MATTEÜSEVANGELIE : ZESDE HOOFDSTUK , MT 6
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Mt 6