MATTEÜSEVANGELIE : VIJFDE HOOFDSTUK , MT 5
DEZE PAGINA IS VERPLAATST NAAR Mt 5