MATTEÜSEVANGELIE : ZEVENDE HOOFDSTUK , MT 7
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Mt 7