MATTEÜSEVANGELIE : VIJFTIENDE HOOFDSTUK , MT 15
DEZE PAGINA WERD VERPLAATST NAAR Mt 15 .