MATTEÜSEVANGELIE : TWAALFDE HOOFDSTUK , MT 12
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Mt 12