lc 23,56b-24,12 -

- Erchetai (hij gaat / komt). Indicatief praesens 3de persoon enkelvoud. In 130 verzen in de bijbel; in 42 verzen in het O.T., in 88 verzen in het N.T. In 13 verzen bij Matteüs, in 16 verzen bij Marcus, in 11 verzen bij Lucas, in 37 verzen bij Johannes, enz. Marcus. In 7 verzen is Jezus onderwerp : (1) Mc 3,20 . (2) Mc 6,1 . (3) Mc 6,48 . (4) Mc 10,1 . (5) Mc 14,17 . (6) Mc 14,37 . (7) Mc 14,41 . In Mc 1,40 komt een zieke naar Jezus. In Mc 5,22 gaat een synagoge-overste om genezing vragen voor zijn dienaar. Slechts in 2 verzen wordt erchetai (hij gaat / komt) + voorzetsel pros (naar) gebruikt : (1) Mc 1,40 . (2) Mc 6,48 . De andere teksten : (10) Mc 1,7 (in een citaat) . (11) Mc 3,31 (de moeder van Jezus) . (12) Mc 4,15 (de satan) . (13) Mc 4,15 (de standaard) . (14) Mc 13,35 (de huisheer) . (15) Mc 14,66 (één van de dienstmeisjes) . (16) Mc 15,36 (een omstaander zegt).

8. Jezus 10. Jezus 1. citaat 2. een melaatse   3. Jezus 4. de moeder van Jezus 5. de satan 6. de standaard 7. één van de synagogeoversten
Mc 6,1 Mc 10,1 Mc 1,7   Mc 1,40 Mc 3,20   Mc 3,31 Mc 4,15 Mc 4,21   Mc 5,22
... kai (en)     kai (en) kai (en) kai (en) euthus (onmiddellijk) mèti (of) kai (en)
erchetai (hij gaat) erchetai (hij gaat) erchetai (komt) erchetai (komt) erchetai (hij gaat) erchetai (hij gaat) erchetai (komt) erchetai (komt) erchetai (komt)
    ho ischuroteros mou (de sterkere dan mij)     hè mètèr autou ... (zijn moeder) ho satanas (de satan) ho luchnos (de standaard) heis tôn archisunagôgôn, onomati Iairos (iemand van de synagogeoversten, met de naam Jaïrus) 
eis (naar) tèn patrida autou ( zijn vaderstad) eis (naar) ta horia tès Ioudaias kai peran tou Iordanou (de bergen van Judea en de overzijde van de Jordaan) opisô (na) mou (mij) pros (bij) auton ( hem) lepros (een melaatse) eis (naar) oikon (huis)        
145. Prediking te Nazaret en verwerping : Mc 6,1-6a - Mt 13,53-58 - Lc 4,16-30 - 264. Van Galilea naar Judea : Mc 10,1 - Mt 19,1-2 - 16. Johannes de Doper kondigt de Messias aan : Mc 1,7-8 - Mt 3,11-12 - Lc 3,15-17  63. Genezing van een melaatse : Mc 1,40-45 - Mt 8,2-4 - Lc 5,12-16  116. Onbegrip van Jezus'verwanten : Mc 3,20-21 - 123. Jezus'ware verwanten : Mc 3,31-35 - Mt 12,46-50 - Lc 8,19-21  129. Uitleg van de gelijkenis van de zaaier : Mc 4,13-20 - Mt 13,18-23 - Lc 8,11-15  130. Niets is verborgen : Mc 4,21-23 - Lc 8,16-17   144. Genezing van een vrouw met bloedvloeiïng. Opwekking van Jaïrus'dochter : Mc 5,21-43 - Mt 9,18-26 - Lc 8,40-56  

