MARCUSEVANGELIE , ZESTIENDE HOOFDSTUK, MC 16
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Mc 16