MATTEÜSEVANGELIE : TIENDE HOOFDSTUK , MT 10 . Deze pagina werd verplaatst naar : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/matteusc10.htm