9. Jezus 11. de huisheer 12. Jezus 13. Jezus 14. Jezus 15. een van de dienstmeisjes 16. iemand van de omstaanders
Mc 6,48 Mc 13,35 Mc 14,17 Mc 14,37 Mc 14,41 Mc 14,66 Mc 15,36
  pote.... (wanneer)     kai (en)   ei (of)
erchetai (komt) pros (bij) autous (tot hen) erchetai (hij komt) erchetai meta tôn dôdeka (hij komt met de twaalf) erchetai (hij komt) erchetai to triton (en hij komt de derde maal) erchetai (hij komt) mia tôn paidiskôn tou archiereôs (één van de dienstmeisjes van de hogepriester) erchetai (hij komt) Hèlias (Elia)
152. Jezus wandelt op het meer : Mc 6,45-52 - Mt 14,22-33  308. Slot van de eschatologische rede (Mc) : Waakzaamheid bij afwezigheid van de Heer :Mc 13,33-37  321. Aanduiding van de verrader : Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14  329. Jezus in Getsemane : Mc 14,32-42 - Mt 26,36-46 - Lc 22,40-46  329. Jezus in Getsemane : Mc 14,32-42 - Mt 26,36-46 - Lc 22,40-46  334. Verloochening van Petrus : Mc 14,66-72 - Mt 26,69-75 - Lc 22,56-62  347. Kruisdood van Jezus : Mc 15,33-39 - Mt 27,45-54 - Lc 23,44-48 


- èrcheto (hij ging / kwam). Imperfectum 3de persoon enkelvoud. In 22 verzen in de bijbel; in 18 verzen in het O.T., in 4 verzen in het N.T. In Mc 2,13 .
- erchonto (zij gingen / kwamen). Imperfectum 3de persoon meervoud. In 15 verzen in de bijbel; in 9 verzen in het O.T., in 6 verzen in het N.T. In Mc 1,45 .

- erchomenos In 31 verzen in de bijbel . In 6 verzen in het O.T. In 25 verzen in het N.T.


Hierosoluma (Jeruzalem) komt in 3 verzen voor met een werkwoordvorm in de tegenwoordige tijd: Mc 11,1 , Mc 11,15 en Mc 11,27 .

Mc 11,2 - Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -- verwijzingen -- Mc 11,1 - Mc 11,2 - Mc 11,3 - Mc 11,4 - Mc 11,5 - Mc 11,6 - Mc 11,7 - Mc 11,8 - Mc 11,9 - Mc 11,10 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Mc 11,3- Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -- verwijzingen -- Mc 11,1 - Mc 11,2 - Mc 11,3 - Mc 11,4 - Mc 11,5 - Mc 11,6 - Mc 11,7 - Mc 11,8 - Mc 11,9 - Mc 11,10 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Mc 11,4- Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -- verwijzingen -- Mc 11,1 - Mc 11,2 - Mc 11,3 - Mc 11,4 - Mc 11,5 - Mc 11,6 - Mc 11,7 - Mc 11,8 - Mc 11,9 - Mc 11,10 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Mc 11,5 - Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -- verwijzingen -- Mc 11,1 - Mc 11,2 - Mc 11,3 - Mc 11,4 - Mc 11,5 - Mc 11,6 - Mc 11,7 - Mc 11,8 - Mc 11,9 - Mc 11,10 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Mc 11,6 - Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -- verwijzingen -- Mc 11,1 - Mc 11,2 - Mc 11,3 - Mc 11,4 - Mc 11,5 - Mc 11,6 - Mc 11,7 - Mc 11,8 - Mc 11,9 - Mc 11,10 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Mc 11,7 - Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -- verwijzingen -- Mc 11,1 - Mc 11,2 - Mc 11,3 - Mc 11,4 - Mc 11,5 - Mc 11,6 - Mc 11,7 - Mc 11,8 - Mc 11,9 - Mc 11,10 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Mc 11,8 - Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -- verwijzingen -- Mc 11,1 - Mc 11,2 - Mc 11,3 - Mc 11,4 - Mc 11,5 - Mc 11,6 - Mc 11,7 - Mc 11,8 - Mc 11,9 - Mc 11,10 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Mc 11,9 - Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -- verwijzingen -- Mc 11,1 - Mc 11,2 - Mc 11,3 - Mc 11,4 - Mc 11,5 - Mc 11,6 - Mc 11,7 - Mc 11,8 - Mc 11,9 - Mc 11,10 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Mc 11,10 - Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 -- verwijzingen -- Mc 11,1 - Mc 11,2 - Mc 11,3 - Mc 11,4 - Mc 11,5 - Mc 11,6 - Mc 11,7 - Mc 11,8 - Mc 11,9 - Mc 11,10 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

