MARCUSEVANGELIE , VEERTIENDE HOOFDSTUK, MC 14
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Mc 14