MARCUSEVANGELIE , VIJFTIENDE HOOFDSTUK ( MC 15 )
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Mc 15