281. Jezus gaat Jeruzalem binnen : Mc 11,11 // Mt 21,10-11 - verwijzingen -

Mc 11,11 - Mc 11,11 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
Kai eisèlthen eis Hierosoluma eis to hieron kai periblepsamenos panta, opsias èdè ousès tès hôras, exèlthen eis Bèthanian meta tôn dôdeka. et introivit Hierosolyma in templum et circumspectis omnibus cum iam vespera esset hora exivit in Bethania   En hij ging binnen in Jeruzalem in de tempel; en nadat hij naar alles rondgekeken had, ging hij, doordat het al laat was, uit naar Betanië met de twaalf.  Zo trok Hij Jerzualem binnen, de tempel in. Nadat Hij er alles in ogenschouw had genomen, keerde Hij, omdat het al laat was, met de twaalf naar Betanië terug. Hij trok Jeruzalem binnen en ging naar de tempel. Toen Hij alles in ogenschouw genomen had, ging Hij, omdat het al laat was, samen met de twaalf naar Betanië.  Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië  Zo komt hij aan in Jeruzalem, in het heiligdom; hij bekijkt alles rondom, en als het al laat aan de tijd is trekt hij de stad uit naar Betanië, met de twaalf.   

- eisèlthen (hij ging binnen). In 5 verzen bij Marcus, zie Mc 2,1 .


282. Vervloeking van de vijgeboom : Mc 11,12-14 // (Mt 21,18-19) - verwijzingen -

Mc 11,12
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Mc 11,13
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Mc 11,14
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

283. Tempelreiniging : Mc 11,15-17 - Mc 11,15-17 - Mt 21,12-13 - Lc 19,45-46 -- verwijzingen -- Mc 11,15 - Mc 11,16 - Mc 11,17 -

Mc 11,15 - Mc 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
Kai erchontai eis Hierosoluma kai eiselthôn eis to hieron èrxato ekballein tous pôlountas kai tous agorazountas en tôi hierôi, kai tas trapezas tôn kollubistôn kai tas kathedras tôn pôlountôn tas peristeras katestrepsen Hierosolymam et cum introisset templum coepit eicere vendentes et ementes in templo et mensas nummulariorum et cathedras vendentium columbas evertit            

 
Mc 11,15 - Mc 11,15 - Mc 11,15-17 (zie Mc 1,21 : Mc 1,21 )
Mc 1,21a - kai (en) voegwoord. 555 bij Marcus - erchontai (zij gaan) 12X bij Marcus - Mc 11,1-10 -

kai (en) staat aan het begin van de pericope. Na het voegwoord staat het werkwoord in de tegenwoordige tijd. Hierna volgt het voorzetsel eis (naar) met de plaatsbepaling. zie erchontai (zij gaan) - Mc 11,1-10 -
Tussen Mc 1,21 en Mc 11,15 bestaat een opmerkelijke overeenkomst. In beide gevallen wordt het gaan naar de stad vermeld en vervolgens het binnengaan in het plaatselijk heiligdom; respectievelijk Kafarnaüm en Jeruzalem, synagoge en tempel.

Mc 1,21
Kai (en) eisporeuontai (zij begeven zich op weg) eis (naar) Kafarnaoum (Kafarnaüm) kai... (en) eiselthôn (binnengegaan) eis (naar) tèn sunagôgèn (de synagoge)
Mc 11,1 Kai (en) erchontai (zij gaan) eis (naar) Hierosoluma (Jeruzalem) Kai (en) eiselthôn (binnengegaan) eis (naar) to hieron (de tempel)

De eerste hoofdzin van Mc 1,21 bestaat uit 4 woorden en 11 (1 + 5 + 1 + 4) lettergrepen. De eerste hoofdzin van Mc 11,15 bestaat eveneens uit 4 woorden en 11 (1 + 3 + 1 + 6) lettergrepen.

Mc 3,2 // Mt 12,10 // Lc 6,7  Mc 3, 6 // Mt 12,14 // Lc 6,11  Mc 11,18 // Lc 19,47 Mc 12, 12b-13 // Mt 22,15 // Lc 20,20  Mc 14,1 // Mt 26,3 // Lc 22,2 Mc 14,11 Mc 14,55 // Mt 26,59 Mc 15,1  Mc 15,3 // Mt 27,12
kai  ekselthontes (naar buiten gaande) kai ijkousan (en hoorden het)   kai afentes auton apijlthon (en zij leten hem staan en gingen weg) kai (en)  kai (en)   kai euthus (en terstond) prooi ('smorgens)  
  hoi Farisaioi euthus meta toon Hijroodianoon (de Farizeeën terstond met de Herodianen  hoi archiereis kai hoi grammateis (de hogepriesters en de schriftgeleerden)  kai apostellousin pros auton tinas toon Farisaioon kai toon Hijrodianoon (en zijn zenden naar hem sommige Farizeeën en Herodianen) ezijtoun (zij zochten)    hoi de archiereis kai holon to sunedrion (de hogepriesters echter en heel het sanhedrin  sumboulion hetoimasantes (een besluit genomen hebbende)  
paretijroun auton... (zij hielden hem in het oog) sumboulion edidoun (namen het besluit) kat'autou (tegen hem)   kai ezijtoon (en zij zochten)    hoi archiereis kai hoi grammateis (de hogepriesters en de schriftgeleerden) ezijtei (hij zocht)  ezijtoun kata tou Iijsou marturian (zochten een getuigenis tegen Jezus) hoi archiereus meta toon presbuteroon kai grammateoon kai holon to sunedrion (de hogepriesters samen met de priesters en schriftgeleerden en heel het sanhedrin)  
hina (opdat) hopoos (opdat)  poos (hoe)  hina (opdat)  poos (hoe) poos (hoe) eis  (om)    
  auton (hem)  auton (hem)  auton (hem)   auton (hem) auton (hem)      
katijgorijsoosin autou (zij hem zouden beschuldigen)- apolesoosin  (zij zouden doden)  apolesoosin  (zij zouden doden) agreusoosin logooi (zij met het woord zouden vangen)   apokteinoosin (zij zouden doden) eukairoos paradoi (op een gunstig moment zou overleveren) to thanatoosai auton (te doden hem)     kai katijgoroun autou hoi archiereis polla (en de hogepriesters beschuldigden hem van vele dingen)
 95. Genezing van een verdorde hand op sabbat : Mc 3,1-6 // Mt 12,9-14 // Lc 6,6-11 // (Lc 14,1-6)   95. Genezing van een verdorde hand op sabbat : Mc 3,1-6 // Mt 12,9-14 // Lc 6,6-11 // (Lc 14,1-6)  284. Jezus in de tempel. Terugkeer naar Betanië : Mc 11,18-19 // Mt 21,14-17 // Lc 19,47-48  290. Vraag van de Farizeeën over de belasting aan de keizer : Mc 12,13-17 // Mt 22,15-22 // Lc 20,20-26  317. Complot tegen Jezus : Mc 14,1-2 // Mt 26,1-5 // Lc 22,1-2
319. Verraad van Judas : Mc 14,10-11 // Mt 26,14-16 // Lc 22,3-6  332. Jezus voor het Sanhedrin : Mc 14,55-64 // Mt 26,59-66 // (Lc 22,66-71)
336. Naar Pilatus : Mc 15,1 // Mt 27,1-2 // Lc 22,66-71; 23,1
 338. Jezus vóór Pilatus : Mc 15,2-5 // Mt 27,11-14 // Lc 23,2-5

 

Mc 11,16 - Mc 11,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Mc 11,17 - Mc 11,17 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

284. Jezus in de tempel. Terugkeer naar Betanië : Mc 11,18-19 // Mt 21,14-17 // Lc 19,47-48 - Mc 11,18-19 - Mt 21,14-17 - Lc 19,47-48 - verwijzingen - Mc 11,18 - Mc 11,19 -

Mc 11,18 : kai ezètoun pôs auton apolesôsin (en zij zochten hoe zij hem zouden afmaken)
- Mc 11,18 -

 

Mc 11,19 :
- Mc 11,19 -

daimonion (demon)


286. De verdorde vijgeboom en de kracht van het geloof : Mc 11,20-25 // Mt 21,20-22 - Mc 11,20-25 - Mt 21,20-22 -- verwijzingen -- Mc 11,20 - Mc 11,21 - Mc 11,22 - Mc 11,23 - Mc 11,24 - Mc 11,25 -

Mc 11,20
- Mc 11,20 -

 

Mc 11,21
- Mc 11,21 -

 

Mc 11,22
- Mc 11,22 -

 

Mc 11,23
- Mc 11,23 -

 

Mc 11,24
- Mc 11,24 -

 

Mc 11,25 : kai hotan stèkete proseuchomenoi, afiete ei to echete kata tinos, hina ho patèr humôn ho en tois ouranois afèi humin ta paraptômata humôn (en wanneer je staat te bidden) vergeef indien je iets tegen iemand hebt, opdat je vader in de hemel jouw onvolkomenheden vergeeft
- Mc 11,25 - zie Mt 6,12

 

Mc 11,26
-


287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 // Mt 21,23-27 // Lc 20,1-8 - Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 -- verwijzingen -- Mc 11,27 - Mc 11,28 - Mc 11,29 - Mc 11,30 - Mc 11,31 - Mc 11,32 - Mc 11,33 -

Mc 11,27 - Mc 11,27 --
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
Kai erchontai palin eis Hierosoluma. kai en tôi hierôi              

exousia (macht), zie Mc 11,27 .

exousia (macht) bij Marcus, zie Mc11,27: Mc 11,27-33 -    
Mc 11,27 Mc 11,29 Mc 11,33
  kai erô humin (en ik zal je zeggen) oude legô humin (noch zeg ik je)
en poiai exousiai (Door welke machtiging) en poiai exousiai (Door welke machtiging) en poiai exousiai (Door welke machtiging)
tauta poièis (doe je dit?) tauta poiô (ik dit doe) tauta poiô (ik dit doe)
     

Tijdens zijn leven bezat Jezus bepaalde gaven en talenten. Sommigen zagen in hem de messias, de christus. Ze pasten op hem allerlei bijbelteksten uit het Oude Testament toe die betrekking hadden op zijn leven maar ook erna. Zo werd hem allerlei macht toegedicht. Hij kreeg koninklijke en goddelijke trekken om tenslotte in de plaats van God op te treden. Het eigenaardige is wel dat Jezus tijdens zijn leven alle machtsdenken heeft geweerd. De eerste christenen hebben blijkbaar Jezus alle macht toegekend nadat hij gestorven was.

Mc 11,28 - Mc 11,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

Tekstanalyse van Mc 11,28
6. exousiai (in welk gezag) . Datief enkelvoud van exousia (gezag , macht) . Verwijzing : exousia (macht), zie Mt 28,18 .

Mc 11,29 - Mc 11,29 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Mc 11,30 - Mc 11,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Mc 11,31 - Mc 11,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Mc 11,32 - Mc 11,32 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
               

 

Mc 11,33 - Mc 11,33 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Denaux-Vervenne (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
kai apokrithentes tôi Ièsou legousin Ouk oidamen. Kai ho Ièsous legei autois Oude egô legô humin en poiai exousiai tauta poiô              

 Religie.opzijnbest.nl - De beste links over religie voor u verzameld.